Marktintroductie Facts! trekt crème de la crème van verzekerings- en bankwereld naar Bodegraven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktintroductie Facts! trekt crème de la crème van verzekerings- en bankwereld naar Bodegraven"

Transcriptie

1 nieuwsbrief nummer 1 - mei 2002 Facts! Hèt programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers Marktintroductie Facts! trekt crème de la crème van verzekerings- en bankwereld naar Bodegraven Van de redactie In de Vogelenzang-zaal van het AC Restaurant te Bodegraven werd op dinsdag 9 april het incidentenregistratieprogramma Facts! gepresenteerd. Secretaris Preventie en Criminaliteitsbeheersing van het Verbond van Verzekeraars Lex Westerman, directeur van Achmea Preventie en Veiligheid Henry Wietzema Menkhorst, privacyautoriteit Jan Holvast, Serviceline Manager bij ABZ Gert Dazler en de ontwerper van Facts! Marco de Bruijn vertelden over hèt programma voor de registratie van incidenten en dossiers. Aan bod kwamen de geschiedenis van het programma, het belang voor de gebruikers en voor de markt en natuurlijk de practische toepassingsmogelijkheden. Zo'n honderd prominenten uit het verzekerings- en bankwezen luisterden twee uur aandachtig naar de uitleg over het systeem dat fraude en andere incidenten bij verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars, hypotheekverstrekkers en banken moet vastleggen, inzichtelijk maken, onderling uitwisselbaar moet maken en daardoor moet helpen de schade door fraude en andere incidenten te verminderen. Per jaar worden er bij een beetje organisatie al gauw honderden of duizenden,,incidenten'' geconstateerd en behandeld. Deze worden in dossiers verwerkt, maar het inzicht in incidenten door interne en externe partijen is niet eenvoudig en vaak zelfs onmogelijk. Terwijl het voor collega's uit het eigen bedrijf (of dezelfde bedrijfstak) van groot belang kan zijn om de gegevens van een incident in te zien. Dit scheelt veel papierwerk, spoort eventuele verdachten of soortgelijke voorvallen op en brengt,,slachtoffers'' (de getroffen bedrijven in dit geval) met elkaar in contact. Een computerprogramma dat hieraan bijdraagt is daarom zeer gewild. De Het is al weer zo n twee jaar geleden dat een aantal fraudecoördinatoren mij vroeg of ik als aanvulling op FISH (toen nog bij Informatikum) een programma kon ontwerpen voor de registratie van fraudes en andere incidenten. Wel dat programma is er nu. In eerste aanzet ontwikkeld bij Informatikum, meegegaan naar ABZ en inmiddels ingebracht in een eigen bedrijf. Het heeft heel wat uurtjes, dagen (inclusief nachten) en weken gekost, maar dan heb je ook wat: Facts! Ik ben verrast en verheugd door de vele enthousiaste aanmoedigingen en ondersteuning die ik van zóvelen in de verzekeringsmarkt heb mogen ontvangen. Mede door de inbreng van de pionier-gebruikers is Facts! een programma vóór, maar ook vàn de markt geworden. Ongetwijfeld zal Facts! nog een hele ontwikkeling doormaken. Uw inbreng met wensen, ideeën en suggesties is daarbij heel belangrijk. U kunt er op rekenen dat ik me blijf inzetten dat Facts!, nog meer dan het nu al is, het onmisbare gereedschap van alle fraudebestrijders wordt. Marco J. de Bruijn 1

2 concerns Achmea, Delta Lloyd en Interpolis hebben in 2001 aan Informatikum (inmiddels opgegaan in ABZ) gevraagd een universeel inzetbaar incidentenregistratieprogramma te ontwikkelen dat geschikt is voor de fraudeafdelingen bij verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars, banken, hypotheekverstrekkers en zelfs bij preventieafdelingen, personeelszaken, ICT enz. Facts!, ontworpen door Marco de Bruijn, is wat dat betreft dé oplossing. Het was Marco de Bruijn ook die de gasten dinsdag 9 april welkom heette in de Vogelenzang-zaal van het AC Restaurant te Bodegraven. Vanaf uur kwamen de eerste geïnteresseerden binnen in volle verwachting van wat aan hen gepresenteerd zou worden. Alle aanwezigen kregen bij binnenkomst een infopakket en een kopje koffie en mochten vrijwillig op de foto voor het plakboek. In de keurig aangeklede ruimte konden de genodigden plaatsnemen voor de spreektafels waarachter Westerman, Wietzema Menkhorst, Holvast, Dazler en De Bruijn hun opwachting maakten. Om stipt uur kon de marktintroductie beginnen. Van FISH hits tot Facts! Dagvoorzitter Gert Dazler heette iedereen welkom en stelde de sprekers voor. Gert Dazler memoreerde de totstandkoming van Facts!,,Het programma is een voortvloeisel uit de werkzaamheden van FISH, maar het initiatief om Facts! te ontwikkelen is genomen door Centraal Beheer Achmea, Interpolis en Delta Lloyd. Deze verzekeringsmaatschappijen hebben hun kennis en ervaring, opgedaan bij eigen ontworpen incidentenprogramma's (genaamd AIR, Achmea Incidenten Registratie, en CRIME, Centrale Registratie Incidenten Meldingen), ingebracht en hebben tevens deelgenomen aan uitgebreide testtrajecten van Facts!. Informatikum wilde dat het beste uit deze twee werd samengevoegd tot één universeel bruikbaar programma. De al bestaande incidentenregistraties zijn inmiddels overgezet naar Facts! of zullen in de nabije toekomst overgeheveld worden.'' Facts! is inmiddels geheel onafhankelijk van ABZ in een,,eigen'' B.V. (Krammer Software) ondergebracht. Gegevensuitwisseling tussen banken en verzekeraars Vervolgens nam Lex Westerman, secretaris Preventie en Criminaliteitsbeheersing van het Verbond van Verzekeraars, het woord. Hij vertelde over het belang van een goede frauderegistratie.,,het is duidelijk dat het verzekerings- en bankwezen niet ongevoelig is voor fraude. Jaren heeft de bestrijding ervan geen hoge prioriteit gehad, maar nu moeten we wel. De premiedruk neemt door de incidenten toe, het geeft een negatief imago aan onze bedrijfstak en het algemeen belang is in het geding. Interne maatregelen tegen fraude en onderlinge uitwisseling van ervaringen met incidenten zijn daarom uitermate belangrijk.'' Westerman legde ook uit voor wie het van belang is dat Facts! werd ontworpen. Incidentenregister Verzekeraars (nieuw),,natuurlijk voor onszelf. Zo leren we onze zwakke klanten kennen en op welke manier ze gefraudeerd hebben of dat probeerden te doen. Maar het is ook nuttig voor de bedrijfstak. Facts! zorgt voor beschikbaarheid van alle geregistreerde fraudegevallen.daardoor ontstaat er een reservoir van uitwisselbare informatie voor geïnteresseerde verzekeraars en bankiers. Ook de samenleving heeft baat bij de aanpak van fraude. Fraude verhoogt immers de premiedruk en dat is maatschappelijk onaanvaardbaar.'' Westerman voorziet ook de gevolgen van het gebruik van Facts!.,,Er zullen betere fraudestatistieken ontstaan. Op dit moment bestaat vijf procent van de kosten uit de gevolgen van incidenten! En deze cijfers lijken nog bescheiden. Goede registratie moet bewijzen dat we wel degelijk een probleem hebben. Bovendien zullen de Public Relations veranderen. We moeten laten zien dat we het aanpakken en gaan investeren in de realisatie van fraudebestrijding. Uiteraard moet het ook begroot gaan worden. Als laatste kan ik melden dat we in de toekomst professioneler met het Openbaar Ministerie om kunnen gaan. Het Fraudemeldpunt (FuO) in Zutphen en het speciale rechercheteam in Deventer staan al voor ons klaar.'' Koppeling van Systemen Voor de duidelijkheid; incidentenregistratie bij banken en verzekeraars bestaat al langer dan vandaag. Men kent in het verzekeringswezen de Interne Bankenregisters (intern) I V I EVI EVA BKR 2

3 Verwijzings Index (IVI) en Externe Verwijzings Index (EVI). Bestanden over incidenten die in zowel de organisatie als de gehele bedrijfstak uitgewisseld worden om fraude op te sporen, te vergelijken en uiteindelijk stop te zetten. Het bankwezen kent op die manier EVA en BKR. Verzekeraars en bankiers kunnen binnenkort bij elkaar in de databanken speuren en op zoek gaan naar het desbetreffende incident, waarmee het orgaan te maken heeft. Overigens zullen in de toekomst voor beide branches de termen IVR - Intern Incidenten Register en EVR - Extern Incidenten Register gebruikt gaan worden. Wat nieuw is en Facts! bijzonder maakt is de inzetbaarheid in deze beide werelden. Achmea: van AIR naar Facts! Als tweede sprak Henry Wietzema Menkhorst, directeur van Achmea Preventie en Veiligheid, de honderd belangstellenden toe. Hij prees eerst de aanwezigheid in de zaal.,,wat hier vandaag bijeengekomen is bewijst dat de complete deskundigheid uit de verzekerings- en bankwereld uitgelopen is om meer over Facts! te weten te komen. Dat getuigt van interesse, vakmanschap en zorg om aan de toename van fraude in de bedrijfstakken een halt toe te roepen.'' De directeur ging in op de bredere registratie van incidenten.,,het loopt uiteen van dubieuze brandschade, hacken (computerkraken), frauderende tussenpersonen tot een hedendaagse graai uit de kas door het eigen personeel. Gericht op het concern-groepsbelang werd in 2000 het programma AIR door Achmea gelanceerd. We kenden de nodige strubbelingen in het begin, maar het werkte wel. Facts! is veel breder. Dat programma is geschikt voor elk incident, het is een flexibel systeem en Achmea gebruikt het al. Onze conclusie is dat het goed is. Facts! maakt fraudezaken doorzichtig en zorgt er voor dat zelfs banken kunnen gaan rapporteren. Facts! legt de incidenten gestructureerd vast, geeft zicht op bedreigingen en risico's en maakt ons bewust van wat er speelt. Een goed stuk gereedschap is het halve werk.'' Interpolis scoort met Facts! Ton Haen is Hoofd Fraudebestrijding bij Interpolis en coördineert binnen het concern het fraudebeleid. Daarnaast heeft hij de leiding over het operationeel onderzoek en is hij belast met de implementatie van FISH en Facts!. Haen is enorm betrokken geweest bij de ontwikkeling van het incidentenregistratieprogramma.,,samen met Anne van Doorn stond ik aan de wieg van Facts!. Een jaar of tien geleden begonnen wij bij Interpolis al met een soort registratieprogramma en daarna zijn we met Delta Lloyd en Achmea software als CRIME en AIR gaan verfijnen en bewerken tot wat nu Facts! is. Ik ben dus een ontwikkelaar vanaf het eerste uur.'' Binnen Interpolis wordt Facts! op twee manieren gebruikt.,,als eerste bij verzekeringsfraude, maar ook binnen het concern zelf. Bijvoorbeeld aangaande de beveiliging van het gebouw of personeelszaken. Het programma is zo breed en flexibel, dat we zelfs in geval van een bedrijfsongeval of een inbraak onregelmatigheden kunnen opsporen. Dankzij Facts! hebben we een meetmethode voor incidenten in de ruimste zin van het woord.'' En groot voordeel van het programma is volgens Haen dat iedere gebruiker zijn of haar eigen rubrieken en profielen kan aanmaken naar de wensen van de organisatie.,,een ander voordeel is dat Facts! losgekoppeld is van de database. Daardoor geeft het niets als het programma plotseling vernieuwd wordt of als er onderhoud aan gepleegd moet worden.'' Toch kan er nog het één en ander veranderd worden volgens Haen.,,De layout mag beter, zo mag het scherm bijvoorbeeld groter. Ook mogen de managementrapportages in niveau stijgen. Een grote doorbraak voor Facts! zou zijn, als het programma zelfs kan gaan zoeken op basis van hit en nul-hit. Dat wil zeggen dat iedereen die de database doorzoekt eigenlijk op één scherm een naam in zou moeten kunnen toetsen, waarna het programma aangeeft de persoon wel te kennen (hit) of niet (nul-hit). Bij een hit zou er meteen contact opgenomen kunnen worden met de fraudecoördinator. Dat zou Facts! nog sneller maken dan het al werkt.'' De overgang van eigen incidentenregistratieprogramma's naar Facts! verliep bij Interpolis vlekkeloos, volgens Ton Haen.,,De doorlooptijd was wel wat lang (15 uur voor dossiers) maar de conversie was uiteindelijk voortreffelijk.'' Haen kent zelfs al voorbeelden uit de praktijk waarmee Facts! haar waarde voor de verzekeraar bewees.,,we kregen de opdracht om een bepaalde brand te onderzoeken en wat denk je? Het adres in kwestie was een aantal jaren geleden al in opspraak geraakt, omdat er destijds een hennepkwekerij zat. Facts! wees ons daarop. Daarnaast konden we de politie een keer van dienst zijn, nadat zij enkele gestolen computers had gevonden. Met enkel het serienummer als trefwoord te gebruiken, vonden wij de rechtmatige eigenaar.'' Mede daarom is volgens Haen Facts! onmisbaar.,,fraudebestrijding staat en valt met het vastleggen en registreren van incidenten. Een groot en goed programma als Facts! is onontbeerlijk voor iedereen die het ondertekende Fraudeprotocol van 1998 serieus neemt en de problemen dankzij fraude onderkent. Facts! is het belangrijkste wapen en een goed stuk gereedschap in de strijd tegen fraude.'' 3

4 Mag dat wel? Dr. Jan Holvast van Holvast en Partner Privacy Advies- en Onderzoeksbureau uit Landsmeer sneed daarna een zeer gevoelig onderwerp aan. Facts! is namelijk wel een programma waarmee persoonlijke gegevens van klanten vastgelegd worden. De vraag is in hoeverre dat toegestaan is en wat de Wet Bescherming Persoonsgegevens daarover te zeggen heeft. Holvast wilde in eerste instantie de angst van veel mensen wegnemen.,,sinds de invoering van deze nieuwe wet in 2000 denkt men, dat er niets meer mag. Dat klopt niet, want in sommige gevallen mag er zelfs meer dan voorheen. Maar alleen als de registratie van persoonlijke gegevens in alle openheid en zorgvuldigheid geschiedt, het juiste doel bereikt wordt en meer in algemene zin vastgelegd is wat je doet.'' Facts! is namelijk niet alleen een programma dat ingeschakeld kan worden als er zich een incident heeft voorgedaan. Ook eerder, bij een bepaald onderbuikgevoel of een redelijk vermoeden van schuld aan fraude, kan de gebruiker de dossiers van klanten registreren en vergelijken met eerdere gevallen. In hoeverre wordt dan het privacyrecht van de burger geschonden? Holvast heeft voor geïnteresseerden een stappenplan en checklist opgesteld om op de juiste manier met de persoonlijke gegevens van klanten om te springen. Als eerste raadt hij aan de voor- en nadelen om een eigen privacyfunctionaris aan te stellen goed af te wegen. De nieuwe wet staat toe dat bedrijven een eigen functionaris voor de gegevensbescherming inschakelen, die bepaalde taken van het College Bescherming Persoonsgegevens (belast met het toezicht op de naleving van de wet) overneemt. Daarmee heeft een bedrijf Incidenten bij Achmea Facts! in de praktijk volgens Anne van Doorn Naast Coördinator Criminaliteitsbeheersing van Achmea bij de afdeling Preventie en Veiligheid vervult Anne van Doorn parttime de taak als manager van de fraudeafdeling van Centraal Beheer (Risicobeheer). Hij kiest voor deze combinatie om een soort levende brug te vormen tussen beleid en praktijk. Het is een unieke taak, waarin hij pleit voor de preventie, detectie en repressie van fraude. Achmea en dus ook van Van Doorn liggen aan de oorsprong van Facts!:,,Als verzekeraars hebben wij in 1998 het Fraudeprotocol ondertekend, waarin we binnen de bedrijfstak besloten elkaar op de hoogte te houden van fraudezaken. Het belangrijkste instrument hiervoor ontbrak echter nog: een incidentenregister. In 2000 hebben wij bij Risicobeheer met het computerprogramma AIR daar de basis voor gelegd. Het programma liep goed, maar het was niet de bedoeling dat een fraudeafdeling als softwareleverancier zou gaan fungeren. Daarom zochten wij naar een softwareonderneming als partner en via allerlei kanalen zijn we uiteindelijk bij ABZ en Marco de Bruijn beland. Wij gaven de voorzet, maar lieten de kans door iemand anders afmaken.'' Van Doorn onderschrijft het belang van een universeel bruikbaar incidentenregistratieprogramma in de verzekerings- en bankwereld.,,bij Achmea Preventie en Veiligheid hebben we behoefte aan zicht op zo veel mogelijk incidenten. Waar andere verzekeraars Facts! misschien nu nog alleen gebruiken voor externe criminaliteit, passen wij bij Achmea het ook al toe bij bijvoorbeeld personeelszaken, ICT en Facilitair bedrijf. Het hebben van een collectief geheugen is ontzettend belangrijk.'' Van Doorn legt uit dat alle werkmaatschappijen van Achmea (Achmea Business Units, ABU's) binnenkort werken met Facts!. Iedere afdeling heeft van tevoren bepaald wat en op welke manier de incidenten vastgelegd worden. Op die manier volgt er ieder maand een rapportage.,,we zijn nu op de hoogte van alle tendensen op fraudegebied. Voorheen hadden we alleen ons korte termijngeheugen als hulpstuk en leken we voor wat incidentengeheugen betreft wel dement. Facts! is ons collectief geheugen geworden.'' De Coördinator kan het programma absoluut aanraden.,,de sterke punten van Facts! zijn onder andere dat de incidenten gestructureerd vastgelegd worden en oproepbaar zijn. Bovendien scheelt het administratief veel werk, omdat je niet te maken hebt met veel losse papieren, dossiers en in te dienen formulieren. Het zoekprogramma is ook uniek. Je kunt bijvoorbeeld een krantenknipsel bij de vrije tekst invoeren en daarmee alle casussen met bekende trefwoorden terugvinden. Wij bij Achmea zien Facts! als ons volwassen geworden kindje. Maar dat neemt niet weg dat De Bruijn alle eer krijgt die hij verdient.'' Hoe flexibel en ruim inzetbaar Facts! is bewijst Van Doorn aan de hand van een voorbeeld.,,wij gebruiken het programma ook voor onze bevindingen op het gebied van pre-employmentscreening. Om te kijken of een sollicitant in het verleden bij een ander bedrijf voor problemen gezorgd heeft.'' Maar dat is volgens Van Doorn niet de belangrijkste reden om als verzekeraar of bankier Facts! aan te schaffen.,,je kunt simpelweg niet zonder zo'n programma. Als je Preventie en Veiligheid serieus neemt, dan heb je collectief geheugen nodig. Anders kun je niet zien waar alle inspanningen naar toe gaan. Kwalitatief en kwantitatief helpt Facts! enorm. Het geeft op alle terreinen inzicht en de gebruikers kunnen altijd terugblikken.'' 4

5 een aanspreekpunt in huis voor alle zaken die met privacy te maken hebben. Vervolgens moeten alle verwerkingen met persoonsgegevens geïnventariseerd worden. Volgens de wet dienen de begrippen,,verwerkingen'' en,,persoonsgegevens'' ruim geïnterpreteerd te worden. Ook gegevens die betrekking hebben op een object kunnen onder omstandigheden persoonsgegevens worden, wanneer zij informatie bevatten die aanwijzen in welke maatschappelijke positie personen verkeren. Bijvoorbeeld bij kentekens van auto's, bij éénpersoonsbedrijven of vennootschappen onder firma. Bij,,verwerkingen'' gaat het bij de nieuwe wet meer dan alleen om de registratie van persoonsgegevens. Ook de verzameling en vernietiging ervan, vallen daar onder. Het printen van gegevens, het versturen van gegevens via of fax, het schrijven van een zakelijke brief op een computer met de gegevens van een persoon en het verwerken van gegevens via internet vallen onder deze definitie. Ook moeten gebruikers van Facts! letten op geïnventariseerde verwerkingen die een voorafgaand onderzoek (aangevraagd bij het College) nodig hebben. Denk daarbij aan persoonsgegevens die een bijzonder risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Het moge duidelijk zijn dat gebruikers van Facts! intern op de hoogte moeten zijn van eventuele aansprakelijkheid en mogelijke sancties mocht er niet aan voorafgaande stappen voldaan zijn. Facts! als collectief geheugen Dan uiteindelijk was het woord aan de ontwerper van het incidentenregistratieprogramma Facts!. Marco de Bruijn gaf via een life presentatie uitleg over de toepassingsmogelijkheden van het computerprogramma.,,ik vind het bijzonder dat de verzekerings- en bankwereld in zo groten getale aanwezig is en niet alleen een zakelijke maar ook een persoonlijke betrokkenheid toont.'' De Bruijn liet zien hoe makkelijk het kan zijn een incident met alle bijbehorende gegevens terug te vinden.,,het doel van Facts! is het creëren van een electronische kaartenbak voor incidenten, die toegankelijk en geschikt is voor verschillende afdelingen. Het is voor maatschap- Ingezonden mededeling Maak uw Facts! gegevens visueel in Analyst's Notebook Analyst's Notebook is het softwarepakket waarmee u complexe informatie met betrekking tot (verzekerings-) fraude onderzoekt, in beeld brengt en analyseert. Analyst's Notebook biedt verschillende visualisatie- en analysetechnieken, die u assisteren bij het analyseren van de incidenten en dossiers die in Facts! opgeslagen zijn. Door deze incidenten en dossiers visueel weer te geven, worden onderlinge relaties en verbanden in één oogopslag duidelijk en complexe zaken inzichtelijk. De Analyst's Notebook-schema's kunt u zowel handmatig als automatisch (door middel van het importeren van de Facts! gegevens) maken. Daarnaast is het tevens mogelijk een directe koppeling tussen Analyst's Notebook en Facts! tot stand te brengen. Op deze manier kunt u Facts! met behulp van de rechtermuis-knop direct bevragen vanuit Analyst's Notebook. De gegevens die in Facts! opgeslagen zijn worden dan automatisch weergegeven in een schema. U hoeft de gegevens uit uw database dus niet meer te exporteren om deze vervolgens te importeren in Analyst's Notebook. Door deze directe koppeling kunt u zeer flexibel met uw informatie omgaan. Wilt u meer weten over Analyst's Notebook dan kunt u contact opnemen met Nicole Campen van DataExpert ( ) of kijk voor meer info op onze internetsite 5

6 pijen essentieel dat er een collectief geheugen ontstaat. Risicovolle namen moeten in de organisatie bekend worden en bekend blijven onafhankelijk van individuele medewerkers.'' De feitelijke gebeurtenis, betrokken personen en beschadigde of verloren objecten, de personen en bedrijven die een incident behandelen kunnen in het programma vastgelegd worden. De behandelstappen en agendapunten moeten worden bewaard in een logboek en algemene notities komen in vrije tekst of externe documenten terecht. Daar biedt Facts! alle ruimte voor. De gebruiker kan naar eigen individuele wensen en behoeften de rubrieken invullen. Maar het vastleggen van incidenten is niet het belangrijkste, het terugvinden van fraudezaken is de hoofdmoot. Facts! kent daarom een unieke zoekmethode, waarbij met één zoekactie in alle rubrieken op soms wel honderdduizenden trefwoorden gezocht wordt. Flexibel De gegevensinvoer van Facts! verloopt bijzonder flexibel. Uiteraard kunnen er allerlei dossier- en klantnummers ingevoerd worden, maar bij het zoeken naar een incident kan de gebruiker zelfs zoeken naar willekeurige kenmerken zoals haarkleur, hobby's of bijvoorbeeld het beroep van de verdachte! Ook de goederen die bij een incident beschadigd of verloren raken kunnen worden vastgelegd. Ook kan men zoeken op de namen van,,bewerkers'' en,,coördinatoren''. Facts! kent een onderdeel waarin de financiële gevolgen van een incident verwerkt zijn. Alle gebeurtenissen en handelingen ten aanzien van een incident worden in een logboek opgeschreven. Dat kan naar eigen inzicht ingevuld worden. Het vastleggen van de gegevens moet goed en zorgvuldig gebeuren, zodat niet alleen de eigen afdeling maar ook de bedrijfstak er baat bij heeft. Facts! kent op dit moment twee sjablonen voor meldingen aan derden: Verzekeringsfraude moet worden gemeld aan het Fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars. Fraude met hypotheken wordt centraal bijgehouden door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). Wanneer de incidentgegevens in Facts! zijn ingevoerd kan met één druk op de knop voor de genoemde instanties meldingsformulieren worden opgemaakt, bewerkt en afgedrukt. Facts! is geprogrammeerd in Delphi en is geschikt voor alle Windows PC's. Het gebruik van het incidentenregistratieprogramma is gebaseerd op een abonnementensysteem. De jaarlijks vergoeding is afhankelijk van bedrijfsgrootte (personeelsomvang) of premie-inkomen per maatschappij. Voor concerns is een concern-abonnement mogelijk. De middag werd afgesloten met een hapje en drankje en menige positieve opwinding was onder de aanwezigen te bespeuren. Het is duidelijk dat Facts! zich staande zal weten te houden in de praktijk. Veel aanwezigen kijken nu reeds uit naar de volgende Facts!-bijeenkomst. 6

7 Zorg om Zorgfraude Een interview met Louis Rijnders, fraudecoördinator bij Zorgverzekeraar Geové - RZG te Groningen Door wie is Facts! ontworpen? Marco de Bruijn, de ontwerper van Facts!, is opgegroeid in het familiebedrijf,,de Bruijn's Bureaux voor het Verzekeringswezen'', de bakermat van bekende uitgaven zoals,,het Vademecum voor het Verzekeringswezen'', het verzekeringsweekblad VVP, het,,compendium der Assurantietussenpersonen'' etc. Na enkele jaren bij Philips als consultant optische documentautomatisering gewerkt te hebben, trad hij in 1991 als hoofd van het Bureau Informatievoorziening in dienst bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Rotterdam. Vanaf 1996 stond hij aan de wieg van de meeste toepassingen van FISH, het Fraude- en Informatie Systeem Holland. De bekendste daarvan is FISH Extract, een systeem voor risicobeoordeling bij acceptatie en schadebehandeling, dat inmiddels met groot succes door vele verzekeringsmaatschappijen gebruikt wordt. Wie is Louis Rijnders en wat zijn uw werkzaamheden binnen uw organisatie? Vanaf 1 september 2001 ben ik bij de afdeling Juridisch Zaken van Geové RZG te Groningen begonnen als coördinator Speciale Zaken (fraudecoördinator). Doel van mijn werkzaamheden is onder meer het zoveel mogelijk terugdringen van onterechte (schade) betalingen en in algemene zin gesproken het beperken van risico's door fraudegevoelige punten in beeld te brengen (signaleren, bestrijden en voorkomen). Op welke manier gebruikt u Facts! in uw organisatie? Wij zijn voornemens om het incidentenprogramma Facts! in ons netwerk te implementeren om op deze wijze,,organisatiebreed'' inzicht te krijgen in alle ins en outs van de incidenten. Om operationeel tot een sectorgerichte/preventieve aanpak te kunnen komen, is een moderne centrale registratie binnen de organisatie van essentieel belang! Wat zijn de sterke punten van Facts! en wat zou er nog verbeterd kunnen worden? Een heel sterk punt is de snelheid waarmee de gebruiker via trefwoorden het onderhavige incident in Facts! kan opzoeken als ook de detailgegevens van het betreffende incident. Naast deze gegevens, de relevante gegevens zoals (financiële) overzichten en rapportages. Wat zijn uw ideeën over het gebruik van incidentenregistraties bij zorgverzekeraars in het algemeen? Mijn waarneming is dat zorgverzekeraars, ieder op hun eigen wijze zo goed als mogelijk registraties van incidenten al dan niet digitaal binnen hun organisatie vastleggen dan wel opslaan. Om tot één universeel systeem te komen, is het transparant vastleggen van incidenten hierbij van groot belang. Wat kan een programma als Facts! bijdragen aan de uniformiteit in vastlegging en gegevensuitwisseling? Niet alleen de eigen organisatie is gebaat bij een gestructureerde vastlegging van relevante incidentengegevens; wil men binnen de sector Zorg het fenomeen fraude op grote schaal terugdringen dan dienen de incidenten - als er sprake is dat deze een bedreiging voor de organisatie vormen of hebben gevormd (zwaarwegend belang) - gemeld te worden aan de hiervoor bevoegde externe instanties. Welke boodschap zou u de lezers van dit artikel mee willen geven? De aanpak van fraude in de zorgsector staat relatief gezien nog in de kinderschoenen. De zorgverzekeringssector loopt binnen de verzekeringswereld achter ten opzichte van andere sectoren (schade/leven). Om tot een,,volwassen'' sectorgerichte aanpak te kunnen komen is een transparant moderne,,incidentenregistratie'' voor elke zorgverzekeraar een must. Facts! is een waardevol en welkom instrument om (fraude) incidenten op een gestructureerde,,bij de tijd manier'' vast te leggen. 7

8 Veel Gestelde Vragen Waarom is Facts! ook zo geschikt voor bijvoorbeeld Zorg en Hypotheken? Facts! is gebaseerd op het gebruik van tabellen. Zowel de inhoud van,,dropdown lijsten als alle scherm-omschrijvingen kunnen naar behoefte worden aangepast. Een gebruiker werkt met het programma in de vaktaal (jargon) die hij/zij gewend is. Door gebruik te maken van profielen kunnen meerdere disciplines met één databank werken, terwijl de gebruikers alleen hun eigen tabelwaarden zien. Moet ik Facts! op iedere werkplek apart installeren? Nee hoor. U kunt het Facts!-programma naar een server kopiëren en daarna vanaf iedere gewenste werkplek met uitsluitend een snelkoppeling starten. Facts! maakt géén gebruik van zogenoemde DLL-bestanden of instellingen op de werkplek. Bij heel oude Windows versies moet soms een extra programma (MDAC) worden geïnstalleerd. Ik wil Facts! wel eens uitproberen. Kan dat? Het is mogelijk om een volledig werkende evaluatie-versie van Facts! te bestellen (10 i). Hiermee kunt u twee maanden lang alle mogelijkheden uitproberen. Kan ik met Facts! ook een politieaangifte verzorgen? Ja. De standaardtekst voor de (politie) aangifte van fraudezaken is op dit moment onderwerp van overleg. Voor Facts! is de oude aangiftetekst nog steeds beschikbaar. De methode om de aangifte op te stellen is in Facts! inmiddels zo aangepast dat nieuwe aangiftesjablonen zonder programma-aanpassing kunnen worden toegevoegd. Ook geheel,,eigen'' sjablonen kunnen aldus worden ontworpen. Een versie van Facts! met de aangifte-optie is op aanvraag beschikbaar bij de leverancier. Als ik Facts! ga gebruiken moet ik dan al mijn oude incidenten opnieuw intoetsen? In de meeste gevallen zijn gegevens uit bestaande registraties en spreadsheets in Facts! te importeren. Voor CRIME is een standaard importprogramma beschikbaar. Voor andere gegevensbronnen kan worden bezien of automatische import of,,knippen en plakken de beste oplossing is. Ik wil de Facts!-gegevens ook in een andere applicatie gebruiken, is dat mogelijk? U kunt (periodiek) met Access 2000 gegevens uit de Facts!-databank selecteren en exporteren naar een ander bestand. Dit nieuwe bestand kunt u vervolgens vanuit de andere applicatie (bijvoorbeeld een acceptatie-programma) benaderen. Een andere optie is om met standaard database-technieken rechtstreeks aan de Facts!-databank te koppelen. Het is ook zeker denkbaar om te Facts! gegevens te benaderen en te analyseren vanuit risico-analyse tools. Ik wil mijn eigen rapportages maken, hoe gaat dat? De databank achter Facts! is MsAccess Voor standaard gebruik heeft u Access niet nodig. Met rapportageprogramma s (waaronder natuurlijk Access 2000 zelf) kunt u echter wel aan de Facts! databank koppelen en uw eigen queries en rapportages maken. Wat is de relatie tussen Facts! en FISH / ABZ? Facts! is in eerste instantie bij Informatikum / ABZ ontwikkeld. In 2001 zijn de rechten en verplichtingen overgegaan op Krammer Software B.V. (van Marco de Bruijn) dat geheel onafhankelijk is van ABZ. Met ABZ is afgesproken dat bestanden met Speciale Meldingen (zoals Vertrouwelijke Mededelingen en EVI) ten behoeve van FISH vanuit Facts! kunnen worden gegenereerd zodat gebruikers de gegevens slechts één maal behoeven in te voeren. Wie bepaalt de verdere ontwikkeling van Facts!? De verdere ontwikkeling van Facts! zal geschieden in nauw overleg met de gebruikers. U wordt nadrukkelijk uitgenodigd uw wensen en verlangens in te brengen. Voor meer vragen en informatie: Krammer Software B.V. Krammer TZ Pijnacker tel. (015) ; fax (015) Colofon Facts! Feiten is een uitgave van Krammer Software B.V. Redactie Marco J. de Bruijn Aan deze uitgave werkten mee Verslag en interviews: Patrick Leemans Foto s: Creative Images Tekst & Fotografie Verspreiding Facts! Feiten wordt gratis toegezonden aan Verzekeringsmaatschappijen, Zorgverzekeraars, Hypotheekverstrekkers, Banken en belangstellenden in Nederland. Redactiesecretariaat Krammer Software B.V. Krammer TZ Pijnacker Telefoon: (015) Fax: (015) Het overnemen van (delen van) teksten is toegestaan mits de bron wordt vermeld. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het redactiesecretariaat. 8

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT PROFIEL PROFIEL PARTNERS De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 03 - september 2014 ICTRecht in de praktijk Bitcoins: de gevolgen van decentralisatie Hoe om te gaan met ethische hackers? Checklist software op maat Wat speelt er bij Interconnect? Internetrechtspraak

Nadere informatie

Hospitality in een digitaal tijdperk

Hospitality in een digitaal tijdperk 1 HOSPITALITY IN EEN DIGITAAL TIJDPERK Hospitality in een digitaal tijdperk Onze visie op facility management Service Management Simplified INHOUDSOPGAVE 04 PRODUCTEN- EN DIENSTENCATALOGUS, DE ETALAGE

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld 1 jaar Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Najaar 2011 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Paul Vonk nieuw

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf Tiede Boersma Groepscode BAU 10.4 Examennummer BAU10.5.10 Februari 2013 (v4) Voorwoord In het land der blinden is éénoog koning, zo begon ik enige jaren geleden onze jaarlijkse nieuwsbrief voor ondernemers

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie