Minder pessimisme over eigen portemonnee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minder pessimisme over eigen portemonnee"

Transcriptie

1 September 2012 Jongeren mijden huisarts bij hoger eigen risico Minder pessimisme over eigen portemonnee De is in het derde kwartaal van 2012 uitgekomen op 83 punten. Daarmee is de graadmeter voor de huishoudportemonnee gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. Vooral het pessimisme over de toekomst nam af. Opvallend is dat een op de drie jongeren bij een hoger eigen risico minder vaak naar de huisarts zegt te gaan. Dit terwijl de huisarts niet onder het eigen risico valt. Vier op de tien Nederlanders past vanwege onzekerheid over de pensioenen zijn financiële planning aan. (20%) huishoudens denkt over drie maanden moeilijker rond te komen. Vorig kwartaal ging het nog om drie op de tien (29%). Mogelijk speelde vorig kwartaal de huurverhoging een rol. De huren stegen in juli met 2,8%, bijna een procent meer dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De volgende huurverhoging laat tot volgende zomer op zich wachten. De verbeterde stemming past in het beeld dat we ook terug zien bij de ING Vraag van Vandaag: hoewel nog altijd negatief, is het oordeel over economie en portemonnee aan de beterende hand. De stijgende beurs en de minder prominente aanwezigheid van de eurocrisis in het nieuws zal ook een bijdrage hebben geleverd aan de stemmingsverbetering. Stemming verbeterd Nederlandse huishoudens zijn minder somber gestemd over hun eigen portemonnee. De is in het derde kwartaal uitgekomen op 83 punten, tegen 79 punten in het tweede kwartaal. De stemming is nog wel onder de neutrale stand van 100 punten, hetgeen wijst op pessimisme. Het oordeel over het nu kunnen rondkomen ten opzichte drie maanden geleden is niet veranderd. Over de toekomstige portemonnee is de stemming nu duidelijk minder somber. Een op de vijf Een op de vijf komt geld tekort Een op de vijf (19%) huishoudens zegt aan het einde van de maand geld tekort te komen, ongeveer evenveel als vorig kwartaal (20%). De 65-plussers steken daar positief tegen af. Slechts een op de tien (10%) komt niet rond. Ondanks het nieuws over pensioenkortingen komen 65-plussers dus goed rond. Wat daaraan bijdraagt is dat de meeste ouderen de dure jaren van kinderen grootbrengen en hypotheek aflossen achter de rug hebben. Ook komen inkomens boven de euro duidelijk minder moeilijk rond dan inkomens onder de euro (10% tegen 32% komt geld tekort). Economisch Bureau, september 2012

2 Geen gezondere leefstijl door hoger eigen risico Volgend jaar gaat het eigen risico in de zorg omhoog naar 350 euro (zie Uw koopkracht in 2013 in 11 stappen). Anders dan bij een premieverhoging, merken verzekerden pas iets van een hoger eigen risico als zij daadwerkelijk zorg nodig hebben. Het eigen risico gaat omhoog om een rem te zetten op de stijging van de collectieve lasten. Het vooruitzicht van hogere eigen zorgkosten zou er toe kunnen leiden dat mensen uit voorzorg bewuster leven. Dat lijkt vooralsnog theorie. Negen op de tien (91%) Nederlanders zegt zijn leefstijl niet te veranderen, 4% gaat gezonder leven en de rest weet het niet. nemen. Dit terwijl hun langere tijdshorizon het mogelijk maakt de risico s te spreiden in de tijd, wat een hoger verwacht rendement mogelijk maakt (bij meer risico hoort een hoger verwacht rendement). Dat van de 45 tot 65 jarigen 18% minder risico wil nemen (tegen 11% gemiddeld) ligt meer voor de hand gezien hun kortere horizon. Jongeren zeggen vaker extra geld opzij te leggen dan ouderen. Kennelijk zijn zij meer met hun pensioen bezig dan wel eens wordt gedacht. Mogelijk hebben discussies over de verdeling van pensioenproblemen tussen de generaties het pensioen bij jongeren meer op de kaart gezet. Ouderen mijden huisarts niet door eigen risico Op de leefstijl heeft het hogere eigen risico dus weinig invloed, maar op het huisartsbezoek is het effect groter. Dit terwijl de huisarts gratis blijft. Een op de zeven (14%) Nederlanders zegt minder snel naar de huisarts te gaan, 2% zou juist eerder gaan. Dat kan te maken hebben met de verwachte vervolgkosten, of juist het voorkόmen daarvan. Voor de overgrote meerderheid (83%) maakt het hogere eigen risico geen verschil. Vooral 65-plussers een leeftijdsgroep met gemiddeld een groter beroep op zorg laten zich niet beïnvloeden: 90% blijft even vaak gaan. Een derde (32%) van de jongeren van 18 tot 25 jaar zegt minder vaak naar de dokter te gaan, hoewel de huisarts niet onder het eigen risico valt. Meer opzij leggen bij verhoging pensioenleeftijd In het Lenteakkoord is afgesproken om in 2013 een begin te maken met het optrekken van de AOW-leeftijd. Mogelijk dat het nieuwe kabinet een iets ander tijdpad kiest, maar bijna alle partijen willen uiteindelijk de pensioenleeftijd verhogen, dus de richting is duidelijk. Bij drie op de tien (29%) Nederlanders heeft dit effect op de financiële planning: een op de zes (16%) legt meer geld opzij, een op de negen (11%) belegt voorzichtiger, 2% juist offensiever. Opvallend is dat een kwart (26%) van de 25 tot 35 jarigen vanwege de hogere AOWleeftijd meer opzij wil gaan leggen (tegen 16% gemiddeld). Jongeren willen niet zozeer meer risico Andere planning door onzekere pensioenen Onzekere pensioenuitkeringen hebben een groter effect op de financiële planning dan de hogere pensioenleeftijd. Vier op de tien (40%) Nederlanders zegt zijn gedrag aan te passen vanwege de pensioenonzekerheid: 20% legt meer geld opzij, 17% neemt minder risico, 3% juist meer. Hogere inkomens (> euro) leggen vaker extra geld opzij. Enerzijds hebben zij daar vaak meer mogelijkheden toe omdat zij vaker geld overhouden (53% tegen 37% gemiddeld). Anderzijds bestaat hun oudedagsvoorziening voor een groter deel uit aanvullend pensioen, zodat zij ook relatief harder geraakt worden door pensioenkortingen. De juiste papieren of ervaring? Tweederde (64%) van de Nederlanders denkt dat de juiste ervaring de doorslag geeft bij het vinden van een nieuwe baan, een derde (32%) denkt dat de juiste papieren belangrijker zijn. Opvallend is dat jongeren ervaring benadrukken (genoemd door 72% van de jarigen). Jongeren zijn gemiddeld hoger opgeleid dan ouderen, maar hebben natuurlijk minder ervaring. Ouderen hebben meer ervaring en zijn gemiddeld minder hoog opgeleid. Zij noemen juist relatief vaak dat diploma s de doorslag geven: 41% van de 65-plussers vindt dat. Beide groepen noemen dus datgene waarvan ze zelf het minst hebben. Economisch Bureau, september

3 Als belangrijkste winst van een opleiding naast werk ziet 45% de kans op doorgroei of een nieuwe baan. Onder jongeren is dit percentage hoger; bij jarigen 61% en bij jarigen 55%. Voor drie op de tien (31%) Nederlanders voert de persoonlijke ontwikkeling de boventoon. Arbeidsmarkt niet optimaal Hoewel de werkloosheid in internationaal opzicht laag is, werkt de Nederlandse arbeidsmarkt niet optimaal. 50-plussers vinden maar moeilijk een nieuwe baan en jongeren zijn vooral aangewezen op tijdelijke contracten. Hier is sprake van een zogenaamd insider/outsider probleem: als je een vaste baan hebt dan ben je relatief goed beschermd, maar als je hem niet hebt of je baan verliest dan kom je maar moeilijk aan de bak. Een deel van de arbeidsmarkt is erg vast en een deel is erg flexibel. Dat kan leiden tot te lage investeringen in mensen. Een werknemer die zich beschermd weet, heeft een minder grote prikkel te werken aan zijn inzetbaarheid elders, maar een flexibele werknemer durft misschien weer niet te investeren in bedrijfsspecifieke kennis. Uiteindelijk is een hogere productiviteit vanwege de vergrijzing hard nodig. Met minder mensen moeten we straks vooral slimmer gaan werken. Opleidingen helpen daarbij. Een hogere arbeidsmobiliteit kan de productiviteit ook bevorderen. Dat is enerzijds omdat zo vaker de juiste man/vrouw op de juiste plek komt, anderzijds omdat door baanwisselaars ook kennisuitwisseling ontstaat. Wortel werkt beter dan stok bij scholing Een soepeler ontslagrecht kan theoretisch een stok achter de deur zijn voor werknemers om meer tijd en/of geld te investeren in opleidingen. De meerderheid (59%) geeft echter aan de opleidingsinspanningen daardoor niet aan te passen. Een groep van 6% zou meer investeren, 3% juist minder. De wortel lijkt hier beter te werken dan de stok. Als de werkgever meer geld beschikbaar zou stellen voor opleidingen, dan zou ruim de helft (53%) daar gebruik van maken. Vooral onder jongeren is er animo (81% van de jarigen, 77% van de jarigen). Tijd en geld grootste scholingsknelpunten Ruim een derde (36%) van de Nederlanders ziet een gebrek aan tijd als de grootste belemmering voor het volgen van een opleiding. Daarna worden geld (22%) en motivatie (18%) het meest genoemd. De leeftijdsgroep in het spitsuur van het leven, de jarigen, noemt tijd (54%) als grootste knelpunt. Voor hen is het kennelijk moeilijk om naast het carrière maken en de zorg voor jonge kinderen studietijd te vinden. Jongeren hebben die verplichten vaak nog niet en noemen vaker dan gemiddeld geld als beer op de weg (18-25 jaar 38%, jaar 35%). Ook tussen inkomens zien we grote verschillen. Inkomens onder de euro noemen relatief vaak geld als knelpunt (32% tegen gemiddeld 22%). Inkomens boven de euro noemen juist relatief vaak tijdgebrek (46% tegen 36%). Als de overheid het leerklimaat wil verbeteren, lijkt het er dus op dat verschillende groepen met verschillende maatregelen benaderd moeten worden. Economisch Bureau, september

4 Tips voor uw koopkracht Hoge inflatie extra aanslag op portemonnee Hogere energieprijzen hebben de inflatie weer wat omhoog geduwd. In augustus bedroeg de gemiddelde prijsstijging 2,3%. Daarmee is de inflatie gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. Het ING Economisch Bureau gaat er van uit dat de inflatie de komende maanden nog verder zal oplopen onder invloed van de btwverhoging. Gemiddeld zal de inflatie daardoor zowel dit jaar als volgend jaar uitkomen op 2,5% - het hoogste percentage sinds Inflatie omhoog door olie en btw In augustus bedroeg de inflatie 2,3% - dat wil zeggen dat voor de gemiddelde Nederlander het leven 2,3% duurder was dan een jaar eerder. De stijging van de inflatie in de afgelopen maanden is in belangrijke mate toe te schrijven aan de duurdere olie. Na een tijdelijke daling tot onder de 90 dollar kost de olie inmiddels weer meer dan 100 dollar per vat. Automobilisten merken dat de laatste maanden aan de pomp en als het tegenzit in januari ook aan de nieuwe energietarieven. Per 1 oktober gaat de btw van 19 naar 21%. Dat zal niet alleen doorwerken in de benzineprijzen en energietarieven, maar in het algehele prijsniveau. Winkeliers zullen de btw-verhoging niet meteen volledig doorberekenen in de prijzen, maar de inflatie loopt er wel duidelijk door op met 0,5% in 2013 en 0,4% in Huishoudens zijn daardoor 180 euro duurder uit in 2013 en het jaar daarna nog eens 150 euro extra. Voor zowel 2012 als 2013 verwacht het ING Economisch Bureau een inflatie van 2,5%. Mee- en tegenvallers Prijzen bewegen flink gedurende het jaar. Nu de dagen korter worden en de chocoladeletters weer in de schappen verschijnen, springt een aantal prijsveranderingen in het oog. Speelgoed daalde het afgelopen kwartaal in prijs met 1,3%. CD s en DVD s noteerden eveneens een prijsdaling: van respectievelijk 1,6% en 6,4%. Daarentegen gingen televisies richting het eind van de sportzomer juist weer in prijs omhoog (7,4%). Dit is tegen de trend in, die laat zien dat TV s, audio en videoapparatuur veelal in prijs dalen. De energieprijzen stegen met name onder invloed van een hogere prijs voor de levering van gas. Gas werd 1,9% duurder. De prijzen in het boodschappenmandje daalden de afgelopen drie maanden gemiddeld iets (- 0,2%). Wel zette de prijs van aardappelen (+20%) zijn opmars voort nadat die eerder dit jaar was ingestort. Consumenten zijn voor patat nu 13,6% duurder uit. Daarentegen daalde zetmeel in de vorm van rijst flink in prijs (-5,1%). Zo werd een nasimaaltijd dus relatief goedkoper ten opzichte van Hollandse kost. Koopkracht opvijzelen? Lees de bespaartips Naar verwachting daalt de gemiddelde koopkracht volgend jaar voor het vierde jaar op een rij. Consumenten die slim met prijzen omgaat kunnen proberen daar tegenwicht aan te bieden Prijzen veranderen immers voortdurend. Consumenten kunnen daar op inspelen door hun aankopen aan te passen en op veranderende omstandigheden inspelen. Hieronder volgt een aantal tips om de portemonnee te ontzien. Bespaartips 1. Anticipeer op de btw-verhoging 2. Voorkom dure impulsaankopen 3. Energiebesparing sneller terugverdiend 4. Extra thuiswerken tegen de forensentaks 5. Meer carpoolen tegen de forensentaks 6. Bespaar geld en ruimte met digitale boeken 7. Voordeel van digitale abonnementen 8. Haal meer vierkante meters uit je woningeuro 9. Wees de hogere accijns voor Economisch Bureau, september

5 Tip 1: Anticipeer op de btw-verhoging Per 1 oktober gaat de btw omhoog van 19% naar 21%. Daardoor zullen sommige prijzen in de winkel omhoog gaan. Consumenten die toch al van plan waren om een grote aanschaf te doen, kunnen dat voor die datum waarschijnlijk voordeliger doen. Niet alle winkels zullen direct de btw-verhoging in hun prijs doorberekenen. Consumenten die nog een aankoop in de elektronicazaak, witgoedwinkel of meubelzaak willen doen, hebben kans de btw-verhoging te ontwijken. Let wel op, want bij goederen die later geleverd worden, geldt voor de btw vaak niet het aankoopmoment maar de leverdatum. Tip 2: Voorkom dure impulsaankopen Niet alleen anticiperen op de btw-verhoging kan gunstig uitpakken voor de portemonnee. Slim inkopen doen met het oog op de feestdagen is ook de moeite waard. Hulpsinterklazen die tot het laatste moment wachten met de aanschaf van hun pakjes, kunnen voor verrassingen komen te staan. Nu al rustig alles op een rijtje zetten, internet afstruinen en de folders en aanbiedingen doorpluizen voorkomt al te impulsieve beslissingen vlak voordat de Goedheiligman of z n collega in een arrenslee voor de deur staat. Tip 3: Energiebesparing sneller terugverdiend Cadeautjes kopen de meeste consumenten enkele keren per jaar: meestal voor feest- en verjaardagen. Energie verbruiken we het hele jaar door. In twee jaar tijd zijn voor Nederlandse huishoudens de prijzen van energie met zo n 11% gestegen en mogelijk stijgen de tarieven in januari verder. Dat maakt het extra aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing, zoals spaarlampen of tochtstrippen. Met extra maatregelen, zoals het huis beter isoleren, dubbel glas plaatsen en een zuinige ketel installeren, valt nog meer te besparen. Oplopende prijzen zorgen ervoor dat zulke investeringen zich sneller terug betalen. Tip 4: Extra thuiswerken tegen de forensentaks De onbelaste reiskostenvergoeding verdwijnt mogelijk per 1 januari Gaat die maatregel door dan kan dat forensen veel geld kosten. Werknemers die met hun eigen auto naar het werk gaan en nu een onbelaste vergoeding (van maximaal 19 cent per kilometer) krijgen, kunnen het verlies beperken door vaker thuis te werken. Dat geldt ook voor mensen die met het openbaar vervoer reizen en de werkelijke kosten of 19 cent per kilometer vergoed krijgen. Nu alvast afspraken maken op het werk kan straks veel geld schelen. Tip 5: Meer carpoolen tegen de forensentaks Leaserijders krijgen ook te maken met de forensenbelasting. Zakelijke kilometers tellen vanaf 1 januari namelijk als privékilometers. Daardoor krijgen leaserijders eerder een bijtelling. Meer thuiswerken is ook voor hen een manier om het aantal privékilometers te drukken. Daarnaast kunnen zij ook proberen vaker te carpoolen. Op internet zijn verschillende sites die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Zowel leaserijders als werknemers met een variabele kilometervergoeding kunnen hier baat bij hebben. Tip 6: Bespaar geld en ruimte met digitale boeken Boekenliefhebbers in het bezit van een tablet kunnen hun portemonnee sparen door de digitale snelweg af te struinen naar voordelig leesvoer. Veel klassiekers zijn zelfs gratis op de kop te tikken. Voor echte boekenwurmen kan zelfs de aanschaf van een tablet op termijn voordelig uitpakken. Voor wie graag leesvoer meeneemt op vakantie is het bijkomende voordeel dat je nooit meer hoeft te kiezen welk boek je thuislaat. Tip 7: Voordeel van digitale abonnementen Met een tablet op schoot loont het om een kritisch naar de abonnementen te kijken. Veel bladen en kranten kennen inmiddels verschillende abonnementen. Naast een papieren variant bestaat er ook een digitaal abonnement. Voor wie lezen vanaf een tablet geen bezwaar vindt, kan dat tientjes in de maand schelen. Bijkomend voordeel kan zijn dat je het digitale exemplaar eerder in de bus hebt en dat je de krant niet misloopt als je op vakantie bent. Net als bij boeken kun je een oneindig hoge stapel magazines en kranten meenemen op reis. Tip 8: Haal meer vierkante meters uit je euro Gemiddeld wordt voor een vierkante meter woonruimte in Nederland zo n 2350 euro gevraagd. Juist nu het een moeilijke tijd is voor veel mensen om te verhuizen, is het extra belangrijk om meer uit je schaarse woonruimte te halen. Wie door een combinatie van extra opruimen, digitale oplossingen als een flat screen in plaats van een tv, een tablet in plaats van een kast vol boeken flink ruimte bespaart krijgt veel meer vierkante meter voor z n huur of hypotheeklasten. Dat kan een oplossing zijn als er gezinsuitbreiding komt, maar doorstromen naar een groter huis er even niet inzit. Tip 9: Wees de hogere accijns voor Per 1 januari gaan de accijnzen op alcohol en tabak omhoog. Na de feestdagen is het dus zaak om tijdig de drankkast aan te vullen. Het was altijd al een koopkrachtknaller, maar stoppen met roken wordt in 2013 ook financieel nog aantrekkelijker. De accijns op een pakje sigaretten gaat met 35 cent omhoog, de accijns op een pakje shag stijgt 60 cent. Een doorgewinterde roker die op een pakje sigaretten per dag zit, is daardoor op jaarbasis 130 meer kwijt. Stoppen scheelt op jaarbasis ruim Economisch Bureau, september

6 Verantwoording en disclaimer De meet het oordeel van Nederlandse huishoudens over hoe zij kunnen rondkomen. De feitelijke barometerscore is gebaseerd op een aantal vragen uit marktonderzoek door TNS NIPO onder een representatieve groep Nederlandse huishoudens en geeft aan hoe zij vinden dat het huishoudboekje sluit. De ING BudgetBarometer heeft als minimale waarde 0 en kan maximaal uitkomen op 200. De neutrale stand is 100. Het aantal optimisten en pessimisten over de eigen portemonnee houdt elkaar bij die stand in evenwicht. In meting-15 (in augustus afgenomen onder 1076 Nederlandse huishoudens) is de BudgetBarometerscore uitgekomen op 83. De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op de door ING vergaarde informatie en door ING betrouwbaar geachte bronnen. Deze gegevens zijn op zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt. Noch de ING, noch medewerkers van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de publicaties of voor informatie die op of via de sites wordt verstrekt. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Niets in deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke vermelding van de ING als bron van deze informatie. De afnemer van deze informatie is verplicht aanwijzingen van de ING betreffende het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing. De ING is met ruim 8,9 miljoen rekeninghouders een van de grootste en meest toonaangevende financiële dienstverleners van Nederland. ING biedt klanten gemak, waar voor hun geld en persoonlijk advies. Particuliere en zakelijke klanten kunnen bij de ING terecht voor financiële producten op het vlak van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Daarnaast bemiddelt de ING in verzekeringen en pensioenen. De ING is een Nederlands onderdeel van de ING Groep, een wereldwijd opererende financiële instelling met medewerkers. ING Groep verleent diensten aan meer dan 67 miljoen particuliere, zakelijke en institutionele klanten in meer dan 40 landen in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Australië. ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Handelsregister nr Economisch Bureau, september 2012

7 Economisch Bureau, september 2012

Vooral boven water huishouden lost extra af

Vooral boven water huishouden lost extra af Juli 2015 naar recordhoogte 96 punten Vooral boven water huishouden lost extra af De staat op zijn hoogste stand ooit. In het tweede kwartaal van 2015 steeg de barometer met maar liefst 5 punten van 91

Nadere informatie

Financieel fit Barometer valt iets terug Consument geeft wel meer geld uit aan Kerst

Financieel fit Barometer valt iets terug Consument geeft wel meer geld uit aan Kerst December 2014 Financieel fit Barometer valt iets terug Consument geeft wel meer geld uit aan Kerst De is in de tweede helft van 2014 iets teruggevallen. Inmiddels staat de meter nu op 88 punten. Na anderhalf

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 2015 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 2015 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

ING Financieel fit Barometer. maakt pas op de plaats

ING Financieel fit Barometer. maakt pas op de plaats September 2014 Eén op vijf spaart bij voor pensioen maakt pas op de plaats De is in het derde kwartaal van 2014 niet verder gestegen. Na anderhalf van stijging stokt de meter nu op 91 punten. Eén op de

Nadere informatie

Helft van de Nederlanders laat pensioen bewust links liggen

Helft van de Nederlanders laat pensioen bewust links liggen ING Financieel fit Barometer Helft van de Nederlanders laat pensioen bewust links liggen Consument vindt nadenken over pensioen complex, niet urgent of niet nodig Thema pensioen De ING Financieel fit Barometer

Nadere informatie

Vrouwen onzekerder over inkomen dan mannen

Vrouwen onzekerder over inkomen dan mannen Juni 2012 Btw-verhoging remt kooplust, buffers lopen op Vrouwen onzekerder over inkomen dan mannen Nederlanders komen moeilijker rond, blijkt uit de. De stand is in het tweede kwartaal van 2012 gedaald

Nadere informatie

ING BudgetBarometer. naar 79 punten. Hogere assurantiebelasting zorgt voor aanpassen verzekeringen. ING BudgetBarometer.

ING BudgetBarometer. naar 79 punten. Hogere assurantiebelasting zorgt voor aanpassen verzekeringen. ING BudgetBarometer. Maart 2013 Hogere assurantiebelasting zorgt voor aanpassen verzekeringen naar 79 punten De is in het eerste kwartaal van 2013 uitgekomen op 79 punten. Huishoudens kunnen nu wat minder goed rondkomen, maar

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Goede voornemens. Inleiding

Goede voornemens. Inleiding Goede voornemens Inleiding Rond iedere jaarwisseling maakt de meerderheid van Nederland goede voornemens. Jaarlijks bekijkt het ING Economisch Bureau het maken van goede voornemens door een economische

Nadere informatie

Nederlander voelt tandarts niet aan tand over tarieven

Nederlander voelt tandarts niet aan tand over tarieven Maart 2012 Minder pessimisme over portemonnee Nederlander voelt tandarts niet aan tand over tarieven De is in het eerste kwartaal van 2012 uitgekomen op 85 punten. Dat is een stijging ten opzichte van

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

ING BudgetBarometer. stabiel op 82 punten

ING BudgetBarometer. stabiel op 82 punten September 2013 Liever werk dan hoger loon stabiel op 82 punten De is in het derde kwartaal van 2013 uitgekomen op 82 punten. Daarmee is de stemming over de eigen portemonnee gelijk aan die van vorig kwartaal.

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo II

Eindexamen economie pilot havo II Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat

Nadere informatie

ING BudgetBarometer. terug naar 75 punten

ING BudgetBarometer. terug naar 75 punten December 2012 Meerderheid voor verkleinen inkomensverschillen terug naar 75 punten De is in het vierde kwartaal van 2012 uitgekomen op 75 punten, het laagste punt ooit. Huishoudens werden vooral een heel

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent

CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent Persbericht PB14-046 7 augustus 2014 9.30 uur CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent Inflatie in juli onveranderd laag op 0,9 procent Huren weer fors omhoog Inflatie eurozone gedaald De inflatie in

Nadere informatie

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Persbericht PB15-001 8 januari 2015 9.30 uur CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Inflatie december daalt naar 0,7 procent Goedkopere autobrandstoffen verlagen inflatie Inflatie eurozone

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Eindexamen economie havo I

Eindexamen economie havo I Opgave 1 Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. 1 Voorbeeld van een juiste berekening: 47,5 27,5 100% = 72,73% 27,5

Nadere informatie

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012

De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao. Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 De gevolgen van het Kunduzakoord op het inkomen en de cao Eddy Haket, Tilburg, 2 juli 2012 Kunduzakoord òf Lenteakkoord Kunduz-akkoord Reiskosten Ontslagstelsel Pensioenakkoord Overig Reiskosten: woonwerk-verkeer

Nadere informatie

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord

Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Onderzoek uitwerking Lenteakkoord Over het onderzoek Aan het onderzoek deden ruim 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 16 tot en met 17 mei 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Sterkste groei bij werknemers

Sterkste groei bij werknemers In 1994 stagneerde de ontwikkeling van de koopkracht nog. In de daarop volgende jaren nam de koopkracht echter steeds sterker toe: met 1% in 1995 tot 1,5% in 1997. De grootste stijging,,7%, deed zich voor

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

Stemming omhoog. ING BudgetBarometer. stijgt naar 93 punten. ING BudgetBarometer. September 2009

Stemming omhoog. ING BudgetBarometer. stijgt naar 93 punten. ING BudgetBarometer. September 2009 September 2009 Stemming omhoog stijgt naar 93 punten De is gestegen naar 93 punten in het derde kwartaal. De helft van alle Nederlandse huishoudens voelt de recessie in hun portemonnee. De stemming over

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Amsterdam

Consumentenvertrouwen in Amsterdam Consumentenvertrouwen in Amsterdam Hoe wordt het vakantiegeld dit jaar besteed? In opdracht van: Het Parool Projectnummer: 14054-2 Carine van Oosteren Merel van der Wouden Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Persbericht PB14 054 4 september 2014 9.30 uur CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Prijsontwikkeling vliegtickets en kleding verhoogt inflatie Weinig impact boycot Rusland op prijzen voor consument

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

betaalt nederland 2013 in het kort

betaalt nederland 2013 in het kort ZO in het kort 1 ZO Betaalgedragindex (BGX) De Betaalgedragindex (BGX) geeft in één oogopslag weer of Nederland het afgelopen jaar beter of slechter is gaan betalen. Deze index is samengesteld op basis

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

CBS: inflatie stijgt licht

CBS: inflatie stijgt licht Persbericht PB14-042 10 juli 2014 9.30 uur CBS: inflatie stijgt licht Inflatie in juni 0,9 procent Kleding, vakanties en vliegtickets verhogen inflatie Verschil met eurozone kleiner De inflatie in juni

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /03

ALGEMENE ECONOMIE /03 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Productiefactoren: alle middelen die gebruikt worden bij het produceren: NOKIA: natuur, ondernemen, kapitaal,

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

55+ groep in de lift. whitepaper wonen mei 2016

55+ groep in de lift. whitepaper wonen mei 2016 55+ groep in de lift whitepaper wonen mei 216 55+ groep in de lift De helft van de Nederlandse huishoudens bestaat uit mensen van 55 jaar en ouder. Een groot deel zijn zogeheten empty nesters (geen thuiswonende

Nadere informatie

CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen

CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen Persbericht PB14 037 02 06 2014 16.00 uur CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen Koopkracht van werknemers in gezondheids- en welzijnszorg steeg in 2008-2012 elk jaar Zelfstandigen en pensioenontvangers

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

CPI Statistisch Bulletin, februari 2017

CPI Statistisch Bulletin, februari 2017 CPI Statistisch Bulletin, februari 2017 Willemstad, April 2017 Consumentenprijzen Curaçao: februari 2017 Prijzen 0,6 procent hoger dan in de maand januari 2017; Inflatie per februari 2017 is 0,2 procent

Nadere informatie

Hoe wordt inflatie berekend? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 1 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V1/5.1

Hoe wordt inflatie berekend? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 1 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V1/5.1 Hoe wordt inflatie berekend? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 1 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/V1/5.1 Als je in de examenklas van het vmbo zit, woon je waarschijnlijk nog thuis.

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

ING BudgetBarometer. stijgt naar recordhoogte

ING BudgetBarometer. stijgt naar recordhoogte Juni 2014 Een op de elf bezuinigde afgelopen jaar op sport stijgt naar recordhoogte De is in het tweede kwartaal van 2014 gestegen naar een recordhoogte van 93 punten. Voor het eerst sinds 2009 laat de

Nadere informatie

Noordervliet: Deze resultaten tonen dat de woningbezitter zich heel goed bewust is van de huidige situatie op de woningmarkt. Dat vooral starters zich

Noordervliet: Deze resultaten tonen dat de woningbezitter zich heel goed bewust is van de huidige situatie op de woningmarkt. Dat vooral starters zich Het vertrouwen in de woningmarkt is in het derde kwartaal gestegen naar 94 punten. Dit is de eerste stijging sinds het derde kwartaal van 2011. Zeven op de tien koopwoningbezitters denkt dat zijn huis

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! Een nieuwe start. Het moment om een aantal zaken te regelen. Wie is Loyalis? Loyalis is de inkomensspecialist

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering?

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering? Welkom bij Oxxio! Uw overstap naar Oxxio: een slimme keuze Welkom bij Oxxio. Net als u hebben al vele particuliere en zakelijke klanten inmiddels ontdekt dat overstappen naar Oxxio een slimme keuze is.

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

UIT groei en conjunctuur

UIT groei en conjunctuur Economische groei. Economische groei drukken we uit in de procentuele groei van het BBP op jaarbasis. De groei van het BBP heeft twee oorzaken. Het BBP kan groeien omdat de prijzen van producten stijgen

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

20 tips over sparen en beleggen.

20 tips over sparen en beleggen. 20 tips over sparen en beleggen. www.sparen-en-beleggen.nl 10 spaartips TIP 1 Bepaal uw spaardoel Spaart u bijvoorbeeld om een buffer op te bouwen of wilt u sparen voor een nieuwe auto of vakantie. Het

Nadere informatie

Voorbeeldcasussen workshop DELFI-tool t.b.v. de LWEO Conferentie 2016. Auteurs: Íde Kearney en Robert Vermeulen

Voorbeeldcasussen workshop DELFI-tool t.b.v. de LWEO Conferentie 2016. Auteurs: Íde Kearney en Robert Vermeulen Voorbeeldcasussen workshop DELFI-tool t.b.v. de LWEO Conferentie 2016. Auteurs: Íde Kearney en Robert Vermeulen De voorbeelden in de casussen zijn verzonnen door de auteurs en komen niet noodzakelijkerwijs

Nadere informatie

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen

Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord. Maatregelen de vakcentrale voor professionals Eerste koopkracht-indicaties Kunduz-akkoord Op 26 april jl. zijn de vijf fracties in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66, GL en CU tot een akkoord gekomen om maatregelen

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX

Examen VMBO-GL en TL - COMPEX Examen VMBO-GL en TL - COMPEX 2008 tijdvak 1 woensdag 28 mei totale examentijd 2 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 22 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

2 Ontwikkelingen. 2.1 Grijze en groene druk

2 Ontwikkelingen. 2.1 Grijze en groene druk 2 Ontwikkelingen Nederland vergrijst en ontgroent. Ook in arbeidsorganisaties zal de gemiddelde leeftijd van medewerkers steeds meer omhoog gaan. Oudere medewerkers zullen een steeds groter deel van het

Nadere informatie

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Persbericht PB14-059 9 oktober 2014 9.30 uur CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Inflatie in september 0,9 procent Vliegtickets verlagen inflatie Inflatie in Nederland iets lager dan in de eurozone De

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 3e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis en de in het spoor daarvan vertragende wereldconjunctuur leiden ertoe dat de economische groei scherp terugvalt, tot ¼%

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Lesbrief Vraag en Aanbod 1 e druk

Lesbrief Vraag en Aanbod 1 e druk Hoofdstuk 1 1.6 C Markten 1.7 a. De prijzen zijn gestegen. Bij een gelijk volume (= afzet) leidt dit tot een omzetgroei. b. Indexcijfer volume (afzet): 105, indexcijfer prijs: 97,1. 97,1 105 = 101,96.

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKEL 1 Een op vijf woningverkopers wil huren Een op de vijf Nederlanders die hun huis te koop hebben staan, wil na de verkoop een huurwoning betrekken. Bron:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 41 13 oktober 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie daalt naar 0,1 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (37) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie