Advies. Advies verhardingskeuze fietspad (asfalt - beton) Vraagstelling. Advies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies. Advies verhardingskeuze fietspad (asfalt - beton) Vraagstelling. Advies"

Transcriptie

1 Advies nummer 02 aan Bart Kramer van Manfred Vriezekolk datum 21 februari 2011 project Herinrichting Ceintuurbaan projectnummer betreft Advies verhardingskeuze fietspad (asfalt beton) Advies verhardingskeuze fietspad (asfalt beton) Vraagstelling In de Ceintuurbaan zijn de vrijliggende fietspaden nu uitgevoerd in betontegels. De betontegels in combinatie met wortelopdruk zorgt voor veel discomfort en noodzaak tot extra onderhoud. Mede om deze reden is besloten om bij de herinrichting van de Ceintuurbaan de vrijliggende fietspaden uit te voeren in een gesloten verharding. Hierbij kan gekozen worden voor een asfalt of een betonverharding. Beide verhardingssoorten hebben voor en nadelen. De gemeente heeft Oranjewoud gevraagd om deze voor en nadelen op een rijtje te zetten zodat er een onderbouwde keuze gemaakt kan worden. Advies In de wegenbouw zijn er vaak veel mogelijke oplossingen die voldoen aan technische randvoorwaarden, zoals draagkracht en levensduur. De verschillende oplossingen kunnen goed met elkaar vergeleken worden als het gaat om aanlegkosten. Maar de keuze blijkt heel wat ondoorzichtiger te zijn op het moment dat er andere factoren meespelen zoals onderhoudskosten of milieueffecten. Om ook deze en andere factoren mee te laten wegen wordt gebruik gemaakt van het 'Afwegingsmodel Wegen' van het CROW. Dit model beschikt over een database waarin aanlegkosten, onderhoudskosten en milieukosten opgenomen zijn. Aan deze factoren en andere zelf te kiezen factoren kan een weegfactor worden meegegeven zodat een goede afweging mogelijk is tussen verschillende constructies op basis van deze factoren. Omdat het toekennen van wegingsfactoren aan verschillende beoordelingsaspecten subjectief is, moet het model niet gezien worden als beslismodel, maar slechts als beslisondersteunend instrument. In de bijlage is de volledige uitdraai van het keuzemodel opgenomen. blad 1

2 memonummer: 02 Voor de keuze van een asfalt of betonfietspad op bij de Ceintuurbaan zijn de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen: Milieukosten Aanleg en beheerkosten Onderhoud (weerstand tegen wortelopdruk) Comfort (vlakheid, beperking overlast door wortelopdruk) Inpassing in landschap (visueel) De milieu, aanleg en beheerkosten worden bepaald aan de hand van kentallen in de database van het afwegingsmodel (beschouwingsperiode: 200 jaar): 1 2 Milieukosten (k) Emissies Uitputting van grondstoffen 13 6 Landgebruik Hinder 17 3 Totaal Netto contante waarde (k) Materiaal inclusief aanbrengen Reconstructiekosten Onderhoudskosten Sloopkosten 26 6 Restwaarde 0 0 Bijkomende kosten 0 0 TOTAAL over beschouwingsperiode Zoals uit bovenstaande staat blijkt zijn de aanlegkosten van beton hoger dan van asfalt. Echter de reconstructiekosten (vanwege de langere levensduur) en onderhoudskosten vallen veel lager uit. Hierdoor is op de langere termijn de betonverharding goedkoper. blad 2

3 memonummer: 02 Voor de aspecten onderhoud, comfort en visueel is voor de betonverharding de relatieve score bepaald t.o.v. de asfaltverharding: Overige beoordelingsaspecten weegfactor 1 2 toelichting Onderhoud 4 risico's onderhoud 100% o Omdat een betonverharding meer weerstand biedt tegen wortelopdruk scoort deze beter. Hinder 1 comfort (glad/vlakheid) 100% o /o Een asfaltverharding is net wat comfortabeler voor fietsers, dan een betonverharding i.v.m. het ontbreken van de dwarsvoegen bij asfalt Veiligheid 1 zichtbaarheid wegdek (kleur) 100% o o/+ De zichtbaarheid 's nachts van een lichtgrijs wegdek is beter dan zwart of rood asfalt Weggebruikersaspecten 3 inpassing in landschap/visueel Comforverlies door wortelopdruk 20% o o/+ Het lichtgrijs van het beton komt goed overeen met het grijs van de naastliggende betontegels. Een afwijkende kleur voor het fietspad bij de Ceintuurbaan minder relevant omdat het voor een groot gedeelte een vrijliggend fietspad betreft. 80% o Omdat een betonverharding meer weerstand biedt tegen wortelopdruk scoort deze beter. Deze relatieve beoordeling geeft het volgende resultaat (hoe hoger de score, hoe slechter het resultaat!): Door de gebruiker gedefinieerd Aanleg Onderhoud Hinder Veiligheid Weggebruikersaspecten blad 3

4 memonummer: 02 De weging tussen de milieukosten, aanleg en beheerkosten en overige beoordelingsaspecten is als volgt gekozen: Criterium Weegfactor Milieu 1 Kosten 1 Overige 2 Dit resulteert in de volgende eindscore (hoe hoger de score, hoe slechter het resultaat!): Milieu Kosten Overige Met de gekozen criteria en wegingsfactoren blijkt constructie 2 (betonverharding) beter te scoren. De gekozen wegingsfactoren en overige beoordelingsaspecten zijn in overleg met de opdrachtgever gemaakt. Verdere opmerkingen: Bij het vergelijk tussen asfalt en beton is uitgegaan van zwart asfalt. Indien een rode toplaag gewenst is zal dit bij asfalt eenvoudiger en goedkoper zijn dan bij een betonverharding. verhardingen zijn niet geschikt voor het volgen van ongelijkmatige zettingen. Aangezien de grondslag in Bussum zeer stabiel is kan betonverharding goed toegepast worden. In dit advies is aangegeven dat de betonverharding beter scoort wat betreft weerstand tegen wortelopdruk dan asfalt. Indien er echter goede maatregelen rondom de wortels genomen wordt kan de score dichter tegen elkaar aankomen. Deze extra maatregelen (bijvoorbeeld goed drainerende fundering / wortelschermen) verhogen uiteraard de aanlegkosten. Een betonverharding blijft echter een betere langdurende oplossing tegen wortelopdruk. Het fietspad bestaat in de huidige situatie uit tegels. Bij toepassing van asfalt of beton kan dit (kosten)consequenties hebben indien er K&L onder het fietspad liggen. Conclusie De keuze tussen een beton of een asfaltverharding voor het fietspad langs de Ceintuurbaan dient gemaakt te worden op basis van diverse criteria. Als hulpmiddel hiervoor kan het Keuzemodel wegen van het CROW gebruikt worden. De uitkomst is vanzelfsprekend afhankelijk van de gekozen keuzecriteria en de weging die daaraan toegekend wordt. In dit advies zijn in overleg met de opdrachtgever de wegingsfactoren en beoordelingsaspecten bepaald die relevant zijn voor de Ceintuurbaan. Hierbij slaat de balans duidelijk door naar een betonverharding. Waarbij met name de langere levensduur, beperkte kosten onderhoud, de milieubelasting en de weerstand tegen wortelopdruk positief scoren. blad 4

5 Bijlage: Afwegingsmodel wegen

6 AFWEGINGSMODEL WEGEN Basisgegevens Gegevens project naam Ceintuurbaan Bussum projectleider nummer weging ingevuld door code MCA ingevuld door Gegevens opdrachtgever B. Kramer M. Vriezekolk M. Vriezekolk opdrachtgever contactpersoon Gemeente Bussum B. Berends functie postadres telefoon postcode, plaats fax bezoekadres adres postcode, plaats doorkiesnummer Selectie wegtype te beoordelen wegtype fietspad beschouwde breedte 2,2 m beschouwde lengte 4,200 km Te hanteren rekenwaarden beschouwingsperiode voor berekeningen 200 jaar reconstructie verhardingen disconteringsvoet 4,00 % asfalt na 20 jaar gemiddelde jaarlijkse inflatie 0,00 % beton na 50 jaar indexcijfer voor prijspeil (1 juni 2003 = 100) 111 elementen na 15 jaar Selectie overige beoordelingsaspecten De meeste overige beoordelingsaspecten zijn vastgelegd. Door de gebruiker kunnen maximaal 5 subcriteria ingevoerd worden die naast de andere criteria in de beoordeling meegenomen worden. Het gaat hier om aspecten anders dan LCA en kosten waarmee tijdens het ontwerp rekening gehouden moet worden. Alle criteria worden kwalitatief beoordeeld. Hoofdcriterium Door gebruiker gedefiniëerd subcriterium Aanleg Onderhoud Hinder Veiligheid Weggebruikersaspecten mogelijkheid voor fasering risico's uitvoering bereikbaarheid leidingen/riolering risico's onderhoud geluid (gebruiksfase) wegomlegging (bij aanleg) wegomlegging (bij onderhoud) comfort (glad/vlakheid) spat en stuifwater spoorvorming/aquaplanning zichtbaarheid wegdek (kleur) stroefheid inpassing in landschap/visueel vertraging door onderhoud comforverlies door wortelopdruk AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls Basisgegevens :07

7 AFWEGINGSMODEL WEGEN Beschouwingsperiode is 200 jaar, reconstructie asfaltverharding na 20 jaar. Materiaal verwijderen grond ontgraven en vervoeren (500 mm) Milieukosten Dichtheid Totale massa ga op de kolomtitel staan >>>>>>> dikte uitval toelichting kosten aandeel bij aanleg over 200 jaar voor een korte toelichting (m) (vol%) bij materiaal (kg/m3) (ton) (ton) 0,350 3,6E+03 1% ,4 Verharding DAB STAB (42% rec) Fundering Menggranulaat Zandbed zand, gemiddeld Aanvullende materialen 0/8 0,030 2,0% 2,7E+05 55% , ,6 0/22 0,070 2,0% 2,0E+05 40% , ,4 1 kleeflaag per laag 0,3 kg/m2 2,1E+03 0% 2,8 27,7 0/40 0,250 1,0% 1,7E+04 3% , ,6 0, aantal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Subtotaal 4,9E Bijkomend Totaal onderhoud versterkingslagen 0,0E+00 TOTAAL 0,0 AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls :07

8 AFWEGINGSMODEL WEGEN Beschouwingsperiode is 200 jaar, reconstructie asfaltverharding na 20 jaar. ga op de kolomtitel staan >>>>>>> voor een korte toelichting Materiaal verwijderen grond ontgraven en vervoeren (500 mm) Verharding DAB STAB (42% rec) Fundering Menggranulaat Zandbed zand, gemiddeld 0/8 0/22 1 kleeflaag 0/40 Onderhoud omschrijving dikte oppervlak eenmalig of jaar/ kosten per eenheid NCW m aandeel periodiek periode Onderhoud deklaag vastliggende maatregelen 1 Vervangen deklaag 0, ,0% e over 10,0 jaar 13,79 /m ,44 2 Plaatselijke inlage 0,040 30,0% e over 0,0 jaar 34,80 /m2 3 Dunne deklaag 0, ,0% e over 0,0 jaar 4,70 /m2 4 Overlagen 0, ,0% e over 0,0 jaar 12,35 /m2 5 Oppervlaktebehandeling nvt 100,0% e over 0,0 jaar 1,83 /m2 6 Plaatselijke oppervlaktebehandeling nvt 30,0% p om de 24,0 jaar 1,72 /m2 7 Scheuren vullen nvt 60,0% p om de 15,0 jaar 0,75 /m ,66 8 Sporen vullen nvt 60,0% p om de 20,0 jaar 4,25 /m2 Aanbrengen versterkingslaag vastliggende maatregelen 9 Versterkingslaag STAB 0, ,0% p om de 20,0 jaar /m2 10 Versterkingslaag GAB 0, ,0% p om de 20,0 jaar /m2 Onderhoud willekeurige maatregelen 11 0,0% e over 0,0 jaar /keer 12 0,0% e over 0,0 jaar /keer 13 0,0% e over 0,0 jaar /keer 14 0,0% e over 0,0 jaar /keer 15 0,0% e over 0,0 jaar /keer 16 Klein onderhoud 15,0% bovenop bovenstaande onderhoudskosten ,17 Aanvullende materialen Subtotaal Bijkomend Totaal onderhoud TOTAAL 0 0 0, ,27 e over 0,0 jaar /keer ,27 AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls :07

9 AFWEGINGSMODEL WEGEN Beschouwingsperiode is 200 jaar, reconstructie asfaltverharding na 20 jaar. ga op de kolomtitel staan >>>>>>> voor een korte toelichting Materiaal verwijderen grond ontgraven en vervoeren (500 mm) Totaal Aanleg ReconstructiekostenSloop Restwaarde NCW aandeel kosten per eenheid toelichting NCW aandeel NCW kosten per eenheid NCW waarde NCW ,78 5% 6,08 /m ,78 8% Verwijderen van extra onderhoudslagen versterking STAB versterking GAB dunne deklaag overlaging Verharding DAB STAB (42% rec) Fundering Menggranulaat Zandbed zand, gemiddeld Aanvullende materialen Subtotaal Bijkomend Totaal onderhoud TOTAAL 0/8 0/22 1 kleeflaag 0/ ,26 25% 68,75 /ton ,03 21% ,96 0,99 /m , ,75 51% 59,27 /ton ,98 42% ,79 2,32 /m , ,73 1% 0,26 /m2 1 kleeflaag 2.358,97 1% 1.978,76 /m ,74 17% 7,20 /m ,66 28% 4,44 /m2 16, , , , , , , , , ,33 AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls :07

10 AFWEGINGSMODEL WEGEN Beschouwingsperiode is 200 jaar, reconstructie asfaltverharding na 20 jaar. Overige beoordelingsaspecten (constructie 1 = uitgangssituatie) Dubbelklik met de muis om de waarde te wijzigen of type een spatie of "x". sterk verslechterd Door de gebruiker gedefinieerd Aanleg mogelijkheid voor fasering risico's uitvoering Onderhoud bereikbaarheid leidingen/riolering risico's onderhoud Hinder geluid (gebruiksfase) wegomlegging (bij aanleg) wegomlegging (bij onderhoud) comfort (glad/vlakheid) Veiligheid spat en stuifwater spoorvorming/aquaplanning zichtbaarheid wegdek (kleur) stroefheid Weggebruikersaspecten inpassing in landschap/visueel vertraging door onderhoud verbruik benzine/banden ed. verslechterd enigszins verslechterd /o /o /o ongewijzigd enigszins verbeterd verbeterd o o/+ + o o o/+ /o o o/+ + /o o o/+ o/+ + sterk verbeterd /o o o/ AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls :07

11 AFWEGINGSMODEL WEGEN Beschouwingsperiode is 200 jaar, reconstructie betonverharding na 50 jaar. Materiaal verwijderen grond ontgraven en vervoeren (500 mm) Milieukosten Dichtheid Totale massa ga op de kolomtitel staan >>>>>>> dikte uitval toelichting kosten aandeel bij aanleg over 200 jaar voor een korte toelichting (m) (vol%) bij materiaal (kg/m3) (ton) (ton) 0,160 1,6E+03 1% ,4 Verharding Steenslagbeton C28/35 Fundering Zandbed zand, gemiddeld Aanvullende materialen 4/22 0,160 2,0% 2,0E+05 99% , ,6 0, aantal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Subtotaal 2,0E Bijkomend Totaal onderhoud TOTAAL AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls :07

12 AFWEGINGSMODEL WEGEN Beschouwingsperiode is 200 jaar, reconstructie betonverharding na 50 jaar. ga op de kolomtitel staan >>>>>>> voor een korte toelichting Materiaal verwijderen grond ontgraven en vervoeren (500 mm) Verharding Steenslagbeton C28/35 Fundering Zandbed zand, gemiddeld Aanvullende materialen Subtotaal Bijkomend Totaal onderhoud TOTAAL 4/22 Onderhoud omschrijving dikte oppervlak eenmalig of jaar/ kosten per eenheid NCW m aandeel periodiek periode Onderhoud deklaag vastliggende maatregelen 1 Gedeeltelijk platen vervangen 0,250 1,0% p om de 10,0 jaar 144,68 /m ,07 2 Voegen vullen nvt 100,0% e over 0,0 jaar 1,64 /m2 3 Scheuren/voegkantreparatie nvt 5,0% e over 0,0 jaar 98,61 /m2 4 Plaathoekreparatie nvt 10,0% e over 0,0 jaar 570,38 /m2 5 e over 0,0 jaar 6 e over 0,0 jaar 7 e over 0,0 jaar 8 e over 0,0 jaar Aanbrengen versterkingslaag vastliggende maatregelen 9 Versterkingslaag STAB 0, ,0% p om de 20,0 jaar /m2 10 Versterkingslaag GAB 0, ,0% p om de 20,0 jaar /m2 Onderhoud willekeurige maatregelen 11 0,0% e over 0,0 jaar /keer 12 0,0% e over 0,0 jaar /keer 13 0,0% e over 0,0 jaar /keer 14 0,0% e over 0,0 jaar /keer 15 0,0% e over 0,0 jaar /keer 16 Klein onderhoud 1,0% bovenop bovenstaande onderhoudskosten 256, ,44 e over 0,0 jaar /keer ,44 AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls :07

13 AFWEGINGSMODEL WEGEN Beschouwingsperiode is 200 jaar, reconstructie betonverharding na 50 jaar. ga op de kolomtitel staan >>>>>>> voor een korte toelichting Materiaal verwijderen grond ontgraven en vervoeren (500 mm) Verharding Steenslagbeton C28/35 Fundering Zandbed zand, gemiddeld Aanvullende materialen Subtotaal Bijkomend Totaal onderhoud TOTAAL 4/22 Totaal Aanleg ReconstructiekostenSloop Restwaarde NCW aandeel kosten per eenheid toelichting NCW aandeel NCW kosten per eenheid NCW waarde NCW 8.992,81 3% 6,08 /m ,81 3% Verwijderen van extra onderhoudslagen versterking STAB versterking GAB ,33 97% 28,65 /m ,99 97% ,08 4,11 /m , , , , , , , , , ,25 AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls :07

14 AFWEGINGSMODEL WEGEN Beschouwingsperiode is 200 jaar, reconstructie betonverharding na 50 jaar. Overige beoordelingsaspecten (constructie 1 = uitgangssituatie) Dubbelklik met de muis voor wijzigingen of selecteer een vakje en toets een 'x' of 'spatie'. sterk verslechterd Door de gebruiker gedefinieerd Aanleg mogelijkheid voor fasering risico's uitvoering Onderhoud bereikbaarheid leidingen/riolering risico's onderhoud Hinder geluid (gebruiksfase) wegomlegging (bij aanleg) wegomlegging (bij onderhoud) comfort (glad/vlakheid) Veiligheid spat en stuifwater spoorvorming/aquaplanning zichtbaarheid wegdek 's nachts stroefheid Weggebruikersaspecten inpassing in landschap/visueel vertraging door onderhoud comforverlies door wortelopdruk verslechterd enigszins verslechterd /o /o /o ongewijzigd o o/+ + o o enigszins verbeterd o/+ + + /o o o/+ + /o o o/+ verbeterd o/+ + /o o o/+ + sterk verbeterd AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls :07

15 AFWEGINGSMODEL WEGEN Weging Weging overige beoordelingsaspecten hieronder kan de onderlinge weging van de overige beoordelingsaspecten worden vastgesteld criteria die niet benoemd zijn op het tabblad basisgegevens worden niet in de beoordeling meegenomen Hoofdcriterium relatief gewicht subcriterium toelichting ingestelde weegfactor Door de gebruiker gedefinieerd Aanleg 0 0 mogelijkheid voor fasering 0 risico's uitvoering Onderhoud 4 0 bereikbaarheid leidingen/riolering 1 100% risico's onderhoud Hinder 1 0 geluid (gebruiksfase) 0 bij wegomlegging (bij aanleg) 0 wegomlegging (bij onderhoud) 1 100% comfort (glad/vlakheid) Veiligheid 1 0 spat en stuifwater 0 spoorvorming/aquaplanning 1 100% zichtbaarheid wegdek (kleur) 0 stroefheid Weggebruikersaspecten % inpassing in landschap/visueel 0 vertraging door onderhoud 4 80% comforverlies door wortelopdruk Weging hoofdcriteria Door de gebruiker gedefinieerd 0% Aanleg 0% Onderhoud 44% Hinder 11% Veiligheid 11% Weggebruikersaspecten 33% Onderstaande aspecten zijn niet in de beoordeling meegenomen: alle aanlegaspecten, bereikbaarheid leidingen/riolering, geluid (gebruiksfase), omgevingshinder bij wegomlegging (bij aanleg), omgevingshinder bij wegomlegging (bij onderhoud), spat en stuifwater, spoorvorming/aquaplanning, stroefheid en vertraging door onderhoud. Er zijn geen overige aspecten door de gebruiker gedefinieerd. Weging milieu (LCA)criteria Het gaat hier om de wegings'factoren' die gebruikt worden voor de afweging van de criteria van de LCA. Emissies broeikaseffect Milieukosten 0,050 / kg CO 2 eq. ozonlaagaantasting 30,00 / kg CFC11 eq. humane toxiciteit 0,090 / kg 1,4DB eq. aquatische toxiciteit (zoet water) 0,090 / kg 1,4DB eq. terrestrische toxiciteit 0,090 / kg 1,4DB eq. fotochemische oxidantvorming 2,000 / kg C 2H 4 eq. verzuring 4,000 / kg SO 2 eq. eutrofiëring 9,000 / kg PO 4 eq. Uitputting van: biotische grondstoffen 0,000 / mbp abiotische grondstoffen 0,042 / mbp energiedragers 0,042 / mbp Landgebruik 0,201 / PDF.m2.jr Hinder ten gevolge van: stank 2,33E07 / OTV m 3 geluid door wegtransport 321,95 / DALY geluid door productieprocessen 1,49E06 / mbp licht 0,024 / mbp kans op calamiteiten 0,024 / mbp Voor de milieueffecten onder Emissies wordt gebruik gemaakt van de NEN8006 methode, die is aangevuld met de weegfactoren voor de RWSindicator. De milieueffecten van de emissies kunnen hierdoor gewogen bij elkaar opgeteld tot milieukosten (monetarisering van milieueffecten). De milieukosten zijn niet aanpasbaar. Voor de milieueffecten voor Uitputting, Landgebruik en Hinder wordt gebruik gemaakt van de TWIN 2002 methode. Deze methode bevat de hiernaar opgenomen weegfactoren om de milieueffecen gewogen bij elkaar op te tellen tot milieukosten (monetarisering van milieueffecten). De milieukosten zijn niet aanpasbaar. AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls Weging :07

16 AFWEGINGSMODEL WEGEN Resultaten kort Alle gegevens zijn per 4,2 km weg met een breedte van 2,2 meter. Reconstructie verhardingen: asfalt na 20, beton na 50, elementen na 15 jaar. De beoordeling is uitgevoerd voor een beschouwingsperiode van 200 jaar. Milieu (LCA) Bij alle criteria geldt: des te hoger de score, des te slechter het resultaat Milieukosten (k) Emissies Uitputting van grondstoffen Landgebruik Hinder Totaal Hinder Landgebruik Milieukosten (k) Uitputting van grondstoffen Emissies Kosten De kosten zijn berekend met een discontovoet van 4 %, 0% inflatie en een prijsindexcijfer van 111. Staartkosten en BTW zijn niet in de beschouwing meegenomen Netto contante waarde (k) Materiaal inclusief aanbrengen Reconstructiekosten Onderhoudskosten Sloopkosten Restwaarde Bijkomende kosten TOTAAL over beschouwingsperiode Netto contante waarde (k) Materiaal inclusief aanbrengen Reconstructiekosten Onderhoudskosten Sloopkosten Restwaarde Bijkomende kosten AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls Resultaten kort :07

17 AFWEGINGSMODEL WEGEN Resultaten kort Alle gegevens zijn per 4,2 km weg met een breedte van 2,2 meter. Reconstructie verhardingen: asfalt na 20, beton na 50, elementen na 15 jaar. De beoordeling is uitgevoerd voor een beschouwingsperiode van 200 jaar. Overige beoordelingsaspecten Bij alle criteria geldt: des te hoger de score, des te slechter het resultaat Hoofdcriteria Gewogen genormaliseerd weging Door de gebruiker gedefinieerd 0% Aanleg 0% Onderhoud 44% Hinder 11% Veiligheid 11% Weggebruikersaspecten 33% TOTAAL Door de gebruiker gedefinieerd Aanleg Onderhoud Hinder Veiligheid Weggebruikersaspecten Bij de normalisatie en weging van de overige beoordelingsaspecten zijn een aantal aspecten buiten beschouwing gelaten. De (eventuele) score hiervan is dus niet meegewogen. Het gaat om de volgende criteria: alle aanlegaspecten, bereikbaarheid leidingen/riolering, geluid (gebruiksfase), omgevingshinder bij wegomlegging (bij aanleg), omgevingshinder bij wegomlegging (bij onderhoud), spat en stuifwater, spoorvorming/aquaplanning, stroefheid en vertraging door onderhoud. Er zijn geen overige aspecten door de gebruiker gedefinieerd. AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls Resultaten kort :07

18 AFWEGINGSMODEL WEGEN Multicriteriaanalyse De multicriteriaanalyse (MCA) is een instrument waarmee de eindscores van de verschillende beoordelingsaspecten ten opzichte van elkaar gewogen kunnen worden. De MCA is optioneel. De verschillende constructies kunnen ook worden afgewogen door gebruik te maken van het overzicht van de resultaten per constructie. Om de hier weergegeven scores binnen een MCA met elkaar te kunnen vergelijken is het nodig om de gegevens in vergelijkbare eenheden uit te drukken (standaardisatie). Meestal wordt dit gedaan door de scores per criterium te delen door de maximale score van de alternatieven. Er is echter geen wetenschappelijke basis waarom deze standaardisatie beter is dan een andere. Bij standaardisatie met de maximum score is het alternatief met de maximumscore op 100 gezet. De andere alternatieven zijn ten opzichte hiervan geïndexeerd. Welk alternatief als beste uit de MCA komt is sterk afhankelijk van de gebruikte wegings en standaardisatiemethode.voor de MCA is uitgegaan van de gewogen gesommeerde methode en standaardisatie met de maximum score. Er is voor de MCA geen aanbevolen of standaard weegset beschikbaar. Gestandaardiseerde eindscore op basis van de maximum score Relatief Berekende Criterium gewicht weegset Milieu 1 25% Kosten 1 25% Overige 2 50% Motivatie ingevoerde weegfactoren nog geen onderbouwing Gewogen gestandaardiseerd Gewogen gestandaardiseerde eindscore Weging % Milieu Kosten Overige % 25% Alle gegevens zijn per 4,2 km weg met een breedte van 2,2 meter. Reconstructie verhardingen: asfalt na 20, beton na 50, elementen na 15 jaar. De beoordeling is uitgevoerd voor een beschouwingsperiode van 200 jaar. AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls MCA :07

19 AFWEGINGSMODEL WEGEN Resultaten detail Alle gegevens zijn per 4,2 km weg met een breedte van 2,2 meter. Reconstructie verhardingen: asfalt na 20, beton na 50, elementen na 15 jaar. De beoordeling is uitgevoerd voor een beschouwingsperiode van 200 jaar. Milieu (LCA) Milieueffecten weergeven Bij alle criteria geldt: des te hoger de score, des te slechter het resultaat Milieukosten (k) Emissies (subtotaal) broeikaseffect 154,4 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 ozonlaagaantasting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 humane toxiciteit 126,3 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 aquatische toxiciteit (zoet water) 8,9 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 terrestrische toxiciteit 8,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 fotochemische oxidantvorming 2,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 verzuring 62,2 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 eutrofiëring 19,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Uitputting van: (subtotaal) biotische grondstoffen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 abiotische grondstoffen 16,6 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 energiedragers 8,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Landgebruik Hinder ten gevolge van: (subtotaal) stank 2,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 geluid door wegtransport 3,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 geluid door productieprocessen 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 licht 5,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 kans op calamiteiten 3,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAAL Kosten De kosten zijn berekend met een discontovoet van 4 %, 0% inflatie en een prijsindexcijfer van 111. Staartkosten en BTW zijn niet in de beschouwing meegenomen Netto contante waarde (k) Materiaal inclusief aanbrengen Reconstructiekosten Onderhoudskosten Sloopkosten Restwaarde Bijkomende kosten TOTAAL over beschouwingsperiode Overige beoordelingsaspecten De overige aspecten zijn beoordeeld op een relatieve schaal van sterk verbeterd () tot sterk verslechterd (), ongewijzigd is "o". Vervolgens zijn ze genormaliseerd op basis van constructie 1. Een neutrale score "o" resulteerd daarbij in 100, "" in 175 en "" in 25. Invoer Gewogen genormaliseerde score per subcriterium weergeven Invoer Door de gebruiker gedefinieerd weging o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Aanleg mogelijkheid voor fasering o o o o o o risico's uitvoering o o o o o o Onderhoud bereikbaarheid leidingen/riolering o o o o o o risico's onderhoud 100% o o o o o Hinder geluid (gebruiksfase) o o o o o o wegomlegging (bij aanleg) o o o o o o wegomlegging (bij onderhoud) o o o o o o comfort (glad/vlakheid) 100% o /o o o o o Veiligheid spat en stuifwater o o o o o o spoorvorming/aquaplanning o o o o o o zichtbaarheid wegdek 's nachts 100% o o/+ o o o o stroefheid o o o o o o Weggebruikersaspecten inpassing in landschap/visueel 20% o o/+ o o o o vertraging door onderhoud o o o o o o comforverlies door wortelopdruk 80% o o o o o Hoofdcriteria Gewogen genormaliseerd weging Door de gebruiker gedefinieerd 0% Aanleg 0% Onderhoud 44% Hinder 11% Veiligheid 11% Weggebruikersaspecten 33% TOTAAL Bij de normalisatie en weging van de overige beoordelingsaspecten zijn een aantal aspecten buiten beschouwing gelaten. De (eventuele) score hiervan is dus niet meegewogen. Het gaat om de volgende criteria: alle aanlegaspecten, bereikbaarheid leidingen/riolering, geluid (gebruiksfase), omgevingshinder bij wegomlegging (bij aanleg), omgevingshinder bij wegomlegging (bij onderhoud), spat en stuifwater, spoorvorming/aquaplanning, stroefheid en vertraging door onderhoud. Er zijn geen overige aspecten door de gebruiker gedefinieerd. AMW v1.1 Juli Afwegingsmodel verharding fietspad.xls (Resultaten detail) :07

Afwegingsmodel Wegen (AMW)

Afwegingsmodel Wegen (AMW) Afwegingsmodel Wegen (AMW) Steef van Hartskamp Provincie NoordBrabant 2 juni 2010 Waarom een afwegingsmodel? In t verleden nauwelijks afweging Asfalt of bij K+L elementen Enkele wegbeheerders cementbeton

Nadere informatie

Een weloverwogen fietspad is van beton

Een weloverwogen fietspad is van beton Duurzaam bouwen met beton Referentieprojecten infrastructuur Een weloverwogen fietspad is van beton Het AfwegingsModel Wegen (AMW) voor verhardingsconstructies, ontwikkeld door CROW, kan door alle disciplines

Nadere informatie

Parallelsessie 6. Fietspaden. Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp

Parallelsessie 6. Fietspaden. Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp Parallelsessie 6 Fietspaden Fietspaden Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp Sessievoorzitter: Paul van Weenen, Provincie Utrecht Tijd voor vragen?

Nadere informatie

In deze Special maken we een eerlijke en objectieve afweging voor een fietspad uitgevoerd in cementbeton, asfaltbeton en een

In deze Special maken we een eerlijke en objectieve afweging voor een fietspad uitgevoerd in cementbeton, asfaltbeton en een BetonInfra is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Cementbeton Wegenbouwers, het Cement&BetonCentrum en de Vereniging Ondernemers Betonmortelindustrie Nederland. BetonInfra omvat de gelijknamige

Nadere informatie

WP4: Verbeterde schattingsmethode materiaalhoeveelheden in constructies! 1 april 2015, TKI KIEM!

WP4: Verbeterde schattingsmethode materiaalhoeveelheden in constructies! 1 april 2015, TKI KIEM! WP4: Verbeterde schattingsmethode materiaalhoeveelheden in constructies 1 april 2015, TKI KIEM WP4 - Verbeterde schattingsmethode materiaalhoeveelheden Projectpartners IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam

Nadere informatie

Verantwoorde keuze van bestratingsproducten

Verantwoorde keuze van bestratingsproducten Verantwoorde keuze van bestratingsproducten Bij de keuze van producten voor bestratingen gelden verschillende afwegingsfactoren. De impact van een bepaalde keuze op het milieu is daar één van, een factor

Nadere informatie

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken

Handleiding Kostentool Stille Wegdekken Handleiding Kostentool Stille Wegdekken 1 Inleiding De kostentool Stille Wegdekken is bedoeld voor wegbeheerders om snel een indicatie te krijgen wat de toepassing van stille wegdekken voor financiële

Nadere informatie

MKI score van wegen aanleg en onderhoud

MKI score van wegen aanleg en onderhoud MKI score van wegen aanleg en onderhoud Inleiding Duurzaam gebruik van materialen & grondstoffen is onder te verdelen in twee hoofdonderwerpen: Keuze voor materialen & grondstoffen. Hierbij spelen aspecten

Nadere informatie

Milieubeoordeling houten bruggen Diana de Graaf

Milieubeoordeling houten bruggen Diana de Graaf Milieubeoordeling houten bruggen Diana de Graaf Vergelijkende milieustudie bruggen Onderzoek Brede studie met meerdere sectoren Specificatie, berekeningsmethode, data Niet-materiaal gebonden specificaties

Nadere informatie

DuurzaamheidsKompas Wijzer in duurzaam bouwen

DuurzaamheidsKompas Wijzer in duurzaam bouwen DuurzaamheidsKompas Wijzer in duurzaam bouwen DuurzaamheidsKompas Tauw heeft in samenwerking met TNO en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het DuurzaamheidsKompas ontwikkeld. Het DuurzaamheidsKompas

Nadere informatie

INFRASUCCES. LCC Tender. Het bureau voor het duurzame aanbestedingen in de bouw

INFRASUCCES. LCC Tender. Het bureau voor het duurzame aanbestedingen in de bouw INFRASUCCES LCC Tender Het bureau voor het duurzame aanbestedingen in de bouw Inhoud Duurzaam aanbesteden EMVI Rekenmodellen ikalm LCC Tender Innovatieve contracten Duurzaam aanbesteden Doel van de aanbesteding

Nadere informatie

Zijn stille wegdekken duur?

Zijn stille wegdekken duur? Zijn stille wegdekken duur? Ir. Jan Hooghwerff (M+P raadgevende ingenieurs bv) Samenvatting Onderzocht is wat de meerkosten van een aantal stille wegdekken zijn voor verschillende toepassingsgebieden.

Nadere informatie

Materials and Ecological Engineering

Materials and Ecological Engineering Werkcollege -09 14 oktober 2011 Materials and Ecological Engineering Opdracht 3 - milieubelasting prof.dr.ir. Michiel Haas 1 Collegedictaat bestuderen Hfdst 1-4 hebben jullie al geleerd voor kennistest

Nadere informatie

MILIEUPROFIELEN VAN SCHEEPSBRANDSTOFFEN IN DE NATIONALE MILIEUDATABASE. Suzanne de Vos-Effting

MILIEUPROFIELEN VAN SCHEEPSBRANDSTOFFEN IN DE NATIONALE MILIEUDATABASE. Suzanne de Vos-Effting MILIEUPROFIELEN VAN SCHEEPSBRANDSTOFFEN IN DE NATIONALE MILIEUDATABASE Suzanne de Vos-Effting OPZET PRESENTATIE Motivatie RWS milieuprofielen scheepsbrandstof Aanpak berekening Resultaten Gebruik milieuprofielen

Nadere informatie

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN Uitgangspunten: - Grondaankoop is niet meegenomen in deze raming - Raming exclusief: stortkosten, legeskosten vergunningen - Het aanleggen van de kabels en leidingen (nutsvoorzieningen) is niet meegenomen

Nadere informatie

Bij Value Engineering wordt vaak gebruik gemaakt van Value Metrics, waarmee waarde

Bij Value Engineering wordt vaak gebruik gemaakt van Value Metrics, waarmee waarde Toepassing Value Metrics in Value Engineering (VE) studies Dew Ramadhin Bij Value Engineering wordt vaak gebruik gemaakt van Value Metrics, waarmee waarde gekwantificeerd wordt. Aan de hand van twee voorbeelden

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

DuCO N:\3435\C\R\R-01

DuCO N:\3435\C\R\R-01 Postbus 50521 3007 JA Rotterdam Piekstraat 77 3071 EL Rotterdam T 010 201 23 60 E imd@imdbv.nl www.imdbv.nl HANDLEIDING DuCo PROJECT: DuCO KENMERK: N:\3435\C\R\R-01 RAPPORTDATUM: 21-12-2012 OPDRACHTGEVER:

Nadere informatie

Whitepaper. Valkuilen bij het kostenramen rijweg

Whitepaper. Valkuilen bij het kostenramen rijweg Whitepaper Valkuilen bij het kostenramen rijweg Whitepaper Valkuilen bij het kostenramen rijweg 2 Wie zijn wij? Kosteninformatie voor de Bouw & Infra-sector Wij zijn een uitgever gespecialiseerd op gebied

Nadere informatie

Totaal kosten incl. Staartkosten en VAT (exclusief BTW): ,00

Totaal kosten incl. Staartkosten en VAT (exclusief BTW): ,00 Project : Aanleg fietspad en recocnstructie Sleutelstraat Weijereind + aanpassingen Lensheuvel 't Heike. Opdrachtgever : Gemeente Reusel De Mierden KOSTENRAMING UITGANGSPUNTEN De raming is gebaseerd op

Nadere informatie

Rapport Milieuprestatie 2Amsterdam

Rapport Milieuprestatie 2Amsterdam Rapport Milieuprestatie 2Amsterdam Project 2Amsterdam Onderwerp Bouwaanvraag Onderbouw (parkeergarage) MPG Datum 20-02-2017 Paginas 5 Toelichting Dit rapport bevat de uitkomst van de berekende milieuprestatie

Nadere informatie

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Begroting gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Documentnr. 2015-LEU122-GR-01 30 januari 2015 Gemeente Leudal Globale begroting voor: Herinrichting Dorpstraat Baexem, fase 1 Conform tekeningnr.

Nadere informatie

BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200

BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200 BEHEERKOSTEN WEGEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 14 november 2012 : - Concept, vertrouwelijk B01065.000207.0200 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Vraagstelling... 4 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat

Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat Duurzaam inkopen bij Duurzaamheid bij aanleg en onderhoud van wegen, vaarwegen en waterwerken Edwin van der Wel, Sr. Adviseur Duurzaamheid en Energie, GPO Inhoud Programma duurzaam inkopen GWW Doelstellingen

Nadere informatie

Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort

Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort L. Dijkstra Royal HaskoningDHV E. Roelofsen Gemeente Amersfoort Samenvatting De gemeente Amersfoort past geluidsreducerend asfalt (ook wel stil asfalt genoemd)

Nadere informatie

Duurzame oplossing door houtreparatie!

Duurzame oplossing door houtreparatie! Duurzame oplossing door houtreparatie! Het systeem om meerpalen te repareren in plaats van vervanging door nieuwe palen, is niet alleen goedkoper maar blijkt ook minder belastend te zijn voor het milieu.

Nadere informatie

DGBC Materialentool v2.13 Nationale Milieudatabase v1.5 Mat 1 berekening BREEAM-NL

DGBC Materialentool v2.13 Nationale Milieudatabase v1.5 Mat 1 berekening BREEAM-NL Algemene gegevens BREEAM-NL registratienummer: - besl u i t : Dossiernummer: - Projectnaam: Tilburg, Distlerstraat, 41 woningen Status berekening: Definitief Aanmaakdatum: 21-05-2014 Laatst gewijzigd:

Nadere informatie

MATERIAAL-MILIEUPRESTATIE EN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

MATERIAAL-MILIEUPRESTATIE EN DE CIRCULAIRE ECONOMIE MATERIAAL-MILIEUPRESTATIE EN DE CIRCULAIRE ECONOMIE Wat zit er achter instrumenten zoals GPR Gebouw, MRPI-MPG en BREEAM-NL / DGBC Materialentool? Harry van Ewijk (SGS) NVBV-Kennisdag, 14 juni 2017 1 HARRY

Nadere informatie

Kop van Overijssel heeft volwassen fietspad

Kop van Overijssel heeft volwassen fietspad Kop van Overijssel heeft volwassen fietspad In de kop van Overijssel is in 1992 een fietspad aangelegd in een gebied met zeer slechte draagkracht. Nu, 18 jaar later, is ter plaatse gekeken hoe dit inmiddels

Nadere informatie

REFERENTIE BETONMORTELS Aan: Daaf de Kok (De betonketen)

REFERENTIE BETONMORTELS Aan: Daaf de Kok (De betonketen) REFERENTIE BETONMORTELS Aan: Daaf de Kok (De betonketen) Van: 16-maart- 2016 Betreft: Referentie betonmortels 1. Inleiding In opdracht van het Netwerk Betonketen zijn er referentiebetonmengsels voor het

Nadere informatie

Duurzaam construeren met. Frans van Herwijnen

Duurzaam construeren met. Frans van Herwijnen Duurzaam construeren met Frans van Herwijnen 1 Duurzaam construeren 1. Ontwerpen op levensduur (flexibel, aanpasbaar, demontabel) 2. Inzet massa als warmteaccumulator (BKA) 3. Hergebruik van bestaande

Nadere informatie

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg. Opdrachtgever: Onderwerp: gemeente Midden-Delfland Aanpassing kruising Rijksstraatweg I Zuidhoornseweg Datum: juli 205 Inleiding. De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

Nadere informatie

Gebr. van Kessel Wegenbouw. Bermprint

Gebr. van Kessel Wegenbouw. Bermprint Gebr. van Kessel Wegenbouw Bermprint Puinstroken Grasbetonstenen Kunststof grasplaten Asfaltbermen Bermprint Aanlegtijd Kort Lang Lang Kort Kort Aanlegkosten Laag Hoog Hoog Hoog Hoog Onderhoudskosten Hoog

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit Zaaknummer: 2015001234 *16int00894* 16int00894 Raadsinformatiebrief Nr. 2016-14 Aan : Raad Van : College van B&W Behandeld in collegevergadering d.d.

Nadere informatie

H.E. Lüning hc C.H.R.

H.E. Lüning hc C.H.R. Ellegoorsestraat 7 NL-7004 HC DOETINCHEM tel. : + 31 314 325 601 fax. : + 31 314 360 216 e-mail : mail@luning.nl website : www.luning.nl PROJECT : Vrijstaande berging met EPS-fundering ARCHITECT : OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

NIBE s Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten

NIBE s Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten Milieuclassificatie Bouw NIBE s Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten Deel 4 Installaties De leidraad bij het realiseren van duurzame en gezonde woning- en utiliteitsbouw NIBE s NIBE s Basiswerk

Nadere informatie

: Werkgroep legaat Waanders Verfraaiing Worpplantsoen : Martin Jansen : Multi-criteria analyse voor bepalen waardering ingediende ideeën.

: Werkgroep legaat Waanders Verfraaiing Worpplantsoen : Martin Jansen : Multi-criteria analyse voor bepalen waardering ingediende ideeën. MEMO Aan Van Betreft : Werkgroep legaat Waanders Verfraaiing Worpplantsoen : Martin Jansen : Multi-criteria analyse voor bepalen waardering ingediende ideeën. Versie : DEFINITIEF WERKGROEP 2.1 Datum :

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Classifi catietabellen. Milieu- en gezondheidsgegevens. Theorie A

Inhoudsopgave. Classifi catietabellen. Milieu- en gezondheidsgegevens. Theorie A Milieuclassificatie Bouw Inhoudsopgave Inhoudsopgave (uitgebreid) Voorwoord Inleiding Handleiding voor gebruik Abonnementsvoorwaarden 3 7 8 9 12 Classifi catietabellen Toelichting classifi catieblad 16

Nadere informatie

Met beton minder files door minder onderhoud

Met beton minder files door minder onderhoud BETON GOED OP WEG LAAT U ZIEN HOE DUURZAME BETONVERHARDINGEN BIJDRAGEN AAN DE MOBILITEIT IN NEDERLAND In de Nota Mobiliteit, het nationale verkeer- en vervoerplan voor de middellange termijn (tot 2020)

Nadere informatie

Het Witte Paleis (met bijeenkomstfuncties) is onderdeel van de monumenten die in de 16 e, 17 e en 18 e eeuw gebouwd zijn.

Het Witte Paleis (met bijeenkomstfuncties) is onderdeel van de monumenten die in de 16 e, 17 e en 18 e eeuw gebouwd zijn. Notitie Datum: 22 september 2011 Project: Uitbreiding Raad van State Uw kenmerk: - Locatie: Den Haag Ons kenmerk: V029981ac.00001.jw Betreft: Beoordeling duurzaamheid Versie: 01_005 In opdracht van de

Nadere informatie

slagvaardig Schaderegeling ingravingen

slagvaardig Schaderegeling ingravingen slagvaardig Schaderegeling ingravingen 1. Inleiding Deze regeling is van toepassing op alle gevallen waarbij, in verband met het leggen / verleggen van kabels en leidingen, het plaatsen van objecten in

Nadere informatie

Balans. De integrale afwegingstool voor ophoogstrategieën. Voorproefje van de cursus

Balans. De integrale afwegingstool voor ophoogstrategieën. Voorproefje van de cursus Balans De integrale afwegingstool voor ophoogstrategieën Voorproefje van de cursus Welkom Workshop Balans Bernard van der Kolk Ontwikkelaars Deltares, DelftCluster en ISMH Wat is Balans Balans is een afweegmodel

Nadere informatie

Voorstelling VIBE vzw

Voorstelling VIBE vzw 1 Voorstelling VIBE vzw 1 > VIJFENTWINTIG JAAR ERVARING 2 VORMING & SENSIBILISERING 3 ONDERSTEUNING, BEGELEIDING & ADVIES 4 BOUWADVIES 5 WONEN MET DE NATUUR 6 ERKENNING & LABEL BOUWSECTOR 7 NATUREPLUS

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder Bijlage H1.3 Ketenanalyse van erftoegangsweg binnen de bebouwde kom Afdeling Ontwikkeling Infra Datum: 25 april 2017 Versie 1.1 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d.

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d. 1 O P R U I M I N G S W E R K Z A A M H E D E N 11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 111 VERWIJDEREN BESTRATING Verwijderen grasbetontegels 400x600x120 mm, afvoeren m2 4,00 782 3.128,00 Verwijderen grasbetontegels

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Oostenrijk Groep BV Milieubarometer - Oostenrijk Groep BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

TKI-KIEM WP1 - Methode voor integrale Energie- en Milieuprestatie. Erik Alsema, David Anink, W/E adviseurs 1 april 2015

TKI-KIEM WP1 - Methode voor integrale Energie- en Milieuprestatie. Erik Alsema, David Anink, W/E adviseurs 1 april 2015 TKI-KIEM WP1 - Methode voor integrale Energie- en Milieuprestatie Erik Alsema, David Anink, W/E adviseurs 1 april 2015 Doel Ontwikkeling van integrale methodiek om de milieueffecten als gevolg van energiegebruik

Nadere informatie

Werkzaamheid bij werkpakket toevoegen

Werkzaamheid bij werkpakket toevoegen Werkzaamheid bij werkpakket toevoegen Als er een werkpakket gemaakt is kunt u hier 1 of meerdere werkzaamheden aan toevoegen. Dit is afhankelijk van de type werkzaamheden. Een werkzaamheid bestaat uit

Nadere informatie

Leonidas. Meebewegen of niet? Jos Kuppens Anne Mollema Dick Wilschut. 31 maart 2016

Leonidas. Meebewegen of niet? Jos Kuppens Anne Mollema Dick Wilschut. 31 maart 2016 Leonidas Meebewegen of niet? Jos Kuppens Anne Mollema Dick Wilschut 31 maart 2016 Leonidas Noordelijke maasoever vlak bij Brienenoordbrug 01-04-16 2 Vroeger sportvelden 01-04-16 3 Leonidas in het kort

Nadere informatie

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen Gemeente Valkenswaard december 2010 definitief PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen dossier : AC3113-002.001

Nadere informatie

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

Starters Handleiding DuboCalc Project versie 4.0 21 juni 2015. DuboCalc Project 4.0 StartersHandleiding

Starters Handleiding DuboCalc Project versie 4.0 21 juni 2015. DuboCalc Project 4.0 StartersHandleiding Starters Handleiding DuboCalc Project versie 4.0 21 juni 2015 DuboCalc Project 4.0 StartersHandleiding Inhoud 1 Aan de slag met DuboCalc Project... 5 1.1 Wat is DuboCalc Project?... 5 1.2 Starten van

Nadere informatie

Valkruid WG Klazienaveen

Valkruid WG Klazienaveen Valkruid 10 7891 WG Klazienaveen www.gertpost.nl RAPPORTAGE MILIEU PRESTATIEBEREKENINGEN Project: 16 woningen aan de Verlengde Havenstraat te Beilen Datum: 17 maart 2016 Wijziging: - Algemene gegevens

Nadere informatie

Criteria voor het advies inzake sluiting kerkgebouwen in Den Haag

Criteria voor het advies inzake sluiting kerkgebouwen in Den Haag Criteria voor het advies inzake sluiting kerkgebouwen in Den Haag 1. Inleiding De AK der PGG heeft besloten een onafhankelijke Commissie Gebouwen in te stellen, die zal adviseren over welke kerkgebouwen

Nadere informatie

Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts

Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts Wim van Keulen Carlo Schoonebeek provincie Noord-Holland Multatulistraat 5 Houtplein 33 5251 WV Vlijmen 2012 DE Haarlem 073-5114942 023-5143973

Nadere informatie

een ontwerpondersteunend model voor de beoordeling van effecten op LNC-, milieu- en kostenaspecten eindrapport definitief versie 1.

een ontwerpondersteunend model voor de beoordeling van effecten op LNC-, milieu- en kostenaspecten eindrapport definitief versie 1. een ontwerpondersteunend model voor de beoordeling van effecten op LNC-, milieu- en kostenaspecten eindrapport definitief versie 1.0 MXQL 5LMNVZDWHUVWDDW'LHQVW:HJHQ:DWHUERXZNXQGH'HOIW 1,%(5HVHDUFK1DDUGHQ

Nadere informatie

LCC. Toepassing binnen RWS

LCC. Toepassing binnen RWS LCC Toepassing binnen RWS Programma Introductie Kader LCC Normkosten Modellen met levensduurkosten Wat is LCC? LCC = Life Cycle Cost Onder Life Cycle Cost verstaan we de kosten die optreden gedurende de

Nadere informatie

Voorbij energiebesparing: milieueffecten van energiebesparende maatregelen

Voorbij energiebesparing: milieueffecten van energiebesparende maatregelen Voorbij energiebesparing: milieueffecten van energiebesparende maatregelen 9 Oktober 28 Laure Itard 1 november 28 1 Renovatie van een rijtjehuis gebouwd in de periode 1966-1976 1 november 28 2 1. Isolatie

Nadere informatie

De tool in excel bestaat uit een aantal werkbladen. Per werkblad wordt aangegeven welke elementen deze bevat en wat de gebruiker kan invullen.

De tool in excel bestaat uit een aantal werkbladen. Per werkblad wordt aangegeven welke elementen deze bevat en wat de gebruiker kan invullen. Handleiding DuboMat tool DuboMat tool asfaltcontract Den Haag De DuboMat tool wordt beschikbaar gesteld aan de inschrijvers voor het asfaltcontract Den Haag. Ze mogen deze tool alleen gebruiken voor het

Nadere informatie

Milieuprofiel van gebouwelementen details per variant. 8. Raam

Milieuprofiel van gebouwelementen details per variant. 8. Raam Milieuprofiel van gebouwelementen details per variant 8. Raam Domentbeschrijving 1. Titel publicatie Milieuprofiel van gebouwelementen, details per variant: raam 2. Verantwoordelijke uitgever Danny Wille,

Nadere informatie

Duurzaam bouwen en LCA s en de NMD. G. Jonkers NVVT 28-5-2013

Duurzaam bouwen en LCA s en de NMD. G. Jonkers NVVT 28-5-2013 Duurzaam bouwen en LCA s en de NMD G. Jonkers NVVT 28-5-2013 Presentatie Achtergronden duurzaam bouwen Bepalingsmethoden milieuprestatie gebouw LCA Nationale Milieudatabase Duurzaamheid en verf -> een

Nadere informatie

Afwegingen bij opstellen geluidbeleidsplan. Sandro Vlug Coördinator cluster Mobiliteit en Milieu

Afwegingen bij opstellen geluidbeleidsplan. Sandro Vlug Coördinator cluster Mobiliteit en Milieu Afwegingen bij opstellen geluidbeleidsplan Sandro Vlug Coördinator cluster Mobiliteit en Milieu Stille wegdekken. Waar voor uw geld?! - 9 juni 2009 1 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Stille wegdekken. Waar

Nadere informatie

Uitgangspunten Kredietraming 02 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat

Uitgangspunten Kredietraming 02 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat Uitgangspunten Kredietraming 02 Kredietraming 02: handhaven bestaande fundering Ruimtelijk / dimensionering - Voor de ruimtelijke vormgeving zijn de volgende tekeningen en documenten gebruikt: - GBKN-

Nadere informatie

F2.1 Monetarisering (verborgen milieukosten)

F2.1 Monetarisering (verborgen milieukosten) F2.1 (verborgen milieukosten) Samenvatting De verborgen milieukosten in GreenCalc en het TWIN-model 2002 zijn duurzaamheidindicatoren op bouwdeel en gebouwniveau. GreenCalc geeft een maat voor de milieubelasting,

Nadere informatie

RAW Projectnaam: Vervangen 3 duikers t.b.v. Blauwe verbinding Besteknummer: A-BU-0002

RAW Projectnaam: Vervangen 3 duikers t.b.v. Blauwe verbinding Besteknummer: A-BU-0002 Bladnr. 1 van 13 Behoort bij: A-BU-0002... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

: _SRo_Notitie Verhardingsconstructies Zeewolde_definitief Datum : 18 maart 2014

: _SRo_Notitie Verhardingsconstructies Zeewolde_definitief Datum : 18 maart 2014 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft Controle RHDHV : F. Schuchard : ing. A.S. (Sander) Roselaar : Projectdossier : BC7025-101 : Strategische vraag wegbeheer & pilot

Nadere informatie

Nogmaals dank voor de prettige ontvangst. U vroeg mij toen een voorstel te maken voor de volgende werkzaamheden.

Nogmaals dank voor de prettige ontvangst. U vroeg mij toen een voorstel te maken voor de volgende werkzaamheden. OFFERTE Betreft: Aanleg rijweg 6,2 m breed 100 m lang Aan: BIM Media 21-03-2014 Geachte «Opdrachtgever.Naam», Nogmaals dank voor de prettige ontvangst. U vroeg mij toen een voorstel te maken voor de volgende

Nadere informatie

dr. ir. Ralph Hamerlinck en ir. Jan-Pieter den Hollander Inleiding ontwikkelingen duurzaam bouwen en Webtools voor duurzaamheid

dr. ir. Ralph Hamerlinck en ir. Jan-Pieter den Hollander Inleiding ontwikkelingen duurzaam bouwen en Webtools voor duurzaamheid Seminar duurzaam bouwen met staal dr. ir. Ralph Hamerlinck en ir. Jan-Pieter den Hollander Inleiding ontwikkelingen duurzaam bouwen en Webtools voor duurzaamheid Inhoud Inleiding ontwikkelingen duurzaam

Nadere informatie

Bijzondere tarieven 2016 Maastricht - Heerlen - OGN 2011

Bijzondere tarieven 2016 Maastricht - Heerlen - OGN 2011 Bijzondere tarieven 2016 Maastricht - Heerlen - OGN 2011 Definitief 04-12-2015 Opmerking: 1 Bestrating (klinkers) 0-15 m2 Zie tarieven OGN 2011 2 Bestrating (klinkers) > 15 m2 Zie tarieven OGN 2011 3 Betontegels

Nadere informatie

Kredietraming Ondersteuning fietspad Malpie Gemeente Valkenswaard d.d. 05 september 2017

Kredietraming Ondersteuning fietspad Malpie Gemeente Valkenswaard d.d. 05 september 2017 Kredietraming Ondersteuning fietspad Malpie Gemeente Valkenswaard d.d. 05 september 2017 Rev. Opgesteld door: Datum Gec. Gez. A C.Th 5-9-2017 C.Th R.We Projectnummer: 16161.1 Documentnummer: 16161.1 E19

Nadere informatie

BIJLAGE 1: OVERZICHT GROSLIJSTEN

BIJLAGE 1: OVERZICHT GROSLIJSTEN BIJLAGE 1: OVERZICHT GROSLIJSTEN Groen- en Civieltechnisch d.d. 18 april 2016 1 Bouwrijp, aanleg Riolering, Rioolherstel en Persleidingen met een geraamde opdrachtwaarde < 250.000,- [CPV=45100000-8] 2

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

Minder geluidoverlast langs de provinciale weg

Minder geluidoverlast langs de provinciale weg Minder geluidoverlast langs de provinciale weg SBIR oproep van RVO, samen met Provincie Noord-Holland en Provincie Zuid-Holland SBIR = Small Business Innovation Research Ongeveer 525 km aan provinciale

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing Toetsingscriteria Voldoende Onvoldoende Ontbreekt 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar t.o.v.

Nadere informatie

Uitgangspunten Kredietraming 01 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat

Uitgangspunten Kredietraming 01 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat Uitgangspunten Kredietraming 01 Kredietraming 01: inclusief nieuwe funderingen Ruimtelijk / dimensionering - Voor de ruimtelijke vormgeving zijn de volgende tekeningen en documenten gebruikt: - GBKN- Grootschalige

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Locatie Bolswarderbaan Antonius Zorggroep Milieubarometer - 2013 Locatie Bolswarderbaan Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Kennismaking met beton

Kennismaking met beton Kennismaking met beton Wanneer is een betonverharding interessant voor een project? Jeroen Thomassen Onderwerpen: Waarom, wanneer en waar betonverhardingen Dimensioneren in betonverharding Betonmortelproductie

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2) RAW0083-73476 Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: besteknr. 207.11.0963.29 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 Vrije Universiteit Milieubarometer - 2016 Vrije Universiteit Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R Factsheet nr. 12A Beschrijving van de variant Het uitgangspunt is de aanleg van een parkeerterrein voor onbetaald parkeren met 100 parkeerplaatsen en een grootte van 2.000 m 2. Het parkeerterrein komt

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Milieubarometer - 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Kosten en baten stille wegdekken

Kosten en baten stille wegdekken Kosten en baten stille wegdekken Jan Hooghwerff (M+P) Congres Stiller op Weg Weg Verkeerslawaai! 2012 Mening 1 De reductie van stil asfalt bij lage snelheid (50 km/u) is maar heel beperkt. Toepassen van

Nadere informatie

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste MEMO Mogelijkheden bermverharding 14 januari 2013 Arthur Ernste Inleiding In totaal zijn er drie typen bermverharding te onderscheiden. In de eerste plaats is er het aanvullen van bermen met ongebonden

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. VOOR PLUS groen beton. MRPI-code DATUM AFGIFTE 20 september 2012

BEDRIJFSINFORMATIE. VOOR PLUS groen beton. MRPI-code DATUM AFGIFTE 20 september 2012 BEDRIJFSINFORMATIE VOOR PLUS groen beton MRPI-code 20.1.00026.004 Van Nieuwpoort Betonmortel B.V. Postbus 167 2800 DA Gouda Tel.: +31 (0)182 597 400 Fax: +31 (0)182 597 410 E-mail: betonmortel@van-nieuwpoort.nl

Nadere informatie

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite:

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite: Wegen, opritten, parkings in asfalt Op volgende pagina een korte samenvatting vanwege het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aangaande de soorten asfalt, de samenstelling van asfaltverhardingen, de verwerking

Nadere informatie

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam

Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam Beoordelen circulaire aanbesteding Douwe Jan Joustra, ICE-Amsterdam De gemeente Apeldoorn heeft de aanbesteding van het werkprogramma De Parken (GWW) gedaan op basis van de methodiek Rapid Circular Contracting.

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

crow gerelateerde VerkeerSdrempelS & -plateaus

crow gerelateerde VerkeerSdrempelS & -plateaus crow gerelateerde VerkeerSdrempelS & -plateaus Verkeersafremming VerkeerSdrempelS en -plateaus Verkeersdrempels en verkeersplateaus zijn volgens CROW het meest effectieve middel om de snelheid van verkeer

Nadere informatie

Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1)

Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1) Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING VAN DEZE KETENANALYSE... 2 3. BEPALEN VAN DE SCOPE VAN DEZE ANALYSE... 2 4. KETENANALYSE OPNEMEN EN OPVOLGEN

Nadere informatie

Plangebied. Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen. projectnr.: 1:1000. schaal: datum: 2, inrit. handhaven muur (A-B) 5, verwijderen muur A

Plangebied. Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen. projectnr.: 1:1000. schaal: datum: 2, inrit. handhaven muur (A-B) 5, verwijderen muur A 5 2, inrit 3,0 4,0 5, verwijderen muur A handhaven muur (A-B) 1, inrit 4, indicatief riolering B P P 3, compensatie 2 pp Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen Plangebied projectnr.: schaal: datum: De auteursrechten

Nadere informatie

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt PenTack Duurzaam 60% Kostenbesparing Snel & efficiënt Milieuvriendelijk Voor alle soorten asfalt Preventief asfaltonderhoud Bewezen oplossingen voor onderhoud van asfaltverhardingen Bitumen aan de oppervlakte

Nadere informatie

Om te bepalen of een verf duurzaam is dient er, naar de mening van de VVVF, sprake te zijn van een integrale aanpak.

Om te bepalen of een verf duurzaam is dient er, naar de mening van de VVVF, sprake te zijn van een integrale aanpak. BEOORDELINGSMODEL DUURZAAM ONDERHOUD Integrale benadering Om te bepalen of een verf duurzaam is dient er, naar de mening van de VVVF, sprake te zijn van een integrale aanpak. Een integrale aanpak zou zich

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit stille wegdekken

Kosteneffectiviteit stille wegdekken M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Kosteneffectiviteit stille wegdekken Een must voor geluidbeleid ir. Jan Hooghwerff ing. Ronald van Loon M+P - raadgevende

Nadere informatie

Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen

Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen Kleine Veld 37 7751 BG Dalen Tel: 0524-553000 info@boaheijnen.nl www.boaheijnen.nl Project : Nieuwbouw woning aan de Buitenakker te Hooghalen (kavel 1), fam. Horst

Nadere informatie

Asfalt. LEVERANCIER(s): Diverse asfaltcentrales in Nederland.

Asfalt. LEVERANCIER(s): Diverse asfaltcentrales in Nederland. Asfalt LEVERANCIER(s): Diverse asfaltcentrales in Nederland. Grafiek geeft kosten excl. reconstructie weer; en eenmalige kosten, winst & risico, 21,65 p/m² bij enkele laag; 23,28 p/m² bij dubbele laag.

Nadere informatie

Opgesteld door, telefoonnummer Gerrit Frederiks (gemeente Nijmegen, afdeling milieu, bureau Geluid & Lucht)

Opgesteld door, telefoonnummer Gerrit Frederiks (gemeente Nijmegen, afdeling milieu, bureau Geluid & Lucht) Directie Grondgebied Milieu Geluid & Lucht Registratienummer / datum PRS2007494 / 12 augustus 2011 Opgesteld door, telefoonnummer Gerrit Frederiks (gemeente Nijmegen, afdeling milieu, bureau Geluid & Lucht)

Nadere informatie

Uitwerking examen e tijdvak

Uitwerking examen e tijdvak Uitwerking examen 2014 1 e tijdvak Vraag 1. schakelaar en lampje met het juiste symbool in serie met de weerstand 1 voltmeter met het juiste symbool parallel over het lampje 1 en Als er geen stroomkring

Nadere informatie

Computerprogramma PPS, dd. 10 januari 2005

Computerprogramma PPS, dd. 10 januari 2005 Computerprogramma PPS, dd. 10 januari 2005 Inleiding Het computerprogramma PPS is een Excel-applicatie waarmee competenties geïnventariseerd en geoperationaliseerd kunnen worden. Voor elke toegevoegde

Nadere informatie

Module: Ontbrekende schakel in netwerk

Module: Ontbrekende schakel in netwerk Module: Ontbrekende schakel in netwerk Invullen In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Investeringen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie

Nadere informatie