Facts! Hét programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Facts! Hét programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers"

Transcriptie

1 nieuwsbrief nummer 8 - januari 2011 Facts! Hét programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers De vijfde Krammer Marktdag wederom een succes Traditiegetrouw wordt de Krammer Marktdag georganiseerd in het Tulip Inn hotel in Bodegraven. Ook deze keer was de opkomt groot. Op 17 november 2010 kwamen meer dan 100 personen luisteren naar de ontwikkelingen bij Facts! en de Ringen. Dagvoorzitter Gert Dazler opende om uur de bijeenkomst en heette iedereen welkom. Zoals gewoonlijk organiseert Krammer periodiek bijeenkomsten als zij nieuwe zaken wil presenteren. Daarnaast vindt Krammer het een goede zaak dat fraude-coördinatoren en medewerkers met daaraan gerelateerde functies met elkaar van gedachten wisselen onder het genot van een drankje en hapje. Van de redactie Zoals trouwe lezers weten verschijnt deze nieuwsbrief op momenten dat er weer van alles te melden is. Bij de Krammer Marktdag in november zijn al diverse nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van Facts! aangekondigd en toegelicht. U kunt dat in deze nieuwsbrief nog eens op uw gemak nalezen. De hoofdreden om op 17 november bijeen te komen was het feit dat in de nieuwste versie van Facts! de aanbevelingen vanuit het boekje 'Belangenafweging bij Externe Registraties' van het Verbond van Verzekeraars zijn opgenomen. Het boekwerkje is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en geeft een handreiking tot een belangenafweging bij de uitvoering van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Mede-opstellers van het boekje zijn Reint Kasteleijn en Ton Haen, die beide een presentatie verzorgden. Krammer heeft aan het bestuur van de Stichting CIS gevraagd aan welke voorwaarden zij moet voldoen om CIS gegevens via de Ring te mogen verspreiden. Hiertoe is door het CIS-bestuur een certificatie-document opgesteld, welke door Krammer is ingevuld. (Inmiddels heeft het CIS bestuur besloten dat deelnemers die gebruik maken van de VerzekeringsRing hun informatie binnen de regelgeving van Stichting CIS uitwisselen.) Op het operationele vlak zijn er enkele wijzigingen te melden. Per 1 januari 2011 is Gerwin Marskamp (voorheen Achmea) begonnen als consultant bij Krammer. Mijn compagnon Gert Dazler heeft aangegeven dat hij zich wat meer wil richten op andere activiteiten (Gert is onder andere wethouder in de gemeente Boskoop) en heeft zijn aandelen in de Krammer BV s aan mij overgedragen. Gert blijft voor Krammer actief als adviseur en ambassadeur op het contactuele vlak. De implementatie van Facts! versie 3.30 bij de eerste gebruikers brengt veel werk met zich mee. Daarnaast worden zowel Facts! als de Ringen ook in andere bedrijfstakken meer en meer gebruikt, zoals voor het Waarschuwingsregister Logistieke Sector en - met ingang van deze maand - bij de registratie en bestrijding van acquisitiefraude. Voor Krammer betekent dit een voortzetting van de groei. Het blijft genieten... Marco J. de Bruijn Facts! en Ringen 8 - januari

2 De Ringen... Alvorens op het hoofddoel van de middag in te gaan gaf Gert Dazler aan dat de (Verzekerings)Ring inmiddels voor meerdere toepassingen gebruikt wordt. Voor het raadplegen van Speciale Meldingen is de VerzekeringsRing al enige tijd beschikbaar. Meer dan honderd verzekeraars gebruiken de VerzekeringsRing. Recent is ook de BedrijvenRing operationeel geworden. De BedrijvenRing is met name bedoeld om snel een risicoinschatting te maken voor MKB verzekeringen. Door (minimaal) de naam van het bedrijf en de postcode met huisnummer op te geven wordt razendsnel een analyse gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar het bedrijf, de daaraan gerelateerde bedrijven en de bestuurders tot wel vijf stappen diep. Met behulp van deze gegevens wordt bepaald wat de creditscore van het bedrijf (bedrijven) is en of de bestuurder als speciale melding voorkomt. Het resultaat van een bevraging is hit / no-hit. Bij een hit wordt tevens aangegeven waarom een hit is gegenereerd. Uiteraard kan de gebruiker via kennisregels aangeven op basis van welke criteria een hit gegenereerd moet worden. Voor de analyse wordt gebruikt gemaakt van extract bestand van Graydon dat is gebaseerd op het bestand van de Kamers van Koophandel. In geval van een hit kan bij Graydon nadere detailinformatie opgevraagd worden. Krammer is gaarne bereid een presentatie te verzorgen en daarbij uit te gaan van een aantal praktijksituaties. Een nieuwe toepassing betreft de TussenpersonenRing. Deze Ring betreft een uitbreiding van de BedrijvenRing waarbij ook gegevens van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) worden betrokken. Dit betreft zowel het bestand met financiële dienstverleners als de door de AFM opgelegde boetes en lasten onder dwangsom. Ook in andere branches is de Ring operationeel, zoals voor een waarschuwingsregister voor de logistieke sector en een waarschuwingsregister gericht op acquisitie-fraude. INFORM is een in Duitsland gesitueerd automatiseringsbedrijf dat zich richt op het door middel van decision making intelligence optimaliseren van bedrijfsprocessen. INFORM staat voor Institute for Operations Research and Management. Het bedrijf is in 1969 opgericht en sinds 1985 is de omzet jaarlijks met meer dan 22% gestegen. Het betreft een financieel onafhankelijk bedrijf met hoofdkantoor in Aken. INFORM is met name actief in West Europa en de Verenigde Staten. INFORM ontwikkelt IT-Systemen waarbij door middel van decision-making intelligence bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd via de methodes Operations Research en Fuzzy Logic. De Risk en Fraude divisie is 1 van de 5 divisies binnen INFORM en telt een 50-tal mensen. INFORM is in 2008 in Nederland gestart en heeft thans twee grote banken als klant waar RiskShield draait als preventiedetectietool voor internet- en betaalfraude. In Nederland willen zij ook een dominante speler worden inzake verzekeringsfraude en claims proces optimalisatie. Hierbij zoeken ze integratie met lokale marktleiders zoals Krammer Bert Verelst is Business Development Manager van de Risk & Fraud afdeling van INFORM. met Facts!. Als slagzin gebruikte Bert Verelst: Insurance fraud, the crime you pay for. In Duitsland draait 40 % van de autoverzekeraars RiskShield. INFORM richt zich op Claims Proces 2 Facts! en Ringen 8 - januari 2011

3 Fraud Prevention System Web Service Weather data Demographical Information Gerwin Marskamp External Database / Lists FACTS VerzekeringsRing FISH Trigger Services Reports SMS Banken Gestart in 2008 in NL Top 2 grote banken in NL Internet Fraude Multi-channel fraude Verzekeraars Detectie van frauduleuze claims Optimalisatie van het claims management Meer dan 25 verzekeraars in Centraal Europa en de VS (motor, property, household) > 40% van de Duitse autoverzekeringsmarkt NL markt benadering De dominante speler worden in NL Integratie met lokale marktleiders zoals Facts! Instellen overeenkomstig specifieke NL markttrends b.v. application scoring Hefboomeffect expertise in de NL markt Optimalisatie middels het product Risk- Shield, een software programma waarmee een hogere klanttevredenheid wordt bereikt met lagere kosten en minder fraude door enerzijds de correcte claims zo snel en goedkoop mogelijk af te handelen en anderzijds de frauduleuze claims aan de oppervlakte te krijgen. Technisch wordt hierbij gebruik gemaakt van Fuzzy Logic, dynamische patroonherkenning en het gebruik van diverse lijsten. Fuzzy Logic laat toe om bezwarende en onbelastende factoren in rekening te brengen en te integrereren met in- en externe bronnen zoals Facts! en de VerzekeringsRing. Het programma is zowel te gebruiken voor een call center, back office als door een fraude expert. RiskShield is in het bijzonder gericht op de schade- en zorgverzekeringen bij zowel acceptatie als schade-afhandeling. Implementatie van RiskShield is relatief eenvoudig. RiskShield volgt de bestaande workflow en heeft geen aanvullende informatie nodig. De impact op het proces is zeer beperkt en in een zo vroeg mogelijk stadium wordt een signaal afgegeven. INFORM meent goede mogelijkheden te zien in de verdere samenwerking met Krammer. Er is een goede technologische en persoonlijke fit, zonder competitieve overlap. Met ingang van 1 januari 2011 treedt Gerwin Marskamp in dienst bij Krammer als consultant. Bij veel mensen in de zaal is Gerwin een goede bekende. Tien jaar geleden startte Gerwin als fraude-coördinator bij Centraal Beheer en groeide uiteindelijk naar de rol van senior consultant criminaliteitsbeheersing vanuit Achmea Holding. Gerwin werkte met veel plezier bij Achmea, maar heeft bij Krammer een nieuwe uitdaging gevonden. Hij blijft ook bij Krammer actief om met zijn kennis en ervaring een positieve bijdrage te leveren aan fraudepreventie en fraudebestrijding voor de verzekeringsbranche. Bovendien ziet hij via Krammer mogelijkheden om nieuwe ideeën en inzichten uit te werken en operationeel te maken. Met een spontaan applaus liet de zaal zien dat Gerwin Marskamp een graag geziene persoon is. facts.nl telefoon Facts! en Ringen 8 - januari

4 Ton Haen is actief met de praktijk van het maatregelenbeleid en de werkwijze van Interpolis Achmea. Ton Haen is Integrity Officer bij Interpolis en heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van FISH en Holmes. Zo is Ton Haen de bedenker geweest van de naam FISH (Fraude en Informatie Systeem Holland). Er moet aan vier criteria worden voldaan voordat een externe melding mag plaatsvinden: 1. Er moet sprake zijn van aantoonbare fraude; 2. Deze moet voldoende ernstig zijn; Niet alleen schade, maar ook: Acceptatie Interne incidenten 3. De omvang van het belang moet groot genoeg zijn om een externe melding te rechtvaardigen; 4. De duur van de melding (max 8 jaar) moet passen bij die fraude. Daarbij moet, volgens het boekje,,belangenafweging bij externe registraties het vier-ogen-principe worden toegepast. Bij de weging van de omstandigheden kan iedere maatschappij eigen punten toekennen. Als het aantal punten boven een bepaalde waarde komt, dan is een EVR melding in principe gerechtvaardigd. Bij Interpolis wordt gebruik gemaakt van het Programma voor Intake en Totale Schade-afwikkeling. Hierin worden de schadegegevens opgenomen. Een onderdeel van dit programma beheert de zogenaamde STOP-informatie ingeval van een fraude-indicatie. Dit schadesysteem produceert met een druk op de knop door de schadebehandelaar de relevante gegevens die daarna volautomatisch worden overgebracht naar Facts!. Binnen Facts! wordt gebruik gemaakt van een Proportionaliteitsmatrix. Een Beleidscommissie Relatiebeheer past daar het vier-ogen principe toe bij het nemen van maatregelen na gebleken fraude. De testervaringen bij Interpolis zijn positief verlopen. Toch ziet Ton Haen enkele punten tot verbetering. Zo moet de checklist met criteria worden uitgebreid van alleen schade naar Acceptatie en Interne incidenten. Bovendien heeft hij behoefte aan eigen criteria en andere wegingen, bijvoorbeeld gericht op afwijkende termijnen. Al deze wensen zijn in de nieuwe versie van Facts! aanwezig. De invoering van het vier-ogen principe heeft gevolgen voor het proces van afhandeling. De fraudespecialist vult de checklist in Facts! in en via Facts! komt een voorstel tot maatregelen. Via de Beleidscommissie Relatiebeheer vindt een verschuiving plaats van multidisciplinair overleg naar goedkeuring door een medewerker. Het betreft een nieuw proces dat vraagt om gewenning en tijd. 4 Facts! en Ringen 8 - januari 2011

5 Reint Kasteleijn, hoofd veiligheidszaken van UVIT is één van de stuwende krachten achter de nieuwe versie van Facts! waarin het vier-ogen-principe is opgenomen. UVIT bestaat uit de werkmaatschappijen Univé, VGZ, IZA en Trias. De afdeling veiligheidszaken is als stafdienst gevestigd in Arnhem. In Assen bevindt zich het Bureau Interne Zaken (BIZ) en het team Speciale Zaken Schade, de Fraudecoördinatie Stichting Univé Rechtshulp en in Eindhoven het team Speciale Zaken Zorg. Het Facts!-BPS (BedrijfsProcessen- Systeem) is voor UVIT een gebeurtenissenadministratie die wordt gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Onder een gebeurtenis verstaat UVIT alle situaties die de aandacht behoeven van Veiligheidszaken en niet - of nog niet - het predicaat incident kunnen krijgen. En incident is een gebeurtenis die als gevolg heeft of zou kunnen hebben dat de belangen, integriteit of veiligheid van de cliënten of medewerkers van UVIT of de financiële sector als geheel in het geding zijn. In de dagelijkse praktijk van UVIT betekent dit dat Facts! wordt gebruikt als bedrijfsprocessensysteem binnen Veiligheidszaken. Hierbinnen worden alle incidenten bijgehouden die - op enig moment - dienen als basis voor IVR en EVR meldingen. Hierbij wordt rekening gehouden met proportionaliteit en subsidiariteit, mede door het vier-ogen principe. Via Facts! worden ook managementrapportages aangemaakt. Jaarlijks vindt door de interne accountantsdienst van UVIT een toets plaats op het juiste gebruik van het systeem. Reint Kastelein geeft aan enthousiast te zijn over de nieuwe versie van Facts! dat automatisch een suggestie geeft e nemen maatregelen gebaseerd op de uitgangspunten van het Deltaplan. In de nieuwe versie van Facts! kan ook de scheiding tussen gebeurtenissen en incidenten worden vastgelegd zoals noodzakelijk binnen de nieuwe aanmelding van deze verwerkingen bij het College bescherming persoonsgegevens. Facts! en Ringen 8 - januari

6 Belangenafweging bij externe registraties Het boekje,,belangenafweging bij Externe Registraties van het Verbond van Verzekeraars bevat een handreiking om een nieuwe werkwijze toe te passen bij het nemen van maatregelen tegen betrokkenen. Bij de oorspronkelijke opzet van Facts! is uitgegaan van een Incidentenregistratieprogramma. Inmiddels heeft Facts! zich ontwikkeld richting een dossierregistratieprogramma waarin zowel gebeurtenissen als incidenten worden opgenomen. Een gebeurtenis of incident is (technisch gezien) niet anders dan een fase in de behandeling van een dossier. Een waarschuwing, IVR, melding aan het Fraudeloket, opzegging verzekering, relatie-royement, aangifte politie of een Externe Verwijzing zijn maatregelen als onderdeel van de dossierbehandeling. melding gebeurtenis De verschillende fasen van de behandeling van een dossier en de eventuele te nemen maatregelen lopen parallel. van toepassing kunnen zijn. Deze situaties of vaststellingen worden in dit verband criteria genoemd (zie de afbeelding op de volgende pagina). Aan ieder criterium wordt door de maatschappij een,,waarde toegekend in de vorm van een aantal punten. Deze kunnen worden opgeteld en leiden aldus tot een totaal aantal punten. Bij iedere eventueel te nemen maatregel behoort een onder- en een bovengrens van het aantal punten. Indien het aantal behaalde punten binnen deze grenzen incident historie ligt zal Facts! de bijbehorende maatregel adviseren. Er kunnen ook meerdere maatregelen tegelijkertijd worden geadviseerd. De technische uitwerking hiervan in Facts! 3.30 gaat via het (nieuwe) tabblad Checklist. De checklist bevat alle criteria zoals hiervoor beschreven. Zoals in het boekje verwoord dient er een gerechtvaardigde overtuiging van fraude aanwezig te zijn, een vermoeden van fraude is daartoe niet voldoende. Ook deze overtuiging van fraude wordt teruggebracht tot (zes) objectief aantoonbare vaststellingen. De verwerking in Facts! is een één op Marco de Bruijn is de ontwerper van Facts! en heeft de voorgestelde werkwijze vanuit het boekje,,belangenafweging bij externe registraties in de nieuwe versie van Facts! geïmplementeerd. één vertaling van hetgeen in het boekje wordt aangegeven. Afhankelijk van de ingebrachte gegevens geeft Facts! als advies Waarschuwing, Interne Verwijzing, Melding aan Fraudeloket of Opzegging verzekering. Alvorens het advies van EVR-registratie wordt gegeven, spelen zowel verzwarende als verlichtende omstandigheden bij de belangenafweging een rol. Facts! houdt volledig bij welke criteria zijn vastgesteld, welke nog niet zijn bevestigd en welke maatregelen zijn voorgesteld. Het programma gaat hierbij uit van het vier-ogen principe. Dat houdt in dat een eerste gebruiker de criteria instelt. Een tweede gebruiker start Facts! en bekijkt welke criteria zijn voorgesteld. Deze tweede gebruiker bevestigt of verwerpt de criteria. Steeds wordt als resultaat hiervan door Facts! een advies gegeven. Uiteraard worden alle handelingen gedurende het proces in een logboek vastgelegd. Het hierboven getoonde boekje bevat een overzicht van situaties of vaststellingen die bij de betrokkenen van een incident 6 Facts! en Ringen 8 - januari 2011

7 Zoals eerder aangegeven lopen de te nemen maatregelen en de fase waarin het dossier verkeert parallel. De fase van het dossier wordt voor iedere betrokkene apart weergegeven door een kleuraanduiding: Melding Gebeurtenis Incident Historie Voor de duidelijkheid, het is natuurlijk denkbaar dat een bepaalde fase wordt overgeslagen, afhankelijk van de bevindingen bij onderzoek. Ook kan voor de ene betrokkene sprake zijn van een gebeurtenis, terwijl voor een andere betrokkene sprake is van een incident. Na verloop van de daartoe gestelde termijn (bijvoorbeeld acht jaar) zal een dossier de fase Historie bereiken. Er is dan geen sprake meer van een Gebeurtenis of een Incident, maar nog wel van een Dossier. Dat Dossier kan dan (technisch gezien) in Facts! worden bewaard. Een Historie-Dossier mag dan natuurlijk niet (meer) gebruikt worden op de wijze zoals dat voor een Gebeurtenis- Dossier of een Incident-Dossier geldt. Andere uitbreidingen In Facts! 3.30 is nog een aantal andere uitbreidingen opgenomen. Zo is een functie toegevoegd om op eenvoudige wijze Voorwaarden en controles in te stellen. Hiermee kan een gebruiker worden geattendeerd op eventuele ontbrekende gegevens of een strijdigheid in ingevoerde gegevens. Daarnaast isr ook nog een aantal nieuwigheden, zoals het aanvullende programma FactsBulkIn. Een programma waarmee grote hoeveelheden meldingen in één keer in een Facts! databank ingelezen kunnen worden. Dit kunnen zijn zowel Spreadsheets, platte tekst of uitvoer vanuit een schadesysteem. Een ander programma is Facts in. Met dit programma is het mogelijk berichten automatisch in een Facts! databank in te lezen. Een,,losse gaat automatisch naar het logboek van het bijbehorende dossier en het dossier krijgt de status te behandelen. De schermen van Facts! kunnen in grootte worden aangepast. Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van grote schermen en kan Facts! naast andere applicaties op het scherm staan. Al met al bevat Facts! versie 3.30 een grote uitbreiding gebaseerd op het boekje,,belangenafweging bij externe registraties en een aantal kleinere uitbreidingen die het gebruik van Facts! eenvoudiger maken en de gebruiker meer mogelijkheden biedt. Vanaf januari 2011 start Krammer de implementatie van Facts! 3.30 bij een aantal verzekeraars. Dit heeft een impact op de werkwijze en organisatie. Ook het vaststellen van de criteria dient zorgvuldig te geschieden en is afhankelijk van de maatschappij in kwestie. Bij Krammer is consultancy-capaciteit beschikbaar (in de persoon van Gerwin Marskamp) Colofon Facts! en Ringen is een uitgave van Krammer Software B.V. Redactiesecretariaat Krammer Software B.V. Krammer TZ Pijnacker Telefoon: (015) Het overnemen van (delen van) teksten is toegestaan mits de bron wordt vermeld. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het redactiesecretariaat. Facts! en Ringen 8 - januari

Programma. Nieuw Verzekeringsrecht Algemeen Van verzwijging naar informatieplicht. Fraudepreventie en bestrijding Algemeen Rechtsbijstand

Programma. Nieuw Verzekeringsrecht Algemeen Van verzwijging naar informatieplicht. Fraudepreventie en bestrijding Algemeen Rechtsbijstand Programma Nieuw Verzekeringsrecht Algemeen Van verzwijging naar informatieplicht Fraudepreventie en bestrijding Algemeen Rechtsbijstand Anne-Luut Dijkstra Hoofd Speciale Zaken VDAB 12-02-2008 Nieuw Verzekeringsrecht

Nadere informatie

Facts! 4.0 the next generation

Facts! 4.0 the next generation 01 Facts! 4.0 the next generation Deze presentatie bevat een samenvatting van de marktintroductie van Facts! 4.0 zoals Krammer die in oktober 2014 aan de markt heeft gepresenteerd. 02 Versnel en optimaliseer

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

6.10 Tabblad Formulieren

6.10 Tabblad Formulieren 6.10 Tabblad Formulieren De gegevens van de in Facts! geregistreerde dossiers zullen dikwijls ook aan betrokken partijen moeten worden gezonden. Facts! kent enkele voorgedefinieerde meldings-formulieren.

Nadere informatie

ZN: Net om zorgfraudeurs wordt fijnmaziger

ZN: Net om zorgfraudeurs wordt fijnmaziger Krammer Software Nummer 9 December 2011 Facts! Hét programma voor de registratie van incidenten en dossiers. ZN: Net om zorgfraudeurs wordt fijnmaziger Het voorkomen en opsporen van fraude is vooral een

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Facts! Hét programma voor de registratie van Incidenten en Gebeurtenissen

Facts! Hét programma voor de registratie van Incidenten en Gebeurtenissen nieuwsbrief nummer 7 - oktober 2008 Facts! Hét programma voor de registratie van Incidenten en Gebeurtenissen Veel belangstelling voor vierde Krammer Marktdag Op woensdag 1 oktober woonden circa 120 personen

Nadere informatie

11.1 Het Fraudeloket Verbond van Verzekeraars en het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland

11.1 Het Fraudeloket Verbond van Verzekeraars en het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland 11.1 Het Fraudeloket Verbond van Verzekeraars en het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland Veel dossiers worden gemeld aan het Fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-082 d.d. 16 maart 2015 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding

Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding 1. Inloggen Men dient eerst in te loggen op http://aanmelden.watertotaalbeheer.nl. De gebruikersnaam en wachtwoord worden verstrekt door een adviseur van Hydroscope. Gelieve met Hydroscope contact op te

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP4

Service Pack notes CRM SPE SP4 Service Pack notes CRM SPE SP4 V1.0 INHOUD Agendarechten... 3 Nieuw uiterlijk... 3 Link tussen de offerte en activiteit... 4 Functies en persoonsindeling... 6 Conversie... 6 Upload documenten vanuit de

Nadere informatie

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact Voor nu en later Inkomenszekerheid voor uw medewerkers Voor nu en later Als uw medewerkers stoppen met werken, willen ze kunnen vertrouwen op de zekerheid van

Nadere informatie

Delta Lloyd: incidenten en gebeurtenissen gescheiden

Delta Lloyd: incidenten en gebeurtenissen gescheiden Krammer Software Nummer 11 3 mei 2012 Facts! Hét programma voor de registratie van incidenten en dossiers. Delta Lloyd: incidenten en gebeurtenissen gescheiden Verzekeringsmaatschappijen en banken worden

Nadere informatie

Artikelbeheer Intratuin geoptimaliseerd met FlowFabric

Artikelbeheer Intratuin geoptimaliseerd met FlowFabric Case Artikelbeheer Intratuin geoptimaliseerd met FlowFabric FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Applicatie FlowFabric brengt toekomstplannen Intratuin binnen handbereik Intratuin is meer dan een tuincentrum,

Nadere informatie

verklaring omtrent rechtmatigheid

verklaring omtrent rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Raad Nederlandse Detailhandel DATUM 17 juni

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / VGZ

Aanvraagformulier SPD / VGZ 1. Gegevens tussenpersoon Naam: DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9100 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management VitalHealth KIS RELEASE 3.0 software for collaborative health management INTRO INDEX ZORG OVERZICHT 5 CONSULT 7 MENU STRUCTUUR 9 PERSOONLIJK PROFIEL 11 De zorg is in beweging. Ketenzorg ontwikkelt zich

Nadere informatie

11.3 Sjabloon met variabelen

11.3 Sjabloon met variabelen 11.3 Sjabloon met variabelen Een voorbeeld van een sjabloon met variabelen is de politie-aangifte. Vanuit Facts! kan de aangifte aan politie volgens het voorbeeld van het Verbond van Verzekeraars automatisch

Nadere informatie

Dag van het Magazijn 2011. Fraude en logistiek een update van do s en don ts

Dag van het Magazijn 2011. Fraude en logistiek een update van do s en don ts Dag van het Magazijn 2011 Fraude en logistiek een update van do s en don ts If you have integrity, nothing else matters. If you don t have integrity, nothing else matters (Alan K. Simpson) 23 november

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-420 d.d. 28 november 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Informatiebrochure Ken uw rechten

Informatiebrochure Ken uw rechten Informatiebrochure Ken uw rechten IKR2012 Toelichting Ken uw rechten Verzekeraars verzekeren risico s. Het is belangrijk om de risico s goed in te schatten. Bij het afsluiten en uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts Kansen voor de fleet owner Herverzekering captive Fleet Insurance Experts Inhoudsopgave Voordelen van het gebruik van een Herverzekering captive 3 Voordelen van een Herverzekering captive in Ierland 5

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14)

Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M14) Toetsplan MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Ingangsdatum 2-02-207 Datum versie 2-02-207 (geldig tot en met 0-04-207) Naam van de toets MBO Adresonderzoek en adreskwaliteit I (M4) Toetsvorm Open

Nadere informatie

Webportal instellingen

Webportal instellingen Inge Heuvel - van Schaijck --- Online Van: Maarten Heuvel - Online Verzonden: vrijdag 20 juni 2014 22:16 Aan: info@onlinegroep.nl Onderwerp: Online Pro Update 2014.0.0.90: Webportal

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de Bank.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de Bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-202 d.d. 9 juli 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting Op naam van Consument is een krediet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon: Interne Vertrouwenspersoon: Vertrouwenscommissie:

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

ONDERDEEL Zorgverzekeringen. Nummer:

ONDERDEEL Zorgverzekeringen. Nummer: Delta Lloyd ZorgGarantverzekering Individueel ONDERDEEL Zorgverzekeringen ASSURANTIEADVISEUR Naam: Nummer: BELANGRIJK Dit formulier kunt u uitsluitend gebruiken als u woonachtig bent in Nederland. Het

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeren

Het nieuwe verzekeren Het nieuwe verzekeringssoftware Het nieuwe Ongebonden door plaats en tijd, zonder menselijk handelen met elkaar verbonden door de digitale wereld. Verzekerden, intermediairs en verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs Actan accountants & adviseurs Om eventuele klachten en meldingen van onregelmatigheden of incidenten adequaat af te handelen maken wij gebruik van deze klachten- en meldingsprocedure. Klachten en meldingen

Nadere informatie

Marktintroductie Facts! trekt crème de la crème van verzekerings- en bankwereld naar Bodegraven

Marktintroductie Facts! trekt crème de la crème van verzekerings- en bankwereld naar Bodegraven nieuwsbrief nummer 1 - mei 2002 Facts! Hèt programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers Marktintroductie Facts! trekt crème de la crème van verzekerings- en bankwereld naar Bodegraven Van de

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd.

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. INCIDENTENREGELING Artikel 1. Definities 1. Bestuur: het bestuur van het fonds. 2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. 3. Fonds: Stichting

Nadere informatie

Univé Privacyverklaring. Privacyverklaring Univé

Univé Privacyverklaring. Privacyverklaring Univé Privacyverklaring Univé Januari 2012 Wie is Univé? Onder de naam Univé werken verschillende (verzekerings-)bedrijven samen. Univé bestaat uit de Coöperatie Univé met daarin bedrijven als Univé Schade,

Nadere informatie

DIENSTENVOUCHER IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN

DIENSTENVOUCHER IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN IN HET NIEUWE SOCIAAL DOMEIN HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE Dienstenvoucher biedt een oplossing voor zowel gemeenten, inwoners en zorgaanbieders als het gaat om de inzet van huishoudelijke hulp. Om de bezuiniging

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Stichting Centraal Informatie Systeem. Partner in Verzekeringsdata & Risico inschatting CIS: De zekerste weg naar een goede match

Stichting Centraal Informatie Systeem. Partner in Verzekeringsdata & Risico inschatting CIS: De zekerste weg naar een goede match Stichting Centraal Informatie Systeem Partner in Verzekeringsdata & Risico inschatting CIS: De zekerste weg naar een goede match Bij het accepteren van verzekeringen of het behandelen van claims komt nogal

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

25 Maatschappijen nemen deel aan de eerste Facts! Gebruikersbijeenkomst

25 Maatschappijen nemen deel aan de eerste Facts! Gebruikersbijeenkomst nieuwsbrief nummer 2 - november 2002 Facts! Hèt programma voor de registratie van Incidenten en Dossiers 25 Maatschappijen nemen deel aan de eerste Facts! Gebruikersbijeenkomst Zes maanden na de marktintroductie

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Wijzigen waardes Extra codenummers

Wijzigen waardes Extra codenummers Wijzigen waardes Extra codenummers In de normcalculatie kunnen we op het Controleblad bij ONDERDELEN / SPUITWERK de Extra aangestuurde codenummers lezen die zijn gegenereerd door de Audatex-rekenmachine

Nadere informatie

Handleiding. Meldingen module. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding.

Handleiding. Meldingen module. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Handleiding Meldingen module Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Overzicht van de mogelijkheden... 2 1.1

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk Op basis van een uniek internationaal meetinstrument RAI, is een nieuwe gebruiksvriendelijke internettoepassing RAIview ontwikkeld. RAIview levert

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts AllSolutions 10.0.13 Online samenwerken Tekstopmaak prikbord ook in e-mails opgenomen Vanaf versie 10.0.12 kunt u de tekst van prikbordberichten opmaken. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden: accentueren,

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011 ... No.W06.11.0108/III 's-gravenhage, 21 april 2011 Bij Kabinetsmissive van 8 april 2011, no.11.000859, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Univé-VGZ-IZA-Trias. Privacyverklaring. Mei 2010 D0528-201006

Univé-VGZ-IZA-Trias. Privacyverklaring. Mei 2010 D0528-201006 Univé-VGZ-IZA-Trias Privacyverklaring Mei 2010 D0528-201006 Wie zijn wij? Onder de aanduiding Univé-VGZ-IZA-Trias opereren diverse verzekeringsbedrijven. Dit zijn verschillende zorgverzekeraars en een

Nadere informatie

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee Aanvraagformulier Online VVE Verzekering Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Secretariaat De Eendracht (BETA) Voorafgaand onderzoek Verklaring omtrent rechtmatigheid Definitief besluit. Geachte A,

Secretariaat De Eendracht (BETA) Voorafgaand onderzoek Verklaring omtrent rechtmatigheid Definitief besluit. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Secretariaat De Eendracht (BETA)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 209 d.d. 17 juli 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en prof. mr. M.L. Hendrikse, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

de overgang van traditionele naar digitale verwerking van post en documenten Marc Charlier manager corporate communications

de overgang van traditionele naar digitale verwerking van post en documenten Marc Charlier manager corporate communications de overgang van traditionele naar digitale verwerking van post en documenten Marc Charlier manager corporate communications BCT Partners for Value Introductie BCT ECM (Enterprise Content Management) Het

Nadere informatie

De meeste menu-opties en knoppen zijn hiervoor beschreven en toegelicht. De niet eerder genoemde knoppen en menu-opties worden hierna besproken:

De meeste menu-opties en knoppen zijn hiervoor beschreven en toegelicht. De niet eerder genoemde knoppen en menu-opties worden hierna besproken: 6.12 Overige Knoppen en menu-opties De meeste menu-opties en knoppen zijn hiervoor beschreven en toegelicht. De niet eerder genoemde knoppen en menu-opties worden hierna besproken: 6.12.1 Knop Dossier

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Money Transfer(Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf april 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/100 BERAADSLAGING NR. 16/046 VAN 3 MEI 2016 OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel Profiel Sinds begin jaren tachtig heb ik een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van automatisering, veelal bij de grootste financiële instellingen van deze wereld. Van hardcore programmering,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Wft pensioenverzekeringen - uitdagingen gezien vanuit het toezicht

Wft pensioenverzekeringen - uitdagingen gezien vanuit het toezicht Geld voor Later Wft pensioenverzekeringen - uitdagingen gezien vanuit het toezicht 3 Oktober 2012 Rudy van Leeuwen Welkom bij de Autoriteit Financiële Markten Pagina 2 Agenda - Vergunning pensioenverzekeringen

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers Handleiding AC-DataClean 7.0

ALL-CRM Gebruikers Handleiding AC-DataClean 7.0 ALL-CRM Gebruikers Handleiding AC-DataClean 7.0 Auteur: Jeroen van der Werff Datum: 28-02-2014 Versie: v1.3 Reference: 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie

Aanvraag/wijzigingsformulier

Aanvraag/wijzigingsformulier Aanvraag/wijzigingsformulier Collectieve zorgverzekering Kinderopvang De verzekeringnemer kan een zorgverzekering voor zichzelf en voor zijn gezinsleden aanvragen. De verzekeringnemer ondertekent het formulier

Nadere informatie

Ordina VSM Customer Portal

Ordina VSM Customer Portal Ordina VSM Customer Portal Waarom gebruik maken van een Customer Portal U wilt de voortgang van uw meldingen (verstoringen / vragen) voor uw beheercontract(en) via een internetportaal kunnen inzien. Eventueel

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse

Aanvraagformulier SPD / De Amersfoortse 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer 1170 Kantoornaam De Financiële Dienstverleners Telefoonnummer 040-2073100 Collectiviteitsnummer C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s)

Nadere informatie

: Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, verder te noemen Verzekeraar

: Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, verder te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-501 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. dr. S.O.H. Bakkerus en mr. drs. H.M.B. Brouwer, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Informatiebulletin IB groep BO/SBO/SO/VSO Betrokken bij het Onderwijs II Informatiebulletin IB groep Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Voorbereiding aansluiten BRON 2 1.1 Certificaat installeren 2 2. Aansluiten

Nadere informatie

Handleiding Delta/W in combinatie met

Handleiding Delta/W in combinatie met Handleiding Delta/W in combinatie met versie 1.1, februari 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Instellingen... 4 2.1 Parameters... 4 2.2 Parameters (S.05)... 4 2.3 Autorisatie (S.22)...

Nadere informatie

Eén polis (gezinspolis) Elk een afzonderlijke polis

Eén polis (gezinspolis) Elk een afzonderlijke polis Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering (in geld) Aanvraagformulier Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Incassant-ID: NL61ZZZ271179210000

Nadere informatie