college Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "college Schoolgids"

Transcriptie

1 zuid-west college Schoolgids

2 Het Zuid-West College in het kort Onderwijsaanbod: Directie: Kenmerken Zuid-West College Uitgebreide stages Niveaus basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mavo havo onderbouw (lwoo is voor alle leerwegen mogelijk) Profielen vmbo Economie en ondernemen vmbo Zorg & Welzijn Adresgegevens: Zuid-West College Beresteinlaan 627 T W. E. Directeur: drs. ing. R. Oranje: directeur Teamleiders: mw. A. Sinke: teamleider klas 1 & 2 mevr. G. Verweij: teamleider klas 3 & 4 Administratie: Geopend op maandag t/m vrijdag van uur Telefoonnummer: Gerichte aandacht voor elke leerling Tablets in de onder- en bovenbouw Goede zorgstructuur Onze examenresultaten in schooljaar : mavo 91%, vmbokaderberoepsgerichte leerweg 91% en vmbo-basisberoepsgerichte leerweg 93% 2

3 Vakantieregeling Lestijden Vakantieregeling Prinsjesdag dinsdag Herfstvakantie maandag t/m vrijdag Kerstvakantie maandag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag April/Meivakantie vrijdag t/m maandag Bevrijdingsdag vrijdag Hemelvaart donderdag en vrijdag Pinksteren maandag Zomervakantie 2017 maandag t/m vrijdag Lestijden 1 e lesuur e lesuur e lesuur Pauze e lesuur e lesuur Pauze e lesuur e lesuur e lesuur Pauze e lesuur

4 Inhoudsopgave Het Zuid-West College in het kort 2 Vakantieregeling 3 Lestijden 3 Inhoudsopgave 4 Voorwoord 7 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort Bestuurlijke organisatie Het onderwijsaanbod op de drie scholen van Scholengroep Den Haag Zuid-West 8 2. De doelstellingen van de Scholengroep 9 3. De doelstellingen van het Zuid-West College De inrichting van het onderwijs Toelatingscriteria en plaatsing Groepen Interne doorstroom Bevorderingsnormen De rapportage van de resultaten Stages en praktijkleren Het praktijkleren in klas 3 en Het vmbo onderwijsconcept De onderbouw van het vmbo (voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2) De bovenbouw vmbo (voor leerlingen uit leerjaar 3 en 4) Profiel Zorg en welzijn Profiel Economie en ondernemen Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Het havo/mavo-onderwijsconcept PTO en toetsing PTA en eindexamen Doorstroom naar het MBO De dagelijkse gang van zaken Lestijden De zorg voor elkaar en onze school Lesuitval Activiteiten Culturele activiteiten Sportdagen De gezonde school Voorzieningen op het Zuid-West College De campus Opbergkastje en schoolpas Pauzes Veiligheid Conciërges Cameratoezicht Bewaking fietsen Wijkagenten BHV-ers en EHBO-ers Ontruimingsoefening AED Leerlingbegeleiding Mentor Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? Het volgen van de leerlingen De speciale vormen van leerlingbegeleiding Extra ondersteuning Dyslexiecoach Autismecoach Taalbeleid Leren kiezen 23 4

5 6.4.6 Interne vertrouwenspersoon Privacy leerling gegevens Adres van het samenwerkingsverband Communicatie Directie Zuid-West College Leerlingen Leerlingenraad Het leerlingstatuut Het leerlingenoverleg Ouders De ouderraad Informatiebijeenkomsten Medezeggenschapsraad Financiële zaken Boekenfonds Ouderbijdrage Overige bijdragen Woonachtig in Den Haag en in het bezit van een Ooievaarspas? Schoolverzekering Praktische informatie Ziekte en doktersbezoek De klachtenprocedure Kwaliteitszorg Door- en uitstroomgegevens Examenresultaten De kwaliteit van het personeel Onderwijsinspectie 31 9 De regeling school- en vakantietijden Vakantieregeling Verlof vanwege religieuze verplichtingen Leerplichtwet Volledige leerplicht Kwalificatieplicht Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om Bijlagen Lessentabellen VMBO Jaaroverzicht 2016/ Overzicht ouderbijdrage en overige kosten Door- en uitstroomgegevens ZWC 37 5

6 6

7 Voorwoord Beste ouders/verzorgers en leerlingen, Namens alle medewerkers heet ik u van harte welkom op het Zuid-West College! Wij zijn verheugd dat u en uw zoon of dochter heeft gekozen voor onze school. We zorgen er met elkaar voor dat uw kind het snel op onze school naar zijn/haar zin heeft. Allereerst ben ik trots u te melden dat afgelopen schooljaar de Inspectie van het Onderwijs een bezoek heeft gebracht aan onze school. Tijdens dit bezoek heeft de inspectie ons onderwijs beloond met een voldoende. Dit betekent dat de kwaliteit van ons onderwijs als voldoende wordt beschouwd. Het is belangrijk dat u deze studiegids goed bestudeert, want hierin staat belangrijke informatie over de opleiding, over hoe de opleiding is opgebouwd en waaraan uw kind moet voldoen om het diploma te kunnen behalen. Mocht u nog meer informatie willen dan kunt u onze website ( bezoeken. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de directie van het Zuid-West College. Wij wensen uw kind veel succes met de opleiding en hopen u geregeld te mogen ontmoeten op onze school. Namens alle medewerkers, Drs. ing. R. Oranje directeur 7

8 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort 1.1 Bestuurlijke organisatie Scholengroep Den Haag Zuid-West is een school op Algemeen Bijzondere grondslag en heeft een eigen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De Scholengroep wordt geleid door de Raad van Bestuur: drs. M. Schoon. Scholengroep Den Haag Zuid-West verzorgt voortgezet onderwijs in het stadsdeel Escamp in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Steeds meer leerlingen wonen in de omgeving van de school en alle scholen zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Alle scholen willen nauw samenwerken met de buurt en willen ook bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. Daarom werkt de Scholengroep samen met de Stichting Welzijn Escamp, met allerlei maatschappelijke organisaties in de wijk en is de school gesprekspartner in de planontwikkeling van de wijk. Een 250-tal bedrijven in Den Haag, zoals Staedion, Florence, Hagaziekenhuis, Verkaart en Saffier werkt binnen het praktijkleren samen met onze Scholengroep Het onderwijsaanbod op de drie scholen van Scholengroep Den Haag Zuid- West Scholengroep Den Haag Zuid-West biedt onderwijs op drie scholen: Zuid-West College Leerwegen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder lwoo theoretische leerweg, gemengde leerweg, onderbouw havo Profielen Economie en ondernemen (E&O) Zorg en welzijn (Z&W) Directie drs. ing. R. Oranje, mevr. S. A. Sinke, mevr. drs. bc. G. Verweij Roemer Visscher College Leerwegen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder lwoo Profielen Economie en ondernemen (E&O) Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) Produceren, installeren en energie (PIE) Dienstverlening en producten (D&P) Directie drs. J. de Zoete, mevr. N. Aydin, drs. D. Hendriks Wateringse Veld College Afdelingen gymnasium, (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo, mavo Directie drs. E. Jacobs / drs. M. van den Dool, mevr. C. Wijkmans, dr. J.C. den Hartigh en dhr. J. de Lange 8

9 2. De doelstellingen van de Scholengroep Voor de komende jaren zet de Scholengroep vooral in op: 1. Eigentijds en onderscheidend onderwijs We verzorgen op alle scholen eigentijds en onderscheidend onderwijs. Voor het Wateringse Veld College betekent dit in elk geval het werken in domeinen. Het tweetalig onderwijs en IB-programma. (International Baccalaureate), waar de afgelopen jaren prachtige resultaten mee zijn bereikt, worden voortgezet en verder uitgebouwd. Internationalisering zal nog steviger op de kaart worden gezet. Op het Roemer Visscher College en het Zuid-West College zetten we de ontwikkeling van de concepten leren door te doen (met de stagestructuur, die we verder professionaliseren) en leren kiezen (met loopbaanoriëntatiebegeleiding) door. 2. Personeelsbeleid Om kwalitatief goed onderwijs te bieden en te blijven bieden, is het ondersteunen van de ontwikkeling van ons personeel noodzakelijk. We streven naar een professionele cultuur in alle lagen. Dat betekent dat we zeer zorgvuldig omgaan met de werving van nieuw personeel, dat we scholingsinitiatieven zo veel mogelijk stimuleren en dat we regelmatig in gesprek gaan met onze collega s. 4. Bedrijfsvoering op schoolniveau De komende jaren zullen we invulling geven aan een nieuw besturingsmodel. Twee belangrijke besturingsprincipes van het nieuwe besturingsmodel zijn decentraal wat kan, centraal wat moet en integraal management. In de planperiode zullen de budgetverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder verder naar de schoolleiders worden gedecentraliseerd. Waar nodig zal dit ondersteund worden door opleidingen en coaching on the job. 5. Profilering als Brede Buurtschool In het kader van de Brede Buurtschool zijn de afgelopen jaren al veel succesvolle initiatieven ondernomen. Zo volgden op (voorheen) De Zaterdagschool honderden cursisten uit de wijk en daarbuiten een divers aanbod aan cursussen. Met dit initiatief draagt het Roemer Visscher College bij aan zowel talentontwikkeling als achterstandsvermindering van basisschoolleerlingen in de buurt en vervult zo haar rol als stimulator voor sociale cohesie in de wijk. Het aanbod van de Brede Buurtschool zullen we samen met onze educatieve partners - de komende jaren borgen en perfectioneren. 3. Profileren en werven Een groei van het leerlingaantal is een voorwaarde voor het voortbestaan van de Scholengroep. Lag voorheen het accent op de profilering als één Scholengroep, vanaf heden zullen we gaan werven als drie onderscheidende scholen, die elkaar aanvullen binnen onze verbondenheid in de Scholengroep. 9

10 3. De doelstellingen van het Zuid-West College Alle medewerkers van het Zuid-West College zetten zich in om: Elke leerling met gerichte aandacht uit te dagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon. Op het Zuid-West College zijn leerlingen en medewerkers welkom, ongeacht hun sociaaleconomische, religieuze en etnische achtergrond. Ons onderwijs is ingericht vanuit de visie om de leerling te helpen leren groeien. Dat houdt in dat we streven naar een leer-, werk- en leefomgeving waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt en waarin persoonlijke groei wordt gestimuleerd. Kortom, wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen, zodat zij met zelfvertrouwen op zoek kunnen gaan naar hun plek in de maatschappij. Docenten geven interessante lessen met veel afwisseling en koppeling naar de praktijk. Hierbij gebruiken onze leerlingen regelmatig de tablet of de computer, zodat ze uitgedaagd worden actief met de leerstof aan de slag te gaan. In de begeleiding kijken docenten naar wat leerlingen nodig hebben om tot goede resultaten te komen. Soms is dat met extra hulp, soms juist met opdrachten op een hoger niveau. Zodat leerlingen kunnen worden wie zij zijn! Leerlingen weten bij ons waar ze aan toe zijn. 4. wij laten leerlingen in de onderbouw kennis maken met de verschillende profielen tijdens beroeps- en keuzemodules 5. wij hebben intensieve aandacht voor taal en de taalontwikkeling van de leerlingen 6. we geven intensieve aandacht aan zowel de groep als de individuele leerling 7. we volgen de ontwikkeling van onze leerlingen intensief van leerjaar 1 tot aan het diploma 8. wij geven de leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen hun interessegebieden door het kiezen van diverse profielvakken in de bovenbouw 9. wij zullen leerlingen helpen om hen nog beter te laten worden in datgene waar zij al goed in zijn 10. wij willen onze leerlingen goed leren samenwerken met anderen 11. wij willen leerlingen door middel van stages betrekken bij de maatschappij 12. we stimuleren leerlingen na te denken over de eigen toekomst via ons loopbaanoriëntatieprogramma 13. wij leiden op voor een goede aansluiting op het mbo We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten: 1. wij bieden modern en afwisselend onderwijs om leerlingen voor te bereiden op de wereld van morgen. 2. leerlingen leren door te doen, en mogen daarin soms eigen keuzes maken 3. we bereiden leerlingen voor op het maken van een goede beroepskeuze binnen de eigen mogelijkheden 10

11 4. De inrichting van het onderwijs Op onze school kunnen de volgende leerlingen instromen in het eerste leerjaar: leerlingen met een advies bbl, eventueel met lwoo leerlingen met een advies bbl/kbl, eventueel met lwoo leerlingen met een advies kbl, eventueel met lwoo leerlingen met een advies kbl/tl, eventueel met lwoo leerlingen met een advies tl/havo, eventueel met lwoo 4.1 Toelatingscriteria en plaatsing Op welk niveau een leerling in de eerste klas start, wordt bepaald door het advies van de basisschool en aanvullend onderzoek. Bij leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs nodig hebben, is intelligentieonderzoek vereist. Een aannamecommissie bepaalt in welke leerweg de school een leerling plaatst. Als het advies van de basisschool en de test en verdere aanvullende gegevens elkaar tegenspreken, kan de school een aanvullend onderzoek afnemen. Het resultaat daarvan is bindend voor plaatsing. Belangrijk: Het niveau van de leerlingen moet aansluiten bij het onderwijs dat gegeven wordt. Een beperkt aantal leerlingen op de grens tussen praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs is plaatsbaar. Maximaal twee leerlingen met een (voormalige) REC-indicatie zijn plaatsbaar, mits in de begeleiding van deze leerlingen kan worden voorzien. Voor leerlingen met een grote discrepantie tussen intelligentie en didactische vaardigheden, niet verklaard door dyslexie, dyscalculie of NLD, beslist de aannamecommissie van de school over plaatsing. 4.2 Groepen Uiteraard houden we rekening met individuele verschillen in aanleg en tempo van de leerlingen. Dit verschil komt mede tot uiting in de soorten groepen die wij binnen de onderbouw kennen. 4.3 Interne doorstroom Het Zuid-West College kent een onderbouw van twee jaar. We verwachten dat de leerling zonder vertraging doorstroomt naar de bovenbouw. De overgangsnormering in de onderbouw ontvangen ouders aan het begin van het schooljaar. Na inschrijving streven we ernaar alle leerlingen zo spoedig mogelijk op de juiste plek te plaatsen. Aan het eind van het 2e jaar bepaalt de school de leerweg die de leerling in het derde leerjaar zal volgen en krijgt de leerling een advies over de verdere studieloopbaan. Het Zuid-West College is een school die leerlingen kansen biedt, zo stromen er jaarlijks geregeld leerlingen van een basisklas naar een kaderklas of van een kaderklas naar de mavo klas. 4.4 Bevorderingsnormen De bevorderingsnormen worden voor de herfstvakantie vastgesteld en geplaatst op de Magister ELO en op de website van de school ( 4.5 De rapportage van de resultaten Tijdens het schooljaar zijn er vijf periodes. Bij elke periode hoort een rapport. Het rapport is een weergave van de leerprestaties van de leerling in cijfers. Dat rapport kunnen ouders en leerlingen zelf inzien in Magister. 11

12 12

13 Het 2e en het 4e rapport wordt door de mentor op ouderavonden aan de wettelijke vertegenwoordigers uitgereikt. De overige rapporten worden meegegeven aan de leerlingen, of ouders worden uitgenodigd indien de resultaten daartoe aanleiding geven. 4.6 Stages en praktijkleren Een belangrijke fase op het Zuid-West College is de periode waarin de leerlingen stage gaan lopen in de bovenbouw. De school wil de leerlingen graag goed en geleidelijk begeleiden naar een vervolgopleiding/beroep. Voordat de stage begint, wordt een stageovereenkomst opgesteld. Hierin staan alle afspraken tussen school, stagiaire en stagebedrijf Het praktijkleren in klas 3 en 4 In de derde klas gaat de leerling buiten school leren in de praktijk. Het praktijkleren in het derde jaar wordt voorafgegaan door een stageproofweek, waarin verschillende vaardigheden die in de stage nodig zijn worden geoefend. In het derde leerjaar bestaat de stageperiode uit twee keer twee weken per schooljaar. In het vierde leerjaar bestaat de stage uit één dag per week. Een leerling moet in klas 3 twintig dagen en in klas 4 achttien dagen aanwezig zijn op het stageadres. Voor de leerlingen van de mavo/havo-afdeling hebben we diverse projecten om hen met de praktijk in aanraking te laten komen. De school werkt voor het praktijkleren samen met een aantal grote bedrijven in Den Haag en nabije omgeving. De bedrijven waar de leerling gaat praktijkleren, passen binnen het profiel waarin de leerling studeert. Tijdens het praktijkleren in de bovenbouw worden de vaardigheden uitgebreid. De school begeleidt de leerlingen intensief tijdens hun leerwerkperiode. In de leerwerkperioden werkt de leerling met de Magister Elektronische Leer Omgeving (ELO). De leerling houdt zich dan eveneens bezig met opdrachten die door de school in overleg met het stagebedrijf zijn ontwikkeld. Het stagecijfer is medebepalend voor de overgang. 4.7 Het vmbo onderwijsconcept Ons onderwijs is ingericht vanuit de visie om de leerling te helpen leren groeien. Dat houdt in dat we streven naar een leer-, werk- en leefomgeving waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt en waarin persoonlijke groei wordt gestimuleerd. Kortom, wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op school thuis voelen, zodat zij met zelfvertrouwen op zoek kunnen gaan naar hun plek in de maatschappij. Onze docenten geven interessante lessen met veel afwisseling en koppeling naar de praktijk. Hierbij gebruiken onze leerlingen regelmatig een tablet, zodat zij uitgedaagd worden actief met de leerstof aan de slag te gaan. In de begeleiding kijken docenten naar wat leerlingen nodig hebben om tot goede resultaten te komen. Soms is dat extra hulp, soms juist opdrachten op een hoger niveau, zodat leerlingen kunnen worden wie zij zijn. 4.8 De onderbouw van het vmbo (voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2) n de brugklassen starten alle lesdagen met een start- en finish-programma. Deze lessen zijn erop gericht om een soepele overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs te bevorderen en om leerlingen zich snel thuis te laten 13

14 voelen op onze school. In het start- en finish- programma wordt zeer gericht aandacht besteed aan het wegwerken van de leerachterstanden op het gebied van taal en rekenen en worden studie- en sociale vaardigheden aangeboden. Iedere lesdag start de brugklas met 45 minuten onder begeleiding van de mentor met dit programma. Tevens is dit programma goed afgestemd op de reguliere lessen Nederlands en wiskunde/rekenen. Om op maat te kunnen werken, wordt er gebruik gemaakt van digitale leermiddelen en een digitaal leerlingvolgsysteem. De leerlingen kiezen aan het einde van de tweede klas voor een bepaald profiel, waarin zij in de 4e klas examen zullen doen. 4.9 De bovenbouw vmbo (voor leerlingen uit leerjaar 3 en 4) Onze school biedt twee profielen aan: 1. Zorg en welzijn (Z&W) 2. Economie en ondernemen (E&O). Een profiel bestaat uit een profieldeel en een vrij deel. Het profieldeel bestaat uit twee algemeen vormende (avo-) vakken en een breed profielvak. Het vrije deel bestaat uit beroepsgerichte keuzevakken. Het profielvak bestaat altijd uit een combinatie van binnen- en buitenschools leren en wordt als één vak verspreid over het 3e en het 4e leerjaar aangeboden. Een leerling moet ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken afronden om een diploma te kunnen behalen. Bij de profielen Zorg en welzijn & Economie en ondernemen kunnen leerlingen verschillende keuzevakken kiezen op het gebied van sport bewegen, ICT, vormgeving en media Profiel Zorg en welzijn Zorg en welzijn is een beroepsgericht vmbo-profiel waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden, zoals de horeca, de facilitaire dienstverlening, in de zorg of in de verpleging, in de uiterlijke verzorging, de kinderopvang of in de sportwereld. De volgende avo-vakken staan op het lesrooster: Nederlands, Engels, ict*, rekenen, aardrijkskunde, biologie, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer (ict is onderdeel van het profielvak Zorg en welzijn). In de derde klas lopen de leerlingen een beroepsgerichte oriënterende stage van vier weken. Tijdens deze stage kunnen zij ervaren hoe het is om te werken in het werkveld van hun keuze. Het profiel Zorg & welzijn wordt op de kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg aangeboden Profiel Economie en ondernemen Economie & Ondernemen is een breed beroepsgericht vmbo-profiel waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in ver- 14

15 schillende werkvelden, zoals verkoper (eerste verkoper, hoofdverkoper, afdelingsmanager, filiaalmanager) in een winkel, een magazijnmedewerker, als ondernemer, of als stylist of etaleur. Tijdens de opleiding worden allerlei vaardigheden geoefend in speciaal daartoe ingerichte werkplekken, zoals een magazijn, een winkel, een kantoor, een receptie en een etalage. Leerlingen die kiezen voor het profiel Economie en ondernemen, krijgen de volgende avo-vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, ict*, rekenen, economie, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer (Ict is onderdeel van het profielvak Economie en ondernemen) Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Daarnaast kennen beide profielen het onderdeel Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Hierin maken leerlingen kennis met de praktijk tijdens praktijkopdrachten, bedrijfsbezoeken en/of stages. De inhoud is deels gekoppeld aan het beroepsgerichte profielvak. Leerlingen sluiten LOB af met een loopbaandossier Het havo/mavo-onderwijsconcept In deze afdeling krijgen mavo- en havo- leerlingen de kans om hun mavo-of havo-diploma te halen. Leerlingen werken hier volgens een gestructureerd systeem: dit betekent veel zelfstandig werken in een domein, maar wel goed gestuurd en gevolgd door de docent via studiewijzers en aftekenkaarten. Daarnaast krijgen leerlingen in zogenaamde instructie-uren uitleg van de docent. De leerlingen hebben hun eigen mentor die zicht houdt op hun resultaten en die nauwe contacten onderhoudt met de ouders PTO en toetsing In het eerste leerjaar reiken we aan de leerlingen en ouders v r 1 oktober een Programma van Toetsing Onderbouw (een PTO) uit, waarin het volledige programma van de onderbouw per vak staat vermeld. Daarnaast ontvangen ouders en leerlingen ook een toetsreglement. In het PTO staat onder meer beschreven wanneer de school de vakken toetst, de leerstof die de leerling moet beheersen, het niveau waarop de vakken worden afgenomen en de herkansingsregeling PTA en eindexamen In het derde en vierde leerjaar informeren we leerlingen en ouders vóór 1 oktober over het Programma van Toetsing en Afsluiting (een PTA) waarin het volledige programma van dat examenjaar per vak staat vermeld. Ook ontvangen zij informatie over het examenreglement. Zowel het PTA als het examenreglement zijn voor ouders te lezen op Magister en in te zien bij de examensecretaris van onze school Doorstroom naar het MBO De bbl-, kbl- en tl-leerlingen stromen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in op achtereenvolgens niveau 2, 3 en 4. 15

16 5. De dagelijkse gang van zaken 5.1 Lestijden Een lesuur duurt 45 minuten. Het aantal lesuren is gemiddeld 34 uur per week. De lessen zijn van 8.30 uur tot uur: Lestijden 1 e lesuur e lesuur e lesuur Pauze e lesuur e lesuur Pauze e lesuur e lesuur e lesuur Pauze e lesuur Voor de lestabellen verwijzen we naar de bijlage achterin deze gids. 5.2 De zorg voor elkaar en onze school Regels zijn er in de hele wereld. Zeker waar veel leerlingen en medewerkers bij elkaar komen, zijn ze er om duidelijkheid te scheppen wat wel en wat niet toelaatbaar is. Het Zuid-West College heeft huisregels voor praktische zaken variërend van te laat komen tot kantinegebruik. Al deze regels worden door de mentor aan het begin van het schooljaar met de klas doorgenomen. Ook vragen we aan ouders deze schoolregels te ondertekenen. Schoolregels Op school gelden voor leerlingen de volgende gouden regels. Deze regels worden op de eerste ouderavond van het schooljaar met leerlingen en hun ouders/verzorgers besproken en ondertekend: 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. We zorgen ervoor dat iedereen zich op deze school veilig voelt. 3. We houden ons aan het Pest- en WiFi protocol 4. We blijven van andermans spullen af, dus ook van de spullen van school. 5. Tijdens de les doen we onze jassen uit. 6. We dragen geen petten in of rond de school. 7. Het is verplicht om een schooltas bij je te hebben. In je schooltas zit onder andere: een agenda boeken en schriften een goed gevulde etui je gemaakte huiswerk en andere benodigdheden (zie boodschappenlijst) opgeladen tablet met koptelefoon 16

17 17

18 8. Om beschadiging te voorkomen kaften we onze schoolboeken. 9. We luisteren naar alle medewerkers die op onze school werken. Als je uit een les wordt gestuurd, meld je je altijd direct bij het servicepunt. 10. We gaan ervan uit dat je de naam van het Zuid-West College hoog houdt en je je buiten school net zo gedraagt als binnen school. 11. In onze school vind je heel veel verschillende culturen, wij zijn multicultureel. Binnen de school en op het schoolplein spreken we altijd Nederlands. 12. Wij houden ons gebouw en onze omgeving opgeruimd en schoon. 13. De school en het schoolplein zijn rookvrij. 14. Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij op tijd is. 15. Drugs, alcohol, wapens, zakmessen en energydrinks zijn op school ten strengste verboden. 16. De aula is de ruimte waar je kunt eten en drinken. 17. In de lokalen wordt er door de leerling geen gebruik gemaakt van digitale apparatuur, tenzij de docent toestemming geeft. Bij gebruik zonder toestemming wordt het apparaat ingenomen en krijg je deze dezelfde dag om uur terug van de teamleider. Het is ten strengste verboden om opnames van medewerkers te maken. 18. Laat waardevolle spullen thuis. De school is niet verantwoordelijk voor verdwenen spullen. 19. De schoolleiding heeft te allen tijde toegang tot de lockers. Bovenstaande regels gelden uiteraard ook bij uitjes, excursies en tijdens stages. Schoolregels voor tabletgebruik 1. De tablet neem je altijd in je schooltas mee. 2. Tijdens de praktijkvakken berg je je tablet op in je locker, tenzij de docent anders beslist. 3. Als je je tablet niet meer in de les kunt gebruiken omdat je accu leeg is, wordt dit door de docent in Magister genoteerd. Je gebruikt die les een schrift om opdrachten en/of aantekeningen te maken. Als de docent het nodig vindt, moeten opdrachten en/of de aantekeningen op de tablet in een pdf-bestand overgezet worden. 4. Als je je tablet in de les niet gebruikt, zet je je tablet uit en doe je het hoesje dicht. 5. Gamen op je tablet mag alléén in de aula of op het schoolplein. 6. Als je zonder toestemming van de docent aan het gamen bent, moet je de les inhalen bij de desbetreffende docent. 7. Tijdens de gymlessen plaats je je waardevolle spullen (tablets, telefoons) in je locker. Regels buiten school De school staat in een woonwijk waar veel mensen wonen en kinderen spelen. Daarvoor gelden de volgende speciale afspraken: Tijdens alle pauzes blijft de deur dicht. Dat betekent dat je pauze op school houdt. Tijdens tussenuren mogen onderbouwleerlingen de school niet uit. Je gooit geen rommel op straat. 18

19 5.3 Lesuitval Bij lesuitval worden de lessen, indien mogelijk, waargenomen. Zo niet, dan verblijft de leerling in de kantine. Leerlingen gaan de school niet uit. 5.4 Activiteiten Culturele activiteiten Het schooljaar bestaat niet alleen uit het volgen van lessen. Naast de reguliere lessen besteedt de school aandacht aan culturele activiteiten. De leerlingen volgen onder meer toneel-, dans- en muziek-voorstellingen Sportdagen Gedurende het schooljaar organiseert de sectie Lichamelijke Opvoeding, een aantal sportdagen, waarin de leerlingen zich in toernooivorm kunnen meten met medeleerlingen. Zo is er een basketbaltoernooi in onze sporthal en een voetbaltoernooi op het veld of in de zaal en een atletiektoernooi op een echte atletiekbaan. Ook op onze campus is er gelegenheid tot sporten. En onze school neemt regelmatig deel aan regionale schoolvoetbaltoernooien De gezonde school Leerlingen leren wat een gezonde leefstijl is. Bij verschillende projecten, maar ook binnen de leergebieden Mens & Natuur en Sport & Beweging besteden we herhaaldelijk aandacht aan een gezonde leefstijl. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen s ochtends hebben ontbeten. 5.5 Voorzieningen op het Zuid-West College De campus Het terrein van de campus ligt aan de zijkant van onze school. De campus kan incidenteel gebruikt worden door onze leerlingen en na schooltijd door jongeren uit de omgeving en de wijk. Onder begeleiding van een begeleider kunnen onze leerlingen en andere jongeren verschillende sporten beoefenen Opbergkastje en schoolpas De school stelt voor alle leerlingen een locker beschikbaar, waarin zij hun jas en andere spullen kunnen opbergen. Leerlingen zijn echter zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen. Zie hiervoor ook het lockerreglement. De directie mag gevraagd en ongevraagd de lockers openen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen eenmalig een schoolpas. Dit pasje dienen zij altijd bij zich te hebben Pauzes De school heeft drie pauzes: één van 20 minuten, één van 25 minuten en één van 15 minuten. Tijdens de pauzes zijn de leerlingen in de kantine, op het schoolplein of op de aangewezen pauzeplekken. De leerling mag het schoolterrein niet verlaten. De kantine heeft een breed aanbod van etenswaren. 19

20 5.6 Veiligheid Veiligheid op school zit voor een groot deel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. We hebben hiervoor duidelijke regels opgesteld. Daarnaast hebben we binnen onze organisatie ook een aantal fysieke veiligheidsmaatregelen, die bijdragen tot de veiligheid in en om de gebouwen: Conciërges Op de school werken conciërges. Behalve conciërgewerkzaamheden houden zij ook toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw Cameratoezicht De school heeft cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken Bewaking fietsen Op de school is een fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstallingen worden met camera s bewaakt. Wij raden leerlingen aan hun fiets met een stevig slot vast te zetten BHV-ers en EHBO-ers De school heeft BHV-ers en EHBO-ers. BHV-ers, bedrijfshulpverleners, bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand. Tijdens een calamiteit dienen alle aanwezigen in het gebouw de instructies van het BHV-personeel op te volgen Ontruimingsoefening De school organiseert minimaal één maal per jaar een ontruimingsoefening. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV-ers na het alarmsignaal zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw AED Het Zuid-West College heeft een AED. Een AED, ofwel een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend Wijkagenten De school heeft directe contacten met een eigen wijkagent. De wijkagenten geven voorlichting aan de leerlingen, ze voeren individuele gesprekken en mocht dat nodig zijn- treden zij op ingeval van diefstal of andere zaken. 20

21 6. Leerlingbegeleiding 6.1 Mentor Om de kans op schoolsucces zo groot mogelijk te maken werken ouders, leerlingen en docenten nauw samen. Elke groep leerlingen heeft een eigen mentor die de speciale zorg heeft voor zijn groep en die een vertrouwensrelatie opbouwt met zijn leerlingen. De mentor volgt de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen en stimuleert ze. De mentor zorgt er voor dat de leerling optimaal gebruik maakt van het onderwijsaanbod. De mentor begeleidt het groepsproces van de klas. Mochten zich problemen of conflicten voordoen, dan probeert de mentor te bemiddelen. De mentoren zijn de spin in het web. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de dossiervorming, houden het leerlingvolgsysteem bij van de leerlingen hun klas, ze zitten de rapportvergaderingen en leerlingenbesprekingen voor van hun klas en zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van verzuim en te laat komen. Als een leerling speciale begeleiding of zorg nodig heeft maken we een handelingsplan waar we in alle lessen aan kunnen werken. Ook bij dit handelingsplan is de mentor degene die de lijnen uitzet. De mentoren houden dus alle personen op de hoogte die een taak hebben in de leerlingbegeleiding van een klas. Zij zijn de eerst aangewezene om contact met de ouders op te nemen en te onderhouden. De ondersteuningscoördinator onderhoudt het contact met en vraagt ondersteuning van de Ambulante Begeleiders van het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ook kan de school een beroep doen op externe instanties, zoals: Bureau Jeugdzorg, Jeugdarts of Jeugdverpleegkundige, Leerplicht, Politie Haaglanden, Rebound, LoketInstroom. Verder vindt er één keer per 6 weken een ZAT (Zorg Advies Team) plaats. Het team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog, de teamleider, de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige, een medewerker van Bureau Jeugdzorg en de wijkagent. n dit overleg worden leerlingen besproken, die extra begeleiding nodig hebben. De ouders van de leerlingen, die besproken worden, zijn hier altijd van op de hoogte. 6.2 Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? Behalve de mentor, de decaan, de vertrouwenspersoon, is er op de school ook een Ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator zorgt ervoor dat de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij de juiste persoon terecht komen. Zo kunnen er gesprekken worden gevoerd met Maatschappelijk Werk. 21

22 6.3 Het volgen van de leerlingen Onze school houdt dagelijks alle absenten, laatkomers en zieken per lesuur bij. Deze gegevens slaat de school op in een geautomatiseerd systeem en de mentor bekijkt de gegevens. Indien daartoe aanleiding bestaat zal de school de gegevens doorspelen naar leerplicht en de ouders/verzorgers. Op elk rapport staan de verzuimgegevens tot en met de betreffende periode. Alle lesgevende docenten slaan de behaalde resultaten van de leerlingen op in het leerlingvolgsysteem, zodat er op elk moment zicht is op de voorgang van de ontwikkeling. Kwadrantmodel Van alle leerlingen wordt op beslismomenten ( o.a. aanname, overgang) een analyse van het dossier gemaakt met behulp van een kwadrantmodel. Dit kwadrantmodel is de basis voor de begeleiding van leerlingen. Elk jaar krijgen de leerlingen een aantal tests en vragenlijsten voorgelegd. Deze gaan o.a. over de capaciteiten, faalangst, lees- en spellingsproblemen (waaronder bijvoorbeeld dyslexie) en over hoe ze ten opzichte van hun school staan. De school verwerkt deze gegevens in het kwadrantmodel. Met het kwadrantmodel kunnen de mentor en de teamleider zien of er sprake is van een verschil tussen enerzijds kunnen en presteren en anderzijds willen en doen. Wanneer dat het geval is kijken zij welke begeleiding zinvol is. Aan de hand van het kwadrantmodel maakt de school groeps- en individuele handelingsplannen voor de leerlingen. Uiteraard neemt de school, waar nodig, contact op met ouders/verzorgers. 6.4 De speciale vormen van leerlingbegeleiding Extra ondersteuning De leerlingen die voor de extra hulp op het gebied van rekenen en taal in aanmerking komen, krijgen lesmateriaal op maat. Deze hulp wordt binnen de klas gegeven met ondersteuning van de coördinator taal- en/of rekencoördinator. Omdat een leerachterstand niet zomaar is weggewerkt, kunnen deze extra oefeningen meerdere jaren duren Dyslexiecoach De dyslexiecoach verzorgt de faciliteiten, instructies voor docenten en waar nodig ondersteunt hij/zij de docenten die de ondersteuningslessen geven. Ook heeft de coach minimaal twee keer per jaar een gesprek met de leerling Autismecoach De Autismecoach legt contact met de ASS-leerlingen en volgt hun leerproces. Indien er ambulante begeleiding aanwezig is, zal hij/zij daarmee overleggen. De coach is vooral heel praktisch bezig met de zaken van alle dag (plannen, communicatie en andere probleemgebieden). Daarnaast is de coach de persoon bij uitstek om docenten/medewerkers te adviseren en te begeleiden in de omgang met ASS-leerlingen. 22

23 6.4.4 Taalbeleid De school is intensief bezig het taalbeleid meer structuur te geven. Dit beleid heeft als doel de taalvaardigheid van de leerling, zowel mondeling als schriftelijk, bij alle vakken te vergroten. We merken namelijk dat taal steeds belangrijker wordt. Naast aandacht voor taalvaardigheid in alle lessen, zijn er ook diverse projecten die de beheersing van de Nederlandse taal moeten doen toenemen Leren kiezen De mentor en de decaan zijn degenen tot wie de leerlingen zich kunnen richten met vragen over studiemogelijkheden en vervolgopleidingen. De leerlingen uit leerjaar 2 krijgen in een speciaal ingericht lokaal Toekomstoriëntatie (TO, waarin ze kennis maken met de bovenbouwafdelingen op onze school. Ze oriënteren zich ook op de vervolgstudies van het mbo en de beroepsmogelijkheden. Om zich voor te bereiden op het praktijkleren in de bovenbouw, volgen de leerlingen al in de onderbouw interne en maatschappelijke stages. De leerlingen uit leerjaar 4 worden voorgelicht over verdere studiemogelijkheden. Zo brengen zij een bezoek aan een opleidingsmarkt, waar alle opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs aanwezig zijn. De decaan ondersteunt de mentoren en de leerlingen bij het kiezen van het vervolgonderwijs Interne vertrouwenspersoon De school wil seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden. Personeel en leerlingen kunnen de hulp inroepen van de interne vertrouwenspersoon. Elke melding wordt uiterst vertrouwelijk behandeld en objectief en grondig onderzocht. Er worden zo snel mogelijk gepaste, corrigerende maatregelen genomen tegen iedereen die een ander lastig valtof kwetst naar sekse, geloof of afkomst. De naam van de interne vertrouwenspersoon op onze school is mevrouw G. Hellinga Privacy leerling gegevens De school verzamelt alle relevante informatie van alle leerlingen die zijn ingeschreven. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs en geschikte begeleiding te bieden. Alle beschikbare informatie van elke leerling afzonderlijk staat in het leerlingdossier. De noodzakelijke informatie die nodig is voor begeleiding van een leerling staat in het zorgdossier. Omdat wij persoonsgegevens verzamelen vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de school wordt er regelmatig over leerlingen vergaderd om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en met de docenten afspraken te maken over begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, werken we samen met externe deskundigen in het ZAT (zie 6.2). Als we een leerling willen bespreken met deze externen, vragen we daarvoor eerst toestemming aan ouders/verzorgers. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, vragen we de leerling zelf om toestemming. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben ouders/verzorgers, en leerlingen ouder dan 16 jaar zelf, recht op inzage, recht op correctie en recht op verzet. Wilt u meer weten over deze wet, kijkt u dan op: 23

24 6.4.8 Adres van het samenwerkingsverband Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs maken deel uit van een samenwerkingsverband. De scholen van de Scholengroep zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV Zuid Holland West. Het adres van het samenwerkingsverband is: SWV Zuid-Holland West Binckhorstlaan BA Den Haag Tel Meer informatie kunt u vinden op: 24

25 7. Communicatie 7.1 Directie Zuid-West College Dhr. Oranje is directeur van het Zuid-West College. Hij is samen met de teamleiders eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen de school. In schooljaar zijn op het Zuid-West College twee teamleiders actief: De teamleider van de onderbouw is mevrouw A. Sinke. Zij is verantwoordelijk voor het 1e en 2e leerjaar. De teamleider voor de bovenbouw is mevrouw G. Verweij. Zij is verantwoordelijk voor het 3e en 4e leerjaar. 7.2 Leerlingen Leerlingenraad De school heeft een leerlingenraad, waarin leerlingen zitten die door hun klasgenoten zijn gekozen. De leerlingenraad bespreekt met de schoolleiding de dagelijkse zaken op school en doet zonodig suggesties om zaken te verbeteren. De schoolleiding en een medewerker van school begeleiden onze leerlingenraad Het leerlingenoverleg Er wordt regelmatig met groepen leerlingen gesproken over onderwerpen die de school aangaan. 7.3 Ouders De ouderraad De ouderraad is op zoek naar enthousiaste en betrokken leden. Als u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met de directeur van de school Informatiebijeenkomsten Regelmatig organiseert onze school ouderavonden waarop de mentor en de ouders elkaar kunnen spreken. Aan het begin van het schooljaar is er een ouderavond voor de ouders van de klassen 1 tot en met 4. Het contact tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Wij stellen het zeer op prijs als ouders op deze avonden aanwezig zijn Het leerlingstatuut In het leerlingstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen opgenomen. Een exemplaar van het leerlingstatuut is bij de administratie verkrijgbaar en is ook te vinden op de website van de school. 7.4 Medezeggenschapsraad Scholengroep Den Haag Zuid-West heeft een actieve medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit afgevaardigden van leerlingen, ouders en medewerkers van de drie scholen. De MR vergadert gemiddeld eenmaal in de zes weken. 25

26 7.5 Financiële zaken Boekenfonds Met ingang van het schooljaar 2009/2010 zijn de schoolboeken, leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en examenbundels volledig gratis geworden. Scholengroep Den Haag Zuid-West heeft een eigen boekenfonds. Dat wil zeggen dat de school de boeken inkoopt en uitleent aan de leerlingen. Omdat deze pakketten veel geld waard zijn en de school deze aan het eind van het schooljaar graag weer terug wil ontvangen, zal een waarborgsom in rekening worden gebracht. De borg wordt bij de start van de schoolcarrière van uw kind in rekening gebracht en blijft de gehele schoolcarrière staan. U bent niet verplicht deze borg te betalen. Via de website en de knop schoolkosten (rechts bovenin) kunt u inloggen: hier kunt u aangeven of u de borg wel of niet wilt betalen. De hoogte van de waarborgsom is vastgesteld per school en is gebaseerd op de waarde en omvang van het boekenpakket. Voor de leerlingen die onderwijs volgen op het Zuid-West College is de hoogte van de borg vastgesteld op 30,00. Een lijst met eventueel zelf aan te schaffen leermiddelen krijgt elke leerling aan het begin van het schooljaar uitgereikt Ouderbijdrage Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Dat wil zeggen dat de overheid geen lesgeld heft. Toch zijn er kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet door de overheid worden vergoed. Daarvoor vragen we een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De hoogte en bestemming daarvan is in overleg met de Medezeggenschapsraad tot stand gekomen. 26

27 We proberen de ouderbijdrage laag te houden in vergelijking met andere scholen en tevens de activiteiten en benodigdheden die vanuit de ouderbijdrage worden betaald in stand te houden. We gaan ervan uit dat ouders dan ook in het belang van hun zoon of dochter het betalen van de ouderbijdrage als een vanzelfsprekendheid zien. Wordt de ouderbijdrage niet (of niet helemaal) voldaan, dan worden leerlingen uitgesloten van (extra) voorzieningen en/of activiteiten, die niet door de overheid worden vergoed. Wanneer u inlogt op de site van de Scholengroep bij Schoolkosten, ziet u waaruit de ouderbijdrage is opgebouwd. Van de ouderbijdrage betalen wij zaken als het gebruik van een kluisje, verzekering, proefwerkpapier, kopieerkosten, gebruik ICT en de ouder- en leerlingenraad (zie ook 10.3). U kunt digitaal aangeven waar u wel of niet voor wilt betalen. Als u de overeenkomst online heeft ingevuld en verzonden, bent u verplicht de bijdrage te betalen Overige bijdragen Naast de gratis leermiddelen zijn er ook nog leermiddelen die door de leerling zelf aangeschaft moeten worden. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen over dezelfde materialen beschikken en om bij collectieve inkopen goedkoper uit te zijn, schaft de Scholengroep sommige materialen alvast aan. Wanneer u inlogt op de site van de Scholengroep bij Schoolkosten, komt u een overzicht van deze leermiddelen tegen (zie ook bijlage 10.3). U bent niet verplicht dit bedrag te betalen, maar dit betekent wel dat u het materiaal dan zelf zult moeten aanschaffen (overlegt u dan even met de docent aan welke eisen het materiaal moet voldoen). Is een leerling niet in het bezit van de juiste leermiddelen, dan kan hij/zij geweigerd worden de les bij te wonen. Online kunt u bij Schoolkosten aangeven wat u wel of niet wenst te betalen Woonachtig in Den Haag en in het bezit van een Ooievaarspas? Is uw kind in het bezit van een (Haagse) Ooievaarspas? Dan is de kans groot dat de Gemeente Den Haag een vergoeding voor uw kind aan de school betaalt. Neem bij het ophalen van de boeken de Ooievaarspas mee zodat deze gescand kan worden. U heeft dan kans dat u minder hoeft te betalen Schoolverzekering De Scholengroep heeft voor de leerlingen zowel een ongevallenverzekering als een reisverzekering afgesloten. Als u op de overeenkomst ouderbijdragen ervoor heeft gekozen deze kosten te betalen dan zijn onderstaande dekkingen van toepassing. Heeft u ervoor gekozen deze verzekering niet te betalen dan zal de school niet tot eventueel uitkeren overgaan. Deze verzekering geldt tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, en bij het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Deze verzekering geldt ook gedurende stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd. 27

28 De belangrijkste dekkingen: Standaarddekking bij overlijden ,00 Standaarddekking bij blijvende invaliditeit ,00 Geneeskundige kosten worden vergoed tot 2.500,00 Tandheelkundige kosten worden vergoed tot 5.000,00 Voor persoonlijke bezittingen geldt een vergoeding tot 5.000,- als een ongeval leidt tot onmiddellijke ziekenhuisopname. Geneeskundige kosten: vergoedt de medische meerkosten voor zover de reguliere zorgverzekering die niet dekt, inclusief het verplichte eigen risico. Ook is er voor alle leerlingen een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt bij alle school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband. Onder de doorlopende reis- en annuleringsverzekering vallen de volgende vergoedingen: personenhulpverlening, variërend van (medische) hulp verlening en repatriëring tot reddingskosten, vervroegde terugreis of extra reis- en verblijfskosten door gedwongen oponthoud telecommunicatiekosten buitengewone kosten bagage en reisdocumenten aansprakelijkheid (winter)sport Aanvullend kunnen de ouders ook nog een gecombineerde eigendommen- en ongevallen-verzekering afsluiten, waarmee schade en/of verlies van persoonlijke eigendommen is verzekerd. Op kunnen ouders en leerlingen meer informatie vinden over de dekking en de voorwaarden en kunnen ze direct online een verzekering afsluiten. 28

29 7.6 Praktische informatie Ziekte en doktersbezoek Afspraken met dokter of tandarts kunnen het beste gemaakt worden na schooltijd. In ieder geval moet u voor 9.00 uur naar school bellen als uw kind ziek is of een afspraak heeft bij de (tand)arts. Komt uw kind weer op school dan moet hij een briefje bij zich hebben van de ouders met daarop vermeld: naam en klas van de leerling, de reden van de afwezigheid en de datum van verzuim. Wij vragen u uw kind bij het servicepunt af te melden. Telefoonnummer: , dagelijks bereikbaar van uur tot uur De klachtenprocedure Het Zuid-West College heeft een klachtenregeling vastgesteld, die op de website gepubliceerd staat. Hierin staat beschreven hoe ouders en leerlingen klachten kunnen indienen over gedragingen en beslissingen - of het nalaten daarvan - van bijvoorbeeld het bestuur en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangt het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen docent en/of mentor. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de schoolleiding bij voorkeur de volgende stap. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht ter sprake kan brengen bij de interne vertrouwenspersoon van school ofwel bij de externe vertrouwenspersoon. 29

30 De interne vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder/verzorger of leerling met een klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Hij/zij beschikt over contactadressen en kan desgewenst begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De klachten worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Indien de klager dit wenst, begeleidt de externe vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van de op schrift gestelde klacht bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Het adres van de landelijke klachtencommissie is: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht Tel: De interne vertrouwenspersoon is mevrouw G. Hellinga. De externe vertrouwenspersoon van het Zuid-West College is als volgt bereikbaar: Centrum voor vertrouwenspersonen Plus Mevrouw L. Vermeulen en de heer A. de Leeuw Van Pomerenvaart WZ Den Haag Tel: Wanneer ouders of leerlingen vermoeden dat er sprake is van seksuele intimidatie kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspectie, telefoon

31 8. Kwaliteitszorg 8.1 Door- en uitstroomgegevens De tabel met de door- en uitstroomgegevens van het ZWC is opgenomen in bijlage 10.4 Voor het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat, verwijzen wij u graag naar de site van het ministerie van OCW: Examenresultaten De examenresultaten van het ZWC worden in onderstaande tabel weergegeven. 8.3 De kwaliteit van het personeel Het allerbelangrijkste vinden wij dat docenten goede leerlingbegeleiders zijn. Coaches die leerlingen stimuleren en uitdagen en hen begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, met respect voor hun medemensen en hun omgeving. Alle beginnende medewerkers worden begeleid in het vak. Alle medewerkers hebben regelmatig functioneringsgesprekken en volgen elk jaar trainingen en scholing om bij te blijven. 8.4 Onderwijsinspectie De Inspectie voert jaarlijks risicogericht onderzoek uit bij alle scholen voor voortgezet onderwijs. De Inspectie gaat na of wet- en regelgeving wordt nageleefd. Aan de hand van het jaarverslag van het bestuur waartoe de school behoort, wordt gekeken naar risico s voor de financiële continuïteit en de financiële rechtmatigheid. Bovendien wordt gecontroleerd of alle verplichte jaardocumenten zijn ingediend, zoals de schoolgids, examenreglement en de programma s van toetsing en afsluiting. PTA. Scholen bij wie geen risico s worden aangetroffen, krijgen als vorm van toezicht een zogenoemd basisarrangement toegewezen. Signaleert de inspectie wel risico s, dan volgt een nader onderzoek en kan een school mogelijk onder geïntensiveerd toezicht komen te staan. In die situatie krijgt een school een aangepast toezichtarrangement (zwak of zeer zwak). Alle afdelingen van het Zuid-West College zijn in schooljaar voldoende beoordeeld. Examenresultaten Zuid-West College School Aantal Uitstroom Teruggetrokken Incompleet examen Afgewezen Geslaagd Percentage VMBO BB ,9% VMBO KB ,1% VMBO TL ,3% 31

32 9 De regeling school- en vakantietijden 9.1 Vakantieregeling Prinsjesdag dinsdag Herfstvakantie maandag t/m vrijdag Kerstvakantie maandag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag April/Meivakantie vrijdag t/m vrijdag Bevrijdingsdag vrijdag Hemelvaart donderdag en vrijdag Pinksteren maandag Zomervakantie 2017 maandag t/m vrijdag Verlof vanwege religieuze verplichtingen Wanneer leerlingen plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof van één vrije dag. Leerlingen die hiervan gebruik willen maken, moeten in alle gevallen twee weken van te voren, door middel van een briefje van de ouders, hun afwezigheid melden bij de administratie Leerplichtwet In Nederland kennen wij de leerplichtwet. Dit betekent dat alle leerlingen verplicht zijn naar school te gaan Volledige leerplicht Leerlingen zijn volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na hun 5e verjaardag. De leerplicht duurt tot het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Na de volledige leerplicht geldt nog een kwalificatieplicht Kwalificatieplicht De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die: a. nog geen achttien jaar zijn; b. nog geen startkwalificatie hebben behaald en; c. de volledige leerplicht achter de rug hebben. Een startkwalificatie geeft de minimale opleiding aan die een jongere nodig heeft om succesvol de arbeidsmarkt op te gaan. Zonder een startkwalificatie is een jongere een voortijdig schoolverlater. Een jongere heeft zijn of haar startkwalificatie behaald wanneer hij of zij minimaal een niveau mbo 2-, havo- of vwo-diploma heeft behaald. Een vmbo-diploma is derhalve géén startkwalificatie. Jongeren zijn dus tot hun achttiende verjaardag (of tot het moment dat zij een startkwalificatie hebben behaald) kwalificatieplichtig. Dit betekent concreet dat deze jongeren een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Hieronder vallen de vmbo-, havo-, en vwo-opleidingen in het voortgezet onderwijs (en de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs). 32

33 Om de leerplichtwet goed uit te voeren, heeft de school een absentieregistratie. Van elke leerling wordt dagelijks gecontroleerd of hij aanwezig is. Indien er geen bericht is van thuis, dan zal de mentor of de onderwijsassistent contact opnemen. Omdat afwezig zijn ook betekent dat een leerling lessen mist, willen wij graag elke leerling elke dag op school zien. Door de leerplichtwet is de school verplicht langdurige afwezigheid te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze kan contact opnemen met thuis om te vragen waarom een leerling niet naar school komt en zal maatregelen treffen om te zorgen dat de leerling weer naar school kan komen. Vragen over de leerplichtwet kunt u stellen aan de mentor of aan de leerplichtambtenaar. Het adres en telefoonnummer: Leerplicht Den Haag, Spui 70, Postadres: Postbus 12652, 2500 DP Den Haag, telefoon: De regels voor dit verlof zijn zeer streng. Meestal worden vakantieverlofaanvragen afgewezen. Verlof moet worden aangevraagd door middel van een formulier dat bij de administratie kan worden opgehaald. Dit formulier moet minstens twee weken van tevoren ondertekend worden ingeleverd. 9.4 Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om Leerplicht heeft strenge regels voor verlof ingesteld. Wij kunnen daar als school niet van afwijken en zullen dat dus ook niet doen. Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: 1. verlof van maximaal 2 weken, alleen wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar. Een verklaring van de werkgever is verplicht. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de directeur; 2. verlof wegens gewichtige omstandigheden. Hiermee worden omstandigheden bedoeld van medische en/of sociale aard. 33

34 10. Bijlagen 10.1 Lessentabellen VMBO

35 10.2 Jaaroverzicht 2016/2017 week v/h jaar dag datum tijd activiteiten week v/h jaar dag datum tijd activiteiten 33 do 18-aug Administratie weer bereikbaar voor ouders 8 ma feb CITO toetsen klas 2 33 vr 19-aug Einde schoolvakantie 8 wo 22-feb Open Huis ma 22-aug Boeken ophalen 9 ma 27-feb Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 3 maart 34 di 23-25aug Rooster ophalen en Introductieprogramma 12 wo 22-mrt Open Huis vr 26-aug Start lessen volgens rooster 12 zo 26-mrt Zomertijd gaat in - klok 1 uur vooruit 37 ma sep CITO toetsen klas 1 13 ma mrt CITO toetsen klas 3 vmbo 38 ma sep Brugklaskamp 15 do 13-apr Schoolfeest 38 di 20-sep Prinsjesdag; school gesloten 15 vr 14-apr April/meivakantie t/m 28 april 2017 (inclusief Goede Vrijdag, Tweede Paasdag en 41 vr 14-okt Personeelsdag 2016; Leerlingen vrij Koningsdag) 42 ma 17-okt Herfstvakantie t/m vrijdag 21 oktober 18 ma 1-5-mei CITO klas 3 mavo 43 wo 26-okt Start Masterclasses voor leerlingen uit het basisonderwijs 18 vr 5-mai Bevrijdingsdag; school gesloten 44 zo 30-okt Wintertijd gaat in - klok 1 uur terug 21 do-vr mei Hemelvaart; school gesloten 47 do 17-nov Informatieavond buitenlandse reis bovenbouw 21 za 21-mei Start Ramadan 49 ma 5-dec Sinterklaasviering 22 ma 29-mei Tweede Pinksterdag; school gesloten 49 wo 7-9-dec Buitenlandreizen 4 vmbo 22 di 30-mei Sportdag 2017 klas 1 t/m 3 50 ma dec Buitenlandreizen 4 mavo 24 wo 14-jun Bekendmaking normen eerste tijdvak 51 do 22-dec Kerstgala 26 vr 30-jun Bekendmaken normen tweede tijdvak 51 vr 23-dec Kerstvakantie t/m vrijdag 6 januari ma 3-jul Schoolreis vr 27-jan Open Huis di 4-jul Nuldejaarsdag (nieuwe brugleerlingen) / Diploma-uitreiking 4 za 28-jan Open Huis vr 7-jul Rapportuitreiking/afsluiten met mentor 7 vr 17-feb Open Huis ma 10-jul Start Zomervakantie t/m 18 aug

36 10.3 Overzicht ouderbijdrage en overige kosten 36

37 10.4 Door- en uitstroomgegevens ZWC 37

college Schoolgids

college Schoolgids zuid-west college Schoolgids 2017-2018 Het Zuid-West College in het kort Onderwijsaanbod: Directie: Kenmerken Zuid-West College Uitgebreide stages Niveaus basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mavo, havo

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2015-2016 Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Zuid-West College Uitgebreide stages op de VMBO-locaties Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg MAVO (LWOO is

Nadere informatie

Schoolgids scholengroep den haag zuid-west

Schoolgids scholengroep den haag zuid-west Schoolgids 2013-2014 Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen MAVO/HAVO - lesplaats VMBO

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2015-2016 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Roemer Visscher College Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (eventueel met LWOO) Sectoren VMBO-breed Vakcollege

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015 Brochure Financiële Zaken Schooljaar 2014-2015 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties: Zuid West College Wateringse Veld College

Nadere informatie

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2016-2017 ROEMER VISSCHER COLLEGE 2016-2017 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Roemer Visscher College Leren kiezen door te doen! Onderwijsaanbod: Directie: Leerw egen Directeur:

Nadere informatie

Het Zuid-West College in het kort

Het Zuid-West College in het kort ch gid 67 Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Zuid-West College Uitgebreide stages Onderwijsaanbod: iveau basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mavo havo onderbouw (lwoo is voor alle leerwegen

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Schoolgids scholengroep den haag zuid-west

Schoolgids scholengroep den haag zuid-west Schoolgids 2013-2014 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school!

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school! Zuiderzee College Het Zuiderzee College: jouw school! Het Zuiderzee College heet je van harte welkom! Alle vakken op een rij: De AVO-vakken: bij ieder profiel krijg je de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer,

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 1 e en 2 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties:

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO

INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO 2.1 Opbouw van de bovenbouwafdeling VMBO Dienstverlening en Producten Derde klas en Vierdeklas B/K: Binnen het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) bieden we

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos:

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Jouw slimste keuze Welkom Frank Werlich Locatiedirecteur Nienke van Kooij van Wamelen Afdelingsleider onderbouw Programma Algemene informatie

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 3 e,4 e, 5 e en 6 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN 2017 2018 Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN HET STEDELIJK COLLEGE EINDHOVEN Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet onderwijs; de

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 19 januari 2017 19.30 21.00 uur Programma: Opening (dhr. Den Hartogh) LOB in leerjaar 2 BBL, KBL en GL/TL (MAVO) (loopbaanbegeleider dhr. Groenenberg) Determinatie

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

WELKOM. Op het Alfrinkcollege

WELKOM. Op het Alfrinkcollege WELKOM Op het Alfrinkcollege In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit Welkom 19.15-19.30 uur koffie/thee, balie aula Algemene informatie over leerjaar 3 door de schooldecaan, mevrouw Van Lieshout

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan:

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: We kennen onze leerlingen We maken kansen waar We ondersteunen als het mogelijk is We zijn duidelijk en bieden structuur We zijn klein en veilig Informatieavond eindexamen

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 19-1-2018 Keuze proces Wat gebeurt er in de 2 e klas? En verder? www.zsc.nl HOE ZIT HET VMBO IN ELKAAR? Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Keuzes Programma Wat doet de decaan? Voorlichting en informatie geven Activiteiten organiseren (bedrijfsbezoeken, scholenmarkt e.d.) Adviesgesprekken met leerlingen

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2015-2016 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Het Wateringse Veld College in het kort TTO-gecertificeerd Onderwijsaanbod: Gymnasium (tweetalig)

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen 1 2 3 Verschillende Onderbouw en Hoe komt u aan

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland

Vakkundig in Actief leren. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Oud-Beijerland Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte opleidingen. Op het Actief

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

Structuur beroepsgericht vmbo Jacqueline Kerkhoffs, Rob Abbenhuis April 2017

Structuur beroepsgericht vmbo Jacqueline Kerkhoffs, Rob Abbenhuis April 2017 Structuur beroepsgericht vmbo Jacqueline Kerkhoffs, Rob Abbenhuis April 2017 Op 1 augustus 2016 worden er nieuwe beroepsgerichte examenprogramma s ingevoerd in het vmbo. Vanaf die datum kent het vmbo tien

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan:

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: We kennen onze leerlingen We maken kansen waar We ondersteunen als het nodig is We zijn duidelijk en bieden structuur We zijn klein en veilig Programma Welkom De weg naar

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT Ouderavond vmbo OVERGANG NAAR 2 VMBO GT - LESSEN IN 2 GT - KEUZEVAKKEN - SCHOOLJAAR 2016-2017 - BOVENBOUW Vakken: Nederlands Engels Duits Wiskunde Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis Aardrijkskunde

Nadere informatie

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 LoopbaanOriëntatie en Begeleiding, mentor & werkweek Klas 3 VMBO Theoretische Leerweg 3T1-3T2-3T3-3T4-3T5 Opzet avond: 19.30-20.00 uur : uitleg loopbaankeuzes en

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie