F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)"

Transcriptie

1 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

2 Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3

3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES VOORDAT U DEZE F-SECURE SOFTWARE INSTALLEERT OF GEBRUIKT DE VOLGENDE WETTELIJKE VOORWAARDEN ('VOORWAARDEN') DOOR. DOOR DE OPTIE VOOR AKKOORD GAAN TE SELECTEREN, OF DOOR DE SOFTWARE OF OP SOFTWARE GEBASEERDE SERVICE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN DAT U (HETZIJ EEN INDIVIDU OF EEN ENTITEIT) DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT ER WETTELIJK DOOR TE ZIJN GEBONDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, GEBRUIKEN OF KOPIËREN. Deze voorwaarden gelden voor alle programma s en op software gebaseerde webtoepassingen van F-Secure waarvoor u een licentie hebt ontvangen, inclusief ondersteuningshulpprogramma s, webportals die uw gebruik van de Software rechtstreeks ondersteunen, de bijbehorende documentatie en eventuele updates en upgrades van het bovenstaande (samen de Software genoemd). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op programma's die aan u zijn verstrekt als onderdeel van de aangeschafte licentie of een aanverwante serviceovereenkomst waarbij deze voorwaarden specifiek zijn toegevoegd. U erkent en accepteert dat de Software onderhevig is aan bepaalde beperkingen zoals het gebruiksdoel en bepaalde technische vereisten waaronder (maar niet beperkt tot) het besturingssysteem, opslagruimte, de geografische locatie of de netwerkconnectiviteit. COMMERCIËLE LICENTIE Afhankelijk van de betaling van de toepasselijke licentiekosten en afhankelijk van de vraag of is voldaan aan de volgende voorwaarden en condities, wordt u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht toegekend om de gespecificeerde Software te gebruiken gedurende een specifieke periode zoals is overeengekomen tussen uzelf en F-Secure of haar distributeurs. F-Secure en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend. U mag: A) De Software slechts installeren en gebruiken op het aantal units (meestal handheldapparaten, personal computers, servers of andere hardware, samen 'Apparaat' genoemd) dat wordt vermeld op het licentiecertificaat van F-Secure voor de Software, de toepasselijke factuur, de productverpakking of de overeenkomst waaraan deze Voorwaarden zijn toegevoegd. Als de Software en/of de services ervan worden gedeeld via een netwerk of de Software wordt gebruikt om verkeer te filteren op servers, firewalls of gateways, moet u over een licentie beschikken voor de scancapaciteit of het volledige aantal gebruikers waarvoor de Software services verleent. In dergelijke gevallen mag u de Software installeren op zoveel units als nodig is; B) Kopieën van de software maken, uitsluitend voor installatie- en back-updoeleinden. En C) Het aantal licenties uitbreiden door meer licenties aan te schaffen. VRIJE LICENTIE EN EVALUATIELICENTIE Dit hoofdstuk is van toepassing wanneer u een evaluatie-, bèta- of freewareversie van de Software gebruikt, downloadt of installeert, of u door F-Secure of haar distributeur uitdrukkelijk voor evaluatiedoeleinden een licentie is verleend. Dergelijke licenties worden altijd op niet-exclusieve en niet-overdraagbare basis toegekend. Licenties die worden toegekend voor deze Software (en daaraan verbonden services) onder deze regelingen kunnen vaker worden gewijzigd dan commerciële licenties voor software, en hebben mogelijk gebruiksanalyse en advertentiefuncties verbeterd. Omdat de licentie niet-toerekenbaar is, verklaart u dat; (i) F-Secure in geen geval verplicht is ondersteunings- of onderhoudsservices te leveren, en dat (ii) F-Secure uw licentie voor de Software, de beschikbaarheid of functies ervan, mag beëindigen, beperken of de beschikbare quota opnieuw mag aanpassen of gratis functies mag omzetten naar factureerbare. Zelfs als u toegevoegde functies voor dergelijke Software hebt aangeschaft, is het bovenstaande van toepassing op de gehele Software. De bovenstaande wijzigingen of een lange periode van inactiviteit kunnen ook leiden tot verwijdering of beperking van de toegang tot de inhoud die u via de Software beheert. Wanneer dergelijke wijzigingen invloed hebben op uw gebruik van de Software, wordt u afzonderlijk op de hoogte gesteld. Dit type licentie wordt voor een

4 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 4 beperkte periode verleend of totdat het door middel van een afzonderlijke melding wordt beëindigd. Wanneer de licentie voor een beperkte periode wordt verleend, wordt de licentie alleen verstrekt voor het evalueren van de Software, en uitsluitend voor een vastgestelde evaluatieperiode, die aanvangt op het moment dat de Software in eerste instantie door u wordt gedownload of bij u wordt afgeleverd. Na de vastgestelde tijdsperiode dient u een licentie voor de Software aan te schaffen bij F-Secure of haar distributeur, of de Software te vernietigen en het gebruik ervan te staken. LICENTIE VOOR GRATIS HULPPROGRAMMA'S Een niet-commerciële licentie is van toepassing wanneer u Software gebruikt, downloadt of installeert die beschikbaar is gemaakt door F-Secure of de distributeur om als supplement of casusspecifiek hulpprogramma te gebruiken. Dergelijke Software is gedurende een beperkte periode aan u gelicentieerd met een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie en is niet bedoeld voor doorlopende beveiliging van inhoud of voor andere lange-termijndoeleinden. F-Secure behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid dit type Software te gebruiken, op elk moment te beëindigen en is niet verplicht ondersteuning of onderhoudsservices te leveren. LICENTIEBEPERKINGEN U mag niet: A) De Software installeren en gebruiken in strijd met deze Voorwaarden, het licentiecertificaat van F-Secure of andere bijbehorende documentatie. B) Kopieën van de Software doorgeven aan een derde partij, de Software langs elektronische weg overbrengen naar een computer die toebehoort aan een derde partij, of een derde partij toestaan de Software te kopiëren, behalve en voor zover deze activiteit uitdrukkelijk in de betreffende documentatie wordt vermeld. C) De Software of enig deel ervan wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren, leasen, doorverkopen en distribueren, of afgeleide producten op basis van de software en/of verwante bestanden maken, waaronder (maar niet beperkt tot) databases, nieuws, beschrijvingen of andere inhoud). D) De Software en/of verwante bestanden, waaronder (maar niet beperkt tot) databases, nieuws, beschrijvingen of communicatie tussen toepassingen) decompileren, reverse engineeren, demonteren of op andere wijze omzetten naar een door mensen waarneembare vorm (uitgezonderd voor zover dit is toegestaan onder verplichte copyrightwetgeving), aangezien de Software handelsgeheimen van F-Secure bevat of kan bevatten. E) De documentatie gebruiken voor andere doeleinden, behalve voor het ondersteunen van uw gebruik van de Software. F) De licentieautorisatiecode die is verstrekt voor de installatie van de toepassing (inclusief, maar niet beperkt tot, de abonnementscode) bekend maken aan een derde partij. G) De software of delen daarvan gebruiken om een product of service te implementeren voor gebruik op of met de Software voor een ander doel dan waarvoor de Software wordt geleverd, of H) De software gebruiken of inhoud publiceren, distribueren en/of verkrijgen (i) die niet direct verwant is met producten en/of services van F-Secure en (ii) niet verwant zijn met beveiliging (of enige updates van dergelijke software of inhoud). Neem rechtstreeks contact op met F-Secure als u geïnteresseerd bent in andere rechten voor de Software dan die welke u in deze Voorwaarden zijn toegekend. TITEL Titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in de Software blijven in handen van F-Secure en/of haar licentiegevers. De Software is beschermd door de auteurswet en internationale verdragen op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom. OPENSOURCELICENTIES U erkent dat bepaalde onderdelen van de Software mogelijk vallen onder zogenoemde 'open source'-softwarelicenties ( OSS-licenties ), wat betekent dat alle softwarelicenties die zijn goedgekeurd als

5 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 5 opensourcelicenties door het Open Source Initiative of sterk overeenkomende licenties, waaronder zonder enige beperking elke licentie die, als voorwaarde van distributie van de softwarelicentie onder een dergelijke licentie, is vereist dat de distributeur de Software beschikbaar stelt in broncode-indeling ('Open Source-onderdelen'). Met betrekking tot de Open Source-onderdelen zijn de volgende bepalingen van toepassing; i.) voor zover uitdrukkelijk is vereist door de OSS-licenties, zullen de voorwaarden van relevante OSS-licenties (inbegrepen in het bijzonder het bereik van de licentie evenals uitsluitingen van garanties en aansprakelijkheden) van toepassing zijn op het/de betreffende Open Source-onderdeel/onderdelen in plaats van deze voorwaarden en ii) voor zover de van toepassing zijnde voorwaarden van OSS-licenties de beperkingen in deze Voorwaarden belemmeren, zullen dergelijke beperkingen niet van toepassing zijn op de betreffende Open Source-onderdelen. Deze OSS-licenties die betrekking hebben op de betreffende Open Source-onderdelen, bevinden zich in de installatiemap van de Software of op een andere locatie die is aangeduid in de Software, indien dit wordt vereist door de voorwaarden van OSS-licenties. BEPERKTE GARANTIE EN UITSLUITINGEN Beperkte garantie op de media. F-Secure garandeert dat de fysieke media, indien deze er zijn, geproduceerd door F-Secure waarop de Software is opgenomen bij normaal gebruik vrij zijn van gebreken in materiaal en afwerking voor een periode van 30 dagen vanaf de leveringsdatum. F-Secure geeft geen garantie op media als de Software is geleverd in een pakket of met een apparaat van een derde partij. Eventuele geïmpliceerde garanties op de media, inclusief geïmpliceerde garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot een periode van 30 dagen vanaf de leveringsdatum. F-Secure zal naar eigen keuze de media vervangen of de aankoopprijs van de media restitueren. F-Secure is niet aansprakelijk voor het vervangen of restitueren van de aanschafprijs van media die zijn beschadigd door ongelukken, misbruik of verkeerde toepassing. Uitsluiting van garantie op Software. DE SOFTWARE WORDT 'ALS ZODANIG' GELEVERD, ZONDER GARANTIES. F-SECURE, HAAR LICENTIEGEVERS EN DISTRIBUTEURS STAAN NIET IN VOOR DE CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS VAN DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE. F-SECURE EN HAAR LICENTIEGEVERS EN DISTRIBUTEURS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN TITEL, BESCHIKBAARHEID, PRESTATIES, GEEN INBREUK MAKEN, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U NEEMT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR WAT BETREFT DE RESULTATEN EN PRESTATIES VAN DE SOFTWARE EN BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE OP ZICH. Volledige garantieverklaring. De beperkte garantie op media die in de bovenstaande paragraaf wordt aangegeven, is de enige garantie die wordt gedaan door F-Secure. In geen geval zullen mondelinge of schriftelijke informatie of instructies verstrekt door F-Secure, haar dealers, distributeurs, agenten of medewerkers het bereik van de voorgaande beperkte garantie in enig opzicht vergroten. U mag u niet verlaten op dergelijke informatie en instructies. Sommige rechtsgebieden staan het uitsluiten van expliciete of geïmpliceerde garanties niet toe. De bovenstaande uitsluiting is derhalve mogelijk niet op u van toepassing. Daarnaast kunt u nog andere rechten hebben, die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Beperkte aansprakelijkheid voor bepaalde schadecategorieën. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN F-SECURE, HAAR WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, BESTANDEN, STORING VAN APPARATEN OF TOEPASSINGEN, OF ANDERE COMMERCIËLE OF ECONOMISCHE VERLIEZEN, VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE, ZELFS INDIEN F-SECURE IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Beperking van samengestelde aansprakelijkheid. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN F-SECURE, HAAR LICENTIEGEVERS OF HAAR DISTRIBUTEURS TEN OPZICHTE VAN U VOOR WERKELIJKE SCHADE DOOR WELKE OORZAAK OOK ZAL IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT DOOR U VOOR DEZE SOFTWARE IS BETAALD. BIJ SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN STORING VAN DE SOFTWARE DIE TOT VERLIES, BESCHADIGING, ONBEVOEGDE ONTHULLING

6 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 6 OF LANGDURIGE NIET-BESCHIKBAARHEID VAN DE INHOUD LEIDT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID NADRUKKELIJK BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR UW SOFTWARELICENTIE IS BETAALD, GEDURENDE ZES MAANDEN DIRECT VOORAFGAANDE AAN EEN DERGELIJKE STORING. Onvervreemdbare consumentenrechten, vruchtgebruikers van Voorwaarden. In sommige rechtsgebieden is beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet of slechts ten dele op u van toepassing is. Niets in deze Voorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten van enige partij die als consument fungeert. F-Secure treedt op ten behoeve van haar medewerkers, distributeurs, licentiegevers, leveranciers en dochtermaatschappijen voor het uitsluiten en beperken van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid, zoals gesteld in deze Voorwaarden, maar in geen enkel ander opzicht en voor geen enkel ander doel. Beperking van aansprakelijk volgende Duitse en Oostenrijkse wetgeving. Wat betreft licenties die zijn aangeschaft door consumenten die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk, zijn de volgende beperkingen van de aansprakelijkheid van toepassing in plaats van paragraaf 1 en 2 hierboven: met betrekking tot claims voor schadevergoeding, claims voor compensatie van kosten of andere claims voor verplichtingen, ongeacht of deze voortkomen uit contract, onrechtmatige daad, schending van wettelijke verplichtingen of anderszins onder deze licentie, is het volgende van toepassing: F-Secure, haar licentiegevers, distributeurs of leveranciers zullen zonder enige beperking verantwoordelijk zijn (i) voor opzettelijk veroorzaakte schade of schade door grove nalatigheid, (ii) voor claims volgens de Duitse/Oostenrijkse Product Liability Act en (iii) in het geval van het schenden van leven, lichaam of gezondheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid, is het volgende van toepassing: F-Secure, haar licentiegevers, distributeurs of leveranciers zullen alleen aansprakelijk zijn voor zover zij een essentiële contractuele verplichting (fundamentele contractuele verplichting) hebben geschonden. Deze aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot de contractueel typische en te verwachten schade in het geval van materiële en financiële schade. INHOUD Naast andere voorwaarden in deze Overeenkomst zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing op Software met inhoudssynchronisatie en backupfuncties. Doel. De Software voor inhoudsbeheer is beschikbaar gesteld aan u voor het maken van backups, overdragen, bekijken, bewerken, aanpassen, kopiëren, synchroniseren en delen (samen 'beheren' genoemd) van inhoud (i) die zich op uw apparaat bevindt en op aangewezen externe services, (ii) waarvoor u beschikt over de rechten voor reproductie en/of communicatie en (iii) die niet illegaal is volgens de van toepassing zijnde wetten. De Software is geen archiveringssoftware. Gebruiksbeperkingen. De Software is alleen bedoeld voor het beheren van individuele bestanden van algemeen gebruikte desktoptoepassingen, zoals document-, foto- en videobestandsindelingen. De Software kan ook worden gebruikt voor het beheren van bestanden/gegevens in services van derden, maar er wordt geen backup gemaakt van bestanden van dergelijke bronnen. De beheermogelijkheden van de Software kunnen per apparaat verschillen. De Software is niet bedoeld voor het beheren van (i) inhoud van/beschikbaar gemaakt via bedrijfsnetwerkservices, (ii) programma's, (iii) besturingssystemen of (iv) gegevensindelingen die worden opgeslagen op servers zoals maar niet beperkt tot databases. U zult niet proberen de Software te gebruiken om backups te maken van inhoud die niet op uw Apparaat en/of interne computerhardware is opgeslagen (bijvoorbeeld gegevens op externe opslagapparaten of op een intern en/of extern netwerk). Bewerkingen worden standaard automatisch uitgevoerd door de Software gedurende een vastgestelde periode afhankelijk van verwante technische beperkingen en daarom wordt geen garantie gegeven voor de specifieke tijdsduur waarin de backupbewerkingen voltooid zullen worden. Kosten voor gegevensoverdracht. U erkent dat het gebruik van Software tot aanvullende kosten voor gegevensoverdracht kan leiden. Dergelijke aanvullende kosten kunnen variëren naargelang het type apparaat/verbinding/operatornetwerk, en dergelijke kosten zijn voor uw rekening, niet voor die van F-Secure. Verwijderde inhoud. Inhoud die via de Software is opgeslagen, kan worden verwijderd vanwege Software-instellingen, quotawijzigingen of uw opdrachten. F-Secure is in geen geval verplicht uw inhoud na beëindiging of het verlopen van de licentie te bewaren, maar kan de inhoud/gegevens hiervan voor een beperkte periode bewaren in overeenstemming met het privacybeleid of kan naar eigen goeddunken een respijtperiode bieden.

7 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 7 Toegestane inhoud. U dient zich te onthouden van het beheren van (i) illegale of inbreuk makende inhoud, (ii) onwettige, aanstootgevende, beledigende, obscene, pornografische, intimiderende, smadende of anderszins ongepaste inhoud of materiaal, of (iii) inhoud die in strijd is met de richtlijnen voor toelaatbare inhoud die worden gehanteerd door de operator bij wie u de Software hebt verworven. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u zich volledig zult houden aan de voorwaarden van de copyrightwetten en garandeert dat u over de vereiste rechten en toestemming beschikt als u inhoud met derden deelt. U WORDT ER DAAROM AAN HERINNERD DAT ELKE REPRODUCTIE, COMMUNICATIE VAN EEN WERK EN/OF UITZENDING VAN EEN VOORSTELLING, EEN GELUIDSOPNAME OF EEN VIDEO-OPNAME DIE IS GEMAAKT ZONDER TOESTEMMING EEN MISDRIJF IS OP GROND VAN COPYRIGHTSCHENDING. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die wordt beheerd met behulp van de Software en meer algemeen voor uw gebruik van de Software. U wordt ervan op de hoogte gesteld dat F-Secure en haar distributeurs samenwerken met de betreffende instanties met betrekking tot illegale of inbreuk makende inhoud die door u wordt beheerd of overgedragen, en hebben het recht om het gebruik van de Software voor dergelijke activiteiten te beëindigen of te voorkomen en om dergelijke inhoud te verwijderen of de toegang ertoe te verhinderen. Vrijwaring. U alleen bent verantwoordelijk voor de inhoud waarvan met gebruikmaking van de Software een backup wordt gemaakt, en die met gebruikmaking van de Software wordt overgedragen of opgeslagen, en meer in het algemeen voor uw gebruik van de Software. U vrijwaart, verdedigt en beschermt F-Secure, haar distributeurs, leveranciers (samen de Gevrijwaarden genoemd) tegen (i) alle kosten, vergoedingen, claims en aansprakelijkheden die worden ingebracht en/of acties die worden ondernomen tegen de Gevrijwaarden, waaronder (onbeperkt) juridische adviezen van buitenaf en advocaatkosten die het gevolg zijn van onwettig gedrag en/of schending van de rechten van derden, en/of (ii) eventuele schade die u veroorzaakt door het gebruik van de Software. Beveiliging en toegang tot inhoud. U bent geïnformeerd dat, hoewel er inspanningen worden gedaan om de toegang tot en overdracht van inhoud te beveiligen tegen inbreuken door derden, F-Secure niet kan garanderen dat dergelijke inbreuken niet gebeuren als gevolg van de onwettige interceptie van gegevensoverdrachten, beveiligingsinbreuken op gegevensverzamelingen, de onjuiste of onvolledige implementatie van beveiligingsmaatregelen bij gebruikersapparatuur of browsers. U alleen bent verantwoordelijk voor het beheer van uw inhoud, waaronder het verlenen van toegang tot de inhoud. Als u inhoud deelt, heeft iedereen die een exemplaar van de koppeling ontvangt, toegang tot de bestanden die u hebt gedeeld. F-Secure of haar distributeurs kunnen niet aansprakelijk worden gehouden wanneer onbevoegden zich toegang verschaffen tot de inhoud die u deelt of opslaat met gebruikmaking van de Software. PRIVACY Persoonlijke gegevens. Met betrekking tot de Software en voor het onderhouden van klantrelaties, moet F-Secure mogelijk persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot uw gebruik van de Software en bijbehorende services. Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld, bestaan doorgaans uit i) gegevens die u actief naar ons verzendt (bijvoorbeeld contact-/registratiegegevens, informatie die is verstrekt om een ondersteuningsprobleem op te lossen) en/of ii) gegevens die automatisch door de Software zijn verzameld of die zijn geactiveerd door uw gebruik van bepaalde functies (zoals informatie over licentie/apparaat/software, telefoonnummers, informatie over uw activiteit op uw gebruikersaccount en de geografische locatie van uw Apparaat). Uw inhoud. Het bovenstaande is ook van toepassing op de inhoud die u beheert of waar u een backup van maakt via de Software. F-Secure beperkt de zichtbaarheid van uw inhoud en beschouwt deze als privé, met uitzondering van gevallen waarin F-Secure een wettelijke toegang tot deze inhoud heeft. Technische gegevens en beveiligingsgegevens. Om F-Secure in staat te stellen om u services met betrekking tot de Software aan te bieden en deze services verder te ontwikkelen, moet de Software in staat zijn gegevens te verzamelen met betrekking tot softwaretoepassingen, internet, uw apparaat, uw inhoud en het gebruik van het bovenstaande. Dergelijke gegevens worden meestal verzameld in de vorm van objectbeveiligingsgegevens, analysegegevens, statistieken, bestandsmetagegevens, locatiegegevens en andere gelijkaardige gegevens. Dit type gegevens wordt waar mogelijk samengevoegd of anders anoniem gemaakt. Analysegegevens. Om F-Secure in staat te stellen de Software en bijbehorende services te onderhouden, ontwikkelen en verbeteren, kan de Software ook gegevens verzamelen over prestaties, omgeving en gebruik

8 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 8 van de Software, en uw feedback over dezelfde. Dit type gegevens wordt waar mogelijk samengevoegd of anders anoniem gemaakt. Overdracht. F-Secure mag de bovenstaande gegevens verder vrijgeven of overdragen aan haar dochtermaatschappijen, sub-contractanten, distributeurs en operatorpartners. Dergelijke partijen zijn mogelijk binnen de EEG of buiten de EEG gevestigd. Overdracht van gegevens gebeurt op een veilige manier. F-Secure kan ook gegevens verwerken en onthullen indien dit noodzakelijk is bij het behartigen van wettige belangen met inachtneming van de toepasselijke wetten. Meer informatie. De verzamelde gegevens variëren per Software. Meer gedetailleerde informatie over persoonlijke gegevens die worden verwerkt alsook contactinformatie vindt u in het betreffende privacybeleid van F-Secure. Het privacybeleid van F-Secure wordt vermeld in de gebruikersinterface van het product of in het privacygedeelte van de website van F-Secure. DOOR U AAN F-SECURE VERSTREKTE BEVOEGDHEDEN Om ervoor te zorgen dat de Software functioneert zoals bedoeld, machtigt u F-Secure om het volgende te doen indien dit nodig is om de betreffende services aan u te leveren. Beveiligingsactiviteiten. U machtigt F-Secure om namens u verdachte bestanden die uitvoerbare code bevatten, van uw apparaat naar back-endsystemen van F-Secure te kopiëren, zodat F-Secure deze effectiever kan analyseren op kwaadwillende activiteiten. Uw bestanden overdragen. Als u ertoe bijdraagt dat er een backup wordt gemaakt van uw inhoud, deze wordt overgedragen, gekopieerd, gedupliceerd, aangepast, gewijzigd, gebruikt, gesynchroniseerd of gepubliceerd door gebruik te maken van de Software, stemt u ermee in dat F-Secure (en/of de operatorpartner van F-Secure, indien van toepassing) eveneens namens u dezelfde inhoud mag verwerken om de Software te laten functioneren. In die zin verleent u F-Secure (en/of de operatorpartner van F-Secure, indien van toepassing) een licentie om de inhoud voor zover nodig te verwerken om ons in staat te stellen u de toepasselijke inhoudsbeheerservices te bieden. U behoudt het beheer van uw inhoud. ALGEMEEN Geschiktheid. De Software is van tijd tot tijd onderhevig aan bepaalde functionele beperkingen zoals aangegeven door F-Secure (of door de distributeur van F-Secure bij wie u deze licentie hebt verkregen). U erkent hierbij en bevestigt dat u voorafgaand aan het registreren van de Software hebt gecontroleerd of deze geschikt is voor uw eigen behoeften. Wijzigingen. F-Secure werkt doorlopend aan de verbetering van haar services. F-Secure behoudt zich het recht voor om voorzieningen of functies van de Software aan te passen om u betere producten of services te leveren, om deze af te stemmen op wijzigingen in de markt of regelgevingen, en om daarop volgende technische problemen vast te stellen of om andere vergelijkbare, geldige redenen. Daarom moet F-Secure af en toe upgrades en wijzigingen aan de Software doorvoeren. Dergelijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe functies of het verwijderen van bestaande functies. U wordt aanbevolen de nieuwste versie van de Software te gebruiken voor een optimale beveiliging en bruikbaarheid. F-Secure behoudt zich het recht voor om het onderhoud en de ondersteuning van bepaalde versies of bepaalde besturingssystemen van de Software te beëindigen voor zover dit gangbaar gebruik is in de levenscyclus van dergelijke producten. Aangezien de meeste Software van F-Secure berust op regelmatige updates, kan dit ertoe leiden dat de Software onbruikbaar wordt. Gebruik van Software waarvoor het onderhoud is beëindigd, wordt niet aanbevolen en dit gebruik valt volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid. Meer informatie over de levenscyclus van producten vindt u op de website van F-Secure. Aangezien de Software in de loop van uw abonnement waarschijnlijk zal evolueren en veranderen, moet F-Secure deze Voorwaarden mogelijk herzien in verband met updates. De herziene Voorwaarden zijn automatisch van toepassing op de desbetreffende versies van de Software die samen met de herziene Voorwaarden worden gedistribueerd. Indien een deel van deze Voorwaarden ongeldig en niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de rest van de Voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven. Aanvullende voorwaarden. De Software kan internettoepassingen of -portals ( sites ) bevatten. Voor het gebruik van dergelijke sites gelden aanvullende voorwaarden. U zegt toe, dergelijke sites te raadplegen voor aanvullende gebruiksvoorwaarden en dergelijke sites alleen dienovereenkomstig te zullen gebruiken. Dergelijke

9 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 9 sites kunnen ook de sites van de distributeurs van F-Secure of van derden zijn. F-Secure is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden. Beschikbaarheid. U bent ervan op de hoogte gesteld en accepteert hierbij dat de Software in zijn geheel of gedeeltelijk tijdelijk niet beschikbaar kan zijn/kan worden onderbroken om reparaties, upgrades of onderhoud uit te voeren of om redenen die redelijkerwijs niet door F-Secure kunnen worden geregeld (force majeure). F-Secure, haar licentiegevers of distributeurs kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van dergelijke onderbrekingen en zullen ervoor zorgen dat de beschikbaarheid/werking van de Software zo snel als redelijkerwijs mogelijk is weer wordt hersteld, afhankelijk van de technische problemen die worden ondervonden. Beëindiging. Onverminderd enige andere rechten voor beëindiging of expiratie in deze Voorwaarden of onder contract of onder de wet, zal uw licentie voor de Software direct eindigen zonder enige kennisgeving als u een van deze Voorwaarden schendt of de functies van de Software voor andere doeleinden gebruikt dan die welke in de officiële documentatie worden genoemd. Indien F-Secure constateert dat u de Software gebruikt (i) op een manier dat deze Voorwaarden, (ii) andere toepasselijke voorwaarden of (iii) de beoogde doeleinden schendt, (iv) op een duidelijk excessieve manier, of (v) op een manier waardoor het gebruk van een derde partij in gevaar komt (bijv. door de beschikbare bandbreedte te monopoliseren), behoudt F-Secure zich het recht voor (i) uw licentie niet te verlengen, (ii) uw gebruik van de Software en/of een deel hiervan te beperken (zoals het verkleinen van beschikbare opslagruimte) en/of (iii) de licentie te beëindigen. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen F-Secure en de distributeur van F-Secure die de Software aan u levert, beschikken F-Secure en haar distributeur over de mogelijkheid om u op de hoogte te stellen van vroegtijdige beëindiging van uw licentie. In het geval van dergelijke beëindiging hebt u geen recht op restitutie, schadevergoeding of een andere compensatie van F-Secure. De Voorwaarden met betrekking tot de beperkingen voor het gebruik blijven ook na elke beëindiging van kracht. Exportbeperkingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Software onderhevig kan zijn aan beperkingen en regelingen die worden opgelegd door nationale wetten en voorschriften, waaronder (maar niet beperkt tot) de exportvoorschriften van de Europese Unie of de United States Export Administration Act (samen de Exportregels genoemd). U verklaart zich ermee akkoord dat noch de Software noch een rechtstreeks product hiervan is of zal worden verworven, verzonden, overgedragen of opnieuw geëxporteerd, hetzij direct, hetzij indirect, naar een land waarvoor deze export verboden is volgens de Exportregels en de bepalingen die hieronder vallen, en dat zij niet zal worden gebruikt voor doeleinden die onder ditzelfde verbod vallen. Door de Software te gebruiken, gaat u akkoord met het bovenstaande en u verklaart en garandeert dat u zich aan de Exportregels zult houden bij het exporteren of opnieuw exporteren of importeren van de Software of onderliggende informatietechnologie. Verder verklaart en garandeert u dat u geen ingezetene bent van een land dat onder een embargo door de Verenigde Staten valt en geen partij bent die wordt vermeld in de U.S. Table of Denial Orders of de lijst met nadrukkelijk aangeduide staatsburgers van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Licentierechten van de Amerikaanse overheid. Als deze licentie wordt verstrekt voor of ten behoeve van de Verenigde Staten van Amerika, haar instanties en/of uitvoerende organisaties ('Amerikaanse overheid'), erkent u dat de Software en de documentatie respectievelijk 'commerciële computersoftware' en 'commerciële computersoftwaredocumentatie' zijn zoals deze termen zijn vastgelegd voor de doeleinden van de FAR's (Federal Acquisition Regulations) in het geval van verwerving door burgerlijke instanties (48 C.F.R ) en de DFARS (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) in het geval van verwerving door onderdelen van het Department of Defense (48 C.F.R (a)(1) en (5)). In overeenstemming met 48 C.F.R van FAR's en 48 C.F.R van DFARS en andere van toepassing zijnde regelgevingen, zal elk gebruik, elke aanpassing, reproductie, release, prestatie, weergave, openbaarmaking of distributie van de Software en documentatie door of voor de Amerikaanse overheid alleen worden beheerst door deze Voorwaarden en zal ongeldig zijn behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan door deze Voorwaarden. Activiteiten met een hoog risico. De Software is niet fouttolerant tenzij uitdrukkelijk vermeld in de productdocumentatie en is niet ontworpen, vervaardigd of bestemd voor gebruik of wederverkoop als controleapparatuur in gevaarlijke omgevingen waar storingsvrije prestaties een vereiste zijn, zoals bij de bediening van nucleaire faciliteiten, luchtvaartnavigatie- en -communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, levensinstandhoudingssystemen of wapensystemen waar storingen in de Software direct kunnen leiden tot dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade ('Activiteiten met een hoog risico'). F-Secure en

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Microsoft Windows XP Professional GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon)

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST Lees voordat u dit programma gaat gebruiken zorgvuldig deze gebruiksrechtovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de "gebruiker" of de "licentiehouder"

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees de volgende licentieovereenkomst aandachtig door, voordat u dit programma gebruikt. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst Licentieovereenkomst De softwareprogramma's die samen met de gerelateerde documentatie op de softwaredownloadpagina zijn vermeld ( Software ), worden door FileMaker International ( FMI ) aan de Licentienemer

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN BENT

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Health World Club BV een in Amstelveen gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf",

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Horizon Go

Gebruiksvoorwaarden Horizon Go Gebruiksvoorwaarden Horizon Go Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle gebruikers van de Horizon Go producten en diensten (hierna te noemen de Dienst ) zoals

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 Softwarelicentieovereenkomst van SUSE LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DEZE SOFTWARE (INCLUSIEF DE BIJBEHORENDE ONDERDELEN) AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

"EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS

EULA (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS "EULA" (End-User License Agreement, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) voor IOS Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "EULA" of "Overeenkomst") regelt het gebruik van de applicatiesoftware

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst

Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst INHOUDSOPGAVE 1. VOORWAARDEN SILENT CIRCLE DIENST... 3 1.1 UW DIENST SILENT CIRCLE... 3 2. RECHTEN, BEPERKINGEN EN BEVEILIGINGSMAATREGELEN... 4 2.1 SILENT CIRCLE

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Indication Investments Limited CYSEC-licentienummer 164/12 LICENTIEOVEREENKOMST LIBERTEX-TOEPASSINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS Deze licentieovereenkomst

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN SOS ALARM App

GEBRUIKSVOORWAARDEN SOS ALARM App GEBRUIKSVOORWAARDEN SOS ALARM App Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") hebben betrekking op het gebruik van de SOS ALARM App ( de App ). Wanneer u de App gebruikt dan wel wanneer u zich als

Nadere informatie

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST

BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BENTO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK LEES ZORGVULDIG: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell

SUSE Linux Enterprise Server (SLES ) 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell SUSE Linux Enterprise Server ("SLES ") 11 SP2 Softwarelicentieovereenkomst van Novell LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE

Nadere informatie

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd Jaguar Land Rover Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en Privacybeleid van Jaguar InControl Apps Versie: 4.0 Laatst gewijzigd: 12 december 2016 Door de Applauncher voor InControl Apps te downloaden,

Nadere informatie

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit.

De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Benefit De Benefit Website bestaat uit verschillende Webpagina s die worden aangedreven door Benefit. De Benefit Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware

Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Serversoftware Pagina 1 van 10 Sensus-methode EULA Server Mei 2016 De Partijen I. Sensus-Methode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

2. VERLENING VAN LICENTIE

2. VERLENING VAN LICENTIE SMART Technologies Inc. Gebruiksrechtovereenkomst voor software LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR SOFTWARE ( LICENTIE ) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DEZE SOFTWARE

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR MICROSOFT-SOFTWARE

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR MICROSOFT-SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR MICROSOFT-SOFTWARE U MOET EEN BEVOEGD ONDERWIJSGEBRUIKER ZIJN OF EEN OUDER OF VOOGD VAN EEN MINDERJARIGE BEVOEGD ONDERWIJSGEBRUIKER OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN LICENTIE

Nadere informatie

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Softwarelicentieovereenkomst van Novell(r) LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE (INCLUSIEF DE ONDERDELEN) TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT

Nadere informatie

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014 Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy Laatst bijgewerkt december 2014 Dit is een licentie-overeenkomst met de eindgebruiker, gedefinieerd van nu af aan, "Contract". Escogitiamo SRLs is een Italiaans bedrijf,

Nadere informatie

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Voor dit handboek behouden wij ons alle auteursrechten voor. Zonder onze schriftelijke toestemming is het verboden dit handboek of delen daarvan in welke vorm dan ook

Nadere informatie

BaOpt Benelux bv Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem Hierna te noemen BaOpt Benelux

BaOpt Benelux bv Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem Hierna te noemen BaOpt Benelux BaOpt Licentieovereenkomst Tussen BaOpt Benelux bv Wilhelminastraat 51 2011 VL Haarlem Hierna te noemen BaOpt Benelux en Hierna te noemen gebruiker gezamenlijk te noemen "de

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding Versie: 1.2 SWD-1909281-1129093354-006 Inhoudsopgave BlackBerry News... 2 Aan de slag met de BlackBerry News-app... 2 De BlackBerry News-app aanpassen...

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

An Apple Subsidiary. Licentieovereenkomst

An Apple Subsidiary. Licentieovereenkomst An Apple Subsidiary Licentieovereenkomst De softwareprogramma's die samen met de gerelateerde documentatie op de softwaredownloadpagina zijn vermeld ( Software ), worden door FileMaker International (

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de mobiele applicatie RitMeter (RitMeter)

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST FILEMAKER PRO LICENTIEOVEREENKOMST BELANGRIJK ZORGVULDIG LEZEN: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE

Nadere informatie

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen: Privacy 11 September 2017 Privacybeleid Flexx4Nu Services is sinds 10 augustus 2017 onderdeel van HelloFlex People. Dit privacybeleid is geld voor: Flexx4Nu personeelsdiensten werving en selectie en Flexx4Nu

Nadere informatie