GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT."

Transcriptie

1 GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Unilever Nederland B.V., een bedrijf dat is gevestigd in Nederland ("Unilever"). Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Unilever, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde "copyright- vermelding" in alle kopieën op te nemen: Copyright Unilever Nederland b.v. Alle rechten voorbehouden. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om: 1) een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en 2) (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders). Inhoud Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Unilever garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor zover wettelijk toegestaan sluit Unilever, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Unilever in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: - handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;

2 - de onmogelijkheid de website te gebruiken; en - het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is. Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites) De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Unilever verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie. Door jou verstrekte informatie en materiaal Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is. Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen. Persoonsgegevens Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e- mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt. Contact Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met: Unilever Nederland b.v. t.a.v. Consumer Service Nassaukade JL Rotterdam Telefoon Diversen Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

3 Privacyverklaring Algemeen Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Unilever Nederland B.V., een bedrijf dat is gevestigd in Nederland ("Unilever"). In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd. Inhoud 1. Waarom verzamelt Unilever gegevens? 2. Aan wie kan Unilever gegevens verstrekken? 3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld? 4. Is Unilever verantwoordelijk voor andere websites? 5. Hoe worden de gegevens beschermd? 6. Welke rechten heeft u? 7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? 8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken? 1. Waarom verzamelt Unilever gegevens? Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e- mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden. - De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om mee te kunnen aan een actie of om uw vragen te kunnen beantwoorden. - Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e- mail en/of sms te benaderen met nieuws over Unilever producten en acties. - Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over Unilever en/of haar producten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt). - Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften. Daarnaast gebruiken diverse Unilever websites Google Analytics. Google Analytics is een zakelijke webanalyse- oplossing die Unilever het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Dit doet Google met behulp van cookies. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan Unilever eventuele reclame campagne's of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP- adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit jouw IP- adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven. 2. Aan wie kan Unilever gegevens verstrekken? Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Verder zal Unilever uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande

4 toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. 3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld? Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden. Informatie over uw computer, zoals uw IP- adres, het type internet- browser en type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld. Daarnaast gebruiken diverse Unilever- websites Google Analytics. Google Analytics is een zakelijke webanalyse- oplossing die Unilever het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Dit doet Google met behulp van cookies. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan Unilever eventuele reclamecampagne?s of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP- adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit uw IP- adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven. 4. Is Unilever verantwoordelijk voor andere websites? De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Unilever verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. 5. Hoe beschermt Unilever de gegevens? Unilever draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast wordt de website beheerd door een onderneming die gevestigd is buiten de Europese Unie. Unilever heeft met deze onderneming een contract gesloten waarin, onder meer, staat dat de onderneming de gegevens alleen mag gebruiken in overeenstemming met de instructies van Unilever. Daarnaast dient ook deze onderneming passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de (persoons)gegevens en dient zij te voldoen aan de toepasselijke wettelijke regelgeving. 6. Welke rechten heeft u? U heeft het recht Unilever te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Unilever zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Unilever kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u Unilever verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te

5 verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden. 7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? Unilever kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. 8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken? Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Unilever, kunt u contact opnemen met: Unilever Nederland b.v. t.a.v. Consumer Service Nassaukade JL Rotterdam Telefoon Ten slotte Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. * * * Voorbeelden van enkele belangrijke Unilever merken in Nederland zijn: OLA, Becel, Conimex, Unox, Knorr, Lipton, Bertolli, Calvé, Robijn, Dove, Omo, Cif en Rexona.

Privacyverklaring & Cookiestatement

Privacyverklaring & Cookiestatement Privacyverklaring & Cookiestatement In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens door Jonker Petfood B.V. ( Jonker Petfood ) worden verzameld, voor welke doeleinden dat wordt

Nadere informatie

en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken.

en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Privacy Statement Kaat Administraties en Belastingadvies hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring

Nadere informatie

Datum: Versie Privacy Statement

Datum: Versie Privacy Statement Datum: 14-08-2018 Versie 1.00 Privacy Statement Stichting Elvee hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze

Nadere informatie

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming Privacy Verklaring STICHTING KUNSTKRING HATTEM hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES

PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES PRIVACYSTATEMENT LIVELYLIVES 1. Algemeen De website www.livelylives.com en alle daaraan gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools (hierna te noemen: de Website ) behoren toe aan LivelyLives

Nadere informatie

Vermeulen Reinigingstechniek, Tuin- en Parkmachines B.V. Telefoonnummer: adres:

Vermeulen Reinigingstechniek, Tuin- en Parkmachines B.V. Telefoonnummer: adres: Privacy Statement Vermeulen Reinigingstechniek, Tuin- en Parkmachines B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Nadere informatie

onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren. Privacy Statement DoctorConnect V.O.F. (hierna te noemen: DoctorConnect) hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Nadere informatie

Veiligheid. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

Veiligheid. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt: Veiligheid Definities In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt: Uitvaartzorg Nederland: de gebruiker van deze privacy statement: Uitvaartzorg Nederland, gevestigd aan Koerilen 10,

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Louise Boonstoppel Fotografie Versie april 2018

PRIVACY VERKLARING. Louise Boonstoppel Fotografie Versie april 2018 PRIVACY VERKLARING Louise Boonstoppel Fotografie Versie april 2018 In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier graag over welke gegevens Louise Boonstoppel Fotografie

Nadere informatie

jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, wanneer je ontslag hebt gekregen of binnenkort gaat krijgen ( Dienst2; Outplacement )

jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, wanneer je ontslag hebt gekregen of binnenkort gaat krijgen ( Dienst2; Outplacement ) Inhoudsopgave 1. Wie is ViaSiers B.V.? 1. Welke informatie wordt door ViaSiers B.V. verzameld en verwerkt? 2. Automatisch gegenereerde informatie 3. Rechten van de cliënt 2. Wat zijn cookies en hoe gebruikt

Nadere informatie

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer:

Coachgezocht.nu is onderdeel van SPMG Web Services B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer: Privacy Statement Hoewel er geen daadwerkelijke coachingtrajecten via Coachgezocht.nu lopen erkent Coachgezocht.nu dat er wel degelijk gevoelige informatie gedeeld wordt via de Website. We nemen uw privacy

Nadere informatie

Privacy Statement Kerkdienst gemist. Voor het laatst bijgewerkt op May 24, :58. (Voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2018)

Privacy Statement Kerkdienst gemist. Voor het laatst bijgewerkt op May 24, :58. (Voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2018) Privacy Statement Kerkdienst gemist Voor het laatst bijgewerkt op May 24, 2018 11:58 (Voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2018) Om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

Privacyverklaring. LIMM Recycling Versie

Privacyverklaring. LIMM Recycling Versie 2018 Privacyverklaring LIMM Recycling Versie1.0 1-5-2018 Inleiding Dit is de privacyverklaring van LIMM Recycling. In deze verklaring verschaft LIMM Recycling informatie over de persoonsgegevens die worden

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL Oudermatch neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Oudermatch altijd in

Nadere informatie

PRIVACY EN COOKIEVERKLARING

PRIVACY EN COOKIEVERKLARING PRIVACY EN COOKIEVERKLARING Bij Conexx hechten we grote waarde aan de privacy van onze bezoekers en klanten. Persoonsgegevens die we verwerken worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene

Nadere informatie

PRIVACY & COOKIE POLICY

PRIVACY & COOKIE POLICY PRIVACY & COOKIE POLICY Privacy Statement Algemeen Bij bezoek aan deze website kan Leasys gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT BBP Media bv

PRIVACY STATEMENT BBP Media bv PRIVACY STATEMENT BBP Media bv Dit is het privacybeleid van BBP Media bv, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden verzameld. BBP Media bv houdt zich aan de eisen die de

Nadere informatie

Privacy Statement Mulders Motoren

Privacy Statement Mulders Motoren Privacy Statement Mulders Motoren Mulders Motoren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Nadere informatie

STICHTING KUNSTKRING HATTEM & STICHTING VRIENDEN KUNSTKRING HATTEM

STICHTING KUNSTKRING HATTEM & STICHTING VRIENDEN KUNSTKRING HATTEM Privacy Verklaring hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

Privacyverklaring. Contactgegevens: Maliebaan CA Utrecht KvK nummer:

Privacyverklaring. Contactgegevens:   Maliebaan CA Utrecht KvK nummer: Privacyverklaring Flowresulting, gevestigd aan Maliebaan 5, 3581 CA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.flowresulting.nl

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website ( is:

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (  is: Privacy beleid en cookies Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.stamglasenonderhoud.nl) is: Stam Glas & Onderhoud (hierna "Stam Glas") Schenkhorst

Nadere informatie

SwimMere zwemsport en uw privacy

SwimMere zwemsport en uw privacy SwimMere zwemsport en uw privacy SwimMere zwemsport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

Dit is de privacyverklaring van de Fotoclub Houten ( hierna aan te duiden als FCH ), Centraalspoor 8, 3994 VC Houten.

Dit is de privacyverklaring van de Fotoclub Houten ( hierna aan te duiden als FCH ), Centraalspoor 8, 3994 VC Houten. Privacy Policy Dit is de privacyverklaring van de Fotoclub Houten ( hierna aan te duiden als FCH ), Centraalspoor 8, 3994 VC Houten. KVK 30246223 https://www.fotoclub-houten.nl. Deze privacyverklaring

Nadere informatie

Uitvaartcentrum Oost-Groningen

Uitvaartcentrum Oost-Groningen Privacyverklaring Uitvaartcentrum Oost-Groningen Versie: 1.0 Datum: 9 juli 2018 Privacyverklaring Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V. Inleiding Dit is de privacyverklaring van Uitvaartcentrum Oost-Groningen

Nadere informatie

RICK ENGELKES PRODUCTIES PRIVACY

RICK ENGELKES PRODUCTIES PRIVACY RICK ENGELKES PRODUCTIES PRIVACY Rick Engelkes Producties wil zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel ze gebruikt

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Privacy beleid & Disclaimer. Privacy beleid. Mijn gebruik van verzamelde gegevens. Gebruik van mijn diensten en producten.

Privacy beleid & Disclaimer. Privacy beleid. Mijn gebruik van verzamelde gegevens. Gebruik van mijn diensten en producten. Privacy beleid & Disclaimer Privacy beleid Versie 0.5 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 september 2018. Ik ben ervan bewust dat je jouw vertrouwen in mij stelt. En dat waardeer ik zeer. Ik

Nadere informatie

Daar waar in deze verklaring sprake is van A.C. Koijen & Partners worden feitelijk beide bedrijven bedoeld.

Daar waar in deze verklaring sprake is van A.C. Koijen & Partners worden feitelijk beide bedrijven bedoeld. Cookie & privacyverklaring Website A.C. Koijen & Partners Dit is de privacyverklaring van A.C. Koijen & Partners. Dit document legt uit hoe A.C. Koijen & Partners omgaat met persoonsgegevens zoals die

Nadere informatie

1. Welke informatie wordt door KokGespot verzameld en verwerkt?

1. Welke informatie wordt door KokGespot verzameld en verwerkt? Privacyreglement KokGespot, gevestigd te (1014 BV) Amsterdam aan de Zekeringstraat 43B, neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina

Nadere informatie

J.P. Versloot is de gegevens beheerder van Holland Camper Verhuur VOF en is te. Holland Camper Verhuur VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw

J.P. Versloot is de gegevens beheerder van Holland Camper Verhuur VOF en is te. Holland Camper Verhuur VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw Privacy Policy HOLLAND CAMPER VERHUUR VOF. Holland Camper Verhuur VOF, gevestigd aan de Bredeweg 118T, 2261 KB te Zevenhuizen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven

Nadere informatie

Privacy en Cookie Policy van Tegelgroep Nederland BV

Privacy en Cookie Policy van Tegelgroep Nederland BV Privacy en Cookie Policy van Tegelgroep Nederland BV Tegelgroep Nederland BV hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd

Nadere informatie

Privacyverklaring. Drents Museum. Versie: 1.1

Privacyverklaring. Drents Museum. Versie: 1.1 Privacyverklaring Drents Museum Versie: 1.1 Datum: 24-05-2018 Privacyverklaring Stichting Drents Museum Inleiding Dit is de privacyverklaring van het Drents Museum. In deze verklaring verschaft het Drents

Nadere informatie

Privacyverklaring. PRIVACYVERKLARING Fysiotherapie Elsbroek. Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op

Privacyverklaring. PRIVACYVERKLARING Fysiotherapie Elsbroek. Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op Privacyverklaring PRIVACYVERKLARING Fysiotherapie Elsbroek Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21-05-2018. Fysiotherapie Elsbroek Vincent van Goghsingel 2 2182 LN Hillegom Deze privacyverklaring

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS SITEBEZOEK GEGEVENS Net als de meeste bedrijven verzamelt ook de Maniye niet-persoonlijke (anonieme) informatie zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong site en de datum en tijd van het

Nadere informatie

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc.

VIMN (hierna ook wij, ons en onze ) is onderdeel van Viacom International Inc. PRIVACYBELEID Laatstelijk aangepast op 1 november 2016: we hebben het document aangepast waarnaar wordt verwezen in de laatste alinea van de paragraaf Hoe we jouw informatie verzamelen en gebruiken, waarin

Nadere informatie

Privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer ihandhaving

Privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer ihandhaving Privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer ihandhaving Uw privacy is belangrijk. Daarom is ihandhaving duidelijk en open over de manier waarop we gegevens over u verzamelen en gebruiken. In dit

Nadere informatie

Privacy verklaring Versie: 1.0 Datum:

Privacy verklaring Versie: 1.0 Datum: Privacy verklaring Versie: 1.0 Datum: 23-01-2018 Inleiding Dit is de privacyverklaring van Cacholong. In deze verklaring verschaft Cacholong informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van

Nadere informatie

Privacy policy. DoctorPill.com 2016

Privacy policy. DoctorPill.com 2016 Privacy policy DoctorPill.com 2016 Inhoudsopgave Algemeen Doeleinden van gebruik Privacy op internet en cookies Beveiligde server Vragen Privacy policy Algemeen Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst

Nadere informatie

Privacyverklaring. Telefoon: Voorbeelddocument privacyverklaring I-Pulse

Privacyverklaring. Telefoon: Voorbeelddocument privacyverklaring I-Pulse PRIVACYVERKLARING Als je een website draait, dan is de kans groot dat je een privacyverklaring nodig hebt. Het is een belangrijk juridisch document dat voor veel mensen moeilijk zelf op te stellen is.

Nadere informatie

Privacy verklaring Pagina 2 van 5

Privacy verklaring Pagina 2 van 5 Privacy verklaring Pagina 2 van 5 Wie zijn we? ZUMMITT is een besloten vennootschap, gevestigd Golfpark 95, 8241 AC Lelystad [KvK: 71973818] Website adres: www.zummitt.com, hierna de website. ZUMMITT neemt

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING BOEK9.NL

PRIVACYVERKLARING BOEK9.NL PRIVACYVERKLARING BOEK9.NL 1. Algemeen 1.1 Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van www.boek9.nl ( de Boek9-website ), een uitgave van Uitgeverij Boek 9

Nadere informatie

Privacyverklaring. Pedicare Caroline Medisch Pedicure

Privacyverklaring. Pedicare Caroline Medisch Pedicure Privacyverklaring Pedicare Caroline Medisch Pedicure Privacybeleid Pedicare Caroline Medisch Pedicure Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9-4-2019. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen

Nadere informatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen: Persoonsgegevens die wij verwerken Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming

Nadere informatie

Expliciet melden wij dat:

Expliciet melden wij dat: Privacy beleid Gebruik van verzamelde gegevens Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT ACCORD

PRIVACY STATEMENT ACCORD PRIVACY STATEMENT ACCORD Accord neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord altijd in overeenstemming

Nadere informatie

Disclaimer AVG wetgeving. Disclaimer

Disclaimer AVG wetgeving. Disclaimer Disclaimer AVG wetgeving Disclaimer De informatie op deze webpagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Deze wordt voortdurend gecontroleerd en geactualiseerd. Voor de correctheid, actualiteit en volledigheid

Nadere informatie

Privacyverklaring. De Drentse Zaak

Privacyverklaring. De Drentse Zaak Privacyverklaring De Drentse Zaak Versie: 1.0 Datum: 25-05-2018 Privacyverklaring De Drentse Zaak BV Inleiding Dit is de privacyverklaring van De Drentse Zaak BV (hierna genoemd DDZ). In deze verklaring

Nadere informatie

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens Privacyverklaring Privacyverklaring Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze websites, waaronder het contact

Nadere informatie

Gebruik van onze diensten

Gebruik van onze diensten privacyverklaring en cookies Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Stichting Goyer Golf & Country Club, Goyer Golf & Country Club BV, Goyer Landgoed BV en Goyer GolfClub (hierna te noemen Goyer)

Nadere informatie

Privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Qdiving verzamelt en gebruikt en met welk doel.

Privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Qdiving verzamelt en gebruikt en met welk doel. Privacyverklaring In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Qdiving verzamelt en gebruikt en met welk doel. Privacy beleid Qdiving is een duikcentrum, met daaraan verbonden een opleidingscentrum

Nadere informatie

ARTIKEL 3 HOE EN TOT WANNEER KAN JE PEPPERS EN TAPAS PRODUCTEN BESTELLEN?

ARTIKEL 3 HOE EN TOT WANNEER KAN JE PEPPERS EN TAPAS PRODUCTEN BESTELLEN? Algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.peppersentapas.nl (hierna: "website"), en eventueel ook op enige (andere) overeenkomst die daaruit voortvloeit.

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

Privacybeleid Flamecontrol b.v.

Privacybeleid Flamecontrol b.v. Privacybeleid Flamecontrol b.v. Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-08-2016. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Privacyverklaring Focus Websolutions

Privacyverklaring Focus Websolutions Focus Websolutions Paasheuvelweg 50, 1105 BJ Amsterdam KvK: 56053991 VAT: NL 221282373B01 www.focusws.nl info@focusws.nl Privacyverklaring Focus Websolutions In deze privacyverklaring legt Focus Websolutions

Nadere informatie

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. MedKey is een single sign- on dienst waarbij medische professionals na eenmalige

Nadere informatie

Dit is het privacy statement van Decipher Industries (hierna ook: Decipher of we, wij en

Dit is het privacy statement van Decipher Industries (hierna ook: Decipher of we, wij en PRIVACY STATEMENT Dit is het privacy statement van Decipher Industries (hierna ook: Decipher of we, wij en ons ). Je vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement. Wanneer je de website

Nadere informatie

Privacy -en cookieverklaring

Privacy -en cookieverklaring Privacy -en cookieverklaring Privacyverklaring Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij waar nodig jouw persoonlijke gegevens. Deze worden door ons verwerkt voor de doeleinden waarvoor we je gegevens

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens die wij verwerken 2. Toestemming

1. Persoonsgegevens die wij verwerken 2. Toestemming In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

Privacybeleid van Albert Heijn Gemert

Privacybeleid van Albert Heijn Gemert Privacybeleid van Albert Heijn Gemert De Vries Supermarkt Gemert B.V., hierna te noemen Albert Heijn Gemert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacy policy Meubelspuiterij Van der Wolf

Privacy policy Meubelspuiterij Van der Wolf Privacy policy Meubelspuiterij Van der Wolf Meubelspuiterij Van der Wolf B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING ALGEMEEN INLEIDING WAAROM TAALHUIS ACHTERHOEK GEGEVENS NODIG HEEFT

PRIVACYVERKLARING ALGEMEEN INLEIDING WAAROM TAALHUIS ACHTERHOEK GEGEVENS NODIG HEEFT PRIVACYVERKLARING ALGEMEEN Taalhuis Achterhoek is een samenwerking met het Graafschap College, bibliotheken, welzijnsorganisaties en Stichting Lezen & Schrijven en is gericht op volwassenen die moeite

Nadere informatie

Privacystatement. (Gerelateerd aan de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016)

Privacystatement. (Gerelateerd aan de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) Privacystatement (Gerelateerd aan de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) Scheffer Groep, gevestigd aan de Rondweg 82, 8091 XK Wezep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy en Cookies Privacyverklaring Waarom Nicoline Hendriks gegevens nodig heeft Hoe lang Nicoline Hendriks gegevens bewaart Delen met anderen

Privacy en Cookies Privacyverklaring Waarom Nicoline Hendriks gegevens nodig heeft Hoe lang Nicoline Hendriks gegevens bewaart Delen met anderen Privacy en Cookies Privacyverklaring Nicoline Hendriks kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Nicoline Hendriks en/of omdat u deze zelf bij het invullen van

Nadere informatie

Website Disclaimer + Privacy

Website Disclaimer + Privacy Website Disclaimer + Privacy Deze website is eigendom van Hilde Motmans Contactgegevens: Hilde Motmans Mouterijstraat 53, 3582 Koersel Gsm: +32 473 71 36 59 E-mail: info@dehuwelijksfotograaf.be Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Privacyverklaring Marijn Driesen

Privacyverklaring Marijn Driesen Privacyverklaring Marijn Driesen Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houd ik me aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl

Algemene voorwaarden Paiq.nl Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2012 06 25 Uitgever paiq.nl is een website van Paiq BV. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Paiq BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Flevomotion 'Privacybeleid'

Flevomotion 'Privacybeleid' Flevomotion 'Privacybeleid' Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl

Algemene voorwaarden Paiq.nl Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2013 10 31 Uitgever paiq.nl is een website van Paiq BV. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Paiq BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacyverklaring. Easymail Direct Marketing Productions. Versie: 1.0

Privacyverklaring. Easymail Direct Marketing Productions. Versie: 1.0 Privacyverklaring Easymail Direct Marketing Productions Versie: 1.0 Datum: 16-05-2018 Privacyverklaring Easymail Direct Marketing Productions Inleiding Dit is de privacyverklaring van Easymail Direct Marketing

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN STOCKSPOTS PLATFORM

GEBRUIKERSVOORWAARDEN STOCKSPOTS PLATFORM GEBRUIKERSVOORWAARDEN STOCKSPOTS PLATFORM TOEPASSELIJKHEID Artikel 1. Deze Gebruikersvoorwaarden tussen jou als deelnemer en/of gebruiker van het Stockspots platform. Door aanvraag van een gebruikers account

Nadere informatie

Dit is de website en Webshop van Buco Import BVBA. Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE

Dit is de website en Webshop van Buco Import BVBA. Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE GDPR PRIVACY POLICY Dit is de website en Webshop van Buco Import BVBA Ons postadres is Vredestraat 113, 2540 Hove België Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE 0807073553 Ons bedrijf is gevestigd op

Nadere informatie

COOKIEBELEID Wat zijn cookies? Analytische cookies

COOKIEBELEID Wat zijn cookies? Analytische cookies COOKIEBELEID Dit is het cookiebeleid van Workspace B.V.en Workfield (hierna te noemen Workspace, Workfield, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Elektraweg 5, Maassluis. Workspace is ingeschreven

Nadere informatie

Leuk Orthopedie 'Privacybeleid'

Leuk Orthopedie 'Privacybeleid' Leuk Orthopedie 'Privacybeleid' Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 mei 2018. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en adres vragen we op zodra je het contactformulier van onze website invult.

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en  adres vragen we op zodra je het contactformulier van onze website invult. PRIVACYVERKLARING Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij waar nodig jouw persoonlijke gegevens. Deze worden door ons verwerkt voor de doeleinden waarvoor we je gegevens nodig hebben. Omdat wij

Nadere informatie

Infinity Frame kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik

Infinity Frame kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik PRIVACYBELEID PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT Infinity Frame kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Infinity Frame, en/of omdat u deze zelf bij het invullen

Nadere informatie

Cookie & privacybeleid PrivacyProfit (versie 1 - oktober 2017) PrivacyProfit

Cookie & privacybeleid PrivacyProfit (versie 1 - oktober 2017) PrivacyProfit Cookie & privacybeleid PrivacyProfit (versie 1 - oktober 2017) PrivacyProfit Introductie en definities PrivacyProfit heeft dit cookie & privacybeleid opgesteld om u te informeren over de cookies die zij

Nadere informatie

Guy Beyne is de functionaris gegevensbescherming van Artiestenverloningen en hij is te bereiken via

Guy Beyne is de functionaris gegevensbescherming van Artiestenverloningen en hij is te bereiken via Privacyverklaring Artiestenverloningen, gevestigd Achterstraat 11, 4101 BB te Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens

Nadere informatie

Ons privacybeleid geldt alleen voor de informatie die door LLF is verzameld en verwerkt. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met ons.

Ons privacybeleid geldt alleen voor de informatie die door LLF is verzameld en verwerkt. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met ons. Privacy Statement Om ons werk te kunnen doen, zijn we bij Stichting Legendary Lane Foundation ('LLF') volledig afhankelijk van de steun van bedrijven en vooral van mensen zoals jij. We zijn daarom altijd

Nadere informatie

Privacyverklaring van Legally Personal, laatst bijgewerkt 24 mei 2018

Privacyverklaring van Legally Personal, laatst bijgewerkt 24 mei 2018 Privacyverklaring van Legally Personal, laatst bijgewerkt 24 mei 2018 Inhoudsopgave 1. De soorten persoonsgegevens die we verwerken 2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy Policy. Wat voor gegevens verzamelen wij? Datum van inwerkingtreding: 1 september 2018

Privacy Policy. Wat voor gegevens verzamelen wij? Datum van inwerkingtreding: 1 september 2018 Privacy Policy Datum van inwerkingtreding: 1 september 2018 Dit is de Privacy Policy van Mobility Solutions and Services B.V. (hierna te noemen Hely, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres

Nadere informatie

Informeren: Verzameling beperken: Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Uw gegevens blijven bij ons: Beveiligen:

Informeren: Verzameling beperken: Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Uw gegevens blijven bij ons: Beveiligen: Bij Gezondheidscentrum Marne, hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden. Informeren: Wij

Nadere informatie

Privacy & Cookie statement Qlinx

Privacy & Cookie statement Qlinx Privacy & Cookie statement Qlinx Laatst gewijzigd: 22 mei 2018 De applicatie Qlinx ( App ) en de website qlinx.nl ( Website ) en de daarbij horende diensten worden aangeboden door Media IP B.V. die veel

Nadere informatie

Privacyverklaring Omons

Privacyverklaring Omons Privacyverklaring Omons 28-2-2019 Omons lanceert samen met Nederlandse gemeenten een buurtplatform waar bewoners met elkaar kunnen kiezen voor duurzaamheidsmaatregelen voor hun woningen. Op onze website

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING Landjuweel B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking t

PRIVACYVERKLARING Landjuweel B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking t Privacyverklaring PRIVACYVERKLARING Landjuweel B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking

Nadere informatie

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: Privacybeleid Via onze webshop www.sanomode.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. SANO Mode & Accessoires acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER DIT PRIVACY STATEMENT EN COOKIE VERKLARING

ALGEMENE INFORMATIE OVER DIT PRIVACY STATEMENT EN COOKIE VERKLARING ALGEMENE INFORMATIE OVER DIT PRIVACY STATEMENT EN COOKIE VERKLARING In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, kunnen wij direct of indirect persoonsgegevens van jou, als gebruiker van onze

Nadere informatie

Privacyverklaring. U kan ons contacteren via volgende gegevens:

Privacyverklaring. U kan ons contacteren via volgende gegevens: Privacyverklaring Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Party-Drinks van u verzamelt via onze interactie met u en via onze producten,

Nadere informatie

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017 PRIVACY BELEID Versie 0.2 1 januari 2017 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van

Nadere informatie