We verwachten van de medewerker dat hij mee binnen dit kader werkt en dat hij de waarden en gedrag opneemt binnen dit referentiekader.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We verwachten van de medewerker dat hij mee binnen dit kader werkt en dat hij de waarden en gedrag opneemt binnen dit referentiekader."

Transcriptie

1 Vacatureomschrijving Naam functie Expert Test en Release Functienr Locatie Vol/deeltijds Vast/tijdelijk Provinciehuis Antwerpen Voltijds Contractueel Inleiding De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseert de provincie Antwerpen een selectieprocedure bij bevordering/aanwerving/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van EXPERT TEST EN RELEASE voor het Departement ICT - Dienst Projecten en Productontwikkeling gevestigd in de Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen. Het gaat hier om een voltijdse contractuele functie. Er wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden. Een vergelijkende selectieprocedure wordt afgenomen met samenstelling van een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig blijft na het afsluiten van het proces-verbaal. Uit de wervingsreserve zal tevens geput worden voor eventuele toekomstige vacatures. Situering Het Departement Informatica- en Communicatietechnologie is een departement dat op een efficiënte manier het beleid en de provinciale dienstverlening ondersteunt vanuit onze ICT-kennis en expertise. We leveren toegevoegde waarde door de ICT-dienstverlening te garanderen, processen vorm te geven en behoeften te vertalen. Om een coherent ICT-beleid uit te dragen, maken we bewust keuzes samen met alle betrokken partijen binnen een maatschappelijk kader. Als visie wil het Departement Informatica en Communicatietechnologie - De meest vanzelfsprekende partner te zijn voor alle ICT oplossingen op een transparante en kostenefficiënte wijze. - De referentie te zijn met een innovatief aanbod van producten en diensten afgestemd op de klantenbehoeften. - Een sleutelelement in proces- en organisatieoptimalisatie te zijn voor onze klanten en eigen ICT organisatie. - De randvoorwaarden te creëren zodat eindgebruikers optimaal kunnen omgaan met ons aanbod van ICT oplossingen. - Een samenwerkende, open en lerende organisatie te zijn, die ruimte geeft aan haar medewerkers om zichzelf te ontplooien. We verwachten van de medewerker dat hij mee binnen dit kader werkt en dat hij de waarden en gedrag opneemt binnen dit referentiekader. De dienst Projecten en Productontwikkeling (DPP) is de dienst binnen het departement ICT die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de projecten, vanaf de analyse tot de oplevering binnen de operationele werking. De strategie van de Dienst Projecten en Productontwikkeling binnen het departement bestaat uit 3 fundamentele pijlers: Pijler 1 : DPP wil oplossingen aanreiken die intuïtief zijn in gebruik en bestaan uit herbruikbare bouwblokken. Pijler 2 : DPP wil oplossingen uitwerken die vanuit een onderbouwde business case op een standaard manier ingepland en uitgevoerd worden.

2 Pijler 3 : DPP wil op een kwalitatieve en kostefficiënte manier het release proces ondersteunen door het opzetten van een gedegen test-proces waar, in samenspraak met de klant, het kwaliteitsniveau wordt bepaald. Taakomschrijving Adviseren, uitvoeren en opvolgen van het testproces van projecten, zodat binnen het provinciebestuur op een kwaliteitsvolle manier projecten kunnen gerealiseerd worden die gericht zijn op het bereiken van beleidsdoelstellingen of het verbeteren van processen en systemen. De rol van de test coördinator bestaat uit : - Opmaken van de planning voor testen in samenspraak met de projectleiders en de domeinverantwoordelijken. - Opmaken van een TRH (Test Requirements Hiërarchie) voor de projecten die door het acceptatieproces gaan. - Opvolging van en meewerken aan de systeemtesten, zowel qua voorbereiding als wat de uitvoering betreft. - Begeleiden en coördineren van acceptatietesten. - Nagaan van de kwaliteit van de release build op de daarvoor bestemde omgevingen. - Opvolging van meldingen in de issue tracking tool Jira. - Opstellen van advies op basis van testresultaten om een beslissing over het al dan niet in productie gaan te bekomen. - Leiding geven aan, ondersteunen en coachen van eigen test engineers (1,5 VTE). Er zijn verschillende vormen van inflow voor het testproces. Algemeen kunnen deze ondergebracht worden in 3 categorieën : - Categorie 1 : Bugs in productie die door het operationele team opgelost worden. - Categorie 2 : Grotere verbeteringen die geen projecten zijn. - Categorie 3 : Projecten. Er zijn 3 aspecten die hierin een rol spelen : - Het ontwikkelproces. - het systeemtestproces. - Het acceptatietestproces. Categorie 1 Ontwikkelproces - Meer gedetailleerde planning wanneer welke melding wordt opgelost en naar test gedeployed. - Bij elke melding een impactanalyse van wat er technisch gezien geïmpacteerd is (is voor 80% mogelijk volgens de ontwikkelaars, binnen AB 75%). - Bij de iets of wat complexere meldingen een beperkte analyse die door de eindgebruikers gevalideerd wordt. Systeemtestproces - Op basis van de melding (+ eventuele analyse in geval van complexere meldingen) systeemtesten uitvoeren op de effectieve wijziging in de software. - Op basis van de impactanalyse voeren we regressietesten uit op de functionaliteiten die geimpacteerd zijn. Deze testen voeren we uit op basis van de items uit de TRH die in de regressietestset opgenomen worden (deze moeten nog opgesteld worden). Acceptatietestproces - Criteria opstellen wanneer eindgebruikers moeten betrokken worden bij het testen van meldingen + deze correct naleven! - Formeel acceptatiedocument opstellen waarbij de gebruikers akkoord zijn met de wijzigingen die zijn voorgesteld. Binnen dit document staat kort wat de wijzigingen zijn, welke systeemtesten dat er zijn uitgevoerd en welke acceptatietesten. Categorie 2 Ontwikkelproces - Idem als Categorie 1. - Bijkomend wekelijks/maandelijks een overleg met de progress van de ontwikkeling. Systeemtestproces - Idem als Categorie 1 maar vraagt meer tijd gezien de aard van de wijzigingen.

3 Acceptatietestproces - Idem als Categorie 1. - Kort testplan opstellen over hoe te testen en dit afstemmen met de eindgebruikers Categorie 3 Ontwikkelproces - Idem als Categorie 2. - Bijkomend wekelijks overleg met de progress van de ontwikkeling. Systeemtestproces - Idem als Categorie 2. - Meer doorgedreven systeemtesten op de nieuwe projecten en de mogelijke wijzigingen hierdoor aan andere (delen van) applicaties. Acceptatietestproces - Idem als Categorie 2. - Kort testplan opstellen over hoe te testen en dit afstemmen met de eindgebruikers. - Uitgebreid verslag van de testen opmaken en dit laten goedkeuren door de eindgebruikers. - TRH laten goedkeuren door de eindgebruikers. Profiel (Competenties) De provincie Antwerpen staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering. Dankzij je gespecialiseerde kennis maak je eenvoudige en gestructureerde analyses van complexe dossiers met daarin duidelijke standpunten. Je groot organisatietalent zorgt ervoor dat je onderzoeken of gespecialiseerde taken probleemloos plant en efficiënt uitvoert. Je stimuleert en helpt anderen in het vinden van de beste oplossing door je eigen kennis en ervaring aan hen door te geven. Profiel (Kennis) - Kennis van één of meerdere testmethodologieën (V-model, Tmap, STBox ). - Kennis van internettoepassingen, Word, Excel en Jira. - Inzichten ISTQB. - Inzichten Release Management. - Inzichten in gebruiksvriendelijkheidstesten. - Kennis defectopvolging. Bevorderingsvoorwaarden - Titularis zijn van een graad van niveau B of niveau C. - Ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van niveau C of niveau B of in beide niveaus samen - Aangesteld zijn vanuit een volwaardige vergelijkende selectieprocedure. - Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie. - Beschikken over een ISTQB Foundation certificaat. Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum. Aanwervingsvoorwaarden - Burgerlijke en politieke rechten genieten. - Van onberispelijk gedrag zijn. - Kennis van het Nederlands is noodzakelijk (Een taalexamen dient te worden afgelegd door de kandidaten die niet in het bezit zijn van een Nederlandstalig getuigschrift.). - Lichamelijk geschikt zijn en een goede gezondheid genieten (medisch onderzoek van de aan te stellen

4 kandidaat bij de geneeskundige dienst voor bepaalde onderworpen functies). Speciale normen voor kandidaten die als mindervalide zijn erkend. Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum. Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten - Er zijn geen diplomavereisten. - Beschikken over een ISTQB Foundation certificaat. - Kandidaten dienen wel te beschikken over ten minste 3 jaar ervaring in ICT binnen het domein van gestructureerd testen. Aan deze voorwaarde dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum. Voorwaarden interne mobiliteit Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang Av enkel medewerkers met salariëring A1a-A1b-A2a zich kandidaat kunnen stellen. Voorwaarden: - Statutair of contractueel aangesteld zijn vanuit een vergelijkende selectieprocedure. - Een minimale graadanciënniteit van één jaar hebben. - Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie. - Beschikken over een ISTQB Foundation certificaat. Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum. Voorwaarden externe personeelsmobiliteit Ben je personeelslid van een Autonoom Provincie Bedrijf en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of aan de bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure. Ben je personeelslid van een gemeente van het Vlaamse gewest, een OCMW van het Vlaamse gewest, een OCMW-vereniging van het Vlaamse gewest, een andere provincie van het Vlaamse gewest, een AGB van een gemeente van het Vlaamse gewest, een APB van een andere provincie van het Vlaamse gewest of een personeelslid van de Vlaamse Overheid en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure. Loon U start in salarisschaal A1a: het (ongeïndexeerd) bruto jaarsalaris ligt tussen EUR EUR. - Geïndexeerd bruto maandsalaris zonder relevante werkervaring/anciënniteit : 2.928,63 EUR. - Geïndexeerd bruto maandsalaris met 4 jaar relevante werkervaring: 3.223,50 EUR. - Geïndexeerd bruto maandsalaris met 9 jaar relevante werkervaring: 3.625,60 EUR. - Geïndexeerd bruto maandsalaris met 15 jaar relevante werkervaring: 4.021,00 EUR. Na gunstige evaluatie zijn volgende salarisschalen voorzien: Na 4 jaar anciënniteit gaat u over naar salarisschaal A1b: het (ongeïndexeerde)bruto jaarsalaris ligt tussen EUR EUR. Na 18 jaar anciënniteit gaat u over naar salarisschaal A2a :het (ongeïndexeerde) bruto jaarsalaris ligt tussen EUR EUR. Vorige openbare diensten worden gevalideerd. Privé-diensten kunnen worden aangerekend, mits de opgedane ervaring in het verlengde ligt van de functieomschrijving. Kandidaten die willen deelnemen aan deze procedure kunnen een berekening op maat vragen.

5 Extralegale voordelen - Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten. - Maaltijdcheques van 7 euro. - Gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk. - Fietsvergoeding dagen jaarlijkse vakantie. - Extra legaal pensioen voor contractuele functies. - Diverse opleidingsmogelijkheden. - Personeelskring met uitgebreide sociale, familiale en sportieve activiteiten. - Mogelijkheid tot het leasen van een fiets aan voordelige voorwaarden. - Glijdende werkuren. Selectiedata De selectie wordt afgenomen op een nog vast te stellen datum. Selectieprocedure 1. Capaciteitstest Test op competentieprofiel (op masterniveau) via Jobpunt Vlaanderen. Deze test is uitsluitend. 2. CV-screening Bij meer dan 10 geldige kandidaturen wordt de selectieprocedure voorafgegaan door een cv-screening: De HR-medewerker screent de binnengekomen CV s op volgende criteria: - Beschikken over een diploma in een ICT-functie. - Aantoonbare professionele ervaring in een soortgelijke functie (binnen een test team). - Aantoonbare professionele ervaring inzake leiding geven. Maximum 10 kandidaten worden toegelaten tot het volgende selectieonderdeel. 3. Opdracht Er wordt, op de selectiedag, een opdracht, toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket, aan de kandidaten gegeven. Hierbij wordt aan de kandidaten de nodige voorbereidingstijd gegeven om deze opdracht toe te kunnen lichten aan de selectiejury. 4. Mondeling gedeelte Toelichting opdracht en competentiegericht interview: De toelichting van de opdracht wordt gevolgd door een interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkveld. Tot het assessment worden slechts de 3 eerst gerangschikte kandidaten van dit gedeelte toegelaten. Assessmentcenter: Dit gedeelte is beschrijvend en adviserend voor de selectiejury. De kandidaten worden getest op de vereiste kern- en gedragscompetenties, zoals deze werden vastgesteld in de functiebeschrijving. 5. Eindselectie De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een rangschikking op. Deze rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gestelde competenties. Hoe solliciteren? Surf naar Selecteer je job en solliciteer UITSLUITEND ONLINE tot en met 18 mei 2014 (cv en motivatiebrief in 1 document opladen). Kandidaten die als persoon met een handicap erkend zijn bij de VDAB, dienen hiervan een bewijs voor te leggen. Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij Joachim Muls, Consulent Werving & Selectie verbonden aan de Dienst Personeelsbewegingen (tel. 03/ of

6 Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij de heer Michel Van den Bossche, ICT Manager Projecten en Productontwikkeling (tel. 03/ ) of

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

WERVING VAN EEN DIRECTEUR INFORMATIE EN EXTERNE RELATIES BIJ HET VLAAMS PARLEMENT

WERVING VAN EEN DIRECTEUR INFORMATIE EN EXTERNE RELATIES BIJ HET VLAAMS PARLEMENT WERVING VAN EEN DIRECTEUR INFORMATIE EN EXTERNE RELATIES BIJ HET VLAAMS PARLEMENT I. FUNCTIEPROFIEL A. PLAATS, OPDRACHT EN VERANTWOORDELIJKHEID IN DE ORGANISATIE De directeur staat binnen het Algemeen

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk

Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Goed outplacement vraagt om heldere visie op arbeidsmarkt Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk Begin 2013 stapten 89 van de

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen

Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen ZATERDAG 6 APRIL T/M VRIJDAG 1 2 APRIL 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Onderzoek bij 200 financieel verantwoordelijken Dossier Finance & Consulting Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen Bijna

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Meer winkels maar steeds minder zelfstandige handelaars

Meer winkels maar steeds minder zelfstandige handelaars Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

Wilt u adverteren? Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be. info@jobatmedia.be 02 467 48 00

Wilt u adverteren? Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be. info@jobatmedia.be 02 467 48 00 Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

20.000 vragen via sociale media

20.000 vragen via sociale media ZATERDAG 30 MAART T/M VRIJDAG 5 APRIL 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Dossier TELECOM Klantendienst Mobistar noteert 160.000 online vermeldingen 20.000 vragen via sociale media Telecomoperator

Nadere informatie

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer ZATERDAG 15 T/M VRIJDAG 21 februari 2014 www.jobat.be Voor de job van je leven Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer Een conflict op de werkvloer wordt in ons land veel vaker via de

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

Wilt u adverteren? Annick Housen - 011 87 83 64

Wilt u adverteren? Annick Housen - 011 87 83 64 Op zoek naar nog meer toffe jobs in Limburg? Surf naar Jobat.be/limburg editie Limburg de Jobat.be crew onze adviseurs luisteren Redactie en reporters tergraag plaatse naar uw verhaal voor het gepaste

Nadere informatie