Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Zuid-West College Uitgebreide stages op de VMBO-locaties Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg MAVO (LWOO is voor alle leerwegen mogelijk) Sectoren VMBO Economie-breed VMBO Zorg & Welzijn-breed Intersectoraal Sport, Zorg & Veiligheid Eigen Onderneming Adresgegevens: Zuid-West College Beresteinlaan JR Den Haag T F W. E. Directie: Locatiedirecteur: dhr. drs. ing. R. Oranje: directeur (wnd) Teamleiders: dhr. drs. R. Schreuder: teamleider onderbouw mevr. P. Korkmaz: teamleider bovenbouw (wnd) mevr. S. Grinwis: teamleider MAVO/HAVO-lesplaats Administratie Geopend op maandag t/m vrijdag van uur Telefoonnummer : Tablets in de onderbouw Uitgebreide zorgstructuur Onze examenresultaten in schooljaar : MAVO 100%, VMBO-KBL 90% en VMBO-BBL 100% 2

3 ZUID -WEST COLLEGE Vakantieregeling Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Pasen Meivakantie Pinksteren Zomervakantie 2016 maandag vrijdag maandag vrijdag maandag maandag maandag t/m t/m t/m t/m t/m t/m Lestijden vrijdag vrijdag vrijdag maandag vrijdag vrijdag e lesuur (klas 1: uur) 2e lesuur 3e lesuur 4e lesuur Eerste pauze e lesuur 6e lesuur Tweede pauze e lesuur 8e lesuur 9e lesuur 10e lesuur SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID -WEST 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 7 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort Bestuurlijke organisatie Het onderwijsaanbod op de drie locaties van Scholengroep Den Haag Zuid-West 9 2. De doelstellingen van de Scholengroep De doelstellingen van het Zuid-West College De inrichting van het onderwijs Toelatingscriteria en plaatsing Maximale groepsgrootte Interne doorstroom Bevorderingsnormen De rapportage van de resultaten Stages en praktijkleren De interne stage De maatschappelijke stage Het praktijkleren in klas 3 en Een nieuw onderwijsconcept De bovenbouw (voor leerlingen uit leerjaar 3 en 4) Zorg en Welzijn Economie (Handel & administratie / Eigen Onderneming) Sport, Zorg & Veiligheid (SZV) Media, design en ICT De HAVO/MAVO-lesplaats PTA en eindexamen Doorstroom naar het MBO De dagelijkse gang van zaken Lestijden en lessentabellen De zorg voor elkaar en onze school Lesuitval Activiteiten 17 4

5 Inhoudsopgave Culturele activiteiten Sportdagen De gezonde school Brede Buurt School (BBS) Voorzieningen op het Zuid-West College De campus Opbergkastje en schoolpas Pauzes Veiligheid op Scholengroep Den Haag Zuid-West Conciërges Cameratoezicht Bewaking fietsen Wijkagenten BHV-ers en EHBO-ers Ontruimingsoefening AED Leerlingbegeleiding De mentor Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? Het volgen van de leerlingen De speciale vormen van leerlingbegeleiding Remediale hulp Taalbeleid Leren kiezen Vertrouwenspersonen Privacy leerling gegevens Communicatie Locatiedirectie Leerlingen De leerlingenraad Het leerling-statuut Het leerlingenoverleg Ouders De ouderraad Informatiebijeenkomsten Medezeggenschapsraad Financiële zaken Boekenfonds Ouderbijdrage Overige bijdragen Woonachtig in Den Haag en in het bezit van een ooievaarspas? Schoolverzekering Praktische informatie Ziekte en doktersbezoek Verlof De klachtenprocedure Kwaliteitszorg De leerresultaten van de leerlingen De kwaliteit van het personeel Onderwijsinspectie De regeling school- en vakantietijden Vakantieregeling Andere feestdagen Leerplichtwet Volledige leerplicht Kwalificatieplicht Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om Bijlagen Lessentabelen VMBO Jaaroverzicht Overzicht ouderbijdrage en overige kosten 29 5

6 6

7 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Namens alle medewerkers van het Zuid-West College heet ik u van harte welkom! Wij zijn verheugd dat u en uw kind hebben gekozen voor onze school. We hopen dat uw kind het op onze school snel naar zijn/haar zin zal hebben. Het is belangrijk dat u deze studiegids goed bestudeert, want hierin staat belangrijke informatie over de opleiding, over hoe de opleiding is opgebouwd en waaraan uw kind moet voldoen om het diploma te kunnen behalen. Mocht u na het lezen van deze studiegids nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan de mentor of teamleider. Wij wensen uw kind veel succes met de opleiding en hopen u geregeld te mogen ontmoeten op onze school. Namens alle medewerkers, Drs. ing. R. Oranje directeur (wnd) 7

8 8

9 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort 1.1. Bestuurlijke organisatie Scholengroep Den Haag Zuid-West is een school op Algemeen Bijzondere grondslag en heeft een eigen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden Het onderwijsaanbod op de drie locaties van Scholengroep Den Haag Zuid-West Scholengroep Den Haag Zuid-West biedt onderwijs op drie locaties: De Scholengroep wordt geleid door de Raad van Bestuur: drs. M. Schoon. Hij leidt het managementteam dat tevens bestaat uit de drie locatiedirecteuren. De locatiedirecteuren geven leiding aan de teamleiders die op hun locatie actief zijn. Scholengroep Den Haag Zuid-West verzorgt voortgezet onderwijs in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Steeds meer leerlingen wonen in de omgeving van de school en alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Alle locaties willen nauw samenwerken met de buurt en willen ook bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. Daarom werkt de Scholengroep samen met de Stichting Welzijn Escamp, met allerlei maatschappelijke organisaties in de wijk en is de school gesprekspartner in de planontwikkeling van de wijk. Een 250-tal bedrijven in Den Haag, zoals Staedion, Florence, Haga-ziekenhuis, Verkaart en Saffier werkt binnen het praktijkleren samen met onze Scholengroep. Zuid-West College Leerwegen Sectoren Locatieleiding basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder LWOO mavo, havo t/m ljr 3 VMBO Economie-breed, VMBO Zorg en Welzijn-breed, Sport, Zorg en Veiligheid, Eigen Onderneming mevr. S. Grinwis, dhr. drs. ing. R. Oranje, dhr. drs. R. Schreuder, mevr. P. Korkmaz Roemer Visscher College Leerwegen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder LWOO Profielen (onderbouw) Dienstverlening en producten Vakcollege Horeca Vakcollege Techniek Sector (bovenbouw) Economie-breed en Eigen Onderneming Horeca Techniek Breed Locatieleiding dhr. drs. J. de Zoete, mevr. N. Aydin, dhr. D. Wöltgens-Cremers Wateringse Veld College Afdelingen Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO, MAVO Locatieleiding dhr. dr. ing. J. van Moolenbroek, mevr. C. Wijkmans, mevr. M. van Viersen, dhr. drs. E. Jacobs, dhr. dr. J. den Hartigh en dhr. W. Osborne 9

10 2. De doelstellingen van de Scholengroep Voor de komende jaren zet de Scholengroep vooral in op: 1) Eigentijds en onderscheidend onderwijs We verzorgen op alle locaties eigentijds en onderscheidend onderwijs. Voor het Wateringse Veld College betekent dit in elk geval het werken in domeinen. Het tweetalig onderwijs en IB-programma, waar de afgelopen jaren prachtige resultaten mee zijn bereikt, worden voortgezet en verder uitgebouwd. Internationalisering zal nog steviger op de kaart worden gezet. Op het Roemer Visscher College en het Zuid-West College zetten we de ontwikkeling van de concepten leren door te doen (met de stagestructuur, die we zullen professionaliseren) en leren kiezen (met loopbaanoriëntatiebegeleiding) door. 2) Personeelsbeleid Om kwaliteit goed onderwijs te bieden en te blijven bieden, is het ondersteunen van de ontwikkeling van ons personeel noodzakelijk. We streven naar een professionele cultuur in alle lagen. Dat betekent dat we zeer zorgvuldig omgaan met de werving van nieuw personeel, dat we scholingsinitiatieven zo veel mogelijk stimuleren en dat we regelmatig in gesprek gaan met onze collega s. 4) Bedrijfsvoering op locatieniveau De komende jaren zullen we invulling geven aan een nieuw besturingsmodel. Twee belangrijke besturingsprincipes van het nieuwe besturingsmodel zijn decentraal wat kan, centraal wat moet en integraal management In de planperiode zullen de budgetverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder verder naar de schoolleiders worden gedecentraliseerd. Waar nodig zal dit ondersteund worden door opleidingen en coaching on the job. 5) Profilering als Brede Buurtschool In het kader van de Brede Buurtschool zijn de afgelopen jaren al veel succesvolle initiatieven ondernomen. Zo volgden op (voorheen) De Zaterdagschool honderden cursisten uit de wijk en daarbuiten een divers aanbod aan cursussen. Met dit initiatief draagt het Roemer Visscher College bij aan zowel talentontwikkeling als achterstandsvermindering van basisschoolleerlingen in de buurt en vervult zo haar rol als stimulator voor sociale cohesie in de wijk. Het aanbod van de Brede Buurtschool zullen we samen met onze educatieve partners - de komende jaren borgen en perfectioneren. 3) Profileren en werven Een groei van het leerlingaantal is een voorwaarde voor het voortbestaan van de Scholengroep. Lag voorheen het accent op de profilering als één Scholengroep, vanaf heden zullen we gaan werven als drie onderscheidende scholen, die elkaar aanvullen binnen onze verbondenheid in de Scholengroep. 10

11 3. De doelstellingen van het Zuid-West College Het Zuid-West College wil: a. leerlingen opleiden op het hoogst mogelijke niveau. b. leerlingen voorbereiden op een goede beroepskeuze binnen de eigen mogelijkheden. Dit bereiken we door: intensieve aandacht voor taal en de taalontwikkeling van de leerlingen intensieve aandacht voor de groep en de individuele leerling het volgen van de ontwikkeling van de leerling van leerjaar 1 t/m 4 het volgen van de prestaties van de leerlingen en het inzetten van methode onafhankelijke toetsen het stimuleren van het denken over de eigen toekomst via loopbaanoriëntatie leerlingen in de onderbouw kennis te laten maken met de verschillende sectoren tijdens beroepmodules. De leerlingen zijn twee dagdelen actief bezig om een juiste sectorkeuze te kunnen maken leerlingen de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen binnen hun interessegebieden. leerlingen klas 2 door middel van stages te betrekken bij de maatschappij. Binnen de Scholengroep is het motto voor de komende jaren: Veilig, Uitdagend en Gedreven. Veilig Voor het Zuid-West College houdt Veilig in dat de vorming er met name op gericht is om onze leerlingen vertrouwd te maken met een stelsel van waarden en normen waarbij respect, begrip, tolerantie en rechtvaardigheid ten opzichte van de medemens van belang is. Uitdagend Wij streven ernaar om prikkelend onderwijs te creëren voor onze leerlingen, waarbij er niet alleen plaats is voor kennisoverdracht, maar ook ruimte voor vaardigheden, motivatie en vorming. De school betrekt de leerling hier actief bij. De leerling zal geleidelijk een grotere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid krijgen, waarbij hij ruimte krijgt om fouten te maken en waarbij de begeleiding ondersteuning verleent, indien het niet goed gaat op school of thuis. Het onderwijs is zo ingericht dat het inspeelt op de behoefte van de leerling, waardoor de leerling geboeid raakt. De school biedt vraaggestuurd- en uitdagend onderwijs aan. De docent draagt daaraan bij door blijk te geven van vertrouwen in de mogelijkheden van de leerling, maar ook door realistische eisen te stellen aan de inzet en prestaties. De docent geeft vanuit dit pedagogisch uitgangspunt vorm aan de begeleiding van de leerling. Gedreven Alle medewerkers zijn er op gericht om de individuele leerling zich optimaal te laten ontwikkelen. Docenten en medewerkers zijn actief en gedreven om alles er aan te doen om te komen tot een goede ontwikkeling, waarbij er gericht naar het middelbaar beroepsonderwijs gewerkt wordt. Er zijn verschillende volgsystemen, lesvormen, projecten en begeleidingstrajecten om de ontwikkeling van de leerling succesvol te laten verlopen. Maar bovenal is het docententeam professioneel, enthousiast, deskundig en zeer betrokken bij de schoolloopbaan van de individuele leerling. De docenten zijn er op gericht de leerling zich thuis te laten voelen binnen de school. De docent heeft persoonlijke aandacht voor de leerling, zodat deze het gevoel heeft erbij te horen. Daarnaast zijn goede omgangsvormen tussen de leerlingen belangrijk. Daar besteedt de school tijd en aandacht aan. Om te komen tot een veilige school is orde noodzakelijk. Een ordelijke werkomgeving tijdens het onderwijs houdt onder meer in: duidelijke afspraken, regels en gedragscodes, het tijdig aanspreken en het waar nodig corrigeren van leerlingen. 11

12 4. De inrichting van het onderwijs 4.1. Toelatingscriteria en plaatsing Op onze school kunnen de volgende leerlingen instromen in het eerste leerjaar: Leerlingen met een advies BBL, eventueel met LWOO; Leerlingen met een advies KBL, eventueel met LWOO; Leerlingen met een advies TL/HAVO, eventueel met LWOO. Op welk niveau een leerling in de eerste klas start, wordt bepaald door het advies van de basisschool, resultaten van de Cito-toets en aanvullend onderzoek. Bij leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs nodig hebben, is intelligentieonderzoek vereist. Een aannamecommissie bepaalt, in welke leerweg de school een leerling plaatst. Als het advies van de basisschool en de test en verdere aanvullende gegevens elkaar tegenspreken, kan de school een aanvullend onderzoek afnemen. Het resultaat daarvan is bindend voor plaatsing. Belangrijk: Het niveau van de leerlingen moet aansluiten bij het onderwijs dat gegeven wordt. Een beperkt aantal leerlingen op de grens tussen praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs is plaatsbaar. Maximaal twee leerlingen met een (voormalige) REC-indicatie zijn plaatsbaar, mits in de begeleiding van deze leerlingen kan worden voorzien. Voor leerlingen met een grote discrepantie tussen intelligentie en didactische vaardigheden, niet verklaard door dyslexie, dyscalculie of NLD, beslist de aannamecommissie van de school over plaatsing Maximale groepsgrootte Uiteraard houden we rekening met individuele verschillen in aanleg en tempo van de leerlingen. Dit verschil komt mede tot uiting in de soorten groepen die wij binnen de onderbouw kennen. De groepsgrootte binnen het LWOO is maximaal 16 leerlingen. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is de maximale groepsgrootte resp. 20 en 24 leerlingen Interne doorstroom Het Zuid-West College kent een onderbouw van twee jaar. We verwachten dat de leerling zonder vertraging doorstroomt naar de bovenbouw. De overgangsnormering in de onderbouw ontvangt u aan het begin van het schooljaar. Leerlingen die in het eerste leerjaar een grote leerachterstand hebben en voor wie de basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning te moeilijk blijkt, verwijzen we naar een school voor praktijkonderwijs. We streven ernaar alle leerlingen zo spoedig mogelijk op de juiste plek te plaatsen. Aan het eind van het 2e jaar bepaalt de school de leerweg die de leerling in het derde leerjaar zal volgen en zij adviseert over de verdere studie Bevorderingsnormen De bevorderingsnormen worden voor de herfstvakantie vastgesteld en geplaatst op de ELO De rapportage van de resultaten Tijdens het schooljaar zijn er vijf periodes. Bij elke periode hoort een rapport. Het rapport is een weergave van de leerprestaties van de leerling in cijfers. Dat rapport kunnen ouders en leerlingen zelf inzien in Magister. Het 2 e en het 4 e rapport wordt door de mentor op ouderavonden aan de wettelijke vertegenwoordigers uitgereikt. De overige rapporten worden meegegeven aan de leerlingen, of ouders worden uitgenodigd indien de resultaten daartoe aanleiding geven Stages en praktijkleren De leerlingen krijgen te maken met drie soorten stage: de interne stage van klas 1, de maatschappelijke stage in klas 2, het praktijkleren in klas 3 en De interne stage De leerlingen van de eerste klas gaan 15 uur op interne stage. Interne stage betekent dat de leerling in en rondom de school opdrachten krijgt om zo stage-ervaring op te doen. Tijdens deze interne stage 12

13 staan sociale en stagevaardigheden centraal. Elke leerling krijgt een portfolio met daarin o.a. een aftekenlijst en de stageopdrachten. De interne stage moet voldoende zijn afgerond om bevorderd te kunnen worden naar leerjaar De maatschappelijke stage In de tweede klas gaan de leerlingen 40 uur op maatschappelijke stage. De leerlingen doen buiten het schoolgebouw arbeidservaring op bij maatschappelijke organisaties, zoals bejaardentehuizen, voetbalclubs, wijkcentra of vrijwilligersorganisaties. Het doel van deze maatschappelijke stage is onder andere om de leerling kennis te laten maken met het werkveld en vrijwilligerswerk. Bovendien ontwikkelt de leerling algemene sociale vaardigheden. Dezelfde vaardigheden als in klas 1 staan centraal. Als afsluiting voert de leerling met zijn docent een POP-gesprek waarin o.a. zijn vooruitgang binnen de vaardigheden aan de orde komt. Ook deze beoordeling komt in het portfolio van de leerling. De maatschappelijke stage moet voldoende zijn afgerond om bevorderd te kunnen worden naar de bovenbouw Het praktijkleren in klas 3 en 4 In de derde klas gaat de leerling buiten school leren in de praktijk. Het praktijkleren in het derde jaar wordt voorafgegaan door een stageproofweek, waarin verschillende vaardigheden die in de stage nodig zijn worden geoefend. In de derde en vierde klas bestaat het Praktijkleren uit 1 dag stage per week. Een leerling moet minimaal 18 dagen stage in klas 3 en.. dagen in klas 4 hebben gelopen. De leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg leren niet in de praktijk. Voor hen hebben we andere projecten om met de praktijk in aanraking te komen. De school werkt voor het praktijkleren samen met een aantal grote bedrijven in Den Haag en nabije omgeving. De bedrijven waar de leerling gaat praktijkleren, passen binnen de sector waarin de leerling studeert. Tijdens het praktijkleren in de bovenbouw worden de vaardigheden uitgebreid. De school begeleidt de leerlingen intensief tijdens hun leerwerkperiode. In de leerwerkperioden werkt de leerling met een portfolio en de Magister Elektronische Leer Omgeving (ELO). De leerling houdt zich dan eveneens bezig met opdrachten die door de school in overleg met het stagebedrijf zijn ontwikkeld. Het stagecijfer is medebepalend voor de overgang. Interne stage, maatschappelijke stage, of het praktijkleren: onze locaties besteden intensief aandacht aan praktijkleren door het nauw met het onderwijs te verbinden. Wij dagen de leerlingen uit om hun kennis te vergroten en hun vaardigheden te ontwikkelen met onderwijs dat aansluit bij hun belevingswereld Een nieuw onderwijsconcept Het Zuid-West College heeft met ingang van het schooljaar een nieuw onderwijsconcept ingevoerd. Leerlingen die dit schooljaar in klas 1 of 2 zitten, krijgen hiermee van doen. Het nieuwe onderwijsconcept is gebaseerd op de volgende pijlers: 1. In de brugklassen starten alle lesdagen met een start en finish programma, gericht op het wegwerken van leerachterstanden op het gebied van taal en rekenen. In de tweede klas krijgen leerlingen drie keer per week deze lessen; 2. Alle leerlingen volgen een kernprogramma. De leerlingen van klas twee hebben hiernaast een specialisatieprogramma, bestaande uit verplichte en keuzemodules. De keuzemodules bieden de leerlingen de mogelijkheid een deel van het onderwijsprogramma naar eigen keuze en interesses in te vullen; 3. De leerlingen kiezen aan het einde van de tweede klas voor een bepaalde sector; 4. De huidige stage-leerlijn (zie paragraaf 4.6) blijft gehandhaafd. Ad 1) In het start en finish programma wordt zeer gericht aandacht besteed aan het wegwerken van de leerachterstanden op het gebied van taal- reken en worden studie- en sociale vaardigheden aangeboden. Iedere lesdag start de brugklas met 60 minuten onder begeleiding van de mentor met dit programma. Tevens is dit programma goed afgestemd op de reguliere lessen Nederlands 13

14 en wiskunde/rekenen. Om op maat te kunnen werken, wordt er gebruik gemaakt van digitale leermiddelen en een digitaal leerlingvolgsysteem. Ad 2) In het kernprogramma komen in elk geval de AVO-vakken die een hoge mate van doorstoomrelevantie naar het MBO hebben en waarin de leerling aan het einde van het 4e leerjaar examen doet. Bovendien krijgt het vak ICT een prominente plaats. In het programma worden in leerjaar 3 verplichte en keuze modules aangeboden. Dit bereidt de leerling voor op het maken van een goede keuze in het vervolg van de onderwijsloopbaan. In dit programma worden vijf leerlijnen onderscheiden: Zorg & Welzijn Economie & Ondernemen Media, design en ICT (keuzevakken) Sport, dienstverlening en veiligheid (keuzevakken) Ad 4) In het 3 e en 4 e leerjaar oriënteren de leerlingen zich breed met diverse lintstages in het bedrijfsleven De bovenbouw (voor leerlingen uit leerjaar 3 en 4) Aan het eind van leerjaar twee kiest de leerling de sector waarin hij examen zal doen. Onze school kent vier sectoren: Zorg & Welzijn, Handel & Administratie, Eigen onderneming en Sport, zorg & Veiligheid Zorg en Welzijn De sector Zorg en Welzijn biedt, in speciaal daartoe ingerichte lokalen, een gecombineerde opleiding aan van Verzorging en Uiterlijke Verzorging onder de noemer Zorg en Welzijn-breed Economie (Handel & administratie / Eigen Onderneming) Binnen de sector Economie biedt de school het intra-sectorale programma Handel en Administratie aan, een combinatie van Handel & Verkoop en Administratie. Het grote voordeel hiervan is dat leerlingen van beide richtingen veel leren. Verder geeft het programma de mogelijkheid om na het VMBO door te stromen in het MBO in zowel Handel als in Economie. Ook doorstroming naar andere sectoren blijft mogelijk. Wij bieden Handel en Administratie niet aan in de basisberoepsgerichte leerweg. Bij de opleiding Eigen Onderneming leren leerlingen vaardigheden die nodig zijn voor het hebben van een eigen bedrijfje. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met klanten, het maken van producten, het maken van een begroting en het maken van reclamemateriaal. Deze opleiding bieden we uitsluitend aan in de basisberoepsgerichte leerweg Sport, Zorg & Veiligheid (SZV) Het Zuid-West College biedt de opleiding Sport, Zorg & Veiligheid (SZV) aan. In deze opleiding combineren we elementen van de praktijkvakken uit de sector Economie en de sector Zorg & Welzijn. Het volledige vakkenpakket bestaat uit: Nederlands, Engels, Biologie, Economie, Maatschappijleer, Cultuur & Kunst en het praktijkvak SZV. Evenals bij de andere klassen zal ook deze groep leerlingen stage lopen bij opleidingsverwante bedrijven. De leerling die met succes de opleiding doorloopt, ontvangt uiteraard een VMBO-diploma. 14

15 4.9. De HAVO/MAVO-lesplaats In de lesplaats - in een apart gedeelte van de school - krijgen potentiële MAVO- en HAVO- leerlingen in kleine domeinen de kans om hun MAVO-of HAVO-diploma te halen. Leerlingen werken hier volgens hetzelfde systeem als het Wateringse Veld College: dit betekent veel zelfstandig werken in een domein, maar wel goed gestuurd en gevolgd door de docent via studiewijzers en aftekenkaarten. Daarnaast krijgen leerlingen in zogenaamde instructie-uren uitleg van de docent. Een kleine groep docenten verzorgt de lessen. De leerlingen hebben hun eigen mentor die zicht houdt op hun resultaten en die nauwe contacten onderhoudt met de ouders PTA en eindexamen In het derde en vierde leerjaar reiken we aan de leerlingen en ouders vóór 1 oktober een Programma van Toetsing en Afsluiting (een PTA) uit, waarin het volledige programma van dat examenjaar per vak staat vermeld. Daarnaast ontvangen ouders en leerlingen ook een examenreglement. In het PTA staat onder meer wanneer de school de vakken toetst, de leerstof die de leerling moet beheersen, het niveau waarop de vakken worden afgenomen en de herkansingsregeling. De Rekentoets VO telt vanaf schooljaar volwaardig mee in de slaag/zak-regeling Doorstroom naar het MBO De BBL-, KBL- en TL-leerlingen stromen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in op achtereenvolgens niveau 2, 3 en 4. 15

16 5. De dagelijkse gang van zaken 5.1. Lestijden Een lesuur duurt 45 minuten. Het aantal lesuren is gemiddeld 34 uur per week. De lessen zijn van 8.00 uur tot uur: 1 e lesuur (klas 1: uur) 2 e lesuur e lesuur e lesuur Eerste pauze e lesuur e lesuur Tweede pauze e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur Op de Lesplaats zijn de lestijden iets afwijkend: 1 e lesuur e lesuur e lesuur Eerste pauze e lesuur e lesuur Tweede pauze e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur Voor de lestabellen verwijzen we naar de bijlage achterin deze gids De zorg voor elkaar en onze school Regels zijn er in de hele wereld. Zeker waar veel leerlingen en medewerkers bij elkaar komen, zijn ze er om duidelijkheid te scheppen wat wel en wat niet toelaatbaar is. Onze vestiging heeft huisregels voor praktische zaken variërend van te laat komen tot kantinegebruik. Al deze regels worden door de mentor aan het begin van het schooljaar met de klas doorgenomen. Ook vragen we aan ouders deze schoolregels te ondertekenen. Schoolregels Op school gelden voor leerlingen de volgende gouden regels. Deze regels worden op de eerste ouderavond van het schooljaar met leerlingen en hun ouders/verzorgers besproken en ondertekend: 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. We zorgen ervoor dat iedereen zich op deze school veilig voelt. 3. We houden ons aan het Pest- en WiFi protocol 4. We blijven van andermans spullen af, dus ook van de spullen van school. 5. Tijdens de les doen we onze jassen uit. 6. We dragen geen petten in of rond de school. 7. Het is verplicht om een schooltas bij je te hebben. In je schooltas zit onder andere: een agenda boeken en schriften een goed gevulde etui je gemaakte huiswerk en andere benodigdheden (zie boodschappenlijst) opgeladen tablet met koptelefoon 8. Om beschadiging te voorkomen kaften we onze schoolboeken. 9. We luisteren naar alle mensen die op onze school werken. Als je uit een les wordt gestuurd, meld je je altijd direct bij de teamleider. Bij afwezigheid van de teamleider ga je naar de zorgcoördinator. 10. We gaan ervan uit dat je de naam van het Zuid-West College en de Lesplaats hoog houdt en je je buiten school net zo gedraagt als binnen school. 11. In onze school vind je heel veel verschillende culturen, wij zijn multicultureel. Binnen de school en op het schoolplein spreken we altijd Nederlands. 16

17 12. Wij houden ons gebouw en onze omgeving opgeruimd en schoon. 13. De school en het schoolplein zijn rookvrij. 14. Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij op tijd is. 15. Drugs, alcohol, wapens, zakmessen en energydrinks zijn op school ten strengste verboden. 16. De aula is de ruimte waar je kunt eten en drinken. 17. In de lokalen wordt er door de leerling geen gebruik gemaakt van digitale apparatuur, tenzij de docent toestemming geeft. Bij gebruik zonder toestemming wordt het apparaat ingenomen en krijg je het een week later pas terug. 18. Laat waardevolle spullen thuis. De school is niet verantwoordelijk voor verdwenen spullen. 19. De schoolleiding heeft te allen tijde toegang tot de lockers. 20. Tijdens de pauzes zijn er geen leerlingen in het domein van de Lesplaats. Bovenstaande regels gelden uiteraard ook bij uitjes, excursies en tijdens stages. Schoolregels voor tabletgebruik 1. De tablet neem je altijd in je schooltas mee. 2. Tijdens de praktijkvakken berg je je tablet op in je locker, tenzij de docent anders beslist. 3. Als je je tablet niet meer in de les kunt gebruiken omdat je accu leeg is, wordt dit door de docent in Magister genoteerd. Je gebruikt die les een schrift om opdrachten en/of aantekeningen te maken. Als de docent het nodig vindt, moeten opdrachten en/of de aantekeningen op de tablet in een pdfbestand overgezet worden. 4. Als je je tablet in de les niet gebruikt, zet je je tablet uit en doe je het hoesje dicht. 5. Gamen op je tablet mag alléén in de aula of op het schoolplein. 6. Als je zonder toestemming van de docent aan het gamen bent, moet je de les inhalen bij de betreffende docent. Regels buiten school De school staat in een woonwijk waar veel mensen wonen en kinderen spelen. Daarvoor gelden de volgende speciale afspraken: Tijdens alle pauzes blijft de deur dicht. Dat betekent dat je pauze op school houdt. Tijdens tussenuren mogen onderbouwleerlingen de school niet uit. Je gooit geen rommel op straat Lesuitval Bij lesuitval worden de lessen, indien mogelijk, waargenomen. Zo niet, dan verblijft de leerling in de kantine. Leerlingen gaan de school niet uit Activiteiten Culturele activiteiten Het schooljaar bestaat niet alleen uit het volgen van lessen. Naast de reguliere lessen besteedt de school aandacht aan culturele activiteiten. De leerlingen volgen onder meer toneel-, dans- en muziekvoorstellingen Sportdagen Gedurende het schooljaar organiseert de sectie Sport & Beweging, samen met de leerlingen uit de sportklas, een aantal sportdagen, waarin de leerlingen zich in toernooivorm kunnen meten met medeleerlingen. Zo is er een basketbaltoernooi in onze sporthal en een voetbaltoernooi op het veld of in de zaal en een atletiektoernooi op een echte atletiekbaan. Ook op onze campus is er gelegenheid tot sporten. En onze school neemt regelmatig deel aan regionale schoolvoetbaltoernooien De gezonde school Leerlingen leren wat een gezonde leefstijl is. Middels projecten, maar ook binnen de leergebieden Mens & Natuur en Sport & Beweging besteden we herhaaldelijk aandacht aan een gezonde leefstijl. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen s ochtends hebben ontbeten Brede Buurt School (BBS) Het stagebureau begeleidt ook de maatschappelijke stages in het 2e leerjaar. Incidenteel worden er activiteiten, speciaal voor onze leerlingen, georganiseerd. 17

18 5.5. Voorzieningen op het Zuid-West College De campus Het terrein van de campus ligt aan de zijkant van onze school. De campus kan incidenteel gebruikt worden door onze leerlingen en na schooltijd door jongeren uit de omgeving en de wijk. Onder begeleiding van een begeleider kunnen onze leerlingen en andere jongeren verschillende sporten beoefenen Opbergkastje en schoolpas De school stelt voor alle leerlingen een locker beschikbaar, waarin zij hun jas en andere spullen kunnen opbergen. Leerlingen zijn echter zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen. Zie hiervoor ook het lockerreglement. De directie mag gevraagd en ongevraagd de lockers openen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen eenmalig een schoolpas. Dit pasje dienen zij altijd bij zich te hebben Pauzes De school heeft twee pauzes van 25 minuten. Tijdens de pauzes zijn de leerlingen in de kantine, op het schoolplein of op de aangewezen pauzeplekken. De leerling mag het schoolterrein niet verlaten. De kantine heeft een breed aanbod van etenswaren Veiligheid op Scholengroep Den Haag Zuid-West Veiligheid op school zit voor een groot deel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. We hebben hiervoor duidelijke regels opgesteld. Daarnaast hebben we binnen onze organisatie ook een aantal fysieke veiligheidsmaatregelen, die bijdragen tot de veiligheid in en om de gebouwen: Conciërges Elke locatie heeft conciërges. Behalve conciërgewerkzaamheden houden zij ook toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw Bewaking fietsen Op alle locaties is een speciale fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstallingen worden met camera s bewaakt. Wij raden leerlingen aan hun fiets met een stevig slot vast te zetten Wijkagenten Alle locaties hebben directe contacten met hun eigen wijkagent. De agenten geven voorlichting aan de leerlingen, ze voeren individuele gesprekken en mocht dat nodig zijn- treden zij op ingeval van diefstal of andere zaken BHV-ers en EHBO-ers Elke locatie heeft Bedrijfshulpverleners en EHBO ers. BHV ers, bedrijfshulpverleners, bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand Ontruimingsoefening De locaties van de scholengroep organiseren minimaal een maal per jaar een ontruimingsoefening. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV ers na het alarmsignaal zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw AED De locaties WAVE en het Zuid-West College hebben een AED. Een AED, ofwel een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend Cameratoezicht Alle locaties hebben cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken. 18

19 6. Leerlingbegeleiding 6.1. De mentor Om de kans op schoolsucces zo groot mogelijk te maken werken ouders, leerlingen en docenten nauw samen. Elke groep leerlingen heeft een eigen mentor die de speciale zorg heeft voor zijn groep en die een vertrouwensrelatie opbouwt met zijn leerlingen. De mentor volgt de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen en stimuleert ze. De mentor zorgt er voor dat de leerling optimaal gebruik maakt van het onderwijsaanbod. De mentor begeleidt het groepsproces van de klas. Mochten zich problemen of conflicten voordoen, dan probeert de mentor te bemiddelen. De mentoren zijn de spin in het web. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de dossiervorming, houden het leerlingvolgsysteem bij van de leerlingen hun klas, ze zitten de rapportvergaderingen en leerlingenbesprekingen voor van hun klas en zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van verzuim en te laat komen. Als een leerling speciale begeleiding of zorg nodig heeft maken we een handelingsplan waar we in alle lessen aan kunnen werken. Ook bij dit handelingsplan is de mentor degene die de lijnen uitzet. De mentoren houden dus alle personen op de hoogte die een taak hebben in de leerlingbegeleiding van een klas. Zij zijn de eerst aangewezene om contact met de ouders op te nemen en te onderhouden. een medewerker van Bureau Jeugdzorg en de wijkagent. In dit overleg worden leerlingen besproken, die extra begeleiding nodig hebben. De ouders van de leerlingen, die besproken worden, zijn hier altijd van op de hoogte Het volgen van de leerlingen Onze school houdt dagelijks alle absenten, laatkomers en zieken per lesuur bij. Deze gegevens slaat de school op in een geautomatiseerd systeem en de mentor bekijkt de gegevens. Indien daartoe aanleiding bestaat zal de school de gegevens doorspelen naar leerplicht en de ouders/verzorgers. Op elk rapport staan de verzuimgegevens tot en met de betreffende periode. Alle lesgevende docenten slaan de behaalde resultaten van de leerlingen op in het leerlingvolgsysteem, zodat er op elk moment zicht is op de voorgang van de ontwikkeling. Kwadrantmodel Van alle leerlingen wordt op beslismomenten ( o.a. aanname, overgang) een analyse van het dossier gemaakt met behulp van een kwadrantmodel. Dit kwadrantmodel is de basis voor de begeleiding van leerlingen Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? Behalve de mentor, de decaan, de vertrouwenspersoon, is er op de school ook een zorgcoördinator. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat de leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben, bij de juiste persoon terecht komen. Zo kunnen er gesprekken worden gevoerd met Maatschappelijk Werk en Dienstverleners of een School Maatschappelijk Werker. De zorgcoördinator onderhoudt het contact met en vraagt ondersteuning van de Ambulante Begeleiders van het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ook kan de school een beroep doen op externe instanties, zoals: Bureau Jeugdzorg, Jeugdarts of Jeugdverpleegkundige, Leerplicht, Politie Haaglanden, Rebound, Loket Instroom. Verder vindt er één keer per 6 weken een ZAT (Zorg Advies Team) plaats. Het team bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de teamleider, de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige, 19

20 ZUID-WEST COLLEGE Elk jaar krijgen de leerlingen een aantal tests en vragenlijsten voorgelegd. Deze gaan o.a. over de capaciteiten, faalangst, lees- en spellingsproblemen (waaronder bijvoorbeeld dyslexie) en over hoe ze ten opzichte van hun school staan. De school verwerkt deze gegevens in het kwadrantmodel. Met het kwadrantmodel kunnen de mentor en de teamleider zien of er sprake is van een verschil tussen enerzijds kunnen en presteren en anderzijds willen en doen. Wanneer dat het geval is kijken zij welke begeleiding zinvol is. Aan de hand van het kwadrantmodel maakt de school groeps- en individuele handelingsplannen voor de leerlingen. Uiteraard neemt de school, waar nodig, contact op met ouders/verzorgers De speciale vormen van leerlingbegeleiding Remediale hulp De leerlingen die voor de extra hulp op het gebied van rekenen en taal in aanmerking komen, krijgen lesmateriaal op maat. Deze hulp wordt binnen de klas gegeven met ondersteuning van de coördinator remedial teaching. Omdat een leerachterstand niet zomaar is weggewerkt, kunnen deze extra oefeningen meerdere jaren duren Taalbeleid De school is intensief bezig het taalbeleid meer structuur te geven. Dit beleid heeft als doel de taalvaardigheid van de leerling, zowel mondeling als schriftelijk, bij alle vakken te vergroten. We merken namelijk dat taal steeds belangrijker wordt. Naast aandacht voor taalvaardigheid in alle lessen, zijn er ook diverse projecten die de beheersing van de Nederlandse taal moeten doen toenemen Leren kiezen De mentor en de decaan zijn degenen tot wie de leerlingen zich kunnen richten met vragen over studiemogelijkheden en vervolgopleidingen. De leerlingen uit leerjaar 2 krijgen in een speciaal ingericht lokaal Toekomstoriëntatie (TO), waarin ze kennis maken met de bovenbouwafdelingen op onze school. Ze oriënteren zich ook op de vervolgstudies van het MBO en de beroepsmogelijkheden. Om zich voor te bereiden op het praktijkleren in de bovenbouw, volgen de leerlingen al in de onderbouw interne en maatschappelijke stages Vertrouwenspersonen De school wil seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden. Personeel en leerlingen kunnen de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon. Elke melding wordt uiterst vertrouwelijk behandeld en objectief en grondig onderzocht. Er worden zo snel mogelijk gepaste, corrigerende maatregelen genomen tegen iedereen die een ander lastig valt of kwetst naar sekse, geloof of afkomst. De naam van de vertrouwenspersoon op onze locatie is mevrouw G. Hellinga Privacy leerling gegevens De school verzamelt alle relevante informatie van alle leerlingen die zijn ingeschreven. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs en geschikte begeleiding te bieden. Alle beschikbare informatie van elke leerling afzonderlijk staat in het leerlingdossier. De noodzakelijke informatie die nodig is voor begeleiding van een leerling staat in het zorgdossier. Omdat wij persoonsgegevens verzamelen vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de school wordt er regelmatig over leerlingen vergaderd om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en met de docenten afspraken te maken over begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, werken we samen met externe deskundigen in het ZAT (zie 6.2). Als we een leerling willen bespreken met deze externen, vragen we daarvoor eerst toestemming aan ouders/verzorgers. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, vragen we de leerling zelf om toestemming. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben ouders/verzorgers, en leerlingen ouder dan 16 jaar zelf, recht op inzage, recht op correctie en recht op verzet. Wilt u meer weten over deze wet, kijkt u dan op: De leerlingen uit leerjaar 4 worden voorgelicht over verdere studiemogelijkheden. Zo brengen zij een bezoek aan een opleidingsmarkt, waar alle opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs aanwezig zijn. De decaan ondersteunt de mentoren en de leerlingen bij het kiezen van het vervolgonderwijs. 20

21 ZUID-WEST COLLEGE Communicatie 7.1. Locatiedirectie Dhr. Oranje is locatiedirecteur (wnd) van het Zuid-West College. Hij is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen de school. Samen met de teamleiders zijn zij het managementteam, dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in en om het gebouw. In schooljaar zijn op het Zuid-West College drie teamleiders actief: De teamleider van de onderbouw is de heer R. Schreuder. Hij is verantwoordelijk voor het 1e en 2 e leerjaar. De waarnemend teamleider voor de bovenbouw is mevrouw P. Korkma 7.2. Leerlingen De leerlingenraad De school heeft een leerlingenraad, genoemd Raad van Meedenken, waarin leerlingen zitten die door hun klasgenoten zijn gekozen. De leerlingenraad bespreekt met de schoolleiding de dagelijkse zaken op school en doet zonodig suggesties om zaken te verbeteren. De schoolleiding en een medewerker van school begeleiden onze leerlingenraad De ouderraad De ouderraad is op zoek naar enthousiaste en betrokken leden. Als u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met de directeur van de school Informatiebijeenkomsten Regelmatig organiseert onze school ouderavonden waarop de mentor en de ouders elkaar kunnen spreken. Aan het begin van het schooljaar is er een ouderavond voor de ouders van de klassen 1 tot en met 4. Het contact tussen ouders en school vinden wij belangrijk en het is verplicht dat ouders op deze avonden aanwezig zijn Medezeggenschapsraad Scholengroep Den Haag Zuid-West heeft een actieve medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit afgevaardigden van leerlingen, ouders, docenten en medewerkers van de vier locaties. De MR vergadert gemiddeld eenmaal in de zes weken en is, samen met de directie en het personeel, verantwoordelijk voor de gang van zaken op de scholen Het leerling-statuut In het leerling-statuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen opgenomen. Een exemplaar van het leerling-statuut is bij de administratie verkrijgbaar en is ook te vinden op de website van de school Het leerlingenoverleg Er wordt regelmatig met groepen leerlingen gesproken over onderwerpen die de school aangaan Ouders De school heeft een leerlingenraad, genoemd Raad van Meedenken, waarin leerlingen zitten die door hun klasgenoten zijn gekozen. De leerlingenraad bespreekt met de schoolleiding de dagelijkse zaken op school en doet zonodig suggesties om zaken te verbeteren. De schoolleiding en een medewerker van school begeleiden onze leerlingenraad. 21

22 ZUID-WEST COLLEGE Financiële zaken Boekenfonds Met ingang van het schooljaar 2009/2010 zijn de schoolboeken, leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en examenbundels volledig gratis geworden. Scholengroep Den Haag Zuid-West heeft een eigen boekenfonds. Dat wil zeggen dat de school de boeken inkoopt en uitleent aan de leerlingen. Omdat deze pakketten veel geld waard zijn en de school deze aan het eind van het schooljaar graag weer terug wil ontvangen, zal een waarborgsom in rekening worden gebracht. De borg wordt bij de start van de schoolcarrière van uw kind in rekening gebracht en blijft de gehele schoolcarrière staan. U bent niet verplicht deze borg te betalen. Via de website en de knop schoolkosten (rechts bovenin) kunt u inloggen: hier kunt u aangeven of u de borg wel of niet wilt betalen. De hoogte van de waarborgsom is vastgesteld per school en is gebaseerd op de waarde en omvang van het boekenpakket. Voor de leerlingen die onderwijs volgen op Zuid-West College en het Roemer Visscher College is de hoogte van de borg vastgesteld op 30,00. Voor de leerlingen die onderwijs volgen op de lesplaats (Beresteinlaan 627) en Het Wateringse Veld College is de hoogte van de borg vastgesteld op 75,00. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze brochure Financiële Zaken. Een lijst met eventueel zelf aan te schaffen leermiddelen krijgt elke leerling aan het begin van het schooljaar uitgereikt Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage kan helemaal, gedeeltelijk of niet betaald worden. Wordt de ouderbijdrage niet (of niet helemaal) voldaan, dan worden leerlingen uitgesloten van (extra) voorzieningen en/of activiteiten, die niet door de overheid worden vergoed. Wanneer u inlogt op de site van de Scholengroep bij Schoolkosten, ziet u waaruit de ouderbijdrage is opgebouwd (zie ook bijlage 10.3). Van de ouderbijdrage betalen wij zaken als het gebruik van een kluisje, verzekering, proefwerkpapier, kopieerkosten, gebruik ICT en de ouder- en leerlingenraad. U kunt digitaal aangeven waar u wel of niet voor wilt betalen. Als u de overeenkomst online heeft ingevuld en verzonden, bent u verplicht de bijdrage te betalen Overige bijdragen Naast de gratis leermiddelen zijn er ook nog leermiddelen die door de leerling zelf aangeschaft moeten worden. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen over dezelfde materialen beschikken en om bij collectieve inkopen goedkoper uit te zijn, schaft de Scholengroep sommige materialen alvast aan. Wanneer u inlogt op de site van de Scholengroep bij Schoolkosten, komt u een overzicht van deze leermiddelen tegen (zie ook bijlage 10.3). U bent niet verplicht dit bedrag te betalen, maar dit betekent wel dat u het materiaal dan zelf zult moeten aanschaffen (overlegt u dan even met de docent aan welke eisen het materiaal moet voldoen). Is het kind niet in het bezit van de juiste leermiddelen, dan kan het geweigerd worden de les bij te wonen. Online kunt u bij Schoolkosten aangeven wat u wel of niet wenst te betalen Woonachtig in Den Haag en in het bezit van een ooievaarspas? Is uw kind in het bezit van een (Haagse) ooievaarspas? Dan is de kans groot dat de Gemeente Den Haag een vergoeding voor uw kind aan de school betaalt. Neem bij het ophalen van de boeken de ooievaarspas mee zodat deze gescand kan worden. U heeft dan kans dat u minder hoeft te betalen. 22

23 ZUID-WEST COLLEGE Schoolverzekering De Scholengroep heeft voor de leerlingen zowel een ongevallenverzekering als een reisverzekering (incl. annuleringsverzekering) afgesloten. Als u digitaal heeft aangegeven dat u voor deze kosten wilt betalen, dan zijn onderstaande uitkeringen van toepassing. Heeft u ervoor gekozen deze verzekering niet te betalen, dan zal de school niet tot eventueel uitkeren overgaan. Deze verzekering geldt voor ongevallen op weg van huis naar school v.v. en op school, tijdens excursies, voor ongevallen gedurende de stages, werkweken en alles wat onder de verantwoordelijkheid van de school wordt georganiseerd. Verzekerde bedragen ongevallenverzekering: In geval van overlijden ,00 In geval van invaliditeit ,00 In geval van geneeskundige kosten 2.500,00 In geval van tandheelkundige kosten 5.000,00 De dekking voor de tandheelkundige kosten is slechts van kracht indien deze kosten niet verhaalbaar zijn bij een primaire verzekering. Dus de kosten dienen eerst geclaimd te worden bij de eigen zorgverzekeraar. Kosten kunnen gedeclareerd worden met originele facturen en de kopiepolis van de eigen verzekeringsmaatschappij Praktische informatie Ziekte en doktersbezoek Afspraken met dokter of tandarts kunnen het beste gemaakt worden na schooltijd. In ieder geval moet u voor 9.00 uur naar school bellen als uw kind ziek is of een afspraak heeft bij de (tand)arts. Komt uw kind weer op school dan moet hij een briefje bij zich hebben van de ouders met daarop vermeld: naam en klas van de leerling, de reden van de afwezigheid en de datum van verzuim. Wij vragen u uw kind bij het servicepunt af te melden. Telefoonnummer: , dagelijks bereikbaar van uur tot uur Verlof Er zijn bijzondere gebeurtenissen waarvoor verlof kan worden aangevraagd, bijvoorbeeld bij het huwelijk van directe familieleden. Verlof moet worden aangevraagd door middel van een formulier dat bij de administratie kan worden opgehaald. Dit formulier moet minstens twee weken van tevoren ondertekend worden ingeleverd. Leerplicht heeft strenge regels voor verlof ingesteld. Wij kunnen daar als school niet van afwijken en zullen dat dus ook niet doen. Het komt vaak voor dat wij een verlofaanvraag moeten afwijzen. Ook is er voor alle leerlingen een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht ten behoeve van leerlingen die deelnemen aan schoolreisjes, kamp of excursies. De bagage is mee verzekerd tot een maximum van ,00. Let op: de tablet is niet meeverzekerd in deze verzekering. 23

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2015-2016 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Roemer Visscher College Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (eventueel met LWOO) Sectoren VMBO-breed Vakcollege

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015 Brochure Financiële Zaken Schooljaar 2014-2015 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties: Zuid West College Wateringse Veld College

Nadere informatie

Schoolgids scholengroep den haag zuid-west

Schoolgids scholengroep den haag zuid-west Schoolgids 2013-2014 Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen MAVO/HAVO - lesplaats VMBO

Nadere informatie

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Schoolgids scholengroep den haag zuid-west

Schoolgids scholengroep den haag zuid-west Schoolgids 2013-2014 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

college Schoolgids

college Schoolgids zuid-west college Schoolgids 2016-2017 Het Zuid-West College in het kort Onderwijsaanbod: Directie: Kenmerken Zuid-West College Uitgebreide stages Niveaus basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mavo havo

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 1 e en 2 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties:

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 3 e,4 e, 5 e en 6 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2016-2017 ROEMER VISSCHER COLLEGE 2016-2017 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Roemer Visscher College Leren kiezen door te doen! Onderwijsaanbod: Directie: Leerw egen Directeur:

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2015-2016 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Het Wateringse Veld College in het kort TTO-gecertificeerd Onderwijsaanbod: Gymnasium (tweetalig)

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

college Schoolgids

college Schoolgids zuid-west college Schoolgids 2017-2018 Het Zuid-West College in het kort Onderwijsaanbod: Directie: Kenmerken Zuid-West College Uitgebreide stages Niveaus basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mavo, havo

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. scholengroep den haag zuid-west

Schoolgids 2012-2013. scholengroep den haag zuid-west Schoolgids 2012-2013 scholengroep den haag zuid-west Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos:

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Jouw slimste keuze Welkom Frank Werlich Locatiedirecteur Nienke van Kooij van Wamelen Afdelingsleider onderbouw Programma Algemene informatie

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Kennismakingsavond MAVO 3

Kennismakingsavond MAVO 3 Kennismakingsavond MAVO 3 Deel 1: Welkom Te bespreken in het eerste deel: Website: www.graafengelbrecht.nl Magister Ziekmelding Absentieregeling Te laat regeling Elke belangrijke schoolregels Website www.graafengelbrecht.nl

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie. Inhoudsopgave Onderwerp bladzijde Voorwoord Inrichting van het onderwijs Topsport Leerlingenzorg Contacten ouders/verzorgers school Organisatie Veiligheid Meepraten over het beleid van de school Financiën

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Groenewald. Welkom op

Groenewald. Welkom op Praktische gids Welkom op Groenewald Een school met respect voor een rijke traditie en een vooruitziende blik op de toekomst. Dit boekje is een beknopte versie van de schoolgids van Groenewald met vooral

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes Elkaar leren kennen Op PENTA college CSG Hoogvliet voel je je al gauw thuis. We beginnen met een spannend kennismakingsproject waarin je je mentor en je klasgenoten leert kennen. Je mentor is een soort

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie