Beeldkwaliteitspaspoort Groot Achterveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beeldkwaliteitspaspoort Groot Achterveld"

Transcriptie

1 Beeldwaliteitspaspoort Groot Achterveld Veraveling nader uit te weren Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0

2 Algemeen architectuur 0 Kap verplicht zelfde of op ld per op elfde architectuur en zelfde laar; rialisering Regels rijenwoningen Achterveld r instedenbouwundig de zelfde straat of op Maximaal 0 rijbloen Diversiteit in jn oromen Maximaal rijbloen in zelfde architectuur en zelfde detaillering c.q. Materialisering goothoogte Mits deze niet naast elaar in de zelfde straat of op idrand plan n zijn een hoe aansluitend vooromen Geen rijwoningen aan zuidrand plan lianaweg Geen rijwoningen aan Julianaweg reereferentiebeeld goot op zadelda Referentiebeeld goot op,5 schildda mansardeap samengesteld da goot op.5 goot op verspringen goothoogte Bloniveau - Hoogte bouwlaag ; Hoogte tussenwoningen bouwlagen per ap; Referentiebeeld veranda Hoogte hoebloen bouwlagen ; worpen -met Blolengte aanéén (uitzondering op aag ap; geen Coöperatieterrein); Gestapelde woningen op oppen van bloen aximaal bouwlagen per toegestaan; - Geen bloen met gestapelde woningen naast elaar; Keramische dapannen: Architectuur verschillende tinten oranje en grijs maal- Overwegend gemetselde gevels van Referentiebeeld goot op (tussenwoning) en op (hoe) Referentiebeeld goot op,5 - - privé- openbaar lde Overgang woningen naast elaar; - Diepte voortuin bij vooreur m; indien diepte minder dan m wordt tuin ontworpen Op de perceelsgrenzen staan hagen ofmuren, geen houten schuttingen toegestaan; evels van Referentiebeeld goot op,5 Kleuren metselwer 5 gebaen steen; Keimvlaen in afwijende lichte leuren zijn toegestaan; Keramische pannen; Houten accenten bij opeinden en raamopeningen zijn mogelij; Aandacht voor verbijzondering entree; Vooreur voor verbijzondering opgevels met entreeen of raampartijen; Alle woningen hebben een ap Daapel is anéén (uitzondering op ondergeschit aan davla oppen van bloen - Centrum wonen 5 goot op Referentiebeeld goot op Referentiebeeld goot op Referentiebeeld veranda Keramische dapannen: verschillende tinten oranje en grijs Kleuren metselwer 5 de lichte leuren zijn 0 Referentiebeeld goot op,5 Referentiebeeld goot op (tussenwoning) en op (hoe) Materialisering nden en raamopeningen zijn Gemetselde gevels dering entree; van gebaen ing opgevels steen met entree- Referentiebeeld goot op (tussenwoning) en op (hoe) n ap ten oranje en grijs reur m; Keramische pannen m wordt tuin ontworpen taan hagen ofmuren, geen estaan; Kleuren metselwer Referentiebeeld veranda Referentiebeeld goot op (tussenwoning) en op (hoe) 5 Keramische dapannen: verschillende tinten oranje en grijs Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0 Kleuren metselwer

3 Algemeen architectuur 0 Detaillering Houten accenten bij opeinden en raamopeningen mogelij Verbijzondering entree / opgevels Detaillering dmv daoversteen, uitragende erers, ozijnen, metselwer Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0

4 Algemeen erfgrenzen 0 Maatvoering Hoogtes hoogte max. Afstand avelgrens tot voorgevel hoogte max. bij vooreur meer dan Wegen en vereer 0 In Groot Agteveld is de maximum snelheid dertig m.de wegenstructuur van het plan bestaat uit een 5 m brede buurtontsluitingsstraat,,5 m smalle woonstraten en m brede paden in het groen. De buurtontsluitingsstraat sluit via een nieuwe rotonde aan op de Julianalaan. Bij St. Joseph sluit de weg aan op Wagenberg en de Hessenweg. De weg slingert door de woonwij en is onaantreelij als sluiproute. In het groene en brede profiel is voldoende ruimte voor bomen, watergangen, en groene pareerstroen. materialisering - erfbegrenzing meeontwerpen Verschillende soorten hagen ruimte é- en openbare ruimte zal Als zijn hagen en bepert muurtjes waar zijtuinen en straten, naast bij- en aanbouwen, j het ontwerp en realisatie Figuur.9: Hoge hagen als Groene inrichting orden door deze bij de bouw ing in ettingbedingen te ie is dat groene hagen in gemeente. Figuur.7: De woonstraten hebben een smal dorps profiel Door de lage dichtheid an het pareren voor het grootse deel op eigen terrein opgelost worden en zijn smalle woonstraten mogelij.woonstraten zijn zowel bedoeld voor de auto als voor het langzaam vereer. Door bomen, hagen, diepe voortuinen en een aantal sloten rijgen de straten een dorps en groen uiterlij. De bestrating bestaat uit liners. Tussen de voortuinen en de verharding liggen aan weerszijden 80 cm brede grasplaatstroen met bomen, Hierop is passeren mogelij. De gemareerde pareerplaatsen afscheiding zullen tussen tuinen openbaar groen of graseien aangelegd in engrasplaten worden. De voet- en fiets paden liggen los van de hoofdweg en worden in halfverharding uitgevoerd. Figuur.8: De buurtontsluitingsstraat met een breed profiel biedt ruimte aan openbaar groen, watergangen, groene pareerplaatsen, grasstroen en gescheiden voetpaden. ivé ruimte en de weg wordt troen, bomenrijen en openbare ruimte van de worden oo voetpaden / de woonstraten is dit niet ije overgang tussen privé t voor een vriendelij en t bestemmingsplan en het ten ervoor zorgen dat het r en privé blijft voldoen van het plan en dat v.: schuttingen op hoeen) Figuur.: Woonstraten met grasstroen langs de weg Bepert muurtjes Figuur.0: Grasvelden tussen straat en privé Figuur.: Hagen, gras en brug maen de overgang vriendelijer 5 Geen schuttingen Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0

5 Algemeen Types toelichting symbolen goothoogte nohoogte 0 Rijwoningen Maximaal 0 rijbloen 0 Maximaal rijbloen in dezelfde architectuur, detaillering, materialisering Mits deze niet naast elaar in dezelfde straat of op een hoe aansluitend vooromen Komt niet voor in de veraveling maar het bestemmingsplan biedt wel ruimte voor dit type. 0 Twee-onder-een-apwoningen Maximaal 70 twee-onder-eenapwoningen (5 bouwbloen) 0 Maximaal bouwbloen in dezelfde architectuur, detaillering, materialisering Mits deze niet naast elaar in dezelfde straat of op een hoe aansluitend vooromen Richting ap bouwblo wisselend bij of meer bouwbloen Bouwbloen hebben wisselende rooilijnen wisselende rooilijn avelgrens 0 Vrijstaande woningen Maximaal 55 e woningen 0 Maximaal bouwbloen in dezelfde architectuur, detaillering, materialisering Mits deze niet naast elaar in dezelfde straat of op een hoe aansluitend vooromen Richting ap bouwblo wisselend bij of meer bouwbloen Bouwbloen hebben wisselende rooilijnen wisselende rooilijn avelgrens 0 Appartementen 9 Geen bloen met gestapelde woningen naast elaar Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0 5

6 uwd ogtes 0 Type rijwoningen m² 8m² Stedenbouwundige randvoorwaarden eter max. oppervla niet rond de hoe plat da max. oppervla rond de hoe goothoogte nohoogte vel max. woningen aaneengesloten 0.5 afstand max. tot woningen zijdelingse bouwperceelgrens aaneengesloten max. woningen aaneengesloten max. woningen aaneengesloten max. woningen aaneengesloten bron: beeldwaliteitsplan max. nohoogte max. nohoogte max. goothoogte max. goothoogte nohoogte hoewoning hoewoning hoewoning hoewoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning tussenwoning (hoewoning) goot op m hoewoning tussenwoning 5 mansarde ap (hoewoning) (hoewoning) (hoewoning) avel (hoewoning) goot goot op op m m stijle ap goot goot op op.5m m goot op op.5m mansarde ap mansarde goot 0% op ap mansarde 50m² ap maximale mansarde 50m² ap òf 0% van het avel goot goot op op mansarde ap ligging tov roolijn max..5 uitbreiding 0% 0% 50m² 0% 50m² max. oppervla m² 50m² 0% maximale 50m² 50m² òf maximale ligging 50m² tov roolijn òf ligging max. tov roolijn uitbreiding bijgebouwen aan één zijde van het 0% 0% van het avel 0% van het avel achter aan de andere eter zijde ruimte voor een uitbouw 0% 50m² van het avel achter max. hellingshoe max. hellingshoe 0% van het avel max. hellingshoe 0% van het avel max. achter nohoogte plat da max. hellingshoe max. plat nohoogte da max. hellingshoe eter eter. max. nohoogte eter. nohoogte nohoogte eter max. goothoogte max. bouwhoogte max. bouwhoogte plat da plat da m² 8m² plat da eter. plat da. met ap plat da plat da plat da plat da max. oppervla max. oppervla niet rond de hoe rond de hoe plat da plat da Erers / max. nohoogte m² 8m² 0m² nohoogte m² 8m² maximale max. goothoogte hoogtes max. m² oppervla max. max. 8m² oppervla niet rond de hoe rond de hoe max. oppervla max. oppervla m² 8m² niet max. rond oppervla de hoe rond max. de oppervla hoe niet rond de hoe rond de hoe max. oppervla max. oppervla niet rond de hoe rond de hoe.5 afstand tot zijdelingse bouwperceelgrens achter voorgevel voor voorgevel achter voorgevel voor voorgevel Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0

7 uwd Type rijwoningen eter m² 8m² plat da 0 goothoogte nohoogte 0 ogtes max. oppervla niet rond de hoe max. oppervla rond de hoe vel max. woningen aaneengesloten.5 afstand max. tot woningen zijdelingse bouwperceelgrens aaneengesloten max. woningen aaneengesloten max. woningen aaneengesloten 0 bron: beeldwaliteitsplan max. woningen aaneengesloten max. nohoogte max. nohoogte max. 0 goothoogte max. goothoogte nohoogte 0 goot op m mansarde ap 5 avel goot goot op op mm stijle ap goot goot op op m mansarde ap mansarde ap mansarde ap mansarde ap goot op op.5m goot 0% op 50m² maximale 50m² òf 0% van het avel goot goot op op mansarde ap ligging tov roolijn max..5 uitbreiding 0% 0% 50m² 0% 50m² max. oppervla m² 50m² 0% maximale 50m² 50m² òf maximale ligging 50m² tov roolijn òf ligging max. tov roolijn uitbreiding bijgebouwen aan één zijde van het 0% 0% van het avel 0% van het avel achter aan de andere eter zijde ruimte voor een uitbouw 0% 50m² van het avel achter max. hellingshoe max. hellingshoe 0% van het avel max. hellingshoe 0% van het avel max. achter nohoogte plat da max. hellingshoe max. plat nohoogte da max. hellingshoe eter eter. max. nohoogte eter. nohoogte nohoogte eter max. goothoogte max. bouwhoogte max. bouwhoogte plat da plat da m² 8m² plat da eter. plat da. met ap plat da plat da plat da plat da max. oppervla max. oppervla niet rond de hoe rond de hoe plat da plat da Erers / max. nohoogte m² 8m² 0m² nohoogte m² 8m² maximale max. goothoogte hoogtes max. m² oppervla max. max. 8m² oppervla niet rond de hoe rond de hoe max. oppervla max. oppervla m² 8m² niet max. rond oppervla de hoe rond max. de oppervla hoe niet rond de hoe rond de hoe max. oppervla max. oppervla niet rond de hoe rond de hoe.5 afstand tot zijdelingse bouwperceelgrens achter voorgevel voor voorgevel achter voorgevel voor voorgevel Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0 7

8 . d gtes s 0 met Type twee-onder-een-apwoningen met plat plat da da met met max. max. 0m² m² 8m² Stedenbouwundige randvoorwaarden eter max. max. max. oppervla niet rond de hoe max. oppervla rond de hoe. max.. max. goothoogte nohoogte l voor.5.5 afstand afstand tot tot zijdelingse bouwperceelgrens aan aan twee één zijden pareerplaatsen op eigen avel (excl. garages) 0 bron: beeldwaliteitsplan max. nohoogte max. nohoogte max. goothoogte nohoogte 5 5 max. 5 diepte 5 stijle ap goot stijle op ap m stijle ap avel stijle ap mansarde ap mansarde ap mansarde ap mansarde ap 0% 50m² 0% 50m² 0% maximale 50m² 50m² òf ligging tov roolijn 0% 0% van het avel 0% 50m² van het avel achter max. hellingshoe 0% van het avel max. hellingshoe 0% van het avel max. achter nohoogte max. hellingshoe max. hellingshoe eter. max. nohoogte eter. nohoogte nohoogte eter max. goothoogte max. bouwhoogte plat da plat da eter plat da plat da plat da plat da plat da plat da Erers / max. nohoogte m² 8m² m² 8m² nohoogte max. goothoogte max. m² oppervla max. 8m² oppervla niet rond de hoe rond de hoe max. m² oppervla max. 8m² oppervla niet max. rond oppervla de hoe rond max. de oppervla hoe niet rond de hoe rond de hoe max. oppervla max. oppervla niet rond de hoe rond de hoe achter voorgevel voor voorgevel achter voorgevel voor voorgevel Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0 8

9 . d gtes s 0 met Type twee-onder-een-apwoningen met plat plat da da met met max. max. 0m² m² 8m² Stedenbouwundige randvoorwaarden eter max. max. max. oppervla niet rond de hoe max. oppervla rond de hoe. max.. max. 0 goothoogte nohoogte 0 l voor.5.5 afstand afstand tot tot zijdelingse bouwperceelgrens aan aan twee één zijden pareerplaatsen op eigen avel (excl. garages) 0 bron: beeldwaliteitsplan max. nohoogte max. nohoogte max. 0 goothoogte max. goothoogte nohoogte 5 5 max. 5 diepte 5 avel mansarde ap mansarde ap mansarde ap mansarde ap 0% 50m² 0% 50m² 0% maximale 50m² 50m² òf ligging tov roolijn 0% 0% van het avel 0% 50m² van het avel achter max. hellingshoe 0% van het avel max. hellingshoe 0% van het avel max. achter nohoogte max. hellingshoe max. hellingshoe eter. max. nohoogte eter. nohoogte nohoogte eter max. goothoogte max. bouwhoogte plat da plat da eter plat da plat da plat da plat da plat da plat da Erers / max. nohoogte m² 8m² m² 8m² nohoogte max. goothoogte max. m² oppervla max. 8m² oppervla niet rond de hoe rond de hoe max. m² oppervla max. 8m² oppervla niet max. rond oppervla de hoe rond max. de oppervla hoe niet rond de hoe rond de hoe max. oppervla max. oppervla niet rond de hoe rond de hoe achter voorgevel voor voorgevel achter voorgevel voor voorgevel Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0 9

10 . eter. max. max. d gtes s 0 met Type e woningen ap plat plat da da max. max. 0m² 0m² Stedenbouwundige randvoorwaarden max. max. oppervla met ap. max. goothoogte nohoogte l voor.5.5 afstand afstand tot tot zijdelingse bouwperceelgrens aan aan twee twee zijden zijden pareerplaatsen op op eigen eigen avel avel (excl. (excl. garages) 0 bron: beeldwaliteitsplan max. nohoogte max. nohoogte max. goothoogte nohoogte 5 5 max. 5 diepte 5 Erers / stijle ap mansarde ap goot stijle op ap m mansarde ap stijle ap avel mansarde ap stijle ap mansarde ap.5.5 max. diepte uitbouw.5 0% max. oppervla diepte uitbouw 50m² 0% m² max..5 oppervla 50m² 0% m² max. oppervla maximale 50m² 50m² òf ligging tov roolijn bijgebouwen aan één m² zijde van het 0% 0% van het avel aan de andere zijde ruimte voor een uitbouw bijgebouwen aan één max. zijde oppervla van het 0% 50m² van het avel aan de andere zijde m² bijgebouwen aan één ruimte zijde voor van het een uitbouw max. hellingshoe 0% van het avel aan de andere zijde ruimte voor een uitbouw max. hellingshoe bijgebouwen aan één zijde van het 0% van het avel max. achter nohoogte aan de andere zijde ruimte voor een uitbouw max. hellingshoe max. hellingshoe eter. max. nohoogte eter. nohoogte nohoogte eter max. goothoogte max. bouwhoogte plat da plat da eter plat da met ap plat da met ap plat da plat da plat da plat da max. nohoogte 0m² nohoogte 0m² max. goothoogte max. 0m² oppervla max. oppervla 0m² max. oppervla max. oppervla achter voorgevel voor voorgevel achter voorgevel voor voorgevel Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0 0

11 . eter. max. max. d gtes s 0 met Type e woningen ap plat plat da da max. max. 0m² 0m² Stedenbouwundige randvoorwaarden max. max. oppervla 0. max. goothoogte nohoogte 0 l voor.5.5 afstand afstand tot tot zijdelingse bouwperceelgrens aan aan twee twee zijden zijden pareerplaatsen op eigen avel (excl. garages) 0 bron: beeldwaliteitsplan max. nohoogte max. nohoogte max. 0 goothoogte max. goothoogte nohoogte 5 5 max. 5 diepte 5 Erers / mansarde ap mansarde ap avel mansarde ap mansarde ap 0% 50m² 0% 50m² 0% maximale 50m² 50m² òf ligging tov roolijn 0% 0% van het avel 0% 50m² van het avel achter 0% van het avel 0% van het avel max. achter nohoogte eter eter nohoogte eter max. goothoogte plat da eter plat da plat da plat da max. nohoogte 0m² nohoogte 0m² max. goothoogte max. 0m² oppervla max. oppervla 0m² max. oppervla.5.5 max. diepte uitbouw.5 max. oppervla diepte uitbouw m² max..5 oppervla m² max. oppervla bijgebouwen aan één m² zijde van het aan de andere zijde ruimte voor een uitbouw bijgebouwen aan één max. zijde oppervla van het aan de andere zijde m² bijgebouwen aan één ruimte zijde voor van het een uitbouw max. hellingshoe aan de andere zijde ruimte voor een uitbouw max. hellingshoe bijgebouwen aan één zijde van het aan de andere zijde ruimte voor een uitbouw max. hellingshoe max. hellingshoe. max. nohoogte. nohoogte max. bouwhoogte plat da plat da met ap plat da plat da max. oppervla achter voorgevel voor voorgevel achter voorgevel voor voorgevel Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0

12 Type appartementen 9 goothoogte 9 nohoogte 0 Stedenbouwundige randvoorwaarden 0m² hoogtes max. oppervla.5 afstand tot zijdelingse bouwperceelgrens aan twee zijden 0 max. 9 max. 5 bron: beeldwaliteitsplan goot op op 9m goot op 9m 9m goot op op goot op 7.5m 7.5m goot op op goot op 7.5m 7.5m op 7m goot goot op op 7m 7m ap mansarde ap ap stijle ap avel mansarde ap Niet toegestaan.5 0% 50m² max. oppervla m² maximale 50m² òf 0% van het avel ligging tov roolijn bijgebouwen aan één zijde van het aan de andere zijde ruimte voor een uitbouw Erers / max. max. nohoogte max. plat da 0m² eter plat da max. hellingshoe hoogtes max. max. oppervla 0m² max. oppervla.5 tot aan afstand afstand tot tot zijdelingse bouwperceelgrens aan aan twee twee zijden zijden Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0

urbanism stedebouw urbanisme städtebau urbanismo Actualisering Beeldkwaliteitsplan Groot Agteveld December 2013

urbanism stedebouw urbanisme städtebau urbanismo Actualisering Beeldkwaliteitsplan Groot Agteveld December 2013 urbanism stedebouw urbanisme städtebau urbanismo Actualisering Beeldwaliteitsplan Groot Agteveld December 2013 Colofon MUST stedebouw bv. Lutmastraat 191 G+H Postbus 16631 1001 RC Amsterdam T +31 (0)20

Nadere informatie

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013 Vlissingen Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen Stedenbouwkundig plan identificatie planstatus projectnummer: datum: 061802.009185.00 02-04-2013 projectleider: opdrachtgever: ing. J.C.C.M.

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning.

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning. Oranjehof Langbroek Dorps wonen Wonen aan het lint Referentiebeeld woningen in een rooilijn De woningen aan de Doornseweg (verlengde van de Beatrixlaan) moeten de uitstraling krijgen van de lintbebouwing

Nadere informatie

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort

Zelf bouwen op een riante kavel kavelpaspoort kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrichting van uw kavel Kavels 74, 84, 124, 125 en 133 bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie vrijstaande woning. De kwaliteit van de

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

LANGGEVELBOERDERIJ. Beeld en massa: traditionele architectuur met duidelijke referentie aan langgevelboerderij

LANGGEVELBOERDERIJ. Beeld en massa: traditionele architectuur met duidelijke referentie aan langgevelboerderij LANGGEVELBOERDERIJ Kenmerkend voor het dorp Alem is de langgevelboerderij. Deze komt veelvuldig voor aan de Sint Odradastraat en aan de kruising Weikesstraat en Meerenstraat. De planlocatie ligt aan deze

Nadere informatie

Uw droomhuis op een eigen bouwkavel?

Uw droomhuis op een eigen bouwkavel? Uw droomhuis op een eigen bouwkavel? Uw droomhuis op een eigen kavel. Veel mensen dromen van wonen in een groene omgeving, aan het bos, dicht bij water. Luchen maakt uw dromen waar. Hier vindt u riante,

Nadere informatie

Kavelpaspoort Barchem Zuid

Kavelpaspoort Barchem Zuid - 1 Kavelpaspoort Barchem Zuid Kavelgegevens De bouwkavel Nummer: 28 Type woning: Vrijstaande woning Oppervlakte: ± 820 m² Verkoopprijs: 233.000,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning: Goothoogte: Bouwhoogte:

Nadere informatie

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM BEELDKWALITEITPLAN 'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM Gemeente Raalte 16 juli 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling Grote Hagenweg plangebied Nieuwe Wetering Kolkweg t Solen t Weegel Kolkweg INHOUD Inleiding

Nadere informatie

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg In het plangebied zijn diverse typologieën te onderscheiden. In hoofdstuk 2 zijn de volgende typologieën benoemd: Individueel en geschakelde woningen

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Kavel, kasteel, Moerkapelle

Kavel, kasteel, Moerkapelle De kavels zijn 570 m2, 464 m2 of 400 m2. Vele configuraties en volumes zijn mogelijk op de kavels. Men kan kiezen het souterrain aan de achterzijde bij de te betrekken d.m.v. split level maar ook een traditionele

Nadere informatie

Rapport. 2^1 kapwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden

Rapport. 2^1 kapwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden Rapport 2^1 kapwoning voorbeeld-document bouwmogelijkheden 1 INHOUDSOPGAVE 3 Bestemmingsplan 1996 2 4 Toelichting bestemmingsplan 5 Vergunningsvrij bouwen 7 Bouwmogelijkheden 9 Welstandsbeleid 10 Overzichtstabel

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN Afdeling Ontwikkeling ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN 1. Ruimtelijke kaders Ontwikkelingsplan Frankische Driehoek Voor de integrale opwaardering van het plangebied Frankische Driehoek

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN RANDZONE MOSSENEST II NOORDWIJKERHOUT DECEMBER 2014

BEELDKWALITEITSPLAN RANDZONE MOSSENEST II NOORDWIJKERHOUT DECEMBER 2014 BEELDKWALITEITSPLAN RANDZONE MOSSENEST II NOORDWIJKERHOUT DECEMBER 2014 COLOFON Gemeente Noordwijkerhout Herenweg 4 Postbus 13 2210 AA Noordwijkerhout T 0252 343 737 gemeente@noordwijkerhout.nl www.noordwijkerhout.nl

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1!

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! april 2014 B UITENGEW OON Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

KAVELPASPOORT KAVEL 4

KAVELPASPOORT KAVEL 4 KAVEL 4 Opweg 78a 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 503 m2, Koopsom: 257.500,- v.o.n. Kavel 4 2 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de kavels in het plan De Bol fase 2 in Schoonhoven. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

Overzicht deelgebieden *

Overzicht deelgebieden * Overzicht deelgebieden * bebouwingsaccenten straatnamen Beeldkwaliteitsplan Repelakker 209x00476 bkp 20100429.indd 20 april 2010 CONCEPT gemeente Landerd Wonen aan de laan Wonen aan de wadi Wonen aan het

Nadere informatie

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 H E E C K E R E N 1a H E E C K E R E N 1a projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 INHOUDSOPGAVE algemeen planbeschrijving algemene richtlijnen richtlijnen per gebied 04 05 07 09 3 ALGEMEEN INLEIDING

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Appartementen + woningen aan de Zandhoeklaan te Westerbork

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Appartementen + woningen aan de Zandhoeklaan te Westerbork B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Appartementen + woningen aan de Zandhoeklaan te Westerbork Project: 12031 Datum: 9 november 2014 HAAS, Rudolf de Haas Architect Kwartelstraat 52 8916 BP Leeuwarden

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

LINTBEBOUWING (sterke samenhang)

LINTBEBOUWING (sterke samenhang) 5 LINTBEBOUWING (sterke samenhang) Gebiedsbeschrijving In de na-oorlogse periode is op nieuwe plaatsen en in het verlengde van bestaande linten, nieuwe lintbebouwing gerealiseerd. Doordat deze linten in

Nadere informatie

Visie. STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DAKOPBOUWEN DE GROENE KAMERS ZUIDLAND, BERNISSE februari 2012. ruimte voor ideeën

Visie. STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DAKOPBOUWEN DE GROENE KAMERS ZUIDLAND, BERNISSE februari 2012. ruimte voor ideeën Visie STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DAKOPBOUWEN DE GROENE KAMERS ZUIDLAND, BERNISSE februari 202 ruimte voor ideeën 2 4 5 2 3 2 5 2 Inventarisatie De woningen in de buurt De Groene Kamers hebben een uitgesproken

Nadere informatie

Beeldregie Johanniterveld Vrije Kavels Het Zand, Leidsche Rijn

Beeldregie Johanniterveld Vrije Kavels Het Zand, Leidsche Rijn Beeldregie Johanniterveld Vrije Kavels Het Zand, Leidsche Rijn 1 Randvoorwaarden Vrije Kavels Utrechtseweg Hans Ebberink Stedenbouwkundige juni 2010 2011 INHOUD pagina 3 pagina 5 pagina 7 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELS voor WONEN én ONDERNEMEN Een project van: DEELGEBIED 3 Het plan bestaat uit drie deelgebieden. Deelgebied 1 betreft vrijstaande woningen aan de Burgemeester Krollaan.

Nadere informatie

1. INLEIDING...5 2. STEDENBOUWKUNDIG PLAN...7 EEN LANDSCHAP VAN TUINEN EN HAGEN...7 EEN LOMMERRIJKE BUURT...8 3. SPELREGELS BEELDKWALITEIT...

1. INLEIDING...5 2. STEDENBOUWKUNDIG PLAN...7 EEN LANDSCHAP VAN TUINEN EN HAGEN...7 EEN LOMMERRIJKE BUURT...8 3. SPELREGELS BEELDKWALITEIT... K A V E L B O E K L E I H A G E N INHOUD 1. INLEIDING...5 2. STEDENBOUWKUNDIG PLAN...7 EEN LANDSCHAP VAN TUINEN EN HAGEN...7 EEN LOMMERRIJKE BUURT...8 3. SPELREGELS BEELDKWALITEIT...11 POSITIE VAN DE WONING

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing 12 juli 2012 Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing Projectontwikkelaar Stedenbouwkundig bureau Architectenbureau Inventarisatie Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit openbare

Nadere informatie

MOORDRECHT STEVENSSTRAAT BEELDKWALITEITPLAN

MOORDRECHT STEVENSSTRAAT BEELDKWALITEITPLAN MOORDRECHT STEVENSSTRAAT BEELDKWALITEITPLAN Woningbouwvereniging Moordrecht WBVM BDP Khandekar Definitief 30 augustus 2010 2 bestaande bebouwing met het projectgebied aangegeven 10 INHOUD 3 INLEIDING UITWERKING

Nadere informatie

MEMO. : Uitbreiding Almkerk-West. Datum : 1 september 2010. : Beeldkwaliteitkader Almkerk-West

MEMO. : Uitbreiding Almkerk-West. Datum : 1 september 2010. : Beeldkwaliteitkader Almkerk-West MEMO Project Opdrachtgever Contactpersoon : Uitbreiding Almkerk-West : Woonlinie : De heer J. van de Wiel Datum : 1 september 2010 Referentie Onderwerp Behandeld door : 02133.004.01a16 : Beeldkwaliteitkader

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008 Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum juli 2008 Verkavelingsopzet plan Kwekerij VERKAVELING VARIATIE AAN TYPES rijenwoning 2 onder 1 kapwoning patio-levensloop bestendige woning vrijstaande woning

Nadere informatie

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3.1. Inleiding De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan.

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Velmolen Buiten

Beeldkwaliteitplan Velmolen Buiten Definitief Datum vaststelling Gemeenteraad Uden: 19 februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Leeswijzer 4 2 Algemene Beeldkwaliteitseisen 2.1 Algemeen 5 2.2 Opbouw

Nadere informatie

MARKELO HERIKERESWEG B E E L D K W A L I T E I T S P L A N E N I N R I C H T I N G S P L A N

MARKELO HERIKERESWEG B E E L D K W A L I T E I T S P L A N E N I N R I C H T I N G S P L A N MARKELO HERIKERESWEG B E E L D K W A L I T E I T S P L A N E N I N R I C H T I N G S P L A N MARKELO HERIKERESWEG B E E L D K W A L I T E I T S P L A N E N I N R I C H T I N G S P L A N p r o j e c t

Nadere informatie

TE KOOP. Zijde 442 Boskoop, Zuid-Holland

TE KOOP. Zijde 442 Boskoop, Zuid-Holland TE KOOP Zijde 442 Boskoop, Zuid-Holland Reliplan, specialisten in kerkelijk en bijzonder onroerend goed met een maatschappelijke bestemming. Buiksloterdijk 224 1025 WD AMSTERDAM Tel: 020 636 58 89 (Hoofdvestiging

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N. t H E E S

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N. t H E E S B E E L D K W A L I T E I T S P L A N t H E E S OPDRACHTGEVER: Credo Integrale Planontwikkeling & Bouwbedrijf Karsten OPSTELLER BKP: EVE Architecten DATUM: november 2014 1. I N L E I D I N G Op het voormalige

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013

BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013 BEELDKWALITEITPLAN LANDJE VAN KEMP - WERKHOVEN i.o.v. BAM Woningbouw Utrecht, 29 november 2013 COLOFON dit beeldkwaliteitplan is vervaardigd door Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Molenbeek

Beeldkwaliteit Molenbeek Beeldkwaliteit Molenbeek Nunspeet 11 mei 2016 in opdracht van gemeente Nunspeet colofon opdrachtgever: Gemeente Nunspeet Markt 1 8071 GJ Nunspeet Arjan Dickhof - gemeentelijk projectleider ontwerper: LODEWIJK

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal. 19 oktober 2015

Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal. 19 oktober 2015 WELMERS BURG S T E D E N B O U W Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal 2 Beeldkwaliteitplan Rhenen Buitenwal Inleiding De voormalige bedrijfslocaties Schuilenburg ten zuiden van de binnenstad van Rhenen

Nadere informatie

Groot zonnehoeve - villahoeve fase 1 kavelpaspoort

Groot zonnehoeve - villahoeve fase 1 kavelpaspoort Groot zonnehoeve - villahoeve fase 1 kavelpaspoort Juni 2014 Barnewinkel Boommarter Steenmarter Wezel Boommarter Laan van Zonnehoeve Spoorlijn Apeldoorn - Zutphen Villahoeve gezien vanuit het zuidwesten;

Nadere informatie

Kavelpaspoorten Nes kavels. kavel 10

Kavelpaspoorten Nes kavels. kavel 10 Kavelpaspoorten Nes kavels kavel 10 2 kavelpaspoorten Nes-kavels Schagen Nes Noord juli 2012 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de Nes kavels in het plan Nes Noord in Schagen. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

KAVELPASPOORT. Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V.

KAVELPASPOORT. Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. KAVELPASPOORT Nieuwbouwplan Creemerhof Sevenum Type: Bouwkavel Maart 2013 Verkoop: Ontwikkeling: Woonketting B.V. Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. Contactpersoon: Ralph Beunen Contactpersoon: Jolanda

Nadere informatie

K A V E L P A S P O O R T H E U S D E N O O S T

K A V E L P A S P O O R T H E U S D E N O O S T 24 29 6 8 38 34 66 64 E R F A F S C H E I D I N G E N Voor alle erfafscheidingen (bouwwerken) hoger dan 1 meter, die grenzen aan het openbaar gebied, gelden welstandseisen en zijn daardoor niet vergunningsvrij.

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

GROOT ZONNEHOEVE Vrije kavels in Boskamers

GROOT ZONNEHOEVE Vrije kavels in Boskamers GROOT ZONNEHOEVE Vrije kavels in Boskamers INHOUDSOPGAVE 5 GROOT ZONNEHOEVE; Landelijk wonen in de stad 6 VRIJE KAVELS IN GROOT ZONNEHOEVE 7 WOONGEBIEDEN 8 KAART GROOT ZONNEHOEVE 10 ALGEMENE BOUWREGELS

Nadere informatie

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen)

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over het bouwperceel waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve

Nadere informatie

5. Kenmerken van het Stedenbouwkundig plan en

5. Kenmerken van het Stedenbouwkundig plan en 5. Kenmerken van het Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit op stedenbouwkundig niveau 15 5.1 Kenmerken van het stedenbouwkundig plan & beeldkwaliteit op stedenbouwkundig niveau In dit hoofdstuk worden

Nadere informatie

Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Westzone De Blokken"

Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan Westzone De Blokken É t Nr. mill ii mi mi ii mi ii Gemeente Hellendoorn Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Westzone De Blokken" In het kader van de nagestreefde uniformiteit tussen de regels

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker

beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker colofon bezoekadres: Meerkollaan 9 5613 BS Eindhoven T 040-212 55 75 F 040-212 71 55 I www.sab.nl E eindhoven@sab.nl projectnummer: 90539 projectteam: Jaap

Nadere informatie

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes 215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes VILLANOVA architecten, Rotterdam, 2012 zesxzes visuele communicatie - Nieuwe voorgevels, vanaf de hoek aan de Postjeskade

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Zelf en Samen bouwen op een ruime kavel - Vrijstaand

Zelf en Samen bouwen op een ruime kavel - Vrijstaand kavelpaspoort Bebouwingsmogelijkheden en inrich ng van uw kavel De kavels in deze verkaveling bieden u de ruimte om zelf te bouwen aan een comfortabele en mooie (half)vrijstaande woning. De kwaliteit van

Nadere informatie

ROYAlE KAVElS TE KOOP! WOnen, Werken en Vrije tijd OP EEN UNiEKE PlEK.

ROYAlE KAVElS TE KOOP! WOnen, Werken en Vrije tijd OP EEN UNiEKE PlEK. 1 ROYAlE KAVElS TE KOOP! WOnen, Werken en Vrije tijd OP EEN UNiEKE PlEK. WONEN, WERKEN EN VRiJE TiJD, Midden in het groen. 2 we g Ste en Ste e nw eg Waardenburg Locatie t Steenwegse Waterland Wonen in

Nadere informatie

Nieuw Autarkisch Wonen 2015

Nieuw Autarkisch Wonen 2015 20.000 35.900 10.000 Nieuw utarisch Wonen 2015 Het ontwerp van de woning streeft er naar zijn bewoners zo lang mogelij en zo onafhanelij en duurzaam mogelij te laten wonen. Het biedt de bewoners de mogelijheid

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Park Rittenburg

Beeldkwaliteitsplan Park Rittenburg 2 Beeldkwaliteitsplan Park Rittenburg ALGEMEEN Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan probeert te bepalen op welke wijze op voldoende kwalitatief hoogwaardige manier verdere invulling en uitwerking kan worden

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark B i j l a g e Beeldkwaliteitscriteria Sandepark I n l eidi n g De bebouwing op het Sandepark kent vanouds een sterke onderlinge ruimtelijke samenhang. Inmiddels zijn diverse wijzigingen zichtbaar. Ter

Nadere informatie

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan Goudenregenstraat Korte Kerkweg Beeldkwaliteitplan Landelijk wonen Rouveen januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Status 5 2 Uitgangspunten 7 2.1 De ligging 7 2.2

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost)

2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) 2 bouwkavels Aardenburg Helmond (brandevoort-oost) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft. U vindt hierin

Nadere informatie

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer

6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer 6 ROYALE VRIJE KAVELS Creëer ORANJEWOUD UW DROOMVILLA AAN DE RAND VAN PARKLANDSCHAP ORANJEWOUD villa UW DROOM IN HET GROEN Uw droomwoning bouwen in Oranjewoud? Dat kan! Aan de Koningin Julianaweg, bij

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Zoomgebied Ruurlo Gemeente Berkelland

Beeldkwaliteitplan Zoomgebied Ruurlo Gemeente Berkelland Ruurlo Gemeente Berkelland Exploitatiemaatschappij Leusinkbrink 19 november 2007 Op 30 oktober vastgesteld door de gemeenteraad van Berkelland 9M9351 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA Enschede +31 (0)53

Nadere informatie

groen wonen met de stad in de buurt 28 riante bouwkavels in Riel

groen wonen met de stad in de buurt 28 riante bouwkavels in Riel Heisteeg in Riel groen wonen met de stad in de buurt 28 riante bouwkavels in Riel ruime bouwkavels in landelijk Brabant Riel ligt in het hart van Brabant en maakt deel uit van de gemeente Goirle, nabij

Nadere informatie

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming Rapport Kantoorgebouw voorbeeld quickscan herbestemming 1 INHOUDSOPGAVE 3 Basisgegevens 2 4 Bestemmingsplan 6 Aanvullend beleid 8 Verbouwmogelijkheden 11 Overzichtstabel procedures BASISGEGEVENS 3 Verkoopinformatie:

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

Reusel, plan Wilhelminalaan

Reusel, plan Wilhelminalaan TE KOOP Europalaan 79a, 5531 BG BLADEL 0497-380103 www.roijmans.nl UNIEKE BOUWKAVELS IN CENTRUM REUSEL! Reusel, plan Wilhelminalaan OP TOPLOCATIE GELEGEN BOUWPERCELEN WELKE U DE UNIEKE MOGELIJKHEID BIEDEN

Nadere informatie

Nuenen-West Beeldkwaliteit deelgebied A

Nuenen-West Beeldkwaliteit deelgebied A Nuenen-West Beeldkwaliteit deelgebied A versie: 5 november 2013 2 INHOUD INHOUD 1 INLEIDING 2 PLAN OP HOOFDLIJNEN 2A huidig bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 2B Herijking, 1e schets 2C Deelgebied

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

B e e l d k w a l i t e i t p l a n D e M a r k e I I I - H e n g e v e l d e - S A B -

B e e l d k w a l i t e i t p l a n D e M a r k e I I I - H e n g e v e l d e - S A B - B e e l d k w a l i t e i t p l a n D e M a r k e I I I - H e n g e v e l d e - S A B - 13 maar t 2014 Inhoud SAB 1. Inleiding 5 2. Het plan 7 3. Criteria bebouwing 4. Openbare ruimte 7 opdrachtgever:

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten opdrachtgever: diaconie Hervormde gemeente Putten 12 mei 2015 LievenseCSO Krachtighuizerweg plangebied Inhoud Inleiding 4 Landschapsontwikkelingsplan Ermelo

Nadere informatie

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden Rapport rijwoning voorbeeld-document bouwmogelijkheden 1 INHOUDSOPGAVE 3 Bestemmingsplan Bomenbuurt 2002 2 5 Vergunningvrij bouwen 6 Uitbreidingsmogelijkheden 9 Welstandsbeleid 10 Overzichtstabel BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

LANDELIJK WONEN POELENLOOP KNEGSEL. informatieavond poelenloop knegsel 20 juni 2012 i.o.v. trudo

LANDELIJK WONEN POELENLOOP KNEGSEL. informatieavond poelenloop knegsel 20 juni 2012 i.o.v. trudo 1 informatieavond poelenloop knegsel 20 juni 2012 i.o.v. trudo 2 bestaande situatie luchtfoto 3 inrichtingstekening schaal 1:1000 4 bestemmingsplan schaal 1:1000 5 231 m2 D1 120 m2 D2 D5 300 m2 120 m2

Nadere informatie

BIJGEBOUWENREGELING 2010

BIJGEBOUWENREGELING 2010 BELEIDSNOTA BIJGEBOUWENREGELING 2010 Zwembaden, woon- en tuinbestemmingen in Bloemendaal Gemeente Bloemendaal Registratienummer : 2010027781 november 2010 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 1 1.1 LEESWIJZER 2 2

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

Informatieavond Wonen in Elspeet Noordwest 17 maart 2015

Informatieavond Wonen in Elspeet Noordwest 17 maart 2015 Informatieavond Wonen in Elspeet Noordwest 7 maart 205 Op 7 maart 205 organiseerden de gemeente Nunspeet, Omnia Wonen en Van Wijnen een informatiebijeenkomst voor de plannen voor nieuwe woningen in Elspeet

Nadere informatie

Zelf bouwen in. Johanniterveld. modern wonen in jaren dertig stijl

Zelf bouwen in. Johanniterveld. modern wonen in jaren dertig stijl Zelf bouwen in Johanniterveld modern wonen in jaren dertig stijl Zelf bouwen in Johanniterveld modern wonen in jaren dertig stijl Een eigen huis laten ontwerpen en bouwen; lijkt u dat een fantastische

Nadere informatie

Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel

Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel Kavelnummer 71 Oppervlakte 324 m 2 Kavelprijs 290.000,- Status Beschikbaar Sfeergebieden type en norm vrije architectenkeuze BKP ambitie ontwerp CODE Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

Verkoopbrochure bouwkavels Elsloo

Verkoopbrochure bouwkavels Elsloo Verkoopbrochure bouwkavels Elsloo LOGO GEMEENTE!!!!!! INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INTRODUCTIE 2 2. DE LOCATIE 2 3. RANDVOORWAARDEN 3 4. KAVELPRIJZEN 4 5. VERKOOPPROCEDURE 5 6. BIJLAGEN 6 Verkoopbrochure bouwkavels

Nadere informatie

Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging

Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging Bijlage 3: Bestemmingen na wijziging Artikel Agrarisch Agrarisch aanverwant 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Agrarisch Agrarisch aanverwant' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijfsgebouwen

Nadere informatie