Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters Voornamen Geslacht man vrouw man vrouw Nationaliteit Geboortedatum Telefoon privé Telefoon zakelijk Sofi-nummer Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd geweest Weduwe Weduwnaar Gehuwd in gemeenschap van goederen Gehuwd op huwelijkse voorwaarden Samenwonen met samenlevingscontract Samenwonend zonder samenlevingscontract Geregistreerd partner met partnervoorwaarden Geregistreerd partner zonder partnervoorwaarden Financiële gegevens Beroep/functie

2 2 Loondienst in vaste dienst sinds in vaste dienst sinds full-time part-time full-time part-time tijdelijk dienstverband tot tijdelijk dienstverband tot Overige inkomsten VUT AOW/Pensioen WAO VUT AOW/Pensioen WAO WW Wachtgeld ANW WW Wachtgeld ANW Overig, te weten Overig, te weten Directeur/grootaandeelhouder ja nee Naam werkgever/instantie Postcode/plaats Bruto jaarinkomen Vakantietoeslag 13e maand Gemiddelde provisie laatste 3 jaar* Gemiddelde overwerk laatste 3 jaar* Vaste eindejaars-/winstuitkering Pensioen-/VUT-uitkering Overige inkomsten Totaal Vrij besteedbaar vermogen * maximaal het bedrag laatste jaar Zelfstandig bedrijf/beroep Bedrijf/beroep Naam bedrijf Nummer inschrijving K.v.K. Postcode/plaats Fiscale winst laatste 3 jaar Totaal Financiële verplichtingen Persoonlijke lening 1 per maand, restant looptijd maanden Persoonlijke lening 2 per maand, restant looptijd maanden Doorlopend krediet 1 per maand, kredietlimiet Doorlopend krediet 2 per maand, kredietlimiet Alimentatie ex-partner per maand Onderhoudsbijdrage kind(eren) per maand Overige verplichtingen per maand

3 3 Huidige woonsituatie Huidige woning Eigen woning Huurwoning Eigen woning reeds verkocht? ja nee Datum levering Verkoopprijs (verwacht) Restant schuld huidige hypotheek waarvan Box 1 schuld Eigenwoningreserve vóór verkoop Overbruggingskrediet nee ja inschrijving pos/neg/ hyp. verklaring Gegevens te financieren onderpand(en) Type Woonhuis Appartementsrecht Overig te weten Nieuwbouw Bouwplan/-nummer Woonplaats Koop-/Aanneemsom Meerwerk Renteverlies Bestaande bouw Koopsom k.k. (geschat) waarvan roerend Verbouwing Bankgarantie nee ja Soort eigendom Eigen grond Erfpacht Jaarlijkse canon Vast tot Einddatum erfpacht Taxatierapport aanwezig ja nee Executiewaarde Gegevens gevraagde hypotheek Gevraagde lening totaal Leningdeel 1 Leningdeel 2 Leningdeel 3 Bedrag per leningdeel Box 1 Box 3 Box 1 Box 3 Box 1 Box 3 Hypotheekvorm Rentevaste periode jaar jaar jaar Rentepercentage % % % Rentemiddeling ja nee (alleen mogelijk bij verhuizen of verhogen) NHG ja nee Koopsom woonlasten AOV Soort hypotheek Reguliere hypotheek Basisrente hypotheek Dalrentegarantie (en geen annuleringskosten)

4 4 In geval van verzekering Leningdeel 1 Leningdeel 2 Leningdeel 3 Spaarhypotheek Verzekerd kapitaal Garantieverzekering Voorbeeldkapitaal / % / % / % Garantiekapitaal Winsttransmissie ja nee Fondskeuze bij transmissie Voorbeeldrendement % % % Toelichting Ondertekening Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Direktbank verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Machtiging Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Direktbank om datgene te laten afschrijven, wat verschuldigd zal zijn uit hoorde van rente (en aflossing) voor deze lening. Direktbank zal zich aan de regels houden die door de gezamenlijke banken hiervoor zijn vastgesteld. Bankrekeningnummer Naam rekeninghouder Plaats Datum Handtekening rekeninghoud(st)er

5 5 Ondergetekende verklaart dat in deze aanvraag vermelde gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Hij/zij gaat ermee akkoord dat het pand wordt getaxeerd ten behoeve van Direktbank, en dat de kosten voor zijn/haar rekening komen, ook als de lening om welke reden dan ook niet wordt verstrekt. Tevens verklaart ondergetekende ermee akkoord te gaan dat Direktbank opgave van geregistreerde kredieten vraagt, respectievelijk melding doet bij de Stichting Bureau Krediet- Registratie te Tiel. Plaats Datum Handtekening aanvrager Handtekening partner Als u reeds over de hieronder genoemde bescheiden beschikt, verzoeken wij u deze met de aanvraag mee te zenden. In elk geval voor het passeren van de hypotheekakte dient de bank de beschikking te hebben voor zover van toepassing over de hieronder melde bescheiden. 1 Bescheiden waaruit het inkomen van de geldnemer(s) blijkt, zoals (indien van toepassing): Bankafschrift waaruit bijschrijving inkomen blijkt; Werkgeversverklaring; Laatste opgave van opgebouwd pensioen; Toekenningsbesluit (sociale uitkering); Jaarafrekeningen van de provisie (afgelopen 3 jaar); Jaarrapporten afgelopen 3 jaar (bij inkomen uit zelfstandig bedrijf/beroep); Aangiften IB met specificatie (bij inkomen uit zelfstandig bedrijf/beroep); Jaaropgave (laatste 3 jaar) van het loon en de loonvervangende uitkering (bij ongeregeld werk); Arbeidsovereenkomst (tijdelijk werk); 2. Bescheiden waaruit het verkrijgen van de woning blijkt, zoals (indien van toepassing): Een door partijen getekende koopovereenkomst, koop-/aannemingsovereenkomst; Akte van afkoop erfpachtcanon; Erfpachtovereenkomst. 3. Bescheiden waaruit de waarde van de woning blijkt, zoals (indien van toepassing): Taxatierapport; Specificatie verbouwingskosten; Meerwerkopgave (nieuwbouw); Koop-/aanneemovereenkomst (nieuwbouw); Gespecificeerde begroting (zelfbouw); Koopakte grond (zelfbouw). 4. Overige stukken: Vonnis of beschikking (bij alimentatie); (Concept)akte van verdeling; Saldobiljet huidige hypothecaire schuld; Waardeverklaring huidige pand (overbrugging); Kopie identiteitsbewijs. U kunt het ingevulde wijzigingsformulier terugsturen naar: Direktbank Woninghypotheken Postbus AB Amersfoort

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Inleiding Beste adviseur, Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin vindt u alle gegevens over onze hypotheekproducten en dienstverlening overzichtelijk op een rij. Zo hebt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager man vrouw Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon thuis: werk: Voorletters: Nationaliteit: Postcode: E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto Inventarisatieformulier woningfinanciering VAK Assurantien Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer:

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren

WFT Inventarisatieformulier Particulieren WFT Inventarisatieformulier Particulieren 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres : Tel. werk : PC / woonplaats : Mobiel : Geb.dat

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

Vragen formulier Klantprofiel

Vragen formulier Klantprofiel Vragen formulier Klantprofiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren , dé transparante financiële dienstverlener Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en Wet Financieel Toezicht (WFT) worden in dit formulier diverse

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Naam cliënt : Kantoor : Datum : Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding

Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Aanmelingsformulier Budgetbeheer en/of begeleiding Perspectief Bureau voor Budgetbeheer en begeleiding IJsselmeerweg 24 8081 KG Elburg telefoon: 0525-685013 of 06-28941573 Door welke instantie bent u doorverwezen:

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie