Arrondissement Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 MAART 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt Vertrouwenspersoon: Yann Mertens Stadssecretaris : G. Hillaert Beslissingen in verband met de agenda: Schepenen S. Bral en J. de Béthune en de raadsleden H. Masselis, V. Van Quickenborne, M. Seynaeve, R. Deseyn, P. Demeyere, AP. Mommerency en E.Brugman zijn afwezig A. Overeenkomstig de artikel 22 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 37 Motie van raadslid B. Caron over de bussen van De Lijn in Kortrijk. 38 Voorstel van de raadsleden E. Brugman, B. Herrewyn en B. Caron met betrekking tot ondersteuning muziekfestivals in Kortrijk. 39 Vraag van raadslid P. De Coene over de gelijke behandeling bij aanwerving van jobstudenten. 40 Vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot het proeftuinproject glasvezel 'LeYLab'. dinsdag 20 maart :32 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p1/189

2 41 Vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot de toepassing van het reglement aangaande (de belasting op) de voetpadbedekking. 42 Vraag van raadslid B. Herrewyn betreffende de problematiek lokalen chiro Tandem te K- Rollegem. B. De voorzitter doet volgende mededelingen: - Op uw bank vindt u de DVD van de bouw van K, film van Johan Vandewoestijne. - Volgende activiteiten staan gepland: Zaterdag 17 maart 2012, om 18u, in de gotische zaal: huldiging Sabine de Béthune (vredesvrouw - senaatsvoorzitter); Maandag 19 maart 2012, om 18u, in Xpo: opening MIC; Zaterdag 24 maart 2012, om 20u30 op de Heizel: bekerfinale voetbal met KVK. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zittingen van 06 februari 2012 en 13 februari De notulen van de zittingen van 06 februari 2012 en 13 februari 2012 zijn derhalve goedgekeurd Agenda: 1 Politieraad. Opvolging van rechtswege van een politieraadslid. Aktename. 2 Samenwerkingsovereenkomst met Ledegem in het kader van G.A.S. Goedkeuren. 3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente Ledegem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties. Goedkeuren. 4 Concessie van de uitbating van de cafetaria bij het stedelijk zwembad Abdijkaai. Lastenkohier. Goedkeuren. 5 Verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van stadseigendom gelegen Koning Albertstraat 27 te Kortrijk. dinsdag 20 maart :32 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p2/189

3 Goedkeuren. 6 Onderhandse verkoop 35,6m² stadsgrond palend aan woning gelegen Tarweveld nr. 17 te Kortrijk. Goedkeuren. 7 Verlengen overeenkomst tot opstal van gronden gelegen te Heulsestraat te Kortrijk-Bissegem. Goedkeuren. 8 Verlengen overeenkomst tot opstal van gronden gelegen te Minister De Taeyelaan te Kortrijk. Goedkeuren. 9 Collector Lange Meersbeek (project ): vestiging erfdienstbaarheid op stadsgrond voor aanleg rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Goedkeuren. 10 Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK). Budget en Jaarplan Aktename. 11 Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge bijsturing evaluatiereglement (aanpassing 9). 12 Vacantverklaring van één betrekking van sergeant (beroepsbrandweer) - vaststellen van de voorwaarden. 13 Addendum gemeentelijk retributiereglement: Paardenstallen Broelmuseum. Vaststellen retributiereglement. 14 Toetreden vzw CK* tot vzw International Arts Festival Next. Goedkeuren. 15 AGB Buda. Budget Jaaractieplan Goedkeuren. 16 Samenwerkingsovereenkomst scholensites DPSA en Campus Diksmuidekaai. Goedkeuren. 17 Advies ontwerp van gewestelijk RUP 'Klei van Ieper en Maldegemklei'. Goedkeuren. 18 Subsidiereglement stadsproject "Iedereen Olympiër". dinsdag 20 maart :32 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p3/189

4 Goedkeuren. 19 Omleggen en herkalibreren Disgracht: dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en kosten Opdracht veiligheidscoördinator - ontwerp en verwezenlijking voor diverse infrastructuurwerken op het grondgebied Kortrijk (2012). Voorwaarden en wijze van gunnen. 21 Leveren en aanbrengen fietspaden en fietssuggestiestroken in plastische (koud en warm) markering. Voorwaarden en wijze van gunnen. 22 Leveren en aanbrengen duurzame thermoplastische markeringen. Voorwaarden en wijze van gunnen. 23 Vernieuwen van trottoirs. Voorwaarden en wijze van gunnen. 24 Aanpassen van trottoirs t.h.v. oversteekplaatsen voor rolstoelgebruikers en voor personen met een visuele beperking. Voorwaarden en wijze van gunnen. 25 Buitengewone herstellingswerken aan asfaltbetonverhardingen. Voorwaarden en wijze van gunnen. 26 Uitvoeren van huisaansluitingen op de stadsriolering. Voorwaarden en wijze van gunnen. 27 Vervangen waterleiding in de Heirweg. Aktename ontwerp en financieringswijze. 28 Wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Izegemsestraat. Voorwaarden en wijze van gunnen. 29 Autonoom Gemeentebedrijf Parko. Begroting Goedkeuren. 30 Vervanging minibus W283 - kinderopvang - na vernieling door brand. Voorwaarden en wijze van gunnen. 31 Tijdelijke politieverordening betreffende de openbare veiligheid bij de uitoefening van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten. dinsdag 20 maart :32 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p4/189

5 Goedkeuren. 32 Aanpassing woonstvergoeding voor de nieuwe pastoor van de Sint Maartenskerk Kortrijk. Goedkeuren. 33 Raamcontract voor de aanstelling van een akoestisch adviesbureau. Voorwaarden en wijze van gunnen. 34 Opstarten van een nieuw IT-aankoopcontract : goedkeuren aankondigingsbericht en wijze van gunnen. 35 Leveren en implementeren van software voor beheer en administratie van kinderdagopvang. Voorwaarden en wijze van gunnen. 36 Stedelijke Huursubsidie. Aanpassing huurprijs. 37 Motie van raadslid B. Caron over de bussen van De Lijn in Kortrijk. 38 Voorstel van de raadsleden E. Brugman, B. Herrewyn en B. Caron met betrekking tot ondersteuning muziekfestivals in Kortrijk. 39 Vraag van raadslid P. De Coene over de gelijke behandeling bij aanwerving van jobstudenten. 40 Vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot het proeftuinproject glasvezel 'LeYLab'. 41 Vraag van raadslid M. Seynaeve met betrekking tot de toepassing van het reglement aangaande (de belasting op) de voetpadbedekking. 42 Vraag van raadslid B. Herrewyn betreffende de problematiek lokalen chiro Tandem te K-Rollegem. Mondelinge vraagstelling B1 Aanduiden gemeentelijke ambtenaren als vaststeller in het kader van gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Goedkeuren. B2 Verlenging proeftijd van drie onderluitenant-vrijwilligers. dinsdag 20 maart :32 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p5/189

6 1 Politieraad. Opvolging van rechtswege van een politieraadslid. Aktename. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, M. De Candt Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De gemeenteraad verkoos in zitting van 2 januari 2007 de heer Carl Decaluwe als effectief lid van de politieraad van de zone Kortrijk-Kuurne-Lendelede en de heer Antoon Sansen als zijn opvolger. Vanaf 1 februari 2012 is de heer C. Decaluwe gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. Conform artikel 11 van het gemeentedecreet kunnen provinciegouverneurs geen deel uitmaken van de gemeenteraad voorzover de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun ambtsgebied. Conform artikel 21 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus leidt het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadslid van rechtswege tot het beëindigen van het mandaat van lid van de politieraad Bij brief van 18 januari doet de heer Carl Decaluwe vanaf 1 februari 2012 afstand van zijn mandaat als gemeenteraadslid en van zijn mandaat als lid van de politieraad. Op grond van artikel 20 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus voleindigt de heer Antoon Sansen het mandaat van het lid dat hij opvolgt, zijnde de heer Carl Decaluwe. De heer Antoon Sansen meldt per brief van 9 februari 2012 bereid te zijn het mandaat op te nemen. De gemeenteraad neemt akte van deze opvolging van rechtswege. Wij verwijzen naar: - de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus - het KB van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad - PLP 2 van 21 december 2000 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in een meergemeentenzone. Bijlage Type dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p6/189

7 GR politieraadsleden brief Carl Decaluwe brief Antoon Sansen Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen akte te nemen van de opvolging van rechtswege van de heer Carl Decaluwe door de heer Antoon Sansen als effectief lid van de politieraad van de zone Kortrijk-Kuurne-Lendelede. 2 Samenwerkingsovereenkomst met Ledegem in het kader van G.A.S. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, M. De Candt Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Op 10 december 2007 duidde de gemeenteraad van Kortrijk Tessa Allewaert aan als sanctionerende ambtenaar en directeur communicatie & recht Yves Vanneste als tweede sanctionerend ambtenaar om de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen. In toepassing van artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 7 januari 2001 en de onderrichtingen terzake tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties dient een ambtenaar aangewezen te worden door de gemeenteraad teneinde administratieve boetes op te leggen. In de gemeente Ledegem is de nieuwe algemene politieverordening in het kader van de toepassing van G.A.S. reeds goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 januari In het licht van de verdere implementatie van de gemeentelijke administratieve sancties in de gemeente Ledegem wordt gevraagd om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten omtrent de inzet van de sanctionerende ambtenaren van de stad Kortrijk. dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p7/189

8 Deze overeenkomst voorziet: - de inhoud van de samenwerking; - de financiering van de sanctionerende ambtenaar als volgt: De gemeente Ledegem zal bijdragen tot deze loonkost volgens het aantal dossiers dat de sanctionerende ambtenaar zal behandeld hebben; - de financiering van eventueel bijkomende administratieve ondersteuning. Bij onderhavige nota wordt om de goedkeuring van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst verzocht. De gemeenteraad van Ledegem keurde deze samenwerkingsovereenkomst reeds goed in zitting van 09 februari Naast het ondertekenen van voorliggende overeenkomst heeft de gemeente Ledegem uiteraard ook de aanduiding van de sanctionerende ambtenaren op de gemeenteraad voorzien. Conform de bepalingen van het Gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd. Bijlage aanstelling van sanctionerende ambtenaren Samenwerkingsovereenkomst met stadsbestuur Kortrijk inzake gemeentelijke administratieve sancties. Type Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kortrijk en de gemeente Ledegem met betrekking tot de inzet van de sanctionerende ambtenaren, waarvan de tekst luidt als volgt : "Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties Tussen enerzijds De gemeente Ledegem, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heren Bart Dochy, burgemeester en Geert Demeyere, gemeentesecretaris, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet. En anderzijds dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p8/189

9 De gemeente Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heren Stefaan De Clerck, burgemeester en Geert Hillaert, stadssecretaris, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet. Wordt overeengekomen wat volgt : 1. Doel van de samenwerking Artikel 1 De gemeente Ledegem gaat akkoord dat de sanctionerende ambtenar(en) van de stad Kortrijk in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties zullen worden ingezet voor de behandeling van de dossiers van de gemeente Ledegem. In de aanvangsfase werd enkel een sanctionerende ambtenaar in dienst genomen door de stad Kortrijk, met aanwijzing van de directeur communicatie en recht als tweede sanctionerend ambtenaar (voor de continuïteit van de openbare dienst). In een latere fase wordt, afhankelijk van de noodzaak daartoe, een administratieve medewerker aangeworven door het stadsbestuur van Kortrijk. Hiertoe wordt aan de gemeenteraad van Ledegem gevraagd om deze ambtenaren aan te wijzen conform artikel 119 bis 2 van de nieuwe gemeentewet. 2. Inhoud van de samenwerking Artikel 2 De sanctionerende ambtenaren hebben de volgende taken, rekening houdende met het beleid van elke gemeente : - Alle taken die zijn opgedragen door de regelgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties. Hierbij zijn vervat: het organiseren van administratieve vervolging van overtredingen, wanneer voorzien in een gemeentelijke administratieve sanctie, en het verhoren van de overtreders. - Het analyseren van de overtredingen met het oog op het voorkomen van overlast - Het assisteren van de colleges van burgemeester en schepenen wanneer deze bij wijze van administratieve sanctie overgaan tot: Schorsing van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente Intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente Administratieve sluiting van een inrichting - Het actualiseren van politiereglementen dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p9/189

10 - Het opvolgen van de wetgeving - Het deelnemen aan vergaderingen op gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal niveau - Het bieden van juridische ondersteuning en permanente vorming aan de ambtenaren bevoegd voor het vaststellen van de overtredingen Artikel 3 De hoorzittingen zullen in principe doorgaan te Kortrijk zodat de gemeente Ledegem niet permanent een lokaal ter beschikking dient te stellen. In uitzonderlijke gevallen kunnen de hoorzittingen doorgaan in Ledegem. De gemeente Ledegem verbindt er zich in dit geval toe een lokaal ter beschikking te stellen voor eventuele hoorzittingen. 3. Financiering van de samenwerking Artikel 4 Alle personeelskosten met betrekking tot voornoemde ambtenaren worden betaald via de begroting van de stad Kortrijk en nadien verhaald op alle gemeenten die een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, en dit a rato van het aantal behandelde dossiers voor elke gemeente afzonderlijk. Artikel 5 De gemeente Ledegem voorziet, desgevallend via begrotingswijziging, voldoende kredieten op de begroting. 4. Duur en opzeg van de overeenkomst Artikel 6 Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Indien één der deelnemende gemeenten de overeenkomst wenst te beëindigen dient dit te gebeuren met aangetekende zending, gericht aan de stad Kortrijk en met in acht neming van een opzegtermijn van minstens drie maanden. De beëindiging zal ingaan op 1 januari van het jaar volgend op de datum waarop de aangetekende zending ter post werd afgegeven.indien de stad Kortrijk de overeenkomst wenst te beëindigen dient dit te gebeuren met aangetekende zending, gericht aan de gemeente Ledegem en met in acht neming van een opzegtermijn van minstens drie maanden. De beëindiging zal ingaan op 1 januari van het jaar volgend op de datum waarop de aangetekende zending ter post werd afgegeven. 5. Slotbepalingen Artikel 7 dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p10/189

11 Deze overeenkomst neemt een aanvang na goedkeuring ervan door de gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Artikel 8 Het stadsbestuur van Ledegem wordt in kennis gesteld van het goedkeuringsbesluit van de stad Kortrijk. Opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan één exemplaar voor elk der deelnemende gemeenten, te Kortrijk op... Goedgekeurd in de gemeenteraad van De burgemeester De secretaris" 3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente Ledegem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, M. De Candt Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: In de gemeenteraad van 8 oktober 2007 werd beslist om een overeenkomst af te sluiten met de federale staat aangaande de terbeschikkingstelling van een voltijds bemiddelingsambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Deze overeenkomst werd reeds viermaal verlengd in de respectievelijke gemeenteraden van 17 november 2008, 9 november 2009, 11 oktober 2010 en 12 september In artikel 4 van deze overeenkomst is vermeld dat de stad er zich toe verbindt partnerships aan te gaan met de gemeenten uit het gerechtelijk arrondissement. De voorwaarden van deze partnerships dienen in een overeenkomst te worden vastgelegd. In zitting van 8 april 2008 ging het college principieel akkoord met het ontwerp van een dergelijke samenwerkingsovereenkomst die aan de geïnteresseerde gemeenten zou worden voorgelegd. dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p11/189

12 De samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt op basis van een model van de dienst Grootstedenbeleid. Hierin worden de wederzijdse afspraken omtrent de inzet van de bemiddelingsambtenaar verduidelijkt. De overeenkomst bepaalt dat de stad Kortrijk een overeenkomst heeft afgesloten met de federale overheid en binnen dit kader een bemiddelingsambtenaar aanstelt voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. De stad Kortrijk staat in voor het administratieve en financiële beheer van de arbeidsovereenkomst opgemaakt met de bemiddelingsambtenaar. Het takenpakket van de bemiddelingsambtenaar wordt eveneens verduidelijkt in de overeenkomst. De stad Kortrijk verbindt er zich toe om een bureelruimte, het nodige materiaal en administratieve ondersteuning te bieden die nodig is voor de uitoefening van de functie van bemiddelingsambtenaar. Het administratief en boekhoudkundige beheer van de samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende gemeenten en de federale overheid wordt door de stad waargenomen. De deelnemende gemeenten engageren zich om een ruimte ter beschikking te stellen voor bemiddelingsgesprekken, hun reglementen over te maken en de verschillende actoren die betrokken zijn bij de gemeentelijke administratieve sancties op de hoogte te brengen over de samenwerking met de bemiddelingsambtenaar. Daarnaast bepaalt de overeenkomst ook de financiering van het project. De stad Kortrijk ontving voor het werkingsjaar van het project een subsidie van ,53 euro van de federale overheid. Indien blijkt dat de in rekening gebrachte kosten de toelage overschrijden, verbinden de deelnemende steden en gemeenten en de stad Kortrijk zich ertoe om een procentuele bijdrage te leveren ter betaling van de meerkost. Deze procentuele bijdrage staat in verhouding tot het aantal behandelde dossiers per deelnemende gemeente. In de gemeenteraadszitting van 9 februari 2009 werden reeds de overeenkomsten goedgekeurd met de lokale besturen Roeselare, Izegem, Hooglede en Lendelede. In de zitting van 11 mei 2009 volgde de goedkeuring van de overeenkomst met de gemeente Kuurne. Voor de overeenkomst met stad Harelbeke en gemeente Deerlijk, die in de gemeenteraad van 12 juli 2010 werd goedgekeurd, werd de overeenkomst zeer licht gewijzigd, zonder echter een verandering van inhoud te betekenen. Het is ook deze licht gewijzigde versie die werd voorgelegd aan de gemeentes van de politiezone Midow (Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke) en goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 14 maart Bij voorlegging van de overeenkomst aan de gemeente Wevelgem werden nog een aantal taalkundige aanpassingen gedaan, zonder inhoudelijk iets te wijzigen. De gemeenteraad van stad Kortrijk keurde de overeenkomst goed in de zitting van 9 januari Het is ook deze overeenkomst die voorgelegd werd aan de gemeenteraad van de gemeente Ledegem, die in zitting van 9 februari 2012 de samenwerkingsovereenkomst goedkeurde. We verwijzen hierbij naar de betreffende gemeenteraadsbeslissingen. We verwijzen tevens naar de gemeenteraadsbeslissingen van 8 oktober 2007, 17 november 2008, 9 november 2009, 11 oktober 2010 en 12 september 2011 waarbij de stad Kortrijk een overeenkomst afsluit met de federale staat in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit. dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p12/189

13 Conform artikel van het Gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om samenwerkingsovereenkomsten goed te keuren. Bijlage Type Bijlage bij overeenkomst: Aanstelling bemiddelingsambtenaar Bijlage bij overeenkomst: Aanstelling Evi Holderbeke als bemiddelaar Bijlage bij overeenkomst: Bemiddelingsreglement stad Kortrijk Bijlage bij overeenkomst: Financiële richtlijnen Overeenkomst Dienst Grootstedenbeleid - stad Kortrijk betreffende de GASbemiddeling Activiteitenverslag bemiddeling arrondissement Kortrijk Uittreksel notule GR Ledegem 9 februari 2012 betr. samenwerkingsovereenkomst met stad Kortrijk Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente Ledegem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit goed te keuren waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) luidt als volgt: "Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en gemeente Ledegem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit De gemeenteraad, Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder artikel 119 ter; Gelet op de beslissing van de ministerraad van 28 april 2006 betreffende de uitbreiding van de mogelijkheden tot oplegging van administratieve sancties in de strijd tegen overlastfenomenen, Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 8 oktober 2007, 17 november 2008, 9 november 2009, 11 oktober 2010 en 12 september 2011 omtrent de overeenkomst tussen dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p13/189

14 de federale staat en de stad Kortrijk aangaande de ter beschikking stelling van een voltijds bemiddelingsambtenaar door de federale overheid in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, Tussen enerzijds de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Clerck, burgemeester, en de heer Geert Hillaert, stadssecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing genomen in de zitting van de gemeenteraad van 12/03/2012, en anderzijds de gemeente Ledegem, vertegenwoordigd door de heer Bart Dochy, burgemeester, en de heer Geert Demeyere, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing genomen in de zitting van de gemeenteraad van 9/02/2012; hierna genoemd de deelnemende steden en gemeenten; wordt het volgende overeengekomen betreffende de samenwerking met de bemiddelingsambtenaar; Vooraf: De steden en gemeenten die deze samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, hebben in administratieve sancties voorzien tegen inbreuken op hun reglementen en verordeningen, zoals bepaald bij wet van 13 mei 1999 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet. Bovendien werd bij de wet van 17 juni 2004 het bemiddelingsinstrument in de nieuwe gemeentewet ingevoegd. De deelnemende steden en gemeenten hebben een bemiddelingsprocedure voorzien in het kader van de administratieve sancties. Deze verzoeningsprocedure is verplicht voor de minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten, overeenkomstig artikel 119-ter. Op 28 april 2006 besliste de federale regering om de mogelijkheden tot oplegging van administratieve sancties uit te breiden voor een betere bestrijding van verschillende soorten overlast in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit. De regering stelt derhalve een voltijdse bemiddelingsambtenaar ter beschikking van de steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, voor een vlottere implementering van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is de bepaling van de praktische modaliteiten van deze terbeschikkingstelling. Algemene bepalingen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst Artikel 1: Overeenkomst tussen de stad Kortrijk en de federale overheid dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p14/189

15 In het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit stelt de federale staat een voltijdse bemiddelingsambtenaar voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk ter beschikking van de stad Kortrijk. De federale overheid heeft een overeenkomst ondertekend met de stad Kortrijk op 8 oktober Een kopie van de overeenkomst die werd ondertekend tussen de stad Kortrijk en de minister van Grootstedenbeleid, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit, wordt als bijlage gevoegd aan deze overeenkomst. Artikel 2: Aanwerving door de stad Kortrijk De stad Kortrijk heeft tijdens de gemeenteraadszitting van 8 oktober 2007 beslist om een bemiddelingsambtenaar aan te stellen die de verzoeningsprocedure zoals voorzien in de wetgeving van de gemeentelijke administratieve sancties, zal begeleiden. De stad Kortrijk ontvangt voor de aanwervingskosten en bezoldiging van de voltijdse bemiddelingsambtenaar, die voldoet aan de vereisten voor deze bemiddelingsopdracht, voor de periode van één jaar een forfaitaire toelage van de federale overheid. Louter indicatief kan gesteld worden dat deze toelage van het werkingsjaar ,53 euro bedroeg. De stad Kortrijk heeft een arbeidsovereenkomst opgesteld ingaand op 18 februari 2008, waarbij een bemiddelingsambtenaar werd aangesteld. Opdat de bemiddelingsambtenaar zijn/haar opdracht kan vervullen op het niveau van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, verbindt de stad Kortrijk zich ertoe een samenwerking aan te gaan met de deelnemende steden en gemeenten. De stad Kortrijk zal de juridische werkgever van de nieuw aangeworven bemiddelingsambtenaar zijn. Deze zal een arbeidsovereenkomst opstellen tussen de aangeworven bemiddelingsambtenaar en de stad, waarin de specifieke opdracht van de bemiddelingsambtenaar wordt beschreven m.b.t. deze overeenkomst, alsook de taken verbonden aan deze functie, zoals gedefinieerd in artikel 4. De stad Kortrijk zal bovendien instaan voor het administratieve en financiële beheer van de arbeidsovereenkomst opgemaakt met de bemiddelingsambtenaar. Een kopie van de arbeidsovereenkomst wordt als bijlage aan de huidige overeenkomst gevoegd. Artikel 3: Implementering van de bemiddelingsprocedure De stad Kortrijk en de deelnemende steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement verbinden zich ertoe om samen te werken voor het inzetten van de door de federale regering gefinancierde bemiddelingsambtenaar voor de implementering en toepassing, op het dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p15/189

16 grondgebied van deze gemeenten, van de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, elk volgens hun eigen noden. De prioriteit gaat daarbij uit naar de organisatie van de bemiddelingsprocedure ten aanzien van minderjarigen vanaf 16 jaar. Uitvoeringsmodaliteiten Artikel 4: Takenpakket In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, leggen de steden Kortrijk en de deelnemende stad/gemeente het takenpakket van de bemiddelingsambtenaar als volgt vast: Voorbeelden van taken: - Implementering van de bemiddelingsprocedure in de steden en gemeenten; - Instaan voor alle correspondentie aangaande de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties; - De partijen horen en een regeling trachten te treffen tussen dader en slachtoffer; - Verslagen opmaken m.b.t. de regelingen die in het kader van de bemiddeling werden overeengekomen; - De bemiddelingsresultaten overmaken aan de sanctionerende ambtenaar van de betrokken gemeente en het bevoegde parket; - Deelnemen aan (organiseren van) vergaderingen voor overleg tussen de verschillende actoren op gemeentelijk niveau die betrokken zijn bij de gemeentelijke administratieve sancties; - Deelnemen aan de meetings voor de uitwisseling van ervaringen, georganiseerd door de federale staat; -... De bemiddelingsambtenaar oefent zijn/haar functie uit in volle onafhankelijkheid en neutraliteit, volgens de methodiek en principes eigen aan de bemiddeling. De verzoeningsprocedure heeft tot doel om een communicatieproces tussen de overtreder en het slachtoffer op gang te brengen en zodoende de overtreder de kans te bieden de aangebrachte schade te vergoeden of te herstellen. Het resultaat van deze bemiddeling kan een invloed hebben op het bepalen van de administratieve geldboete. Artikel 5: Verbintenissen van de stad Kortrijk De stad Kortrijk en de deelnemende gemeenten beslissen om de standplaats van de bemiddelingsambtenaar te situeren in de stad Kortrijk. Deze stelt een aangepast bureel ter beschikking van de bemiddelingsambtenaar en voorziet in de nodige bureelbenodigdheden, opdat de bemiddelingsgesprekken er in optimale omstandigheden kunnen verlopen. De stad dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p16/189

17 Kortrijk zal daarnaast de administratieve ondersteuning verlenen nodig voor de uitoefening van de functie van bemiddelingsambtenaar. De stad Kortrijk biedt de bemiddelingsambtenaar de mogelijkheid om deel te nemen aan meetings en vergaderingen, georganiseerd door de dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie, voor de uitwisseling van ervaringen. De stad Kortrijk houdt toezicht op de praktische modaliteiten. Alle briefwisseling in verband met deze overeenkomst wordt aan haar gericht. Tevens neemt zij het administratief en boekhoudkundig beheer waar. Artikel 6: Verbintenissen van de deelnemende gemeente Bij aanvang van deze overeenkomst zullen de deelnemende steden/gemeenten aan de bemiddelingsambtenaar hun reglementen en administratieve politieverordeningen overmaken, allemaal of deels vergezeld van de bijbehorende administratieve sancties. Dit geldt tevens voor alle latere wijzigingen aan deze reglementen. De steden/gemeenten verbinden zich ertoe hun sanctionerende ambtenaar, de korpschef van hun politiezone, alsook de ambtenaren die door de gemeenteraad werden aangesteld voor vaststelling of aangifte van overtreding op de gemeentereglementen, op de hoogte te brengen van deze overeenkomst en van de precieze details van de persoon die wordt aangesteld in de functie van bemiddelingsambtenaar. Zij zullen tevens hun Procureur des Konings inlichten. Wanneer in het kader van de bemiddeling bepaalde bemiddelingsgesprekken in de deelnemende gemeenten worden georganiseerd, voorziet deze gemeente vervolgens in de beschikking van een aangepast lokaal binnen de gemeentediensten. De datum en het uur van het gesprek zal minimaal 1 week op voorhand door de bemiddelingsambtenaar worden doorgegeven aan de bevoegde dienst of contactpersoon van de deelnemende gemeente opdat zij vervolgens kan voorzien in de administratieve ondersteuning voor de behandeling van bemiddelingsdossiers (onder meer accommodatie, bureelmateriaal, papier). Artikel 7: De werking Wat de vervulling van zijn/haar opdrachten betreft, zal de bemiddelingsambtenaar autonomie genieten bij de dagelijkse uitoefening van zijn functie. Om de uniformiteit in de bemiddelingsprocedure over de verschillende gemeenten en steden heen te waarborgen, werd een bemiddelingsreglement opgemaakt. Een exemplaar van dit bemiddelingsreglement zal aan de deelnemende gemeenten worden bezorgd. De bemiddelingsambtenaar zal de bemiddelingsresultaten zo snel mogelijk aan de sanctionerende ambtenaar van de betrokken gemeente of stad meedelen; rekening houdend met de verjaringstermijn die door de sanctionerend ambtenaar ter kennis wordt gebracht. Indien de deelnemende steden en gemeenten betrokken partij zijn in een bemiddelingsprocedure, dan zullen zij ervoor zorgen dat een personeelslid wordt aangeduid om dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p17/189

18 stad of gemeente te vertegenwoordigen tijdens het bemiddelingsgesprek. Zoals bepaald in artikel 4 blijft de bemiddelingsambtenaar zijn volle onafhankelijkheid en neutraliteit bewaren. De deelnemende steden en gemeenten nemen nota van de methodologische ondersteuning die de federale regering voorziet voor de implementering van de bemiddelingsprocedure en die op verzoek door de dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie wordt geboden. Ze laten de bemiddelingsambtenaar vrij om er al dan niet gebruik van te maken, volgens zijn behoeften. Financiële bepalingen Afdeling 1: Financiering ten laste van de federale staat Artikel 8: Forfaitaire toelage De stad Kortrijk ontvangt voor elk werkingsjaar een forfaitaire toelage van de federale staat voor de ten laste neming van de werkingskosten en de bezoldiging van de bemiddelingsambtenaar, alsook voor de kosten nodig voor de correcte uitoefening van zijn/haar functie. Louter indicatief bedroeg deze forfaitaire toelage voor het werkingsjaar ,53 euro. De stad Kortrijk wordt belast met het administratieve en financiële beheer van deze toelage voor rekening van de deelnemende gemeenten. Artikel 9: Financiële richtlijnen De stad Kortrijk zal voor het lopende werkjaar de diverse kosten voor de aanstelling van een bemiddelingsambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties bijhouden, rekening houdend met de financiële richtlijnen door de federale dienst Grootstedenbeleid overgemaakt aan de stad Kortrijk. De stad Kortrijk is verantwoordelijk voor de toepassing van deze financiële richtlijnen. Deze richtlijnen worden als bijlage gevoegd aan deze overeenkomst. De deelnemende steden en gemeenten bevestigen dat ze kennis hebben genomen van het feit dat, in het kader van de federale toelage, enkel rekening zal worden gehouden met: - de personeelskosten (bemiddelingsambtenaar), de werkings- en investeringskosten die effectief verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst; - de uitgaven waarvoor facturen of onkostennota's kunnen worden voorgelegd. (stavingsstukken). Worden dus niet in aanmerking genomen: - de afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuren (gebouwen, materieel, inrichtingen, meubilair,...); dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p18/189

19 - interne facturatie: bijvoorbeeld de facturatie van huurgeld voor de terbeschikkingstelling van gebouwen en infrastructuren die eigendom zijn van een plaatselijke overheid of vereniging,...; - de kosten verbonden aan de structurele werking van de stad of een andere partner betrokken bij de implementering van deze overeenkomst; - kosten waarvoor reeds een andere bron van financiering werd gevonden. Indien de werkings- en investeringskosten, die verband houden met de activiteiten van de bemiddelingsambtenaar, binnen de grenzen vallen van de federale toelage zullen de deelnemende gemeenten geen eigen financiële bijdrage moeten leveren. Indien blijkt dat de in rekening gebrachte kosten de toelage overschrijden, verbinden de stad Kortrijk en de deelnemende steden en gemeenten er zich toe te handelen conform afdeling 2 van deze overeenkomst. Afdeling 2: Financiering ten laste van de stad Kortrijk en de deelnemende steden en gemeenten indien de federale toelage niet volstaat om de aanvaarde kosten te dragen Artikel 10: De toelage zal in eerste instantie dienen om de lonen en voordelen - zoals aanvaard in de overeenkomst tussen de stad Kortrijk en de federale overheid en zoals deze worden uitbetaald door de stad Kortrijk - te betalen. Indien de federale toelage niet volstaat om de aanvaarde kosten te betalen, verbinden de stad Kortrijk en de diverse steden en gemeenten er zich toe een procentuele bijdrage te leveren ter betaling van de meerkost, in verhouding met het aantal behandelde dossiers per deelnemende gemeente. Afdeling 3: Nieuwe deelnemende steden en gemeenten Artikel 11: Indien zou blijken dat andere steden en gemeenten binnen het gerechtelijk arrondissement Kortrijk na ondertekening van deze overeenkomst toch nog wensen deel te nemen, zal dit zijn invloed hebben op de procentuele bijdrage waarvan sprake in Artikel 10. Artikel 12: De stad Kortrijk en de deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe om, elk voor zich, het jaarverslag op te maken dat wordt gevraagd in het kader van de federale toelage. Voor de opstelling van dit verslag zullen ze gebruik maken van het modeldocument dat eerder door de federale dienst Grootstedenbeleid werd toegezonden. In het verslag van de deelnemende gemeenten dient het aantal gemeentelijke administratieve sancties te worden vermeld, dit zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen. dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p19/189

20 De stad Kortrijk zal dan instaan voor de bundeling van de verschillende delen van de verschillende steden en gemeenten tot één verslag, dat vervolgens binnen de vooropgestelde termijn wordt verstuurd naar de federale dienst Grootstedenbeleid. Artikel 13: Communicatie De partijen verbinden zich ertoe te gelegener tijd alle relevante informatie uit te wisselen die betrekking heeft op de goede uitvoering van de overeenkomst. Bovendien verbinden de steden en gemeenten er zich toe om in hun communicatie de oorsprong van de aangewende fondsen en deze overeenkomst bij het publiek bekend te maken, met name via de vermelding «met de steun van het federale Grootstedenbeleid», alsook het aanbrengen van het logo van de federale staat en van Grootstedenbeleid. Artikel 14:Duur van de samenwerkingsovereenkomst Deze samenwerkingsovereenkomst gaat in op het ogenblik dat de deelnemende steden en gemeenten zich akkoord hebben verklaard om deel te nemen aan het project en ten vroegste op 1 januari 2012 en is geldig voor de duur van het project. De deelnemende partners kunnen uit de samenwerkingsovereenkomst stappen mits een opzeggingstermijn van drie maanden. De stad Kortrijk kan een einde stellen aan de huidige overeenkomst bij stopzetting van de subsidie verstrekt door de hogere overheid. Opgemaakt in 3 exemplaren te Ledegem, op partij). (datum ondertekening laatste Iedere partij verklaart een exemplaar van de overeenkomst ontvangen te hebben. Het derde exemplaar is bestemd voor de dienst Grootstedenbeleid." 4 Concessie van de uitbating van de cafetaria bij het stedelijk zwembad Abdijkaai. Lastenkohier. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Santy, C. Depuydt Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, E. Van Damme, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, P. Avijn, A. Vanden Berghe, A.P. Mommerency, E. Brugman, M. De Candt Stadssecretaris : G. Hillaert dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p20/189

21 Beschrijving: Op 24 juni 2003 werd een overeenkomst gesloten met de B.V.B.A D.D.S uit Moorsele, houdende het in concessie geven aan deze rechtspersoon van de uitbating van de cafetaria bij het open zwembad, Abdijkaai te Kortrijk en dit voor de duur van (in principe) 9 jaar. In zitting van 24 januari 2006 stemde het college in met de overdracht van deze concessie aan een co-bedrijfsleidster van deze B.V.B.A die de uitbating dus in eigen naam en voor eigen rekening ging verzekeren. Vanaf 2009 had de concessiehoudster af te rekenen met betalingsmoeilijkheden. Uiteindelijk werd betrokkene in staat van faillissement gesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk van 30 maart Op dat moment was er geen voldoende tijd meer om via een openbare oproep, op basis van een lastenkohier dat goed te keuren was door de gemeenteraad, een nieuwe concessiehouder te vinden. Omwille van de continuiteit van de dienstverlening werd een oplossing voor het zwemseizoen 2011 gezocht en gevonden. De concessiehouder van de cafetaria van het zwembad Magdalena verklaarde zich bereid om gedurende het zwemseizoen 2011 deze cafetaria uit te baten. Dit betekende voor hem ook een compensatie voor het omzetverlies dat hij leed als gevolg van de sluiting van het zwembad Magdalena in de zomermaanden van Het is nu evenwel de bedoeling om opnieuw een concessiehouder te zoeken bij middel van openbare oproep en dit op basis van het lastenkohier dat thans ter goedkeuring wordt voorgelegd en dat hierna in het kort toegelicht wordt. -artikel 1. Dit artikel geeft een beschrijving van het voorwerp van de concessie. -artikel 2. Er wordt voorgesteld om de minimale instelprijs vast te stellen op 1 euro. Er wordt vooral belang gehecht aan de service die de kandidaat kan leveren, wetende dat de interesse voor dergelijke uitbating minimaal is. De concessiehouder van de cafetaria van het zwembad Magdalena bleek niet meer bereid om dit jaar de cafetaria van het open zwembad uit te baten omwille van zijn negatieve ervaringen (vorig jaar slechts zwembadbezoekers vooral door het slechte weer). De man kon deze exploitatie doen van 01 mei tot 31 augustus en verzaakte in ruil aan de terugbetaling van de concessievergoeding (in totaal euro) voor de maanden juli en augustus wat de cafetaria van het zwembad Magdalena betreft. Een concessievergoeding van euro voor het ganse seizoen bleek nog te veel om een rendabele uitbating te hebben in het zwembad Abdijkaai. Bemerk dat de vorige concessiehoudster op seizoenbasis ,26 euro betaalde in 2010 wat haar noodzaakte tot het aanrekenen van fikse prijzen. Desondanks ging ze toch failliet. -artikel 3. De concessie wordt toegestaan voor een periode van 9 opeenvolgende jaren maar kan door beide partijen worden beëindigd op het einde van het derde en van het zesde concessiejaar. Bij stopzetting van de exploitatie van het zwembad kan de stad altijd de concessie beëindigen mits een opzegtermijn van 1 jaar te respecteren. dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p21/189

22 -artikels Deze artikels omvatten de uitbatingsvoorwaarden waaronder de concessie wordt toegestaan. Zo moet de cafetaria open zijn op de momenten dat het zwembad toegankelijk is voor het publiek, met uitzondering evenwel dat automaten mogen geplaatst worden bij slecht weer, in welk geval de cafetaria dus niet open dient te zijn. Gevraagd wordt alle consumpties aan te bieden tegen gebruikelijke, democratische prijzen. De uitbating moet gebeuren op een stijlvolle manier, aansluitend bij het imagobeleid van de stad. -artikels Deze artikels leggen de afspraken vast bij het uitvoeren van inrichtingswerken. -artikel 17. Dit artikel legt alle kosten van energieverbruik ten laste van de concessiehouder. -artikels 18 en 19. Al wie betrokken wordt bij de uitbating dient een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen. Ook dit sluit aan bij het imagobeleid van de stad. -artikels Het stellen van een borgtocht van euro wordt als verplichting vooropgesteld. De stad kan bij wanprestatie steeds ambtshalve optreden op kosten van de concessiehouder. De stad kan toewijzen aan diegene die hem onder alle opzichten de beste keus lijkt en in functie hiervan kan overgegaan worden tot een interview van de kandidaten. Voor de rest bevatten deze artikels een aantal algemeenheden, eigen aan dergelijke concessies. Bevoegdheid gemeenteraad conform artikel 42 1 gemeentedecreet. Advies van Facility Sport Bijlage algemene gebruiksvoorwaarden Type Gunstig Gunstig Type Raadslid J. Coulembier verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde ontwerp van lastenkohier, luidend als volgt: "LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATING VAN DE CAFETARIA BIJ HET STEDELIJK ZWEMBAD ABDIJKAAI TE KORTRIJK. I. VOORWERP EN TOEWIJZING VAN DE CONCESSIE Artikel 1 dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p22/189

23 De concessie heeft tot doel het in vergunning geven van de uitbating van de cafetaria in het stedelijk zwembad Abdijkaai te Kortrijk. De cafetaria bestaat uit een schenkzaal en een overdekt terras. Een bierberging is voorzien in de kelder. Een beknopte plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in samenspraak tussen Stad en concessiehouder. II. PRIJS VAN DE CONCESSIE Artikel 2 Het ingezonden aanbod zal het bedrag (concessieprijs) vermelden dat de inschrijver zich verbindt jaarlijks te betalen gedurende de gehele duur van de concessie, met dien verstande dat dit bedrag gekoppeld is aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zoals hierna bepaald. De minimale instelprijs wordt vastgesteld op een (1) euro. Dit bedrag is te verhogen met de BTW. Dit bedrag is trimesterieel betaalbaar en telkens voor een vierde (1/4) vooraf te betalen op de eerste dag van iedere trimester (01 mei, 01 augustus, 01 november, 01 februari), door storting op rekeningnummer van de stad Kortrijk, met vermelding van de reden van betaling. De concessieprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de concessieovereenkomst, zijnde op 01 mei en dit op basis van de hiernavolgende formule: legende Nieuwe concessieprijs = basisconcessieprijs x nieuw gezondheidsindexcijfer aanvangsgezondheidsindexcijfer + de basisconcessieprijs = het aangenomen bedrag van de bieding. + het aanvangsgezondheidsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van het sluiten van de concessieovereenkomst; + het nieuw gezondheidsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van de aanpassing van de concessieprijs. Opmerking Indien het gezondheidsindexcijfer van regeringswege wordt opgeheven, zal de jaarlijkse indexering gebeuren op basis van het gewone indexcijfer van de consumptieprijzen. III. DUUR VAN DE CONCESSIE Artikel 3 Deze concessie wordt toegestaan voor een ondeelbare periode van negen (9) achtereenvolgende jaren, beginnende op 01 mei 2012 en eindigende op 30 april 2021, zonder dat stilzwijgende verlenging van de concessie mogelijk is. dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p23/189

24 Zowel de Stad als de concessiehouder hebben evenwel het recht de lopende concessieovereenkomst te beëindigen op het einde van het derde (3e) jaar (dus per 30 april 2015) of op het einde van het zesde (6e) jaar (dus per 30 april 2018), mits de andere partij (naar gelang het geval dus de Stad of de concessiehouder) hiervan in kennis te stellen bij middel van een aangetekende brief, ten minste drie (3) maanden voor de beëindiging van de lopende periode van drie (3) jaar. De Stad kan bovendien altijd eenzijdig de concessieovereenkomst beëindigen mits de concessiehouder hiervan in kennis te stellen bij aangetekende brief ten minste een (1) jaar vooraf, wanneer de exploitatie van het zwembad wordt stopgezet. De beëindiging van de concessie, zoals voorzien in dit artikel, geeft geen recht op schadevergoeding in hoofde van een partij. De Stad kan wel altijd schadevergoeding vorderen van de concessiehouder voor schade aan ter beschikking gestelde infrastructuur, in de breedste betekenis van het woord. IV.UITBATINGSVOORWAARDEN WAARONDER DE CONCESSIE WORDT TOEGESTAAN. Artikel 4 De jaarlijkse periode van uitbating van de cafetaria is deze van het zwemseizoen, zoals dit zwemseizoen elk jaar eenzijdig wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen, zonder verhaal in hoofde van de concessiehouder. De concessiehouder is ertoe verplicht de cafetaria open te houden op de dagen en uren waarop het zwembad toegankelijk is voor het publiek (behoudens bij slecht weer, in welk geval de concessiehouder in afwijking van de algemene verplichting en in overleg met de Stad/ VZW Sportplus snoep- en frisdrankautomaten mag plaatsen ), met dien verstande dat de concessiehouder de cafetaria in elk geval dient te sluiten uiterlijk een (1) uur na het uur waarop het zwemmen wordt beëindigd. De Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, is er steeds toe gerechtigd om eenzijdig de minimum voorziene openingsuren (en dagen) van het zwembad te wijzigen. Alsdan zal de concessiehouder de cafetaria evenzeer openstellen voor het publiek, zonder uit hoofde hiervan enig recht op schadeloosstelling te kunnen laten gelden ten aanzien van de Stad. Het niet naleven van voormelde elementaire verplichting naar opening toe rechtvaardigt steeds de toepassing van de artikels 20 en 21, infra. Artikel 5 De concessiehouder staat in, en dit volledig op eigen kosten en zonder dat de aansprakelijkheid van de Stad in casu in het gedrang kan komen, voor de verkoop van gelijk welke dranken en dit met respect voor de ter zake toepasselijke wets- of verordeningsbepalingen, in de brede betekenis van het woord. dinsdag 20 maart :33 - Doorlopend verslag 12/03/2012 p24/189

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 12/03/2012

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 12/03/2012 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 12/03/2012 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Opvolging van rechtswege van een politieraadslid. Aktename. Commissie 1 Samenwerkingsovereenkomst met Ledegem in het

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 JANUARI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 JULI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'.

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost- Vlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (goedgekeurd gemeenteraad 14/09/2016) Inhoud 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 3. Gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6)

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6) Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 JANUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2012/2978 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 18-12-2012 Classificatiegraad

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2014. Bekendgemaakt op 27 november 2014. In werking getreden op 1 december 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006 UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK Openbare zitting van 11 september 2006 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : F. Destoop, P. De

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 JUNI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATING VAN DE CAFETARIA IN HET MAGDALENAZWEMBAD, SINT-MARTENS-LATEMLAAN 1 TE KORTRIJK

LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATING VAN DE CAFETARIA IN HET MAGDALENAZWEMBAD, SINT-MARTENS-LATEMLAAN 1 TE KORTRIJK LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATING VAN DE CAFETARIA IN HET MAGDALENAZWEMBAD, SINT-MARTENS-LATEMLAAN 1 TE KORTRIJK I. VOORWERP VAN DE CONCESSIE Artikel 1. De concessie heeft tot doel het in vergunning

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 NOVEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 SEPTEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 NOVEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00016 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN DINSDAG 09 JUNI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 JUNI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad.

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad. DE NIEUWE GEMEENTEWET ( Laatste aanpassing : Wet van 25 april 2007 - B.S. 11 mei 2007 ) Titel II - Bevoegdheden Hoofdstuk I - Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 117. [ ] (Art. 117 gewijzigd bij W. 27.5.1989

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 05 MEI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MAART 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MEI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op de algemene politieverordening Lowazone (AR

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 MEI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 oktober 2015 MENS EN SAMENLEVING Samenstelling: Aanwezig: de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit - de duurtijd van deze bruikleenovereenkomsten te wijzigen van 2 naar 3 jaar, ingaand op 1 januari 2015.

gemeenteraad Besluit - de duurtijd van deze bruikleenovereenkomsten te wijzigen van 2 naar 3 jaar, ingaand op 1 januari 2015. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00140 Onderwerp: Bruikleenovereenkomsten voor de brandweerkazernes gelegen te Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE dinsdag 26 maart 2013 van 19u. tot 21u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

GEMEENTE LAAKDAL BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

GEMEENTE LAAKDAL BIJEENROEPING GEMEENTERAAD GEMEENTE LAAKDAL BIJEENROEPING GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 25 januari 2011 om 20:00 uur. DAGORDE

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 FEBRUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 januari 2017

Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 januari 2017 Gemeenteraad Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 januari 2017 Dagorde OPENBARE ZITTING...3 Raadscommissie 1...3 Vincent Van Quickenborne...3 Communicatie en Recht...3 1-2017_GR_00008 - Samenstelling gemeenteraad

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00904 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging en uitbreiding van een huurovereenkomst betreffende

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project "GOAL" - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project GOAL - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00572 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project "GOAL" - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 april 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00281 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de aanpassing van het Centraal Aanmeldingsregister voor inschrijvingen

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT. Raad van de. Versie

PROCEDUREREGLEMENT. Raad van de. Versie PROCEDUREREGLEMENT Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) Versie 12.04.2016 Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke Tel.: 09 225.58.18 E-mail: info@ordederdierenartsen.be

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00723 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging van de huurovereenkomst voor het onroerend goed

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_01010 Onderwerp: Sluiten van een overeenkomst met betrekking tot het beschikbaar stellen van het gebouw Kuipke,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 APRIL 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 04 JANUARI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie