Arrondissement Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MAART 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Piet Lombaerts, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd: S. Bral, raadslid Beslissingen in verband met de agenda: A. Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 37 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent 'de nieuwe aanvraag voor een kleigroeve in Rollegem'. 38 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent de 'onveiligheid op fiets- en voetpaden langs de Leie'. 39 Vraag van raadslid C. Matthieu om een huishoudelijk reglement en aanspreekpunt voor kotstudenten. 40 Vraag van raadslid B. Caron over superdiversiteitsbeleid en de Kortrijkse (?) Lente. B. De voorzitter doet volgende mededelingen: dinsdag 19 maart :23 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p1/102

2 - Verbeterde toegang tot het portaal van de GR: niet langer via E-id, maar via sms-bericht. Op het portaal staan de krantenknipsels en kan men de CBS- en GR-dosiers raadplegen via e- decision. Zie handleiding uitgedeeld op raadscommissie. - Verbeterde toegang tot internet op de stadhuissite (vast paswoord). Zie bericht uitgedeeld op raadscommissie. - Live-streaming van de gemeenteraadszittingen wordt deze zitting voor het eerst uitgetest. - Kennismaking raadsleden - administratie gaat niet door tijdens Beatrijsbabbel op 21 maart. Het wordt verplaatst naar een latere datum. - Oproep om met de raadsleden naar de bekermatch Cercle Brugge - KVK te gaan op woensdag 27 maart, om 08u45; partners zijn ook welkom. - Wijziging datum verenigde raadscommissie i.k.v. 'Budget 2013': 20 maart om 18u00 in plaats van 12 maart om 19u00. - Organisatie stemmingen tijdens de zitting: de punten waarvoor er maar 1 kandidaat is, worden onmiddellijk na het punt digitaal gestemd; de punten waarvoor er meerdere kandidaten zijn, worden gebundeld en er wordt na punt 19 op papier gestemd. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 04 februari De notulen van de zitting van 04 februari 2013 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Geldigverklaring verkiezing leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Kennisname. 2 Geldigverklaring verkiezing leden van de politieraad. Kennisname. 3 Gemeentelijk reglement op het toekennen van de titel van ereschepen. Vaststellen. 4 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Verkiezing van een lid met raadgevende stem. 5 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV). Verkiezing van een lid met raadgevende stem. 6 Intercommunale Leiedal. Buitengewone Algemene Vergadering van 26 maart dinsdag 19 maart :23 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p2/102

3 Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 7 Intercommunale Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 26 maart Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 8 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering 27 maart Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 9 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering 27 maart Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 10 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk- Wevelgem. Buitengewone algemene vergadering van 20 maart Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 11 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk- Wevelgem. Buitengewone algemene vergadering van 20 maart Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 12 Intercommunale Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 22 maart Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 13 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 22 maart Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 14 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 22 maart Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 15 Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering van 19 maart Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 16 Imog. Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. Buitengewone algemene dinsdag 19 maart :23 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p3/102

4 vergadering van 19 maart Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 17 Scheldemondraad. Aanduiden afgevaardigde. Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 18 Toerisme Leiestreek. Bestuursmandaten. Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 19 Vereniging voor Openbaar Groen. Voordracht van bestuursmandaten naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari Samenwerkingsovereenkomst voor aanleg sportkooi en kunststofvoetbalveld Baaistraat - Beeklaan te Kortrijk. Goedkeuren. 21 Uitbating Bastion Budapark. Goedkeuren lastenkohier. Goedkeuren. 22 Concessie van de uitbating van de cafetaria bij het stedelijk zwembad Abdijkaai. Lastenkohier. Goedkeuren. 23 FIGGA - financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Kapitaalverhoging voor Publi-T en borgstelling. Borgstelling. 24 Erkenningsaanvraag Protestantse Parochie 'Evangelische Kerk Kuurne'. Advies. 25 Erkenningsaanvraag Protestantse Parochie 'Christengemeente Ichtus - Kortrijk'. Advies. 26 Aanpassen van het waterleidingsnet naar aanleiding van rioleringswerken in de Lijsterstraat. Aktename ontwerp en financieringswijze. 27 Aanpassen van de netleiding langs de Aardweg te Marke. Aktename ontwerp en financieringswijze. 28 Ontdubbeling van de netleiding in de Slachthuisstraat naar aanleiding van het vervangen van loden aansluitingen. dinsdag 19 maart :23 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p4/102

5 Aktename ontwerp en financieringswijze. 29 Invoeren eenrichtingsverkeer in een deel van het Lieven Bauwensplein (arm ter hoogte van de Vrije Centrumschool Marke (Kleuterbos)). Vaststellen aanvullend verkeersreglement. 30 Invoeren eenrichtingsverkeer in een deel van de Wolvendreef (tussen nr. 69/71 en nr. 28c). Vaststellen aanvullend verkeersreglement. 31 Zebrapad in Minister Tacklaan (R36) ter hoogte van nr aanvullende reglement gewestweg. 32 Renovatie en herinrichting van het voormalig Euroshoppand tot een nieuw museum - lot 1: 'ruwbouw' en lot 2: 'afwerking'. Voorwaarden en wijze van gunnen. 33 Vacantverklaring twee betrekkingen van korporaal bij de beroepsbrandweer - vaststellen van de voorwaarden. 34 Straatnaamgeving - Rollegem: Plaatsmolenstraat, Molenmote, Constantin Vandermeerschstraat. Principiële goedkeuring. 35 Straatnaamgeving - Heule: Zwarte Reke, Krakeelhoevestraat, Krakeelhoek, Heerlijke-Heulebeekpad. Principiële goedkeuring. 36 Street Action - Projectovereenkomst tussen stad Kortrijk en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw. Goedkeuren. 37 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent 'de nieuwe aanvraag voor een kleigroeve in Rollegem'. 38 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent de 'onveiligheid op fiets- en voetpaden langs de Leie'. 39 Vraag van raadslid C. Matthieu om een huishoudelijk reglement en aanspreekpunt voor kotstudenten. 40 Vraag van raadslid B. Caron over superdiversiteitsbeleid en de Kortrijkse (?) Lente. Mondelinge vraagstelling B1 Bevordering tot eerste sergeant (functionele loopbaan - beroepsbrandweer). dinsdag 19 maart :23 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p5/102

6 1 Geldigverklaring verkiezing leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Kennisname. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Tijdens de installatievergadering van 2 januari 2013 vond de verkiezing plaats voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het dossier betreffende deze verkiezingen werd conform artikel 15 van het OCMW-decreet overgemaakt aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Op 8 februari 2013 deed de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitspraak over de geldigheid van de uitslag van de verkiezing voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers van de stad Kortrijk zoals die verkiezing op 2 januari 2013 heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen besliste de verkiezing, zoals opgenomen in het proces-verbaal, geldig te verklaren. De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het OCMW-decreet, alsook van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de voordrachtakte en de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn. Bijlage Beslissing van Raad voor Verkiezingsbetwistingen, d.d Type Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van de provincie West-Vlaanderen, d.d. 8 februari 2013 waarbij de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers van de stad Kortrijk, zoals opgenomen in het procesverbaal van 2 januari 2013, wordt geldig verklaard. dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p6/102

7 2 Geldigverklaring verkiezing leden van de politieraad. Kennisname. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Tijdens de installatievergadering van 2 januari 2013 vond de verkiezing plaats voor de politieraadsleden. Het dossier betreffende deze verkiezing werd, conform artikel 18bis WGP en artikel 15 van het KB betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de Politieraad, overgemaakt aan de Bestendige Deputatie. Op 31 januari 2013 verklaarde de Bestendige Deputatie deze verkiezing geldig. Uit het proces-verbaal van de verkiezing van 2 januari 2013 blijkt dat bij de toepassing van de regels bij staking van stemmen een vergissing is gebeurd. Deze vergissing werd rechtgezet in een erratum van 3 januari 2013, ondertekend door de burgemeester, de secretaris en de bijzitters. Zonder dat de deputatie een oordeel moet vellen over de geldigheid van het ingediende erratum kan de verkiezingsuitslag in dezelfde zin worden hersteld. De deputatie beschikt immrs op grond van artikel 18ter WGP over de bevoegdheid om bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag begane vergissingen te herstellen. Het proces-verbaal van de verkiezing van 2 januari 2013 werd dan ook ambtshalve aangepast, zoals ook opgenomen was in het erratum bij dit proces-verbaal. De gemeenteraad wordt verzocht hiervan kennis te nemen. We verwijzen hierbij naar: - het provinciedecreet - de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP) - het KB van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad - de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse zaken van 14 november 2012 betreffende de verkiezing en installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone. Bijlage Type dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p7/102

8 Besluit van de bestendige deputatie, d.d Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het besluit van de Bestendige Deputatie, d.d. 31 januari 2013 waarbij de verkiezing van de effectieve leden en opvolgers van de stad Kortrijk voor de politieraad van de politiezone VLAS geldig wordt verklaard en het proces-verbaal van de verkiezing van 2 januari 2013 ambtshalve wordt aangepast (zoals opgenomen was in het erratum bij het proces-verbaal van 2 janauri 2013). 3 Gemeentelijk reglement op het toekennen van de titel van ere-schepen. Vaststellen. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Artikel 69 van het Gemeentedecreet, zoals laatst gewijzigd per 18 oktober 2012, bepaalt dat de gemeenteraad de eretitels toekent aan de schepenen onder de voorwaarden die hij bepaalt. Hiervoor dient door de gemeenteraad een gemeentelijk reglement op het toekennen van de titel van ere-schepen te worden vastgesteld. Dit gemeentelijk reglement is geïnspireerd enerzijds op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, d.d , met latere wijzigingen, dat voor de laatste aanpassing van artikel 69 van het Gemeentedecreet het toekennen van eretitels aan schepenen regelde, en anderzijds op het gemeentelijk reglement op het toekennen van de titel van ere-gemeenteraadslid. De gemeenteraad besliste reeds in zitting van 14 mei 2007 tot het vaststellen van het gemeentelijk reglement op het toekennen van de titel van ere-gemeenteraadslid. Dit reglement is geïnspireerd op de bepalingen van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van eretitels (zoals gewijzigd door de wet van 04 juli 2001), zodat de geldende regels voor het ere-lidmaatschap van de gemeenteraad dezelfde bleven als toen de wet van10 maart 1980 nog van kracht was. dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p8/102

9 De toekenningsvoorwaarden voor de titel van ere-burgemeester worden geregeld in titel X van het besluit van de Vlaamse regering houdende het statuut van de lokale mandataris d.d , met latere wijzigingen. Hierin werden, tot de wijziging van artikel 69 van het Gemeentedecreet op 18 oktober 2012, tevens de toekenningsvoorwaarden voor de titel van ere-schepen geregeld. De toekenning van de titel van ere-burgemeester is, net zoals tot 18 oktober 2012 de toekenning van de titel van ere-schepen, de bevoegdheid van de Vlaamse Regering. Advies van Wettelijke graden Bijlage statuut lokale mandataris - titel X GR ere-gemeenteraadslid Type Gunstig Type Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen het gemeentelijk reglement op het toekennen van de titel van ere-schepen als volgt vast te stellen: "Artikel 1 De gemeenteraad van de Stad Kortrijk kan aan aftredende schepenen van deze stad de titel van ere-schepen verlenen, op voorwaarde dat hij/zij van onberispelijk gedrag is geweest. Er wordt geen minimale anciënniteit opgelegd. Artikel 2 Onder het begrip onberispelijk gedrag dient te worden verstaan het ontbreken van een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erg onterende feitelijkheden. Artikel 3 De uitoefening van een mandaat in een gemeente die later samengevoegd wordt met andere gemeenten of eraan wordt gehecht, wordt beschouwd als een mandaat, uitgeoefend in de gemeente die de samengevoegde of de gehechte gemeenten bevat. Artikel 4 1. Het verzoek tot verlening van de eretitel wordt door de betrokkene schriftelijk ingediend bij de Stadssecretaris. 2. Met instemming van de betrokkene kan het verzoek ook worden ingediend door het college van burgemeester en schepenen. 3. Als de betrokkene overleden is, kan het verzoek worden ingediend door de rechtsopvolgers van de betrokkene of door het college van burgemeester en schepenen, met instemming van de rechtsopvolgers. Artikel 5 dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p9/102

10 Behalve in geval van toepassing van artikel 4, 3, wordt bij het verzoek een verklaring op eer gevoegd waarbij de betrokkene verklaart dat hij voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, vermeld in dit reglement. Artikel 6 De titel van ere-schepen mag niet worden gevoerd: 1 gedurende de periode dat dit mandaat werkelijk wordt uitgeoefend; 2 door een door een provincie, gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bezoldigde persoon. Artikel 7 De gemeenteraad kan de eretitel intrekken. Zij zal dit alleszins doen als na de toekenning van de eretitel de betrokkene niet blijkt te voldoen aan de toekenningsvoorwaarden, vermeld in dit reglement. Artikel 8 Aan de machtiging tot het voeren van de titel van ere-schepen zijn geen financiële voordelen verbonden." 4 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Verkiezing van een lid met raadgevende stem. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Uit een samenlezing van de statuten, de begeleidende nota en brief van Figga werd uitgegaan van een zuiver facultatief karakter voor de aanduiding van een vertegenwoordiger met raadgevende stem. Volgens artikel 10 van de statuten van Figga kan iedere gemeente een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen. De duur van dit mandaat is statutair vastgesteld op 2 jaar. dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p10/102

11 Dit moet een gemeenteraadslid zijn, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De statuten voorzien in een opdeling van de gemeenten in 2 groepen. Kortrijk zit in groep 1, samen met Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Deinze, Dentergem, Gavere, Horebeke, Ingelmunster, Kluisbergen, Kruishoutem, Kuurne, Maarkedal, Meulebeke, Nazareth, Oostrozebeke, Oudenaarde, Pittem, Ronse, Ruiselede, Spiere-Helkijn, Tielt, Waregem, Wielsbeke, Wingene, Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte, Zwalm en Zwevegem. Iedere groep kan ten hoogste 1 afgevaardigde aanduiden. Het inwonersaantal per 31 december van het jaar voorafgaand aan de aanduiding bepaalt de rangorde voor deze aanduiding en er is per 2 jaar een wissel voorzien (dus de 3 grootste vennoten die voordragen per groep zijn zeker van een lid met raadgevende stem). In de nota voor de buitengewone algemene vergadering van maart 2013 vermeldt Figga: 'Alle gemeenten kunnen een kandidaat met raadgevende stem aanduiden.' In het ontwerp van raadsbesluit dat eveneens door Figga aan de stad werd overgemaakt staat ondermeer vermeld: 'Gelet op de statuten van Figga, betreffende de mogelijkheid tot aanduiding van leden met raadgevende stem, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozenen deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het OCMW.' Uitgaande van dit facultatief karakter besliste de gemeenteraad in zitting van , punt 12, niemand voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder met raadgevende stem van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) voor een periode zoals statutair bepaald, zijnde 2 jaar. Hiervoor waren 2 voordrachten en de stemming was als volgt: DESEYN Roel: 16 ja stemmen, 23 nee stemmen, 2 onthoudingen SEYNAEVE Maarten: 2 ja stemmen, 30 nee stemmen, 9 onthoudingen. Uit contacten met de toezichthoudende overheid blijkt evenwel dat het optionele zoals bleek uit de hierboven vermelde documenten, een verplichting is. De motivatie hiervoor is dat het decreet Intergemeentelijke Samenwerking en de decreetgever vertegenwoordigers met raadgevende stem wou voorzien en dit dus geenszins als een optie zag. Daarnaast ontving de Stad op een brief van de Gouverneur van de provincie West- Vlaanderen gedateerd betreffende "Klacht m.b.t. de gevolgde procedure bij de verkiezing van een lid met raadgevende stem bij Figga". Kern van de klacht is dat de procedure uit artikel 36 van het Gemeentedecreet niet werd gevolgd. Artikel 36 van het Gemeentedecreet bepaalt: Voor... elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij... de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.... dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p11/102

12 Personen worden... voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen.... Indien er meerdere kandidaten werden voorgedragen die aan de aanstellingsvoorwaarden voldoen, en de procedure uit artikel 36 van het Gemeentedecreet niet gevolgd werd, dan kan dit nog rechtgezet worden door in de eerstvolgende gemeenteraad ( ) een herstemming te houden tussen de twee kandidaten die bij de stemming van de gemeenteraad van de meeste stemmen haalden. Na de stemming in de gemeenteraad is gebleken dat de Administratie Binnenlands Bestuur de mening is toegedaan dat de onverenigbaarheden als bestuurder van een intercommunale, zoals opgenomen in artikel 48 van het decreet Intergemeentelijke Samenwerking, ook van toepassing zijn op het mandaat van bestuurder met raadgevende stem. Het mandaat van parlementslid is bijgevolg onverenigbaar met dat van bestuurder met raadgevende stem. De heer Roel Deseyn is parlementslid. Een tweede navolgende stemming is bijgevolg niet mogelijk. Er wordt dan ook overgegaan tot de organisatie van een volledig nieuwe stemming, gelet op het verplichtend karakter van de bestuurder met raadgevende stem. Op grond van artikel 43 2, 5 van het gemeentedecreet valt dit onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. Bijlage brief Gouverneur brief Gouverneur originele klacht Brief H. Vanhoenacker - Agenderen punt mbt vertegenwoordiging FIGGA op gr 11 maart 2013 Type Precedente beslissing: Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). Voordracht van bestuursmandaten naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari GR in zitting van 04/02/2013 De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 19, waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 37 luidt als volgt: Bestuurder met raadgevende stem (1) - MATTHIEU Catherine: 24 ja stemmen, 7 nee stemmen, 9 onthoudingen - CNUDDE Alain: 14 ja stemmen, 24 nee stemmen, 2 onthoudingen - SEYNAEVE Maarten: 2 ja stemmen, 29 nee stemmen, 9 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad Mevrouw C. Matthieu voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder met raadgevende stem van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) voor een periode zoals statutair bepaald, zijnde 2 jaar. dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p12/102

13 5 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV). Verkiezing van een lid met raadgevende stem. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Volgens artikel 32 van de statuten van de WIV, waarbij de stad Kortrijk is aangesloten, bedraagt het aantal bestuurders met raadgevende stem, dat door de gemeenten wordt benoemd, maximum vijf. Volgens artikel 35 van de statuten van de WIV kan iedere gemeente bijkomend één kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen. Dit moet een gemeenteraadslid zijn, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. De duur van dit mandaat is volgens artikel 35 vastgesteld op drie jaar. Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik zou maken méér dan vijf bedraagt, geldt de voorrangsregel zoals bepaald in artikel 35 van de statuten (dienstanciënniteit, leeftijd). Tijdens de gemeenteraad van 04 februari 2013, punt 7 werd beslist om niemand voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder met raadgevende stem van de WIV voor een periode zoals statutair bepaald, zijnde drie jaar. Geen enkel van de voorgedragen kandidaten haalde de meerderheid van stemmen. De uitslag luidde als volgt: Matthieu Catherine: 5 ja stemmen, 26 nee stemmen, 7 onthoudingen, 3 ongeldige stemmen Seynaeve Maarten: 1 ja stem, 27 nee stemmen, 10 onthoudingen, 3 ongeldige stemmen Soens Pieter: 11 ja stemmen, 21 nee stemmen, 6 onthoudingen, 3 ongeldige stemmen. Uit de contacten met de toezichthoudende overheid blijkt dat het aanduiden van een bestuurder met raadgevende stem een verplichting is. De motivatie hiervoor is dat het decreet Intergemeentelijke Samenwerking en de decreetgever vertegenwoordigers met raadgevende stem wou voorzien en dit dus geenszins als een optie zag. Artikel 36 van het gemeentedecreet bepaalt: Voor... elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij... de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p13/102

14 ... Personen worden... voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Gezien er in casu meerdere kandidaten werden voorgedragen die aan de aanstellingsvoorwaarden voldoen, maar de vereiste meerderheid niet werd verkregen bij een eerste stemming, wordt conform artikel 36 van het gemeentedecreet, tot een tweede stemming overgegaan tussen de twee kandidaten die de meeste stemming hebben behaald, zijnde Catherine Matthieu en Pieter Soens. Op grond van artikel 43 2, 5 van het gemeentedecreet valt dit onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. Precedente beslissing: West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV). Voordracht van bestuursmandaten naar aanleiding van de hernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari GR in zitting van 04/02/2013 De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 19, waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 37 luidt als volgt: Lid met raadgevende stem (1) - SOENS Pieter: 38 ja stemmen, 2 onthoudingen - MATTHIEU Catherine: 2 ja stemmen, 27 nee stemmen, 11 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad De heer P. Soens voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder met raadgevende stem van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) voor een periode zoals statutair bepaald, zijnde drie jaar. 6 Intercommunale Leiedal. Buitengewone Algemene Vergadering van 26 maart Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p14/102

15 Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni De laatste statutenwijziging dateert van 4 december Leiedal is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten. Bij brief van 8 januari 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 26 maart Volgens artikel 44 van de statuten van Leiedal kan de stad Kortrijk een tweede vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven vermelde decreet in acht te nemen. Bijlage brief uitnodiging BAV 26 maart inclusief statuten Type De raad gaat onmiddellijk over tot de stemming over de plaatsvervangend vertegenwoordiger, waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt: Plaatsvervangend vertegenwoordiger (1) - ALLIJNS Wouter: 40 ja stemmen De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 19, over de vertegenwoordiger, waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 37 luidt als volgt: Vertegenwoordiger (1) - VANDENBULCKE Marie Claire: 28 ja stemmen, 4 nee stemmen, 8 onthoudingen - MATTHIEU Catherine: 15 ja stemmen, 24 nee stemmen, 1 onthouding Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p15/102

16 Mevrouw M. Vandenbulcke als vertegenwoordiger en de heer W. Allijns als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van Intercommunale Leiedal op 26 maart Intercommunale Leiedal. Buitengewone algemene vergadering van 26 maart Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni De laatste statutenwijziging dateert van 4 december Leiedal is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten. Bij brief van 8 januari 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 26 maart De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: Algehele vervanging van de raad van bestuur. Benoeming van de nieuwe bestuurders. Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordiger(s), die voor deze algemene vergadering werd(en) aangeduid, te bepalen. Bijlage Type dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p16/102

17 brief uitnodiging BAV 26 maart inclusief statuten Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 26 maart De aangeduide vertegenwoordiger(s) op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 26 maart 2013, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 8 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering 27 maart Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart Psilon is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Per brief van 18 januari 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) op 27 maart Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p17/102

18 Artikel 33 van de statuten bepaalt dat elke gemeente 1 vertegenwoordiger per begonnen schijf van inwoners kan aanduiden. Het officiële bevolkingscijfer van Kortrijk, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van , is De stad kan statutair dus 4 vertegenwoordigers aanduiden. Het aantal beschikbare stemmen (3700) moet, in geval van meerdere vertegenwoordigers, verdeeld worden over de aangeduide vertegenwoordigers. Bijlage brief BAV statuten Psilon BS bevolkingscijfers Type De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 19, waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 37 luidt als volgt: Vertegenwoordigers (3) - LEMAITRE Marc: 30 ja stemmen, 4 nee stemmen, 6 onthoudingen - LOMBAERTS Piet: 34 ja stemmen, 4 nee stemmen, 2 onthoudingen - VERDUYN Hilde: 32 ja stemmen, 4 nee stemmen, 4 onthoudingen Mevrouw H. Verduyn (1200 stemmen) en de heren M. Lemaitre (1200 stemmen) en P. Lombaerts (1300 stemmen) als vertegenwoordigers aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 27 maart Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen. Buitengewone algemene vergadering 27 maart Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p18/102

19 De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart Psilon is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Per brief van 18 januari 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) op 27 maart De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 1. aanduiding bestuurders 2. kennisname bestuurders met raadgevende stem Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking moet de gemeenteraad goedkeuring verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen, en het mandaat van de vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werden aangeduid, bepalen. Bijlage brief BAV 2013 statuten Psilon Type De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 38 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron 2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 27 maart De aangeduide vertegenwoordiger(s) op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p19/102

20 Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 27 maart 2013, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 10 WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Buitengewone algemene vergadering van 20 maart Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bissegem (WIV), opgericht op 1 augustus De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem. Per brief van 4 januari 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de WIV op 20 maart Volgens artikel 15 van de statuten van de WIV kan de stad Kortrijk een tweede vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven vermelde decreet in acht te nemen. Bijlage brief AV WIV-statuten per Type dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p20/102

21 De raad gaat onmiddellijk over tot de stemming, waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, luidt als volgt: Vertegenwoordiger - SCHERPEREEL Rudolphe: 40 ja stemmen Plaatsvervangend vertegenwoordiger - MADDENS Liesbet: 40 ja stemmen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad De heer R. Scherpereel als vertegenwoordiger en mevrouw L. Maddens als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 20 maart WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Buitengewone algemene vergadering van 20 maart Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bissegem (WIV), opgericht op 1 augustus De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem. Per brief van 4 januari 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de WIV op 20 maart De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p21/102

22 1. Benoeming van een nieuwe raad van bestuur, met name van de stemgerechtigde leden en van maximum vijf leden met raadgevende stem. 2. Varia. Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te bepalen. Bijlage brief AV WIV-statuten per Type De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 38 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete 2 nee stemmen: C. Matthieu, B. Caron Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem van 20 maart De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem van 20 maart 2013, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 12 Intercommunale Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 22 maart Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p22/102

23 Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli De laatste statutenwijziging dateert van 22 juni 2012 (inwerkingtreding 22 maart 2013). Doel van de vereniging is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het distributiebeheer elektriciteit en gas. Per brief van 20 december 2012 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 22 maart Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering waarbij een beslissing moet worden genomen, en het mandaat van de vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werden aangeduid, te bepalen. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : 1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen Bijlage brief BAV van 22 maart 2013 Gecoordineerde_Statuten_ GW_STATUTEN_- _gecoord._versie AV_ _- _inwerkingtreding_op_ Type Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. Goedkeuring te hechten aan de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 22 maart De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p23/102

24 13 Figga. Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 22 maart Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei De laatste statutenwijziging dateert van 25 juni Figga is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers. Bij brief van 9 januari 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga op 22 maart Volgens artikel 26 van de statuten van Figga kan de stad Kortrijk een tweede vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 48 van het hierboven vermelde decreet in acht te nemen. Bijlage brief oproeping tot de BAV statuten_figga_per 25 juni 2010 Type dinsdag 19 maart :24 - Doorlopend verslag 11/03/2013 p24/102

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/03/2013

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/03/2013 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/03/2013 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Geldigverklaring verkiezing leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Kennisname. Geldigverklaring verkiezing politieraadsleden.

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE dinsdag 26 maart 2013 van 19u. tot 21u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'.

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014

Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014 Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014 Besluit GOEDGEKEURD Strategisch Programmamanagement Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN WOENSDAG 02 JANUARI 2013 De zitting wordt geopend om 20u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 24 februari 2014 van 19u. tot 20.55u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MEI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011 Agenda: 1 2 3 4 5 6 Vervanging wegens tijdelijke afwezigheid burgemeester. Aktename. Commissie 1 Interne controle: jaarlijkse rapportering: periode april

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 MEI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 JUNI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Notulen Zitting van 11 april 2016

Notulen Zitting van 11 april 2016 Gemeenteraad Notulen Zitting van 11 april 2016 Dagorde MEDEDELINGEN...4 OPENBARE ZITTING...5 Raadscommissie 1...5 Vincent Van Quickenborne...5 Communicatie en Recht...5 1-2016_GR_00092 - OCMW - Ontslag

Nadere informatie

Vergadering van 18.01.16

Vergadering van 18.01.16 Vergadering van 18.01.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN DINSDAG 09 JUNI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 oktober 2015 MENS EN SAMENLEVING Samenstelling: Aanwezig: de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 2014

Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 2014 Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 2014 besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 25 februari 2013 van 19u. tot 20u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE dinsdag 13 januari 2015 van 19u. tot 20.05u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/06

Omzendbrief BB 2007/06 Omzendbrief BB 2007/06 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de voorzitters van de OCMW's Aan de voorzitters van de districtscolleges Datum: 13 juli

Nadere informatie

Resultaat zitting: GR op 25/03/2013 bevoegdheid: Financiën

Resultaat zitting: GR op 25/03/2013 bevoegdheid: Financiën Nota aan GR status: Beslist op GR Resultaat zitting: GR op 25/03/2013 bevoegdheid: Financiën Belastingreglement op het straatparkeren. Intrekken en opnieuw vaststellen. Samenvatting Er wordt voorgesteld

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 14 november 2016 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 14 november 2016 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 14 november 2016 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 22 juni 2015 van 19.45u. tot 20.50u. in de gebouwen van het CIC, kwartier Refuge, Zandstraat 148 te 8200 BRUGGE-Sint-Andries

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 15/04/2013

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 15/04/2013 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 15/04/2013 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 Plan Nieuw Kortrijk. Bespreking. Verhindering OCMW-raadslid en eedaflegging opvolger. Aktename. Buda Kunstencentrum vzw. Voordracht

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in het stadhuis. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Blankenberge, 14 maart 2016 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 FEBRUARI 2014 De zitting wordt geopend om 19u05 in de

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 11 mei 2015

Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 11 mei 2015 Gemeenteraad Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 11 mei 2015 Dagorde OPENBARE ZITTING...4 Raadscommissie 1...4 Vincent Van Quickenborne...4 Programmaregisseurs...4 1-2015_GR_00093 - Kortrijk Spreekt op

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014

Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014 Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014 Notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 NOVEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Kasteel van Brasschaet Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6)

Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6) Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 JANUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris 1

Gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris 1 Gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris 1 De artikelen 1 tot en met 44 zijn opgeheven bij besluit

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 1 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 2 januari 2007 Aanwezig :

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD ZITTING van 2 januari 2013 AANWEZIG: Peetermans L. burgemeester-voorzitter; Helsen K., Korthout R., Peeters M.,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 februari 2015 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 februari 2015 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 9 februari 2015 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne,

Nadere informatie