Industriële Metalen Monitor mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industriële Metalen Monitor mei 2013"

Transcriptie

1 Industriële Metalen Monitor mei 213 Economisch Bureau Casper Burgering Metalen in macro context... De wereldwijde inkoopmanagersindex (PMI) voor de economie is in maart iets opgelopen naar 53,1, tegen 52,9 in februari. Hiermee werd de opgaande lijn doorgetrokken, maar de index ligt nog altijd onder het langetermijngemiddelde. De wereldhandel nam in de driemaandsperiode tot en met januari met 2,5% op jaarbasis toe, ruim onder het langetermijngemiddelde van 6%. Wel toonde de PMI voor exportorders in de verwerkende industrie in februari en maart een verbetering. Dit duidt erop dat de handelsstromen geleidelijk aantrekken. Naar verwachting krijgt de eurozone een stimulans van de hogere groei van de wereldhandel en de afname van de onzekerheid. De verbetering van de economische situatie in een aantal landen (China en de VS) leidt tot een grotere vraag naar cyclische grondstoffen (zoals basismetalen). De Aziatische economieën laten gemengde resultaten zien en er zijn toenemende neerwaartse risico s voor de regio. Gelukkig toont China de grootste metaalverbruiker van de wereld een iets sterkere dynamiek. Trends in beleggerssentiment en in geldstromen tussen de beleggingscategorieën zijn belangrijker geworden. Over het algemeen worden beleggers afgeschrikt door de vooruitzichten van een groeivertraging. De bereidheid tot investeren in cyclische industriële metalen is dan ook licht afgenomen, met name door een tragere Chinese groei in Q1 en bezorgdheid over de toekomstige groei in China. Aluminium - Vraag ziet er goed uit, maar overaanbod blijft De aluminiumprijzen zijn sinds begin dit jaar met 11% gedaald. Sinds januari zijn de voorraden bij de London Metal Exchange (LME) slechts licht toegenomen met,4% en blijft het relatief hoge niveau dus intact. Overcapaciteit vormt nog steeds een zware belasting voor de aluminiumindustrie en belemmert een sterk herstel van de marktomstandigheden... Meer op pagina 2 Koper - In fundamenteel opzicht relatief gezond Met name door teleurstellende macrocijfers uit de belangrijkste economieën is de koperprijs sinds begin dit jaar met 9% gedaald. De verslechtering van industriële en andere economische cijfers uit de VS en China had een snelle prijsreactie tot gevolg. De LME-voorraden zijn sinds het begin van 213 met 95% toegenomen, maar zijn nog steeds relatief gering... Meer op pagina 3 Staal - Continue strijd tegen overcapaciteit De gemiddelde staalprijs is sinds begin dit jaar wereldwijd met 2% gedaald. De marktsituatie blijft lastig, met als voornaamste probleem de overcapaciteit. De vraag in Europa is zwak. In het eerste kwartaal hebben staalgiganten met activiteiten in Europa grote verliezen genomen. De economische vooruitzichten voor de overige regio s zijn gunstiger, maar blijven fragiel... Meer op pagina 5 Grondstoffen voor staalproductie - Overvloedig aanbod om aan vraag te voldoen De prijzen van zowel ijzererts als cokeskolen zijn sinds begin dit jaar gedaald, met respectievelijk 6% en 9%. De vraag is relatief zwak en het aanbod is ruim, vooral van ijzererts. De grondstoffenmarkten worden nog steeds gehinderd door een pessimistisch marktsentiment en een achterblijvende vraag naar staal door eindgebruikers. Daarnaast betekent het overaanbod van staal een langdurige belasting... Meer op pagina 6 Visie op de Chinese economie en vooruitzichten Eindgebruikers van metaal - Ga naar pag. 7-9 Basis metalen Ferro metalen Aluminium Koper Nikkel Zink Staal (HRC) IJzererts Cokeskolen Spot prijs $1.85 $7.445 $15.16 $1.848 $562 $125 $142 Gem. maandprijs $1.862 $7.234 $ $1.856 $591 $139 $15 Gem. jaarprijs (tm nu) $1.943 $7.669 $ $1.959 $598 $144 $158 prijs Q2 (exit) $1.95 $7.95 $16. $1.95 $545 $118 $135 prijs 213 (gem.) $2. $8.45 $17. $2.5 $55 $125 $14 Alle prijzen in on

2 2> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Aluminium - Overaanbod is de belangrijkste factor Aluminiumproducent Alcoa kondigde begin mei aan dat de totale smelterijcapaciteit in de komende 15 maanden met 11% ingekrompen wordt. Het bedrijf deelde mee dat de belangrijkste redenen hiervoor de aanhoudende prijsdalingen en het behoud van de concurrentiekracht zijn. Dit is geen los op zich staande gebeurtenis: capaciteitsvermindering in de aluminiumsector is een wereldwijd verschijnsel. Andere producenten zoals UC Rusal, BHP Billiton, Rio Tinto hebben eveneens maatregelen genomen en productiebeperkingen doorgevoerd. Dit betrof vooral activiteiten die hoge kosten met zich meebrengen en inefficiënt zijn. Naast het ruime aanbod en de grote voorraden aluminium zijn zwakke prijzen en de teruggelopen vraag ook belangrijke redenen voor een capaciteitsreductie. De energie- en transportkosten vormen een groot deel van de totale productiekosten van aluminiumsmelterijen. Gebieden met lagere energieprijzen en gemakkelijke toegang tot grondstoffen (zoals het Midden-Oosten) zijn dan ook gewild als vestigingsplaats voor nieuwe fabrieken, ondanks de trend van wereldwijde productiebeperking. In gebieden met hoge energiekosten worden sommige smelterijen door de overheid gesubsidieerd om de Historische prijsontwikkeling aluminiumproductie in stand te houden en concurrerend te blijven. Het aandeel van China in de wereldwijde aluminiumsector is zeer hoog (45% van de productie en 44% van het verbruik). Veel belanghebbenden denken dat China haar aandeel de komende jaren nog zal uitbreiden. De Chinese regering is van plan de aluminiumsector te consolideren en te herstructureren en wil dat de top-tien smelterijen in 215 9% van de totale productie in het land uitmaken. Dit tijdspad is echter te ambitieus. Volgens het Metal Bulletin is 63% van de smelterijcapaciteit in China in handen van nietoverheidsinstellingen. Daardoor zullen de herstructureringsplannen van de Chinese regering zeer moeilijk te realiseren zijn. Omdat de fundamentele verhoudingen op de aluminiummarkt op dit moment negatief zijn, verwachten wij op de middellange termijn geen belangrijke veranderingen in de marktsituatie. Overcapaciteit zal een zware belasting blijven vormen voor de industrie en dit beperkt een sterk marktherstel. Daarnaast zijn de LME-voorraden hoog met weken consumptie. Een stabiele vraag naar aluminium zorgt ervoor dat de markt niet verder verslechtert. Prijsontwikkeling per week 3,4 3, 2,6 2,6 2,2 1,96 1,825 1,8 1,4 1,515 1, LME-Aluminium Gem nu Gem. 29-nu Gem Gem ,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,23 2, 1,943 1,9 1, LME-Aluminium Gem. 212 Gem. 213-nu Wereld - Aanbod, vraag en voorraden 14, 12, 1, 8, ' tonnes 6, 4, 2, Totale voorraden Productie Consumptie Regionaal - Aanbod/Vraag-balans 1, ' tonnes , -1, China N. Amerika W. Europa Spot prijs Gem. maand Gem. jaar outlook 3-m % wijziging tov spotprijs outlook 213 % wijziging tov jaargem. Aluminium prijs $1.85 $1.862 $1.943 $1.95 5% $2. 3% Bron: Thomson Reuters Datastream, Metal Bulletin, Mining Journal,

3 3> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Koper - Economische cijfers bepalen de prijsrichting Op 1 mei bereikte de koperprijs de laagste stand van dit jaar. Op dat moment bedroeg de prijsdaling sinds het begin van het jaar meer dan 14%. De daling is aan een aantal factoren toe te schrijven. Zij was in belangrijke mate het gevolg van teleurstellende economische cijfers uit de belangrijkste economieën en, in veel mindere mate, van fundamentele veranderingen. De zwakkere Chinese PMIcijfers, de vertraging in de Chinese verwerkende industrie en de teleurstellende economische groei speelden ook een rol. Daarnaast had de koperprijs ook te lijden van een ongunstige PMI voor de verwerkende industrie in de eurozone en de onverwachte daling van de verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten in maart. Ook zijn door de viering van het Chinese Nieuwjaar, zijn de verhandelde volumes afgenomen. Vanaf 1 mei stegen de koperprijzen weer als gevolg van de renteverlaging door de ECB en optimistische cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid. Dit duurde tot medio mei, toen uit cijfers over de economische groei in de eurozone bleek dat de eurozone in recessie was gebleven. De koperprijzen gingen onmiddellijk naar beneden. De Duitse economie groeide in het eerste kwartaal minder snel dan verwacht, terwijl de omstandigheden in Frankrijk verder verslechterden. Uit de VS kwamen ook geen bemoedigende cijfers: Historische prijsontwikkeling 1, 9, 8, 7, 6, 7,394 5, 4, 4,112 4,44 3, 2, 1, 2, LME-Koper Gem nu Gem. 29-nu Gem Gem Wereld - Aanbod, vraag en voorraden de industriële productie in dat land liep in april terug met,5%. Ondanks de sterke invloed van macro-economische gegevens op de ontwikkeling van de koperprijs, vonden er ook veranderingen plaats in de fundamentele factoren die richting geven aan de koperprijs. De kopervoorraden bij LME zijn verder gestegen, een ontwikkeling die belanghebbenden het meeste zorgen baart. De voorraden hebben een recordhoogte bereikt sinds juli 23. Als de voorraden nog verder stijgen, zullen belanghebbenden zich bezorgd gaan maken over overcapaciteit en onvoldoende vraag. Ondanks de volumestijging bij LME in de afgelopen maanden bevinden de voorraden zich echter nog steeds op een relatief laag niveau (vergeleken met andere basismetalen) en komen zij overeen met slechts 1,5 week consumptie. Dit volume aan koper kan gemakkelijk worden geabsorbeerd op de internationale markt. In 213 zal de koperproductie verder toenemen (vooral in China), terwijl de consumptie naar verwachting in een iets lager tempo zal groeien. Dit resulteert in een klein overschot van,3% van de consumptie in 213. Vanuit fundamenteel oogpunt vinden wij de kopermarkt nog steeds gezond en is het huidige prijsniveau gerechtvaardigd. verwacht dat de prijs nog verder zal aantrekken. Prijsontwikkeling per week 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,962 7,669 7,5 7, 6,5 6, LME-Koper Gem. 212 Gem. 213-nu Regionaal - Aanbod/Vraag-balans ' tonnes 5,6 5,4 5,2 5, 4,8 4,6 4,4 4,2 4, ,4 1,2 1, ' tonnes Totale voorraden (r.as) Productie Consumptie ' tonnes 1,5 1, , -1, Europa China Americas Spot prijs Gem. maand Gem. jaar outlook 3-m % wijziging tov spotprijs outlook 213 % wijziging tov jaargem. Koper prijs $7.445 $7.234 $7.669 $7.95 7% $8.45 1% Bron: Thomson Reuters Datastream, Metal Bulletin, Mining Journal, ICSG,

4 4> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Overige basis metalen - Marktomstandigheden uitdagend Nikkel - Weinig vraag in de EU Stakeholders in Europa zijn nog steeds voorzichtig en staan niet te popelen om te veel materiaal in te kopen tegen deze volatiele prijzen. De vraag naar nikkel loopt terug met name door een zwakke vraag naar roestvrij staal terwijl de productie verder stijgt, deels door de vestiging van nieuwe productiefaciliteiten op oude of nieuwe bedrijfsterreinen. De bestaande producenten in de sector hebben hun productie verlaagd in reactie op de lage nikkelprijzen. Het nettoresultaat is dat de nikkelmarkt in 213 een overschot blijft tonen. De vraag uit de roestvrij staalindustrie maakt 65% uit van het totale nikkelverbruik. Door de economische problemen staat de Europese sector roestvrij staal onder zware druk en is de vraag in deze regio bijzonder zwak. In de VS is sprake van relatief betere omstandigheden in de roestvrij staalsector en kan een geringe groei in de vraag worden verwacht. Dit geldt eveneens voor China, dat nog steeds de drijvende kracht is achter de ontwikkelingen op de mondiale nikkelmarkt. Op de lange termijn (tot 215) blijven de vooruitzichten positief, waarbij de consumptie sneller zal groeien dan de productie. Nikkelproducten zullen steeds meer worden gebruikt op eindmarkten zoals de luchtvaart, olie & gas en de medische sector. Nikkel - Historische prijsontwikkeling 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 13,714 16,723 19,78 15, 1, 5, 6, LME-Nikkel Gem nu Gem. 29-nu Gem Gem Wereld - Aanbod, vraag en voorraden nikkel Zink - Druk van hoge voorraden Fundamenteel bezien oogt de zinkmarkt niet zo gezond. Het wereldwijde productievolume zal naar verwachting het consumptievolume overtreffen. In 213 zal het overschot op 2,3% van de consumptie uitkomen. De voorraden blijven hoog (ten minste tot 215) en zullen naar verwachting recordhoogten van meer dan 1 weken consumptie bereiken. Dit is geen positief beeld. De markt ondervindt echter continue steun van het aantrekken van de vraag, met name in China. Dit land is de grootste zinkverbruiker ter wereld, met een aandeel van 43% in het totale zinkverbruik. Op dit moment overtreft de vraag in China de binnenlandse zinkproductie en de verwachting is dat dit op de lange termijn zo zal blijven. De zinkprijzen zullen naar verwachting herstellen van hun huidige lage niveau, mede dankzij een verbetering van de omstandigheden op de voornaamste markten. De bouw is verreweg de belangrijkste eindgebruiker. Hoewel de Chinese investeringen in de bouwnijverheid in maart met 15% j-o-j stegen, was het groeitempo relatief lager. De Europese bouwsector blijft in 213 echter zwak als gevolg van de economische onzekerheid, terwijl de Amerikaanse bouwsector een gematigde groei zal laten zien. Zink - Historische prijsontwikkeling 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 1,994 2, 1,535 1,677 1,5 1, 5 1, LME-Zink Gem nu Gem. 29-nu Gem Gem Wereld - Aanbod, vraag en voorraden zink ' tonnes Totale voorraden Productie Consumptie ' tonnes 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Totale voorraden Productie Consumptie Spot prijs Gem. maand Gem. jaar Spot prijs Gem. maand Gem. jaar Nikkel price $15.16 $ $ Zink price $1.848 $1.856 $1.959 Bron: Thomson Reuters Datastream, Metal Bulletin, Mining Journal, INSG, ILZSG,

5 5> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Staal - Herstructurering in Europa en China De economische tegenwind houdt aan, de marktgroei vlakt af en, als gevolg daarvan, zal de consolidatie toenemen (vooral onder kleine fabrieken). Overcapaciteit vormt echter de grootste uitdaging voor de wereldwijde staalindustrie. Zolang de staalindustrie wordt gedomineerd door overcapaciteit, moeten bedrijven voorbereid zijn op prijs- en margedruk. Verticaal geïntegreerde staalfabrieken die ook ijzererts en cokeskolen produceren zijn veel weerbaarder dan staalfabrieken die dat niet zijn. De staalindustrie kan op de lange termijn baat hebben bij een verlaging van de inputkosten door invoering van nieuwe, op gas gebaseerde productieprocessen (met name in de VS). Een aantal Amerikaanse staalproducenten onderzoekt al mogelijkheden om goedkope energie (schaliegas) in hun productieproces te gebruiken. De bezettingsgraden zijn wereldwijd nog steeds relatief laag en een groot deel van de totale capaciteit (2%) is nog steeds onbenut. Het lijkt erop dat deze situatie niet snel zal veranderen. In China zijn de eerste kleine stappen gezet om de overcapaciteit aan te pakken. Kleine en inefficiënte fabrieken worden gesloten en de top-tien producenten moeten in 215 een marktaandeel van 6% bezitten. Er heerst grote bezorgdheid over de ontwikkelingen op de Europese staalmarkt. Staalgiganten met activiteiten in Europa zoals ArcelorMittal, ThyssenKrupp en Tata Steel hebben over het eerste kwartaal grote verliezen genomen. Vanwege de zwakke economie in Europa hebben veel staalfabrieken drastische maatregelen getroffen om een verdere verslechtering tegen te gaan. Medio mei kondigde Tata Steel een afschrijving op activa aan vanwege de economische situatie in Europa en de zwakke vraag naar staal. Wij verwachten dat de economische groei in Europa de komende jaren gematigd blijft. Hoewel de omstandigheden er relatief beter zijn, heeft de Amerikaanse staalmarkt ook te lijden van een zwakke vraag, lage marges en overcapaciteit. De Amerikaanse auto-industrie blijft echter een van de best presterende eindmarkten voor de staalindustrie. De kosten van autobezit zijn thans laag, vooral door de lagere benzineprijzen en de lage rente. Het aantal kentekenregistraties van personenauto s is in de eerste vier maanden van 213 met 3% j-o-j gestegen. Ook de huizenmarkt in de VS is 213 veelbelovend begonnen, met een sterke stijging van de verkoop van eengezinswoningen. Historische prijsontwikkeling Prijsontwikkeling staal in ,2 1, Wereld staalprijs Gem nu Gem. 29-nu Gem Gem Staal productie (% groei) 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% China staal productie Wereld staal productie Rest wereld staal productie Wereld bezettingsgraad staalfabrieken Wereld staalprijs Gem. 212 Gem. 213-nu 1% 95% 9% 85% 8% 82% 77% 79% 78% 75% 71% 7% 65% 6% 55% 5% Bezettingsgraad staal 28 gem. 29 gem. 21 gem. 211 gem. 212 gem. Spot prijs Gem. maand Gem. jaar outlook 3-m % wijziging tov spotprijs outlook 213 % wijziging tov jaargem. Staal prijs $562 $591 $598 $545-3% $55-8% Bron: Thomson Reuters Datastream, IISI, Metal Bulletin, Mining Journal,

6 6> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Grondstoffen voor staalproductie - Uitdagend IJzererts - Overaanbod dreigt Cokeskolen - Structureel aantrekkelijk De prijzen van ijzererts gingen sinds begin 213 met meer dan 14% omlaag en wij verwachten dat de prijzen nog verder zullen dalen. Hoofdoorzaken van de prijsdaling zijn een zwakke vraag naar staal en een ruime beschikbaarheid van ijzererts. In de eerste drie maanden van 213 is de staalproductie wereldwijd met meer dan 2% gestegen, terwijl China haar productie van ruwe staal met bijna 1% verhoogde. De Chinese invoer van ijzererts is in april dan ook sterk gestegen, met 17% j-o-j en met 4% ten opzichte van maart. Dit was mede het gevolg van de door de Chinese regering aangekondigde stimuleringsplannen, die leidden tot enige voorraadopbouw door staalfabrieken. Desondanks blijven het teruglopende sentiment en de zwakke vraag naar staal bij eindgebruikers een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de ijzerertsmarkt. Verder is het overaanbod een langdurig probleem, dat de marktomstandigheden voor ijzererts zal beïnvloeden. De staalindustrie heeft reeds initiatieven genomen om dit probleem aan te pakken, maar het zal zeker nog enige tijd duren voor deze maatregelen effect sorteren. Tot dan verwachten wij geen belangrijke verbeteringen op de wereldwijde ijzerertsmarkt. De prijs van cokeskolen toont een neerwaartse trend. Sinds begin februari is de prijs non-stop gedaald, met 16%. De daling is vooral te wijten aan de onzekere economische situatie en de zwakke marktomstandigheden in de mondiale staalindustrie. De concurrentie van andere energiebronnen (zoals aardgas) drijft de kolenprijzen ook naar beneden. De vraag van staalfabrieken naar cokeskolen is teruggelopen door een zwakke vraag naar staal (met name in Europa en China). De Chinese invoermarkt voor cokeskolen ging begin mei verder naar beneden; het sentiment was zwak en er was slechts beperkte koopactiviteit vanuit China als gevolg van verhoogde marktrisico s en voorraadafbouw door staalfabrieken. Stakeholders blijven behoedzaam en willen niet teveel kopen nu de prijzen naar beneden gaan. Verder hebben staalfabrieken voldoende voorraden gezien het huidige niveau van staalproductie. Verwacht wordt dat de prijzen nog verder zullen dalen. De vraag uit China (grootste verbruiker van kolen) blijft naar verwachting zwak. Daarnaast is de aanvoer van cokeskolen op dit moment zeer groot. Gelukkig zijn er geen dringende problemen met overcapaciteit, zoals in de ijzererts- en staalsector. Historische prijsontwikkeling Historische prijsontwikkeling IJzererts (fines, China) Gem. 26-nu Gem. 29-nu Gem Gem. 21-nu IJzererts prijsontwikkelingen in Cokeskolen prijsontwikkelingen in Cokeskolen Australie Gem Gem. 21-nu Gem. 26-nu Gem. 29-nu IJzererts (fines, China) Gem. 212 Gem. 213-nu Steenkool Australie Gem. 212 Gem. 213-nu Spot prijs Gem. maand Gem. jaar Spot prijs Gem. maand Gem. jaar IJzerertsprijs $125 $139 $144 Cokeskolen $142 $15 $158 Bron: Thomson Reuters Datastream, Metal Bulletin, Mining Journal,

7 7> Industriële Metalen Monitor: mei 213 China - belangrijke factor voor ontwikkelingen metaalmarkten China metaal balans - aandeel van China in wereld metaal productie en consumptie 212 Aluminium Koper Nikkel Zink Staal IJzererts Steenkool - Productie aandeel 45% 29% 29% 38% 46% 15% ** 51% - Consumptie aandeel 44% 42% 45% 43% 51% * 65% *** 57% * = finished steel demand; ** = coverted to world high quality average; *** = of total world imports economische outlook: BBP 8,% 8,% - Inflatie 3,% 4,1% - Werkloosheid 4,3% 5,3% (stedelijk) 4% 3% 2% 1% % 25.1% US bron: Wereld Bank 1.5% China Aandeel in wereld BBP (%) 8.4% 5.1% 4.% 3.5% 3.5% Japan Germany France Brazil UK 3.1% Italy 2.7% Russia 2.6% India 31.6% RoW Economische Update door Senior econoom Maritza Cabezas Tijdens de machtswisseling in China en na de inauguratie van de nieuwe politieke top tekende zich een verhoogde hervormingsdrift af. De belangrijkste hervormingen omvatten beleid om corruptie tegen te gaan, regelingen over schaduwbankieren, een nieuwe visie op urbanisatie, een plan om ongelijkheid te verminderen en hervormingen van ministeries. Veel bijzonderheden over deze hervormingen zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is er enige druk om het hervormingsproces te versnellen, zowel vanuit het publiek als vanuit de ratingbureaus. Intussen lijkt de economie goed op weg om de doelstellingen voor 213 te realiseren, zoals die tijdens het National People s Congress zijn geformuleerd (onder meer een BBP-groei van 7,5% en een inflatie van 3,5% j-o-j). Ondersteuning van de particuliere consumptie is een prioriteit op de politieke agenda. Het zal echter verscheidene jaren duren voor een geschikte omgeving wordt gecreëerd waarin de particuliere consumptie de economische groei leidt, met uitbreiding van het sociale vangnet en financiële hervormingen. Wij denken dat de regering haar strengere beleid voor de vastgoedmarkt zal voortzetten en veel zal blijven investeren in de sociale woningbouw. Wij zijn voorzichtig gestemd over het tempo van herstel in China. In de eerste helft van 213 is de economische groei mogelijk zwakker dan oorspronkelijk werd verwacht, maar de BBP-groei zal in de tweede helft van het jaar aantrekken. Wij verwachten een gematigd mondiaal herstel in de tweede helft, waardoor de export in een bescheiden tempo kan doorgroeien. Ook de investeringen in vaste activa zullen minder snel groeien dan in 212. Oorzaken zijn een aanhoudend krap investeringsbeleid om de vastgoedmarkt af te koelen en steeds meer beheersmaatregelen tegen schaduwbankieren. Wij voorspellen een BBP-groei van rond 8% j-o-j in 213 en 214. BBP groei & index macro economisch klimaat Q1 21 Q1 22 Q1 23 Q1 24 Q1 25 Q1 26 Q1 27 Q1 28 Index macro economisch klimaat Q1 29 Q1 21 Q1 211 Q1 212 Q1 213 BBP groei Lening door financiële instellingen & investeringen Leningen door finan.instellingen Investeringen (stedelijk) NBS Manufacturing PMI & Nieuwe orders Chinese importen van metaal ertsen PMI Manufacturing PMI Nieuwe orders Bron: Thomson Reuters Datastream, IISI, UNCTAD, Metal Bulletin, IEA, Mining Journal, Import koper erts Import ijzer erts Import bauxite

8 8> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Ontwikkelingen in vraag bij metaal eindgebruikers Auto industrie Bouw CHINA x Verkopen auto's China Productie auto's China CHINA 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % China: Investeringen woningbouw In de eerste vier maanden van 213 zijn op de Chinese markt 5,86 miljoen personenauto s afgeleverd, een stijging van 16% ten opzichte van dezelfde periode in 212. In 23 zouden de Chinese autoverkopen meer dan 3 miljoen auto s per jaar kunnen bedragen. De verkoop van woningen is in het eerste kwartaal van 213 verder gestegen. Ook de investeringen in de bouwnijverheid stegen in het eerste kwartaal, al was het groeitempo relatief lager. In maart namen de investeringen in de bouwsector met 15% j-o-j toe EU index (25=1) EU auto registraties Duitsland auto registraties Frankrijk auto registraties x 1. EU EU: Bouw vertrouwensindicator Het aantal nieuwe registraties van personenauto s in Europa is in het eerste kwartaal van 213 met 9% j-o-j afgenomen. Gezien het slechte begin van 213 worden eerdere prognoses door deskundigen uit de sector (omzetdaling van 5% j-o-j) herzien. De economische stagnatie blijft de vraag in de EU drukken. De bouwactiviteit in Europa is verder afgenomen. Het sentiment over de orderportefeuilles en de werkgelegenheidsverwachtingen zijn nog steeds laag en de productie is verder teruggelopen. Door de economische onzekerheid blijft de Europese US x US: Auto verkopen US: Auto export x1. In de VS steeg het aantal registraties van personenauto s in de eerste vier maanden van 213 met 3% j-o-j. De Amerikaanse auto-industrie blijft een van de best presterende eindmarkten. De kosten van autobezit zullen verder afnemen, vooral door de lagere benzineprijzen. US 2% 15% 1% 5% % -5% -1% US: Woningmarkt index US: Verkopen familiewoningen De huizenmarkt kende een veelbelovende start van 213. Het aantal verkochte eengezinswoningen steeg in de eerste drie maanden met meer dan 2% j-o-j. Toch blijft de huizenmarktindex onder de 5 punten dit duidt op krimp al is het recente herstel veelbelovend..

9 9> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Ontwikkelingen in vraag bij metaal eindgebruikers Industriële productie Overige indicatoren CHINA EU NBS: PMI index manufacturing HSBC: PMI index manufacturing Industriele productie (index, r.as) De industriële productie in China ging in april met 9,3% j-o-j omhoog, tegen 8,9% in maart. Het vertrouwen is echter laag omdat vooral analisten gunstigere productiecijfers verwachtten. De PMI voor de verwerkende industrie schommelt al 12 maanden tussen 49,2 en 5,9. index (25=1) EU17: Industriele productie (l.as) EU: PMI index manufacturing Met een stand van 47,2 in april bleef de PMI voor de verwerkende industrie in de EU gedurende 21 maanden op rij onder de neutrale 5-puntengrens. Zowel de vraag als de algemene stemmingsi-ndicatoren bleven laag. Verwacht wordt dat de industriële productie in 213 licht zal verbeteren. CHINA EU 4% 3% 2% 1% % -1% -2% China: Buitenlandse investeringen De investeringen in vaste activa in stedelijke gebieden zijn in april licht gedaald tot 2,6% (tegen 2,9% in maart). De groei werd gestimuleerd door investeringen in infrastructuur en vastgoed. De investeringen in de verwerkende industrie bleven relatief zwak China: Stedelijke investeringen EU: Vertrouwen industriele productie (l.as) EU: Economisch sentiment indicator 12 1 Het sentiment in sectoren zoals de verwerkende industrie en de bouw is nog steeds zwak. In het gehele continent zijn de orderontvangsten in de verwerkende industrie evenals het sentiment en het vertrouwen ingezakt. Het algemene vertrouwen in de economie zal naar verwachting niet snel terugkeren naar het niveau US US index % 2% 1% % -1% -2% -3% -4% US: Industrial production (l.as) US: PMI index manufacturing US: Economisch optimisme index (l.as) US: Nieuwe orders productie Na een goed begin in januari (53,1) daalde de ISM index voor de verwerkende industrie tot april met bijna 5%. Op dit moment staat de index op 5,7. De industriële productie in de VS ging in het eerste kwartaal verder omhoog, maar de index heeft het niveau van 27 nog niet geëvenaard. Sinds 21 toont de groei van de orderontvangsten in de verwerkende industrie een neerwaartse trend. De Economisch Optimisme Index volgt de opinies over de economie van Amerikanen. De index ligt al zeven maanden op rij onder de 5; dit duidt op een negatief

10 1> Industriële Metalen Monitor: mei 213 Casper Burgering (Senior sector econoom) Delfstoffen - Metalen Risk Management & Strategy Economisch Bureau Sector & Commodity Research Telefoon Bezoekadres: Gustav Mahlerlaan 1 (HQ 1161), 182 PP Amsterdam Postadres: Postbus 283 (HQ 1161), 1 EA Amsterdam Social media: volg ons optwitter en download onze App Market Insights. Wordt lid van onze Linked In pagina en bekijk onze videos op ons You Tube kanaal of op TV In samenwerking met en content geleverd door: Risk Management & Strategy Economisch Bureau Macro Research & Emerging Markets Research Disclaimer Copyright 213 Bank N.V. and affiliated companies (""), Gustav Mahlerlaan 1, 182 PP Amsterdam / P.O. box 283, 1 EA Amsterdam, The Netherlands. All rights reserved. This material was prepared by Group Economics Sector Research and Private Banking International. It is provided for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation to buy any security or other financial instrument. While based on information believed to be reliable, no guarantee is given that it is accurate or complete. While we endeavour to update on a reasonable basis the information and opinions contained herein, there may be regulatory, compliance or other reasons that prevent us from doing so. The opinions, forecasts, assumptions, estimates, derived valuations and target price(s) contained in this material are as of the date indicated and are subject to change at any time without prior notice. The investments referred to in this material may not be appropriate or suitable for the specific investment objectives, financial situation, knowledge, experience, or individual needs of recipients and should not be relied upon in substitution for the exercise of independent judgement. or its officers, directors, employee benefit programs or co-workers, including persons which were involved in preparing or issuing this material, may from time to time hold long- or short-positions in securities, warrants, futures, options, derivatives or other financial instruments referred to in this material. may offer and render at any time investment banking-, commercial banking-, credit-, advice-, and other services to the issuer of any security referred to in this material. Pursuant to offering and rendering such services, may come into possession of information not included in this material and may prior or immediately after publication thereof have acted based on such information. In the past year, may have acted as lead manager or co-lead manager with regard to a public offering of securities from issuers as mentioned in this material. The stated price of any securities mentioned herein is as of the date indicated and is not a representation that any transaction can be effected at this price. Neither nor other persons shall be liable for any direct, indirect, special, incidental, consequential, punitive or exemplary damages, including lost profits arising in any way from the information contained in this material. This material is for the use of intended recipients only and the contents may not be reproduced, redistributed, or copied in whole or in part for any purpose without 's prior express consent. This document is solely intended for dissemination amongst private/retail customers. Distribution to private/retail customers in any jurisdiction that would require registration or licensing of the distributor which the distributor does not currently have, is not permitted. Material means all research information contained in any form including but not limited to hard copy, electronic form, presentations, , SMS or WAP. Other jurisdictions Without limiting the generality of the foregoing, the offering, sale and/or distribution of the products or services described herein is not intended in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such an offer, sale and/or distribution. Persons into whose possession this document or any copy thereof may come, must inform themselves about, and observe any legal restrictions on the distribution of this document and the offering, sale and/or distribution of the products and services described herein. can not be held responsible for any damages or losses that occur from transactions and/or services in defiance with the restrictions aforementioned. Company disclosures may beneficially hold a major shareholding or a significant financial interest of the debt of this company. currently maintains a market in the security of this company and otherwise purchases and sells securities of this company as principal. has received compensation for investment banking services from this company, its subsidiaries or affiliates during the previous 12 months. Personal disclosures The information in this opinion is not intended as individual investment advice or as a recommendation to invest in certain investments products. The opinion is based on investment research of Group Economics Sector Research and Private Banking International. The analysts have no personal interest in the companies included in this publication'. Their remuneration for this work is not, was not and will not be related directly or indirectly to the specific recommendations or views expressed in this opinion.

Koperprijs en economie

Koperprijs en economie en economie als indicator van mondiale economie Economisch Bureau Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com Het verband tussen de koperprijs en de bedrijvigheid in de mondiale economie is hoog Conjuncturele,

Nadere informatie

Industrie - Sector prognoses

Industrie - Sector prognoses Industrie - Sector prognoses Economisch Bureau Nederland Casper Burgering +31 20 383 26 93 12 februari 2015 Sentiment industriële ondernemers is goed De industrie (exclusief food) heeft 2014 positief afgesloten,

Nadere informatie

Autoretail - sector update

Autoretail - sector update Autoretail - sector update Economisch Bureau Nederland Theo de Kort +31 20 628 0489 Bescheiden groei in 2014 De sterk gestegen omzet in het laatste kwartaal van 2013, de verwachte hogere economische groei,

Nadere informatie

De Rentewijzer - update

De Rentewijzer - update KBC ECONOMIC RESEARCH (MARKTENZAAL RESEARCH GCE) PIET LAMMENS EN SIEGFRIED TOP 26 FEBRUARI 2014 De Rentewijzer - update Situatie op: 26/02/2014 ECB beleidsrente 0,25% Euribor 3m 0,28% 10-jaars obligatierente

Nadere informatie

Duurzaam Vastgoed. Samenvatting. 2 maart 2011

Duurzaam Vastgoed. Samenvatting. 2 maart 2011 Bouwfonds REIM Research Hoofdredactie Léon Muller* AC 033 750 4782 l.muller@bouwfonds.nl Auteurs Roelfke Buitink- van de Pol* AC 033 754 4641 r.buitink@bouwfonds.nl In samenwerking met Kaj Deana Eva Huijgen

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten Februari 2013 In deze uitgave Inleiding Fundamenten blijven wankel 3 België Bouwsector volgt de algemene dalende trend 4 Frankrijk

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

market monitor Focus op de auto-industrie en de transportsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de auto-industrie en de transportsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de auto-industrie en de transportsector huidige prestaties en vooruitzichten Oktober 2012 In deze uitgave Inleiding - Niet zonder horten of stoten 3 België - Auto-industrie: een

Nadere informatie

De vooruitzichten voor belangrijke landen en industrieën

De vooruitzichten voor belangrijke landen en industrieën market monitor Barre tijden! Hoe gaat u ermee om? Januari 2009 De vooruitzichten voor belangrijke landen en industrieën Elke maand ontvangt u als klant van Atradius deze Market Monitor met het laatste

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Energie Monitor april

Energie Monitor april Energie Monitor april Een Russisch verstandshuwelijk Economisch Bureau 3 april 2014 Gasprijs Europa daalt door matige vraag en hoge voorraden Roep om minder afhankelijkheid van Russische energie in Europa

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

transport en logistiek

transport en logistiek sectormonitor transport en logistiek oktober 2011 > ABN AMRO verwacht lagere omzetgroei Transport en Logistiek 1 Sector Monitor Transport & Logistiek Macro economisch beeld 2 Sector Transport en Logistiek

Nadere informatie

Energie Monitor juli. Olie: marktontwikkeling en risico s. 3 juli 2014. Economisch Bureau Hans van Cleef

Energie Monitor juli. Olie: marktontwikkeling en risico s. 3 juli 2014. Economisch Bureau Hans van Cleef Energie Monitor juli Economisch Bureau Hans van Cleef Olie: marktontwikkeling en risico s De beperkte invloed van de crisis in Irak op de olieprijs Stabiele tot licht dalende olieprijzen verwacht maar

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE JUNI 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Internationale marktontwikkelingen In de Verenigde Staten bleek de krimp van het bbp in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Macro Visie Tien belangrijke vragen voor 2015

Macro Visie Tien belangrijke vragen voor 2015 Macro Visie Tien belangrijke vragen voor 215 Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research 19 november 214 Mondiale groei trekt aan: Tien kwesties bepalen volgens ons vooruitzichten voor economische

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. December 2010

Economisch Tijdschrift. December 2010 Economisch Tijdschrift December 21 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af

Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af De Raad van Bestuur concludeert dat de toenadering, inclusief het kwalitatief laagwaardige en risicovolle aandeel Teva, Mylan

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie