Industriële Metalen Monitor mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industriële Metalen Monitor mei 2013"

Transcriptie

1 Industriële Metalen Monitor mei 213 Economisch Bureau Casper Burgering Metalen in macro context... De wereldwijde inkoopmanagersindex (PMI) voor de economie is in maart iets opgelopen naar 53,1, tegen 52,9 in februari. Hiermee werd de opgaande lijn doorgetrokken, maar de index ligt nog altijd onder het langetermijngemiddelde. De wereldhandel nam in de driemaandsperiode tot en met januari met 2,5% op jaarbasis toe, ruim onder het langetermijngemiddelde van 6%. Wel toonde de PMI voor exportorders in de verwerkende industrie in februari en maart een verbetering. Dit duidt erop dat de handelsstromen geleidelijk aantrekken. Naar verwachting krijgt de eurozone een stimulans van de hogere groei van de wereldhandel en de afname van de onzekerheid. De verbetering van de economische situatie in een aantal landen (China en de VS) leidt tot een grotere vraag naar cyclische grondstoffen (zoals basismetalen). De Aziatische economieën laten gemengde resultaten zien en er zijn toenemende neerwaartse risico s voor de regio. Gelukkig toont China de grootste metaalverbruiker van de wereld een iets sterkere dynamiek. Trends in beleggerssentiment en in geldstromen tussen de beleggingscategorieën zijn belangrijker geworden. Over het algemeen worden beleggers afgeschrikt door de vooruitzichten van een groeivertraging. De bereidheid tot investeren in cyclische industriële metalen is dan ook licht afgenomen, met name door een tragere Chinese groei in Q1 en bezorgdheid over de toekomstige groei in China. Aluminium - Vraag ziet er goed uit, maar overaanbod blijft De aluminiumprijzen zijn sinds begin dit jaar met 11% gedaald. Sinds januari zijn de voorraden bij de London Metal Exchange (LME) slechts licht toegenomen met,4% en blijft het relatief hoge niveau dus intact. Overcapaciteit vormt nog steeds een zware belasting voor de aluminiumindustrie en belemmert een sterk herstel van de marktomstandigheden... Meer op pagina 2 Koper - In fundamenteel opzicht relatief gezond Met name door teleurstellende macrocijfers uit de belangrijkste economieën is de koperprijs sinds begin dit jaar met 9% gedaald. De verslechtering van industriële en andere economische cijfers uit de VS en China had een snelle prijsreactie tot gevolg. De LME-voorraden zijn sinds het begin van 213 met 95% toegenomen, maar zijn nog steeds relatief gering... Meer op pagina 3 Staal - Continue strijd tegen overcapaciteit De gemiddelde staalprijs is sinds begin dit jaar wereldwijd met 2% gedaald. De marktsituatie blijft lastig, met als voornaamste probleem de overcapaciteit. De vraag in Europa is zwak. In het eerste kwartaal hebben staalgiganten met activiteiten in Europa grote verliezen genomen. De economische vooruitzichten voor de overige regio s zijn gunstiger, maar blijven fragiel... Meer op pagina 5 Grondstoffen voor staalproductie - Overvloedig aanbod om aan vraag te voldoen De prijzen van zowel ijzererts als cokeskolen zijn sinds begin dit jaar gedaald, met respectievelijk 6% en 9%. De vraag is relatief zwak en het aanbod is ruim, vooral van ijzererts. De grondstoffenmarkten worden nog steeds gehinderd door een pessimistisch marktsentiment en een achterblijvende vraag naar staal door eindgebruikers. Daarnaast betekent het overaanbod van staal een langdurige belasting... Meer op pagina 6 Visie op de Chinese economie en vooruitzichten Eindgebruikers van metaal - Ga naar pag. 7-9 Basis metalen Ferro metalen Aluminium Koper Nikkel Zink Staal (HRC) IJzererts Cokeskolen Spot prijs $1.85 $7.445 $15.16 $1.848 $562 $125 $142 Gem. maandprijs $1.862 $7.234 $ $1.856 $591 $139 $15 Gem. jaarprijs (tm nu) $1.943 $7.669 $ $1.959 $598 $144 $158 prijs Q2 (exit) $1.95 $7.95 $16. $1.95 $545 $118 $135 prijs 213 (gem.) $2. $8.45 $17. $2.5 $55 $125 $14 Alle prijzen in on

2 2> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Aluminium - Overaanbod is de belangrijkste factor Aluminiumproducent Alcoa kondigde begin mei aan dat de totale smelterijcapaciteit in de komende 15 maanden met 11% ingekrompen wordt. Het bedrijf deelde mee dat de belangrijkste redenen hiervoor de aanhoudende prijsdalingen en het behoud van de concurrentiekracht zijn. Dit is geen los op zich staande gebeurtenis: capaciteitsvermindering in de aluminiumsector is een wereldwijd verschijnsel. Andere producenten zoals UC Rusal, BHP Billiton, Rio Tinto hebben eveneens maatregelen genomen en productiebeperkingen doorgevoerd. Dit betrof vooral activiteiten die hoge kosten met zich meebrengen en inefficiënt zijn. Naast het ruime aanbod en de grote voorraden aluminium zijn zwakke prijzen en de teruggelopen vraag ook belangrijke redenen voor een capaciteitsreductie. De energie- en transportkosten vormen een groot deel van de totale productiekosten van aluminiumsmelterijen. Gebieden met lagere energieprijzen en gemakkelijke toegang tot grondstoffen (zoals het Midden-Oosten) zijn dan ook gewild als vestigingsplaats voor nieuwe fabrieken, ondanks de trend van wereldwijde productiebeperking. In gebieden met hoge energiekosten worden sommige smelterijen door de overheid gesubsidieerd om de Historische prijsontwikkeling aluminiumproductie in stand te houden en concurrerend te blijven. Het aandeel van China in de wereldwijde aluminiumsector is zeer hoog (45% van de productie en 44% van het verbruik). Veel belanghebbenden denken dat China haar aandeel de komende jaren nog zal uitbreiden. De Chinese regering is van plan de aluminiumsector te consolideren en te herstructureren en wil dat de top-tien smelterijen in 215 9% van de totale productie in het land uitmaken. Dit tijdspad is echter te ambitieus. Volgens het Metal Bulletin is 63% van de smelterijcapaciteit in China in handen van nietoverheidsinstellingen. Daardoor zullen de herstructureringsplannen van de Chinese regering zeer moeilijk te realiseren zijn. Omdat de fundamentele verhoudingen op de aluminiummarkt op dit moment negatief zijn, verwachten wij op de middellange termijn geen belangrijke veranderingen in de marktsituatie. Overcapaciteit zal een zware belasting blijven vormen voor de industrie en dit beperkt een sterk marktherstel. Daarnaast zijn de LME-voorraden hoog met weken consumptie. Een stabiele vraag naar aluminium zorgt ervoor dat de markt niet verder verslechtert. Prijsontwikkeling per week 3,4 3, 2,6 2,6 2,2 1,96 1,825 1,8 1,4 1,515 1, LME-Aluminium Gem nu Gem. 29-nu Gem Gem ,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,23 2, 1,943 1,9 1, LME-Aluminium Gem. 212 Gem. 213-nu Wereld - Aanbod, vraag en voorraden 14, 12, 1, 8, ' tonnes 6, 4, 2, Totale voorraden Productie Consumptie Regionaal - Aanbod/Vraag-balans 1, ' tonnes , -1, China N. Amerika W. Europa Spot prijs Gem. maand Gem. jaar outlook 3-m % wijziging tov spotprijs outlook 213 % wijziging tov jaargem. Aluminium prijs $1.85 $1.862 $1.943 $1.95 5% $2. 3% Bron: Thomson Reuters Datastream, Metal Bulletin, Mining Journal,

3 3> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Koper - Economische cijfers bepalen de prijsrichting Op 1 mei bereikte de koperprijs de laagste stand van dit jaar. Op dat moment bedroeg de prijsdaling sinds het begin van het jaar meer dan 14%. De daling is aan een aantal factoren toe te schrijven. Zij was in belangrijke mate het gevolg van teleurstellende economische cijfers uit de belangrijkste economieën en, in veel mindere mate, van fundamentele veranderingen. De zwakkere Chinese PMIcijfers, de vertraging in de Chinese verwerkende industrie en de teleurstellende economische groei speelden ook een rol. Daarnaast had de koperprijs ook te lijden van een ongunstige PMI voor de verwerkende industrie in de eurozone en de onverwachte daling van de verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten in maart. Ook zijn door de viering van het Chinese Nieuwjaar, zijn de verhandelde volumes afgenomen. Vanaf 1 mei stegen de koperprijzen weer als gevolg van de renteverlaging door de ECB en optimistische cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid. Dit duurde tot medio mei, toen uit cijfers over de economische groei in de eurozone bleek dat de eurozone in recessie was gebleven. De koperprijzen gingen onmiddellijk naar beneden. De Duitse economie groeide in het eerste kwartaal minder snel dan verwacht, terwijl de omstandigheden in Frankrijk verder verslechterden. Uit de VS kwamen ook geen bemoedigende cijfers: Historische prijsontwikkeling 1, 9, 8, 7, 6, 7,394 5, 4, 4,112 4,44 3, 2, 1, 2, LME-Koper Gem nu Gem. 29-nu Gem Gem Wereld - Aanbod, vraag en voorraden de industriële productie in dat land liep in april terug met,5%. Ondanks de sterke invloed van macro-economische gegevens op de ontwikkeling van de koperprijs, vonden er ook veranderingen plaats in de fundamentele factoren die richting geven aan de koperprijs. De kopervoorraden bij LME zijn verder gestegen, een ontwikkeling die belanghebbenden het meeste zorgen baart. De voorraden hebben een recordhoogte bereikt sinds juli 23. Als de voorraden nog verder stijgen, zullen belanghebbenden zich bezorgd gaan maken over overcapaciteit en onvoldoende vraag. Ondanks de volumestijging bij LME in de afgelopen maanden bevinden de voorraden zich echter nog steeds op een relatief laag niveau (vergeleken met andere basismetalen) en komen zij overeen met slechts 1,5 week consumptie. Dit volume aan koper kan gemakkelijk worden geabsorbeerd op de internationale markt. In 213 zal de koperproductie verder toenemen (vooral in China), terwijl de consumptie naar verwachting in een iets lager tempo zal groeien. Dit resulteert in een klein overschot van,3% van de consumptie in 213. Vanuit fundamenteel oogpunt vinden wij de kopermarkt nog steeds gezond en is het huidige prijsniveau gerechtvaardigd. verwacht dat de prijs nog verder zal aantrekken. Prijsontwikkeling per week 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,962 7,669 7,5 7, 6,5 6, LME-Koper Gem. 212 Gem. 213-nu Regionaal - Aanbod/Vraag-balans ' tonnes 5,6 5,4 5,2 5, 4,8 4,6 4,4 4,2 4, ,4 1,2 1, ' tonnes Totale voorraden (r.as) Productie Consumptie ' tonnes 1,5 1, , -1, Europa China Americas Spot prijs Gem. maand Gem. jaar outlook 3-m % wijziging tov spotprijs outlook 213 % wijziging tov jaargem. Koper prijs $7.445 $7.234 $7.669 $7.95 7% $8.45 1% Bron: Thomson Reuters Datastream, Metal Bulletin, Mining Journal, ICSG,

4 4> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Overige basis metalen - Marktomstandigheden uitdagend Nikkel - Weinig vraag in de EU Stakeholders in Europa zijn nog steeds voorzichtig en staan niet te popelen om te veel materiaal in te kopen tegen deze volatiele prijzen. De vraag naar nikkel loopt terug met name door een zwakke vraag naar roestvrij staal terwijl de productie verder stijgt, deels door de vestiging van nieuwe productiefaciliteiten op oude of nieuwe bedrijfsterreinen. De bestaande producenten in de sector hebben hun productie verlaagd in reactie op de lage nikkelprijzen. Het nettoresultaat is dat de nikkelmarkt in 213 een overschot blijft tonen. De vraag uit de roestvrij staalindustrie maakt 65% uit van het totale nikkelverbruik. Door de economische problemen staat de Europese sector roestvrij staal onder zware druk en is de vraag in deze regio bijzonder zwak. In de VS is sprake van relatief betere omstandigheden in de roestvrij staalsector en kan een geringe groei in de vraag worden verwacht. Dit geldt eveneens voor China, dat nog steeds de drijvende kracht is achter de ontwikkelingen op de mondiale nikkelmarkt. Op de lange termijn (tot 215) blijven de vooruitzichten positief, waarbij de consumptie sneller zal groeien dan de productie. Nikkelproducten zullen steeds meer worden gebruikt op eindmarkten zoals de luchtvaart, olie & gas en de medische sector. Nikkel - Historische prijsontwikkeling 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 13,714 16,723 19,78 15, 1, 5, 6, LME-Nikkel Gem nu Gem. 29-nu Gem Gem Wereld - Aanbod, vraag en voorraden nikkel Zink - Druk van hoge voorraden Fundamenteel bezien oogt de zinkmarkt niet zo gezond. Het wereldwijde productievolume zal naar verwachting het consumptievolume overtreffen. In 213 zal het overschot op 2,3% van de consumptie uitkomen. De voorraden blijven hoog (ten minste tot 215) en zullen naar verwachting recordhoogten van meer dan 1 weken consumptie bereiken. Dit is geen positief beeld. De markt ondervindt echter continue steun van het aantrekken van de vraag, met name in China. Dit land is de grootste zinkverbruiker ter wereld, met een aandeel van 43% in het totale zinkverbruik. Op dit moment overtreft de vraag in China de binnenlandse zinkproductie en de verwachting is dat dit op de lange termijn zo zal blijven. De zinkprijzen zullen naar verwachting herstellen van hun huidige lage niveau, mede dankzij een verbetering van de omstandigheden op de voornaamste markten. De bouw is verreweg de belangrijkste eindgebruiker. Hoewel de Chinese investeringen in de bouwnijverheid in maart met 15% j-o-j stegen, was het groeitempo relatief lager. De Europese bouwsector blijft in 213 echter zwak als gevolg van de economische onzekerheid, terwijl de Amerikaanse bouwsector een gematigde groei zal laten zien. Zink - Historische prijsontwikkeling 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 1,994 2, 1,535 1,677 1,5 1, 5 1, LME-Zink Gem nu Gem. 29-nu Gem Gem Wereld - Aanbod, vraag en voorraden zink ' tonnes Totale voorraden Productie Consumptie ' tonnes 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Totale voorraden Productie Consumptie Spot prijs Gem. maand Gem. jaar Spot prijs Gem. maand Gem. jaar Nikkel price $15.16 $ $ Zink price $1.848 $1.856 $1.959 Bron: Thomson Reuters Datastream, Metal Bulletin, Mining Journal, INSG, ILZSG,

5 5> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Staal - Herstructurering in Europa en China De economische tegenwind houdt aan, de marktgroei vlakt af en, als gevolg daarvan, zal de consolidatie toenemen (vooral onder kleine fabrieken). Overcapaciteit vormt echter de grootste uitdaging voor de wereldwijde staalindustrie. Zolang de staalindustrie wordt gedomineerd door overcapaciteit, moeten bedrijven voorbereid zijn op prijs- en margedruk. Verticaal geïntegreerde staalfabrieken die ook ijzererts en cokeskolen produceren zijn veel weerbaarder dan staalfabrieken die dat niet zijn. De staalindustrie kan op de lange termijn baat hebben bij een verlaging van de inputkosten door invoering van nieuwe, op gas gebaseerde productieprocessen (met name in de VS). Een aantal Amerikaanse staalproducenten onderzoekt al mogelijkheden om goedkope energie (schaliegas) in hun productieproces te gebruiken. De bezettingsgraden zijn wereldwijd nog steeds relatief laag en een groot deel van de totale capaciteit (2%) is nog steeds onbenut. Het lijkt erop dat deze situatie niet snel zal veranderen. In China zijn de eerste kleine stappen gezet om de overcapaciteit aan te pakken. Kleine en inefficiënte fabrieken worden gesloten en de top-tien producenten moeten in 215 een marktaandeel van 6% bezitten. Er heerst grote bezorgdheid over de ontwikkelingen op de Europese staalmarkt. Staalgiganten met activiteiten in Europa zoals ArcelorMittal, ThyssenKrupp en Tata Steel hebben over het eerste kwartaal grote verliezen genomen. Vanwege de zwakke economie in Europa hebben veel staalfabrieken drastische maatregelen getroffen om een verdere verslechtering tegen te gaan. Medio mei kondigde Tata Steel een afschrijving op activa aan vanwege de economische situatie in Europa en de zwakke vraag naar staal. Wij verwachten dat de economische groei in Europa de komende jaren gematigd blijft. Hoewel de omstandigheden er relatief beter zijn, heeft de Amerikaanse staalmarkt ook te lijden van een zwakke vraag, lage marges en overcapaciteit. De Amerikaanse auto-industrie blijft echter een van de best presterende eindmarkten voor de staalindustrie. De kosten van autobezit zijn thans laag, vooral door de lagere benzineprijzen en de lage rente. Het aantal kentekenregistraties van personenauto s is in de eerste vier maanden van 213 met 3% j-o-j gestegen. Ook de huizenmarkt in de VS is 213 veelbelovend begonnen, met een sterke stijging van de verkoop van eengezinswoningen. Historische prijsontwikkeling Prijsontwikkeling staal in ,2 1, Wereld staalprijs Gem nu Gem. 29-nu Gem Gem Staal productie (% groei) 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% China staal productie Wereld staal productie Rest wereld staal productie Wereld bezettingsgraad staalfabrieken Wereld staalprijs Gem. 212 Gem. 213-nu 1% 95% 9% 85% 8% 82% 77% 79% 78% 75% 71% 7% 65% 6% 55% 5% Bezettingsgraad staal 28 gem. 29 gem. 21 gem. 211 gem. 212 gem. Spot prijs Gem. maand Gem. jaar outlook 3-m % wijziging tov spotprijs outlook 213 % wijziging tov jaargem. Staal prijs $562 $591 $598 $545-3% $55-8% Bron: Thomson Reuters Datastream, IISI, Metal Bulletin, Mining Journal,

6 6> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Grondstoffen voor staalproductie - Uitdagend IJzererts - Overaanbod dreigt Cokeskolen - Structureel aantrekkelijk De prijzen van ijzererts gingen sinds begin 213 met meer dan 14% omlaag en wij verwachten dat de prijzen nog verder zullen dalen. Hoofdoorzaken van de prijsdaling zijn een zwakke vraag naar staal en een ruime beschikbaarheid van ijzererts. In de eerste drie maanden van 213 is de staalproductie wereldwijd met meer dan 2% gestegen, terwijl China haar productie van ruwe staal met bijna 1% verhoogde. De Chinese invoer van ijzererts is in april dan ook sterk gestegen, met 17% j-o-j en met 4% ten opzichte van maart. Dit was mede het gevolg van de door de Chinese regering aangekondigde stimuleringsplannen, die leidden tot enige voorraadopbouw door staalfabrieken. Desondanks blijven het teruglopende sentiment en de zwakke vraag naar staal bij eindgebruikers een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de ijzerertsmarkt. Verder is het overaanbod een langdurig probleem, dat de marktomstandigheden voor ijzererts zal beïnvloeden. De staalindustrie heeft reeds initiatieven genomen om dit probleem aan te pakken, maar het zal zeker nog enige tijd duren voor deze maatregelen effect sorteren. Tot dan verwachten wij geen belangrijke verbeteringen op de wereldwijde ijzerertsmarkt. De prijs van cokeskolen toont een neerwaartse trend. Sinds begin februari is de prijs non-stop gedaald, met 16%. De daling is vooral te wijten aan de onzekere economische situatie en de zwakke marktomstandigheden in de mondiale staalindustrie. De concurrentie van andere energiebronnen (zoals aardgas) drijft de kolenprijzen ook naar beneden. De vraag van staalfabrieken naar cokeskolen is teruggelopen door een zwakke vraag naar staal (met name in Europa en China). De Chinese invoermarkt voor cokeskolen ging begin mei verder naar beneden; het sentiment was zwak en er was slechts beperkte koopactiviteit vanuit China als gevolg van verhoogde marktrisico s en voorraadafbouw door staalfabrieken. Stakeholders blijven behoedzaam en willen niet teveel kopen nu de prijzen naar beneden gaan. Verder hebben staalfabrieken voldoende voorraden gezien het huidige niveau van staalproductie. Verwacht wordt dat de prijzen nog verder zullen dalen. De vraag uit China (grootste verbruiker van kolen) blijft naar verwachting zwak. Daarnaast is de aanvoer van cokeskolen op dit moment zeer groot. Gelukkig zijn er geen dringende problemen met overcapaciteit, zoals in de ijzererts- en staalsector. Historische prijsontwikkeling Historische prijsontwikkeling IJzererts (fines, China) Gem. 26-nu Gem. 29-nu Gem Gem. 21-nu IJzererts prijsontwikkelingen in Cokeskolen prijsontwikkelingen in Cokeskolen Australie Gem Gem. 21-nu Gem. 26-nu Gem. 29-nu IJzererts (fines, China) Gem. 212 Gem. 213-nu Steenkool Australie Gem. 212 Gem. 213-nu Spot prijs Gem. maand Gem. jaar Spot prijs Gem. maand Gem. jaar IJzerertsprijs $125 $139 $144 Cokeskolen $142 $15 $158 Bron: Thomson Reuters Datastream, Metal Bulletin, Mining Journal,

7 7> Industriële Metalen Monitor: mei 213 China - belangrijke factor voor ontwikkelingen metaalmarkten China metaal balans - aandeel van China in wereld metaal productie en consumptie 212 Aluminium Koper Nikkel Zink Staal IJzererts Steenkool - Productie aandeel 45% 29% 29% 38% 46% 15% ** 51% - Consumptie aandeel 44% 42% 45% 43% 51% * 65% *** 57% * = finished steel demand; ** = coverted to world high quality average; *** = of total world imports economische outlook: BBP 8,% 8,% - Inflatie 3,% 4,1% - Werkloosheid 4,3% 5,3% (stedelijk) 4% 3% 2% 1% % 25.1% US bron: Wereld Bank 1.5% China Aandeel in wereld BBP (%) 8.4% 5.1% 4.% 3.5% 3.5% Japan Germany France Brazil UK 3.1% Italy 2.7% Russia 2.6% India 31.6% RoW Economische Update door Senior econoom Maritza Cabezas Tijdens de machtswisseling in China en na de inauguratie van de nieuwe politieke top tekende zich een verhoogde hervormingsdrift af. De belangrijkste hervormingen omvatten beleid om corruptie tegen te gaan, regelingen over schaduwbankieren, een nieuwe visie op urbanisatie, een plan om ongelijkheid te verminderen en hervormingen van ministeries. Veel bijzonderheden over deze hervormingen zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is er enige druk om het hervormingsproces te versnellen, zowel vanuit het publiek als vanuit de ratingbureaus. Intussen lijkt de economie goed op weg om de doelstellingen voor 213 te realiseren, zoals die tijdens het National People s Congress zijn geformuleerd (onder meer een BBP-groei van 7,5% en een inflatie van 3,5% j-o-j). Ondersteuning van de particuliere consumptie is een prioriteit op de politieke agenda. Het zal echter verscheidene jaren duren voor een geschikte omgeving wordt gecreëerd waarin de particuliere consumptie de economische groei leidt, met uitbreiding van het sociale vangnet en financiële hervormingen. Wij denken dat de regering haar strengere beleid voor de vastgoedmarkt zal voortzetten en veel zal blijven investeren in de sociale woningbouw. Wij zijn voorzichtig gestemd over het tempo van herstel in China. In de eerste helft van 213 is de economische groei mogelijk zwakker dan oorspronkelijk werd verwacht, maar de BBP-groei zal in de tweede helft van het jaar aantrekken. Wij verwachten een gematigd mondiaal herstel in de tweede helft, waardoor de export in een bescheiden tempo kan doorgroeien. Ook de investeringen in vaste activa zullen minder snel groeien dan in 212. Oorzaken zijn een aanhoudend krap investeringsbeleid om de vastgoedmarkt af te koelen en steeds meer beheersmaatregelen tegen schaduwbankieren. Wij voorspellen een BBP-groei van rond 8% j-o-j in 213 en 214. BBP groei & index macro economisch klimaat Q1 21 Q1 22 Q1 23 Q1 24 Q1 25 Q1 26 Q1 27 Q1 28 Index macro economisch klimaat Q1 29 Q1 21 Q1 211 Q1 212 Q1 213 BBP groei Lening door financiële instellingen & investeringen Leningen door finan.instellingen Investeringen (stedelijk) NBS Manufacturing PMI & Nieuwe orders Chinese importen van metaal ertsen PMI Manufacturing PMI Nieuwe orders Bron: Thomson Reuters Datastream, IISI, UNCTAD, Metal Bulletin, IEA, Mining Journal, Import koper erts Import ijzer erts Import bauxite

8 8> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Ontwikkelingen in vraag bij metaal eindgebruikers Auto industrie Bouw CHINA x Verkopen auto's China Productie auto's China CHINA 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % China: Investeringen woningbouw In de eerste vier maanden van 213 zijn op de Chinese markt 5,86 miljoen personenauto s afgeleverd, een stijging van 16% ten opzichte van dezelfde periode in 212. In 23 zouden de Chinese autoverkopen meer dan 3 miljoen auto s per jaar kunnen bedragen. De verkoop van woningen is in het eerste kwartaal van 213 verder gestegen. Ook de investeringen in de bouwnijverheid stegen in het eerste kwartaal, al was het groeitempo relatief lager. In maart namen de investeringen in de bouwsector met 15% j-o-j toe EU index (25=1) EU auto registraties Duitsland auto registraties Frankrijk auto registraties x 1. EU EU: Bouw vertrouwensindicator Het aantal nieuwe registraties van personenauto s in Europa is in het eerste kwartaal van 213 met 9% j-o-j afgenomen. Gezien het slechte begin van 213 worden eerdere prognoses door deskundigen uit de sector (omzetdaling van 5% j-o-j) herzien. De economische stagnatie blijft de vraag in de EU drukken. De bouwactiviteit in Europa is verder afgenomen. Het sentiment over de orderportefeuilles en de werkgelegenheidsverwachtingen zijn nog steeds laag en de productie is verder teruggelopen. Door de economische onzekerheid blijft de Europese US x US: Auto verkopen US: Auto export x1. In de VS steeg het aantal registraties van personenauto s in de eerste vier maanden van 213 met 3% j-o-j. De Amerikaanse auto-industrie blijft een van de best presterende eindmarkten. De kosten van autobezit zullen verder afnemen, vooral door de lagere benzineprijzen. US 2% 15% 1% 5% % -5% -1% US: Woningmarkt index US: Verkopen familiewoningen De huizenmarkt kende een veelbelovende start van 213. Het aantal verkochte eengezinswoningen steeg in de eerste drie maanden met meer dan 2% j-o-j. Toch blijft de huizenmarktindex onder de 5 punten dit duidt op krimp al is het recente herstel veelbelovend..

9 9> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Ontwikkelingen in vraag bij metaal eindgebruikers Industriële productie Overige indicatoren CHINA EU NBS: PMI index manufacturing HSBC: PMI index manufacturing Industriele productie (index, r.as) De industriële productie in China ging in april met 9,3% j-o-j omhoog, tegen 8,9% in maart. Het vertrouwen is echter laag omdat vooral analisten gunstigere productiecijfers verwachtten. De PMI voor de verwerkende industrie schommelt al 12 maanden tussen 49,2 en 5,9. index (25=1) EU17: Industriele productie (l.as) EU: PMI index manufacturing Met een stand van 47,2 in april bleef de PMI voor de verwerkende industrie in de EU gedurende 21 maanden op rij onder de neutrale 5-puntengrens. Zowel de vraag als de algemene stemmingsi-ndicatoren bleven laag. Verwacht wordt dat de industriële productie in 213 licht zal verbeteren. CHINA EU 4% 3% 2% 1% % -1% -2% China: Buitenlandse investeringen De investeringen in vaste activa in stedelijke gebieden zijn in april licht gedaald tot 2,6% (tegen 2,9% in maart). De groei werd gestimuleerd door investeringen in infrastructuur en vastgoed. De investeringen in de verwerkende industrie bleven relatief zwak China: Stedelijke investeringen EU: Vertrouwen industriele productie (l.as) EU: Economisch sentiment indicator 12 1 Het sentiment in sectoren zoals de verwerkende industrie en de bouw is nog steeds zwak. In het gehele continent zijn de orderontvangsten in de verwerkende industrie evenals het sentiment en het vertrouwen ingezakt. Het algemene vertrouwen in de economie zal naar verwachting niet snel terugkeren naar het niveau US US index % 2% 1% % -1% -2% -3% -4% US: Industrial production (l.as) US: PMI index manufacturing US: Economisch optimisme index (l.as) US: Nieuwe orders productie Na een goed begin in januari (53,1) daalde de ISM index voor de verwerkende industrie tot april met bijna 5%. Op dit moment staat de index op 5,7. De industriële productie in de VS ging in het eerste kwartaal verder omhoog, maar de index heeft het niveau van 27 nog niet geëvenaard. Sinds 21 toont de groei van de orderontvangsten in de verwerkende industrie een neerwaartse trend. De Economisch Optimisme Index volgt de opinies over de economie van Amerikanen. De index ligt al zeven maanden op rij onder de 5; dit duidt op een negatief

10 1> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Casper Burgering (Senior sector econoom) Delfstoffen - Metalen Risk Management & Strategy Economisch Bureau Sector & Commodity Research Telefoon Bezoekadres: Gustav Mahlerlaan 1 (HQ 1161), 182 PP Amsterdam Postadres: Postbus 283 (HQ 1161), 1 EA Amsterdam Social media: volg ons optwitter en download onze App Market Insights. Wordt lid van onze Linked In pagina en bekijk onze videos op ons You Tube kanaal of op TV In samenwerking met en content geleverd door: Risk Management & Strategy Economisch Bureau Macro Research & Emerging Markets Research Disclaimer Copyright 213 Bank N.V. and affiliated companies (""), Gustav Mahlerlaan 1, 182 PP Amsterdam / P.O. box 283, 1 EA Amsterdam, The Netherlands. All rights reserved. This material was prepared by Group Economics Sector Research and Private Banking International. It is provided for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation to buy any security or other financial instrument. While based on information believed to be reliable, no guarantee is given that it is accurate or complete. While we endeavour to update on a reasonable basis the information and opinions contained herein, there may be regulatory, compliance or other reasons that prevent us from doing so. The opinions, forecasts, assumptions, estimates, derived valuations and target price(s) contained in this material are as of the date indicated and are subject to change at any time without prior notice. The investments referred to in this material may not be appropriate or suitable for the specific investment objectives, financial situation, knowledge, experience, or individual needs of recipients and should not be relied upon in substitution for the exercise of independent judgement. or its officers, directors, employee benefit programs or co-workers, including persons which were involved in preparing or issuing this material, may from time to time hold long- or short-positions in securities, warrants, futures, options, derivatives or other financial instruments referred to in this material. may offer and render at any time investment banking-, commercial banking-, credit-, advice-, and other services to the issuer of any security referred to in this material. Pursuant to offering and rendering such services, may come into possession of information not included in this material and may prior or immediately after publication thereof have acted based on such information. In the past year, may have acted as lead manager or co-lead manager with regard to a public offering of securities from issuers as mentioned in this material. The stated price of any securities mentioned herein is as of the date indicated and is not a representation that any transaction can be effected at this price. Neither nor other persons shall be liable for any direct, indirect, special, incidental, consequential, punitive or exemplary damages, including lost profits arising in any way from the information contained in this material. This material is for the use of intended recipients only and the contents may not be reproduced, redistributed, or copied in whole or in part for any purpose without 's prior express consent. This document is solely intended for dissemination amongst private/retail customers. Distribution to private/retail customers in any jurisdiction that would require registration or licensing of the distributor which the distributor does not currently have, is not permitted. Material means all research information contained in any form including but not limited to hard copy, electronic form, presentations, , SMS or WAP. Other jurisdictions Without limiting the generality of the foregoing, the offering, sale and/or distribution of the products or services described herein is not intended in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such an offer, sale and/or distribution. Persons into whose possession this document or any copy thereof may come, must inform themselves about, and observe any legal restrictions on the distribution of this document and the offering, sale and/or distribution of the products and services described herein. can not be held responsible for any damages or losses that occur from transactions and/or services in defiance with the restrictions aforementioned. Company disclosures may beneficially hold a major shareholding or a significant financial interest of the debt of this company. currently maintains a market in the security of this company and otherwise purchases and sells securities of this company as principal. has received compensation for investment banking services from this company, its subsidiaries or affiliates during the previous 12 months. Personal disclosures The information in this opinion is not intended as individual investment advice or as a recommendation to invest in certain investments products. The opinion is based on investment research of Group Economics Sector Research and Private Banking International. The analysts have no personal interest in the companies included in this publication'. Their remuneration for this work is not, was not and will not be related directly or indirectly to the specific recommendations or views expressed in this opinion.

Aluminium - Zwakke fundamentele factoren

Aluminium - Zwakke fundamentele factoren Monitor Industriële Metalen november 212 Economisch Bureau Sector & Commodity Research Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com Metalen in macro context... Industriële metalen zijn zeer conjunctuurgevoelig.

Nadere informatie

Industriële Metalen Monitor augustus 2013

Industriële Metalen Monitor augustus 2013 Industriële Metalen Monitor augustus 213 Economisch Bureau Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com Metalen in macro context... De economische cijfers uit de VS blijven bemoedigend en de recessie

Nadere informatie

Monitor Industriële Metalen februari 2013

Monitor Industriële Metalen februari 2013 Monitor Industriële Metalen februari 213 Economisch Bureau Sector & Commodity Research Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com Metalen in macro context... Steeds meer signalen duiden erop dat

Nadere informatie

Metalen Monitor September 2012

Metalen Monitor September 2012 Metalen Monitor September 212 Economisch Bureau Sector & Commodity Research Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.comcm Metalen in macro context... Metalen worden gebruikt in tal van belangrijke

Nadere informatie

Industriële Metalen Monitor

Industriële Metalen Monitor Industriële Metalen Monitor Prijzen industriële metalen nemen toe Economisch Bureau Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com januari 2014 Huidige standen regionale industriële PMI s bieden goed

Nadere informatie

Transport. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Maart 2015

Transport. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Maart 2015 Transport Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Maart 2015 Stand van Transport overwegend positief Wereldexport: 4% (dec) PMI Nederland: 53,9 (feb) PMI

Nadere informatie

Supporting your growth in Asia De internationalisatie van de Renminbi Beryl Lochtenberg- van Wilgen Alkmaar 10 oktober 2013

Supporting your growth in Asia De internationalisatie van de Renminbi Beryl Lochtenberg- van Wilgen Alkmaar 10 oktober 2013 Supporting your growth in Asia De internationalisatie van de Renminbi Beryl Lochtenberg- van Wilgen Alkmaar 10 oktober 2013 1. ABN AMRO Azië Inhoud 2. RMB Internationalisering 2 1. ABN AMRO Azië 2. RMB

Nadere informatie

Industriële Metalen Monitor

Industriële Metalen Monitor VS Eurozone Eurozone China VS China Industriële Metalen Monitor Hogere prijzen voor basismetalen volgend jaar Economisch Bureau Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com Terwijl overcapaciteit de

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 12 november 2015 Sectorcommentaar Metaal en mijnbouw Door Marina Hagoort, beleggingsanalist van het ING Investment Office In dit rapport vindt u onze vooruitzichten

Nadere informatie

Marktverslag Week 31. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 31. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 31 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL spot,

Nadere informatie

Marktverslag Week 4. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 4. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 4 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL, spot

Nadere informatie

Stand van Food. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Sector Advisory Nadia Menkveld Februari 2017

Stand van Food. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Sector Advisory Nadia Menkveld Februari 2017 Stand van Food Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Sector Advisory Nadia Menkveld Februari 217 Stand van Food: Gunstig klimaat foodsector Productie food gestegen 3 Omzet groothandel groente en

Nadere informatie

Groot-Brittannië en Europa: 40 jaar van haat en liefde. Door Bart Le Blanc, 11/08/2015.

Groot-Brittannië en Europa: 40 jaar van haat en liefde. Door Bart Le Blanc, 11/08/2015. Groot-Brittannië en Europa: 40 jaar van haat en liefde. Door Bart Le Blanc, 11/08/2015. 1. Na het zomer reces zal de politieke discussie in Groot-Brittannië weer gedomineerd worden door Europa. De conservatieve

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Marktverslag Week 14. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 14. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 14 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL,

Nadere informatie

Marktverslag Week 17. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 17. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 17 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL,

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Landbouw richting 2020

Landbouw richting 2020 A Landbouw richting 2020 Bert-Jan Aling Rabobank Nederland Sectormanager Food & Agri Financieringsvolume 1996-2009 30,0 28,1 30,1 28,0 26,0 23,4 25,8 24,0 22 22,2 22,0 19,7 20,5 20,0 18,2 19 18,0 17,1

Nadere informatie

Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen

Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen 0 1 Impact verandering bewerkstelligen 2 Triodos IM Duurzaam is meer dan groen Duurzaam financieren en beleggen is het geld van onze klanten zorgvuldig

Nadere informatie

Transport. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld December 2015

Transport. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld December 2015 Transport Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld December 215 Inhoudsopgave 217 in beeld 3 Consument trekt economische groei Nederland 5 Overslag haven Hamburg

Nadere informatie

Prijsvooruitzichten grondstoffen

Prijsvooruitzichten grondstoffen Prijsvooruitzichten grondstoffen Economisch Bureau abn.amro.group.economics@nl.abnamro.com 29 januari Economische groei is smeerolie voor de vraag naar cyclische grondstoffen Noot: i K1-3-maands WTI l

Nadere informatie

De halfgeleiders hebben in de eerste helft van dit jaar een stijging laten zien van 10% j-o-j. Dit is dus goed nieuws voor de luchtvrachtsector.

De halfgeleiders hebben in de eerste helft van dit jaar een stijging laten zien van 10% j-o-j. Dit is dus goed nieuws voor de luchtvrachtsector. Luchtvracht - Update Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Oktober 2014 Het tij zit mee, maar structurele trends werken tegen De wereldhandel neemt toe en ook de verzending van halfgeleiders laat

Nadere informatie

Bouw - sector prognose

Bouw - sector prognose Bouw - sector prognose Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 23 januari 2015 Nieuwbouw groeimotor voor bouw in 2015 In 2014 is het herstel van de bouwsector ingezet. Wij verwachten

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Bouw - regionale update

Bouw - regionale update Bouw - regionale update Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 19 februari 2016 Op korte termijn positieve vooruitzichten bouw Flevoland De productie van gebouwen blijft op dit moment

Nadere informatie

Practice what you preach. AT Osborne hoofdkantoor 3 jaar later

Practice what you preach. AT Osborne hoofdkantoor 3 jaar later Practice what you preach AT Osborne hoofdkantoor 3 jaar later 19 september 2012 Kenmerken van het object en waarde voor belegger Drs.M.H.M. Mulder Head of Assetmanagement Bouwfonds REIM 19 september 2012

Nadere informatie

Bouw - regionale update

Bouw - regionale update Bouw - regionale update Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 19 februari 2016 Bouw Gelderland leunt op koopwoningen De productie van gebouwen in Gelderland bleef in de eerste 10

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de PvdA Statenfractie Noord-Brabant

Schriftelijke vragen van de PvdA Statenfractie Noord-Brabant Schriftelijke vragen van de PvdA Statenfractie Noord-Brabant Betreft: Bouwen voor Leegstand Netersel, 1 maart 2016 Geacht college, Leegstand is in Brabant een grote maatschappelijke opgave. In "Beweging

Nadere informatie

last van prijsdruk. Schoonmaak- en beveiligingsbedrijven hebben niet alleen te Omzet overige diensten groei p. kw, joj, in %

last van prijsdruk. Schoonmaak- en beveiligingsbedrijven hebben niet alleen te Omzet overige diensten groei p. kw, joj, in % Zakelijke dienstverlening - prognoses Economisch Bureau Nederland Eric Huliselan +31 2 628 21 38 26 september 214 Nieuwe bedrijfsmodellen bieden onvoldoende compensatie aan structurele marktdruk De opleving

Nadere informatie

Industrie - Sector prognoses

Industrie - Sector prognoses Industrie - Sector prognoses Economisch Bureau Nederland Casper Burgering +31 20 383 26 93 21 mei 2014 Groei industriële productie houdt aan in 2014 De industrie is dit jaar goed uit de startblokken gekomen,

Nadere informatie

Title slide Arial bold 33pt

Title slide Arial bold 33pt Date Arial bold 16pt Title slide Arial bold 33pt Subtitle Arial bold 18pt Burj Dubai 2 Ontwikkelingen in de Staalindustrie Verschuiving economische macht Globalisatie Beschikbaarheid grondstoffen Consolidatie

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Bouw - regionale update

Bouw - regionale update Bouw - regionale update Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 19 februari 2016 Goed vooruitzicht bouw Limburg ondanks krimpgebieden De economie van Limburg groeide harder dan de economie

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

blijven, omdat daar geen vergunning voor hoeft te worden aangevraagd. Vergunningen renovatie minder volatiel Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

blijven, omdat daar geen vergunning voor hoeft te worden aangevraagd. Vergunningen renovatie minder volatiel Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau Bouw - sector focus Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 9 september 2015 Woningrenovatie heeft de toekomst De renovatie van woningen is belangrijk voor de woningbouw. Renovatie

Nadere informatie

Bouw - regionale update

Bouw - regionale update Bouw - regionale update Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 19 februari 2016 In Friesland trekt woningbouw de kar Terwijl de economie en woningmarkt in Friesland minder snel herstellen

Nadere informatie

Stand van Transport. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Februari 2016

Stand van Transport. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Februari 2016 Stand van Transport Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Februari 216 Stand van Transport: Risico s toegenomen Macro-economie: prognoses naar beneden bijgesteld

Nadere informatie

Sector Update - Industrie

Sector Update - Industrie Sector Update - Industrie Economisch Bureau Nederland Casper Burgering +31 2 383 26 93 26 november 213 Bedrijvigheid in de blijft gunstig Na een lange periode van krimp lijken de meeste indicatoren voor

Nadere informatie

Prijsvooruitzichten grondstoffen

Prijsvooruitzichten grondstoffen Prijsvooruitzichten grondstoffen Economisch Bureau abn.amro.group.economics@nl.abnamro.com 30 oktober Fig. 1: Gerealiseerde prijsontwikkelingen Prijzen grondstoffen dalen verder De absolute winnaar van

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Juni 16 Economisch Bureau Nederland Kasper Buiting Senior sector econoom 3376 kasper.buiting@nl.abnamro.com Inhoud Onderwerp Pag Kernpunten

Nadere informatie

Industrie. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. maart 2014. Economisch Bureau Nederland Casper Burgering. Senior sector econoom

Industrie. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. maart 2014. Economisch Bureau Nederland Casper Burgering. Senior sector econoom Industrie Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses maart 2014 Nederland Casper Burgering Senior sector econoom 020 383 26 93 casper.burgering@nl.abnamro.com @CasperBurgering Europese economie op de

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Prognoses Economie & Sectoren

Prognoses Economie & Sectoren Prognoses Economie & Sectoren 28 januari 2015 Economisch Bureau Nederland Jacques van de Wal +31 20 6280499 Bedrijfsleven gaat spannend jaar tegemoet Groei in alle sectoren, maar structurele veranderingen

Nadere informatie

Koperprijs en economie

Koperprijs en economie en economie als indicator van mondiale economie Economisch Bureau Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com Het verband tussen de koperprijs en de bedrijvigheid in de mondiale economie is hoog Conjuncturele,

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

FIST-RSKG-4. Gel afdichting voor de ronde kabelpoorten van de FIST-GCO2-BX6, FX6 en BX8 lasmof. Inhoud. 1 Algemeen. 2 Kit inhoud

FIST-RSKG-4. Gel afdichting voor de ronde kabelpoorten van de FIST-GCO2-BX6, FX6 en BX8 lasmof. Inhoud. 1 Algemeen. 2 Kit inhoud FIST-RSKG-4 I N S T A L L A T I E I N S T R U C T I E Gel afdichting voor de ronde kabelpoorten van de FIST-GCO2-BX6, FX6 en BX8 lasmof Inhoud 1 Algemeen 2 Kit inhoud 3 Installatie 3.1 Algemeen 3.2 FIST-GCO2-BX6

Nadere informatie

Transport. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Januari 2016

Transport. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Januari 2016 Transport Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Economisch Bureau Nederland Nadia Menkveld Januari 216 Stand van Transport: Groeipad zet voort Herstel zet door in VS en eurozone 3 Opkomende markten

Nadere informatie

Bouw - sector update. Randstad bepaalt ontwikkelingen Nederlandse bouwsector

Bouw - sector update. Randstad bepaalt ontwikkelingen Nederlandse bouwsector Bouw - sector update Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 12 september 2014 Randstad bepaalt ontwikkelingen Nederlandse bouwsector De Randstad is het grootste en belangrijkste landsdeel

Nadere informatie

Bouw - sector prognose

Bouw - sector prognose Bouw - sector prognose Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 6 februari 2014 2015 jaar van herstel voor de bouwsector De lichte economische groei en aantrekkende bedrijfsinvesteringen

Nadere informatie

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald.

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald. Energiemarktanalyse Powerhouse Olie Olie (volgende maand) De afgelopen week waren de ogen van beleggers vooral gericht op een eventuele aanval van de VS op Syrië. Omdat het lijkt dat Obama steeds meer

Nadere informatie

Ontwikkeling woning- en utiliteitsbouw Oost Nederland eerste halfjaar 2014. Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

Ontwikkeling woning- en utiliteitsbouw Oost Nederland eerste halfjaar 2014. Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau Bouw - sector update Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 12 september 2014 Renovatie heeft de toekomst in Oost Nederland De ontwikkelingen in de oostelijke provincies lopen uiteen.

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Multiple issuers. Vanaf 08/09/2014, zullen de ETFs uitgegeven door ishares III plc. uit de notering op EURONEXT AMSTERDAM te vervallen.

Multiple issuers. Vanaf 08/09/2014, zullen de ETFs uitgegeven door ishares III plc. uit de notering op EURONEXT AMSTERDAM te vervallen. CORPORATE EVENT NOTICE: Uit de notering van ETFs Multiple issuers LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR : AMS_20140808_03967_EUR DATUM: 08/08/2014 MARKT : EURONEXT AMSTERDAM Vanaf 08/09/2014, zullen de ETFs uitgegeven

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Ortec Finance Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Tips en trucs Algemene tips - Werkmethode - Status - Afschermen gebruik - Sneltoetsen Inhoudelijke tips - Gebruik - Rapporten - Vastgoed - Balans 2

Nadere informatie

Industrie. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Casper Burgering. Senior sector econoom

Industrie. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Economisch Bureau Nederland Casper Burgering. Senior sector econoom Industrie Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Nederland Casper Burgering Senior sector econoom Å 2 383 26 93 š casper.burgering@nl.abnamro.com mei 214 @CasperBurgering Stand van de industrie is

Nadere informatie

Beleggen in Infrastructuur

Beleggen in Infrastructuur Beleggen in Infrastructuur bouwen aan uw vermogen door te bouwen aan onze toekomst Presentatie voor Rabobank Rijn en Veenstromen 14 oktober 2010 Meinhard Leuhery 1 Nieuwe infrastructuur in opkomende economieën

Nadere informatie

Industrie. en grondstofprijsontwikkelingen. Casper Burgering Senior sector econoom. Economisch Bureau Nederland. Mei 2015

Industrie. en grondstofprijsontwikkelingen. Casper Burgering Senior sector econoom. Economisch Bureau Nederland. Mei 2015 Mei 215 Industrie en grondstofprijsontwikkelingen Nederland Casper Burgering Senior sector econoom 2 383 26 93 casper.burgering@nl.abnamro.com @CasperBurgering Introductie ABN AMRO Internationaal - Macro

Nadere informatie

bouwsector als geheel; er worden geen uitspraken gedaan over de financiële situatie van individuele bouwbedrijven.

bouwsector als geheel; er worden geen uitspraken gedaan over de financiële situatie van individuele bouwbedrijven. Bouw - sector focus Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 12 juni 2015 Hoge kosten struikelblok voor bouwbedrijven Ontwikkeling bedrijfsresultaat Ondanks dat de bouwproductie op dit

Nadere informatie

Beleggen in Oplossingen

Beleggen in Oplossingen Beleggen in Oplossingen Doing well by doing good, in het groot Robeco 2 december 2015 1 1. Beleid Met de klant Van principes naar kader Keuze thema s Doelstelling 2. Uitvoering Fasering Definities en selectie

Nadere informatie

WALS gebruikersdag 2013

WALS gebruikersdag 2013 WALS gebruikersdag 2013 Marktwaarde Frank Vermeij Inhoud Vragen Nieuwtjes Theorie Waarderen Rendement Simuleren WALS-TMS Ortec Finance helpt 2 Vragen Wie waardeert al het vastgoed al op marktwaarde? Wie

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Licht op energie (2014 - februari)

Licht op energie (2014 - februari) Licht op energie (2014 - februari) Macro-economische ontwikkelingen Beleggers halen hun geld terug uit opkomende economieën nu het opkoopprogramma van schuldpapier in de Verenigde Staten verder wordt ingeperkt.

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V.

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. CORPORATE EVENT NOTICE: Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20141201_06101_EUR DATUM: 01/12/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM WERELDHAVE

Nadere informatie

Prognoses Economie & Sectoren

Prognoses Economie & Sectoren Prognoses Economie & Sectoren augustus 2015 Sectoren groeien gestaag verder.. en 7 andere feiten die je moet weten over sectoren en de Nederlandse economie De laatste tijd heeft het positieve nieuws over

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Bouw - sector update. Bouwsector Noord-Brabant heeft beste vooruitzichten in Zuid Nederland

Bouw - sector update. Bouwsector Noord-Brabant heeft beste vooruitzichten in Zuid Nederland Bouw - sector update Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 12 september 2014 Bouwsector Noord-Brabant heeft beste vooruitzichten in Zuid Nederland De bouw in Zuid Nederland daalde

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Landenrapport Atradius. Australië januari 2016

Landenrapport Atradius. Australië januari 2016 Landenrapport Atradius Australië januari 16 Australië Belangrijkste importlanden (1, % van totaal) Belangrijkste exportmarkten (1, % van totaal) China:,6 % China:,9 % Verenigde Staten: 1,6 % Japan: 17,9

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Groei boven 2% Economisch Bureau Nederland 2 juni 2015 Groei versnelt tot meer dan 2% in 2015 en 2016 De Nederlandse economie heeft de laatste twee kwartalen een behoorlijke

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Staal industrie. juni 2013. Casper Burgering Senior sector econoom (020 383 26 93 or casper.burgering@nl.abnamro.com) Economisch Bureau

Staal industrie. juni 2013. Casper Burgering Senior sector econoom (020 383 26 93 or casper.burgering@nl.abnamro.com) Economisch Bureau Staal industrie juni 213 Casper Burgering Senior sector econoom (2 383 26 93 or casper.burgering@nl.abnamro.com) Metalen - fundamentele pijlers Basismetalen Staal IJzererts /Cokeskolen (Non)-ferro fundamentele

Nadere informatie

Economische visie op 2015

Economische visie op 2015 //5 Economische visie op 5 Nieuwjaarsbijeenkomst VNO-NCW regio Zwolle Björn Giesbergen januari 5 Inhoud Visie op 5 Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver? (conjunctuur/financiële markten)

Nadere informatie

Branche update - Advocatenkantoren

Branche update - Advocatenkantoren Branche update - Advocatenkantoren Economisch Bureau Nederland Kasper Buiting +31 () 2 6437684 September 216 Omzetgroei advocatuur houdt aan. De groei van het aantal advocaten vlakt af, maar de omzetgroei

Nadere informatie

De Rentewijzer update

De Rentewijzer update KBC ECONOMIC RESEARCH (MARKTENZAAL RESEARCH GCE) PIET LAMMENS EN SIEGFRIED TOP 28 JANUARI 2013 De Rentewijzer update Situatie op: 28/01/2014 ECB beleidsrente 0,25% Euribor 3m 0,30% 10 jaars obligatierente

Nadere informatie

Industrie. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. november 2014. Economisch Bureau Nederland Casper Burgering. Senior sector econoom

Industrie. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. november 2014. Economisch Bureau Nederland Casper Burgering. Senior sector econoom Industrie Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses november 214 Nederland Casper Burgering Senior sector econoom 2 383 26 93 casper.burgering@nl.abnamro.com @CasperBurgering 26 28 21 212 214 1995 1999

Nadere informatie

Rekenen op herstel in Flevoland?

Rekenen op herstel in Flevoland? Rekenen op herstel in Flevoland? Visie op de economie Rico Luman ING Economisch Bureau Miljoenennota bijeenkomst Lelystad, 23 september 2014 Geen nieuwe bezuinigingen Lichte koopkrachtverbetering (onder

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Bouw - sector update. Bouwbedrijven in Noord Nederland moeten meer inspelen op bevolkingskrimp en vergrijzing

Bouw - sector update. Bouwbedrijven in Noord Nederland moeten meer inspelen op bevolkingskrimp en vergrijzing Bouw - sector update Economisch Bureau Nederland Madeline Buijs +31 20 383 82 01 12 september 2014 Bouwbedrijven in Noord Nederland moeten meer inspelen op bevolkingskrimp en vergrijzing De woning- en

Nadere informatie

De kracht van Nederland. Joop Wijn, 10 april 2013

De kracht van Nederland. Joop Wijn, 10 april 2013 De kracht van Nederland Joop Wijn, 10 april 2013 Cultuurverandering (1/3) Accepteer dat het feest voorbij is } Denk in lange termijn } Het wordt hard werken om baten te genereren dus wees kostenbewust

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) Prognose 2005 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Veranderingen in de petrochemische industrie VS-Lezing. Theo Olijve 27 maart 2014

Veranderingen in de petrochemische industrie VS-Lezing. Theo Olijve 27 maart 2014 Veranderingen in de petrochemische industrie VS-Lezing Theo Olijve 27 maart 2014 Wake-up call! De Europese chemie staat voor een enorme uitdaging De chemie is een motor van de economie; die positie mogen

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie