ING BudgetBarometer. terug naar 75 punten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING BudgetBarometer. terug naar 75 punten"

Transcriptie

1 December 2012 Meerderheid voor verkleinen inkomensverschillen terug naar 75 punten De is in het vierde kwartaal van 2012 uitgekomen op 75 punten, het laagste punt ooit. Huishoudens werden vooral een heel stuk pessimistischer over de nabije toekomst. Voor heel 2013 verwachten huishoudens er gemiddeld 120 euro per maand op achteruit te gaan. De meerderheid is voor het verkleinen van de inkomensverschillen, maar dan wel via de belasting. Het kerstbudget ontkomt dit jaar bij een derde van de Nederlandse huishoudens niet aan een bezuiniging. Stemming naar historisch dieptepunt Nederlandse huishoudens kunnen moeilijker rondkomen. De kwam in het vierde kwartaal uit op 75 punten, tegen 83 punten in het derde kwartaal. Een stand onder de 100 punten betekent dat de pessimisten de overhand hebben. Het oordeel over het nu kunnen rondkomen ten opzichte van drie maanden geleden is nauwelijks veranderd. Wel is de stemming over de toekomstige inhoud van de portemonnee een stuk somberder geworden. terugkijkend en vooruitlll Beoordeling nu ten opzichte van verleden Toekomstverwachting Het aantal huishoudens dat verwacht de komende tijd moeilijker rond te komen is substantieel toegenomen en verdubbelde bijna ten opzichte van het vorige kwartaal. Meer dan een op de drie (36%) huishoudens denkt over drie maanden moeilijker rond te komen. Vorig kwartaal was dat nog één op de vijf (20%). De maatregelen die de koopkracht in 2013 onder druk zetten, spelen hier mogelijk een rol. Voor vrijwel iedereen betekent de btw-verhoging hogere prijzen. Gezinnen die hun kinderen naar de opvang brengen zien hun kosten in 2013 gemiddeld stijgen. Ook de verhoging van het eigen risico (naar 350 euro) en dus de gemiddelde eigen bijdrage in de zorg zet de koopkracht verder onder druk. Naast deze en andere concrete maatregelen voor komend jaar, zal de recente commotie over de zorgpremie en de koopkracht ook hebben bijgedragen aan het toegenomen pessimisme onder huishoudens. Zolang het pessimisme aanhoudt zullen ze hun hand op de knip houden en groeit de economie minder hard. Prijsstijgingen maken rondkomen lastiger Een op de vijf (21%) huishoudens zegt nu moeilijker rond te komen dan drie maanden geleden. Ruim vier op de tien huishoudens (43%) noemen de stijgende prijzen als belangrijkste reden dat zij de eindjes lastiger aan elkaar kunnen knopen. De recente btw-verhoging zal hier zijn sporen hebben achtergelaten. Zo stegen door Economisch Bureau, december 2012

2 de hogere btw ook een aantal uitgaven, die voor consumenten op korte termijn lastig te omzeilen zijn, in prijs. Denk daarbij aan de elektriciteits- en gastarieven. Huishoudens verwachten in te leveren Nederlandse huishoudens zijn niet erg optimistisch over hun portemonnee in Een ruime meerderheid (62%) verwacht er volgend jaar financieel op achteruit te gaan. Gemiddeld denken zij zo n 120 euro per maand slechter af te zijn dan dit jaar. Een kwart (26%) rekent erop volgend jaar even goed af te zijn en slechts 8% waaronder vooral jarigen vertrouwt op een vooruitgang. Gaat u er in heel 2013 op voor- of achteruit? (% van de respondenten naar leeftijd) Bron: TNS-NIPO 18-34jr jr. 55 en ouder Erop vooruit Gelijk Erop achteruit Het pessimisme is het grootst onder 55-plussers. Van hen verwachten zeven op de tien (69%) komend jaar in te moeten leveren. Mogelijk maken zij zich meer dan andere leeftijdsgroepen zorgen over de oplopende werkloosheid. In Nederland vinden ouderen relatief moeilijk een nieuwe baan als zij op straat belanden. Daarnaast zullen werknemers die tegen hun pensioen aanzitten vaker tegen het einde van hun schaal aanlopen en minder vaak tegenvallers kunnen compenseren door bijvoorbeeld een carrièrestap. Naast de arbeidsmarkt zullen ouderen zich ook relatief meer zorgen maken over de ontwikkeling van de zorgkosten en hun pensioen. Achteruit door overheid; vooruit dankzij werk Huishoudens die verwachten dat zij in 2013 moeten inleveren, wijten dit in meerderheid aan de maatregelen van de overheid. Acht op de tien (79%) verwachten als gevolg van overheidsmaatregelen moeilijker rond te komen. Een op de tien (10%) denkt de eindjes lastiger aan elkaar te kunnen knopen door de situatie op het werk. Het kabinet grijpt de komende jaren in om het huishoudboekje op orde te krijgen. Mede door die ingrepen daalt de koopkracht van een doorsnee huishouden in 2013 naar verwachting voor het vierde jaar op rij. Bovendien loopt door de economische tegenwind de werkloosheid in 2013 waarschijnlijk op. Dat betekent onzekerheid voor sommige werknemers. Een stap zetten op de carrièreladder is in de huidige tijd dan ook niet eenvoudig; laat staan een betere baan vinden. Toch kunnen dit dé manieren zijn om er financieel gezien op vooruit te gaan. Het overgrote deel (65%) van de huishoudens die verwachten er financieel op vooruit te gaan in 2013, gaan ervan uit dat dit te danken zal zijn aan een verbetering van hun werksituatie. Mogelijk maken zij promotie of hebben ze een nieuwe baan in het vooruitzicht. Een op de negen (11%) ziet vooral kansen op verbetering van de werksituatie van zijn of haar partner. Pensioengerechtigden in de vuurlinie De maatregelen van de overheid gaan aan vrijwel niemand voorbij. Zo stijgt het eigen risico in de zorg naar 350 euro, is het algemene btw-tarief in oktober dit jaar verhoogd naar 21% en wordt de kinderopvang een stuk duurder. Toch daalt de koopkracht niet van iedereen en ook niet in dezelfde mate. De grootste groep Nederlanders (37%) denkt dat 65-plussers het hardst worden geraakt door de ingrepen uit het regeerakkoord. Uit berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat de koopkracht van AOW-ers met een aanvullend pensioen het hardst daalt. Dat komt voornamelijk doordat de economische tegenwind pensioenfondsen dwingt te korten op de aanvullende pensioenen. Mensen met enkel een AOW-uitkering zien hun koopkracht daarentegen wel stijgen. Welke generatie wordt volgens u het hardst geraakt door het Regeerakkoord? (% van de huishoudens)llllllllll 0-18jr 15-25jr 25-45jr 45-65jr 65plus Bron: TNS Meeste vrees voor eigen portemonnee Tussen de afzonderlijke leeftijdsgroepen valt op dat de meeste leeftijdsgroepen vinden dat zij er zelf het slechts vanaf komen als gevolg van het nieuwe regeerakkoord voor Dat is natuurlijk opmerkelijk aangezien er maar één groep echt het slechtst af kan zijn. Mensen hebben natuurlijk vooral zicht op hun eigen situatie. Kennelijk schatten zij vaak hun eigen concrete verlies zwaarder in dan het onbekendere verlies van anderen. Economisch Bureau, december

3 Nivelleren onder de loep Het wel of niet verkleinen van de inkomensverschillen nivelleren is in wezen een afweging tussen groeien en verdelen. Worden de inkomensverschillen vergroot dan is dat op langere termijn goed voor de groei omdat meer mensen zich productief willen inzetten. Bij het verkleinen van de inkomensverschillen wordt er ter bescherming van de kwetsbare groepen inkomen herverdeeld van rijk naar arm. Op de korte termijn kan het verkleinen van de inkomensverschillen, zeker in economisch mindere tijden, ook gunstig uitpakken voor de economie. Lage inkomens krijgen dan meer te besteden. Aangezien zij een groter deel van hun geld uitgeven (en een kleiner deel sparen) dan hoge inkomens neemt de totale consumptie toe als lage inkomens meer te besteden krijgen. Meerderheid voor kleinere inkomensverschillen De meerderheid van de Nederlanders (56%) is voorstander van het verkleinen van de inkomensverschillen. Bijna vier op de tien (38%) vinden dat er niets aan de inkomensverdeling hoeft te veranderen en slechts 8% vindt dat de verschillen groter moeten worden dan ze nu zijn. Inkomensverschillen in Nederland moeten tov nu... (% van de respondenten naar inkomen) Bron: TNS-NIPO Totaal < dzd > Groter worden Gelijk blijven Kleiner worden Lagere inkomens zijn veel vaker voorstander van het verkleinen van de inkomensverschillen dan hogere inkomens. Van de huishoudens met een bruto inkomen onder modaal ziet twee derde (66%) graag dat de ongelijkheid kleiner wordt. Onder huishoudens met een hoger inkomen (> euro) is dat iets minder dan de helft (45%). Overigens lopen de meningen over het vergroten van de inkomensverschillen niet uiteen. Het percentage aanhangers van grotere verschillen is nagenoeg gelijk onder alle inkomensgroepen (8%). Beter nivelleren via belastingen Het verkleinen van de inkomensverschillen kan op verschillende manieren: via inkomensafhankelijke regelingen, zoals in de zorg en de huur, of via de belastingen. Een nipte meerderheid (51%) van de voorstanders vindt dat nivelleren het best is via de belastingen. Ruim vier op de tien respondenten (44%) zien liever dat dit via inkomensafhankelijke regelingen gebeurt. Als nivelleren aan de orde is dan genieten vanuit economisch oogpunt de minst verstorende ingrepen de voorkeur. De verschillen verkleinen via inkomensafhankelijke regelingen heeft als nadeel dat dit ook van invloed is op bijvoorbeeld de huur- en/of zorgsector. Een voorbeeld: als mensen met een laag inkomen nauwelijks voor de zorg hoeven te betalen, zullen zij veel eerder geneigd zijn eerder zorg gebruiken. De prikkel om minder van de zorg gebruik te maken is voor hen dan namelijk veel kleiner. Zo verdient vanuit economisch oogpunt nivelleren via de belastingen dus de voorkeur. Decemberbudget: 175 euro per huishouden December is een dure maand, waarbij Sinterklaas en kerst de grote uitgavenposten zijn. Huishoudens verwachten gemiddeld zo n 175 euro uit te geven aan alle feestdagen in december. Een kwart (25%) gaat uit van een budget van 51 tot 100 euro en een derde (34%) rekent erop tussen 101 en 200 euro te besteden. Een vijfde (19%) verwacht tussen de 200 en 400 euro kwijt te zijn. Alles bij elkaar zijn de speciale decemberuitgaven goed voor 1,3 miljard euro. Kerst wint het van Sinterklaas. Bijna de helft van de huishoudens (44%) verwacht van alle feestdagen het meeste uit te geven aan de kerst. Een kwart (25%) denkt dat het heerlijk avondje met de sint voor hen het duurst uitpakt. Bij gezinnen met meerdere kinderen is het uiteindelijk toch Sinterklaas die de Kerstman verslaat. Uitgaven aan de kerstperiode (% van de huishoudens) Meer dan vorig jaar (7%) Evenveel als vorig jaar (60%) minder dan vorig jaar (32%) Krappere kerst Het vertrouwen onder consumenten is laag en velen doen het liever wat zuiniger aan. Ook het budget voor de feestdagen moet er voor een deel van de huishoudens aan geloven. Bijna een derde (32%) denkt dit jaar minder uit te geven aan de kerstperiode dan vorig jaar. Bij zes op de tien (60%) is het kerstbudget naar verwachting hetzelfde als in Slechts 7% is van plan de kerst in financieel opzicht uitbundiger te vieren. Vooral mensen die krap bij kas zitten, beknibbelen op de feestdagen. Van de huishoudens die geld tekort komen, is 53% van plan minder uit te geven dan vorig jaar. Wel blijven de uitgaven bij huishoudens die wel rondkomen op peil. Van hen geeft 78% evenveel uit. Economisch Bureau, december

4 Btw-verhoging duwt inflatie inhoog Door de btw-verhoging is de inflatie verder opgelopen. In november lagen de prijzen gemiddeld 2,8% hoger dan een jaar geleden. De inflatie is daarmee verder gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van dit jaar. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de inflatie de komende maanden weer iets terugloopt. Gemiddeld voor heel 2012 komen we naar verwachting op 2,4% uit. Volgend jaar komt de inflatie naar verwachting uit op gemiddeld 2,3%. Btw-verhoging stuwt prijzen omhoog De inflatie kwam in november uit op 2,8%; dat betekent dat het leven van een gemiddelde Nederlander 2,8% duurder is dan een jaar geleden. De verhoging van het algemene btw-tarief van 19% naar 21% heeft de inflatie de laatste maanden gestuwd. Een aantal producten die onder het algemene btw-tarief vallen, werd duurder. Onder meer gas en telefoon- en internetdiensten stegen in prijs. Ook tv- abonnementen en sieraden lieten een opvallend grote prijsstijging zien in oktober. Gemiddeld valt ruim 42% van de uitgaven van huishoudens onder het btw-tarief van 21%. Consumenten hebben wel een meevaller in het vooruitzicht. De energietarieven gaan per 1 januari iets omlaag, doordat de inkoopprijzen van gas zijn gedaald. De grote energiemaatschappijen hebben al tariefverlagingen voor het nieuwe jaar aangekondigd. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de inflatie in 2013 uitkomt op 2,3%. Mee- en tegenvallers Met de kerst en oudejaarsavond in zicht gooien veel consumenten de boodschappenkar extra vol. Bijna al het eten valt onder het lage btw-tarief van 6%. Hoewel de btw-verhoging hier dus geen invloed heeft, stegen de voedselprijzen de laatste maanden wel (1,2%). Een drankje om het nieuwjaar mee in te luiden steeg eveneens aardig in prijs: alcoholhoudende dranken (die wel onder het tarief van 21% vallen) waren 2,7% duurder dan vorig kwartaal. Frisdrank (4,5%) werd duurder, terwijl thee (-9,9%) en limonade siroop (- 1,1%) een stuk goedkoper werden. Hoewel de btw-verhoging ook aan de pomp voelbaar was, kunnen automobilisten enigszins opgelucht ademhalen. Benzine werd onder invloed van de dalende olieprijzen 1,1% goedkoper dan vorig kwartaal. Wie er in de kerstvakantie (met de kinderen) op uit gaat, heeft ook een kleine meevaller: dierentuin en museum werden 1,0% goedkoper, een bezoek aan de bioscoop en het theater daalde 0,6% in prijs. Mee- en tegenvallerspks prijsverloop (aug 2012=100) Bron: CBS 85 jul-11 jan-12 jul-12 Alcohol Thee Benzine Frisdrank Bioscoop en theater Dierentuin en museum Bespaartips om de portemonnee te ontzien De inflatie is gebaseerd op de ontwikkeling van een mandje met goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden maandelijks koopt. Natuurlijk is niemand exact gemiddeld. Bovendien veranderen prijzen voortdurend. Consumenten kunnen daarop inspelen, bijvoorbeeld door hun aankopen te timen en prijzen met elkaar te vergelijken. Hieronder enkele tips om de portemonnee te ontzien. Bespaartips 1. Koop samen in voor kerst en oudejaarsavond 2. Kap je kerstboom voor weinig 3. Geef een raak cadeau 4. Verkoop ongewenste cadeaus 5. Voorkom een overvolle boodschappenkar 6. Doe de boodschappen met digitale hulp 7. Weinig zorg? Verhoog het eigen risico 8. Houd je energieleverancier tegen het licht Economisch Bureau, december

5 Tip 1: koop samen in voor kerst en oudejaar Vrienden en familie thuis uitnodigen met kerst en oudejaarsavond is niet alleen erg gezellig, het kan ook geld schelen. Deel de kosten door iedereen iets te eten of drinken mee te laten nemen. Doe de genodigden van te voren wel een concrete suggestie om te voorkomen dat er bijvoorbeeld een overvloed aan chips en snacks is en een tekort aan wijn en champagne. Ook gezamenlijk vuurwerk kopen kan geld schelen. Veel winkeliers geven korting als klanten een grote hoeveelheid in één keer bestellen. Tip 2: kap je kerstboom voor weinig Besparen op de kerstboom kan. Op het Nationale Park de Hoge Veluwe kunnen bezoekers op enkele zaterdagen in december een dennenboom uitzoeken en zelf omzagen. Daarvoor hoeven zij alleen de entree tot het park te betalen. Waarschijnlijk vinden we die boom ook nog eens waardevoller dan de dennenboom die we anders hadden gekocht. Onderzoek van econoom Dan Ariely laat zien dat we dingen waar we zelf moeite voor doen, meer waarderen. Dit wordt ook wel het IKEAeffect genoemd, naar de Zweedse zelfbouw meubelgigant. Tip 3: geef een raak cadeau Om te voorkomen dat een cadeau geven weggegooid geld wordt, kunnen Kerstmannen zich maar beter zo goed mogelijk inleven in de ontvanger van het cadeau. Denk van te voren na over hobby s, lievelingskleuren en andere eigenschappen van de ontvanger om zo de kans op het geven van een gelaagd cadeau te vergroten. Of vraag de wensen na bij de partner of een naast familielid. Een kerstcadeau hoeft overigens niet de wereld te kosten. Gevers denken vaak ten onrechte dat een duurder cadeau tevens een beter cadeau is, terwijl ontvangers de prijs helemaal niet zo belangrijk vinden, zo blijkt uit onderzoek met de aansprekende titel money can t buy love. Tip 4: verkoop ongewenste cadeaus Een gegeven paard mag men niet in de bek kijken, luidt het gezegde. Toch gaan Sinterklaas en kerst voor veel mensen samen met ongewenste cadeaus. Laat ze niet ongebruikt verstoffen in de kast. Op websites als Marktplaats en ebay ontstaat na de feestdagen een levendige handel in tweedehands cadeaus. Ook vindt er een handel in cadeaubonnen plaats. Met een beetje korting zijn bonnen daar goed te verzilveren. Tip 5: voorkom een overvolle boodschappenkar Met de Kerst en op oudejaarsavond mogen een hapje en drankje niet ontbreken. Consumenten die hun uitgaven in de hand willen houden, kunnen het best goed voorbereid de winkel in stappen. Met alle luxeartikelen die in de decembermaand in de supermarkt en bij de speciaalzaak liggen, kan het moeilijk zijn om de verleiding te weerstaan. Wie niet oppast, is veel geld kwijt aan impulsaankopen en moet producten weggooien die niet lang genoeg houdbaar zijn. Eet voldoende voor het winkelen, want met honger in de supermarkt raakt het karretje sneller vol. Tip 6: doe boodschappen met digitale assistentie Met een beetje digitale hulp kunnen de boodschappen ook in de feestmaand een stuk goedkoper. Diverse websites zetten de aanbiedingen van supermarkten op een rij. Dat scheelt reclamefolders uitpluizen. Door aanbiedingen scherp in de gaten te houden, kunnen consumenten gemiddeld een derde goedkoper uit zijn, stelt de Consumentenbond. Vooral kortingen op huishoudelijke producten, zoals schoonmaakartikelen en wasmiddelen, kunnen hoog oplopen. Wie kiest voor het doorgaans goedkopere huismerk in plaats van voor A-merken, kan ook geld besparen door te vergelijken. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste huismerken bedraagt volgens de bond 32%. Tip 7: weinig zorg? Verhoog het eigen risico Consumenten kunnen jaarlijks per 1 januari overstappen naar een andere zorgverzekeraar en hun eigen risico aanpassen. Het verplichte eigen risico stijgt van 220 euro dit jaar naar 350 euro in Wie komend jaar geen of weinig zorgkosten verwacht te maken, kan de premie van het basispakket drukken door het eigen risico te verhogen. Dat kan tot maximaal 850 euro op jaarbasis. De premiekorting voor het verhogen van het eigen risico verschilt per verzekeraar, dus het loont om premies van verzekeraars te vergelijken. Een maximaal eigen risico van 850 euro levert een korting op van circa 250 euro op jaarbasis. Consumenten die willen overstappen, moeten in elk geval voor 31 december de oude verzekering opzeggen. Een nieuwe verzekeraar uitkiezen, kan dan nog tot en met eind januari. Tip 8: houd je energieleverancier tegen het licht De tarieven voor gas en elektriciteit gaan vanaf 1 januari hoogstwaarschijnlijk omlaag. Dankzij lagere inkoopprijzen van gas zijn consumenten op jaarbasis minder kwijt aan de energierekening. Dat is op zich al een meevaller, maar het kan ook de moeite waard zijn de prijzen van energieleveranciers te vergelijken. Nu de eindafrekening bij veel huishoudens op de mat is gevallen, is dit misschien wel het moment om over te stappen naar een andere aanbieder. Op internet zijn diverse sites te vinden waarop prijzen van leveranciers te vergelijken zijn. Het kan daarbij aantrekkelijk zijn om via een collectief, zoals de Vereniging Eigen Huis (VEH) of de Consumentenbond, energie in te kopen. Doordat duizenden huishoudens op die manier tegelijk energie inkopen kan dat een korting van honderden euro s per jaar opleveren. Economisch Bureau, december

6 Verantwoording en disclaimer De meet het oordeel van Nederlandse huishoudens over hoe zij kunnen rondkomen. De feitelijke barometerscore is gebaseerd op een aantal vragen uit marktonderzoek door TNS NIPO onder een representatieve groep Nederlandse huishoudens en geeft aan hoe zij vinden dat het huishoudboekje sluit. De ING BudgetBarometer heeft als minimale waarde 0 en kan maximaal uitkomen op 200. De neutrale stand is 100. Het aantal optimisten en pessimisten over de eigen portemonnee houdt elkaar bij die stand in evenwicht. In meting-16 (in november afgenomen onder 1026 Nederlandse huishoudens) is de BudgetBarometerscore uitgekomen op 75. De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op de door ING vergaarde informatie en door ING betrouwbaar geachte bronnen. Deze gegevens zijn op zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt. Noch de ING, noch medewerkers van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de publicaties of voor informatie die op of via de sites wordt verstrekt. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Niets in deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke vermelding van de ING als bron van deze informatie. De afnemer van deze informatie is verplicht aanwijzingen van de ING betreffende het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing. De ING is met ruim 8,9 miljoen rekeninghouders een van de grootste en meest toonaangevende financiële dienstverleners van Nederland. ING biedt klanten gemak, waar voor hun geld en persoonlijk advies. Particuliere en zakelijke klanten kunnen bij de ING terecht voor financiële producten op het vlak van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Daarnaast bemiddelt de ING in verzekeringen en pensioenen. De ING is een Nederlands onderdeel van de ING Groep, een wereldwijd opererende financiële instelling met medewerkers. ING Groep verleent diensten aan meer dan 67 miljoen particuliere, zakelijke en institutionele klanten in meer dan 40 landen in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Australië. ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Handelsregister nr Economisch Bureau, december 2012

Financieel fit Barometer valt iets terug Consument geeft wel meer geld uit aan Kerst

Financieel fit Barometer valt iets terug Consument geeft wel meer geld uit aan Kerst December 2014 Financieel fit Barometer valt iets terug Consument geeft wel meer geld uit aan Kerst De is in de tweede helft van 2014 iets teruggevallen. Inmiddels staat de meter nu op 88 punten. Na anderhalf

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 2015 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 2015 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Vooral boven water huishouden lost extra af

Vooral boven water huishouden lost extra af Juli 2015 naar recordhoogte 96 punten Vooral boven water huishouden lost extra af De staat op zijn hoogste stand ooit. In het tweede kwartaal van 2015 steeg de barometer met maar liefst 5 punten van 91

Nadere informatie

ING Financieel fit Barometer. maakt pas op de plaats

ING Financieel fit Barometer. maakt pas op de plaats September 2014 Eén op vijf spaart bij voor pensioen maakt pas op de plaats De is in het derde kwartaal van 2014 niet verder gestegen. Na anderhalf van stijging stokt de meter nu op 91 punten. Eén op de

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

ING BudgetBarometer. naar 79 punten. Hogere assurantiebelasting zorgt voor aanpassen verzekeringen. ING BudgetBarometer.

ING BudgetBarometer. naar 79 punten. Hogere assurantiebelasting zorgt voor aanpassen verzekeringen. ING BudgetBarometer. Maart 2013 Hogere assurantiebelasting zorgt voor aanpassen verzekeringen naar 79 punten De is in het eerste kwartaal van 2013 uitgekomen op 79 punten. Huishoudens kunnen nu wat minder goed rondkomen, maar

Nadere informatie

Helft van de Nederlanders laat pensioen bewust links liggen

Helft van de Nederlanders laat pensioen bewust links liggen ING Financieel fit Barometer Helft van de Nederlanders laat pensioen bewust links liggen Consument vindt nadenken over pensioen complex, niet urgent of niet nodig Thema pensioen De ING Financieel fit Barometer

Nadere informatie

ING BudgetBarometer. stabiel op 82 punten

ING BudgetBarometer. stabiel op 82 punten September 2013 Liever werk dan hoger loon stabiel op 82 punten De is in het derde kwartaal van 2013 uitgekomen op 82 punten. Daarmee is de stemming over de eigen portemonnee gelijk aan die van vorig kwartaal.

Nadere informatie

Goede voornemens. Inleiding

Goede voornemens. Inleiding Goede voornemens Inleiding Rond iedere jaarwisseling maakt de meerderheid van Nederland goede voornemens. Jaarlijks bekijkt het ING Economisch Bureau het maken van goede voornemens door een economische

Nadere informatie

Minder pessimisme over eigen portemonnee

Minder pessimisme over eigen portemonnee September 2012 Jongeren mijden huisarts bij hoger eigen risico Minder pessimisme over eigen portemonnee De is in het derde kwartaal van 2012 uitgekomen op 83 punten. Daarmee is de graadmeter voor de huishoudportemonnee

Nadere informatie

Vrouwen onzekerder over inkomen dan mannen

Vrouwen onzekerder over inkomen dan mannen Juni 2012 Btw-verhoging remt kooplust, buffers lopen op Vrouwen onzekerder over inkomen dan mannen Nederlanders komen moeilijker rond, blijkt uit de. De stand is in het tweede kwartaal van 2012 gedaald

Nadere informatie

Nederlander voelt tandarts niet aan tand over tarieven

Nederlander voelt tandarts niet aan tand over tarieven Maart 2012 Minder pessimisme over portemonnee Nederlander voelt tandarts niet aan tand over tarieven De is in het eerste kwartaal van 2012 uitgekomen op 85 punten. Dat is een stijging ten opzichte van

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 3e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis en de in het spoor daarvan vertragende wereldconjunctuur leiden ertoe dat de economische groei scherp terugvalt, tot ¼%

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers

Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers Onderzoek onder representatief panel datum mei 15 auteur(s) Boukje Cuelenaere Joris Mulder versie V2. classificatie CentERdata, Tilburg, 15

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Maak uw eigen Miljoenennota

Maak uw eigen Miljoenennota Maak uw eigen Miljoenennota Er is weer economische groei, de huizenmarkt trekt aan, en volgens de rijksbegroting gepresenteerd op Prinsjesdag gaat bijna iedereen er volgend jaar financieel op vooruit.

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-II Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Persbericht PB15-001 8 januari 2015 9.30 uur CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Inflatie december daalt naar 0,7 procent Goedkopere autobrandstoffen verlagen inflatie Inflatie eurozone

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Laagste inflatie sinds november 2010

Laagste inflatie sinds november 2010 Persbericht PB13-067 7 november 2013 9:30 uur Laagste inflatie sinds november 2010 - Inflatie daalt sterk naar 1,6 procent - Effect btw op inflatie uitgewerkt - Nederlandse inflatie blijft hoger dan in

Nadere informatie

Stemming omhoog. ING BudgetBarometer. stijgt naar 93 punten. ING BudgetBarometer. September 2009

Stemming omhoog. ING BudgetBarometer. stijgt naar 93 punten. ING BudgetBarometer. September 2009 September 2009 Stemming omhoog stijgt naar 93 punten De is gestegen naar 93 punten in het derde kwartaal. De helft van alle Nederlandse huishoudens voelt de recessie in hun portemonnee. De stemming over

Nadere informatie

betaalt nederland 2013 in het kort

betaalt nederland 2013 in het kort ZO in het kort 1 ZO Betaalgedragindex (BGX) De Betaalgedragindex (BGX) geeft in één oogopslag weer of Nederland het afgelopen jaar beter of slechter is gaan betalen. Deze index is samengesteld op basis

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Achtergrond Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Gemiddelde Nederlander wil meer inkomensgelijkheid Steeds meer mensen willen dat niet de EU, maar de individuele lidstaten

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. De heilige koe Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 moet je soms gebruikmaken van de informatiebronnen 1 en 2. Nederlanders

Nadere informatie

CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent

CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent Persbericht PB14-046 7 augustus 2014 9.30 uur CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent Inflatie in juli onveranderd laag op 0,9 procent Huren weer fors omhoog Inflatie eurozone gedaald De inflatie in

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Lesbrief Jong en Oud 3 e druk

Lesbrief Jong en Oud 3 e druk Hoofdstuk 1. 1.16 C. School of baantje 1.17 a. 200/ 10 = 20 keer. b. Zie figuur. c. Zie figuur. d. 15 keer naar de bioscoop kost hem 150. Er blijft dan nog 50 over voor tijdschriften. Hij kan nog 50/5

Nadere informatie

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Persbericht PB14-059 9 oktober 2014 9.30 uur CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Inflatie in september 0,9 procent Vliegtickets verlagen inflatie Inflatie in Nederland iets lager dan in de eurozone De

Nadere informatie

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Persbericht PB14 054 4 september 2014 9.30 uur CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Prijsontwikkeling vliegtickets en kleding verhoogt inflatie Weinig impact boycot Rusland op prijzen voor consument

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

ING BudgetBarometer. stijgt naar recordhoogte

ING BudgetBarometer. stijgt naar recordhoogte Juni 2014 Een op de elf bezuinigde afgelopen jaar op sport stijgt naar recordhoogte De is in het tweede kwartaal van 2014 gestegen naar een recordhoogte van 93 punten. Voor het eerst sinds 2009 laat de

Nadere informatie

Sector in beeld: kostenontwikkelingen 2016 september 2015

Sector in beeld: kostenontwikkelingen 2016 september 2015 Sector in beeld: kostenontwikkelingen 2016 september 2015 Dit document geeft u een geactualiseerd overzicht van kostenontwikkelingen in 2016, met de meest recente gegevens over de cao kinderopvang, de

Nadere informatie

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-001 6 januari 2011 9.30 uur Inflatie gestegen naar 1,9 procent Duurdere autobrandstoffen verhogen inflatie Inflatie in 2010 gemiddeld 1,3 procent Inflatie

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer... 4 1 Tevredenheid en vertrouwen van de consument... 5 2 Tevredenheid over

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2013

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Tweede halfjaar 2013 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2013 Den Haag, april 2014 Samenvatting Overstappers stappen vaker over en zijn daar zeer tevreden over In 2013 is

Nadere informatie

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen de vakcentrale voor professionals Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord Op 26 april jl. zijn de vijf fracties in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66, GL en CU tot een akkoord gekomen om maatregelen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Zorgpremie. Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen!

Zorgpremie. Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen! Zorgpremie Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen! Een goedkope zorgpolis kiezen lijkt soms voordeliger dan in sommige gevallen het geval is. Het komt soms voor

Nadere informatie

CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen

CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen Persbericht PB14 037 02 06 2014 16.00 uur CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen Koopkracht van werknemers in gezondheids- en welzijnszorg steeg in 2008-2012 elk jaar Zelfstandigen en pensioenontvangers

Nadere informatie

Twente. Figuur 2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden in de komende 12 maanden?

Twente. Figuur 2 Wat verwacht u van de financiële situatie van uw huishouden in de komende 12 maanden? Persbericht september 2013 Twentenaren somber over economisch klimaat en eigen portemonnee Het consumentenvertrouwen Nederland is momenteel laag. Twentenaren zijn nog somberder over het economisch klimaat

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-029 10 mei 2012 9.30 uur Inflatie daalt naar 2,4 procent Inflatie omlaag door voeding en tabak Vakanties duurder Inflatie in Nederland nog steeds hoger

Nadere informatie

'Elk jaar doe ik een prijscheck' - AD ' '

'Elk jaar doe ik een prijscheck' - AD ' ' 'Elk jaar doe ik een prijscheck' - AD ' ' Ook Martin Specken (48) uit Groningen hopt jaarlijks van de ene naar de andere leverancier.,,ik heb ik op één vaste datum in mijn agenda een terugkerende afspraak.

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Eindexamen economie havo I

Eindexamen economie havo I Opgave 1 Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. 1 Voorbeeld van een juiste berekening: 47,5 27,5 100% = 72,73% 27,5

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Persbericht. Dure benzine verhoogt inflatie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dure benzine verhoogt inflatie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-026 8 april 2010 9.30 uur Dure benzine verhoogt inflatie Inflatie in maart omhoog door prijsstijging benzine Groenteprijzen stijgen door strenge winter

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Amsterdam

Consumentenvertrouwen in Amsterdam Consumentenvertrouwen in Amsterdam Hoe wordt het vakantiegeld dit jaar besteed? In opdracht van: Het Parool Projectnummer: 14054-2 Carine van Oosteren Merel van der Wouden Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf April 2013, Nibud Nederland bezuinigt Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf 1. Inleiding 3 2. Bezuinigen is vaak 4 2.1 Nederlanders zijn slecht

Nadere informatie

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Inhoud SAMENVATTING... 6 1 INLEIDING... 8 2 AANTAL KEREN OP VAKANTIE...

Nadere informatie

Gepensioneerden benadeeld in Nederland? Ja en nee, aldus cijfers CBS

Gepensioneerden benadeeld in Nederland? Ja en nee, aldus cijfers CBS Gepensioneerden benadeeld in Nederland? Ja en nee, aldus cijfers CBS Inkomen 65-plussers blijft achter, maar vermogen loopt uit Het is een hoofdthema in de campagne: worden gepensioneerden in de steek

Nadere informatie

Technische toelichting

Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-080 7 april 2000 10.30 uur Inflatie ook in maart stabiel De inflatie is in maart 2000 uitgekomen op 1,9 procent. Dat is ongeveer even hoog als in de

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Hoe wordt inflatie berekend? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 1 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V1/5.1

Hoe wordt inflatie berekend? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 1 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V1/5.1 Hoe wordt inflatie berekend? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 1 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V1/5.1 Als je in de examenklas van het vmbo zit, woon je waarschijnlijk nog thuis.

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Rondkomen met uw inkomen

Rondkomen met uw inkomen Rondkomen met uw inkomen Budgettips gemeente Heumen gemeente Heumen Vraagt u zich ook wel eens af waar uw geld blijft? Is uw geld op voordat de maand voorbij is? Wilt u weten hoe u kunt rondkomen met uw

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-064 7 oktober 2010 9.30 uur Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Inflatie iets omhoog door prijsontwikkeling benzine Nederlandse inflatie blijft lager

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek?

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Toeslagenonderzoek Hoe gaan ederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Utrecht, maart 2006 Inleiding Begin 2006 is er van alles veranderd in het huishoudboekje van veel ederlanders. Huursubsidie

Nadere informatie