GIDS VOOR DE NABESTAANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS VOOR DE NABESTAANDEN"

Transcriptie

1 GIDS VOOR DE NABESTAANDEN Overzicht van alle praktische en administratieve aspecten die je moet regelen bij het verlies van een ouder, partner of kind.

2 Inhoud 1. Praktische en administratieve regelingen bij een overlijden Het overlijden vaststellen Het overlijden aangeven De uitvaart organiseren Instanties inlichten De werkgever inlichten Personeel van de stad Antwerpen Verlof bij een overlijden Pensioendienst inlichten, overlevingspensioen aanvragen Pensioen ten laste van stad Antwerpen Pensioendienst voor de overheidssector Pensioendienst voor medewerkers in loondienst Pensioendienst voor zelfstandigen Overlevingspensioen aanvragen Uitbetalinginstellingen inlichten Ziekte- of invaliditeitsuitkering Tegemoetkoming voor Personen met een handicap Subsidie van diensten, voorzieningen voor Personen met een handicap Uitkeringen bij een arbeidsongeval Uitkeringen bij een beroepsziekte Praktische regelingen kinderen Kinderbijslagfonds Kinderbijslagfonds voor het personeel van de stad Antwerpen: Studietoelagen Kadastraal inkomen Voogdij Kraamgeld Financiële, sociale en administratieve instanties, notaris Financiële instanties Bank Verzekeringen Belastingsdienst Sociale instanties Ziekenfonds Vakbond Administratieve zaken De verhuurder Nutsbedrijven Autoverzekering Abonnementen en lidmaatschappen Notaris - testament Wat kost het? Hulp... 15

3 Gids voor de nabestaanden 1. Praktische en administratieve regelingen bij een overlijden. Als een dierbare overlijdt, komt veel op je af. Een verdriet dat je overvalt. Maar je moet ook praktische zaken regelen en een waardig afscheid organiseren. Deze gids is een houvast. Het geeft je een overzicht van alle praktische en administratieve aspecten die je moet regelen bij het verlies van een ouder, partner of een kind: Hoe laat je het overlijden vaststellen? Welke instanties moet je inlichten over het overlijden? Hoe vraag je een pensioen aan? Hoe regel je de bankzaken? En als ik dood ben, treur dan niet ik ben niet echt dood, moet je weten het is mijn lichaam dat ik achterliet dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten. Bram Vermeulen Je wilt meer informatie of ondersteuning? Vraag die gerust aan Sodipa, de personeelsvereniging van stad Antwerpen. IVA-Sodipa Francis Wellesplein Antwerpen tel / website: Je vindt ook informatie over rouwverwerking en palliatieve hulpverlening op het intranet van personeelsmanagement van stad Antwerpen. 5

4 1.1 Het overlijden vaststellen Een overlijden moet officieel vastgesteld worden. Als dit thuis gebeurt, waarschuw je de huisarts of de dokter met wachtdienst. Hij of zij stelt het overlijden vast, nadien maakt en ondertekent de dokter een overlijdensattest. Bij een overlijden in een ziekenhuis zorgt men daar voor het overlijdensattest. Bij een crematie is een tweede medisch attest vereist om te bevestigen dat het een natuurlijke dood betreft en dat de overledene geen pacemaker (meer) draagt. Besliste de overledene om zijn lichaam aan de wetenschap te schenken of organen af te staan? Breng dan het ziekenhuis hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. 1.2 Het overlijden aangeven Geef het overlijden van een persoon zo snel mogelijk aan bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar hij of zij overleden is. Nadien wordt deze aangifte doorgestuurd naar de gemeente waar de overledene woont. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Voor een aangifte neem je volgende documenten mee naar de gemeente: het overlijdensattest de identiteitskaart van de overledene de identiteitskaart van de aangever eventueel het trouwboekje van de overledene eventueel het rijbewijs van de overledene eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene eventueel aanvraag tot crematie. Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je volgende extra documenten mee: een proces-verbaal van een officier van de politie de toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings. Een akte van overlijden bewijst het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Nadien geeft hij de toestemming tot vervoer en begrafenis of crematie van de overledene. Je kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de akte van overlijden is ingeschreven. Vraag meteen voldoende uittreksels. Je hebt een vijftal originele uittreksels nodig voor de instellingen die je van het overlijden op de hoogte moet brengen. In de andere gevallen volstaan kopieën. Districten: Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen, tel Berchem, Grote Steenweg 150, 2600 Berchem, tel Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht, tel Borgerhout, Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout, tel Deurne, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne, tel Ekeren, Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren, tel Hoboken, Marneflaan 3, 2660 Hoboken, tel Merksem, Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 Merksem, tel Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk, tel De uitvaart organiseren Een begrafenisondernemer neemt de meeste zaken van je over. Zo: regelt hij voor jou een aantal administratieve formaliteiten neemt hij de zorg voor het overleden lichaam over en regelt hij de uitvaart. Uiteraard houdt hij rekening met jouw wensen of het eventuele testament van de overledene. Vraag gerust een offerte bij de begrafenisondernemer. Zo weet je welke diensten hij kan aanbieden en voor welke prijs. Alle informatie over begrafenisondernemers of crematie in België vind je op de officiële website van de Belgische begrafenisondernemingen Funebra. en Wil je een stoffelijk overschot voor een bepaalde periode laten begraven? Of wil je dit na een crematie laten bijzetten in een columbarium? Dan moet je een concessie aanvragen. Een concessie is eigenlijk een vergunning. De gemeente bepaalt de duur van de concessie, met een maximum van vijftig jaar. Voor meer informatie raadpleeg je de dienst burgerlijke stand van de gemeente van begraving of een begrafenisondernemer. Begraafplaatsen in België hebben een neutraal karakter. Een aantal gemeentes voorziet wel een aantal percelen voor Islamitische en Joodse geloofsovertuigingen. Je kan een overledene laten begraven in zijn of haar herkomstland. Respecteer wel aantal regels en praktische regelingen bij deze begrafenis. Voor de Islamitische geloofsovertuiging vind je informatie bij: Executieve van de Moslims van België Rouppeplein Brussel tel

5 2. Instanties inlichten Bij een overlijden breng je zo snel mogelijk een aantal instanties op de hoogte: werkgever, het loon moet worden stopgezet pensioendienst inlichten, vraag het overlevingspensioen aan uitbetalinginstellingen inlichten, voor de uitbetaling van de verzekering kinderbijslagfonds. 2.1 De werkgever inlichten Breng zo snel mogelijk de werkgever op de hoogte als de overledene voordien werkte. Bezorg hem ook een uittreksel uit de overlijdensakte. De werkgever zal alle nog verschuldigde lonen (tot op de dag van het overlijden), dertiende maand, vakantiegelden en eventuele vergoedingen uitbetalen. Controleer of er loonbrieven en andere documenten werden afgeleverd. Het vakantiegeld voor het lopende jaar wordt berekend in verhouding tot de periode van tewerkstelling tijdens het voorafgaande jaar. Was de overledene een arbeider, dan gebeurt de uitbetaling door het vakantiefonds waarbij de werkgever is aangesloten. Vraag na of de werkgever bijdraagt aan de begrafenis- of crematiekosten van zijn medewerkers Vraag na of de overledene aangesloten was bij een groepsverzekering Medewerkers van stad Antwerpen Als medewerker van stad Antwerpen meld je het verlies van je partner of kind aan de personeelsdienst van je bedrijfseenheid en je directe chef. Je personeelsdienst meldt het overlijden verder aan de betrokken diensten van de bedrijfseenheid personeelsmanagement (loondienst, pensioendienst, ). Sodipa voorziet voor actieve medewerkers een begrafenisvergoeding van 250 euro bij verlies van partner of inwonend kind ten laste Verlof bij een overlijden Als medewerker van stad Antwerpen heb je recht op omstandigheidsverlof bij een overlijden. Het verlof wordt toegekend en opgenomen in werkdagen volgens je werkrooster. Je bezorgt een bewijsstuk aan de personeelsdienst of aan info+. Bij het overlijden van een samenwonende of huwelijkspartner krijg je 4 werkdagen verlof, op te nemen binnen de 6 maanden. Bij het overlijden van een bloed- of aanverwant van de medewerker of van de samenwonende partner in de tweede graad, een overgrootouder of een achterkleinkind krijg je 1 werkdag verlof, op te nemen binnen de 6 maanden. 2.2 Pensioendienst inlichten, overlevingspensioen aanvragen Pensioen Ontving je partner al een pensioen? Of wil je een pensioen aanvragen? Contacteer dan zo snel mogelijk de juiste pensioenkas. In ons land bestaan meerdere pensioenstelsels: 1. het stelsel van de openbare sector: voor vastbenoemde medewerkers van de federale overheid en de gemeenschappen, OCMW s, sommige gemeentes, intercommunales, politie 2. het medewerkersstelsel: voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst als arbeider of bediende. Dit is ook van toepassing op contractuele en tijdelijke medewerkers in een overheidsdienst. 3. het zelfstandigenstelsel: voor zelfstandigen zonder een arbeidsovereenkomst. Statutaire medewerkers van stad Antwerpen vallen onder het stelsel van de openbare sector (1). Contractuele of tijdelijke stadsmedewerkers vallen onder het medewerkersstelsel (2). Het overlijden van een stadsmedewerker van de stad of van een gepensioneerd statutair personeelslid, meld je aan de personeelsdienst. In geval van pensioen contacteer je de pensioendienst: voor het ontvangen van een overlevingspensioen voor het ontvangen van een begrafenisvergoeding: dit geldt voor alle actieve medewerkers en voor statutaire gepensioneerde medewerkers om na te gaan of er nog pensioentegoeden zijn Pensioen ten laste van stad Antwerpen Personeelsmanagement Dienst pensioenen Francis Wellesplein Antwerpen tel De pensioendienst licht de andere betrokken diensten verder in. 8 9

6 2.2.2 Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 - bus Brussel - België tel fax website: PDOS is de federale overheidsdienst die het rust- en overlevingspensioen van de ambtenaren toekent, berekent en beheert. Je contacteert de PDOS via de pensioenpunten verspreid in Vlaanderen. Iedere ambtenaar die inlichtingen wilt in verband met zijn pensioen kan hier terecht. Je vindt de lijst van pensioenpunten en de openingstijden via onderstaande link. Afhankelijk van je vraag neem je de SIS-kaart van de overledene mee. Of voorzie een ander document met het rijksregisternummer, een overzicht van de loopbaan en de maandelijkse loonfiches van de laatste 5 jaar. Je kunt ook telefonisch, per mail of per brief alle pensioensvragen stellen aan het contactcenter of een afspraak maken (via het pensioenpunt Brussel). tel fax Alle formulieren kan je terugvinden op: Je kunt het pensioen zelf berekenen via: Pensioendienst voor medewerkers in loondienst Rijksdienst voor Pensioenen RVP Zuidertoren 1060 Brussel tel website: De RVP is de federale overheidsdienst die het rust- en overlevingspensioen van medewerkers toekent. Ze berekent en beheert ook de pensioenen voor zelfstandigen en keert de inkomensgarantie voor ouderen uit. Vraag je overlevingspensioen, rustpensioen, of de inkomensgarantie voor ouderen aan bij de gemeente waar je woont. Ben je inwoner van de stad Antwerpen? Dan kan je hiervoor terecht in je districtshuis Pensioendienst voor zelfstandigen Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen RSVZ Jan Jacobsplein Brussel tel fax website: Heb je vragen over de uitbetaling van het pensioen? Stel die aan: Centrale Dienst der Vaste Uitgaven Pensioenen Federale Overheidsdienst FINANCIEN CDVU - Maandelijkse Pensioenen Kunstlaan Brussel tel fax: website: Ambtenaren en gepensioneerde ambtenaren hebben recht op een begrafenisvergoeding. Die bedraagt gewoonlijk een maandloon of een pensioenmaand

7 De RSVZ behartigt de belangen en het statuut van zelfstandigen en heeft een gewestelijk kantoor in Antwerpen: Oudaan Antwerpen tel fax website: Werkte je partner als zelfstandige? Dan meld je het overlijden aan het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de griffie van de rechtbank van koophandel en de directe belastingen. De boekhouder van je partner kan hierbij wellicht adviseren. Hij kan ook contact opnemen met klanten en schuldeisers en advies geven over wat er met de zaak van de overledene moet gebeuren Overlevingspensioen aanvragen Bij overlijden van je partner kan je een overlevingspensioen aanvragen. Dat wordt berekend op de beroepsactiviteit van je overleden partner. Je moet ten minste 45 jaar oud zijn en minstens één jaar gehuwd zijn met de overledene. Wanneer kan je een overlevingspensioen aanvragen? Dien een aanvraag voor een overlevingspensioen bij voorkeur binnen de 12 maanden na het overlijden. In bepaalde gevallen wordt je recht op een overlevingspensioen automatisch onderzocht en moet je een aanvraag niet indienen. Informeer zelf even bij de pensioendienst of een districtshuis of stadskantoor naar keuze. Wie kan een overlevingspensioen aanvragen? Je kunt de aanvraag voor een overlevingspensioen zelf indienen, of je kunt iemand een volmacht verlenen om de aanvraag in jouw plaats in te dienen. Geef dan duidelijk aan waarvoor en aan wie je de volmacht verleent en hoelang de volmacht geldig is. Indien je geen periode aangeeft, is de volmacht automatisch 6 maanden geldig. 2.3 Uitbetalinginstellingen inlichten Had je partner een vervangingsinkomen of een tegemoetkoming? Dan moet je de instelling die de uitkering uitbetaalde zo snel mogelijk inlichten Ziekte- of invaliditeitsuitkering Contacteer hiervoor je ziekenfonds. Breng ook bij het ziekenfonds een uittreksel van de overlijdensakte binnen. Bezorg hen ook de SIS-kaart van de overledene. Wanneer je de facturen van de begrafeniskosten indient, zal het ziekenfonds in bepaalde gevallen een deel van deze kosten vergoeden. Omdat de stad ook een begrafenispremie voorziet zal het ziekenfonds deze premie niet of slechts gedeeltelijk geven aan statutaire medewerkers in openbare dienst. Het ziekenfonds past meteen je hoedanigheid van verzekerde aan op je SIS-kaart (weduwe, weduwnaar, alleenstaande). Je kunt hier informatie krijgen of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen Tegemoetkoming voor personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus Brussel tel (Contact Center) fax website: Subsidie van diensten, voorzieningen voor personen met een handicap VAPH Vlaams agentschap voor personen met een handicap Sterrenkundelaan Brussel tel fax website: Uitkeringen bij een arbeidsongeval Fonds voor arbeidsongevallen FAO Troonstraat Brussel tel fax website: Overlijdt een medewerker van stad Antwerpen door een arbeidsongeval of door een ongeval onderweg van of naar het werk? Dan zorgt de bedrijfseenheid voor een correct ingevulde aangifte van het overlijden met de omstandigheden van het ongeval

8 Personeelsmanagement stuurt de aangifte door naar de verzekering. De verzekering reageert naar de nabestaanden met een brief met de vereiste documenten. De aanpak is verschillend naargelang de situatie. Dienst Arbeidsongevallen: tel: Uitkeringen bij een beroepsziekte Fonds voor beroepsziekten FBZ Sterrenkundelaan Brussel tel website: 3. Praktische regelingen kinderen Bij een overlijden moet je een aantal praktische en administratieve aspecten regelen in verband met kinderbijslag. 3.1 Kinderbijslagfonds Als één van de ouders overlijdt, ontstaat recht op verhoogde wezenbijslag voor elk kind dat kinderbijslag krijgt. Het kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch het recht op de verhoogde wezenbijslag als het via de gemeente verneemt dat een ouder overleden is. Let wel, het recht op kinderbijslag eindigt op het einde van de maand waarin het kind overlijdt. Het kan enkele maanden duren voordat men het dossier heeft onderzocht en overgaat tot de betaling van wezenbijslag (met terugwerkende kracht). Vraag aan je werkgever om de juiste gezinstoestand aan je kinderbijslagfonds door te geven. Voor een aanvraag tot verhoogde wezenbijslag heb je een uittreksel uit de overlijdensakte nodig, een geboorteakte van ieder kind en een attest van gezinssamenstelling. Kinderbijslagfonds voor het personeel van de stad Antwerpen: RSZPPO Jozef II-straat Brussel Dienst gezinsprestaties tel fax website: Voor vragen over kinderbijslag kan je ook terecht bij personeelsmanagement. Dienst sociale zekerheid tel Studietoelagen Bij een overlijden van één van de ouders valt een gezin terug op een lager inkomen. Hierdoor heb je misschien recht op een studiebeurs voor de studerende kinderen in het gezin. Je hebt recht op een studietoelage op basis van het belastbaar inkomen van het voorafgaande jaar. Bij onverwachte wijzigingen in de gezinstoestand is er echter een aparte regeling. Breng de dienst voor studietoelagen op de hoogte van het overlijden. Deze stuurt een invulformulier waarop je het vermoedelijk inkomen aan kunt geven. Voor meer informatie kan je terecht in de school, op het provinciebestuur, op het gratis nummer 1700 of via

9 3.3 Kadastraal inkomen Heb je vermindering van het kadastraal inkomen voor de kinderen ten laste? De Belastingdienst Vlaanderen krijgt automatisch bericht als de gezinssituatie wijzigt, door overlijden van een van de kinderen: Vlaamse belastingsdienst Loket Antwerpen Anna Bijns gebouw Lange Kievitstraat bus Antwerpen tel Financiële, sociale en administratieve instanties, notaris. Naast de werkgever en diverse uitbetalinginstellingen moeten nog een aantal financiële of sociale zaken geregeld worden. Daarnaast huur je misschien een woning, ben je lid van een bibliotheek en heeft de overledene een wilsbeschikking laten opmaken bij een notaris. 3.4 Voogdij Enkel als beide ouders overleden zijn, wordt er een voogdij ingesteld. In dat geval wordt het bevoegde vredegerecht gecontacteerd door de burgerlijke stand van de gemeente op de plaats van overlijden. Nadien stuurt de vrederechter een uitnodiging om de voogdij te regelen. 3.5 Kraamgeld Ook voor een doodgeboren kind of bij een miskraam na minstens 180 dagen zwangerschap, hebt u recht op kraamgeld. Bij een miskraam hebt u een attest van de dokter nodig. Wanneer het kindje doodgeboren wordt, stelt de gemeente een akte van aangifte van een levenloos kind op. Bezorg die akte aan het kinderbijslagfonds. 4.1 Financiële instanties Bank Verwittig de bank, post of spaarkas waar de overledene een bankrekening, een spaarrekening, een kluis, andere beleggingen of een lening had. Denk ook aan de kredietkaartmaatschappij(en). Had de overledene een lening? Controleer dan of die werd gewaarborgd door een schuldsaldoverzekering op diens naam. Zowel de financiële instelling als de verzekeringsmakelaar van de overledene kan je daar over informeren. Wat gebeurt er met de bankzaken van een overledene? Bij het overlijden blokkeert de bank alle bank- en spaarrekeningen, effectendepots en safes die op naam staan van de overledene. Ook deze van de partner of van beiden. Alle volmachten en opdrachten, zoals domiciliëringen, met betrekking tot de geblokkeerde rekeningen vervallen. Deze maatregel is verplicht omdat de fiscus de juiste omvang van de nalatenschap wil kennen. Zo kan men nagaan wie de rechtmatige erfgenamen van de tegoeden zijn. Opzoeken van een bankrekening na een overlijden De Belgische vereniging van banken (BVB) helpt bij het opzoeken bij welke bank een overledene klant was. De erfgenamen of hun advocaat of notaris kunnen hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. De banken waar de overledene een rekening, een kluis of een tegoed had, sturen rechtstreeks een antwoord aan de verzoekende persoon. Het kost 160 euro voor het opzoeken van een rekening. De aanvraag stuur je aan: BVB Febelfin Geert Van Lerberghe Director risk affairs Aarlenstraat Brussel tel website:

10 Het vrijgeven van de tegoeden Men geeft de tegoeden vrij op vertoon van: een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor. De langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat, als voorschot ontvangen. Dit dient voor de dringende uitgaven tot een plafond van euro. Hiervoor moet geen attest of akte van erfopvolging (zoals in principe vereist is) worden voorgelegd. Contacteer je bankdirecteur om te informeren hoe je de financiële tegoeden kan latan vrijgeven. Nutsvoorzieningen Elektriciteit, gas- en telefoonrekeningen en huur kan je betalen met de tegoeden op de geblokkeerde rekening. Let wel, dit gaat over de periode voor het overlijden. Ook de laatste ziektekosten, de begrafenis- of crematiekosten kunnen op verzoek worden betaald van de geblokkeerde rekening. Neem daarvoor contact op met de kantoordirecteur Verzekeringen Je moet alle verzekeringsmaatschappij(en) verwittigen waar de overledene contracten had lopen. Sommige polissen zijn overbodig geworden door het overlijden van je partner, deze moeten afgesloten worden. Het gedeelte van de premies dat door het sterfgeval als het ware ongebruikt blijft, wordt opgenomen in de nalatenschap van je partner. Andere polissen moeten misschien aangepast worden en bijvoorbeeld alleen op jouw naam worden gezet. Dit gaat over verzekeringen waarvan je de begunstigde bent (overlijdensverzekering, levensverzekering, ongevallenverzekering, schuldsaldoverzekering, groepsverzekering). Mogelijke verzekeringen: Overlijdensverzekering Levensverzekering Schuldsaldoverzekering Ongevallenverzekering Groepsverzekering Verzekering gewaarborgd inkomen Rekeningverzekering Beleggingsverzekering Pensioensparen Woningverzekering Familiale verzekering Beroepsverzekering Reisverzekering repatriëringverzekering. Is het overlijden een gevolg van een ongeval of een arbeidsongeval? Vraag dan meer inlichtingen aan de betrokken verzekeringsmaatschappij. Hospitalisatieverzekering Informeer de betrokken verzekeringsmaatschappij van het overlijden en stuur hen een uittreksel uit de overlijdensakte. Het gedeelte van de betaalde premie, overeenkomstig met de resterende periode tot de vervaldag, zal teruggestort worden. Terugbetaling is uiteraard niet aan de orde als de overledene zelf als hoofdverzekerde gratis verzekerd is via stad Antwerpen Belastingsdienst Het is voor de personenbelasting niet nodig om meteen de belastingsdienst te verwittigen. In het jaar van zijn/haar overlijden en het daaropvolgende jaar moet er nog een belastingaangifte gebeuren van de inkomsten van je partner. De overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner moet in zijn persoonlijke aangifte aanduiden of hij kiest voor: een gemeenschappelijke aanslag op naam van zichzelf en op naam van de nalatenschap van de overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. In dat geval worden ze voor de berekening van de belasting als echtgenoten of daarmee gelijkgestelden beschouwd. twee afzonderlijke aanslagen, namelijk één op naam van de overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner en één op naam van de nalatenschap van de overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. In dat geval worden zij voor de berekening van de belasting als alleenstaanden beschouwd. Deze keuze kan aangeduid worden door in vak II, A, 1 van de aangifte het passende vakje aan te kruisen. Indien geen van beide vakjes aangekruist is, zal de administratie twee afzonderlijke aanslagen vestigen. Bijkomende belastingen die nog moeten worden betaald, worden uit de erfenis gehaald. Had je partner recht op een teruggave vanwege de staat? Dat bedrag zal ook deel uitmaken van de erfenis. Komt je partner te overlijden voor de gebruikelijke indiendatum van de belastingaangifte? Dan heb je nog altijd vijf maanden de tijd om deze fiscale formaliteit te vervullen

11 4.2 Sociale instanties Ziekenfonds Bij het ziekenfonds breng je een uittreksel uit de overlijdensakte binnen en geef je de SIS-kaart van je partner af. Wanneer je de facturen van de begrafeniskosten indient, dan zal het ziekenfonds in bepaalde gevallen een deel van deze kosten vergoeden. Het ziekenfonds past meteen je hoedanigheid van verzekerde aan (weduwe, weduwnaar, alleenstaande). Op je SIS-kaart komen de nieuwe gegevens. Je hebt misschien recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg, afhankelijk van je bruto-jaarinkomen Vakbond Informeer de vakbond van het overlijden en informeer of zij een tussenkomst in de begrafeniskosten geeft. 4.3 Administratieve zaken De verhuurder In principe gaat het huurcontract over op de erfgenamen, zowel bij overlijden van de huurder als van de verhuurden. Maar dit kan in het contract anders bepaald zijn. Het is dus zinvol om het huurcontract na te lezen. Is zo n bepaling er niet? Dan kunnen de erfgenamen het contract voortzetten of beëindigen volgens de geldende bepalingen of met wederzijdse toestemming. FOD Mobiliteit en vervoer Directie wegverkeer DIV City Atrium Vooruitgangstraat Brussel tel website: Abonnementen en lidmaatschappen. Breng ook alle verenigingen waar de overledene lid van was, op de hoogte, bijvoorbeeld de bibliotheek of de sportclub. In principe geldt dat ook voor de tijdschriften waar hij of zij op was geabonneerd, tenzij je het abonnement zelf wilt overnemen. 4.4 Notaris - testament Bij een overlijden kan de familie contact opnemen met een notaris of met die van de overledene. Het eerste wat de notaris doet, is nagaan of de overledene een testament naliet. Met dat testament kan hij de volgorde opstellen van de erfenis (de erfopvolging), d.w.z. bepalen wie aanspraak maakt op de bezittingen van de overledene. De notaris brengt de erfgenamen op de hoogte van de gevolgen als ze de erfenis aanvaarden en wijst hen op de mogelijkheid ervan af te zien. Een nalatenschap kan bestaan uit eigendommen, maar ook uit schulden. Bij het overlijden is niet altijd duidelijk of het saldo positief of negatief uitvalt. Daarom kan je de nalatenschap: Nutsbedrijven Breng de betrokken maatschappijen (leveranciers van water, gas, elektriciteit, telefoonaansluiting, ook mobiele telefoon), kabeltelevisie, internet op de hoogte van het overlijden Autoverzekering Had je partner een auto of ander voertuig? Stuur dan de nummerplaat terug naar de Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV). Wil je de auto van je partner houden? Dan kan je de nummerplaat overnemen indien je getrouwd of wettelijk samenwonend was. Ook in dit geval stel je de DIV op de hoogte zodat de wagen op jouw naam kan worden ingeschreven. Je kunt ook de gedeeltelijke terugbetaling vragen van de verkeersbelasting. Dit doe je bij de dienst Belastingen Auto s en van de autoverzekeringspremie bij de verzekeringsmaatschappij van de overledene. Aanvaarden Je kunt de nalatenschap uitdrukkelijk aanvaarden door bijvoorbeeld een akte maar in vele gevallen gebeurt de aanvaarding stilzwijgend. Als erfgenaam ontvang je de erfenis. Maar je staat ook in voor de betaling van mogelijke schulden. Vraag hierover informatie bij je notaris. Verwerpen Als het saldo van de nalatenschap negatief uitvalt dan kan je de nalatenschap verwerpen. Je mag je dan geen goederen uit de nalatenschap toe-eigenen, je mag enkel de bewaring, het toezicht en het voorlopig beheer over de goederen uit de nalatenschap doen. Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving Twijfel je of het saldo van de nalatenschap positief of negatief is? Dan kun je ze aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De notaris maakt dan een inventaris op van de tegoeden en schulden van de overledene. Bij een negatief saldo ben je enkel verplicht om de schulden ten belopen van het actief van de nalatenschap te betalen

12 De verwerping of de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving moet je kenbaar maken bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de nalatenschap is open gevallen. De keuze van de notaris is volledig vrij: de erfgenamen zijn niet verplicht de verdeling van de erfenis toe te vertrouwen aan de notaris die het testament heeft opgesteld. Iedere erfgenaam kan een eigen notaris om bijstand vragen. Het is ook mogelijk dat de overledene een eigenhandig geschreven testament maakte. Dat ligt mogelijks thuis en is dus niet gekend is bij het kantoor voor registratie en Domeinen of bij een notaris. Daar zal je zelf naar op zoek moeten gaan. Ook dan is het raadzaam een notaris te raadplegen om de zaak te laten afhandelen en om mogelijke betwistingen te vermijden. Doe de aangifte van de nalatenschap binnen de 5 maanden na het overlijden. Als de erflater in België is gestorven, contacteer je het kantoor van Registratie en Domeinen van de laatste woonplaats Wat kost het? Voor het opstellen van een notariële akte waarbij de notaris optreedt als openbaar ambtenaar, zijn de honoraria opgenomen in een Koninklijk Besluit. Deze wettelijke tarieven moet iedere notaris eerbiedigen. Hij mag geen honorarium aanrekenen en ook geen kortingen toestaan. De kosten dienen betaald te worden ten laatste bij de ondertekening van de akte. Naast het ereloon zijn in de tarieven ook de registratie- en administratiekosten begrepen. In vele gevallen zal je zonder vergoeding raad krijgen voor talrijke nevenaspecten. 5. Hulp Bij een overlijden komt heel wat kijken. Verscheidene instanties moeten gecontacteerd worden en een hoop formaliteiten en praktische regelingen afgehandeld. Voor ondersteuning kan je als medewerker van stad Antwerpen een beroep doen op je personeelsdienst of de sociale dienst van Sodipa. Een overlijden brengt ook grote uitgaven mee. De regeling van het overlevingspensioen kan aanslepen, de uitbetaling van de kinderbijslag wordt opgeschort, de bankrekening is geblokkeerd Mogelijk is het overlijden voorafgegaan door een periode van ziekte en komen achteraf de ziekenhuisrekeningen. Sodipa kan voor een Sodipa-lid, een lening voor uitzonderlijke kosten toestaan. Iedere medewerker van stad Antwerpen kan een afspraak maken met één van onze maatschappelijke medewerkers. Zij bieden je in de eerste plaats een luisterend oor. Maar ze helpen je tevens met de administratieve en financiële gevolgen van een overlijden. Indien nodig verwijzen ze je door naar meer gespecialiseerde hulpverlening. Kamer van notarissen Koningin Elisabethlei Antwerpen tel Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Bergstraat 30-34, 1000 Brussel tel Verantwoordelijk uitgever: Goele Haest, 2018 Antwerpen Wettelijk depotnummer: D/2012/0306/160 juni

13 De bomen komen uit de grond En uit hun stam de twijgen En iedereen vindt het heel gewoon Dat zij weer bladeren krijgen We zien ze vallen naar de grond En dan opnieuw weer groeien Zo heeft de aarde ons geleerd Dat al wat sterft zal bloeien Toon Hermans

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Bij Overlijden : te contacteren personen

Bij Overlijden : te contacteren personen Bij Overlijden : te contacteren personen Huisarts naam.. Telnr To do maakt medisch attest van overlijden op kent psychologen in de buurt, die u en uw kinderen kan ondersteunen. Begrafenisondernemer naam..

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? 1. Bank en verzekering WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN? De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes,

Nadere informatie

Wat te doen na het overlijden van uw partner

Wat te doen na het overlijden van uw partner Wat te doen na het overlijden van uw partner 2 Als we afscheid moeten nemen van onze dierbaren Wanneer onze partner overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Of hij/zij lang ziek geweest is dan wel

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Inleiding 2 Aangifte overlijden 3 Wie moet u op de hoogte brengen van een overlijden? 5 Financiële instellingen 5 Diensten voor pensioenen 7 Instelling voor oorlogsvergoedingen,

Nadere informatie

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank?

Bankzaken. 10 Andere organisaties en instellingen. 1 Wat gebeurt er met de bankzaken van de 1 overledene? Was de overledene cliënt bij KBC Bank? 10 Andere organisaties en instellingen Als de abonnementen bij de telefoon-, gas- en elektriciteitsmaatschappij en de waterleidingmaatschappij op naam van de overledene stonden, breng die instellingen

Nadere informatie

Een overlijden... Wat nu?

Een overlijden... Wat nu? Versie februari 2017 - objectid 230251 vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, www.jessazh.be Vlaams PatiëntenPlatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel: 016 23 05 26 Email: info@vlaamspatientenplatform.be

Nadere informatie

I OVERLIJDEN. Voor de regio Turnhout:

I OVERLIJDEN. Voor de regio Turnhout: 1 I OVERLIJDEN Een overlijden is altijd een beproeving voor de nabestaanden. Toch gaat het leven verder en moeten er een aantal formaliteiten vervuld worden. Hieronder vermelden wij er enkele ( zonder

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

Wegwijzer na het overlijden

Wegwijzer na het overlijden Wegwijzer na het overlijden Begrafenissen C. Haast & Zoon Kapelsestraat 20 Kleine Molenweg 190 2950 Kapellen 2940 Stabroek Centraal nummer: +32 (0)3 664 20 62 1 Inhoud: 1. De aangifte van overlijden 3

Nadere informatie

Bondige wegwijzer bij overlijden

Bondige wegwijzer bij overlijden Informatiebrochure Als begrafenisonderneming in het Antwerpse weten wij dat het overlijden van een dierbare jammer genoeg gepaard gaat met een onvermijdelijke administratieve rompslomp. Alhoewel wij op

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden Wat te doen bij overlijden T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont

Nadere informatie

Wat te doen. bij overlijden? OCMW. Pantone 366 SINT-TRUIDEN. Pantone 361

Wat te doen. bij overlijden? OCMW. Pantone 366 SINT-TRUIDEN. Pantone 361 Wat te doen bij overlijden? OCMW SINT-TRUIDEN Pantone 366 Pantone 361 C18 - M0 C66 - M0 1 Inhoud 1. Voorwoord...3 2. Eerste formaliteiten 2.1. De geneesheer...4 2.2. De begrafenisondernemer...4 2.3. Het

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE

Inhoud INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 15 Wat na overlijden?... 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK 1. Rond het overlijden...

Nadere informatie

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap

Orgaandonatie en schenking van het lichaam aan de wetenschap Het overlijden van uw partner moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij/zij overleden is en in de gemeente waar de begrafenis of de crematie zal plaatsvinden.

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Voorwoord... 3 Eerste formaliteiten... 4 De geneesheer... 4 De begrafenisondernemer... 4 Het stadsbestuur... 4 De priester of de morele consulent... 5 Mogelijkheden betreffende

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden Voorwoord Beste familielid Als iemand uit je naaste omgeving overlijdt, dan doet dat pijn. Naast het gemis, het grote verdriet, moet er ook administratief

Nadere informatie

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden

Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Wat na het overlijden van een dierbare? Praktische informatie in verband met de te treffen maatregelen bij een overlijden Een geliefde verliezen door de dood is een pijnlijke ervaring. Als mens worden

Nadere informatie

2 Een dierbare overlijdt

2 Een dierbare overlijdt 1. Vaststelling en aangifte van het overlijden 5 2. Bankzaken 6 Aangifte van het overlijden 6 Geblokkeerde rekeningen 6 Deblokkering van rekeningen 8 Fiscaal overzicht 8 Leefgeld 8 Kredieten 10 Inhoud

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden Vertrouwelijke informatie voor uw nabestaanden Inhoud Persoonlijke gegevens 4 De volgende personen/instanties dienen verwittigd te worden 6 Financiële instellingen en rekeningnummers 7 Verzekeringen 8

Nadere informatie

Wat als uw dierbare overlijdt?

Wat als uw dierbare overlijdt? Wat als uw dierbare overlijdt? CAW-Sociale Dienst Vlaams Neutraal Ziekenfonds Statieplein 12 9300 Aalst 070 235 235 socialedienst@vnz235.be 1 Inhoud Voorwoord... 3 Wat als uw dierbare overlijdt?... 4 1.

Nadere informatie

Tel.: Fax website: sociaalhuis.bocholt.be. Wat te doen bij een overlijden?

Tel.: Fax website: sociaalhuis.bocholt.be. Wat te doen bij een overlijden? , Tel.: 089 20 19 80 Fax 089 20 19 99 e-mail: info.ocmwbocholt@publilink.be website: sociaalhuis.bocholt.be Wat te doen bij een overlijden? Beste familie Namens het bestuur en het personeel van het OCMW

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... Johan Dexters 15 Voorwoord... Frans Leenders 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller Wat te doen bij overlijden informatiebrochure Verstappen uitvaartzorg na die stilte kwam de leegte leger en leger niets en niemand

Nadere informatie

2. Overlijden. 2.1 Formaliteiten

2. Overlijden. 2.1 Formaliteiten 2. Overlijden Het overlijden van een geliefde persoon brengt niet alleen heel wat emotionele problemen met zich mee, maar ook veel praktische beslommeringen. De meeste mensen laten die administratieve

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? PRAKTISCHE GIDS

WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? PRAKTISCHE GIDS WAT TE DOEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN DIERBARE? PRAKTISCHE GIDS De bepalingen en de bedragen opgenomen in deze brochure zijn louter informatief. VIVIUM garandeert niet dat de informatie volledig en up-to-date

Nadere informatie

Algemene informatie voor nabestaanden

Algemene informatie voor nabestaanden Algemene informatie voor nabestaanden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. In dit document hebben

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee.

Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Wij staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Informatie voor nabestaanden Wat komt er op u af als een naaste overlijdt? Wanneer iemand in uw omgeving

Nadere informatie

Een overlijden. Informatie en adviezen voor naasten. Jessa Ziekenhuis vzw. Dienst kwaliteit. versie januari 2016 (Object-ID 16875)

Een overlijden. Informatie en adviezen voor naasten. Jessa Ziekenhuis vzw.  Dienst kwaliteit. versie januari 2016 (Object-ID 16875) Een overlijden Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: kwaliteit@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Informatie en adviezen voor naasten Jessa

Nadere informatie

Inhoud. Overlijdensaangifte. Schikkingen voor de teraardebestelling. Recht op tegemoetkomingen. Andere praktische regelingen

Inhoud. Overlijdensaangifte. Schikkingen voor de teraardebestelling. Recht op tegemoetkomingen. Andere praktische regelingen Inhoud Overlijdensaangifte Overlijden in Londerzeel p.5 Overlijden in een andere gemeente p.6 Overlijden in het buitenland p.6 Overlijden door ongeval, verdacht of gewelddadig overlijden p.6 Arbeidsongeval

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel.

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten en de zorgen wel. Geen kosten of zorgen voor uw nabestaanden Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten uit hun leven. Dat is de specialiteit

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat doet u als u ziek wordt? 2 Wanneer krijgt u een ziekengelduitkering? 3 Hoe hoog is uw ziekengelduitkering? 3 Wat gebeurt er als

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1712 Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze

Nadere informatie

Wat te doen bij een. overlijden

Wat te doen bij een. overlijden Wat te doen bij een overlijden Inhoud Hoe nu verder 4 Verpleegafdeling 4 Rouwkamer 4 Funerarium 4 Aangifte van overlijden 5 Documenten bij aangifte 5 De uitvaart 7 Kerkelijke uitvaart 7 Vrijzinnige uitvaart

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID LA DÉCLARATION DE DÉCÈS 1 INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie, de artsen en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Administratieve info na overlijden.

Administratieve info na overlijden. Administratieve info na overlijden. In deze folder vindt u een beknopte leidraad die u kan helpen bij de administratieve formaliteiten die bij een overlijden komen kijken. Aangifte van het overlijden De

Nadere informatie

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is.

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is. Voorwoord Doodgaan is nu niet direct een onderwerp waar we dagelijks over praten. Verdriet kunnen we niet wegnemen, hoe graag we het ook willen. Wel kunnen we via deze uitgave wijzen op een aantal belangrijke

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? www.cdsca-ocasc.be Praktische leidraad voor de nabestaanden Inhoud VOORWOORD... 4 WAT MOET IK DOEN WANNEER EEN DIERBARE OVERLIJDT?... 5 Een begrafenisondernemer contacteren... 5 Wat doet een begrafenisondernemer

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking Nalatenschap: alles wat u moet weten ing.be/privatebanking 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Duidelijke informatie, wederzijdse communicatie en goede afspraken zijn van groot belang voor een vlot verloop van de collectieve schuldenregeling. Deze afsprakennota

Nadere informatie

OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE

OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE DOSSIER OVERLIJDEN EN ADMINISTRATIE NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van Burgerlijke Stand: DE SMET Catherine 2012 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

CHECKLIST NA OVERLIJDEN

CHECKLIST NA OVERLIJDEN Deze checklist is bedoeld voor nabestaanden en heeft als doel u te helpen gedurende de intensieve periode van het regelwerk na een overlijden. Iedere situatie na een overlijden is anders, mogelijk is voor

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Een gids omtrent overlijden

Een gids omtrent overlijden Een gids omtrent overlijden Sociaal huis Kuurne april 2011 Voorwoord Iemand verliezen door een overlijden is altijd een pijnlijke gebeurtenis. Daarbij komt nog dat een aantal praktische problemen moeten

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

BLG Wonen Nabestaandenservice

BLG Wonen Nabestaandenservice BLG Wonen Nabestaandenservice Wil je meer weten? Op blgwonen.nl vind je uitgebreide informatie over alles wat er bij een overlijden moet worden geregeld. Nabestaandenservice Wanneer een dierbare is overleden,

Nadere informatie

De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn

De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn De erfgenamenfiche verzacht de administratieve pijn Bij een overlijden worden de nabestaanden onvermijdelijk geconfronteerd met de bureaucratie. De notaris van plus magazine stelde een modelfiche op met

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

IWat te doen bij overlijden

IWat te doen bij overlijden IWat te doen bij overlijden (laatste update: 26/03/2013) Inleiding Wat zijn de meest dringende zaken nadat iemand overleden is? Een arts moet de dood vaststellen Waarschuw een begrafenisondernemer Waarschuw

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Als een naaste komt te overlijden

Als een naaste komt te overlijden Als een naaste komt te overlijden Hulp bij de afhandeling van bankzaken Als een naaste komt te overlijden Het overlijden van een naaste heeft veel impact op familie en vrienden. Er moet van alles geregeld

Nadere informatie

Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde

Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde Overlegplatform slachtofferbejegening Halle Vilvoorde 1 Inhoudstafel Inleiding...3 De eerste formaliteiten...4 Contact opnemen met de begrafenisondernemer...4 Aangifte van het overlijden op het gemeentehuis...4

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen BELANGRIJKE OPMERKING! Het Koninklijk Gesticht van Mesen doet, door het aanbieden van deze aanvraag geen enkele belofte van

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID

INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID INFORMATIE BIJ HET OVERLIJDEN VAN UW FAMILIELID Aan de familie, Vrienden van de overledene, De directie en de personeelsleden van de Europa Ziekenhuizen wensen hun oprechte deelneming te betuigen bij het

Nadere informatie

Graag bedanken we de in deze brochure vermelde instanties die onze informatie nakeken en ons de nodige aanpassingen bezorgden.

Graag bedanken we de in deze brochure vermelde instanties die onze informatie nakeken en ons de nodige aanpassingen bezorgden. Achtste druk OCMW-brochure Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Grimbergen, september 2013 Wij zijn er ons van bewust dat dit boekje niet volledig kan zijn. Daarom vind je in deze brochure verschillende

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

Infofiche Eindafrekening

Infofiche Eindafrekening Infofiche Eindafrekening Wat in geval van overlijden? PAB-stappenplan voor nabestaanden Laatst aangepast 31/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Indien budgethouder

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.2 : Begrafenisvergoeding Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke grondslagen 2 Toepassingsgebied 3 Begunstigden 4

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van Burgerlijke Stand 2014 INHOUDSTAFEL A. INLEIDING... 3 I WIE MOET ER ONMIDDELLIJK VERWITTIGD

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om wezenbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Voor de Kinderbijslagwet is een wees een kind van wie één van de volgende verwanten overleden is: de vader, de moeder of een adoptieouder.

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie