V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal"

Transcriptie

1

2

3 V O O R W O O R D Het colloquium Balans en perspectieven, dat op 2 en 3 december 2009 werd georganiseerd naar aanleiding van tien jaar justitiehuizen, kende een groot succes. Op deze tweedaagse werden er maar liefst 800 deelnemers geteld. Meer dan 40 professionals hebben het woord genomen en bijgedragen tot kwaliteitsvolle uitwisselingen. Deze bijeenkomst was voor de justitiehuizen een uitgelezen moment om even afstand te nemen, waardoor we de gelegenheid kregen om de balans op te maken over een pak vragen en om heel wat inbreng te krijgen. Dit materiaal werd en zal gebruikt worden om niet alleen onze eigen werking te verbeteren maar ook onze dienstverlening aan de justitiabelen, de opdrachtgevers en de samenleving. Het is met veel genoegen dat we alle bijdragen van de sprekers ter beschikking stellen aan iedere geïnteresseerde. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om, in naam van de justitiehuizen, de auteurs te bedanken voor het aanvaarden van onze uitnodiging maar ook voor de schriftelijke weergave van hun uiteenzetting. Mijn dankbetuigingen gaan ook uit naar Dhr. De Clerck, Minister van Justitie en oprichter van de justitiehuizen, en naar Dhr. Bourlet, Voorzitter van het Directiecomité, voor hun steun. Ik wens tevens het team te bedanken die de drijvende kracht was achter dit colloquium. Hun engagement, creativiteit en nauwkeurigheid hebben werkelijk het verschil gemaakt! Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal

4 2

5 I N H O U D S O P G A V E WOENSDAG 2 DECEMBER 2009: BALANS VAN 10 JAAR JUSTITIEHUIZEN BALANS VAN HET TIENJARIG BESTAAN VAN DE JUSTITIEHUIZEN EN PERSPECTIEVEN VOOR DE KOMENDE JAREN ANNIE DEVOS CONTEXT VAN HET ONTSTAAN VAN DE JUSTITIEHUIZEN De beslissing om de justitiehuizen op te richten Een complex landschap De voorbereidende fase van het project justitiehuizen De aanbevelingen van de screening De oprichting van de parajustitiële sector De opdrachten De doelstellingen De dynamiek De evolutie van het beroepsprofiel en de methodologische opties DE COPERNICUS-HERVORMING EN HAAR IMPACT VIA DE BPR OP DE DIENST JUSTITIEHUIZEN DE OPRICHTING VAN HET DGMJH Het masterplan Het managementplan DE OPDRACHTEN Algemeen overzicht De burgerlijke opdrachten De strafrechtelijke opdrachten Het geheel van de opdrachten HET PERSONEEL VOORUITZICHTEN BIJLAGEN TOESPRAAK STEFAAN DE CLERCK JUSTITIEASSISTENT IN HET VERLEDEN TOT NU. ERVARINGEN BINNEN EEN ORGANISATIE IN EVOLUTIE VALÉRIE CLAUS EN AN SCHOOFS TIEN JAAR JUSTITIEHUIZEN - BESCHOUWINGEN VAN EEN JUSTITIËLE PARTNER OP EEN SAMENWERKING VAN MEER DAN TIEN JAAR GUIDO VERMEIREN... 59

6 Inhoudsopgave DE JUSTITIEHUIZEN TUSSEN HUMANISERING EN EFFICIËNTIE. VAN DE OORSPRONKELIJKE NAAR DE HUIDIGE PERSPECTIEVEN PHILIPPE MARY NABIJHEIDSJUSTITIE EN JUSTITIEHUIZEN IN Context, ervaringen en projecten van de nabijheidsjustitie Nabijheidsjustitie of nabijheid van de justitie? WAT IS ER VAN DE PERSPECTIEVEN GEWORDEN? Een confrontatie van twee vormen van werkingslogica Humanisering en efficiëntie BESLUIT BESCHOUWINGEN VANUIT EEN SYSTEEMTHEORETISCH PERSPECTIEF JEAN-JACQUES WITTEZAELE DE SYSTEMISCHE KIJK Een gedifferentieerd totaalbeeld Onderscheid tussen de reguleringsniveaus Een systemische, constructivistische kijk op het menselijke wezen TOEPASSING OP DE JUSTITIEHUIZEN Een algemene visie op de functie van het justitiehuis Een veeleisende, responsabiliserende benadering om de autonomie te versterken Een strategische visie op de interventie: relationele en communicatieve hulpmiddelen om de opdracht te vergemakkelijken BESLUITEN: DE GRENZEN VAN DE CONTROLE : LIEVER REGULEREN DAN UITROEIEN ATELIER 1 MODELLEN VAN JUSTITIËLE BEGELEIDING TWEE THEORETISCHE MODELLEN VAN DADERBEGELEIDING ALINE BAUWENS INLEIDING CONTEXT THEORETISCHE MODELLEN VAN DADERBEGELEIDING HET RISK-NEEDS-RESPONSIVITY MODEL HET GOOD LIVES MODEL DISCUSSIE BESLUIT DE PLAATS VAN HET SLACHTOFFER IN HET BELGISCHE SYSTEEM VAN WERK ONDER MANDAAT? ANNE LEMONNE INLEIDING KORT OVERZICHT VAN HET WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE KADER MET BETREKKING TOT DE VOORZIENINGEN VOOR SLACHTOFFERS IN BELGIË EN HET GERECHTELIJK WERK ONDER MANDAAT TEN BEHOEVE VAN SLACHTOFFERS

7 Inhoudsopgave 2. HET WERK VAN DE JUSTITIEASSISTENTEN IN DE PRAKTIJK EN HUN UITDAGINGEN CONCLUSIES MODEL VOOR DADERBEGELEIDING:EEN EPISTEMOLOGISCHE, THEORETISCHE EN METHODOLOGISCHE KEUZE HENRI WATERVAL DG JUSTITIEHUIZEN DE TOTAALVISIE OP DE INTERVENTIE VAN DE JUSTITIEASSISTENT HET OPVANGKADER : DE BEGELEIDING DE DEFINITIE VAN DE SPELREGELS: HULP- EN CONTROLEMIDDELEN DE VOORWAARDEN VAN HET VERBOD ATELIER 2 SAMENWERKING MET EXTERNE PARTNERS SAMENWERKING TUSSEN DE JUSTITIEHUIZEN EN HET FORENSISCH WELZIJNSWERK : ENKELE MODELLEN KOEN DEVROEY INLEIDING EERSTE MODEL TWEEDE MODEL DERDE MODEL BELANG VAN DE DISCUSSIE CONCLUSIE HOE KAN MEN HET ONMISBARE MISSEN? DAN KAMINSKI JUSTITIEHUIZEN BUITENDIENSTEN: TIEN JAAR SAMENWERKING. EN MORGEN? VINCENT LIBERT STE GESCHENK: EEN CACTUS OEI, DAT PRIKT...! DE GESCHENK: EEN SETJE THEEMOKKEN (U MAG ZE OOK VOOR KOFFIE GEBRUIKEN) DE GESCHENK: BONBONS HET DG JUSTITIEHUIZEN EN HAAR SAMENWERKING MET EXTERNE PARTNERS ELS SNEIDERS INLEIDING MANAGEMENTPLAN BELEIDSPLAN MINISTER

8 Inhoudsopgave SAMENWERKING CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK ALS EXTERNE PARTNER ROLAND MARTEIN WAT DOET HET CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW) Het CAW komt op voor (bijzonder) kwetsbare mensen Het CAW bouwt mee JUSTITIËLE VERWIJZINGEN VANUIT DE JUSTITIEHUIZEN EN DE OPVOLGING ERVAN Betrokken werksoorten in centra algemeen welzijnswerk Wat blijkt uit de registratie op onthaal en begeleiding? Justitiedossiers op het onthaal Justitiedossiers in begeleiding Mogelijke verklaringen Implementatie van alternatieve gerechtelijke maatregelen VISIE OP DE SAMENWERKING MET JUSTITIE Tweesporenbeleid Kenmerken van het autonoom algemeen welzijnswerk KNELPUNTEN IN SAMENWERKING MET JUSTITIEHUIZEN RAAMDECREET VOOR HET FORENSISCH WELZIJNWERK ATELIER 3: MANAGEMENT TEN DIENSTE VAN DE BURGER DE INVLOED VAN MANAGEMENT EN INFORMATISERING OP HET WERK VAN DE JUSTITIEASSISTENTEN. WELKE KWALITEIT VAN DE INTERVENTIE EN RESPECT VOOR DE ORGANISATIE? ALEXIA JONCKHEERE INLEIDING DE VERSCHILLENDE AANPASSINGSWIJZEN VAN DE JUSTITIEASSISTENTEN AAN DE INFORMATICATOEPASSING DE INVLOED VAN DE INFORMATICATOEPASSING OP DE UNIFORMISERING VAN HET SOCIAAL WERK Uniformisering op basis van het informaticasysteem Vermijdingsgevolgen op basis van het informaticasysteem DE INVLOED VAN DE INFORMATICATOEPASSING OP DE AUTOMATISERING VAN HET MAATSCHAPPELIJKE WERK BESLUIT JAAR LAT-RELATIE TUSSEN DE JUSTITIEHUIZEN EN HET OPENBAAR MINISTERIE PAUL LENAERTS DE UITKLARING VAN DE POSITIE VAN DE JUSTITIEASSISTENT DE INVLOED VAN HET JUSTITIEHUIS OP DE KIJK VAN JUSTITIE NAAR DE STRAFRECHTSKETEN DE MEERWAARDE VAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIEHUIZEN MANAGEMENT TEN DIENSTE VAN DE BURGER? BEN SMEETS MANAGEMENT: EEN BEPALENDE FACTOR VOOR EEN SLAGKRACHTIGE OVERHEID?

9 Inhoudsopgave 2. OVERHEIDSDIENST VERANDERING EN MODERNISERING IN DE FEDERALE OVERHEID WAT VERWACHT MEN VAN EEN OVERHEIDSDIENST? MANAGEMENT OF LEIDERSCHAP OF MANAGEMENT EN PERMANENT VERBETEREN HEFBOMEN VOOR EEN SLAGVAARDIGE OVERHEID INSTRUMENTEN COMMUNICATIE WHAT S NEXT? OP WELKE MANIER DRAGEN DE BEHEERSINSTRUMENTEN BIJ TOT DE PROFESSIONALISERING EN DE VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JUSTITIEHUIZEN ALS OPENBARE DIENST? BÉNÉDICTE VAN BOVEN VOORWOORD DE MANAGEMENTINSTRUMENTEN IN MIJN DAGELIJKS WERK SIPAR Het operationele plan De geïnformatiseerde managementtools De ontwikkelcirkels De overlegstructuren De teamvergaderingen in een justitiehuis CONCLUSIES ATELIER 4: DRAGEN DE JUSTITIEHUIZEN BIJ TOT EEN MEER TOEGANKELIJKE, HUMANE EN EFFICIËNTE JUSTITIE? JAAR JUSTITIEHUIZEN, BALANS EN PERSPECTIEVEN SOPHIE VANDEN CAMP & WIM VANSPRINGEL INLEIDING EN AFBAKENING THEMA KLOOF KLOOF KLOOF CONCLUSIE JAAR JUSTITIEHUIZEN STEVEN GIBENS & BERNARD HUBEAU OPZET : BEOORDELING VAN TIEN JAAR JUSTITIEHUIZEN VANUIT HET (SOCIALE) RECHTSHULPPERSPECTIEF HET TOETSINGSKADER : MINIMALE VOORWAARDEN VOOR EEN EFFICIËNTE (EN DOELGERICHTE) RECHTSHULP Het preadvies Rechtshulp in het kader van de armoedebestrijding Verdere verfijning en aanvulling van de vijf minimumcriteria Andere toetsingsmodellen

10 Inhoudsopgave 3. JUSTITIEHUIZEN: HET ANTWOORD OP EEN BETERE TOEGANG TOT HET RECHT? Doelstellingen van het justitiehuis: toegespitst op de eerstelijnsfunctie Concrete dienstverlening inzake eerstelijnsfunctie Past deze dienstverlening in de doelstellingen van de rechtshulpverlening? Algemene bedenking Welk beleid voor de eerste lijn? Conclusie: informatie en humane justitie TOT SLOT TIEN JAAR JUSTITIEHUIZEN JEAN-PAUL JANSSENS JAAR JUSTITIEHUIZEN JEAN-PIERRE MALMENDIER TIEN JAAR JUSTITIEHUIZEN FREDDY PIETERS EEN SPROOKJE OP EEN FEESTDAG: DE KLEREN VAN DE KEIZER DE MOEILIJKE SAMENWERKING MET HET DGJH DE TOP EN DE BASIS DE LEIDING VAN HET DGJH LEIDT AAN GROUPTHINK HET DGJH LIJKT VERLEGEN OM BIJ JUSTITIE TE HOREN WANNEER DAT HAAR HARDE ZIJDE TOONT (CONTROLE; REPRESSIE; TUCHT;..) HOPE FOR DELIVERANCE! DE JUSTITIEHUIZEN EN DE HUMANISERING VAN JUSTITIE, EEN KRITISCHE TERUGBLIK LEO VAN GARSSE INLEIDING OP ZOEK NAAR EEN OMSCHRIJVING VAN HET HUMANISERINGSDOEL EEN TERUGBLIK De justitiehuizen als bliksemafleiders: een amalgaam van doelgerichtheid Een chronologie in de invulling van de humaniseringopdracht Het D.G. en de BPR : De implosie van de humaniseringsopdracht EEN PAAR BESLUITEN EN ENKELE SUGGESTIES Een te nuanceren beeld Een noodzakelijke overgangsetappe in de goede richting? Enkele summiere suggesties ATELIER 5: HET SOCIAAL ONDERZOEK DE VERWACHTINGEN VAN DE JEUGDRECHTER IN VERBAND MET HET SOCIAAL ONDERZOEK NICOLE CALUWE

11 Inhoudsopgave 1. DE BURGERLIJKE BEVOEGDHEDEN VAN DE JEUGDRECHTBANK BESPREKING VAN DE MEEST GESTELDE VRAAG BESLUIT TIEN JAAR JUSTITIEHUIZEN MARC DIZIER MAATREGELEN GETROFFEN DOOR DE MINISTER MAATREGELEN GETROFFEN DOOR DE SURB VORM EN INHOUD BESLUIT DE MAATSCHAPPELIJKE ENQUÊTE VOOR HET VONNIS : DE ZOEKTOCHT NAAR DE HEILIGE GRAAL? GRANDEUR OF VERVAL VAN EEN 45 JAAR OUDE DAME PHILIPPE GHEYSEN INLEIDING HET BEGON MET GEDRAG EN MILIEU WERK, OPLEIDING EN COHABITATIE EEN EXCENTRISCH JAAR EEN UITSTERVENDE SOORT DE CLIMAX RELEVANTIE EN OPPORTUNITEIT: NIEUWE INZICHTEN WAT IS HET RESULTAAT VAN DIT ALLES? TIEN JAAR JUSTITIEHUIZEN LUCIEN NOUWYNCK DE MAATSCHAPPELIJKE ENQUÊTE EN DE SOCIALE STUDIE : OP ZOEK NAAR EEN DEFINITIE DE MAATSCHAPPELIJKE ENQUÊTE EN DE SOCIALE STUDIE ZIJN VORMEN VAN MAATSCHAPPELIJK WERK DE MAATSCHAPPELIJKE ENQUÊTE EN DE SOCIALE STUDIE HEBBEN EEN SPECIFIEK DOEL BESLUIT PERSPECTIEVEN VAN RECHTERS EN JUSTITIEASSISTENTEN OP DE ROL VAN SOCIALE VOORLICHTINGSRAPPORTEN IN HET KADER VAN STRAFTOEMETING KRISTEL BEYENS & VEERLE SCHEIRS SAMENVATTING INLEIDING REGELGEVING EN BELEID CIJFERS ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK, INTERPRETATIE EN EVALUATIE VAN SOCIALE VOORLICHTINGSRAPPORTEN Tussen neoklassicisme, individualisering en pragmatisme Professioneel kapitaal en de rol van de onafhankelijke beslisser De plaats en het statuut van het sociaal voorlichtingsverslag in het gerechtelijk dossier

12 Inhoudsopgave 5. DISCUSSIE DONDERDAG 3 DECEMBER 2009: PERSPECTIEVEN DE VERWEVENHEID VAN DE SAMENLEVING MET DE STRAFRECHTSBEDELING HANS BOUTELLIER GROTE ONTWIKKELINGEN VEILIGHEIDSVELD JUSTITIEHUIZEN EN VEILIGHEIDSHUIZEN GEMEENSCHAPSSTRAFFEN, GELOOFWAARDIGHEID EN JUSTITIE FERGUS MCNEILL INLEIDING: GEMEENSCHAPSSTRAFFEN IN ONZEKERE TIJDEN GEMEENSCHAPSSTRAFFEN IN SCHOTLAND: PROBLEMEN EN MOGELIJKHEDEN VERGOEDING, PUBLIEKE OPINIE EN GELOOFWAARDIGHEID DE WEG VOORWAARTS: ALTERNATIEVEN VOOR STRAFFEN OF ALTERNATIEVE STRAFFEN? BESLUITEN DE BETROKKENHEID VAN HET SLACHTOFFER BIJ DE STRAFUITVOERING: EEN BESCHEIDEN VOORUITGANG ARLENE GAUDREAULT DE EERSTE STAPPEN OP WEG NAAR HERVORMINGEN EN MENTALITEITSVERANDERINGEN LEVERT DIT IETS OP VOOR DE SLACHTOFFERS? EEN VOLLEDIG ERKENDE EN AANVAARDE BETROKKENHEID? MOBILITEIT EN STRAFRECHT NIEUWE IDEOLOGIE, NIEUWE PRAKTIJKEN? CHRISTOPHE MINCKE JUSTITIE EN PARTICIPATIE, DE HYPOTHESE VAN EEN MOBILISATIEBEWEGING MOBILITEIT EN STRAFRECHTSBEDELING Activering Aanpassing Het werken aan zichzelf Aanpassing in reële tijd Beheer van de stromen Het einde van de lineaire concepten Een veralgemeende betwisting van de segmentering Mobiliteit: paradigma en ideologie Een paradigma Een ideologie Is dit het einde van elke stabiliteit? BESLUIT. DE OPROEP TOT DE SAMENLEVING ALS ECHO VAN DE OPROEP TOT JUSTITIE? PERSPECTIEVEN EN UITDAGINGEN VOOR DE JUSTITIEHUIZEN

13 Inhoudsopgave SYNTHESE VAN HET COLLOQUIUM SONJA SNACKEN INLEIDING HET VERLEDEN HET HEDEN: SYNTHESE VAN DE AANDACHTSPUNTEN IN DIT COLLOQUIUM Opdrachten Vragen betreffende visie en samenwerking Vragen vanuit het werkveld Vragen vanuit de opdrachtgevers Antwoorden vanuit het Directoraat-generaal Justitiehuizen Reflecties op basis van de Council of Europe Probation Rules DE TOEKOMST: UITDAGINGEN VOOR DE JUSTITIEHUIZEN Versterken van de legitimiteit Identiteit Deskundigheid Kwaliteit en effectiviteit Verbeteren van de samenwerking Overleg Brugfunctie Sensibilisering Partnership Verduidelijken van de rol naar de samenleving toe Verduidelijken van de rol naar de rechtszoekende toe TOT SLOT BIOGRAFIEËN VAN DE SPREKERS

14

15

16

17 B A L A N S V A N H E T T I E N J A R I G B E S T A A N V A N D E J U S T I T I E H U I Z E N E N P E R S P E C T I E V E N V O O R D E K O M E N D E J A R E N A n n i e D e v o s D i r e c t e u r - g e n e r a a l j u s t i t i e h u i z e n De tiende verjaardag van de justitiehuizen is de gelegenheid bij uitstek om de evolutie van onze jonge instelling te analyseren en een voorlopige balans op te maken. Het is tevens een uitgelezen kans om een aantal ontwikkelingspistes voor de toekomst te verkennen. Bij het begin van dit colloquium is het belangrijk om het kader te schetsen, te herinneren waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkelingen onze organisatie heeft meegemaakt. Aan de hand van een kleine historische omweg zal ik eerst de oprichting van de justitiehuizen bespreken. Vervolgens zal ik het methodologische en deontologische perspectief beschrijven waarin we deze organisatie in de loop van deze 10 jaar hebben willen situeren. Ik zal ook een overzicht geven van de evolutie van het management. Tot slot zal ik de ontwikkeling van de activiteiten die betrekking hebben op de mandaten en het personeel op een rijtje zetten. 1. C O N T E X T V A N H E T O N T S T A A N V A N D E J U S T I T I E H U I Z E N D e b e s l i s s i n g o m d e j u s t i t i e h u i z e n o p t e r i c h t e n In de nasleep van de schandalen die België in de zomer van 96 schokten, stelde de minister van Justitie einde augustus aan de Ministerraad een reeks maatregelen voor met betrekking tot preventie, repressie en slachtofferzorg bij seksuele misdrijven. Deze nota, die ook leidde tot een nieuw onderzoek (de zogenaamde screening) van de dossiers van de sociale dienst van de penitentiaire administratie, leidde tot de herstructurering en uitbreiding van deze dienst en, wat ons betreft, de oprichting van de justitiehuizen. België verkeerde in shock en justitie kwam in opspraak na de vaststelling van tekortkomingen op verschillende niveaus. Wat stelde men vast? Deze dienst voor de uitvoering van gerechtelijke beslissingen speelt een cruciale rol in het verlenen van advies tijdens de strafuitvoering en tijdens de vrijlating. Een maatschappelijk werker die gemiddeld meer dan 65 gevangenen moet opvolgen en bovendien 65 bijkomende maatschappelijke enquêtes moet uitvoeren, kan niet grondig te werk gaan. Er moet een einde komen aan

18 Annie Devos Balans van het tienjarig bestaan van de justitiehuizen en perspectieven voor de komende jaren 2 december 2009 situaties waarbij de begeleiding een jaar lang wordt opgeschort vanwege een overplaatsing, ziekte, of verlof van lange duur. (De Clerck, S., 1996). De kwaliteit en intensiteit van de begeleiding werden eveneens in vraag gesteld: de organisatie en het verloop van de ambulante begeleidingen moeten dringend worden aangepast. De minister, die zijn voorstel tot de oprichting van de justitiehuizen al had aangekondigd in zijn algemene beleidsnota van juni '96, verduidelijkte in de Ministerraad van 30 augustus (1996) dat de werkelijke doelstelling van de justitiehuizen zijn: het vergroten van de interne coherentie, de bijstand en de supervisie op logistiek en inhoudelijk vlak, de controle op het parajustitiële werk en de erkenning en bijgevolg de toegankelijkheid van de justitie E e n c o m p l e x l a n d s c h a p Tot de jaren 90 was de parajustitiële sector verantwoordelijk voor de probatieopschorting, het probatieuitstel, de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling en de vrijlating op proef. In de jaren 90 werd de sector van wat toen het extrapenitentiaire maatschappelijk werk heette, aangevuld met een reeks wetten en reglementen. Het betrof, in 1991, de alternatieven voor de voorlopige hechtenis; in 1993, het slachtofferonthaal - in 97 in een wet opgenomen; in 1994, de strafbemiddeling, de dienstverlening en de toepassing van alternatieven waarvoor het globale plan en de nationale projecten begrotingssteun verleenden. In 1997 werden deze opdrachten uitgebreid met burgerlijke maatschappelijke studies voor de uitoefening van het ouderlijk gezag en de eerstelijnsopvang, die de toegankelijkheid tot justitie belichaamt. Noch de penitentiaire administratie noch de rechterlijke organisatie konden deze nieuwe taken in een coherent kader integreren. Het gebrek aan steun op organisatorisch en logistiek gebied maakte de moeilijkheden nog groter. De toename van het aantal kaders leidde tot een mate van fragmentering van de reglementen, een gebrek aan zichtbaarheid en een vage afbakening van de bevoegdheden. Zo ontstond een chaotische situatie, die nog ingewikkelder werd door de diversiteit van de juridische kaders en de verschillende institutionele achtergronden. Deze versnippering en de schok van de gebeurtenissen van zomer 96 gaven aanleiding tot het politieke streven om justitie toegankelijk, humaan en efficiënt te maken. Ook de verbetering van de interne coherentie en de controle op het parajustitiële werk werden op de agenda gezet. Dit waren taken voor de openbare dienst, meer bepaald de gloednieuwe Dienst Justitiehuizen D e v o o r b e r e i d e n d e f a s e v a n h e t p r o j e c t j u s t i t i e h u i z e n Tussen 96 en 99 kwam het project justitiehuizen tot stand, met de medewerking van heel wat actoren. In een nota van 16 juni 1997 herinnerde de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie eraan dat men de versnippering van de talrijke initiatieven op het vlak van de parajustitiële hulp moet tegengaan, door justitiehuizen op te richten waar - voor elk arrondissement - de hulp gecentraliseerd en gestuurd kan worden door het departement justitie. De huidige gerechtelijke diensten moeten ook betrokken worden bij dit samenwerkingsmodel. Hij gaat verder: rekening houdende met de verschillende praktische en organisatorische problemen en om een optimale functionele ondersteuning tot stand te brengen, heeft de minister beslist een specifieke administratie op te richten voor de parajustitiële diensten van justitie. De studiedag die de Koning Boudewijnstichting op 23 juni 1997 organiseerde, was een markant moment in deze ontwikkeling. 600 mensen uit het gerechtelijk, parajustitieel of sociaal milieu kwamen samen om van gedachten te wisselen over het concept justitiehuizen, op basis van de reflecties van een twintigtal specialisten en vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Zoals het voorwoord van het rapport van die dag vermeldt (Koning Boudewijnstichting, 1997), vertrokken de deelnemers van de volgende vaststelling: "Er bestaat vandaag een enorme kloof tussen het gerecht en de burger. Er is dus in de eerste plaats vraag naar een goede informatiedienst: de juridische taal is 14

19 Annie Devos Balans van het tienjarig bestaan van de justitiehuizen en perspectieven voor de komende jaren 2 december 2009 onbegrijpelijk voor de burger, het formalisme en de complexe procedures geven hem het gevoel dat alles zich boven zijn hoofd afspeelt. Het gerecht probeert nochtans toenadering te zoeken tot de maatschappij en een socialisatie van justitie te realiseren, om beter te voldoen aan de verwachtingen van de bevolking en de noden van onze tijd Misschien kan het justitiehuis de spil worden die een betere coördinatie tussen de functies van de rechter, het parket en de parajustitiële diensten mogelijk maakt en zo justitie dichter bij de burger brengt en dieper verankert in de maatschappij? Na deze dag zette de minister de krachtlijnen uiteen van de justitiehuizen zoals ze vandaag bestaan (strafrechtelijk gedeelte, burgerlijk gedeelte, creatie van de functie van coördinator, eerstelijnsopvang en evaluatie- en begeleidingscommissies) D e a a n b e v e l i n g e n v a n d e s c r e e n i n g Parallel aan deze ontwikkeling voerde de dienst voor de uitvoering van gerechtelijke beslissingen vanaf de zomer 97 de door de overheid gevraagde screening uit (Ministerie van Justitie, 1997). De grote conclusies waren: De justitiële begeleiding is geïntegreerd in de justitiële en sociale context. Een optimale begeleiding veronderstelt: - op politiek en sociaal vlak: een voortdurende gedachtewisseling over de functie en het opzet van justitie ; - op justitieel vlak: een heldere en transparante visie, ondersteund door structuren, communicatiekanalen en de gepaste middelen; - op het vlak van de dienst voor de uitvoering van gerechtelijke beslissingen: de systematische ontwikkeling van de organisatie, gekoppeld aan een voortdurende operationalisering van de doelstellingen van het strafrechtelijk beleid en voldoende diensten die deze ontwikkeling ondersteunen (dienst opleiding en dienst wetenschappelijke ondersteuning); - op het vlak van de begeleiding: een begeleidingsmodel dat voldoende operationeel is en voldoende aandacht besteedt aan de rechten van de cliënt. Ik kom later nog terug op de impact van deze conclusies op de methodologische en organisatorische ontwikkeling van onze diensten D e o p r i c h t i n g v a n d e p a r a j u s t i t i ë l e s e c t o r De opdrachten Het begrip parajustitieel werk, dat zijn intrede deed aan het einde van de jaren 90, werd zeer concreet vertaald in de verschillende opdrachten van de Dienst Justitiehuizen (toenmalige benaming). Zoals ik het vermeld, erfde deze dienst de diensten die onder de bevoegdheid van de rechterlijke organisatie vielen (bemiddeling in strafzaken en slachtofferonthaal) en de sociale dienst voor de uitvoering van gerechtelijke beslissingen, die onder de penitentiaire administratie viel. Hieraan werden de eerstelijnsopvang toegevoegd en de burgerlijke opdrachten waarvoor tot 1997 de gemeenschappen bevoegd waren; ook dit heb ik al aangestipt. Op 29 juni '99 werden tien wetteksten gepubliceerd (stichtende Koninklijke Besluiten en Ministeriële Besluiten), die de bevoegdheden van de justitiehuizen bepaalden. Het Koninklijk Besluit van 13 juni 1999 houdende de organisatie van de Dienst Justitiehuizen van het ministerie van Justitie definieert de opdrachten. 15

20 Annie Devos Balans van het tienjarig bestaan van de justitiehuizen en perspectieven voor de komende jaren 2 december 2009 Artikel 2 van dit besluit somt de taken van de justitiehuizen op. 1 Het blijkt duidelijk dat de organisatie bestaat uit een strafrechtelijk en een burgerlijk gedeelte. In elk justitiehuis wordt een begeleidingscomité opgericht om de interne coherentie in stand te houden, de dienstverlening te optimaliseren en structurele problemen te signaleren. In het Ministerieel Besluit tot vaststelling van de basisinstructies wordt er nogmaals aan herinnerd dat de oprichting van de justitiehuizen kadert in een van de initiatieven om de gerechtelijke instellingen beter te doen aansluiten bij de maatschappelijke en persoonlijke verwachtingen en behoeften. Het doel dat hiermee wordt beoogd, bestaat erin een meer toegankelijke, efficiënte en humane justitie tot stand te brengen De doelstellingen In het ministerieel besluit worden vier centrale doelstellingen van het justitiehuis geformuleerd. Ten eerste gaat het om het uitbrengen van advies inzake te nemen beslissingen en het begeleiden van personen, teneinde de uitvoering van genomen beslissingen tegenover deze personen op een maatschappelijk verantwoorde manier te realiseren, binnen een dwingend en wettelijk kader. Verder wil het justitiehuis ten dienste staan van elke burger in zijn contacten met justitie, ongeacht de positie van deze burger (dader, slachtoffer, eiser, benadeelde of onrechtstreekse betrokkene in een justitiële actie). Het justitiehuis wil de toegepaste menswetenschappelijke benadering in het justitiële landschap stimuleren en versterken. Hiervoor wordt betracht de interne werking te optimaliseren en meer systematisch samen te werken met de belangrijkste partners: magistratuur, advocatuur, strafinrichtingen en welzijnsinstellingen. 1 Art De Dienst Justitiehuizen staat in voor: 1 de taken van toezicht, justitiële begeleiding en sociaal onderzoek die voortvloeien uit: - artikel 3bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; - artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering; - de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964; - de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie; - de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; - de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli het onthaal van en de informatie- en adviesverlening aan de gebruikers van het justitiehuis en de eventuele doorverwijzing naar de bevoegde instanties; 3 het structureren en bevorderen van de samenwerking en het overleg met de verschillende actoren in en om justitie voor het bereiken van de doelstellingen van het justitiehuis; 4 de coördinatie, promotie en bekendmaking van de initiatieven rond alternatieve geschillenbeslechting en alternatieve maatregelen en straffen; 5 het ter beschikking stellen van lokalen voor het organiseren van de juridische eerstelijnsbijstand door de advocaten en voor de vergaderingen van de commissies voor juridische bijstand en voor de zittingen van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. 2. De Dienst Justitiehuizen kan onder meer instaan voor de taken die voortvloeien uit opdrachten die haar worden toevertrouwd door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kortgeding, door de jeugdrechtbank of door de procureur des Konings op basis van: - de artikelen 373 tot 375bis van het Burgerlijk Wetboek; - de artikelen 931 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek; - artikel 50 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming. 16

21 Annie Devos Balans van het tienjarig bestaan van de justitiehuizen en perspectieven voor de komende jaren 2 december 2009 Sensibilisatie is de vierde belangrijke opdracht van het justitiehuis: het zoeken naar andere oplossingen dan de traditionele gerechtelijke aanpak kan justitie humaner maken. Centraal staat de zorg voor de justitiabele, d.w.z. de burger, de dader of het slachtoffer die verplicht of vrijwillig met justitie in aanraking komen. Hetzelfde ministerieel besluit tot vaststelling van de basisinstructies vermeldt, naast de opdrachten sensu stricto, andere aandachtspunten. Het betreft: het onthalen, informeren en adviseren van de gebruikers van het justitiehuis en hun eventuele doorverwijzing naar de bevoegde instanties; het structureren en bevorderen van de samenwerking en het overleg met de verschillende actoren in en om justitie, om de doelstellingen van het justitiehuis te bereiken; de coördinatie, promotie en verspreiding van de initiatieven rond alternatieve geschillenbeslechting en alternatieve maatregelen en straffen (voor het organiseren van deze taak wordt in elk justitiehuis een coördinator aangesteld); het ter beschikking stellen van lokalen voor de organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand door de advocaten, voor de vergaderingen van de commissies voor juridische bijstand en voor de zittingen van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarbij benadrukt nog steeds hetzelfde arrest dat de interne capaciteiten van het justitiehuis verder ontwikkeld, bevorderd en geoptimaliseerd moeten worden. Vier grote actielijnen kunnen daartoe bijdragen: een kwaliteitsbevorderende functie, of de bevordering van het eigen functioneren van het justitiehuis en van de kwaliteit, de effectiviteit en de efficiëntie van het aanbod door betere interne coördinatie, samenwerking en methodologische ondersteuning; een responsabiliseringsfunctie, of het streven naar de algemene verhoging van de kwaliteit van het justitiehuis door de decentralisatie van leidinggevende en structurerende bevoegdheden, door het opnemen van de lokaal toegekende verantwoordelijkheden, het bepalen van een beleidslijn en prioriteiten in overeenstemming met de doelstellingen en basisopdrachten van de justitiehuizen; een laboratoriumfunctie, of het verbreden en verdiepen van het justitiële instrumentarium, waardoor bijvoorbeeld buitengerechtelijke en andersgerechtelijke conflicthantering meer kansen krijgt tot ontwikkeling (preventie en dialoog moeten procedures voorkomen); een signaalfunctie, of het signaleren van disfuncties, noden en behoeften op het ruime werkveld. Deze zeer ambitieuze teksten herinneren ons eraan dat de oprichting van de Dienst Justitiehuizen samenging met grote en dringende uitdagingen: de succesvolle implementatie van de 28 justitiehuizen binnen het vooropgestelde tijdsschema, maar vooral het verzekeren van de ontwikkeling van een werkmethode die erin slaagt de mengelmoes van verschillende opdrachten te structuren, richtlijnen te ontwikkelen en een kader te creëren De dynamiek Het referentiekader moest dus onderzocht en gedefinieerd worden, om de organisatie te situeren en het personeel de geschikte instrumenten te bezorgen om deze opdrachten zo goed mogelijk te vervullen. Om het referentiekader te schetsen, moesten we terugkeren naar de essentie en de legitimatie van de overheidsdiensten, namelijk de democratische rechtsstaat. Wij vergeten al te vaak dat het gaat om een onschatbaar voorrecht: de basisrechten van de grondwet gelden voor ieder van ons. Iedereen, van de gewone burger tot het openbaar gezag, is gebonden door het recht dat op democratische wijze afgekondigd is en dat toegepast moet worden door de uitvoerende macht waaronder alle overheidsdiensten ressorteren. De dienst justitiehuizen is een onderdeel van de uitvoerende macht en voert de hem toevertrouwde opdrachten uit in de geest van de openbare dienst. Net als de andere overheidsdiensten, moeten wij verslag uitbrengen over ons werk, zowel over de instelling als een geheel als over elke individuele zaak. De justitieassistent moet dus verslag uitbrengen over de verwezenlijking 17

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Uiterste sollicitatiedatum: 1 oktober 2016

Uiterste sollicitatiedatum: 1 oktober 2016 SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: JUSTITIEASSISTENT

Nadere informatie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie Deontologische vragen m.b.t. samenwerken in teams en netwerken Prof. Adélaïde BLAVIER, PhD Centre d Expertise en Psychotraumatismes et Psycho-Légale Département de Psychologie, Université de Liège (ULg)

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1

Nadere informatie

Krokusplan. Projectenplan van de Hoge Raad voor de Justitie. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice

Krokusplan. Projectenplan van de Hoge Raad voor de Justitie. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Krokusplan Projectenplan 2017 2020 van de Hoge Raad voor de Justitie Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 januari 2017 Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Januari 2017

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie Inhoud Inhoud Ten geleide Avant propos Woord vooraf Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie 1 Intitiele opdracht 1.1 haalbaarheidscriteria 1.2 Definitie van het begrip integrale veiligheidszorg

Nadere informatie

Presentatie van het Managementplan van de Hoge Raad voor de Justitie

Presentatie van het Managementplan van de Hoge Raad voor de Justitie Presentatie van het Managementplan van de Hoge Raad voor de Justitie Het strategisch luik Strategisch luik De missie: Wat is onze kerntaak? Waarom bestaan we? Wat doen we en wat willen we ermee bereiken?

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening 1 INHOUD PRESENTATIE I. Belgisch drugbeleid II. O.M. en problematisch druggebruik III.De rechtbank en problematisch

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Elektronische gegevensuitwisselingen 28 april 2015 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/2012.31.71 Plan 1.Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts CONTEXT 1999: 844 VTE s (theoretisch) 2002 (bestuursovereenkomst): 795 VTE s (922 hoofden )

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Resultaten bevraging partners en stakeholders 10-12/11/2015: Doelen, rollen en activiteiten van de afdeling Justitiehuizen

Resultaten bevraging partners en stakeholders 10-12/11/2015: Doelen, rollen en activiteiten van de afdeling Justitiehuizen Resultaten bevraging partners en stakeholders 10-12/11/2015: Doelen, rollen en activiteiten van de afdeling Justitiehuizen Toen mij een goeie week geleden werd gevraagd om vandaag kort de resultaten samen

Nadere informatie

Audit Beheersprocessen van de dossiers in de sectie individuele criminaliteit van het parket te Charleroi

Audit Beheersprocessen van de dossiers in de sectie individuele criminaliteit van het parket te Charleroi Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Juin 2016 Audit Beheersprocessen van de dossiers in de sectie individuele criminaliteit van het parket te Charleroi Verslag goedgekeurd door de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening een tussentijdse balans Netwerk organisatiebeheersing, 7 juni 2012 Christophe Pelgrims, transitiemanager Decreet van 1999: ontvoogding Beleidscontext

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

Justitiehuis Sara Goossens, directeur Justitiehuis Gent

Justitiehuis Sara Goossens, directeur Justitiehuis Gent Justitiehuis Sara Goossens, directeur Justitiehuis Gent Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Justitiehuizen Cataloniestraat 6-9 9000 Gent Sara.Goossens@wvg.vlaanderen.be Mandaten 4 opdrachten:

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Vragen Is bemiddeling tussen slachtoffer en dader wel mogelijk? Wenselijk? Wie

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse Aanvraag tot aanpassing van de lijst Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse 1 Procedure tot aanpassing van lijst Procedure tot aanpassing van de lijst: Implantaten

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Als technisch beheerder het conserveren van voorwerpen en/of prepareren van stalen

Als technisch beheerder het conserveren van voorwerpen en/of prepareren van stalen Functiefamilie: Niveau: COLLECTIEBEHEERDER B Doel van de functiefamilie Het onderhouden, selecteren en conserveren van de collecties met als doel de interne en externe gebruiker er maximaal gebruik van

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Klachtenmanagement binnen de rechterlijke orde

Klachtenmanagement binnen de rechterlijke orde Klachtenmanagement binnen de rechterlijke orde 1. Inleiding Op vraag van de Hoge Raad voor de Justitie en in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid (in het kader van het AGORA-programma) startte op

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

JUSTITIEASSISTENTEN (M/V)

JUSTITIEASSISTENTEN (M/V) JUSTITIEASSISTENTEN (M/V) FOD JUSTITIE ANG06832 Functiecontext Het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Justitie en bestaat uit een

Nadere informatie

Hof van Cassatie LIBERCAS

Hof van Cassatie LIBERCAS Hof van Cassatie LIBERCAS 4 2012 CASSATIEBEROEP STRAFZAKEN Strafzaken Beslissingen vatbaar voor casstieberoep Strafvordering Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep Ontvankelijkheid

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Schoolbeleid en ontwikkeling

Schoolbeleid en ontwikkeling Schoolbeleid en ontwikkeling V. Maakt gedeeld leiderschap een verschil voor de betrokkenheid van leerkrachten? Een studie in het secundair onderwijs 1 Krachtlijnen Een schooldirecteur wordt genoodzaakt

Nadere informatie

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER DE DRUGBEHANDELINGSKAMER Rechtbank van eerste aanleg te Gent InLEIDING Aan de rechtbank van eerste aanleg te Gent loopt momenteel een proefproject met de steun van de minister van Justitie. De drugbehandelingskamer

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010

Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010 Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010 1 Wat verwacht men van een top - school? Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs Art 4.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

Selectie-assistent (m/v) (niveau C)

Selectie-assistent (m/v) (niveau C) Selectie-assistent (m/v) (niveau C) Bij de selectiedienst werkzaam binnen het rechtsgebied Gent Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de strafuitvoeringsrechtbanken

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de strafuitvoeringsrechtbanken Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de strafuitvoeringsrechtbanken ref.: PEN-046 Doelgroep magistraten van de zetel en het parket die kandidaat zijn voor de functies van respectievelijk

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

AANBEVELINGEN INZAKE HARMONISERING VAN DE GERECHTELIJKE STAGE

AANBEVELINGEN INZAKE HARMONISERING VAN DE GERECHTELIJKE STAGE ECE Evaluatiecommissie Commission d évaluation Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Commission d évaluation du stage judiciaire --------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten Tussentijdse beschouwingen 7 mei 2009 Luc Lathouwers Departement Bestuurszaken Visie Samen-werken aan een duurzame bestuurlijke vernieuwing die

Nadere informatie

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM Napels, 2 december 2003 AANBEVELING VAN HET EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM AAN DE VIde EURO-MEDITERRANE MINISTERSCONFERENTIE betreffende de oprichting van een Euro-Mediterrane

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Veranderen en Beïnvloeden. Koen Toye VSPW Kortrijk

Veranderen en Beïnvloeden. Koen Toye VSPW Kortrijk Veranderen en Beïnvloeden Koen Toye VSPW Kortrijk Veranderende maatschappij De organisatie als ding(vroeger) Sterke verdeling in hokjes Helder Stevige structuur Weinig flexibiliteit Sterke duidelijkheid

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Een statuut voor pleegouders. april 2017

Een statuut voor pleegouders. april 2017 Een statuut voor pleegouders april 2017 Een statuut volgens Europa Europese aanbeveling (87)6 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa on foster families 1) de lidstaten dienen een systeem van

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Conceptnota. Plan van aanpak voor het toekomstig Vlaams beleid inzake de justitiehuizen

Conceptnota. Plan van aanpak voor het toekomstig Vlaams beleid inzake de justitiehuizen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Conceptnota Betreft: Plan van aanpak voor het toekomstig Vlaams beleid inzake de justitiehuizen 1. Situering 1.1. Zesde staatshervorming Ingevolge

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

75 jaar Hoge Raad van Financiën

75 jaar Hoge Raad van Financiën Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 70e jaargang, nr. 4, 4e kwartaal 2010 75 jaar Hoge Raad van Financiën Rudi VANDER VENNET Gewoon hoogleraar Universiteit Gent Vice-voorzitter

Nadere informatie

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005.

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. 1 1. INLEIDING 3 2. BEVOEGDHEDEN 3 3. LEDEN 4 4. VERGADERINGEN 4 5. ACTIVITEITEN 4 6. BESLUIT EN OVERWEGINGEN 5 2 1.

Nadere informatie

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast.

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast. ADVIES NR 44 VAN 22 MEI 2001 VAN DE VASTE COMMISSIE ARBEID VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OMTRENT HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS TEGEN GEWELD,

Nadere informatie