FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012"

Transcriptie

1 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam

2 Hoewel aan de inhoud van deze gids de meeste zorg is besteed, kunnen de samenstellers en de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden hierin. Aan de teksten kunnen dus geen rechten worden ontleend.

3 TEN GELEIDE De FNV Veiligheid-belastinggids heeft dit jaar een nieuwe naam (Belastingwijzer), een nieuwe lay-out en een geheel nieuwe opzet gekregen. De behandeling van de onderwerpen loopt niet langer parallel met de onderwerpen vermeld op het aangiftebiljet of in het Belastingprogramma. In plaats daarvan is er een menu gemaakt, waaruit je zelf de onderwerpen kun kiezen die je nodig hebt voor je eigen aangifte. De Belastingwijzer is daardoor te gebruiken als handleiding bij de belastingaangifte over het jaar 2012, maar ook als naslagwerk. Hij wordt ook gebruikt als lesmateriaal bij onze belastingcursussen. Al enkele jaren werken de NPB, de AFMP en de Marechausseevereniging hecht samen, ook op het gebied van de belastingservice. De Belastingwijzer wordt de leden van FNV Veiligheid geheel gratis aangeboden. De Belastingwijzer is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de FNV Belastingservice. Wij willen dan ook de collega's die daarbij betrokken zijn hartelijk bedanken. Met name Els Meulenberg, die op voortreffelijke wijze de cursussen voor onze belastingadviseurs verzorgt. Deze belastingadviseurs staan ook dit jaar weer klaar om onze leden te helpen met de belastingaangiften. Dit is geheel gratis, omdat het nu eenmaal in het lidmaatschap opgenomen is. Bij andere, niet bij de FNV aangesloten bonden is dat wel anders en moeten de leden betalen voor de verzorging van hun belastingaangiften. Ook dit jaar zullen de aangiften door ons weer verzorgd worden met de bekende elektronische handtekening die vorige jaren ook gebruikt is. De aangiften worden vervolgens via internet verstuurd. Leden die zelf de aangifte verzorgen kunnen dat alleen doen met de DigiD-code die ze zelf moeten aanvragen. Hoe dat moet, vind je op de website van de Belastingdienst. Mocht je er niet uitkomen met de aangifte, dan is er altijd nog hulp achter de hand van een adviseur. De gegevens van deze adviseurs vind je in deze Belastingwijzer. Met vragen van algemene aard kun je terecht bij het secretariaat van de AFMP/MARVER of de NPB. Ook dit jaar zijn er weer veranderingen. De dubbele hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning is met een jaar verlengd, dus tot Voor samenwonenden dient er een door de notaris opgemaakt samenlevingscontract te zijn, wil je kiezen voor het fiscaal partnerschap. U kunt in deze gids verder lezen waaraan moet worden voldaan om gezamenlijk aangifte te kunnen doen. De grens voor teruggaaf is voor 2012 vastgesteld op 14. Voor de aanslaggrens in 2012 geldt een drempel van 44. Deze bedragen zijn dus onveranderd gebleven. Voor meer wijzigingen: lees de Belastingwijzer eens op je gemak door voordat je met de aangifte begint. Wij wensen je veel succes met het invullen van je belastingaangifte! Frans van der Heiden, coördinator NPB-belastingnetwerk 3

4 Beste lezer, Voor u ligt de eerste jaargang van de Belastingwijzer. Velen van u zullen zich afvragen waarom er gesleuteld is aan een belastinggids die in 36 jaargangen bijna geperfectioneerd was. Een belastinggids die een heleboel mensen van voor tot achter kende en waarvan de bladzijden aan het einde van het jaar vol zaten met ezelsoren, aantekeningen en gele Post-It. Dat is niet te overtreffen. Waarom dan de Belastingwijzer? Vorig jaar is het digitale platform gelanceerd. Een onderdeel daarvan is de Kennisbank. Het idee achter de Kennisbank was deze de functie van een papieren gids zou overnemen. Een digtale kennisbank heeft als voordeel dat wijzigingen in de wet- en regelgeving er direct in overgenomen kunnen worden. Een nadeel van een digitale kennisbank is dat je deze niet in je tas kan stoppen en bijvoorbeeld in de trein kan lezen. Er is dus voor gekozen om naast de Kennisbank ook een papieren kennisbank uit te geven. De indeling van de Kennisbank voor belastingjaar 2012 is veranderd ten opzichte van belastingjaar Er is voor gekozen om de informatie niet op volgorde van de vragen van het aangifteprogramma in te delen, zoals de Belastinggids, maar per thema. U kunt de thema s herkennen aan de symbooltjes die er bij staan. Deze komen overeen met de symbolen in de Kennisbank. De informatie in de Kennisbank wordt geschreven volgens het principe van een artikel. De Belastingwijzer is een exacte kopie van de Kennisbank. Dat betekent dat de Belastingwijzer een bundel is van losse artikelen. De Belastingwijzer heeft een nieuwe naam en nieuwe kleur gekregen om aan te geven dat het een nieuwe uitgave betreft. De Belastingwijzer moet het opnemen tegen een begrip binnen en buiten de FNV Belastingservice en het zal dan ook enige tijd duren voordat deze de herinnering aan de Belastinggids kan vervagen. Niet alleen de Belastingwijzer heeft een verandering ondergaan. Ook de eindredactie van de Belastinggids heeft dit jaar afscheid genomen. Zij hebben jaren met toewijding en enthousiasme aan de Belastinggids gewerkt om deze op tijd af te leveren. De afgelopen maanden hebben wij veel aan hun gezamenlijke 29 jaar aan ervaring en kennis gehad. Wij wensen u veel plezier met de Belastingwijzer. Eindredactie 4

5 Inhoud A OVER INKOMSTENBELASTING EN TOESLAGEN A Wat is IB Wet inkomstenbelasting Box 1-werk en woning Box 2-aanmerkelijk belang Box 3-inkomen uit sparen en beleggen Persoonsgebonden aftrek De tarieven De gecombineerde heffingskorting A Wanneer aangifte doen Wanneer aangifte doen? A Hoe aangifte doen Uw persoonlijke gegevens Rekeningnummer aangifte De vooringevulde aangifte A Optimaliseren van de aangifte Optimaliseren van de aangifte Aandachtspunten bij het optimaliseren Aanslaggrens A Toeslagen Toeslagen

6 B UW PERSOONLIJKE SITUATIE B Fiscaal partnerschap Algemeen fiscaal partnerschap Voorwaarden fiscaal partnerschap Voldoen aan de voorwaarde voor fiscaal partnerschap Schema fiscaal partnerschap Begin en einde fiscaal partnerschap Schema Begin en einde fiscaal partnerschap Vollejaarspartnerschap Verdeling inkomensbestanddelen fiscale partners Heffingskortingen bij fiscaal partnerschap gedurende een deel van het jaar Voorbeeld verdeling en twee partners in een kalenderjaar B Verdeling bijzondere situaties B Co-ouderschap Co-ouderschap B 65 jaar worden Algemeen 65 jaar Effecten 65 jaar of ouder op de tarieven IB/PVV Effecten 65 jaar en ouder op de gecombineerde heffingskorting 59 B Overlijden Gevolgen fiscaal partnerschap overlijden Drempelinkomen bij overlijden fiscale partner Box 3 en overlijden fiscale partner Heffingskortingen en overlijden C INKOMEN C Inkomen uit werk Inkomen uit arbeid C Reizen naar het werk Reizen naar het werk C Reisaftrek openbaar vervoer C Met de auto naar het werk C Bestelauto C Pensioen en uitkeringen Pensioen en uitkeringen C Afkoop pensioen en lijfrente C Lijfrente-uitkering Lijfrente-uitkering: afkoop en revisierente C Afkoopsommen lijfrente niet kleine-afkoop

7 C Belastbare lijfrente-uitkering: saldomethode C Saldoverklaring C Inkomen uit buitenland Inkomen uit het buitenland Vrijstellingen en verminderingen premie volksverzekeringen (PVV) 79 Vrijstellingen en verminderingen Zorgverzekeringswet C Inkomen internationale organisaties C Negatief loon Negatief loon C Andere inkomsten Andere inkomsten C Alimentatie C Belastbaar deel kapitaalverzekeringen C Inkomsten uit overig werk C Artiesten en beroepssporters C Pleegzorgvergoeding en inkomsten als gastouder C Kostgangers C Arbeidsbeloning partner C Periodieke uitkeringen of toeslagen C Negatieve persoonsgebonden aftrek Inhoud D EIGEN WONING D Eigenwoningregeling Eigenwoningregeling D Eigen woning D Woonvormen die ook onder de eigenwoningregeling vallen 95 D Bijzondere situaties eigenwoningregeling D Verhuisregeling D Scheidingsregeling D Tijdelijk uitgezonden of overgeplaatst D U was opgenomen in een AWBZ-instelling D Inkomsten uit eigen woning Inkomsten uit eigen woning D Eigen woningforfait D Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning D Voordeel uit kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning D Eigenwoningschuld Eigenwoningschuld Eigenwoningschuld op 31 december

8 D Aftrekbare kosten eigen woning Aftrekbare kosten eigen woning D Aftrekbare rente en financieringskosten D Bepalen aftrekbare rente en kosten D Financiering verbouwingen D Splitsing van (hypothecaire) schuld, rente en kosten D Aflossing op gemengde (hypothecaire) geldleningen D De mede eigenaar is niet uw fiscale partner D Ouders en kinderen D Herbesteding van een geleend bedrag D Vooruitbetaalde rente D Schema aftrekbare kosten eigenwoning D Perodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming D Bijleenregeling Bijleenregeling D Eigenwoningschuld D Eigenwoningreserve D Bijzondere situaties bijleenregeling D Ontbinding koopovereenkomst D Huwelijk en ontstaan fiscaal partnerschap D Partnerregeling D Gevolgen echtscheiding of verbreken van de relatie D Andere wijzen van verkrijging van de eigen woning D Fictieve vervreemding D Voorbeelden bijleenregeling D Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning D Diverse onderwerpen in verband met de eigen woning. 140 Diverse onderwerpen in verband met eigen woning D Verhuur (gedeelte van) uw woning D Echtscheiding en de woning D Huurwoning kopen D Koophuurwoning D Herfinanciering D 30-jaarsperiode D Aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld Aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld E VERMOGEN Vermogen E Bezittingen Bezittingen

9 E Contant geld E Spaartegoed en banksaldo E Beleggingen E Tweede woning E Overige onroerende zaken E Vorderingen E Overige bezittingen E Genotsrechten E Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen E Buitenlandse bezittingen E Schulden Schulden E Schulden die in box 3 vallen E Schulden die niet in box 3 vallen Inhoud E Totale waarde vermogen Schema Waarde van het totale vermogen van box E Voordeel uit sparen en beleggen Voordeel uit sparen en beleggen E Heffingsvrij vermogen E Vrijstellingen E Maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal 168 F AFTREKPOSTEN F Persoonsgebonden aftrekposten Persoonsgebonden aftrek F Alimentatie F Periodieke betalingen afkoopsommen pensioenverrekening en bijstandsverhaal F Giften F Gewone giften F Periodieke giften F Kosten rijksmonumentenpand F Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar F Specifieke zorgkosten F Wie specifieke zorgkosten kan aftrekken F Specifieke zorgkosten met verhogingsfactor F Medicijnen hulpmiddelen vervoer zieke F Dieetkosten F Extra uitgaven kleding beddengoed gezinshulp maaltijden F Aanpassingen aan de woning en andere aanpassingen F Specifieke zorgkosten zonder verhogingsfactor F Drempelinkomen specifieke zorgkosten F Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten

10 F Studiekosten F Studie met studiefinanciering F Studie zonder studiefinanciering F Uitgaven tijdelijk verblijf thuis gehandicapten F Restant persoongebonden aftrek F Overige aftrekposten Overige aftrekposten F Eigen woning F Lijfrente F Betaalde lijfrentepremies F Reisaftrek G HEFFINGSKORTINGEN G Algemene heffingkorting Algemene heffingskorting G Uitbetaling Algemene heffingskorting G Heffingskorting bij arbeid Arbeidskorting G Kortingen voor ouders Kortingen voor ouders G Alleenstaande-ouderkorting G Inkomensafhankelijke combinatiekorting G Ouderschapsverlofkorting G Korting voor ouderen Kortingen voor ouderen G Jonggehandicapten korting Jonggehandicaptenkorting G Heffingkorting voor maatschappelijke beleggingen of directe beleggingen in durfkapitaal Kortingen voor maatschappelijke beleggingen G Tabel heffingskortingen Tabel heffingskortingen H TE VERREKENEN BEDRAGEN Algemeen H Loonheffing Loonheffing

11 H Dividendbelasting Ingehouden dividendbelasting H Voorlopige aanslag Voorlopige aanslag IB/PVV 2012 en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet H Bronheffing Bronheffing I VAN AANGIFTE NAAR AANSLAG I Aangifte Soorten aangifte De uitnodiging tot het doen van aangifte I Niet of te laat I Boete Inhoud I Aanslag I Codering I Definitieve aanslag I Navorderingsaanslag I Voorlopige aanslag I Voorlopige aanslag lopend jaar I Betaling aan de Belastingdienst Betalen van aanslagen I Belastingrente I Niet of te laat betalen I Uitstel van betaling I Kwijtschelding I Niet eens met beslissing Belastingdienst Hoger beroep en cassatie I Bezwaar I Beroep I Ambtshalve herziening I Klacht J BIJZONDERE ONDERWERPEN J Aanmerkelijk belang Inkomen uit aanmerkelijk belang J Middeling Middeling Voorbeelden middelingsregeling

12 Indienen verzoek om middeling J Vrijwilligersregeling Vrijwilligersregeling J Overgangsrecht kapitaalverzekering Overgangsrecht kapitaalverzekeringen J Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) J Kapitaalverzekeringen van vóór 1 januari J Kapitaalverzekeringen van 1 januari 1992 tot 14 september J Kapitaalverzekeringen vanaf 14 september J Tegemoetkomingsregeling specifieke ziektekosten J Berekening Tsz-regeling J Mogelijkheid van herziening en uitbetaling tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten J Erfrecht Erfrecht J Aanvaarden of verwerpen nalatenschap en onverdeelde boedel J Testamentair erfrecht J Wettelijk erfrecht J Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 272 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten J Wet studiefinanciering Wet studiefinanciering J Zorgverzekeringswet Algemeen zorgverzekeringswet Gegevens zorgverzekeringswet Loon zorgverzekeringswet L TOESLAGEN L Toeslagen Toeslagen algemeen L Toeslagpartner L Toetsingsinkomen L Aanvragen toeslagen L Wijzigen toeslagen L Niet eens met de beschikking toeslagen L Betalingsregeling toeslagen L Inkomensgrenzen toeslagen L Zorgtoeslag L Huurtoeslag

13 L Kinderopvangtoeslag L Kindgebonden budget N WIJZIGINGEN Wijzigingen inkomstenbelasting Wijzigingen Inkomstenbelasting en toeslagen N Inkomstenbelasting Wijzigingen belastingjaar N Toeslagen Wijzigingen kinderopvangtoeslag Wijzigingen huurtoeslag Wijzigingen toeslagen Wijzigingen zorgtoeslag Wijzigingen kindgebonden budget Inhoud M SCHEMA'S EN TABELLEN M Tabellen Berekening van het verzamelinkomen, drempelinkomen en toetsingsinkomen Tabel reisaftrek openbaar vervoer VERKLARENDE WOORDENLIJST ADRESSENLIJST NPB-BELASTINGNETWERK 13

14 Aantekeningen 14

15 Overzicht thema-artikelen 30-jaarsperiode jaar worden Aangifte Aanmerkelijk belang Aanpassingen aan de woning en andere aanpassingen Aanslag Aanvaarden of verwerpen nalatenschap en onverdeelde boedel Aanvragen toeslagen Afkoop pensioen en lijfrente Afkoopsommen lijfrente niet kleine-afkoop Aflossing op gemengde (hypothecaire) geldleningen Aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld Aftrekbare kosten eigen woning Aftrekbare rente en financieringskosten Algemene heffingkorting Alimentatie Alimentatie Alleenstaande-ouderkorting Ambtshalve herziening Andere inkomsten Andere wijzen van verkrijging van de eigen woning Arbeidsbeloning partner Artiesten en beroepssporters Belastbaar deel kapitaalverzekeringen Belastbare lijfrente-uitkering: saldomethode Belastingrente Beleggingen Bepalen aftrekbare rente en kosten Berekening Tsz-regeling Beroep Bestelauto

16 16 Betaalde lijfrentepremies Betaling aan de Belastingdienst Betalingsregeling toeslagen Bezittingen Bezwaar Bijleenregeling Bijzondere situaties bijleenregeling Bijzondere situaties eigenwoningregeling Boete Bronheffing Buitenlandse bezittingen Codering Contant geld Co-ouderschap De mede eigenaar is niet uw fiscale partner Definitieve aanslag Dieetkosten Diverse onderwerpen in verband met de eigen woning Dividendbelasting Drempelinkomen specifieke zorgkosten Echtscheiding en de woning Eigen woning Eigen woning Eigen woningforfait Eigenwoningregeling Eigenwoningreserve Eigenwoningschuld Eigenwoningschuld Erfrecht Extra uitgaven kleding beddengoed gezinshulp maaltijden Fictieve vervreemding Financiering verbouwingen Fiscaal partnerschap Genotsrechten Gevolgen echtscheiding of verbreken van de relatie Gewone giften Giften Heffingkorting voor maatschappelijke beleggingen of directe beleggingen in durfkapitaal Heffingskorting bij arbeid Heffingsvrij vermogen Herbesteding van een geleend bedrag Herfinanciering Hoe aangifte doen Huurtoeslag Huurwoning kopen Huwelijk en ontstaan fiscaal partnerschap

17 Inkomen internationale organisaties Inkomen uit buitenland Inkomen uit werk Inkomensafhankelijke combinatiekorting Inkomensgrenzen toeslagen Inkomsten uit eigen woning Inkomsten uit overig werk Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning Inkomstenbelasting Jonggehandicapten korting Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) Kapitaalverzekeringen van 1 januari 1992 tot 14 september Kapitaalverzekeringen van vóór 1 januari Kapitaalverzekeringen vanaf 14 september Kinderopvangtoeslag Kindgebonden budget Klacht Koophuurwoning Korting voor ouderen Kortingen voor ouders Kosten rijksmonumentenpand Kostgangers Kwijtschelding Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar Lijfrente Lijfrente-uitkering Loonheffing Maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal Medicijnen hulpmiddelen vervoer zieke Met de auto naar het werk Middeling Mogelijkheid van herziening en uitbetaling tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten Navorderingsaanslag Negatief loon Negatieve persoonsgebonden aftrek Niet eens met beslissing Belastingdienst Niet eens met de beschikking toeslagen Niet of te laat betalen Niet of te laat Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen Ontbinding koopovereenkomst Optimaliseren van de aangifte Ouders en kinderen Ouderschapsverlofkorting Overzicht thema-artikelen 17

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen

Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering. Algemeen Toelichting Aangiftebiljet IB A 2012 Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering Algemeen De Belastingdienst De Belastingdienst heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren.

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA

fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA BELASTINGAANGIFTE 2004 fiscale informatie voor de aangifte 2004 en wijzigingen in 2005 met de cijfertjes. ---BEWAREN--- BOERSMA Adviseurs De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Beoordeling. Beoordeling. verderop in dit hoofdstuk behandelen. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden. aanvrager.

Beoordeling. Beoordeling. verderop in dit hoofdstuk behandelen. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden. aanvrager. Voordat een consumptief krediet kan worden verstrekt, wordt de aanvraag bij de kredietverstrekker bekeken door een kredietbeoordelaar. D i e t o e t s t d e a a n v r a a g a a n d e acceptatienormen (

Nadere informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie TOELICHTING AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die op de Nederlandse Antillen wonen. Algemene informatie 1 De Inspectie

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Jan Wilms Registeraccountant j.wilms@accens.nl Mobiel 06-51875435. Carmen Lambermon AA CB c.lambermon@accens.nl Mobiel 06-12518127

Jan Wilms Registeraccountant j.wilms@accens.nl Mobiel 06-51875435. Carmen Lambermon AA CB c.lambermon@accens.nl Mobiel 06-12518127 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie