Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Het Wateringse Veld College in het kort TTO-gecertificeerd Onderwijsaanbod: Gymnasium (tweetalig) VWO (tweetalig) HAVO MAVO Adresgegevens: Wateringse Veld College Missouri HT Den Haag T F W E Administratie De administratie is dagelijks bereikbaar van tot uur. Telefoonnummer: Directie: dr. ing. J. van Moolenbroek Locatieleiding: mevr. C. Wijkmans: teamleider 1e klassen & TTO onderbouw mevr. M. van Viersen: teamleider VMBO TL dr. J. den Hartigh, teamleider HAVO drs. E. Jacobs: teamleider TTO bovenbouw & VWO dhr. W. Osborne: organisatiemanager Internationale oriëntatie Gebruik van tablets Uitgebreide zorgstructuur Onze examenresultaten in schooljaar : VWO 79%, HAVO 80%, MAVO 87% Laag ziekteverzuim personeel: ongeveer 4 % 2

3 Vakantieregeling Herfstvakantie maandag t/m vrijdag Kerstvakantie vrijdag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag Pasen vrijdag t/m maandag Meivakantie maandag t/m vrijdag Pinksteren maandag Zomervakantie 2016 maandag t/m vrijdag Lestijden Toetsband: e leseenheid: e leseenheid: e leseenheid: Eerste pauze: e leseenheid: e leseenheid: Tweede pauze: e leseenheid: e leseenheid: Derde pauze: e leseenheid: e leseenheid: e leseenheid:

4 Inhoudsopgave Voorwoord 7 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort Bestuurlijke organisatie Onderwijsaanbod op de drie locaties van Scholengroep Den Haag Zuid-West 9 2. De doelstellingen van de Scholengroep De doelstellingen van het Wateringse Veld College Aantrekkelijk onderwijs Modern onderwijs Betrokken onderwijs Onderwijs Werken in domeinen Toelating en plaatsing Doorstroom en bevorderingsnormen Interne doorstroom Bevorderingsnormen Rapportage van de resultaten Bovenbouw MAVO PTA Doorstroom van MAVO naar HAVO Bovenbouw HAVO en VWO Tweetalig HAVO en VWO De dagelijkse gang van zaken Lestijden School- en gedragsregels Respect voor elkaar, respect voor andermans spullen Regels zijn regels Internet en social media De dagelijkse organisatie Afwezig tijdens de les Te laat Lesuitval Buitenschoolse activiteiten CKV- activiteiten Stages Keuzebegeleiding Sportteams Schoolkoor Buitenlandse reizen Voorzieningen Servicepunt Gezonde kantine Locker Lesruimten Veiligheid op school Conciërges Cameratoezicht Bewaking fietsen Wijkagenten BHV-ers en EHBO-ers Ontruimingsoefening AED 18 4

5 Inhoudsopgave 6. Leerlingbegeleiding De mentor Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? De schoolarts De leerplichtambtenaar De vertrouwenspersoon Leerlingvolgsysteem Speciale vormen van leerlingbegeleiding Remediale hulp Faalangst Maatwerk Communicatie Locatiedirectie Wateringse Veld College Leerlingen De leerlingenraad Het leerlingstatuut Ouders De ouderraad Ouderavonden Oudernieuwsbrief Medezeggenschapsraad Financiële zaken Boekenfonds Ouderbijdrage Overige bijdragen Woonachtig in Den Haag en in het bezit van een ooievaarspas? Tweetalig onderwijs Buitenlandse reizen Schoolverzekering Praktische informatie Het servicepunt op het Wateringse Veld College De klachtenprocedure Kwaliteitszorg Examenresultaten De kwaliteit van het personeel Onderwijsinspectie De regeling school- en vakantietijden Vakantieregeling Andere feestdagen Leerplichtwet Volledige leerplicht Kwalificatieplicht Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om Bijlagen Lessentabel Jaaroverzicht 2015/ Overzicht ouderbijdrage en overige kosten 31 5

6 6

7 Voorwoord Het Wateringse Veld College is een bijzondere school. Bijzonder allereerst vanwege haar ontstaansgeschiedenis. Ontstaan uit diverse fusiescholen is het WVC tegelijk een jonge school in een jonge Vinexwijk. De school kent daarmee een bijzondere combinatie van ervaring en vernieuwing. Het is ook een bijzondere school vanwege het innovatieve onderwijsconcept, het domeinonderwijs, en het tweetalig onderwijs op havo- en vwo-niveau. Een concept waardoor leerlingen merkbaar zelfstandiger worden en beter keuzes leren maken. Het WVC is ook bijzonder in haar pedagogische klimaat: warm en duidelijk. In onze school vinden we vitale relaties belangrijk. Niet alleen tussen klasgenoten, of tussen docent en leerling, maar zeker ook tussen ouders en school, tussen school en buurtbewoners. Ook al staat ons schoolgebouw op een eiland, de brug om er te komen is breed genoeg voor iedereen en staan we midden in de samenleving. Deze schoolgids geeft u een indruk van een mooie school die het WVC is. We vertellen u alles over de schoolorganisatie, maar ook de onderwijskwaliteit komt aan bod. Zo leggen we ook verantwoording af. Dr. ing. J. van Moolenbroek, rector 7

8 8

9 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort 1.1. Bestuurlijke organisatie Scholengroep Den Haag Zuid-West is een school op Algemeen Bijzondere grondslag en heeft een eigen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden Het onderwijsaanbod op de drie locaties van Scholengroep Den Haag Zuid-West Scholengroep Den Haag Zuid-West biedt onderwijs op drie locaties: De Scholengroep wordt geleid door de Raad van Bestuur: drs. M. Schoon. Hij leidt het managementteam dat tevens bestaat uit de drie locatiedirecteuren. De locatiedirecteuren geven leiding aan de teamleiders die op hun locatie actief zijn. Scholengroep Den Haag Zuid-West verzorgt voortgezet onderwijs in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Steeds meer leerlingen wonen in de omgeving van de school en de locaties zijn goed bereikbaar. In het Wateringse Veld is de school gelegen in het hart van de wijk. Alle locaties willen nauw samenwerken met de buurt en willen ook bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. Daarom werkt de Scholengroep samen met de Stichting Welzijn Escamp, met allerlei maatschappelijke organisaties in de wijk en is de school gesprekspartner in de planontwikkeling van de wijk. Een 250-tal bedrijven in Den Haag, zoals Staedion, Florence, Haga-ziekenhuis, Verkaart en Saffier werkt binnen het praktijkleren samen met onze Scholengroep. Zuid-West College Leerwegen Sectoren Locatieleiding basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder LWOO theoretische leerweg, gemengde leerweg VMBO Economie-breed, VMBO Zorg en Welzijn-breed, Sport, Zorg en Veiligheid, Eigen Onderneming drs. ing. R. Oranje, mevr. S. Grinwis, drs. R. Schreuder Roemer Visscher College Leerwegen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder LWOO Profielen (onderbouw) Dienstverlening en producten Vakcollege Horeca Vakcollege Techniek Sectoren (bovenbouw) Economie-breed en Eigen Onderneming Horeca Techniek Breed Locatieleiding drs. J. de Zoete, mevr. N. Aydin, D. Wöltgens-Cremers Wateringse Veld College Afdelingen Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO, MAVO Locatieleiding dr. ing. J. van Moolenbroek, mevr. C. Wijkmans, mevr. M. van Viersen, drs. E. Jacobs, dr. J.C. den Hartigh en dhr. W. Osborne 9

10 2. De doelstellingen van de Scholengroep Voor de komende jaren zet de Scholengroep vooral in op: 1) Eigentijds en onderscheidend onderwijs We verzorgen op alle locaties eigentijds en onderscheidend onderwijs. Voor het Wateringse Veld College betekent dit in elk geval het werken in domeinen. Het tweetalig onderwijs en IB-programma, waar de afgelopen jaren prachtige resultaten mee zijn bereikt, worden voortgezet en verder uitgebouwd. Internationalisering zal nog steviger op de kaart worden gezet. Op het Roemer Visscher College en het Zuid-West College zetten we de ontwikkeling van de concepten leren door te doen (met de stagestructuur, die we zullen professionaliseren) en leren kiezen (met loopbaanoriëntatiebegeleiding) door. 2) Personeelsbeleid Om kwaliteit goed onderwijs te bieden en te blijven bieden, is het ondersteunen van de ontwikkeling van ons personeel noodzakelijk. We streven naar een professionele cultuur in alle lagen. Dat betekent dat we zeer zorgvuldig omgaan met de werving van nieuw personeel, dat we scholingsinitiatieven zo veel mogelijk stimuleren en dat we regelmatig in gesprek gaan met onze collega s. 4) Bedrijfsvoering op locatieniveau De komende jaren zullen we invulling geven aan een nieuw besturingsmodel. Twee belangrijke besturingsprincipes van het nieuwe besturingsmodel zijn decentraal wat kan, centraal wat moet en integraal management In de planperiode zullen de budgetverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder verder naar de schoolleiders worden gedecentraliseerd. Waar nodig zal dit ondersteund worden door opleidingen en coaching on the job. 5) Profilering als Brede Buurtschool In het kader van de Brede Buurtschool zijn de afgelopen jaren al veel succesvolle initiatieven ondernomen. Zo volgden op (voorheen) De Zaterdagschool honderden cursisten uit de wijk en daarbuiten een divers aanbod aan cursussen. Met dit initiatief draagt het Roemer Visscher College bij aan zowel talentontwikkeling als achterstandsvermindering van basisschoolleerlingen in de buurt en vervult zo haar rol als stimulator voor sociale cohesie in de wijk. Het aanbod van de Brede Buurtschool zullen we samen met onze educatieve partners - de komende jaren borgen en perfectioneren. 3) Profileren en werven Een groei van het leerlingaantal is een voorwaarde voor het voortbestaan van de Scholengroep. Lag voorheen het accent op de profilering als één Scholengroep, vanaf heden zullen we gaan werven als drie onderscheidende scholen, die elkaar aanvullen binnen onze verbondenheid in de Scholengroep. 10

11 3. De doelstellingen van het Wateringse Veld College 3.1. Aantrekkelijk onderwijs Het Wateringse Veld College biedt onderwijs aan op mavo, havo, en vwo niveau. Door het domeinsysteem streven we naar aantrekkelijk onderwijs: leerlingen krijgen begeleid- een grote mate van zelfstandigheid. Daarnaast bieden we alle kans voor een uitdaging, zoals het tweetalig onderwijs op vwo én havo niveau, en keuzevakken zoals Spaans en op het gymnasium, Latijn. Daarnaast geldt voor alle opleidingen binnen het Wateringse Veld College dat de school een internationale oriëntatie nastreeft. Het WVC is ook aantrekkelijk voor leerlingen met bijzondere talenten op sport of kunstzinnig terrein. Ons doel is dat leerlingen zich bewust worden van de mogelijkheden die zij zelf in zich hebben en die mogelijkheden ook leren ontwikkelen en benutten Modern onderwijs 3.3. Betrokken onderwijs Het leefklimaat op het Wateringse Veld College kenmerkt zich door wederzijds respect en betrokkenheid. Op het Wateringse Veld College doet iedereen mee. Niemand wordt uitgesloten en tegelijkertijd verwachten wij dat alle leerlingen in beginsel meedoen aan alle activiteiten die de school aanbiedt. Op het WVC is er voor iedereen, ongeacht de sociaaleconomische, religieuze en etnische achtergrond. Zo vormen we een afspiegeling van de Nederlandse samenleving en de wijk waarin de school staat. Betrokken onderwijs wordt gegeven door een betrokken docententeam. Ons domeinonderwijs maakt dat docenten goed kunnen coachen, terwijl mentoren het welzijn van leerlingen nauwgezet in het oog houden. Nadrukkelijk betrekken we ouder(s)/verzorger(s) bij het leerproces van hun kind, omdat we weten dat deze betrokkenheid de gezonde ontwikkeling van leerlingen stimuleert. Het Wateringse Veld College geeft het onderwijs vorm volgens moderne onderwijskundige inzichten. Uitgangspunt daarbij is dat de leerling in belangrijke mate zelf verantwoordelijkheid draagt voor het leerproces en dat de docent vooral begeleider is van het leerproces. Dit komt tot uitdrukking in de didactische werkvormen, zoals opdrachten waarbij leerlingen actief met elkaar moeten samenwerken. Doelstelling van het Wateringse Veld College is om de leerling gedurende zijn schoolloopbaan niet alleen kennis bij te brengen, maar ook om de leerling te vormen tot een zelfstandig, zelfbewust en sociaalvaardig individu die goed in staat is samen te werken met anderen en die weet op welke wijze kennis en informatie verworven kan worden. Werken met tablets Leerlingen tot en met de vierde klas werken met tablets in de lessen. Via de elektronische leeromgeving (ELO) krijgen leerlingen digitale opdrachten aangeboden. Deze opdrachten worden afgewisseld met opdrachten uit tekst- en werkboeken. 11

12 4. Onderwijs 4.1. Werken in domeinen Alle leerlingen op het Wateringse Veld College hebben een werkplek in een domein. Een domein dit is een grote studieruimte waarin meerdere klassen bijeenkomen. Hier werken leerlingen onder begeleiding van vakdocenten en een onderwijsassistent aan de opdrachten die vooraf zijn aangegeven. Dit kunnen individuele- of groepsopdrachten zijn. Onder begeleiding van een mentor maken de leerlingen zelf een planning van de werkzaamheden die in een bepaalde periode gedaan moeten worden. De docenten zien er op toe dat de opdrachten binnen de gestelde termijn op de juiste wijze worden uitgevoerd. Daarnaast krijgen de leerlingen volgens een vast rooster instructielessen van docenten in instructielokalen. Ook kunnen docenten aparte workshops aanbieden om leerlingen extra uitleg te geven of verrijkingsstof aan te bieden Toelating en plaatsing Voor toelating van een leerling is het advies van de basisschool bin dend. Bij aanmelding op het TTO nemen we aanvullend testen af, waaronder de NIO, een toelatingstest in het Engels en een motivatietest. Leerlingen die tijdens het studiejaar in een leerjaar binnenkomen, worden in dezelfde afdeling geplaatst als op hun vorige school Doorstroom en bevorderingsnormen Interne doorstroom Gedurende de eerste leerjaren volgen wij de leerlingen intensief om te zien of zij op het juiste niveau zijn geplaatst. Sommige leerlingen presteren duidelijk veel beter dan verwacht, andere leerlingen wellicht minder. Mocht voor een leerling het niveau van de afdeling waarin hij of zij geplaatst is, te hoog gegrepen zijn, dan is doorstroming mogelijk naar een andere afdeling, eventueel naar een andere locatie van de Scholengroep. In de onderbouw nemen wij periodiek voortgangstoetsen om een indruk te krijgen van de (cognitieve) ontwikkeling van een leerling. Bij de voorlaatste rapportage geeft de docentenvergadering aan in welk leerjaar en niveau de leerling het volgend schooljaar bij gelijkblijvende resultaten en studiehouding waarschijnlijk geplaatst zal worden. Dit advies bespreekt de mentor met de ouders en de leerling. Uiteraard kunnen ouders daarnaast altijd zelf een afspraak met de mentor maken indien de studieresultaten daar naar hun inzicht aanleiding toe geven. Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter in Magister inzien Bevorderingsnormen Het Wateringse Veld College streeft ernaar om leerlingen op het hoogst haalbare niveau optimaal te laten functioneren. De bevorderingsnormen worden vóór de herfstvakantie vastgesteld en gepubliceerd op de Elektronische Leeromgeving (ELO) Rapportage van de resultaten De mentor is gedurende het gehele schooljaar geïnformeerd over alle studieresultaten van zijn leerlingen. Het schooljaar is onderverdeeld in drie perioden. Alle ouders krijgen een account toegewezen waarmee zij via internet rechtstreeks inzage hebben in al de behaalde cijfers. Drie keer per schooljaar wordt een schriftelijk rapport uitgereikt waarop het voortschrijdend gemiddelde per vak staat vermeld en waarop eventuele adviezen van docentenvergadering worden beschreven. Na de eerste en tweede rapportage organiseert het Wateringse Veld College een zogenaamde tafeltjesavond. Intekening gebeurt volgens het bij het rapport geleverde tafeltjesavond formulier. Tijdens een tafeltjesavond kunnen de ouders met de verschillende docenten van hun zoon of dochter spreken. 12

13 4.5. Bovenbouw MAVO PTA Leerjaar 3 en 4 MAVO zijn examenjaren. In deze twee leerjaren werken leerlingen en docenten met een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Omdat leerjaar 3 en 4 behoren tot de examenperiode betekent dit onder andere dat alle cijfers die de leerling haalt, meetellen voor het examen. Maatschappijleer 1 wordt aan het eind van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer is dan meteen het eindexamencijfer. In het PTA, dat de school vóór 1 oktober aan de leerlingen verstrekt, staat de precieze weging van de behaalde resultaten. In het derde leerjaar MAVO mag de leerling twee vakken laten vallen. Pas in het vierde leerjaar maakt de leerling zijn definitieve keuze voor één van de vier sectoren. In het kader van de oriëntatie op beroepskeuze en met het oog op het aanleren van een aantal vakoverstijgende vaardigheden krijgen de leerlingen in het derde en vierde leerjaar MAVO het programma Verbindend Leren aangeboden. In het vierde leerjaar doet de leerling examen in drie verplichte vakken: Nederlands, Engels en Maatschappijleer 1. Dit laatste vak wordt dus afgesloten in het derde leerjaar. Verder moet hij een voldoende halen voor de vakken Cultureel Kunstzinnige Vorming en Lichamelijke Opvoeding. Vervolgens kiest de leerling twee vakken die binnen zijn sector verplicht zijn en tot slot kiest de leerling nog twee keuzevakken. De Rekentoets VO telt vanaf schooljaar volwaardig mee in de slaag/zak-regeling. Vanaf het vierde leerjaar volgen de leerlingen in de afdelingen HAVO en VWO niet meer alle vakken. Zij kiezen, afhankelijk van hun mogelijkheden en van de gewenste vervolgstudie voor een vakkenpakket dat hoort bij één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. In het voorexamenjaar worden de leerlingen ook voorbereid op het maken van een profielwerkstuk (een verplicht onderdeel van het examen). De module Onderzoeksvaardigheid maakt daar een onderdeel van uit. De leerlingen krijgen in de bovenbouw grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De docent heeft een meer begeleidende rol, terwijl de leerling meer zelfstandig zal werken. De leerlingen in de Tweede Fase (dus vanaf leerjaar 4) volgen een programma dat uit drie delen bestaat: het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het zogenaamde vrije deel. Het gekozen profiel bepaalt in hoge mate de doorstroommogelijkheden voor verdere studie of de keuze van een beroep. In leerjaar 4, 5 en 6 werken leerlingen en docenten met een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit betekent dat vanaf het vierde leerjaar wordt toegewerkt naar het examen en dat sommige cijfers die de leerling behaalt, meetellen voor het examen. In het PTA, dat de school vóór 1 oktober aan de leerlingen verstrekt, staat de precieze weging van de behaalde resultaten. De Rekentoets VO telt vanaf schooljaar volwaardig mee in de slaag/zak-regeling Doorstroom van MAVO naar HAVO Leerlingen met een diploma van de MAVO kunnen overstappen naar de HAVO -opleiding. Daarbij gelden op het Wateringse Veld College richtlijnen die zijn opgenomen in het bevorderingsreglement Bovenbouw HAVO en VWO In het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op de tweede fase. Door middel van documentatie en keuzebegeleidinglessen ontvangen zij informatie over de mogelijkheden in en na de middelbare school. Naast de mentor speelt de decaan een belangrijke rol in het begeleiden van het keuzeproces. 13

14 4.7. Tweetalig HAVO & VWO Het Wateringse Veld College biedt - naast de reguliere HAVO en VWO opleiding - zowel een tweetalige HAVO - als een tweetalige VWO - opleiding aan. Tweetalig onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat een taal het best wordt geleerd door immersion, onderdompeling. Deze onderdompeling betekent dat bij een reeks vakken het Engels de voertaal is. Ten minste 50 % van het totale aantal lessen in de Onderbouw wordt in het Engels aangeboden. Maar het gaat niet alleen om het leren van een taal. Terwijl leerlingen leren, zijn zij ook bezig de inhoud van vakken, zoals aardrijkskunde en wiskunde: learning language through content. Eveneens belangrijk is de Europese en internationale oriëntatie: het verwerven van kennis van en inzicht in ontwikkelingen in Europa en de wereld. Dat gebeurt zowel in de lessen als daarbuiten: een uitwisselingsprogramma, studiebezoeken aan het buitenland, Engelstalige gastdocenten, -contacten. Het Europees Platform bewaakt de kwaliteit van TTO. Vertegenwoordigers van het Platform bezoeken regelmatig de TTO-scholen om vast te stellen of het onderwijs aan de eisen voldoet. Het Wateringse Veld College is in 2007 door het Europees Platform officieel gecertificeerd als Junior TTO School. In het vierde leerjaar wordt een oriëntatie aangeboden op het IB-programma (International Baccalaureate) voor het vak Engels. Dit programma werkt volgens internationaal bepaalde standaarden naar een niveau dat toegang geeft tot universiteiten over de hele wereld. In een TTO-klas gebruiken de leerlingen Engelstalige leer- en werkboeken en leermiddelen en zijn er uitwisselingen en excursies en Engelstalige activiteiten. Er zijn aan een TTO-klas dus meer kosten verbonden. De school draagt zelf een groot deel van die extra kosten. De ouders vragen wij een extra ouderbijdrage, naast de algemene ouderbijdrage. Het bedrag is voor dit jaar vastgesteld op 450,- per leerling per jaar. Daaruit worden in ieder geval de kosten voor de studiereizen betaald. Er is jaarlijks een verantwoording van de kosten voor de ouders. Leerlingen die TTO doen, volgen het normale lesprogramma. Daarnaast moeten zij het Engels als instructie- en omgangstaal leren beheersen. Daarom stellen wij extra eisen en nemen wij toetsen af om vast te stellen of leerlingen aan die eisen voldoen. Een van die eisen is dat een leerling een flinke dosis doorzettingsvermogen bezit. Verder moet de leerling zélf gemotiveerd zijn de uitdaging aan te gaan. Tenslotte moet de leerling over een uitstekende taalvaardigheid beschikken: TTO is een talige opleiding. De leerlingen moeten voor de tweetalige VWO-opleiding, naast een CITO-score van 545 of een overeenkomstige uitkomst voor een vergelijkbare test, een duidelijk VWO-/gymnasium-advies hebben gekregen van de basisschool. Voor de tweetalige HAVO-opleiding zijn een CITO-score van 540 en een duidelijk HAVO-advies vereist. TTO-klassen blijven op het Wateringse Veld College t/m het derde leerjaar aparte groepen. Deze TTO-leerlingen kunnen deelnemen aan de zgn. A-level examens. Deze internationaal erkende certificaten geven met het VWO-diploma toegang tot universiteiten en hogescholen in Groot-Brittannië en andere landen. 14

15 5. De dagelijkse gang van zaken 5.1. Lestijden De lessen op het Wateringse Veld College vinden plaats volgens een rooster dat is opgebouwd uit eenheden van 45 minuten. De instructielessen en de werktijden in de domeinen bestaan uit een veelvoud van 45 minuten. Na maximaal 135 minuten volgt een pauze van 25 minuten. Er is een vast lesrooster voor de week. Drie keer per week is het eerste lesuur van de dag bestemd voor het maken van proefwerken: de toetsband. Alle leerlingen die behoren tot hetzelfde domein hebben dezelfde start- en eindtijd en de dezelfde pauze. Roosterwijzigingen worden in de regel een dag van tevoren bekend gemaakt via de monitoren in de hal van de school en via de Elektronische Leer Omgeving (ELO) Toetsband: e leseenheid: e leseenheid: e leseenheid: Eerste pauze: e leseenheid: e leseenheid: Tweede pauze: e leseenheid: e leseenheid: Derde pauze: e leseenheid: e leseenheid: NB: In voorkomende gevallen, kunnen leerlingen verplicht worden tot uur aanwezig te zijn op school School- en gedragsregels Binnen de school zijn er regels die het onderling verkeer en de sociale omgangsvormen regelen. Het uitgangspunt dat het Wateringse Veld College daarbij hanteert, is dat iedereen meehelpt om een goede, veilige en prettige werk- en leefsfeer te scheppen door rekening te houden met de ander. Die sfeer is nodig voor een optimaal werkklimaat voor leerlingen als personeel Respect voor elkaar, respect voor andermans spullen Onder het motto: respect voor elkaar en respect voor onze spullen, werken zowel leerlingen als medewerkers mee om de school schoon en leefbaar te houden De leerlingen ontvangen bij de start van de cursus een overzicht van de schoolregels Regels zijn regels De schoolregels betreffen de regels binnen het gebouw. Zo is bijvoorbeeld het roken verboden (m.u.v. een speciale rookplek buiten) en mogen mobiele telefoons van leerlingen tijdens de lessen niet aan staan of gebruikt worden. In de klas doen de leerlingen hun jas uit. In het gebouw is het niet toegestaan een pet te dragen. De leerlingen mogen het schooleiland tijdens de pauzes niet verlaten. De locatieleiding ziet toe op naleving van de regels. Leerlingen die regels overtreden, worden hierop aangesproken en zo nodig gestraft Internet en social media Mobiel internet, mobiele telefoons en social media bieden voor het onderwijs kansen. Aan de andere kant kan het ook veel overlast opleveren. De school voert een beleid waarbij wordt ingegrepen wanneer leerlingen misbruik maken: het maken van foto s en films zonder toestemming, het plegen van fraude bij proefwerken, het respectloos bespreken van klasgenoten, personeelsleden of de school via openbare kanalen als facebook, hyves en Twitter. Ook het misbruik van de computers in de domeinen wordt hard aangepakt. Het kan in het uiterste geval leiden het blokkeren van het account. Daarmee wordt een deel van het onderwijs lastig te volgen. De veelgehoorde verklaring dat misbruik door een ander is gepleegd met gebruikmaking van andermans wachtwoord, geldt hier niet als excuus. Leerlingen gaan soms/vaak achteloos om met hun wachtwoorden. Dat ze daarna op de blaren moeten zitten is daarvan de directe consequentie. Aan het begin van hun schoolloopbaan ondertekenen de leerlingen de wifi-overeenkomst. Deze is te vinden op de elektronische leeromgeving van de school. 15

16 5.3. De dagelijkse organisatie Afwezig tijdens de les Vanaf uur wordt nagegaan of alle leerlingen aanwezig zijn. Bij niet vooraf gemelde afwezigheid neemt de school contact met thuis op. Mocht een leerling ziek zijn of door andere onvoorziene omstandigheden niet in staat zijn de lessen bij te wonen dan dient de school hierover tussen uur en uur telefonisch ( ) geïnformeerd te worden. Wij verzoeken u afspraken met dokter of tandarts zo veel mogelijk buiten schooltijd te maken en in ieder geval niet tijdens Toetsbanden en toetsweken (uitsluitend in het geval van calamiteiten). Wanneer een leerling meerdere dagen achtereen ziek is, neemt de ouder op de derde dag contact op om dit door te geven. Bij terugkomst op school moet de leerling een door de ouders ondertekend briefje kunnen overleggen, waarin naam en klas van de leerling, reden en duur van absentie staan vermeld. Wanneer een leerling om een andere reden dan ziekte de school niet kan bezoeken, moeten ouders vooraf verlof aanvragen bij de locatiedirecteur. Hiervoor moet een formulier bij de administratie worden opgehaald. De aanvraag moet tenminste 2 weken van tevoren worden ingediend. De directeur beoordeelt iedere aanvraag aan de hand van de criteria die door de leerplichtambtenaar worden gehanteerd. Deze criteria worden strikt nageleefd Te laat Leerlingen die te laat in de les zijn, moeten zich de volgende dag om 7.30 uur melden. Wanneer dit te vaak gebeurt, wordt hiervan melding gedaan bij leerplicht Lesuitval De school plant docentenvergaderingen zoveel mogelijk buiten de lestijden. Lesuitval wegens zieke collega s wordt zoveel mogelijk intern opgevangen. Hierdoor blijft lesuitval beperkt, maar kan niet altijd worden voorkomen. Omdat de leerlingen met studiewijzers werken en geoefend zijn in het zelfstandig werken, kunnen zij bij onverwachte lesuitval zelfstandig, onder toezicht van een invaldocent, aan het werk Buitenschoolse activiteiten Op het Wateringse Veld College vinden buiten de reguliere lessen verschillende activiteiten plaats. Deels zijn deze activiteiten onderdeel van het onderwijsprogramma, deels hebben ze een facultatief karakter. De school hecht er een groot belang aan dat alle leerlingen aan deze activiteiten onderdeel van het lesprogramma deelnemen. Naast het kennismakingskamp voor de brugklassers, diverse excursies, eendagsprojecten, talenreizen, uitwisselingen en een uitstapje met de mentorgroep betreft dit onder andere de volgende activiteiten: CKV- activiteiten Dit betreft bezoek aan voorstellingen die vallen binnen het cultuuraanbod van Den Haag, zoals muziek-, toneel- en cabaretvoorstellingen. Deze CKV-activiteiten vallen binnen het onderwijsprogramma van onze school en zijn voor de leerlingen verplicht Stages Voor de leerlingen in het derde leerjaar MAVO is er een korte stage bij een bedrijf of instelling. De stage maakt deel uit van het programma Verbindend Leren waarin oriëntatie op beroepskeuze een centrale rol speelt. In combinatie met het stageverslag en de bevindingen van de begeleidende docent maakt deze stage onderdeel uit van het schoolexamen. Ook deelname aan het Sollicitatieproject van Centrum 16/22 hoort hierbij. Voor de leerlingen in het derde leerjaar MAVO, HAVO en VWO is er een maatschappelijke stage die deels buiten schooltijd wordt uitgevoerd: 20 van de 30 uur buiten schooltijd. Al deze stages vallen binnen het wettelijk verplichte onderwijsprogramma. 16

17 Keuzebegeleiding De leerlingen van HAVO en VWO nemen deel aan de Wetenschaps- en Techniekweken en brengen een bezoek aan de Haagse Hogeschool, andere instellingen van het HBO en aan universiteiten ( proefstuderen ). Leerlingen van klas 3 en klas 4 MAVO gaan in januari naar de opleidingenmarkt. In het vierde jaar nemen zij deel aan activiteiten op de verschillende MBO-locaties in het kader van hun beroeps- en loopbaanoriëntatie en het sectorwerkstuk Sportteams Alle leerlingen kunnen facultatief deelnemen aan de training voor de schoolteams. De schoolteams voor onder andere volleybal, basketbal en hockey nemen deel aan verschillende toernooien met andere scholen voor voortgezet onderwijs Schoolkoor Gebaseerd op een lange traditie verzorgt het schoolkoor jaarlijks een avondvullende voorstelling. Daarnaast treedt het schoolkoor op bij bijzondere festiviteiten. Het koor bestaat uit enkele tientallen leerlingen van alle leerjaren en oefent iedere donderdagavond Buitenlandse reizen De school kent een aantal reizen naar het buitenland. Deze zijn vooral gericht op het versterken van een taal (Frans, Duits, Engels, Spaans). Aan deze reizen zijn kosten verbonden. De school kan ouders en leerlingen wettelijk niet verplicht stellen om op een reis mee te gaan. We willen hier echter wel benadrukken dat het een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van uw kind en de taalontwikkeling. Het zijn leuke maar beslist ook zeer educatieve reizen. Ook de ouderraad van de school onderkent het belang van de studiereizen Voorzieningen Servicepunt Bij de hoofdingang van het gebouw is het servicepunt te vinden. De medewerkers van het servicepunt verrichten administratieve taken, nemen de telefoon op, en verzorgen de absentie en te-laat-registratie. Ouders en andere bezoekers kunnen zich bij het servicepunt melden wanneer zij een afspraak hebben met één van de medewerkers. Het servicepunt is van tot uur open Gezonde kantine Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen in de kantine broodjes, melk, fris en versnaperingen kopen Locker Alle leerlingen hebben de beschikking over een locker, een garderobekluisje, waarin zij hun jas en boeken kunnen opbergen. De directie is bevoegd om de lockers te controleren op inhoud Lesruimten Het schoolgebouw beschikt over alle faciliteiten om het onderwijs aan te bieden. Naast instructielokalen en domeinruimtes is er een grote sporthal, een omvangrijk modern laboratorium, een talencentrum, een auditorium en diverse andere vaklokalen. Aan het begin van het schooljaar worden de kosten en de bestemmingen van de reizen bekend gemaakt. Ouders worden hier per brief over geïnformeerd. Leerlingen dienen zich direct aan het begin van het schooljaar in te schrijven voor een reis, door middel van een aanbetaling. Het restant van de reissom kan in termijnen worden voldaan. 17

18 5.6. Veiligheid op school Veiligheid op school zit voor een groot deel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hoe we elkaar aanspreken en corrigeren, hoe we naar elkaar luisteren. Elkaar kennen en bij de naam noemen maakt de school tot een plek waar je graag komt en waarvoor je medeverantwoordelijkheid wilt dragen. We hebben duidelijke regels binnen de school over de manier waarop we met elkaar om willen gaan. Iedereen kan een ander daar op aanspreken. Daarnaast draagt een goede organisatie van de school bij aan de veiligheid. Als iedereen op de hoogte is, blijft het aantal misverstanden en irritaties beperkt. Binnen onze organisatie hebben we ook een aantal fysieke veiligheidsmaatregelen, die bijdragen tot de veiligheid in en om de gebouwen Conciërges Er zijn surveillanten en conciërges aanwezig. Behalve conciërgewerkzaamheden houden zij ook toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw BHV-ers en EHBO-ers Wij beschikken over Bedrijfshulpverleners en EHBO-ers. Zij bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand Ontruimingsoefening Minimaal één maal per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV-ers na het alarmsignaal zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw AED De school heeft een AED. Een AED, ofwel een Automatische Externe Defilibrillator, is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te krijgen Cameratoezicht Onze school beschikt over cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken Bewaking fietsen Op de begane grond is een speciale fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstalling wordt ook met camera s bewaakt. Wij raden leerlingen, ondanks alle maatregelen, aan hun fiets met een stevig slot vast te zetten Wijkagenten Wij onderhouden directe contacten met de wijkagenten. De agenten geven voorlichting aan de leerlingen, ze voeren individuele gesprekken en mocht dat nodig zijn - treden zij op ingeval van diefstal of andere zaken. 18

19 6. Leerlingbegeleiding 6.1. De mentor Om de kans op schoolsucces zo groot mogelijk te maken is op onze school een systeem van begeleiding dat stoelt op samenwerking tussen ouders, leerlingen en docenten. Elke groep leerlingen heeft een eigen mentor die de speciale zorg heeft voor zijn groep en die een vertrouwensrelatie opbouwt met zijn leerlingen. De mentor besteedt aandacht aan alle drie de begeleidingsgebieden: leren leren, het welzijn van de leerling en de loopbaan van de leerling. Hij volgt de prestaties en de ontwikkeling van de leerling en stimuleert hem. De mentor zorgt ervoor dat de leerling optimaal gebruik maakt van het onderwijsaanbod. De mentor begeleidt het groepsproces van de klas. Mochten zich problemen of conflicten voordoen, dan is de mentor de eerst aangewezene om te bemiddelen. De mentor is de spin in het web. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de dossiervorming, hij houdt het leerlingvolgsysteem bij van de leerlingen waarvoor hij verantwoordelijk is, hij zit de rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen van zijn klas voor en is verantwoordelijk voor de afhandeling van verzuim. De mentor houdt alle personen op de hoogte die een taak hebben in de leerlingbegeleiding van zijn klas. Hij is de eerst aangewezene om contact met de ouders op te nemen en te onderhouden. Voor leerlingen die - om welke reden dan ook - extra zorg of aandacht nodig hebben geldt dat zij, of hun ouders/verzorgers, zich in eerste instantie kunnen richten tot mevr. D. Prins die de zorg op het Wateringse Veld College coördineert. Deze leerlingen kunnen, met toestemming van de ouders, besproken worden in de zorgcommissie. Deze commissie bestaat onder andere uit de vertrouwenspersonen, leden van de schoolleiding, de wijkagent, de jeugdverpleegkundige van de GGZ, de leerplichtambtenaar en een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg. Door een bundeling van specialismen en expertise kunnen leerlingen zo goed mogelijk worden geholpen. De zorgcommissie hanteert de regels rondom privacy en vertrouwelijkheid. Het bespreken van een leerling in de zorgcommissie gaat altijd in overleg met en na toestemming van de ouders. Voor leerlingen boven de 16 jaar wordt direct aan de leerling om toestemming gevraagd. In de zorg en begeleiding vervullen de onderstaande functionarissen een bijzondere rol De schoolarts Wij zijn aangesloten bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GG en GD. De schoolarts vervult een belangrijke taak binnen de zorg van de school Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? Voor de begeleiding van het leerproces van de leerling ligt de verantwoordelijkheid primair bij de vakdocenten en de mentor. De ouders/verzorgers hebben eveneens een belangrijk aandeel in de begeleiding van hun zoon of dochter. De eerste signalen van onvrede of onderpresteren worden thuis afgegeven. In dat geval is het belangrijk dat de ouder contact opneemt met de mentor of de vakdocent. Tijdens hun schoolloopbaan maken de leerlingen een aantal keuzes die betrekking hebben op vakkenpakketten, sectoren, profielen, leerwegen en vervolgopleidingen. Zij worden daarbij begeleid door de mentoren en de decanen: de heren.j. de Lange en J.H. de Wit. Samen met de decaan stelt de leerling een zo verantwoord mogelijk vakkenpakket samen, dat goed aansluit bij de vervolgopleiding die hij kiest. Voor de specifieke vragen en verdere informatie kunnen de leerlingen altijd terecht bij de decanen tijdens de spreekuren of op afspraak. Ook ouders kunnen voor informatie en advies bij de decanen terecht. 19

20 De leerplichtambtenaar De school heeft goede contacten met de leerplichtambtenaren van zowel de gemeente Den Haag, als van de gemeenten Westland en Rijswijk. Leerlingen vallen onder de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin zij wonen. In geval van ongeoorloofd verzuim melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag vergadert regulier mee binnen de zorgcommissie De vertrouwenspersoon Het kan gebeuren dat leerlingen voor ernstige problemen komen te staan en denken geen uitweg uit hun moeilijkheden te kunnen vinden. In zulke gevallen kunnen leerlingen terecht bij mevr. D. Prins. Het vertrouwelijke karakter van deze contacten wordt gegarandeerd Leerlingvolgsysteem Per leerling wordt bij de inschrijving een dossier gemaakt. Hierin worden bij aanvang van de schoolloopbaan op het Wateringse Veld College onder andere de documenten opgeslagen die de basisschool heeft verstrekt: uitslagen van testen en een onderwijskundig rapport. Gedurende de schoolloopbaan van de leerling wordt het dossier aangevuld met gegevens over leerprestaties verzuim en gedrag. Leden van de schoolleiding, leden van de zorgcommissie en de mentor hebben toegang tot het dossier. De mentor beheert het dossier en is eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. De school kent een digitaal leerlingvolgsysteem Speciale vormen van leerlingbegeleiding Remediale hulp De school heeft geen remedial teacher. De zorgcoördinator kan wel bemiddelen in zorg buiten school. Leerlingen met dyslexie worden begeleid door een dyslexie-coach. Deze docent helpt de leerling omgaan met zijn/haar handicap binnen de school Faalangst Sommige leerlingen hebben tijdens overhoringen en proefwerken regelmatig last van een blackout. Hoewel de leerlingen goed geleerd hebben, lijkt het alsof ze niets meer weten. Ze halen daardoor resultaten die ver beneden de verwachtingen liggen. De school organiseert één of meerdere trainingen om met faalangst om te gaan Maatwerk Voor een beperkt aantal leerlingen geldt dat zij op basis van een door een externe instantie vastgestelde indicatie een speciale en intensieve vorm van begeleiding moeten ontvangen van de mentoren en/of een lid van het zorgteam. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor leerlingen met specifieke gedragsproblemen. Het rugzakje of persoonsgebonden budget voorziet in de financiering hiervan. 20

21 7. Communicatie 7.1. Locatiedirectie Wateringse Veld College Dhr. J. van Moolenbroek is rector van het Wateringse Veld College. Hij is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen het Wateringse Veld College. Hij werkt samen met vier teamleiders en de organisatiemanager. Gezamenlijk is het managementteam verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in en om het gebouw. In schooljaar zijn op het Wateringse Veld College vier teamleiders actief. Mevr. C. Wijkmans: teamleider eerste klassen en TTO onderbouw; mevr. M. van Viersen: afdeling MAVO; dhr. E. Jacobs: VWO en bovenbouw TTO; dhr. J. den Hartigh: afdeling HAVO. Dhr. W. Osborne is de organisatiemanager van de locatie. De locatiedirectie informeert de ouders en leerlingen over schoolzaken en de onderwijsvoortgang. Via de telefooncentrale van de Scholengroep kunnen ouders contact opnemen met de leden van de locatiedirectie ( ) Leerlingen De leerlingenraad Het Wateringse Veld College heeft een leerlingenraad, waarin leerlingen zitten die door hun klasgenoten zijn gekozen. De leerlingenraad bespreekt met de directie de dagelijkse zaken op school en doet waar nodig suggesties om zaken te verbeteren. Daarnaast organiseren zij tal van activiteiten voor de leerlingen Het leerlingstatuut In het leerlingstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen opgenomen. Een exemplaar van het leerling-statuut is bij de administratie verkrijgbaar en is ook te vinden op de ELO van de school Ouders In het belang van de leerlingen moeten ouders en school samenwerken. Hoe hechter de samenwerking, hoe duidelijker de stimulans voor de leerling is. Het is fijn voor een leerling als de ouders weten hoe hij of zij er voor staat. Het is ook goed voor de school als ouders laten weten hoe ze over onze school denken. Van ouders verwachten wij dat zij regelmatig contact hebben met school via de mentor. Wij gaan er van uit dat de ouders regelmatig Magister raadplegen en daardoor actueel op de hoogte zijn van de resultaten en het schoolbezoek. Op onze school leren leerlingen hun eigen problemen zo veel mogelijk op te lossen. Daarvoor kunnen ze terecht bij hun leraar, mentor of teamleider. Op deze manier kunnen al veel zaken worden opgelost. Wanneer dit niet lukt, kunnen ouders contact opnemen met de mentor De ouderraad De ouderraad van het Wateringse Veld College bestaat uit een groep gemotiveerde ouders die regelmatig vergadert met de locatiedirecteur. De leden van de ouderraad zetten zich in om de doelstellingen van de school mede te realiseren. Daarbij ligt de nadruk op het bevorderen van het contact tussen school en ouders en treedt de ouderraad op als klankbord voor ouders en kinderen. De ouderraad probeert haar doel te bereiken door regelmatig met de schoolleiding te overleggen, door het eventueel verlenen van bemiddeling en bijstand, door zich te laten voorlichten over problemen met 21

22 betrekking tot onderwijs en opvoeding, door de ontwikkelingen op school kritisch te volgen en hieraan een positieve bijdrage te leveren. Bovendien bereikt de ouderraad haar doel door gevraagd en ongevraagd het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad van advies te dienen, door de communicatie tussen school en ouders én tussen ouders onderling te stimuleren en tenslotte door medewerking te verlenen aan en ondersteuning te bieden bij binnen- of buitenschoolse activiteiten. Om hierin goed te kunnen functioneren, is het van belang dat de ouders de ouderraad informeren over ideeën, klachten of wensen. Ouders kunnen het beste één van de leden van de ouderraad telefonisch of schriftelijk benaderen. Dit kan ook via de school gebeuren. De ouderraad vaardigt ouders af naar de medezeggenschapsraad. De school hecht veel belang aan een goede vertegenwoordiging van ouders. Ouders die deel willen nemen, kunnen zich opgeven bij de locatiedirectie of bij de mentor. Op de website zijn de contactgegevens van de ouderraad te vinden. Er is ook een ouderforum, waarbij ouders van leerlingen uit diverse afdelingen van de school vier keer per jaar bevraagd worden over uiteenlopende onderwerpen Ouderavonden Regelmatig organiseert onze school voor de verschillende klassen ouderavonden, waarbij we de ouders informeren over allerlei zaken die dat schooljaar van belang zijn. De school verwacht van de ouders dat zij deze avonden aanwezig zijn. Naast deze algemene ouderavonden organiseren wij ook ouderavonden, waarop ouders in de gelegenheid zijn met de docenten, tijdens korte gesprekjes, te praten: de zogenaamde tafeltjesavonden. Via de ELO stellen wij de ouders op de hoogte van gebeurtenissen en belangrijke data op het Wateringse Veld College Oudernieuwsbrief Het managementteam van de school publiceert een aantal keer per jaar een oudernieuwsbrief. Deze wordt per mail verstuurd Medezeggenschapsraad Scholengroep Den Haag Zuid-West heeft een actieve medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit afgevaardigden van leerlingen, ouders, docenten en medewerkers van de vier locaties. De MR vergadert gemiddeld eenmaal in de zes weken en is, samen met de directie en het personeel, verantwoordelijk voor de gang van zaken op de scholen Financiële zaken Boekenfonds Met ingang van het schooljaar 2009/2010 zijn de schoolboeken, leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en examenbundels volledig gratis geworden. Scholengroep Den Haag Zuid-West heeft een eigen boekenfonds. Dat wil zeggen dat de school de boeken inkoopt en uitleent aan de leerlingen. Omdat deze pakketten veel geld waard zijn en de school deze aan het eind van het schooljaar graag weer terug wil ontvangen, zal een waarborgsom in rekening worden gebracht. De borg wordt bij de start van de schoolcarrière van uw kind in rekening gebracht en blijft de gehele schoolcarrière staan. U bent niet verplicht deze borg te betalen. Via de website en de knop schoolkosten (rechts bovenin) kunt u inloggen: hier kunt u aangeven of u de borg wel of niet wilt betalen. De hoogte van de waarborgsom is vastgesteld per school en is gebaseerd op de waarde en omvang van het boekenpakket. Voor de leerlingen die onderwijs volgen op Zuid-West College en het Roemer Visscher College is de hoogte van de borg vastgesteld op 30,00. Voor de leerlingen die onderwijs volgen op de lesplaats (Beresteinlaan 627) en Het Wateringse Veld College is de hoogte van de borg vastgesteld op 75,00. 22

23 Een lijst met eventueel zelf aan te schaffen leermiddelen krijgt elke leerling aan het begin van het schooljaar uitgereikt Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage kan helemaal, gedeeltelijk of niet betaald worden. Wordt de ouderbijdrage niet (of niet helemaal) voldaan, dan worden leerlingen uitgesloten van (extra) voorzieningen en/of activiteiten, die niet door de overheid worden vergoed. Wanneer u inlogt op de site van de Scholengroep bij Schoolkosten, ziet u waaruit de ouderbijdrage is opgebouwd (zie ook bijlage 10.3). Van de ouderbijdrage betalen wij zaken als het gebruik van een kluisje, verzekering, proefwerkpapier, kopieerkosten, gebruik ICT en de ouder- en leerlingenraad. U kunt digitaal aangeven waar u wel of niet voor wilt betalen. Als u de overeenkomst online heeft ingevuld en verzonden, bent u verplicht de bijdrage te betalen Overige bijdragen Naast de gratis leermiddelen zijn er ook nog leermiddelen die door de leerling zelf aangeschaft moeten worden. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen over dezelfde materialen beschikken en om bij collectieve inkopen goedkoper uit te zijn, schaft de Scholengroep sommige materialen alvast aan. Wanneer u inlogt op de site van de Scholengroep bij Schoolkosten, komt u een overzicht van deze leermiddelen tegen (zie ook bijlage 10.3). U bent niet verplicht dit bedrag te betalen, maar dit betekent wel dat u het materiaal dan zelf zult moeten aanschaffen (overlegt u dan even met de docent aan welke eisen het materiaal moet voldoen). Is het kind niet in het bezit van de juiste leermiddelen, dan kan het geweigerd worden de les bij te wonen. Online kunt u bij Schoolkosten aangeven wat u wel of niet wenst te betalen Tweetalig onderwijs Op onze locatie Wateringse Veld College bieden wij, naast de reguliere HAVO- en VWO- opleiding, zowel een tweetalige HAVO- als een tweetalige VWO opleiding aan. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden. Dit bedrag is vastgesteld op 450,00, jaarlijks te voldoen. Uit deze bijdrage worden de kosten voor de reizen naar Engeland, de examenkosten, workshops en overige kosten betaald. Lopende het schooljaar zult u hiervoor een aparte factuur ontvangen. Deze factuur mag in termijnen voldaan worden. Verdere informatie hierover zult u bij de factuur aantreffen Buitenlandse reizen Voor de moderne vreemde talen en in enkele klassenlagen van het Wateringse Veld College organiseert de school een reis naar het buitenland. Deze reizen hebben een samenbindend en educatief karakter. Gaat uw kind mee op reis, dan ontvangt u direct na aanmelding hiervoor apart een factuur Schoolverzekering De Scholengroep heeft voor de leerlingen zowel een ongevallenverzekering als een reisverzekering afgesloten. Als u op de overeenkomst ouderbijdragen ervoor heeft gekozen deze kosten te betalen dan zijn onderstaande uitkeringen van toepassing. Heeft u ervoor gekozen deze verzekering niet te betalen dan zal de school niet tot eventueel uitkeren overgaan. Deze verzekering geldt voor ongevallen op weg van huis naar school v.v. en op school, tijdens excursies, voor ongevallen gedurende de stages, werkweken en alles wat onder de verantwoordelijkheid van de school wordt georganiseerd Woonachtig in Den Haag en in het bezit van een ooievaarspas? Is uw kind in het bezit van een (Haagse!) ooievaarspas? Dan is de kans groot dat de Gemeente Den Haag een vergoeding voor uw kind aan de school betaalt. Neem bij het ophalen van de boeken de ooievaarspas mee zodat deze gescand kan worden. U heeft dan kans dat u minder hoeft te betalen. 23

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. scholengroep den haag zuid-west

Schoolgids 2012-2013. scholengroep den haag zuid-west Schoolgids 2012-2013 scholengroep den haag zuid-west Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren

Nadere informatie

Scholengroep Den Haag Zuid-West. Schoolgids

Scholengroep Den Haag Zuid-West. Schoolgids Schoolgids 2016-2017 Wateringse Veld College: School voor gymnasium, (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo en mavo Onderwijsaanbod: Gymnasium (tweetalig) vwo (tweetalig) havo mavo Adresgegevens: Wateringse

Nadere informatie

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2016-2017 Wateringse Veld College: School voor gymnasium, (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo en mavo Het Wateringse Veld College in het kort TTO-gecertificeerd Onderwijsaanbod: Gymnasium (tweetalig)

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015 Brochure Financiële Zaken Schooljaar 2014-2015 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties: Zuid West College Wateringse Veld College

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2015-2016 Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Zuid-West College Uitgebreide stages op de VMBO-locaties Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg MAVO (LWOO is

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2015-2016 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Roemer Visscher College Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (eventueel met LWOO) Sectoren VMBO-breed Vakcollege

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 3 e,4 e, 5 e en 6 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 1 e en 2 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties:

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Contactavond (T)VWO 3. 6 oktober 2016

Contactavond (T)VWO 3. 6 oktober 2016 Contactavond (T)VWO 3 6 oktober 2016 programma Opening door mw. Van der Walle, plaatsvervangend voor de afdelingsleider, dhr. Van der Gaag informatie leerlingencoördinator klas 2 tot en met 6 vwo: mw.

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols havo/ vwo COACHES Dit schooljaar hebben de examenleerlingen een mentor. Elke leerling kan een coach krijgen. De coach ondersteunt de leerling bij : De planning, De keuze van een eventuele herkansing, Alle

Nadere informatie

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3 Informatie over de Profielkeuze Havo 3 Januari 2017 1 Inleiding Beste leerling, Het maken van een keuze voor je profiel in de bovenbouw van de Havo (klas 4 en 5) is belangrijk. Je voert over dit onderwerp

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Met Penta naar je top! Welkom

Met Penta naar je top! Welkom Met Penta naar je top! Welkom - Algemene informatie - Informatie over decanaat Programma - Informatie coördinator leerlingzaken - Informatie over leerlingbegeleiding - Met de mentor naar de klas voor verdere

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Inleiding Dit protocol geldt voor het Strabrecht College, met ingang van het schooljaar 2010/2011. Scholen zijn verplicht

Nadere informatie

Informatieavond havo 4 Schooljaar donderdag 22 september 2016

Informatieavond havo 4 Schooljaar donderdag 22 september 2016 Informatieavond havo 4 Schooljaar 2016-2017 donderdag 22 september 2016 Programma Opening Algemene informatie Tweede Fase LOB Internationalisering Kennismaking mentor Gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten!

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Informatieavond havo 5 Schooljaar maandag 26 september 2016

Informatieavond havo 5 Schooljaar maandag 26 september 2016 Informatieavond havo 5 Schooljaar 2016-2017 maandag 26 september 2016 Programma Opening Algemene informatie: de examenroute Loopbaan Oriëntatie Begeleiding Presentatie Dienst Uitvoering Onderwijs over

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie