Industrie. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. maart Economisch Bureau Nederland Casper Burgering. Senior sector econoom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industrie. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. maart 2014. Economisch Bureau Nederland Casper Burgering. Senior sector econoom"

Transcriptie

1 Industrie Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses maart 2014 Nederland Casper Burgering Senior sector econoom

2 Europese economie op de weg terug GDP % growth (yoy) % 7% 6% De Amerikaanse economie toont de laatste tijd wat zwakke economische cijfers. Het extreme weer heeft invloed, maar andere cijfers geven een verwarrend beeld. Vertrouwensindices daalde bij ondernemers en het aantal werkloosheidsuitkeringen nam flink toe begin dit jaar. Daar tegenover steeg de PMI voor de gehele VS verder. De Chinese economie is niet in vorm. De hervormingen van de economie, waarin consumptie centraal moet komen te staan, brengt risico s met zich mee. Er zijn zorgen over een vertraging van de vastgoedmarkt en dit heeft effect op sentiment. We gaan ervan uit dat de overheid bij machte is om de situatie op een juiste manier te managen. World GDP % growth 2014: 3,7% South Africa Het vertrouwen in de EUeconomie neemt verder toe. De stemmingsindicatoren blijven verbeteren. De harde cijfers tonen ook een opwaartse trend en de groeiprognoses zijn bijgesteld. De hervormingen leiden langzaam maar gestaag tot verbeteringen. Maar dit betekent niet dat de eurozone uit de gevarenzone is, want problemen blijven. 20% 10% Vietnam Wereldhandel j-o-j % groei 0% De wereldhandel houdt zijn opwaartse trend vast. In december steeg de index van het CPB met 4,6% j-o-j ten opzichte van 3,5% j-o-j in november. De economische onrust in opkomende markten brengt risico s met zich mee, maar veel indicatoren suggereren de handel zal verstevigen. Het proces van herstel zal langzaam zijn. Indonesia EMERGING ASIA 5% India EMERGING US UAE EUROPE Turkey 4% World GDP % Greece Poland, Russia S. Korea Mexico growth 2015: 3% Ireland 3,8% EUROZONE Germany LATIN AMERICA Sweden Brazil 2% Portugal Spain Norway Australia Switzerland Canada 1% France Japan UK Italy Belgium Netherlands 0% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% GDP % growth (yoy) 2014 China Global Man. PMI neutral De Manufacturing PMI voor de mondiale industriële activiteit nam toe in februari. De index won 0,3 punt en steeg naar 53,3 punten, ruim boven de neutrale grens van. Opvallend genoeg tonen de regionale cijfers dat de index in de opkomende landen (m.n. BRIC) afzwakte (m.u.v. India). De cijfers in Europa verstevigde verder, net zoals in de VS. Bron: ABN AMRO, CPB, Markit Economics 2

3 Mondiale industriële productie herstelt verder De mondiale industriële productie zet zijn opwaartse lijn voort in december In Latijns Amerika is de productie nog niet herstelt; overige regio s tonen groei Wereldhandel groeit volgens ABN AMRO met 6% joj in zowel 2014 als 2015 Mondiale productie 15% 10% 5% 0% -5% -10% Industriële productie wereld (% joj) (data tm december 2013) -15% Industriele productie wereld 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Industriële productie naar regio s (% joj) (data tm december 2013) -6% VS Lat Am Eurozone Azie 25% % groei (joj) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Wereld handel PMI voor nieuwe orders neemt in februari toe naar 54,6, ruim boven de PMI voor de productie daalt licht in februari, o.m. door seizoensinvloeden PMI werkgelegenheid blijft nog achter en onzekerheid weerhoudt sterker herstel 56 Nieuwe orders - PMI index mondiaal Productie - PMI index mondiaal Werkgelegenheid - PMI index mondiaal Global PMI neutraal neutraal neutraal Bron: Thomson Reuters Datastream, CBS

4 Handel met Duitsland gunstig, in België en Frankrijk nog onzeker Europa is het belangrijkste exportgebied voor Nederland: 80% van de totale exportwaarde gaat naar dit continent. Duitsland is van alle Europese landen samen de belangrijkste handelspartner van Nederland in 2013 (aandeel 31% in exportwaarde naar Europa), gevolgd door België (14% aandeel). Daarna volgt Frankrijk en het VK (beide circa 11%) en Italië met 6% aandeel. Onze 6 e belangrijke handelspartner is in 2013 de Verenigde Staten. In Duitsland blijven de omstandigheden relatief gunstig. De PMI index voor nieuwe orders en export staat ruim boven de punten (= neutrale grens), ondanks de daling van de indexen in februari. Het optimisme in Duitsland is groot, zo blijkt uit diverse onderzoeken van belangenverenigingen. De Duitse vereniging voor machinefabrikanten (VDW) verwacht dat de productie in de Duitse machine-industrie dit jaar zal stijgen met 4% en dat zou een productierecord betekenen. Eerder kwamen de verenigingen van producenten van precisiegereedschappen (VDMA) en de vereniging voor de Duitse industrie (BDI) ook al tot soortgelijke conclusies. Het grote optimisme in Duitsland wordt in mindere mate gedeeld in België en Frankrijk. In België is het vertrouwen van industriële ondernemers nog overwegend negatief. Ook in België geldt dat de export het beter doet dan de binnenlandse vraag naar industriële producten. In Frankrijk blijft het aanmodderen en de PMI index en zijn deelindicatoren schommelen rond de neutrale grens van. Ook andere vertrouwensindicatoren tonen aan dat ondernemers nog onzeker zijn over de economische omstandigheden. Veel ondernemers zijn nog somber over de orderportefeuille. Bron: Thomson Reuters Datastream, NEVI, CBS 4

5 Economisch sentiment in VK en VS positief, Italië blijft achter Europa is het belangrijkste exportgebied voor Nederland: 80% van de totale exportwaarde gaat naar dit continent. Duitsland is van alle Europese landen samen de belangrijkste handelspartner van Nederland in 2013 (aandeel 31% in exportwaarde naar Europa), gevolgd door België (14% aandeel). Daarna volgt Frankrijk en het VK (beide circa 11%) en Italië met 6% aandeel. Onze 6 e belangrijke handelspartner is in 2013 de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk staan de signalen al enige tijd op groen. De PMI voor de industrie en zijn deelindicatoren staan al sinds het einde van het eerste kwartaal van 2013 boven de indexpunten, waarbij opvalt dat vooral de nieuwe orders index een aanzienlijke spurt heeft doorgemaakt. Deze cijfers uitten zich ook in andere stemmingsindicatoren. Het economisch sentiment in het VK is al enige tijd solide. De goede stemming van de Britten zien we vervolgens ook terug in de groei van de import van industriële producten. De import van chemische producten blijft nog achter, maar de import van producten en halffabricaten in de metaalindustrie is toegenomen. In Italië is het industriële herstel pas eind 2013 ingezet. Sinds die tijd bevindt de PMI zich boven de indexpunten, maar de positie is niet zo solide als in het VK. Dit zien we terug in de diverse indicatoren die het economisch sentiment monitoren. Over de orderpositie daarentegen zijn overwegend meer ondernemers positief gestemd. Het herstel in de Verenigde Staten werd al halverwege 2013 ingezet. Het sentiment is positief, maar recente tegenvallende economische cijfers laten een terugval zien. Bron: Thomson Reuters Datastream, NEVI, CBS 5

6 Nederlandse economie groeit dit jaar iets meer dan 1% (zie voor meer achtergrond en analyse de Nederlandse Economie in Zicht van 5 maart 2014 van Nico Klene op ABN AMRO Insights) - ABN AMRO heeft de ramingen voor de economische groei in Nederland in 2014 naar boven aangepast. Daar zijn twee redenen voor: de gunstiger ontwikkeling in het verleden en de verbeterde vooruitzichten voor de komende kwartalen. - ABN AMRO gaat ervan uit dat de groei in Nederland in het eerste kwartaal van 2014 veel lager zal uitvallen dan eind vorig jaar. De groei werd toen immers gestimuleerd door fors hogere autoverkopen. Dat had te maken met belastingverhogingen voor nieuwe auto s die begin dít jaar zouden ingaan. - Al met al hebben we de groeiraming voor de Nederlandse economie voor dit jaar aangepast van ½% naar 1 à 1¼%. 6 Bron: ABN AMRO

7 Industriële activiteit in expansie in Europa, VS PMI manufacturing 65 PMI nieuwe orders - februari (rood gestreept = afname tov januari; licht groen = toename tov januari) index ( = neutraal) PMI output Europa - februari (rood gestreept = afname tov januari; licht groen = toename tov januari) index ( = neutraal) 45 Cijfers gecorrigeerd voor seizoensinvloeden De PMI manufacturing daalt in Europa in februari, terwijl de mondiale index licht stijgt. Beide indices staan echter nog comfortabel boven de neutrale grens van, waarmee wordt aangetoond dat de industriële sectoren wereldwijd hun activiteit zien toenemen. Uiteraard zijn er regionale verschillen en ondervindt niet elk land expansie in activiteit. Zo is de krimpsituatie in de Franse industrie nog steeds aan de orde en is de industriële activiteit in China ook verder afgenomen. Mondiaal zijn er zorgen over de staat van de Chinese economie. De PMI manufacturing in Nederland is licht toegenomen in februari (zie volgende sheet voor analyse). De index m.b.t. nieuwe orders nam af, maar deze beweging zien we ook terug in andere landen. Op het gebied van productie (output) nam de index ook af, maar bevindt zich daarmee nog steeds boven het Europese gemiddelde. Bron: Thomson Reuters Datastream, NEVI, Markit Economics 7

8 PMI stijgt in februari, maar nieuwe orders dalen opnieuw bijdrage in indexpunten van onderdelen PMI aan de wijziging van PMI totaal PMI - industrie (totaal) PMI - werkgelegenheid PMI - nieuwe orders PMI - productie PMI - levertijden PMI - voorraad ingekocht materiaal PMI - Industrie (r.as) Na een krimp in de PMI index in januari, nam de index in februari weer licht toe een stand van,2. De PMI index is opgebouwd uit 5 deelindicatoren (welke in bovenstaande figuur staan weergegeven), waarvan de deelindicator nieuwe orders met 30% het grootste gewicht heeft. In februari droeg deze deelindicator negatief bij aan de totaalindex. Ook de index wat betreft de productie (met een gewicht van 25%) had negatieve impact. In februari hebben vooral de levertijden en werkgelegenheid een sterke impuls aan de PMI index gegeven. De index op levertijden daalde in februari met 0,8 indexpunten naar 42,0. Dat betekent dat de levertijden oplopen, aangezien de orderportefeuilles (zowel binnen- als buitenlandse orders) goed gevuld zijn. De Purchasing Managers Index (PMI) van het NEVI is een verzamelingsindex gebaseerd op 5 individuele indexen met de volgende zwaarte verdeling: nieuwe orders (0,3), productie (0,25), werkgelegenheid (0,2), levertijden (0,15), voorraad ingekocht materiaal (0,1), met de levertijden index omgekeerd zodat de cijfers zich in een vergelijkbare richting bewegen. Bron: NEVI, Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO 8

9 Sentiment in NL industrie zwakt iets af in februari Het ondernemingsklimaat is nog steeds positief in de Nederlandse industrie, maar is in februari wel afgezwakt. De bezettingsgraad is momenteel 79,6% en dit is nog ver verwijderd van het lange termijn gemiddelde van 82,4%. De basismetaalindustrie (zoals staalproductiebedrijven, aluminium- en zinksmelters, gieterijen en draadtrekkerijen) is de enige branche waarin de bezettingsgraad momenteel boven zijn lange termijngemiddelde staat. De vraag naar metalen in primaire vorm is toegenomen als indirect gevolg van de vraagopleving in andere branches in de industrie. De (vnl. buitenlandse) vraag bij de machinebouwers is dusdanig sterk dat de vraag ook toeneemt bij belangrijke toeleveranciers (zoals metaalproductenindustrie die veel machineonderdelen maakt van primaire metalen). Bezettingsgraad PMI Sentiment PMI Neutraal Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen Koopmoment duurzame goederen LT gem. =82,4% Bezettingsgraad PMI (l.as, index) Bezettingsgraad CBS (r.as, %) LT gem. = 51, Langetermijn gem. Bezetting % Q Langetermijn gem. Niveau februari Oordeel economisch klimaat januari februari Bron: CBS, NEVI, ABN AMRO 9

10 Omzet, productie en orders in NL nemen toe De harde cijfers in januari zijn bemoedigend. De omzet nam in januari toe met 0,2% j-o-j, de industriële productie groeide in januari 2014 verder met 2,0% j-o-j. De orderportefeuille groeide in omvang met 8,8% j-o-j, maar dit betreft de groei in december. Met de toename van de industriële productie in januari heeft de industrie in het laatste paar maanden een goede reeks neergezet, met vier maanden op rij groei van de productie. In het vierde kwartaal van 2013 werd een productiegroei gerealiseerd van 1,5% j-o-j, een goed herstel na drie kwartalen van krimp eerder dat jaar. De 2013 jaargemiddelden tonen nog krimp in veel branches, maar met de start van opleving in het vierde kwartaal van 2013 en de doorzettende groei in januari 2014, begint dit jaar voor de industrie vooruitstrevend. 10 Bron: CBS, NEVI, ABN AMRO

11 Bezettingsgraad Rusland en China krimpt Bezettingsgraden (PMI) in februari PMI deelindicator : > = expansie, < = krimp) Spanje Rusland Ierland Historie bezettingsgraden (PMI) Polen Italie Expansie bezettingsgraad in Duitsland blijft op hoge niveau Griekenland Duitsland Frankrijk Tsjechie China 45 Oostenrijk VK Japan Europese Unie Nederland januari februari neutraal Bezettingsgraad in Nederland (PMI deelindicator) blijft in expansie (ruim boven punten) De PMI bezettingsgraad zwakte behield nagenoeg zijn stand van januari vast en loopt daarmee parallel aan de afzwakking van het aantal nieuwe orders in februari Economische onrust in de opkomende landen is ook terug te lezen in de huidige stand van de bezettingsgraden: China en Rusland in krimpfase; ook Polen en Ierland in de krimpfase PMI bezettingsgraad (index) Duitsland Nederland Europese unie Frankrijk VK neutraal 11 Bron: Thomson Reuters Datastream, NEVI, Markit Economics

12 Geopolitieke problemen werken beperkt door op prijzen Prijs wordt sterk beïnvloed door onrust in M-O. Prijseffect door Oekraïne beperkt en heeft alleen effect in spotmarkt ,000 8,0 8,000 7,0 7,000 6,0 Olie (brent, USD/bbl) Zorgen over de vraag naar koper vanuit China en de vitaliteit van de Chinese economie maakt prijs volatiel Koper (USD/t) PET: prijsdruk door overcapaciteit PVC: overcapaciteit, vraag neemt toe PS: volume onder druk, instabiele prijzen 2,000 1,800 1,0 1,0 1,200 1, Overaanbod blijft een groot probleem, maar de vraag blijft goed. Vooral China moet zijn capaciteit verminderen 2,0 2,300 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,0 Kunststoffen (USD/Mt) Polystyrene PVC PET Aluminium (USD/t) Voorraden gas hoog door mild door de zachte winter. In 2014 worden stabiele tot licht lagere prijzen verwacht Verbetering Europese en LatAm prijzen drijven mondiale staalprijs omhoog, prijzen VS, China zwakken af EU/NL aardgasprijs (TTF, Euro/KwH) Global steel (HRC) 12 Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO

13 Concurrentie neemt toe in groot aantal branches Groei omzet en bedrijven sinds 2010 Groei van de omzet in % 30% 20% 10% 0% -10% -20% Auto- en aanhangwagen industrie Faillissementen naar branche Sinds 2010 neemt aantal bedrijven in sommige branches sterker toe dan de omzet Veel branches hebben te maken met een druk op de omzet. Het aantal bedrijven (m.n. eenmansbedrijven) neemt jaarlijks harder toe dan de omzet. Dit leidt tot een verhoging van de concurrentiedruk. In februari nam het aantal faillissementen met 31,1% op maandbasis toe. Op jaarbasis daalde het aantal met 15%. Over heel 2013 is het totaal aantal faillissementen in industrie gedaald met 2,6% ten opzichte van Het aantal faillissementen in de textiel- en kledingindustrie nam het sterkst toe in 2013 (+47,6%), terwijl het aantal in de transportmiddelenindustrie het scherpst afnam (-31,7%) Faillissementsgraad in 2013 lag op 1,58% Chemische industrie Rubber- en kunststof product Leer- en schoenen INDUSTRIE Elektrische apparaten Elektrotechnische industrie Machine-industrie Overige transport middelen Metaalproducten industrie Textielindustrie Basismetaalindustrie Reparatie en installatie van machines Meubelindustrie Rood = aantal bedrijven is harder gegroeid dan de omzet Oranje = aantal bedrijven is ong. even hard gegroeid als de omzet Groen = de omzet is harder gegroeid dan het aantal bedrijven -30% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% % % % Groei van het aantal bedrijven in % ,1% Voedings-, genotmiddelenindustrie Textiel-, kleding-, lederindustrie Hout- en bouwmaterialenindustrie Papier- en grafische industrie Raffinaderijen en chemie Basismetaal, metaalprod.-industrie Elektrotechn. en machineindustrie Transportmiddelenindustrie Meubelindustrie 13 Bron: CBS

14 Overige informatie & disclaimer Voor meer informatie over deze sector, neem contact op met: Casper Burgering Senior sector econoom Industrie & industriële metalen ABN AMRO tel: ABN AMRO op internet https://twitter.com/casperburgering Disclaimer: Copyright 2014 ABN AMRO and affiliated companies ( ABN AMRO ), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam / PO Box 283, 1000 EA Amsterdam, The Netherlands. All right reserved. This material is provided to you for information purposes only. Before investing in any product of ABN AMRO Bank NV, you should inform yourself about various consequences that you may encounter under the laws of your country. ABN AMRO Bank NV has taken all reasonable care to ensure that the information contained in this document is correct but does not accept liability for any misprints. ABN AMRO Bank NV reserves the right to make amendments to this material. This material which is subject to change without notice is provided for informational purposes and should not be construed as a solicitation or offer to buy or sell any securities or related financial instruments. While ABN AMRO makes reasonable efforts to obtain information from sources, which it believes to be reliable, ABN AMRO makes no representation or warranty of any kind, either express or implied as to the accuracy, reliability, up-to-dateness or completeness of the information contained herein. Nothing herein constitutes an investment, legal, tax or other advice nor is it to be relied on in any investment or decision. Certain services and products are subject to legal restrictions and therefore may not be available for residents of certain countries. You should obtain relevant and specific professional advice before making any investment decision. The past performance is not necessarily a guide to the future result of an investment. The value of investments may go up or down due to various factors including but not limited to changes in rates of foreign exchange and investors may not get back the amount invested. ABN AMRO disclaims any responsibility and liability whatsoever in this respect. 14

Aluminium. Casper Burgering. Senior sector econoom. - mei 2015 - ABN AMRO Economisch Bureau

Aluminium. Casper Burgering. Senior sector econoom. - mei 2015 - ABN AMRO Economisch Bureau 3 9 2 4 5 10 7 1 Casper Burgering Senior sector econoom ABN AMRO - mei 2015-8 Aluminium 6 Introductie ABN AMRO Internationaal - Macro Research Nick Kounis Han de Jong Opkomende markten & Commodity Research

Nadere informatie

Industrie - Sector prognoses

Industrie - Sector prognoses Industrie - Sector prognoses Economisch Bureau Nederland Casper Burgering +31 20 383 26 93 12 februari 2015 Sentiment industriële ondernemers is goed De industrie (exclusief food) heeft 2014 positief afgesloten,

Nadere informatie

Industriële Metalen Monitor mei 2013

Industriële Metalen Monitor mei 2013 Industriële Metalen Monitor mei 213 Economisch Bureau Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com Metalen in macro context... De wereldwijde inkoopmanagersindex (PMI) voor de economie is in maart

Nadere informatie

Koperprijs en economie

Koperprijs en economie en economie als indicator van mondiale economie Economisch Bureau Casper Burgering casper.burgering@nl.abnamro.com Het verband tussen de koperprijs en de bedrijvigheid in de mondiale economie is hoog Conjuncturele,

Nadere informatie

Autoretail - sector update

Autoretail - sector update Autoretail - sector update Economisch Bureau Nederland Theo de Kort +31 20 628 0489 Bescheiden groei in 2014 De sterk gestegen omzet in het laatste kwartaal van 2013, de verwachte hogere economische groei,

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

transport en logistiek

transport en logistiek sectormonitor transport en logistiek oktober 2011 > ABN AMRO verwacht lagere omzetgroei Transport en Logistiek 1 Sector Monitor Transport & Logistiek Macro economisch beeld 2 Sector Transport en Logistiek

Nadere informatie

Investeren in metaalbewerkingsmachines. low volume, high mix & high complexity

Investeren in metaalbewerkingsmachines. low volume, high mix & high complexity Investeren in metaalbewerkingsmachines low volume, high mix & high complexity 2 De juiste financiering voor uw onderneming De metaalindustrie in Nederland bestaat uit een kleine 10.000 bedrijven. De totale

Nadere informatie

De vooruitzichten voor belangrijke landen en industrieën

De vooruitzichten voor belangrijke landen en industrieën market monitor Barre tijden! Hoe gaat u ermee om? Januari 2009 De vooruitzichten voor belangrijke landen en industrieën Elke maand ontvangt u als klant van Atradius deze Market Monitor met het laatste

Nadere informatie

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100.

In 2011 verschijnt in alle publicaties van de ECB een motief van het bankbiljet van EUR 100. E U R O P E S E C E N T R A L E B A N K E U R O S Y S T E E M m a a n d b e r i c h t m a a r t 2 1 1 In 211 verschijnt in alle publicaties van de een motief van het bankbiljet van EUR 1. Europese Centrale

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014 beleggingsvisie update Februari 2014 Maandelijkse nieuwsbrief Hogere groei van de wereldeconomie De economische groei in de Verenigde Staten bedroeg in het derde kwartaal van vorig jaar 4,1% op jaarbasis.

Nadere informatie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Amsterdam, mei 2008 In opdracht van Stichting voor Industriebeleid en Communicatie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Ruud Dorenbos Omer Sheikh

Nadere informatie

Energie Monitor april

Energie Monitor april Energie Monitor april Een Russisch verstandshuwelijk Economisch Bureau 3 april 2014 Gasprijs Europa daalt door matige vraag en hoge voorraden Roep om minder afhankelijkheid van Russische energie in Europa

Nadere informatie

Internationaliseringsmonitor

Internationaliseringsmonitor Internationaliseringsmonitor 2014 Tweede kwartaal Internationaliserings- monitor 2014 Tweede kwartaal Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil

Nadere informatie

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

De Rentewijzer - update

De Rentewijzer - update KBC ECONOMIC RESEARCH (MARKTENZAAL RESEARCH GCE) PIET LAMMENS EN SIEGFRIED TOP 26 FEBRUARI 2014 De Rentewijzer - update Situatie op: 26/02/2014 ECB beleidsrente 0,25% Euribor 3m 0,28% 10-jaars obligatierente

Nadere informatie

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten Maart 2014 In deze uitgave Inleiding Meer omzet maar minder winst 3 Brazilië Verkoop getroffen

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. December 2010

Economisch Tijdschrift. December 2010 Economisch Tijdschrift December 21 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland Juni 2010

De Nederlandsche Bank. Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland Juni 2010 1 De Nederlandsche Bank Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland Juni 21 en vooruitzichten voor Nederland In 21 groeit de Nederlandse economie naar verwachting met 1,2%. Vanwege de Europese

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Jaarbericht Sectoren 2013. Ministerie van Economische Zaken September 2013

Jaarbericht Sectoren 2013. Ministerie van Economische Zaken September 2013 Jaarbericht Sectoren 2013 Ministerie van Economische Zaken September 2013 Voorwoord Extern versterken, intern verbinden Collegae en relaties, Voor u ligt het nieuwste sectorbericht. In deze studie zijn

Nadere informatie

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten Februari 2013 In deze uitgave Inleiding Fundamenten blijven wankel 3 België Bouwsector volgt de algemene dalende trend 4 Frankrijk

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie

Landenrapport Atradius. Verenigde Staten april 2015

Landenrapport Atradius. Verenigde Staten april 2015 Landenrapport Atradius Verenigde Staten april 15 Belangrijkste importlanden (13, % van totaal) China: Canada: Mexico: Japan: 19,8 % Canada: 19, % 1,5 % Mexico: 1,3 % 1, % China: 7,7 % 6,1 % Japan:,1 %

Nadere informatie

Macro Weekly. De klok tikt

Macro Weekly. De klok tikt Macro Weekly De klok tikt Economisch Bureau Macro Research 14 oktober 213 Big Picture: Nu de federale regering in de VS op slot zit, worden er dagelijks veel minder cijfers gepubliceerd, maar daar staat

Nadere informatie