FNV BELASTINGWIJZER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV BELASTINGWIJZER 2012"

Transcriptie

1 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de meeste zorg is besteed, kunnen de samenstellers en de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden hierin. Aan de teksten kunnen dus geen rechten worden ontleend. 1

2 TEN GELEIDE FNV: Laat geen geld liggen! Wil je geen geld laten liggen bij de belastingdienst? En zie jij ook zo op tegen de komst van die beruchte blauwe envelop op je deurmat? Maak dan gebruik van de FNV Belastingservice. Onze deskundigen helpen je gratis bij het invullen van het belastingformulier en zorgen dat je niet teveel belasting betaalt. Of nog beter, dat je geld terugkrijgt, als je daar recht op hebt. Ook dit jaar kunnen al onze FNV-leden gewoon weer terecht op 600 invulservicepunten in het land voor hulp bij het invullen van hun belastingformulier. Gratis! Dat bespaart je dus kosten van een belastingadviseur. Bijna 6000 vrijwilligers vullen samen per jaar zo'n aangiftebiljetten en toeslagen in. Daarmee is de FNV de grootste belastingadviseur van Nederland, en volgens onafhankelijke onderzoeken ook nog de beste. Dat is een groot compliment voor die duizenden vrijwilligers die deze service mogelijk maken. In 2013 verandert een aantal belastingregels. Sommige regels moeten nog worden goedgekeurd door het parlement. Bijvoorbeeld de regels voor het aftrekken van de hypotheekrente. Vanaf 1 januari 2013 heb je voor een nieuwe hypotheek of lening alleen nog recht op renteaftrek als je je hypotheek binnen 30 jaar geleidelijk aflost. Ook wordt er strenger gecontroleerd bij toeslagen en of je op tijd de wijzigingen in bijvoor- beeld je gezinssituatie en je inkomen doorgeeft. Vanaf 2013 moet je ook zogenaamde belastingrente betalen als je teveel ontvangen toeslagen moet terugbetalen aan de belastingdienst. Uiteraard volgen wij de laatste belastingontwikkelingen nauw op de voet voor je. En houden wij je op de hoogte! Vanaf eind januari kun je de nieuwe Belastingwijzer 2013 op onze site raadplegen. De Belastingwijzer is de opvolger van de vertrouwde Belastinggids. De nieuwe wijzer is ingedeeld op thema s. Ik wens alle leden, niet-leden en doe-het-zelvers die met deze belastingwijzer hun eigen belastingaangifte doen veel succes. Leuker kunnen wij het niet maken, maar wel makkelijker. Mocht je een vraag hebben, denk dan eens aan al die duizenden vrijwilligers van de FNV belastingservice. Zij zijn er echt om het jou gemakkelijker te maken. Lid worden kan natuurlijk altijd... Ton Heerts Voorzitter FNV in beweging 2

3 Beste lezer, Voor u ligt de eerste jaargang van de Belastingwijzer. Velen van u zullen zich afvragen waarom er gesleuteld heeft aan een belastinggids die in 36 jaargangen bijna geperfectioneerd was. Een belastinggids die een heleboel mensen van voor tot achter kende en waarvan de bladzijden aan het einde van het jaar vol zaten met ezelsoren, aantekeningen en gele Post-It. Dat is niet te overtreffen. Waarom dan de Belastingwijzer? Vorig jaar is het digitale platform gelanceerd. Een onderdeel daarvan is de Kennisbank. Het idee achter de Kennisbank was deze de functie van een papieren gids zou overnemen. Een digitale kennisbank heeft als voordeel dat wijzigingen in de wet- en regelgeving er direct in overgenomen kunnen worden. Een nadeel van een digitale kennisbank is dat je deze niet in je tas kan stoppen en bijvoor- beeld in de trein kan lezen. Er is dus voor gekozen om naast de Kennisbank ook een papieren kennisbank uit te geven. De indeling van de Kennisbank voor belastingjaar 2012 is veranderd ten opzichte van belastingjaar Er is voor gekozen om de informatie niet op volgorde van de vragen van het aangifteprogramma in te delen, zoals de Belastinggids, maar per thema. U kunt de thema s herkennen aan de symbooltjes die er bij staan. Deze komen overeen met de symbolen in de Kennisbank. De informatie in de Kennisbank wordt geschreven volgens het principe van een artikel. De Belastingwijzer is een exacte kopie van de Kennisbank. Dat betekent dat de Belastingwijzer een bundel is van losse artikelen. De Belastingwijzer heeft een nieuwe naam en nieuwe kleur gekregen om aan te geven dat het een nieuwe uitgave betreft. De Belastingwijzer moet het opnemen tegen een begrip binnen en buiten de FNV Belastingservice en het zal dan ook enige tijd duren voordat deze de herinnering aan de Belastinggids kan vervagen. Niet alleen de Belastingwijzer heeft een verandering ondergaan. Ook de eindredactie van de Belastinggids heeft dit jaar afscheid genomen. Zij hebben jaren met toewijding en enthousiasme aan de Belastinggids gewerkt om deze op tijd af te leveren. De afgelopen maanden hebben wij veel aan hun gezamenlijke 29 jaar aan ervaring en kennis gehad. Wij wensen u veel plezier met de Belastingwijzer. Eindredactie 3

4 Inhoud FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 TEN GELEIDE Over inkomstenbelasting en toeslagen 1-1 Wet inkomstenbelasting Box 1-werk en woning 1-3 Box 2-aanmerkelijk belang 1-4 Box 3-inkomen uit sparen en beleggen 1-5 Persoonsgebonden aftrek 1-6 De tarieven 1-7 De gecombineerde heffingskorting 1-8 Wanneer aangifte doen? 1-9 Uw persoonlijke gegevens 1-10 Rekeningnummer aangifte 1-11 De vooringevulde aangifte 1-12 Optimaliseren van de aangifte 1-13 Aandachtspunten bij het optimaliseren 1-14 Aanslaggrens 1-15 Toeslagen 2-1 Algemeen fiscaal partnerschap 2-2 Voorwaarden fiscaal partnerschap 2-3 Voldoen aan de voorwaarde voor fiscaal partnerschap 2-4 Schema fiscaal partnerschap 2-5 Begin en einde fiscaal partnerschap 2-6 Schema Begin en einde fiscaal partnerschap 2-7 Voljaars partnerschap 2-8 Verdeling inkomensbestanddelen fiscale partners 2-9 Heffingskortingen bij fiscaal partnerschap gedurende een deel van het jaar 2-10 Voorbeeld verdeling en twee partners in een kalenderjaar Verdeling bijzondere situaties Verdeling inkomensbestanddelen van een minderjarig kind Verdeling: ieder een eigen woning na echtscheiding Verdeling: box 3 na overlijden fiscale partner 2-11 Co-ouderschap 2-12 Algemeen 65 jaar 2-13 Effecten 65 jaar of ouder op de tarieven IB/PVV 2-14 Effecten 65 jaar en ouder op de gecombineerde heffingskorting 2-15 Gevolgen fiscaal partnerschap overlijden 2-16 Drempelinkomen bij overlijden fiscale partner 2-17 Box 3 en overlijden fiscale partner 4

5 2-18 Heffingskortingen en overlijden 3-1 Inkomen uit arbeid 3-2 Reizen naar het werk Reisaftrek openbaar vervoer Met de auto naar het werk 3-3 Pensioen en uitkeringen Afkoopsommen pensioen en lijfrente 3-4 Lijfrente-uitkering: afkoop en revisierente Afkoopsommen lijfrente van meer dan Belastbare lijfrente-uitkeringen berekenen: de (beperkte) saldomethode Saldoverklaring 3-5 Inkomen uit het buitenland 3-6 Vrijstellingen en verminderingen premie volksverzekeringen (PVV) 3-7 Vrijstellingen en verminderingen Zorgverzekeringswet Werken bij een internationale organisatie 3-8 Negatief loon 3-9 Andere inkomsten Alimentatie Belastbaar deel kapitaalverzekering en andere inkomsten Vorderingen- en kasstelsel en fictieve dienstbetrekking Inkomsten uit overig werk Periodieke uitkeringen of toelagen Negatieve persoonsgebonden aftrek 4-1 Eigenwoningregeling Eigen woning Woonvormen die ook onder de eigenwoning regeling vallen Bijzondere situaties eigenwoningregeling 4-2 Inkomsten uit eigen woning Eigenwoningforfait WOZ-waarde Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning Voordeel uit kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning 4-3 Eigenwoningschuld 4-4 Eigenwoningschuld op 31 december 4-5 Aftrekbare kosten eigen woning Aftrekbare rente en financieringskosten Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming 4-6 Bijleenregeling Eigenwoningschuld Eigenwoningreserve Overwaarde/vervreemdingssaldo Aankoop nieuwe woning na verkoop oude woning 5

6 4-6.5 Bijzondere situaties bijleenregeling Voorbeelden bijleenregeling Voorbeeld 1: netto-verkoopopbrengst Voorbeeld 2: fiscale partners Voorbeeld 3: einde relatie Voorbeeld 4: partnerregeling Voorbeeld 5: goedkoper gaan wonen 4-7 Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning 4-8 Diverse onderwerpen in verband met eigen woning (vervallen) Echtscheiding en de woning Huurwoning kopen Koophuurwoning Herfinanciering jaarsperiode 4-9 Aftrek vanwege geen of geringe eigenwoning- schuld 5-1 Vermogen 5-2 Bezittingen Contant geld Spaar en banktegoeden Beleggingen Tweede woning Overige onroerende zaken Vorderingen Overige bezittingen Buitenlandse bezittingen Aangifte doen van buitenlandse bezittingen 5-3 Schulden Schulden die in box 3 thuishoren Schulden die niet in box 3 thuis horen 5-4 Schema Waarde van het totale vermogen van box Voordeel uit sparen en beleggen Heffingsvrij vermogen Tabel Ouderentoeslag Vrijstellingen 6-1 Persoonsgebonden aftrek Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen aan de ex-partner Giften Kosten voor een rijksmonumentenpand Uitgaven levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar Tabel kosten levensonderhoud kinderen Specifieke zorgkosten Tabel Dieetkosten 6

7 6-1.9 Tabel Extra uitgaven voor kleding en beddengoed Tabel uitgaven voor reizen wegens regelmatig ziekenbezoek Tabel Drempel uitgaven extra gezinshulp Tabel Drempel uitgaven specifieke zorgkosten Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten Restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren Voorbeeld verrekening persoongebonden aftrek 6-2 Overige aftrekposten Eigen woning Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Reisaftrek 7-1 Algemene heffingskorting Uitbetaling algemene heffingskorting 7-2 Arbeidskorting 7-3 Kortingen voor ouders Alleenstaande-ouderkorting Inkomensafhankelijke combinatiekorting Ouderschapsverlofkorting 7-4 Kortingen voor ouderen 7-5 Jonggehandicaptenkorting 7-6 Kortingen voor maatschappelijke beleggingen 7-7 Tabel heffingskortingen Algemeen 8-2 Loonheffing 8-3 Ingehouden dividendbelasting 8-4 Voorlopige aanslag IB/PVV 2012 en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Bronheffing 9-1 Soorten aangifte 9-2 De uitnodiging tot het doen van aangifte Uitstel voor het doen van aangifte H-Opbouw aanslagnummer Definitieve aanslag Navorderingsaanslag Voorlopige aanslag Voorlopige aanslag lopend jaar algemeen Voorlopige terug te ontvangen aanslag lopend jaar Voorlopige te betalen aanslag lopend belastingjaar 9-3 Betalen van aanslagen Rente Invordering 9-4 Hoger beroep en cassatie Bezwaar 7

8 9-4.2 Pro-forma en massaal bezwaar Rechtstreeks beroep Beroep Ambtshalve herziening Klacht indienen 10-1 Inkomen uit aanmerkelijk belang 10-2 Middeling 10-3 Voorbeelden middelingsregeling 10-4 Indienen verzoek om middeling 10-5 Vrijwilligersregeling 10-6 Overgangsrecht kapitaalverzekeringen Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) Kapitaalverzekeringen van vóór 1 januari Kapitaalverzekeringen van 1 januari 1992 tot 14 september Kapitaalverzekeringen vanaf 14 september Berekening Tsz-regeling Mogelijkheid van herziening en uitbetaling van de tegemoetkoming specifieke zorgkosten 10-7 Erfrecht Aanvaarden of verwerpen nalatenschap en onverdeelde boedel Het testamentaire erfrecht Het wettelijk erfrecht 10-8 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 10-9 Wet studiefinanciering Algemeen zorgverzekeringswet Gegevens zorgverzekeringswet Loon zorgverzekeringswet 11-1 Toeslagen algemeen Schema toeslagpartner Toeslagpartner Toetsingsinkomen Aanvraagtermijn toeslagen Wijzigen toeslagen Niet eens met beschikking toeslagen Betalingsregeling toeslagen Inkomensgrenzen toeslagen Zorgtoeslag Berekening zorgtoeslag Huurtoeslag Voorwaarden huurtoeslag Opbouw berekening huurtoeslag Onderdelen voor de berekening huurtoeslag Bijzondere situaties huurtoeslag 8

9 Kinderopvangtoeslag Voorwaarden kinderopvangtoeslag Berekening kinderopvangtoeslag Kindgebonden budget 12-1 Wijzigingen inkomstenbelasting Wijzigingen Inkomstenbelasting en toeslagen 12-3 Wijzigingen belastingjaar Wijzigingen kinderopvangtoeslag Wijzigingen huurtoeslag Wijzigingen toeslagen Wijzigingen zorgtoeslag Wijzigingen kindgebonden budget Berekening van het verzamelinkomen, drempelinkomen 13-2 Tabel reisaftrek openbaar vervoer 9

10 Over inkomstenbelasting en toeslagen 10

11 1-1 Wet inkomstenbelasting 2001 In het belastingstelsel, Wet IB 2001, worden drie soorten inkomens onderscheiden. Er wordt met drie belastbare inkomens gewerkt. Deze drie inkomens zijn in drie boxen ondergebracht. Iedere box heeft een eigen tarief. De box waarin het belastbare inkomen uit werk en woning valt, heeft een progressief tarief en bestaat uit 4 schijven. De drie boxen zijn gesloten. Dat wil zeggen dat een negatief belastbaar inkomen van de ene box niet mag worden verrekend met een belastbaar inkomen van een andere box. Wel kunnen negatieve inkomsten binnen een box worden verrekend met positieve inkomsten van die box uit vorige of volgende jaren. Een uitzondering op het gesloten boxensysteem vormen de persoonsgebonden aftrekposten. Deze persoonsgebonden aftrek kan op het inkomen uit alle drie de boxen in mindering worden gebracht. De aftrek hangt namelijk samen met uw persoonlijke omstandigheden en niet met bepaalde inkomsten uit een box. Het resultaat in een box kan nooit negatief worden door de persoonsgebonden aftrekposten. Mocht er uiteindelijk nog een bedrag aan persoonsgebonden aftrekposten overblijven, dan kan dit onbeperkt naar volgende jaren worden doorgeschoven. Terugwenteling naar vorige jaren is niet mogelijk. Op de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die uit de drie boxen resulteert, wordt de gecombineerde heffingskorting in mindering gebracht. De heffingskorting is een korting op de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en wordt pas in mindering gebracht nadat de totaal verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen van de drie boxen is berekend. 1-2 Box 1-werk en woning In box 1 valt het inkomen uit werk en woning. Bij inkomen uit werk wordt onderscheid gemaakt tussen inkomsten uit loondienst, zoals salaris, en inkomsten uit uitkeringen, zoals pensioen en AOW. Het belastbare inkomen uit werk en woning in box 1 bevat onder meer de volgende inkomens: loon, fooien, ziektewetuitkeringen, tantièmes, enz.; pensioenen, waaronder AOW-, Anw-uitkeringen en termijnen van lijfrenten; prepensioenen, waaronder o.m. VUT-, SUM- en overbruggingsuitkeringen; uitkeringen op grond van sociale verzekeringswetten, zoals WW, WAO, WIA, Waz, WAZO, Wajong, IOAW, IOW en bijstandsuitkeringen; andere inkomsten die in principe onderworpen zijn aan loonheffing, zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de wet uitkeringen 11

12 vervolgingsslachtoffers , kostwinnersvergoedingen, uitkeringen verstrekt op grond van de buitengewone pensioenwetten; winst uit onderneming; inkomsten uit overig werk; periodieke uitkeringen en verstrekkingen (bijvoorbeeld alimentatie, overheidsbijdrage eigen woning); de eigen woning die hoofdverblijf is; negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Deze inkomens worden verminderd met: aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld; uitgaven voor inkomensvoorzieningen; persoonsgebonden aftrek; te verrekenen verliezen uit werk en woning. 1-3 Box 2-aanmerkelijk belang In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U hebt een aanmerkelijk belang als u alleen of samen met uw partner een belang heeft van 5% of meer in het aandelenkapitaal van een BV of NV, bijv. een directeurgrootaandeelhouder. 1-4 Box 3-inkomen uit sparen en beleggen Box 3 belast het inkomen uit sparen en beleggen. Het belastbare inkomen uit sparen en beleggen is het voordeel uit sparen en beleggen verminderd met een eventueel restant van de persoonsgebonden aftrek. Voor het bepalen van deze inkomsten worden niet de werkelijke inkomsten beoordeeld, maar het voordeel uit sparen en beleggen wordt gesteld op een forfaitair rendement van 4% over de waarde van het totale vermogen aan het begin van het kalenderjaar. De waarde van het totale vermogen is gelijk aan alle privébezittingen verminderd met alle privéschulden, voor zover deze bezittingen en schulden niet in box 1 of 2 vallen. Tot het privébezit wordt dus niet de eigen woning (hoofdverblijf) gerekend, omdat dit al in box 1 wordt belast. Deze vorm van belastingheffing noemen we de vermogensrendementsheffing. Roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt, hoeven niet tot het vermogen te worden gerekend. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een auto, boot, caravan, juwelen en huis- raad. Verder zijn sommige bezittingen vrijgesteld, zoals: bos, natuurterreinen en landgoederen; voorwerpen van kunst en wetenschap (tenzij deze als belegging is aangeschaft); rechten uit uitvaartverzekeringen tot ten hoogste 6.859; 12

13 rechten op kapitaalsuitkering bij ongeval, ziekte of invaliditeit; contant geld, elektronisch geld, cadeaubonnen en dergelijke tot 512 per persoon, resp voor fiscale partners; op 31 december 2011 geblokkeerd spaartegoed uit de per 1 januari 2012 vervallen spaarloonregeling, tot ten hoogste ; tegoeden op de levenslooprekening hoeft u niet aan te geven bij de bezittingen; maatschappelijke beleggingen (groene en sociaal-ethische beleggingen) tot een gezamenlijk maximum van , resp voor fiscale partners; directe en indirecte beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen tot ten hoogste , resp voor fiscale partners; op bestaande kapitaalverzekering tot ten hoogste , resp voor fiscale partners. Voor de aftrek van schulden geldt dat de schulden die horen bij bezittingen waarvan de inkomsten in box 1 (bijvoorbeeld eigenwoningschuld) of box 2 vallen, niet kunnen worden afgetrokken in box 3. Alle overige schulden kunnen in beginsel wel worden afgetrokken met uitzondering van belasting- schulden. Een schuld wegens erfbelasting geldt echter wel als schuld in box 3. Verder moet rekening worden gehouden met een drempelbedrag van per persoon, voor fiscale partners. Alleen de schulden boven dit drempelbedrag mogen worden afgetrokken. U mag geen voordeel behalen door de schulden aan de ene partner en de drempel aan de andere partner toe te rekenen. Een bepaald gedeelte van het vermogen is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Voor iedere belastingplichtige geldt een heffingsvrij vermogen van Vanaf 2012 is de kindertoeslag voor minderjarige kinderen vervallen. Voor belastingplichtigen van 65 jaar en ouder bestaat er een ouderentoeslag. Deze ouderentoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit werk en woning vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Let erop dat dit niet gelijk is aan het drempelinkomen voor de persoonsgebonden aftrek, want daarin is het (gezamenlijke) voordeel uit sparen en beleggen van box 3 begrepen. De ouderentoeslag is of per persoon. A 1-5 Persoonsgebonden aftrek Sommige aftrekposten zijn persoonsgebonden aftrekposten. Hieronder vallen: betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen aan de ex-partner; uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar; uitgaven voor specifieke zorgkosten; uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar en ouder; 13

14 studiekosten en andere scholingsuitgaven; giften; onderhoudskosten voor rijksmonumentenpanden; restant persoonsgebonden aftrek over voorgaande jaren. De persoonsgebonden aftrek kan op het inkomen uit alle (drie) boxen in mindering worden gebracht. De aftrek hangt namelijk niet samen met bepaalde inkomsten uit een box, maar met uw persoonlijke omstandigheden. Wel vindt verrekening van de persoonsgebonden aftrek in een vaste volgorde plaats. Eerst wordt de persoonsgebonden aftrekpost in mindering gebracht op het inkomen uit werk en woning (box 1). Blijft er dan nog een bedrag over, dan vindt verrekening plaats met box 3 en pas daarna kan het resterende bedrag in mindering worden gebracht op het inkomen uit box 2. Het resultaat in een box kan nooit negatief worden door de persoonsgebonden aftrekposten. Mocht er uiteindelijk een bedrag overblijven, dan kan dit onbeperkt naar volgende jaren worden doorgeschoven. Terugwenteling naar vorige jaren is niet mogelijk. 1-6 De tarieven Het uitgangspunt voor het berekenen van de verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen is het belastbare inkomen. Er zijn drie belastbare inkomens: voor elke box één. Voor personen geboren in 1946 of later wordt de 2e schijf sinds 2011 niet meer volledig geïndexeerd, waardoor het inkomen sneller in de hogere 3e schijf valt. Het verschil in de verschuldigde IB/PVV met personen geboren vóór 1946 wordt de komende jaren steeds groter. Schema tarieven 2012 Schijventarief 2012 voor mensen jonger dan 65 op 1 januari 2012 TARIEF BELASTING + PREMIE TOTAAL BELASTBAAR INKOMEN IN BOX 1 BELASTING EN PREMIES 1e schijf 1,95% + 31,15% = 33,10% van e schijf + 31,15% = 41,95% van ,80% e schijf 42% + - = 42% van e schijf 52% + - = 52% van elke euro boven

15 Schijventarief 2012 voor ouder dan 65 op 1 januari 2012, geboren in 1946 en later TARIEF BELASTING PREMIE TOTAAL BELASTBAAR INKOMEN BOX 1 BELASTING EN PREMIES 1e schijf 1,95% + 13,25% = 15,20% e schijf + 13,25% = 24,05% ,80% e schijf 42% + - = 42% e schijf 52% + - = 52% elke euro boven Schijventarief 2012 voor ouder dan 65 op 1 januari 2012, geboren vóór 1946 TARIEF BELASTING + PREMIE TOTAAL BELASTBAAR INKOMEN BOX 1 BELASTING EN PREMIES 1e schijf 1,95% + 13,25% = 15,20% e schijf + 13,25% = 24,05% ,80% e schijf 42% + - = 42% e schijf 52% + - = 52% elke euro boven De gecombineerde heffingskorting Als is berekend hoeveel inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over box 1, 2 en 3 verschuldigd is, mag u dit bedrag verminderen met diverse heffingskortingen. Onder heffingskortingen wordt verstaan een korting op het totaal berekende bedrag aan inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. U hebt recht op een of meer heffingskortingen, afhankelijk van uw situatie, leeftijd en/of samenlevingsverband. De gecombineerde heffingskorting bestaat uit een algemene heffingskorting en eventuele andere heffingskortingen. De gecombineerde heffingskorting bestaat uit: algemene heffingskorting; arbeidskorting; doorwerkbonus; inkomensafhankelijke combinatiekorting; ouderschapsverlofkorting; 15 A Over inkomstenbelasting en toeslagen

16 alleenstaande-ouderkorting; jonggehandicaptenkorting; ouderenkorting; alleenstaande-ouderenkorting; levensloopverlofkorting; korting voor maatschappelijke beleggingen; korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen. We komen ook wel het begrip standaardheffingskorting tegen. Bij binnenlands belastingplichtigen is bij volledige premieplicht de gecombineerde heffingskorting gelijk aan de standaardheffingskorting. Verzamelinkomen Het verzamelinkomen is gelijk aan het totaal van de inkomens in de drie boxen. Verschillende socialezekerheidsregelingen en inkomensafhankelijke regelingen, waaronder toeslagen, verwijzen naar dit verzamelinkomen. 1-8 Wanneer aangifte doen? Ontvangt u van de Belastingdienst een uitnodiging tot het doen van aangifte, de zgn. aangiftebrief, dan moet u ook aangifte doen. Ook als u geen uitnodiging heeft ontvangen kan het zijn dat u aangifte moet doen. Als u een aangiftebrief hebt ontvangen, moet u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en zorgverzekeringswet doen vóór de in de aangiftebrief genoemde datum, normaal gesproken is dat vóór 1 april U kunt het aangifteprogramma hiervoor downloaden van dienst.nl. De FNV-Belastingservice maakt gebruik van een aangepaste versie van dat aangifteprogramma voorzien van een FNV-codering. Ook als u een aangifte-biljet heeft aangevraagd, kunt u uw aangifte met het aangifteprogramma 2012 inzenden. Op de aangiftebrief zijn uw naam, adres- en woonplaatsgegevens, uw BSN/ sofinummer, uw geboortedatum en uw rekeningnummer voor teruggaaf al afgedrukt. Vanaf 1 maart 2013 kan er desgewenst gebruik worden gemaakt van een vooringevulde aangifte, de VIA. Enkele gegevens zijn dan vooringevuld, zoals inkomensgegevens, de WOZ-waarde van uw eigen woning(en), de betaalde hypotheekrente en de hypotheekschuld, de betaalde premies lijfrente, enkele heffingskortingen, de ingehouden dividendbelasting en het bedrag van de terug te ontvangen of te betalen voorlopige aanslag. Deze VIA kan alleen worden geopend en ondertekend met DigiD. De FNV-Belastingservice kan daarom geen gebruik maken van de VIA, omdat wij uitsluitend gebruik maken van de elektronische handtekeningcode. 16

17 Als u bijvoorbeeld inkomsten heeft waarover nog geen loonheffing is ingehouden of als u vermogen heeft in box 3 dat het heffingvrij vermogen overstijgt dan moet u ook aangifte doen. Zelfs als u geen uitnodiging heeft ontvangen van de Belastingdienst. 1-9 Uw persoonlijke gegevens Op de uitnodigingbrief staat een aantal persoonlijke gegevens. Sommige dient u in te vullen in de aangifte zoals het sofinummer, maar van andere zoals het rekeningnummer dient u te bevestigen dat deze correct is. Eén van de door de Belastingdienst afgedrukte gegevens is het BSN/sofinummer. Het BSN/sofinummer is voor u persoonlijk vastgesteld en u moet er vanuit gaan dat dit nummer juist is. Jaaropgaven e.d. moeten worden gecontroleerd op het juiste BSN/sofinummer. Verwisseling van uw gegevens met die van naamgenoten bij uw werkgever of uitkeringsinstantie leidt tot een onjuiste aangifte met alle bijkomende gevolgen. Als het BSN/sofinummer op uw jaaropgave(n) niet hetzelfde is als het BSN/sofinummer op uw aangiftebrief, stelt u zich dan in verbinding met uw werkgever of uitkeringsinstantie. Als meerdere gezinsleden met dezelfde voorletters en achternaam op hetzelfde adres wonen, moet aan de hand van BSN/sofinummer en geboorte- datum worden vastgesteld voor welk gezinslid aangifte, aanslagen en andere correspondentie bestemd zijn. Controleer op dezelfde wijze of de gegevens van uw echtgenoot juist zijn. Uw geboortedatum Dit spreekt voor zich. Het kan voorkomen dat er een geboortedatum staat voorgedrukt op bijv Dit betekent dat de juiste geboortedatum onbekend is. Bij de digitale aangifte wordt dit gelezen als Uw rekeningnummer voor teruggaaf Als uw rekeningnummer voor teruggaaf bij de Belastingdienst bekend is, staat dit al vermeld. Is er geen of een foutief rekeningnummer vermeld, noteer dan het juiste rekeningnummer. Dit kan ernstige problemen voorkomen. Let vooral bij echtscheiding en beëindiging van een partnerschap op, dat een teruggaaf niet ongewild op het rekeningnummer van uw ex-partner wordt overgemaakt. Het rekeningnummer dat u hebt opgegeven voor de uitbetaling van de voorlopige teruggaaf, werd nog niet automatisch gebruikt voor andere belastingaanslagen of teruggaven. Met ingang van 2014 zal voor alle uitbetalingen van belastingen en toeslagen één rekeningnummer gebruikt gaan worden. 17

18 Telefoonnummers Hoewel hier de mogelijkheid wordt geboden om te vermelden onder welk telefoonnummer u bereikbaar bent, kunt u eventuele vragen beter schriftelijk beantwoorden. Hierdoor bent u in de gelegenheid rustig over de gestelde vraag na te denken en het antwoord te formuleren aan de hand van de gegevens waarover u beschikt. Maak altijd een kopie van uw reactie, waarmee ook uw eigen documentatie rond de aangifte compleet blijft. Ondertekening Door het ondertekenen van uw aangifte, verklaart u de vragen naar beste weten te hebben ingevuld. Ondertekening fiscale partner Bij digitale aangifte van fiscale partners verdient de aanbeveling om uw aangifte samen met de aangifte van de fiscale partner te doen. Hierdoor is het mogelijk de gevolgen van de verdeling van gezamenlijke inkomensbestand- delen en gezamenlijke grondslag sparen en beleggen meteen te zien. Let ook bij aangifte op papier op de ondertekening van u en bij gezamenlijke verzoeken ook van uw fiscale partner Rekeningnummer aangifte Op welke wijze u ook aangifte doet, controleer in alle gevallen goed of het rekeningnummer waarop de Belastingdienst een eventuele teruggaaf aan u mag overmaken, juist is. In de praktijk blijkt het enorm problematisch, en soms zelfs onmogelijk te zijn om geld dat op een onjuist rekeningnummer is over- gemaakt, alsnog te ontvangen, zeker als u zelf het rekeningnummer heeft geaccordeerd. Let vooral goed op in het jaar dat u gescheiden bent om te voorkomen dat er een teruggaaf ongewild op de rekening van uw ex-partner wordt overgemaakt. Het rekeningnummer wijzigen doet u met het formulier Opgaaf rekeningnummer particulieren'. Dit formulier vindt u op de site van de Belastingdienst. In het aangifteprogramma 2012 wordt gevraagd om het IBAN-rekeningnummer. Dit is het International Bank Account Number. Per februari 2014 moet iedereen dit rekeningnummer gaan gebruiken. Het is een langer rekeningnummer dat voor een deel uit uw eigen rekeningnummer bestaat. Voor de belastingaangifte 2012 is het nog niet noodzakelijk dat u dit nummer opgeeft. Het aangifteprogramma accepteert ook het kortere huidige rekeningnummer. Bij de aanvraag voor de voorlopige aanslag 2014 moet wel het IBAN-rekeningnummer opgegeven worden De vooringevulde aangifte Een vooringevulde aangifte bevat een aantal gegevens, dat al bekend zijn bij de 18

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering Algemeen De Belastingdienst De Belastingdienst heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren.

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie TOELICHTING AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die op de Nederlandse Antillen wonen. Algemene informatie 1 De Inspectie

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Minigids. Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte BELASTING- AANGIFTE. Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont

Minigids. Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte BELASTING- AANGIFTE. Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont Minigids 2 februari 2015 BELASTING- AANGIFTE Meer voordeel Tips & hulp bij de aangifte Nieuw in 2014 én 2015 Goed voorbereiden loont WWW.CONSUMENTENBOND.NL/BELASTINGAANGIFTE Tijdelijk 50% korting Probeer

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Beoordeling. Beoordeling. verderop in dit hoofdstuk behandelen. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden. aanvrager.

Beoordeling. Beoordeling. verderop in dit hoofdstuk behandelen. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden. aanvrager. Voordat een consumptief krediet kan worden verstrekt, wordt de aanvraag bij de kredietverstrekker bekeken door een kredietbeoordelaar. D i e t o e t s t d e a a n v r a a g a a n d e acceptatienormen (

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA BELASTINGAANGIFTE 2004 fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA Adviseurs De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie