FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012"

Transcriptie

1 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam

2 Hoewel aan de inhoud van deze gids de meeste zorg is besteed, kunnen de samenstellers en de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden hierin. Aan de teksten kunnen dus geen rechten worden ontleend.

3 TEN GELEIDE De FNV Veiligheid-belastinggids heeft dit jaar een nieuwe naam (Belastingwijzer), een nieuwe lay-out en een geheel nieuwe opzet gekregen. De behandeling van de onderwerpen loopt niet langer parallel met de onderwerpen vermeld op het aangiftebiljet of in het Belastingprogramma. In plaats daarvan is er een menu gemaakt, waaruit je zelf de onderwerpen kun kiezen die je nodig hebt voor je eigen aangifte. De Belastingwijzer is daardoor te gebruiken als handleiding bij de belastingaangifte over het jaar 2012, maar ook als naslagwerk. Hij wordt ook gebruikt als lesmateriaal bij onze belastingcursussen. Al enkele jaren werken de NPB, de AFMP en de Marechausseevereniging hecht samen, ook op het gebied van de belastingservice. De Belastingwijzer wordt de leden van FNV Veiligheid geheel gratis aangeboden. De Belastingwijzer is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de FNV Belastingservice. Wij willen dan ook de collega's die daarbij betrokken zijn hartelijk bedanken. Met name Els Meulenberg, die op voortreffelijke wijze de cursussen voor onze belastingadviseurs verzorgt. Deze belastingadviseurs staan ook dit jaar weer klaar om onze leden te helpen met de belastingaangiften. Dit is geheel gratis, omdat het nu eenmaal in het lidmaatschap opgenomen is. Bij andere, niet bij de FNV aangesloten bonden is dat wel anders en moeten de leden betalen voor de verzorging van hun belastingaangiften. Ook dit jaar zullen de aangiften door ons weer verzorgd worden met de bekende elektronische handtekening die vorige jaren ook gebruikt is. De aangiften worden vervolgens via internet verstuurd. Leden die zelf de aangifte verzorgen kunnen dat alleen doen met de DigiD-code die ze zelf moeten aanvragen. Hoe dat moet, vind je op de website van de Belastingdienst. Mocht je er niet uitkomen met de aangifte, dan is er altijd nog hulp achter de hand van een adviseur. De gegevens van deze adviseurs vind je in deze Belastingwijzer. Met vragen van algemene aard kun je terecht bij het secretariaat van de AFMP/MARVER of de NPB. Ook dit jaar zijn er weer veranderingen. De dubbele hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning is met een jaar verlengd, dus tot Voor samenwonenden dient er een door de notaris opgemaakt samenlevingscontract te zijn, wil je kiezen voor het fiscaal partnerschap. U kunt in deze gids verder lezen waaraan moet worden voldaan om gezamenlijk aangifte te kunnen doen. De grens voor teruggaaf is voor 2012 vastgesteld op 14. Voor de aanslaggrens in 2012 geldt een drempel van 44. Deze bedragen zijn dus onveranderd gebleven. Voor meer wijzigingen: lees de Belastingwijzer eens op je gemak door voordat je met de aangifte begint. Wij wensen je veel succes met het invullen van je belastingaangifte! Frans van der Heiden, coördinator NPB-belastingnetwerk 3

4 Beste lezer, Voor u ligt de eerste jaargang van de Belastingwijzer. Velen van u zullen zich afvragen waarom er gesleuteld is aan een belastinggids die in 36 jaargangen bijna geperfectioneerd was. Een belastinggids die een heleboel mensen van voor tot achter kende en waarvan de bladzijden aan het einde van het jaar vol zaten met ezelsoren, aantekeningen en gele Post-It. Dat is niet te overtreffen. Waarom dan de Belastingwijzer? Vorig jaar is het digitale platform gelanceerd. Een onderdeel daarvan is de Kennisbank. Het idee achter de Kennisbank was deze de functie van een papieren gids zou overnemen. Een digtale kennisbank heeft als voordeel dat wijzigingen in de wet- en regelgeving er direct in overgenomen kunnen worden. Een nadeel van een digitale kennisbank is dat je deze niet in je tas kan stoppen en bijvoorbeeld in de trein kan lezen. Er is dus voor gekozen om naast de Kennisbank ook een papieren kennisbank uit te geven. De indeling van de Kennisbank voor belastingjaar 2012 is veranderd ten opzichte van belastingjaar Er is voor gekozen om de informatie niet op volgorde van de vragen van het aangifteprogramma in te delen, zoals de Belastinggids, maar per thema. U kunt de thema s herkennen aan de symbooltjes die er bij staan. Deze komen overeen met de symbolen in de Kennisbank. De informatie in de Kennisbank wordt geschreven volgens het principe van een artikel. De Belastingwijzer is een exacte kopie van de Kennisbank. Dat betekent dat de Belastingwijzer een bundel is van losse artikelen. De Belastingwijzer heeft een nieuwe naam en nieuwe kleur gekregen om aan te geven dat het een nieuwe uitgave betreft. De Belastingwijzer moet het opnemen tegen een begrip binnen en buiten de FNV Belastingservice en het zal dan ook enige tijd duren voordat deze de herinnering aan de Belastinggids kan vervagen. Niet alleen de Belastingwijzer heeft een verandering ondergaan. Ook de eindredactie van de Belastinggids heeft dit jaar afscheid genomen. Zij hebben jaren met toewijding en enthousiasme aan de Belastinggids gewerkt om deze op tijd af te leveren. De afgelopen maanden hebben wij veel aan hun gezamenlijke 29 jaar aan ervaring en kennis gehad. Wij wensen u veel plezier met de Belastingwijzer. Eindredactie 4

5 Inhoud A OVER INKOMSTENBELASTING EN TOESLAGEN A Wat is IB Wet inkomstenbelasting Box 1-werk en woning Box 2-aanmerkelijk belang Box 3-inkomen uit sparen en beleggen Persoonsgebonden aftrek De tarieven De gecombineerde heffingskorting A Wanneer aangifte doen Wanneer aangifte doen? A Hoe aangifte doen Uw persoonlijke gegevens Rekeningnummer aangifte De vooringevulde aangifte A Optimaliseren van de aangifte Optimaliseren van de aangifte Aandachtspunten bij het optimaliseren Aanslaggrens A Toeslagen Toeslagen

6 B UW PERSOONLIJKE SITUATIE B Fiscaal partnerschap Algemeen fiscaal partnerschap Voorwaarden fiscaal partnerschap Voldoen aan de voorwaarde voor fiscaal partnerschap Schema fiscaal partnerschap Begin en einde fiscaal partnerschap Schema Begin en einde fiscaal partnerschap Vollejaarspartnerschap Verdeling inkomensbestanddelen fiscale partners Heffingskortingen bij fiscaal partnerschap gedurende een deel van het jaar Voorbeeld verdeling en twee partners in een kalenderjaar B Verdeling bijzondere situaties B Co-ouderschap Co-ouderschap B 65 jaar worden Algemeen 65 jaar Effecten 65 jaar of ouder op de tarieven IB/PVV Effecten 65 jaar en ouder op de gecombineerde heffingskorting 59 B Overlijden Gevolgen fiscaal partnerschap overlijden Drempelinkomen bij overlijden fiscale partner Box 3 en overlijden fiscale partner Heffingskortingen en overlijden C INKOMEN C Inkomen uit werk Inkomen uit arbeid C Reizen naar het werk Reizen naar het werk C Reisaftrek openbaar vervoer C Met de auto naar het werk C Bestelauto C Pensioen en uitkeringen Pensioen en uitkeringen C Afkoop pensioen en lijfrente C Lijfrente-uitkering Lijfrente-uitkering: afkoop en revisierente C Afkoopsommen lijfrente niet kleine-afkoop

7 C Belastbare lijfrente-uitkering: saldomethode C Saldoverklaring C Inkomen uit buitenland Inkomen uit het buitenland Vrijstellingen en verminderingen premie volksverzekeringen (PVV) 79 Vrijstellingen en verminderingen Zorgverzekeringswet C Inkomen internationale organisaties C Negatief loon Negatief loon C Andere inkomsten Andere inkomsten C Alimentatie C Belastbaar deel kapitaalverzekeringen C Inkomsten uit overig werk C Artiesten en beroepssporters C Pleegzorgvergoeding en inkomsten als gastouder C Kostgangers C Arbeidsbeloning partner C Periodieke uitkeringen of toeslagen C Negatieve persoonsgebonden aftrek Inhoud D EIGEN WONING D Eigenwoningregeling Eigenwoningregeling D Eigen woning D Woonvormen die ook onder de eigenwoningregeling vallen 95 D Bijzondere situaties eigenwoningregeling D Verhuisregeling D Scheidingsregeling D Tijdelijk uitgezonden of overgeplaatst D U was opgenomen in een AWBZ-instelling D Inkomsten uit eigen woning Inkomsten uit eigen woning D Eigen woningforfait D Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning D Voordeel uit kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning D Eigenwoningschuld Eigenwoningschuld Eigenwoningschuld op 31 december

8 D Aftrekbare kosten eigen woning Aftrekbare kosten eigen woning D Aftrekbare rente en financieringskosten D Bepalen aftrekbare rente en kosten D Financiering verbouwingen D Splitsing van (hypothecaire) schuld, rente en kosten D Aflossing op gemengde (hypothecaire) geldleningen D De mede eigenaar is niet uw fiscale partner D Ouders en kinderen D Herbesteding van een geleend bedrag D Vooruitbetaalde rente D Schema aftrekbare kosten eigenwoning D Perodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming D Bijleenregeling Bijleenregeling D Eigenwoningschuld D Eigenwoningreserve D Bijzondere situaties bijleenregeling D Ontbinding koopovereenkomst D Huwelijk en ontstaan fiscaal partnerschap D Partnerregeling D Gevolgen echtscheiding of verbreken van de relatie D Andere wijzen van verkrijging van de eigen woning D Fictieve vervreemding D Voorbeelden bijleenregeling D Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning D Diverse onderwerpen in verband met de eigen woning. 140 Diverse onderwerpen in verband met eigen woning D Verhuur (gedeelte van) uw woning D Echtscheiding en de woning D Huurwoning kopen D Koophuurwoning D Herfinanciering D 30-jaarsperiode D Aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld Aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld E VERMOGEN Vermogen E Bezittingen Bezittingen

9 E Contant geld E Spaartegoed en banksaldo E Beleggingen E Tweede woning E Overige onroerende zaken E Vorderingen E Overige bezittingen E Genotsrechten E Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen E Buitenlandse bezittingen E Schulden Schulden E Schulden die in box 3 vallen E Schulden die niet in box 3 vallen Inhoud E Totale waarde vermogen Schema Waarde van het totale vermogen van box E Voordeel uit sparen en beleggen Voordeel uit sparen en beleggen E Heffingsvrij vermogen E Vrijstellingen E Maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal 168 F AFTREKPOSTEN F Persoonsgebonden aftrekposten Persoonsgebonden aftrek F Alimentatie F Periodieke betalingen afkoopsommen pensioenverrekening en bijstandsverhaal F Giften F Gewone giften F Periodieke giften F Kosten rijksmonumentenpand F Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar F Specifieke zorgkosten F Wie specifieke zorgkosten kan aftrekken F Specifieke zorgkosten met verhogingsfactor F Medicijnen hulpmiddelen vervoer zieke F Dieetkosten F Extra uitgaven kleding beddengoed gezinshulp maaltijden F Aanpassingen aan de woning en andere aanpassingen F Specifieke zorgkosten zonder verhogingsfactor F Drempelinkomen specifieke zorgkosten F Tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten

10 F Studiekosten F Studie met studiefinanciering F Studie zonder studiefinanciering F Uitgaven tijdelijk verblijf thuis gehandicapten F Restant persoongebonden aftrek F Overige aftrekposten Overige aftrekposten F Eigen woning F Lijfrente F Betaalde lijfrentepremies F Reisaftrek G HEFFINGSKORTINGEN G Algemene heffingkorting Algemene heffingskorting G Uitbetaling Algemene heffingskorting G Heffingskorting bij arbeid Arbeidskorting G Kortingen voor ouders Kortingen voor ouders G Alleenstaande-ouderkorting G Inkomensafhankelijke combinatiekorting G Ouderschapsverlofkorting G Korting voor ouderen Kortingen voor ouderen G Jonggehandicapten korting Jonggehandicaptenkorting G Heffingkorting voor maatschappelijke beleggingen of directe beleggingen in durfkapitaal Kortingen voor maatschappelijke beleggingen G Tabel heffingskortingen Tabel heffingskortingen H TE VERREKENEN BEDRAGEN Algemeen H Loonheffing Loonheffing

11 H Dividendbelasting Ingehouden dividendbelasting H Voorlopige aanslag Voorlopige aanslag IB/PVV 2012 en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet H Bronheffing Bronheffing I VAN AANGIFTE NAAR AANSLAG I Aangifte Soorten aangifte De uitnodiging tot het doen van aangifte I Niet of te laat I Boete Inhoud I Aanslag I Codering I Definitieve aanslag I Navorderingsaanslag I Voorlopige aanslag I Voorlopige aanslag lopend jaar I Betaling aan de Belastingdienst Betalen van aanslagen I Belastingrente I Niet of te laat betalen I Uitstel van betaling I Kwijtschelding I Niet eens met beslissing Belastingdienst Hoger beroep en cassatie I Bezwaar I Beroep I Ambtshalve herziening I Klacht J BIJZONDERE ONDERWERPEN J Aanmerkelijk belang Inkomen uit aanmerkelijk belang J Middeling Middeling Voorbeelden middelingsregeling

12 Indienen verzoek om middeling J Vrijwilligersregeling Vrijwilligersregeling J Overgangsrecht kapitaalverzekering Overgangsrecht kapitaalverzekeringen J Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) J Kapitaalverzekeringen van vóór 1 januari J Kapitaalverzekeringen van 1 januari 1992 tot 14 september J Kapitaalverzekeringen vanaf 14 september J Tegemoetkomingsregeling specifieke ziektekosten J Berekening Tsz-regeling J Mogelijkheid van herziening en uitbetaling tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten J Erfrecht Erfrecht J Aanvaarden of verwerpen nalatenschap en onverdeelde boedel J Testamentair erfrecht J Wettelijk erfrecht J Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 272 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten J Wet studiefinanciering Wet studiefinanciering J Zorgverzekeringswet Algemeen zorgverzekeringswet Gegevens zorgverzekeringswet Loon zorgverzekeringswet L TOESLAGEN L Toeslagen Toeslagen algemeen L Toeslagpartner L Toetsingsinkomen L Aanvragen toeslagen L Wijzigen toeslagen L Niet eens met de beschikking toeslagen L Betalingsregeling toeslagen L Inkomensgrenzen toeslagen L Zorgtoeslag L Huurtoeslag

13 L Kinderopvangtoeslag L Kindgebonden budget N WIJZIGINGEN Wijzigingen inkomstenbelasting Wijzigingen Inkomstenbelasting en toeslagen N Inkomstenbelasting Wijzigingen belastingjaar N Toeslagen Wijzigingen kinderopvangtoeslag Wijzigingen huurtoeslag Wijzigingen toeslagen Wijzigingen zorgtoeslag Wijzigingen kindgebonden budget Inhoud M SCHEMA'S EN TABELLEN M Tabellen Berekening van het verzamelinkomen, drempelinkomen en toetsingsinkomen Tabel reisaftrek openbaar vervoer VERKLARENDE WOORDENLIJST ADRESSENLIJST NPB-BELASTINGNETWERK 13

14 Aantekeningen 14

15 Overzicht thema-artikelen 30-jaarsperiode jaar worden Aangifte Aanmerkelijk belang Aanpassingen aan de woning en andere aanpassingen Aanslag Aanvaarden of verwerpen nalatenschap en onverdeelde boedel Aanvragen toeslagen Afkoop pensioen en lijfrente Afkoopsommen lijfrente niet kleine-afkoop Aflossing op gemengde (hypothecaire) geldleningen Aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld Aftrekbare kosten eigen woning Aftrekbare rente en financieringskosten Algemene heffingkorting Alimentatie Alimentatie Alleenstaande-ouderkorting Ambtshalve herziening Andere inkomsten Andere wijzen van verkrijging van de eigen woning Arbeidsbeloning partner Artiesten en beroepssporters Belastbaar deel kapitaalverzekeringen Belastbare lijfrente-uitkering: saldomethode Belastingrente Beleggingen Bepalen aftrekbare rente en kosten Berekening Tsz-regeling Beroep Bestelauto

16 16 Betaalde lijfrentepremies Betaling aan de Belastingdienst Betalingsregeling toeslagen Bezittingen Bezwaar Bijleenregeling Bijzondere situaties bijleenregeling Bijzondere situaties eigenwoningregeling Boete Bronheffing Buitenlandse bezittingen Codering Contant geld Co-ouderschap De mede eigenaar is niet uw fiscale partner Definitieve aanslag Dieetkosten Diverse onderwerpen in verband met de eigen woning Dividendbelasting Drempelinkomen specifieke zorgkosten Echtscheiding en de woning Eigen woning Eigen woning Eigen woningforfait Eigenwoningregeling Eigenwoningreserve Eigenwoningschuld Eigenwoningschuld Erfrecht Extra uitgaven kleding beddengoed gezinshulp maaltijden Fictieve vervreemding Financiering verbouwingen Fiscaal partnerschap Genotsrechten Gevolgen echtscheiding of verbreken van de relatie Gewone giften Giften Heffingkorting voor maatschappelijke beleggingen of directe beleggingen in durfkapitaal Heffingskorting bij arbeid Heffingsvrij vermogen Herbesteding van een geleend bedrag Herfinanciering Hoe aangifte doen Huurtoeslag Huurwoning kopen Huwelijk en ontstaan fiscaal partnerschap

17 Inkomen internationale organisaties Inkomen uit buitenland Inkomen uit werk Inkomensafhankelijke combinatiekorting Inkomensgrenzen toeslagen Inkomsten uit eigen woning Inkomsten uit overig werk Inkomsten uit tijdelijke verhuur eigen woning Inkomstenbelasting Jonggehandicapten korting Kapitaalverzekering eigen woning (KEW) Kapitaalverzekeringen van 1 januari 1992 tot 14 september Kapitaalverzekeringen van vóór 1 januari Kapitaalverzekeringen vanaf 14 september Kinderopvangtoeslag Kindgebonden budget Klacht Koophuurwoning Korting voor ouderen Kortingen voor ouders Kosten rijksmonumentenpand Kostgangers Kwijtschelding Levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar Lijfrente Lijfrente-uitkering Loonheffing Maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal Medicijnen hulpmiddelen vervoer zieke Met de auto naar het werk Middeling Mogelijkheid van herziening en uitbetaling tegemoetkomingsregeling specifieke zorgkosten Navorderingsaanslag Negatief loon Negatieve persoonsgebonden aftrek Niet eens met beslissing Belastingdienst Niet eens met de beschikking toeslagen Niet of te laat betalen Niet of te laat Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen Ontbinding koopovereenkomst Optimaliseren van de aangifte Ouders en kinderen Ouderschapsverlofkorting Overzicht thema-artikelen 17

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij u onderstaande

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte)

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte) Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 213 zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

inkomstenbelasting 2012

inkomstenbelasting 2012 1 inkomstenbelasting 2012 checklist aangifte Inkomstenbelasting 2012 Hieronder een lijst om de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012 overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar...

Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... Het fiscale partnerschap... 2 Wie zijn fiscale partners?... 2 Gehuwden... 2 Ongehuwd samenwonenden... 3 Meer partners in een jaar... 3 Gevolgen van het fiscale partnerschap... 4 Inkomenstoerekening...

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw)

Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw) Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailde Uw BSN (sofi)nummer

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2016

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 Uw naam:... Uw Telefoonnummer:..... Bedrijfsnaam:... Uw Emailadres:... Altijd bijvoegen; 0 Voeg de uitnodiging van de Belastingdienst bij. Indien u

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht :

PERSOONLIJKE GEGEVENS. Uw gegevens Naam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : E-mail : Burgerservicenummer : Geboortedatum : Geslacht : Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2015 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam:.. M / V Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. E-mailadres:.. Telefoonnr. overdag:.. Mobiel telefoonnummer:.

Nadere informatie

Errata FNV Belastingwijzer 2012

Errata FNV Belastingwijzer 2012 Errata FNV Belastingwijzer 2012 Ondanks de aandacht die aan de Belastingwijzer is gegeven, zijn er enkele onnauwkeurigheden ingeslopen. Onderstaand geven wij u de belangrijkste verbeteringen. 1. Bedragen

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013

Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Checklist belastingaangifte Particulieren 2013 Wij hebben voor u een overzicht samengesteld van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013. Wat heeft u allemaal

Nadere informatie

Geneste & Van Namen GVN ADVISEURS B.V.

Geneste & Van Namen GVN ADVISEURS B.V. Informatie Belastingaangifte 2014 Om uw belastingaangifte te verzorgen hebben we informatie van u nodig. Om ons de juiste informatie te verschaffen hebben we dit vragenformulier opgesteld. We verzoeken

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer :

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer : Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook deze Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig in te vullen en bij het beantwoorden

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

e-mail: secretariaat@vandolder.nl

e-mail: secretariaat@vandolder.nl e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011:

Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Gegevens benodigd voor ondersteuning in aangifte inkomstenbelasting 2011: Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen

Nadere informatie

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011 Aanleverhulp inkomstenbelasting 2011 Naam: Inleiding Besparen en makkelijk Met behulp van deze aanleverhulp inkomstenbelasting maken we het zo makkelijk mogelijk voor je om inzichtelijk te krijgen welke

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1-

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1- CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2009-1- 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats BSN* Geboortedatum Bankrekeningnummer tbv teruggaaf belasting DIGID (indien

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd

Kopie aangiftebiljet 2010 bijgevoegd particulieren. Blz. 1 van 8 ( 50,-- incl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailadres Uw BSN (sofi)nummer Uw geboortedatum

Nadere informatie

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2011 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2011 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Z E E R B E L A N G R I J K

Z E E R B E L A N G R I J K Z E E R B E L A N G R I J K NIET correcte invulling van deze vragen kan leiden tot teveel betaling en/of boetes over de INKOMSTENBELASTING over 2011. Uw naam: (voorletters en naam) de heer / mevrouw E-mailadres:

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012

Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012 Inventarisatieformulier aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2012 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en

Nadere informatie

Ik verzoek u de checklist uit te printen, de vragen in te vullen en de gevraagde stukken (of kopieën daarvan) mee te sturen. Persoonlijke gegevens..

Ik verzoek u de checklist uit te printen, de vragen in te vullen en de gevraagde stukken (of kopieën daarvan) mee te sturen. Persoonlijke gegevens.. Gegevens aangifte Inkomstenbelasting 2011 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, heeft de onderstaande

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent: -------------

Telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent: ------------- Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting 2012 Persoonlijke gegevens: Gegevens Partner: Naam: Adres: Postcode en Woonplaats: Geb. Datum: Burgerservice nr: Naam: Geb. datum: Burgerservice

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting Checklist 2010 2014 Aangifte inkomstenbelasting Om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 2010 goed in in te te kunnen vullen hebben wij gegevens wij gegevens van van

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever,

Naam:... Adres:... Postcode en plaats:... verder te noemen volmachtgever, Volmacht fiscale vertegenwoordiging (aangifte inkomstenbelasting) Naam:........................................................ Adres:........................................................ Postcode en

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++

+++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++ +++ Wat is nieuw in de aangifte? +++ Cijfers 2013 +++ Toeslagen en maatregelen nieuw kabinet +++ Belastinggids 2013 GELDGIDS 1 JANUARI 2013 ONAFHANKELIJK EN ADVERTENTIEVRIJ 1 9, 7 5 Met gratis belastinghulp

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012. Persoonlijke informatie. Uw gegevens. Gegevens van uw fiscale partner. Voor gehuwden:

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012. Persoonlijke informatie. Uw gegevens. Gegevens van uw fiscale partner. Voor gehuwden: Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2012 Wij kunnen uw belastingaangifte (en eventueel die van uw partner en/of kinderen) alleen invullen als u de onderstaande documenten en gegevens - voor zover van

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie