Online incasso-software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online incasso-software"

Transcriptie

1 Online incasso-software Incasseer uw openstaande vorderingen met het Debtic incasso-platform en ontvang zelf de incassokosten! Effectief Daadkrachtig Professioneel Online incasso-software Debtic 1

2 Het zelf doen van incasso Of u nu zaken doet met consumenten, overheden of bedrijven, iedere onderneming krijgt er mee te maken: facturen die te laat betaald worden. Uit onderzoek 1) blijkt zelfs dat 32,7 procent van alle facturen pas na vervaldatum wordt voldaan. Bedrijven geven gemiddeld pas na 87 dagen hun vordering ter incasso uit handen. Debtic faciliteert een incassotraject waarmee u zelf sneller en daadkrachtiger reageert op betalingsachterstanden. 1) Atradius Betalingsbarometer 2014 Ontvang zelf de incassokosten Volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) kunt u als schuldeiser aanspraak maken op vergoeding van de kosten van de buitengerechtelijke incasso. Dat kan incasso zijn door een gerechtsdeurwaarder of incassobureau maar ook door uzelf. De keuze voor het doen van de incasso in eigen beheer kan dus uit bedrijfseconomische overwegingen interessant zijn. Doet u de incasso immers zelf, dan zijn de incassokosten ook voor u. De staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) vanaf 1 juli Hoofdsom Incassokosten in % De 1 e % (min. 40) De volgende % De volgende % De volgende % Het meerdere 0,5% (max ) Incasso als onderdeel van debiteurenbeheer Een belangrijk onderdeel van debiteurenbeheer is het versturen van herinneringen en aanmaningen. Gebruikelijk staan betaling en klantbehoud daarbij centraal. Als dit traject niet succesvol is, wordt de vordering veelal uit handen gegeven. De nadruk ligt dan op de betaling. De wijze waarop uw debiteur daarbij wordt benaderd, heeft echter direct invloed op uw imago en de klantrelatie. Breid daarom uw debiteurenbeheer uit met een correcte 14-dagenbrief en een eigen incassotraject met ruimte voor dialoog en oplossingen. Houd grip op uw debiteuren; ook in de incassofase! 11:56 Maatschappelijk verantwoord incasseren (MVI) In het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, richten bedrijven en overheden zich steeds vaker op het maatschappelijk verantwoord incasseren. Correcte debiteurenbenadering, naleving Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, juiste berekening van rente en verwerking van betalingen spelen hierbij een belangrijke rol. Met de incasso-software van Debtic geeft u invulling aan MVI. 2 Debtic Online incasso-software

3 Mogelijkheden van Debtic De incasso-software van Debtic biedt een incassoprocedure in de cloud. De procedure bevat uitgebreide mogelijkheden op het gebied van (geautomatiseerde) communicatie, betaalfaciliteiten en dossiervorming. Heeft een debiteur de openstaande factuur nog niet voldaan na vervaldatum en eventueel een herinnering, dan start u eenvoudig een incassotraject in Debtic. Facturatie Herinnering 14 dagenbrief Ingebrekestelling Minnelijk incassotraject Gerechtelijk incassotraject Geautomatiseerd traject Elke incassozaak doorloopt een geautomatiseerd traject vanaf de 14-dagenbrief tot aan de gerechtelijke procedure. U kunt in uw Debtic-omgeving de gegevens van de debiteur en de openstaande vordering handmatig invoeren of digitaal aanleveren via onze API. Aan de hand van deze gegevens genereert Debtic de berichten en wordt de debiteur benaderd middels brieven, s en sms-berichten. Ook de portokosten zijn bij het gebruik van Debtic inbegrepen. Brieven, s en sms-berichten Herinneringen en sommaties worden via post, s en sms-berichten onder de aandacht van uw debiteur gebracht. Met Debtic hoeft u zich geen zorgen te maken over de opmaak en juridische juistheid van de berichten. U vult de gegevens één keer in en vervolgens zorgt Debtic voor de communicatie richting uw debiteur en de correcte berekening van rente en incassokosten. Mocht alleen een adres of postadres bekend zijn, dan zal Debtic de debiteur alleen per of post benaderen. Veiligheid en betrouwbaarheid De toegang tot de Debtic software is beveiligd via een uitgebreid gevalideerd SSL Certificaat (EV/Extended Validation), identiek aan het internetbankieren. Alle gegevens worden automatisch versleuteld weggeschreven en elk uur opgeslagen in een beveiligde back-up-omgeving. Deze back-ups worden op verschillende datacenters, gecertificeerd met ISO en VEB beveiligingsklasse 4, opgeslagen zodat de gegevens altijd veilig zijn. Online incasso-software Debtic 3

4 14-dagenbrief De wetgever heeft bepaald dat een consument-debiteur een laatste maal in de gelegenheid moet worden gesteld om binnen een termijn van veertien dagen kosteloos voor betaling zorg te dragen. Pas na deze brief kan aanspraak gemaakt worden op de incassokosten in de minnelijke incassofase. Deze laatste brief voorafgaande aan de minnelijke incasso wordt 14-dagenbrief, WIK-brief of pré incasso genoemd. Debtic Techvista B.V. Het opstellen van de 14-dagenbrief In Debtic heeft u de mogelijkheid om eenvoudig een correcte 14-dagenbrief brief op te stellen en te verzenden. U voert de juiste debiteur- en factuurgegevens in en Debtic genereert de 14-dagenbrief. Die wordt, afhankelijk van de ingevoerde informatie, verstuurd (portokosten inbegrepen) tezamen met een en sms-bericht. De debiteur kan vervolgens het openstaande bedrag voldoen via het beveiligde debiteurenportaal met behulp van een meegestuurde ideal betaallink. Wat staat er in de 14-dagenbrief? De mededeling dat de debiteur 14 dagen de gelegenheid krijgt om voor betaling zorg te dragen voordat de incassokosten in rekening worden gebracht. Een aankondiging van de gevolgen als betaling opnieuw uitblijft nadat een periode van 14 dagen is verlopen. De aanzegging van de exacte hoogte van de in rekening te brengen incassokosten. Vermelding van de verschuldigde rente sinds de vervaldatum van de factu(u)r(en) in kwestie. Debtic zorgt ervoor dat uw 14-dagenbrieven aan de wettelijke eisen voldoen. Best Practise B.V. Postadres Postbus AB Amsterdam Nederland Harco Knipscheer Bezoekadres Flessenpassage 52A Tuintjespad DG Hoek van Holland 6997 GJ Amsterdam Nederland T E IBAN NL91ABNA Datum: Dossiernummer: 14 Betreft: Openstaande factu(u)r(ren) Geachte heer/mevrouw Knipscheer, Wij hebben in onze administratie geconstateerd dat u de door ons op aan u gezonden factu(u)r(en) met het/de nummer(s) F1256 nog niet heeft voldaan. Wij vermoeden dat deze betaling aan uw aandacht is ontsnapt en verzoeken u vriendelijk binnen 14 dagen (deze termijn gaat twee dagen na dagtekening van deze brief in) alsnog voor betaling van het onderstaande bedrag zorg te dragen. Het openstaande bedrag werd verhoogd met de rente sinds de uiterste betaaldatum. U kunt de vordering eenvoudig voldoen met ideal via het debiteurenportaal. Indien u wilt overboeken, dan moet u dat doen op bankrekeningnummer NL91ABNA t.n.v. Best Practise B.V. onder vermelding van: Dossiernummer: 14. Op dit moment is door u verschuldigd Conform bovenstaande factu(u)r(en) 5632,23 Rente 57,25 Subtotaal vordering 5689,48 Totaal ontvangen of in mindering gebracht 0,00 Totaal openstaand 5689,48 Als betaling binnen de genoemde termijn van 14 dagen uitblijft dan stellen wij u voor zover nodig voor alsdan in gebreke en zal een incassotraject via Debtic B.V. worden gestart. Daarbij zal namens Best Practise B.V. aanspraak worden gemaakt op incassokosten volgens de Wet Incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Best Practice B.V. incassokosten. Deze incassokosten zullen 656,61 bedragen. Postadres Om uw schuld via ideal te voldoen kunt u inloggen op het debiteurenportaal via https://secure.debtic.com/c met uw Postbus 1001 unieke code: IAOP6Q AB Amsterdam Nederland Wij benadrukken dat de incassokosten nu nog niet verschuldigd zijn en vertrouwen erop dat wij uw betaling binnen de genoemde termijn tegemoet zullen Harco zien. Knipscheer Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Bezoekadres Flessenpassage 52A Universtiteitsweg 23 Met vriendelijke groet, 4531 DG Hoek van Holland 4693 AB Wijk bij Duurstede Nederland Best Practise B.V. T E IBAN NL63INGB Datum: Dossiernummer: 14 Betreft: Openstaande factu(u)r(ren) Ook de portokosten zijn bij Debtic inbegrepen bij de 14-dagenbrief. Geachte heer/mevrouw Knipscheer, Wij hebben in onze administratie geconstateerd dat u in verzuim bent met de betaling van de door ons op aan u gezonden factu(u)r(en) met het/de nummer(s) F1256. Wij vermoeden dat deze betaling aan uw aandacht is ontsnapt en verzoeken u vriendelijk binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief alsnog voor betaling van het onderstaande bedrag zorg te dragen. Het openstaande bedrag werd verhoogd met de rente sinds de vervaldatum. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer NL63INGB t.n.v. Best Practice B.V. onder vermelding van: Dossiernummer 14. Op dit moment is door u verschuldigd Conform bovenstaande factu(u)r(en) 5632,23 Rente 37,50 Subtotaal vordering 5669,73 Totaal ontvangen of in mindering gebracht 0,00 Totaal openstaand 5669,73 4 Als betaling binnen de genoemde termijn van 14 dagen uitblijft dan stellen wij u voor zover nodig voor alsdan in gebreke en zal een incassotraject via Debtic B.V. worden gestart. Daarbij zal namens ons aanspraak worden gemaakt op incassokosten volgens de Wet Incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Debtic Online incasso-software Deze incassokosten zullen 656,61 bedragen. Wij hechten eraan te benadrukken dat deze kosten nu nog niet verschuldigd zijn en vertrouwen erop dat wij uw betaling binnen de genoemde termijn tegemoet zullen zien. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en zien uw

5 Minnelijke incasso Hoewel de nieuwe wet Incassokosten ruimte biedt voor interne incasso, doet slechts 4% van de bedrijven deze incasso daadwerkelijk zelf. Het inregelen van een juiste 14-dagenbrief en het voldoen aan wettelijke termijnen vormen de grootste drempels. Debtic regelt dit voor u. Met professionele communicatie, in overeenstemming met wettelijke bepalingen, kunt u er nu voor kiezen om de incasso zelf te doen. Bedenk daarbij: Als u zelf uw incasso doet, ontvangt u zelf de incassokosten. Debtic De minnelijke incassofase Gedurende de minnelijke incassoprocedure wordt uw debiteur meerdere malen gewezen op zijn openstaande schuld. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens wordt de debiteur benaderd door middel van brieven, s en sms-berichten. Uw vordering wordt verhoogd met de rente vanaf de vervaldatum van de factuur en met de wettelijke incassokosten. In uw beveiligde Debtic-omgeving kunt u eenvoudig elke incassozaak bijwerken. Zo kunt u betalingen van uw debiteur registreren maar ook reacties en voorstellen afhandelen. Contact met uw debiteur Het is mogelijk dat uw debiteur het niet eens is met de vordering of wellicht een betalingsvoorstel wil doen omdat betaling in één keer niet mogelijk is. Hij kan dan met u communiceren via het debiteurenportaal. Dit portaal is sturend in reacties en voorstellen. Dat betekent dat u reacties en voorstellen in standaard formats via het portaal zult ontvangen. De afhandeling voor u als gebruiker wordt daarmee efficiënt en gemakkelijk gemaakt. Online incasso-software Debtic 5

6 Debiteurenportaal De debiteur ontvangt bij elke brief, en sms-bericht inloggegevens voor het debiteurenportaal. Via dit portaal kan de debiteur de openstaande schuld betalen, bezwaar maken of een betalingsvoorstel doen. Vervolgens ziet u of uw medewerker in één oogopslag welke zaken behandeld moeten worden. De reacties van debiteuren worden in vaste formats verzonden. U krijgt waar nodig aanwijzingen om de reactie correct te behandelen. Door u goedgekeurde betalingsregelingen worden vervolgens automatisch door Debtic bijgehouden en bewaakt. Betalingsregeling Het voorstellen van een betalingsregeling wordt in het debiteurenportaal mogelijk gemaakt. De debiteur kan aangegeven dat hij de openstaande vordering graag in termijnen wil betalen of dat hij de gehele vordering wel kan voldoen maar pas over enkele dagen of weken. U beslist over het voorstel. Als u het voorstel accepteert dan bewaakt Debtic de regeling en informeert u tijdig over de voortgang. ideal betaalmethode Debtic heeft de ideal-betaalmethode geïntegreerd in het debiteurenportaal. Dit portaal kan door de debiteur bezocht worden met een persoonlijke code die bij , sms-bericht en brief wordt meegedeeld. Vorderingen worden eerder voldaan met ideal! Vanuit dit debiteurenportaal kan de gehele vordering of (indien het saldo bijvoorbeeld niet toereikend is) een deel van de vordering op elk moment met ideal worden betaald. Overige (internationale) betaalmethoden: Voor buitenlandse debiteuren biedt Debtic internationale (online) betaalmethoden. 6 Debtic Online incasso-software

7 Dossier en renteberekening Debtic is zeer geschikt voor bedrijven die bereid zijn het probleem van non-betaling zelf aan te pakken, maar daarbij wel hulp kunnen gebruiken. Debtic faciliteert een juridisch correct incassotraject waarbij uw klanten worden benaderd op een wijze die ruimte biedt voor het voortzetten van de klantrelatie. Debtic verzorgt het traject en de gebruiker ziet 24/7 wat er in elk dossier gebeurt en hoe de klant reageert. Dossier export Dossiervorming voor een gerechtelijke procedure Algemene gegevens Zaaknummer 5 Aantal facturen 1 Startdatum zaak Exportdatum De minnelijke incassofase leidt niet altijd tot de betaling van uw vordering. Als betaling uitblijft dan kan Schuldenaar Type Bedrijf Aanhef Voor(naam/letter) Achternaam Bedrijf Slagloon B.V. Dhr. Quintes van Waarhoven de gebruiker kiezen voor een gerechtelijke procedure. Met een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder wordt de zaak voorgelegd aan een rechter. Bij toewijzing van de vordering, zal de debiteur ook worden veroordeeld tot betaling van de incassokosten. Die komen, ook dan, aan u toe. Het volledige incassodossier kan worden doorgezet naar een advocaat of gerechtsdeurwaarder. Adres Molenhofpad 3 Postcode 2695 NN Plaats Arnhem Telefoon Mobiele telefoon Factuurdetails Factuurnummer Factuurdatum Vervaldatum Bedrag Betaalde bedrag ,56 0,00 Incassozaak details Omschrijving Bedrag Hoofdsom 3567,56 Rente 247,17 Incassokosten 481,76 Betalingen en kwijtscheldingen Datum Type Bedrag Betaling 1250,00 Huidige status Te betalen Origineel Reeds betaald Hoofdsom 3567,56 768, ,32 Rente 247,17 0,00 247,17 Incassokosten 481,76 481,76 0,00 Te vorderen 3046,49 11:56 Debtic Rente Rapport Rente rapport Algemene gegevens Zaaknummer 8 Aantal facturen 5 Aantal betalingen 2 Exportdatum Soort rente Wettelijke rente 6:119a BW Betalingsverwerking Van kosten, van oudste verschenen rente, van oudste hoofdsom, van oudste lopende rente Huidige zaakstatus Origineel Reeds betaald Te vorderen Hoofdsom 605,00 139,23 465,77 Rente 43,68 20,02 23,66 Incassokosten 90,75 90,75 0,00 Te vorderen 489,43 Betalingen en kwijtscheldingen Datum Bedrag Type Betaling 100, Betaling 150,00 Renteberekening De in Debtic geïntegreerde rentewizard zorgt voor een correcte naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van een juiste renteberekening en hoogt de hoofdsom op correcte wijze op met de jaarlijks vervallen wettelijke rente. De rentewizard zorgt ook voor de juiste afboeking van door de debiteur verrichte betalingen. Factuurnummer Periode Hoofdsom Verschenen rente Totaal Percentage Dagen Lopende rente Dat dient te gebeuren volgens het wettelijke t/m 121,00 0,00 121,00 8,25% 150 / 365 4, t/m 121,00 0,00 121,00 8,15% 184 / 365 4, t/m 121,00 0,00 121,00 8,05% 20 / 365 0, ,25 0,00-9, t/m 111,75 0,00 111,75 8,05% 11 / 365 0, ,88 0, t/m 9,88 0,24 111,75 121,63 8,05% 9 / ,75-9,88-121,63-0,24 Factuurnummer Periode Hoofdsom Verschenen Totaal Percentage Dagen Lopende rente rente t/m 121,00 0,00 121,00 8,25% 150 / 365 4, toerekeningsvoorschrift. Betalingen worden in Debtic achtereenvolgens afgeboekt op: 1 Kosten 2 Vervallen rente 3 Hoofdsom 4 Lopende rente Online incasso-software Debtic 7

8 Interesse? Maak een gratis account aan via en start binnen 2 minuten uw eerste incassotraject! Contact opnemen met Debtic Verdere informatie, de mogelijkheden van Debtic en de tarieven van onze incasso-software vindt u op onze website. Daar kunt u ook een gratis account aanmaken en direct starten met incasso in eigen beheer tegen een vast laag tarief. Wij zijn u graag van dienst met onze incasso-software! Postbus CC Arnhem Debtic B.V. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie in deze brochure bij Debtic of zijn gelicenseerd aan Debtic. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Debtic. Debtic is een onderdeel van Techvista B.V. 8 Debtic Online incasso-software

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. 14-dagen brief 3 3. Berekening incassokosten 3 4. Btw 4 5. Afwijkingen van de incassokosten berekening 4 6. Meerdere

Nadere informatie

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten 2012 Versie 1.1 oktober 2012 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Blz. 2. Hoe is de situatie nu? 5 3. Wat houdt de nieuwe regeling in? 5 4. Hoe worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend?

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Whitepaper Handvatten Incassokosten vanaf 2012 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Wanneer is de nieuwe regeling van toepassing? 4 1.1 Consument

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten vanaf 2012 Versie 1.3 oktober 2015 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe regeling

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5:

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5: Algemene voorwaarde U heeft zich gewend tot Wall Street incasso vanwege het feit dat u direct opeisbare vordering heeft bij Dhr. André van Brummen betreffende het tijdelijk voorschieten van de schulden

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase 1 Preventie: maak eigen analyse wat kan beter? hanteer strakke procedure(s) gebruik onze incassosticker De minnelijke incassofase 1. Inleiding Als

Nadere informatie

Nieuwe wet incassokosten

Nieuwe wet incassokosten Nieuwe wet incassokosten Op 01 juli jl. is de nieuwe wet betreffende de incassokosten in werking gegaan. Het doel van deze wet is enerzijds om de consument te beschermen tegen te hoge incassokosten en

Nadere informatie

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 is de wet van kracht op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze wet heeft gevolgen voor de aanmaningskosten die door

Nadere informatie

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K )

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) Tot 1 juli 2012 was er wettelijk niets geregeld over de hoogte van incassokosten en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om deze toegewezen te krijgen bij

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 1.1 22 augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade. Incasso dienstverlening Incassade 2014 Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.nl (0)888 444 111 Incassade Deurwaarders en

Nadere informatie

WIK (Wet Incassokosten)

WIK (Wet Incassokosten) WIK (Wet Incassokosten) Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Wat moet u weten? In de WIK wordt de verschuldigdheid van de incassokosten wettelijk vastgelegd. De rechter mag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Incasso-opdracht ingediend. En nu?

Incasso-opdracht ingediend. En nu? Incasso-opdracht ingediend. En nu? Brochure voor cliënten over de incassoprocedure April 2012 ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f. Staalstraat 29C 3572 RG Utrecht www.hoevehorstincasso.nl info@hoevehorstincasso.nl

Nadere informatie

Consumenten informatie

Consumenten informatie Consumenten informatie Waarom ontvangt u deze informatie? U heeft een betaalachterstand bij een opdrachtgever van Lindorff. De vordering is in behandeling bij Lindorff B.V. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ]

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] Inhoud KNLTB EN INTRUM JUSTITIA 3 NATIONALE INCASSO-OVEREENKOMST VOOR KNLTB VERENIGINGEN 4 INCASSO OP DEBITEUREN 4 DE INCASSOPROCEDURE 5 a) Minnelijke incassofase 5

Nadere informatie

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken.

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken. Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

Incassobureau Oost Nederland

Incassobureau Oost Nederland Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

Wet Incassokosten (WIK)

Wet Incassokosten (WIK) WORKSHOP DEBITEURENBEHEER: ZELF DOEN! Beste Relatie. In mijn Workshop Debiteurenbeheer: zelf doen! geef ik achtergronden, processen, vaardigheden en hulpmiddelen om effectief debiteurenbeheer zelf binnen

Nadere informatie

Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie!

Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie! Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie! 1: Wie zijn wij? 2: De incasso procedure 3: Gratis incassodiensten, hoe kan dat? 4: Wat als uw factuur niet geïncasseerd kan worden? 5:

Nadere informatie

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Voorkom risicovol ondernemen Voor ondernemers is het opvolgen van facturen vaak niet het leukste klusje van de week... Het is tijdrovend werk

Nadere informatie

Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening!

Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening! Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening! 1. Pre-incasso Indien er sprake is van een particuliere debiteur is een zogenaamde 14-dagen brief verplicht. Bij B2B incasso s niet, maar

Nadere informatie

Alle genoemde bedragen en percentages zijn exclusief btw.

Alle genoemde bedragen en percentages zijn exclusief btw. Tarieven en Algemene voorwaarden van Bill incasso B.V. (Van toepassing op opdrachtgevers met een account aangemaakt op 01-07-2017 of later. Op basis van losse opdracht(en), er is geen abonnement van toepassing)

Nadere informatie

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V.

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Deze tarieven gelden van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Zowel de wet als de executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis)

Nadere informatie

1. Opdrachtgever verleent Bill incasso B.V. een volmacht om namens haar de openstaande vordering bij debiteur te incasseren.

1. Opdrachtgever verleent Bill incasso B.V. een volmacht om namens haar de openstaande vordering bij debiteur te incasseren. Algemene Voorwaarden & Tarieven van Bill incasso B.V. (Van toepassing op opdrachtgevers met een account aangemaakt op 01-08-2017 of later. Op basis van losse opdracht(en), er is geen abonnement van toepassing)

Nadere informatie

Medicas. GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom. incassojuristen

Medicas. GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom. incassojuristen GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom is een toonaangevend incasso & juridisch adviesbureau in de (para)medische sector. is al meer dan 20 jaar voor veel praktijken een betrouwbare partner in hun

Nadere informatie

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Re-Effect Flevoland Postbus 30180 1303 AD Almere E: info@re-effectflevoland.nl www.re-effectflevoland.nl T: +31 (0)36-5254921 M: +31 (0)6-49691721

Nadere informatie

Informeer uw patiënten

Informeer uw patiënten Informeer uw patiënten Hieronder vindt u informatie over een nota van Famed. Deze informatie kunt u gebruiken (bijvoorbeeld op uw website) om uw patiënten te informeren over de samenwerking met Famed en

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom

GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom GEEN dossierkosten en provisie over hoofdsom MediCas is een toonaangevend incasso- & juridisch adviesbureau in de (para)medische sector. MediCas is al meer dan 20 jaar voor veel praktijken een betrouwbare

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

HUURINCASSO, EEN MODEL-SOMMATIEBRIEF

HUURINCASSO, EEN MODEL-SOMMATIEBRIEF HUURINCASSO, EEN MODEL-SOMMATIEBRIEF Hoewel we het woord crisi niet meer in de mond zouden moeten nemen, is het nog steeds een feit dat er slecht betaald wordt door huurders. Ter facilitering biedt Bogaerts

Nadere informatie

Uw partner in creditmanagement

Uw partner in creditmanagement Uw partner in creditmanagement In-Kas Intermediair In-Kas Intermediair is van mening dat u het geld beter In-Kas kunt hebben dan uitstaan bij uw klant dan wel debiteur. Intermediair staat voor bemiddelen

Nadere informatie

De Kluijver Actief voor uw zaak

De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver. Actief voor uw zaak Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in Alphen aan den Rijn is al vele

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie

Oefenbrief 1 bij training Oneerlijke incassopraktijken

Oefenbrief 1 bij training Oneerlijke incassopraktijken Oefenbrief 1 bij training Oneerlijke incassopraktijken Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Sportschool Runfitnezz maant meneer De Vries aan Met deze oefenbrief gaan uw cursisten aan de slag met

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.1 20 mei 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders, gevestigd en kantoorhoudende te 3053JB Rotterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE Artikel 1 Definities en toepassing In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Pay Force: Pay Force B.V., optredend als Opdrachtnemer; B. Opdrachtgever: de contractspartij

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.4 20 december 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Incasso Voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met All-Round Incasso tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. De incassovoorwaarden

Nadere informatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Informatie & Inspiratie Solveon Geld incasseren en je klanten behouden Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Agenda 1. Solveon 2. Wie zijn uw klanten 3. Hoe organiseert u een goed debiteurenbeheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte.

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Vastgoed/Six-Hummel/Know how/incasso/notitie buitengerechtelijke kosten 2012-07-24/MVA Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Met ingang van 1 juli 2012 is de regelgeving met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

Oefenbrief 5 bij training Oneerlijke incassopraktijken

Oefenbrief 5 bij training Oneerlijke incassopraktijken Oefenbrief 5 bij training Oneerlijke incassopraktijken Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Abonnement op Foodbox Met deze oefenbrief gaan uw cursisten aan de slag met de Toolkit incasso voor

Nadere informatie

Tarievenblad Klant en Syncasso

Tarievenblad Klant en Syncasso Tarievenblad Klant en Syncasso TARIEVEN KLANT 1. Definities Opdrachtgever: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Tussenpersonen, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Syncasso.

Nadere informatie

Incassokosten volgens de WIK

Incassokosten volgens de WIK Incassokosten volgens de WIK Aanleiding WIK: In de periode tot de invoering van de WIK op 1 juli 2012 - was er ten aanzien van de hoogte en verschuldigdheid van incassokosten veel onduidelijkheid. In de

Nadere informatie

Cliënten, zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die DE SUPPORTDESK een opdracht verstrekken.

Cliënten, zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die DE SUPPORTDESK een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden 2012 De Supportdesk Incasso, gevestigd te Nijmegen. De Supportdesk Incasso handelend onder Kvk-nummer 505.65.478 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van De Supportdesk Incasso

Nadere informatie

LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten

LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten LUCIAN Creative Solutions Versie 6 : April 2014 Dwingeloweg 73 9671 KC Winschoten Aanvullende voorwaarden : incassodiensten Artikel 1. Definities 1. In deze aanvullende voorwaarden worden de volgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend. ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Credifin Nederland gevestigd te Amstelveen aan de Bovenkerkerweg 41-4, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen :

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen : ALGEMEEN U staat voor een maatschappelijk verantwoorde incassoprocedure middels een correcte behandeling van debiteuren op basis van algemeen aanvaarde beginselen van zorgvuldigheid en deskundigheid. Onder

Nadere informatie

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7.

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7. Betalings- en incassovoorwaarden inclusief toelichting Duidelijke betalingsafspraken voor snelle betaling Bij het zakendoen is het van belang duidelijke afspraken te maken. Ook ten aanzien van de betaling.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie

[1] 1. Toepassingsgebied

[1] 1. Toepassingsgebied Reglement, houdende Bepalingen, voorschriften, incassovoorwaarden en tarieven voor de ambtelijke en niet-ambtelijke rechtspraktijk van Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. te Enschede 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt: de (rechts)persoon die Incasso Express verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten; 1.2 Overeenkomst: elke

Nadere informatie

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Deze bijdrage richt zich geheel op de buitengerechtelijke incassokosten om de eenvoudige reden dat per 1 juli 2012 het Besluit

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Oefenbrief 3 bij training Oneerlijke incassopraktijken

Oefenbrief 3 bij training Oneerlijke incassopraktijken Oefenbrief 3 bij training Oneerlijke incassopraktijken Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Aanmaningen van M&TM Magazine en Jurista Incasso Met deze oefenbrief gaan uw cursisten aan de slag met

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak ECLI:NL:HR:2014:1405 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 13-06-2014 Zaaknummer 13/05858 Formele relaties Rechtsgebieden Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:289 Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 -

ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 - DIENSTEN ACM INCASSO 2014 ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 - I N H O U D Over ACM Incasso 3 Services 4 Pre-Incasso:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Buckaroo BetaalGarant White paper

Buckaroo BetaalGarant White paper Buckaroo BetaalGarant White paper Versie: 1.6 Jaar: 2011 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.0 23-04-2010 Oplevering versie 1.0 van document ter review

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

inzetten als aftersales

inzetten als aftersales Debiteurenbeheer inzetten als aftersales Succesvol, en met behoud van klantrelatie! www.snelstart.nl is dit e-book voor mij? Ja, dit e-book is voor u! Mits u ondernemer bent en nog niet alles weet over

Nadere informatie

Bedrijfsdocumentatie

Bedrijfsdocumentatie Bedrijfsdocumentatie 2 Contact Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders Contactgegevens Bezoekadres s-gravenzandseweg 4a 2291 PE Wateringen Postadres Postbus 19 2290 AA Wateringen Telefoon 0174-298540 Telefax

Nadere informatie

Rapportage. Een onderzoek naar het in rekening brengen van deurwaarderskosten. Datum: 29 december 2015 Rapportnummer: 2015/184

Rapportage. Een onderzoek naar het in rekening brengen van deurwaarderskosten. Datum: 29 december 2015 Rapportnummer: 2015/184 Rapportage Een onderzoek naar het in rekening brengen van deurwaarderskosten Datum: 29 december 2015 Rapportnummer: 2015/184 2 WAT IS DE KLACHT? Verzoekster klaagde erover dat CZ Zorgkantoor (CZ) haar

Nadere informatie

Algemene Gebruikersvoorwaarden per Inleiding

Algemene Gebruikersvoorwaarden per Inleiding Algemene Gebruikersvoorwaarden per 05-06-2017 1. Inleiding SkySnap VOF is gevestigd aan de Hendrik Figeeweg 5-L in Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder het nummer: 64413365,

Nadere informatie

4 Totstandkoming 4.1 Alle offertes en aanbiedingen gedaan door Justicum Incasso Bureau zijn geheeld vrijblijvend en komen

4 Totstandkoming 4.1 Alle offertes en aanbiedingen gedaan door Justicum Incasso Bureau zijn geheeld vrijblijvend en komen Algemene Voorwaarden JIB 1 Definities 1.1 Justicum Incasso Bureau: Het incassobureau, met gedeponeerde voorwaarden bij de KvK, statutair gevestigd te Rotterdam. 1.2 Cliënt: natuurlijk of rechtspersoon

Nadere informatie

een reputatie om op te vertrouwen

een reputatie om op te vertrouwen een reputatie om op te vertrouwen Postbus 17213 2502 CE S-GRAVENHAGE T 070 753 41 25 F 070 891 05 51 info@deijssellanden.nl www.deijssellanden.nl specialist op het gebied van incassostrategie Een reputatie

Nadere informatie

Van Arkel Incasso Wijzer

Van Arkel Incasso Wijzer VOOR ONDERNEMERS Van Arkel Incasso Wijzer Onbetaalde facturen en incasso 7 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen en meer Incasso Wijzer van 1 Van Arkel Incasso Wijzer Inhoud 1. Betalingstermijn

Nadere informatie

BESLUIT OM EEN EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL EN VERKEER (EMA) OP TE LEGGEN

BESLUIT OM EEN EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL EN VERKEER (EMA) OP TE LEGGEN Datum 1 mei 2014 Nummer 0000000000 Onderwerp Vorderingsprocedure volgens de artikelen 130-134a Wegenverkeerswet 1994 BESLUIT OM EEN EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL EN VERKEER (EMA) OP TE LEGGEN De heer ,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Incassobureau. E-captain help E-captain help Samenwerking met het Centraal Invorderings Bureau (CIB)

Incassobureau. E-captain help E-captain help  Samenwerking met het Centraal Invorderings Bureau (CIB) 1 / 6 Incassobureau Samenwerking met het Centraal Invorderings Bureau (CIB) Het Centraal Invorderings Bureau is een innovatieve en dynamische credit management organisatie welke zich in 2007 tot doel heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bridger Online BV

Algemene Voorwaarden Bridger Online BV Algemene Voorwaarden Bridger Online BV 1. Definities Bridger: onder Bridger wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de te Wijchen gevestigde onderneming: Bridger Online BV ook wel opdrachtnemer genoemd.

Nadere informatie

STRAETUS DEBITEURENBEHEER & INCASSO

STRAETUS DEBITEURENBEHEER & INCASSO STRAETUS DEBITEURENBEHEER & INCASSO voor klantvriendelijk incasseren! debiteurenbeheer, kredietinformatie en incasso Presentatie; Janet Boxmeer-Bos Dennis Kuipers STRAETUS NEDERLAND Diensten Debiteurbeheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

Billink: Leverancier: Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink

Billink: Leverancier: Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie achteraf betalen op factuur via Billink uit te voeren. Wanneer u gebruik maakt van deze betaaloptie verklaart u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POSTNL CREDIT MANAGEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN POSTNL CREDIT MANAGEMENT ALGEMENE VOORWAARDEN POSTNL CREDIT MANAGEMENT Artikel 1. DEFINITIES 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: Algemene Voorwaarden: Bijlage Tarieven: Debiteur: Deze

Nadere informatie

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer. Algemene voorwaarden; deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden voor cliënten van De Tipi Kindercoaching 1. Algemeen 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als

Nadere informatie

-=-- J. van Woudenberg. woensdag 18 november 2015. Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Per fax: : 020-541 21 80. Geachte Kamer,

-=-- J. van Woudenberg. woensdag 18 november 2015. Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Per fax: : 020-541 21 80. Geachte Kamer, -=-- J. van Woudenberg woensdag 18 november 2015 Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Per fax: : 020-541 21 80 Betreft: tuchtklacht tegen (P. van Winden) Syncasso Geachte Kamer, Op zaterdag 14 november 2015

Nadere informatie

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay gezocht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. XS to XL Incasso is een dynamisch, sterk groeiend incassobureau. U vindt ons in Leerdam en Woerden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cardec Incasso B.V. ( KvK-nummer )

Algemene voorwaarden Cardec Incasso B.V. ( KvK-nummer ) Algemene voorwaarden Cardec Incasso B.V. ( KvK-nummer 65322487) 1.Toepassing: 1.1 De algemene voorwaarden van Cardec Incasso B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Wassenaar aan de Langstraat 58b, zijn

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Deze webwinkel is een activiteit van Ruitersport Totaal V.o.F.. Algemene voorwaarden Ruitersporttotaal.nl. Hierna te noemen Ruitersport Totaal.

Deze webwinkel is een activiteit van Ruitersport Totaal V.o.F.. Algemene voorwaarden Ruitersporttotaal.nl. Hierna te noemen Ruitersport Totaal. Deze webwinkel is een activiteit van Ruitersport Totaal V.o.F.. Algemene voorwaarden Ruitersporttotaal.nl. Hierna te noemen Ruitersport Totaal. 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen Met DAS Zeker bent u verzekerd van betaling powered by + Zeer lage afschrijving op uw debiteuren dankzij de unieke samenwerking tussen Atradius en DAS

Nadere informatie

Definitie s. Algemene bepalingen.

Definitie s. Algemene bepalingen. Definitie s 1. Amps Unlimited: De eenmanszaak, Amps Unlimited, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51104113. 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie