Facts! Hét programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Facts! Hét programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers"

Transcriptie

1 nieuwsbrief nummer 8 - januari 2011 Facts! Hét programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers De vijfde Krammer Marktdag wederom een succes Traditiegetrouw wordt de Krammer Marktdag georganiseerd in het Tulip Inn hotel in Bodegraven. Ook deze keer was de opkomt groot. Op 17 november 2010 kwamen meer dan 100 personen luisteren naar de ontwikkelingen bij Facts! en de Ringen. Dagvoorzitter Gert Dazler opende om uur de bijeenkomst en heette iedereen welkom. Zoals gewoonlijk organiseert Krammer periodiek bijeenkomsten als zij nieuwe zaken wil presenteren. Daarnaast vindt Krammer het een goede zaak dat fraude-coördinatoren en medewerkers met daaraan gerelateerde functies met elkaar van gedachten wisselen onder het genot van een drankje en hapje. Van de redactie Zoals trouwe lezers weten verschijnt deze nieuwsbrief op momenten dat er weer van alles te melden is. Bij de Krammer Marktdag in november zijn al diverse nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van Facts! aangekondigd en toegelicht. U kunt dat in deze nieuwsbrief nog eens op uw gemak nalezen. De hoofdreden om op 17 november bijeen te komen was het feit dat in de nieuwste versie van Facts! de aanbevelingen vanuit het boekje 'Belangenafweging bij Externe Registraties' van het Verbond van Verzekeraars zijn opgenomen. Het boekwerkje is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en geeft een handreiking tot een belangenafweging bij de uitvoering van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Mede-opstellers van het boekje zijn Reint Kasteleijn en Ton Haen, die beide een presentatie verzorgden. Krammer heeft aan het bestuur van de Stichting CIS gevraagd aan welke voorwaarden zij moet voldoen om CIS gegevens via de Ring te mogen verspreiden. Hiertoe is door het CIS-bestuur een certificatie-document opgesteld, welke door Krammer is ingevuld. (Inmiddels heeft het CIS bestuur besloten dat deelnemers die gebruik maken van de VerzekeringsRing hun informatie binnen de regelgeving van Stichting CIS uitwisselen.) Op het operationele vlak zijn er enkele wijzigingen te melden. Per 1 januari 2011 is Gerwin Marskamp (voorheen Achmea) begonnen als consultant bij Krammer. Mijn compagnon Gert Dazler heeft aangegeven dat hij zich wat meer wil richten op andere activiteiten (Gert is onder andere wethouder in de gemeente Boskoop) en heeft zijn aandelen in de Krammer BV s aan mij overgedragen. Gert blijft voor Krammer actief als adviseur en ambassadeur op het contactuele vlak. De implementatie van Facts! versie 3.30 bij de eerste gebruikers brengt veel werk met zich mee. Daarnaast worden zowel Facts! als de Ringen ook in andere bedrijfstakken meer en meer gebruikt, zoals voor het Waarschuwingsregister Logistieke Sector en - met ingang van deze maand - bij de registratie en bestrijding van acquisitiefraude. Voor Krammer betekent dit een voortzetting van de groei. Het blijft genieten... Marco J. de Bruijn Facts! en Ringen 8 - januari

2 De Ringen... Alvorens op het hoofddoel van de middag in te gaan gaf Gert Dazler aan dat de (Verzekerings)Ring inmiddels voor meerdere toepassingen gebruikt wordt. Voor het raadplegen van Speciale Meldingen is de VerzekeringsRing al enige tijd beschikbaar. Meer dan honderd verzekeraars gebruiken de VerzekeringsRing. Recent is ook de BedrijvenRing operationeel geworden. De BedrijvenRing is met name bedoeld om snel een risicoinschatting te maken voor MKB verzekeringen. Door (minimaal) de naam van het bedrijf en de postcode met huisnummer op te geven wordt razendsnel een analyse gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar het bedrijf, de daaraan gerelateerde bedrijven en de bestuurders tot wel vijf stappen diep. Met behulp van deze gegevens wordt bepaald wat de creditscore van het bedrijf (bedrijven) is en of de bestuurder als speciale melding voorkomt. Het resultaat van een bevraging is hit / no-hit. Bij een hit wordt tevens aangegeven waarom een hit is gegenereerd. Uiteraard kan de gebruiker via kennisregels aangeven op basis van welke criteria een hit gegenereerd moet worden. Voor de analyse wordt gebruikt gemaakt van extract bestand van Graydon dat is gebaseerd op het bestand van de Kamers van Koophandel. In geval van een hit kan bij Graydon nadere detailinformatie opgevraagd worden. Krammer is gaarne bereid een presentatie te verzorgen en daarbij uit te gaan van een aantal praktijksituaties. Een nieuwe toepassing betreft de TussenpersonenRing. Deze Ring betreft een uitbreiding van de BedrijvenRing waarbij ook gegevens van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) worden betrokken. Dit betreft zowel het bestand met financiële dienstverleners als de door de AFM opgelegde boetes en lasten onder dwangsom. Ook in andere branches is de Ring operationeel, zoals voor een waarschuwingsregister voor de logistieke sector en een waarschuwingsregister gericht op acquisitie-fraude. INFORM is een in Duitsland gesitueerd automatiseringsbedrijf dat zich richt op het door middel van decision making intelligence optimaliseren van bedrijfsprocessen. INFORM staat voor Institute for Operations Research and Management. Het bedrijf is in 1969 opgericht en sinds 1985 is de omzet jaarlijks met meer dan 22% gestegen. Het betreft een financieel onafhankelijk bedrijf met hoofdkantoor in Aken. INFORM is met name actief in West Europa en de Verenigde Staten. INFORM ontwikkelt IT-Systemen waarbij door middel van decision-making intelligence bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd via de methodes Operations Research en Fuzzy Logic. De Risk en Fraude divisie is 1 van de 5 divisies binnen INFORM en telt een 50-tal mensen. INFORM is in 2008 in Nederland gestart en heeft thans twee grote banken als klant waar RiskShield draait als preventiedetectietool voor internet- en betaalfraude. In Nederland willen zij ook een dominante speler worden inzake verzekeringsfraude en claims proces optimalisatie. Hierbij zoeken ze integratie met lokale marktleiders zoals Krammer Bert Verelst is Business Development Manager van de Risk & Fraud afdeling van INFORM. met Facts!. Als slagzin gebruikte Bert Verelst: Insurance fraud, the crime you pay for. In Duitsland draait 40 % van de autoverzekeraars RiskShield. INFORM richt zich op Claims Proces 2 Facts! en Ringen 8 - januari 2011

3 Fraud Prevention System Web Service Weather data Demographical Information Gerwin Marskamp External Database / Lists FACTS VerzekeringsRing FISH Trigger Services Reports SMS Banken Gestart in 2008 in NL Top 2 grote banken in NL Internet Fraude Multi-channel fraude Verzekeraars Detectie van frauduleuze claims Optimalisatie van het claims management Meer dan 25 verzekeraars in Centraal Europa en de VS (motor, property, household) > 40% van de Duitse autoverzekeringsmarkt NL markt benadering De dominante speler worden in NL Integratie met lokale marktleiders zoals Facts! Instellen overeenkomstig specifieke NL markttrends b.v. application scoring Hefboomeffect expertise in de NL markt Optimalisatie middels het product Risk- Shield, een software programma waarmee een hogere klanttevredenheid wordt bereikt met lagere kosten en minder fraude door enerzijds de correcte claims zo snel en goedkoop mogelijk af te handelen en anderzijds de frauduleuze claims aan de oppervlakte te krijgen. Technisch wordt hierbij gebruik gemaakt van Fuzzy Logic, dynamische patroonherkenning en het gebruik van diverse lijsten. Fuzzy Logic laat toe om bezwarende en onbelastende factoren in rekening te brengen en te integrereren met in- en externe bronnen zoals Facts! en de VerzekeringsRing. Het programma is zowel te gebruiken voor een call center, back office als door een fraude expert. RiskShield is in het bijzonder gericht op de schade- en zorgverzekeringen bij zowel acceptatie als schade-afhandeling. Implementatie van RiskShield is relatief eenvoudig. RiskShield volgt de bestaande workflow en heeft geen aanvullende informatie nodig. De impact op het proces is zeer beperkt en in een zo vroeg mogelijk stadium wordt een signaal afgegeven. INFORM meent goede mogelijkheden te zien in de verdere samenwerking met Krammer. Er is een goede technologische en persoonlijke fit, zonder competitieve overlap. Met ingang van 1 januari 2011 treedt Gerwin Marskamp in dienst bij Krammer als consultant. Bij veel mensen in de zaal is Gerwin een goede bekende. Tien jaar geleden startte Gerwin als fraude-coördinator bij Centraal Beheer en groeide uiteindelijk naar de rol van senior consultant criminaliteitsbeheersing vanuit Achmea Holding. Gerwin werkte met veel plezier bij Achmea, maar heeft bij Krammer een nieuwe uitdaging gevonden. Hij blijft ook bij Krammer actief om met zijn kennis en ervaring een positieve bijdrage te leveren aan fraudepreventie en fraudebestrijding voor de verzekeringsbranche. Bovendien ziet hij via Krammer mogelijkheden om nieuwe ideeën en inzichten uit te werken en operationeel te maken. Met een spontaan applaus liet de zaal zien dat Gerwin Marskamp een graag geziene persoon is. facts.nl telefoon Facts! en Ringen 8 - januari

4 Ton Haen is actief met de praktijk van het maatregelenbeleid en de werkwijze van Interpolis Achmea. Ton Haen is Integrity Officer bij Interpolis en heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van FISH en Holmes. Zo is Ton Haen de bedenker geweest van de naam FISH (Fraude en Informatie Systeem Holland). Er moet aan vier criteria worden voldaan voordat een externe melding mag plaatsvinden: 1. Er moet sprake zijn van aantoonbare fraude; 2. Deze moet voldoende ernstig zijn; Niet alleen schade, maar ook: Acceptatie Interne incidenten 3. De omvang van het belang moet groot genoeg zijn om een externe melding te rechtvaardigen; 4. De duur van de melding (max 8 jaar) moet passen bij die fraude. Daarbij moet, volgens het boekje,,belangenafweging bij externe registraties het vier-ogen-principe worden toegepast. Bij de weging van de omstandigheden kan iedere maatschappij eigen punten toekennen. Als het aantal punten boven een bepaalde waarde komt, dan is een EVR melding in principe gerechtvaardigd. Bij Interpolis wordt gebruik gemaakt van het Programma voor Intake en Totale Schade-afwikkeling. Hierin worden de schadegegevens opgenomen. Een onderdeel van dit programma beheert de zogenaamde STOP-informatie ingeval van een fraude-indicatie. Dit schadesysteem produceert met een druk op de knop door de schadebehandelaar de relevante gegevens die daarna volautomatisch worden overgebracht naar Facts!. Binnen Facts! wordt gebruik gemaakt van een Proportionaliteitsmatrix. Een Beleidscommissie Relatiebeheer past daar het vier-ogen principe toe bij het nemen van maatregelen na gebleken fraude. De testervaringen bij Interpolis zijn positief verlopen. Toch ziet Ton Haen enkele punten tot verbetering. Zo moet de checklist met criteria worden uitgebreid van alleen schade naar Acceptatie en Interne incidenten. Bovendien heeft hij behoefte aan eigen criteria en andere wegingen, bijvoorbeeld gericht op afwijkende termijnen. Al deze wensen zijn in de nieuwe versie van Facts! aanwezig. De invoering van het vier-ogen principe heeft gevolgen voor het proces van afhandeling. De fraudespecialist vult de checklist in Facts! in en via Facts! komt een voorstel tot maatregelen. Via de Beleidscommissie Relatiebeheer vindt een verschuiving plaats van multidisciplinair overleg naar goedkeuring door een medewerker. Het betreft een nieuw proces dat vraagt om gewenning en tijd. 4 Facts! en Ringen 8 - januari 2011

5 Reint Kasteleijn, hoofd veiligheidszaken van UVIT is één van de stuwende krachten achter de nieuwe versie van Facts! waarin het vier-ogen-principe is opgenomen. UVIT bestaat uit de werkmaatschappijen Univé, VGZ, IZA en Trias. De afdeling veiligheidszaken is als stafdienst gevestigd in Arnhem. In Assen bevindt zich het Bureau Interne Zaken (BIZ) en het team Speciale Zaken Schade, de Fraudecoördinatie Stichting Univé Rechtshulp en in Eindhoven het team Speciale Zaken Zorg. Het Facts!-BPS (BedrijfsProcessen- Systeem) is voor UVIT een gebeurtenissenadministratie die wordt gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Onder een gebeurtenis verstaat UVIT alle situaties die de aandacht behoeven van Veiligheidszaken en niet - of nog niet - het predicaat incident kunnen krijgen. En incident is een gebeurtenis die als gevolg heeft of zou kunnen hebben dat de belangen, integriteit of veiligheid van de cliënten of medewerkers van UVIT of de financiële sector als geheel in het geding zijn. In de dagelijkse praktijk van UVIT betekent dit dat Facts! wordt gebruikt als bedrijfsprocessensysteem binnen Veiligheidszaken. Hierbinnen worden alle incidenten bijgehouden die - op enig moment - dienen als basis voor IVR en EVR meldingen. Hierbij wordt rekening gehouden met proportionaliteit en subsidiariteit, mede door het vier-ogen principe. Via Facts! worden ook managementrapportages aangemaakt. Jaarlijks vindt door de interne accountantsdienst van UVIT een toets plaats op het juiste gebruik van het systeem. Reint Kastelein geeft aan enthousiast te zijn over de nieuwe versie van Facts! dat automatisch een suggestie geeft e nemen maatregelen gebaseerd op de uitgangspunten van het Deltaplan. In de nieuwe versie van Facts! kan ook de scheiding tussen gebeurtenissen en incidenten worden vastgelegd zoals noodzakelijk binnen de nieuwe aanmelding van deze verwerkingen bij het College bescherming persoonsgegevens. Facts! en Ringen 8 - januari

6 Belangenafweging bij externe registraties Het boekje,,belangenafweging bij Externe Registraties van het Verbond van Verzekeraars bevat een handreiking om een nieuwe werkwijze toe te passen bij het nemen van maatregelen tegen betrokkenen. Bij de oorspronkelijke opzet van Facts! is uitgegaan van een Incidentenregistratieprogramma. Inmiddels heeft Facts! zich ontwikkeld richting een dossierregistratieprogramma waarin zowel gebeurtenissen als incidenten worden opgenomen. Een gebeurtenis of incident is (technisch gezien) niet anders dan een fase in de behandeling van een dossier. Een waarschuwing, IVR, melding aan het Fraudeloket, opzegging verzekering, relatie-royement, aangifte politie of een Externe Verwijzing zijn maatregelen als onderdeel van de dossierbehandeling. melding gebeurtenis De verschillende fasen van de behandeling van een dossier en de eventuele te nemen maatregelen lopen parallel. van toepassing kunnen zijn. Deze situaties of vaststellingen worden in dit verband criteria genoemd (zie de afbeelding op de volgende pagina). Aan ieder criterium wordt door de maatschappij een,,waarde toegekend in de vorm van een aantal punten. Deze kunnen worden opgeteld en leiden aldus tot een totaal aantal punten. Bij iedere eventueel te nemen maatregel behoort een onder- en een bovengrens van het aantal punten. Indien het aantal behaalde punten binnen deze grenzen incident historie ligt zal Facts! de bijbehorende maatregel adviseren. Er kunnen ook meerdere maatregelen tegelijkertijd worden geadviseerd. De technische uitwerking hiervan in Facts! 3.30 gaat via het (nieuwe) tabblad Checklist. De checklist bevat alle criteria zoals hiervoor beschreven. Zoals in het boekje verwoord dient er een gerechtvaardigde overtuiging van fraude aanwezig te zijn, een vermoeden van fraude is daartoe niet voldoende. Ook deze overtuiging van fraude wordt teruggebracht tot (zes) objectief aantoonbare vaststellingen. De verwerking in Facts! is een één op Marco de Bruijn is de ontwerper van Facts! en heeft de voorgestelde werkwijze vanuit het boekje,,belangenafweging bij externe registraties in de nieuwe versie van Facts! geïmplementeerd. één vertaling van hetgeen in het boekje wordt aangegeven. Afhankelijk van de ingebrachte gegevens geeft Facts! als advies Waarschuwing, Interne Verwijzing, Melding aan Fraudeloket of Opzegging verzekering. Alvorens het advies van EVR-registratie wordt gegeven, spelen zowel verzwarende als verlichtende omstandigheden bij de belangenafweging een rol. Facts! houdt volledig bij welke criteria zijn vastgesteld, welke nog niet zijn bevestigd en welke maatregelen zijn voorgesteld. Het programma gaat hierbij uit van het vier-ogen principe. Dat houdt in dat een eerste gebruiker de criteria instelt. Een tweede gebruiker start Facts! en bekijkt welke criteria zijn voorgesteld. Deze tweede gebruiker bevestigt of verwerpt de criteria. Steeds wordt als resultaat hiervan door Facts! een advies gegeven. Uiteraard worden alle handelingen gedurende het proces in een logboek vastgelegd. Het hierboven getoonde boekje bevat een overzicht van situaties of vaststellingen die bij de betrokkenen van een incident 6 Facts! en Ringen 8 - januari 2011

7 Zoals eerder aangegeven lopen de te nemen maatregelen en de fase waarin het dossier verkeert parallel. De fase van het dossier wordt voor iedere betrokkene apart weergegeven door een kleuraanduiding: Melding Gebeurtenis Incident Historie Voor de duidelijkheid, het is natuurlijk denkbaar dat een bepaalde fase wordt overgeslagen, afhankelijk van de bevindingen bij onderzoek. Ook kan voor de ene betrokkene sprake zijn van een gebeurtenis, terwijl voor een andere betrokkene sprake is van een incident. Na verloop van de daartoe gestelde termijn (bijvoorbeeld acht jaar) zal een dossier de fase Historie bereiken. Er is dan geen sprake meer van een Gebeurtenis of een Incident, maar nog wel van een Dossier. Dat Dossier kan dan (technisch gezien) in Facts! worden bewaard. Een Historie-Dossier mag dan natuurlijk niet (meer) gebruikt worden op de wijze zoals dat voor een Gebeurtenis- Dossier of een Incident-Dossier geldt. Andere uitbreidingen In Facts! 3.30 is nog een aantal andere uitbreidingen opgenomen. Zo is een functie toegevoegd om op eenvoudige wijze Voorwaarden en controles in te stellen. Hiermee kan een gebruiker worden geattendeerd op eventuele ontbrekende gegevens of een strijdigheid in ingevoerde gegevens. Daarnaast isr ook nog een aantal nieuwigheden, zoals het aanvullende programma FactsBulkIn. Een programma waarmee grote hoeveelheden meldingen in één keer in een Facts! databank ingelezen kunnen worden. Dit kunnen zijn zowel Spreadsheets, platte tekst of uitvoer vanuit een schadesysteem. Een ander programma is Facts in. Met dit programma is het mogelijk berichten automatisch in een Facts! databank in te lezen. Een,,losse gaat automatisch naar het logboek van het bijbehorende dossier en het dossier krijgt de status te behandelen. De schermen van Facts! kunnen in grootte worden aangepast. Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van grote schermen en kan Facts! naast andere applicaties op het scherm staan. Al met al bevat Facts! versie 3.30 een grote uitbreiding gebaseerd op het boekje,,belangenafweging bij externe registraties en een aantal kleinere uitbreidingen die het gebruik van Facts! eenvoudiger maken en de gebruiker meer mogelijkheden biedt. Vanaf januari 2011 start Krammer de implementatie van Facts! 3.30 bij een aantal verzekeraars. Dit heeft een impact op de werkwijze en organisatie. Ook het vaststellen van de criteria dient zorgvuldig te geschieden en is afhankelijk van de maatschappij in kwestie. Bij Krammer is consultancy-capaciteit beschikbaar (in de persoon van Gerwin Marskamp) Colofon Facts! en Ringen is een uitgave van Krammer Software B.V. Redactiesecretariaat Krammer Software B.V. Krammer TZ Pijnacker Telefoon: (015) Het overnemen van (delen van) teksten is toegestaan mits de bron wordt vermeld. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het redactiesecretariaat. Facts! en Ringen 8 - januari

Marktintroductie Facts! trekt crème de la crème van verzekerings- en bankwereld naar Bodegraven

Marktintroductie Facts! trekt crème de la crème van verzekerings- en bankwereld naar Bodegraven nieuwsbrief nummer 1 - mei 2002 Facts! Hèt programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers Marktintroductie Facts! trekt crème de la crème van verzekerings- en bankwereld naar Bodegraven Van de

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

mr. A. H. Westerman Tel. 070-3338678, e-mail: L.Westerman@verzekeraars.nl drs. F. Soeteman Tel. 070-3338684, e-mail: F.Soeteman@verzekeraars.

mr. A. H. Westerman Tel. 070-3338678, e-mail: L.Westerman@verzekeraars.nl drs. F. Soeteman Tel. 070-3338684, e-mail: F.Soeteman@verzekeraars. AAN DE LEDEN Deltaplan Aanpak fraude bij Schadeverzekeringen Dit Plan beoogt een verhoging van het rendement op schadeverzekeringen door een marktbrede aanpak gericht op bestrijding van fraude met schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

Toelichting bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen

Toelichting bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen 1. Overwegingen bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen Vrijwel iedereen in Nederland heeft een relatie met een Financiële instelling. Zo heeft men bijvoorbeeld een betaalrekening,

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

FISH Protocol. Uitgebracht door de stichting CIS

FISH Protocol. Uitgebracht door de stichting CIS FISH Protocol Uitgebracht door de stichting CIS Versie 3.0 Opgemaakt: 28.05.2003 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen... 3 2. Beheer van de verwerking... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

Privacy Protocol Call Centers FNV Bondgenoten

Privacy Protocol Call Centers FNV Bondgenoten Privacy Protocol Call Centers FNV Bondgenoten Utrecht, november 2003 Tekst: Hans Hubregtse Oplage: 1000 Privacy in Call Centers Meeluisteren, opnemen en cijfermatig registreren van telefoongesprekken vindt

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Financial Services december 2007. EYe Finance. on Informatiebulletin voor financiële ondernemingen

Financial Services december 2007. EYe Finance. on Informatiebulletin voor financiële ondernemingen Financial Services december 2007 EYe Finance on Informatiebulletin voor financiële ondernemingen Solvency II, operationele risico s en IT Herverzekeraars onder toezicht AO/IC-verklaring beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 G E A C H T E R E L AT I E Met genoegen breng ik onze kwartaalnieuwsbrief Q4 van 2005 onder uw aandacht. Wij besteden in deze nieuwsbrief o.a aandacht

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon: 030-602 49 00 Fax: 030-602 49 19 E-mail: info@siraconsulting.nl

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Promidata is op 1 januari 2006 ontstaan uit de fusie tussen Creative Presentations en CDH-Benelux.

Promidata is op 1 januari 2006 ontstaan uit de fusie tussen Creative Presentations en CDH-Benelux. Algemene informatie 1. Wie zijn wij? 1.1 Promidata Promidata is een jong en dynamisch softwarebedrijf dat zich uitsluitend richt op het ontwikkelen en produceren van software specifiek voor de promotionele

Nadere informatie

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Doorbraak in toegang fraude-

Nadere informatie

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Beleid logische toegangsbeveiliging

Nadere informatie