ORIfinside information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORIfinside information"

Transcriptie

1 ORIfinside information Nummer 20 - november 2012 IN DIT NUMMER: REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief BOEKINGEN PER GROOTBOEK: VERDICHTEN De oude situatie (tot en met versie 9.1) De nieuwe situatie (vanaf versie 9.2) De toekomstige situatie? (vanaf versie 9.3) NIEUWE ONTWIKKELINGEN: VAN CLIEOP NAAR XML-SEPA De grote verandering Werkzaamheden i.v.m. de verandering Onze vragen aan ING-Bank NIEUWE ONTWIKKELINGEN: ORIFIN KRIJGT CONTROLE-WAAKHOND De noodzaak van back-up s en controles Na automatische back-up s nu ook automatische controles NIEUWE ONTWIKKELINGEN: HISTORIE Verkleinen database: functies opschonen in systeemfuncties.. 6 Nieuw: historie Kwetsbaarder, of juist niet? Wanneer wordt dit opgeleverd? Dus tot die tijd gebruik maken van opschonen? BTW-VERHOGING HEEFT OOK GEVOLGEN VOOR 2012! Factuur met alleen verschil in BTW-tarief laatste kwartaal ORIfin Holland Dorcamp AW Castricum HOLLAND tel Vestiging Zweden: ORIfin Sweden Bårebo, Lidås Gnosjö SVERIGE tel.: Helpdesk: Algemene Internet: ORIfin financiële administratie ORIfin is een gedeponeerd handelsmerk in de Benelux en Zweden. Nummer 20 blad 1 - november 2012

2 Prijslijst ORIfin voor onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs alsmede voor onderwijsinstellingen in het basisonderwijs met meer dan leerlingen alle prijzen zijn exclusief 21% B.T.W. - v. 6.0 / geldig vanaf 1 januari 2013 Onderdeel Kosten per jaar (licentie / onderhoud) Basisbedrag + per leerling ) BASIS (zie toelichting onderaan) 360,00 0,36 Opties: - kostenplaatsen / kostendragers (projecten) 60,00 0,06 - budgetten 60,00 0,06 - verplichtingen 120,00 0,12 - verwerken bankafschrift-bestanden 120,00 0,12 - boekingen inlezen via CSV-file / permanence 30,00 0,03 Sub-administraties en bijbehorende onderdelen: - debiteuren / crediteuren (inclusief uitgebreide relatie-administratie) 240,00 0,24 - optie: lijstgenerator t.b.v. relatie-administratie 90,00 0,09 - optie: betalingen / incasso s (bestanden voor de banken) 60,00 0,06 - optie: facturering met aansluiting op onderwijs-pakketten 210,00 0,21 - investeringen / afschrijvingen ) 90,00 0,09 - automatische kosten- / opbrengsten-verdeling ) 60,00 0,06 - mechanisme voorlopige afschrijvingen en verdeelde kosten ) (benodigd voor zowel investeringen/afschrijvingen als kosten- /opbrengsten-verdeling) 120,00 0,12 TOTAAL 1.620,00 1,62 ) Het laatste aantal leerlingen dat als basis dient voor de bekostiging door het rijk is bepalend voor de berekening. ) Zowel het onderdeel investeringen / afschrijvingen als het onderdeel automatische kosten- / opbrengsten-verdeling maken gebruik van het Mechanisme voorlopige afschrijvingen en verdeelde kosten. De basis Onder de basis wordt verstaan: volledig grootboek (met balanscodes en balansgroepscodes), dagboeken, vreemde valuta, standaard netwerkversie (met onbeperkt aantal gebruikers), ook geschikt voor stand-alone-gebruik. Meerdere onafhankelijk van elkaar werkende administraties en ORIfin-installaties zijn mogelijk en toegestaan, mits deze gerelateerd zijn aan de installatie(s) en administratie(s) waarvoor de oorspronkelijke licentie is verkregen. Thuis-gebruik van ORIfin is in principe toegestaan, mits dit voor privé-doeleinden is. De prijzen zijn inclusief het gebruik van onze eigen database-software. Betalingen / incasso s Het huidige onderdeel gaat nog uit van de aanmaak van CLIEOP-bestanden. De tariefstelling voor de aanmaak van XML-SEPAbestanden is nog niet bekend, maar zal naar verwachting niet veel afwijken van het huidige tarief. Voor de ontwikkelingskosten van dit onderdeel zal wel éénmalig een apart bedrag verschuldigd zijn. Voorwaarden De licentievoorwaarden en onderhoudsvoorwaarden zijn van toepassing alsmede de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Al deze voorwaarden zijn beschikbaar op onze internetsites en M.b.t. het onderhoud geldt onder andere: De licentie- / onderhoudsprijzen dienen jaarlijks te worden betaald. Gebruik van ORIfin is alleen toegestaan als hiervoor de licentie- / onderhoudskosten worden betaald. Bij de ingebruikname van ORIfin legt de klant zich vast voor twee jaar onderhoud. Daarna wordt het onderhoud telkens stilzwijgend verlengd voor één jaar, tenzij één der partijen uiterlijk één maand voor het nieuwe onderhoudsjaar het onderhoud opzegt. Nummer 20 blad 2 - november 2012

3 REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 20 Kort geleden hebben wij bij enkele klanten weer de bijeenkomst ORIfin Breed (oftewel: Even bijpraten ) verzorgd. Daarin kwamen de grote en wat minder grote wijzigingen aan bod sinds herfst Ook zijn er wat belangrijke zaken aan de orde gekomen die wij binnenkort gaan aanpakken. Over deze zaken en over de nieuwe mogelijkheden van verdichten op de lijst Boekingen per grootboek vindt u meer in deze nieuwsbrief. Eén van de zaken die we binnenkort gaan aanpakken zal noodzakelijkerwijs zijn de omzetting van CLIEOP naar XML-SEPA. Naast de ontwikkeling op zich hieromtrent houden wij u ook op de hoogte van ander nieuws op dit gebied. Zo hebben wij enkele vragen gesteld aan de ING-Bank, met toch wel een opmerkelijke reactie. Zie verderop in deze nieuwsbrief. Op de bijeenkomsten konden de klanten ook hun wensen uiten ten aanzien van ORIfin. Wij gaan er altijd van uit dat elke klant naar volle tevredenheid met het pakket moet kunnen werken. Als daar af en toe extra inspanningen van ons worden gevraagd, zal dat in vrijwel alle gevallen als onderdeel van het onderhoud worden gezien. Naast de wensen kwamen er ook hier en daar wat kleine puntjes aan de orde die niet geheel naar wens liepen. Aan die puntjes wordt op dit moment hard gewerkt en we denken dan ook dat vrijwel al deze zaken verwerkt zullen zijn in update 9.2 die u binnenkort van ons zult ontvangen. De BTW is verhoogd per 1 oktober. Dit heeft gevolgen voor de licentie- c.q. onderhoudstarieven van ORIfin. Daarnaast voeren we enkele kleine aanpassingen door op de tariefstelling. Op blad 2 van deze nieuwsbrief vindt u de prijslijst die geldt vanaf 1 januari Dat de BTW-verhoging ook nog gevolgen heeft voor 2012, ziet u aan het eind van deze nieuwsbrief. BOEKINGEN PER GROOTBOEK: VERDICHTEN De oude situatie (tot en met versie 9.1) Tot op dit moment zijn de mogelijkheden beperkt voor wat betreft het verdichten. U heeft de keuze tussen alle grootboeken verdichten, geen enkel grootboek verdichten of alleen de grootboeken verdichten die u als zodanig heeft aangeduid in het rekeningschema. De nieuwe situatie (vanaf versie 9.2) Allereerst zijn de grootboeken opgedeeld in drie denkbeeldige groepen: de balansrekeningen afschrijvingen, de verlies-en-winst-rekeningen afschrijvingen en de overige grootboeken. Van al die drie groepen kunt u nu, gelijk aan de oude situatie, aangeven of er verdicht moet worden. Daarnaast kunt u voor al die drie groepen aangeven HOE er verdicht moet worden: per grootboek (= de oude situatie), per grootboek-boekjaar, per grootboek-periode of per investeringstuk. (Die laatste optie geldt alleen voor de afschrijf-grootboeken.) De toekomstige situatie? (vanaf versie 9.3) Bovenstaand is te lezen dat de afschrijf-grootboeken als aparte groepen worden gezien. We zijn op dit moment aan het bekijken of we ook aparte groepen kunnen maken van de kosten-verdeel-grootboeken. De aanpak van deze grootboeken is lastiger dan die van de afschrijvingen, omdat de grootboeken die gebruikt worden voor het verdelen van de kosten niet enkel voor dat doel zijn opgevoerd. We hebben binnen die grootboeken dus te maken met twee verschillende soorten boekingen. Nummer 20 blad 3 - november 2012

4 NIEUWE ONTWIKKELINGEN: VAN CLIEOP NAAR XML-SEPA De grote verandering Vrijwel niemand zit te wachten op deze wijziging die door de banken wordt doorgevoerd, maar we zullen er uiteraard wel aan moeten werken. Begin 2014 stopt immers de mogelijkheid van het aanleveren van CLIEOP-bestanden, althans voor zover het er nu naar uit ziet. Een oplossing zou zijn dat de banken (eventueel gezamenlijk) komen met een vrij eenvoudige toepassing waarbij een CLIEOP-bestand wordt omgezet naar een XML-SEPA bestand. Zij kunnen immers een oud banknummer omzetten naar een BIC- en IBAN-nummer. We geven hieronder puntsgewijs aan welke zaken wij gaan werken de komende maanden. Zoals u ziet, worden de stappen al veel concreter benoemd dan in de vorige nieuwsbrief. Werkzaamheden i.v.m. de verandering Onze acties: - Database relaties: toevoegen 3(?) x rubrieken BIC-/Swift-nummer en IBAN-nummer. De oude rubrieken Banknummer en Postbanknummer blijven voorlopig nog bestaan. - Zodra is achterhaald welke extra info per relatie nodig is voor de automatische incasso s: - Database relaties: toevoegen rubriek(en) voor deze extra info per relatie. - Als speciale incasso-gegevens nodig zijn per factuur: - Database financieel: toevoegen rubriek(en) voor deze extra info per factuur. - Ontwikkelen nieuwe functie om een bestand aan te maken met banknummers t.b.v. aanlevering web-site - Ontwikkelen nieuwe functie om bestanden te verwerken met banknummers, BIC-nummers en IBANnummers die worden aangeleverd via de web-site zodat deze nieuwe informatie wordt opgenomen bij de betreffende relaties. - Programmatuur ontwikkelen om XML-SEPA bestanden aan te maken met betalingen en incasso s. De leidraad voor deze programma s zal de bestaande programmatuur zijn voor de aanmaak van CLIEOPbestanden. - Mocht u dus wensen hebben voor veranderingen binnen dat onderdeel, laat het ons weten! - Prijs bepalen waarvoor de klant dit onderdeel aan kan schaffen. - N.B.! Al onze klanten maken op dit moment gebruik van het onderdeel om bestanden met betalingen of incasso s aan te leveren in CLIEOP-formaat. Voor de prijsbepaling van het nieuwe onderdeel gaan we er daarom van uit dat alle klanten straks ook met dit nieuwe onderdeel gaan werken. Laat het ons weten als u nu al weet dat u dit NIET zult gaan doen. Uw (eventuele) acties: - Informeer bij uw bank naar de kosten van XML-SEPA en met name naar het verschil in kosten met het aanleveren van bestanden in CLIEOP-formaat. - Informeer bij de bank wat de veranderingen zijn op het gebied van automatisch incasseren. Er wordt gesproken over meer veiligheid, maar voor de incassant zal dat vrijwel zeker meer werk opleveren. - Vraag toch eens bij uw bank naar de voordelen van XML-SEPA als er bij u geen (of nauwelijks) sprake is van betalingen aan of incasso s van het buitenland. Onze vragen aan ING-Bank Kort geleden hebben wij enkele vragen gesteld aan de ING-Bank. De volgende vragen en antwoorden zijn ook voor u van belang. Vraag ORIfin Holland: Onze klanten hebben GEEN betalingen naar het buitenland. Volgens hun (en ons) kost deze omzetting alleen maar tijd en geld. Bent u het daarmee eens en zo nee, waarom niet? Nummer 20 blad 4 - november 2012

5 Antwoord ING_Bank: Binnen Europa is er afgesproken om in de toekomst dezelfde manier van betalen te gaan gebruiken, om op die manier het internationale betalingsverkeer te versoepelen. Door deze afspraken ontstaat de Single Euro Payments Area, SEPA. Wij begrijpen dat deze manier van betalen niet voor alle klanten een voordeel oplevert en in sommige gevallen zelfs lastig is. Vraag ORIfin Holland: Waarom biedt ING niet de mogelijkheid om een CLIEOP-bestand om te zetten naar een SEPA-bestand? Antwoord ING-Bank: Op dit moment biedt de ING niet de mogelijkheid om Clieop-bestanden om te zetten naar SEPA. Uw opmerkingen hierover hebben wij als suggestie doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling. Wellicht wordt het mogelijk om Clieop-bestanden om te zetten naar SEPA. Wat ons bij de antwoorden vooral opviel was de toonzetting: niet meer die verkooptaal, zoals in de folders en informatie-brochures. In plaats daarvan geeft de ING-Bank toe dat het voor sommige klanten zelfs lastig is. Daarnaast denkt men na over een mogelijkheid om een CLIEOP-bestand om te zetten naar SEPA-bestand. Je zou kunnen zeggen: jammer dat men daar niet op voorhand al mee komt, maar positief dat men het toch op lijkt te pakken. Wij zijn benieuwd naar ervaringen van u met andere banken. NIEUWE ONTWIKKELINGEN: ORIFIN KRIJGT CONTROLE-WAAKHOND De noodzaak van back-up s en controles Binnen ORIfin worden zeer regelmatig back-up s gemaakt. Wat er ook gebeurt in de databases (financieel en relaties) van ORIfin, het is altijd mogelijk om terug te gaan naar een redelijk recente situatie. De back-up s worden niet alleen gemaakt om snel terug te kunnen naar een vorige situatie (bijvoorbeeld omdat u te laat ziet dat u een fout heeft gemaakt ij het inlezen van facturen), de back-up s zijn er ook als u onverhoopt terug moet naar een oudere situatie vanwege een technisch probleem in de database. Die fout kan diverse oorzaken hebben: technisch falen van netwerkapparatuur of de werk-pc, slippertje van Windows, de netwerk-software, de driver-software of een fout in ORIfin. We maken niet voor niets vaak back-up s in ORIfin. De ervaring heeft geleerd dat JUIST het feit dat een programma foutloos draait kan zorgen voor onachtzaamheid. Het draaien van controles en zelfs het maken van back-up s lijkt dan vaak overbodig werk. Maar ook al heeft u veel back-up s, als de controle achterwege blijft, zou het wel eens kunnen zijn dat u veel back-up s heeft waar inmiddels een fout in zit. Na automatische back-up s nu ook automatische controles Het maken van voldoende back-up s maar ook het regelmatig draaien van controles is de verantwoordelijkheid van de klant. Toch willen wij al het mogelijke er aan gaan doen om teleurstellingen te voorkomen als u met ORIfin werkt. Vandaar dat we binnenkort gaan werken aan een controle-waakhond. Deze waakhond zal (net als de back-up s) regelmatig automatisch worden uitgevoerd, zodat u er vrij zeker van kunt zijn dat op dat moment de technische staat van de database correct is. Deze controle zal erg snel zijn, maar anders dan de reeds bestaande controles zal dit stuk programmatuur simpel zijn in het weergeven van het resultaat: de database is goed of fout. Als de melding komt dat de database fout is, dan kunnen de (reeds bestaande) oude controles worden gedraaid om te bepalen WAT er precies mis is. In de volgende versie van ORIfin (versie 9.3) zult u een eerste aanzet kunnen vinden van deze nieuwe opties. Nummer 20 blad 5 - november 2012

6 NIEUWE ONTWIKKELINGEN: HISTORIE Verkleinen database: functies opschonen in systeemfuncties In ORIfin wordt alle informatie bewaard. Een verwijderde post blijft in de database, net zoals de oude situatie van een gewijzigde post. Van afgesloten boekjaren kunnen wij ons voorstellen dat u deze informatie wel kunt missen. In Systeemfuncties financiële administratie kunt u daarvoor de nodige acties vinden. U kunt wellicht ook ruimte besparen door vaker gebruik te maken van het programma Onderhoud boekingen (niet financieel). Wijzigingen die u via dit programma kunt uitvoeren zorgen er voor dat de oude situatie van de gewijzigde post NIET blijft bestaan. De noodzaak hiervoor bestaat simpelweg niet, omdat het geen financiële wijzigingen betreffen. Als u de mogelijkheden van dat programma bekijkt, dan ziet u nog meer mogelijkheden om de database op te schonen. Bij al die mogelijkheden raakt u echter informatie kwijt. Hoewel die informatie van afgesloten boekjaren is, zijn wij er in feite niet voor om die informatie te laten verdwijnen. Deze opties hebben bij in ORIfin gebouwd omdat daar vraag naar was en wij niet graag zeggen dat we iets niet willen doen. Nieuw: historie We hebben daarom het plan opgevat om de huidige grote database financieel te splitsen in een actuele database en een historie database. De historie database is dan een gesloten database, die slechts sporadisch wordt aangevuld met informatie uit de actuele database. Die informatie verdwijnt dan uit de actuele database. De actuele database wordt dan kleiner, waardoor de diverse bewerkingen (inclusief het maken van back-up s) iets sneller worden en de back-up s kleiner. Kwetsbaarder, of juist niet? Is een gesplitste database nu veiliger of niet? Eigenlijk is dat lastig te bepalen. De historie-database op zichzelf is natuurlijk erg veilig. Er gebeurt niets mee, de informatie wordt alleen via lees-commando s benaderd. Dus je kunt zeggen: DAT deel van de database wordt minder kwetsbaar. Een nadeel is echter weer dat we te maken hebben met twee databases in plaats van één. Wij, als ontwikkelaars, zullen er dus voor moeten zorgen dat naar buiten toe deze twee databases altijd als één geheel worden gezien. Zet u een back-up terug van de actuele database van vóór een bewerking, waarbij de historie is aangevuld met actuele informatie, dan zal ORIfin u moeten waarschuwen dat u ook een oudere versie van de historie terug moet zetten. Wanneer wordt dit opgeleverd? Dit onderdeel wordt momenteel op papier uitgewerkt en het zal dan ook nog wel de nodige tijd kosten voordat er een werkende versie is. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Dus tot die tijd gebruik maken van opschonen? De reden dat wij dit nu aal aankondigen is juist om u er van te weerhouden om de database rigoureus op te schonen. Wij raden u dus aan om te wachten met het opschonen van de database. Binnen afzienbare tijd kunt u immers voor een optie kiezen met dezelfde voordelen als opschonen, maar waar alle informatie behouden blijft. Mocht u op een bepaald moment toch willen opschonen, neem dan nog even met ons contact op om te kijken hoever wij zijn met onze plannen. BTW-VERHOGING HEEFT OOK GEVOLGEN VOOR 2012! Factuur met alleen verschil in BTW-tarief laatste kwartaal Helaas voor u en ons heeft de BTW-verhoging vanaf afgelopen 1 oktober ook nog gevolgen voor het lopende jaar. Binnenkort zult u van ons een factuur ontvangen die alleen bestaat uit het verschil tussen het oude en het nieuwe BTW-tarief, berekend over de licentie- en onderhoudskosten van het laatste kwartaal. Nummer 20 blad 6 - november 2012

ORIfinside information

ORIfinside information ORIfinside information Nummer 18 - december 2011 IN DIT NUMMER: Prijslijst ORIfin voor onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs............................................. 2 ORIfin Holland Dorcamp

Nadere informatie

ORIfinside information

ORIfinside information ORIfinside information Nummer 21 - maart 2013 IN DIT NUMMER: REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 21.......................... 3 HET KOMT STEEDS DICHTERBIJ: VAN CLIEOP NAAR XML-SEPA Inleiding: van

Nadere informatie

ORIfinside information

ORIfinside information ORIfinside information Nummer 19 - april 2012 IN DIT NUMMER: REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 19.......................... 3 DE UPDATE IN SAMENHANG MET INVESTERINGEN / AFSCHRIJVINGEN Wat verandert

Nadere informatie

ORIfinside information

ORIfinside information ORIfinside information Nummer 23 - mei 2014 IN DIT NUMMER: REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 23.......................... 3 SEPA: EVALUATIE De SEPA-betalingen.......................................

Nadere informatie

Toelichting diverse onderdelen ORIfin oktober 2013 Systeemfuncties financiële administratie blad 1

Toelichting diverse onderdelen ORIfin oktober 2013 Systeemfuncties financiële administratie blad 1 Systeemfuncties financiële administratie blad 1 SYSTEEMFUNCTIES FINANCIËLE ADMINISTRATIE......................................... 2 Algemeen..........................................................................

Nadere informatie

ORIfinside information

ORIfinside information ORIfinside information Nummer 25 - mei 2015 IN DIT NUMMER: REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 25.......................... 3 VOORJAAR 2015 GEEN ORIFIN-UPDATE Regelmatige update s, maar nu even

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: 2011, ORIfin Holland. Dorcamp 30 1902 AW Castricum HOLLAND. REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 17... 3. tel.

IN DIT NUMMER: 2011, ORIfin Holland. Dorcamp 30 1902 AW Castricum HOLLAND. REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 17... 3. tel. ORIfinside information Nummer 17 - oktober 2011 IN DIT NUMMER: REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 17........................... 3 ORIfin: DE TOEKOMSTIGE VERSIENUMMERS EN DE AANPASSINGEN Over versienummers:

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

Toelichting diverse onderdelen ORIfin september 2008 Beveiliging blad 1

Toelichting diverse onderdelen ORIfin september 2008 Beveiliging blad 1 Beveiliging blad 1 BEVEILIGING...................................................................... 2 Algemeen...................................................................... 2 Groepen gebruikers..............................................................

Nadere informatie

Toelichting diverse onderdelen ORIfin september 2008 Vreemde valuta blad 1

Toelichting diverse onderdelen ORIfin september 2008 Vreemde valuta blad 1 Vreemde valuta blad 1 VREEMDE VALUTA... 2 Algemeen... 2 Aan- of uitzetten gebruik.... 2 Keuze basisvaluta... 2 Voorbeeldscherm instellen basisvaluta en wel of geen gebruik............. 2 Vreemde valuta

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

ORIfinside information

ORIfinside information ORIfinside information Nummer 22 - oktober 2013 IN DIT NUMMER: REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 22.......................... 3 SEPA Internationale regels, dus eenvoudiger. Of juist niet?...........

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: 2011, ORIfin Holland. Dorcamp 30 1902 AW Castricum HOLLAND. REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 16... 3. tel.

IN DIT NUMMER: 2011, ORIfin Holland. Dorcamp 30 1902 AW Castricum HOLLAND. REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 16... 3. tel. ORIfinside information Nummer 16 - april 2011 IN DIT NUMMER: REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 16........................... 3 ORIfin VERSIE 9.0: INVESTEREN IN DE TOEKOMST! Van Windows 95 naar

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield conversie Mogelijkheden en stappenplan versie 2.3 Mei 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield Conversie versie 2.3 Mei 2011 p1/6 Introductie Twinfield

Nadere informatie

Aanpassingen overzicht Adfas DOS

Aanpassingen overzicht Adfas DOS Aanpassingen overzicht Adfas DOS Aangepast in ADFAS 4.5.06 vanaf 24-11-2009 t/m 17-03-2010 - Printeropdrachten aangepast ivm Windows 7 (Netwerkprinter nu via Winprinter) Device -> Winspool en Instellingen

Nadere informatie

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer Over op IBAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eerste voorbereiding... 3 3. Verzamelen IBAN gegevens... 3 4. Conversie BBAN / IBAN... 4 5. Stamgegevens landen... 4 6. Omzetten bankboeken... 5 7. Betaalbaarstellen...

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

ORIfinside information

ORIfinside information ORIfinside information Nummer 27 - juni 2016 IN DIT NUMMER: REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 27.......................... 3 DE ONTWIKKELING VAN ORIFIN IN DE LOOP DER JAREN De voorgeschiedenis......................................

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Van VCD Automotive Onderwerp Einde periode / einde jaar procedure Datum 1 december 2015 VCD Automotive : Periodieke handelingen

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: ORIfin Sweden Bårebo Lidås Gnosjö ZWEDEN. REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief tel.

IN DIT NUMMER: ORIfin Sweden Bårebo Lidås Gnosjö ZWEDEN. REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief tel. ORIfinside information Nummer 26 - november 2015 IN DIT NUMMER: REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 26........................... 3 VAN WINDOWS-7 NAAR WINDOWS-10... EN WEER TERUG Van Windows-7

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 3 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 3 1.2.

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Toelichting diverse onderdelen ORIfin december 2008 Investeringen en afschrijvingen blad 1

Toelichting diverse onderdelen ORIfin december 2008 Investeringen en afschrijvingen blad 1 Investeringen en afschrijvingen blad 1 INVESTERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN... 2 Algemeen.... 2 De automatismen van investeringen / afschrijvingen.................................... 2 De volledige koppelcode

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

www.bedrijventotaal.nl Voor musea, stichtingen, zzp'ers, zorgboerderijen www.zorgboeren.info

www.bedrijventotaal.nl Voor musea, stichtingen, zzp'ers, zorgboerderijen www.zorgboeren.info www.bedrijventotaal.nl Voor musea, stichtingen, zzp'ers, zorgboerderijen www.zorgboeren.info Aan te passen naar elk ander jaar HOOFDMENU Dit Scherm zie je als de tool wordt geopend. Je kunt kiezen uit

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

lancering UNIT4 Multivers versie 2012

lancering UNIT4 Multivers versie 2012 Een white paper van UNIT4 2012 12-12-12 lancering Op 12-12-12 is het zover, dan lanceren wij. In deze versie (versie 10.1) is een aantal mooi features aangepast en/of toegevoegd. Met al deze aanpassingen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën Stichting PCBO Baarn Soest PROCEDURES financiën Inboeken inkoopfacturen, betalen en inboeken bankafschriften Coderen en controleren facturen die binnenkomen op het bestuurskantoor Inboeken inkoopfacturen

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Toelichting diverse onderdelen ORIfin september 2009 Printen in ORIfin blad 1

Toelichting diverse onderdelen ORIfin september 2009 Printen in ORIfin blad 1 Printen in ORIfin blad 1 PRINTEN IN ORIFIN... 2 Keuze bij uitvoer voor printer, scherm, bestand of CSV-file................................. 2 Uitvoer naar scherm... 2 Uitvoer naar bestand.... 2 Uitvoer

Nadere informatie

Toelichting diverse onderdelen ORIfin januari 2014 SEPA betalingen en incasso s ORIfin blad 1

Toelichting diverse onderdelen ORIfin januari 2014 SEPA betalingen en incasso s ORIfin blad 1 SEPA betalingen en incasso s ORIfin blad 1 SEPA BETALINGEN EN INCASSO S...................................................... 3 ALGEMEEN........................................................................

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Versie 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand,

Nadere informatie

Installeren Update 2.4.9

Installeren Update 2.4.9 Installeren Update 2.4.9 Doordat sinds zomer 2015 de mogelijkheden zo n beetje verdwenen zijn om programma s te starten vanaf het internet, is de procedure voor de update van MeaFinance gewijzigd. Het

Nadere informatie

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten

Stappenplan IBAN-Acceptgiro. Voor incassanten Stappenplan IBAN-Acceptgiro Voor incassanten Inleiding Standaardiseren betalingen IBAN-Acceptgiro Belangrijke mijlpalen Wat moet u doen 1. Verzamel informatie over IBAN-Acceptgiro 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter INHOUD 1 Wat doet de UNIT4 Multivers Btw-Converter?... 1 1.1 Werkwijze van de invoering... 1 1.1.1 Controles

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in Palet Software

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in Palet Software De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in Palet Software Inleiding Zoals u hoogstwaarschijnlijk heeft vernomen, heeft het kabinet besloten om het hoge BTW-tarief per 1 oktober 2012 te verhogen van 19 procent

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: 2010, ORIfin Holland. Dorcamp AW Castricum HOLLAND. REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief

IN DIT NUMMER: 2010, ORIfin Holland. Dorcamp AW Castricum HOLLAND. REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief ORIfinside information Nummer 15 - juni 2010 IN DIT NUMMER: REDACTIONEEL Over de inhoud van nieuwsbrief 15........................... 3 CURSUSSEN / INSTRUCTIES Najaar 2010: cursussen en instructies.........................

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes

Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Factuur2King 2.0.2 Single User release notes Naar aanleiding van meldingen en wensen van klanten hebben wij een nieuwe versie van Factuur2King uitgebracht, versie 2.0.2. De volgende wijzigingen zijn in

Nadere informatie

Inhoud van deze folder

Inhoud van deze folder Inhoud van deze folder Single Euro Payments Area (SEPA) Pagina 2 Rekeningnummer omzetten naar IBAN en BIC Pagina 3 Bankafschriften inlezen Pagina 4 Snelstart en verkoopfacturen Pagina 6 Vragen? Pagina

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

ALGEMEEN TWINFIELD FUNCTIEOVERZICHT. the future of accounting www.twinfield.nl. Systeem-

ALGEMEEN TWINFIELD FUNCTIEOVERZICHT. the future of accounting www.twinfield.nl. Systeem- ALGEMEEN Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers compleet Compleet MKB EXTRA Invoeren en Meekijken Systeem- der Basis Factureren + Factureren Omgeving Instellingen Administratiegroepen

Nadere informatie

9. Het wijzigen van gegevens

9. Het wijzigen van gegevens 9. Het wijzigen van gegevens Voor het wijzigen van gegevens wordt het DML-statement UPDATE gebruikt. Om dit statement correct te kunnen gebruiken moeten enkele zaken bekend zijn: In welke tabel moeten

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0

SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 SEPA - Incasso behorend bij changelist v6.29.0 Eerste beschikbaarheid: 11 november 2013 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen

Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen Probleemloos naar één Europese markt voor betalingen SEPA: betalingsverkeer zonder grenzen In een groot deel van Europa worden de grenzen voor het betalingsverkeer afgeschaft. Er komt één grote Europese

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet ALGEMEEN EXTRA Invoeren en Meekijken Systeem- invoerverslag der Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers Favorieten Omgeving Instellingen Administratiegroepen Fiscale eenheden

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

april 2013 the future of accounting www.twinfield.nl

april 2013 the future of accounting www.twinfield.nl Algemeen Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers Favorieten Omgeving Instellingen Administratiegroepen Fiscale eenheden Rapporten structuren Certificaten Poorten Word-Sjablonen

Nadere informatie

Handleiding om snel te beginnen

Handleiding om snel te beginnen Handleiding om snel te beginnen Let op: de complete handleiding treft u aan in het menu onder help of onder de toets F1. korte instructies voor het opzetten van en het werken met administraties druk af

Nadere informatie