GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem."

Transcriptie

1 KIJK OOK OP INTERNET Grafimediadag: We print it! P02 Broese en Peereboom maakt doorstart P07 GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? Met ArbeidsCompaz je toekomst in eigen hand De laatste jaren hebben in de grafische industrie veel reorganisaties plaatsgevonden. Met grote regelmaat is door FNV KIEM onderhandeld over een sociaal plan voor de opvang van de sociale gevolgen. Vaak kunnen betrokken werknemers kiezen tussen een -financiële- schadeloosstelling of een regeling van werk naar werk. Met het nieuwe ArbeidsCompaz krijgen werknemers een goed inzicht in hun toekomst. Veel mensen kiezen voor geld, zegt vakbondsbestuurder Anne Jan de Graaf. Ook als, soms achteraf, blijkt dat deze mensen een slechte arbeidsmarktpositie hebben en niet meer aan het werk komen. Ze zijn ervan overtuigd zijn dat ze toch niet meer aan de bak komen en kiezen daarom uit arrenmoede maar voor het geld. JuIstE beslissing NEMEN Om medewerkers wèl het juiste inzicht in hun toekomst te geven, heeft FNV KIEM samen met loopbaanadviesbureau Aob Compaz het ArbeidsCompaz ontwikkeld. De Graaf: Het gaat erom dat de medewerker zelf de juiste informatie heeft om, op eigen initiatief en eventueel in samenspraak met zijn of haar partner, de juiste beslissing te nemen. In het ArbeidsCompaz maken kandidaten drie tests en krijgen ze een voorbeeld-cv, waarmee ze hun eigen cv kunnen actualiseren. Vervolgens worden de uitslagen van de tests en het cv door een adviseur van het loopbaanadviesbureau geanalyseerd, verwerkt en besproken met de kandidaat. toekomstplan De Graaf: In dat gesprek wordt gekeken naar een realistisch en haalbaar toekomstperspectief. Daarnaast komen ook opleiding, werkervaring en competenties ter sprake. Zo n intake geeft heel gericht de kansen op de arbeidsmarkt weer: wat zijn je mogelijkheden op de arbeidsmarkt, wat is er voor nodig om dat te realiseren, welke opleiding heb je daarvoor nodig en welke concrete bestaande vacatures sluiten daar op aan. Je wordt echt getriggerd om op een creatieve manier je blik te verbreden en je eigen kansen te formuleren. Een overzichtelijk en samenvattend advies geeft handvatten waarmee iemand daadwerkelijk verder kan: vacatures en een helder toekomstplan. VooRdEEl ArbeidsCompaz is een eerste stap in een baanveranderings- of outplacementtraject. Het laat iemand die in een reorganisatie of outplacementtraject zit, nadenken over zijn actuele situatie en over de stappen die hij moet zetten. Het grote voordeel van Arbeids- Compaz noemt De Graaf het feit dat het loopbaanadvies en het outplacementtraject door twee verschillende instanties worden uitgevoerd. De Graaf: Outplacementbureaus gaan met iedereen aan de slag. Zo n 60 procent van de mensen die door zo n bureau begeleid worden, heeft na een jaar weer werk. Die andere 40 procent niet en daar komt met het ArbeidsCompaz verandering in. Loopbaanadvies en outplacement zijn in dit traject gescheiden. Het loopbaanadvies verloopt via Aob Compaz, waarna het outplacementbureau gevraagd wordt om de werknemer aan een nieuwe baan te helpen. Doordat dit gescheiden plaatsvindt, is de kans op een objectieve intake veel groter. En misschien nog wel be- langrijker: uit het ArbeidsCompaz kan ook blijken dat de werknemer (vrijwel) kansloos is op de arbeidsmarkt. Nu gaat een outplacementbureau daar tóch gewoon mee aan de slag. Met ArbeidsCompaz kan veel eerder ingegrepen worden. MobIlItEItscENtRuM c3 Naast het collectieve traject Sociaal Plan zijn er ook veel individuele trajecten. In de Grafimedia lopen deze vaak via het Mobiliteitscentrum C3, Centrum Creatieve Carrières. Het ArbeidsCompaz zou ook heel goed binnen het dat Mobiliteitscentrum C3 kunnen passen, zegt De Graaf. Immers, ook C3 kan op basis van het advies veel gerichter maatwerk (laten) leveren. De Graaf: We hebben begin oktober een afspraak gemaakt met de Noordelijke Dagbladcombinatie (NDC). Hier worden enkele tientallen analyses uitgevoerd, waarvan is gebleken dat de analyse echt een grote toegevoegde waarde heeft. Daarnaast vinden op dit moment de onderhandelingen plaats over een sociaal plan voor de Telegraaf Media Groep en ik ben van plan dit model daar ook ter sprake te brengen. Op de koffie bij... NAAM: Henk Blom FUNCTIE: Machinesteller LEEFTIJD: 47 DRINKT ZIJN KOFFIE: zwart met suiker Henk Blom werkt sinds 1985 als machinesteller in de drukkerij van BührmannUbbens, een internationale groothandel in papier, verpakkingen, enveloppen en signproducten in Zutphen. Hij is verantwoordelijk voor de enveloppenmachine. Op de enveloppenafdeling werken 81 mensen in drie ploegen, van zes uur maandagochtend tot vrijdagavond elf uur. De machinesteller moet de enveloppenmachine aan de gang houden, vertelt Henk. Als er een storing is, of als er andere enveloppen komen, dan stel ik de machine opnieuw in. Samen met een collega produceer ik van de rol tot aan de envelop, met alles erop en eraan: binnendruk, vierkleuren buitendruk, verschillende soorten vensters, een gegomde sluiting of een tapelock-sluiting, een stripje dat je er af moet trekken om de envelop dicht te plakken. De snelheid varieert van 750 tot 800 enveloppen per minuut. Henk begon 26 jaar geleden aan een plano-machine, ook wel blotmachine genoemd. Daar kwam geen computer aan te pas. Met de computergestuurde machine werkt hij nu elf jaar. De stelwerkzaamheden duren nu minder lang, legt Henk uit. Maar perfect is de machine nog niet. De computer stelt wel de breedte in, maar niet de hoogte, dat moet nog handmatig gebeuren. Dat is waarschijnlijk de volgende uitvinding, lacht hij. Per 1 december stapt Henk over naar de functie van stansmessenslijper. Henk is blij met deze stap want hij is toe aan iets anders. Vooral omdat hij genoeg had van de zware nachtdiensten, een week per maand. Het slijpen van de stansmessen wordt uitgevoerd door twee ploegen in plaats van drie. In al die jaren heeft Henk nooit aan de nachtdiensten kunnen wennen. Een verloren week noemt hij dat. Dan slaap ik heel slecht. Henk is, sinds hij bij BührmannUbbens werkt in 1985 lid van de vakbond. Dat was toen verplicht dus dat ging automatisch. Tegenwoordig zet Henk zich als actief lid van FNV KIEM in voor de arbeidsomstandigheden van hemzelf en zijn collega s. Ik kom gewoon voor mijn recht op. Als je de cao bijvoorbeeld anders interpreteert dan de werkgever dan botsten de belangen wel eens. En als iets je niet aanstaat, dan moet je daar wat aan doen en voor jezelf op te komen. Ik kan niet tegen onrecht.

2 PAGINA 2 Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM voor grafimedia & techniek / Gratis voor leden van FNV KIEM Werkloosheid onder oudere grafici blijft hoog De werkloosheid onder oudere grafici is nog steeds schrikbarend hoog. De werkloosheid was in Nederland tijdens de crisis gemiddeld 5,5 procent, maar in de grafische sector steeg deze tot 14 procent. Eind juni van dit jaar zaten er grafici werkloos thuis. Terwijl bijna een jaar geleden de economie aantrok, vertaalde dit zich niet in meer banen voor grafici. Ook nu is van herstel in de grafische sector nog weinig te merken. Als gevolg van overcapaciteit zijn de afgelopen jaren veel drukkers/nabewerkers ontslagen, vertelt grafisch bestuurder Bernard van Iren. Bedrijven zijn gedwongen zo goedkoop mogelijk te drukken omdat zij anders klanten verliezen aan de concurrent. Daarbovenop komt de crisis, waardoor nog meer ontslagen volgen. Getroffen wordt vooral de oudere werknemer die op zijn veertiende of vijftiende drukker of nabewerker is geworden. De gemiddelde leeftijd in de grafimedia is 44 jaar. Veel grafici zitten al 20 à 30 jaar in het vak. Daarnaast loopt de hoge werkloosheid onder ouderen op, omdat zij moeilijker aan een nieuwe baan komen. Van Iren: Vier op de tien grafici is ouder dan 45. Als er honderd grafici ontslagen worden, komen de zestig ontslagen jongeren sneller terug op de arbeids- markt dan hun veertig oudere collega s. Die laatste groep wordt daardoor procentueel steeds groter. En hoe langer het duurt, des te moeilijker het voor hen wordt om terug te keren op de arbeidsmarkt. Omdat er relatief veel oudere werknemers zijn, worden zij harder getroffen. De economie kunnen we niet veranderen. Een crisis tegenhouden ook niet. Wel kunnen we het leed zoveel mogelijk verzachten en beperkt houden. Door bijvoorbeeld ontslagen werknemers te begeleiden naar een nieuwe baan via een outplacement traject. En werkloze grafici worden ook aan ander werk geholpen door bemiddeling van C3, het mobiliteitscentrum van de creatieve industrie, waarin FNV KIEM participeert. Inzetbaarheid Oudere grafici vergroten hun kansen door zo breed mogelijk inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Door zich om- of bij te laten scholen waardoor ze in meerdere sectoren inzetbaar zijn. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, zegt Van Iren. Als vakbond proberen we grafici, waar mogelijk, een stevige steun in de rug te geven. Zo probeert KIEM Moves You mensen te prikkelen om hun eigen loopbaan in beweging te brengen. Op een artikel over de hoge werkloosheid onder ouderen dat FNV KIEM onlangs op de website plaatste, kwam een aantal reacties waarin grote frustratie doorklonk, maar vooral ook onmacht, vertelt Van Iren. Dat begrijp ik heel goed. Want het is verschrikkelijk als je na twintig, dertig jaar je baan verliest en niet meer aan de slag komt. De bestuurder toont zich een realist. Hoewel FNV KIEM veel doet voor mensen die hun baan verliezen, komen sommigen helaas moeilijk of niet meer aan de slag. Vooruitgang Veel werk dat nu verdwijnt zal niet meer terugkomen. Dat heeft alles te maken met digitalisering die heel hard is gegaan. Vroeger stencilde je honderd afdrukken in een half uur, nu tienduizend. Mensen hebben geen krant meer nodig om het nieuws te volgen. Communicatie verloopt steeds minder via papier. Denk aan , Facebook en Twitter. MEER Kijk op www. movesyou Groot feest 120-jarige afdeling Groot-Nijmegen Afdeling Groot-Nijmegen van FNV KIEM vierde zaterdag 22 oktober jl. haar 120-jarig bestaan. In Wijkcentrum Dukenburg te Meijhorst waren vele leden, jubilarissen en genodigden aanwezig. Het bestuur van afdeling Groot-Nijmegen zorgde, samen met de toegevoegde UG-werkgroep, voor een feestelijke entourage waar het gezellig toeven was. Vanwege de combinatie 120-jarig bestaan met jubilarissenhuldiging (van en 70 jaar lid) begon de dag al om uur. Het feestelijke openingswoord namens het bestuur, werd verricht door voorzitter van de afdeling Peter Beker, die terugkeek op de totstandkoming van de eerste grafische vakorganisaties. Secretaris Ingrid Rep hield na de lunch een daverend betoog over de toekomst van het vakbondswezen en vergeleek het geheel met het moeilijke van in een glazen-bolkijken. Toch belichtte zij het geheel in positieve richting met goede hoop naar de toekomst. Ook zij benoemde dat solidariteit een onmisbare schakel betekent, om sterk te blijven staan. De delegatie van AbvaKabo complimenteerde het jubilerende bestuur na afloop met hun voortreffelijk uitgevoerde jubilarissenhuldiging. Het 120-jarig bestaan mag een succesvolle viering genoemd worden. Het huidige bestuur probeert met dezelfde stabiliteit waarmee vorige besturen hun sporen hebben verdiend, en mèt UG-werkgroep, het bestuursschap voort te zetten. Voorzitter van de afdeling Groot-Nijmegen, Peter Beker, bedankt iedereen die het 120-jarig bestaan tot dit succes heeft gemaakt. grafimediadag: we print it! Voor medewerkers in de grafische branche organiseert FNV KIEM op 1 december 2011 een Grafimediadag. Op deze dag staat de medewerker centraal. Drukken is van oudsher een ambachtelijk vak. De laatste jaren stelt de pijlsnelle ontwikkeling op gebied van digitalisering hoge eisen aan flexibiliteit van medewerkers. Om een boodschap te communiceren wordt steeds meer gebruik gemaakt van verschillende technieken die elkaar onderling ook nog versterken. Werken in deze dynamische sector is een In Memoriam Op donderdag 15 september jl. is oud-bestuurslid Giel Hartmann uitdaging. Het betekent constant meebewegen en inspelen op de veranderingen. van de afdeling Zuid-Limburg in de leeftijd van 91 jaar overleden in verpleegkliniek De Zeven Bronnen te Amby. Wij herinneren Giel als een zeer betrokken vakbondsman en gewaardeerd oudbestuurder van onze afdeling, vertelt het dagelijks bestuur van FNV KIEM afdeling Zuid-Limburg. Giel is vanaf 1960 tot en met 2008 actief geweest als vertrouwensman, afdelingsbestuurder, bondsraadslid, sectorraadslid en vraagbaak voor vele leden. In zijn werkzame leven was hij werkzaam als portier Op de Grafimediadag wordt ingegaan op vragen als: Hoe blijf je als medewerker bij? Hoe blijf je gemotiveerd? Wat staat de sector qua ontwikkeling nog te wachten? En wat kan de vakbond hierin voor jou betekenen? Met onder meer de sprekers: Oud-trainer van SC Heerenveen Foppe de Haan over innoveren = overleven Rob van Wanrooy van manroland presenteert Dus drukken of printen David van Dantzig, presenteert de laatste technologie van druk naar e-books Grafimediadag, 1 december 2011 Deze dag is gratis, voor alle medewerkers in de Grafimedia. Locatie: Hotel Sparrenhorst, Eperweg 46 te Nunspeet Ben jij medewerker in een grafisch bedrijf? Meld je dan snel aan via grafimediadag of bel het secretariaat van FNV KIEM: bij Bates Cepro ( t Zakkenfebrik!) en heeft daar veel werknemers lid gemaakt van onze vakorganisatie. Zijn grootste passie was het treinreizen. Vanwege zijn kaderfunctie in het bondskantoor te Amsterdam kon hij hier veel gebruik van maken. Giel Hartmann is in besloten kring gecremeerd.

3 PAGINA 3 Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Ingrid Rep benoemd tot algemeen secretaris Nieuwe waarnemend voorzitter FNV KIEM de grote henk en agnes show Op zaterdagmorgen langs de lijn van het voetbalveld krijg ik, als ik de verrichtingen van mijn zoons aan het bekijken ben, de eerste vraag. Of ik wat nieuws te melden heb over het conflict binnen de FNV. Henk tegen Agnes. De-grote-Henk-en-Agnes-show. Of het nog wel prettig werken is binnen de FNV? Hoe is het toch mogelijk dat ze zo lang kunnen vergaderen? En hoe is Herman Wijfels nu in het echt? Is Agnes altijd zo n stoere vrouw? Bij de familiebijeenkomst op zondagmiddag volgen dezelfde vragen. Mijn kritische zwager heeft het over het nut van de vakbond. Het is een club voor en door oude mannen geworden, afschaffen die hap. Ja, ik krijg wat over me heen. En dan kan ik nog geen krant openslaan of het gaat erover: ruzie binnen de FNV. Tja, maar in diezelfde week zijn er wèl honderden leden geholpen met een juridisch probleem, zijn er stappen gezet naar een nieuwe cao Poppodia, is er goed werk verricht in de besturen van pensioenfondsen, is veel loopbaanadvies gegeven, bedrijfskundige informatie aan zzp ers verstrekt, zijn contracten van creatieven gescand in Pakhuis de Zwijger, hebben we met Kamerleden gesproken in de lobby over kunst-en cultuurbezuinigingen, is de regering aangesproken over hun belachelijke plan van aanpak bezuinigingen (gewoon subsidie van volgend jaar inzetten voor zeer beperkte afvloeiing), zijn sociale plannen afgesloten, hebben we leden bijgestaan in faillissementsbijeenkomsten, is een belangrijke zaak voor intellectueel eigendom gewonnen, onderhandeld voor verbeterde contracten voor zzp ers, honderden telefonische vragen beantwoord, zijn we actief geweest op social media, hebben we vele leden op de bedrijfsvloer bezocht en hebben we thema-avonden georganiseerd. En dan vergeet ik vast nog heel veel. En de toekomst? Is die er dan? Jazeker! Door goed werk met deskundigheid en betrokkenheid. Niet met het vingertje, zoals vroeger vaak gebeurde, maar op basis van argumenten en respect. Dicht bij de mensen, zichtbaar en toegankelijk. Dus snel stoppen met de Henk-en-Agnes-show en ons richten op het werk waarin we goed zijn. Er zíjn als we nodig zijn. En zorgen dat belangen goed behartigd worden. Mijn zwager belde gisteravond nog: een vriendje van hem zat in de problemen bij zijn bedrijf en hij kende wel iemand bij de FNV. Joke Hubert is sinds 1 oktober 2011 geen voorzitter meer van FNV KIEM. Penningmeester Edwin Bouwers is tot nader orde benoemd als waarnemend voorzitter. De taken van Joke Hubert zijn verdeeld onder de twee overgebleven dagelijks bestuurders, Bouwers en de nieuwe algemeen secretaris Ingrid Rep. versterking Op het bondscongres van 2012 zal het bondscongres een nieuwe voorzitter aanwijzen. Tot die tijd zal penningmeester Edwin Bouwers de taken als voorzitter waarnemen. Edwin is sinds 1995 werkzaam bij de FNV, bij onder meer de Kappersbond FNV en FNV Bouw. In 2008 en 2009 was hij bestuurder van de grafische sector en uitgeverijen bij FNV KIEM. In 2009 werd hij gekozen tot penningmeester. Award voor Wouters en Poulissen De eerste FNV KIEM Award is gewonnen door Ruud Wouters en Leo Poulissen. Beiden hebben zich jarenlang op buitengewoon actieve wijze ingezet voor de vakbond. Op het jaarcongres in Amersfoort kregen de twee uit handen van juryvoorzitter Peter Beker een beeld van kunstenaar Erik Buijs. Volgens het juryrapport is Leo Poulissen, penningmeester van de afdeling Utrecht, een KIEM-kei : Zijn betrokkenheid bij FNV KIEM is zeer groot en hij heeft een visie die hij duidelijk en gefundeerd kan uitleggen. Poulissen is ook iemand die goed kan luisteren en zijn ideeën afstemt met andere kaderleden, hij levert een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van FNV KIEM. Ruud Wouters, steekt volgens de jury eveneens met kop en schouders boven de rest uit. Het lid van de sectorraad UGO en het Bondsbestuur uit Almere vertoont een tomeloze inzet voor zijn werk als consulent helpdesk en WAObegeleider. Wouters pakt kwesties direct op en koppelt de afhandeling zorgvuldig, goed uitgewerkt terug. De jury is vooral onder de indruk van zijn bijzondere inspanning voor de modernisering van de vereniging van de vakbond. Het dagelijks bestuur van FNV KIEM wordt met de komst van Ingrid Rep versterkt met een algemeen secretaris. Zij is in die functie al sinds 1 januari 2010 werkzaam en is benoemd voor de periode van een jaar. Ingrid Rep is sinds 1985 werkzaam bij de vakbeweging, onder meer bij de Jongerenbeweging van de FNV, bij FNV Formaat en bij FNV Bouw. Ingrid was voor haar aantreden als algemeen secretaris adjunct-directeur van een openbare bibliotheek in Arnhem en directeur-bestuurder van het Centrum Beeldende Kunst in Gelderland. In 2007 werkte Ingrid al bij FNV KIEM als interim manager van de afdeling collectieve belangenbehartiging. Schotten weghalen Ingrid Rep wil schotten weghalen binnen FNV KIEM, èn tussen de vakbond en gelieerde organisaties, zo vertelde zij op het jaarcongres. De interne sfeer, samenwerking en communicatie moeten verbeteren en we willen investeren in een netwerk van steunpunten, vrijwilligers en concrete activiteiten in het land. Verder moet volgens haar de verenigingsdemocratie verbeterd worden door intensiever contact aan te gaan met bedrijven, organisaties en leden. Vanuit FNV KIEM beoogt Ingrid Rep een heldere, actuele en strategische toekomstvisie te ontwikkelen. Cohen en Van Santen Andere benoemingen waren er ook. Jos Cohen en Thea van Santen werden gekozen in het 15 koppen tellende bondsbestuur. Zij kregen een welgemeend applaus en een grote bos bloemen. Ruud Wouters, lid van de sectorraad UGO en het Bondsbestuur, en Leo Poulissen, penningmeester van de afdeling Utrecht, waren de eerste winnaars van de FNV KIEM Award, die tijdens het jaarcongres werd uitgereikt. Ook genomineerd waren Henk Sterkman, secretaris afdeling Groot Rotterdam, voorzitter van de sectorraad UGO, Bert Rijbroek, tot 2009 penningmeester afdeling Flevoland, en Jacques Herben, voorzitter van de afdeling Zuid- Limburg. De FNV KIEM Award wordt vanaf dit jaar ieder jaar uitgereikt aan minimaal één en maximaal drie actieve leden. De award blijft in bezit van de vrijwilliger(s), het is geen wisseltrofee. De vrijwilligerstrofee is een initiatief van oudvoorzitter Joke Hubert en is ontworpen en gemaakt door KIEM-lid èn professioneel kunstenaar Erik Buijs uit Oosterbeek. Kijk op award

4 PAGINA 4 Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Stel je verkiesbaar voor sectorraad of bondsbestuur FNV KIEM is op zoek naar een aantal nieuwe sectorraadsleden en bondsbestuursleden. De huidige bondsbestuursleden houden ermee op en uit de nieuwe (of oude) leden van de sectorraad worden nieuwe bondsbestuursleden gerekruteerd. Dat betekent dat de nieuwe leden niet alleen maar skills moeten hebben om in de sectorraad te zitten, maar ook om eventueel in het bondsbestuur te functioneren. Iedere sector van FNV KIEM wordt vertegenwoordigd door een sectorraad. Binnen FNV KIEM stellen de sectorraden en de bondsraad het beleid vast en adviseren ze over belangrijke besluiten die de sector raken. Zo worden voorstellen voor de cao door bestuurders en sectorraadsleden gezamenlijk vastgesteld. Op deze manier kunnen leden meedoen en meebeslissen met het vakbondswerk. Maar de sectorraad heeft nog vele andere taken. Er zijn 7 sectorraden binnen FNV KIEM. Het aantal zetels is gebaseerd op het aantal leden. Grafisch 24 Prepublishing 1 Verpakkingen 4 Uitgeverijen 9 Kunsten 20 Audiovisueel 5 Uitkeringsgerechtigden 30 In de statuten van de bond is bepaald dat per drie jaar de sectorraden opnieuw samengesteld worden via verkiezingen onder alle ledengroepen. Die verkiezingen horen tijdig te worden georganiseerd voor het jaarlijks bondscongres. In 2012 staat het bondscongres gepland in juni. In de eerste maanden van 2012 worden daarom de verkiezingen voor de sectorraden gehouden, die dan weer een nieuwe driejarentermijn ingaan. Uit de nieuw samengestelde sectorraden zullen vervolgens kandidaten gesteld kunnen worden voor het onbezoldigd bondsbestuur. Na een aparte verkiezing wordt daarvan een voordracht gemaakt die aan het bondscongres wordt gepresenteerd. Wat moet je kunnen om lid te worden van een sectorraad? Je moet bereid zijn om zo n 5 keer per jaar te vergaderen over tal van onderwerpen. In een cao-jaar of tijdens specifieke politieke maatregelen die om actie vragen kan dat zelfs meer zijn. Je kunt goed je zegje doen, kunt goed luisteren en durft kritisch te zijn. Je bent maatschappelijk betrokken. Je moet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen je bedrijf en in de sector. Je wilt je verdiepen in sectorspecifieke zaken. Je bent betrokken bij je collega s en bij de bond. Je kunt goed samenwerken. Ondersteuning bij je werk als sectorraadslid Om het vakbondswerk goed te kunnen uitvoeren wordt er best veel van je gevraagd. Daarom probeert FNV KIEM je te ondersteunen met diverse trainingen en cursussen. Op die manier kun je jezelf op diverse terreinen bijscholen en ontwikkelen. FNV KIEM neemt de reis- en verletkosten van het vakbondswerk voor haar rekening. Spelregels Om tot lid van een sectorraad te worden gekozen, moet je 18 jaar of ouder zijn en tenminste 1 jaar, aansluitend en voorafgaande aan de verkiezingen, lid van FNV KIEM zijn. Wanneer je je kandidaat wil stellen voor het bondsbestuur, dan moet je lid zijn van een sectorraad of een afdelingsbestuur. Wil je je kandidaat stellen voor de sectorraadsverkiezing 2012, vul dan onderstaande bon in en stuur die samen met een recente pasfoto voor 5 december 2011, uur naar Ria Wanders, antwoordnummer 16055, 1000 SE Amsterdam. Geef kort aan waarom jij je verkiesbaar stelt. Je kunt je ook opgeven via op fnv-kiem.nl. Stuur een digitale foto mee en geef ook hier kort aan waarom jij je verkiesbaar stelt. Samenvatting van de taken van de sectorraad: De sectorraad geeft leiding aan de ontwikkeling en uitvoering van het vakbondswerk en de belangenbehartiging in de sector De sectorraad adviseert het bondsbestuur en andere beslissers en adviseurs in de bond over sociaaleconomische onderwerpen die de sector raken. Bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe cao wordt afgesloten of er vanuit de politiek maatregelen worden aangekondigd De sectorraad zet een goed georganiseerd netwerk van vrijwilligers voor de bond op in bedrijven, instellingen etc. De sectorraad maakt een activiteiten- en werkplan waarin wordt aangegeven welke activiteiten prioriteit hebben voor de sector ten behoeve van belangenbehartiging, ledenontwikkeling, contact met leden en goede dienstverlening De sectorraad levert een vertegenwoordiging in het bondsbestuur De sectorraad adviseert het dagelijks bestuur over de aanstelling van de bezoldigde bestuurders Ja, ik stel me verkiesbaar voor de sectorraad q Grafisch q Prepublishing q Audiovisueel q Kunsten q Verpakkingen q UGO q Uitgeverijen AUB aankruisen wat van toepassing is:! Naam: Adres: Postcode / woonpl aats: Telefoonnummer: Bondsnummer: Handtekening: Motivatie (maximaal 30 woorden): De ingevulde bon s.v.p. voor 5 december 2011 in een envelop zonder postzegel opsturen naar: FNV KIEM t.a.v. Ria Wanders, antwoordnummer 16055, 1000 SE Amsterdam.

5 PAGINA 5 Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM FNV stemt in met pensioenakkoord De FNV heeft uiteindelijk haar fiat gegeven aan het pensioenakkoord. Ook de leden van FNV KIEM stemden per referendum met een nipte meerderheid voor het pensioenakkoord, nadat er ook binnen FNV KIEM veel gesproken is over de positieve en de negatieve punten van het akkoord. In een speciale interactieve tvuitzending op internet heeft FNV KIEM eind augustus het pensioenakkoord en de risico s ervan aan de leden uitgelegd. Voorzitter Edwin Bouwers en bestuurder Peter van der Bunder beantwoordden bij die gelegenheid ook vragen van leden, zodat iedereen goed geïnformeerd een stem kon uitbrengen bij het referendum. Ook op bijeenkomsten in het land is het pensioenakkoord uitgelegd en uitgebreid besproken. Het was voor het eerst dat de vereniging op zo n interactieve wijze een achterbanraadpleging hield. Het bereik was vele malen groter dan bij de traditionele ledenraadplegingen in het land. Ruim mensen bekeken de uitzending. Doorwerken of stoppen In het akkoord is afgesproken dat de AOW- en pensioenleeftijd leeftijdsafhankelijk worden en omhoog gaan vanaf Dat betekent dat iedereen die na 1955 is geboren een jaar langer moet werken. In 2025 gaat de pensioenleeftijd naar 67 jaar. In het akkoord zijn afspraken opgenomen om langer doorwerken te stimuleren en beter mogelijk te maken. De optie om eerder te stoppen blijft bestaan. Als je een jaar eerder stopt, lever je 6,5 procent van je AOW-uitkering in. Omdat de FNV niet wil dat vooral mensen met een laag inkomen na lange jaren van hard en zwaar werk hier de dupe van worden, wordt de AOW-uitkering geleidelijk iets verhoogd. Ook aanvullende belastingmaatregelen moeten ervoor zorgen dat het financieel haalbaar blijft om een of twee jaar eerder te stoppen. De vitaliteitsregeling en de werkbonus mogen, anders dan de oorspronkelijke bedoeling van de minister, hiervoor ook worden ingezet. Risicoverdeling De hoogte van de pensioenuitkering wordt niet meer gegarandeerd en afhankelijker van de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen. De pensioenpremies zullen in principe niet meer verder stijgen, maar zullen echter ook gelijk blijven als het weer beter gaat met de pensioenfondsen. Het automatisme waarmee de premie wordt aangepast verdwijnt. Pensioenfondsen krijgen tien jaar langer de tijd de dekkingsgraad weer op orde te krijgen en te herstellen van een financiële crisis. MEER Kijk op pensioen Boekbespreking Overwin je angst voor optreden in het openbaar Trillende handen, knikkende knieën, droge mond en rode vlekken in je nek. Iedereen die weleens op een podium heeft gestaan of een toespraak heeft moeten houden, herkent het wel: plankenkoorts. Een beetje spanning is niet zo erg, maar als de druk zo oploopt dat je bepaalde situaties gaat vermijden, dan is er volgens de schrijver van het boek Plankenkoorts sprake van een sociale fobie. In zijn boek ontrafelt psychotherapeut en musicus Rob Faltin de mechanismes achter de buitensporige angst om in het openbaar te spreken. Aan de hand van voorbeelden laat Faltin zien hoe negatieve gedachten ervoor kunnen zorgen dat mensen in bepaalde situaties blokkeren en allerlei excuses bedenken om niet weer zo n vervelende ervaring te moeten ondergaan. Maar Plankenkoorts gaat over meer dan alleen de angst waar veel mensen onder lijden. Faltins boek is bovenal een zelfhulpboek voor het overwinnen van podiumangst. Wie echt korte metten wil maken met zijn of haar plankenkoorts, is bij Faltin aan het juiste adres. Zijn boek is een leerzaam stappenplan en zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Plankenkoorts - Rob Faltin - Hogreve uitgevers, 19,95 euro. fnv lokaal adviseert gemeente FNV Lokaal zet zich in om op gemeentelijk niveau collectief de belangen te behartigen van de leden op het gebied van werk, inkomen en zorg. FNV Lokaal kent 45 FNV-groepen. Een van de vrijwilligers die de FNV herkenbaar en zichtbaar maakt op lokaal niveau is Gerard van den Belt uit Deventer, tevens voorzitter van de FNV KIEMafdeling IJsselvallei. Hij zit onder andere in de landelijke werkgroep Wmo die zich bezighoudt met de Wia, de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de vroegere WAO. Ondersteunen Van den Belt: De Wmo bestaat sinds 2006 en moet iedere Nederlandse burger in staat stellen om mee te doen in de maatschappij. De Wmo biedt onder andere ondersteuning in het huishouden. Wij ondersteunen vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt. Van den Belt zit ook in de Wmoadviesraad, die de gemeente, gevraagd en ongevraagd, adviezen over mantelzorg geeft. Het minimum niveau staat onder druk. Het is de verantwoordelijkheid van de bonden en de politiek om daar iets aan te doen. Participatie Wij maken ons hard voor projecten als Rechtop! en Deventer Armoede Vrij, DAV, vertelt Van den Belt. Beide projecten hebben tot doel alle inwoners en organisaties te laten participeren. FNV lokaal blijft de lokale overheid op haar verantwoordelijkheid wijzen. In een project met de Saxion Hogeschool wil Van den Belt onderzoeken wat precies de problemen zijn in de Deventerse wijk. Daarmee kunnen we dan, eventueel in samenwerking met de gemeente, een gericht zorgproject tegen armoede opzetten. FNV Lokaal Deventer probeert mensen die het minder hebben getroffen ook te helpen met spreekuren, waar ze vrijblijvend naar binnen kunnen lopen. In samenwerking met een katholieke kerk heeft FNV Lokaal de tentoonstelling De Werkende Armen georganiseerd. Op dit moment staat de tentoonstelling De Bijzondere Werknemer, georganiseerd door AbvaKabo FNV op de agenda. De expositie gaat over mensen met een vlekje, zoals dat heet. discussie Cultuurparticipatie gaat verder dan het bezoeken van een toneelvoorstelling of een expositie. Het beoogt mensen te helpen om na een langdurige ziekte weer sociale contacten te leggen, bijvoorbeeld door een cursus te volgen. FNV Lokaal wil via de expositie ook de discussie met de gemeente opnieuw op gang brengen. Wij proberen de gemeente zo te beïnvloeden dat een redelijk beleid gevoerd wordt ten aanzien van werk en armoede. Want gemeentes hebben tegenwoordig veel vrijheid in het kader van de Wmo en de bijstandswet Wwb. MEER Kijk op themas/lokaalbeleid/ en

6 PAGINA 6 Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Werk je gegevens bij op Maak jij in je onderneming gebruik van muziek, tv-beelden of kopieën uit boeken, tijdschriften, kranten of andere publicaties? Dan heb je een licentie nodig van Buma, Sena, Videma of Reprorecht. Daarmee zijn alle rechten geregeld van de makers en bedenkers van muziek, beeld en tekst. Dit kun je nu regelen op www. mijnlicentie.nl, een initiatief van Buma, Sena, Videma en Reprorecht. Om het voor jou als gebruiker eenvoudiger te maken, is gekozen voor een centrale website van waaruit je de Buma en Sena licenties online kunt afsluiten en kunt kiezen voor één factuur. Voor de licenties van Videma en Stichting Reprorecht word je snel gemakkelijk doorverwezen. Als je gebruik maakt van mijn licentie.nl heb je minder administratieve lasten, omdat je van Buma en Sena maar één factuur krijgt. Via mijnlicentie.nl kun je snel en eenvoudig jouw muzieklicenties afsluiten, inzien en beheren. Al je gegevens zijn bij Buma en Sena in één keer geregistreerd. Dag en nacht, 24/7, zijn je gegevens, licenties en facturen beschikbaar. collectieve exploitatie Buma, Sena, Videma en de stichting Reprorecht zijn rechtenorganisaties voor de eigenaren van auteursrechten. Ze bezitten de aan hen overgedragen auteursrechten van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers, (inter)nationale artiesten en producenten, auteursrechthebbenden op tv-beelden en schrijvers, vertalers, fotografen, illustratoren en uitgevers. Zij incasseren gelden voor collectieve exploitatie en verdelen dat onder de bij hen aangesloten makers. NIeuwe fnv ledenpas 2012 Ieder lid van FNV KIEM heeft een FNV- Ledenpas, waarmee je onder meer aantrekkelijke kortingen ontvangt bij veel bedrijven. Deze maand krijg je onder meer korting op een foto-album van Albelli, 15% korting op Megagadgets en 25% korting op een maaltijd met de PiccoloCard. informatie en aanbiedingen vind je op www. mijnkiem of op pagina 8 van deze KIEM krant. De oude pas blijft geldig tot de nieuwe pas op de mat ligt. Je nieuwe ledenpas, die geldig is vanaf februari 2012, krijg je begin volgend jaar thuisgestuurd. ZIjN je GeGeveNs NoG up-to-date? De laatste stand van zaken rond cao-onderhandelingen, een oproep voor een achterbanraadpleging of voor kort individueel advies, FNV KIEM houdt je snel op de hoogte via . Daar hebben we natuurlijk wel een correct bestand met adressen voor nodig. Je kunt extra snel je gegevens updaten via de site van FNV KIEM. Ga naar www. mijnkiem en controleer of je gegevens nog kloppen. Via de beveiligde omgeving van FNV KIEM kun je zelf je profiel controleren en aanpassen hoe je in het systeem staat. Cursusaanbod voor actieve leden Tip vraag je contributie terug Veel leden kunnen een deel van hun vakbondscontributie terugkrijgen. Ben je zelfstandige? Of is het in je cao geregeld? Laat dan geen geld liggen! FNV KIEM spreekt met steeds meer werkgevers in de cao een fiscale regeling over de vakbondscontributie af. Dankzij deze regeling ontvang je een deel van de contributie terug via je werkgever. Die verrekent eenmalig de betaalde contributie met je bruto maandsalaris. Je voordeel kan oplopen tot 40 procent. Dat is toch 80 euro op jaarbasis. Voor zelfstandigen is de contributie fiscaal aftrekbaar. In dat geval heb je een jaaropgaaf nodig die je kunt downloaden op Heb je vragen over het terugvragen van je contributie? Neem dan contact op via (lokaal tarief). Ook dit najaar staan er weer verschillende cursussen op de agenda. ZZP-trAININGeN 8 november Onderhandelen Na afloop van deze trainingsdag door Jolanda Kirpenstein van Vulkaan weet je dat er meer te verdelen is dan op het eerste gezicht lijkt; weet je inhoud en relatie in de onderhandeling te onderscheiden; ken je het verschil tussen een standpunt en een belang en weet je je belangen en die van je gesprekspartner effectief na te streven. 11 november Netwerken en acquisitie Na het volgen van deze cursus ben je in staat om een actief (zowel persoonlijk als zakelijk) netwerk op te zetten, te onderhouden en uit te bouwen. Je beschikt over diverse vaardigheden om potentiële opdrachtgevers en klanten te benaderen en een afspraak met hen te maken. Dit alles met het uiteindelijke doel om een opdracht te werven. 21 november Contracten en meer Het is makkelijker dan je denkt om goede afspraken met opdrachtgevers te maken. Wie afspraken maakt en vastlegt op papier kan veel ellende voorkomen. In 1 dagdeel leggen juristen van FNV Zelfstandigen je alles uit over afspraken maken met opdrachtgevers. 7 december Google & Internetmarketing Het uitbesteden van internetmarketing is voor kleine zelfstandigen niet haalbaar, maar na het volgen van deze workshop kun je het heel goed zelf. Het is erg belangrijk dat de website goed wordt gevonden. Uit recent onderzoek blijkt dat binnen nu en drie jaar het merendeel van de klantcontacten via internet gaat verlopen. Zaak dus om nu van de hoed en de rand te weten! Ga voor een volledig overzicht van het trainingsaanbod en aanmelding naar: www. fnv-kiem.nl/ trainingen

7 PAGINA 7 Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM voor grafimedia & techniek / Gratis voor leden van FNV KIEM Broese en Peereboom maakt doorstart Broese en Peereboom, de drukkerij die op 2 augustus nog failliet werd verklaard, maakt tóch een doorstart. Volgens vakbondsadviseur Hans Robijn van FNV KIEM gaat directeur Wim Merkx van de 227 jaar oude drukkerij door met 26 van de 55 werknemers. Bijna 30 werknemers verliezen echter toch hun baan. Twee van de drie persen zouden weer gaan draaien. De derde wordt verkocht. Directeur Wim Merkx zou van plan zijn om na verloop van tijd zoveel mogelijk oudmedewerkers weer in dienst te nemen. Zodra er voldoende werk is om alle persen te laten draaien wil hij zijn bedrijf weer uitbreiden tot 40 werknemers. Voor het zover is, komen de ontslagen werknemers terecht bij het UWV. FNV KIEM heeft hen ook aangemeld bij het werkgelegenheidsproject voor de grafische sector C3. Dat kan voor een deel de taken van het UWV overnemen: hulp bij solliciteren, het opstellen van curriculums vitae, en hulp bij het schrijven van sollicitatiebrieven voor banen, zowel binnen als ook buiten de grafische sector. Achterstallig loon Het personeel krijgt vier weken achterstallig loon alsnog uitbetaald. Het niet-uitbetaalde loon is het gevolg van een reddingsmaatregel waarbij de werknemers instemden met uitstel van het salaris voor een periode van maximaal 13 weken. De werknemers die hun baan kwijtraken zullen worden nabetaald door het UWV en uit het ASF-garantiefonds van de grafische sector. Het laatste is alleen mogelijk omdat het bedrijf onder de grafische cao valt. Bodemhuur-constructie Dertien overnamekandidaten hadden zich gemeld bij de curator. De doorstart die Broese en Peereboom nu maakt, gebeurt met financiële steun van Rabo Private Equity. De bank is nu feitelijk eigenaar van de drukkerij. Om de situatie naar zijn hand te zetten heeft de Rabobank gebruik gemaakt van een bodemhuurconstructie. Dit houdt in dat de bank de bodem huurt onder een bedrijf dat failliet gaat en schulden heeft aan de bank. De bank laat nieuwe sloten op de deur zetten en bepaalt wie er nog naar binnen mag. Zo probeert de schuldeiser zijn belangen veilig te stellen. De bodemhuur-constructie komt de laatste jaren vaker voor. Ook vakbondsadviseur Hans Robijn keek er niet van op. Wat hem wel verbaasde was dat op een gegeven moment ook de curator het pand niet meer in kon. Dat had ik van mijn leven nog niet meegemaakt. De gesprekken met het UWV lagen daardoor stil, als gevolg waarvan het verstrekken van een werkloosheidsuitkering aan de ontslagen werknemers flink werd vertraagd. Els Dobber nieuwe vakbondsadviseur FNV KIEM op Twitter Het laatste nieuws van FNV KIEM vind je ook op Twitter. Het twitteradres van de vakbond is Ook verschillende bondsbestuurders twitteren over hun activiteiten. Volg ze via /edwinbouwers, /kiefte, /petervdbunder, /tanjamagnee, /iemarep, /grafitwiet, /elsdobber en /1pedrito. Els Dobber is sinds 1 juni vakbondsadviseur bij FNV KIEM. Els gaat zich inzetten voor leden die werken in de grafische industrie en bij uitgeverijen. Dobber (31) ondersteunt bestuurders Anne Jan de Graaf en Bernard van Iren. Net als alle andere vakbondsadviseurs gaat Els leden adviseren over hun loopbaan en arbeidsvoorwaarden. Zij gaat haar best doen om alle vragen op deze dossiers te beantwoorden. Je kunt mij en mijn collega-vakbondadviseurs zien als de schakel tussen de leden en de vakbond. In haar functie zal Els voortdurend betrokken zijn bij sociaal plannen en cao s die de bestuurders afsluiten. Als leden daarover vragen hebben kunnen ze mij terecht. In de praktijk zal zij met haar collega s vaak bijeenkomsten organiseren om tekst en uitleg te geven over sociaal-arbeidsrechtelijke problematiek. Voordat ze bij FNV KIEM kwam, werkte Els als teamleider van een marketingafdeling bij Reed Elsevier. Daar hield ze zich vooral bezig met klantloyaliteit. Ik weet veel over het werven en behouden van klanten. Die ervaring kan ze bij FNV KIEM in de praktijk brengen. Langer geleden heeft ze onder andere bij verschillende goede doelen gewerkt.

8 PAGINA 8 Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM voor grafimedia & techniek / Gratis voor leden van FNV KIEM VooRdEEl Een agenda of kalender met 20% korting bij Albelli Geniet een jaar lang van je mooiste herinneringen en begin 2012 met een zelfgemaakte jaarkalender of agenda! Dat kan heel eenvoudig bij Albelli. Kies één van de originele ontwerpen en voeg je eigen foto s toe. De agenda kun je daarnaast ook nog vullen met een persoonlijke tekst. Binnen een paar dagen heb je zo een geweldige en persoonlijke jaarplanner in huis waar je de rest van het jaar van geniet. Leuk voor jezelf, maar misschien nog wel leuker als cadeautje voor de feestdagen! fnv lanceert NIEuwE website Onregelmatig werk In Nederland werken bijna een half miljoen mensen in een vorm van ploegendienst of in structureel onregelmatige werktijden. Werken op tijdstippen die tegen je bioritme in gaan vraagt om extra aandacht voor lichaam en geest. Veel werknemers die onregelmatige werktijden hebben, kampen met (chronische) gezondheidsproblemen op het gebied van slapen, eten en bewegen. Daarom heeft FNV in samenwerking met Menzis de website opgezet. Op de site lees je alles wat je moet weten over onregelmatig werken. Want werken in ploegendienst heeft niet alleen fysieke gevolgen, maar ook sociale. Bij sociale problemen kan iedereen zich wel wat voorstellen: vanwege werk in de avonduren kun je niet naar een feestje of je ziet je partner weinig omdat je slaap en werkritme precies het tegenovergestelde is. wat GEbEuRt ER MEt de werkgeversbijdrage? Nu het spaarloon zal worden afgeschaft vraagt een aantal grafische leden zich af wat er met de werkgeversbijdrage gaat gebeuren. Raakt men die kwijt of komt deze bijdrage via een andere weg toch bij ze terecht (het gaat om 1% van het loon). Bernard van Iren, grafisch bestuurder van FNV KIEM: Het betekent dat 1% werkgeversbijdrage aan de spaarloonregeling ook ophoudt te bestaan. GEVolGEN onderbelicht Met name de fysieke gevolgen van onregelmatig werk zijn nogal eens onderbelicht. Dat is de reden dat FNV in samenwerking met zorgverzekering Menzis deze site heeft opgezet. Ploegendienstwerkers krijgen gerichte informatie en adviezen over gezond eten, slapen en bewegen. Daarnaast kun je via de concrete zelfhulpprogramma s je eet- en beweegpatroon zo aanpassen, dat de onregelmatige werktijden zo min mogelijk invloed op je gezondheid hebben. Ook is er een roostertest, die op basis van een korte vragenlijst, advies en tips geeft om je levensstijl zo optimaal mogelijk aan te passen in relatie tot je rooster. MENzIs De samenwerking van FNV met zorgverzekeraar Menzis ligt voor de hand. FNV biedt al haar 1,4 miljoen leden namelijk een gunstige collectieve zorgverzekering aan met korting op de verplichte basispolis en de aanvullende pakketten. Zo krijg je als FNV KIEM-lid (maar ook je verzekerde familie) onder meer minimaal 88 euro korting per betalende verzekerde per jaar, 10% korting op aanvullendeen tandartsverzekeringen, 20% korting op een doorlopende reisverzekering en wordt fysiotherapie tot 100% vergoed vanaf de aanvullende verzekering. We gaan deze 1% zeker niet schenken aan de werkgevers. We gaan hier bij de komende caoonderhandelingen (de huidige cao loopt per af) afspraken over maken. Ik pleit ervoor de 1% in te zetten in de komende vitaliteitsregeling. Bijvoorbeeld als aanvulling op pensioen. Wij voeren daar op dit moment overleg over, als voorbereiding op de komende onderhandelingen. MEER Informatie vind je op onregelmatig werk.nl over de FNV-Menzis zorgverzekering vind je op www. menzis.nl/fnv Kijk op www. mijnkiem VooRdEEl 15% korting bij Megagadgets Kijk op www. mijnkiem MegaGadgets is de grootste gadget en cadeaushop van Nederland. Of je nu op zoek bent naar een origineel sinterklaascadeau, verjaardagscadeau of gewoon jezelf eens wilt verwennen, bij MegaGadgets ben je aan het juiste adres! Je hebt de keuze uit meer dan 600 originele gadgets en cadeaus voor hem en haar. Met de exclu- sieve kortingscode voor FNVleden krijg je 15% korting op het gehele assortiment. Dat is nog eens voordelig winkelen voor de feestdagen! Denk aan een gave op afstand bestuurbare helikopter, magnetronsloffen, een polaroid camera of smartphone accessoires. We hebben nog veel meer suggesties, maar eigenlijk kun je het beste zelf een kijkje nemen op de site. VooRdEEl 25% korting op een maaltijd met de PiccoloCard Kijk op www. mijnkiem Lekker uit eten met familie of vrienden en 25% korting krijgen op de totale rekening? Met de PiccoloCard kun je een jaar lang van dit voordeel genieten! Je kunt zo vaak uit eten gaan als je maar wilt. De korting geldt voor maximaal 4 personen bij circa aangesloten restaurants in Nederland. De korting geldt voor het eten én drinken en voor zowel lunch als diner. De PiccoloCard kun je nu met 60% korting aanschaffen via FNV-voordeel. De kaart heeft een geldigheidsduur van een jaar en loopt vervolgens automatisch af. Je hoeft de kaart dus niet op te zeggen. Bestel nu de PiccoloCard en geniet het hele jaar van heerlijke en voordelige avondjes uit. Colofon Jaargang 3, nummer 3, november 2011 Redactieadres FNV Kunst Informatie Entertainment en Media, Postbus 9354, 1006 AJ Amsterdam T (020) F (020) I Uitgave Stichting FNV Pers Hoofdredactie Mariëtte Raap Teksten Dunck, Edwin Bouwers, Marieke Geerts, Jurjen Roerdinkholder, Esther Tielen Foto s Miranda Birney, Barbara Boots, Dunck, Olivier Middendorp, Anouck Wolf Vormgeving Brain Communication Druk Senefelder Misset Vragen

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

DECENTRAAL OVERLEG Er is ook overeenstemming, zegt

DECENTRAAL OVERLEG Er is ook overeenstemming, zegt KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL 2,2 miljoen euro voor grafimediasector P03 Het flitsfaillissement nieuwe mode? P07 FNV KIEM MAGAZINE EDITIE /GRAFIMEDIA Jaargang 6 / Editie 03 / 11/10/2014 / Een uitgave

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia Vizier Jaargang 64 nummer 3 zomer 2008 Het hart van de organisatie, het secretariaat van de Vakbond ABW: v.l.n.r.: Karin Jelsma, Bea Dresen en Nicole Ermers. Zomerflits handige tips Roger van den Broek

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Weg met papieren rompslomp

Weg met papieren rompslomp 11 okt 2013 De krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche Inhoudsopgave De BCT komt eraan (vervolg pag 1) 2 Eerste taxilerarendag druk bezocht 2 Taxisector staat onder druk 3 De boordcomputer

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

#1 2014. www.ccmagazine.nl. magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5. CC Manager Award 14.

#1 2014. www.ccmagazine.nl. magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5. CC Manager Award 14. #1 2014 www.ccmagazine.nl magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5 CC Manager Award 14 Special 14 Facebook f Logo CMYK /.eps CCAGENTWEEK.NL 3 JIJ BENT DE STER IN

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie