Volledig geautomatiseerd alle in- en excasso s, herinneringen en aanmaningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volledig geautomatiseerd alle in- en excasso s, herinneringen en aanmaningen"

Transcriptie

1 ihr ICT Solutions arrangement: EFI Facturatie en Abonnementen applicatie met Debiteurenbeheersysteem E-Factuur Intermediair EFI is een speciaal ontwikkeld facturatie- en debiteurenbeheersysteem waarmee het financieel Advieskantoor professioneel wordt ondersteund bij de overgang naar een toekomstvast verdienmodel. Alle incasso s worden overzichtelijk geadministreerd waardoor veel gemak en een efficiënte facturatie tegen lage kosten wordt aangeboden. Het EFI Debiteurenbeheersysteem signaleert en verwerkt volledig geautomatiseerd alle in- en excasso s, herinneringen en aanmaningen. Met het gebruik van de EFI applicatie zijn administratieve processen volledig transparant en heeft het Advieskantoor real-time inzicht in kantooromzet en openstaande facturen. De EFI Facturatie- en Abonnementenapplicatie met Debiteurenbeheersysteem biedt het Advieskantoor de mogelijkheid om ZELF(standig) en adequaat aan het roer te blijven bij het efficiënt incasseren van serviceabonnementen, verrichtingentarieven, premies, urenregistraties en offertes. De EFI applicatie biedt veel gemak en efficiënte facturatie processen tegen lage kosten! Kenmerken E-Factuur Intermediair EFI Het EFI Facturatie- en Debiteurenbeheersysteem biedt oplossingen voor: Facturatieprocessen voor serviceabonnementen, verrichtingentarieven, premies, urenregistraties en offertes Volledig geautomatiseerd alle in- en excasso s, herinneringen en aanmaningen Volledig geautomatiseerd Debiteurenbeheer Facturatie inregelen in de E-Factuur Intermediair EFI applicatie Facturatiegegevens worden vooraf ingeregeld en kunnen handmatig in het EFI Facturatiesysteem worden ingevoerd Met het EFI Facturatiesysteem kunt u uw dienstverlening met de daarbij behorende prijs koppelen aan een bepaalde klant. Dit kan voor een eenmalige factuur, een factuur in termijnen of een abonnement U dient bij uw bank een incassocontract aan te vragen voor het kunnen ontvangen en verwerken van betalingen in het EFI Facturatie- en Debiteurenbeheersysteem Voor het fiscaal goed laten verlopen van uw facturatie dient er een BTW nummer aanwezig te zijn Wanneer er schadeverzekeringen worden geïncasseerd dient bij de Belastingdienst Amsterdam een vergunning te worden aangevraagd om assurantiebelasting te mogen heffen Het EFI Facturatie- en Debiteurenbeheersysteem kan worden gekoppeld aan diverse systemen waardoor veel gebruikersgemak door eenmalige klanten gegevens invoer Volledige data koppelingen zijn er al in de programma s van De Nationale Hypotheekbond, AssuPortal en PremiePensioenPlan PPP waardoor veel gebruikersgemak voor het Advieskantoor

2 IncassoGarant optie Via DirectPay Services bieden wij exclusief voor EFI licentienemers de IncassoGarant optie aan. Kenmerken zijn: Het Advieskantoor maakt gebruik van het EFI Facturatie- en Debiteurenbeheersysteem. Bij non-betaling is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het IncassoGarant product. DirectPay beoordeelt of met het Advieskantoor een overeenkomst wordt aangegaan. Voor het kunnen verkopen van on-inbare vorderingen wordt met DirectPay Services een overeenkomst gesloten. De basis hiervoor is dat de procedure de eisende partij niets kost, terwijl de gang naar de rechter wel altijd gemaakt kan worden. DirectPay zal na export uit het EFI Facturatiesysteem eerst nog in een kort buitengerechtelijk traject van 30 dagen trachten de debiteur alsnog tot betaling over te laten gaan. De kosten die de debiteur in rekening gebracht krijgt zijn wettelijk en bedragen 15% met een minimum van 40,-. Gaat de debiteur niet tot betaling over dan zal een dagvaarding volgen. Als de kantonrechter vonnis heeft gewezen dan zal deze door de deurwaarder persoonlijk worden overhandigd. Mocht de debiteur alsnog niet betalen dan zullen wij overgaan tot executiemaatregelen en diverse beslagleggingen. De uitbetaling aan de schuldeiser, ofwel het Advieskantoor, is afhankelijk van de fase waarin de debiteur betaalt of wanneer uiteindelijk vonnis wordt gewezen. Het Advieskantoor krijgt een rekening courant en front-office ondersteuning bij DirectPay Services. Betaling van debiteur Uitbetaling aan het Advieskantoor - Incassofase; buitengerechtelijk 100% - Na dagvaarding; maar voor zitting* 80% De uiteindelijke garantie die wordt geboden is 35% op het moment dat er vonnis wordt gewezen. * Uiteraard bepaalt DirectPay in welke zaken er wel of niet gedagvaard wordt. Blijkt iemand bijvoorbeeld in de WSNP opgenomen te zijn, dan zullen wij ook niet dagvaarden. In deze gevallen worden er ook géén kosten aan het Advieskantoor doorberekend. Facturatieprocessen via de E-Factuur Intermediair EFI applicatie met een e-factuur en daarbij een pdf factuur via het EFI Facturatiesysteem Via het EFI Facturatiesysteem efficiënt, veilig én snel uw diensten laten betalen met ideal, Creditcard of Automatische Incasso Versturen facturen, periodiek of eenmalig, via de post of digitaal via een e-factuur De optie verstuur géén factuur is mogelijk met geautomatiseerde controle van het Debiteurenbeheersysteem Geautomatiseerd versturen van herinneringen en aanmaningen Oninbare facturen naar incassobureau Van Arkel Gerechtsdeurwaarders voor minnelijke- of juridische incasso IncassoGarant product via partner DirectPay Services voor het verkopen van on-inbare vorderingen Met het EFI Facturatie- en Debiteurenbeheersysteem heeft u altijd een actueel inzicht in het gehele facturatie proces De EFI applicatie geeft 24/7 de actuele stand van zaken weer rondom de betaalstatus van facturen en abonnementen

3 Afdracht BTW en Assurantiebelasting E-Factuur Intermediair EFI De EFI applicatie genereert overzichten waarmee de BTW en Assurantiebelasting afdrachten kunnen worden gedaan. Op ieder gewenst moment kunt u zien wat de BTW of Assurantiebelasting omzet is. U kunt uw accountant via een eigen accountant-inlogcode in het EFI programma, op een heel eenvoudige wijze de BTW en Assurantiebelasting aangifte laten doen. De overzichten worden automatisch door het programma gegenereerd. Stappenplan debiteurenbeheer Goede ervaringen zijn opgedaan met het persoonlijk benaderen van elke klant. De achtergrond van de wijziging kan dan goed worden uitgelegd. Ook kan dan direct worden ingegaan op eventuele weerstand zoals die bij de klant op dat moment leeft. Effectief maar ook arbeidsintensief. 1. Informatie. Opstellen van opdrachtovereenkomst en voorwaarden waarin de betalingscondities duidelijk zijn vermeld. 2. Facturatie. Een stellige en duidelijke factuur. Verstuur deze op tijd en snel. 3. Herinnering en aanmaning. Als de betalingstermijn is verlopen stuur dan direct een herinnering. Tussendoor telefonisch navragen kan helpen om te achterhalen waarom een rekening niet wordt betaald. 4. Sommatie. Is de betaling nog niet voldaan, stuurt u dan een sommatie met ingebrekestelling. Overweeg een betalingsregeling als uw klant krap bij kas is. 5. Incassobureau of DirectPay inschakelen. Hebben deze stappen geen succes? Overweeg de zaak ter incasso uit handen te geven. E-Factuur Intermediair EFI tarieven E-Factuur Intermediair EFI kent een transparant businessmodel dat uitgaat van betalen naar gebruik, ofwel: Software as a Service (SaaS) Het gebruik van de EFI licentie is opgebouwd uit 2 componenten; het licentietarief en facturentarief op voorschotbasis. Licentietarief: o 19,95 per maand inclusief alle functionaliteiten, onderhoud, upgrade's en dagelijkse data backups met een streng beveiligde data opslag bij EvoSwitch Datacenter * In het arrangement wordt de 1e maand geen licentietarief berekend* Facturentarief: o 0,10 per factuur op voorschotbasis * * Bij het aangaan van de EFI licentie wordt u verzocht een juiste inschatting op te geven van het facturen gebruik op jaarbasis. Deze berekening gaat uit van het aantal (abonnement) relaties x 12 maanden factureren en geeft het voorschotbedrag-facturen-gebruik per maand. Met uw opgave factureren wij u per kwartaal het voorschotbedrag-facturen-gebruik. Ook de zogenaamde ínterne facturen, voor het debiteurenbeheersysteem, worden meegenomen in de totaaltelling. Per kwartaal monitoren wij het facturen gebruik, zodat bij afwijkingen naar boven of beneden, de kwartaal incasso kan worden aangepast aan een nieuw voorschotbedrag-facturen-gebruik

4 Entreevergoeding en Opstartservice: o 225,00 éénmalige entree- en opstartvergoeding Licentie en facturen incasso: Na het bestellen van de EFI licentie ontvangt licentienemer een ter bevestiging, met als bijlage: - het verzoek voor de opgave van het geschatte facturen gebruik per jaar, - de machtiging voor kwartaalbetaling via automatische incasso, - de betalingsvoorwaarden E-Factuur Intermediair EFI, - de e-factuur voor de Entreevergoeding met Opstartservice. Na ontvangst van de Entreevergoeding zenden wij licentienemer de EFI Handleiding en het EFI Excel script. De licentie wordt door de EFI Opstartservice volledig ingericht na ontvangst van de benodigde klanten gegevens. De ingangsdatum van de EFI licentie en het voorschotbedrag-facturen-gebruik is een pro-rata periode tot het eerstvolgende kwartaal. Facturering via automatische incasso vindt plaats per kwartaal door E-Factuur Intermediair EFI op: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Per kwartaal monitoren wij het facturen gebruik, zodat bij afwijkingen naar boven of beneden, de kwartaalbetaling kan worden aangepast aan een nieuw voorschotbedrag-facturen-gebruik. De EFI tarieven zijn exclusief 21% BTW. EFI Opstartservice De Opstartservice is belangrijk om direct probleemloos te kunnen gaan werken met alle EFI functionaliteiten. Door het consultantteam wordt de licentie geheel bedrijfsklaar ingericht en betreft de volgende werkzaamheden: Kantoorlicentie URL, onderhoud en upgrade Beveiligingskosten SSL certificaten, applicatie inregelen met 10 jaar opslag archief en backups Desgewenst het inregelen van de ideal koppeling en rekeningen NAW en belangrijke kantoor- en medewerker(s) gegevens plaatsen Look & Feel; het inregelen van de huisstijl en logo s in offerte- en factuur sjablonen Klantendata; klantrelaties importeren na volledige aanlevering van het hiervoor benodigde EFI Excel script met de klanten gegevens. De EFI applicatie kan op verzoek worden gekoppeld met de meest gangbare Boekhoud-, ERP- en Workflow systemen. Het consultantteam kan desgewenst worden ingeschakeld voor complexe inrichtingswerkzaamheden van Workflows zoals een Excel of CSV conversie. Daarnaast staan onze consultants u graag bij met advies over de inrichting en de optimalisatie van uw ICT bedrijfsprocessen en bieden zij begeleiding bij de implementatie van projecten. Goede doelen bijdrage EFIM Foundation: Van het EFI licentietarief wordt 0,5% overgemaakt naar de Stichting EFIM Foundation met een officiële gecertificeerde ANBI status. De doelstelling van deze stichting is om bij te dragen aan het geestelijke en lichamelijke welzijn van bewoners in de regio Wellawaya in Sri Lanka

5 Kenmerken: EFI is All Inclusive en biedt Advieskantoren veel gemak en efficiency Speciaal ontwikkeld in- en excasso facturatiesysteem in eigen look & feel voor het Advieskantoor Facturen, abonnementen en offertes worden digitaal via verzonden inclusief een bijgeleverde PDF factuur Altijd veilig én snel incasseren via de koppelingen met ideal, Creditcard en Automatische Incasso Het unieke EFI Debiteurenbeheersysteem zorgt geautomatiseerd voor herinneringen en aanmaningen Documenten- en Productenbeheer, inclusief eigen dienstverleningdocumenten of voorbeeld documenten Klant-Login-Optie geeft toegang tot het digitale archief met facturenoverzichten Inclusief een uitgebreid Urenregistratiesysteem voor medewerker(s) Inclusief een uitgebreid Autorisatiesysteem voor medewerker(s) EFI dashboard geeft een real-time inzicht in actuele kantooromzetten en de openstaande facturen Straight Through Processing(STP) waardoor perfect werkende transparante administratieve processen De EFI applicatie geeft tijdsbesparingen van 60% tot 80% door minder administratieve handelingen en fouten waardoor werkzaamheden 4x sneller verlopen (bron EIM) Met de digitale e-factuur bespaart de klant aan handelingen en tijd circa 8 minuten (bron Gartner) Veilige en snelle incasso doordat de klant een digitale e-facturen met ideal koppeling sneller overmaakt Internet gebruik: 93% van de huishoudens gebruikt internet gemiddeld 104 minuten per dag De EFI applicatie geeft enorme kostenbesparingen in papier- en portokosten, dure software, betaalde updates, zware servers met beheer-en onderhoudscontracten en de uitbesteding aan dure incasso- en factoring bedrijven Het Advieskantoor bespaart circa 2,00 per digitale e-factuur, ten opzichte van brief en acceptgiro (bron Gartner) Dagelijkse data backups en een streng beveiligde 10 jaar dataopslag bij EvoSwitch Datacenter Automatische invulfuncties voor NAW particulieren en bedrijven inclusief KvK gegevens Interne en externe inkijk mogelijkheid, via geautoriseerde Accountant-login, voor de rapportages en/of de export naar Grootboekrekeningen van omzetten in BTW en Assurantiebelasting De EFI Opstartservice verzorgt de volledige migratie van uw data vanuit uw huidige systeem naar de EFI applicatie De EFI applicatie biedt de mogelijkheid om eenvoudig een koppeling te maken met branche gerelateerde softwareprogramma s en de meest gangbare Boekhoud-, ERP- en Workflow systemen. De EFI Facturatie en Abonnementen applicatie is volledig gekoppeld in de gerespecteerde programma s van De Nationale Hypotheekbond, PremiePensioenPlan PPP en AssuPortal. Deze software koppelingen en volledige data integratie geeft uw bedrijfsvoering veel gemak en efficiënte facturatie mogelijkheden voor uw abonnementen en verrichtingen fee s. EFI optimaliseert uw financiële processen effectief en efficiënt! Géén beperkingen van het aantal gebruikers per licentie; géén Multi-User systeem of extra kosten Minnelijke incasso s zijn kosteloos of het juridische incassotraject via Van Arkel Gerechtsdeurwaarders IncassoGarant product via partner DirectPay Services voor het verkopen van on-inbare vorderingen All Inclusive; kantoren ontvangen altijd de nieuwste volledige EFI applicatie inclusief onderhoud en upgrade s E-Factuur Intermediair EFI biedt een uiterst laag licentietarief maar wel met een professionele ondersteuning Helpdesk en Consultancy service E-Factuur Intermediair EFI

6 De voordelen van intermediaire Zelfwerkzaamheid: 1. Om uw facturatie, zowel de in- als excasso s, ZELF (standig) te verwerken via de EFI Facturatie applicatie is niet lastig maar redelijk eenvoudig en véél voordeliger dan het uitbesteden aan de volmacht- en incassobedrijven. 2. De facturatie uitbesteding aan incassobedrijven kost gemiddeld 1,00+ per incasso. Een maand abonnement wordt hierdoor qua extra kosten 12 x 1,00 = 12,00 (of meer) duurder per jaar! 3. Maakt u gebruik van de EFI Facturatie applicatie dan kost het u (of uw klant) slechts 0,10 cent per incasso ofwel 12 x 0,10 = 1,20 per jaar, waardoor uw marges en concurrentiepositie 10x beter zijn. Als voorbeeld een verschil in kosten bij 500 abo s per maand: - Bij uitbesteding aan derden 500 abo s per maand x 1,00 = 500 x 12 maanden = extra kosten - ZELF (standig) via EFI Facturatie 500 abo s per maand x 0,10 = 50 x 12 maanden = Qua tijd en uw inspanningen, data overdracht, wijzigingen, controles en dergelijke zijn er géén verschillen. 5. De grootste verschillen zijn: - incasso betalingen via de EFI Facturatie applicatie zijn direct en veel sneller op uw rekening - een prima mogelijkheid voor uw klantenbinding en adequaat klantcontact bij incasso vragen en/of storno s klantbehoud is belangrijk in het begin van het abonnementen tijdperk! 6. De EFI Facturatie applicatie is gebruiksvriendelijk en helpt Advieskantoren met effectieve facturatieprocessen én het debiteurenbeheer tegen lage kantoorkosten. 7. EFI licentienemers hebben via Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V. de mogelijkheid van minnelijke- en juridische incasso. Bij minnelijke incasso en geen verdere stappen worden EFI licentienemers géén kosten in rekening gebracht, ofwel No cure, No pay. Het voordeel is: géén betaling van de gebruikelijke 35,00 administratiekosten. Licentienemers dienen wanneer Van Arkel wordt ingeschakeld melding te maken van de EFI regeling. 8. IncassoGarant product via partner DirectPay Services voor het verkopen van on-inbare vorderingen 9. Zelfwerkzaamheid met gebruik van de EFI Facturatie applicatie loont: méér klantenbinding, marge en rendement! Unieke koppelingen met andere programma s: De EFI Facturatie en Abonnementen applicatie wordt voor uw Advieskantoor door de Opstartservice volledig bedrijfsklaar met klantendata in eigen look & feel ingericht. De EFI Facturatie en Abonnementen applicatie kan worden gekoppeld met de programma s van De Nationale Hypotheekbond, PremiePensioenPlan PPP en AssuPortal waardoor gebruikers efficiënt kunnen factureren tegen lage kosten. Ook voor uw Advieskantoor kunnen wij deze koppelingen verzorgen

7 Branche in verwarring (Tekst gemaakt naar inzicht van 26 november 2012 door Bureau D & O) Op eigen kracht strijd aan gaan Het is voor het intermediair niet verstandig om te wachten op eventuele acties van derden die de strategie van de Rabobank gaan veranderen: beter is het om als intermediair nog scherper de eigen meerwaarde te profileren.* Dat kan het intermediair zelf doen. Een van de elementen die in dit kader extra benadrukt kan worden is de: Voorbereiden op chaos eigen onafhankelijkheid. * Er vinden op dit moment in de branche veel veranderingen plaats. Door gebrek aan visie en leiderschap moet worden geconstateerd dat dit veranderingsproces uiterst rommelig verloopt. De wijze waarop bijvoorbeeld de ingrijpende wijziging van het beloningssysteem wordt doorgevoerd, is een regelrechte aanfluiting. Maar ook de wijze waarop wij als sector samenwerken bij verhoging van de efficiency en: verbetering van de dienstverlening aan de consument * laat ernstig te wensen over. De ontwikkelingen gaan echter met of zonder coördinatie binnen de sector gewoon door. Bureau D & O denkt dan ook dat u zich moet voorbereiden op een of twee jaar van relatieve chaos binnen onze sector. Hierbij zullen we regelmatig worden geconfronteerd met keuzen van partijen die, geïsoleerd bezien, wellicht reacties van angst of boosheid veroorzaken. Het intermediair aan het dorpsplein kan echter individueel weinig sturing geven aan deze ontwikkelingen: wat hij wel kan is zorgen dat de contacten met zijn klanten verder worden versterkt.* D & O is er echter van overtuigd dat alle veranderingen die ons nog te wachten staan allemaal dezelfde uitkomst zullen hebben: de ondernemer die de sterkste relatie met de klant heeft, is het meest succesvol.* Het lijkt dan ook verstandig om bij keuzen rondom inspanning en investering dit uitgangspunt als rode draad te nemen. * * Zelfwerkzaamheid met EFI loont: méér klantenbinding, marge en rendement! - 7 -

8 Voorbeeld: Dashboard EFI Facturatie en Abonnementen applicatie met Debiteurenbeheersysteem; efficiënt, veilig en voordelig. EFI Dashboard: statistieken en maand(en) informatie, aantal facturen verzonden en gefactureerde bedragen Facturen overzicht: betaald, teveel of te weinig betaald, herinnering(en), aanmaning - 8 -

9 Contacten overzicht: debiteuren, crediteuren, NAW, facturen en offertes details, openstaand, acties Nieuw contact invoeren: met automatische invulfuncties, KvK, debiteur, crediteur, automatische incasso, klantinlog - 9 -

Credit management services

Credit management services Credit management services White paper Versie: 2.4 Jaar: 2013 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.0 12-04-2008 Oplevering versie 1.0 van document ter

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument FreeSupplierPortal Informatiedocument Inhoud Inleiding...3 Elektronisch berichtenverkeer...4 Catalogi-beheer...5 Uitnodigen leveranciers op de FreeSupplierPortal...8 Aanmelden op de FreeSupplierPortal

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU BTC TELECONSULT, DE MICHELINSTER IN DE TELECOMMARKT Als u lekker wilt gaan eten heeft u keuze uit een groot

Nadere informatie

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ %RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ 25 januari 2006 Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Toen begin jaren 80 de PC de markt ging domineren

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Algemene toelichting. Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

Algemene toelichting. Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Algemene toelichting Versie: 4.5 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 4.0 19-09-2008 Tekstuele vernieuwingen document + nieuwe opmaak 4.1 06-01-2009

Nadere informatie

CRM Online Uw klantrelaties online beheren.

CRM Online Uw klantrelaties online beheren. CRM Online Uw klantrelaties online beheren. Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst CRM Online...4 2.1 CRM Online Basic Relatiebeheer...4 2.2 CRM Online Professional Uitgebreid relatiebeheer en facturatie...5

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Whitepaper. Autorespond 4.0. Online marketingtools voor dienstverleners. Nieuwsbrief en autoresponders

Whitepaper. Autorespond 4.0. Online marketingtools voor dienstverleners. Nieuwsbrief en autoresponders Whitepaper Autorespond 4.0 Deze whitepaper geeft een overzicht van de mogelijkheden en de werking van Autorespond: het e-marketing tool voor dienstverleners. In de whitepaper worden daarnaast veelgestelde

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Time to do business online

Time to do business online verkrijgbaar in 139 talen, aanpasbaar aan de nationale wetgeving voor 12,50 Time to do business online APDNet presenteert een totale oplossing voor administratieve software online! U kunt klein beginnen

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Versie januari 2011 Advidens en KredietShop 1 van 9 Informatie over onze dienstverlening Wij streven naar helderheid

Nadere informatie

BaseNet Advocatuur. Neemt online werken serieus! BaseNet Internet Projects Tel. - Fax - www.basenetadvocatuur.nl info@basenet.nl

BaseNet Advocatuur. Neemt online werken serieus! BaseNet Internet Projects Tel. - Fax - www.basenetadvocatuur.nl info@basenet.nl Neemt online werken serieus! BaseNet Advocatuur Software voor de advocatuur De advocatensoftware van BaseNet is de totaaloplossing voor uw kantoor: Dossierbeheer Relatiebeheer Tijdschrijven Declareren

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Hoe begin ik met Reeleezee?

Hoe begin ik met Reeleezee? Hoe begin ik met Reeleezee? Met deze eenvoudige instructie bent u binnen vijf minuten aan de slag met uw eigen administratie. Zelfs als u niets van boekhouden weet. Boekhouden in Reeleezee lijkt sterk

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB Groothandel & retail Service & onderhoud Productie & assemblage Prodin Business Solutions B.V. Tel 088 808 11 00 sales@prodin.nl WWW.PRODIN.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie