Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk"

Transcriptie

1 Onderzoeksresultaten Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk

2 Onderzoek naar vertrouwen (1/2) Van de respondenten is een ruime meerderheid er van overtuigd dat de eigen Titel onderneming klaar is voor de toekomst. Over presentatie de toekomst van bijvoorbeeld zakelijk Nederland zijn ze minder optimistisch. Nog geen kwart van de bestuurders heeft daarin O Nveel D Evertrouwen. R T I T E L D I E U I T L E G G E E F T O VOngeveer E R D E twee I Nderde H O Uheeft D redelijk vertrouwen, terwijl 15 procent van de respondenten zegt weinig vertrouwen te hebben. Zorgelijk, want zonder vertrouwen is geen goed leiderschap mogelijk, aldus de overgrote meerderheid. Van de ondervraagde bestuurders is bijna 9 op de 10 van mening dat zij de verantwoordelijkheid moeten nemen om het vertrouwen te herwinnen. De situatie op de huizenmarkt en de woningbouw (door 38 procent genoemd), het onderwijs en de werkgelegenheid (allebei 27 procent), het pensioenstelsel (24 procent) en de financieringsmogelijkheden in Nederland (23 procent) worden het vaakst genoemd als oorzaak van het gebrek aan vertrouwen. Ook het zorgstelsel, de innovatiekracht van Nederland en de zelfredzaamheid van de burger baren zorgen: alle drie worden ze door 19 procent van de bestuurders genoemd. Tegelijkertijd geven veel respondenten (38 procent) aan dat juist de innovatiekracht van Nederland en in mindere mate de zelfredzaamheid (17 procent) voor vertrouwen zorgen. Onderzoeksresultaten: Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? Onderzoeksresultaten: Hebben we nog vertrouwen in de toekomst?

3 Onderzoek naar vertrouwen (2/2) Andere factoren die daar aan bijdragen, zijn de wendbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven (33 procent), Titel van de inrichting de van de presentatie infrastructuur in Nederland (31 procent), de Nederlandse im- en export (18 procent), de omgang van zakelijk Nederland met Oglobalisering N D E R T I T(18 Eprocent) L D I E en de concurrentie- I T L Evan G het G Eland E F(17 T procent). Upositie O V E R D E I N H O U D Toch lijkt er veel terrein te winnen bij het herstellen van het vertrouwen van private en publieke bestuurders onderling. Slechts iets meer dan een vijfde van de respondenten is van mening dat de economische recessie ervoor zorgt dat bestuurders in Nederland echt leiderschap durven te vertonen. Meer dan 80 procent van de ondervraagden is van mening dat de Nederlandse politiek meer kan doen om vertrouwen te waarborgen. Ook vinden ze dat zakelijk Nederland meer kan doen. Van alle respondenten zegt 34 procent dat de overheid het belangrijkst is voor het herstel van vertrouwen, maar eenzelfde percentage vindt dat het bedrijfsleven het belangrijkste is. Daarbij heeft bijna vier vijfde voldoende vertrouwen in de besluiten van de eigen organisatie. Contact Mocht u nog vragen hebben over de onderzoeksresultaten of wilt u meer informatie over De Kamer, dan kunt u een sturen naar Onderzoeksresultaten: Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst?

4 Resultaten Hoeveelheid vertrouwen Welke thema s zorgen voor (géén) vertrouwen in zakelijk Nederland Rol van diverse partijen in het vergroten van vertrouwen Rol van bestuurders in het delen en realiseren van vertrouwen Onderzoeksresultaten: Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst?

5 Hoeveelheid vertrouwen (1/2) Gevoel bij de toekomstvan zakelijk Nederland 100% Tweevijfde van de bestuurders in de grootzakelijke markt heeft een positief gevoel bij de toekomst van zakelijk Nederland. Nagenoeg eenzelfde aantal staat hier echter neutraal tegenover. Ca. 16% kijkt hier zelfs negatief tegenaan. De meeste bestuurders (83%) hebben vertrouwen in de toekomst van zakelijk Nederland, echter slechts een kwart heeft hier veel vertrouwen in. 80% 60% 40% 20% 0% 40% 43% 16% 1% Totaal (n=90) positief neutraal negatief weet niet Vraag: Bent u over het algemeen positief of negatief over de toekomst van zakelijk Nederland?

6 Hoeveelheid vertrouwen (2/2) Vertrouwen in de toekomst van zakelijk Nederland 100% Tweevijfde van de bestuurders in de grootzakelijke markt heeft een positief gevoel bij de toekomst van zakelijk Nederland. Nagenoeg eenzelfde aantal staat hier echter neutraal tegenover. Ca. 16% kijkt hier zelfs negatief tegenaan. De meeste bestuurders (83%) hebben vertrouwen in de toekomst van zakelijk Nederland, echter slechts een kwart heeft hier veel vertrouwen in. 80% 60% 40% 20% 0% 24% 59% 16% 1% Totaal (n=90) veel vertrouwen (8-10) redelijk vertrouwen (6-7) weinig vertrouwen (1-5) weet niet (31) Vraag: Kunt u aangeven hoe hoog of laag het vertrouwen in de toekomst van zakelijk Nederland bij u is?

7 Vertrouwen binnen de eigen organisatie Stellingen over vertrouwen binnen de eigen organisatie Het overgrote deel van de bestuurders is van mening dat er zonder vertrouwen geen goed leiderschap mogelijk is. 78% ervaart voldoende vertrouwen van de gehele organisatie in de besluiten die ze zelf maken. Echter, wat betreft het vertrouwen in het management en bestuur in het algemeen is men iets minder overtuigd. Zo geeft slechts 54% aan dat er in de organisatie voldoende vertrouwen is in de lange termijn visie. Zonder vertrouwen geen goed leiderschap Ik ervaar voldoende vertrouwen van de gehele organisatie in de besluiten die ik zelf maak Ik heb voldoende vertrouwen in mijn management en het bestuur dat zij de juiste korte termijn keuze kunnen maken Mijn management en bestuur dragen vertrouwenwekkend leiderschap uit binnen de organisatie In mijn organisatie is er voldoende vertrouwen in de lange termijn visie 14% 10% 11% 13% 56% 41% 58% 54% 63% 36% 33% 21% 23% 18% 9% 4% 8% 2% 10% 1% 8% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal mee eens mee eens neutraal mee oneens helemaal mee oneens weet niet Vraag: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen betreffende vertrouwen binnen uw eigen organisatie? Basis n=90

8 Vertrouwen binnen de eigen organisatie Stellingen over vertrouwen binnen zakelijk Nederland Bestuurders in Nederland moeten hun verantwoordelijkheid nemen in het herwinnen van vertrouwen 31% 58% 10% 1% Nederlandse politiek kan meer doen om vertrouwen te waarborgen 39% 44% 12% 3% Media focust te veel op de negatieve zaken rondom vertrouwen 34% 37% 18% 10% Onze economie kan alleen innovatief zijn als we meer vertrouwen hebben in de toekomst en in elkaar 22% 47% 20% 10% 1% Nederland moet haar rol claimen om het vertrouwen in Europa te verhogen 11% 49% 22% 16% 1% De toekomst van zakelijk Nederland wordt beperkt door wet- en regelgeving 14% 37% 33% 14% 1% De focus in bedrijfsvoering is meer op lange termijn komen te liggen dan op aandeelhouderswaarde 9% 32% 22% 29% 3% 4% Economische recessie zorgt ervoor dat bestuurders in Nederland echt leiderschap durven te tonen 2% 19% 40% 33% 4% 1% De negatieve spiraal in de Nederlandse economie kan niet doorbroken worden 3% 20% 53% 21% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal mee eens mee eens neutraal mee oneens helemaal mee oneens weet niet Vraag: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen betreffende vertrouwen in zakelijk Nederland? Basis n=90

9 Resultaten Hoeveelheid vertrouwen Welke thema s zorgen voor (géén) vertrouwen in zakelijk Nederland Rol van diverse partijen in het vergroten van vertrouwen Rol van bestuurders in het delen en realiseren van vertrouwen Onderzoeksresultaten: Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst?

10 Welke thema s zorgen voor géén vertrouwen? de woningbouw en de huidige huizenmarkt 38% De woningbouw en de huidige huizenmarkt is het thema dat verreweg de minste vertrouwen geeft. Daarnaast geven het onderwijs en de werkgelegenheid weinig vertrouwen. het onderwijs de werkgelegenheid het pensioenstelsel nieuwe financieringsmogelijkheden in Nederland het zorgstelsel innovatiekracht in Nederland de zelfredzaamheid van de burger de concurrentiepositie van Nederland de rol van zakelijk Nederland in de opkomst van nieuwe wereldeconomieën hoe zakelijk Nederland om gaat met globalisering de inrichting van de infrastructuur in Nederland de wendbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven duurzaamheid/mvo de Nederlandse economie (im- en export) anders, namelijk... geen van deze weet niet 27% 27% 24% 23% 19% 19% 19% 18% 16% 11% 8% 8% 7% 2% 6% 1% 2% 0% 20% 40% Vraag: Kunt u aangeven welke thema s ervoor zorgen dat u geen vertrouwen heeft in de toekomst van zakelijk Nederland? Basis n=90

11 Top-3 thema s die géén vertrouwen geven De Woningbouw en huizenmarkt Oorzaken geen vertrouwen Kansen vertrouwen te vergroten Rol als bestuurder Nog steeds dalende koopprijzen en te hoge huren. Jeugd heeft geen mogelijkheden. doorstroming zit vast. Regelgeving omtrent woningmarkt en hypotheken zorgt voor onnodige onrust waardoor woningmarkt niet kan herstellen. Versoepelen regels. Stabiliteit van de overheid voor langere tijd dat mensen weten waaraan ze aan toe zijn. Subsidiemaatregelen voor bijvoorbeeld starters om de woningmarkt weer aan de praat te krijgen. Beperken van de hypotheekrenteaftrek en huursubsidies, ook voor bestaande gevallen Woningcorporaties in staat stellen nieuwe initiatieven te ontplooien. Stabiliteit promoten. Anders stemmen bij eerstvolgende verkiezingen, verder weinig vrees ik. Overheid en politiek aan zet. Vraag: Wat maakt dat u geen vertrouwen heeft? Vraag: Waar liggen volgens u de kansen om het vertrouwen te vergroten? Vraag: Wat zou u kunnen doen in uw rol van bestuurder om meer vertrouwen te krijgen? Basis n=90

12 Top-3 thema s die géén vertrouwen geven Het Onderwijs Oorzaken geen vertrouwen Kansen vertrouwen te vergroten Rol als bestuurder Bezuinigingen, te veel grote scholen, te weinig differentiatie. Studeren wordt te duur. Het sluit niet aan op de toekomst. Kwaliteit docenten, imagocampagne, salarissen. Kleinere klassen, onderwijzers ondersteunen, alleen kwalitatieve lespakketten. Meer kennis in de praktijk. Geld. Verbinding leggen tussen bedrijfsleven en onderwijs. Studenten een stage plaats geven. Een dialoog tussen scholen en werkgevers. Vraag: Wat maakt dat u geen vertrouwen heeft? Vraag: Waar liggen volgens u de kansen om het vertrouwen te vergroten? Vraag: Wat zou u kunnen doen in uw rol van bestuurder om meer vertrouwen te krijgen? Basis n=90

13 Top-3 thema s die géén vertrouwen geven De Werkgelegenheid Oorzaken geen vertrouwen Kansen vertrouwen te vergroten Rol als bestuurder De jeugdwerkeloosheid is zorgwekkend. Markt en overheid dienen daarop krachtig in te zetten. Overheid doet onvoldoende om banen te genereren (op termijn). Stijgende werkloosheid en weinig positieve perspectieven op de arbeidsmarkt. Meer investeringen. Positiviteit bevolking. Minder rigoureus bezuinigen. Durven te investeren. Kwaliteit van product waardoor grotere afname Meer banen scheppen? Lastig. Ook mijn bedrijf zit in "slecht weer". Ook wij moeten afscheid nemen van medewerkers omdat er werk weg valt. Vraag: Wat maakt dat u geen vertrouwen heeft? Vraag: Waar liggen volgens u de kansen om het vertrouwen te vergroten? Vraag: Wat zou u kunnen doen in uw rol van bestuurder om meer vertrouwen te krijgen? Basis n=90

14 Welke thema s zorgen wél voor vertrouwen? innovatiekracht in Nederland de wendbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven de inrichting van de infrastructuur in Nederland 33% 31% 38% Thema s die juist wel voor vertrouwen in de toekomst van zakelijk Nederland zorgen zijn de innovatiekracht in Nederland, de wendbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven en de inrichting van de infrastructuur. de Nederlandse economie (im- en export) hoe zakelijk Nederland om gaat met globalisering de zelfredzaamheid van de burger de concurrentiepositie van Nederland de rol van zakelijk Nederland in de opkomst van nieuwe wereldeconomieën het onderwijs duurzaamheid/mvo het pensioenstelsel nieuwe financieringsmogelijkheden in Nederland het zorgstelsel de werkgelegenheid de woningbouw en de huidige huizenmarkt anders, namelijk... weet niet geen van deze 18% 18% 17% 17% 13% 12% 11% 9% 7% 3% 3% 1% 2% 6% 4% 0% 20% 40% Vraag: Kunt u aangeven welke thema s ervoor zorgen dat u juist wél vertrouwen heeft in de toekomst van zakelijk Nederland? Basis n=90

15 Top-3 thema s die wél vertrouwen geven Innovatiekracht in Nederland Oorzaak vertrouwen Vertrouwen nog meer vergroten We zijn een slim volkje dat gewend is om met de vraag van de markt mee te bewegen. Op gebieden als technologie, waterbeheersing, voedsel staat NL vooraan. Omdat we op een hoog onderwijsniveau zitten en de Nederlandse maatschappij van oudsher heeft aangetoond dat ze sterk zijn op dat vlak. Beter onderwijs, de juist innovaties ondersteunen. Bedrijfsleven stimuleren, minder regels, belasting. Onze sterke punten meer uitbouwen en koesteren: onderwijs, slagkracht (waar een klein land groot in kan zijn), terug naar onze tolerantie op elk gebied (dit levert heel veel nieuwe kansen en mogelijkheden). Vraag: Wat maakt dat u vertrouwen heeft in <de door u gekozen thema s>? Vraag: Hoe kunnen we het nog beter doen op het gebied van <de door u gekozen thema s>? om het vertrouwen nog meer te vergroten? Basis n=90

16 Top-3 thema s die wél vertrouwen geven Wendbaarheid van bedrijfsleven Oorzaak vertrouwen Vertrouwen nog meer vergroten Flexibiliteit. Ik zie dat bedrijven erg wendbaar zijn, ik zie bv. dat Phillips eerst lampen etc. maakte en zich nu op de medische markt/ highcare richt. Stimuleringspremies. Geen beperking regelgeving. Subsidie innovaties. Vraag: Wat maakt dat u vertrouwen heeft in <de door u gekozen thema s> Vraag: Hoe kunnen we het nog beter doen op het gebied van <de door u gekozen thema s> om het vertrouwen nog meer te vergroten? Basis n=90

17 Top-3 thema s die wél vertrouwen geven Wendbaarheid van bedrijfsleven Oorzaak vertrouwen Vertrouwen nog meer vergroten Goede havens, goed autowegennet, prima internet, goed milieubeheer. Flink in geïnvesteerd de laatste jaren. Zowel fysiek als digitaal is er een goede basis. Asfalt blijven aanleggen waar dat nodig is. Investeren in HSL. Betere kwaliteit spoor. Onderhouden. Vraag: Wat maakt dat u vertrouwen heeft in < de door u gekozen thema s>? Vraag: Hoe kunnen we het nog beter doen op het gebied van <de door u gekozen thema s> om het vertrouwen nog meer te vergroten? Basis n=90

18 Resultaten Hoeveelheid vertrouwen Welke thema s zorgen voor (geen) vertrouwen in zakelijk Nederland Rol van diverse partijen in het vergroten van vertrouwen Rol van bestuurders in het delen en realiseren van vertrouwen Onderzoeksresultaten: Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst?

19 Rol partijen in het vergroten van vertrouwen Partijen die een rol spelen in het vergroten van vertrouwen in zakelijk Nederland zakelijk Nederland 34% de overheid 34% de politieke partijen 14% Zakelijk Nederland en de overheid spelen in de ogen van bestuurders beiden een even grote rol bij het vegroten van het vertrouwen in zakelijk Nederland. de media u zelf als bestuurder 2% 10% Europa 1% geen mening 3% 0% 20% 40% Vraag: Welke partij speelt volgens u de grootste rol in het vergroten van vertrouwen in de toekomst van zakelijk Nederland? Basis n=90

20 Resultaten Hoeveelheid vertrouwen Welke thema s zorgen voor (geen) vertrouwen in zakelijk Nederland Rol van diverse partijen in het vergroten van vertrouwen Rol van bestuurders in het delen en realiseren van vertrouwen Onderzoeksresultaten: Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst?

21 Rol als bestuurder in het realiseren van vertrouwen Heeft u een rol in het realiseren van vertrouwen 10% De meest bestuurders vinden dat zij in hun functie een rol hebben in het realiseren van vertrouwen. 90% Ja Nee Vraag: Vindt u dat u als bestuurder een rol heeft in het delen en realiseren van vertrouwen? Basis n=90

22 I deeën om vertrouwen met elkaar te delen Samenwerken Wat kan zakelijk Nederland nog meer doen om vertrouwen met elkaar te delen? Zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden zoeken. Samenwerkingsverbanden opzetten. Kennis delen en gemeenschappelijke projecten opzetten. Meer praten met elkaar, meer praten met onderzoekers/academici, om zo samen een vruchtbaar klimaat (voor iedereen, dus niet alleen voor multinationals zoals nu gebeurt) te creëren. Het elftal wint de wedstrijd, binnen Nederland op een aantal gebieden minder geld uitgeven aan concurrentie. Meer samenwerken, de koppen bij elkaar steken. Doorgaan met "polderen" en (sociale) akkoorden sluiten. Maar daarna ook de afspraken uitvoeren! Vraag: Wat kan zakelijk Nederland nog meer doen om vertrouwen met elkaar te delen? Basis n=90

23 I deeën om vertrouwen met elkaar te delen Optimisme uitstralen Wat kan zakelijk Nederland nog meer doen om vertrouwen met elkaar te delen? Positivisme uitstralen, kansen durven pakken. Voorbeeld geven, enthousiasmeren. Succes promoten. Programma's van Het Beste Idee van Nederland tot Klokhuis laten zien dat we het echt nog wel in ons hebben om een beetje mee te spelen op het wereldtoneel. Spread the word. Ik geloof dat het verspreiden van veel positieve berichten een positieve impuls kan hebben en een opwaartse spiraal teweeg kan brengen. Focus op positieve ontwikkelingen. Elkaar regelmatig vertellen over nieuwe successen i.p.v. te zeuren over dat het zo slecht gaat. En van andermans succes kun je leren als je dat op je eigen situatie toepast kan het een stimulator zijn voor je eigen creativiteit. Vraag: Wat kan zakelijk Nederland nog meer doen om vertrouwen met elkaar te delen? Basis n=90

24 kfofkfokofk

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk Onderzoek naar loyaliteit (1/2) De Kamer heeft onderzoek laten uitvoeren onder 102 topbestuurders

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Onderzoek Jeugdwerkloosheid

Onderzoek Jeugdwerkloosheid Onderzoek Jeugdwerkloosheid 1V Jongerenpanel 12 september2014 Over dit onderzoek Aan dit onderzoek deden 836 leden van het EenVandaag Jongerenpanel mee. Het onderzoek vond plaats van 10 september tot en

Nadere informatie

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager Ondernemen in crisistijd Eddy Drent International Finance Manager 13 september 2012 Rabobank Groep wereldwijd 1.650 kantoren in 48 landen, 19 International Desks om NL klanten te bedienen in 23 landen

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

3 januari 2015. Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie

3 januari 2015. Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie 3 januari 2015 Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie Najaar 2010 Nationaal Rapport Nederland Representation of the European Commission to Netherlands Inhoud Inleiding Context

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

De economische crisis en Oud-West

De economische crisis en Oud-West De economische crisis en Oud-West Van 30 juni tot en met 7 juli 2009 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de economische crisis. Hebben de panelleden het idee dat ze de gevolgen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Overgang onderwijs - arbeidsmarkt

Overgang onderwijs - arbeidsmarkt Overgang onderwijs - arbeidsmarkt Joris Barendrecht ieder(in), Linda Stomphorst LPGGz, Marian de Groot - handicap + studie Arjan Nugteren en Dmitri Limon (ervaringsdeskundigen) Programma + Welkom + Peiling

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

26 december Onderzoek:

26 december Onderzoek: 26 december 2016 Onderzoek: Verwachtingen 2017 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

4. Heeft u momenteel een betaalde baan?

4. Heeft u momenteel een betaalde baan? Werkloosheid De crisis is voorbij de huizenmarkt trekt aan maar is dit wel zo? 3 33% 4. Heeft u momenteel een betaalde baan? (n=372) 3 2 2 27% 2 Ja, ik werk fulltime Ja, ik werk parttime 4% Nee, ik ben

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

30 januari 2015. Onderzoek: Griekenland en de EU

30 januari 2015. Onderzoek: Griekenland en de EU 30 januari 2015 Onderzoek: Griekenland en de EU Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Resultaten peiling BornePanel Statushouders Eind november en begin december konden de leden van het BornePanel deelnemen aan de peiling over statushouders in de gemeente Borne. De vragenlijst bestond uit

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Leren, werken en wonen PANEL FRYSLÂN december 217 Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over jongeren in Fryslân 2.11 Dit jaar

Nadere informatie

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 11 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015

Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid. 14 september 2015 Onderzoek naar de tevredenheid van middelgrote ondernemingen naar het gevoerde kabinetsbeleid 14 september 2015 Samenvatting - Middenbedrijf waardeert gevoerde kabinetsbeleid als voldoende tot goed Nederlandse

Nadere informatie

Rapport. NOS Prinsjesdagonderzoek 2015

Rapport. NOS Prinsjesdagonderzoek 2015 Rapport NOS Prinsjesdagonderzoek 2015 Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 De stand van de economie 9 De economie en de rol van het kabinet 14 Internationale crises 15 Griekenland 17 Vluchtelingencrisis 21 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Bestuurders van de toekomst: is leiderschap aan te leren?

Onderzoeksresultaten. Bestuurders van de toekomst: is leiderschap aan te leren? Onderzoeksresultaten Bestuurders van de toekomst: is leiderschap aan te leren? Samenvatting (1/2) De Kamer heeft onderzoek laten uitvoeren onder 103 topbestuurders van bedrijven met 500 of meer werknemers.

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Onderzoek: Crisis Griekenland'

Onderzoek: Crisis Griekenland' 30 juni 2015 Onderzoek: ' Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Hoe denken Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid? Dit is het onderwerp van een peiling van OIS in opdracht van AT onder Amsterdammers. Methode

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Financiën Jongeren betalen

Nadere informatie

Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om uur

Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om uur Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om 10.00 uur 1 Marktkansen 2011 en verder Bouwproductie & -prognoses Jacco Ridderhof & Richard Lamb 2 Wat ga ik vertellen Economische ontwikkelingen Situatie

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

laat zich niet gek maken

laat zich niet gek maken omslag Nieuwjaarsenquête: Ondernemer laat zich niet gek maken Nieuwjaarsenquête Forum stuurde tienduizend leden van de vijf regionale ondernemersverenigingen die zijn aangesloten bij VNO-NCW een e-mail

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en de Kwaliteit van

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa

18 juli 2015. Onderzoek: Toekomst van Europa 18 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Nieuw Europees Verdrag

Nieuw Europees Verdrag Nieuw Europees Verdrag De Europese top heeft geleid tot overeenkomst over een Europees Verdrag. Wat vindt men hiervan? Wat is uw reactie op het feit dat er een verdrag is gekomen? Positief 45% 14% 36%

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Amsterdam

Consumentenvertrouwen in Amsterdam Consumentenvertrouwen in Amsterdam Hoe wordt het vakantiegeld dit jaar besteed? In opdracht van: Het Parool Projectnummer: 14054-2 Carine van Oosteren Merel van der Wouden Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan?

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Rapportage 26 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 18.557 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 18 februari

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

22 augustus Onderzoek:

22 augustus Onderzoek: 22 augustus 2014 Onderzoek: EenVandaag Economische Monitor 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Onderzoek Instagram Uitgevoerd door Scholieren.com in november 2015 Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Voorwoord Scholieren.com heeft haar bezoekers middels een enquête vragen

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

1 maart Onderzoek: De Stelling van Nederland

1 maart Onderzoek: De Stelling van Nederland 1 maart 2017 Onderzoek: De Stelling van Nederland Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Dames en heren, [Intro] Europa begint in Groningen. Zéker als het

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.953 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 28 augustus 2012. Over het

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie