Marktintroductie Facts! trekt crème de la crème van verzekerings- en bankwereld naar Bodegraven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktintroductie Facts! trekt crème de la crème van verzekerings- en bankwereld naar Bodegraven"

Transcriptie

1 nieuwsbrief nummer 1 - mei 2002 Facts! Hèt programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers Marktintroductie Facts! trekt crème de la crème van verzekerings- en bankwereld naar Bodegraven Van de redactie In de Vogelenzang-zaal van het AC Restaurant te Bodegraven werd op dinsdag 9 april het incidentenregistratieprogramma Facts! gepresenteerd. Secretaris Preventie en Criminaliteitsbeheersing van het Verbond van Verzekeraars Lex Westerman, directeur van Achmea Preventie en Veiligheid Henry Wietzema Menkhorst, privacyautoriteit Jan Holvast, Serviceline Manager bij ABZ Gert Dazler en de ontwerper van Facts! Marco de Bruijn vertelden over hèt programma voor de registratie van incidenten en dossiers. Aan bod kwamen de geschiedenis van het programma, het belang voor de gebruikers en voor de markt en natuurlijk de practische toepassingsmogelijkheden. Zo'n honderd prominenten uit het verzekerings- en bankwezen luisterden twee uur aandachtig naar de uitleg over het systeem dat fraude en andere incidenten bij verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars, hypotheekverstrekkers en banken moet vastleggen, inzichtelijk maken, onderling uitwisselbaar moet maken en daardoor moet helpen de schade door fraude en andere incidenten te verminderen. Per jaar worden er bij een beetje organisatie al gauw honderden of duizenden,,incidenten'' geconstateerd en behandeld. Deze worden in dossiers verwerkt, maar het inzicht in incidenten door interne en externe partijen is niet eenvoudig en vaak zelfs onmogelijk. Terwijl het voor collega's uit het eigen bedrijf (of dezelfde bedrijfstak) van groot belang kan zijn om de gegevens van een incident in te zien. Dit scheelt veel papierwerk, spoort eventuele verdachten of soortgelijke voorvallen op en brengt,,slachtoffers'' (de getroffen bedrijven in dit geval) met elkaar in contact. Een computerprogramma dat hieraan bijdraagt is daarom zeer gewild. De Het is al weer zo n twee jaar geleden dat een aantal fraudecoördinatoren mij vroeg of ik als aanvulling op FISH (toen nog bij Informatikum) een programma kon ontwerpen voor de registratie van fraudes en andere incidenten. Wel dat programma is er nu. In eerste aanzet ontwikkeld bij Informatikum, meegegaan naar ABZ en inmiddels ingebracht in een eigen bedrijf. Het heeft heel wat uurtjes, dagen (inclusief nachten) en weken gekost, maar dan heb je ook wat: Facts! Ik ben verrast en verheugd door de vele enthousiaste aanmoedigingen en ondersteuning die ik van zóvelen in de verzekeringsmarkt heb mogen ontvangen. Mede door de inbreng van de pionier-gebruikers is Facts! een programma vóór, maar ook vàn de markt geworden. Ongetwijfeld zal Facts! nog een hele ontwikkeling doormaken. Uw inbreng met wensen, ideeën en suggesties is daarbij heel belangrijk. U kunt er op rekenen dat ik me blijf inzetten dat Facts!, nog meer dan het nu al is, het onmisbare gereedschap van alle fraudebestrijders wordt. Marco J. de Bruijn 1

2 concerns Achmea, Delta Lloyd en Interpolis hebben in 2001 aan Informatikum (inmiddels opgegaan in ABZ) gevraagd een universeel inzetbaar incidentenregistratieprogramma te ontwikkelen dat geschikt is voor de fraudeafdelingen bij verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars, banken, hypotheekverstrekkers en zelfs bij preventieafdelingen, personeelszaken, ICT enz. Facts!, ontworpen door Marco de Bruijn, is wat dat betreft dé oplossing. Het was Marco de Bruijn ook die de gasten dinsdag 9 april welkom heette in de Vogelenzang-zaal van het AC Restaurant te Bodegraven. Vanaf uur kwamen de eerste geïnteresseerden binnen in volle verwachting van wat aan hen gepresenteerd zou worden. Alle aanwezigen kregen bij binnenkomst een infopakket en een kopje koffie en mochten vrijwillig op de foto voor het plakboek. In de keurig aangeklede ruimte konden de genodigden plaatsnemen voor de spreektafels waarachter Westerman, Wietzema Menkhorst, Holvast, Dazler en De Bruijn hun opwachting maakten. Om stipt uur kon de marktintroductie beginnen. Van FISH hits tot Facts! Dagvoorzitter Gert Dazler heette iedereen welkom en stelde de sprekers voor. Gert Dazler memoreerde de totstandkoming van Facts!,,Het programma is een voortvloeisel uit de werkzaamheden van FISH, maar het initiatief om Facts! te ontwikkelen is genomen door Centraal Beheer Achmea, Interpolis en Delta Lloyd. Deze verzekeringsmaatschappijen hebben hun kennis en ervaring, opgedaan bij eigen ontworpen incidentenprogramma's (genaamd AIR, Achmea Incidenten Registratie, en CRIME, Centrale Registratie Incidenten Meldingen), ingebracht en hebben tevens deelgenomen aan uitgebreide testtrajecten van Facts!. Informatikum wilde dat het beste uit deze twee werd samengevoegd tot één universeel bruikbaar programma. De al bestaande incidentenregistraties zijn inmiddels overgezet naar Facts! of zullen in de nabije toekomst overgeheveld worden.'' Facts! is inmiddels geheel onafhankelijk van ABZ in een,,eigen'' B.V. (Krammer Software) ondergebracht. Gegevensuitwisseling tussen banken en verzekeraars Vervolgens nam Lex Westerman, secretaris Preventie en Criminaliteitsbeheersing van het Verbond van Verzekeraars, het woord. Hij vertelde over het belang van een goede frauderegistratie.,,het is duidelijk dat het verzekerings- en bankwezen niet ongevoelig is voor fraude. Jaren heeft de bestrijding ervan geen hoge prioriteit gehad, maar nu moeten we wel. De premiedruk neemt door de incidenten toe, het geeft een negatief imago aan onze bedrijfstak en het algemeen belang is in het geding. Interne maatregelen tegen fraude en onderlinge uitwisseling van ervaringen met incidenten zijn daarom uitermate belangrijk.'' Westerman legde ook uit voor wie het van belang is dat Facts! werd ontworpen. Incidentenregister Verzekeraars (nieuw),,natuurlijk voor onszelf. Zo leren we onze zwakke klanten kennen en op welke manier ze gefraudeerd hebben of dat probeerden te doen. Maar het is ook nuttig voor de bedrijfstak. Facts! zorgt voor beschikbaarheid van alle geregistreerde fraudegevallen.daardoor ontstaat er een reservoir van uitwisselbare informatie voor geïnteresseerde verzekeraars en bankiers. Ook de samenleving heeft baat bij de aanpak van fraude. Fraude verhoogt immers de premiedruk en dat is maatschappelijk onaanvaardbaar.'' Westerman voorziet ook de gevolgen van het gebruik van Facts!.,,Er zullen betere fraudestatistieken ontstaan. Op dit moment bestaat vijf procent van de kosten uit de gevolgen van incidenten! En deze cijfers lijken nog bescheiden. Goede registratie moet bewijzen dat we wel degelijk een probleem hebben. Bovendien zullen de Public Relations veranderen. We moeten laten zien dat we het aanpakken en gaan investeren in de realisatie van fraudebestrijding. Uiteraard moet het ook begroot gaan worden. Als laatste kan ik melden dat we in de toekomst professioneler met het Openbaar Ministerie om kunnen gaan. Het Fraudemeldpunt (FuO) in Zutphen en het speciale rechercheteam in Deventer staan al voor ons klaar.'' Koppeling van Systemen Voor de duidelijkheid; incidentenregistratie bij banken en verzekeraars bestaat al langer dan vandaag. Men kent in het verzekeringswezen de Interne Bankenregisters (intern) I V I EVI EVA BKR 2

3 Verwijzings Index (IVI) en Externe Verwijzings Index (EVI). Bestanden over incidenten die in zowel de organisatie als de gehele bedrijfstak uitgewisseld worden om fraude op te sporen, te vergelijken en uiteindelijk stop te zetten. Het bankwezen kent op die manier EVA en BKR. Verzekeraars en bankiers kunnen binnenkort bij elkaar in de databanken speuren en op zoek gaan naar het desbetreffende incident, waarmee het orgaan te maken heeft. Overigens zullen in de toekomst voor beide branches de termen IVR - Intern Incidenten Register en EVR - Extern Incidenten Register gebruikt gaan worden. Wat nieuw is en Facts! bijzonder maakt is de inzetbaarheid in deze beide werelden. Achmea: van AIR naar Facts! Als tweede sprak Henry Wietzema Menkhorst, directeur van Achmea Preventie en Veiligheid, de honderd belangstellenden toe. Hij prees eerst de aanwezigheid in de zaal.,,wat hier vandaag bijeengekomen is bewijst dat de complete deskundigheid uit de verzekerings- en bankwereld uitgelopen is om meer over Facts! te weten te komen. Dat getuigt van interesse, vakmanschap en zorg om aan de toename van fraude in de bedrijfstakken een halt toe te roepen.'' De directeur ging in op de bredere registratie van incidenten.,,het loopt uiteen van dubieuze brandschade, hacken (computerkraken), frauderende tussenpersonen tot een hedendaagse graai uit de kas door het eigen personeel. Gericht op het concern-groepsbelang werd in 2000 het programma AIR door Achmea gelanceerd. We kenden de nodige strubbelingen in het begin, maar het werkte wel. Facts! is veel breder. Dat programma is geschikt voor elk incident, het is een flexibel systeem en Achmea gebruikt het al. Onze conclusie is dat het goed is. Facts! maakt fraudezaken doorzichtig en zorgt er voor dat zelfs banken kunnen gaan rapporteren. Facts! legt de incidenten gestructureerd vast, geeft zicht op bedreigingen en risico's en maakt ons bewust van wat er speelt. Een goed stuk gereedschap is het halve werk.'' Interpolis scoort met Facts! Ton Haen is Hoofd Fraudebestrijding bij Interpolis en coördineert binnen het concern het fraudebeleid. Daarnaast heeft hij de leiding over het operationeel onderzoek en is hij belast met de implementatie van FISH en Facts!. Haen is enorm betrokken geweest bij de ontwikkeling van het incidentenregistratieprogramma.,,samen met Anne van Doorn stond ik aan de wieg van Facts!. Een jaar of tien geleden begonnen wij bij Interpolis al met een soort registratieprogramma en daarna zijn we met Delta Lloyd en Achmea software als CRIME en AIR gaan verfijnen en bewerken tot wat nu Facts! is. Ik ben dus een ontwikkelaar vanaf het eerste uur.'' Binnen Interpolis wordt Facts! op twee manieren gebruikt.,,als eerste bij verzekeringsfraude, maar ook binnen het concern zelf. Bijvoorbeeld aangaande de beveiliging van het gebouw of personeelszaken. Het programma is zo breed en flexibel, dat we zelfs in geval van een bedrijfsongeval of een inbraak onregelmatigheden kunnen opsporen. Dankzij Facts! hebben we een meetmethode voor incidenten in de ruimste zin van het woord.'' En groot voordeel van het programma is volgens Haen dat iedere gebruiker zijn of haar eigen rubrieken en profielen kan aanmaken naar de wensen van de organisatie.,,een ander voordeel is dat Facts! losgekoppeld is van de database. Daardoor geeft het niets als het programma plotseling vernieuwd wordt of als er onderhoud aan gepleegd moet worden.'' Toch kan er nog het één en ander veranderd worden volgens Haen.,,De layout mag beter, zo mag het scherm bijvoorbeeld groter. Ook mogen de managementrapportages in niveau stijgen. Een grote doorbraak voor Facts! zou zijn, als het programma zelfs kan gaan zoeken op basis van hit en nul-hit. Dat wil zeggen dat iedereen die de database doorzoekt eigenlijk op één scherm een naam in zou moeten kunnen toetsen, waarna het programma aangeeft de persoon wel te kennen (hit) of niet (nul-hit). Bij een hit zou er meteen contact opgenomen kunnen worden met de fraudecoördinator. Dat zou Facts! nog sneller maken dan het al werkt.'' De overgang van eigen incidentenregistratieprogramma's naar Facts! verliep bij Interpolis vlekkeloos, volgens Ton Haen.,,De doorlooptijd was wel wat lang (15 uur voor dossiers) maar de conversie was uiteindelijk voortreffelijk.'' Haen kent zelfs al voorbeelden uit de praktijk waarmee Facts! haar waarde voor de verzekeraar bewees.,,we kregen de opdracht om een bepaalde brand te onderzoeken en wat denk je? Het adres in kwestie was een aantal jaren geleden al in opspraak geraakt, omdat er destijds een hennepkwekerij zat. Facts! wees ons daarop. Daarnaast konden we de politie een keer van dienst zijn, nadat zij enkele gestolen computers had gevonden. Met enkel het serienummer als trefwoord te gebruiken, vonden wij de rechtmatige eigenaar.'' Mede daarom is volgens Haen Facts! onmisbaar.,,fraudebestrijding staat en valt met het vastleggen en registreren van incidenten. Een groot en goed programma als Facts! is onontbeerlijk voor iedereen die het ondertekende Fraudeprotocol van 1998 serieus neemt en de problemen dankzij fraude onderkent. Facts! is het belangrijkste wapen en een goed stuk gereedschap in de strijd tegen fraude.'' 3

4 Mag dat wel? Dr. Jan Holvast van Holvast en Partner Privacy Advies- en Onderzoeksbureau uit Landsmeer sneed daarna een zeer gevoelig onderwerp aan. Facts! is namelijk wel een programma waarmee persoonlijke gegevens van klanten vastgelegd worden. De vraag is in hoeverre dat toegestaan is en wat de Wet Bescherming Persoonsgegevens daarover te zeggen heeft. Holvast wilde in eerste instantie de angst van veel mensen wegnemen.,,sinds de invoering van deze nieuwe wet in 2000 denkt men, dat er niets meer mag. Dat klopt niet, want in sommige gevallen mag er zelfs meer dan voorheen. Maar alleen als de registratie van persoonlijke gegevens in alle openheid en zorgvuldigheid geschiedt, het juiste doel bereikt wordt en meer in algemene zin vastgelegd is wat je doet.'' Facts! is namelijk niet alleen een programma dat ingeschakeld kan worden als er zich een incident heeft voorgedaan. Ook eerder, bij een bepaald onderbuikgevoel of een redelijk vermoeden van schuld aan fraude, kan de gebruiker de dossiers van klanten registreren en vergelijken met eerdere gevallen. In hoeverre wordt dan het privacyrecht van de burger geschonden? Holvast heeft voor geïnteresseerden een stappenplan en checklist opgesteld om op de juiste manier met de persoonlijke gegevens van klanten om te springen. Als eerste raadt hij aan de voor- en nadelen om een eigen privacyfunctionaris aan te stellen goed af te wegen. De nieuwe wet staat toe dat bedrijven een eigen functionaris voor de gegevensbescherming inschakelen, die bepaalde taken van het College Bescherming Persoonsgegevens (belast met het toezicht op de naleving van de wet) overneemt. Daarmee heeft een bedrijf Incidenten bij Achmea Facts! in de praktijk volgens Anne van Doorn Naast Coördinator Criminaliteitsbeheersing van Achmea bij de afdeling Preventie en Veiligheid vervult Anne van Doorn parttime de taak als manager van de fraudeafdeling van Centraal Beheer (Risicobeheer). Hij kiest voor deze combinatie om een soort levende brug te vormen tussen beleid en praktijk. Het is een unieke taak, waarin hij pleit voor de preventie, detectie en repressie van fraude. Achmea en dus ook van Van Doorn liggen aan de oorsprong van Facts!:,,Als verzekeraars hebben wij in 1998 het Fraudeprotocol ondertekend, waarin we binnen de bedrijfstak besloten elkaar op de hoogte te houden van fraudezaken. Het belangrijkste instrument hiervoor ontbrak echter nog: een incidentenregister. In 2000 hebben wij bij Risicobeheer met het computerprogramma AIR daar de basis voor gelegd. Het programma liep goed, maar het was niet de bedoeling dat een fraudeafdeling als softwareleverancier zou gaan fungeren. Daarom zochten wij naar een softwareonderneming als partner en via allerlei kanalen zijn we uiteindelijk bij ABZ en Marco de Bruijn beland. Wij gaven de voorzet, maar lieten de kans door iemand anders afmaken.'' Van Doorn onderschrijft het belang van een universeel bruikbaar incidentenregistratieprogramma in de verzekerings- en bankwereld.,,bij Achmea Preventie en Veiligheid hebben we behoefte aan zicht op zo veel mogelijk incidenten. Waar andere verzekeraars Facts! misschien nu nog alleen gebruiken voor externe criminaliteit, passen wij bij Achmea het ook al toe bij bijvoorbeeld personeelszaken, ICT en Facilitair bedrijf. Het hebben van een collectief geheugen is ontzettend belangrijk.'' Van Doorn legt uit dat alle werkmaatschappijen van Achmea (Achmea Business Units, ABU's) binnenkort werken met Facts!. Iedere afdeling heeft van tevoren bepaald wat en op welke manier de incidenten vastgelegd worden. Op die manier volgt er ieder maand een rapportage.,,we zijn nu op de hoogte van alle tendensen op fraudegebied. Voorheen hadden we alleen ons korte termijngeheugen als hulpstuk en leken we voor wat incidentengeheugen betreft wel dement. Facts! is ons collectief geheugen geworden.'' De Coördinator kan het programma absoluut aanraden.,,de sterke punten van Facts! zijn onder andere dat de incidenten gestructureerd vastgelegd worden en oproepbaar zijn. Bovendien scheelt het administratief veel werk, omdat je niet te maken hebt met veel losse papieren, dossiers en in te dienen formulieren. Het zoekprogramma is ook uniek. Je kunt bijvoorbeeld een krantenknipsel bij de vrije tekst invoeren en daarmee alle casussen met bekende trefwoorden terugvinden. Wij bij Achmea zien Facts! als ons volwassen geworden kindje. Maar dat neemt niet weg dat De Bruijn alle eer krijgt die hij verdient.'' Hoe flexibel en ruim inzetbaar Facts! is bewijst Van Doorn aan de hand van een voorbeeld.,,wij gebruiken het programma ook voor onze bevindingen op het gebied van pre-employmentscreening. Om te kijken of een sollicitant in het verleden bij een ander bedrijf voor problemen gezorgd heeft.'' Maar dat is volgens Van Doorn niet de belangrijkste reden om als verzekeraar of bankier Facts! aan te schaffen.,,je kunt simpelweg niet zonder zo'n programma. Als je Preventie en Veiligheid serieus neemt, dan heb je collectief geheugen nodig. Anders kun je niet zien waar alle inspanningen naar toe gaan. Kwalitatief en kwantitatief helpt Facts! enorm. Het geeft op alle terreinen inzicht en de gebruikers kunnen altijd terugblikken.'' 4

5 een aanspreekpunt in huis voor alle zaken die met privacy te maken hebben. Vervolgens moeten alle verwerkingen met persoonsgegevens geïnventariseerd worden. Volgens de wet dienen de begrippen,,verwerkingen'' en,,persoonsgegevens'' ruim geïnterpreteerd te worden. Ook gegevens die betrekking hebben op een object kunnen onder omstandigheden persoonsgegevens worden, wanneer zij informatie bevatten die aanwijzen in welke maatschappelijke positie personen verkeren. Bijvoorbeeld bij kentekens van auto's, bij éénpersoonsbedrijven of vennootschappen onder firma. Bij,,verwerkingen'' gaat het bij de nieuwe wet meer dan alleen om de registratie van persoonsgegevens. Ook de verzameling en vernietiging ervan, vallen daar onder. Het printen van gegevens, het versturen van gegevens via of fax, het schrijven van een zakelijke brief op een computer met de gegevens van een persoon en het verwerken van gegevens via internet vallen onder deze definitie. Ook moeten gebruikers van Facts! letten op geïnventariseerde verwerkingen die een voorafgaand onderzoek (aangevraagd bij het College) nodig hebben. Denk daarbij aan persoonsgegevens die een bijzonder risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Het moge duidelijk zijn dat gebruikers van Facts! intern op de hoogte moeten zijn van eventuele aansprakelijkheid en mogelijke sancties mocht er niet aan voorafgaande stappen voldaan zijn. Facts! als collectief geheugen Dan uiteindelijk was het woord aan de ontwerper van het incidentenregistratieprogramma Facts!. Marco de Bruijn gaf via een life presentatie uitleg over de toepassingsmogelijkheden van het computerprogramma.,,ik vind het bijzonder dat de verzekerings- en bankwereld in zo groten getale aanwezig is en niet alleen een zakelijke maar ook een persoonlijke betrokkenheid toont.'' De Bruijn liet zien hoe makkelijk het kan zijn een incident met alle bijbehorende gegevens terug te vinden.,,het doel van Facts! is het creëren van een electronische kaartenbak voor incidenten, die toegankelijk en geschikt is voor verschillende afdelingen. Het is voor maatschap- Ingezonden mededeling Maak uw Facts! gegevens visueel in Analyst's Notebook Analyst's Notebook is het softwarepakket waarmee u complexe informatie met betrekking tot (verzekerings-) fraude onderzoekt, in beeld brengt en analyseert. Analyst's Notebook biedt verschillende visualisatie- en analysetechnieken, die u assisteren bij het analyseren van de incidenten en dossiers die in Facts! opgeslagen zijn. Door deze incidenten en dossiers visueel weer te geven, worden onderlinge relaties en verbanden in één oogopslag duidelijk en complexe zaken inzichtelijk. De Analyst's Notebook-schema's kunt u zowel handmatig als automatisch (door middel van het importeren van de Facts! gegevens) maken. Daarnaast is het tevens mogelijk een directe koppeling tussen Analyst's Notebook en Facts! tot stand te brengen. Op deze manier kunt u Facts! met behulp van de rechtermuis-knop direct bevragen vanuit Analyst's Notebook. De gegevens die in Facts! opgeslagen zijn worden dan automatisch weergegeven in een schema. U hoeft de gegevens uit uw database dus niet meer te exporteren om deze vervolgens te importeren in Analyst's Notebook. Door deze directe koppeling kunt u zeer flexibel met uw informatie omgaan. Wilt u meer weten over Analyst's Notebook dan kunt u contact opnemen met Nicole Campen van DataExpert ( ) of kijk voor meer info op onze internetsite 5

6 pijen essentieel dat er een collectief geheugen ontstaat. Risicovolle namen moeten in de organisatie bekend worden en bekend blijven onafhankelijk van individuele medewerkers.'' De feitelijke gebeurtenis, betrokken personen en beschadigde of verloren objecten, de personen en bedrijven die een incident behandelen kunnen in het programma vastgelegd worden. De behandelstappen en agendapunten moeten worden bewaard in een logboek en algemene notities komen in vrije tekst of externe documenten terecht. Daar biedt Facts! alle ruimte voor. De gebruiker kan naar eigen individuele wensen en behoeften de rubrieken invullen. Maar het vastleggen van incidenten is niet het belangrijkste, het terugvinden van fraudezaken is de hoofdmoot. Facts! kent daarom een unieke zoekmethode, waarbij met één zoekactie in alle rubrieken op soms wel honderdduizenden trefwoorden gezocht wordt. Flexibel De gegevensinvoer van Facts! verloopt bijzonder flexibel. Uiteraard kunnen er allerlei dossier- en klantnummers ingevoerd worden, maar bij het zoeken naar een incident kan de gebruiker zelfs zoeken naar willekeurige kenmerken zoals haarkleur, hobby's of bijvoorbeeld het beroep van de verdachte! Ook de goederen die bij een incident beschadigd of verloren raken kunnen worden vastgelegd. Ook kan men zoeken op de namen van,,bewerkers'' en,,coördinatoren''. Facts! kent een onderdeel waarin de financiële gevolgen van een incident verwerkt zijn. Alle gebeurtenissen en handelingen ten aanzien van een incident worden in een logboek opgeschreven. Dat kan naar eigen inzicht ingevuld worden. Het vastleggen van de gegevens moet goed en zorgvuldig gebeuren, zodat niet alleen de eigen afdeling maar ook de bedrijfstak er baat bij heeft. Facts! kent op dit moment twee sjablonen voor meldingen aan derden: Verzekeringsfraude moet worden gemeld aan het Fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars. Fraude met hypotheken wordt centraal bijgehouden door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). Wanneer de incidentgegevens in Facts! zijn ingevoerd kan met één druk op de knop voor de genoemde instanties meldingsformulieren worden opgemaakt, bewerkt en afgedrukt. Facts! is geprogrammeerd in Delphi en is geschikt voor alle Windows PC's. Het gebruik van het incidentenregistratieprogramma is gebaseerd op een abonnementensysteem. De jaarlijks vergoeding is afhankelijk van bedrijfsgrootte (personeelsomvang) of premie-inkomen per maatschappij. Voor concerns is een concern-abonnement mogelijk. De middag werd afgesloten met een hapje en drankje en menige positieve opwinding was onder de aanwezigen te bespeuren. Het is duidelijk dat Facts! zich staande zal weten te houden in de praktijk. Veel aanwezigen kijken nu reeds uit naar de volgende Facts!-bijeenkomst. 6

7 Zorg om Zorgfraude Een interview met Louis Rijnders, fraudecoördinator bij Zorgverzekeraar Geové - RZG te Groningen Door wie is Facts! ontworpen? Marco de Bruijn, de ontwerper van Facts!, is opgegroeid in het familiebedrijf,,de Bruijn's Bureaux voor het Verzekeringswezen'', de bakermat van bekende uitgaven zoals,,het Vademecum voor het Verzekeringswezen'', het verzekeringsweekblad VVP, het,,compendium der Assurantietussenpersonen'' etc. Na enkele jaren bij Philips als consultant optische documentautomatisering gewerkt te hebben, trad hij in 1991 als hoofd van het Bureau Informatievoorziening in dienst bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Rotterdam. Vanaf 1996 stond hij aan de wieg van de meeste toepassingen van FISH, het Fraude- en Informatie Systeem Holland. De bekendste daarvan is FISH Extract, een systeem voor risicobeoordeling bij acceptatie en schadebehandeling, dat inmiddels met groot succes door vele verzekeringsmaatschappijen gebruikt wordt. Wie is Louis Rijnders en wat zijn uw werkzaamheden binnen uw organisatie? Vanaf 1 september 2001 ben ik bij de afdeling Juridisch Zaken van Geové RZG te Groningen begonnen als coördinator Speciale Zaken (fraudecoördinator). Doel van mijn werkzaamheden is onder meer het zoveel mogelijk terugdringen van onterechte (schade) betalingen en in algemene zin gesproken het beperken van risico's door fraudegevoelige punten in beeld te brengen (signaleren, bestrijden en voorkomen). Op welke manier gebruikt u Facts! in uw organisatie? Wij zijn voornemens om het incidentenprogramma Facts! in ons netwerk te implementeren om op deze wijze,,organisatiebreed'' inzicht te krijgen in alle ins en outs van de incidenten. Om operationeel tot een sectorgerichte/preventieve aanpak te kunnen komen, is een moderne centrale registratie binnen de organisatie van essentieel belang! Wat zijn de sterke punten van Facts! en wat zou er nog verbeterd kunnen worden? Een heel sterk punt is de snelheid waarmee de gebruiker via trefwoorden het onderhavige incident in Facts! kan opzoeken als ook de detailgegevens van het betreffende incident. Naast deze gegevens, de relevante gegevens zoals (financiële) overzichten en rapportages. Wat zijn uw ideeën over het gebruik van incidentenregistraties bij zorgverzekeraars in het algemeen? Mijn waarneming is dat zorgverzekeraars, ieder op hun eigen wijze zo goed als mogelijk registraties van incidenten al dan niet digitaal binnen hun organisatie vastleggen dan wel opslaan. Om tot één universeel systeem te komen, is het transparant vastleggen van incidenten hierbij van groot belang. Wat kan een programma als Facts! bijdragen aan de uniformiteit in vastlegging en gegevensuitwisseling? Niet alleen de eigen organisatie is gebaat bij een gestructureerde vastlegging van relevante incidentengegevens; wil men binnen de sector Zorg het fenomeen fraude op grote schaal terugdringen dan dienen de incidenten - als er sprake is dat deze een bedreiging voor de organisatie vormen of hebben gevormd (zwaarwegend belang) - gemeld te worden aan de hiervoor bevoegde externe instanties. Welke boodschap zou u de lezers van dit artikel mee willen geven? De aanpak van fraude in de zorgsector staat relatief gezien nog in de kinderschoenen. De zorgverzekeringssector loopt binnen de verzekeringswereld achter ten opzichte van andere sectoren (schade/leven). Om tot een,,volwassen'' sectorgerichte aanpak te kunnen komen is een transparant moderne,,incidentenregistratie'' voor elke zorgverzekeraar een must. Facts! is een waardevol en welkom instrument om (fraude) incidenten op een gestructureerde,,bij de tijd manier'' vast te leggen. 7

8 Veel Gestelde Vragen Waarom is Facts! ook zo geschikt voor bijvoorbeeld Zorg en Hypotheken? Facts! is gebaseerd op het gebruik van tabellen. Zowel de inhoud van,,dropdown lijsten als alle scherm-omschrijvingen kunnen naar behoefte worden aangepast. Een gebruiker werkt met het programma in de vaktaal (jargon) die hij/zij gewend is. Door gebruik te maken van profielen kunnen meerdere disciplines met één databank werken, terwijl de gebruikers alleen hun eigen tabelwaarden zien. Moet ik Facts! op iedere werkplek apart installeren? Nee hoor. U kunt het Facts!-programma naar een server kopiëren en daarna vanaf iedere gewenste werkplek met uitsluitend een snelkoppeling starten. Facts! maakt géén gebruik van zogenoemde DLL-bestanden of instellingen op de werkplek. Bij heel oude Windows versies moet soms een extra programma (MDAC) worden geïnstalleerd. Ik wil Facts! wel eens uitproberen. Kan dat? Het is mogelijk om een volledig werkende evaluatie-versie van Facts! te bestellen (10 i). Hiermee kunt u twee maanden lang alle mogelijkheden uitproberen. Kan ik met Facts! ook een politieaangifte verzorgen? Ja. De standaardtekst voor de (politie) aangifte van fraudezaken is op dit moment onderwerp van overleg. Voor Facts! is de oude aangiftetekst nog steeds beschikbaar. De methode om de aangifte op te stellen is in Facts! inmiddels zo aangepast dat nieuwe aangiftesjablonen zonder programma-aanpassing kunnen worden toegevoegd. Ook geheel,,eigen'' sjablonen kunnen aldus worden ontworpen. Een versie van Facts! met de aangifte-optie is op aanvraag beschikbaar bij de leverancier. Als ik Facts! ga gebruiken moet ik dan al mijn oude incidenten opnieuw intoetsen? In de meeste gevallen zijn gegevens uit bestaande registraties en spreadsheets in Facts! te importeren. Voor CRIME is een standaard importprogramma beschikbaar. Voor andere gegevensbronnen kan worden bezien of automatische import of,,knippen en plakken de beste oplossing is. Ik wil de Facts!-gegevens ook in een andere applicatie gebruiken, is dat mogelijk? U kunt (periodiek) met Access 2000 gegevens uit de Facts!-databank selecteren en exporteren naar een ander bestand. Dit nieuwe bestand kunt u vervolgens vanuit de andere applicatie (bijvoorbeeld een acceptatie-programma) benaderen. Een andere optie is om met standaard database-technieken rechtstreeks aan de Facts!-databank te koppelen. Het is ook zeker denkbaar om te Facts! gegevens te benaderen en te analyseren vanuit risico-analyse tools. Ik wil mijn eigen rapportages maken, hoe gaat dat? De databank achter Facts! is MsAccess Voor standaard gebruik heeft u Access niet nodig. Met rapportageprogramma s (waaronder natuurlijk Access 2000 zelf) kunt u echter wel aan de Facts! databank koppelen en uw eigen queries en rapportages maken. Wat is de relatie tussen Facts! en FISH / ABZ? Facts! is in eerste instantie bij Informatikum / ABZ ontwikkeld. In 2001 zijn de rechten en verplichtingen overgegaan op Krammer Software B.V. (van Marco de Bruijn) dat geheel onafhankelijk is van ABZ. Met ABZ is afgesproken dat bestanden met Speciale Meldingen (zoals Vertrouwelijke Mededelingen en EVI) ten behoeve van FISH vanuit Facts! kunnen worden gegenereerd zodat gebruikers de gegevens slechts één maal behoeven in te voeren. Wie bepaalt de verdere ontwikkeling van Facts!? De verdere ontwikkeling van Facts! zal geschieden in nauw overleg met de gebruikers. U wordt nadrukkelijk uitgenodigd uw wensen en verlangens in te brengen. Voor meer vragen en informatie: Krammer Software B.V. Krammer TZ Pijnacker tel. (015) ; fax (015) Colofon Facts! Feiten is een uitgave van Krammer Software B.V. Redactie Marco J. de Bruijn Aan deze uitgave werkten mee Verslag en interviews: Patrick Leemans Foto s: Creative Images Tekst & Fotografie Verspreiding Facts! Feiten wordt gratis toegezonden aan Verzekeringsmaatschappijen, Zorgverzekeraars, Hypotheekverstrekkers, Banken en belangstellenden in Nederland. Redactiesecretariaat Krammer Software B.V. Krammer TZ Pijnacker Telefoon: (015) Fax: (015) Het overnemen van (delen van) teksten is toegestaan mits de bron wordt vermeld. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het redactiesecretariaat. 8

6.10 Tabblad Formulieren

6.10 Tabblad Formulieren 6.10 Tabblad Formulieren De gegevens van de in Facts! geregistreerde dossiers zullen dikwijls ook aan betrokken partijen moeten worden gezonden. Facts! kent enkele voorgedefinieerde meldings-formulieren.

Nadere informatie

25 Maatschappijen nemen deel aan de eerste Facts! Gebruikersbijeenkomst

25 Maatschappijen nemen deel aan de eerste Facts! Gebruikersbijeenkomst nieuwsbrief nummer 2 - november 2002 Facts! Hèt programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers 25 Maatschappijen nemen deel aan de eerste Facts! Gebruikersbijeenkomst Zes maanden na de marktintroductie

Nadere informatie

Facts! Hét programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers

Facts! Hét programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers nieuwsbrief nummer 8 - januari 2011 Facts! Hét programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers De vijfde Krammer Marktdag wederom een succes Traditiegetrouw wordt de Krammer Marktdag georganiseerd

Nadere informatie

ibridge/andk the analyst s connection

ibridge/andk the analyst s connection ibridge/andk the analyst s connection ibridge / ANDK Uiteraard weet ú als criminaliteitsanalist als geen ander dat u met behulp van de Analyst s Notebook software analyseschema s handmatig kunt opbouwen

Nadere informatie

11.2 Het CHF Contactorgaan Hypothecair Financiers

11.2 Het CHF Contactorgaan Hypothecair Financiers 11.2 Het CHF Contactorgaan Hypothecair Financiers Veel hypotheek-fraudes worden gemeld aan het CHF Het Contactorgaan Hypothecair Financiers. Vanuit Facts! kan het CHF - meldingsformulier A automatisch

Nadere informatie

Van niets tot Facts!

Van niets tot Facts! nieuwsbrief nummer 3 - april 2003 Facts! Hèt programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers Verzekeraars van A tot Z gebruiken Facts! Van de redactie Het aantal gebruikers van Facts! groeit gestaag.

Nadere informatie

Programma. Nieuw Verzekeringsrecht Algemeen Van verzwijging naar informatieplicht. Fraudepreventie en bestrijding Algemeen Rechtsbijstand

Programma. Nieuw Verzekeringsrecht Algemeen Van verzwijging naar informatieplicht. Fraudepreventie en bestrijding Algemeen Rechtsbijstand Programma Nieuw Verzekeringsrecht Algemeen Van verzwijging naar informatieplicht Fraudepreventie en bestrijding Algemeen Rechtsbijstand Anne-Luut Dijkstra Hoofd Speciale Zaken VDAB 12-02-2008 Nieuw Verzekeringsrecht

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

11.1 Het Fraudeloket Verbond van Verzekeraars en het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland

11.1 Het Fraudeloket Verbond van Verzekeraars en het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland 11.1 Het Fraudeloket Verbond van Verzekeraars en het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland Veel dossiers worden gemeld aan het Fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

11.3 Sjabloon met variabelen

11.3 Sjabloon met variabelen 11.3 Sjabloon met variabelen Een voorbeeld van een sjabloon met variabelen is de politie-aangifte. Vanuit Facts! kan de aangifte aan politie volgens het voorbeeld van het Verbond van Verzekeraars automatisch

Nadere informatie

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Analyst s Workstation. the analytical collection

Analyst s Workstation. the analytical collection Analyst s Workstation the analytical collection Analyst s Workstation Analyst s Workstation is de softwareoplossing voor het verzamelen, opslaan, onderzoeken en analyseren van onderzoeksgegevens. U brengt

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Privacy Statement Obvion

Privacy Statement Obvion Privacy Statement Obvion Versie oktober 2016 Privacy Statement Obvion Obvion N.V., hierna verder te noemen Obvion, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK

Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK Bescherming en registratie Persoons/patiëntengegevens bij de stichting Sint Maartenskliniek waaronder RD&E, het Sport Medisch Centrum en ICARA, SMK Research BV Opgesteld door: O.G.M. Mensink Nouws C. Kranen

Nadere informatie

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Wat is cybercrime?... 3 Internetfraude... 3 Voorschotfraude... 3 Identiteitsfraude... 3 Omschrijving van computercriminaliteit...

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden. BUSINESS CASE Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden. Waar Partners is een allround financieel dienstverlener, gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht.

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Facts! 4.0 the next generation

Facts! 4.0 the next generation 01 Facts! 4.0 the next generation Deze presentatie bevat een samenvatting van de marktintroductie van Facts! 4.0 zoals Krammer die in oktober 2014 aan de markt heeft gepresenteerd. 02 Versnel en optimaliseer

Nadere informatie

i2 TextChart text visualized

i2 TextChart text visualized i2 TextChart text visualized i2 TextChart i2 TextChart is een krachtige tool waarmee u ongestructureerde tekstbestanden eenvoudig kunt structureren en de informatie hierin kunt visualiseren. Uw gegevens

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

02-12-2011. Nieuwe standaard conversies beschikbaar van ANVA en CCS. Mailing/etiketten maken rechtstreeks vanuit Pro, geen Microsoft Word meer nodig

02-12-2011. Nieuwe standaard conversies beschikbaar van ANVA en CCS. Mailing/etiketten maken rechtstreeks vanuit Pro, geen Microsoft Word meer nodig Pagina 1 van 5 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: Verzonden: donderdag 01 december 2011 23:59 Onderwerp: Online Pro Update 2011.0.0.89: Mailing

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft.

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft. myevent EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT EVENT MANAGEMENT SOFTWARE Registratie van vrijwilligers, gasten, pers, artiesten inclusief uitgifte module. POLSBAND-DB Zelf

Nadere informatie

Stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) E: info@koornetwerk.nl I: www.koornetwerk.nl 1 januari 2018 A: Bartókstraat 4 6661 AT Elst The Netherlands Stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

U kunt ook gebruik maken van diverse standaard code-groepen voor de diverse tabellen. De te kiezen tabellen zijn afhankelijk van taal en jargon.

U kunt ook gebruik maken van diverse standaard code-groepen voor de diverse tabellen. De te kiezen tabellen zijn afhankelijk van taal en jargon. 12.5 Menu-item Tabellen De beschikbaarheid van de verschillende opties is afhankelijk van de aan de gebruiker toegekende rechten. Over het algemeen zullen alleen gebruikers met beheerrechten werkzaamheden

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

HANDLEIDING TITEL. Voor OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK. het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013

HANDLEIDING TITEL. Voor OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK. het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013 TITEL HANDLEIDING Voor het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013 INHOUDSOPGAVE 1 MOGELIJKHEDEN 1 2 INLOGGEN 1 3 ALGEMENE LEGENDA 1 4 STAPPENPLAN: OFFERTE AANVRAGEN 2 5 OPNIEUW OPENSTELLEN AAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 333 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 november 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010 Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs Laurens van Graafeiland 20-10-2010 1 Toegevoegde waarde Marktkennis Kennis van (eind)klanten Vergelijking met concurrenten Kennis over assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

1. Is de standaard duidelijk over de werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd.? Zo nee, graag toelichten waarom niet.

1. Is de standaard duidelijk over de werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd.? Zo nee, graag toelichten waarom niet. Reactie op Consultatiedocument Standaard 4400N Met belangstelling heb ik kennis genomen van het consultatiedocument Standaard 4400N. Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op dit document.

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ:

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ: AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP Kwaliteit Per 1 september 2001 is de Wet Persoonsregistraties vervangen door de Wet Bescherming

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

ZN: Net om zorgfraudeurs wordt fijnmaziger

ZN: Net om zorgfraudeurs wordt fijnmaziger Krammer Software Nummer 9 December 2011 Facts! Hét programma voor de registratie van incidenten en dossiers. ZN: Net om zorgfraudeurs wordt fijnmaziger Het voorkomen en opsporen van fraude is vooral een

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK DE BASISPRINCIPES VAN VOORBEREIDING OP RISICO'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK DE BASISPRINCIPES VAN VOORBEREIDING OP RISICO'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK DE BASISPRINCIPES VAN VOORBEREIDING OP RISICO'S 1 INLEIDING EEN BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR HET OPZETTEN, UITVOEREN

Nadere informatie

Inhoudsopgave van deze FAQ

Inhoudsopgave van deze FAQ Inhoudsopgave van deze FAQ Vraag 1:...2 Ik kan mijn registratie codes niet invoeren...2 Het programma start niet meer op...2 Ik krijg en melding bij het opstarten: U heeft de applicatie langer dan 42 dagen

Nadere informatie

Schade-aangifte Evenementen

Schade-aangifte Evenementen Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade-afhandeling Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen

Zaken Zekerplan. Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zaken doen zonder zorgen Zaken Zekerplan Zakendoen zonder zorgen Tijdens het zakendoen neemt u risico s. Het Zaken Zekerplan helpt u deze risico s onder controle te krijgen. U stelt zelf

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Aangifte van schade Werkmaterieel

Aangifte van schade Werkmaterieel AEGON Schadeverzekering N.V. Afdeling Transportverzekering Postbus 6, 2501 AC Den Haag Tel. (070) 344 32 10, Fax (070) 322 27 77 Aangifte van schade Werkmaterieel Reeds (tel) gemeld ja nee, d.d. gesproken

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

Managementinfo en rapportage:

Managementinfo en rapportage: Managementinfo en rapportage: ASB Security BV heeft diverse mogelijkheden met betrekking tot managementinfo en rapportage. Naast de standaard faciliteiten die SIMS II biedt zijn er een aantal add on s

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur enkoninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag www.facebook.com/minbzk

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer C 03.2.39

Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer C 03.2.39 Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer C 03.2.39 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer. In deze voorwaarden staan alle afspraken over betalingsverkeer tussen u en de bank. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Privacyreglement (VVZ).docx

Privacyreglement (VVZ).docx Privacyreglement (VVZ).docx inhoudsopgave toelichting reglement oplegger... 1 toelichting formulier... 2 1. Titel... 2 oplegger 1. Status vast te stellen Versie 1.0 Printdatum 14 augustus 2014 2. Documenteigenaar

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Informatieboekje financien bij GastVrij voor gastouders

Informatieboekje financien bij GastVrij voor gastouders Informatieboekje financien bij GastVrij voor gastouders Lieve Gastouder, Opvang bieden is fantastisch. Je doet je werk met plezier en krijgt knuffels van je gastkinderen en complimenten van de ouders.

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Database Manager AmbraSoft

Database Manager AmbraSoft Database Manager AmbraSoft Een praktische gebruikershandleiding Schoolpakket 1213 Database Manager AmbraSoft De Database Manager maakt deel uit van Schoolpakket 1213. Copyright AmbraSoft 2012 Database

Nadere informatie

Aangifte van schade werkmaterieel

Aangifte van schade werkmaterieel Aangifte van schade werkmaterieel AEGON Werkmaterieel op Maat Al (telefonisch) gemeld _ Nee _ Ja, d.d. - - gesproken met schadenr. 1. Verzekeringnemer bedrijf _ volgens inschrijving Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Handleiding. Meldingen module. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding.

Handleiding. Meldingen module. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Handleiding Meldingen module Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Overzicht van de mogelijkheden... 2 1.1

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Datum 21 juni 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over (transport)criminaliteit, en gestolen mobiele telefoons in het bijzonder

Datum 21 juni 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over (transport)criminaliteit, en gestolen mobiele telefoons in het bijzonder 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Handleiding Snel aan de slag

Handleiding Snel aan de slag Handleiding Snel aan de slag Copyright Solutionsite BV 2007-11-29 1 of 16 Inhoudsopgaven. Indeling hoofdscherm... 3 Verschillende processen (invalshoeken)... 5 Het onderhoudscherm... 10 Snel zoeken en

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

Plan van Aanpak Fraude in de Zorg 2006 2008

Plan van Aanpak Fraude in de Zorg 2006 2008 Plan van Aanpak Fraude in de Zorg 2006 2008 Zorgverzekeraars Nederland November 2006 Inleiding Zorgverzekeraars groeien in hun activiteiten om fraude te bestrijden. Dit is zichtbaar aan de door zorgverzekeraars

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Hulp voor achterblijvers van vermiste personen

Hulp voor achterblijvers van vermiste personen Pauzemonument in Utrecht Hulp voor achterblijvers van vermiste personen In deze folder vindt u praktische tips en leest u wat u kunt regelen als achterblijver van een vermiste. Slachtofferhulp Nederland

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn voor Windows V1.2.4 d.d. 1 November 2003 pagina 1 Inleiding Na vele jaren te hebben gewerkt met Poeltuyn voor Dos wordt nu met trots ons nieuwe Poeltuyn

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Woongarantverzekering

Schadeaangifteformulier Woongarantverzekering Schadeaangifteformulier Woongarantverzekering Met dit formulier meldt u schade op uw Woongarantverzekering. Heeft u vragen als u dit formulier invult? Bel dan Even Apeldoorn via (055) 579 8250. 1. Uw gegevens

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Project Uitkomsten Dementiezorg MAART 2015. Beste Lezer,

Nieuwsbrief. Project Uitkomsten Dementiezorg MAART 2015. Beste Lezer, Nieuwsbrief Project Uitkomsten Dementiezorg MAART 2015 INDEX Beste Lezer, 1e Rapportageformat ontwikkeld!...2 Subjectief Beleefde gezondheid; een trapje omhoog op de ladder?...3 Wist u dat...4 Het verhaal

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie