Benoeming tot parochiecatechist. Keasjmért. Kerststal bezichtigen. Jos Borghans nieuw lid Kerkbestuur. Nieuwjaarsreceptie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benoeming tot parochiecatechist. Keasjmért. Kerststal bezichtigen. Jos Borghans nieuw lid Kerkbestuur. Nieuwjaarsreceptie"

Transcriptie

1 jaargang 65 nr dcmbr januari 2014 Kasjmért Kasjmért op vandaag dat sjlit mich jkr kiër wir op d'r maag. Wat is 't doa toch 'n gmis van alls wat iglik d bdoling is. Ich houw mich noa lang prlij wir ins tot 'n kasjmért loat vrlij. Wat zint d luuj toch soms klin kingr höbb, krig, allmoal pröll, kloml n onbnullig dingr. Tössj d lof van oliböl, kniël n tjap tjoy vrmngt zich sjtill nach n d'r littl drummr boy. Tössj sjtrr, vrsokrd ppl n in marspin wink hingt 't Maria, d'r Jozf n 't Christuskink. Vrd op aard zong 'n mansluujkoër mèr latr blk dat bzoap kèls op kgltor. Ht is wirklik om t grién d'r gst van kasjms is ch ant vrdwiën. Kasjms mot gt angsj bring. Dàt is wat d ingl zing. Wit gr wo ich mich op vruij? E Fiës van vrj, glök, bgrip n lfd vur allnuij. Jf Clmnt # Jos Borghans niuw lid Krkbstuur D hr Jos Borghans, uit d Boshid 27 t Landgraaf, is mt ingang van 1 dcmbr jl. door bisschop Frans Wirtz voor vir jaar bnomd tot lid van ht Krkbstuur van d H. Hart van Jzus parochi n d H. Famili parochi. Jos, van hart proficiat n wlkom in ons middn. Wij hbbn all vrtrouwn in n god n plzirig samnwrking n hopn dat w samn d komnd tijd vl kunnn btknn voor onz parochiann. Pastoor Frk Jongn, pastoor Jack Gudns n collga Krkbstuursldn. # Bnoming tot parochicatchist Zondag 24 novmbr jl. krg ik uit handn van d hulpbisschop Mgr. d Jong d officiël bnoming. Ht was n hl mooi n inspirrnd viring. Ik vind ht fijn dat ik dz taak ondr liding van d bisschop samn mt pastoor Jongn n pastoor Gudns mag uitvorn om zo d Krk t dinn n m op t bouwn. Ik wil idrn van hart dankn di mij op wlk wijz dan ook hbbn gstund n voor d vl flicitatis di ik mocht ontvangn. Mijn wrk in d parochi n op school zal ik mt vl vrugd uitvorn. In d hoop dat mijn nthousiasm aanstklijk mag wrkn zodat dz parochis nog mr uit groin tot n hcht gmnschap, waar idrn zich wlkom volt! Anita van dn Brg, parochicatchist Krststal bzichtign Op 1 n 2 Krstdag is d H. Hart krk wr opn voor n bzokj aan d Krststal tussn n uur. U bnt van hart wlkom! # Niuwjaarsrcpti Op 5 januari zijn all parochiann van bid parochis van hart wlkom op d niuwjaarsrcpti. Om 9.45 uur is r n H. Mis in d H. Hartkrk, dz wordt opgluistrd door d korn uit bid parochis. Daarna is idrn wlkom in ht parochihuis naast d krk. Er is di dag gn H. Mis in d H. Famili krk. # 1

2 Vast lag prijs Brand bir 18/50 cl Brand bir 24/30 cl Amstl bir 18/50 cl Amstl bir 24/30 cl Alfa bir 20/50 cl Alfa bir 24/30 cl m 2 Gzllig bar Kindrfstjs Bdrijfsfstn Warm n koud buffttn Klin kaart Opn lk dag vanaf uur 2 Caravan vrkoop n wrkplaats Synthtisch indoor schaatsbaan / schaatsprt attracti in Landgraaf Einstinstraat 3-5, Landgraaf Tl

3 NIEUWS UIT DE PAROCHIES Parochi-agnda Zo :00 Advntsconcrt Quattro Vocal H. Hart krk Ma :00 Damskoor H. Hart jaarvrgadring Do Zikncommuni H. Famili Za :00 D Dormig Krstviring Di :30 H. Familikrk gzinsmis Di :30 H. Hart Krklijk Zangkoor Di :00 Kapl in ht bos Klikolwg Wo :45 1 Krstdag H. Hart Voyag Wo :15 1 Krstdag H. Famili Gmngd Koor Do :45 2 Krstdag H. Hart Damskoor Do Gn H. Mis in H. Familikrk Di :00 Oudjaarsdag H. Hart Damskoor Wo :15 H. Famili Zo 5-1 9:45 H. Hart aansluitnd Niuwjaarsrcpti Zo 5-1 Gn H. Mis in H. Familikrk Za 18-1 D Dormig Di :30 H. Famili jaarvrgadring Gmngd Koor Za :00 D Dormig # Nachtmis kapl in ht bos mt Mgr. D Jong n ht Vrdslicht Ook dit jaar nodigt koor Rjoic u van hart uit om naar d nachtmis ( u) bij d kapl in ht bos aan d Klikolbrgswg t komn. Wij zijn vrhugd dat ook Mgr. D Jong wr zal voorgaan in dz bijzondr opn-air-mis. Na d nachtmis bnt u in d glgnhid ht Vrdslicht m naar huis t nmn. Scouting Sint Tarcisius zal ht licht uit Bthlhm graag aan u doorgvn. U kunt zlf n kaars mnmn, maar r zulln ook kaarsn t koop zijn na afloop van d mis. Na d Mis is wordt r wr warm chocoml gschonkn. Spciaal voor ht ondrhoud van d kapl zulln r "Krst " novn kaarsn vrkocht wordn. # Gdoopt Ovrldn D afglopn wkn namn wij afschid van: # Mia Lamrs-Franck, Voortstr. 23, 91 jr. # Jan Knobn, Vrplghuis d Dormig, voorhn Willm Alxandrstr. 106, 79 jr. # Anni Trstg-Mornhout,Zorgcntrum Hrvld, 85 jr. # Francsco Pizzolato, Voortrhof 15,78 jr. Wij biddn dat al onz ovrldnn nu rustn in vrd, n wnsn hun familis ook voor hun vrdr tokomst hl vl kracht! # 1 H. Communi voorlichtingsavond In januari vindn d voorlichtingsavondn plaats ovr d 1 H. Communi. Voor Op Gn Hi op is dit op 14 januari om 20.00uur in ht parochihuis van d H. Hart krk. Voor d PWA n d Carrousl op 9 januari om uur in ht parochizaaltj van H. Familikrk aan d Vldstraat. D kindrn ontvangn hirvoor via school d uitnodigingn. # # Lott n Stijn van Maris, zoon n dochtr van Raymond van Lo van Maris n Lik Dirkx # Jint n Fdd Storckn, dochtr n zoon van Mik Storckn n Marik Storckn-Grouls Van hart proficiat! # DANKBETUIGING Voor d ovrwldignd blangstlling, bij ht ovrlijdn van JAN KNOBEN Hl hartlijk dank hirvoor! Anita n Grard Jacobs-Knobn Robbrt, Lisann n Fons D zswkndinst zal plaatsvindn op 28 dcmbr, uur Hilig Hart van Jzus Krk. # 3

4 Strprstraat 25, 6371 GL Landgraaf T E I Particulirn Vrkoop vrijdag van uur zatrdag van uur Uw adrs voor koud n warm buffttn n Limburgs spcialititn. Uw traitur - Voor uw fst Kissl 44, 6416 AC Hrln, Tl , Fax KvK , EEG 3200 NL, Haccp gcrtificrd Voor j auto- n motorrijbwijs 4

5 Vrdslicht Dit jaar wordt voor d 27 kr in d gboortgrot van Jzus in Bthlhm door n 10-jarig kind Ht Vrdslicht ontstokn aan d daar uwig brandnd vlam. Dit licht gaat vrvolgns d hl wrld ovr n wordt door Scouts vrdr vrsprid. Zo gaat d vlam pr vligtuig naar Wnn n wordt daar doorggvn aan ongvr 5000 scouts uit 25 Europs landn. Pr trin gaat ht licht dan ondr andr naar Utrcht, waar ht vanaf 21 dcmbr wordt vrsprid. D scouts van Wllrlooi hbbn nkl jarn gldn ht initiatif gnomn ht licht naar Ndrland t haln n vanuit Wllrlooi kwam d vlam dat jaar voor ht rst naar Landgraaf. Op dz wijz vormn scouts wrldwijd n ktn van licht als tkn van vrd n vrindschap. Enkl jugdldn van Scouting St. Tarsicius, Scouting PiusXII n scouting Pionirs zulln op zatrdag 21 dcmbr d vlam ophaln in Utrcht, waar d vlam wordt vrdld ovr hl Ndrland. Aankomst in Landgraaf van ht Vrdslicht wordt vrwacht omstrks uur in Op d Kamp op ht Raadhuisplin. Opluistring van d binnnkomst vindt plaats door zang van Rjoic n ht jugdkoor Niuwnhagrhid n nkl mooi gsprokn woordn van o.a Pastoor Jongn, Domin Sothoudt n n van d wthoudrs. Mt warm chocoml, n vrsnapring n n hrlijk knapprnd vuur zal ht wr n mooi gburtnis wordn. Brngt u zlf n lantaarntj m? Dan kunnn d scouts Ht Vrdslicht doorgvn aan u n wllicht dat u wr n andr vrblijdt mt ht doorgvn van Ht Vrdslicht. Op Krstavond zal Ht Vrdslicht tvns binnngbracht wordn in d gzinsmis van d Hilig Familikrk ( Lichtnbrg) om uur waar tvns d lvnd krststal van scouting Pius XII t bwondrn is. Om uur in d gzinsmis van d Hilig Ptrus n Pauluskrk( Schasbrg) Om uur bij d avondmis Hilig Hart van Jzus krk t Niuwnhagrhid Om uur in d krstnachtdinst van d Protstants Gmnt Oud Mijnstrk in `d Ark` glgn aan Op d Hugdn 23 Om uur d nachtmis aan d Kapl aan d Klikolwg. Ook bij bovnstaand missn mag u uw ign lantaarn mbrngn zodat ook hir d scouts Ht Vrdslicht kunnn doorgvn. D gdacht achtr dz acti maakt dat wij in dz krsttijd op n grot opkomst rknn. W hopn u alln t bgrotn van in Op d Kamp op ht Raadhuisplin. `Stilltjs aan wordt d rop om VREDE luidr`.. Mt vrindlijk scoutinggrot, D wrkgrop 'Vrdslicht'. Mr informati via # Jongrngropn Hidlicht Op vrijdag 1 novmbr was r n bijnkomst van kindrn n jongrn. Om uur kwam d rst grop in d lftijd van 7 t/m 12 jaar bij lkaar in ht parochihuis. Ht thma was St.Maartn, na d uitlg ovr wi St.Maartn was, hbbn w samn pomponsop gkookt, broodjs gbakkn n windlichtjs vrsird. Ht was n gzllig bijnkomst di hlaas om uur was afglopn. Wij willn all hulpmodrs bdankn di hbbn gholpn mt ht kokn, bakkn, knutsln n opruimn. Vanaf uur was r n bijnkomst voor d jongrn vanaf 15 jaar. Tijdns dz bijnkomst hbbn w rst nog gnotn van d pomponsop n d zlfgbakkn broodjs van d vorig grop. Ons thma was Allrhilign/Allrziln n Hallown. W hbbn mooi conclusis gtrokkn, waarna w om uur wr richting huis gingn. D bijnkomstn van d Hidlicht jongrn vindn plaats in ht rst wknd van d maand. Omdat ht lftijdvrschil in d gropn t groot wrd, hbbn w bslotn r 3 gropn van t makn: - D bijnkomst van d grop voor kindrn in d lftijd van 7 tot 11 jaar vindt plaats op vrijdag van uur tot uur. - D bijnkomst voor d grop van jongrn vanaf 15 jaar vindt plaats op vrijdag van uur tot uur. - D bijnkomst van d grop voor jongrn van 11 tot 15 jaar vindt plaats op zatrdag van uur tot uur. D volgnd bijnkomstn zijn in ht wknd van 3 n 4 januari. Wil jij tijdns dz bijnkomstn aansluitn, gf j dan op bij één van d pastoors of bij Anita, of pr mail # 5

6 Financiël vrantwoording van ht krkbstuur Zoals n stichting zich aan d statutn mot houdn, zo knt n krkbstuur ht kadr van n landlijk vastgstld rglmnt. Daarin staat ondr andr: Jaarlijks wordt op n door ht krkbstuur t bpaln wijz n bknopt vrslag van d rkning n vrantwoording ovr ht afglopn dinstjaar aan d parochiann uitgbracht (vgl. art. 60, Algmn rglmnt voor ht bstuur van n parochi van d Rooms-Katholik Krk in Ndrland ). D jaarrkningn wordn jaarlijks tr godkuring voorglgd aan ht Bisdom. H. HART VAN JEZUS H. FAMILIE INKOMSTEN in krkbijdrag collctn misintntis (incl. uitvaart, huwlijk) offrblokkn/ kaarsn uit bzittingn (incl. huur + grafrcht) TOTAAL UITGAVEN in prsoonskostn gbouwn rdinst pastoraal bisdom, dknaat, collctn drdn bhrskostn rsultaat TOTAAL Bst parochiann, zoals u kunt constatrn is d financiël stand van zakn van bid parochis nit roosklurig. D inkomstn blijvn daln trwijl d kostn glijk blijvn of zlfs stijgn. Aan d inkomstnkant zin w mindr krkbijdrag binnnkomn, ht krkbzok n ht aantal krklijk uitvaartn daalt, waardoor d stipndiagldn n d opbrngst van d collctn ook daln. Alhowl ht krkbstuur van d bid parochis rop bdacht is d kostn t minimalisrn, zijn n blijvn d vast kostn n d kostn di vrband houdn mt gbouwn hoog omdat d ondrhoudskostn van krkgbouwn door hun lftijd n omvang dit mt zich mbrngn. Krkbstuur n parochiann zulln dan ook samn naar oplossingn motn zokn om ht tij t krn n d parochis n tokomst t bidn ook op financil gbid. Om vrijstlling t krijgn voor huwlijkn n uitvaartn wordt in onz parochis n minimal krkbijdrag gvraagd van gmiddld 84 pr jaar gdurnd 4 aanngslotn jarn. (Richtlijn Bisdom is 100) Misstipndia 2014 conform richtlijnn Bisdom Envoudig dinst door d wk 10,- - Eucharistiviring op zatrdag of zondag of fstdagn 25,- - Jubilumdinstn di tijdns d zatrdagn of zondagn wordn ghoudn 250,- - Bgrafnis mis 400,- - Huwlijksmis 400,- - Bijdrag bgliding crmatorium na voorafgaand bgrafnis mis 50,- - Bijdrag bgliding crmatorium zondr voorafgaand bgrafnis mis 400,- - Bijdrag avondwak zondr uitvaartdinst 400,- - 6

7 Advnt 2013 Communigropn Zoals idr jaar hbbn w ook nu wr advntkransn gknutsld mt d communigropn van basisschool Op gn Hi, d Caroussl/PWA. In totaal warn ht ongvr 50 kransn, ht warn cht kunstwrkjs. Dz kransn zijn in d éérst advnt gzinsmis door pastoor Gudns gzgnd. Wij willn dan ook mstr Max n Juf Marlos van Op gn Hi n Juf Dionn van Carrousl/PWA n all modrs, tants, oma's n opa n d hulpmodrs van d parochi bdankn voor hun hulp! Ht jugdkoor, d misdinaars n d gzinsmis kindrn Vrijdag 29 novmbr voor d rptiti van ht jugdkoor hbbn all ldn van ht koor n schon gzt n in d pauz hft zwart pit dz gvuld mt lkkrs n glowing stars. Dz glowing stars zijn natuurlijk hl topasslijk voor d advnttijd. All ldn n hulpmodrs warn blij vrrast n wij willn sintrklaas n zwart pit hirvoor dankn. Zatrdag 30 novmbr was r n bijnkomst van d ldn van ht jugdkoor, d misdinaars n d kindrn di hbbn gholpn tijdns d gzinsmis. Vanaf uur wrdn d kindrn n hulpoudrs wlkom ghtn mt n kop koffi voor d hulpoudrs n n kop chocomlk voor d kindrn mt natuurlijk n spculaaspop. Daarna hbbn w samn n advntkrans gknutsld. Na gdan arbid hbbn zowl d kindrn als d hulpoudrs n broodj knakworst vrdind. D kindrn hbbn daarna in d splzaal van ht parochihuis gbruik gmaakt van d vl gdonrd splltjs. Na onz oprop in d krkklok hbbn w vl splln gkrgn, wij zijn hir zr dankbaar voor. W zijn samn mt d kindrn naar d krk ggaan voor d hilig mis. Er lagn ongvr 75 advntkransn op d trappn van ht pristrkoor, dz zijn door pastoor Gudns aan ht bgin van d mis gzgnd. In totaal hbbn 22 kindrn aan dz mis mgwrkt, zondr hun hulp was ht zkr nit zo'n mooi n sfrvoll mis gwst. Wij willn all kindrn dankn n natuurlijk ook d hulpoudrs, zondr julli hulp was ht nooit zo'n gzllig bgin van d advntstijd gwst. Divrs kindrn vrogn ons of z m kunnn hlpn tijdns d mis. W hbbn divrs gropn waar d kindrn bij aan kunnn sluitn. - Hb jij zin om t zingn n bn j 7 jaar (of oudr), kom dan ns kijkn n mdon bij ht jugdkoor, lk vrijdag van 15.30u tot u. - Lijkt ht j luk om onz pastoors t hlpn n bn j 7 jaar of oudr mld j dan aan bij n van onz pastoors, bij Anita of pr mail J kunt zlf bpaln wannr j d pastoor wil hlpn tijdns d mis n ho vaak pr maand. - Vind j ht luk om tkstjs voor t lzn of m t hlpn mt n tonlstukj tijdns n gzinsmis. Houdt dan d krkklok in d gatn, hir wordt altijd n oprop gplaatst n r wordn brifjs uitgdld op school. In dz uitnodigingn staat n datum, tijd n plaats waar j j kan aanmldn. # Krstmis Advnt is dromn dat Jzus zal komn Dromn van vrd voor mnsn van hdn Advnt is dromn dat Jzus zal komn W zittn nog volop in d advnt n w dromn van krstmis n vrd op dz aard. Op krstavond is r n gzinsmis om uur in d H. Famili krk aan d Vldstraat, dz hilig mis zal wordn opgluistrd door ons ign Jugdkoor. Tijdns dz gzinsmis zal Alida, d dochtr van één van d dri Koningn, ons mnmn op zok naar Jzus. Hirvoor zijn wij op zok naar kindrn di ons willn hlpn tijdns dz mis door middl van tkstjs voorlzn of n rolltj in ht tonlstukj, of misschin wil j wl ns mzingn mt ons Jugdkoor. Lijkt ht jou wat, dan nodign wij jou uit op dinsdag 17 dcmbr van uur tot uur in ht parochizaaltj van d Hilig Familiparochi aan d Vldstraat. # Kindj Wign voor d doplingn Op zatrdag 28 dcmbr vindt voor d rst kr Kindj Wign plaats voor d doplingn van d afglopn 2 jaar van d H. Hart van Jzus n Hilig Famili parochi. Dit samnzijn is bdold voor d doplingn n hun gzin n vindt plaats in onz parochikrk H. Hart van Jzus. Dit is n samnzijn, waarin ht krstvrhaal op putrnivau wordt vrtld, waar w samn krstlidjs zingn, d krststal gaan bkijkn n waar pastoor d kindrn op ht ind d kindrzgn gft. Na dz viring gaan w gmnschapplijk its drinkn n n stukj krstbrood tn. D kindrn kunnn dan nog vn samn spln in ons parochihuis. Na afloop krijgt idrn zijn doopschlp m. D doplingn n hun gzin zulln hir prsoonlijk voor wordn uitgnodigd middls n brif. # 7

8 Dinstn n misintntis Lzingn dit wknd: Evangli: Mt. 11, 2-11(A) Za Vooravond 3 zondag v.d. Advnt 17.30: H. Famili, Schasbrg Gmngd koor Vandaag is r n twd collct voor d krk # Jrd. Finy Janssn (st) Krklijk Zangkoor 2 collct spciaal voor rstauratifonds Dinburt: Jaspr, Joy, Jordy # Jrd. Harri Tripls (st) # Jrd. Trautj Simons-Stinn, tvns voor chtgnoot Al Simons (st) # Oudrs Kuijprs-Supprs n ovrldn kindrn In n Gr # Jan Knobn vw d Sjofflplog # Mia Lamrs-Franck (off) Zo Zondag van d Advnt 9.45: H. Hart, Niuwnhagrhid Dinburt: Jron, Dylan, Bjorn # Jrd. chtpaar Hanssn-Borsch # Jrd. Jozf Hanssn (st) # Nlli Hanssn-van Haandl (off) 11.15: H. Famili, Schasbrg Vandaag is r n twd collct voor d krk # Ovrldn chtgnotn Lonard Vromn n Elisabth Vromn-Ronkarts n voor Johan Vromn (st) # Anny van Vnrooij-Fanchamps (off) # Pirr Robrok (off) Advntsconcrt Quattro Vocal Di # Jrd. Jo Montfoort n Tony Montfoort-Tripls # Frans Stürtz # Oudrs Frins-Muldrs n ovrldn kindrn (st) # Martin n Maria Dautznbrg-Wick, Sjf Dautznbrg n ovrldn oudrs Wo : H. Famili, Schasbrg # Ovrldn chtgnotn Vandrmühln-Crmrs Do : H. Hart, Niuwnhagrhid Krstviring Basisschool Op Gn Hi # Jrd. chtpaar Hllmanns-Marczinkowsky # Famili Trijbls-Mickarts n kindrn Vr : H. Famili, Schasbrg # Alln di d komnd fstdagn nzaam zijn Lzingn dit wknd: Evangli: Mt. 1, (A) Za Vooravond 4 zondag v.d. Advnt 16.00: D Dormig Krstviring 17.30: H. Famili, Schasbrg # En vrdig Krstmis voor idrn Dinburt: Jaspr, Jop st # 1 Jrd. Trautj Donckrs-Das (off) # Jrd. Lo Zgls (off) # Andras Smts (off) # Jrd. Frd Schlössr, oudrs Quadvlig n zoon May Zo Vooravond 4 zondag v.d. Advnt 9.45: H. Hart, Niuwnhagrhid Dinburt: Jron, Dylan # Jrd. oudrs Hanssn-Evrts (st) # Jrd. Lo Borghans # Bijzondr intnti 11.15: H. Famili, Schasbrg # Jrd. Lo Winthagn n Elisabth Winthagn- Ervn Di Krstavond 17.30: H. Famili, Schasbrg Gzinsmis m.m.v. scouting Pius XII ( Vrdslicht n lvnd Krststal) Jugdkoor Vandaag is r n twd collct voor d krk # Jrd. Jo Haas # Lucy Gulprs-Caubrg (st) 19.30: H. Hart, Niuwnhagrhid Krklijk Zangkoor # Jo Zwiphnning (off) # Oudrs Dn Tuling-Haan n ovrig familildn # Wil Blomn (off) # Anni Trijbls-Rumkns # Wil n Graadj Zndn-Maar # Ovrldnn famili Haan-Wijnn (st) 8

9 # Jo Stinn n ovrldnn famili Stinn-Haan # Huub Grtn # Mia Lamrs-Franck (off) # Mai Vandnhoff # Eugèn Bormans # Jan n Min Knobn-Dn Tuling n ovrldn famili (off) 00.00: Nachtmis Kapl in ht bos Rjoic # Jrd. Jacqus Dinjns # Oudrs Gillissn-Offrmans n Math Sibn # Gbrodrs Wil, Pit n Fr Blomn, Agns d la Hay, Gorlia Morals-Borgs, Hans Wirtz n dochtr Marit Haan # Pit n Lucy Zndn-Portz n hun achtrklinzoon Jaimy # Mathild n Jozf Hanssn-Jukns n Jo Kölgn # Sjf Grards, Lisk Fobr, Sina Grards-Mrtns n Jan Mrtns # Ovrl. oudrs Dbts-Pas n ovrl. kindrn Wo Krstdag 9.45: H. Hart, Niuwnhagrhid Voyag # Lo Zgls 11.15: H. Famili, Schasbrg Gmngd koor Vandaag is r n twd collct voor d krk # Lvndn n ovrldnn famili Janssns-Splthan # Ovrldn oudrs Jf Vandrhijdn n Lna Vandrhijdn-Evrts # Frans Srdn n ovrldn familildn # Wdrzijds oudrs # Harry Stoffrs n dochtr Els Do Krstdag 9.45: H. Hart, Niuwnhagrhid Damskoor # Jrd. oudrs Römkns-lammrs n Grty n Brnda # Echtpaar Hanssn-Borsch # Ovrldn familildn famili Pompl (st) H. Famili, Schasbrg Gn H. Mis Vr H.Johanns, apostl n vanglist 9.00: H. Famili, Schasbrg # Alln di, om wlk rdn dan ook, hun hart nit kunnn opnstlln voor Uw blijd boodschap Lzingn dit wknd: Evangli: Mt.2, (A) Za Vooravond H. Famili 15.00: H. Hart, Niuwnhagrhid Kindj wign 17.30: H. Famili, Schasbrg # All jong gstorvn kindrn Rjoic # Zswkndinst Jan Knobn, tvns voor Min Knobn-Dn Tuling # Jrd. May Vivrmans (st) # Nlli Hanssn-van Haandl, tvns voor Sjng Hanssn bgv vrjaardag (off) Zo H. Famili, Jzus, Maria n Jozf 9.45: H. Hart, Niuwnhagrhid # Jo Stinn bgv trouwdag # Bijzondr intnti 11.15: H. Famili, Schasbrg Quattro Vocal # Als dank voor al ht god dat wij in 2013 ontvingn Di H. Silvstr I, paus 18.00: H. Hart, Niuwnhagrhid Damskoor # Jo Stinn bgv trouwdag # Als dank voor al ht god dat wij in 2013 ontvingn Wo : H. Famili, Schasbrg Grgoriaans # Jrd. Frans Hubrt Gulprs (st) Gn H. Mis Do 2-1 HH. Basilius d Grot # Jrd. Wil Zndn # Oudrs Maassn-Luijtn n zonn Frans, Hub n Jan n schoonzoon Andris # Oudrs Mijrs-Pauly n zoon Pi, tant Fina n oom Sjf Vr : H. Famili, Schasbrg # Om Uw zgn in 2014 Lzingn dit wknd: Evangli: Mt. 2, 1-12 (A) Za 4-1 Vooravond Opnbaring ds Hrn 17.30: H. Famili, Schasbrg # Jrd. Caspar Gulprs (st) 9

10 st # 1 Jrd. Wil Blomn (off) # Andras Smts vw d buurt # Jo Blomn (off) Zo 5-1 Opnbaring ds Hrn 9.45: H. Hart, Niuwnhagrhid Korn bid parochis Aansluitnd na d mis Niuwjaarsrcpti in ht parochihuis # Jrd. Apollonia Simons-Nivlstin (st) 11.15: H. Famili, Schasbrg Gn H. Mis Di 7-1 H. Raimundus van Pnyafort, # Jrd. Anni Schunkn-Sistrmans # Math Supprs (st) # Math Sibn Wo : H. Famili, Schasbrg # Alln di worstln mt hun gloof Do 9-1 # Koos Simons bgv vrjaardag (st) # Jan Oostrwijk Vr : H. Famili, Schasbrg # Dat d vrd van Krstmis in ons mag blijvn Lzingn dit wknd: Evangli: Mt (A) Za 11-1 Vooravond Doop van d Hr 17.30: H. Famili, Schasbrg # Vl wijshid n inzicht voor paus Franciscus d # 2 Jrd. Jo Zwiphnning (off) # Jrd. oudrs Maar-Amkrutz (st) # Anni Trijbls-Rumkns (st) # Trautj Engln-Quadvlig bgv vrjaardag, tvns voor haar chtgnoot (st) # Jan n Min Knobn-Dn Tuling vw Tichlpoln I Zo 12-1 Doop van d Hr 9.45: H. Hart, Niuwnhagrhid # Dat d vrd van Krstmis in ons mag blijvn 11.15: H. Famili, Schasbrg # Jrd. ovrldnn famili Smitsmans-Dswijzn (st) # Jrd. Johan Mijs n Toos Mijs-Smts (st) # Ovrldn oudrs Hrman Rindrs n Maria Rindrs-Wtzls (st) # Ovrldn chtgnotn Vandrmühln-Crmrs Di 14-1 Z. Ptrus Dondrs st # 1 Jrd. Mimi Boonn Wo 15-1 H. Arnold Janssn, pristr 9.00: H. Famili, Schasbrg # Ovrldn chtgnotn Vandrmühln-Crmrs Do 16-1 # Ht wlzijn van all parochiann Vr 17-1 H. Antonius, abt 9.00: H. Famili, Schasbrg # Ht wlzijn van all parochiann Data volgnd Krkklok nr. 1: 18-1 t/m misintntis Familiparochi: di 7-1 advrtntis n vrnigingsniuws: wo 8-1 misintntis Niuwnhagrhid: vr 10-1 aanlvradrssn: zi colofon achtrzijd. Bzorging Dz Krkklok nit of t laat ontvangn of onjuist bzorgd? Wilt u hlpn bij d bzorging van d Krkklok? Contactprsoon is dhr. K. Bosch, Hoogstraat 227, T Rkningnummr RABO tnv Krkklok Landgraaf Parochiscrtariaat Vldstraat is op dinsdag 31 dcmbr gslotn. 10

11 Control intntis Intnti onjuist? Intnti nit vrmld? Toch livr n andr datum? Laat ht wtn op ht parochikantoor, dan passn w ht aan. Tr control hangt in d portaln van bid krkn ook altijd n kopi van d lijst, zoals dz in d Mis zal wordn voorglzn. Daarop its nit juist? Mld u dan voor d Mis in d sacristi! # Dinstn Krstdagn parochi Ptrus & Paulus Gzinsmis Nachtmis m.m.v. Grgoriaans Koor H. Mis m.m.v. Gmngd koor H. Mis m.m.v. Koninklijk Fanfar Aloysiana # St. Maartn St. Maartn was zr gslaagd. Zovl kindrn mt lichtjs, hl gzllig. Ook ht tonlstuk wrd grotndls door kindrn gspld. Chapau! W willn idrn bdankn di mgholpn hft om ht wr tot n gslaagd St. Maartnsviring t makn. Tot volgnd jaar. Dli Vrmuln n Sandra Kldrs. # Uitgav Krkklok 2014 krkklok dadlin van tot n mt Wi wordn d Drikoningn? Op zondag 5 januari wordt d krsttijd officil afgslotn door d komst van d dri koningn: Mlchior, Balthazar n Caspr. Tijdns d kindrwoorddinst in d Hilig Hart van Jzuskrk om 9.45 uur gaan wij volgns n oud traditi dri koningn kizn. W gaan mt all kindrn, di in d krk aanwzig zijn, naar ht parochizaaltj. Daar tn w mt d kindrn n cak, waar dri bonn in vrstopt zittn, tw witt n n bruin boon. Ht wordt hl spannnd wi d niuw koningn wordn, zij zulln wordn gkroond n zulln d koningsmantl krijgn. Als w trugkomn in d krk gaan d dri koningn bij d kribb d gschnkn wirook, mirr n goud nrlggn. # Bdankt vrijwilligrs! Zo aan ht ind van ht kalndrjaar is r wr n momnt van trug- n vooruitblikkn. Trugblikkn willn wij hl dankbaar naar all vrijwilligrs di zich ook in 2013 wr ingzt hbbn voor ht vl wrk in bid parochis. Door lftijd n zikt zijn n aantal vrijwilligrs gnoodzaakt t stoppn mt hun wrkzaamhdn. Jammr is dat r winig vrijwilligrs bijkomn, waardoor d wrkzaamhdn door stds mindr mnsn gdaan wordn. Misschin wilt u ons ook hlpn bij d wrkzaamhdn in onz parochis. Nm dan contact op mt n vrijwilligr di u knt, n lid van ht krkbstuur of mld u aan op d pastori. Nogmaals all vrijwilligrs hartlijk dank, zondr julli kan n parochi nit bstaan#. Krstbomn zondr kluit t koop uit ign kwk divrs soortn vanaf 5,-- Omorica (soort blauwspar) 12, ,-- Pungns 12, ,-- Koraans Edlspar 12, ,-- Apollolaan 45, Niuwnhagn(Landgraaf) T # 11

12 D Zonnblom zokt vrijwilligrs.. misschin its voor u? Zonnblom afdling Niuwnhagn is op zok naar niuw vrijwilligrs. Onz mr dan 145 gastn zijn vooral oudr n soms ook zik mnsn of mnsn mt n licht bprking. Wij willn hn latn dlnmn aan d maatschappij door hn uit hun isolmnt t haln. Om dz rdn brngn onz vrijwilligrs hn n bzokj, gaan mt hn wandln, nodign hn uit voor d vl activititn di door ht bstuur gorganisrd wordn. Als vrijwilligr richt j ook samn mt d andr vrijwilligrs n d bstuursldn d zaal in wannr n van d gzllig middagn, d Paasn of Krstviring gorganisrd wordn. Ook bglidt mn d gastn tijdns n dagtocht of andr gzllig uitj. 5X pr jaar nmt d vrijwilligr dl aan d vrijwilligrsvrgadring n jaarvrgadring, waar divrs zakn bsprokn wordn. U staat r nooit alln voor. U wordt bglid door ons bstuurslid bzokwrk n kunt ook altijd rknn op d ovrig bstuursldn. W hbbn n gzllig vrijwilligrstam. Wilt u nog mr informati n/of wilt u zich bij ons aanmldn als vrijwilligr? Nm dan grust contact mt ons op via ht scrtariaat: T of pr mail U bnt van hart wlkom! # CONCERT AFSLUITING JUBILEUM- JAAR LASO Ht Landgraafs Symfoniorkst, in 1982 opgricht door wijln Harry Ditrn, hft haar 30 jarig jubilum al op divrs wijzn in ht klin gvird. Mt n groots concrt wordt op 8 dcmbr as. ht jubilumjaar afgslotn. Ht orkst splt dan n mdly van 30 jaar concrtn. Vrschillnd solistn zulln dit concrt tot n war happning makn. Mr informati ovr ht orkst vindt u op Ht is vrhugnd t zin dat ht ldnaantal stijgt. Mt nam jongrn vindn hun wg naar ht LASO. D club "Vrindn van ht LASO" wrd glijktijdig mt ht LASO opgricht. Dz grop is strk btrokkn bij ht LASO n gft ht orkst d moglijkhid t blijvn optrdn. En "Vrind" krijgt als tgnprstati n gratis togangskaartj voor ht zognaamd "Vrindnkringconcrt". In dit jubilumjaar is dat ht Jubilumconcrt. Ht concrt vindt plaats van uur in d Burgrzaal van ht Raadhuis t Landgraaf. D togangsprijs is 10,00. Jongrn tot 12 jaar zijn, ondr bgliding van n van hun oudrs, gratis. Ht is aan t radn uw kaartj(s) tijdig t rsrvrn bij Mw. Ph. Horck, T of pr -mail: # DERTIGSTE VOETTOCHT VAN LANDGRAAF NAAR WITTEM Op zatrdag 4 januari 2014 zal d 30st Vottocht naar Wittm ghoudn wordn. D tocht start om 5.30 uur 's morgns bij d St. Josph krk in Waubach. Circa 6.00 uur zijn w bij ht kruis aan d Vachshof t Niuwnhagn. Vrvolgns om ongvr 6.30 uur bij d Ptrus n Paulus krk t Schasbrg. Ongvr om 6.40 uur zulln w langs d krk van ht Eiks lopn. Daarna zal d tocht vrdr gaan naar Hrlrbaan waar w ongvr om 7.15 uur zulln aankomn tr hoogt van d "watrtorn". D tocht gaat vrdr via Ubachsbrg, Eysrhid n Eys naar Wittm. Hir zulln wij om ongvr 9.20 uur arrivrn. D H. Mis zal bginnn om circa 9.30 uur. D hulpbisschop, Monsignur d Jong, di vanaf Waubach zal mlopn mt d tocht, zal voorgaan in d Eucharistiviring. Ht Landgraafs Mannnkoor St. Josph luistrt in zijn jubilumjaar dz H. Mis muzikaal op. Na d H. Mis kan idrn di daar blangstlling voor hft in n tzaal van ht kloostr trcht, waar its t tn n t drinkn gkocht kan wordn. Hir zal tvns bij ht bstuur van d Vottocht Wittm d moglijkhid bstaan om n buskaartj t kopn. D prijs is 4,00 D vrtrktijd van d bussn zal zijn om ongvr uur, richting Landgraaf. D afsluiting van d tocht is d gzamnlijk Eucharistiviring van all dlnmrs. D collct tijdns dz viring is bstmd voor kostn wlk d organisati mot makn voor dz tocht. Om d tocht moglijk t makn nu n in d tokomst zijn wij ghl afhanklijk van d collctopbrngst. Mnsn di dz jaarlijks Vottocht n warm hart todragn, maar nit kunnn mlopn willn wij opropn om ons t sponsorn om d tokomst van d tocht zkr t stlln. Wilt u n bijdrag stortn dan kan dit op rkning IBAN NL31RABO t.n.v. Stichting Vottocht Wittm. Wij hopn dat r wr vl mnsn zulln dlnmn n wnsn idrn alvast mooi Krstdagn n n Zalig Niuwjaar. Tot zins op 4 januari, Stichting Vottocht Wittm # 12

13 VERENIGINGSNIEUWS / MEDEDELINGEN Opvoring Lvnd Krstspl. Op dinsdag 24 dcmbr om uur zal r op ht trrin van Op d Bis wr ht Lvnd Krstspl tn uitvor wordn gbracht. Dit twjaarlijks trugkrnd vnmnt bstaat uit n opvoring van ht krstvrhaal vóór n door d burgrs van Landgraaf, waar ook n tal van cht dirn n zlfs n hus kaml aan mdon. Laat u mnmn naar ruim twduiznd jaar gldn n hrlf ht vrhaal van d gboort van Jzus. Ruim vrtig prsonn hbbn zich tot nu to opggvn om één van d vl rolln in d ruim dri kwartir durnd opvoring op t vulln. Mocht ook u intrss hbbn om aan ht spl m t don, gf u dan nog snl op. Dit kan via , of via Actrtalnt is nit noodzaklijk n ook d tkst staat allmaal op n gluidsband. W zijn opzok naar mnsn in all lftijdscatgoriën, dus hl gzinnn zijn ook van hart wlkom. W hopn dat w, nt als voorafgaand jarn, wr vl mnsn mogn bgrotn bij d opvoring van ht Lvnd Krstspl. Tot 24 dcmbr. # Krstconcrt Fanfar Endracht / Mannnkoor St Josph Ht is alwr novmbr n dus wordt ht d hoogst tijd om ook aan d gzlligst tijd van ht jaar t dnkn. Zatrdag 14 dcmbr uur vrzorgt fanfar Endracht Niuwnhagrhid n ht mannnkoor St Josph uit Landgraaf n krstconcrt in d gymzaal aan d Emmastraat (achtr 'D Trim'). D zaal is tvns ht rptitilokaal van d fanfar waar u lk vrijdagavond wlkom bnt. In d pauz wordt u gratis n kop koffi n krstbrood aangbodn. Om dit concrt t kunnn organisrn vragn wij 3,00 ntr. D kaartjs zijn vrkrijgbaar bij: Bakkrij Förstr Hoogstraat 133 Niuwnhagrhid, Hrnkapsalon Smts Past Schprsstr 12 b Waubach, T # Sfrvol Krstconcrt Op zondag 15 dcmbr vrzorgt zanggrop Quattro Vocal n gzllig n sfrvol krstconcrt. Ht concrt zal md opgluistrd wordn door nsmbl 72 n n nsmbl van d Fanfar St. Elisabth uit d Gronstraat. Ht concrt bgint om 19:00 uur n zal plaatsvindn in d Hilig Hart van Jzus krk t Niuwnhagrhid. Aansluitnd is in ht parochihuis n gzllig samnzijn mt koffi n krstbrood. D ntr is gratis n idrn is van hart wlkom om mt mooi zang n muzik al in krsstmming t komn. # Bstuur n ldn van koor Voyag wnsn U n sfrvoll Advnt, n zalig Krstfst n n voorspodig jaar 2014 to. T bluistrn zijn wij in d krstpriod tijdns onz optrdns in: -Winklcntrum Op d Kamp op zatrdag 21 dcmbr van tot uur alwaar wij voor d 15d achtrnvolgnd kr aanwzig zijn mt stmmig krstlidrn, u hoort ons al bij binnnkomst in ht winklcntrum. Op 23 dcmbr zingn wij in d Dormig, aanvang uur n in d parochikrk H. Hart Niuwnhagrhid H. Mis 1 Krstdag 9.45 uur. Vrdr zal koor Voyag n optrdn vrzorgn 28 dcmbr in Op d Bis locati Honsbrok, aanvang uur n Op d Bis locati Landgraaf Hrwg op 30 dcmbr aanvang uur. Vanaf vrijdag 10 januari zijn wr niuw ldn wlkom. Vooral "hrn, tnorn n bassn" zokn wij! Maar ook dams mogn binnn komn om m t zingn. W zokn ldn in d lftijdscatgoriën 18 tot 60 jaar. Wij houdn hirvoor nkl "opn rptitis" op d vrijdagavondn 17 n 24 januari. Aanvang tot uur. Kom vrijblijvnd ns luistrn n/of mzingn. Café zaal "t Stroatj, Eijglshovnrwg 4 t Ubach ovr Worms. Ons rprtoir is hl rg brd n koor VOYAGE is altijd in voor its niuws. Voor inlichtingn bl: T Koor Voyag ook op intrnt: # Ropingndagn op Rolduc: dcmbr Ht Grootsminari Rolduc zal dirct na ht fst van Krstmis n aantal ropingndagn aanbidn voor (jong) mannn di ovr n roping tot ht pristrschap nadnkn. Vanaf vrijdagochtnd tot zondagochtnd trkkn w mt nkl studntn van d sminarigmnschap op. Voor mr informati n opgav, graag mldn bij Dr. D. Rohling of T ). # 13

14 BLOEMISTERIJ& TUINCENTRUM STOELINGA Oud Landgraaf 14, Landgraaf, (achtr d krk Niuwnhagrhid) T Tuincntrum Stolinga is gopnd op ma tot n mt vr van 9u tot 18u za van 8.30u tot 17u TE KOOP (vanaf 4 dc. a.s.) krstbomn mt n zondr kluit uit ign kwk vanaf 5,00 Divrs soortn: Omorica (soort blauwspar) 12,00-15,00 Pungns n Koraans Edlspar 12,00-15,00 Apollolaan 45, Niuwnhagn-Landgraaf tl

15 TERUGBLIK HEEMKUNDEVERENIGING OCGL Op wg naar 70 jaar bvrijding, dl 4 In sptmbr 2014 hrdnkn w dat ht zuidn van ons land zvntig jaar gldn door d gallird tropn bvrijd wrd. Dat lijkt nog vr wg, maar toch willn w in d komnd ditis van d Krkklok aandacht schnkn aan ht lvn in Landgraaf tijdns d bztting, slachtoffrs (voor zovr wij z knnn n ht wtn) n d bvrijding. In d voorgaand dln nomd ik nkl militairn uit Schasbrg n Niuwnhagn di op 10 mi 1940 snuvldn. Om toch hlmaal complt t zijn nog n laatst aanvulling. Palmig vil tot 1958 ook ondr Schasbrg n bij d spurtocht hb ik nog n inwonr van Palmig gvondn di op di rst dag vr van huis in ons land snuvld. Ook hij is nit bgravn binnn d gmnt. Bour, Johan Jacob, gborn in Schasbrg op 18 dcmbr Hij snuvld op d rst dag van d Twd Wrld (10 mi 1940) in Dordrcht in d opstlling bij d dokhavn. Hij wrd bgravn in Dordrcht op d Algmn bgraafplaats op ht rhof. Hij was n zoon van ht chtpaar Bour-Paas uit d Zandstraat in Palmig. Aan ht ind van d jarn zstig van d vorig uw stld d rgring voor om d dodnhrdnking op 4 mi op trmijn af t schaffn 35 jaar na d bvrijding. Hrinnringn lkn wg t bbn. Lou d Jong was ton nog bzig mt ht schrijvn van d bokn ovr "ht Koninkrijk dr Ndrlandn in d Twd Wrldoorlog". Ht ging ons god, maar toch zatn nog hl vl mnsn vragn. En ook nu na 70 jaar bvrijding lvn r nog vl vragn. Op dit momnt motn w constatrn, dat d rijn di nu zwijgnd naar d landlijk bknd n plaatslijk hrdnkingsplaatsn gaan, vl langr zijn dan aan ht ind van d zstigr jarn. Opvallnd is dat ook d jugd n jongrn vl mr btrokkn n aanwzig zijn. Vl scholn adoptrn op torburt jaarlijks ht plaatslijk hrdnkingsmonumnt. Zij zijn actif btrokkn bij d hrdnkingn. In ovrlg mt wthoudr H. Erkns is bslotn om d Monumntndag 2014 in sptmbr in ht tkn t stlln van d bvrijding. Zkr nit alln d bvrijding zlf maar ook ht binnntrkkn van Duits tropn in Landgraaf, ho ging ht normal lvn vrdr in di jarn van d bztting, wat warn d gvolgn, ho was ht lvn dirct na d bvrijding tc. Hl vl zakn di w d rvu willn latn passrn n nadr zulln ondrzokn. Wij richtn ons mt nam op Landgraaf maar landlijk is al vanaf 2010 n projct gstart om zovl moglijk vast t lggn zodat w di priod nit mr zulln vrgtn. Op intrnt zijn zo allrli zakn trug t vindn. Wij troffn bijvoorbld n ooggtuignvrslag aan in d vorm van n film van Zustr Brnadtt Vankan uit Niuwnhagn di vrplgstr was in ht Elisabthziknhuis in Tilburg. Ht ziknhuis was door d Duitsrs ovrgnomn. D volgnd kr mr. Namns d Hmkundvrniging wns ik u alln n Zalig Krstfst n n glukkig Niuwjaar. Jo Schifflrs # 15

16 COLOFON DRUKWERK UITNODIGINGEN TROUWKAARTEN GEBOORTEKAARTEN VISITEKAARTJES KOPIEERWERK ONTWERP ETC. Strprstraat GN Landgraaf T F THE XLEFFECT Wachtdinstn Huisarts Pristr Uw ign huisarts blln. Pastoor drs. F. Jongn T Assistnt-pastoor J. Gudns T Thuiszorg T Dirnarts T of Gmnthuis T Gmnt (tch. dinst) T Watr T Essnt (gas-lctricitit) T Ziggo (kabl/cai) T Alarmnummr T 112 Politi Landgraaf T Rd4 T Apothk Nightcar T Huisarts Nightcar T Parochi H. Hart van Jzus Pastoor drs. F. Jongn T : Krkplin 3 Assistnt-pastoor J. Gudns T : Hoogstraat 139 parochi Opgav misintntis T : op ma-wo-vr tussn n uur: Wachtdinst pristr zi hirbovn Fax pastori T Sacristi krk T Krkhofbhr T : dhr. K. Bosch, Hoogstraat 227. Gwon btalingn NL54 RABO t.n.v. Krkbstuur parochi H. Hart van Jzus t Landgraaf Krkbijdrag NL19 INGB of NL15 RABO t.n.v. Krkbijdrag parochi H. Hart van Jzus t Landgraaf Parochi H. Famili Pastoor drs. F. Jongn T : Krkplin 3 Assistnt-pastoor J. Gudns T : Hoogstraat 139 parochi Opgav misintntis T : Vldstraat 21: op di tussn n uur Gwon btalingn NL62 RABO t.n.v. Krkbstuur H. Famili t Landgraaf Krkbijdrag NL97 RABO t.n.v. krkbijdrag H. Famili t Landgraaf Krkhof Ptrus n Paulus T Krkklok Misintntis Vrnigingsniuws Advrtntis via d pastoriën 16

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Het Vredeslicht. jaargang 64 nr. 10 15 december - 11 januari 2013

Het Vredeslicht. jaargang 64 nr. 10 15 december - 11 januari 2013 jaargang 64 nr. 10 15 dcmbr - 11 januari 2013 Ht Vrdslicht Dit jaar wordt voor d 26 kr in d gboortgrot van Jzus in Bthlhm door n 10-jarig kind Ht Vrdslicht ontstokn aan d daar uwig brandnd vlam. Dit licht

Nadere informatie

Kerkelijke Zending voor Anita van den Berg. LASO in de H. Familie Parochie. Allerzielenvieringen. Vrijwilligersavond 2013

Kerkelijke Zending voor Anita van den Berg. LASO in de H. Familie Parochie. Allerzielenvieringen. Vrijwilligersavond 2013 jaargang 65 nr. 9 2 novmbr - 13 dcmbr 2013 Krklijk Znding voor Anita van dn Brg Anita van dn Brg hft onlangs mt succs haar stag aan d catchistnopliding Kairos afgrond. Op zondag 24 novmbr a.s. zal Anita

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

"Meedoen is belangrijker dan winnen" Zondag 16 september vieren wij in de H. Hart parochie vredeszondag. Vredesweek 2012. PGOM en H.

Meedoen is belangrijker dan winnen Zondag 16 september vieren wij in de H. Hart parochie vredeszondag. Vredesweek 2012. PGOM en H. jaargang 64 nr. 7 25 augustus - 5 oktobr 2012 "Mdon is blangrijkr dan winnn" "Mdon is blangrijkr dan winnn", is n oud Olympisch princip. Maar toch: w juichn wannr n oranj zwmstr n goudn plak haalt, n w

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Jeugdwerk Heidelicht. Verdi-concert Landgraafs Mannenkoor St. Joseph. Acceptgiro bij de Kerkklok. Paardenzegening

Jeugdwerk Heidelicht. Verdi-concert Landgraafs Mannenkoor St. Joseph. Acceptgiro bij de Kerkklok. Paardenzegening jaargang 65 nr. 8 28 sptmbr - 1 novmbr 2013 Jugdwrk Hidlicht D rst vrijdag van d maand zijn r altijd jugdbijnkomstn in ht parochihuis in Niuwnhagrhid. W bginnn van 19.00 uur tot 20.30 uur mt d jugd in

Nadere informatie

Nieuw priesterteam in Lichtenberg en Nieuwenhagerheide. De pastoorswisseling concreet: Vormselvoorbereiding van start

Nieuw priesterteam in Lichtenberg en Nieuwenhagerheide. De pastoorswisseling concreet: Vormselvoorbereiding van start jaargang 63 nr. 3 5-25 maart 2011 Niuw pristrtam in Lichtnbrg n Niuwnhagrhid In vrband mt ht vrtrk van pastoor Bouman, di naar Gnnp wordt ovrgplaatst n op 2 juni afschid nmt, is door ht krkbstuur van d

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Mijn laatste woordje als pastoor...

Mijn laatste woordje als pastoor... jaargang 63 nr. 6 14 mi - 10 juni 2011 Mijn laatst woordj als pastoor... n r is nog zovl t zggn, t schrijvn, t don... waar mot ik bginnn? Mij valt op, dat vl mnsn mij dankn voor d kar, di ik voor d vrschillnd

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Uitnodiging Gezinsmis. H. Vormsel

Uitnodiging Gezinsmis. H. Vormsel jaargang 63 nr. 10 24 sptmbr - 2011 Uitnodiging Gzinsmis Zondag 25 sptmbr is ht wr zovr. D rst gzinsmis na d vakanti. Ht thma voor dz kr is: Gf ht bst van jzlf Wi bn jij? Bn jij imand di zgt dat hij zal

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

jaargang 61 nr. 14 28 november - 18 december 2009

jaargang 61 nr. 14 28 november - 18 december 2009 jaargang 61 nr. 14 28 novmbr - 18 dcmbr 2009 Gzinsmis Advnt In d gzinsmis van zondag 29 novmbr om 10:00 uur in Niuwnhagrhid zulln d advntskransn wordn gzgnd, di door d kindrn zlf zijn gmaakt. Idrn is hirbij

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

VASTENTIJD: ZINVOL ONDERWEG NAAR PASEN

VASTENTIJD: ZINVOL ONDERWEG NAAR PASEN jaargang 59 nr. 3 10-30 maart 2007 VASTENTIJD: ZINVOL ONDERWEG NAAR PASEN In d Vastntijd wordn w uitgdaagd om samn zinvol ondrwg t gaan naar Pasn. Vl t vaak rnt d tijd maar aan ons voorbij n ralisrn w

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

7 september bedevaart Kevelaer. Autozegening. Communiedata 2013. H. Vormsel 2013. jaargang 64 nr. 6 30 juni - 24 augustus 2012

7 september bedevaart Kevelaer. Autozegening. Communiedata 2013. H. Vormsel 2013. jaargang 64 nr. 6 30 juni - 24 augustus 2012 jaargang 64 nr. 6 30 juni - 24 augustus 2012 Autozgning In ht Parochiclustr Schasbrg bstaat al n aantal jarn ht gbruik om aan ht bgin van d zomrvakanti auto's, motorn n fitsn t zgnn. In d vakantitijd zijn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

We gaan er weer tegen aan!

We gaan er weer tegen aan! jaargang 62 nr. 9 11 sptmbr - 8 oktobr 2010 W gaan r wr tgn aan! Idrn hft z n ign vrhaln ovr d afglopn vakantipriod. Zlf mocht ik n wk m mt scouting Pius XII naar hun kamp in Nistlrod: n gropskamp, dat

Nadere informatie

Kerkelijk zangkoor H. Familie parochie viert 40-jarig bestaan. Jubileum pastoor Bouman. 9 oktober gezinsmis H. Familie. Infoavond Wereldjongerendagen

Kerkelijk zangkoor H. Familie parochie viert 40-jarig bestaan. Jubileum pastoor Bouman. 9 oktober gezinsmis H. Familie. Infoavond Wereldjongerendagen jaargang 62 nr. 10 9 oktobr - 5 novmbr 2010 Krklijk zangkoor H. Famili parochi virt 40-jarig bstaan Ht Gmngd Krklijk Zangkoor St. Cacilia van d Schasbrgs H. Familiparochi virt op zondag 24 oktobr ht 40-jarig

Nadere informatie

jaargang 65 nr. 3 23 maart - 26 april 2013

jaargang 65 nr. 3 23 maart - 26 april 2013 jaargang 65 nr. 3 23 maart - 26 april 2013 In mmoriam Krkbstuurslid Jo Blomn Mt grot vrslagnhid hbbn wij op zatrdagavond 23 fbruari jl. ghl onvrwacht op 72 jarig lftijd afschid motn nmn van ons dirbaar

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Oegandees Kinderkoor zaterdag 21 september a.s. in parochiekerk Nieuwenhagerheide. Schutterij "Koningin Wilhelmina" in kerk Nieuwenhagerheide

Oegandees Kinderkoor zaterdag 21 september a.s. in parochiekerk Nieuwenhagerheide. Schutterij Koningin Wilhelmina in kerk Nieuwenhagerheide jaargang 65 nr. 7 24 augustus - 27 sptmbr 2013 Ogands Kindrkoor zatrdag 21 sptmbr a.s. in parochikrk Niuwnhagrhid Binnnkort zt ht spctaculair (ws)kindrkoor 'Mwangaza' opniuw vot op Ndrlands bodm. D Uganda

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Jubileum Scouting Pius XII. Zondag 27 september gezinsmis. Les H. Vormsel. Cursus verlies verwerken. jaargang 61 nr. 11 19 sept - 9 okt 2009

Jubileum Scouting Pius XII. Zondag 27 september gezinsmis. Les H. Vormsel. Cursus verlies verwerken. jaargang 61 nr. 11 19 sept - 9 okt 2009 jaargang 61 nr. 11 19 spt - 9 okt 2009 Jubilum Scouting Pius XII Op zatrdag 19 sptmbr 2009 is ht prcis 50 jaar gldn dat d Vrknnrsgrop Pius XII in d H. Familiparochi in Schasbrg van start ging mt d opkomst

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Vacare - leeg worden. Verandering van mis tijden. Voorbereiding op het H. Vormsel. jaargang 63 nr. 8 9 juli - 2 september 2011

Vacare - leeg worden. Verandering van mis tijden. Voorbereiding op het H. Vormsel. jaargang 63 nr. 8 9 juli - 2 september 2011 jaargang 63 nr. 8 9 juli - 2 sptmbr 2011 Vacar - lg wordn D vakanti staat wr voor d dur. Voor vln gaat dan ook wr d grot jaarlijks zomrtrktocht bginnn. Bpakt n bzakt zwrft mn uit ovr all moglijk dln van

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Van Carnaval... jaargang 61 nr. 3 7-27 maart 2009

Van Carnaval... jaargang 61 nr. 3 7-27 maart 2009 jaargang 61 nr. 3 7-27 maart 2009 Van Carnaval... D cht Carnavalsvirdr laat n traan... tot d 11 van d 11 is ht gdaan. Glukkig zijn r mooi hrinnringn om m t nmn! Koor Rjoic nam ht voortouw voor n hl bijzondr

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Nieuwjaarstreffen. Carnavalsmis op zondag 7 februari. jaargang 62 nr. 1 16 januari - 12 februari 2010

Nieuwjaarstreffen. Carnavalsmis op zondag 7 februari. jaargang 62 nr. 1 16 januari - 12 februari 2010 jaargang 62 nr. 1 16 januari - 12 fbruari 2010 Niuwjaarstrffn. In d vorig krkklok wrd dit samnzijn aangkondigd, bdold voor all parochiann om lkaar all gods to t wnsn voor 2010. Daar loop j dan, door vrs

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

KIND EN GELOOF - VERVOLG

KIND EN GELOOF - VERVOLG jaargang 59 nr. 12 6 oktobr - 2 novmbr 2007 KIND EN GELOOF - VERVOLG Trugblik bid avondn In bid parochis wrdn avondn ghoudn om na t dnkn ovr kind, gloof n krk. D 30 oudrs stondn samn voor zo n 50 kindrn;

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

15-2: Carnavalsmis met Rejoice. Vastenactie 2009. Inleveren Palmtakjes. Avond over het leven van Paulus. jaargang 61 nr. 2 7 februari - 6 maart 2009

15-2: Carnavalsmis met Rejoice. Vastenactie 2009. Inleveren Palmtakjes. Avond over het leven van Paulus. jaargang 61 nr. 2 7 februari - 6 maart 2009 jaargang 61 nr. 2 7 fbruari - 6 maart 2009 15-2: Carnavalsmis mt Rjoic Foto: Rjoic in d optocht van Krkrad, 2008. Vorig jaar nam Rjoic ht initiatif voor n Carnavalsmis in Niuwnhagrhid. Dit was zo gslaagd,

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

ZALIG NIEUWJAAR. Pauselijke Onderscheiding voor Jo Bloemen

ZALIG NIEUWJAAR. Pauselijke Onderscheiding voor Jo Bloemen jaargang 64 nr. 1 14 januari - 17 fbruari 2012 ZALI NIEUWJAAR Wij staan wr aan ht bgin van n niuw jaar. Op vl plaatsn wrd ht niuw jaar mt n gwldig vuurwrk bgrot. Mnsn hbbn lkaar d hand gdrukt n lkaar tlkns

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Vrijdag 11 juli 2014 - Dondrdag 17 juli 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D!!! Piratn Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Cursus rouwbegeleiding Speciaal voor parochiële vrijwilligers en andere geïnteresseerden.

Cursus rouwbegeleiding Speciaal voor parochiële vrijwilligers en andere geïnteresseerden. jaargang 60 nr. 10 2-29 augustus 2008 Cursus rouwbgliding Spciaal voor parochiël vrijwilligrs n andr gïntrssrdn. D dood van n dirbar in d nabijhid laat vaak dip sporn na. Mt vl pijn n moit wtn mnsn na

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Onmisbaar. Terugblik op de Vastenaktie. Koster Gevraagd. jaargang 64 nr. 4 28 april - 25 mei 2012

Onmisbaar. Terugblik op de Vastenaktie. Koster Gevraagd. jaargang 64 nr. 4 28 april - 25 mei 2012 jaargang 64 nr. 4 28 april - 25 mi 2012 Onmisbaar En collctant van d Vastnacti krg onlangs aan n dur t horn: "Aan d Vastnacti gf ik nits; ik bstd ht livr aan mijzlf". J kunt natuurlijk nit in andrmans

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

KIND EN GELOOF: WAT DOEN WE ERMEE?

KIND EN GELOOF: WAT DOEN WE ERMEE? jaargang 59 nr. 11 15 sptmbr - 5 oktobr 2007 KIND EN GELOOF: WAT DOEN WE ERMEE? # In d priod van d rst H. Communi valt ht op: vl kindrn zijn dolnthousiast, n komn graag naar d krk. Maar wi komt r na d

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

jaargang 59 nr. 8 30 juni - 27 juli 2007

jaargang 59 nr. 8 30 juni - 27 juli 2007 jaargang 59 nr. 8 30 juni - 27 juli 2007 VAKANTIE: EN D vakanti staat voor d dur: voor d één n fijn tijd van ontspanning; voor d andr n tijd van nzaamhid. Voor d één n tijd waar lang naar uit is gkkn n

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

jarig jubileum Feestweekend! programmaboekje

jarig jubileum Feestweekend! programmaboekje d Dristr jarig jubilum jubilumfst Fstwknd! programmabokj Fstwknd! 2 40 jaar D Dristr 40 jaar d Dristr! En fst vir j samn n daarom nodign wij u graag uit op vrijdag 27 n zatrdag 28 januari a.s. om mt lkaar

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie