EQUISIS VOORRAADBEHEER FACTURATIE Equisis v2 - augustus 98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EQUISIS VOORRAADBEHEER FACTURATIE - 1 - Equisis v2 - augustus 98"

Transcriptie

1 EQUISIS VOORRAADBEHEER FACTURATIE Equisis v2 - augustus

2 MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. HET BEHEER VAN DE BASISBESTANDEN HET BESTAND VAN DE FAMILIES HET BESTAND VAN DE EENHEDEN HET BESTAND VAN DE STRUCTUREN HET BESTAND VAN DE VERSIES HET BESTAND VAN DE ARTIKELEN Dialoogvenster : Stockopvolging Eerste dialoogvenster : Fiche bewaren als voorkeur Eerste dialoogvenster : bestellingen klanten tonen Eerste dialoogvenster: Backorders tonen DE MODULE «VOORRAADBEHEER» HET BESTAND VAN DE ARTIKELEN (AANVULLING)...27 Te leveren artikelen opzoeken Te bestellen artikelen opzoeken Bestelde artikelen opzoeken Bewegingen afdrukken Stockvariaties afdrukken Bestelvoorstel afdrukken Bestelvoorstel genereren Herwaardering prijzen Kostprijs berekenen Inventarisoverdracht...32 Nieuw boekjaar openen Jaarlijkse afsluiting Bewegingen schrappen HET BESTAND VAN DE STOCKBOEKINGEN...33 Bij te werken boekingen opzoeken Stock bijwerken...37 Stockdagboek afdrukken Etiketten afdrukken Stock naar POSIS exporteren Verkopen uit Posis invoeren Inventaris creëren Inventaris nakijken DE MODULE «FACTURATIE» HET BESTAND VAN DE FACTUREN Eerste etappe : de klantgebonden gegevens Tweede etappe : de artikelgebonden gegevens Te boeken facturen tonen

3 Facturen boeken...47 Bij te werken facturen opzoeken Doc. & stock bijwerken Af te drukken documenten opzoeken HET BESTAND VAN DE PRESTATIES HET BESTAND VAN DE CREDITNOTA'S HET BESTAND VAN DE DAGBOEKEN...51 BIJLAGEN...52 BIJLAGE 1 : CODERING VAN DE BTW-TARIEVEN...52 NIEUWIGHEDEN

4 MANUEL DE REFERENCE 1. HET BEHEER VAN DE BASISBESTANDEN In dit hoofdstuk maakt u kennis met al de beschikbare bestanden in uw database voor wat betreft de facturatie en het voorraadbeheer. Voor elk van deze bestanden ontdekt u de functionaliteiten, de volledige beschrijving van de rubrieken waaruit ze zijn opgebouwd en de specifieke handelingen die erop kunnen toegepast worden. Eerst bekijken we de bestanden die gemeenschappelijk zijn voor de facturatie en het voorraadbeheer om daarna over te gaan naar meer specifieke bestanden die afhangen van uw gebruikerslicentie. De modules «Voorraad» en «Facturatie» hebben een aantal gemeenschappelijke bestanden, namelijk : Families, Eenheden, Structuren, Versies en Artikelen. Deze bestanden worden in secties 1.1. tot en met 1.5. nader bekeken. Afhankelijk van uw gebruikerslicentie hebt u daarbij nog de beschikking over de hiernavermelde bestanden : - module «Facturatie» : Facturen, Prestaties, Creditnota's en Dagboeken. - module «Voorraad» : Stockboekingen. Alvorens te beginnen met het aanmaken van uw artikelen, raden we u aan de gegevens die ervan afhangen te bepalen, namelijk : de families, de eenheden, de structuren en de versies HET BESTAND VAN DE FAMILIES Het bestand van de families dient om in uw database al de families te registreren van de artikelen die u nodig zult hebben voor uw voorraadbeheer en/of facturatie. Zo kunt u aan ieder artikel een code «Familie» geven. vb. De familie met als omschrijving «EQUISIS Software» zou al de EQUISIS programma's moeten bevatten die u moet beheren. Het ingavevenster bestaat uit zeven rubrieken: Familie Unieke identificatiecode van een familie van maximum 5 alfanumerieke karakters. Eens de fiche geregistreerd is, kan deze rubriek niet meer gewijzigd worden. Omschrijving Verplichte benaming van maximum 24 alfanumerieke karakters

5 Laatste nr. Numerieke rubriek voor het toekennen van een uniek nummer per artikel binnen een familie. Bij het aanmaken van een artikel (via het bestand «Artikel») dat van een bepaalde familie afhangt, stelt het programma voor uw artikel als volgt te identificeren : de eerste vijf karakters zijn die van de familie gevolgd door de waarde uit deze rubriek eventueel vooraan aangevuld met nullen tot het aantal cijfers beschreven in de rubriek «Laatste nr.». Deze rubriek wordt bijgewerkt telkens een nieuw artikel wordt toegevoegd aan deze familie (laatste waarde plus één). O p m e r k i n g Twee artikelen van eenzelfde familie kunnen niet hetzelfde nummer hebben. Lengte index Deze rubriek zal het aantal nullen of het aantal cijfers bepalen waarover men kan beschikken voor de artikelcode. De vijf eerste letters bepalen de familiecode en het volgende aantal (max. 9 cijfers) geeft het artikelnummer aan. De parametrering van de lengte index via de familiecode laat de creatie van artikelcodes toe met een variabele lengte. De maximum lengte van het artikelnummer bedraagt dus 14 alfanumerieke karakters wat een voorraadbeheer via barcode mogelijk maakt. T-nr. Identificatiecode van max. 5 cijfers. Indien u een bepaalde prijscategorie (korting of vaste verkoopprijs) wenst toe te passen voor een klant en voor een familie artikelen dan moet u de rubriek «T-nr.» in de klantenfiche invullen. Verk.prijs Rubriek waarin u een bedrag of percentage ingeeft in de betekenis van een korting. In het geval van een korting, dan dient de rubriek «%» aangekruist te zijn. In het bestand van de artikelen hebben de verschillende «Verk.prijs» rubrieken tot doel in uw prijscategorie een gelijkenis in andere deviezen op te maken. U heeft nu de mogelijkheid uw verkoopprijs te scheiden van de wisselkoers van het devies dat u in EQUISIS heeft ingegeven. O p m e r k i n g Indien u een bedrag hebt ingevoerd in de rubriek «Verk.prijs» dan zal dit bij het aanmaken van uw facturen als eenheidsprijs gebruikt worden in plaats van de basisverkoopprijs uit de artikelfiche. Indien een percentage bepaald werd dan zal dit gebruikt worden voor het berekenen van de korting voor wat het te factureren product betreft. Deze mogelijkheid is ook geldig voor de bestelbonnen en verzendnota's (module «Commercieel beheer»). % Dit keuzevak bepaalt of de inhoud van de rubriek «Verk.prijs» een vaste verkoopprijs of een kortingspercentage is. Indien het om een percentage gaat dan moet u dit keuzevak aankruisen

6 MANUEL DE REFERENCE Deze knop stelt u in staat een nieuwe prijscategorie aan de kortingstabel toe te voegen. Deze knop stelt u in staat een bestaande lijn uit de kortingstabel te schrappen. Hij is slechts actief wanneer de muisaanwijzer zich in één van de rubrieken van de te schrappen lijn bevindt HET BESTAND VAN DE EENHEDEN Het bestand van de eenheden dient om in uw database alle eenheden te registreren die gebruikelijk zijn voor het beheer van uw artikelen. Zo zullen deze eenheden voorgesteld worden bij het opstellen van uw facturen of het bijwerken van uw voorraad. Het ingavevenster bestaat uit vijf rubrieken: Eenheid Unieke identificatiecode van een eenheid van maximum drie alfanumerieke karakters. Eens de fiche geregistreerd is, kan deze rubriek niet meer gewijzigd worden

7 Deelbaar Rubriek die toelaat decimalen te gebruiken voor een bepaalde eenheid. Indien dit keuzevak aangekruist is, kan u bv. 2,1 kg of 1,6 uur factureren. Indien daarentegen deze rubriek niet is aangekruist, dan zal u geen 2,1 kg kunnen verkopen of 1,6 uur kunnen factureren. Omschrijv. Verplichte benaming van maximum 24 alfanumerieke karakters. Deze knop stelt u in staat een nieuwe omrekeningslijn toe te voegen. Deze knop stelt u in staat een bestaande lijn te schrappen. Hij is slechts actief wanneer de muisaanwijzer zich in één van de rubrieken van de te schrappen lijn bevindt. Eenheid Rubriek die de identificatiecode van een eenheid bevat waarvoor een omrekening moet plaatsvinden. Omrekening Numerieke waarde van de omrekening ten opzichte van de gekozen eenheid. vb. 1 uur = 60 minuten - 7 -

8 MANUEL DE REFERENCE 1.3. HET BESTAND VAN DE STRUCTUREN Het bestand van de structuren dient om modellen, bestaande uit één of meerdere basisartikelen, in uw database te registreren. U kan dit model opnemen in een artikel dat uit één of meerdere basisartikelen bestaat. vb. De structuur met de code «KAST» geeft aan dat het hier gaat om een kast met die bestaat uit 2 laden en 2 deuren. U maakt een artikel «KAST» aan dat opgebouwd zal zijn uit de basisartikelen «laden» en «deuren». Wanneer u het artikel «KAST» oproept dan zulen de basisartikelen automatisch aan de voorraad worden toegevoegd of van de voorraad worden afgetrokken naargelang de situatie. Het ingavevenster bestaat uit vijf rubrieken: Structuur Unieke identificatiecode van maximum 3 alfanumerieke karakters. Eens de fiche geregistreerd is, kan deze rubriek niet meer gewijzigd worden. Omschrijving Verplichte benaming van maximum 24 alfanumerieke karakters. Onderdelen - Artikel Identificatiecode van het artikel dat tot deze structuur behoort

9 Indien u een onvolledige code inbrengt, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de artikelen (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen. Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte code niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om het artikel aan te maken. Indien u in deze rubriek een «*» ingeeft, dan verschijnen al de artikelen die gekend zijn door het systeem in het «Selectie»-venster. Onderdelen- Omschrijving Benaming van het gekozen artikel. In deze rubriek kunt u niets ingeven. Onderdelen- Hoeveelheid Numerieke rubriek die de hoeveelheid van het onderdeel binnen de structuur bepaalt. O p m e r k i n g Deze knop stelt u in staat een nieuw onderdeel toe te voegen. Deze knop stelt u in staat een bestaande lijn te schrappen. Hij is slechts actief wanneer de muisaanwijzer zich in één van de rubrieken van de te schrappen lijn bevindt. U heeft geen toegang tot het bestand van de structuren via de artikelfiche, indien u een structuurfiche wil gebruiken dan zal u er eerst één moeten aanmaken via het bestand van de structuren zelf HET BESTAND VAN DE VERSIES - 9 -

10 MANUEL DE REFERENCE Het bestand van de versies dient om artikelen (vnl. uit de schoen- en kledingsector) van een versie (stof, kleur,.) te voorzien al dan niet in combinatie met een maattabel (zie «Het bestand van de artikelen»). vb. Het artikel "Hemd" kan gekoppeld worden aan een versie "Zijde". Het hiervoor getoonde ingavevenster bestaat uit drie rubrieken: Versie Unieke identificatiecode van maximum 8 alfanumerieke karakters. Eens de fiche geregistreerd is, kan deze rubriek niet meer gewijzigd worden. Omschrijving Verplichte benaming van maximum 24 alfanumerieke karakters. Commentaar Tekstrubriek voor eventuele commentaar betreffende deze versie HET BESTAND VAN DE ARTIKELEN Het bestand van de artikelen heeft tot doel al de artikelen, nodig voor het beheer en de opvolging van de voorraad en/of klantenfacturatie, in uw database te registreren. Het ingavevenster bestaat uit de volgende rubrieken: Artikel Unieke identificatiecode van een artikel van maximum 14 alfanumerieke karakters. Eens de fiche geregistreerd is, kan deze rubriek niet meer gewijzigd worden. Indien uw artikel bij de creatie verbonden wordt met een familie, stelt EQUISIS automatisch een nummer voor door de familiecode van maximum 5 karakters te combineren met de waarde van de rubriek «Laatste nr.» (zie het bestand van de families). Omschrijving Verplichte benaming van het artikel van maximum 80 karakters. Categorie Numerieke rubriek die u kan gebruiken om uw artikelen volgens een eigen methode onder te verdelen in verschillende categoriën bv.: handelsgoederen, grondstoffen, gereed product

11 Familie Identificatiecode van maximum vijf alfanumerieke karakters. Deze code stelt u in staat de artikelen te groeperen die gemeenschappelijke kenmerken hebben. Indien u een onvolledige code inbrengt, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de families (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen. Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte code niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om de familie aan te maken. Indien u in deze rubriek een «*» ingeeft, dan verschijnen al de families die gekend zijn door het systeem in het «Selectie»-venster. O p m e r k i n g Indien u later de familiecode in een artikelfiche zou wijzigen dan heeft deze wijziging geen invloed op het artikelnummer. Ingegeven op Creatiedatum van de artikelfiche (afhankelijk van de systeemdatum van uw computer). Deze rubriek kan niet gewijzigd worden

12 MANUEL DE REFERENCE Structuur Identificatiecode van maximum zes alfanumerieke karakters. De structuurcode laat toe om samengestelde artikelen te creëren. Bij wijze van uitzondering is het niet toegelaten een nieuwe structuurfiche aan te maken vanuit het bestand van de artikelen (zie bestand van de structuren voor meer details). vb. Een tafel bestaat uit vier artikelen «poot» en één artikel «tafelblad». Leverancier Identificatiecode van zes alfanumerieke karakters. Deze code komt overeen met de zoeksleutel van de leveranciers in het bestand met dezelfde naam. Indien u een onvolledige code inbrengt, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de leveranciers (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen. Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte code niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om de leverancier aan te maken. Indien u in deze rubriek een «*» ingeeft, dan verschijnen al de leveranciers die gekend zijn door het systeem in het «Selectie»-venster. Na selectie van de leverancier verschijnt rechts van de referentie zowel de naam als het telefoonnummer uit de leveranciersfiche. Ref. lever. Rubriek van maximum 14 alfanumerieke karakters om de referentie van het artikel bij de leverancier bij te houden. Versie Identificatiecode van maximum 8 alfanumerieke karakters. Deze code komt overeen met de versiecode in het bestand met dezelfde naam. Indien u een onvolledige code inbrengt, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de versies (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen. Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte code niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om de versie aan te maken. Indien u in deze rubriek een «*» ingeeft, dan verschijnen al de versies die gekend zijn door het systeem in het «Selectie»-venster. Enkel indien u het selectievakje «Versie» aankruist, dan u bij het artikel een maattabel- en een versiecode ingeven (van toepassing in de kledingsector, schoenen ). Maat Deze code verwijst naar de maattabel in kwestie. Indien u een onvolledige code inbrengt, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de maattabellen (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen. Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte code niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om de maattabel aan te maken. Tabel: Naam van de tabelcode. Omschrijving: Omschrijving van de tabelcode

13 De eigenlijke tabel herneemt de verschillende elementen waaruit de maattabel is opgebouwd. Met behulp van de «+»- en de «-»-knop is het mogelijk om maten toe te voegen of te verwijderen. De kolommen «Best. hv.» en «Ontv. hv.» evenals de rubrieken «Versie», «Artikel» en het selectievakje «De codes wijzigen» worden beschreven in het deel «Commercieel beheer» van deze handleiding. Indien u op de knop «Maat» (ingavescherm van de artikelen) klikt dan krijgt u toegang tot het volgende venster waarin alle bestaande maattabellen in lijstvorm worden weergegeven:

14 MANUEL DE REFERENCE Door de knoppen, «-» en «+» te gebruiken is het mogelijk maattabellen te wijzigen, te schrappen of nieuwe toe te voegen. Devies Devies waarin het produkt werd aangekocht. Deze code komt overeen met de toegangssleutel in het bestand met dezelfde naam. Indien u een onvolledige code inbrengt, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de deviezen (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen. Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte code niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om het devies aan te maken. Indien u in deze rubriek een «*» ingeeft, dan verschijnen alle deviezen die gekend zijn door het systeem in het «Selectie»-venster. Aank.prijs Tegenwaarde in Belgische frank van de aankoopprijs in vreemde munt. Verk.prijs Commerciële verkoopwaarde van het artikel. Indien het artikel gekoppeld is aan een familie waarvoor een speciale tarifiëring wordt toegepast (zie het bestand van de families), dan wordt deze laatste waarde als voorkeur genomen voor het opmaken van uw facturen. Aank.prijs dev. Commerciële aankoopwaarde in de vreemde munt die u eerder gekozen heeft. Kostprijs Waarde die enkel van toepassing is bij artikelen gekoppeld aan een structuur en die automatisch berekend wordt via de opdracht «Herwaardering van de prijzen» in het menu «Stockbeheer». BTW-code Door met de muis op deze rubriek te klikken, verschijnt een keuzemenu met alle mogelijke BTWtarieven. Eens het tarief gekozen, verschijnt de bijhorende code rechts van deze rubriek. Dit gegeven beïnvloedt het aanmaken van uw facturen en/of creditnota's. De verschillende BTW-tarieven zijn: - De basistarieven: 6, 12 en 21%. - Het stelsel «Leeggoed» is van toepassing voor de herbruikbare verpakkingen (met statiegeld). Het in waarde aangegeven bedrag voor het artikel is niet onderworpen aan de BTW en heeft dus geen enkele invloed op de BTW-aangifte. - Het stelsel «Niet onderworpen»: betreft de artikelen die niet aan de BTW onderworpen zijn en waarvan de waarden de BTW-aangifte helemaal niet beïnvloeden. - Het stelsel «Gefactureerde BTW»: betreft de artikelen waarvoor er geen handelsbasis bestaat, wel wetend dat u de Staat toch een zeker bedrag zult moeten storten. Dat bedrag zal bepaald worden bij de voorbereiding van de facturen. Vak 11 van de BTW-aangifte zal overeenkomstig beïnvloed worden

15 - Het stelsel «Ontoereikende BTW» : betreft een bedrag te betalen BTW dat slaat op een vorige periode (correctie). Dit bedrag zal verduidelijkt worden bij het opstellen van uw facturen. Vak 32 van uw BTW-aangifte zal overeenkomstig beïnvloed worden. Boekingsrek. Identificatiecode van maximum negen alfanumerieke karakters die de algemene rekening aangeeft die voorgesteld zal worden bij het opstellen van uw facturen (zie uw rekeningenstelsel). Indien u een onvolledige code zou invoeren, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de algemene rekeningen (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen. Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte code niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om de algemene rekening aan te maken. Indien u in deze rubriek een «*» ingeeft, dan verschijnen al de algemene rekeningen die gekend zijn door het systeem in het «Selectie»-venster. Deze rubriek is enkel toegankelijk indien u over de licentie «EQUISIS Algemene boekhouding» beschikt. Analyt. rek. Identificatiecode van maximum zes alfanumerieke karakters die de analytische rekening aangeeft die voorgesteld zal worden bij het opstellen van uw facturen ( zie uw analytisch rekeningenstelsel). Deze imputatie zal door het programma worden gegenereerd indien u over de licentie beschikt van de analytische boekhouding. Indien u een onvolledige code zou invoeren, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de analytische rekeningen (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen. Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte code niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om de algemene rekening aan te maken. Indien u in deze rubriek een «*» ingeeft, dan verschijnen al de analytische rekeningen die gekend zijn door het systeem in het «Selectie»- venster. Deze rubriek is enkel toegankelijk als u over de licentie «EQUISIS Analytische boekhouding» beschikt. Stock Dit keuzevak wordt bij voorkeur aangekruist indien u over de licentie «Voorraadbeheer» beschikt. Dit veronderstelt dus een voorraadopvolging voor het artikel dat ingegeven wordt. De overige instellingen voor het voorraadbeheer komen in een tweede ingavevenster ter sprake.. Dit keuzevak kunt u niet wijzigen indien u uitsluitend over de licentie "Facturatie" beschikt. Prijs BTWi Indien dit keuzevak aangekruist is, veronderstelt het programma dat de BTW in de verkoopprijs begrepen is (volgens het gekozen BTW-tarief). Commentaar Tekstrubriek die de ingave van commentaar over het artikel of een beschrijving van het artikel mogelijk maakt

16 MANUEL DE REFERENCE Vertaalde omschrijvingen Deze tabel dient om de vertaling van de artikelomschrijving in een vreemde taal bij te houden. Indien deze tekst in de taal van de klant aanwezig is dan zal deze op de documenten afgedrukt worden i.p.v. de gewone omschrijving van het artikel. De talen waarin deze vertaling mogelijk is, worden door de gebruiker gekozen via de opdracht «Voorkeuren» in het menu «Beheer». De zone «T-nr. - Verk.prijs - %» Indien het artikel verbonden is met een familie met één of meer prijscategorieën of kortingslijnen, dan zullen deze automatisch worden voorgesteld bij de creatie van uw artikel. U kan uiteraard nieuwe lijnen toevoegen via de «+»-knop of bestaande lijnen verwijderen via de «-»-knop (zie bestand families). De andere kolommen «Verk.prijs» dienen om per tariefnummer uw verkoopprijs eventueel in andere deviezen uit te drukken (vermeld zowel de deviescode als de prijs). Zo kan u een vaste verkoopprijs per devies hanteren die losstaat van de koers van het devies die u in EQUISIS heeft ingebracht en zodus niet zal omgerekend worden. O p m e r k i n g De knoppen «+» en «-» kunnen voor beide tabellen gebruikt worden. Het komt er dus op aan eerst de gewenste tabel aan te selecteren. Indien geselecteerd zal er een klein knipperend driehoekje naast de tabel verschijnen. Wanneer u beslist om een artikel definitief te verwijderen (menu «Beheer» opdracht «de selectie verwijderen), dan worden de stockbewegingen verbonden aan dit artikel automatisch geschrapt. 1. Stockopvolging 2. Fiche bewaren als voorkeur 3. Bestellingen klanten tonen 4. Backorders tonen B E L A N G R I J K Vanuit het eerste ingavevenster van het bestand «Artikelen», krijgt u toegang tot verschillende bijkomende opdrachten. Door op deze knop te klikken worden u de volgende keuzes voorgesteld : Om bepaalde opties te kunnen kiezen moet u natuurlijk over de nodige modules beschikken. Zo zal de keuze «Stockopvolging» enkel toegankelijk zijn indien u beschikt over een licentie «Voorraadbeheer». Indien u beschikt over de licentie «Commercieel beheer» dan zullen de opdrachten «Bestellingen klanten tonen» en «Backorders tonen» voor u toegankelijk zijn. 1. Dialoogvenster : Stockopvolging Deze opdracht brengt u in het tweede ingavevenster, nl. dat van de stockopvolging, dat er als volgt uitziet:

17 Artikel - Omschrijving Identificatiecode en benaming van het artikel. Waarde stock Deze rubriek geeft de werkelijke waarde van de voorraad weer afhankelijk van de gekozen waarderingsmethode. Deze rubriek is voor u niet toegankelijk. Hv. in stock Hoeveelheid werkelijk in voorraad voor het betrokken artikel. Deze rubriek is voor u niet toegankelijk. Hv. in best. klant. Hoeveelheid in bestelling door klanten voor dit artikel. Deze rubriek is voor u niet toegankelijk

18 MANUEL DE REFERENCE Hv. in best. lever. Hoeveelheid in bestelling bij de leverancier voor dit artikel. Deze rubriek is voor u niet toegankelijk. Geres. hv. Momenteel niet gebruikt door EQUISIS. Minimum hv. Numerieke rubriek waar u de minimum hoeveelheid ingeeft die u in voorraad wenst te houden (buffervoorraad). Lokalisering Geografische lokalisatie van het artikel van zes alfanumerieke karakters. Etiketten Numerieke rubriek om aan te geven hoeveel etiketten u wenst af te drukken bij ontvangst van de goederen. Er zijn drie mogelijkheden : - nul, EQUISIS zal evenveel etiketten afdrukken als er artikelen in voorraad komen. - groter dan nul, EQUISIS zal een veelvoud (het positief cijfer) aan etiketten afdrukken voor elk artikel dat in voorraad komt. - kleiner dan nul, EQUISIS zal een vast aantal (het negatief cijfer) etiketten afdrukken onafhankelijk van het aantal ontvangen artikelen. Stat. massa Rubriek die bestemd is voor de Intrastat-aangifte. U geeft hier het gewicht van het artikel in kwestie in. Waarderingsmethode Door met de muis op deze rubriek te klikken, verschijnt een keuzemenu met al de beschikbare waarderingsmethodes. Dit gegeven beïnvloedt de uiteindelijke waarde van uw voorraad. De verschillende methodes zijn : - Individueel : het artikel is uniek d.m.v. een serienummer of een gelijkaardig nummer. De waarde van het artikel, bij het uit voorraad gaan, is gelijk aan de waarde bij het in voorraad komen, - FIFO (First In First Out) : deze methode waardeert de uitgaande voorraad op basis van de meest recente waarden (prijs), - LIFO (Last In First Out) : deze methode waardeert de uitgaande voorraad op basis van de oudste waarden (prijs), - GGP (Gewogen gemiddelde prijs) : Deze methode waardeert de uitgaande voorraad op basis van de meest recent berekende gewogen gemiddelde kostprijs

19 Laatste bew. IN Deze rubriek geeft de datum van de laatste inkomende voorraadbeweging weer. Deze rubriek is voor u niet toegankelijk. Laatste bew. UIT Deze rubriek geeft de datum van de laatste uitgaande voorraadbeweging weer. Deze rubriek is voor u niet toegankelijk. Leveringstermijn Numerieke rubriek om de gemiddelde leveringstermijn in dagen voor de hoofdleverancier bij te houden. Goederencode Rubriek van maximum 8 alfanumerieke karakters voor de Intrastat-aangifte. Aankoopeenh. /Stockeenh./Verkoopeenh. In elk van deze rubrieken geeft u een identificatiecode in van maximum drie alfanumerieke karakters. Indien u een onvolledige code zou invoeren, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de eenheden (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen. Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte code niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om de eenheid aan te maken. Indien u in deze rubriek een «*» ingeeft, dan verschijnen al de eenheden die gekend zijn door het systeem in het «Selectie»-venster. B E L A N G R I J K Indien de aangegeven eenheden verschillend zijn van elkaar, zal het programma automatisch de nodige omrekening(en) verrichten om de samenhang binnen het beheer van de hoeveelheden te verzekeren (zie bestand van de eenheden). Stat. eenh. Numerieke rubriek voor de Intrastat-aangifte. Alternatieve leveranciers Deze tabel stelt u in staat de voornaamste gegevens, hierna opgesomd, van al de alternatieve leveranciers voor de hoofdleverancier te bewaren

20 MANUEL DE REFERENCE U ziet vier rubrieken : - Leverancier: identificatiecode van een leverancier van 6 alfanumerieke karakters. Indien u een onvolledige code zou invoeren, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de leveranciers (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen. Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte code niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om de leverancier aan te maken. Indien u in deze rubriek een «*» ingeeft, dan verschijnen al de leveranciers die gekend zijn door het systeem in het «Selectie»-venster. - Firmanaam: de maatschappelijke benaming van de gekozen leverancier. Deze rubriek kan niet gewijzigd worden. - Term.: de gemiddelde leveringstermijn in dagen voor deze alternatieve leverancier. - Commentaar.: tekstrubriek waar u allerlei commentaar betreffende deze leverancier kunt ingeven. Deze knop stelt u in staat een alternatieve leverancier toe te voegen. Deze knop stelt u in staat een bestaande lijn te schrappen. Hij is slechts actief wanneer de muisaanwijzer zich in één van de rubrieken van de te schrappen lijn bevindt. Uitsplitsing van de stockbewegingen Via deze tabel krijgt u een overzicht per maand van de totalen van inkomende en uitgaande hoeveelheden evenals de overeenkomstige waarden en saldo's. De saldi in hoeveelheid en waarde worden automatisch door het programma berekend. O p m e r k i n g De knoppen «+» en «-» kunnen voor beide zones gebruikt worden. Het komt er dus op aan eerst de gewenste tabel aan te selecteren. Indien geselecteerd zal er een klein knipperend driehoekje naast de tabel verschijnen. Deze knop stelt u in staat om terug te keren naar het eerste ingavevenster van het bestand «Artikelen». 2. Eerste dialoogvenster : Fiche bewaren als voorkeur Deze opdracht stelt u in staat de waarden van de huidige fiche als voorkeurinstellingen te bewaren zodat deze voorgesteld worden bij de creatie van een nieuw artikel. 3. Eerste dialoogvenster : bestellingen klanten tonen Deze opdracht plaatst voor het gekozen artikel alle klantenbestellingen, zowel lopende als afgewerkte, in een lijst op het scherm

21 4. Eerste dialoogvenster: Backorders tonen Deze opdracht stelt u in staat voor het gekozen artikel alle nog niet geleverde of de gedeeltelijk geleverde klanten- en leveranciersbestellingen zichtbaar te maken in tabelvorm. Deze tabel recapituleert een reeks nuttige inlichtingen zoals voor bv. een klantenbestelling: de naam van de klant, de bestelde hoeveelheid, de referentie van de bestelling, de verkoopprijs, de datum van de bestelling, Dezelfde aangepaste referenties worden voor de bestellingen leveranciers hernomen. B E L A N G R I J K De twee laatste opdrachten zijn enkel toegankelijk voor de gebruikers die beschikken over een licentie «Commercieel Beheer». Vanuit het tweede ingavevenster van de artikelen, nl. het venster van de stockopvolging, beschikt u eveneens over verschillende bijkomende opdrachten. Indien u deze knop aanklikt, dan worden u de volgende opdrachten voorgesteld: a. «Stockopvolgings»-venster: Stockbewegingen IN Deze opdracht stelt u in staat al de inkomende bewegingen voor een bepaald artikel te tonen. Deze knop stelt u in staat de omschrijving in een op voorhand geselecteerde beweging te wijzigen. Deze knop is alleen maar actief bij wijziging van een fiche. Deze knop stelt u in staat de aankoopprijs in valuta per eenheid voor een op voorhand geselecteerde stockbeweging te wijzigen. Elke nieuwe waardering van een inkomende stockbeweging zal aanvaard worden voor zover deze beweging niet opgebruikt is door een (of meerdere) uitgaande stockbeweging(en). Deze knop is ook alleen maar actief bij wijziging

22 MANUEL DE REFERENCE O p m e r k i n g Door op een beweging te dubbelklikken verschijnt de betrokken stockboeking of ontvangstbon met de bijhorende lijn(en). Indien u beschikt over de licentie van het «Commercieel beheer», dan stelt EQUISIS u de boeking voor die gebeurd is in het bestand van de bestellingen leveranciers, in het andere geval stelt EQUISIS de boeking voor uit het bestand van de stockboekingen. b. «Stockopvolgings»-venster: Stockbewegingen UIT Deze opdracht stelt u in staat alle uitgaande bewegingen voor een bepaald artikel te tonen. Alle eerder opgesomde mogelijkheden voor de inkomende stockbewegingen zijn eveneens geldig voor deze opdracht. c. «Stockopvolging»-venster: Bew.: bestellingen klanten Deze opdracht stelt u in staat alle bewegingen, lopend of afgewerkt («verbruikt»), betreffende de bestellingen van klanten te tonen. Alle eerder opgesomde mogelijkheden voor de inkomende stockbewegingen zijn eveneens geldig voor deze opdracht. d. «Stockopvolging»-venster: Bew. : bestellingen leveranciers Deze opdracht stelt u in staat alle bewegingen, lopend of afgewerkt («verbruikt»), betreffende de bestellingen van leveranciers te tonen. Alle eerder opgesomde mogelijkheden voor de inkomende stockbewegingen zijn eveneens geldig voor deze opdracht

23 O p m e r k i n g Van zodra u het bestand «Artikelen» opent, beschikt u over een nieuw menu in de menubalk met als naam «Artikelbeheer». U zult de opdrachten van dit menu volledig kunnen benutten indien u in het bezit bent van de licentie «Voorraadbeheer». Indien u enkel over de licentie «Facturatie» beschikt, zullen uitsluitend de opdrachten «Nieuw boekjaar openen» en «Jaarlijkse afsluiting» voor u toegankelijk zijn. Deze bijkomende opdrachten worden meer in detail bekeken in de tweede module van deze handleiding, nl. «Voorraadbeheer». Vanuit het bestand van de artikelen wordt u de mogelijkheid geboden bijkomende documenten af te drukken (zoals een korte of volledige staat van de voorraad). Hiertoe kiest u de opdracht «Afdrukken...» in het menu «Bestand». Vervolgens verschijnt het dialoogvenster voor de keuze van de lijst op het scherm. Hierna ziet u een voorbeeld van dit venster. Het centrale gedeelte van het venster bevat 8 keuzemogelijkheden:

24 MANUEL DE REFERENCE Volledige lijst Deze lijst herneemt al de geselecteerde artikelen met hun voornaamste bijzonderheden

25 Staat v/d voorraad (verkort) Deze lijst herneemt voor al de geselecteerde artikelen de hoeveelheden in stock, de bestelde hoeveelheden door de klanten, de hoeveelheden in bestelling bij de leveranciers, de verkoopprijs (in functie van de waarderingsmethode) en de waarde van de voorraad. Staat v/d voorraad (volledig) Bovenop de hierboven vermelde informatie geeft deze staat ook nog de bestelinformatie bij de leverancier en de minimum voorraad van het artikel weer

26 MANUEL DE REFERENCE Bestelvoorstel leveranciers Deze eenvoudige lijst met bestelvoorstellen betreffende de artikelen die niet meer voldoende in voorraad zijn, geeft automatisch de te bestellen hoeveelheden weer. Staat v/d voorraad (magazijn) Deze lijst is identiek aan de lijst «Staat v/d voorraad (verkort)» maar dan beperkt voor een in te geven winkelnummer. Super Report Pro Deze opdracht biedt u de mogelijkheid, indien u de module "Super Report Pro" bezit, de grafische editor "SRP" te gebruiken dankzij dewelke u naar eigen wens alle commerciële documenten, die door EQUISIS kunnen worden afgedrukt, kan parametriseren, hierbij inbegrepen de staten van de voorraad die standaard door «EQUISIS module Voorraadbeheer - Facturatie» worden aangeboden. De toegang tot Super Report Pro wordt beschreven in het deel «Commercieel beheer» van de handleiding. Wat het effectief gebruik van deze module betreft, deze wordt beschreven in een aparte documentatie «SRP». Lijstopmaak Indien u EQUISIS opstart als gebruiker «Support» met bijhorend wachtwoord "P1" dan beschikt u over de mogelijkheid om een eigen lijst te ontwerpen die de andere gebruikers later, via deze optie, kunnen selecteren en gebruiken. Etiketten Indien u EQUISIS opstart als gebruiker «Support» met bijhorend wachtwoord "P1" dan beschikt u over de mogelijkheid om eigen etiketten te ontwerpen die de andere gebruikers later, via deze optie, kunnen selecteren en gebruiken

27 2. DE MODULE «VOORRAADBEHEER» In dit hoofdstuk ontdekt u de kenmerken en de mogelijkheden die eigen zijn aan het voorraadbeheer. Een bijkomende analyse van het bestand van de artikelen komt eerst aan de beurt. Daarna wordt het aanmaken van een stockboeking in het bestand van de stockboekingen van naderbij bekeken en om te eindigen worden de verschillende opdrachten van het menu «Stockboekingen» ontleed. De begrippen die we in het hoofdstuk 1 hebben bestudeerd en meer in het bijzonder het bestand van de artikelen blijven van toepassing binnen deze module HET BESTAND VAN DE ARTIKELEN (AANVULLING) Van zodra u het bestand «Artikelen» opent, beschikt u over een nieuw menu in de menubalk met als naam «Artikelbeheer»

28 MANUEL DE REFERENCE U zult de opdrachten van dit menu volledig kunnen benutten indien u in het bezit bent van de licentie «Voorraadbeheer». Indien u alleen maar over de licentie «Facturatie» beschikt, zullen uitsluitend de opdrachten «Nieuw boekjaar openen» en «Jaarlijkse afsluiting» voor u toegankelijk zijn. Te leveren artikelen opzoeken Deze opdracht stelt u in staat al de artikelen te kennen waarvan de levering bij de klanten nog niet gebeurd is. Te bestellen artikelen opzoeken Deze opdracht stelt u in staat de artikelen te kennen waarvan de beschikbare hoeveelheid in voorraad kleiner of gelijk is aan de minimum voorraad. Deze handeling is een noodzakelijke voorwaarde voor elke afdruk van bestelvoorstellen aan leveranciers (zie verder de opdracht «Bestelvoorstel afdrukken»). Bestelde artikelen opzoeken Deze opdracht stelt u in staat de artikelen te kennen die besteld zijn door een klant of die in bestelling zijn bij een leverancier. Indien u de opzoeking wenst te beperken tot een bestelde hoeveelheid groter of gelijk aan een bepaald aantal artikelen dan hoeft u slechts het keuzevak «Hoeveelheid» aan te kruisen en het gewenste aantal in te geven. Bewegingen afdrukken Deze opdracht geeft u toegang tot een dialoogvenster waarin u uw afdrukkeuzes kunt bepalen. Dit venster ziet er als volgt uit:

29 Bovenaan het venster verschijnen twee keuzemenu's die u in staat stellen de periodes te bepalen die u wenst af te drukken. Indien twee boekhoudkundige periodes dezelfde zijn, zal alleen die ene periode afgedrukt worden. Het centrale gedeelte bevat meerdere selectievakjes die u kan aankruisen: Stock Al de bewegingen van het type stock. U kan kiezen uit drie opties : - alle: alle bewegingen van het type stock - IN: enkel de inkomende bewegingen van het type stock - UIT: enkel de uitgaande bewegingen van het type stock Best. klant Alle bewegingen van het type bestelling klant. Best. lever. Alle bewegingen van het type bestelling leverancier. Mag. Indien u de bewegingen wenst af te drukken per winkel of magazijn dan kan u dat door het selectievakje «Mag.» aan te kruisen. Verder heeft u nog de keuze tussen vijf opties: Geselecteerde artikelen Enkel van de artikelen, die u geselecteerd hebt of die zich in de subselectie bevinden, zullen de stockbewegingen afgedrukt worden

30 MANUEL DE REFERENCE Alle Alle artikelen komen in aanmerking. In uitvoering Enkel de inkomende bewegingen die nog niet volledig opgebruikt of uitgeleverd zijn maken deel uit van de lijst. Het aankruisen van dit selectievakje impliceert dat de gebruiker een situatie wenst, die gebaseerd is op stockbewegingen die nog niet geheel geleverd zijn. De waarde en het totale aantal van elk artikel wordt verminderd met de reeds opgebruikte hoeveelheden waardoor de verkregen totalen overeenstemmen met die verkregen via de lijst «Staat van de voorraad (verkort)». Alle Alle bewegingen worden bij deze afdruk betrokken. Maattabel Deze optie maakt het u mogelijk de staat van uw voorraad of bestellingen van klanten of leveranciers te kennen en dit voor een gegeven familiecode, seizoen of periode. Indien u de rubriek «Familie» niet invult, dan zullen alle artikelen per familie worden weergegeven. Aangezien er geen seizoenscode voorzien is in de artikelfiches dient de rubriek «Categorie» als seizoenscode. O p m e r k i n g De meeste dialoogvensters voor het afdrukken bevatten onderaan de volgende symbolen: Deze eerste knop toont de afdrukinstellingen

31 Deze tweede knop opent een nieuw venster waarin u het nummer van het eerste af te drukken blad, de datum van de afdruk evenals een commentaar, die onderaan ieder blad zal worden afgedrukt, kan bepalen. Deze laatste knop start het afdrukken van het document volgens de eerder gemaakte keuzes. Stockvariaties afdrukken Deze opdracht stelt u in staat de stockvariaties af te drukken voor alle artikelen en dit voor een gekozen periode. Bestelvoorstel afdrukken Deze opdracht stelt u in staat om automatisch een voorstel tot bestellen (bij de leveranciers) af te drukken voor de artikelen die niet meer in voorraad zijn of die de minimum stock bereikt hebben. Bestelvoorstel genereren Deze opdracht maakt het mogelijk automatisch bestellingen aan de leveranciers aan te maken. De aangemaakte bestelbonnen kunnen gewijzigd worden vanuit het bestand «Bestellingen leveranciers». Deze mogelijkheid wordt geboden aan de gebruikers die over een licentie «Commercieel beheer» beschikken. Herwaardering prijzen Deze herwaardering heeft tot doel voor alle of voor een selectie artikelen: - de aankoop-, verkoop- of kostprijzen bij te werken aan de hand van een coëfficient

32 MANUEL DE REFERENCE - automatisch de verkoopprijs te berekenen op basis van de aankoop- of kostprijs verhoogd met een bepaalde coëfficient of zelfs de aankoopprijs te berekenen op basis van de verkoopprijs verminderd met een bepaalde coëfficient. De rubriek «BTW-code» dient, bv. zoals bij de overgang van het BTW-percentage van 19,5% naar 21%, om automatisch het oude percentage in de artikelfiches te wijzigen. Kostprijs berekenen Deze opdracht zal voor alle geselecteerde artikelen van het type «Structuur» de kostprijs herberekenen aan de hand van de kostprijs van alle in de structuur beschreven artikelen. Inventarisoverdracht Voor ieder artikel uit uw bestand saldeert het programma de hoeveelheden op het einde van het vorige boekjaar en neemt ze over in de openingsperiode van het nieuwe boekjaar. Alvorens deze opdracht te kunnen uitvoeren, moet het nieuwe boekjaar geopend zijn. Nieuw boekjaar openen Deze opdracht stelt u in staat een nieuw boekjaar te openen om het bijwerken van uw voorraden en/of facturen te kunnen verderzetten in nieuwe maandelijkse periodes. B E L A N G R I J K Deze procedure is nogal tijdrovend en vraagt soms een vrije ruimte van verschillende megabytes op uw harde schijf. Zorg er altijd voor dat u over een reservekopie beschikt alvorens deze procedure uit te voeren. In geval van mislukking moet u noodzakelijkerwijs vertrekken van deze reservekopie. Indien u over de module «EQUISIS Algemene boekhouding» beschikt, leest u dan het hoofdstuk met als titel «De afsluitingshandelingen»

33 Jaarlijkse afsluiting Deze opdracht stelt u in staat een boekjaar definitief af te sluiten. Het ingeven van stukken in de afgesloten periodes is vanaf dan niet meer toegelaten. Bewegingen schrappen Deze opdracht stelt u in staat alle voorraadbewegingen (reëel, bestelling klant en leverancier) van het voorgaand jaar te schrappen. Zo beschikt u weer over ruimte binnen uw gegevensbestand HET BESTAND VAN DE STOCKBOEKINGEN Het bestand van de stockboekingen dient om in uw database de voorraadbewegingen, die specifiek zijn aan elk produkt, te registreren. Het ingavescherm bestaat uit twee verschillende delen: 1. Een tabel die de voornaamste kenmerken van de ingegeven artikelen weergeeft. 2. Een hoofdingzone voor de ingave van volgende rubrieken : Boekingsdatum Deze rubriek stelt u in staat de datum van uw stockboeking in te geven. Deze datum moet in de periode van het huidige boekjaar vallen

34 MANUEL DE REFERENCE Omschrijv. Verplichte benaming van de boeking van maximum 24 alfanumerieke karakters. Artikel Identificatiecode van maximum 14 alfanumerieke karakters. Indien u een onvolledige code zou invoeren, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de artikelen (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen. Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte code niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om het artikel aan te maken. Indien u in deze rubriek een «*» ingeeft, dan verschijnen al de artikelen die gekend zijn door het systeem in het «Selectie»-venster. Eens het artikel gekozen of bepaald, wordt de benaming evenals de stockeenheid uit de artikelfiche overgenomen en voorgesteld. Omschrijving Benaming eigen aan elk artikel van maximum 80 karakters. Indien u een onvolledige omschrijving zou invoeren, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de artikelen (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen. Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte omschrijving niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om het artikel aan te maken. Indien u in deze rubriek een «*» ingeeft, dan verschijnen al de artikelen die gekend zijn door het systeem in het «Selectie»- venster. Commentaar Tekstrubriek voor bijkomende commentaar betreffende de stockboeking in kwestie. Mag. Numerieke rubriek waar u het nummer van de winkel of magazijn kan ingeven waarvoor de stockboeking dient. Hoeveelheid Hier bepaalt u de hoeveelheid met betrekking tot het gekozen artikel. Indien het gekozen artikel «Individueel» als waarderingsmethode heeft, zijn de enige mogelijke hoeveelheden +1 of -1 (deze beperking betreft uitsluitend de reële stockbewegingen). Daarenboven zal het programma naar het serienummer van dit geïndividualiseerde artikel vragen. Eenheid Deze rubriek herneemt de stockeenheid, zoals deze bepaald is in de betreffende artikelfiche. Indien u een onvolledige code zou invoeren, dan verschijnt een venster met als naam «Selectie» met daarin een lijst van de eenheden (die effectief overeenkomen met de ingebrachte karakters) met hun respectievelijke codes en benamingen

35 Indien de volledig of gedeeltelijk ingebrachte code niet gevonden wordt door het programma, krijgt u de vraag om de eenheid aan te maken. Indien u in deze rubriek een «*» ingeeft, dan verschijnen al de eenheden die gekend zijn door het systeem in het «Selectie»-venster. Versie/SN Hier bepaalt u het serienummer voor het geselecteerde artikel. Dit identificatienummer van het product zal u slechts gevraagd worden voor geïndividualiseerde artikelen (d.w.z. met waarderingsmethode «Individueel»). Aank.prijs Deze numerieke rubriek stelt de tegenwaarde in Belgische frank van de aankoopprijs in deviezen (zie hierna) voor. Aank.prijs dev. Eens de hoeveelheden bepaald, stelt het programma een aankoopprijs in valuta voor (op basis van de informatie in het bestand van de artikelen). Hv. in stock Deze rubriek geeft de hoeveelheid in voorraad aan voor het geselecteerde artikel. Deze rubriek is niet te wijzigen. Stock Dit selectievakje stelt u in staat (door het aan te kruisen) te verduidelijken dat de boekingslijn een reële inkomende of uitgaande voorraadbeweging betreft. Een punt in de kolom «S» (stock) van de overzichtstabel bevestigt deze keuze. Best. klant Dit selectievakje, nuttig indien u niet beschikt over de licentie «Commercieel beheer», stelt u in staat te verduidelijken dat de boekingslijn een inkomende bestelling van een klant betreft. Een punt in de kolom «BK» (bestelling klant) van de overzichtstabel bevestigt deze keuze. vb: een klant bestelt een harde schijf die u niet meer in voorraad hebt. U wilt in uw database het feit registreren dat deze klant een bestelling opgegeven heeft voor dit produkt: u maakt een boeking aan met als hoeveelheid '+1' en u kruist het vak «Best. klant» aan. Wanneer u het artikel ontvangt, maakt u een nieuwe boeking aan «Best. klant» en u geeft dezelfde hoeveelheid aan maar in negatief (daar het artikel geleverd werd en dus niet langer in bestelling is). Om in uw gegevensbestand reële bewegingen te registreren, maakt u een boeking «Stock» aan met een positieve hoeveelheid wat een inkomende beweging voorstelt. Een uitgaande beweging zal met hetzelfde type boeking gebeuren maar met een negatieve hoeveelheid

36 MANUEL DE REFERENCE Bestel. lever Dit selectievakje, nuttig indien u niet beschikt over de licentie «Commercieel beheer», stelt u in staat te verduidelijken dat de boekingslijn een uitgaande bestelling aan een leverancier betreft. Een punt in de kolom «BL» (bestelling leverancier) van de overzichtstabel bevestigt dit. O p m e r k i n g De boekingen van het type «Best. klant» en «Best. lever.» zijn enkel voorzien om de planning van uw voorraadbeheer te vergemakkelijken. U bent helemaal niet verplicht langs dit type boeking te gaan om de reële stockbewegingen te registreren. Met behulp van deze knop kan u een boekingslijn toevoegen. Gebruikt u deze knop, dan kan u een bestaande stockboekingslijn verwijderen op voorwaarde dat uw cursor zich in één van de rubrieken van de te verwijderen lijn bevindt. Indien u een artikel van het type structuur ingeeft dan zal het gebruik van deze knop de aanmaak starten van lijnen voor alle samenstellende elementen met aangepaste hoeveelheden zoals beschreven in de structuur. Indien u werkt met meerdere winkels of magazijnen dan zal het gebruik van deze knop een transfer van het ene magazijn naar het andere mogelijk maken. U maakt eerst een artikellijn aan met het betreffende magazijnnummer en een negatieve hoeveelheid (aangezien het hier gaat om een transfer). Door te klikken op deze knop, maakt EQUISIS een tweede lijn aan met een positieve hoeveelheid waarin u enkel nog het nieuwe magazijnnummer moet aanpassen. Inventaris Indien u dit selectievak aankruist, dan zal de boeking in de openingsperiode van het boekjaar ingeschreven worden. Zo kunt u de inventaris van het begin van het boekjaar verbeteren. Het enige wat u nu nog moet doen is ofwel het nieuwe of gewijzigde document goedkeuren («OK»-knop) of eventueel annuleren («Annuleren»-knop). Dit venstermenu, rechtsboven in het venster, bevat twee bijkomende opdrachten: 1. Bestelde hoeveelheden klanten annuleren Deze opdracht maakt het mogelijk de hoeveelheid in bestelling door klanten van een of meerdere artikelen te annuleren. EQUISIS stelt een lijst voor van alle bestelbonnen die nog niet volledig zijn uitgeleverd. U selecteert de bestelbon waarover het gaat en u keurt de selectie goed. In de stockboeking verschijnen hierna de nog niet uitgeleverde artikelen van de bestelbon. Zoals u kan zien is het keuzevak «Best. klant» aangekruist en de hoeveelheid negatief gemaakt. 2. Bestelde hoeveelheden leveranciers annuleren

37 Deze opdracht biedt dezelfde mogelijkheden als de voorgaande maar deze keer gaat het om bestellingen bij leveranciers. Van zodra u het bestand «Stockboekingen» opent, beschikt u over een nieuw menu in de menubalk met als naam «Stockboekingen» en met de 8 volgende opdrachten: Bij te werken boekingen opzoeken Deze opdracht laat u toe alle stockboekingen op te zoeken waarvan de stock nog niet is bijgewerkt. Stock bijwerken Deze opdracht maakt het mogelijk de voorraad bij te werken. Hoe gaat u te werk? U kiest de opdracht «Bij te werken boekingen opzoeken». Het programma stelt een lijst van nog bij te werken boekingen voor. Met behulp van de muis selecteert u één of meerdere boekingen waarna u de opdracht «Stock bijwerken» kiest. De procedure van stockbijwerking omvat een automatische diagnose om de gebruiker eventueel te verduidelijken waarom een bepaalde boeking niet kan bijgewerkt worden. Ze laat tevens toe om aan het licht gekomen onregelmatigheden af te drukken. Indien u deze afdruk goedkeurt (via de «OK»-knop) dan zal EQUISIS automatisch de lijnen afdrukken en corrigeren om zo de negatieve (dus uitgaande) hoeveelheden aan te passen in functie van de aanwezige voorraad. Indien u niet wenst dat EQUISIS deze onomkeerbare wijzigingen uitvoert dan weigert u gewoon de afdruk (via de «Annuleren»-knop). In dit geval verschijnen de foutmeldingen uitsluitend op het scherm. Stockdagboek afdrukken Deze opdracht stelt u in staat een dagboek van de voorraad af te drukken voor een gekozen periode. De boekingen worden gerangschikt volgens datum en vermelden nauwkeurig de betrokken artikelen met de hoeveelheden (van de boeking) en waarden in valuta en BEF. Indien de stockboeking reeds is bijgewerkt dan is het vak rechts aangekruist

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 In Count-e 3.0 is niet alleen de lay-out veranderd maar zijn er ook inhoudelijk verschillende functionaliteiten gewijzigd. In dit formulier geven we een overzicht van

Nadere informatie

HANDLEIDING P R I J S A F S P R A K E N

HANDLEIDING P R I J S A F S P R A K E N HANDLEIDING P R I J S A F S P R A K E N 1 Algemene werking De kortingsmodule van Wings is gebaseerd op lijnen. Kortingen aan klanten op bestellijnen en leveringslijnen behoren dus tot de mogelijkheden.

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 SPECIFIEK 1.2. Overzicht instellingen 4 WERKING MONITOR VERRICHTINGEN 2.1. De monitor en de selecties 5 2.2.

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

HANDLEIDING GEKOPPELDE-PRODUCTEN

HANDLEIDING GEKOPPELDE-PRODUCTEN HANDLEIDING GEKOPPELDE-PRODUCTEN 1 Algemene werking Deze module van Wings zal een product koppelen met een of meerdere product(en) en deze gekoppelde producten ook automatisch laten verschijnen in de verrichtingen.

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik van het

Handleiding. Gebruik van het Handleiding Gebruik van het UDlite Materialenbeheersysteem DEEL 1 1 Inhoudstafel: A Opstarten:.pag. 3 B. Inleiding:..pag. 4 C. Module: Productenlijst:..pag. 7 D. Module: Bestellen:...pag. 11 E. Module:

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES 7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES Deze rubriek laat toe de verzending van brochures aan reisbureaus in te geven en te beheren. Hieronder vindt men een afbeelding van het volledige menu : SERVITOUR DEMO 24-FEB-97

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

Power Your Administration. Parameters Stock, Facturatie, orders

Power Your Administration. Parameters Stock, Facturatie, orders Power Your Administration Algemeen Het programma P9320 groepeert de instellingen van zeven deelsystemen (zeven tabbladen) en is bedoeld voor de gevorderde gebruiker, indien u niet zeker bent van de gevolgen

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

HANDLEIDING TE-BESTELLEN PRODUCTEN

HANDLEIDING TE-BESTELLEN PRODUCTEN HANDLEIDING TE-BESTELLEN PRODUCTEN Algemeen Het programma Wings Logistiek biedt onder meer een bestelbeheer leveranciers aan. Binnen de verrichtingen vinden we de menuoptie Te bestellen producten. Deze

Nadere informatie

Briljant Projectbeheer

Briljant Projectbeheer Briljant Projectbeheer Inhoud 1. Projectbeheer 1 Werken met projectbeheer 1 De instellingen voor projectbeheer 2 De artikelsamenstellingen opbouwen 4 Voorcalculatie 6 De offerte opmaken 6 De offerte berekenen

Nadere informatie

Onlinefact Gebruikershandleiding. Versie 0.1

Onlinefact Gebruikershandleiding. Versie 0.1 Onlinefact Gebruikershandleiding Versie 0.1 Inhoud VERSCHILLENDE FUNCTIES EN VENSTERS... 3 1.1 MENU DOCUMENTEN... 3 1.2 MENU LIJNEN AANPASSEN... 3 1.3 MENU AANKOOP/VERKOOP... 4 1.4 DOCUMENTENLIJST FILTEREN...

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen

Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen Behecam 1 Doel Behecam is een beheerssysteem voor KMO s, Zelfstandigen en winkeliers Jet beheersysteem ondersteunt volgende processen - Beheer van Klanten en Leveranciers - Beheer van Artikelen - Aankoop

Nadere informatie

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE BROCHURE BROCHURE Deze brochure heeft tot doel u een beknopt overzicht te geven van de vele mogelijkheden binnen EQUISIS, ons modulair softwarepakket voor boekhouding en

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS... 1 1.1 Inventaris afdrukken... 1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)... 3 1.3 Inventaris importeren... 3 1.4 Inventaris

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1500 Voorraad Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module uitleg... 3 1.1Doel...

Nadere informatie

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Omschrijving... 3 Licentie... 3 Transfer methode... 4 Beveiliging... 5 Dagboeken bestemd voor de ingaven op afstand... 5 Tabellen Derden

Nadere informatie

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie... 3 Opstellen van een budget...3 Budgetbeheer met BOB Software... 4 Werkwijze... 5 Parameters... 5 Bepalen van de evolutienormen...

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1.

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1. . Euro-Twice N.V. Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium Handleiding: Registratie van defecte toestellen op www.eurotwice.be Versie 1.03............................ 0. Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Handleiding puntenboek-module

Handleiding puntenboek-module Handleiding puntenboek-module Inleiding Het puntenboek is een tool dat u toelaat om opdrachten (score-elementen) te definiëren, deze omschrijven informatie op de ELO die gescoord kan worden. Dit kan veel

Nadere informatie

Briljant Serienummers

Briljant Serienummers Briljant Serienummers Inhoud 1. Serienummers 1 Werken met serienummers 1 De instellingen voor de serienummers 2 Serienummers ingeven bij de levering 3 Serienummers ingeven bij de aflevering 5 De historiek

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Basis voorraadbeheer

Handleiding. KMO-beheer. Basis voorraadbeheer Handleiding KMO-beheer Basis voorraadbeheer G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud...

Nadere informatie

Doel. Dimensies. Compad Kleuren/Maten oplossing (Multicolori)

Doel. Dimensies. Compad Kleuren/Maten oplossing (Multicolori) Compad Kleuren/Maten oplossing (Multicolori) 1. Doel 2. Vastleggen nieuwe rapportage 3. Wijzigen bestaande rapportage 4. Verwijderen bestaande rapportage 5. Venster Rapportdefinitie 6. Samengestelde rijen

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding. Module Reporting Rekeninginformatie

Gebruikers- handleiding. Module Reporting Rekeninginformatie Gebruikers- handleiding Module Reporting Rekeninginformatie A. ALGEMEEN 1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE MODULE Module Reporting Rekeninginformatie voor BelfiusWeb-klanten met uitvoerige behoeften op vlak

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Administratie handleiding voor Administrator Vennootschap (CM Company Manager)

Siemens Industry Mall. Administratie handleiding voor Administrator Vennootschap (CM Company Manager) Siemens Industry Mall Administratie handleiding voor Administrator Vennootschap (CM Company Manager) Page: 1 of 16 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 GEBRUIKERSADMINISTRATIE...4 2.1 Creatie van een nieuwe

Nadere informatie

Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten

Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten Buitenlandse Specialiteiten Auteur: Inge Mangelschots Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten Handleiding Buitenlandse Specialiteiten : Pagina 1 van 6 Inhoudstabel INHOUDSTABEL... 2 1 SAMENVATTING...

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

HANDLEIDING GERESERVEERDE STOCK

HANDLEIDING GERESERVEERDE STOCK HANDLEIDING GERESERVEERDE STOCK WINGS Software Snelheid & zekerheid WINGS GERESERVEERDE STOCK INLEIDING 1.1. Algemeen 4 1.2. Concept 5 1.3. Manieren van reserveren 5 BASISBESTANDEN 2.1. Basis producten

Nadere informatie

Versie 3.0 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE MODULE COMMERCIEEL BEHEER VERSIE 3.0

Versie 3.0 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE MODULE COMMERCIEEL BEHEER VERSIE 3.0 Versie 3.0 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE MODULE COMMERCIEEL BEHEER VERSIE 3.0 Inhoudstafel DE NIEUWE CONFIGURATIEOPTIES... 4 TABBLAD Opties... 4 Aankopen in buitenlandse valuta en Verkopen in buitenlandse valuta...

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen Handleiding FinPro Software voor financieel beheer Distributed by Developed by Kortekeer 50 7780 Komen Gsm +32 473 995392 Nieuwstraat 66 8940 Wervik patrick@mis-concrete.com finpro@de-co.be Omschrijving

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

Inventaris. Basisprincipe In dit hoofdstuk beheer je de verwerking van de inventaris naar de stock

Inventaris. Basisprincipe In dit hoofdstuk beheer je de verwerking van de inventaris naar de stock Inventaris Basisprincipe In dit hoofdstuk beheer je de verwerking van de inventaris naar de stock P 2361 Ingave inventaris 115 P 2362 Afdrukken verschillen stock/inventaris 117 P 2363 Automatisch aanpassen

Nadere informatie

Proforma werking Logistiek

Proforma werking Logistiek Proforma werking Logistiek WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS PRO FORMA INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Doelstelling 3 SPECIFIEK 2.1. Wings voorzieningen 4 2.2. Wings instellingen 5 WINGS

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB SOFTWARE 3.1 WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB Software December 2004 1 TER HERINNERING : HET FUNCTIONEREN VAN DE MODULE VASTE ACTIVA 1. Basisconfiguratie Extra Configuratie Opties Vaste activa. Extra

Nadere informatie

Praktische gids Gamma-artikels

Praktische gids Gamma-artikels B50/v5.00/G/PG025.01-15/03/31 Gamma-artikels Praktische gids Gamma-artikels Sage BOB 50 Commercieel beheer Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg werd besteed en de auteurs beroep deden op

Nadere informatie

Ford Vehicle Billing. Handleiding

Ford Vehicle Billing. Handleiding Ford Vehicle Billing Handleiding INHOUD: 1 ALGEMEEN... 3 1.1 OMSCHRIJVING... 3 2 FORDBCMINTERFACE... 4 2.1 OMSCHRIJVING... 4 2.2 MODELGEGEVENS... 4 2.3 COMMERCIËLE GEGEVENS... 4 2.4 OPTIES VAN DE WAGEN...

Nadere informatie

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1 Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 1 Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen

Nadere informatie

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum

Nadere informatie

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat FAQ WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Melding - Periode is te laat Cfr. Nieuwsbrief 2/1 03/2004 In Wings wordt gebruik gemaakt van twee actieve boekjaren. Hierdoor heb je de mogelijkheid om

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N

HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N 1 Algemene werking Als je over regelmatige afnemers beschikt, kan het nuttig zijn om alle leveringen aan deze klanten te verzamelen op één enkele factuur. Hiertoe

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

MAGAZIJN (VOORRAAD) Volgende punten zijn belangrijk in de voorraadmodule:

MAGAZIJN (VOORRAAD) Volgende punten zijn belangrijk in de voorraadmodule: MAGAZIJN (VOORRAAD) Volgende punten zijn belangrijk in de voorraadmodule: - Alle artikelen die in voorraad worden opgenomen, moeten aanwezig zijn in de module commercieel, item materialen. Indien de artikelen

Nadere informatie

AFO 271 - Beheer parameters drukwerk

AFO 271 - Beheer parameters drukwerk AFO 271 - Beheer parameters drukwerk 271.1 Inleiding De besteladministratie is een sterk geparametriseerde module. Een groot aantal van die parameters, met name op het vlak van het printen, is interactief

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

v. 3.0.2.01 - Toelichting bij het versturen email van documenten.

v. 3.0.2.01 - Toelichting bij het versturen email van documenten. v. 3.0.2.01 - Toelichting bij het versturen email van documenten. U kan van zowat overal uit Cinnaber email versturen naar een klant, leverancier, labo of collegae. Voorafgaandelijke configuratie Indien

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

EasyTrade versie 8.0 Handleiding prijslijsten

EasyTrade versie 8.0 Handleiding prijslijsten Ctrlbase BV Date changed: 28 november 2006 Page 1 Inleiding EasyTrade Lite is een artikelbeheer software oplossing die u in staat stelt om vanuit het pakket uw artikelbeheer te doen en deze artikelen naar

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

HANDLEIDING D I M E N S I E M O D U L E

HANDLEIDING D I M E N S I E M O D U L E HANDLEIDING D I M E N S I E M O D U L E 1 Algemene werking Om de gebruiker toe te laten met dimensies te kunnen werken bij de ingave van verrichtingen werd deze dimensiemodule ontwikkeld. De gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Handleiding. Visual Handel. Visual Handel Pagina: 1 Versie: 05191202

Handleiding. Visual Handel. Visual Handel Pagina: 1 Versie: 05191202 Handleiding Visual Handel Visual Handel Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Algemeen. 5 1.1. Basisgegevens. 5 1.2. Artikelen. 5 2. Leveranciers. 7 2.1 Instellen. 7 2.2. Prijsafspraak met een leverancier

Nadere informatie

sportadministratie Hoe werken met lidgelden

sportadministratie Hoe werken met lidgelden sportadministratie Hoe werken met lidgelden sportadministratie 2 Inhoud 1 Hoe worden de lidgelden berekend... 3 1.1 Clublid gekoppeld aan actieve groep, geen lidgeld laten betalen... 4 1.2 Ander tarief

Nadere informatie

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel. Expert/M Plus Importeren saldibalans uit Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 DE STRUCTUUR VAN DE SALDIBALANS IN MS EXCEL... 3 DE HOOFDING... 3 DE SALDIBALANS...

Nadere informatie

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop Handleiding KMO-beheer Basis verkoop G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2.

Nadere informatie

MAFACT bvba Araucarialaan 108 1020 Brussel België Tel: +32.2.478.29.38 Fax: +32.2.478.56.40

MAFACT bvba Araucarialaan 108 1020 Brussel België Tel: +32.2.478.29.38 Fax: +32.2.478.56.40 MAFACT bvba Araucarialaan 108 1020 Brussel België Tel: +32.2.478.29.38 Fax: +32.2.478.56.40 Http: www.mafact.com Email: sales@mafact.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Client/server beheer: Advantage

Nadere informatie

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN 1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN De nummering van de aankoopfacturen verloopt automatisch, en kan in geen geval gewijzigd worden. Het nummer bestaat uit : nummer aankoopjournaal/ volgnummer in dit aankoopjournaal.

Nadere informatie

Handleiding Visual Verhuur

Handleiding Visual Verhuur Handleiding Visual Verhuur Visual Verhuur Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK PAGINA 1. Introductie 5 1.1. Hartelijk Welkom bij Visual Verhuur 5 1.2. Registreren 5 1.3. Copyright 5 2. Instellen van de gegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Commerce VBH Nederland BV

Gebruikershandleiding E-Commerce VBH Nederland BV VBH Nederland BV Versie 2.0 Datum 02-09-2010 Gemaakt door Ramon Broekhuijzen 0. Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Artikelen opzoeken en bestellen... 4 2.1 Opzoeken van artikelen... 4 2.2 Artikeloverzicht...

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Module Meerdere filialen

Module Meerdere filialen Module Meerdere filialen Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. ACTIVEREN VAN DE MODULE 5 3. INSTELLEN VAN DE MODULE 5 4. FILIALEN INVOEREN 6 5. CONVERSIEROUTINES UITVOEREN 6 6. EEN FILIAAL SELECTEREN 6 7. BEDRIJFSRUIMTEN

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ 09/01/2009 DE TOETSEN : Dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken Om een foutieve getal ingave te annuleren Om

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Handleiding e-commerce. 1. Inloggen

Handleiding e-commerce. 1. Inloggen Handleiding e-commerce 1. Inloggen Lees hier de handleiding om van onze e-commerce gebruik te maken! Ga eerst en vooral naar onze website www.dessomville.be en klik in de rechterbovenhoek op Klantenzone.

Nadere informatie