Economie Utrecht komt verder op stoom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie Utrecht komt verder op stoom"

Transcriptie

1 Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting met meer dan 2% in 2015 en De werkloosheid loopt echter maar langzaam terug, maar bevindt zich in Utrecht op een relatief laag niveau. Herstel op de woningmarkt gaat verder. Utrecht is vanwege de innovatiekracht goed gepositioneerd om zich aan te passen aan een snel veranderende economie. Economie Utrecht komt verder op stoom ING Economisch Bureau April 2015

2 Economische ontwikkeling ICT en zakelijke diensten belangrijk voor groei Het gaat beter met de economie. Wat merken ondernemers in Utrecht daarvan? De economie heeft de opgaande lijn te pakken. Sinds midden 2013 is sprake van economisch herstel. De Utrechtse economie doet het daarbij beter dan de rest van Nederland. Zo is 2014 afgesloten met een economische groei van 1,6% tegen 0,9% voor heel Nederland. Enerzijds profiteert Utrecht minder van toegenomen buitenlandse handel, maar dit werd gecompenseerd door het stevig aantrekken van de zakelijke dienstverlening en de ICT. ICT en zakelijke diensten drijvende krachten groei Het herstel van de economie heeft een steeds bredere basis. Bedrijven investeren meer in machines, software en computers, maar ook de woningbouw zit weer in de lift. Met name grotere bedrijven zien hun winstgevendheid verbeteren. Naast exportgerichte sectoren dragen ook steeds meer binnenlands georiënteerde bedrijven aan de economische groei bij. Dit is positief voor een minder op buitenlandse handel gerichte economie als de Utrechtse. De economische groei komt in 2015 naar verwachting uit op 2,1% en in 2016 op 2,3%. Sterk presterende sectoren als de ICT en zakelijke dienstverlening zijn goed vertegenwoordigd in Utrecht. Binnen de zakelijke diensten lopen uitzenders voorop. De vraag naar tijdelijk personeel blijft Utrecht herstelt sneller dan rest Nederland Economische groei 3% 2% 1% 0% -1% -2% toenemen, waarbij de vraag uit steeds meer sectoren komt. Ook veel ICT bedrijven presteren goed. De vraag naar software en diensten stijgt door aantrekkende bedrijvigheid en inhaalinvesteringen, naast een in veel bedrijven structureel toenemende ICT-intensiteit. Utrecht Nederland Bron: CBS, raming ING Economisch Bureau Economie Utrecht komt verder op stoom ING Economisch Bureau April

3 Consumentenbestedingen Meer vertrouwen en meer te besteden voor Utrechter De binnenlandse consumptie trekt dus eindelijk aan. Hoe kunnen ondernemers hiervan profiteren? Consumenten geven weer meer uit. De consumptie is de laatste drie kwartalen van 2014 gestegen. Het consumentenvertrouwen is flink toegenomen, waarbij Utrecht al in de tweede helft van 2014 meer optimistische consumenten dan pessimistische telde. De onzekerheid over hervormingen en bezuinigingen is meer naar de achtergrond verdwenen en de arbeidsmarkt verbetert. De koopkracht krijgt bovendien een impuls door cao-loongroei en de gedaalde olieprijs. De vooruitzichten voor winkeliers zijn dan ook iets beter. De detailhandel groeit in 2015 naar verwachting met 1% in volume, maar de prijsconcurrentie is nog fel. Nieuwe spelers, zowel online als offline, met aansprekende concepten winnen terrein en zetten traditionele partijen onder druk. Het aantal fysieke winkels neemt ook in Utrecht af. De komende jaren zullen in het teken staan van een herstructurering van het winkellandschap. Vooral in kleinere steden zoals Woerden en Veenendaal en dorpen zijn aanpassingen nodig om het centrum aantrekkelijk te houden. Aantal winkels in Utrecht onder niveau 2007 Aantal fysieke winkelvestigingen niveau Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau Economie Utrecht komt verder op stoom ING Economisch Bureau April

4 Arbeidsmarkt Werkloosheid Utrecht loopt langzaam terug De Nederlandse arbeidsmarkt herstelt langzaam. Wat zijn de vooruitzichten in Utrecht? Opgaande lijn in vacatures Aantal nieuwe vacatures in Utrecht De werkloosheid bedroeg in de provincie Utrecht vorig jaar gemiddeld 6,5%, een stabilisatie ten opzichte van 2013 en onder het landelijke gemiddelde van 7,4%. In de gemeente Utrecht lag de werkloosheid daar iets boven, terwijl Amersfoort en Veenendaal een lagere werkloosheid kennen. De werkgelegenheid neemt de laatste maanden toe, ook al is er tegenwind door het verdwijnen van banen in de zorg en de financiële sector. Met name het aantal uitzendbanen is gestegen. De groeiende werkgelegenheid is ook te zien aan het aantal vacatures, dat stijgt. De verwachting is dat de banengroei dit jaar aanhoudt. Net als in de rest van Nederland loopt de werkloosheid in Utrecht toch maar langzaam terug. Dit komt omdat meer mensen, die zich eerder hadden teruggetrokken van de arbeidsmarkt, door het verbeterde arbeidsmarktsentiment weer op zoek gaan naar een baan. Er wordt dan ook maar een lichte daling van de werkloosheid verwacht dit jaar. trendlijn Werkloosheidspercentage Regio 2014 Utrecht provincie 6,5% Gemeente Utrecht 7,6% Amersfoort 6,8% Veenendaal 7,2% Bron: CBS januari 2014 juli 2014 januari 2015 Bron: UWV, bewerking ING Economisch Bureau Economie Utrecht komt verder op stoom ING Economisch Bureau April

5 Huizenmarkt Huizenmarkt herstelt sneller dan in de rest van Nederland Er zijn nogal wat regionale verschillen in het herstel van de huizenmarkt. Hoe zit dat in Utrecht? steden blijven groeien. In Amersfoort ligt het aantal huishoudens in 2030 naar verwachting 21% hoger, in Utrecht zelfs bijna een kwart (24%). Hogere huren en bouwkosten stuwen samen met bevolkingsgroei de prijzen. Tot 2025 ligt de gemiddelde jaarlijkse huizenprijsstijging boven de 2%. Op veel plaatsen in Utrecht herstelt de woningmarkt. Het aantal transacties lag vorig jaar ruim 50% hoger dan in De gemiddelde prijsstijging (1,9%) lag hoger dan landelijk, maar is nog altijd beperkt. NVM cijfers laten beperkte regionale verschillen zien. De regio s Bunnik en Zeist en Woerden laten in het eerste kwartaal de hoogste prijsstijging zien. In Utrecht en omgeving is de prijsstijging kleiner, maar huizen staan veel minder lang te koop. In Amersfoort stabiliseert de huizenprijs. Op lange termijn nemen de verschillen tussen steden en de rest van de provincie iets toe. Veel Prijsontwikkeling woningmarkt e kw t.o.v e kw Amersfoort -0,1% Bunnik en Zeist 3,3% Utrecht 1,8% Woerden 6,6% Bron: NVM Aantal woningtransacties in Utrecht fors gestegen Aantal woningverkopen % Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau Rest van Utrecht Utrecht stad Economie Utrecht komt verder op stoom ING Economisch Bureau April

6 Vooruitzichten Utrecht goed gepositioneerd om te blijven innoveren De snel veranderende economie maakt ondernemen extra uitdagend. Hoe is de economie van Utrecht gepositioneerd als het op aanpassen aankomt? Utrecht staat als het op concurrentiekracht aankomt bovenaan in Europa. Dit is vooral gebaseerd op een prima infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg. De arbeidsmarkt functioneert bovendien relatief goed. Om concurrentiekracht te behouden wordt het gebruik en de acceptatie van technologie door bedrijven en burgers steeds belangrijker. Er is weliswaar ruimte voor verbetering, maar Utrecht presteert boven het Europese gemiddelde. Er is een grote digitale technologiesector met softwarespelers en IT dienstverleners. Via initiatieven op het Utrecht Science Park zoals UtrechtInc komen bovendien meer en meer innovatieve IT startups naar de markt. Dit jaar wordt ook in de life sciences sector een incubator gestart. Utrecht behoort tot de innovatietop in Nederland, mede door het hoge kennisniveau en sociale innovaties in het MKB. Utrecht heeft dus een prima uitgangspositie om mee te kunnen in de veranderingen. Voortdurende innovatie zal nodig zijn om de uitgangspositie te (blijven ) verzilveren. De komende jaren blijven uitdagend voor ondernemers in de regio. Hoe blijft de regionale economie gezond? Utrecht staat er op economisch gebied goed voor. De werkgelegenheid zal toenemen, waardoor de werkloosheid langzaam daalt. Naast een verbeterende arbeidsmarkt laat de woningmarkt herstel zien in verkopen en huizenprijzen. In steeds meer sectoren trekt de groei verder aan. Voor Utrecht belangrijke sectoren als de zakelijke diensten en ICT groeien flink.. De economische groei van Utrecht zal mede hierdoor in 2015 en 2016 hoger liggen dan die van Nederland totaal. Met deze sterke kenniseconomie is Utrecht dus goed gepositioneerd, maar de toekomst biedt geen geëffend pad omhoog. Hoewel de vraag in veel sectoren aantrekt, staan prijzen en marges soms onder druk. Grotere financiële markten, snellere en meer informatie en grotere verbondenheid tussen economieën maken de economie structureel veranderlijker. Gevoegd bij snelle technologische ontwikkelingen betekent dat ondernemers moeten leren omgaan met onzekerheid. Een eerste stap hierin is het hebben van een business plan. Een tweede het maken van scenario s. Dit helpt namelijk bij het bepalen van robuuste keuzes, die in elk scenario goed uitpakken, en bij het maken van keuzes die er voor zorgen dat de onderneming flexibel blijft. Zo zijn bedrijven en economie goed voorbereid op de veranderlijke toekomst.. Utrecht scoort goed op kernonderdelen economie Score boven, op of onder landelijke ontwikkeling Onderdeel Score Arbeidsmarkt + Huizenmarkt + Economische groei korte termijn + Innovatie + Economisch groeiperspectief lange termijn + = bovengemiddeld, 0 = gemiddeld, - = ondergemiddeld + Economie Utrecht komt verder op stoom ING Economisch Bureau April

7 Meer weten? Kijk op ING.nl/zakelijk Of bel met Ferdinand Nijboer Regio-econoom Utrecht Marcel de Goeij Regiodirecteur MKB Noord-West Volg ons op Twitter: INGnl_Economie Thomas Eterman Districtsdirecteur GB&I Midden-Nederland Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Economie Utrecht komt verder op stoom ING Economisch Bureau April

Grote regionale verschillen in innovatie Noord-Brabant is koploper, Zuid-Holland heeft het meeste te winnen

Grote regionale verschillen in innovatie Noord-Brabant is koploper, Zuid-Holland heeft het meeste te winnen Kwartaalbericht Regio's ING Economisch Bureau Grote regionale verschillen in innovatie Noord-Brabant is koploper, Zuid-Holland heeft het meeste te winnen In een tijd van economische tegenwind is een innoverend

Nadere informatie

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015 Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone 2 e editie, maart 2015 VK, VS en China handelspartners nummer 2, 3 en 4 VK, VS en China heel belangrijk voor Nederlandse

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Algemeen beeld van het MKB in 2015

Algemeen beeld van het MKB in 2015 Algemeen beeld van het MKB in 2015 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Drs. K.L. Bangma Drs. D. Snel Zoetermeer, 9 februari 2015 De

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028

BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 BEVOLKINGSPROGNOSE PURMEREND 2013-2028 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid No 55 November 2004 Vier vergezichten op Nederland Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040 Free Huizinga en Bert Smid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van:

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van: Zorg blijft Financiering groeien onder druk Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 November 2011 ISBN 978-90-5833-533-3 CPB Policy Brief 2011/11 Trends

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Buitenlandse kenniswerkers

Buitenlandse kenniswerkers Buitenlandse kenniswerkers in Nederland Waar werken en wonen ze en waarom? BELEIDSSTUDIE Buitenlandse kenniswerkers in Nederland Waar werken en wonen ze en waarom? Inhoud Bevindingen 6 Buitenlandse kenniswerkers

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie