Credit management services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Credit management services"

Transcriptie

1 Credit management services White paper Versie: 2.4 Jaar: 2013 Auteur: Buckaroo Online Payment Services

2 Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging Oplevering versie 1.0 van document ter review Aantal minor wijzigingen in tekst Vernieuwde oplevering white paper. Lay-out en tekstueel vernieuwd Tekstueel vernieuwd + toevoeging nieuwe figuren Content update Content update Nieuwe layout Buckaroo BV, Nederland Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Buckaroo BV. Credit management services white paper 2 van 13

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Credit management bij Buckaroo Werking credit management module Herinneringsschema s Aangeboden transacties en facturen Batchfunctie e-herinneringen verzenden Koppeling met incassobureaus Online management nog niet betaalde transacties Voordelen credit management Implementatie credit management Kosten credit management Vragen Credit management services white paper 3 van 13

4 1. Inleiding Deze white paper credit management services beschrijft de mogelijkheden voor bedrijven die de kansen van automatische factureren en het aanmanen van laat- en niet betalers willen verkennen. Het beschrijft het credit management proces en de Buckaroo credit management services. Deze inleiding geeft de definitie van credit management, het beschrijft waarom credit management services geboden worden, de werkwijze en de flexibele services die Buckaroo biedt. Credit management is een onderdeel van een financiële administratie en is in veel gevallen bekend als de afdeling debiteurenadministratie van een bedrijf of (semi)overheidsinstelling. De term credit management is overgewaaid uit de Verenigde Staten van Amerika waar credit management al jaren als een belangrijk onderdeel van een bedrijf wordt gezien. De belangrijkste facetten van credit management zijn het tijdig innen van uitstaande facturen, het beoordelen van debiteurenrisico's, bepalen van kredietwaardigheid en het onderhouden van klantcontacten (financieel). Bron: Wikipedia Bij online betalen zijn eenmalige machtigingen en overboekingen laagdrempelige en flexibele betaalwijzen. Het voordeel van deze betaalwijzen is de keuzevrijheid voor de consument waarmee u meer omzet kunt realiseren. Het nadeel van eenmalige machtigingen is de kans op een mislukte betaling. Want saldo tekort is één van de meest voorkomende problemen waardoor te incasseren gelden niet binnenkomen. Bij overboekingen bent u aangewezen op het betaalmoment van de consument. Het verschil tussen levering en betaling kan hiermee uit de pas lopen waardoor bij u liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan. Om deze risico s te reduceren en de nadelen van eenmalige machtigen en overboekingen weg te nemen is er de credit management service. De credit management service zorgt voor automatische e-herinneringen/ laatste sommatie en eventueel automatische overdracht naar een van de aangesloten incasso partijen ingeval een factuur nog niet is voldaan. De service verzorgt de automatische verzending van een herinnering bij openstaande bedragen. De herinnering is voorzien van een betaalknop waarmee het openstaande bedrag direct betaald kan worden. Indien de herinneringen geen resultaat opleveren kan gebruik worden gemaakt van de incassoservice. Met de incassoservice worden de openstaande facturen automatisch overgedragen naar een incassobureau die op gepaste wijze achter uw geld aangaat. Met credit management bespaart u tijd en geld omdat aandacht voor onbetaalde rekeningen van transactie, communicatie en factuurbeheer - tot het verleden zal behoren. Credit management services bieden u de zekerheid voor ontvangst van uitstaande facturen waarmee u liquiditeiten positie kunt optimaliseren. Credit management services white paper 4 van 13

5 De credit management services zijn niet alleen geschikt voor wie ervaring heeft met de nadelen van eenmalige machtigen en overboekingen. De services zijn uitermate geschikt voor wie in grote hoeveelheden factureert en/of frequente periodieke facturen verstuurd. In combinatie met e-invoicing (elektronisch factureren) met betaalknop kan het online credit management u enorme besparingen opleveren. Software as a service. Met de credit management services van Buckaroo beschikt u over een flexibele webomgeving. Er zijn instellingen voor herinneringen, herhalingstermijnen, incassoschema s en koppelingen met incassobureaus. U kunt zelf naar hartenlust teksten vormgeving personaliseren die passen bij uw communicatiewijze en huisstijlkenmerken. Het uploaden van logo en huisstijl behoort standaard tot de mogelijkheden en u kunt zelf de teksten schrijven voor de herinneringen. Ook behoren de opties voor doorberekening van meerkosten en opslagen tot de mogelijkheden, dit enkel wanneer u geen koppeling heeft met een van de incassobureaus. Credit management services white paper 5 van 13

6 2. Credit management bij Buckaroo Het credit management proces bestaat momenteel uit drie disciplines die zowel op zichzelf als in één full service pakket kunnen worden ingezet. De specialisatie van Buckaroo richt zicht op de eerste twee disciplines: het facturatie en geautomatiseerde herinneringsproces. Voor de derde discipline bestaan standaard koppelingen met incassobureaus. Als u gebruik wilt maken van de koppeling met een incassobureau, gaat u gebruik maken van de credit management Basis module. Hiervoor zal dan een maandelijkse fee in rekening gebracht worden, en een bedrag per e-herinnering. Bij credit management Lite betaald u enkel kosten per e-herinnering. Figuur 1: Drie disciplines credit management proces Facturatie CM Lite CM Basis Het credit management proces start met een (openstaande) factuur. Dit kan een eenmalige machtiging zijn die om uiteenlopende redenen niet verwerkt of gestorneerd is. Het kan een online bestelling zijn die vooruit betaald dient te worden, het kan een online bestelling zijn die op rekening betaalt te worden of het kan een offline factuur zijn die bij Buckaroo door middel van het uploaden van een (openstaande) facturenbestand binnen is gekomen. Wanneer de betaling achterwege blijft kan er een e-herinnering gestuurd worden met daarin een unieke betaalknop. Via de knop kan de koper het verschuldigde bedrag direct online overmaken. Er kunnen meerdere e-herinneringen verstuurd worden en tot slot een laatste sommatie. Credit management services white paper 6 van 13

7 Wanneer er dan nog niet betaald is, kunt u er als merchant voor kiezen dat de openstaande vordering automatisch overgedragen wordt aan een aangesloten incassobureau (CM Basis). Figuur 2: Credit management traject Momenteel kunnen er, door u als merchant, twee herinneringsschema s worden ingericht. Een voor niet betaalde facturen/ bestellingen en een voor eenmalige machtigingen die niet geïncasseerd konden worden of die werden gestorneerd. In een later stadium zal het aantal herinneringsschema s uitgebreid worden zodat er nog meer op maat aangemaand kan worden. Credit management services white paper 7 van 13

8 3. Werking credit management module De credit management module bestaat uit een aantal onderdelen: 1. De herinneringsschema s. 2. De aangeboden facturen/ transacties. 3. De batchfunctie die de e-herinneringen maakt en verstuurt. 4. De koppeling met incassobureaus (CM Basis). Hieronder worden de diverse onderdelen nader toegelicht Herinneringsschema s In de Buckaroo Payment Plaza treft u onder het tabblad Configuratie, de credit management module aan. Hier kunt u uw herinneringsschema s inrichten. Wanneer u gebruik maakt van de koppeling met een incassobureau (CM Basis), zullen een aantal zaken vast staan conform de afspraken met het betreffende incassobureau. Waaronder de termijnen in de herinneringschema s en de administratie kosten. Figuur 3: Tabblad Configuratie in Buckaroo Payment Plaza Er zijn twee herinneringsschema s. De eerste is voor niet betaalde facturen en de tweede geldt in het geval een eenmalige machtiging niet geïncasseerd kon worden of wanneer de eenmalige machtiging gestorneerd is. U kunt hier zelf aangeven of u extra administratiekosten bovenop de factuur in rekening wilt brengen. Ook kunt u aangeven hoeveel dagen na de vervaldatum een specifieke herinnering verstuurd dient te worden. Credit management services white paper 8 van 13

9 Bij elke herinnering dient er een template geupload te worden. Dit gebeurt door op de betreffende Templates knop te klikken. Hier kunt u een nieuwe herinneringmail uploaden, bestaande herinneringsschema s bekijken of wijzigen en voorbeeldherinneringen downloaden. E-herinneringen kunnen in uw eigen huisstijl gemaakt worden en voorzien worden van uw bedrijfslogo. Voor het maken van de herinneringsmails kunt u een aantal standaard voorbeelden downloaden en die naar eigen wens aanpassen. Hier is een aparte hulpfunctie voor aanwezig die u online op hetzelfde scherm kunt oproepen. De hulpfunctie geeft aan welke variabelen u als merchant in een e-herinnering kunt opnemen. De door u geuploade e-herinneringen zullen door het Buckaroo systeem gecontroleerd worden op een aantal zaken waaronder het gebruik van scripts. Deze zijn namelijk niet toegestaan in een e-herinnering. Figuur 4: Geuplode bestanden/ templates Reeds geuploade templates kunt u uiteraard ook weer wijzigen. Dit kan in bovenstaand scherm. Er kunnen voor een e-herinnering per taal verschillende templates worden gebruikt. Een voorbeeld van een volledige e-herinnering treft u aan in figuur 5. Credit management services white paper 9 van 13

10 Op deze wijze kunt u eenvoudig zelf e-herinneringen samenstellen die het beste bij u passen en waarmee u het grootste inningresultaat verwacht. Figuur 5: Voorbeeld e-herinnering 3.2. Aangeboden transacties en facturen Transacties en facturen kunnen worden aangeboden via de gebruikelijke paymentgateways voor Payper , eenmalige machtigingen en/ of overboekingen. Tevens kunnen facturen aangeboden worden door het uploaden van een compleet facturenbestand. Wanneer een transactie of factuur mee moet gaan in een herinneringsschema dienen gegevens als NAW, adres(sen) en telefoonnummer(s) mee verzonden te worden. Dit is een uitbreiding ten opzichte van de huidige gateways. Ook kunt u aangeven wanneer een transactie niet moet worden meegenomen in een herinneringsschema Batchfunctie e-herinneringen verzenden Eens per dag draait deze zogenaamde batchfunctie. De functie selecteert alle openstaande transacties waarvoor een aanmaning verzonden moet worden. Vervolgens stelt het programma de betreffende aanmaningen samen op basis van de informatie uit de transactie/ factuur en de betreffende e-herinnering template. Het programma zet vervolgens een unieke betaalknop bij de e-herinnering en verzend deze naar het opgegeven adres. Credit management services white paper 10 van 13

11 3.4. Koppeling met incassobureaus De merchant kan ervoor kiezen om niet betaalde transacties/ facturen automatisch over te dragen aan een incassobureau. In dat geval gelden de incassoprocedures en incassovoorwaarden die met het betreffende incassobureau zijn overeengekomen. De koppeling bestaat uit 3 fasen: 1. Aanmelding van de merchant Zodra u heeft aangegeven van de koppeling met een incassobureau gebruik te willen maken, verwerkt Buckaroo dat in haar bestand. Vervolgens wordt dit automatisch gemeld aan het incassobureau die als bevestiging vervolgens het aansluitnummer, dat u bij het incassobureau krijgt, terugmeld aan Buckaroo. 2. Aanmelding van een dossier Volgens de incassoprocedure van u als merchant en die van het incassobureau, worden na x-maal verstuurde e-maningen nog niet betaalde transacties/ facturen automatisch aangemeld bij het incassobureau. Het incassobureau stuurt als bevestiging vervolgens een dossiernummer terug. Hiermee is de aanmelding van de transactie/ factuur bij het incassobureau een feit. 3. Statusveranderingen in dossiers Statusveranderingen op de overgedragen facturen worden door het incassobureau elke dag automatisch aan Buckaroo gemeld. Met de rapportagefunctie kunt u deze statusveranderingen volgen. Tevens kunt u per factuur zien in welk stadium deze zich bevindt. Zo ziet u altijd op de Buckaroo Payment Plaza wat de status is per factuur en welke actie hier door het incassobureau aan gekoppeld is. Zodra de vordering betaald is aan het incassobureau wordt de transactie op akkoord ( ) gezet. De terugkoppeling vindt plaats richting de Buckaroo Payment Plaza maar ook naar uw eigen orderadministratie/ CRM. Dit wordt ook direct aan uw webwinkel gemeld en de transacties worden meegenomen in de uitbetalingen. De incassoprocedure die overeengekomen is met het betreffende incassobureau is opgenomen in de Aansluit- en gebruiksovereenkomst CM Basis. Deze overeenkomst is los meegestuurd in de waarin ook de standaard Buckaroo overeenkomst te vinden is. Wanneer u gebruik wenst te maken van CM Basis dan dient u dit aan te vinken op de Buckaroo overeenkomst en vervolgens dient u alle bladen van de CM Basis overeenkomst te tekenen. Credit management services white paper 11 van 13

12 4. Online management nog niet betaalde transacties De niet betaalde transacties en de e-herinneringen zullen net als de andere (betaal)transacties direct opgenomen worden in het transactieoverzicht in de Buckaroo Payment Plaza. Zo heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week een actueel overzicht over de aan u betaalde bedragen en de nog openstaande vorderingen. 5. Voordelen credit management Voor u heeft het automatisch aanmanen en overdragen aan een incassobureau veel voordelen: Er wordt gegarandeerd achter openstaande rekeningen aangegaan. Online op rekening laten betalen wordt hierdoor minder risicovol. Een enorme arbeidstijdbesparing bij overboekingen en eenmalige machtigingen. Voor offline bedrijven zorgt het voor een enorme besparing op de kosten van factureren en aanmanen. Alles in één overzicht op de Buckaroo Payment Plaza, inclusief de koppeling naar de financiële systemen. 6. Implementatie credit management Wanneer u reeds klant bent van Buckaroo kunt u snel live met de credit management module. U dient de koppeling met onze payment-gateway(s) uit te breiden met onder andere NAW-gegevens, adres en telefoonnummer. Dit staat duidelijk beschreven in de handleiding die u kunt downloaden in onze Payment Plaza onder het tabblad Support. Daarnaast dient u onder het tabblad Configuratie de door u gewenste herinneringsschema s in te richten en de templates van e-herinneringen toe te voegen. Mocht u nog geen klant zijn bij Buckaroo, dan geldt dat wij een duidelijke implementatiehandleiding verstrekken. De ervaring leert dat de standaardkoppeling met Buckaroo binnen een paar uur gerealiseerd kan zijn. Onze Support Desk staat uiteraard klaar om u waar nodig te helpen bij de implementatie van de credit management module. U kunt hen bereiken per via of telefonisch op Credit management services white paper 12 van 13

13 7. Kosten credit management Er zijn geen maandelijkse abonnementskosten verbonden aan de Lite versie van het credit management. Enkel wanneer u gebruik maakt van de koppeling met een incassobureau (CM Basis) wordt er 10,- per maand gerekend. Voor het verzenden van e-herinneringen met een betaalknop wordt een laag transactiebedrag in rekening gebracht die minder wordt naarmate er meer e-herinneringen verstuurd worden. Wanneer er via de betaalknop betaald wordt gelden de gebruikelijke tarieven voor de betreffende betaalmethode. Voor actuele informatie over de tarieven verwijzen wij u naar onze website 8. Vragen Wanneer u over het voorgaande vragen nog heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dit kan per via of telefonisch op Credit management services white paper 13 van 13

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

handleiding digitale TV Via de KaBel

handleiding digitale TV Via de KaBel handleiding DIGITALE TV VIA DE KABEL Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2. Installatie 6 2.1 Aansluiten van de digitale ontvanger op uw televisie 6 2.2 Aansluiten van randapparatuur op de digitale ontvanger 7

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan incasseren. Witboek over eerlijk en effectief debiteurenbeheer

Voorkomen is beter dan incasseren. Witboek over eerlijk en effectief debiteurenbeheer Voorkomen is beter dan incasseren Witboek over eerlijk en effectief debiteurenbeheer Inleiding Juristen zijn mensen wier woorden en woede men kan huren Geen enkele ondernemer zit te wachten op discussies

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Standaard overeenkomst Stichting GeefGratis en het aangesloten goede doel

Standaard overeenkomst Stichting GeefGratis en het aangesloten goede doel Standaard overeenkomst & Algemene voorwaarden Ieder aangesloten goede doel bij Stichtig GeefGratis moet minimaal onderstaande overeenkomst ondertekend ingestuurd hebben naar Stichting GeefGratis. Vergeet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Inhoud 1. Inleiding 2. Beveiliging 3. Aanmelden a. Meer dan één apotheek? 4. Browserinstellingen 5. Versie Internet Explorer 6. Extractie NAW-gegevens

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet Eerste hulp bij online ondernemen Geld verdienen door en met internet 4 Eerste hulp bij online ondernemen 5 Voorwoord Beste ondernemer, Met trots presenteer ik u hierbij het boekje Eerste Hulp bij Online

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie