FNV BELASTINGWIJZER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV BELASTINGWIJZER 2012"

Transcriptie

1 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam

2 Hoewel aan de inhoud van deze gids de meeste zorg is besteed, kunnen de samenstellers en de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden hierin. Aan de teksten kunnen dus geen rechten worden ontleend.

3 TEN GELEIDE FNV: Laat geen geld liggen! Wil je geen geld laten liggen bij de belastingdienst? En zie jij ook zo op tegen de komst van die beruchte blauwe envelop op je deurmat? Maak dan gebruik van de FNV Belastingservice. Onze deskundigen helpen je gratis bij het invullen van het belastingformulier en zorgen dat je niet teveel belasting betaalt. Of nog beter, dat je geld terugkrijgt, als je daar recht op hebt. Ook dit jaar kunnen al onze FNV-leden gewoon weer terecht op 600 invulservicepunten in het land voor hulp bij het invullen van hun belastingformulier. Gratis! Dat bespaart je dus kosten van een belastingadviseur. Bijna 6000 vrijwilligers vullen samen per jaar zo'n aangiftebiljetten en toeslagen in. Daarmee is de FNV de grootste belastingadviseur van Nederland, en volgens onafhankelijke onderzoeken ook nog de beste. Dat is een groot compliment voor die duizenden vrijwilligers die deze service mogelijk maken. In 2013 verandert een aantal belastingregels. Sommige regels moeten nog worden goedgekeurd door het parlement. Bijvoorbeeld de regels voor het aftrekken van de hypotheekrente. Vanaf 1 januari 2013 heb je voor een nieuwe hypotheek of lening alleen nog recht op renteaftrek als je je hypotheek binnen 30 jaar geleidelijk aflost. Ook wordt er strenger gecontroleerd bij toeslagen en of je op tijd de wijzigingen in bijvoorbeeld je gezinssituatie en je inkomen doorgeeft. Vanaf 2013 moet je ook zogenaamde belastingrente betalen als je teveel ontvangen toeslagen moet terugbetalen aan de belastingdienst. Uiteraard volgen wij de laatste belastingontwikkelingen nauw op de voet voor je. En houden wij je op de hoogte! Vanaf eind januari kun je de nieuwe Belastingwijzer 2013 op onze site raadplegen. De Belastingwijzer is de opvolger van de vertrouwde Belastinggids. De nieuwe wijzer is ingedeeld op thema s. Ik wens alle leden, niet-leden en doe-het-zelvers die met deze belastingwijzer hun eigen belastingaangifte doen veel succes. Leuker kunnen wij het niet maken, maar wel makkelijker. Mocht je een vraag hebben, denk dan eens aan al die duizenden vrijwilligers van de FNV belastingservice. Zij zijn er echt om het jou gemakkelijker te maken. Lid worden kan natuurlijk altijd... Ton Heerts Voorzitter FNV in beweging 3

4 Beste lezer, Voor u ligt de eerste jaargang van de Belastingwijzer. Velen van u zullen zich afvragen waarom er gesleuteld is aan een belastinggids die in 36 jaargangen bijna geperfectioneerd was. Een belastinggids die een heleboel mensen van voor tot achter kende en waarvan de bladzijden aan het einde van het jaar vol zaten met ezelsoren, aantekeningen en gele Post-It. Dat is niet te overtreffen. Waarom dan de Belastingwijzer? Vorig jaar is het digitale platform gelanceerd. Een onderdeel daarvan is de Kennisbank. Het idee achter de Kennisbank was deze de functie van een papieren gids zou overnemen. Een digtale kennisbank heeft als voordeel dat wijzigingen in de wet- en regelgeving er direct in overgenomen kunnen worden. Een nadeel van een digitale kennisbank is dat je deze niet in je tas kan stoppen en bijvoorbeeld in de trein kan lezen. Er is dus voor gekozen om naast de Kennisbank ook een papieren kennisbank uit te geven. De indeling van de Kennisbank voor belastingjaar 2012 is veranderd ten opzichte van belastingjaar Er is voor gekozen om de informatie niet op volgorde van de vragen van het aangifteprogramma in te delen, zoals de Belastinggids, maar per thema. U kunt de thema s herkennen aan de symbooltjes die er bij staan. Deze komen overeen met de symbolen in de Kennisbank. De informatie in de Kennisbank wordt geschreven volgens het principe van een artikel. De Belastingwijzer is een exacte kopie van de Kennisbank. Dat betekent dat de Belastingwijzer een bundel is van losse artikelen. De Belastingwijzer heeft een nieuwe naam en nieuwe kleur gekregen om aan te geven dat het een nieuwe uitgave betreft. De Belastingwijzer moet het opnemen tegen een begrip binnen en buiten de FNV Belastingservice en het zal dan ook enige tijd duren voordat deze de herinnering aan de Belastinggids kan vervagen. Niet alleen de Belastingwijzer heeft een verandering ondergaan. Ook de eindredactie van de Belastinggids heeft dit jaar afscheid genomen. Zij hebben jaren met toewijding en enthousiasme aan de Belastinggids gewerkt om deze op tijd af te leveren. De afgelopen maanden hebben wij veel aan hun gezamenlijke 29 jaar aan ervaring en kennis gehad. Wij wensen u veel plezier met de Belastingwijzer. Eindredactie 4

5 Inhoud A OVER INKOMSTENBELASTING EN TOESLAGEN A Wat is IB Wet inkomstenbelasting Box 1-werk en woning Box 2-aanmerkelijk belang Box 3-inkomen uit sparen en beleggen Persoonsgebonden aftrek De tarieven De gecombineerde heffingskorting A Wanneer aangifte doen Wanneer aangifte doen? A Hoe aangifte doen Uw persoonlijke gegevens Rekeningnummer aangifte De vooringevulde aangifte A Optimaliseren van de aangifte Optimaliseren van de aangifte Aandachtspunten bij het optimaliseren Aanslaggrens A Toeslagen Toeslagen

6 B UW PERSOONLIJKE SITUATIE B Fiscaal partnerschap Algemeen fiscaal partnerschap Voorwaarden fiscaal partnerschap Voldoen aan de voorwaarde voor fiscaal partnerschap Schema fiscaal partnerschap Begin en einde fiscaal partnerschap Schema Begin en einde fiscaal partnerschap Vollejaarspartnerschap Verdeling inkomensbestanddelen fiscale partners Heffingskortingen bij fiscaal partnerschap gedurende een deel van het jaar Voorbeeld verdeling en twee partners in een kalenderjaar B Verdeling bijzondere situaties B Co-ouderschap Co-ouderschap B 65 jaar worden Algemeen 65 jaar Effecten 65 jaar of ouder op de tarieven IB/PVV Effecten 65 jaar en ouder op de gecombineerde heffingskorting 59 B Overlijden Gevolgen fiscaal partnerschap overlijden Drempelinkomen bij overlijden fiscale partner Box 3 en overlijden fiscale partner Heffingskortingen en overlijden C INKOMEN C Inkomen uit werk Inkomen uit arbeid C Reizen naar het werk Reizen naar het werk C Reisaftrek openbaar vervoer C Met de auto naar het werk C Bestelauto C Pensioen en uitkeringen Pensioen en uitkeringen C Afkoop pensioen en lijfrente C Lijfrente-uitkering Lijfrente-uitkering: afkoop en revisierente C Afkoopsommen lijfrente niet kleine-afkoop

7 C Belastbare lijfrente-uitkering: saldomethode C Saldoverklaring C Inkomen uit buitenland Inkomen uit het buitenland Vrijstellingen en verminderingen premie volksverzekeringen (PVV) 79 Vrijstellingen en verminderingen Zorgverzekeringswet C Inkomen internationale organisaties C Negatief loon Negatief loon C Andere inkomsten Andere inkomsten C Alimentatie C Belastbaar deel kapitaalverzekeringen C Inkomsten uit overig werk C Artiesten en beroepssporters C Pleegzorgvergoeding en inkomsten als gastouder C Kostgangers C Arbeidsbeloning partner C Periodieke uitkeringen of toeslagen C Negatieve persoonsgebonden aftrek Inhoud D EIGEN WONING D Eigenwoningregeling Eigenwoningregeling D Eigen woning D Woonvormen die ook onder de eigenwoningregeling vallen 95 D Bijzondere situaties eigenwoningregeling D Verhuisregeling D Scheidingsregeling D Tijdelijk uitgezonden of overgeplaatst D U was opgenomen in een AWBZ-instelling D Inkomsten uit eigen woning Inkomsten uit eigen woning D Eigen woningforfait D Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning D Voordeel uit kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning D Eigenwoningschuld Eigenwoningschuld Eigenwoningschuld op 31 december

8 D Aftrekbare kosten eigen woning Aftrekbare kosten eigen woning D Aftrekbare rente en financieringskosten D Bepalen aftrekbare rente en kosten D Financiering verbouwingen D Splitsing van (hypothecaire) schuld, rente en kosten D Aflossing op gemengde (hypothecaire) geldleningen D De mede eigenaar is niet uw fiscale partner D Ouders en kinderen D Herbesteding van een geleend bedrag D Vooruitbetaalde rente D Schema aftrekbare kosten eigenwoning D Perodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming D Bijleenregeling Bijleenregeling D Eigenwoningschuld D Eigenwoningreserve D Bijzondere situaties bijleenregeling D Ontbinding koopovereenkomst D Huwelijk en ontstaan fiscaal partnerschap D Partnerregeling D Gevolgen echtscheiding of verbreken van de relatie D Andere wijzen van verkrijging van de eigen woning D Fictieve vervreemding D Voorbeelden bijleenregeling D Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning D Diverse onderwerpen in verband met de eigen woning. 140 Diverse onderwerpen in verband met eigen woning D Verhuur (gedeelte van) uw woning D Echtscheiding en de woning D Huurwoning kopen D Koophuurwoning D Herfinanciering D 30-jaarsperiode D Aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld Aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld E VERMOGEN Vermogen E Bezittingen Bezittingen

9 E Contant geld E Spaartegoed en banksaldo E Beleggingen E Tweede woning E Overige onroerende zaken E Vorderingen E Overige bezittingen E Genotsrechten E Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen E Buitenlandse bezittingen E Schulden Schulden E Schulden die in box 3 vallen E Schulden die niet in box 3 vallen Inhoud E Totale waarde vermogen Schema Waarde van het totale vermogen van box E Voordeel uit sparen en beleggen Voordeel uit sparen en beleggen E Heffingsvrij vermogen E Vrijstellingen E Maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal 168 F AFTREKPOSTEN F Persoonsgebonden aftrekposten Persoonsgebonden aftrek F Alimentatie F Periodieke betalingen afkoopsommen pensioenverrekening en bijstandsverhaal F Giften F Gewone giften F Periodieke giften F Kosten rijksmonumentenpand F Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar F Specifieke zorgkosten F Wie specifieke zorgkosten kan aftrekken F Specifieke zorgkosten met verhogingsfactor F Medicijnen hulpmiddelen vervoer zieke F Dieetkosten F Extra uitgaven kleding beddengoed gezinshulp maaltijden F Aanpassingen aan de woning en andere aanpassingen F Specifieke zorgkosten zonder verhogingsfactor F Drempelinkomen specifieke zorgkosten F Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten

10 F Studiekosten F Studie met studiefinanciering F Studie zonder studiefinanciering F Uitgaven tijdelijk verblijf thuis gehandicapten F Restant persoongebonden aftrek F Overige aftrekposten Overige aftrekposten F Eigen woning F Lijfrente F Betaalde lijfrentepremies F Reisaftrek G HEFFINGSKORTINGEN G Algemene heffingkorting Algemene heffingskorting G Uitbetaling Algemene heffingskorting G Heffingskorting bij arbeid Arbeidskorting G Kortingen voor ouders Kortingen voor ouders G Alleenstaande-ouderkorting G Inkomensafhankelijke combinatiekorting G Ouderschapsverlofkorting G Korting voor ouderen Kortingen voor ouderen G Jonggehandicapten korting Jonggehandicaptenkorting G Heffingkorting voor maatschappelijke beleggingen of directe beleggingen in durfkapitaal Kortingen voor maatschappelijke beleggingen G Tabel heffingskortingen Tabel heffingskortingen H TE VERREKENEN BEDRAGEN Algemeen H Loonheffing Loonheffing

11 H Dividendbelasting Ingehouden dividendbelasting H Voorlopige aanslag Voorlopige aanslag IB/PVV 2012 en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet H Bronheffing Bronheffing I VAN AANGIFTE NAAR AANSLAG I Aangifte Soorten aangifte De uitnodiging tot het doen van aangifte I Niet of te laat I Boete Inhoud I Aanslag I Codering I Definitieve aanslag I Navorderingsaanslag I Voorlopige aanslag I Voorlopige aanslag lopend jaar I Betaling aan de Belastingdienst Betalen van aanslagen I Belastingrente I Niet of te laat betalen I Uitstel van betaling I Kwijtschelding I Niet eens met beslissing Belastingdienst Hoger beroep en cassatie I Bezwaar I Beroep I Ambtshalve herziening I Klacht J BIJZONDERE ONDERWERPEN J Aanmerkelijk belang Inkomen uit aanmerkelijk belang J Middeling Middeling Voorbeelden middelingsregeling

12 Indienen verzoek om middeling J Vrijwilligersregeling Vrijwilligersregeling J Overgangsrecht kapitaalverzekering Overgangsrecht kapitaalverzekeringen J Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) J Kapitaalverzekeringen van vóór 1 januari J Kapitaalverzekeringen van 1 januari 1992 tot 14 september J Kapitaalverzekeringen vanaf 14 september J Tegemoetkomingsregeling specifieke ziektekosten J Berekening Tsz-regeling J Mogelijkheid van herziening en uitbetaling tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten J Erfrecht Erfrecht J Aanvaarden of verwerpen nalatenschap en onverdeelde boedel J Testamentair erfrecht J Wettelijk erfrecht J Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 272 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten J Wet studiefinanciering Wet studiefinanciering J Zorgverzekeringswet Algemeen zorgverzekeringswet Gegevens zorgverzekeringswet Loon zorgverzekeringswet L TOESLAGEN L Toeslagen Toeslagen algemeen L Toeslagpartner L Toetsingsinkomen L Aanvragen toeslagen L Wijzigen toeslagen L Niet eens met de beschikking toeslagen L Betalingsregeling toeslagen L Inkomensgrenzen toeslagen L Zorgtoeslag L Huurtoeslag

13 L Kinderopvangtoeslag L Kindgebonden budget N WIJZIGINGEN Wijzigingen inkomstenbelasting Wijzigingen Inkomstenbelasting en toeslagen N Inkomstenbelasting Wijzigingen belastingjaar N Toeslagen Wijzigingen kinderopvangtoeslag Wijzigingen huurtoeslag Wijzigingen toeslagen Wijzigingen zorgtoeslag Wijzigingen kindgebonden budget Inhoud M SCHEMA'S EN TABELLEN M Tabellen Berekening van het verzamelinkomen, drempelinkomen en toetsingsinkomen Tabel reisaftrek openbaar vervoer VERKLARENDE WOORDENLIJST 13

14 Aantekeningen 14

15 Overzicht thema-artikelen 30-jaarsperiode jaar worden Aangifte Aanmerkelijk belang Aanpassingen aan de woning en andere aanpassingen Aanslag Aanvaarden of verwerpen nalatenschap en onverdeelde boedel Aanvragen toeslagen Afkoop pensioen en lijfrente Afkoopsommen lijfrente niet kleine-afkoop Aflossing op gemengde (hypothecaire) geldleningen Aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld Aftrekbare kosten eigen woning Aftrekbare rente en financieringskosten Algemene heffingkorting Alimentatie Alimentatie Alleenstaande-ouderkorting Ambtshalve herziening Andere inkomsten Andere wijzen van verkrijging van de eigen woning Arbeidsbeloning partner Artiesten en beroepssporters Belastbaar deel kapitaalverzekeringen Belastbare lijfrente-uitkering: saldomethode Belastingrente Beleggingen Bepalen aftrekbare rente en kosten Berekening Tsz-regeling Beroep Bestelauto

16 16 Betaalde lijfrentepremies Betaling aan de Belastingdienst Betalingsregeling toeslagen Bezittingen Bezwaar Bijleenregeling Bijzondere situaties bijleenregeling Bijzondere situaties eigenwoningregeling Boete Bronheffing Buitenlandse bezittingen Codering Contant geld Co-ouderschap De mede eigenaar is niet uw fiscale partner Definitieve aanslag Dieetkosten Diverse onderwerpen in verband met de eigen woning Dividendbelasting Drempelinkomen specifieke zorgkosten Echtscheiding en de woning Eigen woning Eigen woning Eigen woningforfait Eigenwoningregeling Eigenwoningreserve Eigenwoningschuld Eigenwoningschuld Erfrecht Extra uitgaven kleding beddengoed gezinshulp maaltijden Fictieve vervreemding Financiering verbouwingen Fiscaal partnerschap Genotsrechten Gevolgen echtscheiding of verbreken van de relatie Gewone giften Giften Heffingkorting voor maatschappelijke beleggingen of directe beleggingen in durfkapitaal Heffingskorting bij arbeid Heffingsvrij vermogen Herbesteding van een geleend bedrag Herfinanciering Hoe aangifte doen Huurtoeslag Huurwoning kopen Huwelijk en ontstaan fiscaal partnerschap

17 Inkomen internationale organisaties Inkomen uit buitenland Inkomen uit werk Inkomensafhankelijke combinatiekorting Inkomensgrenzen toeslagen Inkomsten uit eigen woning Inkomsten uit overig werk Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning Inkomstenbelasting Jonggehandicapten korting Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) Kapitaalverzekeringen van 1 januari 1992 tot 14 september Kapitaalverzekeringen van vóór 1 januari Kapitaalverzekeringen vanaf 14 september Kinderopvangtoeslag Kindgebonden budget Klacht Koophuurwoning Korting voor ouderen Kortingen voor ouders Kosten rijksmonumentenpand Kostgangers Kwijtschelding Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar Lijfrente Lijfrente-uitkering Loonheffing Maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal Medicijnen hulpmiddelen vervoer zieke Met de auto naar het werk Middeling Mogelijkheid van herziening en uitbetaling tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten Navorderingsaanslag Negatief loon Negatieve persoonsgebonden aftrek Niet eens met beslissing Belastingdienst Niet eens met de beschikking toeslagen Niet of te laat betalen Niet of te laat Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen Ontbinding koopovereenkomst Optimaliseren van de aangifte Ouders en kinderen Ouderschapsverlofkorting Overzicht thema-artikelen 17

18 18 Overgangsrecht kapitaalverzekering Overige aftrekposten Overige bezittingen Overige onroerende zaken Overlijden Partnerregeling Pensioen en uitkeringen Periodieke betalingen afkoopsommen pensioenverrekening en bijstandsverhaal Periodieke giften Periodieke uitkeringen of toeslagen Perodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming Persoonsgebonden aftrekposten Pleegzorgvergoeding en inkomsten als gastouder Reisaftrek openbaar vervoer Reisaftrek Reizen naar het werk Restant persoongebonden aftrek Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning Saldoverklaring Scheidingsregeling Schema aftrekbare kosten eigenwoning Schulden die in box 3 vallen Schulden die niet in box 3 vallen Schulden Spaartegoed en banksaldo Specifieke zorgkosten met verhogingsfactor Specifieke zorgkosten zonder verhogingsfactor Specifieke zorgkosten Splitsing van (hypothecaire) schuld, rente en kosten Studie met studiefinanciering Studie zonder studiefinanciering Studiekosten Tabel heffingskortingen Tabellen Tegemoetkomingsregeling specifieke ziektekosten Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten Testamentair erfrecht Tijdelijk uitgezonden of overgeplaatst Toeslagen Toeslagen Toeslagen Toeslagpartner Toetsingsinkomen Totale waarde vermogen Tweede woning U was opgenomen in een AWBZ-instelling

19 Uitbetaling Algemene heffingskorting Uitgaven tijdelijk verblijf thuis gehandicapten Uitstel van betaling Verdeling bijzondere situaties Verhuisregeling Verhuur (gedeelte van) uw woning Voorbeelden bijleenregeling Voordeel uit kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning Voordeel uit sparen en beleggen Voorlopige aanslag lopend jaar Voorlopige aanslag Voorlopige aanslag Vooruitbetaalde rente Vorderingen Vrijstellingen Vrijwilligersregeling Wanneer aangifte doen Wat is IB Wet studiefinanciering Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wettelijk erfrecht Wie specifieke zorgkosten kan aftrekken Wijzigen toeslagen Woonvormen die ook onder de eigenwoningregeling vallen Zorgtoeslag Zorgverzekeringswet Overzicht thema-artikelen 19

20 Aantekeningen 20

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT7.0. Definitielijst versie bd-7.0.1 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT7.0 Definitielijst versie bd-7.0.1 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6

Belastingdienst taxonomie definities bij XBRL taxonomie versie NT6.3. Definitielijst versie bd-6.0.6 Belastingdienst taxonomie s bij XBRL taxonomie versie NT6.3 Definitielijst versie bd-6.0.6 Inleiding Het belastingdienstdeel van de taxonomie (domein 'bd') bevat XBRL references naar s onder de naam 'belastingdienst

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I Artikel I, onderdeel A (artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001) De wijziging van artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) betreft

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Belastinginformatie 2013/14

Belastinginformatie 2013/14 ---BEWAREN--- Belastinginformatie 2013/14 belastinginformatie voor de fiscale aangiften 2013 en fiscale wijzigingen in 2014 met feiten en cijfers. De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Basis

Addendum PE Plus Adviseur Basis Addendum PE Plus Adviseur Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie