Arrondissement Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 JUNI 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Piet Lombaerts, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd: J. de Béthune, F. Verhenne, raadsleden Beslissingen in verband met de agenda: De raadsleden S. Bral en W. Allijns zijn afwezig A. Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd: 37 Voorstel van resolutie van raadsleden B. Caron en C. Matthieu tot bijsturing van het gebruik van (GAS) gemeentelijke administratieve sancties door het stadsbestuur Kortrijk. 38 Voorstel van raadslid P. Jolie omtrent een locatieplicht voor KV Kortrijk. 39 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent 'de initiatieven om het Nederlands taalgebruik in het straatbeeld aan te moedigen'. 40 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent 'de toepassing van de aangepaste GAS-wetgeving door onze stad'. maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p1/143

2 41 Vraag van raadslid B. Caron over de gebruiksovereenkomst met cvba Kortrijk Voetbalt en de engagementen van de stad Kortrijk. 42 Vraag van raadslid S. De Clerck omtrent het afstoten van het Casinogebouw. B. Op voorstel van de voorzitter wordt, met eenparigheid van stemmen, beslist om de punten 37 'Voorstel van resolutie van raadsleden B. Caron en C. Matthieu tot bijsturing van het gebruik van (GAS) gemeentelijke administratieve sancties door het stadsbestuur Kortrijk' en 40 'Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent 'de toepassing van de aangepaste GASwetgeving door onze stad''samen te behandelen, alsook de punten 38 'Voorstel van raadslid P. Jolie omtrent een locatieplicht voor KV Kortrijk' en 41 'Vraag van raadslid B. Caron over de gebruiksovereenkomst met cvba Kortrijk Voetbalt en de engagementen van de stad Kortrijk' samen te behandelen. C. De voorzitter doet volgende mededelingen: Volgende activiteiten staan gepland: - Week van het Ontwerpen (22-30/06): opening op 22 juni 2013, van uur; - Beachgebeuren Grote Markt: juni 2013; - Seizoenswissel Schouwburg: 14 juni 2013, om 20u15 in de Schouwburg; - Opening door vzw Wit.h van 'Museum aan de Overkant', St.-Amandslaan 26 op 15 juni 2013, om 19 uur; - App-lab: 27 juni 2013, van uur in The Level; - Bureau fractieleiders: 13 juni 2013, om 19 uur. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 13 mei De notulen van de zitting van 13 mei 2013 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Kenniscentrum Vlaamse Steden : rekening en jaarverslag jaaractieplan en begroting Goedkeuren. 2 Gemeentelijke Holding. Algemene vergadering van 26 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 3 Gemeentelijke Holding. Algemene vergadering van 26 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p2/143

3 4 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Verslag en toelichting. Jaarverslag Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Algemene vergadering van 14 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 6 Gaselwest. Verslag en toelichting. Jaarverslag Gaselwest. Algemene vergadering van 21 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 8 Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). Verslag en toelichting. Jaarverslag Aktename. 9 Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). Algemene vergadering van 21 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 10 Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). Algemene vergadering van 21 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 11 Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid- West-Vlaanderen (Psilon). Verslag en toelichting. Jaarverslag Aktename. 12 Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid- West-Vlaanderen (Psilon). Algemene vergadering 18 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. 13 Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid- West-Vlaanderen (Psilon). Algemene vergadering 18 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 14 Goedkope Woning. Voordracht van bestuursmandaat. Zonder voorwerp 15 Gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen. VZW OC Groeningeheem. Ontbinding. 16 Precaire ingebruikgeving Sint-Denijsestraat - buurtmoestuinieren. maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p3/143

4 17 Plaatsen en gebruiken van vaste en voorlopig vaste (verplaatsbare) camera's op niet-besloten plaatsen. Advies. 18 Overlastconvenant sluitingsuur - wijziging algemene politieverordening. Goedkeuren. 19 vzw Toerisme Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 20 Verlenen waarborg voor lening aangegaan door de Intercommunale Leiedal. Goedkeuren. 21 Uitbreiding van het waterleidingsnet in de H. Geeststraat. Aktename ontwerp en financieringswijze. 22 Vernieuwen van de openbare verlichting in de H. Geeststraat. Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning. 23 Uitvoeren en herstellen van huisaansluitingen op de stadsriolering. Voorwaarden en wijze van gunnen. 24 AGB Parko. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 25 Hersamenstelling GECORO. Benoeming. 26 Verkaveling Langwater door Vlerick Vastgoed nv. Aanvaarden van de rooilijn Goedkeuren. 27 Verkaveling Torkonjestraat Marke (MAR 051/2 VK 1174) door Tricon Bouw. Aanvaarden van de rooilijn. Goedkeuren. 28 De Warande vzw. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 29 Fabriekspand Desmet-Dejaegher: renovatie - Lot 1 sanering, ruwbouw en afwerking. Eindafrekening. 30 AGB Buda. Jaarrekening en jaarverslag maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p4/143

5 31 Vzw Feest in Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 32 vzw Stedelijke Musea Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 33 vzw Cultuurcentrum Kortrijk. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 34 VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 35 VZW Sportplus. Resultatenrekening en jaarverslag Goedkeuren. 36 Meldpunt Discriminatie. Samenwerkingsovereenkomst - aanpassing. 37 Voorstel van resolutie van raadsleden B. Caron en C. Matthieu tot bijsturing van het gebruik van (GAS) gemeentelijke administratieve sancties door het stadsbestuur Kortrijk. 38 Voorstel van raadslid P. Jolie omtrent een locatieplicht voor KV Kortrijk. 39 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent 'de initiatieven om het Nederlands taalgebruik in het straatbeeld aan te moedigen'. 40 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent 'de toepassing van de aangepaste GAS-wetgeving door onze stad'. 41 Vraag van raadslid B. Caron over de gebruiksovereenkomst met cvba Kortrijk Voetbalt en de engagementen van de stad Kortrijk. 42 Vraag van raadslid S. De Clerck omtrent het afstoten van het Casinogebouw. Mondelinge vraagstelling B1 Bevordering tot korporaal (beroepsbrandweer). maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p5/143

6 1 Kenniscentrum Vlaamse Steden : rekening en jaarverslag jaaractieplan en begroting Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: In de gemeenteraadszitting van 11 december 2006 stemde de raad in met de oprichting van het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Op 12 december 2011 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed. Artikel 2.2. van deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting en de rekening goedkeurt. Jaarverslag 2012 Volgende thema's kwamen in 2012 aan bod : - Op 23 oktober 2012 organiseerde het Kenniscentrum een denkdag over de werking van het Kenniscentrum voor de volgende jaren. - Het Kenniscentrum Vlaamse Steden heeft in 2012 verdere uitvoering gegeven aan het collectief Stadscontract Wonen. Daartoe werkten de verschillende interstedelijke werkgroepen verder aan de thema's waarover er in het stadscontract Wonen afspraken zijn gemaakt tussen de Vlaamse regering en de 13 centrumsteden. - Op 3 februari 2012 organiseerde het Kenniscentrum een workshop over de rol van de sociale media in burgerparticipatie. - De website werd gelanceerd, een databank voor iedereen die betrokken is bij stadsprojecten. - Het Kenniscentrum ondersteunt de steden bij het filteren en structureren van de informatietoevloed. - Het Kenniscentrum werkt met de steden rond drie prioriteiten voor wat betreft "EU en de centrumsteden" : de verdere uitbouw van expertise inzake fondsenwerving, kennisopbouw rond nieuw Europees beleid gekoppeld aan een sterkere positionering van de centrumsteden op het Europese forum, en tot slot het versterken van het Europabewustzijn binnen de eigen stadsorganisatie. maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p6/143

7 - Het Kenniscentrum werkt samen met het team Stedenbeleid (Vlaamse overheid) aan een gezamenlijke onderzoeksagenda. - In 2012 werd uitvoering gegeven aan een onderzoeksopdracht naar de (on)mogelijkheden van financiële samenwerking tussen de stad en het OCMW. Het jaarverslag wordt niet meer in gedrukte versie uitgegeven. Het is te raadplegen via de website van het Kenniscentrum Vlaamse Steden : overhetkenniscentrum/pages/jaarverslag2012.aspx. Rekening Het totaal van de inkomsten bedroeg EUR. - Het totaal van de uitgaven bedroeg ,25 EUR. - De rekening sluit met een bonus van ,75 EUR was het eerste jaar van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarin de nadruk lag op het bepalen van de thema's waar het Kenniscentrum aan zal werken de volgende vier jaar. Daarenboven heeft Annelies Storms het voorbije jaar gebruikt gemaakt van ouderschapsverlof en 4/5 FT-equivalent gewerkt wat een tijdelijke minderuitgave betekende op de personeelsuitgaven. Het bedrag van ,75 EUR dat rest wordt toegevoegd aan de onderzoeksmiddelen in de begroting voor Jaaractieplan 2013 In 2013 werkt het Kenniscentrum in hoofdzaak aan volgende programma's : - Thema's meerjarenplan Transitie en transformatie - Demografische uitdagingen en capaciteitsvraagstuk - Europa in de Vlaamse centrumsteden - De Vlaamse centrumsteden in Europa - Wonen in de stad - Management. Naast deze programma's werkt het Kenniscentrum Vlaamse Steden ook nog aan een onderzoeksagenda, houdt ze het digitaal draaiboek complexe stadsprojecten actueel en is het Kenniscentrum gesprekspartner voor de minister bevoegd voor stedenbeleid en administratie. Begroting 2013 De inkomsten en uitgaven voor 2013 zijn begroot op ,75 EUR. In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst bedraagt de jaarlijkse bijdrage van de stad Kortrijk EUR. maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p7/143

8 We verwijzen verder naar de bepalingen uit het gemeentedecreet en naar de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Kenniscentrum Vlaamse Steden, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 12 december Budget: 104/ : EUR. Zie ook besluit GR 12/12/2011 (goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ). Advies van Financiën Bijlage Kenniscenctrum Vlaamse Steden : budget en jaarplan 2013 Kenniscentrum Vlaamse Steden : jaarverslag 2012 Kenniscentrum Vlaamse Steden : afrekening 2012 Type Gunstig Type Precedente beslissing: Kenniscentrum Vlaamse Steden : samenwerkingsovereenkomst Goedkeuren. GR in zitting van 12/12/2011 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. De rekening 2012 en het jaarverslag 2012 van het Kenniscentrum Vlaamse Steden goed te keuren. 2. Het budget 2013 en het jaaractieplan 2013 van het Kenniscentrum Vlaamse Steden goed te keuren. 2 Gemeentelijke Holding. Algemene vergadering van 26 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p8/143

9 Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De Gemeentelijke Holding NV in vereffening nodigt de stad uit naar zijn algemene vergadering op 26 juni De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 1- Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode tot en met Bespreking van de jaarrekening over de periode tot en met Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode tot en met inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten 4- Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode tot en met Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris 6- Stemming over de benoeming van de commissaris 7- Vraagstelling De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan voor deze vergadering. Bijlage uitnodiging AV AV documenten Type De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over de vertegenwoordiger, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, luidt als volgt: VANNESTE Steve: 25 ja stemmen, 1 nee stem, 11 onthoudingen De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over de plaatsvervangend vertegenwoordiger, waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, luidt als volgt: WAELKENS Catherine: 24 ja stemmen, 1 nee stem, 10 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p9/143

10 De heer S. Vanneste als vertegenwoordiger en mevrouw C. Waelkens als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening op 26 juni Gemeentelijke Holding. Algemene vergadering van 26 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De Gemeentelijke Holding NV in vereffening nodigt de stad uit naar zijn algemene vergadering op 26 juni De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 1- Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode tot en met Bespreking van de jaarrekening over de periode tot en met Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode tot en met inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten 4- Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode tot en met Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris 6- Stemming over de benoeming van de commissaris 7- Vraagstelling De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen. Bijlage uitnodiging AV Type maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p10/143

11 AV documenten De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt: 35 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. Vandendriessche, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron 2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening op 26 juni De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen (met name punt 6), goed te keuren. 4 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Verslag en toelichting. Jaarverslag Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (commerciële benaming: De Watergroep), opgericht op 28 juni 1983 bij het Decreet houdende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. De laatste statutenwijziging dateert van 14 december Doel van de vereniging is de studie, het oprichten en de exploitatie van alle installaties nodig voor de openbare voorziening, en de inzameling en zuivering van afvalwater. maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p11/143

12 De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is, behoudens afwijkingen in de statuten wegens het publiekrechtelijk karakter krachtens artikel 4 van het decreet, onderworpen aan het wetboek van vennootschappen. Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 14 juni 2013 stelt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening het jaarverslag 2012 voor. Analoog aan artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking geeft een vertegenwoordiger van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aan de gemeenteraad toelichting. De toelichting wordt gegeven door mevr. Liesbet Maddens in de openbare vergadering van de raadscommissie. Bijlage uitnodiging algemene vergadering statuten VMW - BAV Type Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen akte te nemen van de toelichting van de vertegenwoordiger bij het jaarverslag 2012 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. 5 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Algemene vergadering van 14 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (commerciële benaming: De Watergroep), opgericht op 28 juni 1983 bij het Decreet houdende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p12/143

13 De laatste statutenwijziging dateert van 14 december Doel van de vereniging is de studie, het oprichten en de exploitatie van alle installaties nodig voor de openbare voorziening, en de inzameling en zuivering van afvalwater. De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is, behoudens afwijkingen in de statuten wegens het publiekrechtelijk karakter krachtens artikel 4 van het decreet, onderworpen aan het wetboek van vennootschappen. Per brief van 13 mei 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 14 juni De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 1. Jaarverslag 2012 van de raad van Bestuur 2. Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening Goedkeuring van de jaarrekening Kwijting aan de bestuurders 5. Kwijting aan de commissarissen 6. Statutenwijziging De voorgestelde statutenwijziging behelst de volgende artikelen: Artikel 1: naam van de vennootschap Artikel 27: provinciale comités: ondervoorzitters Artikel 28: schrapping 5 Artikel 29: provinciale comités: ondervoorzitters Artikel 31: afschaffing sectorcomités Artikel 32: afschaffing sectorcomités: sectorcomité-voorzitters Artikel 33: redactioneel: afstemmen terminologie Artikel 34: provinciale comités: ondervoorzitters Artikel 35: redactioneel: afstemmen terminologie Een uitgebreide toelichting per artikel is opgenomen als formele bijlage bij deze nota. De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van deze algemene vergadering en bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger. Bijlage uitnodiging algemene vergadering statuten VMW - BAV toelichtende nota agendapunt 6 ontwerp statuten AV 14 juni 2013 Type Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda voor de algemene vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 14 juni maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p13/143

14 2. De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 3. De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren. 6 Gaselwest. Verslag en toelichting. Jaarverslag Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli De laatste statutenwijziging dateert van 22 juni 2012 (inwerkingtreding 22 maart 2013). Doel van de vereniging is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het distributiebeheer elektriciteit en gas. De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is, behoudens afwijkingen in de statuten uit hoofde van de bijzondere aard van de vereniging, onderworpen aan het wetboek van vennootschappen. Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 21 juni 2013 stelt Gaselwest de volgende documenten voor: activiteitenverslag 2012, financieel verslag 2012, evaluatierapport en ondernemingsplan Analoog aan artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking geeft een bestuurder van Gaselwest aan de gemeenteraad toelichting. De toelichting wordt gegeven door dhr. Piet Lombaerts in de openbare vergadering van de raadscommissie. Bijlage statuten Gaselwest Type maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p14/143

15 uitnodiging AV Activiteitenverslag_2012 Financieel_verslag_2012 Evaluatierapport_6_jaar Ondernemingsplan_Gaselwest_ Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen akte te nemen van de toelichting van de bestuurder bij het activiteitenverslag 2012, financieel verslag 2012, evaluatierapport en ondernemingsplan van Gaselwest. 7 Gaselwest. Algemene vergadering van 21 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli De laatste statutenwijziging dateert van 22 juni 2012 (inwerkingtreding 22 maart 2013). Doel van de vereniging is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het distributiebeheer elektriciteit en gas. De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is, behoudens afwijkingen in de statuten uit hoofde van de bijzondere aard van de vereniging, onderworpen aan het wetboek van vennootschappen. Per brief van 2 mei 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Gaselwest op 21 juni De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 1. Verslagen van de Raad van Bestuur, van het College van Commissarissen en van de Commissaris over het boekjaar 2012 maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p15/143

16 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de Commissarissen en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de intercommunale vereniging tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan Statutaire benoemingen 6. Statutaire mededelingen De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van deze algemene vergadering en bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger. Bijlage statuten Gaselwest uitnodiging AV Activiteitenverslag_2012 Financieel_verslag_2012 Evaluatierapport_6_jaar Ondernemingsplan_Gaselwest_ Type Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda voor de algemene vergadering van Gaselwest van 21 juni De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 8 Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). Verslag en toelichting. Jaarverslag Aktename. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p16/143

17 Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei De laatste statutenwijziging dateert van 25 juni Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers. Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 21 juni 2013 stelt Figga de volgende documenten voor: evaluatierapport, verslag van de raad van bestuur, jaarrekening, resultaatsverdeling 2012 en verslag van de commissaris. Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Catherine Waelkens in de openbare vergadering van de raadscommissie. Bijlage statuten Figga uitnodiging Figga Evaluatierapport verslag van de raad van bestuur jaarrekening resultaatsverdeling 2012 verslag van de commissaris Type Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de toelichting bij het beleid van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). 9 Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). Algemene vergadering van 21 juni maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p17/143

18 Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei De laatste statutenwijziging dateert van 25 juni Figga is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers. Per brief van 6 mei 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Figga op 21 juni Volgens artikel 26 van de statuten van Figga kan de stad Kortrijk een tweede vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. Op grond van artikel 26 van de statuten bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de organen. De onverenigbaarheid voorzien in artikel 11 van de statuten zijn eveneens van toepassing op de leden van de algemene vergadering. - lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen - lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op het niveau van de gewesten en gemeenschappen - lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie - provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant - arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p18/143

19 - provinciegriffier - lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de vereniging - behoudens wat bepaald is in artikel 46, tweede lid van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, werknemer van een aangesloten openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van het specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de vereniging. Bijlage statuten Figga uitnodiging Figga Type De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over de vertegenwoordiger, waaraan 34 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt: VANNESTE Steve: 24 ja stemmen, 2 nee stemmen, 8 onthoudingen De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over de plaatsvervangend vertegenwoordiger, waaraan 33 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt: MADDENS Liesbet: 22 ja stemmen, 1 nee stem, 10 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad De heer S. Vanneste als vertegenwoordiger en mevrouw L. Maddens als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) van 21 juni Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). Algemene vergadering van 21 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p19/143

20 A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei De laatste statutenwijziging dateert van 25 juni Figga is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers. Per brief van 6 mei 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Figga op 21 juni Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te bepalen. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : 1. Evaluatierapport 2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting) 4. Verslag van de commissaris 5. Kwijting aan de bestuurders 6. Kwijting aan de commissaris 7. Verslaggeving van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming 8. Statutaire benoemingen en mededelingen. Bijlage statuten Figga uitnodiging Figga evaluatierapport verslag van de raad van bestuur jaarrekening resultaatsverdeling 2012 verslag van de commissaris Type Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p20/143

21 1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) van 21 juni De aangeduide vertegenwoordiger(s) voor deze algemene vergadering op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 11 Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen (Psilon). Verslag en toelichting. Jaarverslag Aktename. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart Psilon is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 18 juni 2013 stelt Psilon het jaarverslag over 2012 voor. Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p21/143

22 Het verslag en de toelichting wordt gegeven door mevr. Marie-Claire Vandenbulcke in de openbare vergadering van de raadscommissie. Bijlage Type statuten Psilon brief jaarvergadering jaarverslag 2012 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid- West-Vlaanderen (Psilon). 12 Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen (Psilon). Algemene vergadering 18 juni Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart Psilon is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Per brief van 26 april 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen (Psilon) op 18 juni maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p22/143

23 Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad. Artikel 33 van de statuten bepaalt dat elke gemeente 1 vertegenwoordiger per begonnen schijf van inwoners kan aanduiden. Het officiële bevolkingscijfer van Kortrijk, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van , is De stad kan statutair dus 4 vertegenwoordigers aanduiden. Het aantal beschikbare stemmen (3700) moet, in geval van meerdere vertegenwoordigers, verdeeld worden over de aangeduide vertegenwoordigers. Volgens artikel 33 van de statuten bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. Bijlage Type statuten Psilon brief jaarvergadering De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 36 luidt als volgt: - LOMBAERTS Piet: 26 ja stemmen, 7 nee stemmen, 6 onthoudingen - ROOSEN Phyllis: 27 ja stemmen, 6 nee stemmen, 6 onthoudingen - VANDENDRIESSCHE Arne: 25 ja stemmen, 8 nee stemmen, 6 onthoudingen - RODENBACH Francis: 18 ja stemmen, 18 nee stemmen, 3 onthoudingen Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad Mevrouw P. Roosen (1200 stemmen) en de heren P. Lombaerts (1200 stemmen) en A. Vandendriessche (1300 stemmen) als vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen (Psilon) op 18 juni Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen (Psilon). Algemene vergadering 18 juni Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p23/143

24 Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart Psilon is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Per brief van 26 april 2013 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Psilon op 18 juni De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 1. Verslag over de activiteiten en rekening in Verslag van de raad van bestuur 1.2. Verslag van de commissaris 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/ Kwijting van de bestuurders en commissaris-revisor 4. Kennisname Evaluatierapport Aanstelling bestuurder namens gemeente Vleteren 6. Vaststelling bedrag presentievergoeding. Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, vast te stellen. Bijlage Type statuten Psilon brief jaarvergadering De raad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt 37 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p24/143

25 Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron 2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad 1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 18 juni De aangeduide vertegenwoordiger(s) op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze algemene vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 14 Goedkope Woning. Voordracht van bestuursmandaat. ZONDER VOORWERP 15 Gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen. VZW OC Groeningeheem. Ontbinding. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: In het evaluatieverslag van de VZW OC Groeningeheem wordt de noodzaak van een VZWstructuur op vandaag uitdrukkelijk in vraag gesteld. In zitting van 15 april 2013 besliste de gemeenteraad om de VZW OC Groeningeheem bij te treden om de VZW te ontbinden en dit tegen uiterlijk 31 december 2013, gelet op de gewijzigde situatie op de site. Voorheen was er immers een verwevenheid tussen de Jeugdherberg en het OC. Voor de coördinatie van dit geheel, betekende de VZW-structuur een meerwaarde. Door de bouw van een nieuwe jeugdherberg aan de straatkant is het OC volledig afgekoppeld van de jeugdherberg. Omwille van efficiëntie en afstemming is het dan ook aangewezen de VZW te ontbinden en te integreren binnen een stadsdienst. Deze stadsdienst kan dan instaan voor een accurate opvolging en beheer. maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p25/143

26 De statuten van de VZW OC Groeningheem zijn niet geconfirmeerd aan het gemeentedecreet. Er is daartoe een overgangsperiode voorzien tot 31 december Conform artikel 8 van de statuten van de VZW OC Groeningeheem vervalt het mandaat van de leden steeds opnieuw zes maanden na de vernieuwing van de gemeenteraad van de stad Kortrijk. In concreto betekent dit dat het mandaat van de huidige leden vervalt op 2 juli Na de beslissing van de gemeenteraad tot ontbinding en voor 2 juli 2013, zal een bijzondere algemene vergadering bijeen geroepen worden om de vzw te ontbinden en vereffenaars aan te stellen, dit conform artikel 37 van de statuten. Op deze manier wordt vermeden dat slechts voor een heel beperkte periode nieuwe leden aangesteld moeten worden, wetende dat er op vandaag slechts heel weinig kandidaten zijn en de VZW toch ontbonden zal worden. Artikel 38 van de statuten bepaalt dat in geval van ontbinding het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen zal worden aan de Stad Kortrijk, ter benaarstiging van hetzelfde of een gelijkaardig doel. We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet. Precedente beslissing: Gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen. VZW OC Groeningeheem. Evaluatieverslag. Aktename. GR in zitting van 15/04/2013 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. De VZW OC Groeningeheem te ontbinden. 2. Na ontbinding, het actief, na aanzuivering van de schulden, aan te wenden voor hetzelfde of gelijkaardig doel als dat van de VZW OC Groeningeheem. 16 Precaire ingebruikgeving Sint-Denijsestraat - buurtmoestuinieren. Dossier: Aanwezig: Voorzitter: P. Lombaerts Burgemeester: V. Van Quickenborne Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, C. Waelkens, B. Herrewyn, K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens maandag 17 juni :13 - Doorlopend verslag 10/06/2013 p26/143

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 DECEMBER 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/06/2013

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/06/2013 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 10/06/2013 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kenniscentrum Vlaamse Steden : rekening en jaarverslag 2012 - jaaractieplan en begroting 2013. Goedkeuren. Gemeentelijke Holding.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MAART 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014

Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014 Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014

Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014 Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014 Besluit GOEDGEKEURD Strategisch Programmamanagement Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 MEI 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 3 juli 2017 BEDRIJFSVOERING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 3 juli 2017 BEDRIJFSVOERING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 3 juli 2017 BEDRIJFSVOERING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Notulen Zitting van 7 december 2015

Notulen Zitting van 7 december 2015 Gemeenteraad Notulen Zitting van 7 december 2015 Dagorde MEDEDELINGEN...5 OPENBARE ZITTING...7 Axel Weydts...7 Planning en Openbaar Domein...7 1-2015_GR_00268 - Fietsbeleid Kortrijk - Actieplan Kortrijk

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'.

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 14 december 2015 BEDRIJFSVOERING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 14 december 2015 BEDRIJFSVOERING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 14 december 2015 BEDRIJFSVOERING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 18 NOVEMBER 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 NOVEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Notulen Zitting van 11 april 2016

Notulen Zitting van 11 april 2016 Gemeenteraad Notulen Zitting van 11 april 2016 Dagorde MEDEDELINGEN...4 OPENBARE ZITTING...5 Raadscommissie 1...5 Vincent Van Quickenborne...5 Communicatie en Recht...5 1-2016_GR_00092 - OCMW - Ontslag

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN DINSDAG 09 JUNI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 05 MEI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Marc

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Dagorde. Gemeenteraad. 1/153 Grote Markt Kortrijk

Dagorde. Gemeenteraad. 1/153 Grote Markt Kortrijk Gemeenteraad Openbare notulen Zitting van 13 november 2017 Dagorde MEDEDELINGEN...4 OPENBARE ZITTING...6 Raadscommissie 1...6 Vincent Van Quickenborne...6 Communicatie en Recht...6 1-2017_GR_00257 - Audio

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014

Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Gemeenteraad Zitting van 10 maart 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 13 maart 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 13 maart 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 13 maart 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 mei 2016

Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 mei 2016 Gemeenteraad Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 mei 2016 Dagorde OPENBARE ZITTING...5 Raadscommissie 1...5 Vincent Van Quickenborne...5 Staf...5 1-2016_GR_00098 - Overeenkomst alternatieve gerechtelijke

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 11 september 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 11 september 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 11 september 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent

Nadere informatie

7-2016_GR_ Immobiliën (2014/009) - Kosteloze overname van gronden gelegen te

7-2016_GR_ Immobiliën (2014/009) - Kosteloze overname van gronden gelegen te Gemeenteraad Openbare notulen Zitting van 12 september 2016 Dagorde MEDEDELINGEN...4 OPENBARE ZITTING...6 Raadscommissie 1...6 Vincent Van Quickenborne...6 Communicatie en Recht...6 1-2016_GR_00220 - Gaselwest

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 MEI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 JUNI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 09/05/2011 Agenda: 1 2 3 4 5 6 Vervanging wegens tijdelijke afwezigheid burgemeester. Aktename. Commissie 1 Interne controle: jaarlijkse rapportering: periode april

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MEI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 14 november 2016 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 14 november 2016 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 14 november 2016 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne,

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN WOENSDAG 02 JANUARI 2013 De zitting wordt geopend om 20u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 2014

Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 2014 Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 2014 besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 JUNI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/03/2013

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/03/2013 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/03/2013 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Geldigverklaring verkiezing leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Kennisname. Geldigverklaring verkiezing politieraadsleden.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015 sector secretariaat commissie algemeen beleid Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Notulen Zitting van 9 februari 2015

Notulen Zitting van 9 februari 2015 Gemeenteraad Notulen Zitting van 9 februari 2015 Dagorde MEDEDELINGEN...4 OPENBARE ZITTING...5 Raadscommissie 1...5 Vincent Van Quickenborne...5 Communicatie en Recht...5 1-2015_GR_00021 - OCMW - Verhindering

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 31 januari 2013 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 11 mei 2015

Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 11 mei 2015 Gemeenteraad Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 11 mei 2015 Dagorde OPENBARE ZITTING...4 Raadscommissie 1...4 Vincent Van Quickenborne...4 Programmaregisseurs...4 1-2015_GR_00093 - Kortrijk Spreekt op

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 25 april 2012, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE dinsdag 26 maart 2013 van 19u. tot 21u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 25 februari 2013 van 19u. tot 20u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 24 februari 2014 van 19u. tot 20.55u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap De vergadering wordt geopend om 15.06 uur onder het voorzitterschap van

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 13 februari 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 13 februari 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 13 februari 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014

Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014 Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014 Notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer

Nadere informatie

VERSLAG RAAD D.D. 13 JUNI 2017

VERSLAG RAAD D.D. 13 JUNI 2017 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem Tel. 056 76 52 00 Fax 056 76 55 68 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006 UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK Openbare zitting van 11 september 2006 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : F. Destoop, P. De

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Notulen Zitting van 10 oktober 2016

Notulen Zitting van 10 oktober 2016 Gemeenteraad Notulen Zitting van 10 oktober 2016 Dagorde MEDEDELINGEN...4 OPENBARE ZITTING...6 Raadscommissie 1...6 Vincent Van Quickenborne...6 Communicatie en Recht...6 1-2016_GR_00239 - Samenstelling

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 FEBRUARI 2014 De zitting wordt geopend om 19u05 in de

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 15/04/2013

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 15/04/2013 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 15/04/2013 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 Plan Nieuw Kortrijk. Bespreking. Verhindering OCMW-raadslid en eedaflegging opvolger. Aktename. Buda Kunstencentrum vzw. Voordracht

Nadere informatie