Monuta Factsheet Factoring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monuta Factsheet Factoring"

Transcriptie

1 Monuta Factsheet Factoring

2 Factsheet Factoring Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisieverbod op complexe verzekeringsproducten en uitvaartverzekeringen. Dit betekent dat Monuta geen provisie meer mag geven aan een intermediair indien men een (Monuta) uitvaartverzekering adviseert en/ of bemiddelt. Vanaf die datum moet de consument zelf een vergoeding betalen voor het advies dat hij of zij van een intermediair ontvangt. U kunt ervoor kiezen om zelf de ver goeding voor uw advisering bij de consument te incasseren. Dit heeft voor- en nadelen. Een voordeel is bijvoorbeeld dat u direct contact blijft houden met uw relaties over de incassering van de nota. Aan de andere kant kan het zeer arbeidsintensief zijn om dit administratieve proces onder controle te krijgen en houden. Een alternatief is om de incassering uit te laten voeren door een ander bedrijf, bijvoorbeeld door een zogenaamd factoringbedrijf. Factoring kan worden omschreven als het uitbesteden van de debiteurenadministratie, in- of exclusief het uitbesteden van het risico op wanbetaling, aan een gespecialiseerd bedrijf. In de intermediaire verzekeringsmarkt zijn momenteel meerdere factoring bedrijven actief. Van drie bedrijven hebben wij een overzicht gemaakt van onder andere de voordelen, (on)mogelijkheden en kostenopbouw. Het betreft de bedrijven EDR WORKS, Factua en Fa-med Intermediair. Met dit overzicht proberen wij u meer inzicht te geven over factoring en wat deze drie specifieke bedrijven voor u kunnen betekenen. Wilt u meer weten over de samenwerking met (een van) deze bedrijven? Dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen en een afspraak te maken. De contactgegevens staan op het overzicht vermeld. Disclaimer De informatie in dit document is gebaseerd op door derden verstrekte informatie. Dit document dient slechts ter informatie om een beeld te geven van de bedrijven. Monuta kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze informatie, ongeacht of deze informatie achteraf onjuist blijkt. 2

3 Factsheet Factoring Contactgegevens EDR WORKS B.V. Loire AM Den Haag Factua B.V. Postbus AR Dordrecht Fa-med Intermediair Plotterweg BB Amersfoort R. Schaap (Directeur) R. Kruis (Account manager) Telefoon: : Udo Koerselman (Commercieel Manager) Telefoon: Telefoon: Michel Zegers (Accountmanager Intermediair ) Telefoon: Telefoon: Bedrijfsprofiel (kort)/historie Onderdeel van EDR organisatie. 20 jaar ervaring in financiële dienstverlening (B2C, B2B, Profit, Non- Profit). Core business; accepteren, factureren, debiteurenbeheer, bevoorschotten, incasso, kopen van B2C en B2B vorderingen. EDR WORKS is specifiek voor de verzekeringsbranche opgericht en verzorgt geheel onafhankelijke dienstverlening. Gebruikt eigen technologie voor de optimalisatie van creditmanagement processen en voor het reduceren van krediet risico s. Dienstverlening georganiseerd rondom Intermediair Facturatie Platform (IFP). Factua is een bedrijfsonderdeel van de CAK Groep (Centraal Administratie Kantoor) uit Dordrecht. CAK heeft al 30 jaar ervaring met facturatie en incasso s en doet ruim 3,5 miljoen incasso s per jaar. Sinds 1 januari 2011 bieden wij deze dienstverlening via Factua ook aan bij het intermediair. Wij ondersteunen intermediairs in de overgang naar fee s en abonnementen. Dit doen wij onder andere met gratis consultants, een overstapmap en uiterst complete en eenvoudige software. Sinds 1988 actief als marktleider binnen de Medical Factoring. Fa-med heeft zorgaanbieders als klant, de facturatieomzet op jaarbasis bedraagt 1,2 miljard. Vanaf begin 2010 ook actief voor de financiële dienstverlening. 3

4 De productnamen/diensten Kenmerken per product/dienst 1. Basis 2. Basis + 3. Full Service EDR biedt via haar IFP oplossingen voor: 1. Vooraf online beoordelen kredietrisico (CRS/BKR) 2. Facturatieprocessen via IFP (fee/abonnement) 3. Voorfinanciering (factoring) 4. Debiteurenbeheer 5. Eventueel incasso 6. Afwikkeling inningsproces (wekelijks af dragen) 7. Consument gespreid laten betalen (consumptief krediet). Algemeen: 1. Ongeacht de contractvorm stelt het IFP standaard een abonnementenmodule beschikbaar. 2. Ongeacht de contractvorm, worden oninbare vorderingen na 60 dagen overhandigd aan een extern incasso organisatie. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een nocure/no-pay afspraak en leiden niet tot extra kosten voor het intermediair. Consultancy, hulp bij overstappen, facturatie, (service) abonnementen, incasso, factoring, automatische software. Factua faciliteert de hele opbouw (waaronder de aanpassing binnen het bedrijfsproces, de inrichting van de software en aansluiting van de bestaande software, de samenstelling en bepaling van de bedragen etc.) van fee s en/of abonnementen. Factua factureert en incasseert namens het intermediair gelden en neemt het incassoproces (tot en met de gerechtsdeurwaarder) voor de intermediair uit handen. Hierdoor is het intermediair verzekerd van een optimale inrichting van zijn processen en verzorgen wij de correcte betaling voor zijn diensten. Het intermediair kan, vooruitlopend op de wetgeving hieromtrent, een factuur in termijnen door zijn klant laten betalen (maximaal 24 maanden conform toekomstige wetgeving). Basic Factoring en Full Factoring. Basic Factoring is zonder overname van het debiteurenrisico. Fa-med verzorgt de facturering, de herinnering en de aanmaning. Er vindt geen incasso- en gerechtelijk traject plaats. Oninbare nota s krijgt het intermediair na de aanmaning van ons retour. Wij verrekenen deze vervolgens met de nieuwe facturatieomzet. Full Factoring is met overname van het debiteurenrisico. Fa-med verstuurt de nota naar de debiteur, verzorgt het incassotraject en indien nodig overdracht naar de gerechtsdeurwaarder. Beide vormen zijn mogelijk voor zowel de fixed fee (eenmalige vergoedingen) in de vorm van een acceptgiro als het abonnement op basis van automatische incasso. 4

5 Kenmerken per product/dienst Contractvorm - Basis De Basis Propositie draagt zorg voor de administratieve afwikkeling van de door het intermediair opgevoerde facturen. Er kan gebruik worden gemaakt van de onafhankelijke credit check (optioneel) op uw klanten en de Abonnementen Service staat tot uw beschikking. Contractvorm - Basis + De Basis Propositie + is gelijk aan de Basis Propositie, echter de facturen/ vorderingen worden wekelijks voorgeschoten aan het intermediair (factoring). Het risico op mogelijke oninbaarheid van de vorderingen blijft bij het intermediair. Bij deze propositie is een credit check wel verplicht. Het is niet toegestaan cliënten in termijnen te laten betalen. Na indienen van een factuur wordt gemiddeld na 14 dagen aan het intermediair betaald. Het intermediair kan een betaaltermijn selecteren tussen de 14 en 90 dagen (uitgesteld betalen). Daarnaast worden de vermelde werkzaamheden op de factuur en/of het serviceabonnement correct opgebouwd voor de BTW en Assurantiebelasting. Hierdoor kan nooit een onjuist belastingtarief worden gehanteerd. De RC- en belastingoverzichten worden automatisch gegenereerd. De belastingformulieren voor de afdracht worden automatisch ingevuld en verwerkt, zodat het intermediair hier geen omkijken naar heeft. Het intermediair kan ook vooruit worden gefinancierd, zodat hij niet op het betaalmoment van de klant hoeft te wachten. Eveneens kan het risico van niet betalen worden verzekerd. Factua koopt dan de vordering van het intermediair, zodat het intermediair altijd de betaling ontvangt, ook al betaalt de klant uiteindelijk niet. 5

6 Kenmerken per product/dienst Contractvorm - Full Service De Full Service Propositie wijkt ten aanzien van de Basis Propositie op twee aspecten af: 1. Klanten van het intermediair kunnen de factuur in termijnen voldoen (gespreid betalen), waarbij gekozen kan worden tussen de 3 en 60 termijnen. 2. Om de vordering aan het intermediair te voldoen, gaat de klant van het intermediair een aparte financieringsovereenkomst met EDR WORKS aan. Bij deze contractvorm is er sprake van consumptief krediet waarvoor een credit check en BKRtoets verplicht zijn. Het Intermediair ontvangt gemiddeld na 14 dagen, onder aftrek van kosten, haar geld. EDR WORKS neemt standaard 50% van het risico op oninbaarheid over. 6

7 Wijze aanlevering facturatieomzet Wijze van inzicht in (facturatie) proces Facturatiegegevens kunnen handmatig in het IFP worden ingevoerd of elektronisch via de uitgebreide webservices mogelijkheden. EDR Works onderkent het volgende behandelplan: 1. Facturatie via IFP 2. Versturen facturen via post/digitaal 3. Versturen herinneringen (indien nodig) 4. Versturen aanmaningen (indien nodig) 5. Versturen sommatie (indien nodig) 6. Oninbare facturen naar incassobureau 7. Ontvangen betalingen worden via Stichting derdengelden wekelijks afgedragen aan de intermediair Via online software kunt u uw gegeven dienstverlening met de daarbij behorende prijs koppelen aan een bepaalde klant. Dit kan voor een (eenmalige) factuur, een factuur in termijnen of een abonnement. Deze software kan worden gekoppeld aan diverse systemen, waardoor klanten alleen eenmalig hoeven te worden ingevoerd. Het systeem maakt eveneens een sluitende overeenkomst met de klant. Via de online software heeft u actuele inzicht in het gehele facturatie proces. De software geeft 24/7 de actuele stand van zaken weer rondom de betaalstatus van facturen en abonnementen. Daarnaast kan er 24/7 een RC-overzicht worden gemaakt. Alle handelingen van Factua worden op de seconde nauwkeurig vastgelegd. Het intermediair kan zelf kiezen waarover hij daarnaast nog via automatische s wil worden geïnformeerd. Bijvoorbeeld: betaalt een klant niet en wordt deze doorgezet naar de deurwaarder, dan kan de intermediair hier automatisch een melding van ontvangen. Voor alle processen geldt dat het intermediair in de software kan aangeven waarover hij meldingen wil ontvangen. Uiteraard is alles ook gewoon via de software in te zien en te volgen. Via partner Urendeclaratie (www.urendeclaratie.nl) of een koppeling met het softwarepakket van de intermediair in kwestie. Eigen klantenportaal, 7

