Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen"

Transcriptie

1 Onderdeel HA Hypotheken Acceptatienormen HA1 AANVRAGERS... 2 HA1.1 Profielschets... 2 HA1.1.1 Leeftijd en ingezetenschap... 2 HA1.1.2 BKR, SFH en EVA... 3 HA1.2 Inkomen... 4 HA1.2.1 Minimum inkomen en berekening inkomen... 4 HA1.2.2 Variabel inkomen... 4 HA1.2.3 Tijdelijk inkomen... 5 HA1.2.4 Flexwerk... 5 HA1.2.5 Inkomen uit vermogen... 5 HA1.2.6 Alimentatie-inkomen... 6 HA1.2.7 Sociale uitkeringen... 6 HA1.2.8 Zelfstandigen...7 HA1.2.9 Inkomstenbewijzen... 7 HA1.3 Budgettering... 8 HA1.3.1 Budgetcalculatie... 8 HA1.3.2 Consumptief krediet... 9 HA1.3.3 Alimentatie... 9 HA1.3.4 Afwijking standaardbepalingen Gedragscode HA2 ONDERPAND HA2.1 Onderpanden HA2.1.1 Acceptabele onderpanden HA2.1.2 Beperkt acceptabele onderpanden HA2.1.3 Niet acceptabele onderpanden HA2.2 Taxatie HA2.2.1 Taxatierapport HA2.2.2 Taxatievrijstelling bestaande bouw HA2.2.3 Taxatievrijstelling nieuwbouw HA3 LENINGVOORWAARDEN HA3.1 Bevoorschotting HA3.1.1 Naar onderpand HA3.1.2 Bij erfpacht HA3.1.3 Bij aflossingvrije hypotheken HA3.2 Divers HA3.2.1 Minimaal krediet en looptijden HA3.2.2 Opstal- en overlijdensrisicoverzekering HA3.2.3 Tweede hypotheek HA4 NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE HA5 GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

2 HA1 AANVRAGERS HA1.1 Profielschets HA1.1.1 Leeftijd en ingezetenschap basisvoorwaarden: Meerderjarig (18 jaar of ouder). Handelingsbekwaam. Kredietverlening geschiedt uitsluitend aan ingezetenen van Nederland. De maximale bevoorschottingsregels gelden als: de aanvrager(s) de Nederlandse nationaliteit heeft/hebben; de aanvrager(s) de buitenlandse nationaliteit heeft/hebben, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: beschikking over een type document II (onbepaalde tijd regulier) of document EU/EER (gemeenschapsonderdaan) of verblijfsdocument Duurzaam verblijf burgers van de Unie *; minimaal 2 jaar een vast dienstverband met de huidige werkgever; minimaal 5 jaar woonachtig in Nederland. Als de aanvrager met het hoofdinkomen wel in aanmerking komt voor een hypotheek maar de partner met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd niet, dan gelden de maximale bevoorschottingsregels. Het inkomen van de partner wordt echter niet meegenomen bij de bepaling van het maximale hypotheekbedrag. Indien de aanvrager met het hoofdinkomen een buitenlandse nationaliteit heeft en beschikt over een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd of niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan kan geen hypotheek worden verstrekt. Alle aanvragers dienen zich als volgt te kunnen legitimeren: ingezetenen van Nederland met een geldige identiteitskaart (ID-kaart) of een geldig paspoort; inwoners van de EU/EER-landen** met een geldige identiteitskaart (ID-kaart) of een geldig paspoort (inwoners van Bulgarije en Roemenië alleen met een geldig paspoort); aanvragers met een andere buitenlandse (niet eerder genoemde) nationaliteit met een geldig paspoort; niet-eu/eer-onderdanen met een verblijfsvergunning en een geldig paspoort; ook als het inkomen van een niet-eu/eer-onderdaan niet nodig is voor de financiering. Alle geldnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk. In overleg met de afdeling Acceptatie Hypotheken zijn persoonlijke borgstellingen toegestaan, echter alleen in de vorm van hoofdelijk medeschuldenaarschap. Niet acceptabel zijn borgstellingen van werkgevers en tussenpersonen. Aan woongroepen worden geen kredieten verstrekt. * Burgers van de Unie zijn onderdanen van één van de lidstaten van de Europese Unie (EU). Onderdanen van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en onderdanen van Zwitserland hebben dezelfde rechten als burgers van de Unie. ** Bij de EU aangesloten landen zijn: België, Cyprus (Griekse gedeelte), Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië inclusief Noord-Ierland, Hongarije, Ierland, Italië, Malta, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden. Bij de EER aangesloten landen zijn: Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

3 HA1.1.2 BKR, SFH en EVA Alle aanvragers worden getoetst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), de Stichting Fraudepreventie Hypotheken (SFH) en de Externe Verwijzingsapplicatie (EVA). aanvraag zonder NHG Een hypotheekaanvraag van een aanvrager één lopende of één afgeloste of één herstelde A -registratie zonder overige coderingen is onder specifieke voorwaarden mogelijk en dient bij Direktbank voorgelegd te worden. De hypotheekaanvraag van een aanvrager met meer dan één afgeloste en/of lopende en/of herstelde "A"-registratie zonder overige coderingen en/of één of meer geregistreerde A -registraties met overige coderingen m.b.t. achterstandsmeldingen, wordt afgewezen. Tevens worden aanvragen afgewezen indien sprake is van een codering SR (lopende schuldregeling) of HY (achterstand hypotheek). Is de melding ten onrechte geweest, dan dient de betrokken maatschappij alsnog aan het BKR de opdracht te geven om de BKR-registratie te verwijderen. Is de BKR-registratie verwijderd, dan wordt de aanvraag volgens de overige normen beoordeeld. Ook indien de aanvrager reeds een hypotheek bij Direktbank heeft lopen waarop achterstanden zijn of zijn geweest, dan kan een nieuwe aanvraag door Direktbank worden geweigerd. Bij een bij het BKR geregistreerde aandelenlease hanteert Direktbank de NHG-regels. Voor de betalingsverplichting wordt in de budgettering het hoogste bedrag meegenomen van: of de maandelijkse verplichting, of 2% op maandbasis van de slottermijn/uitgestelde betaling (de waarde van de beleggingen, welke zijn opgebouwd op het moment van de slottermijn, wordt hierbij buiten beschouwing gelaten). aanvraag met NHG Voor een hypotheekaanvraag met NHG conformeert Direktbank zich aan de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zoals deze zijn opgesteld door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (zie ook Over A -registraties vindt u meer in Voorwaarden & Normen 2007 op bladzijde 16 onder Kredietwaardigheid : NHG wordt (met uitzondering van het gestelde in de volgende alinea) niet verleend indien: uit de werkgeversverklaring blijkt dat sprake is van loonbeslag en/of uit de opgaven van het BKR blijkt dat sprake is van: een code 1 tot en met 4, of een nog lopende schuldregeling (SR), of een A -registratie. Geen belemmering voor de verstrekking van NHG vormen A - of A1 -registraties waarbij: blijkens de opgave van het BKR een herstelcode (H) is vermeld, of blijkens de opgave van het BKR de desbetreffende lening is afgelost, of blijkens een verklaring van de desbetreffende geldgever de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

4 HA1.2 Inkomen Algemene informatie over het inkomen vindt u bij Minimum inkomen en berekening inkomen en Inkomstenbewijzen. Meer specifieke informatie over inkomen vindt u bij: Variabel inkomen; Tijdelijk inkomen; Flexwerk; Inkomen uit vermogen; Alimentatie-inkomen; Sociale uitkeringen; Zelfstandigen. HA1.2.1 Minimum inkomen en berekening inkomen Van éénverdieners dient het inkomen minimaal EUR ,- bruto per jaar te bedragen. Van tweeverdieners dient het gezamenlijke inkomen minimaal EUR ,- bruto per jaar te bedragen. De inkomens van tweeverdieners worden bij elkaar opgeteld, waarbij rekening gehouden wordt met overige regels zoals deze bijvoorbeeld gelden voor tijdelijke inkomens. Het bruto jaarinkomen wordt berekend uit: jaarsalaris; vakantietoeslag; vaste 13 e maand; VEB-toelage; vaste bonus of vaste gratificatie; variabele inkomensbestanddelen, zoals vermeld onder HA Indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat het inkomen op korte termijn gaat stijgen, wordt met dit hogere inkomen rekening gehouden bij het bepalen van de maximale woonlast. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: de periode van inkomensstijging ligt niet meer dan een half jaar in de toekomst; er wordt een schriftelijke verklaring van de werkgever overlegd, waarin de inkomensstijging zonder enig voorbehoud wordt toegezegd. Een overzicht van salarisschalen waaruit de uitloop blijkt, wordt niet als toezegging gezien. buitenlands inkomen Indien de hoofdaanvrager een buitenlands inkomen geniet en is vrijgesteld van belastingbetaling in Nederland, wordt er een afwijkende woonquote gehanteerd van 20% en wordt een onderpand in Nederland gefinancierd tot maximaal 100% executiewaarde van het onderpand. HA1.2.2 Variabel inkomen Met de volgende variabele inkomensbestanddelen kan rekening gehouden worden in de kredietbeoordeling: inkomensbestanddelen volgens CAO- of contract-bepalingen; onregelmatigheidstoeslag, indien van een permanent karakter en gelet op de aard van het beroep (bv. verplegend personeel); overwerk: indien sprake is van een structurele aard door de beroepsuitoefening (bv. internationale vrachtwagen-chauffeurs). Het meenemen van deze inkomsten is dan toegestaan tot het gemiddelde van de afgelopen 2 jaar met een maximum van 37,5% van het bruto basis jaarinkomen (exclusief vakantietoeslag en 13 e maand). Bovendien mag dit gemiddelde niet hoger zijn dan het bedrag aan overwerk dat in het laatste jaar is verdiend. provisie-inkomsten: voor provisie-inkomsten geldt dezelfde regeling als voor overwerk. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

5 HA1.2.3 Tijdelijk inkomen tijdelijk inkomen met intentieverklaring Bij tijdelijke inkomens is vereist dat men minimaal 4 maanden in dienst is. Indien de werkgever een intentieverklaring conform NHG-model afgeeft, worden tijdelijke inkomens voor 100% meegenomen in de beoordeling (ook indien beide inkomens tijdelijk zijn). Een intentieverklaring conform NHG-model bevat de volgende tekst: Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de tijdelijke arbeidsovereenkomst bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. tijdelijk inkomen zonder intentieverklaring Indien de werkgever geen intentieverklaring conform NHG-model afgeeft, wordt tijdelijk inkomen als volgt meegenomen in de kredietbeoordeling: Op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaren tot maximaal het jaarinkomen in het laatste jaar, indien gedurende deze periode aaneengesloten inkomen is genoten. Van dit berekende jaarinkomen wordt 80% meegenomen in de kredietbeoordeling. HA1.2.4 Flexwerk Inkomen uit flexwerk wordt als volgt meegenomen in de kredietbeoordeling: Inkomen genoten uit een flexibele arbeidsrelatie kan worden meegenomen op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaren tot maximaal het jaarinkomen in het laatste jaar, indien gedurende deze periode aaneengesloten inkomen is genoten. Van dit berekende jaarinkomen wordt 100% meegenomen in de kredietbeoordeling. N.B. Direktbank accepteert alleen inkomens van uitzendkrachten bij landelijk opererende uitzendorganisaties (zoals Content, Randstad, etc), die in vaste dienst zijn (dus bijvoorbeeld geen tijdelijke agrarische medewerkers). Dit is van toepassing voor hypotheken zowel onder voorwaarden van Direktbank als van Nationale Hypotheek Garantie. Dit geldt ook voor Verhuiskredieten en overbruggingskredieten. HA1.2.5 Inkomen uit vermogen Direktbank hanteert de volgende richtlijnen om inkomen uit vermogen mee te tellen voor de bepaling van de maximaal te verstrekken hypotheekbedrag. Onder vermogen wordt verstaan: vrij beschikbaar vermogen op beleggings- en/of spaarrekeningen (exclusief een eventuele eerste storting voor de nieuwe hypotheek). Inkomen uit vermogen kan alleen worden meegenomen als het vrije vermogen tenminste een waarde van EUR ,- vertegenwoordigt. Overwaarde in onroerende zaken en waarde in polissen, opties, warrants, niet verhandelbare effecten e.d. komt niet in aanmerking voor de regeling inkomen uit vermogen. onverpand vermogen Als er sprake is van vermogen dat niet verpand wordt, dan wordt voor het bepalen van het inkomen uit vermogen rekeninggehouden met 75% van dit vermogen. Het rendement over dit vermogen (huidig rentepercentage 3% *) wordt direct opgeteld bij de maximale woonlast op basis van inkomen uit arbeid. * Dit percentage is vastgesteld in de Gedragscode Hypotheken en kan gewijzigd worden. Er wordt gerekend met een lager percentage, indien de (bij een combinatielening gemiddeld gewogen) rente lager is dan het standaard percentage. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

6 Voorbeeld: eigen vermogen EUR ,- extra bedrag te besteden aan financiële lasten EUR ,- x 75% x 3% = EUR 2.250,- Door eigen vermogen van EUR ,- aan te tonen, kan (bij een toetsrente van 5%) ongeveer EUR ,- extra geleend worden. Uiteraard blijven de maximale bevoorschottingspercentages van toepassing. Het eigen vermogen hoeft niet aan Direktbank verpand te worden. Het moet wel worden aangetoond. Dit kan op 2 manieren: Indien uw klant reeds over eigen vermogen beschikt: door een (recent) afschrift van de beleggings- en/of spaarrekening(en) te overleggen. Indien eigen vermogen bijvoorbeeld uit de af te sluiten hypothecaire geldlening wordt opgenomen, of vrijvalt uit de overwaarde van de oude woning: door bij acceptatie van de hypotheekofferte de (door Direktbank opgestelde) Betalingsopdracht Onverpande Beleggingsrekening door uw klant(en) ondertekend te retourneren. Hiermee wordt aan de notaris opdracht gegeven om het eigen vermogen op een beleggings- of een spaarrekening over te maken. verpand vermogen Indien vermogen verpand wordt ter verhoging van de maximale hypotheek, wordt dit vermogen volledig (100% i.p.v. 75%) meegerekend. Het extra bedrag dat besteed kan worden aan financiële lasten wordt berekend zoals hierboven vermeld staat bij onverpand vermogen. Om vermogen te kunnen verpanden, zijn er echter afspraken nodig tussen de vermogensbeheerder en Direktbank. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om vermogen te verpanden ter verhoging van de maximale woonlast, neemt u dan contact op met uw Account Manager bij Direktbank. N.B. Het verpanden van vermogen om het bedrag dat maximaal geleend kan worden te verhogen, is anders dan het verpanden van een beleggingsrekening voor aflossing van de hypotheek bij een beleggingshypotheek. Beide verpandingen kunnen niet dezelfde beleggingsrekening betreffen. Meer informatie over het verpanden van vermogen ter aflossing van een beleggingshypotheek vindt u bij de produktinformatie over de beleggingshypotheek. HA1.2.6 Alimentatie-inkomen Inkomen uit ontvangen alimentatie van de ex-partner wordt niet meegenomen in de kredietbeoordeling. HA1.2.7 Sociale uitkeringen Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden als volgt meegenomen in de kredietbeoordeling: 100% WAO-inkomen meenemen als de aanvrager voor 1 juli 2004 reeds een WAO-uitkering ontving en geboren is voor 2 juli % WAO-inkomen meenemen als de aanvrager voor 1 juli 2004 reeds een WAO-uitkering ontving en de uitkerende instantie verklaart dat deze uitkering vast en blijvend is. 100% meenemen als sprake is van een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). 50% WAO-inkomen meenemen als de aanvrager niet aan bovenstaande voldoet, ongeacht de hoogte van de gevraagde hypotheekbedrag. Andere uitkeringen zoals WW en Bijstand worden niet als inkomen meegenomen in de kredietbeoordeling. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

7 HA1.2.8 Zelfstandigen Voor zelfstandigen gelden de volgende regels: Inkomen uit eigen onderneming wordt gebaseerd op de gemiddelde winst over de afgelopen 3 jaren tot een maximum van de winst in het laatste jaar. Uitsluitend kredietverstrekking voor woonhuizen ten behoeve van eigen bewoning. Maximaal kredietverlening tot 100% van de executiewaarde. Uitzondering hierop vormen de vrije beroepsbeoefenaars (zoals artsen en advocaten), voor wie verstrekking tot 125% van de executiewaarde mogelijk is. N.B. Zelfstandige horeca inkomens worden niet meegenomen bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag. HA1.2.9 Inkomstenbewijzen Elke hypotheekofferte dient te worden voorzien van: bij loondienstverband: een maximaal 3 maanden oude werkgeversverklaring en de laatste salarisstrook. bij zelfstandigen of directeur/aandeelhouders: de laatste 3 jaarrekeningen en kopie aangifte- en aanslagbiljet IB/VB van de afgelopen 3 jaren. vanaf de 55 jarige leeftijd tevens: de laatste opgave van pensioenaanspraken. bij pensioen- of WAO-inkomen: een toekenningsbesluit en een jaaropgave van het huidige inkomen. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

8 HA1.3 Budgettering HA1.3.1 Budgetcalculatie De budgetcalculatie geeft aan hoeveel uw klant kan lenen op grond van gegevens over inkomsten en bestedingen. Daarbij worden ook overige jaarlijkse financiële verplichtingen meegenomen. berekening maximale woonlast De maximale jaarlijkse woonlast wordt als volgt berekend: Eerst wordt de woonquote bepaald die hoort bij het inkomen. Dit gebeurt op basis van een woonquotetabel zoals opgesteld door het NIBUD. Deze financieringslasttabellen kunt u ook vinden op de website van het NHG. De tabel maakt onderscheid tussen aanvragers tot en vanaf 65 jaar. Vervolgens worden de eventuele jaarlijkse lasten voor alimentatie in mindering gebracht op het inkomen. Het percentage van de woonquote wordt vermenigvuldigd met het inkomen na aftrek van alimentatie. Het bedrag uit deze berekening betreft de maximale jaarlijkse woonlast op basis van inkomen uit arbeid. Dit bedrag wordt vermeerderd met eventuele inkomsten uit vermogen. Dit bedrag wordt verlaagd met eventuele overige betalingsverplichtingen die voortvloeien uit geldleningen of overige vormen van krediet. Het resultaat van deze berekening is de maximale woonlast. Twee inkomens: Indien beide partners inkomsten hebben, dan mogen beide inkomens bij elkaar worden opgeteld. De bijbehorende woonquote is de woonquote die hoort bij het hoogste inkomen (voor aftrek van alimentatie). De berekeningsmethodiek is verder gelijk. berekening maximale hypotheek Het maximaal te verstrekken hypotheekbedrag wordt gebaseerd op de maximale woonlast. Bij leningen met een rentevastperiode vanaf 10 jaar, zal gerekend worden met de lasten van een 30- jarige annuïteitenhypotheek op basis van werkelijk geoffreerde hypotheekrente. Voor leningen met een rentevastperiode korter dan 10 jaar en doorloophypotheken zal getoetst worden met een door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) vastgesteld percentage. Dit percentage zal ieder kwartaal opnieuw worden vastgesteld en verwerkt in het budgetteringsformulier. Indien de werkelijke rente behorend bij een rentevastperiode korter dan 10 jaar hoger is dan de standaard toetsrente, dan zal gerekend worden met het (hogere) werkelijke rentepercentage. Deze regels gelden ook voor leningen met Clickrente. Het uitgangspunt voor het bepalen van de toetsrente is bij leningen met Clickrente de rentevastperiode zoals die geldt na het klikmoment. Als die rentevastperiode 10 jaar of langer is, dan wordt met de werkelijk geoffreerde rente getoetst. Is de gekozen periode korter dan 10 jaar, dan geldt het standaard toetspercentage zoals hierboven aangegeven. Indien sprake is van een combinatie van leningen met verschillende rentevastperioden, zullen de lasten per leningdeel berekend worden. De budgetcalculatie kunt u uitvoeren met behulp van het budgetteringsformulier. Het budgetteringsformulier van Direktbank kunt u vanaf Servicenet downloaden. Bovenstaande berekeningswijze is conform de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Daarin is bepaald dat er naast de standaardbepaling voor vaststelling van de maximale leencapaciteit ( comply ) ruimte is om onder voorwaarden hiervan af te wijken ( explain ). Om richting te geven aan de situaties waarin Direktbank wil overwegen om van de standaardbepaling af te wijken, is een aantal klantprofielen geformuleerd. Voorbeeld Beide aanvragers genieten inkomen en zijn jonger dan 65 jaar. Onderstaande bedragen zijn per jaar in euro s. hoogste inkomen EUR ,- versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

9 laagste inkomen EUR ,- alimentatie EUR 2.000,- inkomen uit vermogen EUR 1.500,- consumptief krediet EUR 7.500,- consumptieve jaarlast EUR 1.800,- toetsrente (indicatief) EUR 4,95% De woonquote op basis van het hoogste inkomen van EUR ,- is 31%. Het inkomen na aftrek van alimentatie is: EUR ,- + EUR ,- EUR 2.000,- = EUR ,- Maximale woonlast op basis van inkomen is: 31% x EUR ,- = EUR ,- Maximale woonlast na aftrek lasten consumptief krediet en na bijtellen inkomen uit vermogen: EUR ,- EUR 1.800,- + EUR 1.500,- = EUR ,- Maximaal te verstrekken hypotheek op basis van maximale woonlast: EUR ,- HA1.3.2 Consumptief krediet In de budgetcalculatie wordt ook rekening gehouden met de jaarlasten van lopende verplichtingen (AK, RK en VK*) zoals geregistreerd bij het BKR. Indien echter het totale kredietbedrag van deze verplichtingen (het totaal van de hoofdsommen) het bedrag van EUR 3.500,- niet te boven gaat, dan worden de lasten hiervan niet meegenomen in de kredietbeoordeling. Lasten van een financiële verplichting met een kredietbedrag hoger dan EUR 3.500,- worden in zijn geheel meegenomen en worden in mindering gebracht op het maximaal toegestane woonlast. Bij de beoordeling van de lasten die voortvloeien uit een aandelen lease wordt rekening gehouden met de contractuele lasten uit de lease overeenkomst, indien er sprake is van één lease overeenkomst. Is er sprake van meer dan één lease overeenkomst, dan zullen alle contracten aan de afdeling Acceptatie Hypotheken ter beoordeling voorgelegd dienen te worden. Direktbank behoudt zich het recht voor, een hypotheekaanvraag met meer dan één lease overeenkomst anders te beoordelen dan een hypotheekaanvraag met één lease overeenkomst. Indien uit de aanvraag blijkt dat een krediet afgelost is of wordt, dan worden hiervan stukken opgevraagd in de hypotheekofferte: Wordt de algehele aflossing van het consumptieve krediet voor het passeren van de hypotheekakte verplicht gesteld, dan dient een aflos/ophefbewijs te worden overgelegd. Wordt de algehele aflossing van het consumptieve krediet bij het passeren van de hypotheekakte verplicht gesteld, dan zorgt de notaris ervoor dat (een deel van) de hypotheekgelden naar de betreffende financieringsmaatschappij worden overgemaakt ter aflossing van het krediet. Voor een doorlopend krediet dient de aanvrager voor het passeren van de hypotheekakte een ondertekende opzegbrief te overleggen. De notaris stuurt deze door naar de betreffende maatschappij. Indien de hypotheek met NHG wordt afgesloten, gelden de regels van NHG. De aangevraagde hypotheek dient met (lopende en nieuwe) financiële verplichtingen volgens de regels van NHG op inkomen betaalbaar te zijn. * AK = Aflopend Krediet RK = Revolverend Krediet VK = Verzendhuis Krediet HA1.3.3 Alimentatie In de budgettering wordt met alimentatie als volgt rekening gehouden: Het bedrag van de alimentatieverplichting aan de ex-echtgeno(o)t(e) dient van het bruto jaarinkomen te worden afgetrokken, alvorens de budgettering wordt uitgevoerd. Met inkomen uit ontvangen alimentatie van de ex-partner wordt geen rekening gehouden. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

10 Alimentatie ten behoeve van kinderen wordt evenals kinderbijslag geheel buiten beschouwing gelaten. HA1.3.4 Afwijking standaardbepalingen Gedragscode Direktbank conformeert zich aan de Gedragscode. Daarin is bepaald dat er naast de standaardbepaling voor vaststelling van de maximale leencapaciteit ( comply ) ruimte is om onder voorwaarden hiervan af te wijken ( explain ). Om richting te geven aan de situaties waarin Direktbank wil overwegen om van de standaardbepaling af te wijken, is een aantal klantprofielen geformuleerd. Voor het toepassen van de profielen geldt dat er sprake moet zijn van een hoofdinkomen van minimaal EUR ,-. Wanneer uw klant aan minimaal één van de profielen voldoet, geldt daarnaast een maximum aan het te verstrekken bedrag. Dit maximale bedrag is afhankelijk van de hoogte van het hoofdinkomen. Uiteraard hoort de aanvraag te voldoen aan de overige acceptatievoorwaarden van Direktbank. Tevens dient u zich er van te vergewissen dat de financiering verantwoord is. Wilt u uw klant een hoger hypotheekbedrag bieden en daarmee afwijken van de Gedragscode, dan dient u de klant volledig voor te lichten over de consequenties hiervan. Direktbank houdt zich het recht voor om de aanvraag niet te accepteren. De acceptanten van Direktbank zijn graag bereid om uw aanvraag te beoordelen als niet aan één van de profielen wordt voldaan of als de gevraagde financiering hoger is dan de maximale hypotheek conform de bijlage. Wij verzoeken u deze aanvraag goed gemotiveerd in te dienen. klantprofielen Direktbank wil overwegen om van de standaardbepaling af te wijken als aan minimaal één van onderstaande profielen wordt voldaan: profiel 1: lage bevoorschottingshoogte De gevraagde lening is lager dan 75% executiewaarde, OF de gevraagde lening is tussen de 75% en 100% executiewaarde, in combinatie met rentevaste periode(n) van minimaal 10 jaar. profiel 2: tweede inkomen Er is sprake van een 2e inkomen van minimaal EUR ,- (vast en bestendig). profiel 3: inkomensontwikkeling Hoofdverdiener heeft een vast dienstverband langer dan 2 jaar EN is 35 jaar of jonger, OF is tussen de 35 en 45 jaar oud en heeft als hoogst genoten (afgeronde) opleiding HBO/WO. profiel 4: bestendig leef- en leenpatroon Hoofdverdiener is ouder dan 45 EN heeft een vast dienstverband langer dan 2 jaar EN de gevraagde lening is lager dan 125% van de huidige hypotheek. profiel 5: lagere lasten De gevraagde rentevastperiode is minimaal 10 jaar vast EN de oude bruto hypotheeklast is groter dan de nieuwe bruto hypotheeklast *, OF de gemiddelde huurlast van de afgelopen 3 jaar is groter dan 75% van de bruto hypotheeklast. * De nieuwe bruto hypotheeklast wordt op basis van de geoffreerde rente (met een minimum van de toetsrente CHF) als volgt berekend: tot 50% van de executiewaarde wordt uitgegaan van alleen de rentelasten, EN het meerdere boven de 50% van de executiewaarde met de lasten van een 30-jarige annuïteitenhypotheek. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

11 maximale hypotheek Wanneer voldaan wordt aan minimaal één van bovenstaande profielen, geldt onderstaande tabel: hoofdinkomen maximaal x het totale inkomen kleiner dan EUR comply -toets kleiner dan EUR ,00 kleiner dan EUR ,50 kleiner dan EUR ,75 gelijk of groter dan EUR ,00 overige (blijvende) financiële lasten Voorgaande tabel gaat ervan uit dat er naast de hypotheek geen overige financiële verplichtingen lopen na het passeren van de hypotheek. Als dit wel het geval is, wordt het totale inkomen aangepast. alimentatie ten behoeve van ex-partner De vermenigvuldigingsfactor wordt bepaald aan de hand van het hoogste inkomen (voor aftrek alimentatie). De vermenigvuldigingsfactor wordt berekend over het totale inkomen verminderd met de alimentatieverplichting per jaar. overige financiële lasten Deze lasten worden verminderd op de maximale toegestane woonlasten. Deze resterende woonlasten worden met dezelfde woonquote teruggerekend naar een herleid totaal inkomen. De maximale verstrekking bedraagt de vermenigvuldigingsfactor behorende bij het hoogste inkomen vermenigvuldigd met het herleide totale inkomen. Voorbeeld hoogste inkomen EUR ,- laagste inkomen EUR ,- consumptieve jaarlast EUR 1.200,- De woonquote op basis van het hoogste inkomen van EUR ,- is 30%. Maximale woonlast op basis van inkomen is: 30% x EUR ,- = EUR ,- Maximale woonlast na aftrek lasten consumptief krediet: EUR ,- EUR 1.200,- = EUR ,- De maximale financieringslast na aftrek wordt teruggerekend naar een herleid totaal inkomen: EUR ,- / 30%= EUR ,-. Vermenigvuldigingsfactor behorend bij hoogste inkomen van EUR ,- = 5,5 maal Maximale hypotheek (5,5 * herleid totaal inkomen): 5,5 * EUR ,- = EUR ,- versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

12 HA2 ONDERPAND HA2.1 Onderpanden Direktbank maakt onderscheid in de volgende typen onderpanden: acceptabele onderpanden; beperkt acceptabele onderpanden; niet acceptabele onderpanden. HA2.1.1 Acceptabele onderpanden Voor Direktbank acceptabele onderpanden zijn: Woonhuizen in Nederland bestemd en geschikt voor eigen bewoning door uw klant (vrij van huur); met een goede staat van onderhoud en goede courantheid; met een executiewaarde vanaf EUR ,-. Het onderpand dient uiterlijk op de datum van het notariële transport in eigendom te zijn van uw klant. Afhankelijk van locatie, kwaliteit en uitkomst van de taxatie van het object wordt de uiteindelijke bevoorschotting bepaald met een maximum van 125% van de executiewaarde. Voor nieuwbouw geldt dat de betrokken aannemer/projectontwikkelaar lid dient te zijn van de Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW). Mocht een eventuele verbouwing door een aannemer worden uitgevoerd, dan dient hij ook lid te zijn van GIW. HA2.1.2 Beperkt acceptabele onderpanden Beperkt acceptabele onderpanden zijn: Appartementen maximaal 115% van de executiewaarde; Alleen indien de executiewaarde van het appartement minimaal EUR ,- en maximaal EUR ,- is, wordt maximaal 125% van de executiewaarde gefinancierd. Woonboerderijen maximaal 100% van de executiewaarde. Woon-/winkelpanden en woon- /bedrijfspanden maximaal 90% van de executiewaarde (0,5% renteopslag). De verhouding tussen woondeel en winkel-/bedrijfsdeel moet minimaal 60/40 bedragen (maximaal 40% winkel-/bedrijfsdeel toegestaan). Gedeeltelijk verhuurd maximaal 90% van de executiewaarde in gedeeltelijk verhuurde staat (0,5% renteopslag). De verhouding tussen eigen bewoning en het verhuurde deel moet minstens 60/40 bedragen (maximaal 40% verhuurd toegestaan). HA2.1.3 Niet acceptabele onderpanden Niet acceptabele onderpanden zijn: Bedrijfspanden; Coöperatieve eigendommen; Geheel verhuurde panden (beleggingspanden); Houten-skeletbouw woningen (bijv. Finse woningen ); Panden met bloot eigendom; Panden met recht van opstal; Recreatiewoningen (waaronder chalets en stacaravans); Woonboerderijen met agrarische bestemming; Woonboten; Woonwagens. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

13 HA2.2 Taxatie Algemene informatie over taxatierapporten vindt u bij Taxatierapport. Informatie over taxatievrijstelling vindt u bij: Taxatievrijstelling bestaande bouw; Taxatievrijstelling nieuwbouw. HA2.2.1 Taxatierapport Direktbank accepteert conform de NHG-normen uitsluitend taxatierapporten die zijn opgemaakt door een persoon die is ingeschreven in het register van: 1. de Stichting Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT), of 2. de Stichting Vastgoed Cert, kamer Wonen/MKB *, of 3. de Stichting Certificering VBO-Makelaars (SCVM). * Sinds 2005 dienen voormalige CRMT taxateurs zich in hun taxatierapport te profileren onder de naam VastgoedCert te Rotterdam, kamer Wonen/MKB. Omdat men is ingeschreven in de kamer Wonen/MKB (vroegere CRMT), gebruikt men de titel RMT gevolgd door het certificaatnummer. Taxatierapporten waarin de taxateur aangeeft gecertificeerd te zijn bij CRMT worden niet meer geaccepteerd. algemeen geldt: Degene, die het taxatierapport opmaakt, moet plaatselijk actief zijn, maar mag niet bij de transactie betrokken zijn. Direktbank beschouwt een taxateur als 'plaatselijk' indien de taxateur binnen een straal van 25 kilometer tot het getaxeerde onderpand zijn kantoor houdt. Het originele taxatierapport dient, voorzien van een foto van het onderpand, te worden overgelegd. Het taxatierapport mag niet ouder dan 6 maanden zijn. De taxatiekosten zijn voor rekening van uw klant. Online Waarde Check van NBWO Direktbank maakt gebruik van Online Waarde Check van NBWO. Taxatierapporten die bij Direktbank binnenkomen, worden vergeleken met een modelmatig verkregen vrije verkoopwaarde van de woning. Wanneer hierin een groot waardeverschil valt waar te nemen dat niet verklaard kan worden aan de hand van de gegevens in het taxatierapport, zal Direktbank een geveltaxatie of een fysieke taxatie laten uitvoeren door een onafhankelijk taxateur. De kosten van deze extra taxatie zijn voor Direktbank. HA2.2.2 Taxatievrijstelling bestaande bouw Bij hypotheekaanvragen zonder Nationale Hypotheek Garantie is taxatievrijstelling bespreekbaar: bij hypotheekbedragen tot EUR ,-: en tot 60% van de executiewaarde, waarbij de executiewaarde gelijk wordt gesteld aan 90% van de waarde zoals vermeld op de meest recente Beschikking Wet Onroerende Zaak Belasting (WOZ). In plaats van een taxatierapport kunnen dan aan Direktbank worden aangeleverd: recente fotopresentatie van de voor- en achterzijde van het onderpand; en meest recente Beschikking WOZ. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

14 HA2.2.3 Taxatievrijstelling nieuwbouw Bij nieuwbouw is in principe geen taxatie vereist. De executiewaarde wordt als volgt berekend: 90% van (koopsom v.o.n. + 50% van het meerwerk) = executiewaarde. Voorbeeld: Koop-/aanneemsom van EUR ,- v.o.n. met EUR ,- meerwerk: De executiewaarde is dan 90% van (EUR ,- + (50% x EUR ,-)) = EUR ,-. De maximale financiering is dan (bij 125% van de executiewaarde): 125% x EUR ,- = EUR ,-. taxatie bij nieuwbouw kan wel verplicht gesteld worden: bij casco-oplevering; en bij niet-seriële bouw (individuele bouw) met een koop-/aanneemsom vanaf EUR ,-. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

15 HA3 LENINGVOORWAARDEN HA3.1 Bevoorschotting HA3.1.1 Naar onderpand Afhankelijk van locatie, kwaliteit en taxatie gelden de volgende bevoorschottingsnormen: Woonhuizen maximaal 125%* van de executiewaarde. Appartementen maximaal 125%* van de executiewaarde als de executiewaarde van het appartement minimaal EUR ,- en maximaal EUR ,- is; in de overige gevallen maximaal 115% van de executiewaarde. Woonboerderijen maximaal 100% van de executiewaarde. Woon-/winkelpanden en woon-/bedrijfspanden maximaal 90% van de executiewaarde. De verhouding tussen woondeel en winkel-/bedrijfsdeel moet minimaal 60/40 bedragen (maximaal 40% winkel-/bedrijfsdeel toegestaan). Gedeeltelijk verhuurd maximaal 90% van de executiewaarde in gedeeltelijk verhuurde staat (0,5% renteopslag). De verhouding tussen eigen bewoning en het verhuurde deel moet minstens 60/40 bedragen (maximaal 40% verhuurd toegestaan). * Indien een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wordt afgesloten ten behoeve van de hypotheek, kan de koopsom van deze verzekering meegefinancierd worden tot een maximum van 128% van de executiewaarde. Bij een overschrijding van de 125%-grens dient de klant de acceptatieverklaring van de AOV aan te leveren, waarin het bedrag van deze overschrijding minimaal als aanvangsstorting vermeld dient te zijn. HA3.1.2 Bij erfpacht Bij erfpacht wordt rekening gehouden met de afloopdatum van het erfpachtcontract. In principe wordt maximaal 125% van de executiewaarde verstrekt. wel verlenging Voor financieringen boven 100% van de executiewaarde hoeft niet extra afgelost te worden, indien uit het taxatierapport blijkt dat volgens bestemmingsplan verlenging van het erfpachtcontract plaats zal vinden, of zich geen wijzigingen zullen voordoen ten aanzien van huidige bebouwing of erfpachtcontract. geen verlenging Direktbank behoudt zicht het recht voor om geen financiering te verstrekken, indien uit het taxatierapport blijkt dat geen verlenging van het erfpachtcontract plaatsvindt, of er andere bezwarende omstandigheden worden genoemd. geen informatie over verlenging in het taxatierapport Blijkt uit het taxatierapport niets ten aanzien van de erfpacht, dan geldt: Indien de resterende duur van de erfpachtovereenkomst korter is dan de looptijd van de hypotheek, dan dient binnen de resterende duur van het erfpachtcontract extra worden afgelost totdat 100% van de executiewaarde is bereikt. Mocht er door de gemeente een (voor)overeenkomst overgelegd worden, dan zal een extra aflossing niet verplicht worden gesteld. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

16 Voorbeeld: resterende duur van erfpachtsovereenkomst 18 jaar looptijd van de hypotheek 30 jaar executiewaarde EUR ,- hypotheekbedrag EUR ,- (= 125% van de executiewaarde) dus: binnen 18 jaar dient EUR ,- extra afgelost te worden op de hoofdsom van de hypotheek. HA3.1.3 Bij aflossingvrije hypotheken Bij hypotheken zonder aflossingsverplichting gelden de volgende regels: Een hypotheek zonder aflossingsverplichting kan tot 90% van de executiewaarde worden afgesloten. Dit kan in de vorm van een aflossingsvrije hypotheek of in de vorm van een Doorloophypotheek. In combinatie met andere hypotheekvormen wordt maximaal 75% van de executiewaarde aflossingsvrij verstrekt, indien de totale verstrekking hoger is dan 90% van de executiewaarde. Het bedrag boven 75% van de executiewaarde dient wel te worden afgelost. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

17 HA3.2 Divers HA3.2.1 Minimaal krediet en looptijden minimaal krediet De minimale hypotheekbedragen zijn: EUR ,- voor een nieuwe eerste hypotheek; EUR 6.500,- voor een tweede hypotheek, als de eerste hypotheek door Direktbank is verstrekt; EUR ,- voor een tweede hypotheek, als de eerste hypotheek elders loopt; EUR ,- minimale kredietlimiet voor een Doorloophypotheek; EUR 6.500,- voor een verhoging binnen de inschrijving van de bankhypotheek*. * Verhoging binnen de inschrijving is niet eerder mogelijk dan vanaf 3 maanden na het passeren van de hypotheekakte. looptijd Bij hypotheken wordt standaard een looptijd van 30 jaar geoffreerd. HA3.2.2 Opstal- en overlijdensrisicoverzekering Verplichte verzekeringen bij het afsluiten van een hypotheek zijn opstal- en overlijdensrisicoverzekering. opstalverzekering Een opstalverzekering is vereist voor tenminste de herbouwwaarde van het onderpand. overlijdensrisicoverzekering Vanaf 90% van de executiewaarde is het verpanden van een overlijdensrisicoverzekering in ieder geval verplicht voor tenminste het bedrag boven 90% van de executiewaarde. Het is ook mogelijk een hoger bedrag verplicht te stellen, dit ter beoordeling van Direktbank. De keuze van de verzekeringsmaatschappij is vrij. Voor tweeverdieners geldt bovendien dat het overlijdensrisico moet worden afgedekt, zodanig dat beide geldnemers evenredig naar inkomen zijn verzekerd en beiden het restant hypotheekbedrag zelf kunnen betalen. Bij de beleggingshypotheek is de overlijdensrisicoverzekering voor 55-jarigen en ouder niet verplicht. Deze leeftijdsgrens geldt voor de aanvrager(s) van wie inkomen wordt meegenomen in de budgettering. In dat geval mag als alternatief op de overlijdensrisicoverzekering gekozen worden voor het verpanden van het deel dat boven de 100% van de executiewaarde ligt. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

18 HA3.2.3 Tweede hypotheek Direktbank verstrekt eerste en tweede hypotheken. Voor tweede hypotheken gelden de volgende normen, afhankelijk van waar de eerste hypotheek is ondergebracht. eerste hypotheek is door Direktbank verstrekt * Voor de totale bevoorschotting (eerste en tweede hypotheek samen) geldt een maximum van 125% van de executiewaarde. Naast de gebruikelijke bevoorschottingsopslagen geldt geen extra renteopslag voor de tweede hypotheek. eerste hypotheek is niet door Direktbank verstrekt In dit geval geldt voor de totale bevoorschotting (eerste en tweede hypotheek samen) een maximum van 100% van de executiewaarde. Bij de berekening van de totale bevoorschotting wordt de restschuld van de eerste hypotheek meegerekend. Is de eerste hypotheek een bankhypotheek, dan wordt gerekend met het inschrijvingsbedrag. Is de totale bevoorschotting niet meer dan 75% van de executiewaarde, dan geldt geen extra renteopslag voor de tweede hypotheek. Voor een totale bevoorschotting vanaf 75% tot 100% van de executiewaarde geldt naast de gebruikelijke bevoorschottingsopslagen een extra renteopslag van 0,5% voor de tweede hypotheek. * Loopt de eerste hypotheek bij een van de volgende Fortis-onderdelen, dan wordt de extra renteopslag voor een tweede hypotheek niet in rekening gebracht: DEFAM; Falcon Leven; Fortis ASR; Fortis Bank; Fortis Mees Pierson. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

19 HA4 NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Direktbank conformeert zich aan de normen en de inkomenstoets van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zoals deze zijn opgesteld door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Voor 2007 bedraagt het maximaal te verstrekken hypotheekbedrag met NHG EUR ,-. woonwagens Direktbank verstrekt echter geen hypotheken met NHG voor woonwagens en/of woonwagenstandplaatsen. woonlastenverzekering Bij een hypotheek met NHG kan op verzoek van de aanvrager(s) de koopsom van een woonlastenverzekering meegefinancierd worden. Dit betreft een eenmalige storting, welke (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten uitkeert bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. In dit geval dient na het passeren van de hypotheekakte de originele polis door Direktbank beheerd te worden. oversluiten met NHG bij kwaliteitsverbetering Conform de normen van NHG is het mogelijk om een hypotheek te herfinancieren indien er sprake is van kwaliteitsverbetering. Het is hierbij niet noodzakelijk dat de huidige hypotheek met NHG is verstrekt. Deze aanvragen kunnen via HDN bij Direktbank worden ingediend en zullen in eerste instantie door Direktbank op standaard NHG-normen getoetst worden. In verband met de door u en uw klant op te stellen begroting van de bijkomende kosten kan de hypotheekaanvraag pas na ontvangst van de stukken definitief getoetst worden. Het formulier voor de kostenbegroting NHG kunt u vanaf Servicenet downloaden. NHG en Clickrente De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen gaat ermee akkoord dat bij een Clickrente van 10 jaar of langer bij de toetsing uitgegaan wordt van de werkelijk geoffreerde hypotheekrente. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

20 HA5 GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN Direktbank en andere hypotheekverstrekkende instellingen in Nederland hebben gezamenlijk een Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Doel van deze gedragscode is om de voorlichting over hypotheken en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden duidelijker en beter vergelijkbaar te maken. De tekst van de gedragscode kunt u downloaden vanaf Servicenet. versie 3.7, oktober Direktbank Hypotheken

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen Geachte relatie, Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen op het acceptatiebeleid voor de IQWOON Hypotheek vermeld. Lees de nieuwe Acceptatie Handleiding 2017 aandachtig door. Het overzicht met de

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017

Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 Wijzigingen Handleiding Financieel Adviseur Per 1 januari 2017 1 Beste meneer, mevrouw, Graag willen wij u informeren over het feit dat de Handleiding Financieel Adviseur is herzien. In dit document worden

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding IQWOON in het kort Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding 2/12 IQWOON in het kort Versie 201607 INLEIDING IQWOON Deze IQWOON in het kort is bedoeld ter ondersteuning van

Nadere informatie

Acceptatieoverzicht. Aanvrager(s)

Acceptatieoverzicht. Aanvrager(s) Acceptatieoverzicht Aanvrager(s) Minimum leeftijd Maximum leeftijd Nationaliteit Verblijfsvergunning BKR coderingen Inkomen Toetsinkomen Inkomensbestanddelen Vast dienstverband Tijdelijk zonder intentie

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Hypotheek

Aanvraagformulier Hypotheek Persoonlijke gegevens aanvrager Persoonlijke gegevens echtgeno(o)t(e) / partner Aanvrager Heer Mevrouw Echtgeno(o)t(e) / partner Heer Mevrouw Voorletters en tussenvoegsel(s) Voorletters en tussenvoegsel(s)

Nadere informatie

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat Aanvraag hypotheekofferte Direktbank 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur Naam Adres Postcode en vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer E-mail 2 Persoonlijke gegevens Naam/meisjesnaam

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop)

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Het Ministerie van

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Extra editie Risk Bulletin Florius

Extra editie Risk Bulletin Florius Extra editie Risk Bulletin Florius Mei 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Creditscore als hulpmiddel voor aanvragen met en zonder NHG 2. Meefinancieren restschulden voor

Nadere informatie

PPW Beleid Hypotheken

PPW Beleid Hypotheken PPW Beleid Hypotheken April 2017 Versie 2017-2 Wijzigingen op versie 2017-1 (september 2016): Lay-out document aangepast aan Acceptatiebeleid Uitzondering huurinkomsten herschreven Stamrecht BV toegevoegd

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening adviseur contactpersoon telefoon fax offerte sturen aan adviseur klant(en) Personalia

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Risk Bulletin Florius April 2013

Risk Bulletin Florius April 2013 Risk Bulletin Florius April 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Recreatiewoningen alleen nog als hoofdverblijf mogelijk 2. Explain toekomstig inkomen 3. Startende ondernemers

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht.

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht. 1. Inleiding Bij kredietverlening aan particulieren worden normen gehanteerd om te bepalen hoeveel krediet u op basis van uw persoonlijke omstandigheden maximaal verleend mag worden. Indien er meer krediet

Nadere informatie

Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008

Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008 Richtlijnen Hypotheekverstrekking Maart 2008 MNF Bank N.V. Richtlijnen maart 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt : Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek of combihypotheek Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet : 200.000,-- De

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Acceptatie instructies Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening

Acceptatie instructies Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening Acceptatie instructies Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening Wij geven in dit handboek de volgende onderwerpen aan: O Onze werkwijze OOnze richtlijnen voor acceptatie OOnze behandeling van uw aanvraag,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN 900 MAHLER 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Handboek hypotheken Execution only, you can do it!

Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Inhoud 1 De basis over hypotheken... 3 1.1 Maandlasten hypotheek... 3 1.2 Hypotheekvormen... 3 1.3 Hypotheekrente... 4 2 Hypotheek berekenen... 4 2.1

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK Heeft u tijdens het aanvraagproces nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze Hypotheek Service

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek Afgesloten in het 2006 Verstrekt krediet 200.000,00 De eerste hypotheek (1H) wordt beoordeeld

Nadere informatie

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening Samenvatting Toetskader hypothecaire kredietverlening Toetskader hypothecaire kredietverlening Inleiding De AFM heeft naar aanleiding van de reacties op haar voorstellen in het consultatiedocument Toetskader

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Aanvraag Hypothecaire Geldlening

Aanvraag Hypothecaire Geldlening Aanvraag Hypothecaire Geldlening Adviseur : Kantoor : Woonplaats : Datum : DAK Hypotheken Postbus 134, 3454 ZJ De Meern Telefoon 030 666 0000 / Fax 030 214 2270 / Internet www.dak.nl / E-mail hypotheken@dak.nl

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2013-2 Versie 10 januari 2013 1 Inhoudsopgave Norm 2.2 Aankoop bestaande woning:...3 Norm 2.3 Aankoop nieuwbouwwoning:...4 Norm 3.1

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Hypotheek verhogen bijbouwe

Hypotheek verhogen bijbouwe Voor het verhogen van je bijbouwe hypotheek zonder hulp van een hypotheekadviseur hebben we (nog) geen digitaal proces zoals bij de aanvraag van je hypotheek. Je gebruikt voor het verhogen van je hypotheek

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Productspecificaties Duurzaamheidslening

Productspecificaties Duurzaamheidslening Productspecificaties Duurzaamheidslening Verstrekking Op aanwijzing van de gemeente en/of provincie, voor zover de gemeente en/of provincie hiervoor voldoende budget heeft in het gemeentelijk/provinciaal

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Cliënt: Voorbeeld Beoordeling Consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1. Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.0 1 18-12-2012 NHG 2014 Vanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe Voorwaarden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam en huisnummer

Nadere informatie

Proces Acceptatiebeleid

Proces Acceptatiebeleid Proces Acceptatiebeleid In dit document is het acceptatiebeleid van Nationale-Nederlanden Bank (NNB) beschreven. NNB is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook

Nadere informatie

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3

Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3 Rekenvoorbeelden bij de Normen 2012-3 Versie 5 juli 2012 1 Inhoudsopgave Norm 2.2 Aankoop bestaande woning:...3 Norm 2.3 Aankoop nieuwbouwwoning:...4 Norm 3.1 Nieuwe

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 3 Wijzigingen BKR 7 3.1 Telecombedrijven stoppen met registreren

Nadere informatie

HYPOTHEEKGIDS. Versie 9.1

HYPOTHEEKGIDS. Versie 9.1 HYPOTHEEKGIDS Versie 9.1 1 juli 2009 A. INLEIDING...4 B. VOORWAARDEN...6 1. ALGEMEEN...6 1.1 Koopcontract of combinatie koopcontract en aanneemovereenkomst...6 1.2 Kredietwaardigheid...6 1.3 Kredietnemer...6

Nadere informatie

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN?

DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN? DOCUMENTEN WELKE DOCUMENTEN HEBBEN WE VAN JOU NODIG OM JOUW HYPOTHEEK TE REGELEN? www.wimhypotheken.nl DOCUMENTEN WONING A Koopovereenkomst. (Bij bestaande bouw) B Koop / aanneemovereenkomst (Bij nieuwbouw)

Nadere informatie

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Persoonlijke gegevens Voorletters

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

ELAN HYPOTHEEK ZELFVERZEKERD WONEN EXTRANET.HYPOTRUST.NL

ELAN HYPOTHEEK ZELFVERZEKERD WONEN EXTRANET.HYPOTRUST.NL ELAN HYPOTHEEK ZELFVERZEKERD WONEN EXTRANET.HYPOTRUST.NL ELAN HYPOTHEEK 1. Maximale financiering... 22 2. Marktwaarde... 22 3. Onderpand... 22 3.1. Energiebesparende voorzieningen... 23 3.2. Energieneutrale

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2

HYPOTHEEKGIDS. Versie 8.2 HYPOTHEEKGIDS Versie 8.2 27 november 2008 A. INLEIDING...4 B. VOORWAARDEN...6 1. ALGEMEEN...6 1.1 Koopcontract of combinatie koopcontract en aanneemovereenkomst...6 1.2 Kredietwaardigheid...6 1.3 Kredietnemer...6

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken)

Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Inventarisatieformulier / Klantprofiel Hypotheken / Financieel Advies Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Algemene

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Acceptatienormen 2013-2

Acceptatienormen 2013-2 Acceptatienormen 2013-2 Quion Hypotheekbemiddeling BV 1 Inhoudsopgave In 1 Inleiding 6 2 Verstrekkingslimieten 7 2.1 Algemeen 7 2.2 Definities van Marktwaarde 7 2.3 Definitie van Berekende executiewaarde

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek

Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek Aanvraagformulier voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor een a.s.r. hypotheek Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om de aansprakelijkheid op een a.s.r. hypotheek

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN APPARTEMENT 1 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode / woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht man vrouw

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. Hypotheek documenten 1. Legitimatiebewijs Je kunt kiezen tussen een paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. 2. Taxatierapport Het taxatierapport mag maximaal 6

Nadere informatie

Acceptatiebeleid 2.3. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net

Acceptatiebeleid 2.3. Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken. www.woonfonds.net Acceptatiebeleid 2.3 2015 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.net Hoe wij beslissen over hypotheekaanvragen Informatie voor adviseurs Ingangsdatum: 1 januari 2015 Versie: Achmea Bank

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) cliënt Voorbeeld Beoordeling consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

MEMO. Aan Kernrelaties Hypotrust C.c. Van Marcelle le Feber Titel Herziening handleiding financieel adviseur Datum 8 juli 2016

MEMO. Aan Kernrelaties Hypotrust C.c. Van Marcelle le Feber Titel Herziening handleiding financieel adviseur Datum 8 juli 2016 MEMO Aan Kernrelaties Hypotrust C.c. Van Marcelle le Feber Titel Herziening handleiding financieel adviseur Datum 8 juli 2016 Graag willen wij jullie informeren over het feit dat de handleiding financieel

Nadere informatie

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum INVENTARISATIE FRMULIER Persoonlijke gegevens Cliënt Partner Voornaam Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon / Mobiel Geboortedatum / / / / BSNnummer E-mail adres Burgerlijk staat gehuwd geregistreerd

Nadere informatie

Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag

Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag Aanvraagformulier hoofdelijk ontslag Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid en eventuele medeverbintenis Voordat de aanvraag bij Aegon ingediend kan worden moet onderstaande proces doorlopen zijn. De

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager man vrouw Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon thuis: werk: Voorletters: Nationaliteit: Postcode: E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie