DIMS Nieuwsbrief december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIMS Nieuwsbrief december 2013"

Transcriptie

1 DIMS Drugs Informatie en Monitoring Systeem Trends XTC DIMS Nieuwsbrief december 2013 Update Drugsmarkten Drukte op de testservice Waarschuwingen DIMS MDI Artikelen Deze keer in de nieuwsbrief: De trend van hoge doseringen in tabletten die bij het DIMS worden aangeleverd blijft doorgaan. Onderstaande figuur laat de toename van hooggedoseerde tabletten zien. Figuur 1: Percentages tabletten in categorieën van dosis (hoogste dosering is groter dan 150 mg per tablet). Bovenstaande figuur bevat alle tabletten die geanalyseerd zijn in het lab én alle tabletten die herkend zijn. Het gemiddelde percentage MDMA per tablet is gestegen van 120 milligram eind vorig jaar tot bijna 140 milligram eind Als onderstaande figuur echter bekeken wordt is het afgelopen kwartaal voor het eerst weer een daling te zien in de gemiddelde dosering MDMA van de tabletten die naar het lab zijn gestuurd. In hoeverre dit de inleiding is van een kentering zal komend jaar blijken! Figuur 2: Gemiddelde dosering MDMA in XTC-pillen.

2 Amfetamine Amfetamine is op dit moment zeer zuiver. Percentages van boven de 50% amfetamine zijn eerder regel dan uitzondering. Speed wordt nog steeds meestal versneden met cafeine. 4-Methylamfetamine komt steeds minder voor (zie figuur). 4-Fluoramfetamine lijkt wel meer in trek (voor komend jaar zal het DIMS-bureau een stoffeninformatiekaartje maken). Figuur 3: Percentage speedpoeders dat 4-methylamfetamine bevat. In het verleden werd vaak natte speed aangeleverd. Tegenwoordig gebeurt dit nog steeds, maar minder. Hierbij moet ook in het achterhoofd gehouden worden dat bezoekers tegenwoordig vaak weten dat het beter is droge speed aan te leveren. Blijf aanleveraars die met natte speed komen wijzen op de gevaren van de vluchtige stoffen (methanol) die er (mogelijk) in die speed zitten. Vraag hen ook om speed te drogen voordat ze het inleveren. Het is ten eerste voor de gezondheid van de gebruiker beter dat de speed gedroogd is, maar dit is ook van belang voor de betekenis van de amfetamine uitslagen (zowel richting de aanleveraar als landelijk gezien). Nog maar 5% van de speed die op het DIMS-bureau was aangeleverd was nat. In werkelijkheid zal het percentage natte speed hoger liggen aangezien speed vaak door de gebruiker voor het inleveren wordt gedroogd of soms op het spreekuur zelf. Om te kijken wat de verschillen waren tussen natte en droge speed heeft het DIMS-bureau de 56 natte speedmonsters ingeleverd in 2013 vergeleken met de 1062 speedpoeders waarbij niet vermeld stonden dat deze nat waren. Zeer opvallend was dat de natte en niet natte speed even sterk waren en even vaak versneden waren met andere middelen. Om de verschillen tussen natte en droge speed goed te kunnen analyseren vragen we hierbij nogmaals altijd goed aan te geven of de consument de speed nat of droog heeft gekocht. Cocaïne In 7 op de tien cocaïnepoeders zit levamisol. Het gehalte levamisol in cocaïnepoeders lijkt iets toe te nemen. De afgelopen periode zien we steeds vaker forse doseringen levamisol (meer dan 10% in een poeder). In de projectcommissie van 3 december jongsleden hebben alle DIMS-deelnemers aangegeven dat zij het wenselijk achten dat er overleg zou plaatsvinden over de boodschap naar gebruikers toe wat betreft vervuiling van cocaïne met levamisol. Figuur 4: percentage van de cocaïnesamples dat levamisol bevat.

3 Ketamine Ketaminegebruik is het afgelopen jaar populairder geworden. Nu het middel meer "mainstream" lijkt te worden zijn er vaker andere stoffen in aangetroffen. Waarschuw gebruikers met name voor methoxetamine dat qua werking sterker is dan ketamine. Figuur 5: Hoofdstof in Ketaminepoeders. LSD In bijna de helft van de LSD worden andere stoffen aangetroffen. Het gaat hierbij vaak om allerlei NBOMe varianten. Er is nog weinig over deze stoffen bekend. Waarschijnlijk zijn deze stoffen risicovoller dan LSD. Gebruikers moeten vooral oppassen als deze stoffen in poedervorm voorkomen. De dosering van NBOMe's luistert vrij nauw. Meestal ligt een dosering tussen de 500 en 1000 microgram. Papertrips die via het internet verkocht worden bevatten volgens de vendor vaak niet meer dan 1000 microgram. In poedervorm is dit alleen af te wegen met een laboratoriumweegschaal. Dit is voor gebruikers niet te doen. Daarom is het makkelijk om te veel van het poeder te nemen. Gelukkig komt het poedervorm in Nederland nauwelijks voor. Het is tot nu toe twee keer bij het DIMS aangeleverd. Figuur 6: Hoofdstof in LSD-samples. GHB Sinds 2012 staat GHB op lijst 1 van de Opiumwet. Begin september heeft de landelijke politie een mail gestuurd aan alle verkopers van GBL op internet. Daarin stond dat men actie zou gaan ondernemen tegen personen die GBL verkochten die niet gebruikt werd als schoonmaakmiddel maar als drug of grondstof voor GHB. Dit heeft ervoor gezorgd dat er moeilijker aan GBL en GHB te komen is. De prijs voor GHB is de afgelopen maanden gestegen en is in sommige regio s zelfs sterk gestegen. Op dit moment zijn er al gebruikers die daarom nu willen stoppen. Een deel van hen zal aankloppen voor afkicken onder begeleiding en een deel zal het op eigen houtje gaan doen. Op dit moment is het nog niet zo dat er een dermate grote toeloop is bij instellingen voor verslavingszorg dat de wachtlijsten voor een behandeling te groot worden. De mogelijkheid bestaat dat sommige mensen een grote voorraad hebben aangelegd vanwege de aangekondigde sluiting van de sites. De komende tijd kunnen er dus mensen zijn die vanwege de beperkte beschikbaarheid van GHB aankloppen. Ook is er

4 de mogelijkheid dat GHB voortaan veel vaker via de reguliere dealers naast de XTC of cocaïne verkocht wordt. Om te bekijken of de beperkte beschikbaarheid van GBL leidt tot lagere concentraties GHB of de aanwezigheid van andere stoffen heeft het DIMS-bureau besloten om de komende tijd weer GHB te analyseren. Dit wordt echter niet actief aan gebruikers doorgegeven om te voorkomen dat de druk op de labcapaciteit te groot wordt. Als gebruikers komen om GHB te laten analyseren vraag dan goed door naar beschikbaarheid, prijs en relevante zaken. Drukte op de testservice Aantal bezoekers Figuur 7: aantal bezoekers DIMS-deelnemers per week. In het eerste half jaar kwamen er gemiddeld 206 bezoekers per week op de verschillende spreekuren. In de tweede helft van het jaar (tot december) is dit gestegen tot 236 bezoekers gemiddeld per week. In de eerste helft van het jaar werden gemiddeld 179 drugssamples per week opgestuurd naar het DIMS-bureau, dit aantal is in de tweede helft van het jaar gedaald tot 135 samples per week. De daling van het aantal samples dat per week wordt opgestuurd naar het DIMS-bureau heeft waarschijnlijk te maken met de maatregelen die getroffen zijn om de drukte op de testservice aan te kunnen. Daarnaast is tot eind van het jaar het budget voor laboratoriumanalyses uitgebreid. In 2013 hebben er tot en met week bezoekers de testservice bezocht. Dit is al meer dan de bezoekers in Per instelling waren er tussen de 100 en 2500 bezoekers (zie figuur 8). Mocht je voor je eigen instelling, c.q. regio, een jaarrapportage 2013 willen hebben, neem dan contact op met Tibor Figuur 8: aantal bezoekers per DIMS-deelnemer 2013.

5 In de periode van 23 december tot en met 3 januari 2014 zal DSM Resolve gesloten zijn vanwege de feestdagen. De uitslagen van monsters die in die tijd zijn ingeleverd zullen zoveel mogelijk op 9 januari gerapporteerd worden. Waarschuwingen DIMS Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door twee riskante situaties. Ten eerste zijn er een groot aantal zeer hooggedoseerde XTC-tabletten geweest. Ten tweede was er de aanwezigheid van PMMA, voornamelijk in XTC, maar ook in andere samples. Onder sommige gebruikers (en professionals) heerst het idee dat vooral "vervuilde" drugs zeer gevaarlijk zijn. Navraag bij het Nationaal Forensisch Instituut heeft laten zien dat het afgelopen jaar één PMMA-dode te betreuren viel, terwijl er negen mensen zijn overleden door MDMA. Zowel voor PMMA als voor de hoge doseringen MDMA wordt nog steeds gewaarschuwd. De waarschuwingen van het afgelopen jaar zijn geëvalueerd. Hieruit kwamen verbeterpunten voor het Trimbos-instituut, het regionaal protocol Red Alert en het landelijk protocol Red Alert. Het landelijk protocol Red Alert is door een groep DIMSdeelnemers samen met het DIMS-bureau onder het licht gehouden en is een voorstel voor een gewijzigd protocol naar het DIMS-bureau en het ministerie van VWS gegaan. MDI Bij de EHBO op feesten blijft het aandeel incidenten waarbij alleen ecstasy is gebruikt onveranderd hoog. In 2009 was dit nog 40% van het totaal aantal op de EHBO gemelde incidenten, in 2012 en 2013 is dit ruim 60%. Daarnaast is er een toename in de ernst van deze intoxicaties. De symptomen die vaker worden gerapporteerd en soms levensbedreigende situaties kunnen veroorzaken, zijn onder andere insultachtige verschijnselen, kaakklem, opwinding, hart/lever/nierfalen en verhoogde hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur. Iets anders dat opvalt is dat er tot nu toe in 2013 meer dan in de voorgaande jaren (met name lichte) intoxicaties met 4-fmp zijn gemeld. Nagenoeg al deze meldingen zijn afkomstig van de EHBO op feesten. Relevante Artikelen of Publicaties Op vrijdag 29 november is Jan Krul gepromoveerd op zijn proefschrift "Mass Gatering Medicine at raves: Incidents and substance-related emergencies." Hierin omschrijft hij de ontwikkelingen van de eerste hulpposten op feesten in Nederland in de periode , belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk druggebruik en de gevolgen daarvan. Adviesburo Drugs, DIMS PROJECT; Optimale drugsmonitor, effectieve Red Alert ten dienste van waar het allemaal om draait van het beperken van het risico in het gebruik van drugs. Drugsmonitor in dienst van secundaire drugspreventie. Papieren versie is verzonden naar alle coördinatoren DIMS en is tevens op te vragen bij het Adviesburo Drugs. Het eerste grote boek over nieuwe psychoactieve middelen is verschenen: Paul Dargan and David Wood, Novel Psychoactive Substances: Classification, Pharmacology and Toxicology.

6 overige artikelen: DISCLAIMER Penders TM. The syndrome of excited delirium following use of "bath salts". J Clin Psychiatry May;74(5):518. Dybdal-Hargreaves NF, Holder ND, Ottoson PE, Sweeney MD, Williams T. Mephedrone: Public health risk, mechanisms of action, and behavioral effects. Eur J Pharmacol Aug 15;714(1-3): Miotto K, Striebel J, Cho AK, Wang C. Clinical and pharmacological aspects of bath salt use: a review of the literature and case reports. Drug Alcohol Depend Sep 1;132(1-2):1-12. Cottencin O, Rolland B, Karila L. New designer drugs (synthetic cannabinoids and synthetic cathinones): review of literature. Curr Pharm Des Aug 29. Hill SL, Doris T, Gurung S, Katebe S, Lomas A, Dunn M, Blain P, Thomas SH. Severe clinical toxicity associated with analytically confirmed recreational use of 25I-NBOMe: case series. Clin Toxicol (Phila) Jul;51(6): De informatie in deze nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die is aangesloten op het netwerk van het DIMS-bureau en bevat vertrouwelijke en/of geprivilegieerde gegevens. Het is niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins actie te ondernemen op basis van de informatie.

Gemeente Oss. Jaarverantwoording 2013

Gemeente Oss. Jaarverantwoording 2013 Gemeent eoss Jaar ver ant woor di ng2013 Gemeente Oss Jaarverantwoording 2013 In dit document treft u de jaarverantwoording aan van de door uw gemeente separaat van de in gezamelijkheid met de andere regiogemeenten

Nadere informatie

Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015

Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 Denkrichtingen voor de preventie van (gezondheids schade door) het gebruik van uitgaansdrugs onder jongeren en jongvolwassenen Het gebruik van drugs is van alle

Nadere informatie

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure

drugs Wat iedereen over zou moeten weten Over deze brochure Over deze brochure De één is er tegen, voor de ander is het minder een probleem. Wat je ook van drugs vindt, de kans is groot dat je er ooit mee te maken krijgt. Als opvoeder, familielid of vriend(in),

Nadere informatie

Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik

Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik Esther Croes, Wil Kuijpers, Jan Krul, Margriet van Laar Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik Achtergrondstudie van de Nationale Drug Monitor 1 2 3 20 10 Esther Croes, Wil Kuijpers, Jan Krul, Margriet

Nadere informatie

Preventie van GHB gebruik in Nederland

Preventie van GHB gebruik in Nederland Rapportage Wetenschappelijk bureau voor Onderzoek, expertise en advies Op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Preventie van GHB gebruik in Nederland

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel Rapportage Alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Beesel November 2011 Vincent van Gogh Afdeling Preventie en Informatie Verslavingspreventie Bert Vinken Dennis Sanders Suzanne Brugman Opdrachtgever:

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2014 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2014 Den Haag, april 2015 Samenvatting Meer overstappers, met een grote intentie om nogmaals over te stappen In

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Risicoschatting gamma-hydroxyboterzuur 2011. Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs CAM

Risicoschatting gamma-hydroxyboterzuur 2011. Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs CAM Risicoschatting gamma-hydroxyboterzuur 2011 Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs CAM Bilthoven, juli 2011 Colofon CAM 2011 Dit rapport is een weerslag van het risicobeoordelingsproces

Nadere informatie

Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Verhoging leeftijdsgrens alcohol Rapportage Verhoging leeftijdsgrens alcohol Zien instellingen voor verslavingszorg een verschuiving van alcohol- naar drugsgebruik onder 16- en 17-jarigen? Aanleiding Op 1 januari 2014 is de Drank- en

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor

Nationale Drug Monitor Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2010 Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 14255-NDM Jaarbericht 2010.indd 1 09-06-11 13:12 Colofon Projectleiding Mw. dr. M.W. van Laar Redactie Mw. dr. M.W. van Laar 1 Dhr.

Nadere informatie

Infosheet Drugs in het verkeer

Infosheet Drugs in het verkeer Infosheet Drugs in het verkeer In dit infosheet schetsen de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), het Trimbos-instituut en stichting TeamAlert (verkeersveiligheidsorganisatie

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Het ESPAD-verslag van 2007 1 Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Samenvatting 3 Voorwoord Met genoegen presenteren wij een samenvatting van de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

STERKE WIET EEN ONDERZOEK NAAR BLOWGEDRAG, SCHADELIJKHEID EN AFHANKELIJKHEID VAN CANNABIS

STERKE WIET EEN ONDERZOEK NAAR BLOWGEDRAG, SCHADELIJKHEID EN AFHANKELIJKHEID VAN CANNABIS STERKE WIET EEN ONDERZOEK NAAR BLOWGEDRAG, SCHADELIJKHEID EN AFHANKELIJKHEID VAN CANNABIS Dirk J. Korf Marije Wouters Annemieke Benschop Patrick van Ginkel Dit onderzoek is uitgevoerd door het Criminologisch

Nadere informatie

Een verboden genotspil als exportproduct

Een verboden genotspil als exportproduct Een verboden genotspil als exportproduct XTC in de lage landen en de reactie van de overheid Rudie Neve en Marianne van Ooyen-Houben Nederland en België worden gezien als de belangrijkste productielanden

Nadere informatie

Heidi Linck Irmgard Poelmans Mary de Jong. Alcohol en drugsgebruik bij jongeren en jongvolwassenen in Gelderland

Heidi Linck Irmgard Poelmans Mary de Jong. Alcohol en drugsgebruik bij jongeren en jongvolwassenen in Gelderland Heidi Linck Irmgard Poelmans Mary de Jong 2007 Alcohol en drugsgebruik bij jongeren en jongvolwassenen in Gelderland 2007 Alcohol en drugsgebruik bij jongeren en jongvolwassenen in Gelderland 1 2007 2007

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Scanner uitgaan in Leiden. Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden

Scanner uitgaan in Leiden. Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden Scanner uitgaan in Leiden Onderzoek naar alcohol en drugsgebruik en mogelijkheden van preventie in het uitgaansleven van Leiden Scanner uitgaan in Leiden Onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik en mogelijkheden

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Psychische gezondheid in de eerste lijn De inzet van consulenten geestelijke gezondheid in Gezondheidscentrum

Nadere informatie