Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller"

Transcriptie

1 na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller Wat te doen bij overlijden informatiebrochure Verstappen uitvaartzorg na die stilte kwam de leegte leger en leger niets en niemand vulde die leegte niets en niemand mocht haar vullen toen kwam de verstilling de verstilling die sprak van jou. Marinus van den Berg

2 VOORWOORD Een geliefde verliezen doet pijn. Mensen doen er vaak jaren over om dit verdriet een plaats te geven in hun leven. Niets van wat voorheen was, zal nog hetzelfde zijn. Bij een overlijden komen ook heel wat praktische zorgen kijken. Om u als familie wegwijs te maken in de formaliteiten, stelden we deze brochure samen. Ze geeft u heel wat informatie, maar toch kunnen we niet uitsluiten dat er iets zou ontbreken of gewijzigd zijn. U zal ook merken dat niet alles voor iedereen van toepassing is. Bij twijfel mag u ons altijd contacteren. We hopen dat de brochure een goede hulp mag zijn. 2 De eerste stappen bij verlies...

3 inhoud 1. Onze vestigingen Het overlijden melden Gemeente... 7 Ziekenfonds... 7 Werkgever... 7 Vakbond... 8 Voor zelfstandigen... 8 Financiële instelling... 9 Verzekeringsmaatschappij Nutsvoorzieningen Over pensioen en overlevingspensioen...11 Pensioenverzekering Overlevingspensioen De erfenis Testament Wie erft er? Aangifte succesie Als er kinderen ten laste zijn...16 Voogdij minderjarige kinderen Kinderbijslagfonds Studietoelagen Wat met de autonummerplaat? Recht op deze tegemoetkomingen?...18 Oorlogsrente en -vergoeding Inkomensgarantie Huren en verhuren Uw uitvaart vooraf regelen?...19 Zo wil ik mijn afscheid. Verstappen uitvaartzorg 3

4 1. Onze vestigingen Verstappen uitvaartzorg is een familiale onderneming die garant staat voor een warme, persoonlijke en correcte service. U vindt onze funeraria in Geel, Kasterlee, Merksplas en Beerse. Ook inwoners van andere gemeenten kunnen bij ons terecht. Aula Geel Diestseweg 58 Funerarium Geel Diestseweg De eerste stappen bij verlies...

5 Funerarium Kasterlee Turnhoutsebaan Funerarium Merksplas Kerkplein 1A Funerarium Beerse Abdijstraat Verstappen uitvaartzorg 5

6 6 De eerste stappen bij verlies...

7 2. Het overlijden melden Na een overlijden moeten er een aantal instanties op de hoogte gebracht worden. We sommen de belangrijkste voor u op. GEMEENTE Wij gaan voor u naar de burgerlijke stand van de gemeente en doen de aangifte van overlijden. We leveren ook de identiteitskaart in; u mag die dus aan ons geven. Nadien bezorgen wij u een aantal uittreksels van overlijden. Deze heeft u nodig om alle instanties te verwittigen. In veel gevallen is een fotokopie voldoende. Ook het rijbewijs van de overledene moet ingeleverd worden. Als het rijbewijs verloren is, moet u aangifte van verlies doen bij de politie. ZIEKENFONDS Wacht niet te lang om het ziekenfonds te verwittigen. Zeker niet als de overledene een ziektevergoeding of invaliditeitsuitkering genoot. Bezorg een uittreksel van overlijden (of fotokopie) en de SIS-kaart van de overledene. Christelijk ziekenfonds: Neutraal ziekenfonds Vlaanderen: Socialistisch ziekenfonds: Liberaal ziekenfonds: Onafhankelijk ziekenfonds: Onafhankelijk ziekenfonds Vlaanderen: Onderlinge ziekenkas: Het ziekenfonds houdt de SIS-kaart van de overledene in en past indien nodig de SIS-kaart en kleefzegels van de nabestaanden aan. Voor de weduw(e)naar wordt de hoedanigheid als verzekerde aangepast. Het ziekenfonds kijkt ook na of u recht heeft op verhoogde tegemoetkomingen voor gezondheidszorg. Dit hangt af van uw jaarlijks bruto inkomen als weduw(e)naar. WERKGEVER Als de overledene nog werkte, breng dan zo snel mogelijk de werkgever op de hoogte en bezorg hem een uittreksel van overlijden. Als de overledene een vervangingsinkomen had (ziekte-uitkering, werkloosheidsvergoeding, leefloon,...) moet u de betrokken instantie op de hoogte brengen. Kijk na of alle lonen of wedden, vakantiegeld, dertiende maand en eventuele andere vergoedingen werden uitbetaald. Ga na of er nog loonstrookjes of bijdragebons voor de ziekteverzekering moeten afgeleverd worden. Vakantiegeld van het lopende jaar wordt berekend in verhouding tot de periode waarin gewerkt werd en in verhouding tot het loon. Als de overledene een bediende was, dan betaalt de werkgever het vakantiegeld. Is de overledene een arbeider, dan gebeurt de uitbetaling door het vakantiefonds waarbij de werkgever aangesloten is. Verstappen uitvaartzorg 7

8 Bij sommige werkgevers worden er tegemoetkomingen uitgereikt bij overlijden. Dit kan u dus best navragen. Kijk ook na of de overledene een groepsverzekering had. Belangrijk! U brengt ook best een uittreksel van overlijden binnen bij uw eigen werkgever. Als naaste familie heeft u namelijk recht op klein verlet. Bij overlijden van uw echtgeno(o)t(e), uw kind of echtgeno(o)t(e) van uw kind, vader of moeder, schoonvader of schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder krijgt u drie dagen vrijaf, te kiezen tussen de dag van overlijden en de dag van de uitvaart. Bij overlijden van uw broer of zus, schoonbroer of schoonzus, grootvader of grootmoeder, kleinkind, overgrootvader of overgrootmoeder of achterkleinkind krijgt u vrijaf op de dag van de uitvaart. Arbeidsongeval Als het overlijden een gevolg is van een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk, dan hebben de nabestaanden recht op een levenslange jaarrente. De persoon die de begrafeniskosten draagt, ontvangt daar bovendien een vergoeding voor. Voor informatie kan u terecht bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, Troonstraat 100, 1050 Brussel, tel: , Beroepsziekte Ook als het overlijden een gevolg is van een erkende beroepsziekte, hebben de nabestaanden soms recht op een vergoeding. Vraag het na bij het Fonds voor Beroepsziekten, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel, tel: VAKBOND Als de overledene aangesloten was bij een vakbond, dient u deze op de hoogte te brengen. Neem hiervoor het lidboekje mee en een uittreksel van overlijden. De meeste vakbonden voorzien een kleine tussenkomst in de uitvaartkosten. Dit is normaal afhankelijk van het aantal jaren lidmaatschap. Bij het bereiken van de pensioenleeftijd, is er meestal geen of een veel lagere tussenkomst. VOOR ZELFSTANDIGEN Als de overledene actief was als zelfstandige, bekijk dan of de volgende diensten verwittigd moeten worden: de handelsrechtbank de directe belastingen de dienst BTW en accijnzen de pensioenkas voor zelfstandigen U kan deze zaken best met de boekhouder overlopen. Hij bekijkt wat er moet gebeuren afhankelijk van de eventuele voortzetting, stopzetting of overname van de activiteiten. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van Zelfstandigen, Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, tel: , 8 De eerste stappen bij verlies...

9 FINANCIËLE INSTELLINGEN Had de overledene een bankrekening, een spaarrekening, beleggingen, een safe of een lening bij een financiële instelling, dan moet u het overlijden zo snel mogelijk melden. Als de overledene een lening had, kijk dan na of er ook een schuldsaldoverzekering aan verbonden is, of dit voor het gehele bedrag of een gedeelte is en wie de begunstigde is. Indien dit een financiële instelling is, dan wordt de terugbetaling van uw lening geheel of gedeeltelijk stopgezet vanaf het moment dat de verzekering het schuldsaldo overmaakt aan de bank. Wat wordt er geblokkeerd? Bij het overlijden van een inwoner van België of zijn echtgeno(o)t(e), blokkeert de bank alle bank- en spaarrekeningen en effectendepots op naam van de overledene, plus de gemeenschappelijke rekeningen (d.w.z. op naam van beide echtgenoten). Ook kluizen op naam van de overledene worden verzegeld. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden kunnen na het overlijden van hun partner beschikken over de helft van wat er op de bankrekeningen staat, tot maximum euro. Het geld kan dienen voor dagelijkse uitgaven en u mag het afhalen zonder een attest of een akte van erfopvolging. U mag dit maximumbedrag niet overschrijden! Elektriciteits-, gas-, water- en telefoonrekeningen en huur kunnen met het tegoed op de geblokkeerde rekening betaald worden voor zover ze betrekking hebben op de periode voor het overlijden. Ook ziekenhuisfacturen, dokterskosten, de begrafenis- of crematiekosten kunnen op verzoek van de familie onmiddellijk betaald worden via deze rekening. Hebt u die kosten zelf al betaald, dan kan u de bank om terugbetaling vragen. Hiervoor legt u de originele facturen en rekeningen voor. Hoe het geblokkeerde geld vrijkrijgen? Om het geld vrij te krijgen, moet u een document voorleggen waaruit de erfrechten van de nabestaanden blijkt. Een attest van erfopvolging kan kosteloos afgehaald worden bij het Registratiekantoor op voorwaarde dat de totale rekeningtegoeden niet hoger zijn dan euro. Voor hogere bedragen is een notariële akte van bekendheid vereist. Die kan u opvragen bij de notaris. De notariële akte van bekendheid is altijd verplicht indien er een testament, een gift tussen echtgenoten of een huwelijkscontract bestaat. Deze akte is ook noodzakelijk voor de ontzegeling van een bankkluis. Neem de volgende documenten en gegevens mee naar uw notaris: een origineel uittreksel van overlijden trouwboekje(s) van de overledene indien de overledene niet gehuwd was: het trouwboekje van de ouders en van de broers en zussen alle gegevens van de erfgenamen: familienaam, voornamen, geboorteplaats en -datum, adres. Sinds kort is er een nieuwe regeling van toepassing. Vooraleer de notaris of de ontvanger van het registratiekantoor een akte/ attest mag afleveren, is hij verplicht eerst de fiscus op de hoogte te brengen van het overlijden. Zo kan de fiscus nagaan of de overledene of iemand van zijn/haar erfgenamen nog een uitstaande belastingschuld heeft. De fiscus stuurt nadien een kennisgeving met de vermelding van de al dan niet openstaande schulden naar de meldingsplichtige. Indien er belastingschulden zijn, moeten deze eerst betaald worden. Deze procedure kan toch een tweetal maanden in beslag nemen. Zodra de bank het document in zijn bezit heeft, kunnen de rekeningen gedeblokkeerd worden. Registratiekantoor Geel Werft 65 - tel: Registratiekantoor Mol Venakkerstraat 2 - tel: Registratiekantoor Turnhout Gemeentestraat 11 - tel: of Registratiekantoor Herentals Belgiëlaan 31 - tel: Verstappen uitvaartzorg 9

10 VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Levensverzekering U zal een origineel uittreksel van overlijden moeten voorleggen samen met een verslag van de arts die het overlijden heeft vastgesteld, met de vermelding van de doodsoorzaak. De maatschappij zal dan zorgen voor de uitkering aan de nabestaanden. Schuldsaldoverzekering Indien er nog een lening lopende was op naam van de overledene of samen met de overledene, controleer dan of deze geheel of gedeeltelijk gewaarborgd werd met een schuldsaldoverzekering. Indien dit het geval is, zal men de terugbetaling van de lening geheel of gedeeltelijk stopzetten. Autoverzekering U zal een uittreksel van overlijden moeten voorleggen aan de verzekeringsmaatschappij. Indien de nummerplaat wordt overgedragen eveneens een attest van erfopvolging. Als het overlijden een rechtstreeks gevolg is van een verkeersongeval, neem dan onmiddellijk contact op met de verzekeringsmaatschappij! Hospitalisatieverzekering Kijk eerst goed na of er nog tussenkomsten van de hospitalisatieverzekering verschuldigd zijn voor ziekenhuisopnames voor het overlijden. Stel de verzekering op de hoogte van het overlijden en bezorg hen een uittreksel van overlijden. Brand- en familiale verzekering Bezorg de maatschappij een uittreksel van overlijden (of een kopie). Geef ook de gegevens door van diegene die eventueel de verzekering op zijn of haar naam verderzet. Stopzetten gebeurt schriftelijk. Uitvaartverzekering Bezorg de maatschappij een uittreksel van overlijden, zo kunnen zij de uitvaartkosten en eventueel een aanvullend kapitaal uitkeren aan de begrafenisondernemer. Het resterende bedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. NUTSVOORZIENINGEN Wij maken gebruik van heel wat nutsvoorzieningen. U kan best nagaan wie de leveranciers zijn van gas, water, elektriciteit, telefoon, GSM-abonnementen,... Breng alle betrokken maatschappijen op de hoogte van het overlijden met vermelding van stopzetting of overzetting op een ander persoon. 10 De eerste stappen bij verlies...

11 3. Over pensioen en overlevingspensioen Als de overledene gepensioneerd was, wordt de dienst voor pensioenen automatisch verwittigd via het rijksregister. U hoeft hiervoor dus niets te ondernemen. PENSIOENVERZEKERING Er zijn tegenwoordig heel wat (grotere) bedrijven die voor hun werknemers een extralegale pensioenverzekering afgesloten hebben. Bij overlijden wordt het gespaarde kapitaal meestal uitbetaald aan de overlevende partner. Informeer hiernaar bij de werkgever. OVERLEVINGSPENSIOEN Misschien heeft u als weduw(e)naar recht op een overlevingspensioen. Er bestaan zoveel pensioenstelsels in België en de berekening van het overlevingspensioen hangt van verschillende factoren af. We beperken ons daarom tot de belangrijkste gegevens. Voor verdere vragen kan u terecht op de pensioendienst van uw gemeente. Over het algemeen moet u - om recht te hebben op een overlevingspensioen - ten minste 45 jaar oud zijn en minstens één jaar gehuwd of wettelijk samenwonend zijn geweest met de overledene. (Er zijn echter afwijkingen op deze voorwaarden.) U kan enkel aanspraak maken op een overlevingspensioen als uw overleden echtgeno(o)t(e) zijn beroepsactiviteit in België heeft uitgeoefend, of in het buitenland voor een werkgever die in België gevestigd is. Bij welke dienst u terecht kan, hangt af van het stelsel waaronder de overledene werkte: Werkte de overledene in het werknemersstelsel, neem dan contact op met de Rijksdienst voor pensioenen (RVP), Centraal bestuur, Zuidertoren, 1060 Brussel, tel: , Werkte de overledene in het zelfstandigenstelsel, neem dan contact op met de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, tel: , Voor info over het ambtenarenstelsel, neem contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën - Administratie van de Thesaurie, CDVU - Maandelijkse pensioenen, Kunstlaan 30, 1040 Brussel, tel: , minfin.fed.be, Verstappen uitvaartzorg 11

12 12 De eerste stappen bij verlies...

13 4. De erfenis TESTAMENT Als u wil weten of de overledene een testament naliet, richt u zich best tot een notaris. Deze kan navraag doen bij het Centraal Register voor Testamenten. Er kan ook een eigenhandig geschreven testament bestaan, zonder dat dit geregistreerd is. In dit geval zal u in de persoonlijke documenten van de overledene moeten zoeken. WIE ERFT ER? Wanneer de overledene geen testament of huwelijkscontract heeft opgemaakt, worden de erfgenamen gerangschikt volgens bloedverwantschap: 1. alle afstammelingen van de overledene zijnde de langstlevende echtgenoot, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 2. als de overledene geen afstammelingen nalaat: de ouders met zijn broers/zusters en/of hun afstammelingen De echtgeno(o)t(e) neemt een bijzondere plaats in. Gehuwd zijn en wel of geen kinderen hebben, geeft een totaal verschillend beeld. Is de overledene gehuwd en hij/zij heeft wel kinderen? Dan krijgt de weduwe of weduwnaar het vruchtgebruik van de hele nalatenschap, de kinderen krijgen de naakte eigendom. De kinderen krijgen ieder een gelijk deel. Als een kind vooroverleden is, dan erven zijn kinderen in zijn plaats. Zijn er geen kinderen, dan gaat zijn deel naar zijn broers en zusters. Is de overledene gehuwd en hij/zij heeft geen kinderen? Dan krijgt de weduwe of weduwnaar de hele gemeenschap in volle eigendom plus het vruchtgebruik van de eigen goederen van de overleden echtgeno(o)t(e). De naakte eigendom van deze goederen gaat naar de familie van de overledene, en dit in de volgorde van broers en zusters, eventueel vader en moeder,... Zolang de weduwe of weduwnaar leeft, moet de familie haar of hem het gebruik en het genot van die eigen goederen laten. Als de overledene geen kinderen had en ook geen verdere familieleden nalaat, erft de langstlevende echtgenoot de hele nalatenschap in volle eigendom. Een speciale bescherming is voorzien voor de gezinswoning met huisraad. De weduwe of weduwnaar zal deze woning steeds mogen betrekken en gebruiken, wie ook de naakte eigenaar is: kinderen, stiefkinderen, broers, zusters,... Verstappen uitvaartzorg 13

14 Moet men een erfenis aanvaarden? Niet noodzakelijk. De wet laat u de keuze tussen: zuiver te aanvaarden te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving te verwerpen. Meerderjarige en bekwame erfgenamen zullen in principe de nalatenschap aanvaarden. Dit houdt in dat zij de erfenis ontvangen, maar ook instaan voor de betaling van alle schulden. Overtreffen deze laatste het actief, dan zullen zij moeten bijleggen. Wanneer vooraf niet geweten is of er schulden zijn, aanvaardt men best onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dit is een welbepaalde procedure waarbij men nooit méér schulden zal moeten betalen dan het actief dat men erft. In het slechtste geval zal men dus niets ontvangen, maar ook niets moeten opleggen. Wanneer men weet dat er massa s schulden zijn, verwerpt men de nalatenschap best ineens. Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving en verwerpen gebeurt op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg waar de erflater zijn laatste woonplaats had. Overweegt u de nalatenschap te verwerpen, dan moet u alle aanwezige goederen onaangeroerd laten. Een nalatenschap verwerpen wil niet zeggen dat u de uitvaartkosten niet hoeft te betalen. Hier geldt de regel dat de opdrachtgever ook instaat voor de betaling. AANGIFTE SUCCESSIE Indien de overledene roerende of onroerende goederen nalaat, moeten de erfgenamen hiervan aangifte doen bij het Registratiekantoor van het gebied waar de overledene woonde, en dit binnen de vier maanden na overlijden. Deze aangifte gebeurt op een speciaal aangifteformulier dat u bij de Registratie kan bekomen. Indien u zich tot een notaris wendt, zal hij al deze zaken voor u regelen. Wat moet op deze aangifte vermeld staan? volledige identiteit van de aangevers: naam, voornamen, beroep, adres, geboorteplaats en -datum en de volledige identiteit van de huwelijkspartner de volledige identiteit van de overledene, plaats en datum van overlijden en de identiteit van de huwelijkspartner indien hij getrouwd was plaats waar men de laatste 5 jaar zijn fiscale woonplaats had van alle erfgenamen de volledige identiteit en ook die van hun huwelijkspartner, graad van verwantschap met de overledene, te ontvangen bedrag, hoe ze dit bedrag verwerven: erfenis, schenking of testament. Identiteit, woonplaats, geboorteplaats en -datum van hun kinderen jonger dan 18 jaar identiteit van de erfgenamen die eventueel uitgesloten zijn op basis van uiterste wilsbeschikking een correspondentieadres binnen het ambtsgebied van het Registratiekantoor of de overledene het vruchtgebruik van bepaalde goederen bezat sommige schenkingen of verkopingen: indien de overledene binnen de drie jaar voor het overlijden een schenking heeft gedaan bij geregistreerde of nog te registreren akten of onroerende goederen heeft verkocht een nauwkeurige opgave van de baten en de lasten van de nalatenschap De activa: Tot de activa van de overledene behoren alle roerende en onroerende goederen die op het ogenblik van het overlijden tot het gemeenschappelijk of het eigen bezit van de overledene behoorden. U moet in principe elk goed afzonderlijk opgeven. Denk voor onroerende goederen aan: opgave van aard, kadastrale ligging en een schatting van de verkoopwaarde op het ogenblik van overlijden. Roerende goederen zijn huisraad, meubelen en dergelijke, aandelen, obligaties, tegoeden op bank- en spaarrekeningen, uitbetaald bedrag levensverzekering, De passiva: persoonlijke schulden van de overledene alle kosten van laatste ziekte, te betalen belastingen, alle nog te betalen rekeningen van water, gas, elektriciteit, die betrekking hebben op de periode voor het overlijden maar betaald worden na het overlijden kosten van de begrafenis of crematie, grafzerk, koffietafel (kopies facturen bijvoegen) 14 De eerste stappen bij verlies...

15 In het Vlaams Gewest is de langstlevende partner vrijgesteld van successierechten op de gezinswoning en de inboedel. Dit geldt zowel voor gehuwden als voor wettelijk samenwonenden. Deze maatregel is ook van toepassing voor broers en zussen die al 3 jaar onder één dak wonen. Dankzij deze vrijstelling wordt vermeden dat de overlevende partner misschien het huis moet verkopen omdat hij of zij de successierechten niet kan betalen. De vrijstelling geldt alleen voor de gezinswoning, dus niet voor een tweede verblijf. De gezinswoning is de hoofdverblijfplaats waar de partners op het ogenblik van het overlijden samenleefden. Let op: er mag tussen de samenwonenden geen verwantschap zijn in op- of neergaande lijn (kind-ouder-grootouder). Als de feitelijke samenwoning onderbroken wordt wegens overmacht (bv. noodzakelijke opname in een verzorgingstehuis), is dat geen reden om de vrijstelling te weigeren. Ook wanneer beide partners naar een rust- en verzorgingstehuis of een serviceflat gaan, kunnen ze nog altijd als samenwonenden beschouwd worden en kan de woning die ze ondertussen verlaten hebben, nog wél in aanmerking komen voor de vrijstelling. De vrijstelling geldt alleen voor de langstlevende partner en niet voor andere erfgenamen. De kinderen moeten dus nog altijd successierechten betalen op bijvoorbeeld de naakte eigendom van de woning waarvan de overlevende ouder het vruchtgebruik krijgt. Verstappen uitvaartzorg 15

16 5. Als er kinderen ten laste zijn VOOGDIJ MINDERJARIGE KINDEREN De overlevende ouder neemt tegenwoordig het ouderlijk gezag automatisch over. Er moet dus geen familieraad meer gevormd worden en er wordt geen voogd aangesteld. Minderjarige kinderen kunnen de nalatenschap enkel aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen. Hiervoor moet de overlevende ouder wel langsgaan bij het Vredegerecht, daar waar de minderjarige gedomicilieerd is. De aanvaarding of de verwerping zelf dient te gebeuren op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, daar waar de overledene zijn laatste woonplaats had. KINDERBIJSLAGFONDS Als er nog kinderen ten laste zijn, vergeet dan niet het kinderbijslagfonds te verwittigen. Bij overlijden van één van de ouders gaat de kinderbijslag omhoog. De documenten die u daarvoor nodig heeft zijn een uittreksel van overlijden en een geboorteakte van de rechthebbende kinderen. was de overledene een loontrekkende, dan loopt dit via het kinderbijslagfonds (opvragen aan werkgever) voor overheidspersoneel moeten de documenten naar de Rijksdienst Kinderbijslag Werknemers, Trierstraat 70, 1000 Brussel, tel: voor zelfstandigen is dit geregeld via hun sociale verzekeringskas voor grensarbeiders die in Nederland werkten op het ogenblik van overlijden zijn er twee mogelijkheden. Als de overledene vroeger als loontrekkende in België werkte, kan u deze bijslag aanvragen bij de laatste werkgever in België. Zoniet, dan betaalt de raad van de arbeid van het district van de werkgever uit Nederland STUDIETOELAGEN Na een overlijden valt een gezin bijna altijd terug op een lager inkomen. Hierdoor komt u eventueel in aanmerking voor een studietoelage voor de studerende kinderen, van kleuterschool tot hoger onderwijs. Voor informatie kan u terecht bij de dienst onderwijs van uw gemeente of op 16 De eerste stappen bij verlies...

17 6. Wat met de autonummerplaat? Na overlijden mag zowel de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner als één van de kinderen de nummerplaat overnemen, voor zover het voertuig van de overleden titularis of een ander voertuig tegelijkertijd ingeschreven wordt onder dit plaatnummer. Dit geldt enkel voor nummerplaten volgens het nieuwe model. Oude kentekenplaten (van voor 15/11/2010) worden vervangen. U moet bij het aanvraagformulier de nodige attesten toevoegen: een bewijs van overlijden, plus: voor een overdracht van plaat tussen gehuwden: ofwel een afschrift uit de huwelijksakte, ofwel een attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente. Dit attest mag maximum 15 dagen oud zijn. voor een overdracht van plaat tussen wettelijk samenwonenden: een attest van wettelijke samenwoning afgeleverd door de gemeente. Dit attest mag maximum 15 dagen oud zijn. voor een overdracht van plaat van ouder naar kind: ofwel een uittreksel uit de geboorteakte, ofwel een afschrift van de akte van wettelijke adoptie, ofwel een recent attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente. Dit laatste attest mag maximum 15 dagen oud zijn. Wanneer het gaat over een overdracht van een kentekenplaat tegelijkertijd met het voertuig dat op die plaat was ingeschreven, moet er geen attest van een keuringsstation op het aanvraagformulier voorkomen. In dit geval moet het originele kentekenbewijs bij de aanvraag tot inschrijving gevoegd worden. U kan hiervoor natuurlijk ook de verzekeringsagent contacteren of u wenden tot de dienst inschrijving voertuigen, Residentie Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel, tel: Verstappen uitvaartzorg 17

18 7. Recht op deze tegemoetkomingen? OORLOGSRENTE en -VERGOEDING Was de overledene een oud-strijder of een oorlogsinvalide, of een erkend oorlogsslachtoffer, dan kan deze meerdere tegemoetkomingen ontvangen hebben. In bepaalde gevallen kunnen deze rechten worden overgedragen op de weduwe. Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers, Regentlaan 45-46, 1000 Brussel, tel: , INKOMENSGARANTIE In België is het de bedoeling dat iedereen een minimum aan bestaansmiddelen ontvangt. Is uw inkomen of pensioen lager dan het vastgestelde bestaansminimum en voldoet u aan bepaalde opgelegde voorwaarden, dan kan u genieten van een aanvullend inkomen. Men gaat uiteraard vooraf alle bestaansmiddelen onderzoeken. 8. Huren en verhuren Zowel voor huur- als verhuurcontracten lopen de rechten en plichten van de overledene in principe automatisch door op de erfgenamen. Het huurcontract blijft en de huur blijft doorlopen. Kijk wel na of er een bijzondere bepaling is opgenomen over de beëindiging van het contract bij overlijden. Als dit niet het geval is, kunnen de erfgenamen het contract beëindigen volgens de geldende bepalingen of met wederzijdse toestemming. Huurt u een woning van een Sociale Bouwmaatschappij, dan kan u in bepaalde gevallen een huurprijsvermindering bekomen. Doe hiervoor navraag bij de betrokken diensten. 18 De eerste stappen bij verlies...

19 9. Uw uitvaart vooraf regelen? Zo wil ik mijn afscheid. U kan uw uitvaart zelf tot in detail voorbereiden. Alle persoonlijke wensen kan u vastleggen in het Verstappenuitvaartwensenmapje. Hierin staan alle mogelijkheden uitvoerig beschreven. U kan het bekomen in onze uitvaartwinkels. Wie zelf financiële regelingen wil treffen voor zijn/haar uitvaart, kan een uitvaartverzekering nemen. Zo hoeven de nabestaanden zich geen zorgen te maken. Wij werken als onafhankelijke begrafenisondernemer samen met Coronaverzekeringen en KBC-verzekeringen. U kan hen terugvinden op of Als u meer info wenst over een uitvaartverzekering of u wilt hulp bij het noteren van uw wensen, kunt u ons altijd contacteren. Tot slot We hopen dat deze brochure van nut is geweest. We vinden het belangrijk om de familie van een overledene zoveel mogelijk zorgen te besparen. Nadat alle praktische rompslomp van de baan is, kunnen veel mensen pas echt beginnen rouwen. We willen u en uw familie veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd. Verstappen uitvaartzorg 19

20 Wij hopen dat deze informatiebrochure een goede hulp mag zijn bij het afhandelen van alle administratieve formaliteiten. Ondanks onze zorgvuldige controle over de juistheid van de gegeven informatie, zijn wij niet verantwoordelijk voor wijzigingen van bepaalde gegevens. Zowel het concept van de map, als de erin aangebrachte informatie mag, noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Een uitgave van Verstappen nv Eerste uitgave anno 2002 Tweede uitgave anno 2004 Derde uitgave anno 2007 Vierde uitgave anno 2010 Vijfde uitgave anno 2013

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is.

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is. Voorwoord Doodgaan is nu niet direct een onderwerp waar we dagelijks over praten. Verdriet kunnen we niet wegnemen, hoe graag we het ook willen. Wel kunnen we via deze uitgave wijzen op een aantal belangrijke

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? Een overlijden, wat nu? Praktische leidraad voor de nabestaanden Een uitgave van de CDSCA Sociale Dienst Defensie in samenwerking met DG HR 2 Een overlijden, wat nu? Inhoudstafel Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden Informatiebrochure Wat te doen na een overlijden Een praktische gids voor nabestaanden 3 1. Voor de plechtigheid...4 1.1 Te contacteren instanties...4 1.2 Omstandigheden van het overlijden...7 1.3 Persoonlijke

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831 DEFENSIE DGHR-SPS-SOCMOR-001 Ed 001 / Rev 000 01 Dec 07 ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES SPECIFIEKE PROCEDURE Dossier overlijden van militairen Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834 Goedkeurende

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 166 4.1 ALGEMENE BEGRIPPEN 169 - openvallen van een erfenis, aangifte, verdeling erfenis - gelijktijdig overlijden (van commorientes) 4.2 WETTELIJK

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7

1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 INHOUDSTAFEL GEZINSGIDS 1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7 2. GEZIN EN WELZIJN 10 2.1. Zwangerschap en geboorte 10 2.2. Wettelijke bescherming van het moederschap 12

Nadere informatie

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken

Nadere informatie

Slim nalaten en schenken

Slim nalaten en schenken Slim nalaten en schenken Ciska Sikkel-Spierenburg Slim nalaten en schenken Zo doet u dat 14 e druk, mei 2010 Copyright 2010 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

Rondom overlijden. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden?

Rondom overlijden. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden? Rondom overlijden Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden? Antwoord op veel vragen in dit boekje. Om te weten of om zelf in te vullen. Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie