Gemeente Oss. Jaarverantwoording 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Oss. Jaarverantwoording 2013"

Transcriptie

1 Gemeent eoss Jaar ver ant woor di ng2013

2 Gemeente Oss Jaarverantwoording 2013 In dit document treft u de jaarverantwoording aan van de door uw gemeente separaat van de in gezamelijkheid met de andere regiogemeenten gesubsidieerde zorg en preventie. Het betreft hier de producten: - Project Individuele Trajectbegeleiding Drugsgebruikers (PITD) - DIMS Testservice Jaarverantwoording 2013 gemeente Oss 1

3 Productgroep lokale activiteiten PITD Het Project Individuele Trajectbegeleiding Drugsgebruikers PITD is een samenwerkingsproject met de politie, jeugd- en jongerenwerk, CJG, de leerplichtambtenaar, Bureau Halt, scholen en schoolmaatschappelijk werk. Binnen Novadic-Kentron werken de veldwerkers, de jeugdzorgwerkers en het bemoeizorgteam intensief samen binnen dit project. Het PITD richt zich op het opsporen van jongeren tussen 12 en 25 jaar met problematisch drugsgebruik. Het outreachend karakter van het project leidt er toe dat we jongeren snel in beeld hebben en in overleg met de politie, de leerplichtambtenaar en de jeugdzorg op laagdrempelige wijze door kunnen leiden naar de hulpverlening. Door het vergroten van inzicht in hun gebruik, motiveren we jongeren indien noodzakelijk de stap naar de hulpverlening te zetten. De jongeren met complexe problematiek komen bij het casemanagement terecht en worden van daaruit verder begeleid en blijven daarmee wat langer in beeld. De jongeren met wat eenvoudiger problematiek worden behandeld door de reguliere medewerkers met een geprotocolleerd programma en worden na behandeling weer uitgeschreven. Met het PITD levert Novadic-Kentron een aandeel in het versterken van de zogenaamde basisstructuur. De PITD-medewerkers van Novadic-Kentron hebben in 2013 voor 23 jongeren de mogelijkheden voor ondersteuning en zorg van Novadic-Kentron uitgevoerd. Hiervan zijn er begin 2014 nog 17 in een lopend traject. In het verleden kwamen de aanmeldingen vooral vanuit jeugdpolitie, leerplicht en bureau Halt. We zien dat daar een verschuiving plaatsvindt en er minder meldingen binnen komen van deze netwerkpartners. Het is opvallend dat een groeiend aantal aanmeldingen binnen het PITD binnenkomt van jongeren zelf die van het bestaan hebben gehoord via andere jongeren. Het gaat hier veelal om jongeren die min of meer dakloos zijn, soms met behoorlijk psycho-sociale problematiek kampen en in die situatie veel middelen gebruiken. Vaak moet er bij deze jongeren veel tijd en energie geïnvesteerd worden in herstel van vertrouwen in anderen en hulpverleners, alvorens tot meer gericht hulpverlening in het middelenmisbruik te komen. Het schoolmaatschappelijk werk (Voortgezet Onderwijs) is het afgelopen jaar een belangrijke aanmelder geworden van (jonge) jongeren uit het Voortgezet Onderwijs. Vanuit het ROC komen vrijwel geen aanmeldingen. Hieruit kan niet geconcludeerd dat er een steeds jongere groep jongere met problematiek is ontstaan. Wel zegt deze ontwikkeling iets over de groeiende intensivering van samenwerking met de partners in het PITD en de versterkte koppeling aan het CJG.. Jaarverantwoording 2013 gemeente Oss 2

4 DIMS-testservice Voor recreatieve gebruikers van drugs is het mogelijk hun pillen, poeders en vloeistoffen te laten testen. De testservice is een onderdeel van een landelijk Drugs Information and Monitoring System (DIMS). Hiermee kan Novadic-Kentron de drugsmarkt in Brabant monitoren. Daarnaast is het mogelijk om consumenten te informeren over de effecten en risico s van verschillende soorten drugs. Outreachende preventiewerkers bemensen wekelijks het spreekuur van de testservice op zes verschillende locaties door de gehele provincie. De veldwerkers van preventie analyseren de drugs die door de gebruikers worden aangeboden op de testservice. Na de analyse krijgt de gebruiker informatie over de samenstelling en de mogelijke risico s. Veldwerk verzamelt deze informatie over het aanbod en de samenstelling van illegale uitgaansdrugs. Veldwerk spoort gevaarlijke monsters op en kan, wanneer dat noodzakelijk is, via het landelijk DIMS netwerk acties ondernemen. Mocht blijken dat regionaal of landelijk drugs in omloop zijn met zeer groot gezondheidsrisico, dan start de DIMS-testservice een Red Alert actie. Met deze pro-actieve waarschuwingscampagne worden alle populaire horecagelegenheden in de regio bezocht en voorzien van waarschuwingsposters en -flyers. Hoewel er veel preventieve activiteiten voor mensen in het uitgaansleven worden ontplooid, zijn in de wetenschappelijke literatuur nog geen bewezen effectieve interventies voor deze groep te vinden. In Nederland toegepaste interventies zoals die van het programma Uitgaan, Alcohol en Drugs en de testservice voor illegale drugs van het DIMS worden beschouwd als best practices. De locatie voor de testservice in Oss is de Raadhuishof 25. Deze was geopend van tot uur. Uit efficiëntie overweging is besloten de testservice begin februari 2014 open te stellen op vrijdagmiddag van tot uur. Jaarverantwoording 2013 gemeente Oss 3

5 Registratie van bezoekers 2013 In het kalenderjaar 2013 hebben er 46 testservice-avonden plaatsgevonden. Op deze avonden hebben 137 personen gebruikt gemaakt van de testservice. De meerderheid van deze bezoekers komt uit Oss of uit de directe omgeving. Geslacht: Totaal Man Vrouw Leeftijd: <18jaar 18-24jaar 25-30jaar >30jaar Woonplaats: Oss Uden/Veghel Verdere Regio* Overig** *Regio: centrumgemeente Oss, maar niet bekend welke specifieke gemeente. ** Overig: niet bekend uit welke gemeente. Jaarverantwoording 2013 gemeente Oss 4

6 Aangeboden stoffen bij de testservice Bij de DIMS-testservice in Oss zijn 123 stoffen aangeboden voor analyse. Van deze stoffen zijn 66 samples voor verder onderzoek aangeboden aan het landelijk DIMS-laboratorium. Van de andere samples kon direct een samenstelling en dosering worden aangegeven via de actuele DIMS-database. In drie gevallen vond de aanleveraar verdere analyse niet noodzakelijk. De kantoortest gaf voor de aanleveraar voldoende aan dat de als gewenste aangeschafte stof niet aanwezig kon zijn.. Uiteindelijk zijn van bijna alle aangeleverde stoffen gevonden samenstellingen teruggerapporteerd. Van twee aangeleverde stoffen kon laboratoriumonderzoek niet plaatsvinden in verband met beperkingen in het aanleveringtraject. Door beperkingen in verband met laboratoriumcapaciteit is het per aanleveraar niet toegestaan meerdere monsters aan te bieden voor laboratoriumonderzoek. Stofnaam MDMA Cocaïne XTC Heroïne Ketamine Speed 2-CB NPS* Frequentie 6 kristalpoeders 20 poeders 85 tabletten 1 poeder 1 kristalpoeder 5 poeders 1 tablet 4 poeders *NPS: Nieuwe Psychoactieve Stoffen. Dit zijn stoffen die momenteel via legale en illegale aanbieders verkrijgbaar zijn, maar vaak nog geen wettelijke status hebben op de opiumlijst of in de medicijnenwetgeving. Opvallende uitslagen Van alle aangeleverde XTC-tabletten hadden er 38 een gevaarlijk hoge dosering van meer dan 150 mg MDMA, 4 tabletten overstegen zelfs de 200 mg MDMA. Het hoge percentage MDMA vergroot de kans op onwelwordingen bij gebruik. Dit kan zich uiten in relatief onschuldige hoofdpijn en misselijkheid maar vergroot ook de kans op bijvoorbeeld levensbedreigende hyperthermie (oververhitting) of toename van de spierspanning waardoor kans op verstikking kan toenemen. De aanleveraars zijn gewaarschuwd voor gebruik van deze tabletten en gevraagd ook andere gebruikers te waarschuwen. Jaarverantwoording 2013 gemeente Oss 5

7 Bij zeven als XTC aangeleverde tabletten bleek een andere psychoactieve stof als bestanddeel dan de verwachte MDMA. De aanleveraars zijn afgeraden deze tabletten als zijnde XTC te consumeren. Drie aanleveraars is sterk afgeraden om de door hen aangekochte cocaïne te consumeren in verband met een erg onzuivere versnijding. Er is een keer een aanleveraar gewaarschuwd omdat zijn als Ketamine aangekochte stof een compleet andere werkzame stof bleek. Er heeft in 2013 een Red-Alert actie plaatsgevonden voor een erg gevaarlijke PMMA-tablet ( ). Deze tablet is door het DIMS en het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) geïdentificeerd. Deze tablet is aangetroffen bij een fataal afgelopen incident in Den Bosch. In de bijlage het persbericht en de waarschuwingstekst die zowel in het uitgaan als via de sociale media verspreid is. Verder is er door het DIMS in 2013 meerdere malen verhoogde aandacht gevraagd voor risicovolle samenstellingen van bepaalde stoffen. Dit betreft onder andere de relatief grote markt van XTC en amfetamine maar ook in de minder omvangrijke markt van 2-CB en LSD. Signaleringen en bijzondere vragen Een onlangs bevallen vrouw vroeg telefonisch om advies in verband met cocaïnegebruik van partner. Na informatie en een adviesgesprek, is zij in contact gebracht met hulpverlening. Drie moeders hebben zich telefonisch gemeld bij de testservice met vragen over het XTC-gebruik van hun kind. Deze personen hebben ouderondersteuning gekregen. Een jonge vrouw, verwikkelt in een vechtscheiding, vroeg telefonisch om advies om zich te laten testen op druggebruik. Deze persoon heeft advies en informatie gekregen waarmee ze verder geholpen kan worden bij Bureau Jeugdzorg. Telefonisch is nog een vraag gesteld over de mogelijkheden van XTC voor suïcide. Vraagsteller is geadviseerd en doorverwezen naar 113online.nl Twee jongerenwerkers van ketenpartners hebben de testservice om informatie gevraagd over een door hen aangetroffen nog onbekende stof. De testservice is eenmaal om advies gevraagd in verband met aantreffen van onbekende stoffen bij een cliënt in een behandelsetting. Vier aanleveraars hebben NPS nieuwe psychoactieve stoffen aangeleverd voor advies. Deze personen zijn bevraagt naar gebruikerservaringen om meer te weten te komen over de werking van deze stoffen. Meer informatie: Jaarverantwoording 2013 gemeente Oss 6

8 Bijlage: Persbericht Waarschuwing voor levensgevaarlijke ecstasy (11 juni 2013) Afgelopen weekend is een 21-jarige inwoner van s-hertogenbosch overleden ten gevolge van gebruik van ecstasy. Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat het om een beige ecstasytablet gaat met een doodshoofdlogo (zie foto, bron: NFI). Deze tablet bevat in plaats van MDMA (de werkzame stof in ecstasy) de levensgevaarlijke stof PMMA (paramethoxyamfetamine) als hoofdcomponent. Verslavingszorginstelling Novadic-Kentron en het college van burgemeester en wethouders van s-hertogenbosch waarschuwen voor gebruik van deze tablet. Er kan niet worden uitgesloten dat er ook andere pillen op de markt zijn die PMMA bevatten. Het verschil tussen MDMA en PMMA is dat de effecten van PMMA veel later optreden, waardoor de gebruiker de illusie kan hebben met een lage dosis MDMA van doen te hebben en een hoeveelheid bijneemt. Uren nadat een dosis PMMA is ingenomen kunnen dan ineens ernstige fysieke effecten optreden, zoals verhoogde hartslag en extreem verhoogde lichaamstemperatuur. In de afgelopen jaren zijn in binnen- en buitenland verschillende mensen overleden na het gebruik van drugs met PMMA. Hiervoor is reeds gericht gewaarschuwd, onder meer via drugsfora en relevante sites als: Gebruikers die in het bezit zijn van deze tabletten worden opgeroepen ze anoniem te laten testen via Novadic-Kentron (zie voor adressen). Gebruik van deze tabletten wordt hoe dan ook ten zeerste ontraden! De komende week zal Novadic-Kentron in s Hertogenbosch en andere Brabantse steden via een flyeractie jongeren in het uitgaansgebied waarschuwen. Daarnaast zullen social media ingezet worden voor deze waarschuwingscampagne. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat deze tablet op grote schaal op de markt is en wordt er regionaal gewaarschuwd. Landelijk zijn instellingen voor verslavingszorg en medische diensten op de hoogte gesteld en is men in opperste staat van alertheid. Meer informatie: Charles Dorpmans (Novadic-Kentron): of neem contact op met het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) Jaarverantwoording 2013 gemeente Oss 7

9 Bijlage: Waarschuwingsflyer Jaarverantwoording 2013 gemeente Oss 8

10 Productie- en budgetrealisatie 2013 Periode 12 PIDT Subsidie lokale activiteiten R1114, Dossier: S-0408 Producten Productie 2013 Inkomsten 2013 Rekeneenheid Tarief Productieafspraak jaarbasis productieafspraak tm periode realisatie tm periode % gerealiseerd tov begroot Budget jaarbasis Budget tm periode realisatie tm periode % gerealiseerd tov begroot PITD Project uur arbeidsinzet 74,88 911,67 911,67 879,75 96% % Totaal subsidie % % Uit totaal overzicht Productiebegroting 2013 gemeente Oss en regio Uden / Veghel / Cuijk / Oss Naam: drs. R. Hermanides Functie: lid Raad van Bestuur Datum: Handtekening: Subsidie lokale activiteiten R1114, Dossier: S-0408 Producten 2013 Afspraak 2013 Toelichting Realisatie tm periode 3 Toelichting Realisatie tm periode 8 Project Intensieve Toeleiding jonge Drugsgebruikers Jonge problematische gebruikers toeleiden naar zorg cliënten toegeleid naar Novadic- Kentron, 1 client naar FACT en 1 cliënt naar Rots en Water (GGZ Oost-Brabant) Het geplande aantal toeleidingen zal worden overschreden. Verwijzingen komen vrijwel uitsluitend vanuit voortgezet ondewijs. Nauwelijks vanuit de ROC's. De diversiteit in leeftijd en soort gebruik geeft geen indicatie tot duidelijke trends. Jaarverantwoording 2013 gemeente Oss 9

Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015

Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 Denkrichtingen voor de preventie van (gezondheids schade door) het gebruik van uitgaansdrugs onder jongeren en jongvolwassenen Het gebruik van drugs is van alle

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens instituut voor maatschappelijk welzijn Profiel Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag zijn de drie kernfuncties van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn centraal gesteld. In de artikelen wordt het profiel

Nadere informatie

Preventie van GHB gebruik in Nederland

Preventie van GHB gebruik in Nederland Rapportage Wetenschappelijk bureau voor Onderzoek, expertise en advies Op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Preventie van GHB gebruik in Nederland

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Tes$ng drugs in the Netherlands

Tes$ng drugs in the Netherlands Improving Mental Health by Sharing Knowledge Tes$ng drugs in the Netherlands background and 2014 results Daan van der Gouwe Drugs Informatie en Monitoring Systeem () overview introduc$on Dutch drug market

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Alcohol, Drugs & Verkeer

Alcohol, Drugs & Verkeer Alcohol, Drugs & Verkeer Een onderzoek onder bezoekers van coffeeshops en grootschalige discotheken in de regio Nijmegen (Nederland)- Kleve (Duitsland) Alex Roomer Tatiana Akouele In opdracht van: Stadsregio

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Handreiking Handreiking CJG-ontwikkeling voor jongeren van 12 tot 23 jaar

Handreiking Handreiking CJG-ontwikkeling voor jongeren van 12 tot 23 jaar Handreiking Handreiking CJG-ontwikkeling voor jongeren van 12 tot 23 jaar www.invoeringcjg.nl pagina 2 Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin van het ministerie

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg Alcohol Drugs Gokken Medicijnen netwerk voor verslavingszorg Ik ben verslaafd aan... Hoe erg is het als u af en toe iets gebruikt? Wat is verslaafd? Wanneer bent u eigenlijk verslaafd? Welke middelen zijn

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg. Eindrapport

Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg. Eindrapport Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg Eindrapport Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg Eindrapport Oktober 2009 dr.ir. Jos A.H. Baecke MPM, projectleider mr. Renske de Boer drs. Peter J.J. Bremmer Marije

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie