Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller"

Transcriptie

1 na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller Wat te doen bij overlijden informatiebrochure Verstappen uitvaartzorg na die stilte kwam de leegte leger en leger niets en niemand vulde die leegte niets en niemand mocht haar vullen toen kwam de verstilling de verstilling die sprak van jou. Marinus van den Berg

2 VOORWOORD Een geliefde verliezen doet pijn. Mensen doen er vaak jaren over om dit verdriet een plaats te geven in hun leven. Niets van wat voorheen was, zal nog hetzelfde zijn. Bij een overlijden komen ook heel wat praktische zorgen kijken. Om u als familie wegwijs te maken in de formaliteiten, stelden we deze brochure samen. Ze geeft u heel wat informatie, maar toch kunnen we niet uitsluiten dat er iets zou ontbreken of gewijzigd zijn. U zal ook merken dat niet alles voor iedereen van toepassing is. Bij twijfel mag u ons altijd contacteren. We hopen dat de brochure een goede hulp mag zijn. 2 De eerste stappen bij verlies...

3 inhoud 1. Onze vestigingen Het overlijden melden Gemeente... 7 Ziekenfonds... 7 Werkgever... 7 Vakbond... 8 Voor zelfstandigen... 8 Financiële instelling... 9 Verzekeringsmaatschappij Nutsvoorzieningen Over pensioen en overlevingspensioen...11 Pensioenverzekering Overlevingspensioen De erfenis Testament Wie erft er? Aangifte succesie Als er kinderen ten laste zijn...16 Voogdij minderjarige kinderen Kinderbijslagfonds Studietoelagen Wat met de autonummerplaat? Recht op deze tegemoetkomingen?...18 Oorlogsrente en -vergoeding Inkomensgarantie Huren en verhuren Uw uitvaart vooraf regelen?...19 Zo wil ik mijn afscheid. Verstappen uitvaartzorg 3

4 1. Onze vestigingen Verstappen uitvaartzorg is een familiale onderneming die garant staat voor een warme, persoonlijke en correcte service. U vindt onze funeraria in Geel, Kasterlee, Merksplas en Beerse. Ook inwoners van andere gemeenten kunnen bij ons terecht. Aula Geel Diestseweg 58 Funerarium Geel Diestseweg De eerste stappen bij verlies...

5 Funerarium Kasterlee Turnhoutsebaan Funerarium Merksplas Kerkplein 1A Funerarium Beerse Abdijstraat Verstappen uitvaartzorg 5

6 6 De eerste stappen bij verlies...

7 2. Het overlijden melden Na een overlijden moeten er een aantal instanties op de hoogte gebracht worden. We sommen de belangrijkste voor u op. GEMEENTE Wij gaan voor u naar de burgerlijke stand van de gemeente en doen de aangifte van overlijden. We leveren ook de identiteitskaart in; u mag die dus aan ons geven. Nadien bezorgen wij u een aantal uittreksels van overlijden. Deze heeft u nodig om alle instanties te verwittigen. In veel gevallen is een fotokopie voldoende. Ook het rijbewijs van de overledene moet ingeleverd worden. Als het rijbewijs verloren is, moet u aangifte van verlies doen bij de politie. ZIEKENFONDS Wacht niet te lang om het ziekenfonds te verwittigen. Zeker niet als de overledene een ziektevergoeding of invaliditeitsuitkering genoot. Bezorg een uittreksel van overlijden (of fotokopie) en de SIS-kaart van de overledene. Christelijk ziekenfonds: Neutraal ziekenfonds Vlaanderen: Socialistisch ziekenfonds: Liberaal ziekenfonds: Onafhankelijk ziekenfonds: Onafhankelijk ziekenfonds Vlaanderen: Onderlinge ziekenkas: Het ziekenfonds houdt de SIS-kaart van de overledene in en past indien nodig de SIS-kaart en kleefzegels van de nabestaanden aan. Voor de weduw(e)naar wordt de hoedanigheid als verzekerde aangepast. Het ziekenfonds kijkt ook na of u recht heeft op verhoogde tegemoetkomingen voor gezondheidszorg. Dit hangt af van uw jaarlijks bruto inkomen als weduw(e)naar. WERKGEVER Als de overledene nog werkte, breng dan zo snel mogelijk de werkgever op de hoogte en bezorg hem een uittreksel van overlijden. Als de overledene een vervangingsinkomen had (ziekte-uitkering, werkloosheidsvergoeding, leefloon,...) moet u de betrokken instantie op de hoogte brengen. Kijk na of alle lonen of wedden, vakantiegeld, dertiende maand en eventuele andere vergoedingen werden uitbetaald. Ga na of er nog loonstrookjes of bijdragebons voor de ziekteverzekering moeten afgeleverd worden. Vakantiegeld van het lopende jaar wordt berekend in verhouding tot de periode waarin gewerkt werd en in verhouding tot het loon. Als de overledene een bediende was, dan betaalt de werkgever het vakantiegeld. Is de overledene een arbeider, dan gebeurt de uitbetaling door het vakantiefonds waarbij de werkgever aangesloten is. Verstappen uitvaartzorg 7

8 Bij sommige werkgevers worden er tegemoetkomingen uitgereikt bij overlijden. Dit kan u dus best navragen. Kijk ook na of de overledene een groepsverzekering had. Belangrijk! U brengt ook best een uittreksel van overlijden binnen bij uw eigen werkgever. Als naaste familie heeft u namelijk recht op klein verlet. Bij overlijden van uw echtgeno(o)t(e), uw kind of echtgeno(o)t(e) van uw kind, vader of moeder, schoonvader of schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder krijgt u drie dagen vrijaf, te kiezen tussen de dag van overlijden en de dag van de uitvaart. Bij overlijden van uw broer of zus, schoonbroer of schoonzus, grootvader of grootmoeder, kleinkind, overgrootvader of overgrootmoeder of achterkleinkind krijgt u vrijaf op de dag van de uitvaart. Arbeidsongeval Als het overlijden een gevolg is van een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk, dan hebben de nabestaanden recht op een levenslange jaarrente. De persoon die de begrafeniskosten draagt, ontvangt daar bovendien een vergoeding voor. Voor informatie kan u terecht bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, Troonstraat 100, 1050 Brussel, tel: , Beroepsziekte Ook als het overlijden een gevolg is van een erkende beroepsziekte, hebben de nabestaanden soms recht op een vergoeding. Vraag het na bij het Fonds voor Beroepsziekten, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel, tel: VAKBOND Als de overledene aangesloten was bij een vakbond, dient u deze op de hoogte te brengen. Neem hiervoor het lidboekje mee en een uittreksel van overlijden. De meeste vakbonden voorzien een kleine tussenkomst in de uitvaartkosten. Dit is normaal afhankelijk van het aantal jaren lidmaatschap. Bij het bereiken van de pensioenleeftijd, is er meestal geen of een veel lagere tussenkomst. VOOR ZELFSTANDIGEN Als de overledene actief was als zelfstandige, bekijk dan of de volgende diensten verwittigd moeten worden: de handelsrechtbank de directe belastingen de dienst BTW en accijnzen de pensioenkas voor zelfstandigen U kan deze zaken best met de boekhouder overlopen. Hij bekijkt wat er moet gebeuren afhankelijk van de eventuele voortzetting, stopzetting of overname van de activiteiten. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van Zelfstandigen, Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, tel: , 8 De eerste stappen bij verlies...

9 FINANCIËLE INSTELLINGEN Had de overledene een bankrekening, een spaarrekening, beleggingen, een safe of een lening bij een financiële instelling, dan moet u het overlijden zo snel mogelijk melden. Als de overledene een lening had, kijk dan na of er ook een schuldsaldoverzekering aan verbonden is, of dit voor het gehele bedrag of een gedeelte is en wie de begunstigde is. Indien dit een financiële instelling is, dan wordt de terugbetaling van uw lening geheel of gedeeltelijk stopgezet vanaf het moment dat de verzekering het schuldsaldo overmaakt aan de bank. Wat wordt er geblokkeerd? Bij het overlijden van een inwoner van België of zijn echtgeno(o)t(e), blokkeert de bank alle bank- en spaarrekeningen en effectendepots op naam van de overledene, plus de gemeenschappelijke rekeningen (d.w.z. op naam van beide echtgenoten). Ook kluizen op naam van de overledene worden verzegeld. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden kunnen na het overlijden van hun partner beschikken over de helft van wat er op de bankrekeningen staat, tot maximum euro. Het geld kan dienen voor dagelijkse uitgaven en u mag het afhalen zonder een attest of een akte van erfopvolging. U mag dit maximumbedrag niet overschrijden! Elektriciteits-, gas-, water- en telefoonrekeningen en huur kunnen met het tegoed op de geblokkeerde rekening betaald worden voor zover ze betrekking hebben op de periode voor het overlijden. Ook ziekenhuisfacturen, dokterskosten, de begrafenis- of crematiekosten kunnen op verzoek van de familie onmiddellijk betaald worden via deze rekening. Hebt u die kosten zelf al betaald, dan kan u de bank om terugbetaling vragen. Hiervoor legt u de originele facturen en rekeningen voor. Hoe het geblokkeerde geld vrijkrijgen? Om het geld vrij te krijgen, moet u een document voorleggen waaruit de erfrechten van de nabestaanden blijkt. Een attest van erfopvolging kan kosteloos afgehaald worden bij het Registratiekantoor op voorwaarde dat de totale rekeningtegoeden niet hoger zijn dan euro. Voor hogere bedragen is een notariële akte van bekendheid vereist. Die kan u opvragen bij de notaris. De notariële akte van bekendheid is altijd verplicht indien er een testament, een gift tussen echtgenoten of een huwelijkscontract bestaat. Deze akte is ook noodzakelijk voor de ontzegeling van een bankkluis. Neem de volgende documenten en gegevens mee naar uw notaris: een origineel uittreksel van overlijden trouwboekje(s) van de overledene indien de overledene niet gehuwd was: het trouwboekje van de ouders en van de broers en zussen alle gegevens van de erfgenamen: familienaam, voornamen, geboorteplaats en -datum, adres. Sinds kort is er een nieuwe regeling van toepassing. Vooraleer de notaris of de ontvanger van het registratiekantoor een akte/ attest mag afleveren, is hij verplicht eerst de fiscus op de hoogte te brengen van het overlijden. Zo kan de fiscus nagaan of de overledene of iemand van zijn/haar erfgenamen nog een uitstaande belastingschuld heeft. De fiscus stuurt nadien een kennisgeving met de vermelding van de al dan niet openstaande schulden naar de meldingsplichtige. Indien er belastingschulden zijn, moeten deze eerst betaald worden. Deze procedure kan toch een tweetal maanden in beslag nemen. Zodra de bank het document in zijn bezit heeft, kunnen de rekeningen gedeblokkeerd worden. Registratiekantoor Geel Werft 65 - tel: Registratiekantoor Mol Venakkerstraat 2 - tel: Registratiekantoor Turnhout Gemeentestraat 11 - tel: of Registratiekantoor Herentals Belgiëlaan 31 - tel: Verstappen uitvaartzorg 9

10 VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Levensverzekering U zal een origineel uittreksel van overlijden moeten voorleggen samen met een verslag van de arts die het overlijden heeft vastgesteld, met de vermelding van de doodsoorzaak. De maatschappij zal dan zorgen voor de uitkering aan de nabestaanden. Schuldsaldoverzekering Indien er nog een lening lopende was op naam van de overledene of samen met de overledene, controleer dan of deze geheel of gedeeltelijk gewaarborgd werd met een schuldsaldoverzekering. Indien dit het geval is, zal men de terugbetaling van de lening geheel of gedeeltelijk stopzetten. Autoverzekering U zal een uittreksel van overlijden moeten voorleggen aan de verzekeringsmaatschappij. Indien de nummerplaat wordt overgedragen eveneens een attest van erfopvolging. Als het overlijden een rechtstreeks gevolg is van een verkeersongeval, neem dan onmiddellijk contact op met de verzekeringsmaatschappij! Hospitalisatieverzekering Kijk eerst goed na of er nog tussenkomsten van de hospitalisatieverzekering verschuldigd zijn voor ziekenhuisopnames voor het overlijden. Stel de verzekering op de hoogte van het overlijden en bezorg hen een uittreksel van overlijden. Brand- en familiale verzekering Bezorg de maatschappij een uittreksel van overlijden (of een kopie). Geef ook de gegevens door van diegene die eventueel de verzekering op zijn of haar naam verderzet. Stopzetten gebeurt schriftelijk. Uitvaartverzekering Bezorg de maatschappij een uittreksel van overlijden, zo kunnen zij de uitvaartkosten en eventueel een aanvullend kapitaal uitkeren aan de begrafenisondernemer. Het resterende bedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. NUTSVOORZIENINGEN Wij maken gebruik van heel wat nutsvoorzieningen. U kan best nagaan wie de leveranciers zijn van gas, water, elektriciteit, telefoon, GSM-abonnementen,... Breng alle betrokken maatschappijen op de hoogte van het overlijden met vermelding van stopzetting of overzetting op een ander persoon. 10 De eerste stappen bij verlies...

11 3. Over pensioen en overlevingspensioen Als de overledene gepensioneerd was, wordt de dienst voor pensioenen automatisch verwittigd via het rijksregister. U hoeft hiervoor dus niets te ondernemen. PENSIOENVERZEKERING Er zijn tegenwoordig heel wat (grotere) bedrijven die voor hun werknemers een extralegale pensioenverzekering afgesloten hebben. Bij overlijden wordt het gespaarde kapitaal meestal uitbetaald aan de overlevende partner. Informeer hiernaar bij de werkgever. OVERLEVINGSPENSIOEN Misschien heeft u als weduw(e)naar recht op een overlevingspensioen. Er bestaan zoveel pensioenstelsels in België en de berekening van het overlevingspensioen hangt van verschillende factoren af. We beperken ons daarom tot de belangrijkste gegevens. Voor verdere vragen kan u terecht op de pensioendienst van uw gemeente. Over het algemeen moet u - om recht te hebben op een overlevingspensioen - ten minste 45 jaar oud zijn en minstens één jaar gehuwd of wettelijk samenwonend zijn geweest met de overledene. (Er zijn echter afwijkingen op deze voorwaarden.) U kan enkel aanspraak maken op een overlevingspensioen als uw overleden echtgeno(o)t(e) zijn beroepsactiviteit in België heeft uitgeoefend, of in het buitenland voor een werkgever die in België gevestigd is. Bij welke dienst u terecht kan, hangt af van het stelsel waaronder de overledene werkte: Werkte de overledene in het werknemersstelsel, neem dan contact op met de Rijksdienst voor pensioenen (RVP), Centraal bestuur, Zuidertoren, 1060 Brussel, tel: , Werkte de overledene in het zelfstandigenstelsel, neem dan contact op met de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, tel: , Voor info over het ambtenarenstelsel, neem contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën - Administratie van de Thesaurie, CDVU - Maandelijkse pensioenen, Kunstlaan 30, 1040 Brussel, tel: , minfin.fed.be, Verstappen uitvaartzorg 11

12 12 De eerste stappen bij verlies...

13 4. De erfenis TESTAMENT Als u wil weten of de overledene een testament naliet, richt u zich best tot een notaris. Deze kan navraag doen bij het Centraal Register voor Testamenten. Er kan ook een eigenhandig geschreven testament bestaan, zonder dat dit geregistreerd is. In dit geval zal u in de persoonlijke documenten van de overledene moeten zoeken. WIE ERFT ER? Wanneer de overledene geen testament of huwelijkscontract heeft opgemaakt, worden de erfgenamen gerangschikt volgens bloedverwantschap: 1. alle afstammelingen van de overledene zijnde de langstlevende echtgenoot, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 2. als de overledene geen afstammelingen nalaat: de ouders met zijn broers/zusters en/of hun afstammelingen De echtgeno(o)t(e) neemt een bijzondere plaats in. Gehuwd zijn en wel of geen kinderen hebben, geeft een totaal verschillend beeld. Is de overledene gehuwd en hij/zij heeft wel kinderen? Dan krijgt de weduwe of weduwnaar het vruchtgebruik van de hele nalatenschap, de kinderen krijgen de naakte eigendom. De kinderen krijgen ieder een gelijk deel. Als een kind vooroverleden is, dan erven zijn kinderen in zijn plaats. Zijn er geen kinderen, dan gaat zijn deel naar zijn broers en zusters. Is de overledene gehuwd en hij/zij heeft geen kinderen? Dan krijgt de weduwe of weduwnaar de hele gemeenschap in volle eigendom plus het vruchtgebruik van de eigen goederen van de overleden echtgeno(o)t(e). De naakte eigendom van deze goederen gaat naar de familie van de overledene, en dit in de volgorde van broers en zusters, eventueel vader en moeder,... Zolang de weduwe of weduwnaar leeft, moet de familie haar of hem het gebruik en het genot van die eigen goederen laten. Als de overledene geen kinderen had en ook geen verdere familieleden nalaat, erft de langstlevende echtgenoot de hele nalatenschap in volle eigendom. Een speciale bescherming is voorzien voor de gezinswoning met huisraad. De weduwe of weduwnaar zal deze woning steeds mogen betrekken en gebruiken, wie ook de naakte eigenaar is: kinderen, stiefkinderen, broers, zusters,... Verstappen uitvaartzorg 13

14 Moet men een erfenis aanvaarden? Niet noodzakelijk. De wet laat u de keuze tussen: zuiver te aanvaarden te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving te verwerpen. Meerderjarige en bekwame erfgenamen zullen in principe de nalatenschap aanvaarden. Dit houdt in dat zij de erfenis ontvangen, maar ook instaan voor de betaling van alle schulden. Overtreffen deze laatste het actief, dan zullen zij moeten bijleggen. Wanneer vooraf niet geweten is of er schulden zijn, aanvaardt men best onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dit is een welbepaalde procedure waarbij men nooit méér schulden zal moeten betalen dan het actief dat men erft. In het slechtste geval zal men dus niets ontvangen, maar ook niets moeten opleggen. Wanneer men weet dat er massa s schulden zijn, verwerpt men de nalatenschap best ineens. Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving en verwerpen gebeurt op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg waar de erflater zijn laatste woonplaats had. Overweegt u de nalatenschap te verwerpen, dan moet u alle aanwezige goederen onaangeroerd laten. Een nalatenschap verwerpen wil niet zeggen dat u de uitvaartkosten niet hoeft te betalen. Hier geldt de regel dat de opdrachtgever ook instaat voor de betaling. AANGIFTE SUCCESSIE Indien de overledene roerende of onroerende goederen nalaat, moeten de erfgenamen hiervan aangifte doen bij het Registratiekantoor van het gebied waar de overledene woonde, en dit binnen de vier maanden na overlijden. Deze aangifte gebeurt op een speciaal aangifteformulier dat u bij de Registratie kan bekomen. Indien u zich tot een notaris wendt, zal hij al deze zaken voor u regelen. Wat moet op deze aangifte vermeld staan? volledige identiteit van de aangevers: naam, voornamen, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de volledige identiteit van de huwelijkspartner de volledige identiteit van de overledene, plaats en datum van overlijden en de identiteit van de huwelijkspartner indien hij getrouwd was plaats waar men de laatste 5 jaar zijn fiscale woonplaats had van alle erfgenamen de volledige identiteit en ook die van hun huwelijkspartner, graad van verwantschap met de overledene, te ontvangen bedrag, hoe ze dit bedrag verwerven: erfenis, schenking of testament. Identiteit, woonplaats, geboorteplaats en -datum van hun kinderen jonger dan 18 jaar identiteit van de erfgenamen die eventueel uitgesloten zijn op basis van uiterste wilsbeschikking een correspondentieadres binnen het ambtsgebied van het Registratiekantoor of de overledene het vruchtgebruik van bepaalde goederen bezat sommige schenkingen of verkopingen: indien de overledene binnen de drie jaar voor het overlijden een schenking heeft gedaan bij geregistreerde of nog te registreren akten of onroerende goederen heeft verkocht een nauwkeurige opgave van de baten en de lasten van de nalatenschap De activa: Tot de activa van de overledene behoren alle roerende en onroerende goederen die op het ogenblik van het overlijden tot het gemeenschappelijk of het eigen bezit van de overledene behoorden. U moet in principe elk goed afzonderlijk opgeven. Denk voor onroerende goederen aan: opgave van aard, kadastrale ligging en een schatting van de verkoopwaarde op het ogenblik van overlijden. Roerende goederen zijn huisraad, meubelen en dergelijke, aandelen, obligaties, tegoeden op bank- en spaarrekeningen, uitbetaald bedrag levensverzekering, De passiva: persoonlijke schulden van de overledene alle kosten van laatste ziekte, te betalen belastingen, alle nog te betalen rekeningen van water, gas, elektriciteit, die betrekking hebben op de periode voor het overlijden maar betaald worden na het overlijden kosten van de begrafenis of crematie, grafzerk, koffietafel (kopies facturen bijvoegen) 14 De eerste stappen bij verlies...

15 In het Vlaams Gewest is de langstlevende partner vrijgesteld van successierechten op de gezinswoning en de inboedel. Dit geldt zowel voor gehuwden als voor wettelijk samenwonenden. Deze maatregel is ook van toepassing voor broers en zussen die al 3 jaar onder één dak wonen. Dankzij deze vrijstelling wordt vermeden dat de overlevende partner misschien het huis moet verkopen omdat hij of zij de successierechten niet kan betalen. De vrijstelling geldt alleen voor de gezinswoning, dus niet voor een tweede verblijf. De gezinswoning is de hoofdverblijfplaats waar de partners op het ogenblik van het overlijden samenleefden. Let op: er mag tussen de samenwonenden geen verwantschap zijn in op- of neergaande lijn (kind-ouder-grootouder). Als de feitelijke samenwoning onderbroken wordt wegens overmacht (bv. noodzakelijke opname in een verzorgingstehuis), is dat geen reden om de vrijstelling te weigeren. Ook wanneer beide partners naar een rust- en verzorgingstehuis of een serviceflat gaan, kunnen ze nog altijd als samenwonenden beschouwd worden en kan de woning die ze ondertussen verlaten hebben, nog wél in aanmerking komen voor de vrijstelling. De vrijstelling geldt alleen voor de langstlevende partner en niet voor andere erfgenamen. De kinderen moeten dus nog altijd successierechten betalen op bijvoorbeeld de naakte eigendom van de woning waarvan de overlevende ouder het vruchtgebruik krijgt. Verstappen uitvaartzorg 15

16 5. Als er kinderen ten laste zijn VOOGDIJ MINDERJARIGE KINDEREN De overlevende ouder neemt tegenwoordig het ouderlijk gezag automatisch over. Er moet dus geen familieraad meer gevormd worden en er wordt geen voogd aangesteld. Minderjarige kinderen kunnen de nalatenschap enkel aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen. Hiervoor moet de overlevende ouder wel langsgaan bij het Vredegerecht, daar waar de minderjarige gedomicilieerd is. De aanvaarding of de verwerping zelf dient te gebeuren op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, daar waar de overledene zijn laatste woonplaats had. KINDERBIJSLAGFONDS Als er nog kinderen ten laste zijn, vergeet dan niet het kinderbijslagfonds te verwittigen. Bij overlijden van één van de ouders gaat de kinderbijslag omhoog. De documenten die u daarvoor nodig heeft zijn een uittreksel van overlijden en een geboorteakte van de rechthebbende kinderen. was de overledene een loontrekkende, dan loopt dit via het kinderbijslagfonds (opvragen aan werkgever) voor overheidspersoneel moeten de documenten naar de Rijksdienst Kinderbijslag Werknemers, Trierstraat 70, 1000 Brussel, tel: voor zelfstandigen is dit geregeld via hun sociale verzekeringskas voor grensarbeiders die in Nederland werkten op het ogenblik van overlijden zijn er twee mogelijkheden. Als de overledene vroeger als loontrekkende in België werkte, kan u deze bijslag aanvragen bij de laatste werkgever in België. Zoniet, dan betaalt de raad van de arbeid van het district van de werkgever uit Nederland STUDIETOELAGEN Na een overlijden valt een gezin bijna altijd terug op een lager inkomen. Hierdoor komt u eventueel in aanmerking voor een studietoelage voor de studerende kinderen, van kleuterschool tot hoger onderwijs. Voor informatie kan u terecht bij de dienst onderwijs van uw gemeente of op 16 De eerste stappen bij verlies...

17 6. Wat met de autonummerplaat? Na overlijden mag zowel de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner als één van de kinderen de nummerplaat overnemen, voor zover het voertuig van de overleden titularis of een ander voertuig tegelijkertijd ingeschreven wordt onder dit plaatnummer. Dit geldt enkel voor nummerplaten volgens het nieuwe model. Oude kentekenplaten (van voor 15/11/2010) worden vervangen. U moet bij het aanvraagformulier de nodige attesten toevoegen: een bewijs van overlijden, plus: voor een overdracht van plaat tussen gehuwden: ofwel een afschrift uit de huwelijksakte, ofwel een attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente. Dit attest mag maximum 15 dagen oud zijn. voor een overdracht van plaat tussen wettelijk samenwonenden: een attest van wettelijke samenwoning afgeleverd door de gemeente. Dit attest mag maximum 15 dagen oud zijn. voor een overdracht van plaat van ouder naar kind: ofwel een uittreksel uit de geboorteakte, ofwel een afschrift van de akte van wettelijke adoptie, ofwel een recent attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente. Dit laatste attest mag maximum 15 dagen oud zijn. Wanneer het gaat over een overdracht van een kentekenplaat tegelijkertijd met het voertuig dat op die plaat was ingeschreven, moet er geen attest van een keuringsstation op het aanvraagformulier voorkomen. In dit geval moet het originele kentekenbewijs bij de aanvraag tot inschrijving gevoegd worden. U kan hiervoor natuurlijk ook de verzekeringsagent contacteren of u wenden tot de dienst inschrijving voertuigen, Residentie Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel, tel: Verstappen uitvaartzorg 17

18 7. Recht op deze tegemoetkomingen? OORLOGSRENTE en -VERGOEDING Was de overledene een oud-strijder of een oorlogsinvalide, of een erkend oorlogsslachtoffer, dan kan deze meerdere tegemoetkomingen ontvangen hebben. In bepaalde gevallen kunnen deze rechten worden overgedragen op de weduwe. Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers, Regentlaan 45-46, 1000 Brussel, tel: , INKOMENSGARANTIE In België is het de bedoeling dat iedereen een minimum aan bestaansmiddelen ontvangt. Is uw inkomen of pensioen lager dan het vastgestelde bestaansminimum en voldoet u aan bepaalde opgelegde voorwaarden, dan kan u genieten van een aanvullend inkomen. Men gaat uiteraard vooraf alle bestaansmiddelen onderzoeken. 8. Huren en verhuren Zowel voor huur- als verhuurcontracten lopen de rechten en plichten van de overledene in principe automatisch door op de erfgenamen. Het huurcontract blijft en de huur blijft doorlopen. Kijk wel na of er een bijzondere bepaling is opgenomen over de beëindiging van het contract bij overlijden. Als dit niet het geval is, kunnen de erfgenamen het contract beëindigen volgens de geldende bepalingen of met wederzijdse toestemming. Huurt u een woning van een Sociale Bouwmaatschappij, dan kan u in bepaalde gevallen een huurprijsvermindering bekomen. Doe hiervoor navraag bij de betrokken diensten. 18 De eerste stappen bij verlies...

19 9. Uw uitvaart vooraf regelen? Zo wil ik mijn afscheid. U kan uw uitvaart zelf tot in detail voorbereiden. Alle persoonlijke wensen kan u vastleggen in het Verstappenuitvaartwensenmapje. Hierin staan alle mogelijkheden uitvoerig beschreven. U kan het bekomen in onze uitvaartwinkels. Wie zelf financiële regelingen wil treffen voor zijn/haar uitvaart, kan een uitvaartverzekering nemen. Zo hoeven de nabestaanden zich geen zorgen te maken. Wij werken als onafhankelijke begrafenisondernemer samen met Coronaverzekeringen en KBC-verzekeringen. U kan hen terugvinden op of Als u meer info wenst over een uitvaartverzekering of u wilt hulp bij het noteren van uw wensen, kunt u ons altijd contacteren. Tot slot We hopen dat deze brochure van nut is geweest. We vinden het belangrijk om de familie van een overledene zoveel mogelijk zorgen te besparen. Nadat alle praktische rompslomp van de baan is, kunnen veel mensen pas echt beginnen rouwen. We willen u en uw familie veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd. Verstappen uitvaartzorg 19

20 Wij hopen dat deze informatiebrochure een goede hulp mag zijn bij het afhandelen van alle administratieve formaliteiten. Ondanks onze zorgvuldige controle over de juistheid van de gegeven informatie, zijn wij niet verantwoordelijk voor wijzigingen van bepaalde gegevens. Zowel het concept van de map, als de erin aangebrachte informatie mag, noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Een uitgave van Verstappen nv Eerste uitgave anno 2002 Tweede uitgave anno 2004 Derde uitgave anno 2007 Vierde uitgave anno 2010 Vijfde uitgave anno 2013

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Bij Overlijden : te contacteren personen

Bij Overlijden : te contacteren personen Bij Overlijden : te contacteren personen Huisarts naam.. Telnr To do maakt medisch attest van overlijden op kent psychologen in de buurt, die u en uw kinderen kan ondersteunen. Begrafenisondernemer naam..

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? 1. Bank en verzekering WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes,

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE

Inhoud INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 15 Wat na overlijden?... 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK 1. Rond het overlijden...

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Inleiding 2 Aangifte overlijden 3 Wie moet u op de hoogte brengen van een overlijden? 5 Financiële instellingen 5 Diensten voor pensioenen 7 Instelling voor oorlogsvergoedingen,

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

Wegwijzer na het overlijden

Wegwijzer na het overlijden Wegwijzer na het overlijden Begrafenissen C. Haast & Zoon Kapelsestraat 20 Kleine Molenweg 190 2950 Kapellen 2940 Stabroek Centraal nummer: +32 (0)3 664 20 62 1 Inhoud: 1. De aangifte van overlijden 3

Nadere informatie

Wat te doen na het overlijden van uw partner

Wat te doen na het overlijden van uw partner Wat te doen na het overlijden van uw partner 2 Als we afscheid moeten nemen van onze dierbaren Wanneer onze partner overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Of hij/zij lang ziek geweest is dan wel

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden Vertrouwelijke informatie voor uw nabestaanden Inhoud Persoonlijke gegevens 4 De volgende personen/instanties dienen verwittigd te worden 6 Financiële instellingen en rekeningnummers 7 Verzekeringen 8

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... Johan Dexters 15 Voorwoord... Frans Leenders 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden Wat te doen bij overlijden T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont

Nadere informatie

Een overlijden... Wat nu?

Een overlijden... Wat nu? Versie februari 2017 - objectid 230251 vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, www.jessazh.be Vlaams PatiëntenPlatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel: 016 23 05 26 Email: info@vlaamspatientenplatform.be

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

2 Een dierbare overlijdt

2 Een dierbare overlijdt 1. Vaststelling en aangifte van het overlijden 5 2. Bankzaken 6 Aangifte van het overlijden 6 Geblokkeerde rekeningen 6 Deblokkering van rekeningen 8 Fiscaal overzicht 8 Leefgeld 8 Kredieten 10 Inhoud

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

I OVERLIJDEN. Voor de regio Turnhout:

I OVERLIJDEN. Voor de regio Turnhout: 1 I OVERLIJDEN Een overlijden is altijd een beproeving voor de nabestaanden. Toch gaat het leven verder en moeten er een aantal formaliteiten vervuld worden. Hieronder vermelden wij er enkele ( zonder

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Een geliefde verliezen door de dood is een pijnlijke ervaring. Als mens worden

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

gids voor een correcte regeling van de successie

gids voor een correcte regeling van de successie gids voor een correcte regeling van de successie 2 Inhoud gids voor een correcte regeling van de successie wat te doen in geval van overlijden? neem contact op met de begrafenisondernemer 5 geef het overlijden

Nadere informatie

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de - 35 - Afdeling 8. - KLEIN VERLET Artikel 131 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771 - 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET Artikel 771 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid

Nadere informatie

Bondige wegwijzer bij overlijden

Bondige wegwijzer bij overlijden Informatiebrochure Als begrafenisonderneming in het Antwerpse weten wij dat het overlijden van een dierbare jammer genoeg gepaard gaat met een onvermijdelijke administratieve rompslomp. Alhoewel wij op

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden Voorwoord Beste familielid Als iemand uit je naaste omgeving overlijdt, dan doet dat pijn. Naast het gemis, het grote verdriet, moet er ook administratief

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

Wat te doen. bij overlijden? OCMW. Pantone 366 SINT-TRUIDEN. Pantone 361

Wat te doen. bij overlijden? OCMW. Pantone 366 SINT-TRUIDEN. Pantone 361 Wat te doen bij overlijden? OCMW SINT-TRUIDEN Pantone 366 Pantone 361 C18 - M0 C66 - M0 1 Inhoud 1. Voorwoord...3 2. Eerste formaliteiten 2.1. De geneesheer...4 2.2. De begrafenisondernemer...4 2.3. Het

Nadere informatie

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap Het overlijden van uw partner moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij/zij overleden is en in de gemeente waar de begrafenis of de crematie zal plaatsvinden.

Nadere informatie

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl Een erfenis afwikkelen www.limesnotarissennieuwkoop.nl Als iemand overlijdt, is het afhandelen van de erfenis niet het eerste waaraan nabestaanden denken. Toch moet na een overlijden een en ander worden

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

Administratieve info na overlijden.

Administratieve info na overlijden. Administratieve info na overlijden. In deze folder vindt u een beknopte leidraad die u kan helpen bij de administratieve formaliteiten die bij een overlijden komen kijken. Aangifte van het overlijden De

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Voorwoord... 3 Eerste formaliteiten... 4 De geneesheer... 4 De begrafenisondernemer... 4 Het stadsbestuur... 4 De priester of de morele consulent... 5 Mogelijkheden betreffende

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn

De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn Bij een overlijden worden de nabestaanden onvermijdelijk geconfronteerd met de bureaucratie. De notaris van plus magazine stelde een modelfiche op met

Nadere informatie

Wat als uw dierbare overlijdt?

Wat als uw dierbare overlijdt? Wat als uw dierbare overlijdt? CAW-Sociale Dienst Vlaams Neutraal Ziekenfonds Statieplein 12 9300 Aalst 070 235 235 socialedienst@vnz235.be 1 Inhoud Voorwoord... 3 Wat als uw dierbare overlijdt?... 4 1.

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

De fiscus aanvaardt voortaan bezwaarschriften per

De fiscus aanvaardt voortaan bezwaarschriften per De fiscus aanvaardt voortaan bezwaarschriften per e-mail Aangezien het niet in de wet staat dat een bezwaarschrift ondertekend moet zijn, dient een e-mail als bezwaarschrift wel aanvaard te worden door

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

Tel.: Fax website: sociaalhuis.bocholt.be. Wat te doen bij een overlijden?

Tel.: Fax website: sociaalhuis.bocholt.be. Wat te doen bij een overlijden? , Tel.: 089 20 19 80 Fax 089 20 19 99 e-mail: info.ocmwbocholt@publilink.be website: sociaalhuis.bocholt.be Wat te doen bij een overlijden? Beste familie Namens het bestuur en het personeel van het OCMW

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel.

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Geen kosten of zorgen voor uw nabestaanden Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten uit hun leven. Dat is de specialiteit

Nadere informatie

GIDS VOOR DE NABESTAANDEN

GIDS VOOR DE NABESTAANDEN GIDS VOOR DE NABESTAANDEN Overzicht van alle praktische en administratieve aspecten die je moet regelen bij het verlies van een ouder, partner of kind. Inhoud 1. Praktische en administratieve regelingen

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

Wat te doen bij een. overlijden

Wat te doen bij een. overlijden Wat te doen bij een overlijden Inhoud Hoe nu verder 4 Verpleegafdeling 4 Rouwkamer 4 Funerarium 4 Aangifte van overlijden 5 Documenten bij aangifte 5 De uitvaart 7 Kerkelijke uitvaart 7 Vrijzinnige uitvaart

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? PRAKTISCHE GIDS

WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? PRAKTISCHE GIDS WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? PRAKTISCHE GIDS De bepalingen en de bedragen opgenomen in deze brochure zijn louter informatief. VIVIUM garandeert niet dat de informatie volledig en up-to-date

Nadere informatie

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst Financiën - 2012 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze mag niet worden

Nadere informatie

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag

Nadere informatie

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl Mijn erfenis regelen www.netwerknotarissen.nl Wat kunt u regelen voor uw overlijden? Wat gebeurt er met uw spullen en huisdieren als u er niet meer bent? Wie krijgt uw (huur)woning? Zo zijn er veel vragen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN SITUATIES WAARBIJ HET NETWERK ZORGT (ZORGDE) VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING

SUCCESSIERECHTEN IN SITUATIES WAARBIJ HET NETWERK ZORGT (ZORGDE) VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING Inleiding SUCCESSIERECHTEN IN SITUATIES WAARBIJ HET NETWERK ZORGT (ZORGDE) VOOR EEN VOLWASSEN PERSOON MET EEN BEPERKING Tijdens ons werk als gezinsbegeleidster bij Oikonde merken we dat mensen vaak met

Nadere informatie

Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde

Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde 1 Inhoudstafel Inleiding...3 De eerste formaliteiten...4 Contact opnemen met de begrafenisondernemer...4 Aangifte van het overlijden op het gemeentehuis...4

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst Financiën - 1 november 2014 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Als een naaste komt te overlijden

Als een naaste komt te overlijden Als een naaste komt te overlijden Hulp bij de afhandeling van bankzaken Als een naaste komt te overlijden Het overlijden van een naaste heeft veel impact op familie en vrienden. Er moet van alles geregeld

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

Afwikkeling erfenis. Stapsgewijze afhandelen. Wat moet je doen als iemand overleden is?

Afwikkeling erfenis. Stapsgewijze afhandelen. Wat moet je doen als iemand overleden is? Afwikkeling erfenis Wat moet je doen als iemand overlijdt? Als een familielid of geliefde overlijdt, heb je veel werk te doen. Zo moet je bijvoorbeeld de bankzaken regelen. Om dat te kunnen doen, heb je

Nadere informatie

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis Informatie: Inhoud 1. de eerste formaliteiten a. overlijdensaangifte bij het gemeentebestuur b. aangifte bij andere instanties c. de laatste rustplaats, nieuwe wetgeving en crematie d. donorschap 2. Hoe

Nadere informatie

Uw slapende rekeningen niet vergeten?

Uw slapende rekeningen niet vergeten? Uw slapende rekeningen niet vergeten? www.slapenderekeningen.be Deposito- en Consignatiekas Administratie van de Thesaurie.be Moet u wakker liggen van uw slapende rekeningen? Helemaal niet, want wij helpen

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1712 Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

ERVEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

ERVEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT ERVEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT ERVEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

Nadere informatie