Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt"

Transcriptie

1 Winter 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 36 Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt Van Grinsven, Hoofd Automatisering van Lievensberg Ineke van Adrichem, Manager Informatievoorziening van Lievensberg n Fusiepartners Lievensberg en Franciscus eerste ChipSoft HiX-ziekenhuizen n Corine Remmers-van den Hurk: We zijn zorgverleners en geen ICT ers n Amphia wil patiënt meer sturing geven over het zorgproces n Maarten Baaij van GHZ: We willen beheerst toekomstgericht veranderen n Bijzondere mensen. Bijzondere prestaties Bruggebouw, Bos en Lommerplein 280, Postbus 9204, 1006 AE Amsterdam, tel. (020) ,

2 Vervolg pagina 1: Bron: Stichting tanteloise Fusiepartners Lievensberg en Franciscus eerste ChipSoft HiX-ziekenhuizen Bron: Marcel Mevissen Marcel Mevissen, Hoofd Informatisering & Automatisering bij Franciscus Het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal werken al lang samen. De samenwerking komt tot het hoogtepunt op 1 januari 2015, als de twee ziekenhuizen fuseren. Achter de schermen zijn echter al grote stappen gezet. Zo werd eind oktober 2013 één geïntegreerd ZIS/ EPD in gebruik genomen: HiX (Healthcare Information xchange) van ChipSoft. Lievensberg en Franciscus zijn hiermee de eerste Nederlandse ziekenhuizen die dit pakket de opvolger van CS-EZIS.Net gezamenlijk inzetten. Een uniek project, dat veel voeten in de aarde had. Lievensberg en Franciscus zijn beide middelgrote ziekenhuizen, met respectievelijk 385 en 472 bedden. De ziekenhuizen hebben dezelfde visie op zorgverlening. Bij beide ziekenhuizen staat de patiënt centraal en wordt alles op alles gezet om de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren. Zowel Lievensberg als Franciscus maakten in het verleden al gebruik van EPD s. Bij Lievensberg draaide CS-EZIS.Net en bij Franciscus isoft Mirador. Eén geïntegreerd EPD De plannen voor een fusie lagen er al enige tijd. Het definitieve groen licht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kwam eind september Een van de overwegingen van ACM om de fusievergunning te verlenen, is het gegeven van de steeds strengere eisen op het gebied van volume en zorgkwaliteit. Door de fusie kunnen Lievensberg Ziekenhuis en Franciscus Ziekenhuis ook in de toekomst aan deze eisen voldoen. Ook voordat de fusie officieel doorgang vond, waren er al gezamenlijke initiatieven. Het bestaande EPD, of eigenlijk EPD-functionaliteit, binnen Franciscus was al meer dan 25 jaar in gebruik, zegt Marcel Mevissen, Hoofd Informatisering & Automatisering bij Franciscus. Dit systeem kon niet meer concurreren met de technische mogelijkheden van de nieuwere EPD s. We waren van mening dat met een nieuw EPD een veelheid aan bedrijfsprocessen integraal in één systeem zijn uit te voeren. Erik van Grinsven, Hoofd Automatisering van Lievensberg: In eerste instantie wilden we hetzelfde EPD selecteren, maar apart implementeren. Gaandeweg ontstond de notie, mede omdat de fusie steeds meer vorm kreeg, om te kiezen voor één geïntegreerd EPD voor beide ziekenhuizen. Voor de ERP-oplossing was dit nog niet mogelijk. Omdat we nu nog twee losse entiteiten zijn, mag je juridisch gezien niet één administratief/financieel systeem voeren. Wel is ervoor gekozen om in beide ziekenhuizen te standaardiseren op AX4Health van Avanade, zodat we dit straks organisatiebreed kunnen inzetten. Toekomstbestendig De twee ziekenhuizen hebben vooraf goed nagedacht over het Programma van Eisen (PvE) voor het te selecteren EPD. Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is, aldus Ineke van Adrichem, Manager Informatievoorziening van Lievensberg. Dit klinkt logisch, maar de goede werking van een systeem als dit staat of valt met intuïtief gebruik en het feit dat gegevens gemakkelijk zijn op te zoeken. Een andere belangrijke eis was dat het systeem 2

3 toekomstbestendig is. Van Grinsven vult aan: We hebben natuurlijk te maken met verschillende apparaten, waarop gegevens te raadplegen moeten zijn. Een arts moet s avonds op de bank op de ipad labgegevens in kunnen zien. Het te selecteren pakket moet deze mogelijkheid bieden. Ook op het vlak van financiële verslaglegging lagen er heldere eisen. Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt, zegt Van Grinsven. Dit was noodzakelijk om te voldoen aan de weten regelgeving op financieel gebied. Veertig werkgroepen In januari 2012 waren de offertes binnen en in het voorjaar van 2012 besloten Lievensberg en Franciscus om te kiezen voor HiX van ChipSoft. In de zomer van dat jaar werden de contracten ondertekend. Van Adrichem: We hebben toen een veertigtal werkgroepen geformeerd, waaronder basisdossier, opname, OK, agenda en koppelingen. We volgden hierin de module-indeling zoals HiX die ook kent. Mevissen: Het formeren van deze werkgroepen was een essentiële eerste stap in acceptatie binnen de organisatie. Vanaf de start van de implementatie werden in beide ziekenhuizen regelmatig infosessies georganiseerd om nog niet betrokken medewerkers te informeren over de voortgang. Gedurende het traject werden er vanuit de beide ziekenhuizen steeds meer medewerkers betrokken, bijvoorbeeld ten behoeve van de implementatieteams op de afdelingen of voor opleidingen. Vectorgeoriënteerd Franciscus en Lievensberg hadden al ervaring met een EPD. Wat zijn de belangrijkste noviteiten in HiX? Mevissen over de belangrijkste verschillen tussen isoft Mirador en HIX: In Mirador is sprake van zelfstandige modules, terwijl de modules in HiX geïntegreerd zijn. Daarnaast zijn controles in HiX veel directer en meteen zichtbaar. In Mirador gebeuren controles bijna allemaal achteraf. Tot slot biedt HiX, in tegenstelling tot Mirador, de mogelijkheid om extra functionaliteit voor specialistische dossiers gemakkelijk toe te voegen. Wat Van Adrichem en Van Grinsven aan HiX ten opzichte van CS-EZIS.Net direct opviel, is de andere lay-out. De interface ziet er strakker uit en is rustiger, stelt Van Adrichem. Een ander duidelijk verschil is de wijze waarop de zogenaamde patiëntwisseling ondersteund wordt. Binnen HiX kun je nog maar één patiënt per keer op het scherm tonen. Dit voorkomt dat onjuiste patiëntgegevens worden gebruikt, doordat een arts in het verkeerde dossier kijkt. Een flinke impuls aan de patiëntveiligheid. Wat wel kan, is dat je twee schermen naast elkaar kunt oproepen. In het ene scherm kan een zorgverlener raadplegen en in het andere scherm gegevens invoeren. Dit werkt efficiënt. Van Grinsven: Verder is HiX vectorgeoriënteerd, waardoor het te gebruiken is op zowel touchscreens, tablets en cows computers on wheels. Waarbij ik als kanttekening moet plaatsen dat we niet verwachten dat complete patiëntendossiers geraadpleegd gaan worden op een tablet. Daar is het scherm gewoonweg te klein voor. Testcoördinatie Furore werd in eerste instantie gevraagd om een functioneel applicatiebeheerder te leveren tijdens een zwangerschapsverlof. Willeke Mennen van Furore pakte dit voortvarend aan, zegt Van Adrichem. Gaandeweg ontstond echter behoefte aan andere rollen, waaronder testcoördinatie en het begeleiden van de livegang van functioneel applicatiebeheer. Zo is Furore betrokken geweest bij het testen van de conversie en andere tests vanaf de reviewfase. Furore stelde onder andere testscripts op, zodat altijd en op elk niveau op uniforme, gestructureerde wijze wordt getest. Lievensberg en Franciscus vroegen Furore ook om opleidingsmateriaal te ontwikkelen voor de gebruikers. Momenteel bevindt het project zich in de finetuningsfase. Nu HiX live is, zien de ziekenhuizen pas echt de implicaties voor werkprocessen. Van Grinsven: Het systeem en de processen moeten nog meer naar elkaar toegroeien. Van Adrichem: Tot februari is er een soort nazorgfase, waarna weer nieuwe projecten op stapel staan. Hierbij kun je denken aan het Ineke van Adrichem, Manager Informatievoorziening van Lievensberg Erik van Grinsven, Hoofd Automatisering van Lievensberg toevoegen van bepaalde specialistische dossiers, het genereren van rapportages en de integratie van andere systemen. We zijn er dus nog niet, maar feit is dat we een zeer belangrijke stap hebben gezet richting echte samenwerking. 3

4 We zijn zorgverleners en geen ICT ers De cliënt is bij ons altijd het uitgangspunt. Om die reden willen we ons ook niet te veel bezighouden met administratie. Het gaat erom dat onze medewerkers zoveel mogelijk tijd hebben voor zorgtaken. Zo schetst Corine Remmers-van den Hurk, Hoofd Zorgbureau bij Ananz, een van de achterliggende gedachten van de zoektocht naar een geschikt Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Het was noodzakelijk om externe expertise in te schakelen Corine Remmers-van den Hurk, Hoofd Zorgbureau bij Ananz Ananz levert een breed pakket aan verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Dit doet de organisatie in en vanuit vier woonzorgcentra in Geldrop en Heeze. Samen met het St. Anna Ziekenhuis en medisch sportgezondheidscentrum TopSupport maakt Ananz onderdeel uit van de St. Anna Zorggroep. Sinds 2007 maken we binnen Ananz gebruik van een zorgadministratiepakket, zegt Remmers. Dit werkt echter niet prettig. Zo kost het onze medewerkers te veel tijd om zaken te administreren en declaraties te versturen. Met als gevolg dat we een achterstand hadden op administratief vlak. Ook belemmert het ons de administratieve processen efficiënter in te richten. Toen Remmers ongeveer een jaar geleden bij Ananz ging werken, was een van haar eerste taken het op orde brengen van de zorgadministratie. We hebben de mogelijkheden van het huidige zorgadministratiepakket in kaart gebracht, maar kwamen er al snel achter dat het bestaande systeem niet gereed was voor de stappen die we willen zetten. De selectie van een nieuw systeem was dan ook onvermijdelijk. Een andere reden om op zoek te gaan naar een ECD met een brede functionaliteit, was dat de behandelaars binnen Ananz sterke behoefte hadden aan een Elektronisch Behandeldossier (EBD). Remmers: Het te selecteren ECD moest dan ook EBD-functionaliteit bieden. Strakke planning Ananz wilde snelle, maar wel gedegen stappen zetten en ging voortvarend aan de slag. We formeerden een expertteam, met daarin vooral toekomstige gebruikers. Vervolgens zijn we gestart met het bepalen van een toekomstvisie en een stappenplan. De volgende fase was het opstellen van een programma van eisen. We zijn echter zorgverleners en geen ICT ers. Het was noodzakelijk om externe expertise in te schakelen. 4

5 Drie componenten Het St. Anna Ziekenhuis had goede ervaringen met Furore, dus de keuze voor een externe adviespartij was snel gemaakt. Samen met Furore heeft Ananz een programma van eisen opgesteld, dat bestond uit een paar componenten: ECD voor de zorgverlening (zorgleefplan), EBD-functionaliteit voor medici en paramedici en ondersteuning voor de zorgadministratie. Extra uitdagend is het gegeven dat een Ananz-ECD moet passen binnen het applicatielandschap van de St. Annazorggroep. Dat maakt de implementatie complexer. Verder hebben we behoefte aan mogelijkheden om incidenten in het systeem te melden. Een andere eis was dat we eenvoudig managementrapportages kunnen genereren vanuit het ECD en dat informatie gemakkelijk is te delen tussen de verschillende zorgverleners. Ook een naadloze koppeling met een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie was een vereiste. Daarnaast vanzelfsprekend een pakket dat op termijn ook de communicatie met mantelzorgers integreert. Pittige uitdaging Samen met Furore selecteerde Ananz een aantal pakketten, waarvan mijncaress van PinkRoccade Healthcare het best aansluit op het programma van eisen. Remmers: Dit bleek ook uit ons werkbezoek aan BrabantZorg, dat gebruikmaakt van dit ECD. We besloten te kiezen voor mijncaress. De implementatie van een zorgpakket is echter een pittige uitdaging. De trein rijdt tenslotte intussen door, dus het oude systeem moet blijven doordraaien. Om die reden hebben we voor de implementatiebegeleiding Furore ingeschakeld. Op dit vlak zijn grote stappen gezet en we verwachten dan ook de gestelde deadline van fase 1 de zorgadministratie binnen het ECD van 1 januari 2014 te halen. De implementatie van een zorgpakket is een pittige uitdaging Na fase 1 volgt de integratie van het zorg- en het behandeldossier binnen het ECD. Stapje voor stapje faseren we de papierstromen uit de organisatie, zegt Remmers. Het invoeren van een ECD brengt dan ook een volledige heroriëntatie op je bedrijfsprocessen met zich mee. Het biedt daarmee ook veel kansen voor een meer cliëntgerichte én slimmere manier van organiseren. ECD-leveranciersmarkt wederom succesvol Ongeveer 45 instellingen uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg waren aanwezig op de Furore ECD-leveranciersmarkt. Kort nieuws CuraMare kiest nieuw ECD Stichting CuraMare heeft gekozen voor het ECD van Pluriform Zorg. CuraMare biedt een breed palet aan diensten, zowel in de cure (ziekenhuis) als de care (VVT). Bij de invoering van Prezo ontstond de behoefte voor verdere digitalisering en heeft CuraMare in samenwerking met Furore gezocht naar een nieuw ECD. Na een eerste selectie van Pluriform Zorg werd in een proof of concept van een aantal dagen het eindrapport opgesteld. In een aantal fasen zal komend jaar Pluriform Zorg worden geïmplementeerd bij CuraMare. Op 1 januari 2014 gaat de cliënt- en zorgadministratie live. In 2014 wordt het ECD ingevoerd in de zorgteams. Voor de jaren daarna zijn een aantal gezamenlijke ontwikkelingen voor Pluriform Zorg afgesproken. CuraMare kan hierdoor beter inspelen op de behoeften van haar cliënten. Furore adviseert bij en ondersteunt het selectie- en implementatietraject. 5

6 De patiënt meer sturing geven over het zorgproces Lily Heijnen, Programmamanager kernproject EPD bij Amphia Eenmalige registratie van patiëntgegevens aan de bron, hergebruik van gegevens en het snel en efficiënt genereren van data voor rapportage en wetenschappelijk onderzoek. Maar ook: verbetering van werkprocessen en communicatie tussen ketenpartners, en het ondersteunen van zorgpaden. Met die ambitieuze doelstellingen in het achterhoofd startte het Amphia Ziekenhuis in Breda de zoektocht naar een EPD. Een grote uitdaging mede gezien het feit dat Amphia vier locaties en in totaal eindgebruikers heeft. Uiteindelijk is gekozen voor het op dat moment nog relatief onbekende EPD van Epic. Amphia was pas het derde Nederlandse ziekenhuis dat gebruikmaakt van dit EPD. Het Amphia Ziekenhuis is een van de grootste, algemene topklinische ziekenhuizen van Nederland. Ruim 260 medisch specialisten, medewerkers en 300 vrijwilligers bieden toppreferente en topklinische zorg voor inwoners van Breda, Oosterhout en omstreken. Clinical decision support Lily Heijnen, Programmamanager kernproject EPD bij Amphia: Eind 2009 heeft de zoektocht naar een EPD geresulteerd in een aankoop. Belangrijkste doelstelling is om zorgverleners binnen Amphia optimaal te ondersteunen bij het verlenen van zorg. Zo moet het EPD klinische beslissingen kunnen ondersteunen op basis van gegevens in het EPD; oftewel clinical decision support. Een ander belangrijk doel is de patiënt meer sturing geven over zijn of haar eigen zorgproces. Hierbij kun je denken aan e-consults en het zelf plannen van afspraken. Optimale gegevensuitwisseling Na de bezoeken en demonstraties bleek het Amerikaanse EPD van Epic het beste De implementatie van een zorgpakket is een pittige uitdaging aan te sluiten bij de wensen van Amphia. Dit is een geïntegreerd EPD met een brede functionaliteit, dat zich bewezen heeft bij grote ziekenhuizen in de Verenigde Staten, zegt Heijnen. Epic heeft als uitgangspunt het organiseren van de zorg rondom de patiënt. Heijnen: Dit blijkt uit diverse zaken. Zo is het mogelijk om in Epic volledige protocollen in te bouwen. Dit maakt voor patiënten behandeltrajecten inzichtelijk en voorkomt onnodige bezoeken. Doordat het EPD geïntegreerd is, kunnen alle specialismen, die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt, gebruik maken van de reeds geregistreerde gegevens in het dossier van deze patiënt. Zo heeft onze Kenniskern Nucleaire Geneeskunde inzicht in gegevens van de internist die nodig zijn voor het onderzoek. Op die manier verbeteren we de veiligheid en kwaliteit van zorg. 6

7 Heldere fases In januari 2010 bestond het programmabureau, dat binnen Amphia verantwoordelijk is voor de implementatie van het EPD, nog uit drie personen. In ras tempo is het team verder uitgebouwd. Applicatiecoördinatoren zijn actief op alle vlakken. Zij voeren procesanalyses uit, richten het EPD in, stellen bevoegdhedenprofielen samen en organiseren, schrijven en geven trainingen. Verder stellen ze noodprocedures op, testen ze en ondersteunen ze gebruikers. Zo coördineerde Yvonne de Knegt de opzet van maar liefst 45 verschillende trainingen voor de eindgebruikers en richtte Sabine Blott zich onder andere op het go live-handboek en het bewaken van de planningen. Heijnen: In het begin was het echt pionieren. Want hoe start je een omvangrijk programma als dit? Waar begin je mee en wat zijn goede vervolgstappen? Om die reden is besloten het programma in heldere fases in te delen. De eerste fase die live is gegaan in mei 2011 betrof de migratie van het oude ZIS naar het Epic-EPD. Hierin zijn de processen binnen Amphia gedigitaliseerd: van patiëntinschrijving tot facturatie en het ordenen van onderzoeken bij de laboratoria en radiologie als ook opnames en operatieaanvragen. We zijn nu een voorbeeld voor andere ziekenhuizen EPD-programmabureau van Amphia De volgende programmafase omvatte de digitalisering van zowel de medische als verpleegkundige en paramedische dossiers. Daarnaast werden het elektronisch voorschrijven van medicatie en toedieningsregistratie, en modules voor de anesthesie en nucleaire geneeskunde ingevoerd. Deze fase is in februari 2013 afgerond. Momenteel start in Amphia de fase van het invoeren van specifieke modules, waaronder oogheelkunde en oncologie. Ook gaat het ziekenhuis van start met het inrichten van complexe zorgpaden in het EPD. Applicatiecoördinator Nathalie Kaiser: Er lopen nog meerdere projecten. Zo hou ik me momenteel bezig met ordersets en smartlinks voor het automatisch genereren van correspondentie. Samenwerking stimuleren Heijnen heeft in het verleden ervaring opgedaan met diverse EPD s. Zij kan dus een goede vergelijking maken. Wat me direct opviel bij Epic, is dat de leverancier samenwerking met andere ziekenhuizen en zorgverleners stimuleert. Zo werken wij nauw samen met het Spaarne Ziekenhuis, het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Radboudumc. Sabine Blott, applicatiecoördinator DBC s: De filosofie achter Epic is dat je door kennis te delen en taken te verdelen verder komt. Zo werken we onder andere op het gebied van Diagnose Behandel Combinaties oftewel DBC s samen met deze partnerziekenhuizen. Niet elk ziekenhuis hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Dat Epic aansluit bij de behoeften van meer Nederlandse ziekenhuizen, blijkt ook uit het feit dat VUmc en het AMC hebben gekozen voor een gezamenlijk EPD op basis van dit pakket. Amphia schakelde Furore met name in om de continuïteit van het EPD-project te waarborgen. Heijnen: Een EPD ondersteunt het primaire zorgproces. Continuïteit is dan ook erg belangrijk. Om die reden wil je altijd kunnen rekenen op ondersteuning en daar komt Furore om de hoek kijken. Het is een prettige gedachte dat we op Furore terug kunnen vallen. Zoals nu aan het eind van het jaar met de voorbereidingen op de DBCwijzigingen voor Voor mijn relatief jonge team is het prettig dat ze ondersteuning krijgen van een consultant die meer kennis van de DBC-systematiek heeft. Bijzonder is ook dat Furore-medewerkers binnen Amphia opleidingen volgen in Epic. Zo zijn enkele consultants betrokken bij projecten als optimalisatie van medische dossiers en ordermanagement. Het mes snijdt in deze aan twee kanten: Furore doet ervaring op met Epic en wij leren van andere EPD-projecten waarbij Furore betrokken is geweest. De medewerkers zijn na de opleiding bij ons naar het Radboudumc gegaan en hebben daar meegewerkt aan de implementatie van Epic. Een EPD implementeren is teamwork Tot slot: wat ziet het programmabureau als grootste uitdaging in een EPD-project als dit? De cultuuromslag wordt vaak buiten beschouwing gelaten. Het is moeilijk voor de gebruikers van het EPD om zich vooraf voor te stellen hoe het is om volledig digitaal te werken. Er was binnen Amphia wat koudwatervrees, maar dat is logisch. Iedereen wil tenslotte dat de kwaliteit van zorg niet in het geding komt. Dat we echter goede stappen hebben gezet, blijkt uit het feit dat we enkele weken geleden de HIMSS stage 6 EMRAM Award in ontvangst hebben mogen nemen. Daarnaast hebben we al meerdere delegaties over de vloer gehad, die willen weten hoe we het EPD-programma organisatorisch hebben ingericht en met eigen ogen willen bekijken hoe we met ons EPD werken. Zo is onlangs een delegatie van de Noorse regering en eerder een vertegenwoordiging van Zweedse ziekenhuizen langsgeweest. We zijn nu een voorbeeld voor andere ziekenhuizen. 7

8 We willen beheerst toekomstgericht veranderen GHZ is een middelgroot ziekenhuis in de regio Gouda. We leveren alle vormen van zorg voor burgers in het Groene Hart, zegt directeur Financiën & ICT Maarten Baaij. We zijn een algemeen ziekenhuis, met speerpunten op verschillende vlakken: KNO met onder meer slaapapneu, vaatchirurgie, MDL, geriatrie en reumatologie. Waar GHZ zich ook in onderscheidt, is dat het een van de eerste Nederlandse ziekenhuizen was met een volledig ingevoerd EPD. Baaij: We zijn nu bezig met de voorbereiding voor de selectie van een nieuw geïntegreerd ZIS/EPD. Met de vervanging van het EPD-deel lopen we voorop op andere ziekenhuizen, die nu pas een eerste EPD hebben ingevoerd of daar nog mee bezig zijn. Kennismaking digitale verslaglegging Om de huidige stand van zaken in GHZ goed te kunnen duiden, moeten we eerst iets terug in de tijd. Een jaar of negen geleden hebben we het huidige ZIS in gebruik genomen terwijl het EPD in 2009 is ingevoerd, vertelt Baaij. We wilden de specialist eerst laten wennen aan digitale verslaglegging zonder direct het zorgproces te moeten veranderen. Het huidige EPD bood daar mogelijkheden voor. Inmiddels kan iedereen met de functionaliteit van het huidige EPD zeer goed overweg en overwegen wij integratie van ZIS en EPD waardoor we zorgprocessen kunnen optimaliseren. Maarten Baaij, directeur Financiën & ICT Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is sterk in ontwikkeling. Niet alleen verhuizen veel afdelingen vanaf december 2013 naar nieuwbouw op de Bleuland-locatie, ook op het vlak van ICT zet GHZ stappen. Zo is de organisatie in de voorbereidingsfase voor de selectie van een nieuw ZIS/EPD. Zo ver is het echter nog niet. Nu nog maakt GHZ gebruik van een apart ZIS en een daaraan gekoppeld EPD van een andere leverancier. Bewuste keuze Met de invoering van een EPD konden we onze kwaliteit verhogen en ons voorbereiden op de toekomst, stelt Baaij. Het GHZ besloot dit EPD in te zetten naast het reeds aanwezige ZIS. Baaij: Een bewuste keuze. De inzet van en ervaring met het EPD zorgt voor de gedeelde behoefte om verslaglegging en processen verder te harmoniseren. Het heeft een bewustwording teweeg gebracht. Zaken die al jaren hetzelfde gingen, worden nu gestandaardiseerd en aangepast. Rust en efficiëntie creëren GHZ schakelde Furore in voor het releasemanagement van het huidige ZIS. 8

9 Kort nieuws De reden dat we hiervoor externe hulp inschakelen is tweeledig, aldus Baaij. Ten eerste vanwege het relatief grote aantal releases en patches, gecombineerd met het gebrek aan interne capaciteit om invoering daarvan in goede banen te leiden. Daarvoor hebben de ICT-afdeling en het functioneel beheer te veel andere projecten die onze aandacht vragen. Ten tweede waren we van mening dat het releasemanagement onvoldoende was belegd binnen onze organisatie met het oog op toekomstige ontwikkelingen. We hadden behoefte aan iemand die dit beter kon organiseren, om zo meer rust en kwaliteit te creëren. Furore heeft in samenspraak met ons het proces van releasebeheer verbeterd, bijvoorbeeld door speerpunten te benoemen en efficiënter te testen. Dit helpt ons niet alleen nu, maar ook in de toekomst, als we overstappen op een nieuw ZIS/EPD. Het s Heeren Loo Zorggroep heeft in samenwerking met de VU een databank in het leven geroepen voor wetenschappelijk onderzoek in de langdurige zorg. Uit onder andere het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) wordt na goedkeuring van de cliënt en/of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, data geëxtraheerd waarop onderzoekers analyses kunnen uitvoeren. Het eerste onderzoek wordt uitgevoerd door Baukje Schippers releasemanagement moet dan een automatisme zijn. Furore heeft op dit vlak al veel bereikt. Zo is het aantal mensuren dat wordt besteed aan releasemanagement teruggebracht met twintig procent. Verder begeleidt Furore GHZ bij de invoering van nieuwe functionaliteiten op het gebied van privacywetgeving. Een gespecialiseerde consultant van Furore is hiervoor actief binnen GHZ. Uiteindelijk doel van GHZ is de patiënt eigenaar te laten zijn van zijn of haar EPD. Baaij: Met de selectie van een nieuw ZIS/EPD willen we de patiënt nog meer zekerheid en toegankelijkheid bieden met betrekking tot zijn gegevens. Wat echter altijd bovenaan staat, zijn de vaardigheid en kunde van de arts en verpleegkundige. Daar brengt een systeem geen verandering in. Het ondersteunt hooguit de uitvoering van zorgtaken. Databank voor wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg van de VU en is gericht op het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Furore ontwikkelt de databank en gebruikt hiervoor de concepten van medical intelligence in de curatieve zorg. Bedoeling is dat ook andere zorgaanbieders in de care zich aansluiten bij dit initiatief. Hierdoor nemen de onderzoekspopulatie en de reikwijdte van de data toe en stijgt de wetenschappelijke waarde. Furore ondersteunt STMG bij applicatiebeheer Digitaal Dossier JeugdGezondheidsZorg (DD-JGZ) Bij Stichting Thuiszorg Midden- Gelderland (STMG) kun je terecht voor alle zorg. Van huishoudelijke ondersteuning tot verzorging en verpleging. Van zwangerschapsbegeleiding tot en met Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Van maatschappelijk werk tot en met uitleen van hulpmiddelen. Binnen de jeugdgezondheidszorg heeft STMG voor het digitaal kinddossier het pakket KD+ in gebruik. STMG heeft Furore gevraagd het functioneel applicatiebeheer tijdelijk te ondersteunen. Furore heeft veel ervaring met KD+ en kon direct inspringen. De ondersteuning bestond onder meer uit het oplossen van issues van KD+. Hiervoor zocht de functioneel applicatiebeheerder van Furore meldingen uit en bekeek zij de impact van nieuwe releases. Ook testte de beheerder nieuwe versies en nieuwe functionaliteiten. Daarnaast bekeek Furore samen met STMG welke activiteiten wenselijk zouden zijn op basis van nieuwe ontwikkelingen bij KD+. Furore adviseerde bijvoorbeeld bij het contactmoment op basis van het DMO-protocol voor het project Stevig Ouderschap en verzorgde de aanpassingen daarvoor in KD+. 9

10 Column Rob Mulders Gezond verstand en een nuchtere kijk op zaken weet hij doorgaans te combineren met een verrassende visie, een vlijmscherp inzicht in (ICT-)vraagstukken en nog belangrijker weten wat nodig is voor een oplossing. In de wereld van management, organisatie en ICT heeft Rob Mulders, directeur Furore, jarenlang rondgelopen. In zijn vrije tijd verplaatst hij zich graag op een andere manier: op de fiets en op de schaats. MIKkers zijn geen IT ers Het nieuwe studiejaar heeft een record aantal inschrijvingen opgeleverd voor de studie Medische Informatiekunde (MIK) aan het AMC. Dat is goed nieuws. Ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer mensen nodig zijn die een brug kunnen vormen tussen de zorgprofessionals, de processen, de talloze applicaties en de complexe apparaten die in een zorginstelling aanwezig zijn. De MIKkers worden door zorgverleners over het algemeen als IT ers gezien. Mijn mening is dat een MIKker meer is dan een IT er pur sang. MIKkers vullen hun IT-kennis aan met kennis over hoe de organisatie, de politiek en de processen in een ziekenhuis werken. Een unieke combinatie die het mogelijk maakt de IT-inrichting vanuit de zorgprocessen te benaderen. Wat naar mijn idee weer leidt tot een betere aansluiting van de IT op de zorgverlening en dus tot betere zorg voor de patiënt. Eigenlijk zouden we de MIKkers, behalve op implementatietrajecten van applicaties en databases, ook moeten inzetten als de patiënt van de toekomst. Misschien wel al tijdens de geneeskunde studie. Dokter, hoe vaak heeft u deze interventie gedaan? is een vraag die veel meer mensen zouden moeten stellen, maar bijna nooit gesteld wordt. Wat is het slagingspercentage van deze ingreep?, Sluit het proces in het ziekenhuis fouten uit?, Heeft u volledig inzicht in mijn dossier, ook vanuit de keten?, Kunt u mij de scans en foto s ter beschikking stellen in mijn persoonlijk gezondheidsdossier?. Een MIKker weet immers niet alleen hoe de zorgprocessen werken, maar weet ook welke informatie beschikbaar kan zijn. FHIR-diensten van Furore FHIR-connectathon in Boston, september 2013 Eenvoudige uitwisseling van patiëntinformatie. Dat is in een notendop het uitgangspunt van FHIR. Furore speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling hiervan, zowel van de standaard zelf als van de toepassing binnen organisaties. Zo ondersteunen we klanten bij alle FHIR-gerelateerde stappen. De dienstverlening van Furore op dit vlak bestaat uit drie pijlers: Training, Teaming en Tooling. Training Eenvoud en pragmatisme zijn belangrijke karakteristieken van de FHIR-standaard. Het kost echter tijd en inspanning om écht inzicht te krijgen in de volle breedte van de standaard. Omdat Furore vanaf het prille begin betrokken is geweest bij FHIR, kunnen we trainingen bieden om het maximale uit de mogelijkheden te halen. Via deze trainingen maken klanten uitgebreid kennis met FHIR en doen ze ervaring op met softwareontwikkeling voor het uitwisselen en verwerken van patiënt- en behandelgegevens. Teaming Wat is er vervelender dan telkens opnieuw het wiel uit te moeten vinden? Furore-klanten profiteren van de kennis van onze specialisten op het gebied van IT, gezondheidszorg én FHIR. Deze specialisten beantwoorden alle mogelijke vragen, bijvoorbeeld over de inzet van een nieuw product of interface. Ook de inzet van ontwikkelaars, implementatiespecialisten of testers behoort tot de mogelijkheden. 10

11 Tot nu toe stelt bijna niemand deze vragen. En als we ze stellen, krijgen we vaak een antwoord terug van de specialist dat voornamelijk bedoeld is om te zeggen Maakt u zich niet druk, ik weet wat het beste voor u is. En het merendeel van ons accepteert dat. We geven ons over op het belangrijkste aspect van ons leven: onze gezondheid. Zo niet de MIKkers van de toekomst, stel ik me zo voor. Totaal onderlegd in alle facetten van de bedrijfsvoering, de dossiervorming en de statistieken van de medische wetenschap, zullen zij de eersten zijn die niet zullen aarzelen om uiterst kritische vragen te stellen aan de medicijnmannen. Ze zullen zich niet laten bedotten door een stroom van medische termen. De MIKker staat klaar om het gesprek met de specialist op te nemen en via internet te analyseren met een community aan experts op het vraagstuk dat voorligt. Zij zullen de weg openen naar een patiënt die weet wat hij wil. En zo hoort het ook. Ik kan haast niet wachten. Go go go jonge MIKkers, pak de rol die wij vijftigers laten liggen! Goedemorgen meneer de Vries, hoe... eh......vaak heeft u deze interventie al gedaan? Maakt u zich vooral geen......illusies dat het wel goed komt, tenzij we werken volgens een strak ziekenhuis proces! Hoe laat krijg ik scans en foto s van u? Hmm......maar meneer de Vries, ik denk echt dat u beter......een ander ziekenhuis kunt zoeken gezien het slagingspercentage! Dag dokter, beterschap! Cartoon: Pim Schots Furore biedt verschillende FHIR-trainingen, waaronder: FHIR-kennismakingssessies van een halve of hele dag; Eendaagse workshops voor softwareontwikkelaars; waarmee patiëntgerelateerde informatie is op te zoeken binnen een set van demopatiënten. Een andere Furore-tool is Forge. Met deze profieltool zijn FHIRresources uit te breiden volgens specifieke klantwensen. Furore ontwikkelt momenteel ook een aantal kleinere tools, voor het verder verbeteren van FHIRontwikkelomgevingen. Trainingen op maat voor een naadloze inzet van FHIR. Tooling De ontwikkeling van FHIR-applicaties staat nooit stil. Om klanten te helpen bij te blijven, ontwikkelt Furore tools. Spark is hiervan een sprekend voorbeeld. Klanten die behoefte hebben aan een stabiele omgeving om applicaties op een FHIR-server te testen, worden met Spark op hun wenken bediend. Spark omvat namelijk een krachtige zoekmachine, fhir.furore.com 11

12 Vijf vragen aan... Scott van der Poel Wat is je achtergrond en wat doe je op dit moment? Direct na mijn afstuderen ben ik bij Epic begonnen als project implementatie consultant. Daar leerde ik hoe ingewikkeld het kan zijn om enterprise software te implementeren en om de complexe medische industrie te doorgronden. Na verloop van tijd ging ik leiding geven aan de Return on Investment group van Epic. Die groep onderzoekt waar en op welke manier Epic winst genereert voor haar klanten en helpt klanten vervolgens die voordelen in te zetten. Door mijn ervaringen met die groep raakte ik geïnteresseerd in zakelijke besluitvorming en in de gevolgen die implementaties hebben voor een hoger organisatieniveau. Ik schreef me in bij de business school van de Rice University en haalde in 2012 mijn MBA. Vervolgens ging ik bij Nordic Consulting Partner aan de slag als senior consultant. Op dit ogenblik werk ik als projectleider bij de afdeling klinische documentatie van het Radboudumc in Nijmegen. Je bent Amerikaan, hoe ben je in Nederland terecht gekomen? Een paar jaar geleden bezocht ik Nederland om mee te helpen tijdens een golive van Epic in het Spaarne Ziekenhuis. Ik werd gegrepen door de prachtige steden, de architectuur, de grachten en de geweldige mensen. Nordic zag hier groeimogelijkheden en zocht een partner die de Nederlandse markt goed kent. Dankzij mijn interesse in de regio en eerdere contacten met Furore kreeg ik het aanbod om de samenwerking tussen beide bedrijven op te zetten. Wat zijn de verschillen tussen Nederland en de VS? Scott van der Poel, senior consultant EPIC Ik zie meer overeenkomsten dan verschillen. Uiteindelijk wil iedereen een ITsysteem dat mogelijkheden schept voor de gebruikers, de gezondheid van de patiëntpopulatie verbetert, financiële voordelen oplevert en de rapportagemogelijkheden vergroot. Kijkend naar Epic, zie ik ook duidelijke verschillen. Wanneer een Amerikaanse gezondheidsorganisatie overstapt op Epic kan het profiteren van de ervaringen bij een groot aantal andere bedrijven. In Nederland heeft Epic een minder sterke marktpositie en is er dus ook minder kennis aanwezig. Epic ziet nog altijd groei in de Benelux, dus die kennis zou vanzelf moeten toenemen. Daar hebben alle Epic klanten in Nederland voordeel van. Wat zijn je verwachtingen over Epic? Epic heeft de afgelopen jaren forse sprongen gemaakt om de Epic community beter met elkaar te verbinden. Klanten konden altijd al gebruik maken van goede white papers en trainingsmateriaal, nu heeft Epic voor haar klanten platforms gecreëerd waar ze vragen aan elkaar kunnen stellen. Daardoor kunnen klanten onafhankelijk kennis nemen van andermans ervaringen en meningen. Ik ben benieuwd hoe dit concept zich zal ontwikkelen; hoe Epicklanten van elkaar blijven leren, best practices zullen uitwisselen en op welke manier ze verder bijdragen aan de Epic community. Ik denk dat het ook perfect aansluit bij reporting en datamanagement, twee terreinen die volgens mij de volgende fase van de healthcare IT gaan domineren. Wat zou iedere zorginstelling moeten weten over Epic? Tijdens de implementatie opereert Epic openhartig en eerlijk en hun reputatie wordt versterkt door afspraken na te komen op het gebied van budget, reikwijdte en planning. Epic s cultuur is uniek en ik denk dat deze factoren daar een integraal onderdeel van zijn. 12

13 Nieuwe EZIS/HiX-diensten en -opdrachten De EZIS/HiX-dienstverlening van Furore breidt zich uit. Naast implementatie en projectleiding hebben we in samenwerking met onze opdrachtgevers een aantal diensten ontwikkeld, die interessant kunnen zijn voor alle EZIS/HiX-huizen. Impactanalyse HiX Op 25 oktober zijn Lievensberg Ziekenhuis en Franciscus Ziekenhuis Roozendaal live gegaan met HiX. (Zie over dit onderwerp ook het artikel op pagina 2 en 3.) Deze intensieve opdracht heeft een schat aan kennis opgeleverd. Wat zijn de verschillen tussen EZIS en HiX en wat komt er kijken bij de overgang naar HiX? Wilt u weten wat u te wachten staat, voer dan de Impactanalyse HiX uit. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Willeke Mennen ( ). Usability-check bij Rijnstate De waardering van EZIS/HiX door de gebruikers wordt in belangrijke mate bepaald door de gebruikersvriendelijkheid (usability). EZIS/HiX is een veelomvattend systeem. Er zijn vele functies en ontelbare data-elementen op schermen, in menu s en op tabbladen. Dan is het belangrijk dat de gebruiker snel en intuïtief zijn weg kan vinden, vooral als je werkt onder tijdsdruk. EZIS/HiX bevat gelukkig allerlei mogelijkheden om de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Bij het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem voeren wij een korte usability-check uit op een representatieve selectie van dossiers. Aan de hand hiervan bepalen wij met het ziekenhuis of er verbeteringen mogelijk zijn en zo ja, welke dat zijn en hoe deze te realiseren zijn. Doel is uiteindelijk een hoger rapportcijfer verdienen voor gebruikersvriendelijkheid. Training Review- en testdagen ChipSoft bij Slingeland Ziekenhuis Een ziekenhuis dat een implementatie van EZIS/HiX samen met ChipSoft uitvoert, doet er goed aan zich op de hoogte te stellen van de implementatiestrategie van ChipSoft. Centraal staat daarbij de vraag: hoe hou je regie op de implementatie, ook onder hoge tijdsdruk? Het Slingeland Ziekenhuis was tot op heden een zelfbouw -ziekenhuis. In 2014 staat een omvangrijk implementatietraject samen met ChipSoft op de rol, gebaseerd op de best practices. Slingeland Ziekenhuis heeft Furore gevraagd in een ééndaagse cursus de sleutelmedewerkers van het project voor te bereiden op de werkwijze van ChipSoft. Aan de orde komen onder andere vragen als: Hoe bereid je je als ziekenhuis voor op de Reviewdagen en Testdagen? Wat mag je voor, tijdens en na deze dagen verwachten van ChipSoft, en wat moet je zelf doen? Welke projectdocumentatie leg je vast? Hoe bereid je je voor op de beheerfase? Hoe werkt de Sharepoint-omgeving die ChipSoft gebruikt om de structuur en testpunten vast te leggen? Voor en door ziekenhuizen Kennisdeling over EZIS Workshop expressies voor FAB Niet nieuw, inmiddels wel succesvol toegepast bij meerdere ziekenhuizen: de workshop Expressies voor functioneel applicatiebeheerders. Dit is een training op maat, in-huis, toegespitst op de inrichting van het ziekenhuis. We behandelen de mogelijkheden van de Expressie-builder van EZIS aan de hand van casussen die door het ziekenhuis zelf zijn aangeleverd. Het mes snijdt aan twee kanten: de theorie leren, oefenen in de praktijk en de resultaten direct kunnen toepassen. Voor meer informatie over onze EZIS-dienstverlening, neem contact op met Willeke Mennen of Rien Wertheim ( ) Op 13 februari 2014 vindt bij Furore in Amsterdam het seminar Kennisdeling over EZIS plaats. Het seminar bestaat uit twee ronden van een aantal mini-workshops over actuele thema s in de EZIS-ziekenhuizen. Het seminar richt zich op hoofden ICT, hoofden applicatiebeheer, projectleiders, adviseurs en (functioneel) applicatiebeheerders. Doel van de workshops is kennisdeling tussen de ziekenhuizen. Furore wil graag een platform faciliteren waarop ziekenhuizen van elkaar kunnen leren. Mini-workshops Een workshop heeft de vorm van een rondetafelgesprek met een demo-opstelling. Ziekenhuizen kunnen hier hun vragen en oplossingen rond het thema met elkaar delen. De workshops worden begeleid door een ervaringsdeskundige van een EZIS-ziekenhuis en een consultant van Furore. Workshop 1 - Expressies Workshop 2 - CS-Document Workshop 3 - Zorgportaal Workshop 4 - Zorgpaden Workshop 5 - Verschillen tussen EZIS 5.2. en HiX Workshop 6 - Migratie van 5.2. naar HiX Plaats: Furore, Bos en Lommerplein 280 in Amsterdam. Datum: 13 februari 2014 van 14:00 17:00 uur met aansluitend een borrel. Aanmelden: Stuur een mail naar met uw gegevens. 13

14 Bijzondere mensen. Bijzondere prestaties. Carolien van Rees Het geeft een gevoel van vrijheid om te kunnen gaan en staan waar je wilt Bron: Carolien van Rees Een bijzondere prestatie. Zo omschrijven wij soms het werk dat wij voor onze opdrachtgevers leveren. We streven naar kwaliteit en dagen onszelf voortdurend uit om nog beter te presteren, ook als het even tegenzit. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er mensen zijn die bijzondere prestaties leveren van een totaal ander kaliber. Een goed voorbeeld hiervan is Carolien van Rees. Naast haar drukke baan als klinisch geriater is zij gids bij Stichting HLSK. HLSK organiseert tochten voor schaatsliefhebbers door ongerepte natuurgebieden, waaronder de Zweedse meren. Deze bijzondere tochten op ongeprepareerd ijs zijn niet zonder risico s. Hoe is Carolien bij deze bijzondere activiteit gekomen? Als klinisch geriater houdt Carolien zich bezig met ouderen met complexe problematiek. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Deze interessante en uitdagende tak van de geneeskunde heeft al lange tijd mijn interesse, zegt Carolien. In 1990 en 1991 heb ik vanuit de afdeling gerontologie van het Academisch Ziekenhuis Leiden dat nu LUMC heet onderzoek gedaan naar verouderingsproblematiek bij mensen thuis. In 1991 ben ik vervolgens gestart met de opleiding geriatrie en sinds enige tijd werk ik bij Ziekenhuis Tergooi. De natuur in Zweden is overweldigend. We zien elanden, rendieren en andere bijzondere dieren Oostvaardersplassen Carolien schaatste al fanatiek in haar vrije tijd, onder andere op de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. Ze deed ook mee aan diverse schaatsmarathons. Op een gegeven moment kwam Carolien in contact met Stichting HLSK, wat staat voor Hollandse Langetocht Schaats Klub. Er is bewust gekozen voor deze spelwijze, omdat de afkorting dan ook herkenbaar is in Zweden; de Nederlandse stichting heeft namelijk sterke banden met dit land en organiseert enkele keren per jaar tochten naar de Zweedse meren. Carolien: HLSK is begonnen als een vriendenclub, waarin ervaren schaatsers Bron: Carolien van Rees groepen meenemen naar ongeprepareerde ijsvlakten. Als er ijs is in Nederland, bijvoorbeeld op de Oostvaardersplassen; maar vooral in Zweden, waar elke winter schaatsbaar ijs ligt. Ik wilde hier graag aan meedoen en besloot me aan te melden bij de club. Dit ging per briefkaart. Vrij snel daarna werd ik gevraagd deel te nemen aan de gidsentraining. Avontuur Schaatsen op natuurijs is voor veel liefhebbers het summum. Hoe komt dat volgens Carolien? Het geeft een gevoel van vrijheid om te kunnen gaan en staan waar je wilt. Als je schaatst op ongeprepareerd ijs, kom je op plekken waar je normaal nooit zult komen. Het is het gevoel van pionieren en op avontuur gaan. Op het ijs vallen ook alle verschillen tussen mensen weg. Iedereen groet elkaar, ongeacht waar je vandaan komt of wie je bent. Dit zijn denk ik de redenen waarom mensen graag schaatsen op natuurijs. Zweeds leren Eind 2009 startte Carolien met haar opleiding tot gids. Een pittige opleiding, want er is veel te leren. Bijvoorbeeld op het gebied van ijsvorming, zegt Carolien. De geschiedenis van het ijs bepaalt in belangrijke mate of je ergens 14

15 wel of niet veilig kunt schaatsen. Dat geldt in Zweden, waar de winter langer duurt en het ijs telkens opnieuw opvriest, nog meer dan in Nederland. Ook moet je leren herkennen op welke plekken op Zweedse meren kans is op dun ijs, bijvoorbeeld bij de in- en uitstroom van water. Ook kennis van weersomstandigheden en hun invloed op het ijs, uitrusting en hoe je omgaat met groepen komen tijdens de opleiding uitgebreid aan bod. Carolien: Je schaatst met een groep in lastige omstandigheden, dus is het van groot belang te letten op bijvoorbeeld vermoeidheid van deelnemers. Verder moet je als gids Zweeds leren. Dit is vooral belangrijk om de ijsrapporten op Zweedse schaatswebsites te kunnen lezen. Ook eerste hulp en wat te doen Bron: Carolien van Rees als je door het ijs zakt, horen vanzelfsprekend bij de opleiding. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt wel uit de ervaringen van Carolien. Zo is het wel eens voorgekomen dat meerdere mensen door het ijs zijn gezakt. Snel schakelen is dan essentieel. Over het algemeen heb je drie minuten om er weer uit te komen voordat je onderkoeld raakt. Als je dit niet oefent, kan het slecht aflopen. Overweldigende natuur Normaal duurt de opleiding tot HLSKgids vier jaar, maar Carolien deed het in drie jaar. Vanaf dat moment mag ze samen met een andere gids groepen begeleiden bij Zweedse schaatstochten. Bron: Carolien van Rees De trips geven me erg veel energie Afhankelijk van het seizoen en het weer schaatsen we op meren in Zuid- of Midden-Zweden. Leden van de stichting gaan over het algemeen één keer per jaar op een trip en gidsen een keer of drie à vier. Een trip duurt ongeveer vier dagen tot soms wel een week. Hoeveel kilometer per dag wordt geschaatst, is sterk afhankelijk van de ijscondities en het niveau van de deelnemers. Is het ijs slecht, dan halen we veertig kilometer. Bij mooi zwart ijs schaatsen we tachtig tot honderd kilometer. Waar ik mijn grootste voldoening uithaal? Zien hoe enthousiast de deelnemers zijn als ik ze nieuwe plekken laat zien. De natuur in Zweden is overweldigend. We zien elanden, rendieren en andere bijzondere dieren. Helikopterredding Tochten over ongeprepareerd ijs zijn niet zonder gevaar. Toch schat Carolien de risico s laag in. We zijn zeer goed voorbereid, hebben de juiste uitrusting bij ons en nemen geen risico s. Bovendien houden we de weersvoorspellingen goed in de gaten en werken we bijvoorbeeld met prikstokken om de ijsdikte te bepalen. Het gevaarlijkst is eigenlijk de autotocht naar Zweden toe. Op de wegen daar ligt vaak sneeuw en dat is verraderlijk. Het komt incidenteel voor dat de hulpdiensten moeten uitrukken. Een HLSK-groep raakte in 2011 geïsoleerd op het Vätternmeer in Midden-Zweden en werd per helikopter gered. Gelukkig raakte niemand gewond. Carolien: Dit soort dingen kunnen gebeuren, maar we leren er wel van door te onderzoeken hoe we dergelijke situaties kunnen voorkomen. Tot slot: hoe combineert Carolien de trips naar Zweden met haar drukke baan als arts? Iedereen heeft het druk, dus de trips worden zoveel mogelijk rond het weekend gepland. Je hoeft dan maar een of twee dagen vrij te nemen. Zo is het goed te combineren. Daarnaast geven de trips me erg veel energie om mijn werk als arts weer goed te kunnen doen. Meer informatie over Stichting HLSK en de bijzondere tochten is te vinden op Bron: Carolien van Rees 15

16 Maak kennis met Naam: Bénédicte Levassort Leeftijd: 42 jaar Opleiding: Master Bedrijfskundige Informatica (Maîtrise MIAGE) Parijs, Frankrijk Baan hiervoor: Software specialist bij een Zorg-ICT bedrijf Bénédicte Levassort Waaraan werk je nu? Het invoeren van het nieuwe protocol voor antistolling in een zeer gerenommeerd ziekenhuis. Wij leggen vast welke bloedverdunners de patiënt gebruikt en wat ermee moet gebeuren bij de opname: stoppen, handhaven of iets anders toedienen. Het meest interessant vind ik het contact met de artsen. Zij gaan het protocol elke dag gebruiken. Belangrijk is dat ik ervoor zorg dat de patiëntveiligheid gegarandeerd is, zonder dat de administratieve last bij artsen onnodig toeneemt. Daarnaast adviseer ik dit topziekenhuis bij het verbeteren van de processen door het optimaliseren van de software en leid en coach ik enkele ICT ers. Communicatie en draagvlak creëren zijn van cruciaal belang. Snelle en zorgvuldige invoering kan alleen als iedereen meegenomen is in de verandering. Uniek aan Furore Zij begrijpen mij. Ik krijg de kans mijn talenten te ontwikkelen en uit te breiden. Als teamleider en mentor coach ik collega s en begeleid hen bij hun groei. Voor wat betreft het vakinhoudelijke advies en de commerciële vaardigheden doe ik ook veel zelf. Ik onderhoud regelmatig mijn contacten in mijn netwerk en ga graag op gesprek bij nieuwe of voormalige klanten. Het geven van presentaties vind ik prikkelend en stimulerend. Ik groei uiteindelijk naar meer verantwoordelijkheden voor en met andere mensen. Ambitie De mogelijkheden van automatisering in de zorg zijn al jaren onderwerp van gesprek. Het grootste voordeel hiervan is tijdwinst: de computer kan gebruikerstaken overnemen, waardoor meer tijd beschikbaar is voor de patiënt. De mogelijkheden zijn er, maar deze worden nog onvoldoende benut. Mijn ambitie is om een bijdrage te leveren aan het plukken van de vruchten van de zorgautomatisering. Favoriete project Vrije tijd Ik hou van koken en nieuwe recepten uitproberen. Ook als ze niet uit Frankrijk of Nederland komen. Gezelligheid is echter wel belangrijk. Ik organiseer regelmatig etentjes. Het gaat me niet om de culinaire hoogstandjes of om te imponeren. Gastvrijheid en het plezierig samenzijn daar draait het om. Ik was ooit eens testmanager voor een omvangrijke ZIS/EPD big bang implementatie bij een perifeer ziekenhuis. Mij werd gevraagd de testaanpak te bedenken. Het werd een complex maatwerktraject, specifiek afgestemd op de leverancier van het pakket. Ik hield goed rekening met de geringe interne expertise. Bovendien was ik alert op de beperkte ervaring met het werken met externen. Ik organiseerde en coördineerde de testdagen, waarbij testpatiënten langs alle loketten van het ziekenhuis kwamen. Wij hebben alle casussen nagespeeld tot in de details. De directie was later hierover zeer te spreken. Het bleek doorslaggevend voor het succes. Passie Mensen boeien mij. Ik lees graag boeken over psychologie en sociologie. Daarom zijn implementaties bij mij favoriet: ICT is een middel in dienst van de gebruikers en de organisatie. Je moet niet uit het oog verliezen voor wie je het doet. Reacties op Read.me kunt u sturen naar Foto: Fotoshoot

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden. Zomer 2010 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 29 De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

Nadere informatie

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht Maart 2015 Jaargang 28 #1 Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht BackupGemak van VCD: zekerheid voor alles Louis Poulussen en Peter Schell, Ziekenhuis

Nadere informatie

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie.

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie. VCD Magazine Reportage Healthcare Special voorjaar 2010 22e jaargang nummer 1 De visie van Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis Ziekenhuis Bernhoven De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan onze eisen

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security HEALTHCARE HET CSC MAGAZINE OVER ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Nummer 2.2013 NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG Lorenzo ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg BEVEILIGING Van bolt-on naar

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak ICT in het ziekenhuis ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal. Doel is om op basis van informatieoverdracht

Nadere informatie

agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11

agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11 8 jaargang 4 najaar 2008 agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11 Voorwoord Ons advies: blijf alert

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S De knutselfase voorbij E-Health in de praktijk, door Dr. Bart Timmers Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S Van Mobile Health tot Bush Een persoonlijk verslag van HIMSS 2015

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

ict AB BAKKER Ziekenhuizen zijn overgeleverd aan grillen van leveranciers 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit

ict AB BAKKER Ziekenhuizen zijn overgeleverd aan grillen van leveranciers 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit VAKBLAD OVER ICT IN DE ZORG ict JAARGANG 14 NUMMER 4 AUGUSTUS 2013 WWW.ZORGVISIE.NL/ICT 6 Acuut Zorgportaal Direct zicht op de beschikbare capaciteit 12 Helder declareren DOT brengt relatie kosten en kwaliteit

Nadere informatie