actie! Voor de 2de en 3de graad Kantoor en Verkoop Aangepast aan de nieuwe leerplannen van het vrij onderwijs Tijd voor actie!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "actie! Voor de 2de en 3de graad Kantoor en Verkoop Aangepast aan de nieuwe leerplannen van het vrij onderwijs Tijd voor actie!"

Transcriptie

1 actie! Aangepast aan ne leerplann het vrij Voor 2 graad Kantoor Verkoop Tijd voor actie!

2 2 graad graad 1ste jaar 2 jaar 1ste jaar 2 jaar Beste leerkracht In september 1 wordt er in richting Kantoor Verkoop gestart met ne leerplann. Deze leerplann gaan in voege in het eerste jaar twee r graad. Op 1 september 1 is het beurt aan het twee jaar twee r graad. De ambitieuze ne leerplann will e antwoord bi op e veranr arbeidsmarkt, waar opleiding, meertaligheid e brere basis als grote troev worn beschouwd. Om leerling optimaal voor te berein op arbeidsmarkt, wern vorige leerplann grondig herzi. Daardoor brg ne leerplann heel wat veranring met zich mee. Gelukkig kan u rek op Actie!, onze gloedne metho voor Kantoor Verkoop, om u uw leerling doorhe vern leerstof te loods. Want bij e totaal n leerplan, hoort e totaal ne metho, met e anre aanpak, e ne (maar ervar) auteursploeg frisse ieën. In ze folr nem we u mee op e korte wanling langs kele beziswaardigh die Actie! te bi heeft. Hiernaast krijgt u e overzicht alle titels die er beschikbaar zijn in Actie!-reeks. Zo komt u te wet welke titels we voor uw vak jaar voorzi. Daarna (pagina ) ton we u hoe e hoofdstuk is opgebouwd. We legg ook uit hoe we bepaal complexere zak uit het leerplan aanpakk, zoals compettiegericht ler evaluer. E anre ne uitdaging uit leerplann is integratie ICT. Hoe wij ze uitdaging aangaan, leest u op pagina. Voor leerinhoun Kantoor Verkoop moet er met e aantal didactische of professionele softwarepakkett gewerkt worn, zoals BOB 0 voor boekhoun Typ-Top voor klaviervaardigheid. E overzicht ze pakkett wat ze voor u kunn betek, vindt u op pagina. Zoals altijd bi we u ook e uitgebreid pakket aan didactische onrsteuning. Wat dit inhoudt, leest u op pagina 7. Op ze pagina ontkt u ook wat Actie! te bi heeft op vlak ICT. Smaakt dit alles naar meer? Op achterzij ze folr vindt u onze contactgegevs. Actie! bevat alles wat u nodig heeft om leerplandoelstelling ne leerplann met resultaat aan te brg bij uw leerling. We bi al het nodige om u te begelein bij uw lesopdracht, ook voor het onrel ICT. Zodat u, net als wij, klaar bt voor actie! Vrilijke groet Nils Naesss Sior uitgever Economie Hanlsvakk Overzicht titels BASISMODULE OFFICE BASISMODULE RETAIL KEUZEMODULES OVERKOEPELEND In twee graad volg alle leerling mods Office Retail. Per jaar is er e afzonrlijk leerwerkboek voorzi. In twee graad beslaan boek Actie! Office competties 1 2 uit het leerplan. Actie! Retail behanl competties. In r graad beslaan Actie! Office Actie! Retail major competties basismod, behanl Actie! Retail minor Actie! Logistics competties keuzemod. Als uw school keuzemods Visual merchandising Mewerker klantdist wil inricht, kan u als leerkracht het materiaal gebruik dat het VVKSO hiervoor ontwikkelt. *Actie! ICT-integratie is e naslagwerk waarop leerling doorhe twee r graad kan terugvall om ICT-opdracht, die in anre boek geïntegreerd worn aangereikt, nog es stap voor stap uitgewerkt te bekijk. Esstiële hanling in Tekstverwerking, Rekblad, Prestatie, Databeheer, DTP, Netwerkbeheer worn via duilijke stappplann uitgelegd worn vergezeld syntheseopdracht op methosite. Iere syntheseopdracht bunlt e aantal specifieke bewerking in bijvoorbeeld tekstverwerking sam tot één complexere opgave. Daarnaast biedt dit boek oefing rond klaviervaardigheid informatie rond NBN-norm multimediale toepassing. Voor Office-toepassing wordt in ze eerste editie gebruikgemaakt MS Office 10. Lees meer over ICT integrer in uw less op pagina ze folr. De inhoudstafels Actie!-boek vindt u op onze website secundair.boeck.com. * 2

3 Hoe is Actie! opgebouwd? De hoofdstukk zijn opgebouwd volgs e vaste structuur: Overzicht wat leerling zal kunn op het ein het hoofdstuk. E onrverling in verschill lesfas. Elke lesfase wordt uitgewerkt aan hand activer opdracht die aansluit bij leefwereld leerling. Wat voorafging (optioneel): korte samvatting wat er in vorige les(s) gezi is. Op verkning: instap, oriëntering les. Op verr onrzoek: verwervingsfase, er wordt e antwoord gezocht op onrzoeksvraag die in titel het hoofdstuk vervat zit. Te onthoun: leerinhoun, herkbaar aan het kar. Bevat ook kernwoorn, belangrijke begripp, in het vet. En nu oef: oefing waarin competties verr verwerkt worn door leerling. Is Van Zon e groothanlaar of e kleinhanlaar? Waar koopt Van Zon zijn goer? (Kijk goed naar product die in het magazijn staan bij Van Zon) Welke extra troev kan e groothanlaar aanbi aan zijn klant. TE ONTHOUDEN We verevoudig sterk logistieke ket uit het voorbeeld. Dat geeft het volgd schema Product / fabrikant groothanl Detailhanl / retail/ kleinhanl De product MAAKT De groothanl koopt De taihanl koopt (of PRODUCEERT) product in grote product in om ze product. Dan hoeveelh om ze in daarna verr te verkop zij die kleinere hoeveelh verkop aan product. te verkop aan consumt anre bedrijv Belangrijke Opmerking De groothanl kleinhanl sam vorm distributiebedrijv. Elke opdracht kan voorzi zijn e of meerre pictogramm: beeldmateriaal, ICT, of e verwijzing naar e anr boek uit Actie!-reeks. Compettiegericht ler In Actie! wordt leerstof compettiegericht aangebracht. Hierdoor ligt nadruk op het verwerv vaardigh attitus. Knis blijft belangrijk, maar staat in eerste plaats t diste aan te ler competties. Actie! biedt e bre waaier aan werkvorm die zowel activerd als realistisch zijn. Er wordt ruim aandacht besteed aan opdracht waarin knis, vaardigh attitus als e geheel aangewd moet worn. consumt De consumt gebruikt of verbruikt product. Praktisch werk met leerwerkboek De leerling doorlop e leertraject dat volledig opdrachtgestuurd is. De leerinhoun worn samgevat in te onthoun. Dit biedt e houvast om daarna met oefing aan slag te gaan. De verschill leerwerkboek worn gemakkelijk uitscheurbaar uitgegev. Zo kan u evoudig samwerk met collega s - als u dat wilt - eig traject uitstippel. Ook voor leerling zorgt dit voor extra comfort, want zij hoev niet meer steeds al het materiaal mee te nem. 1 Logistiek, wat is dat? Wat gebeurt er met e tomaat voor ze op ons bord ligt? 1.2 Wat zijn schakels in logistieke ket? Na dit hoofdstuk kan je schakels in logistieke ket boem... logistieke ket e aantal product opstell, op papier met behulp ICT-toepassing... logistieke bedrijv boem die el uitmak logistieke ket... informatie opzoek voor het samstell e logistieke ket Op verkning Je weet nu al welke weg tomat aflegg, maar uiteraard zijn er nog heel veel anre product die tot bij consumt moet kom. Opdracht 7 Bekijk weg die e gsm aflegt. Is ze weg te vergelijk met weg tomaat? Bij het voorbeeld tomaat was e zeer belangrijke taak weg gelegd voor Colruyt. Zal dat bij e gsm ook het geval zijn? Opdracht 8 Zet zes afbeelding in juiste volgor. Zet één volg zes begripp bij juiste afbeelding: consumt transport productie grondstoff transport hanlaar 9 Logistiek, wat is dat? Wat gebeurt er met e tomaat voor ze op ons bord ligt? actie! ICTintegratie Opdracht PapYrreus wil dat klant goeg goer kop uit verschill productgroep. Het bedrijf moet dus goed wet wat concullega s anre bedrijv aanbi. Maak sam met verantwoorlijke voor inkoop, Ell Peters, e vergelijking tuss e aantal artikel die PapYrreus aanbiedt diezelf artikel die concullega s Viking Direct Bruneau aanbi. In welk programma maak je best ze vergelijking? Waarom? 28 Bei voet in praktijk Voor Actie! ging we e samwerking aan met e heel aantal bedrijv. Dankzij ze samwerking komt leerling in het lesmateriaal voortdurd in contact met authtiek documtatiemateriaal, interne externe documt, bedrijfsfilms die hem e zeer realistische beeld gev het reil zeil in echte bedrijfswereld. Om leerling nog meer te lat proev praktijk, wordt er in ne leerplann ook werk gemaakt werkplekler. Hiervoor biedt Actie! gerichte observatie- doe-opdracht waarmee leerling op werkvloer aan slag kan. E goe dosering Actie! biedt e ruime keuze aan oefing. Zo kan u maximaal inspel op behoeft uw klas. Waar nodig bi we alternatiev aan, bv. bij branchestudie in r graad Retail. De leerling worn begeleid in studie e specifieke branche gaan daarna zelf e branche uitwerk onr BZL. Daarnaast lat we ons niet verlein tot onnodige uitweiding verzwar we het lesmateriaal niet. We kiez resoluut voor transparantie op vlak leerplann leerlijn. De leerstof wordt aantrekkelijk verpakt in leerling-vrilijk materiaal, aansluitd bij leefwereld leerling. Integratie ICT-doelstelling Het ne leerplan stelt dat ICT-doelstelling volledig in leerstof Kantoor Verkoop geïntegreerd moet worn. Hoe moet u hieraan beginn? Gewoon het traject Actie! volg, volstaat. Volg volg stapp: op e rekblad; eerste rij gebruik je om titels gegevs in te plaats; in kolom 1 vermeld je artikelco, in kolom 2 omschrijving het artikel (zie lijst hiervoor PapYrreus); in kolom komt telks verkoopprijs groothanl in euro (zie lijst hiervoor PapYrreus); in kolom komt telks verkoopprijs groothanl in euro Viking Direct. Raadpleeg hiervoor website Viking Direct, via in kolom komt telks verkoopprijs groothanl in euro J-M Bruneau. Raadpleeg hiervoor website Bruneau, via in volg rij plaats je 10 artikels uit het assortimt PapYrreus maak je vergelijking; zorg dat artikels gerangschikt staan volgs artikelnummer; als prijs Viking Direct Bruneau lager is dan die PapYrreus, dan geef je ze cel e ro achtergrond. Gebruik hiervoor het principe voorwaarlijke opmaak. Bekijk hiervoor evtueel eerst ICT-fiche in het boek Actie! ICT-integratie; kopieer ze gegevs naar e twee tabblad, rangschik artikels hier volgs naam; sla het bestand op in map Office/documtstroom ict, onr naam vergelijking. Natuurlijk kunn niet alle doelstelling bereikt worn in e bedrijfsomgeving. Daarom gebruik we ook e aantal fictieve maar realistische spilbedrijv. Deze bedrijv zijn overzichtelijk bevattelijk voor leerling. Ze zijn eerr kleinschalig hanl in aantrekkelijke /of herkbare product. Klare taal 1.1 Wie doet wat in het bedrijf? Na dit hoofdstuk kan je onrl e organogram met je eig woorn uitlegg;... e organogram e bedrijf mak (zelfstandig of aan hand e beschrijving of e tekst);... met behulp e softwarepakket e schema of organogram tek;... gegevs gestructureerd bewar met e zinvolle naam. Op verkning We hanter e aangepast taalgebruik dat haalbaar duilijk is voor doelgroep. Alle tekst worn nauwkeurig onr loep gom door onze coördinator voor het taalbeleid die met bei voet in praktijk staat, die het taalniveau uit die ervaring strg bewaakt. De leerwerkboek zijn zo opgevat dat ICT-opdracht sowieso geïntegreerd in hoofdstukk aan bod kom. Dit geldt voor zowel specifieke ICT-doelstelling als voor ICT-doelstelling die doorlopd nagestreefd moet worn. De ICT-opdracht sluit op e realistische manier aan bij beroepscompetties die leerling zich moet toe-eig. E ICT-pictogram geeft aan wanneer leerling met e pc aan slag moet. Aan het begin elk hoofdstuk staat opgelijst welke ICT-vaardigh leerling gaat verwerv. De handleiding geeft e duilijk overzicht te bereik ICT-doelstelling. De aanzet tot jaarplan concordantietabel gev leerkracht e compleet beeld hoe waar ICT-doelstelling bereikt worn. Het boek Actie! ICT-integratie dit als remediërings- synthese-instrumt voor zowel twee als r graad. Lees meer over ze titel op pagina ze folr. Opdracht 1 Misschi heb je eerr (tijns e vorig ) al ev knisgemaakt met bedrijv, onrneming of hanlaars. In jouw eig gemete of stad b je alleszins al veel bedrijv teggekom. E bankkantoor, e bakker, e kledingboetiek, e supermarkt zijn allemaal voorbeeln bedrijv. In dit hoofdstuk maak je knis met het bedrijf PapYrreus. Dit bedrijf zal je in dit volg hoofdstukk dichtbij gaan bestur. Je gaat meedo met al activiteit het bedrijf. Hieronr vind je e uitgebreid krantinterview met Greet Peters, oprichtster het bedrijf PapYrreus. Je leerkracht vertelt je wat je met dit artikel moet do. Duid in élk antwoord dat Greet geeft met e duilijke kleur één woord aan; dat mag e woord zijn dat je niet begrijpt, of e woord waar je nkt dat het belangrijk is. Toon niet aan je buur welke woorn je aanduidt! HBVL: Dag Greet, kan jij PapYrreus ev voorstell? Greet: Onze onrneming PapYrreus is daag 10 jaar oud. We hebb het bedrijf opgericht in het jaar 0. Van bij start zijn we e bedrijf geweest met e sterke familiale samhang. Vandaag zijn er 11 personeelsl, waar er vier bij familie Peters hor. Dat zijn mijn twee zuss (Ell Karoli) mijn schoonbroer Mihail, man Ell. Ikzelf b algeme directeur, maar vele beslissing worn in nauw overleg met al onze ms gom. HBVL: Wat doet PapYrreus eiglijk? PapYrreus heeft heel wat activiteit verschill aard, toch ook e duilijke specialisatie. De ms zegg meestal dat wij hanlaars zijn in kantoorbodigdh papierwar, maar ik zou het graag anrs will uitlegg. Wij will zo goed mogelijk alle vrag onze klant beantwoorn hun problem help oploss. We hebb dat dan ook neergeschrev in onze missie, onze belangrijkste slogan:

4 Actie! werkt met Documtstroom? DocuPlusSoft! Docu Plus Soft DocuPlusSoft is doeltreff gebruiksvrilijke manier om documtstroom in e bedrijf te ler kn, beheers verwerk. Aankelijk gebeurt verwerking documt manueel om leerling te verplicht na te nk bij manier werk. Wanneer het nodige inzicht verworv is, wordt er overgegaan op elektronische verwerking in Excel. De keuze voor Excel zorgt ervoor dat leerstof niet noloos verzwaard wordt. Deze gebruiksvrilijke toegankelijke metho zorgt ervoor dat noodzakelijke automatisering altijd t diste staat het verwerv inzicht, garanert e efficiënte werkwijze. De metho DocuPlusSoft kt al jar succes in het tso, werd voor Actie! aangepast aan doelgroep Kantoor Verkoop. Boekhoun met professionele boekhoudsoftware? BOB 0! In r graad Kantoor ler leerling boekhoun met professionele software. Hiervoor gebruikt Actie! kwaliteitsvolle boekhoudsoftware BOB 0 Sage. Deze software is wijd verspreid in bedrijfswereld daag, biedt leerling dan ook e zeer realistische bruikbare voorbereiding op het bedrijfslev. BOB 0 wordt al jarlang gebruikt in het. Met r, want het pakket is niet alle gebruiksvrilijk voor leerling, maar ook bekd terrein voor leerkracht. Wie er nood aan heeft, kan af het voorjaar 1 e voorscholing over BOB 0 bijwon, georganiseerd door onze BOB-auteurs. Klaviervaardigheid? Typ-Top! Aan hand Typ-Top-software wordt het luik klaviervaardigheid uit het leerplan behanld. Door het ruime aanbod aan oefing mogelijkheid om te differtiër, is Typ-Top al jarlang software bij uitstek om klaviervaardigheid te train binn het. De leerling Kantoor volg op hun eig tempo e specifiek Actie!-traject binn Typ-Top. Ler boekhoun? BoekPlusSoft! Het didactische boekhoudpakket BoekPlusSoft biedt e afzonrlijk oeftraject aan bevat e hele reeks verrichting, vertrekkd uit documt. De leerling moet zelfstandig e boekhoudkundige rering mak (boekingsschema). De software gereert dan T-reking journaalpost. De gevolg verrichting voor balans resultatreking worn automatisch getoond. Het pakket controleert mete juistheid meldt evtuele fout. De toepassing verlop volgs het geleilijkheidprincipe. Daarnaast is er e gebruiksvrilijke helpfunctie voorzi. Kassa- voorraadbeheer? Systeemonafhankelijk! De leerinhoun rond kassa- voorraadbeheer worn in Actie! Retail volledig systeemonafhankelijk aangebracht. Daarnaast zijn er pakketspecifieke toepassing uitgewerkt, die afzonrlijk aangebon worn. Didactische onrsteuning Handleiding Bij elk leerwerkboek hoort e uitgebrei handleiding voor leerkracht. Deze handleiding bevat: Het ingevul leerwerkboek. Didactische wk per hoofdstuk, met per hoofdstuk e oplijsting leerplandoelstelling die u in het hoofdstuk bereikt. Hulpmidl om leertraject mee uit te stippel. E concordantietabel e aanzet tot jaarplan op basis het JAL-documt help u om ervoor te zorg dat elke doelstelling aan bod komt, op manier die u verkiest. U kan er natuurlijk ook voor kiez om het uitgestippel Actie!-traject te volg. Praktische wk om in JAL-documt vooropgestel doel op school georganiseerd te krijg (zoals volgtijlijkheid respectievelijk taalless klantonthaal in het Frans het Engels, of manuele verwerking factur, boekhouding klasser). E toegangsco tot het leerkrachtgeelte methosite. I-board Wie wil, kan ook gebruikmak het i-board. Met het i-board kan u o.a. blar door e projectie boek, inzoom op illustraties tekst ingevul antwoorn (stapsgewijs) do verschijn, wat het klassikaal besprek oefing vergemakkelijkt. Daarnaast kan u ook eig materiaal toevoeg (bv. foto s, links, PowerPointvoorstelling ). Op die manier kan u al uw lesmateriaal ctraliser op één platform. Om gebruik te mak het i-board, heeft u e internetverbinding, e projector e pc/ laptop nodig (of e digitaal schoolbord). Voor meer info over het i-board kan u terecht op onze website, bij het onrel ICT. Methosite voor leerling Bij Actie! hoort ook e methosite, Hier vindt leerling e pak extra materiaal terug: Bijkomd materiaal: interactieve oefing, synthese- remediëringsopdracht rond ICT-vaardigh Links naar viomateriaal websites waarnaar verwez wordt uit leerwerkboek. Sjablon voor documt (factur, s ) die leerling moet opstell, bv. in het kar e spilbedrijf. 7

5 Op hoogte blijv? Aarzel niet om u in te schrijv op Kroniek, onze nsbrief voor hanlsvakk. Inschrijv kan via secundair.boeck.com, Nsbriev. KRONIEK OKTOBER 12 NIEUWE I-BOARDS NIEUWE I-BOARDS INTERACTIEVER EN COMFORTABELER... EEN MUST VOOR DE (ECONOMIE)LEERKRACHT! Iere kt wel bordboek: digitale versies boek die je kan projecter in klas. Het i-board is het bordboek onze uitgeverij. En ze i-boards hebb sinds kort belangrijke updates gekreg met ne functionaliteit. Het resultaat: nog meer mogelijkh meer comfort voor leerkracht. bre nge n? sch ool jaa r nog brie v! dat we u dit nie uws al het nie uws u in op onz e gte blij v ebo eck.co m sch rijf. hoo IR Op A ir.d nda ND SECU K.COM Sur f naa r http ://s ecu EC DEBO TR AJ EC T SE SU CC ES VO LAV EN ON ZE UI TG I EC ON OM te graad in eers kiez, zijn zicht. Economie. E over graad f twee gran he n die a over alle Leerlinge Economie voor SEI methos IE AS O M ET art met het vaak al gest s n jar Dit scho afgelope reek s dat met hern datet zoal 1 kan u r 1- schooljaa voor het onrnemer do als nk onrnemer winn als check # Michel Jansss Ignace Ryheul JEAN-PIERRE DEKLERCK: DIANE SEGERS: KRISTIN DESCHEEMAEKER West-Vlaanr Oost-Vlaanr (kel Aalst, Limburg Oost-Vlaanr (behalve Aalst, Drleeuw, Ninove, Geraardsberg, Antwerp (kel postnummers 00 Drleeuw, Ninove, Geraardsberg, Bever, Drmon, Hamme, Temse, tot 2100, Hertals, Geel, Mol, Westerlo, Bever, Drmon, Hamme, Sint-Niklaas Zelzate) Heist-op-n-Berg Berlaar) Temse, Sint-Niklaas Zelzate) Vlaams-Brabant (Brussel, Halle, Vilvoor) Vlaams-Brabant (arrondissemt Leuv) fax 0 0 % klantdist Ë xhstaofy0 z uitgeverij fax 0 0 Antwerp (behalve Antwerp fax 0 0 aso 1-1 Ctrum, Deurne, Hertals, Geel Mol) bedrijfswetschapp bedrijfswetschapp algeme fax Ë xhstaofy28z fax 0 0 Ë xhstaofy02z fax fax 0 0 BEOORDEL INGSEXEMP LAREN REDACTIONEEL DE BOECK NV Beste leerkracht tel.0800 fax fax VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gerda Ghysels 1-1 REDACTIE Nils Naesss Inge Van Plas Antoon Stessels Tinne Verbrugg 12-1 is e belangrijk voor onze uitgeverij. Het is e jaar waarin we niet alle heel wat onze bestaan product heruitvinn, maar ook e jaar waarin tal ne project hun opwachting mak. En dat zorgt voor e frisse wind door het hele fonds Economie Hanlsvakk. Die frisse wind ziet u alvast in onze Kroniek. dit krijgt u alle info over onze uitgav ns uit het vakgebied in e vernd blad. En Kroniek is maar e ding die we dit jaar onr hann nem. Nog belangrijker zijn verning in onze product. Op volg pagina s leest u o.a. over reeks Check die met komst Check volledig is. En we blikk ook al vooruit naar het werk dat we dit jaar verricht voor het 1-1. Dan herlancer we reeks Hanlvijf/zes Bivijf/zes met e complete herwerking. En onze ne project? Daarover houn we u nog ev in spanning. Later dit hoort u meer. Wij ws u e uitstek start het ne. Nils Naesss Sior uitgever Economie Hanlsvakk.com. oeck plar op ingsexem rl uw beoo f maart 1 Bestel a Ë xhstaofy0 z C O LO F O N Ë xhstaofy22z ze reeks: Algeme pp Algeme Bedrijfswetscha ze reeks: pp Bedrijfswetscha pp Algeme Bedrijfswetscha n e graad onrle het vijf In rd er voor titels voor -1 pp. De t u in 1 etscha erkt zoda Bedrijfsw nomie oljaar herw kan. dit scho jaar word aan slag w materiaal met nieu PPER MISCHE TO A D : E C O N O e aanpak D E R D E G R Akan u rek op solid e ecoalgem d Hoe het1: onze twee reeks voor in het aso? vern ijf - mod Hanlv Vergeet niet uw naam, adres school d waar u lesgeeft te vermeln.mod 2: vern Hanlvijf mod ijf -VLIEGTUIGREIS lveen HanWON WIE MET CHECK? d vern s - mod : ijf/ze Katri Urmel school Leiepoort campus Sint-Hdrik in Hanlv Deinze wint e s - mod f/ze reischeque ter ij Hanlv waar 00 EUR! d Proficiat! mod : vern Hanlzes d mod 7: vern Hanlzes d mod 8: vern Hanlzes - ze reeks: e ch nschapp Algeme e Bedrijfswete ch e ch nschapp Algeme e Bedrijfswete ch e ch er er beva traditie e methos bij het boek, didactisch zijn er twee. king leiding ng graad che vrag uit ver- graad. De hand jaarplanni In twee activer n op voor e : Check. voorstel molantwoor tof op e k vertrekt lier, e kunn word gt leers hoofdstu gebruikt het daarna tips, evaluatieformu Check br als toets ier aan. Elk gaat die k.com om lan man e ing leerp reer.boec oef ontnd het /of verb extra ischetopp reeks te stelling verdiep bij ze e //econom die rd) http: tiatie basisdoel i-boa sdiffer oefing site Surf naar t binnkla (metho verr met manier word digitale luik n. Op die haalbaar traject. kk. realistisch uite zeer ook over g beschikt handleidin k gebruikt, rosite. De Wie Chec on g meth he tips handleidin ctisc ei oefee, dida gebr rgrondinfo individuel ing uit bevat achte niveau bij oef tot op het natiev steuning of inspel krijgt u alter kan differtiër In ning. Ook er e leerling. zodat u verd klas of individuel het boek, t u e uitesses leiding krijg mpeop inter hand rzoeksco e el aan on e o.a. rin het algem VOET, Ë xhstaofy19z olio (waa zicht el gebreid portf wordt), e over uitgestipp rkt Ë xhstaofy7z tties gewe e jaarplanning voor op voorstel ekt u zelf i-board ontd leerlijn. ite het De methos eboeck.com. # eck.d F/ZES? WIN WEDSTRIJD Dexters het Atheum in Bilz d Jero Smagghe vern het Zavtems vrij1: in Zavtem winn e jaarlidf - mod Bivij maatschap VLEW. Proficiat aan winnaars! 2 Bivijf - mod d : vern Bivijf - mod Bizes - mod d vern : Bizes - mod ud d / ne inho : vern BizesM- Emod E R W E T nieu E N? inhoud huidige mod 7: w / - mod contact op met vertegwoordiger uw regio. BizesNeem OPPER OMISCHE T jarlange ineert e K EN ECON er comb te herwer e rec AAD: CHEC twee ateriaal met De reeks titels voor lijk lesm TWEEDE GR vak t, naast ge, N D E LV I J T ER IN HA aantal verer ook e over ijf/zes zijn Mod s Hanlv fdstuk uit In reek t het hoo tsje in Mod. Zo vind n plaa g schuiving vs e herziin ing gege grondige gangsmo bescherm ook e over kt ige zelf aard EEN JAARABONNEMENT WIN, e volw 1. Mod Mod. s Mod es zoal ijf/z net OP KNACK! lv wordt, titel Han als ne Dat is elke week Knack, Focuskan Knack urd, met u natu g Weekd Knack in iin brievbus. Ditactu abonnemt alise herz ijp ingr ates upd zeker pas lijke kom in less. meerkan Naast ze gebruike op e n Stuur mailtje naar lijk ook reke lijn. hele ring over met het antwoord op volg vraag: in rs komt er l afzonuike De winnaars Economiewedstrijd 12 zijn bekd! el Personee gebr Op vraag het onr oneel, bij die Annele Hofmans College Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver, n over pers ukke ne mod uithoofdst t. De worn Ruth Gals Campus Zomergemzijn, Bovbouw in Zomergem behanl vinn in Oost winn rlijk g tex-college Lieve Byns het Pius teru we mod, e be in Mod ze nieu het Ctrum gelei spelsessie naar Wereldcasino die nu veld Mod voor ige gehe huid over Informatieve Spel. wordt. De gebreid reeks verticale in ale mer zont An Vanbraekel het OLV college in Oost, Nicky Malfliet die num id, hori Mod wordt steringsbele Pinve.I. Sint-Golieve in Antwerp s, Pieter Jan Velman ratio, over che eking Pleinschool in Kortrijk winn e abonnemt e logis op De Tijd. jaarr r praktisch analyse mee ehet is. Beatrijs Neirynck Hanlsinstituut Regina Pacis in Tielt, mods resultaat 7. Het chill Stefan Van Sever het College O.-L.-V. t Doorn in Eekvers lo,eling Alda Lambrichts Wico campus Sint-Jozef in Lommel, Els verd chap erkin blaze vak SEI in gemes SEI & WW Bell ijkse herw Voor het nls voor tweejaarl oplossing Project projectbu actueel door r ook Mobiliteit er ook drie schooljaa ct SEI & WW SEIn zijn af dit Milieu, Proje Naast Start vindt daar ct SEI & WW gebruikt, WW: Proje SEIn of WW rd Start Wie het i-boa nls in. ctbu proje ze ze reeks: nschapp Algeme Bedrijfswete nschapp Algeme Bedrijfswete DER WA T V E R A N VIJF/ZES? T ER IN BI V E R A N D E R ECONOMIEWEDSTRIJD WA T WINNAARS 12 BI-reeks e bi vak SEI. Wij P.P. - P.B. B Met het i-board kan u het boek in klas projecter met behulp e computer n geüpe beamer of e digitaal schoolbord. U kan eig materiaal toevoeg, antwoorn niet allee f het ton, inzoom extra beeld- geluidsmateriaal ontsluit. worn g. Vana d. De boek dit jaar kan u ook eig antwoorn toevoeg vindt u al het toegevoeg jke aanpassin volledig vern al belangri materiaal terug in e overzichtelijke mediabibliotheek. BIvijf/zes er e aant ijf/zes lv ctureel zijn Surf naar of ; ook struvoor meer. informatie over onze reeks Han ur gebe i-boards. steeds oljaar word aan slag blijft mee, maar hele tijd TSEIN p, dus. gaat al e landscha SEIn. Die A A D : S TA R o Start SEI in het E E R S T E G R eerste graad is er g. meth stelling stig waar E geve n. pelijke doel Belgique/België OKT 12 Voor het secundair economisch UWE 1: ONKELNIE AR 1S C H O O L J AE H E R Z I E N I N G E N HFA N D E LV I J F / Z E S T E COMPL N BIVIJF/ZES EN INHOUDE 012 OKTOBER 2 KRONIEK 2 KRONIEK 012 OKTOBER 2 KRONIEK Voor meer informatie over leermetho Actie!, kan u contact opnem met vertegwoordiger uw regio: Jean-Pierre Deklerck: provincie West-Vlaanr provincie Oost-Vlaanr (behalve Aalst, Drleeuw, Ninove, Geraardsberg, Bever, Drmon, Hamme, Temse, Sint-Niklaas Zelzate) Kristin Descheemaeker: provincie Limburg, provincie Antwerp (kel postnummers 00 tot 2100, Hertals, Geel, Mol, Heist-op-n-Berg, Berlaar Westerlo), provincie Vlaams-Brabant (arrondissemt Leuv) Diane Segers: provincie Oost-Vlaanr (kel Aalst, Drleeuw, Ninove, Geraardsberg, Bever, Drmon, Hamme, Temse, Sint-Niklaas Zelzate), provincie Vlaams-Brabant (Brussel, Halle, Vilvoor) provincie Antwerp (behalve Antwerp-Ctrum, Deurne, Hertals, Geel Mol) klantdist 99 1 uitgeverij 00 fax

Met de zalm de Maas af

Met de zalm de Maas af Met de zalm de Maas af Mogelijkhed voor samwerking binn e NME- voor de basisvorming door datum vak vakcode studielast begeleiding Gilda Roozeboom 30 maart 2006 Master Thesis Ecohydrology (M-variant) 450125

Nadere informatie

Leidraad bij. Beste leerkracht,

Leidraad bij. Beste leerkracht, Leidraad bij Zie zo Taal en Zie zo Spelling Beste leerkracht, Je hebt besloten om met Zie zo Taal en/of Zie zo Spelling aan de slag te gaan! Om ervoor te zorgen dat de werkwijze en de materialen snel duidelijk

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Exact e-synergy geïntegreerd samenwerken

Exact e-synergy geïntegreerd samenwerken Exact e-synergy geïntegreerd samwerk " Keuze efficit samwerk" ONZE ZORG Payfin is specialist op het gebied Salarisverwerking, Personeelsadministratie Financiële distverling. Uw organisatie in 360 grad

Nadere informatie

Actie! 5 Logistics. 1 Hoe ziet de wereld van de logistiek eruit? 7

Actie! 5 Logistics. 1 Hoe ziet de wereld van de logistiek eruit? 7 Inhoud Actie! 5 Logistics 1 7 1.1 Wat is logistiek? 7 1.2 Is er overal evenveel logistieke activiteit? 13 1.3 Hoe is een logistieke keten opgebouwd? 25 1.4 Hoe komen afgewerkte goederen tot bij de consument?

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

de MBO krant Beheersing van het Duits is in de oostelijke grensregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmegen.

de MBO krant Beheersing van het Duits is in de oostelijke grensregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmegen. 1 beroepsveriging doct MBO nummer 32 juni 2014 ROC Avtus werkt hard aan eig strategische beleidsplan Focus op Vakmanschap. Hoe pakt deze school dit aan wat zijn de succesfactor de leerpunt? Beheersing

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

De lat hoog voor vakonderwijs: taalbeleid in de klas via taalgerichte vakdidactiek

De lat hoog voor vakonderwijs: taalbeleid in de klas via taalgerichte vakdidactiek 11 De lat hoog voor vakonderwijs: taalbeleid in de klas via taalgerichte vakdidactiek Maaike Hajer Taalvaardigheid Nederlands ontwikkelen onze leerlingen wel in de lessen Nederlands. Het klinkt zo logisch,

Nadere informatie

CATALOGUS. voor het secundair en hoger onderwijs

CATALOGUS. voor het secundair en hoger onderwijs CATALOGUS voor het secundair en hoger onrwijs U vindt ze catalogus en elektronische bestelbon ook op onze website: webshop.bivv.be/nl Bestellen kan met bestelbon bij ze catalogus, die gefotokopieerd mag

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst Grip Projectmanagemt, vak toekomst Missie: Capgemi Acamy stelt zich t doel om organisaties te professionaliser managemt oog managers, programmamanagers, mewerkers, drachtgevers anre betrokk organisatie.

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

september magazine 2008

september magazine 2008 portimagazine september 2008 Editoriaal Beste makelaar, 3 Voorwoord 4 Even voorstellen Claude Rapoport, Afgevaardigd Bestuurder Pina Vitanza, directeur Marketing en Producten 6 ISS Full Care Een uiterst

Nadere informatie

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte

Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Leermiddelen onder de loep op zoek naar het interculturele gehalte Een vervolgonderzoek Julie Van Den Bossche (stagiair Onderwijskunde) Mentor en begeleiding Eva Verstraete Piet Van Avermaet Steunpunt

Nadere informatie