college Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "college Schoolgids"

Transcriptie

1 zuid-west college Schoolgids

2 Het Zuid-West College in het kort Onderwijsaanbod: Directie: Kenmerken Zuid-West College Uitgebreide stages Niveaus basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mavo, havo onderbouw (lwoo is voor alle leerwegen mogelijk) Profielen Economie en ondernemen Zorg & Welzijn Dienstverlening en producten met uitstroomrichtingen: - Sport, dienstverlening en veiligheid - ICT Adresgegevens: Directeur: drs. ing. R. Oranje: directeur Teamleiders: mw. A. Sinke: teamleider klas 1 & 2 onderbouw, dhr. M. Carlier: teamleider klas 3 & 4 bovenbouw Administratie: Geopend op maandag t/m vrijdag van uur Gerichte aandacht voor elke leerling Goede zorgstructuur Onze examenresultaten in schooljaar : mavo 91%,vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 87% en vmbo-basisberoepsgerichte leerweg 98% Praktijklessen in de onderbouw Zuid-West College Beresteinlaan 627 T W. E. Telefoonnummer: Veilige school Opstroom naar een hoger niveau Verdieping en ondersteuning op maat Leuke schoolactiviteiten 2

3 Vakantieregeling Lestijden Vakantieregeling Zomervakantie 2017 maandag t/m vrijdag Herfstvakantie maandag t/m vrijdag Kerstvakantie vrijdag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag Pasen vrijdag t/m maandag April/Meivakantie maandag t/m Hemelvaart donderdag en vrijdag Pinksteren maandag Zomervakantie 2018 maandag t/m vrijdag Lestijden 1 e lesuur e lesuur e lesuur Pauze e lesuur e lesuur Pauze e lesuur e lesuur e lesuur Pauze e lesuur

4 Inhoudsopgave Het Zuid-West College in het kort 2 Vakantieregeling 3 Lestijden 3 Inhoudsopgave 4 Voorwoord 7 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort Bestuurlijke organisatie Het onderwijsaanbod op de drie scholen van Scholengroep Den Haag Zuid-West 8 2. De doelstellingen van de Scholengroep 9 3. De doelstellingen van het Zuid-West College De inrichting van het onderwijs Toelatingscriteria en plaatsing Groepen Interne doorstroom Bevorderingsnormen De rapportage van de resultaten Stages en praktijkleren Het praktijkleren in klas 3 en Vmbo/mavo/havo onderwijsconcept De onderbouw van het vmbo (voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2) Losse vakken Schoolse vaardigheden Rots & Water Naschoolse sport Beroeps- & keuzemodulen Opstroommogelijkheden ZWC-uren Bijlessen & huiswerkbegeleiding Ondersteuning op maat De bovenbouw vmbo (voor leerlingen uit leerjaar 3 en 4) Profiel Zorg en welzijn Profiel Economie en ondernemen Profiel Dienstverlening en producten Loopbaanoriëntatie en -begeleiding PTD (Programma van Toetsing en Doorstroming) PTA en eindexamen Doorstroom naar het MBO De dagelijkse gang van zaken Lestijden De zorg voor elkaar en onze school Lesuitval Activiteiten Culturele activiteiten Sportdagen De gezonde school Voorzieningen op het Zuid-West College De campus Opbergkastje en schoolpas Pauzes Veiligheid Conciërges Cameratoezicht Bewaking fietsen Wijkagenten BHV-ers en EHBO-ers Ontruimingsoefening AED Leerlingbegeleiding 22 4

5 6.1 Mentor Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? Het volgen van de leerlingen De speciale vormen van leerlingbegeleiding Extra ondersteuning Dyslexiecoach Autismecoach Taalbeleid Leren kiezen Interne vertrouwenspersoon Antipestbeleid Privacy leerling gegevens Adres van het samenwerkingsverband Communicatie Directie Zuid-West College Leerlingen Leerlingenraad Het leerlingstatuut Het leerlingenoverleg Ouders/verzorgers De ouderraad Informatiebijeenkomsten Gebruik beeldmateriaal van leerlingen Medezeggenschapsraad Financiële zaken Boekenfonds Ouderbijdrage Overige bijdragen Woonachtig in Den Haag en in het bezit van een Ooievaarspas? Tweetalig onderwijs Reizen Schoolverzekering Praktische informatie Ziekte en doktersbezoek De klachtenprocedure Kwaliteitszorg Door- en uitstroomgegevens Examenresultaten De kwaliteit van het personeel Onderwijsinspectie 33 9 De regeling school- en vakantietijden Vakantieregeling Verlof vanwege religieuze verplichtingen Leerplichtwet Volledige leerplicht Kwalificatieplicht Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om Bijlagen Lessentabellen VMBO Jaarplanner schooljaar Schoolkosten ZWC - schooljaar Door- en uitstroomgegevens ZWC 40 5

6 ZUID-WEST COLLEGE

7 Voorwoord Beste ouders/verzorgers en leerlingen, Namens alle medewerkers heet ik u van harte welkom op het Zuid-West College! Wij zijn verheugd dat u en uw zoon of dochter heeft gekozen voor onze school. We zorgen er met elkaar voor dat uw kind het snel op onze school naar zijn/haar zin heeft. Allereerst ben ik trots u te melden dat onze leerlingen in de onder- en bovenbouw voortaan hun praktijklessen zullen volgen op ons nieuw ingerichte leerplein. Op het leerplein kunnen leerlingen diverse vaardigheden aanleren op het gebied van zorg, sport, veiligheid, economie, ondernemen en ict. Naast de reguliere lessen krijgen de leerlingen zelf de gelegenheid om te kiezen waar zij zich in willen bekwamen. Het is belangrijk dat u deze studiegids goed bestudeert, want hierin staat belangrijke informatie over de opleiding, over hoe de opleiding is opgebouwd en waaraan uw kind moet voldoen om het diploma te kunnen behalen. Mocht u nog meer informatie willen dan kunt u onze website ( bezoeken. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de directie van het Zuid-West College. Wij wensen uw kind veel succes met de opleiding en hopen u geregeld te mogen ontmoeten op onze school. Namens alle medewerkers, Drs. ing. R. Oranje directeur 7

8 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort 1.1 Bestuurlijke organisatie Scholengroep Den Haag Zuid-West is een school op Algemeen Bijzondere grondslag en heeft een eigen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De Scholengroep wordt geleid door de Raad van Bestuur: drs. M. Schoon. Scholengroep Den Haag Zuid-West verzorgt voortgezet onderwijs in het stadsdeel Escamp in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Steeds meer leerlingen wonen in de omgeving van de school en alle scholen zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Alle scholen willen nauw samenwerken met de buurt en willen ook bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. Daarom werkt de Scholengroep samen met de Stichting Welzijn Escamp, met allerlei maatschappelijke organisaties in de wijk en is de school gesprekspartner in de planontwikkeling van de wijk. Een 250-tal bedrijven in Den Haag, zoals Staedion, Florence, Hagaziekenhuis, Verkaart en Saffier werkt binnen het praktijkleren samen met onze Scholengroep Het onderwijsaanbod op de drie scholen van Scholengroep Den Haag Zuid- West Scholengroep Den Haag Zuid-West biedt onderwijs op drie scholen: Zuid-West College Leerwegen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder lwoo theoretische leerweg, met en zonder lwoo onderbouw havo Profielen Economie en ondernemen (E&O) Zorg en welzijn (Z&W) Dienstverlening en producten (D&P) Directie drs. ing. R. Oranje, mevr. S. A. Sinke, dhr. M. Carlier Roemer Visscher College Leerwegen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder lwoo theoretische leerweg, met en zonder lwoo Profielen Economie en ondernemen (E&O) Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) Produceren, installeren en energie (PIE) Directie drs. J. de Zoete, mevr. N. Aydin, drs. D. Hendriks Wateringse Veld College Afdelingen (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo, mavo Directie J. Vesseur, mevr. J. van den Belt, drs. M. van den Dool (a.i.), drs. E. Jacobs en dhr. J. de Lange 8

9 2. De doelstellingen van de Scholengroep De doelstellingen van de Scholengroep 1. Eigentijds en onderscheidend onderwijs We verzorgen op alle scholen eigentijds en onderscheidend onderwijs. Voor het Wateringse Veld College betekent dit in elk geval het werken in domeinen. Het tweetalig onderwijs en IB-programma (International Baccalaureate), waar de afgelopen jaren prachtige resultaten mee zijn bereikt, worden voortgezet en verder uitgebouwd. Internationalisering zal nog steviger op de kaart worden gezet. Op het Roemer Visscher College en het Zuid-West College zetten we de ontwikkeling van de concepten leren door te doen (met de stagestructuur, die we verder professionaliseren) en leren kiezen (met loopbaanoriëntatie en -begeleiding) door. In het Strategisch beleidsplan heeft de Scholengroep 10 ambities geformuleerd die op de scholen leiden tot concrete doelstellingen voor het onderwijs, de organisatie en het te voeren hr-beleid. 2. Personeelsbeleid Om kwalitatief goed onderwijs te bieden en te blijven bieden, is het ondersteunen van de ontwikkeling van ons personeel noodzakelijk. We streven naar een professionele cultuur. Dat betekent dat we zeer zorgvuldig omgaan met de werving van nieuw personeel, dat we scholingsinitiatieven zo veel mogelijk stimuleren en dat we regelmatig in gesprek gaan met elkaar over ons vak en de ontwikkelingen in het onderwijs.. 3. Bedrijfsvoering op schoolniveau De komende jaren zullen we invulling geven aan een nieuw besturingsmodel. Twee belangrijke besturingsprincipes van het nieuwe besturingsmodel zijn decentraal wat kan, centraal wat moet en integraal management. In de komende jaren zullen de budgetverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder verder naar de schoolleiders worden gedecentraliseerd. 4. Profilering als Brede Buurtschool In het kader van de Brede Buurtschool zijn de afgelopen jaren al veel succesvolle initiatieven ondernomen. Zo volgden op De Zaterdagschool honderden cursisten uit de wijk en daarbuiten een divers aanbod aan cursussen. Met dit initiatief draagt het Roemer Visscher College bij aan zowel talentontwikkeling als achterstandsvermindering van basisschoolleerlingen in de buurt en zo vervult de school zijn rol als stimulator voor sociale cohesie in de wijk. Ook voor het Zuid-West College wordt onderzocht of het Brede Buurtschoolconcept kan worden ontwikkeld. Het aanbod van de Brede Buurtschool zullen we samen met onze educatieve partners - de komende jaren borgen en verder perfectioneren. 9

10 3. De doelstellingen van het Zuid-West College Alle medewerkers van het Zuid-West College zetten zich in om: Elke leerling met gerichte aandacht uit te dagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon. Op het Zuid-West College zijn leerlingen en medewerkers welkom, ongeacht hun sociaaleconomische, religieuze en etnische achtergrond. Ons onderwijs is ingericht vanuit de visie om de leerling te helpen leren groeien. Dat houdt in dat we streven naar een leer-, werk- en leefomgeving waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt en waarin persoonlijke groei wordt gestimuleerd. Kortom, wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen, zodat zij met zelfvertrouwen op zoek kunnen gaan naar hun plek in de maatschappij. Onze docenten geven interessante lessen met veel afwisseling en koppeling naar de praktijk. Hierbij gebruiken onze leerlingen regelmatig de tablet of de computer, zodat ze uitgedaagd worden actief met de leerstof aan de slag te gaan. In de begeleiding kijken docenten naar wat leerlingen nodig hebben om tot goede resultaten te komen. Soms is dat met extra hulp, soms juist met opdrachten op een hoger niveau. Zodat leerlingen kunnen worden wie zij zijn! Leerlingen weten bij ons waar ze aan toe zijn. 4. wij laten leerlingen in de onderbouw kennis maken met de verschillende profielen tijdens beroeps- en keuzemodules. 5. wij hebben intensieve aandacht voor taal en de taalontwikkeling van de leerlingen. 6. we geven intensieve aandacht aan zowel de groep als de individuele leerling 7. we volgen de ontwikkeling van onze leerlingen intensief van leerjaar 1 tot aan het diploma. 8. wij geven de leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen hun interessegebieden door het kiezen van diverse profielvakken in de bovenbouw. 9. wij zullen leerlingen helpen om hen nog beter te laten worden in datgene waar zij al goed in zijn. 10. wij willen onze leerlingen goed leren samenwerken met anderen. 11. wij willen leerlingen door middel van stages betrekken bij de maatschappij. 12. we stimuleren leerlingen na te denken over de eigen toekomst via ons loopbaanoriëntatieprogramma. 13. wij leiden op voor een goede aansluiting op het mbo. We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten: 1. wij bieden modern en afwisselend onderwijs om leerlingen voor te bereiden op de wereld van morgen. 2. leerlingen leren door te doen, en mogen daarin soms eigen keuzes maken. 3. we bereiden leerlingen voor op het maken van een goede beroepskeuze binnen de eigen mogelijkheden. 10

11 4. De inrichting van het onderwijs Op onze school kunnen de volgende leerlingen instromen in het eerste leerjaar: leerlingen met een advies bbl, eventueel met lwoo leerlingen met een advies bbl/kbl, eventueel met lwoo leerlingen met een advies kbl, eventueel met lwoo leerlingen met een advies kbl/tl, eventueel met lwoo leerlingen met een advies tl/havo, eventueel met lwoo 4.1 Toelatingscriteria en plaatsing Op welk niveau een leerling in de eerste klas start, wordt bepaald door het advies van de basisschool en aanvullend onderzoek. Bij leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs nodig hebben, is intelligentieonderzoek vereist. Een aannamecommissie bepaalt in welke leerweg de school een leerling plaatst. Als het advies van de basisschool en de test en verdere aanvullende gegevens elkaar tegenspreken, kan de school een aanvullend onderzoek afnemen. Het resultaat daarvan is bindend voor plaatsing. Belangrijk: Het niveau van de leerlingen moet aansluiten bij het onderwijs dat gegeven wordt. Een beperkt aantal leerlingen op de grens tussen praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs is plaatsbaar. Maximaal twee leerlingen met een (voormalige) REC-indicatie zijn plaatsbaar, mits in de begeleiding van deze leerlingen kan worden voorzien. Voor leerlingen met een grote discrepantie tussen intelligentie en didactische vaardigheden, niet verklaard door dyslexie, dyscalculie of NLD, beslist de aannamecommissie van de school over plaatsing. 4.2 Groepen Uiteraard houden we rekening met individuele verschillen in aanleg en tempo van de leerlingen. Dit verschil komt mede tot uiting in de soorten groepen die wij binnen de onderbouw kennen. 4.3 Interne doorstroom Het Zuid-West College kent een onderbouw van twee jaar. We verwachten dat de leerling zonder vertraging doorstroomt naar de bovenbouw. De overgangsnormering in de onderbouw ontvangen ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar. Na inschrijving streven we ernaar alle leerlingen zo spoedig mogelijk op de juiste plek te plaatsen. Aan het eind van het 2e jaar bepaalt de school de leerweg die de leerling in het derde leerjaar zal volgen en krijgt de leerling een advies over de verdere studieloopbaan. Het Zuid-West College is een school die leerlingen kansen biedt, zo stromen er jaarlijks geregeld leerlingen van een basisklas naar een kaderklas of van een kaderklas naar de mavo klas. 4.4 Bevorderingsnormen De bevorderingsnormen worden voor de herfstvakantie vastgesteld en geplaatst op de Magister ELO en op de website van de school ( 4.5 De rapportage van de resultaten Tijdens het schooljaar zijn er drie periodes. Bij elke periode hoort een rapport. Het rapport is een weergave van de leerprestaties van de leerling in cijfers. Dat rapport kunnen ouders/verzorgers en leerlingen zelf inzien in Magister. 11

12 ZUID-WEST COLLEGE

13 Het 1e en 2e rapport worden door de mentor op ouderavonden aan de wettelijke vertegenwoordigers uitgereikt. Het 3e (en laatste) rapport wordt meegegeven aan de leerlingen, of ouders/verzorgers worden uitgenodigd indien de resultaten daartoe aanleiding geven. 4.6 Stages en praktijkleren Een belangrijke fase op het Zuid-West College is de periode waarin de leerlingen stage gaan lopen in de bovenbouw. De school wil de leerlingen graag goed en geleidelijk begeleiden naar een vervolgopleiding/beroep. Voordat de stage begint, wordt een stageovereenkomst opgesteld. Hierin staan alle afspraken tussen school, stagiaire en stagebedrijf. school begeleidt de leerlingen intensief tijdens hun leerwerkperiode. In de leerwerkperioden werkt de leerling met de Magister Elektronische Leer Omgeving (ELO). De leerling houdt zich dan eveneens bezig met opdrachten die door de school in overleg met het stagebedrijf zijn ontwikkeld. Het stagecijfer is medebepalend voor de overgang. 4.7 Vmbo/mavo/havo onderwijsconcept In ons onderwijs dragen we onze visie uit. Dat houdt in dat we streven naar een leer-, werk- en leefomgeving waarin persoonlijke groei wordt gestimuleerd en waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt Het praktijkleren in klas 3 en 4 In de derde klas gaat de leerling buiten school leren in de praktijk. Het praktijkleren in het derde jaar wordt voorafgegaan door een stageproofweek, waarin verschillende vaardigheden die in de stage nodig zijn worden geoefend. In het derde en vierde leerjaar bestaat de stageperiode uit twee keer twee weken per schooljaar. Een leerling moet in klas 3 en klas 4 twintig dagen aanwezig zijn op het stageadres. Leerlingen van de mavo-afdeling doen een oriënterende stage van een week. De school werkt voor het praktijkleren samen met een aantal grote bedrijven in Den Haag en nabije omgeving. De bedrijven waar de leerling gaat praktijkleren, passen binnen het profiel waarin de leerling studeert. Tijdens het praktijkleren in de bovenbouw worden de vaardigheden uitgebreid. De Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kansen krijgen en de mogelijkheid hebben om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Onze leerlingen voelen zich thuis op school, zodat zij met zelfvertrouwen op zoek kunnen gaan naar hun plek in de maatschappij. Wij leren onze leerlingen om keuzes te maken. Keuzes over wat ze kunnen, wat ze leuk vinden en wat ze nodig hebben om zo uit beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon. Het Zuid-West College geeft leerlingen richting! Onze docenten stimuleren en dagen de leerling uit met interessante lessen, waarin veel afwisseling en een koppeling naar de praktijk aanwezig is. In onze lessen besteden we aandacht aan creatief en kritisch denken, problemen oplossen, zelfreflectie, sociale & culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren, mediawijsheid en ICT-vaardigheden. 13

14 4.8 De onderbouw van het vmbo (voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2) Hoe zorgen we ervoor dat de leerling gestimuleerd en uitgedaagd wordt, op zijn of haar eigen niveau, om het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon? Losse vakken In de onderbouw bieden we alle vakken apart aan. Dat wil zeggen: mens & maatschappij bestaat uit aardrijkskunde, geschiedenis & economie. Science bestaat uit natuur-/scheikunde & biologie. Dit zorgt voor een betere aansluiting naar de bovenbouw, waar de vakken ook apart gegeven worden en voor betere aansluiting op de vervolgopleidingen in het mbo of het havo Schoolse vaardigheden Tijdens de lessen wordt er extra aandacht besteed aan schoolse vaardigheden. Dit betekent dat we ons in alle lessen bezig houden met sociale, communicatieve, en studievaardigheden. We gebruiken hier een methode voor, maar dragen dit vooral uit door te doen! Rots & Water De leerlingen krijgen één periode Rots & Water-training aangeboden. Rots & Water is een training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld Naschoolse sport De leerlingen kunnen gratis verschillende sporten beoefenen na schooltijd. De sporten worden gegeven door gediplomeerde trainers van buiten de school. Tijdens de trainingen staan plezier en discipline voorop Beroeps- & keuzemodulen Om de leerlingen voor te bereiden op de profielkeuze aan het eind van leerjaar 2 zullen de leerlingen in de onderbouw praktische modulen volgen om zo een goede keuze te kunnen maken. We bieden de modulen breed aan, ook profielen die wij niet op school hebben worden onder de loep genomen. De leerlingen krijgen ook modulen ter keuze aangeboden, ter voorbereiding op de vakkenkeuze in de bovenbouw. De leerlingen maken, in samenwerking met de mentor, de docenten van de modulen en hun ouders/verzorgers, een LOB-dossier. 14

15 4.8.6 Opstroommogelijkheden Er wordt les gegeven in zogenaamde dakpanklassen. In de klas wordt les gegeven op twee niveaus. Een leerling met een bbl- of bbl-/kbl-advies komt in een bbl-/ kbl-klas, een leerling met een kbl- of kbl-/tl-advies komt in een kbl-/tl-klas en een leerling met een mavo- of mavo-/havo-advies komt in een mavo-klas. Een leerling heeft 2 jaar de tijd om zich te ontwikkelen. We gaan er vanuit dat een leerling in de derde klas op het juiste niveau zit. In de klassen wordt op beide niveaus van de dakpanklas les gegeven. Eerst de uitleg van het eerste niveau en daarna de verlengde instructie op het tweede niveau. De leerlingen maken opdrachten op 2 niveaus. Dit is ook te zien aan de methodes waaruit gewerkt wordt. Zo wordt er in een kbl-/tl-klas bijvoorbeeld les gegeven uit kbl-/tl-methodes. De studiewijzers worden ook ingericht op beide niveaus. Ook in de toetsen zitten opdrachten op twee niveaus en dus worden toetsen beoordeeld met twee cijfers. Niet alleen de cijfers bepalen of een leerling mag opstromen. Hier komt meer bij kijken. Schoolse vaardigheden zijn even belangrijk. Voor de verschillende niveaus zijn verschillende vaardigheden van belang. Pas als de leerling ook deze vaardigheden beheerst kan hij of zij opstromen naar een hoger niveau. hebben ook de mogelijkheid om verlengde instructie preteaching & bijlessen in verschillende vakken te krijgen Bijlessen & huiswerkbegeleiding Wij bieden bijlessen in de vakken Nederlands en rekenen en er is huiswerkbegeleiding bij ons op school. Ook is er de mogelijkheid om bijlessen te volgen bij de brede buurtschool op het Roemer Visscher College Ondersteuning op maat In samenwerking met ons ondersteuningsteam bieden we ondersteuning op maat. Wanneer een leerling moeite heeft met leren bieden we bijlessen, huiswerkbegeleiding of studiecoaches. Wanneer een leerling niet lekker in zijn of haar vel zit bieden we ondersteuning door schoolmaatschappelijk werk en/of zorgcoaches en er zijn diverse trainingen mogelijk. We zoeken voor iedere leerling passende ondersteuning om zo zijn of haar schoolperiode een leerzame en leuke tijd te laten zijn ZWC-uren Zowel in de kbl-/tl-klas als in de tl-/havo-klas werken we met ZWC-uren. In deze uren worden schoolse vaardigheden in een duidelijke omgeving toegepast. Leerlingen maken zelf een keuze in welke leerstijl ze aan de slag gaan: zelfstandig werken, samenwerken, in stilte werken of juist achter de computer. De leerlingen 15

16 4.9 De bovenbouw vmbo (voor leerlingen uit leerjaar 3 en 4) Onze school biedt drie profielen aan: 1. Zorg en welzijn (Z&W). 2. Economie en ondernemen (E&O). 3. Dienstverlening en producten met de uitstroomrichtingen: - Sport, dienstverlening en veiligheid - ICT Een profiel bestaat uit een profieldeel en een vrij deel. Het profieldeel bestaat uit twee algemeen vormende (avo-) vakken en een breed profielvak. Het vrije deel bestaat uit beroepsgerichte keuzevakken. Het profielvak bestaat altijd uit een combinatie van binnen- en buitenschools leren en wordt als één vak verspreid over het 3e en het 4e leerjaar aangeboden. Een leerling moet ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken afronden om een diploma te kunnen behalen. Bij de profielen Zorg en welzijn & Economie en ondernemen kunnen leerlingen verschillende keuzevakken kiezen op het gebied van sport bewegen, ICT, vormgeving en media Profiel Zorg en welzijn Zorg en welzijn is een beroepsgericht vmbo-profiel waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden, zoals de horeca, de facilitaire dienstverlening, in de zorg of in de verpleging, in de uiterlijke verzorging, de kinderopvang of in de sportwereld. De volgende avo-vakken staan op het lesrooster: Nederlands, Engels, ict*, rekenen, aardrijkskunde, biologie, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer (ict is onderdeel van het profielvak Zorg en welzijn). Zowel in de 3e als de 4e klas volgen bbl- en kbl-leerlingen 6 uur in de week een beroepsgericht vak op het leerplein. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen uit beroepsgerichte keuzevakken, die ook op het leerplein worden aangeboden. Het profiel Zorg & welzijn wordt op de kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg aangeboden Profiel Economie en ondernemen Tijdens de opleiding worden allerlei vaardigheden geoefend op het nieuwe leerplein met in speciaal daartoe ingerichte werkplekken zoals een magazijn, een receptie en een etalage. Leeringen uit de 3e en 4e klas volgen het beroepsgerichte vak en de beroepsgerichte vakken op het leerlplein.. Leerlingen die kiezen voor het profiel Economie en ondernemen, krijgen de volgende avo-vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, ict*, rekenen, economie, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer (Ict is onderdeel van het profielvak Economie en ondernemen). 16

17 4.9.3 Profiel Dienstverlening en producten Dienstverlening en producten is een breed oriënterend profiel met twee uitstroomrichtingen: Sport, dienstverlening & veiligheid en de uitstroomrichting ICT. Uitstroomrichting Sport, dienstverlening & veiligheid (SDV): SDV is een beroepsgericht vmbo-profiel waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden zoals sportinstructeur, activiteitenbegeleider/ster, politie, brandweer, leger, luchtmacht en beveiliging Uitstroomrichting ICT ICT is een beroepsgericht vmbo-profiel waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden zoals helpdesk medewerker, programmeur, game-designer, mediaontwikkelaar, digitaal rechercheur en netwerkbeheerder. Leerlingen die kiezen voor het profiel Dienstverlening & Producten, krijgen de volgende avo-vakken: Nederlands, Engels, rekenen, economie, kunstvakken, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor wiskunde of biologie PTD (Programma van Toetsing en Doorstroming) In het eerste leerjaar reiken we aan de leerlingen en ouders/verzorgers vóór 1 oktober een Programma van Toetsing en Doorstroming (een PTD) uit, waarin het volledige programma van de onderbouw per vak staat vermeld. Daarnaast ontvangen ouders/verzorgers en leerlingen ook een toetsreglement. In het PTD staat onder meer beschreven wanneer de school de vakken toetst, de leerstof die de leerling moet beheersen, het niveau waarop de vakken worden afgenomen en de herkansingsregeling. Het PTD is voor ouders/verzorgers te lezen op Magister PTA en eindexamen In het derde en vierde leerjaar informeren we leerlingen en ouders/verzorgers vóór 1 oktober over het Programma van Toetsing en Afsluiting (een PTA) waarin het volledige programma van dat examenjaar per vak staat vermeld. Ook ontvangen zij informatie over het examenreglement. Zowel het PTA als het examenreglement zijn voor ouders/verzorgers te lezen op Magister en in te zien bij de examensecretaris van onze school Doorstroom naar het MBO De bbl-, kbl- en tl-leerlingen stromen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in op achtereenvolgens niveau 2, 3 en Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Daarnaast kennen de profielen het onderdeel Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Hierin maken leerlingen kennis met de praktijk tijdens praktijkopdrachten, bedrijfsbezoeken en/of stages. De inhoud is deels gekoppeld aan het beroepsgerichte profielvak. Leerlingen sluiten LOB af met een loopbaandossier. 17

18 5. De dagelijkse gang van zaken 5.1 Lestijden Een lesuur duurt 45 minuten. Het aantal lesuren is gemiddeld 34 uur per week. De lessen zijn van 8.30 uur tot uur: Lestijden 1 e lesuur e lesuur e lesuur Pauze e lesuur e lesuur Pauze e lesuur e lesuur e lesuur Pauze e lesuur Voor de lestabellen verwijzen we naar de bijlage achterin deze gids. 5.2 De zorg voor elkaar en onze school Regels zijn er in de hele wereld. Zeker waar veel leerlingen en medewerkers bij elkaar komen, zijn ze er om duidelijkheid te scheppen wat wel en wat niet toelaatbaar is. Het Zuid-West College heeft huisregels voor praktische zaken variërend van te laat komen tot kantinegebruik. Al deze regels worden door de mentor aan het begin van het schooljaar met de klas doorgenomen. Ook vragen we aan ouders/ verzorgers deze schoolregels te ondertekenen. Schoolregels 1. We luisteren naar elkaar en respecteren en helpen elkaar. 2. We gaan op een positieve manier met elkaar om. 3. We zorgen samen voor een veilige en schone school. 4. We zijn op tijd in de les. 5. We gebruiken onze mobiele telefoons alleen met toestemming. 6. We zijn zuinig op spullen. 7. We zorgen dat ons werk op tijd in orde is. 8. We hebben onze jas uit in de les en pet af in de school. 9. We zijn zowel binnen als buiten ambassadeurs van onze school. 10. We komen afspraken na. Bovenstaande regels gelden uiteraard ook bij uitjes, excursies en tijdens stages. Regels buiten school De school staat in een woonwijk waar veel mensen wonen en kinderen spelen. Daarvoor gelden de volgende speciale afspraken: Tijdens alle pauzes blijft de deur dicht. Dat betekent dat je pauze op school houdt. 18

19 ZUID-WEST COLLEGE

20 Tijdens tussenuren mogen onderbouwleerlingen de school niet uit. Je gooit geen rommel op straat. 5.3 Lesuitval Bij lesuitval worden de lessen, indien mogelijk, waargenomen. Zo niet, dan verblijft de leerling in de kantine. Leerlingen gaan de school niet uit. 5.4 Activiteiten Culturele activiteiten Het schooljaar bestaat niet alleen uit het volgen van lessen. Naast de reguliere lessen besteedt de school aandacht aan culturele activiteiten. De leerlingen volgen onder meer toneel-, dans- en muziek-voorstellingen De gezonde school Leerlingen leren wat een gezonde leefstijl is. Bij verschillende projecten, maar ook binnen de leergebieden Mens & Natuur en Sport & Beweging besteden we herhaaldelijk aandacht aan een gezonde leefstijl. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen s ochtends hebben ontbeten. 5.5 Voorzieningen op het Zuid-West College De campus Het terrein van de campus ligt aan de zijkant van onze school. De campus kan incidenteel gebruikt worden door onze leerlingen en na schooltijd door jongeren uit de omgeving en de wijk. Onder begeleiding van een begeleider kunnen onze leerlingen en andere jongeren verschillende sporten beoefenen Sportdagen Gedurende het schooljaar organiseert de sectie Lichamelijke Opvoeding, een aantal sportdagen, waarin de leerlingen zich in toernooivorm kunnen meten met medeleerlingen. Zo is er een basketbaltoernooi in onze sporthal en een voetbaltoernooi op het veld of in de zaal en een atletiektoernooi op een echte atletiekbaan. Ook op onze campus is er gelegenheid tot sporten. En onze school neemt regelmatig deel aan regionale schoolvoetbaltoernooien Opbergkastje en schoolpas De school stelt voor alle leerlingen een locker beschikbaar, waarin zij hun jas en andere spullen kunnen opbergen. Leerlingen zijn echter zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen. Zie hiervoor ook het lockerreglement. De directie mag gevraagd en ongevraagd de lockers openen. 20

21 Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen eenmalig een schoolpas. Dit pasje dienen zij altijd bij zich te hebben. fiets met een stevig slot vast te zetten. Het stallen van fietsen en andere voertuigen geschiedt op eigen risico Pauzes De school heeft drie pauzes: één van 20 minuten, één van 25 minuten en één van 15 minuten. Tijdens de pauzes zijn de leerlingen in de kantine, op het schoolplein of op de aangewezen pauzeplekken. De leerling mag het schoolterrein niet verlaten. De Gezonde kantine heeft een breed aanbod van etenswaren. 5.6 Veiligheid Veiligheid op school zit voor een groot deel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. We hebben hiervoor duidelijke regels opgesteld. Daarnaast hebben we binnen onze organisatie ook een aantal fysieke veiligheidsmaatregelen, die bijdragen tot de veiligheid in en om de gebouwen: Wijkagenten De school heeft directe contacten met een eigen wijkagent. De wijkagenten geven voorlichting aan de leerlingen, ze voeren individuele gesprekken en mocht dat nodig zijn- treden zij op ingeval van diefstal of andere zaken BHV-ers en EHBO-ers De school heeft BHV-ers en EHBO-ers. BHV-ers, bedrijfshulpverleners, bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand. Tijdens een calamiteit dienen alle aanwezigen in het gebouw de instructies van het BHV-personeel op te volgen Conciërges Op de school werkt een conciërge. Naast zijn conciërgewerkzaamheden houdt hij ook toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw Cameratoezicht De school heeft cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken Bewaking fietsen Op de school is een fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstallingen worden met camera s bewaakt. Wij raden leerlingen aan hun Ontruimingsoefening De school organiseert minimaal één maal per jaar een ontruimingsoefening. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV-ers na het alarmsignaal zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw en volgen de instructies van de BHV-ers op AED Het Zuid-West College heeft een AED. Een AED, ofwel een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend. De AED hangt in de hal van de school. 21

22 6. Leerlingbegeleiding 6.1 Mentor Om de kans op schoolsucces zo groot mogelijk te maken werken ouders/verzorgers, leerlingen en docenten nauw samen. Elke groep leerlingen heeft een eigen mentor die de speciale zorg heeft voor zijn groep en die een vertrouwensrelatie opbouwt met zijn leerlingen. De mentor volgt de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen en stimuleert ze. De mentor zorgt er voor dat de leerling optimaal gebruik maakt van het onderwijsaanbod. De mentor begeleidt het groepsproces van de klas. Mochten zich problemen of conflicten voordoen, dan probeert de mentor te bemiddelen. De mentoren zijn de spin in het web. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de dossiervorming, houden het leerlingvolgsysteem bij van de leerlingen hun klas, ze zitten de rapportvergaderingen en leerlingenbesprekingen voor van hun klas en zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van verzuim en te laat komen. Als een leerling speciale begeleiding of zorg nodig heeft maken we een handelingsplan waar we in alle lessen aan kunnen werken. Ook bij dit handelingsplan is de mentor degene die de lijnen uitzet. De mentoren houden dus alle personen op de hoogte die een taak hebben in de leerlingbegeleiding van een klas. Zij zijn de eerst aangewezene om contact met de ouders/verzorgers op te nemen en te onderhouden. 6.2 Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? Behalve de mentor, de decaan en de vertrouwenspersoon is er op de school ook een ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator zorgt ervoor dat de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij de juiste persoon terecht komen. Hiervoor is het JES (Jeugdhulpverlening en School) in het leven geroepen, dat één keer per 6 weken plaats vindt. Bij dit overleg zijn de ondersteuningscoördinator, de consulent ondersteuningsteam (SOT), de schoolmaatschappelijk werker (SMW+), de jeugdverpleegkundige (JVK) en de leerplichtambtenaar (LPA) aanwezig. De consulent ondersteuningsteam geeft advies bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De SMW+ voert gesprekken met leerlingen die lichte kortdurende ondersteuning op sociaal emotioneel gebied nodig hebben. Ook kan SMW+ doorverwijzen. De jeugdverpleegkundige voert het 1e klas-onderzoek uit en neemt de EMOVO-test af bij de 3e klassen. De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar. 22

23 6.3 Het volgen van de leerlingen Onze school houdt dagelijks alle absenten, laatkomers en zieken per lesuur bij. Deze gegevens slaat de school op in een geautomatiseerd systeem en de mentor bekijkt de gegevens. Indien daartoe aanleiding bestaat zal de school de gegevens doorspelen naar leerplicht en de ouders/verzorgers. Op elk rapport staan de verzuimgegevens tot en met de betreffende periode. Alle lesgevende docenten slaan de behaalde resultaten van de leerlingen op in het leerlingvolgsysteem, zodat er op elk moment zicht is op de voorgang van de ontwikkeling. 6.4 De speciale vormen van leerlingbegeleiding Extra ondersteuning De leerlingen die voor extra hulp op het gebied van rekenen en taal in aanmerking komen, krijgen lesmateriaal op maat. Deze hulp wordt binnen de klas gegeven met ondersteuning van de coördinator taal en/of rekencoördinator. Omdat een leerachterstand niet zomaar is weggewerkt, kunnen deze extra oefeningen meerdere jaren duren. Kwadrantmodel Van alle leerlingen wordt op beslismomenten ( o.a. aanname, overgang) een analyse van het dossier gemaakt met behulp van een kwadrantmodel. Dit kwadrantmodel is de basis voor de begeleiding van leerlingen. Elk jaar krijgen de leerlingen een aantal tests en vragenlijsten voorgelegd. Deze gaan o.a. over de capaciteiten, faalangst, lees- en spellingsproblemen (waaronder bijvoorbeeld dyslexie) en over hoe ze ten opzichte van hun school staan. De school verwerkt deze gegevens in het kwadrantmodel. Met het kwadrantmodel kunnen de mentor en de teamleider zien of er sprake is van een verschil tussen enerzijds kunnen en presteren en anderzijds willen en doen. Wanneer dat het geval is kijken zij welke begeleiding zinvol is. Aan de hand van het kwadrantmodel maakt de school groeps- en individuele handelingsplannen voor de leerlingen. Uiteraard neemt de school, waar nodig, contact op met ouders/verzorgers Dyslexiecoach De dyslexiecoach verzorgt de faciliteiten, instructies voor docenten en waar nodig ondersteunt hij/zij de docenten die de ondersteuningslessen geven. Ook heeft de coach minimaal twee keer per jaar een gesprek met de leerling. 23

24 6.4.3 Autismecoach De autismecoach legt contact met de ASS (autisme spectrum stoornis)-leerlingen en volgt hun leerproces. Indien er ambulante begeleiding aanwezig is, zal hij/zij daarmee overleggen. De coach is vooral praktisch bezig met de zaken van alledag (plannen, communicatie en andere probleemgebieden). Daarnaast is de coach de persoon bij uitstek om docenten/medewerkers te adviseren en te begeleiden in de omgang met ASS-leerlingen Taalbeleid De school is intensief bezig het taalbeleid meer structuur te geven. Dit beleid heeft als doel de taalvaardigheid van de leerling, zowel mondeling als schriftelijk, bij alle vakken te vergroten. We merken namelijk dat taal steeds belangrijker wordt. Naast aandacht voor taalvaardigheid in alle lessen, zijn er ook diverse projecten die de beheersing van de Nederlandse taal moeten doen toenemen Leren kiezen De mentor en de decaan zijn degenen tot wie de leerlingen zich kunnen richten met vragen over studiemogelijkheden en vervolgopleidingen. De leerlingen uit leerjaar 2 krijgen in een speciaal ingericht lokaal Toekomstoriëntatie (TO, waarin ze kennis maken met de bovenbouwafdelingen op onze school. Ze oriënteren zich ook op de vervolgstudies van het mbo en de beroepsmogelijkheden. Om zich voor te bereiden op het praktijkleren in de bovenbouw, volgen de leerlingen al in de onderbouw interne en maatschappelijke stages. De leerlingen uit leerjaar 4 worden voorgelicht over verdere studiemogelijkheden. Zo brengen zij een bezoek aan een opleidingsmarkt, waar alle opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs aanwezig zijn. De decaan ondersteunt de mentoren en de leerlingen bij het kiezen van het vervolgonderwijs Interne vertrouwenspersoon De school wil seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden. Personeel en leerlingen kunnen de hulp inroepen van de interne vertrouwenspersoon. Elke melding wordt uiterst vertrouwelijk behandeld en objectief en grondig onderzocht. Er worden zo snel mogelijk gepaste, corrigerende maatregelen genomen tegen iedereen die een ander lastig valtof kwetst naar sekse, geloof of afkomst. De naam van de interne vertrouwenspersoon op onze school is mevrouw G. Hellinga Antipestbeleid De school heeft een pestprotocol waarin staat beschreven hoe de school omgaat met pestgedrag op school. Dit protocol staat op onze site. Ook hebben wij een antipestcoördinator. Dit is mevrouw Korkmaz. 24

25 6.4.8 Privacy leerling gegevens De school verzamelt alle relevante informatie van alle leerlingen die zijn ingeschreven. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs en geschikte begeleiding te bieden. Alle beschikbare informatie van elke leerling afzonderlijk staat in het leerlingdossier. De noodzakelijke informatie die nodig is voor begeleiding van een leerling staat in het zorgdossier. Omdat wij persoonsgegevens verzamelen vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de school wordt er regelmatig over leerlingen vergaderd om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en met de docenten afspraken te maken over begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, werken we samen met externe deskundigen in het ZAT (zie 6.2). Als we een leerling willen bespreken met deze externen, vragen we daarvoor eerst toestemming aan ouders/verzorgers. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, vragen we de leerling zelf om toestemming. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben ouders/verzorgers, en leerlingen ouder dan 16 jaar zelf, recht op inzage, recht op correctie en recht op verzet. Wilt u meer weten over deze wet, kijkt u dan op: Adres van het samenwerkingsverband Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs maken deel uit van een samenwerkingsverband. De scholen van de Scholengroep zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV Zuid Holland West. Het adres van het samenwerkingsverband is: SWV Zuid-Holland West Regulusweg AC Den Haag Tel Meer informatie kunt u vinden op: 25

26 7. Communicatie 7.1 Directie Zuid-West College Dhr. Oranje is directeur van het Zuid-West College. Hij is samen met de teamleiders eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen de school. In schooljaar zijn op het Zuid-West College twee teamleiders actief: De teamleider van de onderbouw is mevrouw A. Sinke. Zij is verantwoordelijk voor het 1e en 2e leerjaar. De teamleider voor de bovenbouw is dhr. M. Carlier. Hij is verantwoordelijk voor het 3e en 4e leerjaar. 7.2 Leerlingen Leerlingenraad De school heeft een leerlingenraad, waarin leerlingen zitten die door hun klasgenoten zijn gekozen. De leerlingenraad bespreekt met de schoolleiding de dagelijkse zaken op school en doet zonodig suggesties om zaken te verbeteren. De schoolleiding en een medewerker van school begeleiden onze leerlingenraad. De voorzitter van de leerlingenraad is mevrouw S. Autar Het leerlingstatuut In het leerlingstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen opgenomen. Een exemplaar van het leerlingstatuut is bij de administratie verkrijgbaar en is ook te vinden op de website van de school. 26

27 7.2.3 Het leerlingenoverleg Er wordt regelmatig met groepen leerlingen gesproken over onderwerpen die de school aangaan. 7.3 Ouders/verzorgers De ouderraad De ouderraad is op zoek naar enthousiaste en betrokken leden. Als u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met de directeur van de school Informatiebijeenkomsten Regelmatig organiseert onze school ouderavonden waarop de mentor en de ouders/ verzorgers elkaar kunnen spreken. Aan het begin van het schooljaar is er een ouderavond voor de ouders/verzorgers van de klassen 1 tot en met 4. Het contact tussen ouders/verzorgers en school vinden wij belangrijk. Wij stellen het zeer op prijs als ouders/verzorgers op deze avonden aanwezig zijn. 7.4 Gebruik beeldmateriaal van leerlingen Binnen de ontwikkelingen van het hedendaagse onderwijs kunnen voor intern gebruik foto s en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van het verbeteren van de onderwijsleersituatie. Foto s en video s kunnen echter ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, voor een wervingscampagne, in onze brochures, de schoolgids etc. Mocht een ouder/verzorger er bezwaar tegen hebben dat hun zoon of dochter herkenbaar op beeldmateriaal van de school te zien is, dan vragen wij dit kenbaar te maken. Er kan achteraf een verzoek worden ingediend om beeldmateriaal te laten verwijderen van de website. 7.5 Medezeggenschapsraad Scholengroep Den Haag Zuid-West heeft een actieve medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit afgevaardigden van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van de drie scholen. De MR vergadert gemiddeld eenmaal in de zes weken. 7.6 Financiële zaken Boekenfonds Met ingang van het schooljaar 2009/2010 zijn de schoolboeken, leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en examenbundels volledig gratis geworden. Scholengroep Den Haag Zuid-West heeft een eigen boekenfonds. Dat wil zeggen dat de school de boeken inkoopt en uitleent aan de leerlingen. Omdat deze pakketten veel geld waard zijn en de school deze aan het eind van het schooljaar graag weer terug wil ontvangen, zal een waarborgsom in rekening worden gebracht. De borg wordt bij de start van de schoolcarrière van uw kind in rekening gebracht en blijft de gehele schoolcarrière staan. De hoogte van de waarborgsom is vastgesteld per school en is gebaseerd op de waarde en omvang van het boekenpakket. Voor de leerlingen die onderwijs volgen op het Zuid-West College is de hoogte van de borg vastgesteld op 50,00. U bent niet verplicht deze waarborgsom te betalen. U kunt op de Overeenkomst Ouderbijdragen aangeven of u de borg wel of niet wilt betalen. De overeenkomst vindt u via het digitale ouderportaal. Betaalt u de borg niet, dan geldt de bruikleenovereenkomst boekenpakket; deze kunt in het digitale ouderportaal terugvinden. Een lijst met eventueel zelf aan te schaffen leermiddelen krijgt elke leerling aan het begin van het schooljaar uitgereikt. 27

28 7.6.2 Ouderbijdrage Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Dat wil zeggen dat de overheid geen lesgeld heft. Toch zijn er kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet door de overheid worden vergoed. Daarvoor vragen we een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De hoogte en bestemming daarvan is in overleg met de Medezeggenschapsraad tot stand gekomen. We proberen de ouderbijdrage laag te houden in vergelijking met andere scholen en tevens de activiteiten en benodigdheden die vanuit de ouderbijdrage worden betaald in stand te houden. We gaan ervan uit dat ouders/verzorgers dan ook in het belang van hun zoon of dochter het betalen van de ouderbijdrage als een vanzelfsprekendheid zien. Wordt de ouderbijdrage niet (of niet helemaal) voldaan, dan worden leerlingen uitgesloten van (extra) voorzieningen en/of activiteiten, die niet door de overheid worden vergoed. Van de ouderbijdrage betalen wij zaken als verzekering en proefwerkpapier, kopieerkosten, gebruik ICT en cultuuruitjes Overige bijdragen Naast de gratis leermiddelen zijn er ook nog leermiddelen die door de leerling zelf aangeschaft moeten worden. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen over dezelfde materialen beschikken en om bij collectieve inkopen goedkoper uit te zijn, schaft de Scholengroep sommige materialen alvast aan. U bent niet verplicht dit bedrag te betalen, maar dit betekent wel dat u het materiaal dan zelf zult moeten aanschaffen (overlegt u dan even met de docent aan welke eisen het materiaal moet voldoen). Is een leerling niet in het bezit van de juiste leermiddelen, dan kan hij/zij geweigerd worden de les bij te wonen. 28

29 7.6.4 Woonachtig in Den Haag en in het bezit van een Ooievaarspas? Is uw kind in het bezit van een (Haagse) Ooievaarspas? Dan is de kans groot dat de Gemeente Den Haag een vergoeding voor uw kind aan de school betaalt. Neem bij het ophalen van de boeken de Ooievaarspas mee zodat deze gescand kan worden. U heeft dan kans dat u minder hoeft te betalen Tweetalig onderwijs Op het Wateringse Veld College bieden wij, naast de reguliere havo- en vwo-opleiding, zowel een tweetalige havo- als een tweetalige vwo-opleiding aan. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden. Dit bedrag is vastgesteld op 450,00, jaarlijks te voldoen. Uit deze bijdrage worden de kosten voor de reizen naar Engeland, de examenkosten, workshops en overige kosten betaald. Lopende het schooljaar zult u hiervoor een aparte factuur ontvangen. Deze factuur mag in termijnen voldaan worden. Verdere informatie hierover zult u bij de factuur aantreffen Reizen De school organiseert een of meer (buitenlandse) reizen. Deze reizen hebben een samenbindend en educatief karakter. Gaat uw kind mee op reis, dan ontvangt u direct na aanmelding hiervoor apart een factuur Schoolverzekering De Scholengroep heeft voor de leerlingen zowel een ongevallenverzekering als een reisverzekering afgesloten. Als u op de overeenkomst ouderbijdragen ervoor heeft gekozen deze kosten te betalen dan zijn onderstaande uitkeringen van toepassing. Heeft u ervoor gekozen deze verzekering niet te betalen dan zal de school niet tot eventueel uitkeren overgaan. Deze verzekering geldt voor ongevallen op weg van huis naar school v.v. en op school, tijdens excursies, voor ongevallen gedurende de stages, werkweken en alles wat onder de verantwoordelijkheid van de school wordt georganiseerd. Verzekerde bedragen ongevallenverzekering: Situatie Verzekerd bedrag In geval van overlijden ,-- In geval van invaliditeit ,-- In geval van geneeskundige kosten 2.500,-- In geval van tandheelkundige kosten* 5.000,-- * De dekking voor de tandheelkundige kosten is slechts van kracht indien deze kosten niet verhaalbaar zijn bij een primaire verzekering. Dus de kosten dienen eerst geclaimd te worden bij de eigen zorgverzekeraar. Kosten kunnen gedeclareerd worden met originele facturen en de kopiepolis van de eigen verzekeringsmaatschappij. 29

30 Ook is er voor alle leerlingen een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt bij alle school en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband.. Aanvullend kunnen de ouders/verzorgers ook nog een gecombineerde eigendommen- en ongevallenverzekering afsluiten, waarmee schade en/of verlies van persoonlijke eigendommen is verzekerd. Op kunnen ouders/ verzorgers en leerlingen meer informatie vinden over de dekking en de voorwaarden én kunnen ze direct online een verzekering afsluiten. 7.7 Praktische informatie Ziekte en doktersbezoek Afspraken met dokter of tandarts kunnen het beste gemaakt worden na schooltijd. In ieder geval moet u voor 9.00 uur naar school bellen als uw kind ziek is of een afspraak heeft bij de (tand)arts. Komt uw kind weer op school dan moet hij een briefje bij zich hebben van de ouders/verzorgers met daarop vermeld: naam en klas van de leerling, de reden van de afwezigheid en de datum van verzuim. Wij vragen u uw kind bij het servicepunt af te melden. Telefoonnummer: , dagelijks bereikbaar van uur tot uur De klachtenprocedure Het Zuid-West College heeft een klachtenregeling vastgesteld, die op de website gepubliceerd staat. Hierin staat beschreven hoe ouders/verzorgers en leerlingen klachten kunnen indienen over gedragingen en beslissingen - of het nalaten daarvan - van bijvoorbeeld het bestuur en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangt het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen docent en/of mentor. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de schoolleiding bij voorkeur de volgende stap. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht ter sprake kan brengen bij de interne vertrouwenspersoon van school ofwel bij de externe vertrouwenspersoon. 30

31 De interne vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder/verzorger of leerling met een klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Hij/zij beschikt over contactadressen en kan desgewenst begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De klachten worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Indien de klager dit wenst, begeleidt de externe vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van de op schrift gestelde klacht bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Het adres van de landelijke klachtencommissie is: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht Tel: De interne vertrouwenspersoon is mevrouw G. Hellinga. De externe vertrouwenspersoon van het Zuid-West College is als volgt bereikbaar: Centrum voor vertrouwenspersonen Plus Wanneer ouders of leerlingen vermoeden dat er sprake is van seksuele intimidatie kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspectie, telefoon Mevrouw L. Vermeulen en de heer A. de Leeuw Van Pomerenvaart WZ Den Haag Tel:

32 32

33 8. Kwaliteitszorg 8.1 Door- en uitstroomgegevens De tabel met de door- en uitstroomgegevens van het ZWC is opgenomen in bijlage 10.4 Voor het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat, verwijzen wij u graag naar de site van het ministerie van OCW: Examenresultaten De examenresultaten van het ZWC worden in onderstaande tabel weergegeven. 8.3 De kwaliteit van het personeel Het allerbelangrijkste vinden wij dat docenten goede leerlingbegeleiders zijn. Coaches die leerlingen stimuleren en uitdagen en hen begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, met respect voor hun medemensen en hun omgeving. Alle beginnende medewerkers worden begeleid in het vak. Alle medewerkers hebben regelmatig functioneringsgesprekken en volgen elk jaar trainingen en scholing om bij te blijven. 8.4 Onderwijsinspectie De Inspectie voert jaarlijks risicogericht onderzoek uit bij alle scholen voor voortgezet onderwijs. De Inspectie gaat na of wet- en regelgeving wordt nageleefd. Aan de hand van het jaarverslag van het bestuur waartoe de school behoort, wordt gekeken naar risico s voor de financiële continuïteit en de financiële rechtmatigheid. Bovendien wordt gecontroleerd of alle verplichte jaardocumenten zijn ingediend, zoals de schoolgids, examenreglement en de programma s van toetsing en afsluiting PTA. Scholen bij wie geen risico s worden aangetroffen, krijgen als vorm van toezicht een zogenoemd basisarrangement toegewezen. Signaleert de inspectie wel risico s, dan volgt een nader onderzoek en kan een school mogelijk onder geïntensiveerd toezicht komen te staan. In die situatie krijgt een school een aangepast toezichtarrangement (zwak of zeer zwak). Alle afdelingen van het Zuid-West College zijn in schooljaar voldoende beoordeeld. Examenresultaten Zuid-West College School Aantal Uitstroom Teruggetrokken Incompleet examen Afgewezen Geslaagd Percentage VMBO BB ,6% VMBO KB ,7% VMBO TL ,3% 33

34 9 De regeling school- en vakantietijden 9.1 Vakantieregeling Zomervakantie 2017 maandag t/m vrijdag Herfstvakantie maandag t/m vrijdag Kerstvakantie vrijdag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag Pasen vrijdag t/m maandag April/Meivakantie maandag t/m Hemelvaart donderdag en vrijdag Pinksteren maandag Zomervakantie 2018 maandag t/m vrijdag Verlof vanwege religieuze verplichtingen Wanneer leerlingen plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof van één vrije dag. Leerlingen die hiervan gebruik willen maken, moeten in alle gevallen twee weken van te voren, door middel van een briefje van de ouders, hun afwezigheid melden bij de administratie Leerplichtwet In Nederland kennen wij de leerplichtwet. Dit betekent dat alle leerlingen verplicht zijn naar school te gaan Volledige leerplicht Leerlingen zijn volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na hun 5e verjaardag. De leerplicht duurt tot het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Na de volledige leerplicht geldt nog een kwalificatieplicht Kwalificatieplicht De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die: a. nog geen achttien jaar zijn; b. nog geen startkwalificatie hebben behaald en; c. de volledige leerplicht achter de rug hebben. Een startkwalificatie geeft de minimale opleiding aan die een jongere nodig heeft om succesvol de arbeidsmarkt op te gaan. Zonder een startkwalificatie is een jongere een voortijdig schoolverlater. Een jongere heeft zijn of haar startkwalificatie behaald wanneer hij of zij minimaal een niveau mbo 2-, havo- of vwo-diploma heeft behaald. Een vmbo-diploma is derhalve géén startkwalificatie. Jongeren zijn dus tot hun achttiende verjaardag (of tot het moment dat zij een startkwalificatie hebben behaald) kwalificatieplichtig. Dit betekent concreet dat deze jongeren een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Hieronder vallen de vmbo-, havo-, en vwo-opleidingen in het voortgezet onderwijs (en de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs). 34

35 Om de leerplichtwet goed uit te voeren, heeft de school een absentieregistratie. Van elke leerling wordt dagelijks gecontroleerd of hij aanwezig is. Indien er geen bericht is van thuis, dan zal de mentor of de onderwijsassistent contact opnemen. Omdat afwezig zijn ook betekent dat een leerling lessen mist, willen wij graag elke leerling elke dag op school zien. Door de leerplichtwet is de school verplicht langdurige afwezigheid te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze kan contact opnemen met thuis om te vragen waarom een leerling niet naar school komt en zal maatregelen treffen om te zorgen dat de leerling weer naar school kan komen. Vragen over de leerplichtwet kunt u stellen aan de mentor of aan de leerplichtambtenaar. Het adres en telefoonnummer: Leerplicht Den Haag, Spui 70, Postadres: Postbus 12652, 2500 DP Den Haag, telefoon: De regels voor dit verlof zijn zeer streng. Meestal worden vakantieverlofaanvragen afgewezen. Verlof moet worden aangevraagd door middel van een formulier dat bij de administratie kan worden opgehaald. Dit formulier moet minstens twee weken van tevoren ondertekend worden ingeleverd. 9.4 Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om Leerplicht heeft strenge regels voor verlof ingesteld. Wij kunnen daar als school niet van afwijken en zullen dat dus ook niet doen. Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: 4. verlof van maximaal 2 weken, alleen wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar. Een verklaring van de werkgever is verplicht. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de directeur; 5. verlof wegens gewichtige omstandigheden. Hiermee worden omstandigheden bedoeld van medische en/of sociale aard. 35

36 10. Bijlagen 10.1 Lessentabellen VMBO BBL LWOO onderbouw BBL/KBL onderbouw Onderbouw KBL/TL onderbouw Foleta Code Vakken 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 3e 4e 3e 4e 3e klas 4e klas 3e 4e 1 NE Nederlands EN Engels WI Wiskunde RE Rekenen GS Geschiedenis EC Economie BI Biologie * 3* AK Aardrijkskunde NSK1 NASK FA Frans * 11 MA Maatschappijleer MA2 Maatschappijleer II 3* 3 12 DG Digitale geletterdheid LO Lichamelijke opvoeding KV1 Kunstvakken RW Rots & water 16 BM Beroepsmodulen KM Keuzemodulen PM Profielmodule BK Beroepsgericht keuzevak ZWC ZWC uur TL/Havo onderbouw E&O BBL/KBL E&O BBL/KBL Z&W BBL/KBL Z&W BBL/KBL Bovenbouw D&P BBL/KBL D&P BBL/KBL Mavo Totaal Keuzevak 36

37 10.2 Jaarplanner schooljaar Deze planning is onder voorbehoud en wijzigingen zullen per mail aan ouders/verzorgers kenbaar worden gemaakt. week v/h jaar dag datum tijd activiteiten week v/h jaar dag datum tijd activiteiten 33 do 17-aug Administratie weer bereikbaar voor ouders 33 vr 18-aug Einde schoolvakantie 34 ma 21-aug Boeken ophalen 34 di 22-aug "Introductiedag alle leerlingen Schoolfotograaf" 34 wo 23-aug "Start lessen volgens rooster Schoolfotograaf" 36 di 5-sep Ouderavond 37 wo sep Leerjaar 1: Kamp 37 do 14-sep Leerjaar 2: Sportactiviteiten 38 di 19-sep Prinsjesdag (normale lesdag) 38 do 21-sep Ouderavond (informatie/ptd - PTA/stage) 39 ma sep Leerjaar 1: CITO 39 vr 29-sep CITO KLAS 1 inhaal 40 ma 2-okt Start project Schoolsteward ma 2-13 okt Leerjaar 4: STAGEPERIODE 3 (vmbo) 42 ma okt Herfstvakantie 43 ma 23-okt Studiedag - Alle leerlingen vrij 43 vr 27-okt Leerjaar 3: profieldag 43 zo 29-okt Wintertijd - klok 1 uur terug 45 ma 6-10 nov Leerjaar 4: Mavo SE-Week 1 46 di 14-nov ZUIDWEST CHAMPIONSHIP (bo sportdag) 46 do 16-nov ZUIDWEST CHAMPIONSHIP (bo sportdag) 47 ma 20 nov - 1 dec Leerjaar 3: STAGEPERIODE 1 (vmbo) 48 ma 27 nov - 1 dec Toetsweek onderbouw 49 ma 4-dec Start Periode 2 49 di 5-dec Sinterklaas viering 50 ma 11-dec Herkansingsweek bovenbouw 51 di 19-dec Sportdag onderbouw 51 do 21-dec Kerstvieringen met mentorklas & Schoolfeest 52-1 vr 22 dec - 5 jan Kerstvakantie 2 ma 8-jan Start Masterchef ZWC (tot begin feb) 2 wo 10-jan Oudermiddag/-avond 10-minuten gesprekken rapport periode 1 (mentor/vakdocent) 3 ma jan "Leerjaar 3: Mavo SE-Week 1 Leerjaar 4: Mavo SE-Week 2" 3 ma jan Leerjaar 4: STAGEPERIODE 4 (vmbo) 3 wo 17-jan Studiedag - Alle leerlingen vrij 4 ma jan Leerjaar 4: STAGEPERIODE 4 (vmbo) 8 ma feb "Leerjaar 2: Week van de Toekomst Leerjaar 2: CITO" 8 di 20-feb "Leerjaar 2: Voorlichting profielen voor ouders/verzorgers Leerjaar 4: Sectorwerkstuk tentoonstelling" 9 ma 26 feb - 2 mrt Voorjaarsvakantie 10 ma 5-9 mrt Leerjaar 3: Mavo Oriënterende stage 10 do 8-mrt Studiedag - Alle leerlingen vrij 11 ma 12-mrt Leerjaar 2: HTM praktijkdag 12 ma mrt Leerjaar 4: Mavo SE-Week 3 12 wo 21-mrt Leerjaar 1 mavo/havo Cultuurmenu - muzee Scheveningen 12 do 22-mrt Leerjaar 2 mavo/havo Cultuurmenu - Panorama Mesdag 12 vr 23-mrt Leerjaar 3 mavo Cultuurmenu - Museum Beelden aan Zee 12 zo 25-mrt Zomertijd - klok 1 uur vooruit 13 ma 26-mrt Start Periode 3 13 ma mrt Leerjaar 3: Herkansingsweek 13 vr 30-mrt - 2-apr Paasvakantie 14 di 3-13 apr STAGEPERIODE 2 (vmbo) 14 di 3-apr START Centraal Schriftelijk Praktijk Examen LEERJAAR 4 (vmbo) 15 di 10-apr Oudermiddag/-avond 10-minuten gesprekken rapport periode 2 (mentor/vakdocent) 16 do 19-apr Schoolfeest 37

38 week v/h jaar dag datum tijd activiteiten 16 vr 20-apr Aanvang lessen vanaf uur (3e uur) 17 ma 23 apr - 4 mei Meivakantie 19 do 10-mei Hemelvaartsdag (school gesloten) 20 ma 14-mei "Leerjaar 4: START Centraal Schriftelijk Eindexamen Leerjaar 4: Voorlichting buitenlandreis" 20 zo 20-mei 1e Pinksterdag 21 ma 21-mei 2e Pinksterdag 21 di 22-mei Studiedag - Alle leerlingen vrij 22 ma 28 mei - 1 jun "Leerjaar 1: CITO Leerjaar 2: CITO" 23 ma 4 jun - 8 jun Leerjaar 3 Mavo: SE-Week 2 23 di 5-jun "Leerjaar 1: Inhaaldag CITO Leerjaar 2: Inhaaldag CITO" 26 ma jun Leerjaar 3: Herkansingsweek 26 di 26-jun Leerjaar 1, 2 en 3: Sportdag 27 ma 2-6 jul Projectweek leerjaar 1, 2 en 3 27 ma 2-jul "Boeken inleveren alle leerjaren Leerjaar 4: Herkansingen beroepsgericht" 27 di 3-jul uur Rap. Periode 3 Verg. lj. 2/4 27 vr 6-jul Laatste reguliere lesdag 28 ma 9-jul Schoolreis di 10-jul Diploma uitreiking 28 vr 13-jul "Rapportuitreiking & afsluiten met mentor 10-minuten gesprekken rapport periode 3 met ouders/verzorgers doubleurs" 29 ma 16-jul Start zomervakantie 38

39 10.3 Schoolkosten ZWC - schooljaar Soort Omschrijving Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Ouderbijdrage Kluisje 15,00 15,00 15,00 15,00 Ouderbijdrage Verzekeringskosten 10,00 10,00 10,00 10,00 Ouderbijdrage ICT kosten 10,00 10,00 10,00 10,00 Ouderbijdrage Overige kosten* 35,00 35,00 35,00 35,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Overige bijdrage Borg boeken 50, Overige bijdrage Introductiedag 30,00 30,00 30,00 30,00 Overige bijdrage Sportshirt 10,00 10,00 10,00 10,00 Overige bijdrage Buitenschoolse activiteiten 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 70,00 70,00 70,00 Subtotaal ouderbijdrage 190,00 140,00 140,00 140,00 Tablet Samsung Tab 4 75,00 75,00 75,00 Reizen Introductiekamp 100,00 Reizen Examenreis klas 4 150,00 Schoolreis 40,00 40,00 40,00 Totaal 405,00 255,00 255,00 290,00 39

40 10.4 Door- en uitstroomgegevens ZWC leerlingen bevorderd / diploma schooltype leerjaar eind schooljaar hoger zelfde lager vertrokken diploma Zuid-West College schooltype schooltype schooltype vmbo - basisberoeps Leerjaar niet bevorderd aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal Leerjaar Leerjaar Leerjaar vmbo basis-/kaderberoeps Leerjaar vmbo - kaderberoeps Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar vmbo - theoretisch Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar mavo/havo Leerjaar Totaal

41 41

college Schoolgids

college Schoolgids zuid-west college Schoolgids 2016-2017 Het Zuid-West College in het kort Onderwijsaanbod: Directie: Kenmerken Zuid-West College Uitgebreide stages Niveaus basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mavo havo

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2015-2016 Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Zuid-West College Uitgebreide stages op de VMBO-locaties Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg MAVO (LWOO is

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015 Brochure Financiële Zaken Schooljaar 2014-2015 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties: Zuid West College Wateringse Veld College

Nadere informatie

Schoolgids scholengroep den haag zuid-west

Schoolgids scholengroep den haag zuid-west Schoolgids 2013-2014 Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen MAVO/HAVO - lesplaats VMBO

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2015-2016 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Roemer Visscher College Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (eventueel met LWOO) Sectoren VMBO-breed Vakcollege

Nadere informatie

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Schoolgids scholengroep den haag zuid-west

Schoolgids scholengroep den haag zuid-west Schoolgids 2013-2014 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Leerwegen Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos:

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Jouw slimste keuze Welkom Frank Werlich Locatiedirecteur Nienke van Kooij van Wamelen Afdelingsleider onderbouw Programma Algemene informatie

Nadere informatie

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school!

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school! Zuiderzee College Het Zuiderzee College: jouw school! Het Zuiderzee College heet je van harte welkom! Alle vakken op een rij: De AVO-vakken: bij ieder profiel krijg je de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer,

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO

INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO INFORMATIEBOEKJE DEEL 2 BOVENBOUW VMBO 2.1 Opbouw van de bovenbouwafdeling VMBO Dienstverlening en Producten Derde klas en Vierdeklas B/K: Binnen het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) bieden we

Nadere informatie

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2016-2017 ROEMER VISSCHER COLLEGE 2016-2017 Roemer Visscher College in het kort Kenmerken Roemer Visscher College Leren kiezen door te doen! Onderwijsaanbod: Directie: Leerw egen Directeur:

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

Het Zuid-West College in het kort

Het Zuid-West College in het kort ch gid 67 Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Zuid-West College Uitgebreide stages Onderwijsaanbod: iveau basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mavo havo onderbouw (lwoo is voor alle leerwegen

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 1 e en 2 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties:

Nadere informatie

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 19-1-2018 Keuze proces Wat gebeurt er in de 2 e klas? En verder? www.zsc.nl HOE ZIT HET VMBO IN ELKAAR? Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2013-2014 Brochure Financiële Zaken Voor de leerlingen van het 3 e,4 e, 5 e en 6 e leerjaar Schooljaar 2013-2014 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG LEERJAAR 2 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Keuzes Programma Wat doet de decaan? Voorlichting en informatie geven Activiteiten organiseren (bedrijfsbezoeken, scholenmarkt e.d.) Adviesgesprekken met leerlingen

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes Elkaar leren kennen Op PENTA college CSG Hoogvliet voel je je al gauw thuis. We beginnen met een spannend kennismakingsproject waarin je je mentor en je klasgenoten leert kennen. Je mentor is een soort

Nadere informatie

Structuur beroepsgericht vmbo Jacqueline Kerkhoffs, Rob Abbenhuis April 2017

Structuur beroepsgericht vmbo Jacqueline Kerkhoffs, Rob Abbenhuis April 2017 Structuur beroepsgericht vmbo Jacqueline Kerkhoffs, Rob Abbenhuis April 2017 Op 1 augustus 2016 worden er nieuwe beroepsgerichte examenprogramma s ingevoerd in het vmbo. Vanaf die datum kent het vmbo tien

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 19 januari 2017 19.30 21.00 uur Programma: Opening (dhr. Den Hartogh) LOB in leerjaar 2 BBL, KBL en GL/TL (MAVO) (loopbaanbegeleider dhr. Groenenberg) Determinatie

Nadere informatie

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN 2017 2018 Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN HET STEDELIJK COLLEGE EINDHOVEN Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet onderwijs; de

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3 Welkom Ouderavond BBL3 3 augustus 05 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Welkom Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Programma Opening door de Dhr. H.Heerts (teamleider SE) - Dhr. R.van de Wal directeur Eaton - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door de

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT Ouderavond vmbo OVERGANG NAAR 2 VMBO GT - LESSEN IN 2 GT - KEUZEVAKKEN - SCHOOLJAAR 2016-2017 - BOVENBOUW Vakken: Nederlands Engels Duits Wiskunde Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis Aardrijkskunde

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen 1 2 3 Verschillende Onderbouw en Hoe komt u aan

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Welkom! Examenvoorlichting november 2017

Welkom! Examenvoorlichting november 2017 Welkom! Examenvoorlichting 2017-2018 16 november 2017 Programma Welkom Voorstellen Leerwegen in het VMBO Niveau s in het MBO Beroepsgerichte examenprogramma s Opbouw examenprogramma en slaag- zak regeling

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond van TL2/M2 van CS Vincent van Gogh

Welkom op de ouderavond van TL2/M2 van CS Vincent van Gogh Welkom op de ouderavond van TL2/M2 van CS Vincent van Gogh Inez Barmentloo-de Boer, decaan 6 februari 2017 Programma Nieuwe wetgeving rondom LOB Doel keuzeproces klas 2 Het Nederlands Onderwijssysteem

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017

Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017 Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017 Het programma van vanavond: 19:00 uur: - Determinatie - Informatie bovenbouw - Doorstroom naar het MBO 19:30 uur: Start eerste voorlichtingsronde 20:15 uur:

Nadere informatie

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer.

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer. Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven vormgeving Wim Zaat, Moerkapelle fotografie Bart Versteeg, Den Haag Mood Factory, Amsterdam

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 3 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 LoopbaanOriëntatie en Begeleiding, mentor & werkweek Klas 3 VMBO Theoretische Leerweg 3T1-3T2-3T3-3T4-3T5 Opzet avond: 19.30-20.00 uur : uitleg loopbaankeuzes en

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan:

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: We kennen onze leerlingen We maken kansen waar We ondersteunen als het mogelijk is We zijn duidelijk en bieden structuur We zijn klein en veilig Informatieavond eindexamen

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Bevorderingsreglement

Bevorderingsreglement Bevorderingsreglement Roemer Visscher College Wateringse Veld College Zuid-West College Schooljaar 2016 2017 Definitief INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Roemer Visscher College 5 Wateringse Veld College 7 Zuid-West

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

WELKOM. Op het Alfrinkcollege

WELKOM. Op het Alfrinkcollege WELKOM Op het Alfrinkcollege In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit Welkom 19.15-19.30 uur koffie/thee, balie aula Algemene informatie over leerjaar 3 door de schooldecaan, mevrouw Van Lieshout

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie