Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'."

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe Stadssecretaris : G. Hillaert Verhinderd : E. Van Damme Afwezig : J. Ghyssel Beslissingen in verband met de agenda : De schepenen L. Lybeer, S. Bral en J. de Bethune en de raadsleden V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Matthieu en B. Herrewyn zijn afwezig A. Overeenkomstig de artikels 22 en 29 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart' Voorstel van raadsleden Ph. De Coene en C. Matthieu en B. Caron in verband met de vieringen van 11 november in 2014 en vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p1/236

2 Vraag van raadslid Bart Caron aangaande het beleid Het Openbaar busvervoer Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de bestaande maatregelen ter vermijding van beschadiging van ondergrondse nutsleidingen en betreffende de oorzaak van het ernstig incident in de Oudenaardsesteenweg. B. De voorzitter doet volgende mededelingen: - Hij verwijst naar het mailbericht van Ronny Aernoudt, voorzitter LDD West-Vlaanderen. Raadslid E. Flo zetelt als onafhankelijk. - Hij kondigt volgende activiteiten aan : 22 november om 10 u op Schouwburgplein : Dag van de Smaak (wereldrecordpoging langste belegd brood) 24 november 20 u OC Bellegem : Ronde van Kortrijk 5 december 17 u : opening nieuw stationsgebouw (onder voorbehoud) 5 december 18 u 30 : Kerstactie NMBS 8 december 17 u 30 Grote Markt : persmoment Eiland van Licht C. De raadsleden vragen om voldoende aandacht te besteden aan de vermelding van de aanen afwezigheden in de verslagen (in het bijzonder van de raadscommissies). Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 13 oktober De notulen van de zitting van 13 oktober 2008 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Aanstelling waarnemend stadssecretaris (cbs ). Akte nemen. 2 OCMW. Verslag overlegcomité d.d. 15 september Aktename. 3 Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering van 16 december Aanduiden vertegenwoordigers. 4 Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p2/236

3 vergadering van 16 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 5 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk- Wevelgem. Buitengewone algemene vergadering van 17 december Aanduiden vertegenwoordigers. 6 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk- Wevelgem. Buitengewone algemene vergadering van 17 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 7 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering 9 december Aanduiden vertegenwoordigers. 8 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering van 9 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 9 FIGGA. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 17 december Aanduiden vertegenwoordigers. 10 FIGGA. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 17 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 11 Intercommunale Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 17 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 12 Leiedal. Statutenwijziging naar aanleiding van de aanpassing van de lijst van exclusieve diensten. Goedkeuren. 13 Leiedal. Lijst van exclusieve diensten. Europese projecten. Uitgesteld 14 Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 4 december Aanduiden vertegenwoordigers. 15 Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 4 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p3/236

4 16 Nieuwe algemene politieverordening. Goedkeuren. 17 Inzet gemeenschapswachten bij preventieve acties binnen de politiezone vlas. Goedkeuren. 18 Vrije Lagere School te Heule, hoek Schoolstraat- Kortrijksestraat.Stopzetting contracten. Goedkeuren. 19 Aankoop grond gelegen Leuzestraat te Kortrijk-Bellegem. Instemmen. 20 Aankoop van 48a 25ca grond gelegen Heirweg te Kortrijk. Instemmen. 21 Aankoop van het pand gelegen Zwevegemsestraat nr. 78 te Kortrijk. Instemmen. 22 Tweede verlenging huurovereenkomst voor een perceel grond gelegen Graaf Karel de Goedelaan te 8500 Kortrijk en bestemd als wijkspeelplein. Instemmen. 23 Straatnaamgeving Omleidingsweg Zwevegem - N391. Definitieve goedkeuring. 24 Overeenkomst inzake bemiddelingsambtenaar. 25 Vernieuwen contract schoonmaak - nieuw stadhuis Voorwaarden en wijze van gunnen. 26 Invoering stedelijk rechtspositiebesluit. 27 Subsidiereglement voor de directe financiële ondersteuning van de door de stad erkende Kortrijkse sportverenigingen. (aansluiting,erkenning en subsidiëring). Goedkeuren. 28 Opdrachten m.b.t. leefmilieu in het kader van sociale tewerkstelling Voorwaarden en wijze van gunnen. 29 Ondergronds brengen distributienetten in de Spinnerijkaai. Voorwaarden en wijze van gunnen. 30 Ondergronds brengen distributienetten in de Stasegemsestraat. vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p4/236

5 Voorwaarden en wijze van gunnen. 31 Aanpassingswerken aan bestaande wegenis. Voorwaarden en wijze van gunnen. 32 Vernieuwen van het openbaar verlichtingsnet R36. Voorwaarden en wijze van gunnen. 33 Aanpassen van het openbaar verlichtngsnet in de Rijkswachtstraat te Kortrijk. Voorwaarden en wijze van gunnen. 34 Plaatsen van drie nieuwe lichtpunten in de Min. Tacklaan. Voorwaarden en wijze van gunnen. 35 Aanpassing van het waterbedelingsnet langs de doortocht N8 - Oudenaardsesteenweg Kortrijk. Aktename ontwerp en financieringswijze. 36 Studieopdracht verkeerseducatieve routes in de schoolomgevingen. Voorwaarden en wijze van gunnen. 37 Hydronautstudie Bellegem. Goedkeuren. 38 Verlenen waarborg voor lening aangegaan door de Intercommunale Leiedal. Goedkeuren. 39 Reglement ter ondersteuning van erkende jeugdinitiatieven. Goedkeuren. 40 Gebruiksovereenkomst stadsgebouwen voor erkende jeugdinitiatieven. Goedkeuren. 41 Convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Actieplan Goedkeuren. 42 Reglement toelagen gebiedswerking. Goedkeuren. 43 Upgrade van de bestaande procesbeheersoftware Mavim. vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p5/236

6 Voorwaarden en wijze van gunnen. 44 Noodzakelijke aanpassingen van de TalentOntwikkelaar (evaluatiesoftware) in het kader van de nieuwe procedure ivm evaluaties. Voorwaarden en wijze van gunnen. 45 Leveren en implementeren van een automatische planningsmodule binnen het bestaande aanwezigheidssoftwarepakket 'Captor'. Voorwaarden en wijze van gunnen. 46 Leveren en implementeren van software voor het afleveren van vastgoedinformatie. Voorwaarden en wijze van gunnen. 47 Upgraden van de bestaande software bij de directie stadsplanning en ontwikkeling. Voorwaarden en wijze van gunnen. 48 Woonstvergoeding voor de nieuwe dominee van de protestantse kerkfabriek. Goedkeuren. 49 Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'. 50 Voorstel van raadsleden Ph. De Coene, C. Matthieu en B. Caron in verband met de vieringen van 11 november in 2014 en Vraag van raadslid Bart Caron aangaande het beleid Het Openbaar busvervoer. 52 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende de bestaande maatregelen ter vermijding van beschadiging van ondergrondse nutsleidingen en betreffende de oorzaak van het ernstig incident in de Oudenaardsesteenweg. vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p6/236

7 1 Aanstelling waarnemend stadssecretaris (cbs ). Akte nemen. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stadssecretaris was afwezig op de collegezitting van 21 oktober Artikel 81 par. 2 van het gemeentedecreet voorziet dat de gemeenteraad een waarnemend stadssecretaris kan aanstellen om de stadssecretaris bij zijn afwezigheid te vervangen. In spoedeisende gevallen kan het schepencollege deze aanstelling doen. De gemeenteraad dient deze aanstelling in de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen of er akte van te nemen wanneer de aanstellingsperiode op het moment van de gemeenteraad reeds verstreken is. De heer Yves Vanneste, directeur bij de directie Communicatie en Recht, voldoet aan de voorwaarden voor deze functie en was bereid het ambt van waarnemend secretaris uit te oefenen. Het schepencollege stelde de heer Yves Vanneste aan als waarnemend stadssecretaris voor deze zitting. Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Akte te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2008 waarbij de heer Yves Vanneste, directeur bij de directie Communicatie en Recht, aangesteld werd als waarnemend stadssecretaris voor de collegezitting van 21 oktober 2008 naar aanleiding van de afwezigheid van stadssecretaris Geert Hillaert. 2 OCMW. Verslag overlegcomité d.d. 15 september Aktename. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p7/236

8 M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad ontving op 8 oktober 2008 het verslag van het overlegcomité van 15 september 2008 tussen de stad en het O.C.M.W. Dit verslag dient door toedoen van de heer burgemeester "ter kennisgeving" voorgelegd in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad, in toepassing van artikel 3 3 van het huishoudelijk reglement voor het overleg tussen de stad en het O.C.M.W. Kortrijk. Bijlage Verslag overlegcomite d.d Type Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het verslag overlegcomité Stad Kortrijk-O.C.M.W. Kortrijk van 15 september Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid- West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering van 16 december Aanduiden vertegenwoordigers. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad is aangesloten bij de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 27 september De laatste statutenwijziging dateert van 18 december vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p8/236

9 Bij aangetekend schrijven van 22 oktober 2008 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Imog op 16 december 2008 om 19u30 in de bedrijfszetel, Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven vermelde decreet in acht te nemen. Bijlage Uitnodigning naar en toelichting bij BAV Imog Type Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 14 'Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 4 december Aanduiden vertegenwoordigers', waaraan 33 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 39 'Reglement ter ondersteuning van erkende jeugdinitiatieven. Goedkeuren.', luidt als volgt: Vertegenwoordiger : CLAUS Nele : 22 ja stemmen, 5 nee stemmen, 6 onthoudingen SEYNAEVE Maarten : 6 ja stemmen, 16 nee stemmen, 11 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeeste en schepenen beslist de raad Mevrouw Nele Claus als vertegenwoordiger aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West- Vlaanderen op 16 december Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid- West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering van 16 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p9/236

10 Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad is aangesloten bij de Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. De intercommunale Imog werd opgericht bij akte van 27 september De laatste statutenwijziging dateert van 18 december Bij aangetekend schrijven van 22 oktober 2008 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Imog op 16 december 2008 om 19 uur 30 in de bedrijfszetel, Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : 1. Strategie, beleidsplan en actieplan Begrtoing Varia Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te bepalen. Bijlage Uitnodiging naar en toelichting bij BAV Imog Type Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 27 ja stemmen: S. De Clerck, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, A. Sansen, P. Jolie, F. Santy, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, P. Demeyere, B. Herrewyn, S. You-Ala, E. Flo 0 nee stemmen 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1.Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Imog van 16 december vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p10/236

11 2.De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van Imog van 16 december 2008, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 5 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Buitengewone algemene vergadering van 17 december Aanduiden vertegenwoordigers. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk- Wevelgem. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 18 juli Bij aangetekend schrijven van 24 oktober 2008 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de WIV op 17 december 2008 om 19 uur in het stadhuis te Kortrijk. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven vermelde decreet in acht te nemen. Bijlage Type Uitnodiging naar en toelichting bij BAV WIV van Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 14 ' Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 4 december Aanduiden vertegenwoordigers.', waaraan 33 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 39 'Reglement ter ondersteuning van erkende jeugdinitiatieven. Goedkeuren.' luidt als volgt: Vertegenwoordiger : vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p11/236

12 JOLIE Patrick : 19 ja stemmen, 5 nee stemmen, 9 onthoudingen SEYNAEVE Maarten : 6 ja stemmen, 12 nee stemmen, 15 onthoudingen Plaatsvervanger : GHYSSEL Joost : 20 ja stemmen, 2 nee stemmen, 11 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad De heer Patrick Jolie als vertegenwoordiger en de heer Joost Ghyssel als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 17 december WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Buitengewone algemene vergadering van 17 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. De WIV werd opgericht bij akte van 18 juli De laatste statutenwijziging dateert van 14 december Bij aangetekend schrijven van 24 oktober 2008 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 17 december 2008 om 19 uur in het stadhuis te Kortrijk. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : 1. Bespreking van de te volgen strategie, van de te ontwikkelen activiteiten en van de begroting voor het jaar vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p12/236

13 2. Bepaling van de werkingsbijdrage van de gemeenten in 2009 op 0,25 euro per inwoner; beslissing over de inning van deze bijdrage in twee schijven. 3. Zetten van het bedrag van de presentiegelden voor de leden van de bestuursorganen op het maximumbedrag, toegelaten door het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004, en dat sinds 1 januari 2008, rekening houdend met alle toepasselijke indexeringen; beslissing tot verdere indexering voor de toekomst. 4. Aanvaarding van het ontslag van een bestuurder zetelend namens deelnemer Harelbeke en benoeming van een nieuwe, vervangend bestuurder; aktename van het ontslag van een deskundige en gevolgtrekking. 5. Varia. Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te bepalen. Bijlage Uitnoding naar en toelichting bij BAV WIV van WIV strategie 2009 WIV begroting 2009 WIV addendum strategie 2009 Type Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 27 ja stemmen: S. De Clerck, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, A. Sansen, P. Jolie, F. Santy, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, P. Demeyere, S. You-Ala, E. Flo 0 nee stemmen 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1.Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem van 17 december De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk- vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p13/236

14 Wevelgem van 17 december 2008, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 7 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering 9 december Aanduiden vertegenwoordigers. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart Bij aangetekend schrijven van 22 oktober 2008 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid- West-Vlaanderen op 9 december 2008 om 19 uur in het stadhuis te Roeselare. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeentenvennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. De stad kan statutair 3 vertegenwoordigers aanduiden. Bijlage Uitnodiging naar en toelichting bij BAV Psilon van Type Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming, na punt 14 'Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 4 december Aanduiden vertegenwoordigers.', waaraan 33 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 39 'Reglement ter ondersteuning van erkende jeugdinitiatieven. Goedkeuren.' luidt als volgt: Vertegenwoordigers : LESAFFRE Roger : 27 ja stemmen, 5 nee stemmen, 1 onthouding vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p14/236

15 VANDEN BERGHE Anthony : 21 ja stemmen, 5 nee stemmen, 7 onthoudingen MASSELIS Hans : 20 ja stemmen, 5 nee stemmen, 8 onthoudingen SEYNAEVE Maarten : 6 ja stemmen, 11 nee stemmen, 16 onthoudingen Plaatsvervanger : Santy Filip : 16 ja stemmen, 2 nee stemmen, 15 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad De heren Roger Lesaffre (1200 stemmen), Anthony Vanden Berghe (1200 stemmen) en Hans Masselis (1300 stemmen) als vertegenwoordiger en de heer F. Santy als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 9 december Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering van 9 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opgericht bij akte van 22 maart Bij aangetekend schrijven van 22 oktober 2008 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen op 9 december 2008 om 19 uur in het stadhuis te Roeselare. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : 1. Vaststelling werkprogramma 2009 (BAV 08-12/01) 2. Vaststelling begroting 2009 (BAV 08-12/02) 3. Vaststelling werkingsbijdrage (ibid.) vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p15/236

16 4. Informatieve toelichting bij de stand van zaken van het crematoriumproject Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking moet de gemeenteraad goedkeuring verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te bepalen. Bijlage Uitnodiging naar en toelichting bij BAV Psilon van Type Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 27 ja stemmen: S. De Clerck, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, A. Sansen, P. Jolie, F. Santy, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, P. Demeyere, S. You-Ala, E. Flo 0 nee stemmen 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1.Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 9 december De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 9 december 2008, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 9 FIGGA. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 17 december Aanduiden vertegenwoordigers. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p16/236

17 I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De Stad is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 27 mei De laatste statutenwijziging dateert van 22 december Bij brief van 14 oktober 2008 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 17 december 2008 om 18 uur in de gebouwen van Gaselwest, Kennedypark 12. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven vermelde decreet in acht te nemen. Bijlage Uitnodiging naar en toelichting bij BAV Figga van Type Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming, na punt 14 'Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 4 december Aanduiden vertegenwoordigers.', waaraan 33 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 39 'Reglement ter ondersteuning van erkende jeugdinitiatieven.' luidt als volgt: Vertegenwoordiger : VANHOUTTE Godelieve : 19 ja stemmen, 5 nee stemmen, 9 onthoudingen SEYNAEVE Maarten : 5 ja stemmen, 12 nee stemmen, 16 onthoudingen Plaatsvervanger : GHYSSEL Joost : 20 ja stemmen, 2 nee stemmen, 11 onthoudingen vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p17/236

18 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad Mevrouw Godelieve Vanhoutte als vertegenwoordiger en de heer Joost Ghyssel als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest van 17 december FIGGA. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 17 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad is aangesloten bij Figga. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 27 mei De laatste statutenwijziging dateert van 22 december Bij aangetekend schrijven van 14 oktober 2008 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga op 17 december 2008 om 18 uur in de gebouwen Gaselwest, Kennedypark 12. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : 1. Goedkeuring van de begroting Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 3. Statutaire benoemingen en vergoedingen Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werden aangeduid, te bepalen. Bijlage Type vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p18/236

19 Uitnodiging naar en toelichting bij BAV Figga van Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 27 ja stemmen: S. De Clerck, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, A. Sansen, P. Jolie, F. Santy, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, P. Demeyere, S. You-Ala, E. Flo 0 nee stemmen 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1. Goedkeuring te hechten aan de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de Algemene Vergadering van FIGGA van 17 december De aangeduide vertegenwoordigers voor deze algemene vergadering op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 11 Intercommunale Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 17 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad is aangesloten bij Gaselwest. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 08 juli De laatste statutenwijziging dateert van 19 december Bij aangetekend schrijven van 04 november 2008 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 17 december 2008 om uur in de gebouwen van Gaselwest, Kennedypark 12. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p19/236

20 1. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2009 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting Statutaire benoemingen. 3. Statutaire mededelingen. Het komt de gemeenteraad toe goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werden aangeduid, te bepalen. We verwijzen hierbij naar de wet van 22 december 1986 op de intercommunales. Bijlage uitnodiging buitengewone algemene vergadering, d.d Type Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 27 ja stemmen: S. De Clerck, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, A. Sansen, P. Jolie, F. Santy, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, P. Demeyere, B. Herrewyn, S. You-Ala, E. Flo 0 nee stemmen 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1. Goedkeuring te hechten aan de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 17 december De aangeduide vertegenwoordigers voor deze algemene vergadering op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 12 Leiedal. Statutenwijziging naar aanleiding van de aanpassing van de lijst van exclusieve diensten. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p20/236

21 M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangelsoten bij de Intercommunale Leiedal. Het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking regelt de samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten. Het besluit van de gemeenteraad van 13 oktober 2003 legde de diensten vast waarvoor uitsluitend beroep gedaan wordt op Leiedal. Deze lijst werd opgenomen in de statuten van Leiedal en goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 oktober De wijzigingen aan deze exclusiviteitenlijst werden goedgekeurd door de algemene vergadering van Leiedal van 29 november 2005 en 11 december De laatste statutenwijziging van Leiedal dateert van 27 mei Deze exclusieve dienstverlening werd toegekend voor een beperkte periode, m.n. tot het jaar dat volgt op de hersamenstelling van de gemeenteraden. In de nota van 4 september 2008 doet Leiedal het voorstel om de lijst van de exclusieve diensten, die als bijlage 2 bij de statuten is gevoegd, aan te vullen met het punt 9.2 nl. Europese samenwerking: financieel-administratieve opvolging van Europese projecten.deze nieuwe exclusieve dienst biedt de gemeenten de mogelijkheid om een beroep te doen op Leiedal voor de financieel-administratieve opvolging van Europese projecten waarin zij als partner deelnemen. Bijlage Uitnodiging naar en toelichtingsnota bij BAV Leiedal dd.d Statuten Leiedal Uitnodiging naar BAV Leiedal Aanvulling Type Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 27 ja stemmen: S. De Clerck, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, A. Sansen, P. Jolie, F. Santy, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, P. Demeyere, B. Herrewyn, S. You-Ala, E. Flo vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p21/236

22 0 nee stemmen 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad De wijziging van de statuten van Leiedal zoals voorgesteld in de nota van 4 september 2008, goed te keuren. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk. 13 Leiedal. Lijst van exclusieve diensten. Europese projecten. Uitgesteld 14 Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 4 december Aanduiden vertegenwoordigers. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre,F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad is aangesloten bij Intercommunale Leiedal. Deze intercommunale werd opgericht bij akte van 9 juni Bij aangetekend schrijven van 4 september 2008 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 4 december 2008 om 16 uur in het OC van Aalbeke. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p22/236

23 Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven vermelde decreet in acht te nemen. Bijlage Statuten Leiedal Aanvulling bij Uitnodiging naar BAV Leiedal Uitnodiging naar en toelichting bij BAV Leiedal d.d Type Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 14 ' Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 4 december Aanduiden vertegenwoordigers.', waaraan 33 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 39 'Reglement ter ondersteuning van erkende jeugdinitiatieven. Goedkeuren.' luidt als volgt: Vertegenwoordiger : JOLIE Patrick : 19 ja stemmen, 4 nee stemmen, 10 onthoudingen SEYNAEVE Maarten : 5 ja stemmen, 12 nee stemmen, 16 onthoudingen Plaatsvervanger : BYTTEBIER Koen : 19 ja stemmen, 1 nee stem, 13 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad De heer Patrick Jolie als vertegenwoordiger en de heer Koen Byttebier als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Intercommunale Leiedal op 4 december Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 4 december Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, M. Gheysens, R. Lesaffre, F. Verhenne, C. Depuydt, J. Coulembier, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p23/236

24 Beschrijving: De stad is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal. Leiedal werd opgericht bij akte van 9 juni De recentste statutenwijziging dateert van 27 mei Bij aangetekend schrijven van 4 september 2008 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Leiedal op 4 december 2008 om 16 uur in het CC van Aalbeke. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : 1. Werkprogramma Begroting Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor Presentiegelden bestuurders en deskundigen 5. Exclusieve dienstverlening 5.1 Statutenwijziging: aanpassing lijst exclusieve diensten 5.2 Kennisname toekenning bijkomende exclusiviteiten door de deelnemende gemeenten 6. Toetreding van stad Wervik tot Leiedal 7. Toetreding van Leiedal tot de vzw Transfo 8. Toetreding van Leiedal tot de interlokale vereniging rond wonen 9. Toetreding van Leiedal tot de interlokale vereniging rond sociale economie Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werden aangeduid, te bepalen. Bijlage Uitnodiging naar en toelichting bij BAV Leiedal dd Aanvulling bij agenda BAV Leiedal dd statuten Leiedal Type Raadslid M. Seynaeve verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 28 ja stemmen: S. De Clerck, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, A. Sansen, P. Jolie, F. Santy, F. Verhenne, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, P. Soens, R. Deseyn, M. vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p24/236

25 Vandenbussche, W. Maddens, M.C. Vandenbulcke, M. Gheysens, K. Byttebier, N. Claus, A. Vanden Berghe, M. Lemaitre, P. De Coene, R. Lesaffre, B. Caron, P. Demeyere, B. Herrewyn, S. You-Ala, E. Flo 0 nee stemmen 5 onthoudingen: W. Depauw, M. Seynaeve, I. Verschaete, J. Deweer, M. Heuvelmann Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1.Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 4 december De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van Leiedal van 4 december 2008, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 16 Nieuwe algemene politieverordening. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : L. Lybeer, W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, M. Heuvelmann, A. Vanden Berghe, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: We verwijzen naar de volgende relevante wetgeving, zoals opgenomen in de bijlagen: De artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2 van de Nieuwe Gemeentewet. De artikelen 42, 57,10, 64, 186 en 187 van het Gemeentedecreet. De wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties. De wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet. De wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. De wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet - erratum. vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p25/236

26 De wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen. De wet van 25 januari 2007 tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. De wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van de gemeenschapswachten, de oprichting van de dienst gemeenschapswacht en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. Het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure van de aanwijzing van de ambtenaar en de inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei Het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen zoals bepaald in artikel 119bis, 6, tweede lid, 1 van de nieuwe gemeentewet. Het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. De ministeriële omzendbrief OOP 30 van 2 mei 2001 aangaande de uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties. (vervangen door de hiernavolgende omzendbrief) De omzendbrief 00P 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet, en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. De omzendbrief OOP 30ter van 10 november 2005 waarbij uitleg wordt verschaft bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen. De omzendbrief van 10 februari 2006 nr. COL 1/ 2006 van het College van Procureurs-generaal van de Hoven van Beroep. We stellen vast dat het parket de overtredingen op het politiereglement die bestraft worden met politiestraffen, niet vervolgt. Het is dus wenselijk de gemeentelijke administratieve sancties toe te passen op dergelijke overtredingen. Met het oog op de toepassing van deze gemeentelijke administratieve sancties dringt zich een aanpassing van het bestaand algemeen politiereglement en de andere politieverordeningen op. De directie communicatie en recht legt een nieuw algemeen politiereglement voor waarin alle afzonderlijke politiereglementen gebundeld werden, verouderde bepalingen geschrapt werden en nieuwe, aan de huidige maatschappij aangepaste, bepalingen voorgesteld worden.tevens werden bepalingen, die reeds in hogere regelgeving zijn opgenomen en bijgevolg niet door de gemeente kunnen gesanctioneerd worden, geschrapt. vrijdag 28 november :33 - Doorlopend verslag 17/11/2008 p26/236

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 NOVEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 05 MEI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 MEI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MAART 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MEI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN DINSDAG 09 JUNI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 DECEMBER 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 JUNI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 JUNI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 JUNI 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 NOVEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006 UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK Openbare zitting van 11 september 2006 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : F. Destoop, P. De

Nadere informatie

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6)

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6) Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 JANUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011 Agenda: 1 2 3 4 5 6 Vervanging wegens tijdelijke afwezigheid burgemeester. Aktename. Commissie 1 Interne controle: jaarlijkse rapportering: periode april

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 04 JANUARI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 FEBRUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 JANUARI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 JULI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 MEI 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 MAART 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 FEBRUARI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 DECEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 DECEMBER 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 NOVEMBER 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014

Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014 Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014 Besluit GOEDGEKEURD Strategisch Programmamanagement Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 18 NOVEMBER 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014

Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014 Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/03/2013

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/03/2013 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/03/2013 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Geldigverklaring verkiezing leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Kennisname. Geldigverklaring verkiezing politieraadsleden.

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

De zitting wordt geopend om 18.30 u. in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad.

De zitting wordt geopend om 18.30 u. in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad. Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 08 SEPTEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18.30 u. in

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JULI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 MEI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 APRIL 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 07 DECEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Notulen Zitting van 7 december 2015

Notulen Zitting van 7 december 2015 Gemeenteraad Notulen Zitting van 7 december 2015 Dagorde MEDEDELINGEN...5 OPENBARE ZITTING...7 Axel Weydts...7 Planning en Openbaar Domein...7 1-2015_GR_00268 - Fietsbeleid Kortrijk - Actieplan Kortrijk

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 oktober 2015 MENS EN SAMENLEVING Samenstelling: Aanwezig: de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk

Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 FEBRUARI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 JANUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JANUARI 2008

PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JANUARI 2008 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JANUARI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Gemeenteraad - toelichtende nota

Gemeenteraad - toelichtende nota Gemeenteraad - toelichtende nota Punt 2 Openbare werken riolerings- en wegeniswerken Sint Germanusstraat project W214055 goedkeuring voorontwerpdossier Bijlage(n) neen Het project W214055 heeft als doel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 28 november 2011 van 18.30u. tot 19.30u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 SEPTEMBER 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 3 juli 2017 BEDRIJFSVOERING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 3 juli 2017 BEDRIJFSVOERING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 3 juli 2017 BEDRIJFSVOERING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 mei 2013 (overeenkomstig artikel van het gemeentedecreet)

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 mei 2013 (overeenkomstig artikel van het gemeentedecreet) GEMEENTE MAARKEDAL Provincie Oost Vlaanderen MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 mei 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING Op verzoek van de CD&V fractie worden

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk

Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MAART 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie