Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland"

Transcriptie

1 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 1

2 Iedereen kent MVO February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 2

3 Waarom sociaal ondernemen? Een duidelijk sociaalprofiel. Duurzaam werk en kansen bieden aan mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. Ketensamenwerking tussen herkenbare sociale werkgevers. Wetgeving proof! February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 3

4 Ontwikkeling PSO February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 4

5 Uitgangspunten PSO Eén generiek model voor alle reguliere werkgevers (groot, klein, alle branches en MKB). Primair bedoeld om de prestaties van organisaties inzichtelijk te maken. Dus geen iso-achtig managementsysteem. Groeimodel / ladderbenadering. Onderscheidend vermogen, onafhankelijke toetsing, niet ingewikkeld en weinig administratieve lasten. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 5

6 Doel PSO Doel is oplossen van een maatschappelijk probleem door het stimuleren van socialer ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan het werk bij reguliere organisaties. Meer (soorten) organisaties stimuleren om socialer te ondernemen. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 6

7 Wat is de PSO PSO is een erkenning voor ondernemers die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO laat zien welke bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geeft daarvoor een erkenning (certificaat) af. Ook de prestaties van leveranciers en samenwerkingspartners worden inzichtelijk gemaakt en gestimuleerd, dit noemen ook wel ketenstimulering. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 7

8 Uniek De PSO wordt continue doorontwikkeld met de markt. Landelijke standaard. Praktisch en eenvoudig. Verzamelen input uit de markt voor verbetering en aansluiting. Multi inzetbaar voor zowel overheid als bedrijfsleven. Voor alle soorten organisaties/ branches! February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 8

9 Wat meet de PSO? De PSO meet in welke mate een organisatie duurzaam socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties en of zij dit op een kwalitatief goede wijze doen. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 9

10 Wat meet de PSO exact? Directe bijdrage: personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie die bij een organisatie werken ten opzichte van het totale personeelsbestand. Gewogen directe bijdrage (wegingsfactoren). Kwalitatieve beoordeling. Indirecte bijdrage: inkopen of werk uitbesteden bij andere bedrijven met een PSO-erkenning en/ of SW-bedrijven. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 10

11 Personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie WWB/IOAW/IOAZ WAO/WIA/WAZ/Wajong SW-geïndiceerd WW BBL/BOL niveau 1 + VSO / PRO BBL/BOL niveau 2 February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 11

12 Wegingsfactoren PSO Uitgangspositie bij instroom. Omvang werkweek (hoeveel uur). Type arbeidscontract (loondienst, detachering, stageplaats, etc.). February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 12

13 PSO In schema February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 13

14 Kwalitatieve beoordeling Bedrijven moeten voldoen aan minimale kwalitatieve eisen en daarvoor een checklist invullen: passend werk Integratie functioneren en ontwikkeling begeleiding Het bedrijf wordt grotendeels vrij gelaten in de wijze waarop ze aan deze criteria moet voldoen. Aansluiten bij de organisatie. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 14

15 Aspirant status Bedrijven die nog niet sociaal ondernemen te laten starten met socialer ondernemen. Groeien: Binnen 1 jaar trede 1 van de PSO te behalen. Bedrijven worden getoetst op plan van aanpak en kwalitatieve criteria. Voor gemeenten en werkpleinen een belangrijke groep bedrijven om te stimuleren. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 15

16 Aan de slag met de PSO In MIJNPSO worden op individueel niveau gegevens ingevoerd: Uitgangspositie bij instroom; Omvang werkweek (hoeveel uur); Type arbeidscontract (loondienst, detachering, stageplaats, etc.) MIJNPSO berekent wat de sociale bijdrage is en hoe die zich verhoudt tot de normen van de PSO (per grootteklasse). February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 16

17 PSO voor bedrijven? U draagt bij aan een betere maatschappij, gewoon, omdat het kan. Imago, publiciteit, vermelding bij vacatures en advertenties, artikelen, contact stakeholders, (potentiele) klanten e.d. U laat zien dat uw organisatie socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 17

18 PSO voor bedrijven? U wordt zichtbaar voor overheid, vakorganisaties, medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten. PSO stimuleert ketenstimulering: door zaken te doen met andere socialere (PSO-)bedrijven: vraag naar PSO bedrijven neemt toe. Participatiewet en het bijbehorende quotum. PSO wordt steeds meer ingezet bij overheidsopdrachten en subsidieverordeningen. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 18

19 PSO bij Social return? Diverse gemeenten, provincies en woningbouwverenigingen vragen PSO uit bij opdrachten en aanbestedingen, in het kader van Social return en /of subsidieverordeningen. Extra handvat om de huidige praktijk bij social return te verbeteren: Belonen wat bedrijven al doen en stimuleren om te blijven groeien op de ladder! Kijken naar de mogelijkheden in de organisatie zelf. MKB Infa: +/- 20K administratieve kosten per organisatie Infra bedrijven maakt 80 miljoen. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 19

20 Mogelijkheden PSO voor gemeenten. Hulpmiddel bij aanbesteden en inkopen. Naast Social return een extra (duurzaam) instrument om toe te passen. Hulpmiddel werkgeversbenadering/ subsidies. Hulpmiddel voor citymarketing: gemeente of provincie kan zelf ook de PSO aanvragen (practice what you preach). February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 20

21 De PSO voor gemeenten PSO draagt bij aan een groter bereik: Meer soorten organisaties/ branches. Ook organisaties die niet inschrijven op overheidsopdrachten gaan aan de slag. Sociale bedrijven worden zichtbaar en vindbaar voor gemeenten. Effect op de organisaties die wel inschrijven op overheidsopdrachten maar de gunning niet hebben gekregen. Brede toepasbaarheid van de PSO. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 21

22 Effecten PSO als (extra) instrumentarium bij Social return Verlaging van de regeldruk en kosten bij zowel overheid als marktpartijen. Borging duurzaamheid, kwaliteit en sociale groei bij organisaties. Toepasbaar bij meerdere branches. Geen inzet/ kosten voor: controle, afwikkeling en monitoring. Combinatie quotum/ Social return. Geen extra kosten voor gemeenten bij toepassing PSO. Positieve ervaringen bij (potentiele) opdrachtnemers: Sociale organisaties worden beloond /erkend. Innovatie. Invulling bij organisatie zelf / passend bij type organisatie. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 22

23 Effect Social return / PSO February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 23

24 Vragen? February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 24

25 Wil het bedrijfsleven dat gemeenten ook met de PSO gaan werken? February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 25

26 Ik heb al iemand in dienst met een afstand, waarom zou ik een persoon moeten labelen? February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 26

27 Wetgeving. Meten is weten. Daarna pas Normaalste zaak. Uitleggen waarom aan de medewerker: Het helpt ook andere mensen die een kans willen. Het helpt de organisatie zelf (groei organisatie en kansen). Andere bedrijven stimuleren om ook meer kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 27

28 Toename bureaucratie en administratieve lastenverzwaring? February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 28

29 Eenmalig, daarna bijhouden. Noodzakelijk, ook voor quotum/ participatiewet. PSO is een keuze: kiezen om echt aan de slag te gaan met socialer ondernemen in een organisatie. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 29

30 Zorgt de PSO voor verdringing? February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 30

31 Anticiperen op natuurlijk verloop werknemers. Op eigen wijze invulling geven aan socialer ondernemen. Passend bij de organisatie. Inkopen bij sociale organisaties. Innovatie. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 31

32 Kostenverhoging door deelname PSO? February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 32

33 PR kosten, onderscheidend vermogen. Media, extra communicatiemoment. Contactmoment (potentiele) klanten/ opdrachten. Social return. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 33

34 Verschillen toepassing PSO & klassieke Social return? February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 34

35 Social return Social return in huidige situatie Geen uniform Social return beleid. Social return met PSO PSO landelijke norm en uniform. Kwetsbare groep wordt ingezet gedurende een opdracht. Hoge kosten voor bedrijven indien zij meerdere Social return verplichtingen dienen in te vullen. Niet (altijd) meetellen wat een bedrijf al doet. Kwetsbare groep wordt duurzaam en kwalitatief goed ingezet. Win-Win. Kosten PSO zijn jaarlijks, waarbij kleinere organisaties minder betalen dan grotere organisaties. De PSO kijkt naar wat een bedrijf al doet aan Socialer ondernemen. Veelal toegepast in branches waar doelgroepen makkelijk geplaatst worden (schoonmaak, bouw, groenvoorziening, catering). Toepassingsmogelijkheden in alle branches door meetellen indirecte bijdrage. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 35

36 Social return Social return in huidige situatie Er wordt primair op aantallen gestuurd. Alleen directe inzet (effect) bij bedrijf dat de opdracht krijgt en gaat uitvoeren. Alleen directe inzet (effect) bij bedrijf dat de opdracht krijgt en gaat uitvoeren. Toetsing in het selectie- en gunningsproces en monitoring tijdens de uitvoering zijn lastig. Social return met PSO Kwaliteit van de inzet wordt ook nadrukkelijk getoetst. Ook effect bij andere inschrijvers omdat zij, om in aanmerking te komen voor de opdracht, aan de eisen moeten voldoen. Mogelijk ook effect op leveranciers van bedrijven, omdat PSO ook de indirecte bijdragen meetelt. Een bedrijf met een PSO-certificaat is getoetst (en wordt periodiek getoetst). Inkopers en contractmanagers hebben hier verder geen omkijken naar. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 36

37 Geen relatie met de opdracht, de PSO is niet toepasbaar bij aanbestedingen? February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 37

38 Inzet bij Social return De PSO kan op diverse manieren worden ingezet bij aanbestedingen: Bij onderhandse aanbestedingen kan je door de PSO meer fictieve korting krijgen Bij Europese aanbestedingen kan een opdrachtgever ervoor kiezen om bij een trede 2 of hoger de volledige Social returnverplichting kwijt te schelden In het bouwblokkenmodel worden er punten gegeven aan de treden van de PSO Een organisatie kan altijd aantonen welke personen die worden ingezet meetellen voor de PSO. February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 38

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking TNO TNO-rapport 031.21018 Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl Datum 21 februari 2011 Auteurs Aukje Smit Bart de Graaf

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants Social Return in de Praktijk Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid Social Return wint in Nederland aan terrein, maar in de praktijk zijn er nogal wat vragen bij de uitvoering van het beleid. In

Nadere informatie

CO2-PRESTATIELADDER. Samen zorgen voor minder CO 2. Hoe werkt de CO 2 -Prestatieladder 2.0?

CO2-PRESTATIELADDER. Samen zorgen voor minder CO 2. Hoe werkt de CO 2 -Prestatieladder 2.0? CO2-PRESTATIELADDER CO2-PREST Samen zorgen voor minder CO 2 Hoe werkt de CO 2 -Prestatieladder 2.0? Amsterdam - 16 Maart 2011 Een uitgave van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen DE

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Goed inkopen: een schone zaak

Goed inkopen: een schone zaak PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo Goed inkopen: een schone zaak Een handreiking voor (overheids) inkopers bij de inkoop van schoonmaakdienstverlening PIANOo PIANOo

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Code Verantwoordelijk Marktgedrag BEDRIJF/ORGANISATIE PROJECT DATUM 1 mei 2014 Veneca Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Inleiding 3 2. Algemene principes 5 3. Opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief

Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief 1 Werkgeven aan mensen met een arbeidsbeperking Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief Steeds meer werkgevers overwegen een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor deze

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Handboek Social return bij aanbesteden

Handboek Social return bij aanbesteden Handboek Social return bij aanbesteden Eindhoven, Juli 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Deel 1: wat verstaan we onder social return bij aanbesteden?... 4 Wat is social return?...

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie