actie! Voor de 2de en 3de graad Kantoor en Verkoop Aangepast aan de nieuwe leerplannen van het vrij onderwijs Tijd voor actie!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "actie! Voor de 2de en 3de graad Kantoor en Verkoop Aangepast aan de nieuwe leerplannen van het vrij onderwijs Tijd voor actie!"

Transcriptie

1 actie! Aangepast aan ne leerplann het vrij Voor 2 graad Kantoor Verkoop Tijd voor actie!

2 2 graad graad 1ste jaar 2 jaar 1ste jaar 2 jaar Beste leerkracht In september 1 wordt er in richting Kantoor Verkoop gestart met ne leerplann. Deze leerplann gaan in voege in het eerste jaar twee r graad. Op 1 september 1 is het beurt aan het twee jaar twee r graad. De ambitieuze ne leerplann will e antwoord bi op e veranr arbeidsmarkt, waar opleiding, meertaligheid e brere basis als grote troev worn beschouwd. Om leerling optimaal voor te berein op arbeidsmarkt, wern vorige leerplann grondig herzi. Daardoor brg ne leerplann heel wat veranring met zich mee. Gelukkig kan u rek op Actie!, onze gloedne metho voor Kantoor Verkoop, om u uw leerling doorhe vern leerstof te loods. Want bij e totaal n leerplan, hoort e totaal ne metho, met e anre aanpak, e ne (maar ervar) auteursploeg frisse ieën. In ze folr nem we u mee op e korte wanling langs kele beziswaardigh die Actie! te bi heeft. Hiernaast krijgt u e overzicht alle titels die er beschikbaar zijn in Actie!-reeks. Zo komt u te wet welke titels we voor uw vak jaar voorzi. Daarna (pagina ) ton we u hoe e hoofdstuk is opgebouwd. We legg ook uit hoe we bepaal complexere zak uit het leerplan aanpakk, zoals compettiegericht ler evaluer. E anre ne uitdaging uit leerplann is integratie ICT. Hoe wij ze uitdaging aangaan, leest u op pagina. Voor leerinhoun Kantoor Verkoop moet er met e aantal didactische of professionele softwarepakkett gewerkt worn, zoals BOB 0 voor boekhoun Typ-Top voor klaviervaardigheid. E overzicht ze pakkett wat ze voor u kunn betek, vindt u op pagina. Zoals altijd bi we u ook e uitgebreid pakket aan didactische onrsteuning. Wat dit inhoudt, leest u op pagina 7. Op ze pagina ontkt u ook wat Actie! te bi heeft op vlak ICT. Smaakt dit alles naar meer? Op achterzij ze folr vindt u onze contactgegevs. Actie! bevat alles wat u nodig heeft om leerplandoelstelling ne leerplann met resultaat aan te brg bij uw leerling. We bi al het nodige om u te begelein bij uw lesopdracht, ook voor het onrel ICT. Zodat u, net als wij, klaar bt voor actie! Vrilijke groet Nils Naesss Sior uitgever Economie Hanlsvakk Overzicht titels BASISMODULE OFFICE BASISMODULE RETAIL KEUZEMODULES OVERKOEPELEND In twee graad volg alle leerling mods Office Retail. Per jaar is er e afzonrlijk leerwerkboek voorzi. In twee graad beslaan boek Actie! Office competties 1 2 uit het leerplan. Actie! Retail behanl competties. In r graad beslaan Actie! Office Actie! Retail major competties basismod, behanl Actie! Retail minor Actie! Logistics competties keuzemod. Als uw school keuzemods Visual merchandising Mewerker klantdist wil inricht, kan u als leerkracht het materiaal gebruik dat het VVKSO hiervoor ontwikkelt. *Actie! ICT-integratie is e naslagwerk waarop leerling doorhe twee r graad kan terugvall om ICT-opdracht, die in anre boek geïntegreerd worn aangereikt, nog es stap voor stap uitgewerkt te bekijk. Esstiële hanling in Tekstverwerking, Rekblad, Prestatie, Databeheer, DTP, Netwerkbeheer worn via duilijke stappplann uitgelegd worn vergezeld syntheseopdracht op methosite. Iere syntheseopdracht bunlt e aantal specifieke bewerking in bijvoorbeeld tekstverwerking sam tot één complexere opgave. Daarnaast biedt dit boek oefing rond klaviervaardigheid informatie rond NBN-norm multimediale toepassing. Voor Office-toepassing wordt in ze eerste editie gebruikgemaakt MS Office 10. Lees meer over ICT integrer in uw less op pagina ze folr. De inhoudstafels Actie!-boek vindt u op onze website secundair.boeck.com. * 2

3 Hoe is Actie! opgebouwd? De hoofdstukk zijn opgebouwd volgs e vaste structuur: Overzicht wat leerling zal kunn op het ein het hoofdstuk. E onrverling in verschill lesfas. Elke lesfase wordt uitgewerkt aan hand activer opdracht die aansluit bij leefwereld leerling. Wat voorafging (optioneel): korte samvatting wat er in vorige les(s) gezi is. Op verkning: instap, oriëntering les. Op verr onrzoek: verwervingsfase, er wordt e antwoord gezocht op onrzoeksvraag die in titel het hoofdstuk vervat zit. Te onthoun: leerinhoun, herkbaar aan het kar. Bevat ook kernwoorn, belangrijke begripp, in het vet. En nu oef: oefing waarin competties verr verwerkt worn door leerling. Is Van Zon e groothanlaar of e kleinhanlaar? Waar koopt Van Zon zijn goer? (Kijk goed naar product die in het magazijn staan bij Van Zon) Welke extra troev kan e groothanlaar aanbi aan zijn klant. TE ONTHOUDEN We verevoudig sterk logistieke ket uit het voorbeeld. Dat geeft het volgd schema Product / fabrikant groothanl Detailhanl / retail/ kleinhanl De product MAAKT De groothanl koopt De taihanl koopt (of PRODUCEERT) product in grote product in om ze product. Dan hoeveelh om ze in daarna verr te verkop zij die kleinere hoeveelh verkop aan product. te verkop aan consumt anre bedrijv Belangrijke Opmerking De groothanl kleinhanl sam vorm distributiebedrijv. Elke opdracht kan voorzi zijn e of meerre pictogramm: beeldmateriaal, ICT, of e verwijzing naar e anr boek uit Actie!-reeks. Compettiegericht ler In Actie! wordt leerstof compettiegericht aangebracht. Hierdoor ligt nadruk op het verwerv vaardigh attitus. Knis blijft belangrijk, maar staat in eerste plaats t diste aan te ler competties. Actie! biedt e bre waaier aan werkvorm die zowel activerd als realistisch zijn. Er wordt ruim aandacht besteed aan opdracht waarin knis, vaardigh attitus als e geheel aangewd moet worn. consumt De consumt gebruikt of verbruikt product. Praktisch werk met leerwerkboek De leerling doorlop e leertraject dat volledig opdrachtgestuurd is. De leerinhoun worn samgevat in te onthoun. Dit biedt e houvast om daarna met oefing aan slag te gaan. De verschill leerwerkboek worn gemakkelijk uitscheurbaar uitgegev. Zo kan u evoudig samwerk met collega s - als u dat wilt - eig traject uitstippel. Ook voor leerling zorgt dit voor extra comfort, want zij hoev niet meer steeds al het materiaal mee te nem. 1 Logistiek, wat is dat? Wat gebeurt er met e tomaat voor ze op ons bord ligt? 1.2 Wat zijn schakels in logistieke ket? Na dit hoofdstuk kan je schakels in logistieke ket boem... logistieke ket e aantal product opstell, op papier met behulp ICT-toepassing... logistieke bedrijv boem die el uitmak logistieke ket... informatie opzoek voor het samstell e logistieke ket Op verkning Je weet nu al welke weg tomat aflegg, maar uiteraard zijn er nog heel veel anre product die tot bij consumt moet kom. Opdracht 7 Bekijk weg die e gsm aflegt. Is ze weg te vergelijk met weg tomaat? Bij het voorbeeld tomaat was e zeer belangrijke taak weg gelegd voor Colruyt. Zal dat bij e gsm ook het geval zijn? Opdracht 8 Zet zes afbeelding in juiste volgor. Zet één volg zes begripp bij juiste afbeelding: consumt transport productie grondstoff transport hanlaar 9 Logistiek, wat is dat? Wat gebeurt er met e tomaat voor ze op ons bord ligt? actie! ICTintegratie Opdracht PapYrreus wil dat klant goeg goer kop uit verschill productgroep. Het bedrijf moet dus goed wet wat concullega s anre bedrijv aanbi. Maak sam met verantwoorlijke voor inkoop, Ell Peters, e vergelijking tuss e aantal artikel die PapYrreus aanbiedt diezelf artikel die concullega s Viking Direct Bruneau aanbi. In welk programma maak je best ze vergelijking? Waarom? 28 Bei voet in praktijk Voor Actie! ging we e samwerking aan met e heel aantal bedrijv. Dankzij ze samwerking komt leerling in het lesmateriaal voortdurd in contact met authtiek documtatiemateriaal, interne externe documt, bedrijfsfilms die hem e zeer realistische beeld gev het reil zeil in echte bedrijfswereld. Om leerling nog meer te lat proev praktijk, wordt er in ne leerplann ook werk gemaakt werkplekler. Hiervoor biedt Actie! gerichte observatie- doe-opdracht waarmee leerling op werkvloer aan slag kan. E goe dosering Actie! biedt e ruime keuze aan oefing. Zo kan u maximaal inspel op behoeft uw klas. Waar nodig bi we alternatiev aan, bv. bij branchestudie in r graad Retail. De leerling worn begeleid in studie e specifieke branche gaan daarna zelf e branche uitwerk onr BZL. Daarnaast lat we ons niet verlein tot onnodige uitweiding verzwar we het lesmateriaal niet. We kiez resoluut voor transparantie op vlak leerplann leerlijn. De leerstof wordt aantrekkelijk verpakt in leerling-vrilijk materiaal, aansluitd bij leefwereld leerling. Integratie ICT-doelstelling Het ne leerplan stelt dat ICT-doelstelling volledig in leerstof Kantoor Verkoop geïntegreerd moet worn. Hoe moet u hieraan beginn? Gewoon het traject Actie! volg, volstaat. Volg volg stapp: op e rekblad; eerste rij gebruik je om titels gegevs in te plaats; in kolom 1 vermeld je artikelco, in kolom 2 omschrijving het artikel (zie lijst hiervoor PapYrreus); in kolom komt telks verkoopprijs groothanl in euro (zie lijst hiervoor PapYrreus); in kolom komt telks verkoopprijs groothanl in euro Viking Direct. Raadpleeg hiervoor website Viking Direct, via in kolom komt telks verkoopprijs groothanl in euro J-M Bruneau. Raadpleeg hiervoor website Bruneau, via in volg rij plaats je 10 artikels uit het assortimt PapYrreus maak je vergelijking; zorg dat artikels gerangschikt staan volgs artikelnummer; als prijs Viking Direct Bruneau lager is dan die PapYrreus, dan geef je ze cel e ro achtergrond. Gebruik hiervoor het principe voorwaarlijke opmaak. Bekijk hiervoor evtueel eerst ICT-fiche in het boek Actie! ICT-integratie; kopieer ze gegevs naar e twee tabblad, rangschik artikels hier volgs naam; sla het bestand op in map Office/documtstroom ict, onr naam vergelijking. Natuurlijk kunn niet alle doelstelling bereikt worn in e bedrijfsomgeving. Daarom gebruik we ook e aantal fictieve maar realistische spilbedrijv. Deze bedrijv zijn overzichtelijk bevattelijk voor leerling. Ze zijn eerr kleinschalig hanl in aantrekkelijke /of herkbare product. Klare taal 1.1 Wie doet wat in het bedrijf? Na dit hoofdstuk kan je onrl e organogram met je eig woorn uitlegg;... e organogram e bedrijf mak (zelfstandig of aan hand e beschrijving of e tekst);... met behulp e softwarepakket e schema of organogram tek;... gegevs gestructureerd bewar met e zinvolle naam. Op verkning We hanter e aangepast taalgebruik dat haalbaar duilijk is voor doelgroep. Alle tekst worn nauwkeurig onr loep gom door onze coördinator voor het taalbeleid die met bei voet in praktijk staat, die het taalniveau uit die ervaring strg bewaakt. De leerwerkboek zijn zo opgevat dat ICT-opdracht sowieso geïntegreerd in hoofdstukk aan bod kom. Dit geldt voor zowel specifieke ICT-doelstelling als voor ICT-doelstelling die doorlopd nagestreefd moet worn. De ICT-opdracht sluit op e realistische manier aan bij beroepscompetties die leerling zich moet toe-eig. E ICT-pictogram geeft aan wanneer leerling met e pc aan slag moet. Aan het begin elk hoofdstuk staat opgelijst welke ICT-vaardigh leerling gaat verwerv. De handleiding geeft e duilijk overzicht te bereik ICT-doelstelling. De aanzet tot jaarplan concordantietabel gev leerkracht e compleet beeld hoe waar ICT-doelstelling bereikt worn. Het boek Actie! ICT-integratie dit als remediërings- synthese-instrumt voor zowel twee als r graad. Lees meer over ze titel op pagina ze folr. Opdracht 1 Misschi heb je eerr (tijns e vorig ) al ev knisgemaakt met bedrijv, onrneming of hanlaars. In jouw eig gemete of stad b je alleszins al veel bedrijv teggekom. E bankkantoor, e bakker, e kledingboetiek, e supermarkt zijn allemaal voorbeeln bedrijv. In dit hoofdstuk maak je knis met het bedrijf PapYrreus. Dit bedrijf zal je in dit volg hoofdstukk dichtbij gaan bestur. Je gaat meedo met al activiteit het bedrijf. Hieronr vind je e uitgebreid krantinterview met Greet Peters, oprichtster het bedrijf PapYrreus. Je leerkracht vertelt je wat je met dit artikel moet do. Duid in élk antwoord dat Greet geeft met e duilijke kleur één woord aan; dat mag e woord zijn dat je niet begrijpt, of e woord waar je nkt dat het belangrijk is. Toon niet aan je buur welke woorn je aanduidt! HBVL: Dag Greet, kan jij PapYrreus ev voorstell? Greet: Onze onrneming PapYrreus is daag 10 jaar oud. We hebb het bedrijf opgericht in het jaar 0. Van bij start zijn we e bedrijf geweest met e sterke familiale samhang. Vandaag zijn er 11 personeelsl, waar er vier bij familie Peters hor. Dat zijn mijn twee zuss (Ell Karoli) mijn schoonbroer Mihail, man Ell. Ikzelf b algeme directeur, maar vele beslissing worn in nauw overleg met al onze ms gom. HBVL: Wat doet PapYrreus eiglijk? PapYrreus heeft heel wat activiteit verschill aard, toch ook e duilijke specialisatie. De ms zegg meestal dat wij hanlaars zijn in kantoorbodigdh papierwar, maar ik zou het graag anrs will uitlegg. Wij will zo goed mogelijk alle vrag onze klant beantwoorn hun problem help oploss. We hebb dat dan ook neergeschrev in onze missie, onze belangrijkste slogan:

4 Actie! werkt met Documtstroom? DocuPlusSoft! Docu Plus Soft DocuPlusSoft is doeltreff gebruiksvrilijke manier om documtstroom in e bedrijf te ler kn, beheers verwerk. Aankelijk gebeurt verwerking documt manueel om leerling te verplicht na te nk bij manier werk. Wanneer het nodige inzicht verworv is, wordt er overgegaan op elektronische verwerking in Excel. De keuze voor Excel zorgt ervoor dat leerstof niet noloos verzwaard wordt. Deze gebruiksvrilijke toegankelijke metho zorgt ervoor dat noodzakelijke automatisering altijd t diste staat het verwerv inzicht, garanert e efficiënte werkwijze. De metho DocuPlusSoft kt al jar succes in het tso, werd voor Actie! aangepast aan doelgroep Kantoor Verkoop. Boekhoun met professionele boekhoudsoftware? BOB 0! In r graad Kantoor ler leerling boekhoun met professionele software. Hiervoor gebruikt Actie! kwaliteitsvolle boekhoudsoftware BOB 0 Sage. Deze software is wijd verspreid in bedrijfswereld daag, biedt leerling dan ook e zeer realistische bruikbare voorbereiding op het bedrijfslev. BOB 0 wordt al jarlang gebruikt in het. Met r, want het pakket is niet alle gebruiksvrilijk voor leerling, maar ook bekd terrein voor leerkracht. Wie er nood aan heeft, kan af het voorjaar 1 e voorscholing over BOB 0 bijwon, georganiseerd door onze BOB-auteurs. Klaviervaardigheid? Typ-Top! Aan hand Typ-Top-software wordt het luik klaviervaardigheid uit het leerplan behanld. Door het ruime aanbod aan oefing mogelijkheid om te differtiër, is Typ-Top al jarlang software bij uitstek om klaviervaardigheid te train binn het. De leerling Kantoor volg op hun eig tempo e specifiek Actie!-traject binn Typ-Top. Ler boekhoun? BoekPlusSoft! Het didactische boekhoudpakket BoekPlusSoft biedt e afzonrlijk oeftraject aan bevat e hele reeks verrichting, vertrekkd uit documt. De leerling moet zelfstandig e boekhoudkundige rering mak (boekingsschema). De software gereert dan T-reking journaalpost. De gevolg verrichting voor balans resultatreking worn automatisch getoond. Het pakket controleert mete juistheid meldt evtuele fout. De toepassing verlop volgs het geleilijkheidprincipe. Daarnaast is er e gebruiksvrilijke helpfunctie voorzi. Kassa- voorraadbeheer? Systeemonafhankelijk! De leerinhoun rond kassa- voorraadbeheer worn in Actie! Retail volledig systeemonafhankelijk aangebracht. Daarnaast zijn er pakketspecifieke toepassing uitgewerkt, die afzonrlijk aangebon worn. Didactische onrsteuning Handleiding Bij elk leerwerkboek hoort e uitgebrei handleiding voor leerkracht. Deze handleiding bevat: Het ingevul leerwerkboek. Didactische wk per hoofdstuk, met per hoofdstuk e oplijsting leerplandoelstelling die u in het hoofdstuk bereikt. Hulpmidl om leertraject mee uit te stippel. E concordantietabel e aanzet tot jaarplan op basis het JAL-documt help u om ervoor te zorg dat elke doelstelling aan bod komt, op manier die u verkiest. U kan er natuurlijk ook voor kiez om het uitgestippel Actie!-traject te volg. Praktische wk om in JAL-documt vooropgestel doel op school georganiseerd te krijg (zoals volgtijlijkheid respectievelijk taalless klantonthaal in het Frans het Engels, of manuele verwerking factur, boekhouding klasser). E toegangsco tot het leerkrachtgeelte methosite. I-board Wie wil, kan ook gebruikmak het i-board. Met het i-board kan u o.a. blar door e projectie boek, inzoom op illustraties tekst ingevul antwoorn (stapsgewijs) do verschijn, wat het klassikaal besprek oefing vergemakkelijkt. Daarnaast kan u ook eig materiaal toevoeg (bv. foto s, links, PowerPointvoorstelling ). Op die manier kan u al uw lesmateriaal ctraliser op één platform. Om gebruik te mak het i-board, heeft u e internetverbinding, e projector e pc/ laptop nodig (of e digitaal schoolbord). Voor meer info over het i-board kan u terecht op onze website, bij het onrel ICT. Methosite voor leerling Bij Actie! hoort ook e methosite, Hier vindt leerling e pak extra materiaal terug: Bijkomd materiaal: interactieve oefing, synthese- remediëringsopdracht rond ICT-vaardigh Links naar viomateriaal websites waarnaar verwez wordt uit leerwerkboek. Sjablon voor documt (factur, s ) die leerling moet opstell, bv. in het kar e spilbedrijf. 7

5 Op hoogte blijv? Aarzel niet om u in te schrijv op Kroniek, onze nsbrief voor hanlsvakk. Inschrijv kan via secundair.boeck.com, Nsbriev. KRONIEK OKTOBER 12 NIEUWE I-BOARDS NIEUWE I-BOARDS INTERACTIEVER EN COMFORTABELER... EEN MUST VOOR DE (ECONOMIE)LEERKRACHT! Iere kt wel bordboek: digitale versies boek die je kan projecter in klas. Het i-board is het bordboek onze uitgeverij. En ze i-boards hebb sinds kort belangrijke updates gekreg met ne functionaliteit. Het resultaat: nog meer mogelijkh meer comfort voor leerkracht. bre nge n? sch ool jaa r nog brie v! dat we u dit nie uws al het nie uws u in op onz e gte blij v ebo eck.co m sch rijf. hoo IR Op A ir.d nda ND SECU K.COM Sur f naa r http ://s ecu EC DEBO TR AJ EC T SE SU CC ES VO LAV EN ON ZE UI TG I EC ON OM te graad in eers kiez, zijn zicht. Economie. E over graad f twee gran he n die a over alle Leerlinge Economie voor SEI methos IE AS O M ET art met het vaak al gest s n jar Dit scho afgelope reek s dat met hern datet zoal 1 kan u r 1- schooljaa voor het onrnemer do als nk onrnemer winn als check # Michel Jansss Ignace Ryheul JEAN-PIERRE DEKLERCK: DIANE SEGERS: KRISTIN DESCHEEMAEKER West-Vlaanr Oost-Vlaanr (kel Aalst, Limburg Oost-Vlaanr (behalve Aalst, Drleeuw, Ninove, Geraardsberg, Antwerp (kel postnummers 00 Drleeuw, Ninove, Geraardsberg, Bever, Drmon, Hamme, Temse, tot 2100, Hertals, Geel, Mol, Westerlo, Bever, Drmon, Hamme, Sint-Niklaas Zelzate) Heist-op-n-Berg Berlaar) Temse, Sint-Niklaas Zelzate) Vlaams-Brabant (Brussel, Halle, Vilvoor) Vlaams-Brabant (arrondissemt Leuv) fax 0 0 % klantdist Ë xhstaofy0 z uitgeverij fax 0 0 Antwerp (behalve Antwerp fax 0 0 aso 1-1 Ctrum, Deurne, Hertals, Geel Mol) bedrijfswetschapp bedrijfswetschapp algeme fax Ë xhstaofy28z fax 0 0 Ë xhstaofy02z fax fax 0 0 BEOORDEL INGSEXEMP LAREN REDACTIONEEL DE BOECK NV Beste leerkracht tel.0800 fax fax VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Gerda Ghysels 1-1 REDACTIE Nils Naesss Inge Van Plas Antoon Stessels Tinne Verbrugg 12-1 is e belangrijk voor onze uitgeverij. Het is e jaar waarin we niet alle heel wat onze bestaan product heruitvinn, maar ook e jaar waarin tal ne project hun opwachting mak. En dat zorgt voor e frisse wind door het hele fonds Economie Hanlsvakk. Die frisse wind ziet u alvast in onze Kroniek. dit krijgt u alle info over onze uitgav ns uit het vakgebied in e vernd blad. En Kroniek is maar e ding die we dit jaar onr hann nem. Nog belangrijker zijn verning in onze product. Op volg pagina s leest u o.a. over reeks Check die met komst Check volledig is. En we blikk ook al vooruit naar het werk dat we dit jaar verricht voor het 1-1. Dan herlancer we reeks Hanlvijf/zes Bivijf/zes met e complete herwerking. En onze ne project? Daarover houn we u nog ev in spanning. Later dit hoort u meer. Wij ws u e uitstek start het ne. Nils Naesss Sior uitgever Economie Hanlsvakk.com. oeck plar op ingsexem rl uw beoo f maart 1 Bestel a Ë xhstaofy0 z C O LO F O N Ë xhstaofy22z ze reeks: Algeme pp Algeme Bedrijfswetscha ze reeks: pp Bedrijfswetscha pp Algeme Bedrijfswetscha n e graad onrle het vijf In rd er voor titels voor -1 pp. De t u in 1 etscha erkt zoda Bedrijfsw nomie oljaar herw kan. dit scho jaar word aan slag w materiaal met nieu PPER MISCHE TO A D : E C O N O e aanpak D E R D E G R Akan u rek op solid e ecoalgem d Hoe het1: onze twee reeks voor in het aso? vern ijf - mod Hanlv Vergeet niet uw naam, adres school d waar u lesgeeft te vermeln.mod 2: vern Hanlvijf mod ijf -VLIEGTUIGREIS lveen HanWON WIE MET CHECK? d vern s - mod : ijf/ze Katri Urmel school Leiepoort campus Sint-Hdrik in Hanlv Deinze wint e s - mod f/ze reischeque ter ij Hanlv waar 00 EUR! d Proficiat! mod : vern Hanlzes d mod 7: vern Hanlzes d mod 8: vern Hanlzes - ze reeks: e ch nschapp Algeme e Bedrijfswete ch e ch nschapp Algeme e Bedrijfswete ch e ch er er beva traditie e methos bij het boek, didactisch zijn er twee. king leiding ng graad che vrag uit ver- graad. De hand jaarplanni In twee activer n op voor e : Check. voorstel molantwoor tof op e k vertrekt lier, e kunn word gt leers hoofdstu gebruikt het daarna tips, evaluatieformu Check br als toets ier aan. Elk gaat die k.com om lan man e ing leerp reer.boec oef ontnd het /of verb extra ischetopp reeks te stelling verdiep bij ze e //econom die rd) http: tiatie basisdoel i-boa sdiffer oefing site Surf naar t binnkla (metho verr met manier word digitale luik n. Op die haalbaar traject. kk. realistisch uite zeer ook over g beschikt handleidin k gebruikt, rosite. De Wie Chec on g meth he tips handleidin ctisc ei oefee, dida gebr rgrondinfo individuel ing uit bevat achte niveau bij oef tot op het natiev steuning of inspel krijgt u alter kan differtiër In ning. Ook er e leerling. zodat u verd klas of individuel het boek, t u e uitesses leiding krijg mpeop inter hand rzoeksco e el aan on e o.a. rin het algem VOET, Ë xhstaofy19z olio (waa zicht el gebreid portf wordt), e over uitgestipp rkt Ë xhstaofy7z tties gewe e jaarplanning voor op voorstel ekt u zelf i-board ontd leerlijn. ite het De methos eboeck.com. # eck.d F/ZES? WIN WEDSTRIJD Dexters het Atheum in Bilz d Jero Smagghe vern het Zavtems vrij1: in Zavtem winn e jaarlidf - mod Bivij maatschap VLEW. Proficiat aan winnaars! 2 Bivijf - mod d : vern Bivijf - mod Bizes - mod d vern : Bizes - mod ud d / ne inho : vern BizesM- Emod E R W E T nieu E N? inhoud huidige mod 7: w / - mod contact op met vertegwoordiger uw regio. BizesNeem OPPER OMISCHE T jarlange ineert e K EN ECON er comb te herwer e rec AAD: CHEC twee ateriaal met De reeks titels voor lijk lesm TWEEDE GR vak t, naast ge, N D E LV I J T ER IN HA aantal verer ook e over ijf/zes zijn Mod s Hanlv fdstuk uit In reek t het hoo tsje in Mod. Zo vind n plaa g schuiving vs e herziin ing gege grondige gangsmo bescherm ook e over kt ige zelf aard EEN JAARABONNEMENT WIN, e volw 1. Mod Mod. s Mod es zoal ijf/z net OP KNACK! lv wordt, titel Han als ne Dat is elke week Knack, Focuskan Knack urd, met u natu g Weekd Knack in iin brievbus. Ditactu abonnemt alise herz ijp ingr ates upd zeker pas lijke kom in less. meerkan Naast ze gebruike op e n Stuur mailtje naar lijk ook reke lijn. hele ring over met het antwoord op volg vraag: in rs komt er l afzonuike De winnaars Economiewedstrijd 12 zijn bekd! el Personee gebr Op vraag het onr oneel, bij die Annele Hofmans College Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver, n over pers ukke ne mod uithoofdst t. De worn Ruth Gals Campus Zomergemzijn, Bovbouw in Zomergem behanl vinn in Oost winn rlijk g tex-college Lieve Byns het Pius teru we mod, e be in Mod ze nieu het Ctrum gelei spelsessie naar Wereldcasino die nu veld Mod voor ige gehe huid over Informatieve Spel. wordt. De gebreid reeks verticale in ale mer zont An Vanbraekel het OLV college in Oost, Nicky Malfliet die num id, hori Mod wordt steringsbele Pinve.I. Sint-Golieve in Antwerp s, Pieter Jan Velman ratio, over che eking Pleinschool in Kortrijk winn e abonnemt e logis op De Tijd. jaarr r praktisch analyse mee ehet is. Beatrijs Neirynck Hanlsinstituut Regina Pacis in Tielt, mods resultaat 7. Het chill Stefan Van Sever het College O.-L.-V. t Doorn in Eekvers lo,eling Alda Lambrichts Wico campus Sint-Jozef in Lommel, Els verd chap erkin blaze vak SEI in gemes SEI & WW Bell ijkse herw Voor het nls voor tweejaarl oplossing Project projectbu actueel door r ook Mobiliteit er ook drie schooljaa ct SEI & WW SEIn zijn af dit Milieu, Proje Naast Start vindt daar ct SEI & WW gebruikt, WW: Proje SEIn of WW rd Start Wie het i-boa nls in. ctbu proje ze ze reeks: nschapp Algeme Bedrijfswete nschapp Algeme Bedrijfswete DER WA T V E R A N VIJF/ZES? T ER IN BI V E R A N D E R ECONOMIEWEDSTRIJD WA T WINNAARS 12 BI-reeks e bi vak SEI. Wij P.P. - P.B. B Met het i-board kan u het boek in klas projecter met behulp e computer n geüpe beamer of e digitaal schoolbord. U kan eig materiaal toevoeg, antwoorn niet allee f het ton, inzoom extra beeld- geluidsmateriaal ontsluit. worn g. Vana d. De boek dit jaar kan u ook eig antwoorn toevoeg vindt u al het toegevoeg jke aanpassin volledig vern al belangri materiaal terug in e overzichtelijke mediabibliotheek. BIvijf/zes er e aant ijf/zes lv ctureel zijn Surf naar of ; ook struvoor meer. informatie over onze reeks Han ur gebe i-boards. steeds oljaar word aan slag blijft mee, maar hele tijd TSEIN p, dus. gaat al e landscha SEIn. Die A A D : S TA R o Start SEI in het E E R S T E G R eerste graad is er g. meth stelling stig waar E geve n. pelijke doel Belgique/België OKT 12 Voor het secundair economisch UWE 1: ONKELNIE AR 1S C H O O L J AE H E R Z I E N I N G E N HFA N D E LV I J F / Z E S T E COMPL N BIVIJF/ZES EN INHOUDE 012 OKTOBER 2 KRONIEK 2 KRONIEK 012 OKTOBER 2 KRONIEK Voor meer informatie over leermetho Actie!, kan u contact opnem met vertegwoordiger uw regio: Jean-Pierre Deklerck: provincie West-Vlaanr provincie Oost-Vlaanr (behalve Aalst, Drleeuw, Ninove, Geraardsberg, Bever, Drmon, Hamme, Temse, Sint-Niklaas Zelzate) Kristin Descheemaeker: provincie Limburg, provincie Antwerp (kel postnummers 00 tot 2100, Hertals, Geel, Mol, Heist-op-n-Berg, Berlaar Westerlo), provincie Vlaams-Brabant (arrondissemt Leuv) Diane Segers: provincie Oost-Vlaanr (kel Aalst, Drleeuw, Ninove, Geraardsberg, Bever, Drmon, Hamme, Temse, Sint-Niklaas Zelzate), provincie Vlaams-Brabant (Brussel, Halle, Vilvoor) provincie Antwerp (behalve Antwerp-Ctrum, Deurne, Hertals, Geel Mol) klantdist 99 1 uitgeverij 00 fax

Wiskunde op maat van elke leerling

Wiskunde op maat van elke leerling 1 Wiskunde op maat van elke leerling Het beste van papier en digitaal gecombineerd Het wiskunde-fonds van Uitgeverij De Boeck is in volle ontwikkeling. Met Kruispunt brengen we een vernieuwende methode

Nadere informatie

Storia, Storia GO! en Storia Live. Geschiedenis alle graden

Storia, Storia GO! en Storia Live. Geschiedenis alle graden Storia, Storia GO! en Storia Live Geschiedenis alle graden 1. Aanbod 1 e graad A-stroom 2 e graad ASO + TSO 3 e graad ASO + TSO Extra (digitaal) materiaal voor elk leerjaar: Voor de leerlingen: via licentiecode

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Open Google Chrome en ga naar www.scoodle.be. Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account.

Open Google Chrome en ga naar www.scoodle.be. Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal bij een Plantynmethode naar

Nadere informatie

PTA Intersectoraal DTC, BBL en KBL Waldeck cohort 2015-2016-2017

PTA Intersectoraal DTC, BBL en KBL Waldeck cohort 2015-2016-2017 PTA Intersectoraal DTC, BBL en KBL Walck cohort 205-20-207 Dit PTA geldt voor zowel karberoepsgerichte leerweg (KBL) als voor basisberoepsgerichte leerweg (BBL) op locatie Maris Walck. Exameneenhen Dienstverlening,

Nadere informatie

PRAKTISCH. BIOLOGIE 2e GRAAD ASO OVERZICHT. Telefoon: 015 36 36 36 Fax: 015 36 36 37 Bezoek onze website: www.plantyn.com

PRAKTISCH. BIOLOGIE 2e GRAAD ASO OVERZICHT. Telefoon: 015 36 36 36 Fax: 015 36 36 37 Bezoek onze website: www.plantyn.com WAT OMVAT BIO NATURALIS 3 VOOR DE LEERLING? Leerwerkboek: Laboboek: Een algemene inhoudstafel en methodewijzer Onderzoeksvragen die elk nieuw onderwerp inluiden Actieve leermethode: gevarieerde werkvormen,

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

De hen wij 1@ndel WELKOM! Agenda: -Nieuw in De h@ndel en wij. -Ondersteuning: ook digitaal. -Sage BOB 50: tips & tricks.

De hen wij 1@ndel WELKOM! Agenda: -Nieuw in De h@ndel en wij. -Ondersteuning: ook digitaal. -Sage BOB 50: tips & tricks. De hen wij 1@ndel WELKOM! Agenda: -Nieuw in De h@ndel en wij -Ondersteuning: ook digitaal -Sage BOB 50: tips & tricks -Rondleiding 1 Wat is nieuw? DE HANDEL EN WIJ 1 (keuzegedeelte) Volledig geactualiseerd.

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Ontdek de nieuwe editie van Atrium

Ontdek de nieuwe editie van Atrium NIEUW ATRIUM ATRIUM LEESBOEK LATIJN VOOR HET TWEEDE JAAR TAALBOEK ATRIUM LATIJN VOOR HET TWEEDE JAAR WOORDENLIJST LATIJN VOOR HET TWEEDE JAAR Ontdek de nieuwe editie van Atrium Plantyn LATIJN VOOR HET

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Techniek 3D. Michel Bommerez Koen Goossens Els Verhaeghe

Techniek 3D. Michel Bommerez Koen Goossens Els Verhaeghe Techniek 3D Michel Bommerez Koen Goossens Els Verhaeghe Techniek 3D Denken Doen -Duiden Drie dimensies Denken: - inzicht verwerven - probleemoplossend denken stimuleren en ontwikkelen - onderzoeksvaardigheden

Nadere informatie

Informatie voor de moderator

Informatie voor de moderator Informatie morator Hoe Starten moreren met Quimmo.be Informatie en discussies raadplegen. Beheren documenten Forum posts verhuizen Gebouwgegevens aanpassen, welkomsttekst bovenaan volgen pagina of vorige

Nadere informatie

Pedagogische Begeleidingsdienst. contactdag leerkrachten informatica 24 februari 2011 namiddaggedeelte

Pedagogische Begeleidingsdienst. contactdag leerkrachten informatica 24 februari 2011 namiddaggedeelte Pedagogische Begeleidingsdienst contactdag leerkrachten informatica 24 februari 2011 namiddaggedeelte agenda namiddag INFORMATICA 1 info nieuwe leerplan(nen) 2de graad > kritische groepsbespreking > plenum

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Kinropvang Bilt www.kinropvang-bilt.nl individuele aandacht tuur overzicht groei ontwikkeling verantwoor zorg lief structuur overzicht verantwoorlijkheid wikkeling zorg lief individuele

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

Waarom Voetbal Club 2000?

Waarom Voetbal Club 2000? Hét digitale platform hele veriging Waarom Voetbal Club 2000? U helpt uw vrijwilligers, kiest continuïteit én u heeft alles in één! Waarom al meer dan 150 veriging Voetbal Club 2000 hebb gekoz? belangrijkste

Nadere informatie

Aanbod PAV. 2 reeksen: Boemerang en Trotter

Aanbod PAV. 2 reeksen: Boemerang en Trotter Trotter 2.0 Aanbod PAV 2 reeksen: Boemerang en Trotter Boemerang - aanbod Tweede graad: leerjaar 3: 6 titels leerjaar 4: 6 titels Engels in PAV: Boomerang level 1 (leerjaar 3) level 2 (leerjaar 4) Boemerang

Nadere informatie

Boekenlijst 5 Boekhouden-informatica ( )

Boekenlijst 5 Boekhouden-informatica ( ) 5 Boekhouden-informatica (2016-2017) Duits BESTIMMT SO KURZGRAMMATIK 1 EX (isbn:9789028929876) NEW CONTACT TWO IN ONE 3DE GRAAD DOWN TO BUSINESS (isbn:9789030144137) BRANCHE 5 TSO EDITION REVISEE ATELIERS

Nadere informatie

Techniek Explora 1 TECHNIEK EXPLORA. Techniek Explora = nieuw, nieuw, nieuw

Techniek Explora 1 TECHNIEK EXPLORA. Techniek Explora = nieuw, nieuw, nieuw Techniek Explora 1 Techniek Explora = nieuw, nieuw, nieuw Techniek Explora Nieuw concept i.f.v. de nieuwe ET en leerplannen Techniek Explora = onderzoeksgericht leren Techniek Explora Opzoekboek Techniek

Nadere informatie

Methodewijzer. Surf naar. www.plantyn.com

Methodewijzer. Surf naar. www.plantyn.com Wilt u meer informatie over Ars Legendi of een presentatie in uw school? Neem dan contact op met uw vertegenwoordiger. Johan Jonckers Telefoon: 0476 76 19 40 johan.jonckers@plantyn.com Dirk Van Den Berghen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Techniek Explora. Techniek Explora. Nieuw concept i.f.v. de nieuwe ET en leerplannen. Techniek Explora = onderzoeksgericht leren TECHNIEK EXPLORA

Techniek Explora. Techniek Explora. Nieuw concept i.f.v. de nieuwe ET en leerplannen. Techniek Explora = onderzoeksgericht leren TECHNIEK EXPLORA Techniek Explora Techniek Explora Nieuw concept i.f.v. de nieuwe ET en leerplannen Techniek Explora = onderzoeksgericht leren Techniek Explora Opzoekboek Techniek Explora Projectdossiers 2 1 Techniek Explora

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

decanaatsavond 3A/G woensdag 21 januari 2015 19.30 uur, Grote Kuip

decanaatsavond 3A/G woensdag 21 januari 2015 19.30 uur, Grote Kuip december 2014 1 e Nieuwsbrief profielkeuze vwo - tweede fase cursus 2014-2015 Inhoud: Nieuwsbriev Uitnodiging informatieavondavond Profiel vakk vwo/gym Het vrije deel Het Studiehuis Keuzebegeleiding Profielkeuze

Nadere informatie

Handleiding UiTdatabank Agenda GoneWest

Handleiding UiTdatabank Agenda GoneWest Handleiding UiTdatabank Agenda GoneWest 1 Surf naar www.uitdatabank.be Om in te voeren in UiTdatabank, moet je aanmelden via UiTiD. Heb je nog geen UiTiD, maak er dan snel één aan (je kan bv jouw Facebook-account

Nadere informatie

Module 3 De nieuwe lerarenkit biedt extra mogelijkheden 3 Wil je meer weten? Ga naar helpdesk.plantyn.com of mail helpdesk@plantyn.

Module 3 De nieuwe lerarenkit biedt extra mogelijkheden 3 Wil je meer weten? Ga naar helpdesk.plantyn.com of mail helpdesk@plantyn. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal bij een Plantynmethode naar

Nadere informatie

Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren

Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren Doelstelling(en) Leerplandoelen Leerplan informaticabeheer Competentie 4: functionaliteit van een

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Werken met de bordboeken van die Keure. 2 De eerste stap: materiaal registreren op Knooppunt.

Werken met de bordboeken van die Keure. 2 De eerste stap: materiaal registreren op Knooppunt. Werken met de bordboeken van die Keure 1 Wat is een bordboek? Een bordboek is de digitale en interactieve versie van je handboek. Je kunt het bordboek gebruiken in combinatie met een digitaal schoolbord

Nadere informatie

Welkom. Uitkomst. Uitkomst. J.P. De Beleyr M. De Sadeleer E. Vanbiesbrouck M. Vanlede

Welkom. Uitkomst. Uitkomst. J.P. De Beleyr M. De Sadeleer E. Vanbiesbrouck M. Vanlede Welkom J.P. De Beleyr M. De Sadeleer E. Vanbiesbrouck M. Vanlede Uitkomst Uitkomst Methode wiskunde voor B-stroom en tweede graad BSO Decennialang: jarenlange ervaring met bso-leerlingen 1 Uitkomst Remediërend

Nadere informatie

Lessenpakket beroepsvoorbereidend leerjaar. Gemeenschappelijke vorming. Godsdienst. Natuurwetenschappen

Lessenpakket beroepsvoorbereidend leerjaar. Gemeenschappelijke vorming. Godsdienst. Natuurwetenschappen secundair onrsisonrwijs naar het ba t he van tap ers ov Met richting is je op het lijf langrijke keuze. Welke wijs sta je voor e be cijfers taal? Of steek o techniek? Kick je op geschrev? B je int n ze

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingsdoelen en een nieuw leerplan

Nieuwe ontwikkelingsdoelen en een nieuw leerplan Nieuwe ontwikkelingsdoelen en een nieuw leerplan Aangepast leerplan voor b-stroom in voege vanaf september 2010 graadsleerplan, chronologie van thema s niet bindend aandacht voor taalondersteuning, gebruik

Nadere informatie

De economische realiteit vanop de eerste rij: in 2011 ook in leerjaar 4!

De economische realiteit vanop de eerste rij: in 2011 ook in leerjaar 4! De economische realiteit vanop de eerste rij: in 2011 ook in leerjaar 4! a Sanoma company actuasite brengt economische realiteit live in de klas Wie economie zegt, denkt aan actualiteit. Met schotelt u

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

BESTELFORMULIER SCHOOLBOEKEN 2015-2016

BESTELFORMULIER SCHOOLBOEKEN 2015-2016 6BI 6 Boekhoudeninformatica Duits 2 000591 Bestimmt SO! kurzgrammatik 3-6 tso reeds in je bezit Pelckmans K 3,00 Engels 3 017827 New contact Two-in-one 5-6 tso Down to business leer- NIEUW Plantyn K 16,75

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Balance Me. Bijlage 1. Arschoot Elien. Herhaling boekhouden. 3 de jaar ASO. D hauwers Fien. Lerarenhandleiding

Balance Me. Bijlage 1. Arschoot Elien. Herhaling boekhouden. 3 de jaar ASO. D hauwers Fien. Lerarenhandleiding Balance Me Arschoot Elien Herhaling boekhouden 3 de jaar ASO D hauwers Fien Lerarenhandleiding (Afbeelding: persoon met vergrootglas, sd) Lootens Jolien 1 Beste leerkracht, Heb je het soms ook moeilijk

Nadere informatie

Inleiding: kennismaking met het spilbedrijf + voorstelling van het assortiment

Inleiding: kennismaking met het spilbedrijf + voorstelling van het assortiment School: JAARPLAN 2011 2012 Handel: onderdeel Initiatie in administratie, retail en logistiek VAK Handel I. A. R. L. ONDERWIJSVORM 2 lesuren per week in het 2 de jaar van de B-stroom BVL LERAAR Vakoverschrijdende

Nadere informatie

VITAAL Plus 1 e graad

VITAAL Plus 1 e graad VITAAL Plus 1 e graad Krachtlijnen VITAAL Plus 1 e graad 1 Bouwstenen VITAAL Plus 1 e graad DIFFERENTIATIE TAALTAKEN AUTHENTIEKE COMMUNICATIEVE SITUATIES SCHOOLTAALWOORDEN VAARDIGHEDEN REMEDIËRING INTERCULTURALITEIT

Nadere informatie

FINANCIËLE VORMING IN DE LERARENOPLEIDING. Greet Fastré, Sebastiaan Jans, Karolien Vlayen

FINANCIËLE VORMING IN DE LERARENOPLEIDING. Greet Fastré, Sebastiaan Jans, Karolien Vlayen FINANCIËLE VORMING IN DE LERARENOPLEIDING Greet Fastré, Sebastiaan Jans, Karolien Vlayen Welke rol moeten lerarenopleidingen spelen in het bereiken van VOET op secundaire scholen? Welke rol moeten lerarenopleidingen

Nadere informatie

Connect en Connect & go

Connect en Connect & go Gloednieuwe methode Engels voor A-stroom en aso Connect en Connect & go Als leerkracht Engels staat u vandaag voor een pak uitdagingen. Uw les moet communicatief en aantrekkelijk zijn. Ze zit liefst barstensvol

Nadere informatie

code op aanvraag via vertegenwoordiger Argument 1 Meetkunde Leerwerkboek code i-board

code op aanvraag via vertegenwoordiger Argument 1 Meetkunde Leerwerkboek code i-board TITEL TOEGANG LEERKRACHT TOEGANG LEERLING Actie 3-4 Office Leerwerkboek code leerwerkboek Actie 3 Retail Leerwerkboek code leerwerkboek Actie ICT-integratie Leerwerkboek code leerwerkboek Actie 5-6 Office

Nadere informatie

Over taaie taboes en lastige liefdes

Over taaie taboes en lastige liefdes Seksuele diversiteit graad 3 Lesvoorbereiding Over taaie taboes en lastige liefdes Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Print het artikel Huwelijken

Nadere informatie

Open Google Chrome en ga naar Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account.

Open Google Chrome en ga naar  Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal van Plantyn naar je hand te

Nadere informatie

Connect en Connect & go

Connect en Connect & go Gloednieuwe methode Engels voor A-stroom en aso Connect en Connect & go Als leerkracht Engels staat u vandaag voor een pak uitdagingen. Uw les moet communicatief en aantrekkelijk zijn. Ze zit liefst barstensvol

Nadere informatie

ungle Speed is een spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar.

ungle Speed is een spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar. J ungle Speed is e spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar. Doel van het spel Probeer zo snel mogelijk al je kaart kwijt te rak. Spelvoorbereiding De totem wordt in het midn tuss spelers

Nadere informatie

3KA Toegepaste informatica

3KA Toegepaste informatica 3KA Toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2008 WOORD VOORAF Alle leerlingen verwerven de basisvaardigheden van ICT in het eerste jaar van de eerste graad

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS CURRICULUM VITAE In dit lespakket maken jongeren hun cv. Vermits sommige jongeren al van bij het begin van het schooljaar op zoek gaan naar een job of stageplaats, maken ze zeer snel een eerste exemplaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Blijf op de hoogte 5 Hoe werk je met dit boek? 5 De website en aanvullende materialen 6 Voor docenten

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Blijf op de hoogte 5 Hoe werk je met dit boek? 5 De website en aanvullende materialen 6 Voor docenten Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Blijf op de hoogte... 5 Hoe werk je met dit boek?... 5 De website en aanvullende materialen... 6 Voor docenten... 6 Meer boeken over MOS... 7 Uitleg gebruik van de MOS-examenoefeningen...

Nadere informatie

7 Kantoor/Verkoop Toegepaste informatica

7 Kantoor/Verkoop Toegepaste informatica 7 Kantoor/Verkoop Toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2009 WOORD VOORAF Deze bundel is samengesteld voor leerlingen van de 3 graad 3 leerjaar (BSO-niveau,

Nadere informatie

Lesson activity toolkit

Lesson activity toolkit KATHOLIEK VLAAMS ONDERWIJS Lesson activity toolkit > Eric Van Eynde 18 MAART 2011 Ten huize van Hoe maak ik interactieve oefeningen voor gebruik op het digitaal schoolbord? Inhoudsopgave LESSON ACTIVITY

Nadere informatie

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Inleiding: Al eerder schreef ik het ebook `het kan zonder groepsplan`. In veel scholen ervaren leerkrachten het maken van groepsplannen als

Nadere informatie

5HA- Dactylografie / toegepaste informatica

5HA- Dactylografie / toegepaste informatica 5HA- Dactylografie / toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de tweede graad kennisgemaakt met de computer, de

Nadere informatie

BESTELFORMULIER SCHOOLBOEKEN 2014-2015

BESTELFORMULIER SCHOOLBOEKEN 2014-2015 6BI 6 Boekhoudeninformatica Aardrijkskunde 1 A14500 Plantyn Algemene WereldAtlas - EDITIE 2012 ----- Uitgeverij Plantyn K 29,00 Duits 2 A13167 Bestimmt so! Kurzgrammatik! (*) ----- 1,90 Engels 3 B00143

Nadere informatie

gebruikersaccount aanmaken

gebruikersaccount aanmaken instructie gebruik profielendeel van VWCUTRECHT.nl September 2010 1 Inleiding Je staat op het punt om aan de slag te gaan met jouw persoonlijke stukje van onze website: een virtuele plek om met andere

Nadere informatie

Stedelijk Lyceum Lakbors Secundair Onderwijs Herprofilering kantoor. Specifiek: 3de graad Schoolinterne nota

Stedelijk Lyceum Lakbors Secundair Onderwijs Herprofilering kantoor. Specifiek: 3de graad Schoolinterne nota Stedelijk Lyceum Lakbors Secundair Onderwijs Herprofilering kantoor Specifiek: 3de graad Schoolinterne nota Context Outputdata schoolintern Cohorte-onderzoek: 2 groepen leerlingen werden onderzocht Context

Nadere informatie

VITAAL Plus Vernieuwd! VITAAL Plus - voor Nederlands met een meerwaarde! Plantyn t leren is mooi

VITAAL Plus Vernieuwd! VITAAL Plus - voor Nederlands met een meerwaarde! Plantyn t leren is mooi VITAAL Plus Vernieuwd! VITAAL Plus - voor Nederlands met een meerwaarde! Plantyn t leren is mooi Vitaal Nederlands wordt VITAAL Plus! Om volledig tegemoet te komen aan de nieuwe eindtermen, leerplannen

Nadere informatie

Boekenlijst 6 Boekhouden-informatica (2016-2017)

Boekenlijst 6 Boekhouden-informatica (2016-2017) 6 Boekhouden-informatica (2016-2017) Duits BESTIMMT SO KURZGRAMMATIK 1 EX (isbn:9789028929876) dit boek is reeds in je bezit NEW CONTACT TWO IN ONE 3DE GRAAD DOWN TO BUSINESS (isbn:9789030144137) Practical

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie op blad 2. 2.

Nadere informatie

Inspiratiedagen Voorbeelden uit de beeldende kunsten

Inspiratiedagen Voorbeelden uit de beeldende kunsten Inspiratiedagen 2016 Voorbeelden uit de beeldende kunsten Het begin De leerplannen zijn ontstaan uit een pilootproject: In 2012 is het concept van de rollen ontwikkeld, werden de eerste portretjes gemaakt

Nadere informatie

Taaljournaal, tweede versie

Taaljournaal, tweede versie SPELLING Taaljournaal, tweede versie Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl en

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

Voorstelling kennismakingspakket logistiek. Dept. MOW 26/01/2011 Genk

Voorstelling kennismakingspakket logistiek. Dept. MOW 26/01/2011 Genk Voorstelling kennismakingspakket logistiek Dept. MOW 26/01/2011 Genk Agenda Inleiding Doel kennismakingspakket logistiek Toelichting kennismakingspakket logistiek Inleiding L-Pack voor de leerling: doos,

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP Naam Ingrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

Eerste graad. Uitgeverij Averbode. Uitgeverij De Boeck

Eerste graad. Uitgeverij Averbode. Uitgeverij De Boeck OVERZICHTSLIJST LEERBOEKEN VOOR HET VAK INFORMATICA Eerste graad Uitgeverij Averbode Desktopper Junior o Windows XP/Office 2003 o computerconfiguratie ergonomie - tekstverwerking presentatie Internet:

Nadere informatie

Info 3 de graad Business en IT (Boekhouden Informatica) 14 MAART 2009

Info 3 de graad Business en IT (Boekhouden Informatica) 14 MAART 2009 Info 3 de graad Business en IT (Boekhouden Informatica) 14 MAART 2009 Agenda 1. Leerinhouden 2. Werkvormen 3. Projecten 4. Evalueren 5. Remediëren LEERINHOUDEN Leerinhouden Instroom Toegepaste Informatica

Nadere informatie

BESTELFORMULIER SCHOOLBOEKEN 2015-2016

BESTELFORMULIER SCHOOLBOEKEN 2015-2016 5BI 5 Boekhouden- Informatica Duits 2 000591 Bestimmt SO! kurzgrammatik 3-6 tso NIEUW Pelckmans K 3,00 Engels 3 017827 New contact Two-in-one 5-6 tso Down to business leer- NIEUW Plantyn K 16,75 /werkboek

Nadere informatie

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken.

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken. Voorwoord: In deze nieuwsbrief komt u meer informatie tegen over de aanpassingen c.q. vernieuwingen binnen het ICT gebeuren op De Driesprong. Daar wij als een van de eerste scholen zijn gaan werken met

Nadere informatie

Naam:. Datum :.. Realisatie : servetring afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL

Naam:. Datum :.. Realisatie : servetring afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL Naam:. Klas :. NR. : Vak : Techniek Datum :.. Realisatie : servetring afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL 1) Probleemstelling : Je hebt op school een kerstfeestje. Jij staat in voor de decoratie

Nadere informatie

LiNk! Nederlands 2. Evalueren om te leren LINK! NEDERLANDS 2. LiNk! Nederlands

LiNk! Nederlands 2. Evalueren om te leren LINK! NEDERLANDS 2. LiNk! Nederlands LiNk! Nederlands 2 Evalueren om te leren LiNk! Nederlands 1 Agenda LiNk! Nederlands Krachtlijnen Leerwaaier Structuur Reflecteren en evalueren Waarom? Hoe? In de praktijk Vragen? 3 Krachtlijnen LiNk! Nederlands

Nadere informatie

STAGE 3 Lesvoorbereiding

STAGE 3 Lesvoorbereiding KaHo Sint-Lieven Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs STAGE 3 Lesvoorbereiding Campus WAAS Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas Tel.: 03 780 89 04 Fax: 03 780 89 03 E-mail: stagesecundair@kahosl.be

Nadere informatie

BESTELFORMULIER SCHOOLBOEKEN 2014-2015

BESTELFORMULIER SCHOOLBOEKEN 2014-2015 5BI 5 Boekhouden- Informatica Duits 2 A13167 Bestimmt so! Kurzgrammatik! (*) ----- 1,90 Engels 3 B00143 Practical English Grammar TSO ----- Frans 4 A22994 Branché 5 TSO - Ateliers X-tra - Edition Révisée

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Toon Steenssens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

methode naar je Met Hoe log ik in

methode naar je Met Hoe log ik in Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaall bij een Plantyn methode naar

Nadere informatie

Bedrijfsspel Ecoman² Vakoverschrijdend Project Ondernemen

Bedrijfsspel Ecoman² Vakoverschrijdend Project Ondernemen Bedrijfsspel Ecoman² Vakoverschrijdend Project Ondernemen www.ecoman.be ONDERNEMEN IN DE PRAKTIJK VOOR LAATSTEJAARS SECUNDAIR Academiejaar 2009-2010 De perfecte invulling van de vrije ruimte, de geïntegreerde

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 ISBN: 978-90-820856-9-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

www.gynzy.com Handleiding

www.gynzy.com Handleiding www.gynzy.com Handleiding Samen steeds beter is ons motto. Als leerkracht sta je elke dag voor de klas en weet je veel beter wat je nodig hebt dan wij. Door goed te luisteren naar jouw behoefte en deze

Nadere informatie

Moving Forward. Alle graden. digitale schoolbereikbaarheidskaarten. 1.1 VOETen. 1.2 Nuttige info

Moving Forward. Alle graden. digitale schoolbereikbaarheidskaarten. 1.1 VOETen. 1.2 Nuttige info Moving Forward digitale schoolbereikbaarheidskaarten Alle graden 1.1 VOETen Gemeenschappelijke stam: 1, 2, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 25 Context 1: 7, 10, 11, 13, 14 Context 2: 3 Context 4: 1, 2, 3, 4

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT. Beste leerkracht,

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT. Beste leerkracht, INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT Beste leerkracht, Ook dit jaar organiseren we opnieuw de PEP- dagen. Proeven en proberen in het secundair onderwijs. In dit document vind je alle nuttige informatie. HET CONCEPT

Nadere informatie

Handleiding LVS Jaarplan toevoegen: stappenplan

Handleiding LVS Jaarplan toevoegen: stappenplan Handleiding LVS Jaarplan toevoegen: stappenplan Inloggen en naar LVS gaan: http://colomaplus.smartschool.be Smartschool adviseert Firefox als browser de gebruikersnaam is niet hoofdlettergevoelig, het

Nadere informatie

IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4. 1. Wat na het lager onderwijs?

IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4. 1. Wat na het lager onderwijs? IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4 1. Wat na het lager onderwijs? De leerlingen leren de structuur van het secundair onderwijs kennen. Nederlands: 3.3 en 3.4 Ter voorbereiding kan de leerkracht de

Nadere informatie

jaar lang. Geluk dat je talenten hebt die passen bij het onderwijs. Want dan iets hebben met woorden, goed kunnen

jaar lang. Geluk dat je talenten hebt die passen bij het onderwijs. Want dan iets hebben met woorden, goed kunnen Je moet maar geluk hebb, achtti jaar lang. Geluk je taln hebt pass bij onrwijs. Want dan vergaat stilzitn, je goed goed: lang kunn kunn luisr, iets hebb met woorn, goed kunn analyser, structurer. Leesbare

Nadere informatie

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST Gebruik deze checklist om te beslissen welke kanalen je zal gebruiken op je school om zowel leerlingen als collega s te informeren en motiveren over Zuiddag. Deze checklist bestaat

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT. Beste leerkracht,

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT. Beste leerkracht, INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT Beste leerkracht, Ook dit jaar organiseren we opnieuw de PEP- dagen. Proeven en proberen in het secundair onderwijs. In dit document vind je alle nuttige informatie. HET CONCEPT

Nadere informatie

Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap

Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap With a little Help from Wennen aan Office 2010 John Spronk Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap naar Office 2010 omdat het er zo anders uitziet dan het vertrouwde Office 97. Degenen die

Nadere informatie

- Op het bord: een overzicht van de te kiezen rubrieken, voorgesteld in een mindmap (zie handboek p. 7)).

- Op het bord: een overzicht van de te kiezen rubrieken, voorgesteld in een mindmap (zie handboek p. 7)). Kennismakingsquiz (p. 7) Uitwerking van vaardigheid: Introductie. De leerlingen maken op een aangename manier kennis met het vak economie, een mindmap, het handboek en de structuur van het boek. (Afhankelijk

Nadere informatie

Hier vind je veel informatie die we na de implementatie van het nieuwe leerplan al ter beschikking stelden. Het bevat o.a.:

Hier vind je veel informatie die we na de implementatie van het nieuwe leerplan al ter beschikking stelden. Het bevat o.a.: Vernieuwde website 1 Ondersteuning lesmateriaal Hier zijn er vier mogelijkheden. Technische activiteiten 1ste graad Hier vind je veel informatie die we na de implementatie van het nieuwe leerplan al ter

Nadere informatie