Hoofdstuk 8 Marketingorganisatie en marketingaudit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 8 Marketingorganisatie en marketingaudit"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 8 Marketingorganisatie en marketingaudit Case 8.1 PCM-Uitgevers van dagbladen 1 De organisatiestructuur geeft weer op welke wijze de uit te voeren taken zijn verdeeld en op welke wijze de taken worden gecoördineerd en gecontroleerd. Coördinatie kan plaatsvinden door onderlinge aanpassing (organisch), direct toezicht (centralisatie) of door standaardisatie (deels decentralisatie). 2 De organisatiestructuur is gebaseerd rond de producten: Trouw, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad en de Volkskrant, dus: P-(product)organisatie. Ook de divisies van het PCM-concern zijn rond producten (productgroepen) ingedeeld. Andere organisatie-indelingen zijn: F-, G- en M-organisaties en daarnaast projectorganisaties, onder andere de matrixorganisatie (bijvoorbeeld combinatie van P- en M-organisatie). 3 Een organogram (organigram) is een schematische voorstelling van de wijze waarop de organisatie formeel is gestructureerd. Nut: het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personen in een organisatie. 4 Dit is een marktgeoriënteerde eenheid, die min of meer als een zelfstandige organisatie functioneert, met de onderstaande kenmerken: eigen doelstellingen en strategieën, onafhankelijk van andere SBU s, van concern afgeleide missie; eigen management; derhalve een eigen strategisch business plan; duidelijk eigen doelgroep(en) bewerken, met duidelijk te onderscheiden concurrenten; groot en interessant genoeg om voldoende attentie van het concernmanagement te krijgen; gekoppeld aan PMT-C s; budgetverantwoordelijkheid; eigen gedifferentieerde producten, dus eigen R&D. 5 De divisie is een organisatiestructuur die voorkomt bij grote ondernemingen, die ertoe overgaan SBU s met een onderlinge verwantschap (P-, M- of T- s) te bundelen tot een divisie, bijvoorbeeld: divisie farmacie: SBU-receptgeneesmiddelen en SBU-OTC-middelen; divisie landelijke dagbladen, waaronder SBU s zouden kunnen functioneren. 6 Als we naar de kenmerken van een SBU kijken, kunnen we het antwoord daarvan afleiden: de PMT s komen met elkaar overeen, dus ook ongeveer dezelfde concurrenten; sommige (regionale) kranten zijn (nog) niet winstgevend en groot genoeg om een zelfstandig bestaan te leiden. Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 8 1

2 7 Organogram (organigram) voor het PCM-concern per 1 januari 1998 Raad van Bestuur met voorzitter PCM-concern Stafdiensten: Stafdiensten: PZ Financiën PR Juridische zaken Divisie Boeken Divisie Boeken Divisie Boeken Divisie Boeken Divisie Boeken Directie Advertentiedirecteur Oplagedirecteur Voorzitter Uitgever Titelmanagers: Hoofdredacteuren: NRC Handelsblad NRC Handelsblad De Volkskrant De Volkskrant Algemeen Dagblad Algemeen Dagblad Trouw Trouw Redactielid per titel 8 Omspanningsvermogen (span of control): het aantal ondergeschikten aan wie bijvoorbeeld door een manager doelmatig leiding kan worden gegeven. Spanwijdte: het aantal medewerkers aan wie bijvoorbeeld door een manager in feite leiding wordt gegeven. Spanwijdte: Raad van Bestuur: vijf Voorzitters Uitgevers (+ secretaressen/stafdiensten). Voorzitter-uitgever: vier hoofdredacteuren (+ secretaressen en dergelijke). Oplagedirecteur: vier titelmanagers (+ secretaressen en dergelijke). 9 Ja, het lezersaandeel is 49% en het advertentieaandeel is 40%. Bedenk wel dat het bij de adverteerder gaat om de kosten per duizend van zijn doelgroep. Dit zou bij regionale kranten wellicht ongunstiger kunnen zijn, dan bij landelijke dagbladen. 10 Er zijn twee markten/doelgroepen: Lezersmarkt: bestaande concurrentie sterk, ook intern onderling: geen groei nieuwe concurrentie: Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 8 2

3 weinig kans : positief substituten: ja groot, internet, gratis dagbladen macht afnemers: klein als particulier : positief macht leveranciers: klein, grote machtige concerns : positief overheid: verbod prijsafspraken entreedrempel: groot, hoge investering/imago : positief uittredingsdrempel: vrij groot, abonnementen/concentraties : positief/negatief. Conclusie: forse negatieve krachten, die de markt op kortere termijn onaantrekkelijk maken. Advertentiemarkt: bestaande concurrentie: sterk, ook intern onderling, wel enige groei nieuwe concurrentie: weinig kans : positief substituten: ja deels, internet en direct mail macht afnemers: groot, bedrijven macht leveranciers: klein, grote machtige concerns : positief overheid: verbod prijsafspraken entreedrempel: groot, hoge investering/imago : positief uittredingsdrempel: vrij groot, abonnementen/concentraties : positief/negatief Conclusie: forse negatieve krachten, die de markt op kortere termijn onaantrekkelijker maken. Conclusie: de structurele rentabiliteit is wankel. Ook sterk afhankelijk van de conjunctuur/arbeidskrapte = personeelsadvertenties. 11 In een professionele bureaucratie moet (volgens Mintzberg) de directie niet dicteren, zij moet het werk van de professionals verlichten, om tot een zo goed mogelijke prestatie voor hun krant te kunnen komen. Een SBU is niet mogelijk, omdat ze (nog) geen duidelijke doelgroepen kennen (veel overlappingen) en dus ook geen eigen concurrenten. Bovendien kan de missie dezelfde zijn. De grote stafdiensten (planning & controle, productievoorbereiding, bibliotheek, automatisering, administratie, advertenties) moeten hoe dan ook gecentraliseerd blijven, dit op grond van efficiency. Taken van de Raad van Bestuur: algemene missie formuleren en activeren; winstoptimalisatie; oplageoptimalisatie; coördinatie, afstemming, motiveren; geen actieve onderlinge concurrentie dulden; kranten positioneren, zodanig dat de overlapping minder wordt, bijv. met speciale bijlagen en wekend magazines; dus differentiatiestrategie, waarbij activiteiten die niet leiden tot differentiatie zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd. Case 8.2 Procter & Gamble en Unilever 1 Voor een marketeer zowel een insider als een outsider vallen de volgende aspecten op: Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 8 3

4 A-merken. Zowel visueel als in de tekst worden A-merken van Procter & Gamble uit verschillende productgroepen genoemd. Bijvoorbeeld: was- en reinigingsmiddelen: Ariel, Dreft, Lenor, Vizir, Spic & Span. Persoonlijke verzorging: Pampers, Always, Head & Shoulders, Oil of Olaz, Pantène, Infasil, Old Spice, Max Factor. Voedingsmiddelen: Vickskeelpastilles, Bounty. Klantgericht. Diverse malen wordt in de advertentietekst hierop gewezen. Bijvoorbeeld: Steeds meer afnemers verwachten ( ) Service op maat, Klantgerichte instelling, Customer Service organisatie. Logistiek. Wordt gezien als een belangrijk marketing tool. Bijvoorbeeld: een perfecte logistieke ondersteuning is van levensbelang, eerste aanspreekpunt voor afdelingen. Human resources. Hieraan wordt grote waarde gehecht. Enerzijds worden hoge eisen gesteld ( Progress was never created by standard people ) aan de medewerkers, anderzijds worden zij ondersteund (langdurige training, seminars, verantwoordelijkheid, carrièreplanning). Mondiale/Europese benadering. Zeker nu Europa als het ware één markt gaat worden. 2 De woorden minder onderling vergelijkbaar hebben alleen betrekking op de onderlinge verschillen in aandeelpercentages van de productgroepen: Productgroep Procter & Gamble Unilever Was- en reinigingsmiddelen 32,4% 23,5% Persoonlijke verzorging 51,5% 14,0% Voedingsmiddelen 12,6% 51,5% Totaal omzet $ 30 mld $ 44,6 mld De twee concerns zijn onderling zeer vergelijkbaar: De omzet komt voor ten minste 89% uit dezelfde productgroepen. De mondiale omzetten in was- en reinigingsmiddelen zijn voor beide gelijk, ook al verschillen de percentages. De mondiale markten zijn voor beide gelijk, namelijk met name in de VS en in Europa, daarom zien ze elkaar ook als mondiale concurrenten. Beide concerns leveren fast moving producten onder A-merken. In de productgroep persoonlijke verzorging domineert Procter & Gamble, terwijl Unilever zeer sterk domineert in de voedingsmiddelen. Voor een goede beoordeling moeten we de benaming productgroepen analyseren; is een te ruim begrip. Zo kunnen we onder voedingsmiddelen verstaan producten als margarine, repen (Bounty), en ijs, die elkaar op het eerste gezicht niet direct bijten. Met producten uit elke productgroep kunnen Procter & Gamble en Unilever in de clinch liggen, als ze in dezelfde behoeften van afnemers voorzien. Denk aan Robijn versus Lenor, Omo Power versus Ariel, terwijl dit voor andere producten, op dit moment, helemaal niet het geval is. Multinationals waken er voor dat dit in de toekomst ook niet zal gebeuren, met name niet in hun home continent. N.B. Per product, per markt, per land kan de samenstelling van concurrenten anders zijn. In een gevecht tussen twee concurrenten mogen de overige concurrenten, zoals Henkel in de wasmiddelen, Johnson Wax in de reinigingsmiddelen, K&C in luiers, Mars in voedingsmiddelen, niet over het hoofd worden gezien. Case 8.3 Wasmiddelenoorlog 1 Unilever is ten prooi gevallen aan zijn grootste concurrent Procter & Gamble, en zijn merkproduct Omo Power verkeert in ernstige moeilijkheden (verlies marktaandeel, positionering, alsmede het 42-jarige merk Omo krijgt een fikse knauw). Om deze reden is een marketingaudit gewenst. De organisatie heeft gedisfunctioneerd. Er zijn ernstige fouten zijn gemaakt, zoals door: Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 8 4

5 R&D: verkeerde katalysator en/of verkeerde samenstelling genomen. De risico s daarvan, die bekend waren, in onvoldoende mate met andere disciplines doorgesproken. Bovendien verzuimd de gebruiksinstructies voldoende duidelijk (type wasje, temperatuur) op te stellen. Marketing: heeft deze afdeling wel of niet instructies van R&D naast zich neergelegd en daardoor met superlatieven, voor wat betreft het product en marktintenties, naar buiten gekomen. Waarom heeft men voor ongedifferentieerde (één wasmiddel voor alle was) marketing gekozen? De reactie van de concurrentie is in ieder geval onderschat bij de opstelling van het marketingplan. Dit is een ernstige beoordelingsfout. PR: zij hebben niet adequaat gereageerd, geen openheid betracht, te lang getalmd op het terugslaan van Procter & Gamble. Integendeel: Unilever heeft een desolate indruk achtergelaten; intrekking van juridische procedure, wijziging van de samenstelling, geen regie over de TNO-resultaten, publieksgroepen en dergelijke. 2 Een dergelijke audit moet objectief en onafhankelijk (door experts van andere SBU s of liefst door derden) worden uitgevoerd, om zowel de strategische als operationele aspecten van het marketingplan te beoordelen. Het onderzoek moet zich primair richten op de volgende gebieden. Meso-omgeving: aanbieders c.q. concurrentie; vraagzijde; segmenten; publieksgroepen. Eigen organisatie: strategisch profiel, met name de business definition; marketing- en productontwikkelingsstrategieën; marketingmix; functioneren van de organisatie. 3 De McKinsey 7 S en ter beoordeling van Procter & Gamble. Structuur: Strategie: Systemen: Stijlmanagement: Platte organisatie, veel verantwoordelijkheden bij SBU s en regiomanagers. Bevoegdheden zijn duidelijk. Planning is grote kracht, marktaandeelgericht (schaalvoordelen). Agressief. Groot communicatiebudget. Strategie van differentiatie/product leader. Sterk ontwikkelde interne regelgeving, normen gericht op klant, informatie, effectiviteit, actie en efficiency. Zie datasystemen: MIS, CRM. Een sterk intern beleid, absolute loyaliteit, neuzen in één richting, mondiaal dirigerend, kwaliteit krijgt kansen, meer verantwoordelijkheid. Sleutelvaardigheden: Kennis en feilloos inzicht, innovatief in A-merken, dus top in R & D en commercie. Staf (human resources): Shared values Vrijheid in gebondenheid. Een duidelijke USA-Procter & Gamble cultuur: Wij zullen de (ondernemingscultuur): grootste zijn in onze markt. Zie visie en missie. Case 8.4 ING Groep 1 Business definition: het geheel van alle business (PMT-combinaties) mogelijkheden voor een bepaalde onderneming in een bepaalde marktomgeving c.q. bedrijfstakomgeving; voor de INGbank: financiële dienstverlening. Business scope: dit omvat de huidige PMT-businessactiviteiten van een specifieke onderneming. Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 8 5

6 2 Nut van een brainstormsessie: Hoe ziet de business scope er nu en in de toekomst eruit? In what business should we in? Waar is de concurrentie mee bezig? In een brainstormsessie ontdekken we mogelijk meer behoeften, marktgroepen en wellicht technologieën dan we in de dagelijkse drukte zouden tegenkomen. Na de brainstorming kijken we serieus welke PMT-combinaties bestaansrecht hebben. 3 Uitbreiding van de M-as: leidt tot de groeistrategie van marktontwikkeling. Uitbreiding van de T-as: leidt tot de groeistrategie van technologie (product)ontwikkeling. Uitbreiding van de P-as: leidt tot de groeistrategie van marktpenetratie; marktverbreding en - verdieping 4 Probleemoplossingen c.q. redenen van aankoop c.q. afnemersbehoeften: advies; volledig assortiment; waar voor je geld; kwaliteit; persoonlijk contact; gemak; snelle service; zekerheid; betrouwbaarheid. Marktpartijen c.q. marktsegmenten: particulieren, onder te verdelen in levensfasen en regio; zakelijke klanten, onder te verdelen in groot en MKB, nationaal en internationaal en regio. Technologieën levensverzekeringen & pensioenvoorzieningen; employee benefits; ING-direct; internet en callcenter; verzekeringen; bankzaken; hypotheken N.B. Deze punten kunnen ook in een driedimensionaal model worden ondergebracht (zie het studieboek). 5 a Porter s generieke strategie voor ING: Differentiatie in de financiële dienstverlening. b Treacy & Wiersema s marktleiderstrategie: Operational Excellence, zeker wat het overgrote deel van de business aangaat. Denk vooral aan de click & call-producten. Deze strategie laat toe: productontwikkeling en service. 6 Operational Excellence: alles moet gericht zijn op tijd- en geldbesparing van klanten of een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding! a Dit houdt voor de ING-organisatie in: efficiënte dienstverlening; organisatie gericht op schaalvoordelen; getraind personeel, met kennis van zaken; adequate ICT-systemen; snelle dienstverlening & respons op vragen; korte telefonische wachttijden; goede en snelle bereikbaarheid; via internet, call-centers en kantoren; duidelijke overzichten van risico s en kosten, enzovoort. b Dit houdt voor de marketingmix in: breed dienstenassortiment; gunstige prijszetting van producten en diensten; goede bereikbaarheid van bijvoorbeeld kantoren; overzichtelijk en gebruikersvriendelijk internet; duidelijke communicatiemiddelen en -media; Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 8 6

7 gebruik van DM-activiteiten; doelgroepgericht. 7 Theoretische eisen van een missie: a richting aangevend, geeft de rol aan die de organisatie in de toekomst wil spelen b (intern) motiverend; we gaan ervoor en neuzen één kant c de business scope aangevend d kort zijn, beginnen met wij of bedrijfsnaam. De missie van ING voldoet aan de punten a, c en d. De missie is zeker niet direct motiverend. De rol van medewerkers is onderbelicht, terwijl medewerkers zo n belangrijke rol spelen in de realisering van de missie van de dienstverlenende organisatie. 8 Drie hygiënische kritische succesfactoren: vergunning overheden; kostenbeheersing; ICT-systemen; (vak)mensen. Drie visionaire kritische succesfactoren door kennis, creativiteit en relaties: synergie in samenwerking en integratie; gezamenlijke ING-cultuur en -merk; vertrouwen van haar klanten, medewerkers, aandeelhouders e.d.; reputatie; open en heldere communicatie. 9 De click & call-producten zijn faciliteiten, geautomatiseerd en hebben een routinematige koopgedrag (simpele producten). Juist deze producten zijn prijsgevoelig. Het BEP ligt bij een hoog volume. De face diensten zijn minder prijsgevoelig; meer maatwerk (vermogenbeheer en pensioenen, BPO of UPO en kennisvergend). 10 De vier stappen van de SWOT-analyse zijn: complete lijst van SWOT s; vaststellen van de confrontatiematrix (selectie van de belangrijkste SWOT s); vaststellen van strategische issues; vaststellen van het centrale probleem. De vijf factoren van de Servqual-analyse om de kwaliteit te meten: tastbare zaken; betrouwbaarheid; responsiviteit; zorgzaamheid; inleefbaarheid. De Servqual-analyse geeft de sterkten (S) en zwakten (W) van de organisatie aan. Wat kunnen de oorzaken zijn van een slechte performance, met andere woorden de kwaliteitskloof? Indien de kwaliteit is gemeten en we zijn niet tevreden over de resultaten, dan is het zinvol na te gaan waardoor het negatieve resultaat is veroorzaakt. Dit noemen we de kwaliteitsanalyse of quality gap analysis. Er kunnen een vijftal oorzaken c.q. gaps zijn waardoor klanten uiteindelijk teleurgesteld afhaken, namelijk: Gap 1: Managementperceptie versus klantenverwachtingen Weet het management wel wat de klant wenst? Dus geen kennis. Gap 2: Managementperceptie versus kwaliteitsnormen Worden er wel kwaliteitsnormen geformuleerd? Dus geen doelen en normen vastgesteld. Gap 3: Kwaliteitsnormen versus werkelijke kwaliteit Worden de doelen/normen ook daadwerkelijk gemeten? Dus evaluatie blijft achterwege. Gap 4: Werkelijke kwaliteit versus communicatie naar klanten Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 8 7

8 Maken we waar wat we communiceren naar klanten? Dus we maken niet waar wat we beloven. Mogelijk is er ruis in de communicatie. Gap 5: Klantenverwachtingen versus klantenperceptie Als de verwachting overeenkomt met perceptie of ervaring, dan is de klant tevreden; anders ontevreden of teleurgesteld. 11 a Het gaat om flexibiliteit versus inflexibiliteit, dus regels samenvoegen. De theoretische waarden zijn tussen haakjes in de tabel gezet. ING is: Klantengroepen groot middelgroot klein totaal flexibel 110 (105) 110 (105) 95 (105) 315 (315) niet flexibel 40 (45) 40 (45) 55 (45) 135 (135) Totaal 150 (150) 150 (150) 150 (150) 450 (450) De berekende Chi-waarde is: 4,76 Het aantal vrijheidsgraden is: (3 1) (2 1) = 2 De berekende Chi-waarde (4,76) is kleiner dan de tabelwaarde (5,99), dus er is geen significant verschil tussen de houding van de drie klantengroepen voor wat betreft de flexibiliteit van de ING-bank. N.B. Uit een t-toets blijkt dat er geen (net niet tussen groot en klein) significant verschil is tussen de klantengroepen wat betreft flexibiliteit. b Het gaat om betrouwbaar en niet betrouwbaar, dus regels samenvoegen. De theoretische waarden zijn tussen haakjes in de tabel gezet. ING is: Klantengroepen Groot Middelgroot Klein Totaal betrouwbaar 70 (83,3) 95 (83,3) 85 (83,3) 250 (250) niet betrouwbaar 80 (67,7) 55 (67,7) 65 (67,7) 200 (200) Totaal 150 (150) 150 (150) 150 (150) 450 (450) De berekende Chi-waarde is: 11,14 Het aantal vrijheidsgraden is: (3 1) (2 1) = 2 De berekende Chi-waarde (11,14) is groter dan de tabelwaarde (5,99), dus er is een significant verschil tussen de houding van de drie klantengroepen voor wat betreft de betrouwbaarheid van de ING-bank, dit is met name het geval bij de grote klanten. N.B. Uit een t-toets blijkt dat significant meer grote klanten ING-Bank onbetrouwbaar vinden dan middelgrote bedrijven. Met en tussen andere klantengroepen is er geen significant verschil. Case 8.5 Klantje opvoeden; CRM is uit; lang leve shaping Zin van dit artikel: Klantenprofielen zijn sowieso nuttig, maar zeker bij accountmanagement en CRM. In de huid kruipen van klanten. Wel afhankelijk van de baten/kosten. Je moet mensen aanvullen. Je hebt veel meelopers Kennis van DMU, de rollen van de deelnemers Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 8 8

9 Onzin van dit artikel: Shaping speelt in op ten minste latente behoeften. Shaping zou geen zin hebben als er geen behoeften latent of manifest aanwezig zou zijn. CRM wordt voorgesteld als een systeem/software. CRM is ten principale echter een bedrijfsstrategie. Verkopers vertellen nooit de waarheid; dit duidt op een ouderwets beeld van verkopers. Case 8.6 Buzz marketing en virale marketing 1 Voordelen van buzz marketing: positieve verspreiding van ervaringen door de doelgroep; snelle verspreiding binnen de doelgroep; een sneeuwbaleffect; veel product/marktcombinaties zijn gebaseerd op emotie en beleving (affectief en transformationeel); onderscheidendheid te creëren, basis voor SCA, mits planmatig aangepakt en invloedrijke, geloofwaardige trendsetters worden ingezet. Het nieuws moet ook hot zijn, creatief; buzz marketing kan met relatief weinig budget wordt gerealiseerd. Nadelen van buzz marketing: negatieve verspreiding van ervaringen door de doelgroep; het buzz proces kan vaak niet beheerst worden; waste buiten de doelgroep kan groot zijn, kan de buzz negatief beïnvloeden. Dus niet effectief binnen de doelgroep; moeilijk te hanteren voor traditionele marketeer emotie en beleving is essentieel voor buzz, dit geldt niet voor elk product of markt; mensen zijn grillig en ongeduldig (kort effect); geschikte opinionleader of connector niet altijd makkelijk te vinden; de adverteerder stuurt vaak nog de boodschap, terwijl juist afnemers het nieuws moeten rondbazuinen.. 2 Succesfactoren virale marketingacties zijn: bekende integere afzender, connector of opinion leader; de boodschap moet sterk zijn, aan duidelijkheid niets te wensen over laten; creatie van een wauw-effect, dus aandacht trekken; een heel interessant voorstel of voordeel aanbieden; korte termijn voor actie, steeds weer nieuwe mogelijkheden; software die kan meten waar de meeste drukte heerst in de blogosphere (internetfora), m.b.t. productmerken (van jou en concurrenten); op meerdere kanalen bereikbaar zijn, bijv. SMS, MSM, GSM, (community) sites. 3 Marketingdoelen Buzz tools Effecten Introductie van het product Attention! Bewustwording van het product; tell-a-friend campagnes*) invloedrijke personen, als referenties**). BN ers. online campagnes, w.o. inspelen op de werking van zoekmachines product seeding***), voor-informatie geven over de shoot. TV- waarin BN ers ter sprake komen en Product tonen aan afnemers door mensen die zij vertrouwen. Met online campagnes is een groot bereik mogelijk, dus ter kennismaking. Evenementen zijn zeer zichtbaar en creëren Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 8 9

10 brand exposure & positioning Awareness & Interests Onderscheidend positioneren van het product, t.o.v. concurrenten, bij gekozen segmenten Desire! Verkoop Action Lieke van Lexmond wordt aangekondigd. Tip van de sluier oplichten, betrokken product gekleed in beeld brengen, relatie leggen met andere tvprogramma s of shows. online campaigns tell-a-friend campagnes. invloedrijke personen: BN ers. online campagnes Playboy website, online campaigns product seeding productschaarste & mystery advertising mond-tot-mondreclame en derhalve gratis publiciteit. Awareness = bewustwording! Door tell-a-friend campagnes en online campagnes kan verdere bewustwording in verschillende doelgroepen worden gegenereerd, waardoor potentiële afnemers geïnteresseerd raken. Het merk moet worden geassocieerd met bepaalde invloedrijke personen, boodschappen of evenementen. Het product voelen, proeven. Andere zien aanschaffen. Verlangen vergroten door bepaalde schaarste te kweken of open einde te creëren. * Tell-a-friend campagnes kunnen variëren van een doorstuurmogelijkheid op de website tot referenties en cadeauacties met het doel mond-tot-mondreclame te vergemakkelijken en te belonen. ** Invloedrijke personen (connectors), ondernemingen, tv-programma s, bladen e.d. *** Product seeding: sampling binnen een bepaald netwerk. Case 8.7 Customer life time value of customer value (customer equity) 1 Factoren: het aantal klanten, het aantal nieuwe klanten, het gemiddelde retentiepercentage (trouwheid van klanten), percentage referal rate (het deel nieuwe klanten dat door hele trouwe klanten wordt aangebracht), gemiddelde winst per klant, afhankelijk van omzet per klant, ratio ABC-klanten, kosten per klant. Dus effectiviteit en efficiency, het minimum gewenst rendement (bij netto contante waarde methode). 2 Strategische-marketingactiviteiten: 1 consistentie van strategie (geen stuck in the middle); 2 CRM als business strategy (meer winst per klant) of als instrument; 3 keuze en kennis wat is hun toekomstige waarde van klanten of doelgroepen; 4 invullen van KSF s en vooral de visionaire KSF s (drive in); 5 beheersen van costs & differentiation drivers: o.a. time to market; 6 brand equity (5 factoren); Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 8 10

11 7 effectiviteit van communicatie; 8 invullen van de vier perspectieven van BSC; 9 integratie van ICT-systemen; 10 betrokkenheid van management; 11 de operationele uitwerking. Case 8.8 Met Zoekmachinemarketing valt veel te halen 1 Conversieverhouding of -ratio is de verhouding tussen het aantal gerealiseerde verkopen of bestellingen en responses als aanvragen van informatie. Algemener gesteld: de conversieratio geeft aan hoeveel specifieke activiteiten nodig zijn om in de volgende fase van het verkoopproces te komen. Bijvoorbeeld: gemiddeld vijf maal bellen om een afspraak te realiseren. De conversieratio is dan 20%. 2 Dit is het aantal clicks in relatie tot het aantal ad requests (automatisch oproepen van een advertentie die op de pagina staat). Als iemand een homepage met een enkele advertentie oproept, leidt die ene click tot het opvragen van verschillende hits. De click-rate geeft daarmee een beter beeld van het bezoek aan de site dan het aantal hits. 3 Voordelen 1 Gericht adverteren: Het is bij zoekmachines mogelijk om heel gericht te adverteren. Een regionaal reisbureau gespecialiseerd in Azië kan een vermelding krijgen bij zoektermen als 'India', 'Birma', 'China' en 'Vietnam'. Het reisbureau kan naast de bestemmingen ook nog kiezen voor bijvoorbeeld de zoekwoorden 'Hoorn', 'Medemblik' en 'Enkhuizen' om zo onder ogen te komen van klanten uit de regio waarin het opereert. 2 Kosten relatief laag: De meeste zoekmachines vragen bedragen vanaf 15 tot 20 eurocent per bezoeker (Google vanaf 5 eurocent). Dit zijn 'vanaf'-bedragen. De hoogste plek op het scherm is voor de hoogste bieder. Bij woorden die te maken hebben met hypotheken en levensverzekeringen kunnen de kosten per woord oplopen tot boven de vijf euro. Dit zijn echter uitzonderingen, doorgaans zult u met bedragen tussen de 15 en 50 eurocent al een heel eind komen. Let wel: die prijs is dus onafhankelijk van het aantal woorden dat u kiest. U betaalt enkel voor de bezoeker die doorklikt naar uw website. Uitgaande van een prijs van 20 eurocent per klik heeft u voor euro dus vijfduizend bezoekers op uw site die per definitie geïnteresseerd zijn in wat u te bieden heeft. Een direct offline mail kost al gauw 7, banners & buttons 1,50 en marketing 0,45. 3 Kosten goed te beheersen: De kosten van de betaalde zoekresultaten (ofwel paid listings) kunt u uitstekend in de hand houden. Omdat u betaalt per klik kunt u een maximum instellen dat u wilt betalen. Dit bedrag kunt u zelfs per dag vaststellen. De meeste zoekmachines bieden daarbij tools om in te schatten hoeveel klikken u per dag kunt verwachten op een bepaald zoekwoord en wat andere partijen momenteel betalen voor dit woord. Zo kunt u dus haarfijn uitstippelen hoeveel u van moment tot moment wilt betalen voor uw campagne. 4 Hoge doorklikratio: De doorklikratio ligt volgens de aanbieders hoger dan die van banners en buttons. Google claimt bijvoorbeeld dat de doorklikratio van haar betaalde zoekresultaten vier tot vijf keer hoger ligt dan bij banners. Dat klinkt ook logisch. Doorgaans moet u op zoek naar een publiek van geïnteresseerden. Het adverteren op zoekmachines echter brengt uw bedrijf onder ogen bij mensen die juist op zoek zijn naar uw diensten of producten. Nadelen: 1 Tijdrovend Het kost nogal wat tijd om de juiste woorden te kiezen en ze aan het juiste onderdeel van uw site te koppelen. Om een goede gerichte campagne te voeren, zult u continu uw resultaten moeten analyseren en bijschaven met nieuwe advertentieteksten en nieuwe zoekwoorden. Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 8 11

12 2 Prijsopdrijving De betaalde zoekresultaten worden steeds populairder. Het aantal prominente plekken op zoeksites is eindig. Wie bij Google een woord als 'hypotheek' of 'verzekering' intypt, krijgt tien gesponsorde links, meer dan je in een oogopslag kunt bevatten. Als in de toekomst meer bedrijven van deze manier van adverteren gebruik gaan maken, wordt het dringen. Met prijsopdrijving tot gevolg. 4 Type resultaten performance-indicatoren: aantal bezoekers per bladzijde; frontpage zoekmachine, vóór en ná de vouw; bezoekers versus tijdstippen; conversieratio; doorklikratio. Resulterend in: omzet, kosten (bijv. voor zoekmachinemarketing en -optimalisatie) en winst. Strategische en operationele marketing, Uitwerkingen hoofdstuk 8 12

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 1 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 De juiste klanten via search engine marketing Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie Wat is Zoekmachine Marketing Voor en nadelen van SEA en SEO Webshop/Leadgeneratie

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI 2015 11.45 UUR 14.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie en management Donderdag 18 juni 2015 B / 7 2015 NGO -

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 04

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 04 04 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Interne analysis op verschillende niveau s: F Strategieën kunnen op verschillende niveau

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Webinar - SEA. Koen van den Eeden. Start: 19:00

Webinar - SEA. Koen van den Eeden. Start: 19:00 Webinar - SEA Koen van den Eeden Start: 19:00 1 Voorstellen SEA Bol.com & SEA Tips & Tricks Ontwikkelingen SEA 2 Koen van den Eeden 3 Online Marketing bol.com Online Marketing SEA SEO Prijsvergelijkers

Nadere informatie

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail Inleiding syllabus Pagina s syllabus: Dit is de syllabus bij de UNIZO retail sessie Hoe trekt u online klanten aan?. In deze syllabus hernemen we enkele

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing Hand-outs Groei dankzij zoekmachinemarketing Hoeveel zoekopdrachten verwerkt Google per dag? 3,5 miljard Hoeveel km legt de gemiddelde zoekopdracht af? 2.400 km Uit hoeveel pagina s bestaat het internet?

Nadere informatie

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites.

Vanwege het belang van een goede positionering in de zoekmachines maakt dit standaard onderdeel uit van alle door Webstijl ontwikkelde websites. In webstijl layout / briefpapier Shortlist vooraf, pagina 1 (webstijl opmaak) Link naar website en nieuwsbrief voor meer tips. 3 product actions op pag 1. met de zaak logo bij webactief. 10 internet marketing

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner.

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner. Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van de expertreview van Wemessage. De expertreview biedt inzicht in onze werkwijze, de prestaties en de potentie van jullie Adwords campagne. In de onderstaande expertreview

Nadere informatie

Professionele klanten beoordelen de prestatie van uw contactcenter. Mystery Contact Onderzoek door Stichting KIRC en Top30 Contactcenters

Professionele klanten beoordelen de prestatie van uw contactcenter. Mystery Contact Onderzoek door Stichting KIRC en Top30 Contactcenters Professionele klanten beoordelen de prestatie van uw contactcenter Mystery Contact Onderzoek door Stichting KIRC en Top30 Contactcenters Stichting KlantInteractie Research Centrum 2017 Het belang van klanttevredenheid

Nadere informatie

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling Wie zijn we? Wat is Google Marketing? Google Optimalisatie Google Adwords Google & SEO Workshop Google Analytics

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

Het juiste evenwicht vinden tussen SEO en SEA

Het juiste evenwicht vinden tussen SEO en SEA SEARCH MARKETING TIPS: TIP 1 VAN 8 Het juiste evenwicht vinden tussen SEO en SEA Inleiding Search marketing is niet meer weg te denken uit het online marketinglandschap. Het biedt talloze voordelen ten

Nadere informatie

Audit Flexibiliteit Hogeschool van Amsterdam Flexibilisering

Audit Flexibiliteit Hogeschool van Amsterdam Flexibilisering Audit Flexibiliteit Hogeschool van Amsterdam Flexibilisering Agenda Flexibiliteit Opzet audit Turbulentie in de omgeving en Flexibiliteitsmix Flexibliteitsmatrix Mogelijkheden voor flexibiliteit: primaire

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Raymond Reinhardt 3R Business Development

Raymond Reinhardt 3R Business Development 03 Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Marketingplan, eerste stap: Dit begint met het afbakenen van de markt van het bedrijf: voor wie willen we wat gaan doen

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Antwoordindicaties tussenvragen

Hoofdstuk 4 Antwoordindicaties tussenvragen Hoofdstuk 4 Antwoordindicaties tussenvragen 4.1 Riedel de Haen is een grote onderneming met een internationaal karakter. Is deze organisatie naar uw mening in staat de schat aan interne en externe gegevens

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

Phobos St. Jobsstraat 25 2200 Herentals T +3214232847 F +3214213482 carlo@phobos.be www.phobos.be

Phobos St. Jobsstraat 25 2200 Herentals T +3214232847 F +3214213482 carlo@phobos.be www.phobos.be Google Als zoekmachine verzamelt en ordent Google informatie op het Internet. Wanneer men een zoekopdracht invoert geeft Google een hele reeks zoekresultaten weer, waaronder een lijst met bestanden, artikels,

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven LOKO Mailservice is een full service dienst van www.nieuwsbriefspecialist.nl (Leaflet productinformatie LMS juni 2015) Een professionele

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing zonder grenzen. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing zonder grenzen. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing zonder grenzen door: Daisy Leenders Even voorstellen.. - E&A BEST Websolutions - Daisy Leenders 2 Onderzoek: Online winkelen (internetgebruikers 16-74 jaar) EU, 2008 3 Internet

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing door: Daisy Leenders Even voorstellen.. E&A BEST Websolutions Daisy Leenders 2 Internet Marketing? - Onderdeel van uw totale marketing plan - Onderdeel van uw communicatie mix

Nadere informatie

Zijn advocaten geschikte marketeers?

Zijn advocaten geschikte marketeers? Zijn advocaten geschikte marketeers? Het verkoopproces begint bij het begrijpen van het aankoopproces, ook in de advocatuur De wereld van de advocatuur is ten opzichte van vroeger sterk veranderd. Mensen

Nadere informatie

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens Welkom bij onze presentatie Internet Marketing + Webteksten door: Daisy Leenders en Susan Hermens Even voorstellen.. Wie zijn we en wat doen we? - E&A BEST Websolutions / Daisy Leenders - Kliktaal / Susan

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Google AdWords (SEA)

Google AdWords (SEA) Door op de juiste zoekwoorden te adverteren met Google Adwords kunt u uw business en enorme boost geven! In 9 pagina s wat Google AdWords is en waarom het zo belangrijk is. Inhoudsopgave Voorblad. Pagina

Nadere informatie

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt)

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt) UITWERKINGEN: 1.a Geef vier sociologische startomstandigheden voor ondernemers die Shapero onderkent. (4 x 1 punt) Shapero onderkent de volgende vier startomstandigheden: - breuk in de levensloop; - voorbeeld

Nadere informatie

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10 DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014 Deze ratecard bestaat uit zes blokken. Wij hanteren drie verschillende advertising pakketten; Thema, Performance en RTB. Deze pakketten maak je compleet met

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.2 Tijd: 14.15 15.15 uur (60 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM)

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van teksten uit het boek: Interactieve Marketing, van Reijsen, M. Zweers, T. Jansen, H. Pearson Education

Nadere informatie

The Long Tail. in zoekmachinemarketing

The Long Tail. in zoekmachinemarketing The Long Tail in zoekmachinemarketing Copyright Traffic Builders B.V. 2007 - Alle rechten voorbehouden 2 Inhoudsopgave The Long Tail : Online zoek- & koopproces The Long Tail Vertaling naar zoekmachinemarketing

Nadere informatie

Adverteren op Google in de praktijk

Adverteren op Google in de praktijk Adverteren op Google in de praktijk 2 97% van de consumenten gebruikt Google Google AdWords 5 stappen om in te stellen Hoe hoog komt jouw bedrijf Klikprijs en kwaliteit Campagne structuur Doelen 3 Warming-up:

Nadere informatie

Netwerk023: Workshop Google AdWords. 6 november 2009

Netwerk023: Workshop Google AdWords. 6 november 2009 Netwerk023: Workshop Google AdWords 6 november 2009 1 Kennismaking 2 Vinden Search Engine Marketing 25 augustus 2009 Search Engine Marketing is het specialisme dat webpagina's vindbaar maakt bij zoekdiensten.

Nadere informatie

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten)

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van Amant. De eerste stappen op het gebied van

Een kijkje in de keuken van Amant. De eerste stappen op het gebied van Een kijkje in de keuken van Amant De eerste stappen op het gebied van CRM Strategische visie 2006-2009 Bewuste keuze voor klantpartnerschap (CI) Mensgericht en zelfbewust Anticiperen op groeimarkt en marktwerking

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf.

5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf. 5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf. Retargeting is het process van het plaatsen van een tracking code op een website bezoeker zijn browser met de doelstelling om gerichte adverenties

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief Bibliotheek Hoorn

Digitale Nieuwsbrief Bibliotheek Hoorn Digitale Nieuwsbrief Bibliotheek Hoorn Gemaakte keuzes en het optimaal inzetten van onze digitale nieuwsbrief binnen de marketingmix. Achtergrond informatie - 20.918 bibliotheekleden t.o.v. 72.172 inwoners

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Thema 5. Strategisch management

Thema 5. Strategisch management Thema 5 Strategisch management 1. Strategie van een onderneming: definitie en typologie De strategie van een onderneming verwijst naar het GEDRAG van de onderneming. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Basismodel dienstenmarketing. Klant

Basismodel dienstenmarketing. Klant Naam: Basismodel dienstenmarketing Hippische diensten / Hippische producten Concurrentie en andere omgevingsinvloeden Dienstverlener Klant Relatie Dienstverleningsproces Dienst/Product Welke diensten biedt

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Intakemeeting: Opstellen communicatieplan

Intakemeeting: Opstellen communicatieplan Intakemeeting: Opstellen communicatieplan Omdat jouw bedrijf dat verdient. Omdat het je helpt om je doelstellingen te bereiken. Omdat het je richting geeft. Jouw communicatieplan maakt je boodschap helder,

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS

VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS Strategie Concept Creatie Inhoudsopgave Verhoog uw online vindbaarheid met Google AdWords 3 Google AdWords pakketten 4 Uitleg Google AdWords 5 De kleine

Nadere informatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie Welkom op de Wijzer Workshop Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie 2005 2004 1 Workshop Wijzers 1. Ontvangst 2. Kennismaking 3. Wijzers 1 t/m 5 4. Uitwerking Wijzers 5. Pauze 6. Wijzers 6

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

VERSIE 2.5 WELKOM. Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits

VERSIE 2.5 WELKOM. Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits VERSIE 2.5 WELKOM Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits - Inhoudsopgave - Algemene introductie Persoonlijke achtergrond Voor- en nadelen van verkopen via internet Internet als verkoopkanaal Een

Nadere informatie

GRATIS Marketing & Sales Scan

GRATIS Marketing & Sales Scan GRATIS Marketing & Sales Scan BUILD YOUR BRAND LIVE YOUR BRAND BOOST YOUR BUSINESS 1 OPT IONS UNLIMITED 1. Over jou OVER JOU 1. Hoe lang ben je zelfstandig ondernemer? 2. Wat is je achtergrond? Wat deed

Nadere informatie

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN?

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN? Google Adwords INTRODUCTIE Online advertising of online adverteren stijgt de afgelopen jaren absurd snel. Mensen gebruiken nu meer dan ooit het medium internet. Men bereikt meer mensen dan via radio, TV

Nadere informatie

Whitepaper: De perfecte landingspagina

Whitepaper: De perfecte landingspagina Whitepaper: De perfecte landingspagina Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 De perfecte landingspagina Het gebruik van aparte landingspagina s op je website kan de verkoop van je dienst

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Waarom displayadvertenties belangrijk zijn. Het Google Display Netwerk. Het Google Display Netwerk. Waarom displaycampagnes

Waarom displayadvertenties belangrijk zijn. Het Google Display Netwerk. Het Google Display Netwerk. Waarom displaycampagnes Het Google Display Netwerk. Waarom displaycampagnes Agenda. Waarom online adverteren? Wat is het Google Display Netwerk? Koopcyclus van klanten Waarom het Google Display Netwerk? De juiste targetingopties

Nadere informatie

Google adwords 10 nuttige Google adwords tips Door Helene van der Meijs van Stad.nl

Google adwords 10 nuttige Google adwords tips Door Helene van der Meijs van Stad.nl STAD.NL Google adwords 10 nuttige Google adwords tips Door Helene van der Meijs van Stad.nl Welkom bij de presentatie over Google Adwords en goede alternatieven WELKOM 2 WAT IS HET DOEL VAN GOOGLE ADWORDS

Nadere informatie

ANTWOORDFORMULIER CASEMETHODIEK-IN-VIJF-STAPPEN

ANTWOORDFORMULIER CASEMETHODIEK-IN-VIJF-STAPPEN ANTWOORDFORMULIER CASEMETHODIEK-IN-VIJF-STAPPEN Titel van de case: De Winter Superjachten: moet het roer om? Naam: Datum: Studentnummer: Marcel Flipse 19-9-2012 1473379 STAP 1: KNELPUNTEN EN RELEVANTE

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Marketingomgeving Deel 1 Strategische Marketing Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Strategische

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Een zoekmachine optimalisatie van uw website is helemaal niet duur, en levert gegarandeerd nieuwe klanten op!

Een zoekmachine optimalisatie van uw website is helemaal niet duur, en levert gegarandeerd nieuwe klanten op! Algemeen Is uw site gemakkelijk terug te vinden in de zoekresultaten bij de zoekmachines zoals Google, MSN, Yahoo? Bent u tevreden over het aantal bezoekers op uw website? Levert uw website het resultaat

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf SEARCH Gevonden worden met uw bedrijf Agenda 1. Zoeken op internet 2. Zoekmachine optimalisatie 3. Zoekmachine adverteren 4. Vervolgstappen 2 Zoeken op internet 3 Eén van de meest populaire online activiteiten

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE2 Marketingplanning

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE2 Marketingplanning dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, communicatie en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling

Nadere informatie

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier!

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier! INLEIDING Google AdWords is een zeer krachtig advertentieplatform. Bijna geen enkel ander advertentienetwerk kan tippen aan AdWords. De vele functies maken het mogelijk om je doelgroep heel gericht te

Nadere informatie