100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid"

Transcriptie

1 218e jaargang jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig onderhoud Wisselingen Raad van Toezicht Invoering Warmtewet Huurdersvereniging nieuwe stijl Puzzel 1

2 voorwoord > Aerdt Nijland December 2013, nog veel onduidelijkheid op (huur)woningmarkt Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Zo kort voor de jaarwisseling is het gebruikelijk om kort achterom te kijken en natuurlijk ook weer vooruit was voor Eigen Bouw, maar waarschijnlijk ook voor u, een lastig jaar met veel onzekerheid over (aangekondigde) wetswijzigingen, forse lastenverhogingen en een slecht functionerende woningmarkt. Als we ons kabinet moeten geloven is het einde van de crisis in zicht en klimmen we langzaam uit het dal. Eigen Bouw zal echter ook de komende jaren voorzichtig moeten manoeuvreren om op koers te blijven en de inkomsten en uitgaven in balans te houden. Van de bestuurs tafel Regeling door de overheid Eind december 2012 heeft de Raad van Toezicht het strategisch voorraadbeleid van Stichting Eigen Bouw goedgekeurd. Het Strategisch voorraadbeleid schetst onze gedachten hoe de woningvoorraad van Eigen Bouw zich in de periode zal ontwikkelen. Het geeft de ontwikkeling in omvang en kwaliteit van de woningvoorraad aan en beschrijft het activiteitenprogramma dat daarbij hoort. Uiteraard laat het ook de gevolgen voor de financiële positie van Eigen Bouw zien. Wat we bij het schrijven van dit strategisch voorraadbeleid niet hadden voorzien was dat het kabinet Rutte II de bij het aantreden aangekondigde verhuurdersheffing voor corporaties ook voor beleggers en particuliere verhuurders met meer dan 10 woningen (zoals Eigen Bouw) van toepassing zou verklaren. Deze greep van de Rijksoverheid in onze kas heeft er toe geleid dat Eigen Bouw in 2013 alle zeilen heeft moeten bijzetten. Helaas hebben wij daarom bij de voorbereidingen voor de jaarlijkse huurverhoging moeten besluiten dat wij een deel van deze forse lastenverzwaring in de komende jaren aan onze huurders moeten doorberekenen. Het deel dat niet vanuit de huur gecompenseerd kan worden zal door bezuiniging in de bedrijfsvoering, het efficiënter omgaan met de onderhoudsbudgetten en woningverkopen moeten worden opgebracht. Onduidelijkheid over huurprijs aanpassingen Met de invoering van de verhuurdersheffing is de onduidelijkheid over de hoogte van de huurprijsaanpassingen nog niet de wereld uit. In 2015 zal de methodiek voor het bepalen van het huurverhogingpercentage worden gewijzigd in een huursombenadering. Dit houdt in dat verhuurders meer vrijheid krijgen om het huurverhogingpercentage per adres te differentiëren afhankelijk van de afstand tussen huidige huurprijs en maximale huurprijs. Daarnaast wordt in 2014 het woningwaarderingstelsel aangepast waarmee de maximale huurprijs wordt bepaald. De huidige punten voor de woonvorm en de omgevingspunten worden dan vervangen door een aantal punten dat op basis van de WOZ-waarde en het woonoppervlakte wordt bepaald. De gevolgen van al deze aanpassingen voor het te voeren huurprijsbeleid bij Eigen Bouw is thans nog onduidelijk. Op de voorpagina De Waag, Brink, Deventer (foto: Historisch Museum Deventer) Stagnatie doorstroming Ook nemen wij waar dat door de toevoeging van levensloopbestendige appartementen in de afgelopen jaren en de stagnatie van de doorstroming op de (koop)woningmarkt in Deventer een verzadiging heeft plaatsgevonden van de markt van geliberaliseerde huurwoningen voor ouderen. Hierdoor staan de aanvangshuren extra onder druk en moeten wij extra alert blijven ten aanzien van de huurprijsontwikkeling. Warmtewet Voor huurders die in complexen wonen met een collectieve verwarmingsinstallatie (blokverwarming) treedt per 1 januari 2014 de warmtewet in werking. Dit heeft een wijziging van de methodiek voor het afrekenen van de afgenomen warmte tot gevolg. De afrekening zal niet langer geschieden door het doorberekenen van de werkelijke kosten van de verbruikte kubieke meters gas vermeerderd met de kosten van de warmtekostenverdeelmeters en de administratiekosten. Na het van kracht worden van de warmtewet dient er afgerekend te worden tegen een vooraf vastgesteld tarief per afgenomen warmte-eenheid. Verderop in dit blad leest u daar meer over. 2

3 (Vervolg van pagina 2) Positieve berichten Naast alle negatieve berichten is er voor 2014 ook positief nieuws te melden Zeker is dat Stichting Eigen Bouw in 2014 weer zichtbaar aan de slag gaat in het herstructureringsgebied Rembrandtkade en omgeving. Dit doen we door het uitvoeren van dak- en gevelonderhoud en het treffen van energetische maatregelen aan de Rembrandtflat en met het voorbereiden van de in 2015 geplande sloop van de woningen gelegen aan de Rubensstraat en Nicolaas Maesstraat. Daarnaast gaan we ook in andere complexen planmatig onderhoud en geriefsverbeteringen doorvoeren om de kwaliteit van het woningbezit op peil te houden wordt voor Eigen Bouw een bijzonder jaar. Wij hopen volgend jaar ons 100-jarig bestaan te mogen vieren en willen deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. Alhoewel het in deze tijd onmogelijk is om ver in de toekomst te kijken hopen wij natuurlijk dat we ons nog lang mogen inspannen voor uw woongenot. Rest mij nog u fijne feestdagen en een in alle opzichten voorspoedig en gezond 2014 toe te wensen. Aerdt Nijland Directeur-bestuurder Mogen wij even uw aandacht? In 2014 bestaat Eigen Bouw 100 jaar! Gedurende dit jubileumjaar willen wij daar de nodige aandacht aan besteden. Er zullen volgend jaar diverse acties en festiviteiten worden georganiseerd. Om dit geheel luister bij te zetten vragen wij uw medewerking. Heeft u nog leuke foto s uit het verleden van uw woning, straat of wijk? Kent u leuke verhalen of anekdotes over het leven van toen en wilt u die met ons en onze huurders delen? Dan stellen wij het zeer op prijs als u die naar ons zou willen toesturen, schrijven of mailen Indien gewenst komen wij uw bijdrage bij u ophalen. Uiteraard sturen wij u de foto s na gebruik weer terug. Wij danken u alvast bij voorbaat voor uw medewerking. Kerst gedachte... Het is sinds enkele jaren gebruikelijk bij Eigen Bouw om rondom de feestdagen een financiële bijdrage te doen aan een goed doel. Hiervoor zoeken wij steeds een organisatie die goed werk verricht in Deventer. Dit jaar willen wij het beschikbare bedrag schenken aan de Voedselbank in Deventer. De Voedselbank Deventer e.o. verzacht (verborgen) armoede en wil verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens voedselpakketten uit te delen aan huishoudens die in armoede leven. Daarnaast brengt de Voedselbank de klanten, indien gewenst, in contact met de andere sociale loketten. 3

4 Mirjam Burema en Marjanne van Arendonk huren al zo n elf jaar een woning van Eigen Bouw aan de Rubensstraat. Beiden werken op hun eigen manier aan een meer duurzame woon- en leefomgeving. Marjanne was initiatiefnemer van enkele kruiden-, groenten- en bloementuintjes aan de Rubensstraat. Mirjam staat ook een duurzame manier van leven voor en verhuist volgend jaar zelfs naar een zogeheten Aardehuis in Olst: een energieneutrale woning op een terrein dat geheel zelfvoorzienend is, met een eigen drinkwatervoorziening, eigen afvalwaterzuivering, met composttoiletten et cetera. In dit Infoblad laten we beiden aan het woord over wat duurzaam wonen en leven voor hen betekent. Twee vrouwen over duurzaam wonen en leven Er liggen nu grote maatschappelijke uitdagingen Marjanne van Arendonk is iemand die af en toe de kans te baat neemt om iets in haar leefomgeving te veranderen. Als ze vindt dat iets mooier, duurzamer of socialer kan, dan komt ze wel eens in actie. Zo had ze de afgelopen jaren een paar keer contact met Eigen Bouw over de aanleg van groente-, bloemen- en kruidentuintjes en over afvalscheiding in de Rubensstraat waar ze woont. Afgelopen voorjaar nam Marjanne het initiatief om enkele verwaarloosde tuinen aan de Rubensstraat om te vormen tot een kruiden-, groenten- en bloementuin. De Stichting Natuur Anders deed afgelopen zomer het werk. Het initiatief werd financieel gesteund door Eigen Bouw en de gemeente Deventer nam het grootste deel van het benodigde bedrag op zich. Veel tuinen in de buurt waren troosteloos en verwaarloosd door de herhaaldelijke uitstel van de sloop en door de tijdelijke bewoning. Op drie plaatsen aan de Rubensstraat hebben we het hekwerk opnieuw laten timmeren met gerecyclede tuinhekken en daar zijn diverse groente- en kruidenbakken aangelegd. Daardoor is het aanzien van de buurt verbeterd en ontstonden ontmoetingen tussen bewoners, vertelt Marjanne. Moderne bakfiets De huurster is vaak in de stad te zien als ze met haar moderne bakfiets naar de basisschool, werk of de markt gaat. En het typeert haar misschien wel dat ze het rijden met een bakfiets niet alleen voor zichzelf als een goede, minder milieubelastende vervoersvorm ziet. Ik heb de bakfiets onder de aandacht gebracht bij vier bedrijven in Deventer. De directeuren schaften voor hun personeel bakfietsen aan om ze ter beschikking te stellen aan jonge ouders in hun bedrijf en ze zo aan die vorm van vervoer te laten proeven. Bij gezinnen zijn de meeste autoritten korte ritten naar de winkel, school of crèche. Die ritten kunnen dus prima met een (bak)fiets. Het scheelt voor de lijn, de gezelligheid, de portemonnee, et cetera. Duurzaam leven betekent voor Marjanne dat ze wil voorkómen dat onze kinderen de rekening krijgen gepresenteerd van wat - zoals zij zegt - wij hebben laten lopen. Ik zie dat de generaties voor ons enorm veel hebben opgebouwd voor ons geluk, dat we nu als vanzelfsprekend zien. Dat ingebouwde geluk, al die prachtige kansen, zijn bevochten. Maar er liggen nu ook grote maatschappelijke uitdagingen. Ik wil onze kinderen niet opzadelen met overheidsschulden, vervuiling, het verkwisten van grondstoffen. Ik vind het belangrijk dat we voldoende en veilig voedsel kunnen produceren, iedereen de kans heeft een opleiding te volgen, we schoon en betaalbaar drinkwater te hebben, dat de gezondheidzorg toegankelijk is en we een fatsoenlijk dak boven het hoofd hebben tegen een sociale huur. Toekomstvast Marjanne verhuist binnenkort naar een andere woning van Eigen Bouw, omdat de huizenblokjes aan de Rubensstraat daadwerkelijk gesloopt gaan worden. Ik heb indertijd geprotesteerd tegen de sloop, omdat ik vrees dat er nieuwe gebouwen voor worden neergezet die niet toekomstbestendig zijn. Gebouwen zijn nu vaak een slurper van energie. Ze moeten juist energie gaan leveren en daarop moet je de omgeving nu inrichten. Ik hoop dat Eigen Bouw zich goed laat voorlichten over wat er nu voorhanden is aan wijsheid om straks toekomstvast te bouwen. 4

5 huurder aan het woord ls met Mirjam Burema bij de Aardehuizen in aanbouw Mirjam Burema: Ik probeer een voorbeeld te zijn voor anderen Mirjam wil met haar deelname aan het Aardehuisproject, dat uniek is in de wereld, een voorbeeld zijn voor andere mensen. Door onze manier van werken, zowel met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu als het samenwerken en elkaar helpen, vind ik heel uitdagend en inspirerend. Het gevoel dat we zuinig moeten zijn op onze aarde kreeg Mirjam van huis uit mee. Toen ik opgroeide, waren zure regen en het gat in de ozonlaag thuis echt gespreksonderwerpen. We woonden in Den Haag en gingen vaak op vakantie in de Achterhoek, waar we veel wandelden en fietsten. Ik genoot altijd enorm van het buitengebied, van de natuur. Daar is wel mijn overtuiging gegroeid dat we zuinig moeten zijn op de natuur en dat je goed voor je leefomgeving moet zorgen. Stappen zetten Om daaraan actief te kunnen bijdragen, ging Mirjam in 1987 milieukunde studeren in Deventer. Na de studie werkte ze onder meer in India en op de Filippijnen. Daar heb ik onder meer gezien hoe de Westerse wereld door mijnbouw erosie veroorzaakt en vervuiling oplevert. Ook zag zij de ontwikkeling dat milieubelastende productie vanwege strenge regelgeving hier wordt verplaatst naar dergelijke landen. Daarmee verplaats je alleen de problemen, maar het lost niets op. Aan die problemen in het groot kan ik concreet niet zoveel doen, maar ik kan wel wat doen door in mijn eigen leefomgeving stappen te zetten. Daarom steunde ik bijvoorbeeld initiatieven van Marjanne in onze woonbuurt en ben ik betrokken geraakt bij de Aardehuizen. Daarnaast heb ik ook in een natuurvoedingswinkel gewerkt. Ik vind het fijn om voeding te kopen die zoveel mogelijk lokaal wordt geteeld en die minder belastend is voor het milieu, doordat geen gebruik wordt gemaakt van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Komend voorjaar hoopt ze te kunnen verhuizen naar Olst. Ik zie er naar uit. Ik vind het wel jammer dat de woningen aan de Rubensstraat worden gesloopt en ik hoop dat er uiteindelijk iets moois en duurzaams gebouwd voor terugkomt. 5 Aardehuizen in Olst Trots laat Mirjam op een gure novembermiddag de Aardehuizen aan de rand van Olst zien. Ploeterend door vette Olster klei komen we langs huizen met brede gevels met veel ramen op het zuiden, met leemgestucte buiten- en binnenmuren, met zonnepanelen en zonneboilers op het dak. Bij een rijtje in aanbouw zien we gestapelde autobanden die volgestampt zijn met klei. In één woning is een op maat gezaagde boom verwerkt die de vloer van een koepel in aanbouw stut. We gebruiken hier zoveel mogelijk natuurlijke en hergebruikte materialen, liefst uit de directe omgeving legt Mirjam uit. Her en der zijn mensen aan het werk. De eerste van de 23 woningen zijn inmiddels bewoond, met een vertraging van ongeveer een jaar. We bouwen hier met elkaar aan elkaars woningen. Iedereen bouwt minimaal één dag per week. Als je woning later wordt gebouwd, ben je in het begin dus vooral bezig met andermans woningen.

6 De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van levensbelang. Stichting Eigen Bouw heeft in haar huurwoningen daarom rookmelders hangen. Rookmelders Het meest gebruikte type rookmelder is de optische rookmelder. Deze melder maakt gebruik van een lichtgevoelige cel, die rook waarneemt. Wij hebben twee soorten optische rookmelders geplaatst. Het gaat om rookmelders, die alleen op een batterij werken of rookmelders die zijn aangesloten op het lichtnet. In deze laatstgenoemde melders zit tevens een batterij, die ervoor zorgt dat bij stroomuitval de rookmelder gewoon blijft werken. Testen van rookmelders Bij normaal gebruik en onderhoud gaan rookmelders ongeveer 10 jaar mee. Test regelmatig of de melder nog werkt. Dit kunt u doen door op de testknop te drukken, die op iedere rookmelder aanwezig is, en wacht tot de melder een hard piepsignaal geeft. Een batterij gaat gemiddeld één jaar mee. Wanneer u de batterij vervangt, is het verstandig om de datum van vervanging op de batterij te zetten. Zo weet u altijd wanneer deze voor het laatst is vervangen. Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut een hard piepsignaal. Dit doet een rookmelder die op het lichtnet is aangesloten ook. Ook bij deze melder moet de batterij regelmatig vervangen worden, ook als er geen stroomstoring heeft plaatsgevonden. Voor een goede werking van de rookmelder is het belangrijk om regelmatig de melder stofvrij te maken door er even met de stofzuiger overheen te gaan. Wanneer u constateert dat uw rookmelder defect is, kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak met onze onderhoudsdienst tel Rookmelderweetjes Wist u dat. - rookmelders jaarlijks honderden levens redden. - rookmelders regelmatig getest moeten worden. - rookmelders regelmatig stofvrij gemaakt moeten worden. - rookmelders regelmatig een nieuwe batterij moeten krijgen - wij deze batterij graag voor u willen vervangen. Dit is in het servicefonds opgenomen. U betaalt dan alleen de kosten van de batterij. U merkt waarschijnlijk niet veel van de invoering van SEPA, behalve dat uw rekeningnummer is aangepast naar een IBAN-rekeningnummer. Betaalt u de huur via een acceptgirokaart of maakt u de huur zelf over? Wij hebben ons rekeningnummer aangepast. Ons IBAN rekeningnummer is: NL65INGB Europese overstap naar IBAN Europa wil het betalingsverkeer eenvoudiger maken. Daarom komt er een nieuw betalingssysteem: SEPA (Single Euro Payments Area). Het doel van dit systeem is om één grote Europese betaalmarkt te creëren, waarbij er geen verschil bestaat tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen. Voor het systeem is een aanpassing van uw rekeningnummer nodig naar een IBAN nummer (International Bank Account Number). Dit nummer wordt al gebruikt bij internationale betalingen en nu dus ook voor binnenlandse betalingen. Vanaf 1 februari 2014 kan men in Europa alleen nog maar met de IBAN-nummers betalen. 6

7 info In appartementencomplex De Kogge in Colmschate is sinds 23 september een telefooncirkel actief. Vijf bewoners bellen elkaar elke morgen via een cirkel om even te peilen of alles in orde is. Initiatiefnemer is Ab Brand (87), bestuurslid van de activiteitencommissie. De aanleiding voor de telefooncirkel zijn twee voorvallen in De Kogge in het afgelopen jaar. Een keer is een bewoner aangetroffen die in het appartement onwel was geworden. En een keer is iemand overleden in zijn appartement. Hij werd min of meer bij toeval gezien door een voorbijganger. Door elkaar elke morgen te bellen, hebben de deelnemers de zekerheid dat als er s nachts wat gebeurt, dat in elk geval de volgende morgen rond half negen wordt ontdekt, vertelt de heer Brand. Op een ledenvergadering van de activiteitencommissie in maart kwam het idee van de telefooncirkel naar voren. De commissie peilde vervolgens onder de leden of er belangstelling voor was. Vier mensen gaven dat aan, maar vervolgens gebeurde er eigenlijk niets mee. Op een vergadering in juli heb ik toen maar aangeboden de cirkel op te zetten, al had ik er zelf niet direct zo n behoefte aan. Eenvoudig De opzet van de telefooncirkel is in feite heel eenvoudig. De heer Brand belt als eerste om half negen deelnemer twee, die belt deelnemer drie, et cetera. Deelnemer vijf belt dan weer de heer Brand zodat de cirkel rond is. Binnen tien minuten is het cirkeltje rond. We hebben duidelijk afgesproken dat we niet uitgebreid met elkaar gaan bellen. Het is alleen even Hallo, alles goed? Anders gaat het te lang duren. Als je langer wilt praten met elkaar, dan moet je dat apart afspreken. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid De afspraak is ook dat de telefooncirkel niet meer dan tien mensen zal tellen. Anders gaat het te lang duren voor iedereen in de cirkel elkaar heeft gebeld. Mochten er meer dan tien deelnemers komen, dan splitsen we in twee groepen. De heer Brand verwacht nog wel groei van het initiatief. Meer dan de helft van de bewoners hier is alleenstaande en veel mensen zijn al aardig op leeftijd. De telefooncirkel is een vrij eenvoudige manier om een oogje in het zeil te houden bij elkaar. Je hoeft hiervoor geen vrienden van elkaar te zijn. Volgens de heer Brand is het niet nodig om elkaar bijvoorbeeld om half negen s avonds ook nog eens te bellen. De meeste mensen hebben overdag en s avonds genoeg andere contacten, krijgen of gaan op visite, bellen met de kinderen en dergelijke. Nee hoor, één keer bellen is voldoende. Om de cirkel waterdicht te maken, hebben de deelnemers wel enkele duidelijk afspraken gemaakt. Als de heer Brand om 8.35 uur nog niet heeft gebeld, dan begint de nummer 2 op de lijst en belt nummer 5 uiteindelijk de heer Brand op. En mocht iemand er een keer niet om half negen s morgens zijn, dan meldt die dat zowel aan degene voor hem als na hem. Stel dat we iemand niet kunnen bereiken, dan gaan we met z n tweeën daar naartoe. We hebben allemaal een reservesleutel van een ander, zodat we altijd bij iedereen naar binnen kunnen. 7

8 Start voorbereiding sloop Woningen worden niet meer verhuurd Al meer dan 10 jaar geleden is het plan gemaakt voor de herstructurering van het gebied bij de Rembrandtkade en omgeving. Een onderdeel hiervan is de sloop van de 36 eengezinswoningen aan de Rubensstraat en Nic. Maesstraat. De planning is nu om deze woningen begin 2015 te slopen. Woningen leeg Bijna alle huurders van de eengezinswoningen aan de Rubensstraat en Nic. Maesstraat hebben een tijdelijk huurcontract met ons op basis van de Leegstandswet. Dit betekent dat deze huurders er voor gekozen hebben om een woning te huren, waar ze maar tijdelijk kunnen wonen. Deze bewoners moeten zelf zorgen dat ze tijdig andere woonruimte hebben. Wij hebben alle bewoners geïnformeerd over onze voorbereidingen voor de sloop van hun woning. Daarbij hebben wij aangegeven tot wanneer ze uiterlijk in de woning kunnen blijven wonen. De woningen die nu vrijkomen, verhuren wij niet opnieuw. Deze woning komt dus leeg te staan. Aandacht voor veiligheid en leefbaarheid Juist in een buurt met woningen die gesloopt moeten worden, is het extra belangrijk om op de veiligheid van de woningen te letten. Wij hebben daarom een beheerplan opgesteld voor het te slopen gebied. Een onderdeel hiervan is dat de rookmelders in alle woningen goed moeten functioneren. Daarom hebben wij in alle woningen de rookmelder gecontroleerd. Ook zorgen wij voor het beheer rondom de niet bewoonde woningen, zoals het onderhoud van de tuinen. Daarnaast maken wij de lege woningen onbruikbaar. We halen alle voorzieningen zoals koperen leidingen, toiletpotten uit de woningen en we sluiten de woningen af van gas, water en elektriciteit. Overleg Klankbordgroep Het slopen van de woningen is niet alleen ingrijpend voor de bewoners die nu in de woningen wonen. Ook voor de omwonenden is dit een grote verandering. Wij vinden het daarom belangrijk om regelmatig met de omwonenden te overleggen over het beheer van het te slopen gebied. Hiervoor is een klankbordgroep opgericht dat bestaat uit een aantal omwonenden en vertegenwoordigers van de bewonerscommissie van het nieuwbouwappartementencomplex Uiterwaerde en de Rembrandtflat. Begin december hebben wij overleg gehad met de klankbordgroep en hebben wij gesproken over het beheerplan en de planning van de voorbereidingen voor de sloop. Nieuwbouw laat op zich wachten Het is de bedoeling om in deelplan 2 na de sloop, 72 nieuwe appartementen te realiseren. Echter de nieuwbouw van deze appartementen laat nog op zich wachten. Na de sloop van de 36 eengezinswoningen in 2015 gaan wij het gebied tijdelijk herinrichten. In overleg met de klankbordgroep bepalen wij hoe deze tijdelijke inrichting eruit ziet. In 2017 hopen wij meer duidelijkheid te krijgen over de planning van de nieuwbouw. 8

9 info 36 eengezinswoningen Vertraging uitvoering herstructureringsproject Ons herstructureringsproject Rembrandtkade en omgeving gaat over het gebied bij de Rembrandtkade tussen de Rembrandtflat en de IJsselflat. Hiervoor is een Masterplan gemaakt waarbij in drie delen 132 portiek- en galerijwoningen en 36 eengezinswoningen worden gesloopt en vervangen worden door de nieuwbouw van in totaal 289 appartementen voor senioren. Deelplan 1, de sloop van 60 woningen en nieuwbouw van 109 appartementen is begin 2011 afgerond. In 2012 zouden we starten met deelplan 2. Dit betreft de sloop van 36 eengezinswoningen aan de Rubensstraat en Nic. Maesstraat en nieuwbouw van 72 appartementen. Maar omdat de economie zich niet gunstig ontwikkelde en er diverse lastenverzwaringen zijn gekomen heeft Eigen Bouw in 2012 besloten om de uitvoering van deelplan 2 enkele jaren uit te stellen. Wij hebben toen alle bewoners van de eengezinswoningen gemeld dat ze in ieder geval nog twee jaar langer kunnen blijven wonen. Nu zijn we begonnen met de voorbereidingen van de sloop en zijn we van plan om de woningen begin 2015 te gaan slopen. Deelplan 3 Het laatste deel van het Masterplan bestaat uit de sloop van de drie portiekflats aan de Rembrandtkade en nieuwbouw op deze plek. De planning was dat deze woningen in 2017 zouden worden gesloopt. Duidelijk is dat dit deelplan ook vertraging oploopt. In 2017 gaan we bekijken wanneer de woningen worden gesloopt. Stagiair aan het woord Robert Bruggeman, 4e jaars student Bouwkunde aan het ROC Aventus te Apeldoorn, stagiair op de Technische Dienst van 14 oktober 2013 tot 1 februari 2014 vertelt: Stichting Eigen Bouw biedt een goede stageplek met afwisselende werkzaamheden. Meestal ben ik op het kantoor bezig met het uitzoeken en voorbereiden van diverse zaken, ook ga ik op pad voor het uitvoeren van inspecties wat ik erg leuk vind. Het is een hele andere stage dan wat ik hiervoor heb gelopen. Toen liep ik mee op de bouwplaats en nu op het kantoor. Deze stage biedt mij de kans om weer meer te zien en te leren. Stichting Eigen Bouw betrekt mij ook bij alle werkzaamheden wat het een fijne werkplek maakt. De werkzaamheden, die ik tijdens mijn stage uitvoer, combineer ik met opdrachten van school. Dit maakt het mogelijk voor mij dat ik de afsluitende opdrachten van mijn opleiding in de praktijk kan uitvoeren. Stichting Eigen Bouw biedt mij de kans om deze schoolopdrachten te kunnen maken en zo mijn opleiding succesvol af te ronden. 9 Stichting Eigen Bouw is een erkend leerbedrijf. Kent u iemand die op zoek is naar een leerzame stageplaats in een dynamische omgeving? Hij of zij kan zich bij ons melden via

10 Planmatige onderhoudswerkzaamheden Uitgevoerde werkzaamheden Pikeursbaan 7F1-7F20 Vervangen lichtstraat op galerij 4e woonlaag Begin augustus is de lichtstraat ter plaatse van de galerij op de bovenste woonlaag vervangen. De lichtstraat was door weersinvloeden zoals UV-straling en hagelbuien aangetast. Doordat de te gebruiken materialen al in de fabriek op maat waren gemaakt kon de uitvoering en dus ook de overlast voor de bewoners worden beperkt tot 2 dagen. Ook het afgelopen half jaar hebben wij bij diverse woningen onderhoud uitgevoerd. In dit artikel blikken we terug op de gerealiseerde en nu in uitvoering zijnde (onderhouds)projecten en kijken we vooruit naar het onderhoud dat we voor het komende jaar hebben gepland. Werkzaamheden in uitvoering Ceintuurbaan en Ceintuurbaan Aanpassen portiekentree, postkasten en (video)intercom Tijdens het schrijven van dit artikel wordt er nog volop gewerkt aan het aanpassen van de diverse portiekentrees. Hierbij worden de oude postkasten vervangen door nieuwe metalen kasten en wordt de intercominstallatie vervangen door een video-intercom installatie. Tevens wordt er bij de entree een luifel aangebracht. Door de diverse onderdelen zoveel als mogelijk in de werkplaats gereed te maken is de uitvoeringsduur op locatie kort waardoor ook de overlast voor de bewoners en bezoekers kan worden beperkt. Ceintuurbaan Aanbrengen luifel bij portiekentree In 2012 zijn bij deze woningen reeds de nodige werkzaamheden aan de portiekentree uitgevoerd. Bij deze entrees zal alleen een luifel worden aangebracht. 10

11 Werkzaamheden in voorbereiding J. van Vlotenlaan en C. Huygensstraat 1-35 Gevelonderhoud en vervangen dakbedekking Het afgelopen jaar is door Eigen Bouw gebruikt om nadere adviezen bij diverse adviseurs in te winnen en te verwerken in een werkomschrijving (bestek). Op basis hiervan is er bij meerdere bedrijven een offerte opgevraagd. Inmiddels zijn de opdrachten voor het uitvoeren van de werkzaamheden verstrekt en wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding. Planning uitvoering: maart - juni 2014 Rembrandtkade Grootonderhoud In het afgelopen half jaar zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om de huidige staat van diverse bouwdelen en de gewenste ingrepen in kaart te brengen. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het uitvoeringsplan. Op dit moment worden de laatste details van het plan uitgewerkt en verwerkt in een werkomschrijving (bestek). Tijdens het maken van het uitvoeringsplan is diverse keren overleg gevoerd met de klankbordgroep van de Rembrandtflat. De komende maanden zitten wij nog een aantal keer met de klankbordgroep om de tafel om de details van het uitvoeringsplan en de selectiecriteria voor de uitvoerende partijen te bespreken. Een bijeenkomst van de klankbordgroep van de Rembrandtflat. Plan uitwerking / voorbereiding: januari 2013 t/m januari 2014 Aanbesteding: januari april 2014 Planning uitvoering: mei oktober 2014 Geplande werkzaamheden Ceintuurbaan Buitenschilderwerk: Voor 2014 staat voor de woningen aan de Ceintuurbaan 219 t/m 361 een kleine schildersbeurt gepland. Dit houdt in dat de met verf behandelde houten en stalen ondergronden daar waar nodig worden geschilderd. Gelijktijdig zal ook incidenteel gevelonderhoud worden uitgevoerd, zoals het herstellen van het metselwerk (scheuren) en loszittend voegwerk. Planning uitvoering: tussen april en augustus 2014 De komende maanden gaan wij weer onderhoud uitvoeren bij een aantal woningen. Hiernaast een greep uit de geplande werkzaamheden voor De betrokken bewoners krijgen voordat de werkzaamheden starten een brief met meer informatie. Garageboxen Ceintuurbaan Vervangen en herstellen dakbedekking Tijdens controle door het onderhoudsbedrijf van de dakbedekking is gebleken dat de kunststofdakbedekking op enkele plaatsen dient te worden vervangen of te worden hersteld. Planning uitvoering: mei juni 2014 Uiterwaerde (Pieter Bothstraat / Ruysdaelstraat) Reinigen warmte-terug-win ventilatiesysteem Planning uitvoering: oktober november 2014 Keizerstaete (Gedempte Gracht) en Pikeurshof (Pikeursbaan) Reinigen mechanische ventilatiesysteem Planning uitvoering: oktober november

12 Eigen Bouw kan weer jaren Wisselingen bij de Raad van Toezicht Henk Brand en Sjouke Schilstra treden vanaf 1 januari 2014 uit de Raad van Toezicht van Eigen Bouw. Dat betekent dat alle oudbestuursleden van voor de organisatiewijziging van 2010, vanaf 2014 niet langer meer verbonden zijn aan Eigen Bouw. De bestuurlijke vernieuwing heeft nu zijn beslag gekregen. René van Raan is opvolger van Wim Janssen en Frits Schutte is sinds 1 juli de aspirant voorzitter van de Raad van Toezicht. Op 1 januari a.s. treedt een derde nieuw lid toe tot de Raad van Toezicht. De raad is dan gekrompen van vier naar drie leden. De belangrijkste taak van Raad van Toezicht is zoals de term al aangeeft toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder van Eigen Bouw en het toetsen of de uitvoering van het beleid op goede en efficiënte wijze gebeurt. Henk Brand werd op 1 januari 1988 secretaris van het toenmalige bestuur van de toen nog coöperatieve woningvereniging Eigen Bouw. Bij de bestuurlijke vernieuwing werd hij vanaf 2010 voorzitter van de Raad van Toezicht. Sjouke Schilstra werd in februari 1996 lid van de voormalige ledenraad en een klein jaar later bestuurslid. In juni 2004 trad hij toe tot de toenmalige Raad van Toezicht van de Stichting Eigen Bouw. Henk Brand en Sjouke Schilstra maken plaats voor een nieuwe lichting. Met het vertrek van Henk Brand(73), rechts op de foto en Sjouke Schilstra (59) uit de Raad van Toezicht, verliest Eigen Bouw maar liefst 42 jaar aan bestuurservaring. Zelf zijn ze er wel aan toe om een stap terug te doen. Er komen goede mensen voor terug. Straks zitten er drie nog vrij jonge toezichthouders in de Raad van Toezicht en kan Eigen Bouw weer jaren vooruit, verzekert Sjouke. En ook Henk laat de woningstichting met een gerust hart achter. Gevraagd naar hun ervaringen in al die jaren valt vooral hun enthousiasme voor de organisatie op. Ik heb het bestuurswerk altijd met plezier gedaan. Eigen Bouw is klein maar fijn. Door de korte lijnen kun je heel snel en plezierig met elkaar werken, vertelt Sjouke. Vrijwel alles is in goede harmonie gegaan, voegt Henk toe. Het samenspel tussen bestuur, huurders, directeur en de ledenraad verliep meestal prima. Henk Brand werd op 1 januari 1988 secretaris van het toenmalige bestuur en kan dus terugkijken op bijna 26 jaar geschiedenis van Eigen Bouw. Veel zin om oude koeien uit de sloot te halen heeft hij niet. Ik was voor 1988 al bestuurder bij het gemeentelijk woningbedrijf. Ik heb dus meegemaakt hoe Eigen Bouw uit het woningbedrijf trad en zelfstandig werd. Het kreeg een eigen kantoor op een zolder aan de Eerste Weerdsweg. De ledenraad was in die tijd nog een soort klachtenbureau. En we hebben toen gedoe met de gemeente gehad over de erfpacht die afliep. We hebben voorkomen dat de gemeente de woningen innam en de erfpacht uiteindelijk in 1994 kunnen afkopen. Erkenning Henk en Sjouke zijn het zeer eens dat de verhuizing van het Eigen Bouwkantoor naar het Karveel in Colmschate eind 2004 een grote stap voorwaarts was. Sjouke: In die periode waren we bezig om de organisatie professioneler op te zetten. Op 1 januari 2004 werd de vereniging een stichting en kwam er een Raad van Toezicht. Bij een professionele organisatie hoort ook een professionele werkplek en die hebben we hier zeker, zegt hij, terwijl hij tevreden rondkijkt in de vergaderkamer op de eerste verdieping. Henk noemt ook de toekenning van het KWH-huurlabel in 2007 een mijlpaal. Dat is toch een erkenning voor het feit dat Eigen Bouw kwaliteit en service biedt. Er zijn altijd verbeterpunten, maar ik durf gerust te stellen dat de huurders bij ons goed zitten. Een andere belangrijk wapenfeit was de nieuwbouw die Eigen Bouw heeft laten plegen: aan de Gedempte Gracht (1996), de Pikeursbaan (1997), de Kogge (2004) en de Rembrandtkade ( ). Je moet geregeld nieuw bouwen om aan de veranderende eisen van de woningzoekenden te blijven voldoen, zegt Henk. Dat raakt als woningstichting aan je bestaansrecht. Daarom vinden beiden het ook jammer dat door de economische crisis en de stagnerende woningmarkt de verdere vernieuwing aan de Rembrandtkade op en laag pitje staat. Tel daar de onzekerheid over het regeringsbeleid nog maar bij op, net als de heffing die we over al onze woningen moeten afdragen, zegt Sjouke. Gezonde voorzichtigheid Maar er is ook een lichtpuntje. In de vergadering van de Raad van Toezicht van oktober hebben we ingestemd met het besluit om een grote investering te doen in het ingrijpend renoveren en isoleren van de Rembrandtflat. Daar mogen we best trots op zijn. Dan kan dat gebouw er weer jaren tegenaan en zitten de huurders er daar straks weer heel comfortabel bij. Dat besluit is toch wel heel mooi om onze bestuurlijke carrière bij Eigen Bouw mee te beëindigen, zegt het duo eensluidend. We opereren nu met gezonde voorzichtigheid in de onzekere woningmarkt en dat is verstandig. En tot besluit hebben Henk en Sjouke nóg een goed bericht. Er is een grote kans dat er begin volgend jaar een nieuwe huurdersvereniging wordt opgericht. Dat is een goede zaak. Eigen Bouw is een open stichting die graag in overleg het beleid bepaalt en bereid is om bij te sturen. Daar hoort een goed klankbord van de huurders bij. 12

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier?

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier? Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de servicekosten. De invoering van de Warmtewet is veel

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Bestuur Stichting Eigen Bouw.

Jaarverslag 2013 Bestuur Stichting Eigen Bouw. Jaarverslag 2013 Bestuur Stichting Eigen Bouw. De stichting wordt vanaf 1-1-2010 bestuurd door een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting, wat ondermeer

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017?

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017? Magazine Extra uitgave editie januari 2017 Wat verandert er voor u in 2017? Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen Energiezuinige woningen Ontstoppingen Is er in uw woning een verstopping

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning 2 NWS Magazine nr. 3 3 Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning Voorwoord Investeren in fijn wonen Als u dit leest zijn de voorbereidingen voor de Uitbreiding dienstverlening begroting

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Eengezinswoningen en multifunctionele woningen

Eengezinswoningen en multifunctionele woningen De Horst, Struweel, Fazantendrift, Fazantendrift + Patrijzenstraat, Nimrodstraat + Nimrodstraat Wissel De Roedel, De Lavei, De Jachthoorn, De Brakken, St.Hubertusplaats Te TOLLEBEEK Behandeld door: mevrouw

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie

Welkom bij Sité Woondiensten

Welkom bij Sité Woondiensten Welkom bij Sité Woondiensten 1 Huren bij Sité Vanaf vandaag huurt u uw woning, parkeerplaats of standplaats bij Sité. U krijgt met Sité een nieuwe verhuurder, verder wijzigt er voor u eigenlijk niets!

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp Woningruil weken Amsteldorp 9 maart 2017 tot en met 3 mei 2017 Woningruil in uw eigen buurt Blijf langer in uw buurt wonen Vind een woning die beter bij u past Hulp bij het vinden van een woning Persoonlijk

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Lezersonderzoek. Te huur per direct. Hoera, we zijn weer geslaagd. Kerstgedachte. Gerard Holtkamp stopt na 33 jaar. Huurdersvereniging

Lezersonderzoek. Te huur per direct. Hoera, we zijn weer geslaagd. Kerstgedachte. Gerard Holtkamp stopt na 33 jaar. Huurdersvereniging 216e jaargang 2011 Lezersonderzoek Te huur per direct Hoera, we zijn weer geslaagd Kerstgedachte Gerard Holtkamp stopt na 33 jaar Huurdersvereniging Onderhoudswerkzaamheden 2012 Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Groot onderhoud. Flemingstraat informatie voor bewoners

Groot onderhoud. Flemingstraat informatie voor bewoners Groot onderhoud Flemingstraat 18-92 informatie voor bewoners Inhoud 1 Uw flat wordt opgeknapt 1 2 Welke werkzaamheden voeren we uit? 2 3 Vergoeding voor de werkzaamheden 2 4 Overlast tijdens de werkzaamheden

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Vanbelang. Belanghoudersbulletin december 2009

Vanbelang. Belanghoudersbulletin december 2009 Vanbelang Belanghoudersbulletin december 2009 St. Joseph wil van belanghouders input krijgen voor het beleid dat ze formuleert. Belanghouders weten wat er speelt, wat er leeft en wat de opgave is! 02 Vanbelang

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Mijlpaal: eerste helft renovatie afgerond

Mijlpaal: eerste helft renovatie afgerond april 2013 PAGINA 1 In dit nummer Mijlpaal: Eerste helft renovatie afgerond. Start verhuur en verkoop. De aannemer aan het woord. Stand van zaken De Parkbuurt. Uitvoering en planning openbare ruimte 2013.

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat Onderhoud De Krijntjes Rucphen De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat De Krijntjes Jan van Eyckstraat Pieter Breughelstraat Rubensstraat van den Houtestraat

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis.

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis. Nieuwe huurder Welkom in uw nieuwe huis. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. In deze folder vindt u informatie die van

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PLANMATIG ONDERHOUD EN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN. F. Nightingalestraat, C. de Langestraat, A. Jacobsstraat en

INFORMATIEBOEKJE PLANMATIG ONDERHOUD EN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN. F. Nightingalestraat, C. de Langestraat, A. Jacobsstraat en INFORMATIEBOEKJE PLANMATIG ONDERHOUD EN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN F. Nightingalestraat, C. de Langestraat, A. Jacobsstraat en A. Schweitzerslaan in Haarlem Informatie voor bewoners Aan dit boekje kunnen

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Concept advies Communicatie

Concept advies Communicatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum juni 2012 Concept advies Communicatie Inleiding Op 23 mei 2012 is een groep van elf huurders van Ons Huis van start gegaan om in een viertal

Nadere informatie

WAT GAAN WE DOEN? HART VOOR HOUTEN 21-3-2013

WAT GAAN WE DOEN? HART VOOR HOUTEN 21-3-2013 Hart voor Houten Bijna vijftig jaar geleden begonnen de voorlopers van Viveste aan een enorme uitdaging: rond het oude dorpshart van Houten woningen bouwen voor tienduizenden mensen. Dat lukte. Dankzij

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Netto of bruto? Waarom betaal ik apart servicekosten? Heb ik recht op huurtoeslag? Hoe betaal ik mijn huur? U huurt een woning van ons. Daarvoor

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken regionaal & betrokken Zorgeloos huren U huurt een woning bij een corporatie of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat uw corporatie doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden.

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat December 2012 Inleiding In de loop van dit jaar heeft de SP Amsterdam Oost met bewoners

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie