ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE"

Transcriptie

1 ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE BROCHURE

2 BROCHURE Deze brochure heeft tot doel u een beknopt overzicht te geven van de vele mogelijkheden binnen EQUISIS, ons modulair softwarepakket voor boekhouding en commercieel beheer. Modulair wil zeggen dat u zelf uw pakket samenstelt naargelang de behoeften. Zo is het niet noodzakelijk om de module Algemene boekhouding te nemen als u enkel maar nood heeft aan een voorraadbeheer. De brochure is ver van volledig en als aanvulling bieden we u dan ook de mogelijkheid, geheel vrijblijvend, een demo van EQUISIS bij te wonen. Die kan na afspraak bij u in het bedrijf plaatsvinden of bij ons op kantoor. ISIS Flanders NV Fortstraat Overmere Tel. 09/ Fax 09/ GEBRUIK Er zijn drie contexten waarin EQUISIS kan worden gebruikt: 1. standalone gebruik, alle software werkt op één computer. 2. multi-user gebruik, de software wordt door een groep gebruikers gedeeld over een lokaal netwerk (Client/Server). 3. multi-site gebruik, zowel de ingave als het uitwisselen (niet standaard) van gegevens kan gebeuren via moderne communicatietechnieken. EQUISIS is werkzaam onder alle Windows & Mac besturingsystemen. EQUISIS ondersteunt het gebruik van ISABEL, om betalingsopdrachten door te geven, en voorziet de export van de diverse aangiften (BTW-aangifte, BTW-listing, INTRASTAT) in elektronisch formaat. EQUISIS, DE IDEALE COMBINATIE VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID, EIGEN AAN EEN GRAFISCHE INTERFACE, EN SNELHEID VAN INGAVE IN DE DOS-WERELD Brochure Equisis Pag. 2/11

3 ALGEMENE BOEKHOUDING Volledig Beheer van klanten, leveranciers en algemene rekeningen in vreemde deviezen als in basisdevies. Meerdere dagboeken per type dagboek: aankopen, verkopen, financiële en diverse posten. Keuze tussen volledige of gedeeltelijke betalingen van één of meerdere facturen in de financiële dagboeken. Geïntegreerde afschrijvingstabellen met automatisch voorstel tot afschrijven op het einde van het boekjaar. Mogelijkheid tot simulatieboekingen en abonnementsboekingen via diverse posten. Afdruk rekeninguittreksels en rappels op drie niveaus met mogelijkheid tot sorteren van de onbetaalde facturen volgens datum, klant of bedrag. Afdruk of aanmaak bestand van betalingsopdrachten met mogelijkheid tot selecteren en sorteren van de onbetaalde facturen volgens datum, leverancier of bedrag. Afdruk van dagboeken, balansen, vervaldagbalansen, grootboeken, openstaande historieken, Afdruk of aanmaak bestand van de BTW-aangifte, BTW-listing, Intrastat-aangifte, Brochure Equisis Pag. 3/11

4 Flexibel Directe bijwerking van de boekingen in de verschillende dagboeken of indirect na controle met mogelijkheid tot wijzigen. Per dagboek mogelijk om af te sluiten en over te gaan naar een volgende periode. Keuze tussen manueel of automatisch afpunten van de openstaande documenten. Export gegevens in tekstformaat. Informatief Raadplegen van de historiek, al dan niet openstaand en met weergave onderlinge relatie, vanuit de fiches van klanten, leveranciers en algemene rekeningen. Controlepanelen met o.m. grafische voorstelling van de cijfergegevens, globaal, per klant, leverancier of algemene rekening. Balansanalyse met berekening van de belangrijkste ratio s. Opmaakprogramma voor bijkomende rapportering. Brochure Equisis Pag. 4/11

5 ANALYTISCHE & BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Analytische boekhouding voeren volgens historische kostprijs of standaardprijs, zowel in hoeveelheid als in waarde. Mogelijke verdeling van éénzelfde kost of opbrengst over verschillende analytische rekeningen, al dan niet automatisch voorgesteld, tijdens de verwerking in de algemene boekhouding. Herverdelen van kosten en opbrengsten tussen analytische rekeningen via een specifiek dagboek. Bepaling van de budgetten per maand, per kostenplaats of activiteit en per aard van de kost of opbrengst. Afdruk van het analytisch stelsel en de historiek. Afdruk van de analytische resultaten, getotaliseerd naar keuze per rekening, aard of afdeling. Analyse van de afwijkingen tussen de budgetten en de werkelijke resultaten. Brochure Equisis Pag. 5/11

6 E-banking Bruikbaar indien gekoppeld met de module Algemene boekhouding. Beheer van betalingsopdrachten aan Belgische of buitenlandse begunstigden. Uitgifte van aanvragen om via domiciliëring de facturen van klanten te innen. Verwerking van gecodificeerde uittreksels (OGM of globaal). Rekening houdend met de gekende bankstandaarden (Isabel, ABBL). Interactieve en intuïtieve gebruikersinterface voor een gemakkelijk gebruik. Talrijke controles tijdens de invoer om de conformiteit van de aangemaakte bestanden en de beveiliging van de betalingen te garanderen. Instellingen om het beheer van de verzonden en ontvangen betalingen te automatiseren. Optie om controledocumenten op papier af te drukken om de opvolgbaarheid van de betalingsopdrachten, voor het doorsturen naar de bank, te verzekeren. Module werkzaam onder Windows maar eventueel ook op Mac mits overdracht van de aangemaakte bestanden naar een Windows-toestel. Brochure Equisis Pag. 6/11

7 Management Assistant Programmeerbare en automatische aanmaak van kerncijfers met betrekking tot de prestaties van de onderneming. Beheer uitvoering : het uitvoeringstijdstip kan voor de diverse opdrachten, dagelijks (dag & uur), wekelijks of maandelijks ingesteld worden. Geautomatiseerde berekening van commerciële en financiële beheersinformatie en voorstelling van het resultaat in syntheseformaat. Module voor het versturen van de resultaten in electronisch formaat : volledig automatisch versturen van de kerncijfers via of ze opslaan in html-formaat voor latere consultatie door middel van een browser. Mogelijkheid om onmiddellijk de gevraagde resultaten op het scherm te bekijken. Kerncijfers aangemaakt op basis van de boekhouding : - staat van afwerking van het beheer - staat van afwerking van de boekhouding - balanssituatie (balans resultaat) - ratio s - verticale analyse - horizontale analyse - top x klanten - top x leveranciers - thesaurievoorzieningen - dubieuze vorderingen Kerncijfers aangemaakt op basis van het commercieel beheer : - top x stock - top x stockrotatie - top x verkochte artikelen Brochure Equisis Pag. 7/11

8 ing Verzenden en ontvangen van s. Toegang tot 2 bestanden : Gebruikers en Mails. Bestand Gebruikers : bijhouden van de namen en adressen van de Equisis-gebruikers, alsook van de nodige informatie om s te verzenden en te ontvangen via Equisis. Bestand Mails : eens verzonden wordt het bericht opgeslagen in dit bestand voor latere consultatie van de historiek. Verzenden van s naar één enkele klant of leverancier of op basis van een selectie van klanten of leveranciers ( ing voor promoties, speciale acties). Na selectie van de klanten of leveranciers, is het nog mogelijk om e- mailadressen toe te voegen, te wijzigen of te schrappen. Controle van de samenhang van de geselecteerde adressen bij het verzenden. Mogelijkheid om één of meerdere bijlagebestanden toe te voegen aan het bericht. Mogelijkheid om een bericht uit de reeds verzonden s te kiezen als model voor een nieuw bericht. Mogelijkheid om het bericht te versturen als kopie (Cc) of als verborgen kopie (Bcc). Ontvangen van s : alle ontvangen s in de aangeduide brievenbus worden bewaard op de lokale harde schijf en verwijderd uit de brievenbus. Het lezen van de berichten gebeurt dan aan de hand van de, op de harde schijf, bewaarde bestanden. Ontvangen van s : mogelijkheid om de bijlagebestanden op te slaan. Brochure Equisis Pag. 8/11

9 FACTURATIE Autonome facturatie of gekoppeld met de modules van de boekhouding en/of het commercieel en voorraad beheer. Beheer van klanten en artikelen met het oog op het automatisch voorstellen van de juiste prijs of korting naargelang de klantencategorie. Facturatie op basis van prestaties en projecten met voorziene tijd, kostprijs en door wie wat werd gepresteerd. Facturatie van abonnementen met instelling van het interval. Naar keuze eenheidsprijzen inclusief of exclusief BTW. Beheer van maten, versies, kleuren en barcodes. Afdruk van facturen en creditnota s volgens een vast model of een eigen model door middel van het opmaakprogramma Super Report Pro. Doorboeken van de facturen en creditnota s indien u beschikt over de module Algemene boekhouding. Brochure Equisis Pag. 9/11

10 VOORRAADBEHEER Autonoom voorraadbeheer of gekoppeld met de modules facturatie en/of commercieel beheer. Beheer van artikelen met het oog op een correcte voorraadwaardering : serienummerbeheer, FIFO, LIFO en gemiddelde gewogen kostprijs. Beheer van artikelen volgens lotnr., lengte-, oppervlakte- of volumeeenheid met mogelijk verschil in aankoop-, stock- en verkoopeenheid. Mogelijke verwerking van samengestelde artikelen alsook van artikelen met maten, kleuren, versies, barcodes en meerdere stocklocaties. Automatische herberekening van de verschillende artikelprijzen via coëfficiënten en de kostprijs van de samengestelde artikelen. Automatische bijwerking voor elk artikel van de datum van de laatste inkomende of uitgaande beweging, de laatste aankoopprijs, de voorraadwaarde, de aantallen in voorraad en in bestelling. Automatische inventarisoverdracht van het ene boekjaar naar het andere. Afdruk van een inventarislijst, historiek, prijsetiketten. Brochure Equisis Pag. 10/11

11 COMMERCIEEL BEHEER Inbreng van bestel- en ontvangstbonnen van leveranciers en van bestelbonnen en verzendingsnota s klanten. Manuele of automatische aanmaak van een verzendingsnota, ontvangstbon of factuur op basis van een bestelbon met voorstelling van de effectief leverbare artikelen. Manuele of automatische aanmaak van een factuur op basis van een verzendingsnota. Mogelijkheid tot verzamelen van meerdere bestelbonnen op een verzendingsnota, ontvangstbon of factuur, en meerdere verzendingsnota s op een factuur. Raadplegen van bestellingen, verzendingsnota s en backorders vanuit de artikel-, klant- en leverancierfiche. Afdruk van een bestelvoorstel of creatie van bestelbonnen om de minimum voorraad aan te vullen. Mogelijkheid om automatisch een relatie aan te brengen tussen de te ontvangen artikelen en de uit te leveren klanten-bestelling. Afdruk commerciële documenten volgens vaste modellen of volgens een persoonlijke lay-out d.m.v. het opmaakprogramma Super Report Pro. Met de module Offertes beschikt u, dankzij een ingebouwde tekstverwerker, over de mogelijkheid om d.m.v. een onbeperkt aantal modellen uw offertes op een aantrekkelijke manier voor te stellen en de gegevens later over te nemen in de andere commerciële documenten. Brochure Equisis Pag. 11/11

Investerings- Automatische voorbereiding en g e n e r a t i e v a n d e afschrijvingsboekingen via het diverse posten dagboek.

Investerings- Automatische voorbereiding en g e n e r a t i e v a n d e afschrijvingsboekingen via het diverse posten dagboek. Algemene Boekhouding Opties: licentie multi-vennootschappen, multi-gebruikers, beheer investeringsgoederen, rapportering, importeringen, betalingsherinneringen voor klanten, E-banking, commercieel beheer,

Nadere informatie

WinBooks. Glashelder voor iedereen.

WinBooks. Glashelder voor iedereen. WinBooks. Glashelder voor iedereen. WinBooks accounting 1 WatWinBooks zo exclusief maakt Primeurs, troeven en innoverende functionaliteiten maken van WinBooks een software die op zijn tijd vooruitloopt.

Nadere informatie

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting (standaardversies)

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting (standaardversies) Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting (standaardversies) Just Software bvba - Tel 02/567 21 71 - Fax 02/567 14 17 - www.justsoftware.be - info@justsoftware.be 1) Hoe verloopt

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies)

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Just Software bvba - Tel 02/567 21 71 - Fax 02/567 14 17 - www.justsoftware.be

Nadere informatie

OLS. Logistieke Dienstverlening

OLS. Logistieke Dienstverlening OLS Logistieke Dienstverlening Inhoud Totale Automatisering..................................... 4 OLS Forwarding............................................ 7 OLS IMS-WMS.............................................

Nadere informatie

Power Your Administration Algemene Boekhouding

Power Your Administration Algemene Boekhouding Power Your Administration Algemene Boekhouding 1/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 2/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 Voorwoord Wij danken u voor het gestelde vertrouwen,

Nadere informatie

TIP INTEGRAL R/10 CORPORATE. Het Boekhoud en Beheer programma. Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V.

TIP INTEGRAL R/10 CORPORATE. Het Boekhoud en Beheer programma. Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V. 2015 TIP INTEGRAL R/10 CORPORATE Het Boekhoud en Beheer programma Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V. 01/01/2011 1 Het boekhoudprogramma Meer dan een eenvoudig boekhoudprogramma,

Nadere informatie

CPS business tools. geef een nieuwe dimensie aan uw administratief beheer

CPS business tools. geef een nieuwe dimensie aan uw administratief beheer CPS business tools geef een nieuwe dimensie aan uw administratief beheer Betaalbare software met service, aantrekkelijke prijs geschikt voor het KMO-budget. Gebruiksvriendelijk Veilig en betrouwbaar Krachtig

Nadere informatie

TIP INTEGRAL R/10 PERSONAL. Het Boekhoud en Beheer programma. Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V.

TIP INTEGRAL R/10 PERSONAL. Het Boekhoud en Beheer programma. Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V. 2015 TIP INTEGRAL R/10 PERSONAL Het Boekhoud en Beheer programma Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V. 01/01/2011 1 Het boekhoudprogramma Meer dan een eenvoudig boekhoudprogramma,

Nadere informatie

OLS. Logistieke Dienstverlening

OLS. Logistieke Dienstverlening OLS Logistieke Dienstverlening Inhoud Totale Automatisering............................... 4 OLS CSRM............................................ 7 OLS Forwarding......................................

Nadere informatie

Om uw software goed te kiezen

Om uw software goed te kiezen Om uw software goed te kiezen Zelfstandigen, KMO s, starters, VZW s, Handelaars, Boekhouders,... Eenvoudigheid is een troef Boekhouding Facturatie/Beheer Verkooppunten Oplossingen Ciel, de goede keuze

Nadere informatie

ids 2011 Om uw software goed te kiezen Facturatie/Beheer P. 14 P. 12 Zelfstandigen, KMO s, starters, VZW s, Handelaars, Boekhouders,...

ids 2011 Om uw software goed te kiezen Facturatie/Beheer P. 14 P. 12 Zelfstandigen, KMO s, starters, VZW s, Handelaars, Boekhouders,... Boekhouding P. 3 Facturatie/Beheer P. 7 Verkooppunten P. 12 Oplossingen P. 14 ids 2011 Om uw software goed te kiezen Zelfstandigen, KMO s, starters, VZW s, Handelaars, Boekhouders,... Boekhouding Facturatie/Beheer

Nadere informatie

ATHENA 2.0 Technische beschrijving

ATHENA 2.0 Technische beschrijving 1 Doelgroep: 2 2 Vereisten: 2 3 Technische opbouw van Athena 3 4 Snel aan de slag 4 5 Beschrijving van de mogelijkheden 5 A. De basisgegevens 5 1) Klanten 5 2) Leveranciers 6 3) Contactpersonen 6 4) Vertegenwoordigers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 HERINNERING AAN EEN AANTAL CONVENTIES DIE EIGEN ZIJN AAN WINDOWS...18

Nadere informatie

Om uw software goed te kiezen. Eenvoudigheid is een troef. Zelfstandigen, KMO s, starters, VZW s, Handelaars, Boekhouders,...

Om uw software goed te kiezen. Eenvoudigheid is een troef. Zelfstandigen, KMO s, starters, VZW s, Handelaars, Boekhouders,... Eenvoudigheid is een troef Om uw software goed te kiezen Zelfstandigen, KMO s, starters, VZW s, Handelaars, Boekhouders,... Boekhouding Facturatie/Beheer Verkooppunten Oplossingen CIEL, DE GOEDE KEUZE

Nadere informatie

DAVE HANDLEIDING GEINTEGREERDE BEDRIJFSSOFTWARE JUST SOFTWARE BVBA

DAVE HANDLEIDING GEINTEGREERDE BEDRIJFSSOFTWARE JUST SOFTWARE BVBA DAVE GEINTEGREERDE BEDRIJFSSOFTWARE HANDLEIDING JUST SOFTWARE BVBA Handleiding Dave 01/11/2014 Licentie-voorwaarden (versie 2012) voor het gebruik van Dave Voorwerp Na het invullen, ondertekenen en terugsturen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

VOOR de handel en logistiek

VOOR de handel en logistiek VOOR de handel en logistiek Inhoudsopgave Inhoudsopgave imuis Professionele administratieve software voor de Handel en Logistiek 3 Belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Basis financieel Starten

Nadere informatie

Catalogus 2010 CIEL SELECTIEWIJZER VOOR HET JUISTE SOFTWAREPAKKET

Catalogus 2010 CIEL SELECTIEWIJZER VOOR HET JUISTE SOFTWAREPAKKET Catalogus 2010 CIEL SELECTIEWIJZER VOOR HET JUISTE SOFTWAREPAKKET Eenvoud is troef! , de juiste reflex voor uw beheer! biedt al meer dan twintig jaar softwarepakketten en diensten die afgestemd zijn op

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Expert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software

Expert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software Expert/M Plus Nieuwsbrief www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave AANPASSINGEN VERSIE 15.06.210.04... 12 AANPASSINGEN... 12 Algemeen... 12 Afschrijvingen... 12 Dagboeken... 12 AANPASSINGEN

Nadere informatie

FINANCIALS - BASICS. Flexibel, efficiënt & accuraat

FINANCIALS - BASICS. Flexibel, efficiënt & accuraat FINANCIALS - BASICS WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INSTELLINGEN WINGS BASICS INHOUDSOPGAVE 1.1. Wings parameters 2 WINGS VERRICHTINGEN 2.1. Wings: openingsbalans 9 2.2. Wat je vooraf moet

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

Beheers de complexiteit

Beheers de complexiteit Beheers de complexiteit Voor KMO s. Door een KMO. Bij de ontwikkeling van het Dave concept houden we vooral de KMO voor ogen. We streven naar een betaalbare oplossing die kan meegroeien met de evolutie

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

WinAuditor bvba, 2002-2005.

WinAuditor bvba, 2002-2005. WinAuditor bvba Giervalkenlaan 10 bus 34, 1170 Brussel Tel.: +32-2-672.55.94, Fax: +32-2-660.59.82 web: http://www.winauditor.com/ e-mail: info@winauditor.com WinAuditor bvba, 2002-2005. Revisie 1.5 (06/2005)

Nadere informatie