Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissement. Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6)"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 JANUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de gemeenteraad. Aanwezig: Voorzitter : S. De Clerck Waarnemend Burgemeester : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt (vanaf punt 6) Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre, V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo Stadssecretaris : G. Hillaert Verontschuldigd : M. Heuvelmann Beslissingen in verband met de agenda : De schepen S. Bral en de raadsleden F. Verhenne en B. Caron zijn afwezig. vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p1/108

2 De voorzitter doet volgende mededelingen: - Er werden geen aanvullende dagordepunten ingediend. - De nieuwjaarswensen worden overgemaakt. - Volgende raadsleden worden gefeliciteerd : Vincent Van Quickenborne : opnieuw federaal minister Philippe De Coene : opnieuw Vlaams parlementslid Antoon Sansen : 50 jaar gemeenteraadslid - Ter tafel liggen voor elk raadslid : parkeertickets voor de ondergrondse parking Schouwburgplein een aankoopbon voor 'Het andere geschenk' t.v.v. Achtkanter als nieuwjaarscadeau de volkskalender 'Manneke uit de Mane 2009' als nieuwjaarscadeau - Volgende activiteiten staan gepland: 23 januari om 9 u : opening parking Sint-Rochus 27 januari om 11 u : opening stationsgebouw 30 januari om 18 u op stadhuis : hulde Estella Devetter Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 15 december De notulen van de zitting van 15 december 2008 zijn derhalve goedgekeurd. Agenda: 1 Einde verhindering van een gemeenteraadslid. Aktename. 2 Verhindering van de burgemeester. Aktename. 3 Benoeming en eedaflegging van waarnemend burgemeester. vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p2/108

3 Aktename. 4 Verhindering van een schepen. Aktename. 5 Verkiezing en eedaflegging van schepen. 6 Samenwerkingsovereenkomst met Lendelede in het kader van G.A.S. Goedkeuren. 7 Wijziging algemene politieverordening. Goedkeuren. 8 Hallendomein: verschillende juridische stappen m.b.t. de uitbouw van Kortrijk XPO - overeenkomst tussen de stad, het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, de cvba Kortrijk XPO en de nv XOM Goedkeuren. 9 Overeenkomst tot regeling van het gebruik van sportterreinen,sportinfrastructuur en medegaande functionele accommodatie door KVK. Opmaak tweede aanhangsel. Goedkeuren. 10 Onderhandse verkoop, om reden van openbaar nut, van het pand gelegen Moeskroensesteenweg 69 te Kortrijk-Aalbeke. 11 Uitbating van de bar van de concertstudio. Goedkeuren lastenkohier. 12 bibllliotheek/stationsomgeving: Samenwerkingsovereenkomst 1. Aktename. 13 Aanpassing reglement subsidie hemelwaterputten. Goedkeuren. 14 Leveren van voorgevormde thermoplastische markering. Voorwaarden en wijze van gunnen. 15 Werk en Sociale Economie Oprichting Interlokale Vereniging "Regionaal Centrum Werk en Sociale Econmie" (RCWSE- Werktitel) - Toetreding en bijdrage Goedkeuren. 16 Verlenen waarborg voor lening aangegaan door Imog. vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p3/108

4 Goedkeuren. 17 Wijziging van het belastingsreglement op het openhouden van drankgelegenheden na het sluitingsuur. Goedkeuren. 18 Overeenkomsten m.b.t. het gebruik van de Main Hall (ex- Kleizaal). Goedkeuren. 19 Subsidiereglement gebruik Kortrijk XPO en MAIN HALL voor fuiven van erkende Kortrijkse jeugdverenigingen. Goedkeuren. 20 Projectovereenkomst "Uniek Ondernemersloket" tussen het Agentschap Economie/Vlaamse overheid (Hermes) en de Stad Kortrijk - Ondertekening. Goedkeuren. Mondelinge vraagstelling B1 Bevordering tot korporaal (beroepsbrandweer). B2 Stedelijk Conservatorium en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Vaststellen ambtsbevoegdheden bestuurs-, onderwijzend, hulpopvoedend en administratief personeel - schooljaar vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p4/108

5 1 Einde verhindering van een gemeenteraadslid. Aktename. Dossier: Aanwezig: Voorzitter : S. De Clerck Burgemeester : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre,V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Mevrouw Elisabeth Van Damme werd bij gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2007 geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor Open Vld. Bij brief van 08 juli 2008, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, liet het raadslid weten dat zij vanaf 6 oktober 2008 tot 22 december 2008 in zwangerschapsverlof gaat. Gedurende deze periode is het raadslid, volgens artikel 14, 2 van het gemeentedecreet, verhinderd en werd het, overeenkomstig artikel 16 van het gemeentedecreet, vervangen door haar opvolger. In de gemeenteraadszitting van 08 september 2008 werd akte genomen van deze verhindering. In zitting van 13 oktober 2008 werd de heer Anthony Vanden Berghe geïnstalleerd als gemeenteraadslid tijdens de periode van verhindering van raadslid Elisabeth Van Damme. Aan deze verhindering is nu een einde gekomen. Bijlage schrijven raadslid E. Van Damme, d.d. 08 juli 2008 Type Formele bijlage Precedente beslissing: Verhindering van een gemeenteraadslid. Aktename. GR in zitting van 08/09/2008 Voorzitter S. De Clerck verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p5/108

6 akte te nemen van de beëindiging van de verhindering van gemeenteraadslid Elisabeth Van Damme. 2 Verhindering van de burgemeester. Aktename. Dossier: Aanwezig: Voorzitter : S. De Clerck Burgemeester : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre,V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Op 02 januari 2007 nam de gemeenteraad akte van de benoeming en eedaflegging van de heer S. De Clerck als burgemeester. Op 30 december 2008 werd burgemeester S. De Clerck aangesteld als federaal minister van Justitie. In dit verband verwijzen we naar de Koninklijke besluiten Regering. - Ontslagen. - Benoemingen van 30 december 2008, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december Artikel 61 van het gemeentedecreet bepaalt dat artikel 48 van overeenkomstige toepassing is op de burgemeester. Conform artikel 48, 1 van het gemeentedecreet is de burgemeester die lid is van de federale regering verhinderd. Het komt aan de gemeenteraad toe om akte te nemen van deze verhindering. Voorzitter S. De Clerck verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Conform artikel 48,1 van het gemeentedecreet akte te nemen van de verhindering van burgemeester S. De Clerck. vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p6/108

7 3 Benoeming en eedaflegging van waarnemend burgemeester. Aktename. Dossier: Aanwezig: Voorzitter : S. De Clerck Burgemeester : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre,V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Als de burgemeester als verhinderd wordt beschouwd, wordt conform artikel 63 van het gemeentedecreet een nieuwe burgemeester benoemd voor de periode van de verhindering. De gemeenteraad heeft in zitting van heden akte genomen van de verhindering van burgemeester S. De Clerck. De waarnemend burgemeester wordt benoemd door de Vlaamse regering uit de verkozen gemeenteraadsleden. Alvorens hij zijn mandaat aanvaardt, legt hij de eed af in handen van de Vlaamse Regering. Bij Besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 12 januari 2009 werd de heer Lieven Lybeer benoemd als waarnemend burgemeester van de Stad Kortrijk. Op 12 januari 2009 heeft de heer Lieven Lybeer daartoe de eed afgelegd. Dit is opgenomen in het proces-verbaal, d.d. 12 januari We verwijzen in het bijzonder naar de artikels 59 tot en met 63 van het gemeentedecreet. Voorzitter S. De Clerck verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Akte te nemen van de benoeming en de eedaflegging van de heer Lieven Lybeer als waarnemend burgemeester van de stad Kortrijk, opgenomen in respectievelijk het besluit van vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p7/108

8 de Vlaamse Regering, d.d. 12 januari 2009 en het proces-verbaal van eedaflegging, d.d. 12 januari Verhindering van een schepen. Aktename. Dossier: Aanwezig: Voorzitter : S. De Clerck Burgemeester : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre,V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, C. Depuydt, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Op 02 januari 2007 werd de heer Lieven Lybeer door de gemeenteraad verkozen verklaard als eerste schepen van de Stad Kortrijk. Schepen Lieven Lybeer werd door de Vlaamse Regering op 12 januari 2009 benoemd als waarnemend burgemeester, tijdens de periode van verhindering van burgemeester S. De Clerck. Hij legde daartoe de eed af op 12 januari Conform artikel 48,6 van het gemeentedecreet is de schepen die overeenkomstig artikel 63, eerste lid tot nieuwe burgemeester benoemd wordt in geval van verhindering van de burgemeester, zelf als schepen verhinderd. Het komt aan de gemeenteraad toe om akte te nemen van deze verhindering. Voorzitter S. De Clerck verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Conform artikel 48,6 van het gemeentedecreet akte te nemen van de verhindering van de heer Lieven Lybeer als schepen. 5 Verkiezing en eedaflegging van schepen. Dossier: vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p8/108

9 Aanwezig: Voorzitter : S. De Clerck Burgemeester : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre,V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Als een schepen als verhinderd wordt beschouwd, wordt conform artikel 50 1 van het gemeentedecreet overgegaan tot de nieuwe verkiezing van een schepen binnen de twee maanden na het openvallen van het schepenmandaat. De gemeenteraad heeft in zitting van heden akte genomen van de verhindering van schepen Lieven Lybeer. De nieuwe schepen wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaatschepen. Deze voordrachtsakte, d.d. 04 januari 2009 werd conform de bepalingen van het gemeentedecreet minstens acht dagen voor de gemeenteraad overhandigd aan de stadssecretaris. De stadssecretaris overhandigt de voordrachtsakte van de kandidaat-schepen aan de voorzitter van de gemeenteraad. De kandidaat-schepen is mevrouw Christine Depuydt, verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 08 oktober 2006 op de lijst CD&V en geïnstalleerd als gemeenteraadslid in zitting van 02 januari De voorzitter van de gemeenteraad onderzoekt deze akte op haar ontvankelijkheid en stelt vast dat ze ontvankelijk is: - de gedagtekende akte van voordracht is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen en is tevens ondertekend door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als deze van de voorgedragen kandidaat-schepen werd verkozen - uit het onderzoek van de voorliggende geloofsbrieven blijkt dat de kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een geval van onverenigbaarheid bevindt. In dit verband wordt overgegaan tot de stemming over het onderzoek van de geloofsbrieven, waarvan de uitslag luidt als volgt: goedkeuring met eenparigheid van stemmen. De kandidaat-schepen wordt bijgevolg verkozen verklaard. vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p9/108

10 Na de verkozenverklaring gaat de kandidaat-schepen over tot de eedaflegging in handen van de burgemeester, waarvan de tekst conform artikel 46 1 van het gemeentedecreet luidt als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen." Deze eedaflegging wordt opgenomen in een proces-verbaal van eedaflegging. Voorzitter S. De Clerck verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen 1. De voorgedragen kandidaat-schepen, mevrouw Christine Depuydt, verkozen te verklaren als achtste schepen van de stad Kortrijk. 2. Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging. 3. Huidige beslissing binnen de twintig dagen over te maken aan de Vlaamse Regering. 6 Samenwerkingsovereenkomst met Lendelede in het kader van G.A.S. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Voorzitter : S. De Clerck Burgemeester : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre,V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: Op datum van besliste het politiecollege zijn principiële goedkeuring te verlenen om beroep te doen op een jurist van de stad Kortrijk om op te treden als zonaal ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Op duidde de gemeenteraad van Kortrijk Tessa Allewaert aan als sanctionerende ambtenaar en directeur communicatie & recht Yves Vanneste als tweede sanctionerend ambtenaar om de continuïteit van de openbare diensten te waarborgen. De Minister van Binnenlandse zaken heeft in een brief van gesteld dat er geen beletsel is opdat binnen een meergemeentenpolitiezone een ambtenaar van één gemeente vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p10/108

11 wordt aangesteld om boetes op te leggen voor alle inbreuken die gepleegd worden op het grondgebied van de meergemeentenpolitiezone. In toepassing van artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 7 januari 2001 en de onderrichtingen terzake tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties dient een ambtenaar aangewezen te worden door de gemeenteraad teneinde administratieve boetes op te leggen. Dit betekent dat voor de andere gemeenten van de politiezone die beroep wensen te doen op de sanctionerende ambtenaren deze laatste moeten aangewezen worden door de gemeenteraad van de betreffende gemeente. In de gemeente Lendelede is de nieuwe algemene politieverordening in het kader van de toepassing van G.A.S. reeds op het college van 29 oktober 2008 gekomen. De gemeenteraad van 18 december 2008 wordt vooropgesteld als doel om de nieuwe algemene politieverordening goed te keuren. Kuurne is volop bezig met de uitwerking van het bijzonder deel van de politieverordening. In het licht van de verdere implementatie van de gemeentelijke administratieve sancties in de gemeente Lendelede dient er een samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten omtrent de inzet van de sanctionerende ambtenaren. Deze overeenkomst voorziet : - de inhoud van de samenwerking - de financiering van de sanctionerende ambtenaar als volgt : De totale loonkost van de sanctionerende ambtenaar voor het jaar 2008 werd berekend op ,47. De gemeente Lendelede zal bijdragen tot deze loonkost volgens het aantal dossiers dat de sanctionerende ambtenaar zal behandeld hebben. - de financiering van eventueel bijkomende administratieve ondersteuning. Bij onderhavige nota wordt om de principïele goedkeuring van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst verzocht. Naast het ondertekenen van voorliggende overeenkomst zal de gemeente Lendelede uiteraard ook de aanduiding van de sanctionerende ambtenaren op de gemeenteraad moeten voorzien. Conform de bepalingen van het Gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd. Bijlage Beslissing politiecollege Loonkostberekening 2008 Koninklijk Besluit van 7 januari 2001 Type Formele bijlage Formele bijlage Formele bijlage vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p11/108

12 Voorzitter S. De Clerck verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kortrijk en de gemeente Lendelede met betrekking tot de inzet van de sanctionerende ambtenaren, waarvan de tekst luidt als volgt : Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties Tussen enerzijds De gemeente Lendelede, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heren Georges Gheysens, burgemeester en Christophe Vandecasteele, gemeentesecretaris, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet. En anderzijds De gemeente Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heren Stefaan De Clerck, burgemeester en Geert Hillaert, stadssecretaris, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet. Wordt overeengekomen wat volgt : 1. Doel van de samenwerking Artikel 1 De gemeente Lendelede gaat akkoord dat de sanctionerende ambtenar(en) van de stad Kortrijk in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties zullen worden ingezet voor de behandeling van de dossiers van de gemeente Lendelede. In de aanvangsfase werd enkel een sanctionerende ambtenaar in dienst genomen door de stad Kortrijk, met aanwijzing van de directeur communicatie en recht als tweede sanctionerend ambtenaar (voor de continuïteit van de openbare dienst). In een latere fase wordt, afhankelijk van de noodzaak daartoe, een administratieve medewerker aangeworven door het stadsbestuur van Kortrijk. Hiertoe wordt aan de gemeenteraad van Lendelede gevraagd om deze ambtenaren aan te wijzen conform artikel 119 bis 2 van de nieuwe gemeentewet. 2. Inhoud van de samenwerking Artikel 2 vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p12/108

13 De sanctionerende ambtenaren hebben de volgende taken, rekening houdende met het beleid van elke gemeente : - Alle taken die zijn opgedragen door de regelgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties. Hierbij zijn vervat: het organiseren van administratieve vervolging van overtredingen, wanneer voorzien in een gemeentelijke administratieve sanctie, en het verhoren van de overtreders. - Het analyseren van de overtredingen met het oog op het voorkomen van overlast - Het assisteren van de colleges van burgemeester en schepenen wanneer deze bij wijze van administratieve sanctie overgaan tot: Schorsing van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente Intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente Administratieve sluiting van een inrichting - Het actualiseren van politiereglementen - Het opvolgen van de wetgeving - Het deelnemen aan vergaderingen op gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal niveau - Het bieden van juridische ondersteuning en permanente vorming aan de ambtenaren bevoegd voor het vaststellen van de overtredingen Artikel 3 De gemeente Lendelede verbindt er zich toe een lokaal ter beschikking te stellen voor eventuele hoorzittingen. 3. Financiering van de samenwerking Artikel 4 Alle personeelskosten met betrekking tot voornoemde ambtenaren worden betaald via de begroting van de stad Kortrijk en nadien verhaald op alle gemeenten die een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, en dit a rato van het aantal behandelde dossiers voor elke gemeente afzonderlijk. Artikel 5 De gemeente Lendelede voorziet, desgevallend via begrotingswijziging, voldoende kredieten op de begroting. 4. Duur en opzeg van de overeenkomst vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p13/108

14 Artikel 6 Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Indien één der deelnemende gemeenten de overeenkomst wenst te beëindigen dient dit te gebeuren met aangetekende zending, gericht aan de stad Kortrijk en met in acht neming van een opzegtermijn van minstens drie maanden. De beëindiging zal ingaan op 1 januari van het jaar volgend op de datum waarop de aangetekende zending ter post werd afgegeven. 5. Slotbepalingen Artikel 7 Deze overeenkomst neemt een aanvang na goedkeuring ervan door de gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Artikel 8 Het stadsbestuur van Kortrijk wordt in kennis gesteld van het goedkeuringsbesluit van de gemeente Lendelede. Opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan één exemplaar voor elk der deelnemende gemeenten, te Kortrijk op... Goedgekeurd in de gemeenteraad van De burgemeester De secretaris 7 Wijziging algemene politieverordening. Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Voorzitter : S. De Clerck Burgemeester : L. Lybeer Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre,V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p14/108

15 Op 17 november 2008 werd de nieuwe algemene politieverordening goedgekeurd door de gemeenteraad van Kortrijk. De gemeenteraad verzocht evenwel om de schrapping van artikel 100 dat luidt als volgt :" Het is verboden enig drukwerk, pamflet of vlugschrift of enig ander voorwerp te verspreiden zonder vooraf de burgemeester hiervan in kennis te hebben gesteld." De reden voor het voorstel tot schrapping ligt in het feit dat de vaste rechtspraak van de Raad van State werd aangehaald die stelt dat dergelijke bepaling strijdig zou zijn met de vrijheid van de meningsuiting en de vrijheid van drukpers. De gemeenteraad trok zijn amendement in op voorwaarde dat er extern advies werd opgevraagd over deze bepaling. Eerst en vooral willen wij er op wijzen dat artikel 100 deel uitmaakt van het algemeen deel, opgemaakt door de werkgroep Leiedal. In deze werkgroep kwamen de gemeenten overeen om dergelijke bepaling arrondissementeel op te nemen. Na indientstreding van de sanctionerende ambtenaar werd de werkgroep erop gewezen dat dergelijke bepaling strijdig is met de vaststaande rechtspraak van de Raad van State. Deze opmerking werd echter door de werkgroep van tafel geveegd. Ten tweede hebben we een vergelijkend onderzoek gedaan bij diverse centrumsteden. Ten derde hebben wij extern advies opgevraagd bij GD+A advocaten. Het advies zult u in bijlage willen vinden. De conclusie van deze is dat onze bepaling strijdig is met de rechtspraak van de Raad van State omdat ze strafbaar wordt gesteld. Ten vierde dient er op gewezen te worden dat er tegenstrijdigheid bestaat in de rechtspraak tussen de Raad van State en deze van het Hof van Cassatie. Het Hof van Cassatie is namelijk van mening dat de burgemeester wel moet kunnen optreden in het kader van de openbare orde, openbare zeden, openbare reinheid. De vrijheid van meningsuiting zou geen onbeperkte vrijheid impliceren om van de openbare weg gebruik te maken. In de procedure G.A.S. (gemeentelijke administratieve sanctie) zelf is het trouwens de overtreder zelf die de beslissing kan aanvechten bij de politierechtbank en daarna eventueel bij het Hof van Cassatie. Het is pas als men de politieverordening op zich, buiten een eventuele overtreding om aanvecht, dat men bij de Raad van State terecht komt. Op 17 december 2008 kwam de werkgroep Leiedal opnieuw bijeen om de stand van zaken te bespreken. Het artikel 100 werd op de agenda geplaatst. Reden hiervoor is de solidariteit tussen de gemeenten te behouden. Er werd namelijk afgesproken om het algemeen deel ongewijzigd te laten goedkeuren binnen alle gemeenten. Ten slotte is het niet onbelangrijk mee te delen dat als men artikel 100 volledig schrapt, het uitdelen van staaltjes en dergelijke evenmin nog aan een kennisgeving onderworpen wordt. Wij stellen dan ook voor, gesteund door de werkgroep Leiedal, artikel 100 gedeeltelijk op te heffen. De meldingsplicht is enkel nog vereist voor commerciële voorwerpen, zoals staaltjes en dergelijke. Daarbij wordt het commerciële duidelijk geplaatst tegenover de vrije meningsuiting en wordt bijgevolg een geschrift niet aanzien als een voorwerp. Tevens wordt benadrukt dat de kennisgeving van het verspreiden van commerciële voorwerpen geldt onverminderd hogere regelgeving. vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p15/108

16 Daarnaast wordt er om een toevoeging van twee artikelen gevraagd in de titel strafbepalingen op vraag van de werkgroep Leiedal. De betreffende artikelen zijn trouwens recent ook toegevoegd door Roeselare. Het betreft de mogelijkheid om maatregelen te kunnen uitvoeren op kosten en risico van de overtreder en de mogelijkheid om het niet naleven van de bevelen van de burgemeester met G.A.S. te kunnen sanctioneren. De werkgroep vraagt deze toevoeging opdat zij allemaal de politieverordening van Kortrijk als voorbeeld zouden kunnen nemen. Conform de bepalingen van het Gemeentedecreet is de Gemeenteraad bevoegd. Bijlage Advies Cies Gysen Type Formele bijlage Precedente beslissing: Nieuwe algemene politieverordening. Goedkeuren. GR in zitting van 17/11/ Goedkeuring te verlenen om artikel 100 van de nieuwe algemene politieverordening gedeeltelijk te schrappen en aan te passen als volgt : " Het is verboden enig commercieel voorwerp (staaltjes en dergelijke) uit te delen zonder de burgemeester hiervan in kennis te hebben gesteld. "; 2. Goedkeuring te verlenen om na artikel 437 van titel 1 Strafbepalingen volgende twee artikelen toe te voegen op vraag van de werkgroep Leiedal : " Artikel 438 : Wanneer deze politieverordening overtreden wordt, kan de bevoegde overheid van ambtswege de noodzakelijke maatregelen laten uitvoeren op kosten en risico van de overtreder die heeft verzuimd op te treden. " "Artikel 439 : Bevelen van de burgemeester, gegeven in uitvoering van artikel 133 tot 135 Nieuwe Gemeentewet, dienen te worden nageleefd. De niet -naleving van deze bevelen is strafbaar overeenkomstig artikel 429 van deze politieverordening. Iedere persoon, op de openbare weg alsook in alle openbare plaatsen, moet zich voegen naar de bevelen en/ of vorderingen hem door de bevoegde overheid in de uitvoering van zijn ambt gegeven." 8 Hallendomein: verschillende juridische stappen m.b.t. de uitbouw van Kortrijk XPO - overeenkomst tussen de stad, het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, de cvba Kortrijk XPO en de nv XOM Goedkeuren. Dossier: Aanwezig: Voorzitter : S. De Clerck Burgemeester : L. Lybeer vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p16/108

17 Schepenen : W. Maddens, S. Bral, G. Leleu, A. Cnudde, H. Demedts, J. de Béthune, M.C. Vandenbulcke, C. Depuydt, Raadsleden : A. Sansen, M. Lemaitre, P. De Coene, P. Jolie, F. Santy, H. Masselis, M. Gheysens, R. Lesaffre,V. Van Quickenborne, F. Verhenne, C. Decaluwe, G. Vanhoutte, J. Coulembier, C. Matthieu, W. Depauw, P. Soens, M. Seynaeve, R. Deseyn, K. Byttebier, M. Vandenbussche, B. Caron, N. Claus, E. Van Damme, J. Ghyssel, B. Herrewyn, I. Verschaete, P. Demeyere, S. You-Ala, J. Deweer, E. Flo, Stadssecretaris : G. Hillaert Beschrijving: A. Gemeenteraadsbeslissing van 10 maart 2008 Op dit ogenblik is de cvba XPO concessiehoudster van het hallendomein ingevolge de concessieovereenkomst dd. 1 februari 1999 en aanhangsels. In de zitting van de Gemeenteraad van 10 maart 2008 werd principieel ingestemd met het masterplan voor de uitbouw van Kortrijk XPO, alsook met de uitwerking van het materieel en immaterieel luik voor het doelstelling2programma van Vlaanderen. Dit hield onder meer in: - de oprichting van een ontwikkelingsmaatschappij (XOM) die de investeringen aan de XPOsite uitvoert. Hiervoor werd geopteerd een filiaal op te richten van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK); - de oprichting van een vzw voor het immateriële luik. Er werd voor geopteerd dat de stad Kortrijk ook rechtstreeks zou toetreden tot het op te richten filiaal van het SOK. De stad zou dan de grond en de gebouwen van de XPO-site inbrengen in het filiaal. Bij akte dd. 16 april 2008 werd dan de nv "XOM" opgericht door het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, de stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen. De dienstverlenende vereniging Leiedal zou in een tweede fase toetreden tot de nv XOM. B. Gesprekken met de toezichthoudende overheid Intussen greep er overleg plaats met de toezichthoudende overheid omtrent de vooropgestelde constructie (dit n.a.v. een vraag van de Regeringscommissaris van de dienstverlenende vereniging Leiedal). Hieruit kwam naar voor dat de toezichthoudende overheid bedenkingen had omtrent de rechtstreekse deelname van de stad Kortrijk in het filiaal. Hieromtrent werd door de stad Kortrijk als volgt geargumenteerd: "1. Gelet op deze interbestuurlijke samenwerking, is de oprichting van een rechtspersoon wenselijk. Rekening houdende met de activiteiten van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), is geopteerd voor de oprichting van een filiaal van dit autonoom gemeentebedrijf, met voorlopige werknaam 'XOM' (Xpo OntwikkelingsMaatschappij). vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p17/108

18 Binnen het kader van de activiteiten van het SOK heeft de XOM als doelstelling in te staan voor de materiële uitbouw van de gemeentelijke beursinfrastructuur op Hoog Kortrijk. Een filiaal laat ook de participatie van andere mede-investeerders toe (in casu de Provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal). Ingevolge deze participaties bestaat de bijkomende doelstelling er dan in de site van Kortrijk XPO uit te bouwen tot een internationaal platform als hefboom voor de lokale en regionale economie en te zorgen voor een groter uitstraling van de stad Kortrijk en de hele regio. De infrastructuur wordt verder op basis van de concessieovereenkomst ter beschikking gesteld van de private partner en exploitant, de cvba XPO, die zelf buiten de XOM blijft. 2. Het is de uitdrukkelijke intentie van de stad Kortrijk om 'als stad' tevens op een significante wijze in de op te richten rechtspersoon te participeren. Deze intentie is niet alleen gebaseerd op het gegeven dat Kortrijk steeds koersbepalende partij is geweest in de ontwikkeling van de beurssite, maar evenzeer op de uitdrukkelijke wens om een rechtstreekse band tussen de vennootschap en de stadsorganisatie en daaruit voortvloeiende tussen de stad en het gemeentelijk patrimonium te allen tijde te behouden. Om die reden wordt de voorkeur gegeven aan de rechtstreekse deelneming van de stad in de nv XOM in plaats van enkel de onrechtstreekse deelneming via het SOK. Enkel deze werkwijze laat de gemeenteraad toe om een rechtstreeks afgevaardigde voor de raad van bestuur van de nv XOM te benoemen. Dit impliceert voor de stad niet alleen een rechtstreekse zeggenschap in dit investeringsvehikel, maar ook een rechtstreekse controle op de exploitatie van de hallen door de private partner, hetgeen zij van fundamenteel belang acht. Daarbij komt dat in de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2007 heel uitdrukkelijk werd beslist dat tussen de stad en de nv XOM wederom een rechtstreekse beheersovereenkomst moet worden gesloten, waarin o.m. bepaald wordt dat de nv XOM de hallen geenszins kan vervreemden, noch met verregaande zakelijke rechten kan bezwaren. " Uiteindelijk werd door de toezichthoudende overheid meegedeeld dat ze kennis had genomen van bovengenoemde gemeenteraadsbeslissing en volgde er geen schorsing of vernietiging van de gemeenteraadsbeslissing. Er bleven wel gesprekken plaatsvinden met de toezichthoudende overheid. Uiteindelijk diende de inbreng in natura van de gronden en de gebouwen van de XPO-site door de stad nog te gebeuren. Hiervoor werd dan ook een schattingsverslag aangevraagd aan de Ontvanger der Registratierechten. Dit schattingsverslag werd ontvangen op 19 juni 2008 en bevat een raming van de venale waarde en van de erfpachtwaarde (per jaar). Tussen de stad en de toezichthoudende overheid bleef een verschil in opinie bestaan omtrent de vooropgezette vennootschapsstructuur, meer bepaald: vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p18/108

19 1. de rechtstreekse participatie van de stad in de nv XOM, zijnde het filiaal van het SOK; 2. de inbreng in natura van de gronden en de gebouwen van de XPO-site in de nv XOM. C. Nieuw scenario Om de maximale consensus van de toezichthoudende overheid te bereiken en om de vooruitgang van het dossier niet te belemmeren, wordt thans vooropgesteld om de opgezette constructie op een aantal vlakken bij te sturen. Zo zou de stad niet meer rechtstreeks participeren in de nv XOM, maar wel onrechtstreeks vanuit het SOK. Dit impliceert dat de inbreng in natura van het hallendomein in de nv XOM niet meer zal gebeuren. De verschillende juridische stappen m.b.t. de terbeschikkingstelling van het hallendomein aan het Stadsontwikkelingsbedrijf worden thans uitgewerkt. De verschillende akten en de nadere modaliteiten hiervan zullen ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De stedenbouwkundige vergunning voor de uit te voeren werken werd verleend op 22 juli 2008 aan de cvba Kortrijk XPO. De stad Kortrijk heeft als concessieverlenende overheid haar instemming verleend met deze werken en dit in uitvoering van de concessieovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de cvba Kortrijk XPO (collegebeslissing van 30 september 2008, punt 15). In de loop van de maand december 2008 zijn de werken van start gegaan. De verschillende betrokken partijen hebben zich reeds principieel akkoord verklaard met het uitgetekende scenario en een aantal randvoorwaarden. (rvb Sok, rvb XOM, cvba XPO en stad: cbs-beslissing 30/09/2008). Het ontwerp van overeenkomst tussen partijen wordt hierbij ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. De verschillende juridisch stappen kunnen als volgt worden samengevat: 1. Stedenbouwkundige vergunning dd. 22 juli 2008 De XOM zal de werken voortvloeiende uit de stedenbouwkundige vergunning dd. 22 juli 2008, uitvoeren. XPO heeft de stedenbouwkundige vergunning overdragen aan de XOM. Deze overdracht van stedenbouwkundige vergunning werd ter aktename aan de Stad Kortrijk voorgelegd (zitting van het college van burgemeester en schepenen dd. [DATUM], punt...). Krachtens een afzonderlijke overeenkomst tussen XPO en XOM neemt XPO evenwel de organisatie van de werf waar en volgt de werken en het tijdschema op. XPO neemt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid betreffende de opvolging van de werken en de timing op zich, met volledige ontlasting van aansprakelijkheid naar XOM toe. XPO zal over geen enkele titel van eigendom of andere beschikken met betrekking tot de bouwwerken voortvloeiend uit de bovenvermelde bouwvergunning. XPO zal bij overeenkomst vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p19/108

20 erkennen dat de uit te voeren werken het voorwerp zullen uitmaken van het statuut zoals toegekend in de te sluiten erfpachtakte, alsook de concessie-overeenkomst. 2. In erfpachtgeving door de Stad Kortrijk aan het SOK De Stad Kortrijk is eigenaar van de grond en van een deel van de hallen van de XPO-site. De Stad Kortrijk zal de gronden en hallen die haar eigendom zijn en in de toekomst haar eigendom worden, met uitsluiting van de gronden die het voorwerp uitmaken van een recht van opstal aan de VRT, in erfpacht geven aan het SOK. De hallen 4, 5 en 6 komen op een later tijdstip in de eigendom van de Stad Kortrijk. Hallen 4 en 5 zijn thans eigendom van XPO tot uiterlijk 30 september 2025 ingevolge het bouwrecht verleend aan XPO bij de concessieovereenkomst dd. 1 februari Hal 6 werd gebouwd door XPO ingevolge opstalakte verleden op 5 maart 1991 tussen de Stad Kortrijk en XPO en is thans eigendom van de XPO tot het einde van haar bestaande opstalrecht op 4 maart De toekenning van een recht van erfpacht door de Stad Kortrijk aan het SOK zal dientengevolge in verschillende fasen gebeuren: FASE 1: toekenning van een recht van erfpacht tot 30 september 2052 op alle niet-bebouwde gronden en op hal 1 (congres- en seminarieruimte Gruzenberg inbegrepen), hal 2, hal 3 en op het Administratief centrum/paviljoen (telkens met inbegrip van de grond). FASE 2: wijzigende erfpachtakte m.b.t. het voorwerp van de erfpacht (uitbreiding met hal 6, met inbegrip van de grond) op 5 maart 2011 (= datum van aflopen opstalakte) FASE 3: wijzigende erfpachtakte m.b.t. het voorwerp van de erfpacht (uitbreiding met hal 4 en 5 met inbegrip van de grond) op 1 oktober 2025 (= datum van aflopen concessie-overeenkomst) De concrete afspraken dienaangaande zullen worden vastgelegd in de erfpachtakte en in de verbintenissen tot erfpacht, dewelke aan de gemeenteraad ter goedkeuring zullen worden voorgelegd. 3. Statutenwijziging SOK en vaststelling verhoging van kapitaal De inerfpachtgeving door de Stad Kortrijk aan het SOK maakt een kapitaalverhoging uit in hoofde van het SOK en zal het voorwerp uitmaken van een statutenwijziging. Partijen verbinden zich om deze inbreng door de Stad Kortrijk in het SOK op te nemen als waarde in het kapitaal van het SOK. Het sluiten van een erfpachtakte tussen de stad en het Sok kan boekhoudkundig als een deelname in het kapitaal van het Sok beschouwd worden. 4. Inbreng van de erfpachtrechten door het SOK in de XOM Het SOK verbindt zich ertoe om de erfpachtrechten zoals verkregen door de Stad Kortrijk, onmiddellijk en integraal in te brengen in de XOM. Deze inbreng maakt een kapitaalverhoging uit voor de XOM. Het SOK ontvangt aandelen voor de waarde van deze erfpachtrechten. vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p20/108

21 De concrete afspraken dienaangaande zullen worden vastgelegd in een verbintenis tot inbreng van de erfpachtrechten, alsook een akte tot kapitaalverhoging in hoofde van de XOM. 5. Aanpassing concessie-overeenkomst tussen Stad Kortrijk en XPO De Stad Kortrijk en XPO verbinden zich ertoe om de concessie-overeenkomst dd. 1 februari 1999 en haar aanhangsels minimaal aan te passen. Deze aanpassing situeert zich enkel op drie vlakken: 1) het voorwerp: de wijziging van het voorwerp van de opstalakte tussen de Stad Kortrijk en de VRT brengt een minimale wijziging van de oppervlakte van de in concessie gegeven gronden met zich. Deze wijziging wordt aangeduid op een metingsplan. 2) de prijs: bij de ingebruikname van de werken zoals beschreven in artikel 1.1., zal XPO een bijkomende concessievergoeding verschuldigd zijn. Deze bijkomende concessievergoeding dient voldoende te zijn om de financieringskosten van de XOM te dragen en vormt een compensatie van de vergoeding in natura die XPO voorheen betaalde door middel van de afstand in eigendom van alle op kosten van XPO uitgevoerde bouwwerken. van [BEDRAG] euro per jaar. Deze verhoogde concessievergoeding compenseert de vergoeding in natura die Xpo voorheen betaalde via de afstand in eigendom De XOM zal hiervoor een voorstel van bijkomende concessievergoeding voorleggen aan de hand van de kostprijs van de uitgevoerde bouwwerken. 3) bouwrechten zoals bepaald in art. 20 van de concessie-overeenkomst: -XPO is niet langer gerechtigd om nieuwbouwwerken en verbouwings- en verbeteringswerken uit te voeren aan de gebouwen en op de gronden, behoudens de uitzondering zoals hierna omschreven. -XPO verbindt er zich toe om telkens opnieuw een vijfjarenplan op te maken met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van de XPO-site, alsook een document waarin de financiële repercussies van dit plan voor XPO en XOM zijn uiteengezet. Dit plan en bijhorend document maken het voorwerp uit van besprekingen tussen XPO en de XOM en zullen bekrachtigd worden door een akkoord van beide partijen. De Stad Kortrijk zal hierbij betrokken worden en advies kunnen uitbrengen. -Indien de XOM de nodige werken niet uitvoert om overeenkomstig het vijfjarenplan de hallensite 'state to the art' te houden, herneemt XPO integraal het recht om verbouwingsen verbeteringswerken uit te voeren op de wijze en overeenkomstig de modaliteiten zoals vastgelegd in artikel 20 van de concessie-overeenkomst Overdracht van concessie-overeenkomst door de Stad Kortrijk aan het SOK en door het SOK aan de XOM Daar de stad een erfpachtakte sluit met het SOK en het SOK deze erfpachtrechten vervolgens inbrengt in de XOM, dient de concessie-overeenkomst logischerwijze hieraan te worden vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p21/108

22 gekoppeld. De Stad Kortrijk dient bijgevolg de concessie-overeenkomst over te dragen aan het SOK. Het SOK engageert zich op haar beurt om de concessie-overeenkomst onmiddellijk over te dragen aan de XOM. Deze overdracht van concessie-overeenkomst houdt geen ontlasting in, in hoofde van de Stad Kortrijk, voor wat betreft het betalen, in welbepaalde gevallen, van de vergoeding voor bouwwerken uitgevoerd door XPO, bij voortijdige beëindiging van de concessie-overeenkomst (artikel 20 van de concessieovereenkomst). De Stad Kortrijk stelt zich garant ten aanzien van XPO voor de op dit vlak door XOM overgenomen verbintenis. D. Voorwaarden verbonden aan het ter beschikking stellen van het onroerend patrimonium door de stad Omwille van het strategisch belang van het hallendomein voor de stad Kortrijk, is het wenselijk om een aantal voorwaarden op te leggen aan de ter beschikking stelling van dit waardevol onroerend patrimonium. Zo mogen het SOK en de XOM de bestemming van het goed niet wijzigen of het niet geheel of gedeeltelijk afbreken of er nieuwe gebouwen oprichten zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke instemming van de stad (CBS). Verder kan het SOK of de XOM de concessie-overeenkomst niet wijzigen of voortijdig beëindigen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke instemming van de stad. Verder wordt tevens een verbod opgelegd aan het Sok of de XOM om hun erfpachtrechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden of om de concessie-overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke instemming van de stad (CBS). Daar de stad op een rechtstreekse manier bij de werking van de nv XOM wenst betrokken te worden, wenst de stad een vertegenwoordiger in de nv XOM onder de vorm van een mandaat van bestuurder te behouden. Dit brengt met zich dat de stad en rechtstreekse zeggenschap in en controle op de nv XOM kan behouden. Het nieuw scenario wijzigt de finaliteit van de vooropgestelde constructie niet, met name de uitbouw en verzekering van de toekomst van het hallendomein, alsook de beklemtoning van het belang van de stad Kortrijk bij deze uitbouw. De vooropgestelde structuur stuit op geen enkel bezwaar van de toezichthoudende overheid. Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 30 september 2008 reeds volgende beslissing genomen: "Artikel 1. principieel, onder voorbehoud van de beslissing van de gemeenteraad, tot uittreding van de stad als aandeelhouder uit de nv XOM en tot verkoop van haar aandeel aan de inschrijfwaarde aan het SOK, dit omwille van de argumentatie zoals uiteengezet in het beschrijvend gedeelte. vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p22/108

23 Artikel 2. principieel, onder voorbehoud van de beslissing van de gemeenteraad, tot inerfpachtgeving van de gronden en gebouwen van het hallendomein in eigendom van de stad aan het SOK en tot overdracht van de concessie-overeenkomst met de cvba XPO aan het SOK, met de voorwaarde om deze overeenkomsten integraal door te geven aan de nv XOM. Dit alles dient verder uitgewerkt te worden in een ontwerp van akte van erfpacht, een beheersovereenkomst en een aanpassing van de concessieovereenkomst. Artikel 3. principieel, onder voorbehoud van de beslissing van de gemeenteraad, tot aanstelling van een bestuurder in de nv XOM, omwille van de nauwe band tussen de stad en het hallendomein en het behoud van een controle en zeggenschap in de nv XOM." Thans wordt de principiële instemming van de gemeenteraad gevraagd met de uittreding van de stad als aandeelhouder uit de nv XOM, alsook met het nieuwe scenario. De overeenkomst tussen de stad, de cvba Kortrijk XPO, de nv XOM en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad is hiertoe bevoegd ingevolge artikel 42 van het gemeentedecreet. Precedente beslissing: Xpo: uitbouw tot regionale economische hefboom. Principiële goedkeuring. GR in zitting van 10/03/2008 Raadslid B. Caron verwijst naar het verslag van de bevoegde raadscommissie. Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad, met eenparigheid van stemmen Artikel 1. principieel tot uittreding van de stad als aandeelhouder uit de nv XOM en tot verkoop van haar aandeel aan de inschrijfwaarde aan het SOK, dit omwille van de argumentatie zoals uiteengezet in het beschrijvend gedeelte. Artikel 2. tot goedkeuring van de overeenkomst tussen de stad, de cvba XPO, de nv XOM en het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk betreffende de verschillende juridische stappen m.b.t. de XPO-site en de voorwaarden verbonden aan het ter beschikking stellen van dit onroerend patrimonium, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte) luidt als volgt: "Wordt voorafgaandelijk het volgende uiteengezet: In de zitting van de gemeenteraad van 10 maart 2008 van de stad Kortrijk werd principieel ingestemd met het masterplan voor de uitbouw van Kortrijk XPO, alsook met de uitwerking van het materieel (oprichting nv XOM) en immaterieel luik (oprichting vzw) voor het doelstelling2programma van Vlaanderen. vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p23/108

24 Intussen hebben partijen onderhandeld om de gepaste juridisch stappen te kunnen nemen teneinde de uitbouw van Kortrijk XPO te kunnen realiseren. Hiervoor worden de verschillende akten voorbereid. De stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 22 juli 2008 aan de cvba Kortrijk XPO. De stad Kortrijk heeft als concessieverlenende overheid haar instemming verleend met deze werken en dit in uitvoering van de concessieovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en XPO (collegebeslissing van 30 september 2008, punt 15). In de loop van de maand december 2008 zullen de werken van start gaan. Het is bijgevolg noodzakelijk dat partijen zich thans uitdrukkelijk akkoord verklaren met het uitgetekende scenario en met een aantal randvoorwaarden. Waarna Partijen als volgt overeenkomen: Artikel 1 - de verschillende juridische stappen m.b.t. het onroerend patrimonium in eigendom van de stad Kortrijk 1.1. Stedenbouwkundige vergunning dd. 22 juli 2008 Partijen komen overeen dat de XOM de werken voortvloeiende uit de stedenbouwkundige vergunning dd. 22 juli 2008, zal uitvoeren. XPO heeft de stedenbouwkundige vergunning overdragen aan de XOM. Deze overdracht van stedenbouwkundige vergunning werd ter aktename aan de Stad Kortrijk voorgelegd (zitting van het college van burgemeester en schepenen dd. 9 december 2008, punt 113. Krachtens een afzonderlijke overeenkomst tussen XPO en XOM neemt XPO evenwel de organisatie van de werf waar en volgt de werken en het tijdschema op en dit in samenspraak met de projectbeheerder die XOM hiertoe aanstelt. XPO neemt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid betreffende de opvolging van de werken en de timing op zich,met volledige ontlasting van aansprakelijkheid naar XOM toe. XPO bevestigt expliciet over geen enkele titel van eigendom of andere te beschikken met betrekking tot de bouwwerken voortvloeiend uit de bovenvermelde bouwvergunning. XPO erkent hierbij dat de uit te voeren werken het voorwerp zullen uitmaken van het statuut zoals toegekend in de te sluiten erfpachtakte 1.2. In erfpachtgeving door de Stad Kortrijk aan het SOK De Stad Kortrijk is eigenaar van de grond en van een deel van de hallen van de XPO-site. De eigendomsopdeling van de XPO-site wordt aangeduid op het schema gevoegd als bijlage 1 bij onderhavige overeenkomst. De Stad Kortrijk en het SOK verbinden zich om een erfpachtakte te sluiten met betrekking tot de gronden en hallen die in eigendom zijn en in de toekomst worden van de Stad Kortrijk, met uitsluiting van de gronden die het voorwerp uitmaken van een recht van opstal aan de VRT. De hallen 4, 5 en 6 komen op een later tijdstip in de eigendom van de Stad Kortrijk. Hallen 4 en 5 zijn thans eigendom van XPO tot uiterlijk 30 september 2025 ingevolge het bouwrecht verleend vrijdag 23 januari :31 - Doorlopend verslag 12/01/2009 p24/108

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'.

Arrondissement Voorstel van raadslid A. Vanden Berghe betreffende het invoeren van een 'ouderschapskaart'. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 17 NOVEMBER 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MEI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006

UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK. Openbare zitting van 11 september 2006 UITTREKSEL UIT HET BOEK DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK Openbare zitting van 11 september 2006 Aanwezig: Burgemeester-Voorzitter : S. De Clerck Schepenen : F. Destoop, P. De

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MEI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MAART 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN DINSDAG 09 JUNI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 MAART 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 05 MEI 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 06 JUNI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 SEPTEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 oktober 2015 MENS EN SAMENLEVING Samenstelling: Aanwezig: de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 NOVEMBER 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 FEBRUARI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 JULI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 JANUARI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 DECEMBER 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 MEI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 04 JANUARI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart 2017 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? 1 Openbaar Algemeen

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Kasteel van Brasschaet Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011

Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011 Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011 Gemeente Laakdal Kerkstraat 21 2430 Laakdal info@laakdal.be www.laakdal.be Jeugddienst Laakdal Kerkstraat 21

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk

Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk Provincie Arrondissement Stad West-Vlaanderen Kortrijk Kortrijk PROCES-VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 MAART 2008 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Installatievergadering van de nieuwe raad van maandag 7 januari 2013 Tegenwoordig: dhr. Ignace Dereeper - voorzitter

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014

Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014 Gemeenteraad Zitting van 17 november 2014 Besluit GOEDGEKEURD Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne,

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014

Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014 Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014 Besluit GOEDGEKEURD Strategisch Programmamanagement Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer

Nadere informatie

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 JUNI 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE dinsdag 26 maart 2013 van 19u. tot 21u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0002 van 25 januari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0003 In zake: mevrouw Sandy NEEL, wonende te 2050 ANTWERPEN, Frederik Van Eedenplein 6/25 verzoekende

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING

VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING VERBINTENIS TOT COMPENSERENDE BEBOSSING 1. Ondertekenende partijen Tussen enerzijds : Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen Vertegenwoordigd door: De heer Jan Van Rensbergen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00107 Onderwerp: Studieopdracht voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken betreffende de Steenakker te Gent

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert maart 2010 Gent Hasselt Leuven Torhout Antwerpen Inhoudstafel

Nadere informatie