8 Beoordeling kredietwaardigheid klanten Bevoorschotting (contant maken) Vooraf en ongeacht de contractvorm kan de intermediair een creditcheck uitvoeren via ons Credit Rating System (CRS) op haar klant. Ook zonder een factuur te versturen en online. Aanvullend, maar alleen beschikbaar bij een Full Service contract, is tevens een online BKR-toets beschikbaar. Standaard tussen de 80% - 95% op de factuurwaarde. Afkoop risico op wanbetaling Standaard van toepassing voor 50% bij Full Service contractvorm. De beoordeling van kredietwaardigheid gebeurt automatisch wanneer voor een vorm van voorfinanciering is gekozen. Via een credit check worden de vorderingen voor bevoorschotting vooraf getoetst. In andere gevallen kan het intermediair zelf kiezen om al dan niet de kredietwaardigheid van een klant te toetsen. Vooruitbetaling is in twee varianten mogelijk: met en zonder overname van het debiteurenrisico. Voorfinanciering is tot maximaal 90 dagen mogelijk. Is mogelijk. Uitbetaling facturatieomzet Wekelijks Maandelijks via een rekening-courant. Bij vooruitbetaling binnen 14 dagen. Ja, is mogelijk Ja, gelang uitbetalingstermijn. Ja, bij keuze voor Full Factoring Na aanlevering bij fixed fee na 2, 5 of 8 weken. Bij abonnementen na 30 of 14 dagen. Uitbetalingstermijn vervroegen N.v.t. Is mogelijk. Mogelijk drie keer per jaar tegen extra vergoeding van ] 25 plus bevoorschottingsrente. 8

9 Kosten (per product/dienst) plus eventuele opstartkosten Uitstel van betaling / gespreide betaling plus wijze waarop Voor gebruik van het IFP wordt jaarlijks vooraf een bijdrage in rekening gebracht van ] 375,00. Aanvullend, maar afhankelijk van de dienstverleningsvorm, brengt EDR WORKS een tarief per factuur in rekening. Voor iedere factuur wordt een afzonderlijk behandelplan gestart. Het behandelplan is afhankelijk van de gekozen vorm van dienstverlening, waarbij het aantal betaaltermijnen waarbinnen betaald mag worden bepalend is. Het tarief dekt alle voorkomende kosten af. Buiten dit tarief per factuur, worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Niet bij het intermediair, maar ook niet bij de klant in geval van te versturen herinneringen, aanmaningen of incasso. Een prijslijst is op aanvraag verkrijgbaar. Uitgesteld betalen door de consument is instelbaar door intermediair, maar mogelijk tot aan maximaal 90 dagen. Gespreid betalen door de consument is mogelijk bij contractvorm Full Service en kan variëren tussen de 3 en 60 maanden. Geen opstartkosten en gratis consultancy. Voor Factoring (kosten voor facturatie en incasso komen te vervallen, met uitzondering van de abonnementsprijs): - Vaste kosten ] 0,75 - Zonder overname betaalrisico / Met overname betaalrisico - Uitbetaling binnen 14 dagen: 3,55% / 4,95% - Uitbetaling binnen 30 dagen: 3,15% / 4,55% Elke uitsteltermijn mogelijk. Alle vormen en termijnen van gespreide betaling zijn mogelijk, mits wettelijk toegestaan (vooruitlopend op de wetgeving lijkt dit maximaal 24 maanden te worden). Geen opstartkosten, geen maandelijkse vergoeding of exit kosten. Alleen kosten over hetgeen wordt aangeleverd aan facturatie omzet. Kostenopgave alleen op aanvraag mogelijk. Beide zijn mogelijk. Gespreide betaling is mogelijk tot maximaal 12 maanden. Geen sprake van een BKRregistratie bij gespreide betaling. Uitstel is mogelijk tot maximaal 30 dagen zonder bijkomende kosten. 9

10 Helpdesk Online via het IFP en telefonisch. Uitgebreide (gratis) helpdesk. Ja, afdeling Customer Care en Klantzaken. Mogelijkheid tot inrichting (eigen) abonnement Ja. De software van Factua kent een volledig vrije inrichting en een onbeperkt aantal vrije velden. Factua levert desgewenst diverse sjablonen en standaarden, wat het samenstellen zeer eenvoudig maakt. Alle velden zijn ook afzonderlijk toe te wijzen aan een bepaalde belasting. Het toewijzen van de juiste belasting hoeft slechts eenmalig. Zo kunt u ieder abonnement of een combinatie van een abonnement met verschillende belastingtarieven maken die u wenst. Ondersteuning bij abonnement Ja. Factua levert u bij aanvang een overstapmap met diverse voorbeelden. Daarnaast bieden wij consultancywerk voor het juist inrichten van fee s en abonnementen binnen de organisatie en de software. Wij delen onze opgedane kennis bij ieder startend kantoor en helpen bij aanvang met de inrichting van uw abonnement in onze software. Ja, is mogelijk. Staat geheel vrij. Ja, voorbeelden en kennis zijn voorhanden. 10

11 Afdracht BTW en assurantiebelasting Afdracht moet via intermediair zelf verlopen. Overzichten waarmee de afdrachten bepaald kunnen worden voor de facturen welke via het IFP zijn verlopen, zijn vrij beschikbaar. Op ieder gewenst moment kunt u zien wat uw omzet BTW en/of Assurantiebelasting is. Hiermee kunt u op een heel eenvoudige wijze uw BTW aangifte of uw Assurantiebelasting aangifte doen. De formulieren en overzichten worden automatisch ingevuld. Nee, wel is het belastingregime in te regelen binnen het abonnement. Opleiding personeel Voor gebruik van het IFP. Op aanvraag mogelijk. Op aanvraag mogelijk. Dagelijkse incasso of door factoringbedrijf bepaald Verplichte pre check debiteuren Start incassotraject Dagelijks. Het IFP beschikt over een geïntegreerd CRS oftewel Credit Rating Systeem. Online kunnen debiteuren gecontroleerd worden. Deze functionaliteit is vrij beschikbaar, maar wordt verplicht zodra er een vorm van financiering van toepassing is (Basis + of Full Service variant). In het laatste geval wordt ook een BKR toets door EDR WORKS uitgevoerd. Het incassotraject start nadat het debiteurenbehandelplan is afgerond. Bij fee facturen, zal dit in de regel na 60 dagen van toepassing zijn. Bij abonnementsfacturen is een verkort behandelplan van toepassing. Wij in- en excasseren dagelijks. Zo kunt u met uw klant een vaste incassodatum afspreken. In onze software geeft u aan wanneer wij dienen te incasseren. De beoordeling van kredietwaardigheid gebeurt automatisch wanneer voor een vorm van voorfinanciering is gekozen. Via een credit check worden de vorderingen voor bevoorschotting vooraf getoetst. In andere gevallen kan een intermediair zelf kiezen om al dan niet de kredietwaardigheid van een klant te toetsen. Na 60 dagen Sprake van een uniform incassotraject conform het format van Medical Factoring. Dit systeem heeft zich in de afgelopen 24 jaar bewezen als doelmatig en efficiënt. Nee, niet nodig. Selectie aan de voorkant bij het intermediair. Bij positieve beoordeling neemt Fa-med bij keuze voor Full Factoring het risico over voor alle aangedragen debiteuren per contractsingangsdatum. Na 77 dagen. 11

Volledig geautomatiseerd alle in- en excasso s, herinneringen en aanmaningen

Volledig geautomatiseerd alle in- en excasso s, herinneringen en aanmaningen ihr ICT Solutions arrangement: EFI Facturatie en Abonnementen applicatie met Debiteurenbeheersysteem E-Factuur Intermediair EFI is een speciaal ontwikkeld facturatie- en debiteurenbeheersysteem waarmee

Nadere informatie

ODIN arrangement - EFI Facturatie- en Debiteurenbeheersysteem

ODIN arrangement - EFI Facturatie- en Debiteurenbeheersysteem ODIN arrangement - EFI Facturatie- en Debiteurenbeheersysteem E-Factuur Intermediair EFI is een speciaal ontwikkeld facturatie- en debiteurenbeheersysteem waarmee het financieel Advieskantoor professioneel

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mussche Assurantie Kantoor besteed veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook streven wij naar volledige transparantie met betrekking tot de diensten die wij

Nadere informatie

Credit management services

Credit management services Credit management services White paper Versie: 2.4 Jaar: 2013 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.0 12-04-2008 Oplevering versie 1.0 van document ter

Nadere informatie

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is Dienstenwijzer en tevens Dienstverleningsdocument van: Assurantiehuis Adviesgroep BV Tevens handelend als Hypotheek- en Pensioenhuis Stadhouderslaan 12 2517 HW Den Haag T 070-3924611 F 070-3561407 W www.assurantiehuis.nl

Nadere informatie

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant:

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant: Onze dienstverlening aan u Dit verleningsdocument wordt u aangeboden door KAS Verzekeringen. Graag stellen wij ons aan u voor en informeren wij u over onze werkwijze. Op basis van dit document zijn onze

Nadere informatie

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant:

Onze dienstverlening aan u. Inhoudsopgave per 01-11-2013. Paraaf klant: Onze dienstverlening aan u Dit document wordt u aangeboden door NSP Groep Emmen waarvan NSP Verzekeringen onderdeel uitmaakt. Graag stellen wij ons aan u voor en informeren wij u over onze werkwijze. Op

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 -

ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 - DIENSTEN ACM INCASSO 2014 ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur ACM Incasso is onderdeel van Orduseven-Semerci Advocatuur - 1 - I N H O U D Over ACM Incasso 3 Services 4 Pre-Incasso:

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Versie januari 2011 Advidens en KredietShop 1 van 9 Informatie over onze dienstverlening Wij streven naar helderheid

Nadere informatie

Zekerheid voor uw financiële gemoedsrust

Zekerheid voor uw financiële gemoedsrust Zekerheid voor uw financiële gemoedsrust VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN FINANCIËLE PLANNING Lands Advies BV Specialisten op het gebied van financiële zaken en verzekeringen voor bedrijven en particulieren

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Assurantie Dienstenwijzer

Assurantie Dienstenwijzer Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Verzekeringen Westerveldstraat 24 8021 BW Zwolle Tel: 085 878 28 66 Fax: 085 878 29 09 Mobiel: 06 55 86 80 91 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie

DIENSTENWIJZER. Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: AdviesVisie Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LIFE & FINANCE FINANCIËLE DIENSTVERLENING Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Life & Finance Groep is een allround financieel dienstverlener.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER CLERCX LIEBAU ASSURANTIËN B.V.

DIENSTENWIJZER CLERCX LIEBAU ASSURANTIËN B.V. DIENSTENWIJZER CLERCX LIEBAU ASSURANTIËN B.V. Clercx Liebau Assurantiën B.V. April 2011 1 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Ons kantoor 3 3. Inschrijving in het WFD-register 4 4. Inschrijving in het

Nadere informatie

Euler Hermes Services B.V. Postbus 70571 5201 CZ 's-hertogenbosch Tel. +31 (0)73 688 99 99 Fax +31 (0)73 688 99 88

Euler Hermes Services B.V. Postbus 70571 5201 CZ 's-hertogenbosch Tel. +31 (0)73 688 99 99 Fax +31 (0)73 688 99 88 KLANTENMANUAL WE MAKE SURE BUSINESS PAYS Euler Hermes Kredietverzekering N.V. Postbus 70571 5201 CZ 's-hertogenbosch Tel. +31 (0)73 688 99 99 Fax +31 (0)73 688 99 88 Euler Hermes Services B.V. Postbus

Nadere informatie

DE GRAAF ASSURANTIËN EN FINANCIEEL ADVISEURS DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DE GRAAF ASSURANTIËN EN FINANCIEEL ADVISEURS DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DE GRAAF ASSURANTIËN EN FINANCIEEL ADVISEURS DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geachte relatie, De Graaf Assurantiën en Financieel Adviseurs is een van de grotere tussenpersonen in ons land. Vanuit ons hoofdkantoor

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie