Corporate communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corporate communicatie"

Transcriptie

1 Corporate communicatie College 1 Definitie = Corporate communicatie biedt een kader voor effectieve coördinatie van alle interne en externe communicatie, met als doel het opbouwen en behouden van een positieve reputatie bij stakeholdergroepen waarvan de organisatie afhankelijk is. Bestaat uit: - Managementcommunicatie o Communicatie vanuit het management o Vertrouwen in leiding wekken o Veranderingsprocessen sturen o Boegbeeld/heldenrol - Marketingcommunicatie o Ondersteuning verkoop o Commercieel doel o Gericht op afnemers/klanten - Organisatiecommunicatie o Communicatie over organisatie (PR, arbeidscommunicatie, interne communicatie etc) o Organisatie staat centraal o Gericht op corporate doelgroepen Deze drie vormen communicatie staan los van elkaar. Soms zijn deze vormen niet eenduidig, wat kan leiden tot tegenstrijdigheid en fragmentatie. Fragmentatie is te voorkomen door middel van integratie van: - Basic vorm huisstijl - Betere vorm gemeenschappelijke vertrekpunten & coördinerende organen binnen een onderneming We leven (sinds 2000) in het transparantietijdperk. Alle handelingen van een organisatie zijn zichtbaar. Dit betekent: - Vertrouwen in de organisatie is van levensbelang. - Gedrag van onderneming is enige maatstaf voor vertrouwen - Reputatie is strategisch wapen o Magneet (voor klanten) o Bindmiddel (voor interne organisatie) Antwoord hierop: corporate reputatiemanagement. Dit is nodig want informatie is voor iedereen toegankelijk, consumenten zijn mondiger en media zijn gretig. Hierdoor moet er een actieve manier van communicatie plaatsvinden: - Dialoog met stakeholders - Draagvlak creëren - Intern overtuigen - Extern verantwoording afleggen College 2 Het fundament van een solide reputatie is een sterke identiteit. Identiteit is waar jijzelf of als organisatie voor staat - Mens = identiteit - Organisatie = corporate identity Corporate identity: - Wat de organisatie is en waar deze naar toegaat (wie zijn we en waar gaan we naartoe) - Het DNA van een organisatie - De ziel van de zaak - Wat wil de organisatie brengen?

2 Definitie: De tastbare manifestatie van de persoonlijkheid van de organisatie. Het is de identiteit, de realiteit van de ondernemingspersoonlijkheid weerspiegelt en projecteert. Model van Collins & Porras Duurzaam succesvolle organisaties bezitten een kernideologie die bestaat uit: - Kernopdracht = missie - Kernwaarden = grondbeginselen Je strategie en werkwijze kunnen veranderen, je kernideologie niet. Identity/persoonlijkheid bestaat uit: - Missie = wat is je droom als organisatie - Kernwaarden = onveranderde kernbegrippen die weergeven waar je voor staat Missie (kernopdracht) - De reden van je bestaan (wat ben je en waar ga je voor) - Authentieke en duurzame drijfveer - Richtinggevend beginsel dat nooit verandert - Kort statement dat motiveert en inspireert Voorbeeld: Walt Disney Mensen gelukkig maken Gekoppeld aan de missie heb je vaak strategische doelstellingen. Dit zijn de ambities/lange termijn doelstellingen die richting geven aan de business. Kernwaarden - Onveranderbare kernbegrippen die weergeven waar je voor staat - Geven richting aan gedrag van medewerkers om missie te realiseren - Vormen basis voor gemeenschappelijke cultuur - Bieden het wij-gevoel Voorbeeld: Walt Disney Creativiteit, dromen en fantasie, geen cynisme, fanatieke aandacht voor consistentie en details. Visie - Hoe ziet onze buitenwereld eruit en wat is hier cruciaal in. Verschil doelstelling & missie: - Een doelstelling kun je realiseren. - Een missie is eigenlijk nooit klaar, daar ben je altijd mee bezig. - Missie van Walt Disney: mensen gelukkig maken. Verschil missie en visie: - Missie: wat is je droom als organisatie - Visie: hoe ziet onze buitenwereld eruit en wat is hier cruciaal in Sterke identiteit kun je baseren op: - Sterke persoonlijkheid Steve Jobs - Speciale visie op de mens/branche IKEA - Externe communicatie die trots maakt Nike - Trots op de eigen prestatie Apple - Bedreiging of vijandige overname - Collectieve uitdaging, bijv. fusie

3 Identiteitsontwikkeling - Huidige identiteit - Gewenste identiteit Wat - Versterking Huidige en gewenste identiteit liggen in elkaar verlengde. Versterking nodig. - Verrijking Huidige en gewenste identiteit komen niet geheel overeen. Verbreding nodig. - Verandering Huidige en gewenste identiteit komen geheel niet overeen. Verandering nodig. Hoe - Outside-in Op basis van omgeving (concurrentie) - Inside-out Op basis van authentieke persoonlijkheid (uniek ondernemingskarakter) - Mengvorm van bovenstaande Eigen unieke persoonlijkheid (stabiliteit) in combinatie met inspelen op veranderde maatschappij. Stappenplan 1. Onderzoek Behoeften/verwachtingen/ambities analyseren van 2. Definitie bestaan identiteit Hoe zien we onze identiteit nu 3. Formuleren license to operate Toegevoegde waarden 4. Definitie gewenste identiteit Wat willen we zijn 5. Verzamelen bewijslast Argumenten verzamelen voor waarmaking identiteit 6. Exploitatie Bepalen hoe identiteit uitdragen wordt 7. Introductie Identiteit bekendmaken 8. Evaluatie Model Corporate Identity mix (Birkigt & Stadler) - Gedrag: gedrag van de medewerkers richting de klant, gedrag tussen medewerkers - Symboliek: logo, huisstijl, bedrijfsnaam, helden, rituelen - Communicatie: alle in- en externe communicatie. Intern beginnen is extern winnen. Gedrag is het belangrijkst/sterkst en communicatie is het snelst/meest flexibel. Identiteit meten aan de hand van Spinnenwebmethode van Bernstein.

4 College 3 Positioneren = Positie kiezen. - Het verwezenlijken van een mentale plaats dat wil zeggen een plek in het hoofd van mensen. De essentie van positioneren is dat het onderscheidend, geloofwaardig en relevant is. Want uiteindelijk draait het om één ding: een nummer 1 positie. - De beargumenteerde keuze welke aspecten van de identiteit moeten worden benadrukt. De gekozen aspecten moeten voor de doelgroep relevant zijn en de organisatie onderscheiden van de concurrenten. Corporate positionering Merkpositionering = op ondernemingsniveau (corporate identity/ondernemingsplan) = op product- en dienstniveau (merkportfolio/marketingplan) Identiteit A. Doelgroep B. Concurrentie Positionering A. Doelgroep analyseren (relevantie) Positioneren gaat om het verkrijgen van een breinpositie = netwerk van associaties in ons geheugen: - Ondernemingsnaam/logo - Karakteristieken - Eigenschappen/voordelen/waarden - Beelden Stakeholders = belanghebbenden die heb je Doelgroep = stakeholders waarop je je richt die kies je B. Concurrenten analyseren (onderscheiden) Analyseren van de concurrentieomgeving op basis van vijfkrachtenmodel van Porter. Dit model geeft aan in hoeverre een bepaalde bedrijfstak aantrekkelijk is (winstpotentieel). Belangrijke vraag: Wat is je markt? De vijf krachten: - Macht van de leveranciers - Macht van de afnemers - Mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn (= dreiging) - Dreiging van nieuwe toetreders tot de markt - Interne concurrentie van spelers op de markt

5 Weergave van positioneringen: - Brand mapping - Positioneringsgrondslagen Positioneringsgrondslagen: Hoofdvorm 1: Organisatie centraal - Corporate ability kerncompetentie van de organisatie - Mentaliteit hier staan we voor - Medewerker gedrag Hoofdvorm 2: Product centraal - Prototypisch product/merk is meest uitgesproken vertegenwoordiger - Producteigenschappen uniek voordeel van product - Rationeel voordeel voordeel van producteigenschap Hoofdvorm 3: Marketingvariabele centraal - Prijs bijv. nergens goedkoper - Distributie speciaalzaak - Vormgeving uiterlijk/functionaliteit - Communicatie bijv. advertising property Hoofdvorm 4: Ontvanger centraal - Doelgroep benadrukken van een stereotype doelgroep - Situatie claimen van moment/situatie - Emotioneel voordeel aansluiten op gevoel - Waarde diepe beweegreden, geluk, status Proces positionering bepalen: Stap Stap 1 2 Doelgroepen Identiteit relevantie Concurrentie onderscheiden Stap 3 Mogelijke richtingen Bewijsvoering Definitieve positioneringsrichting Wanneer van positionering veranderen? Positioneren is een lange termijn beslissing. Herpositionering overwegen bij: - Fusie - Splitsing - Management buy-out - Huidige positionering is achterhaald of slaat niet aan - Nieuw product/markt - Door concurrentie kijkt doelgroep anders tegen de markt aan - Verandering wensen en behoeften van de doelgroep

6 College 4 Reputatie = de totale perceptie (=waarneming) van vele groeperingen (stakeholders) over een organisatie. Het is feitelijk/cijfermatig onderbouwd dat je merkwaarde stijgt als je reputatie sterk is. Voordelen goede reputatie: - Werkt als magneet o Makkelijker producten verkopen o Makkelijker juiste werknemers krijgen - Werkt als bindmiddel o Mensen willen onderdeel zijn van een succesvolle en gerespecteerde onderneming Corporate reputatiemanagement = het aansturen van de reputatie van een organisatie bij de stakeholders. Stakeholders = actoren = alle belanghebbenden bij een organisatie. Reputatieproces managen: Stap 1 Bepaal huidige reputatie Stap 2 Bepaal gewenste reputatie Identiteit Positionering Stap 3 Meten en bijsturen Bepalend voor een reputatie: 1. Eigen ervaring 2. Wat anderen ervan vinden 3. Hoe de organisatie communiceert 4. Massamedia (advertenties etc) Welke factoren bepalen je reputatie? 4 algemene factoren: 1. Naamsbekendheid 2. Omvang van de onderneming 3. Bedrijfstak 4. Land van herkomst Pijlers: 1. Emotionele aantrekkingskracht binding, gevoel, bewondering 2. Producten en diensten kwaliteit, innovatief 3. Financiële prestatie winst, doet het beter dan de concurrent 4. Visie en leiderschap boegbeeld, ambitie, toekomstvisie 5. Werkomgeving/werkgeverschap goed om voor te werken, goede medewerkers 6. Maatschappelijke verantwoordelijkheid duurzaam, steunt goede doelen Het gaat om: vertrouwen.

7 Reputatie meten door middel van: Kwalitatief onderzoek - KS techniek o Associaties opsporen met behulp van vastgelegde uitspraken over een organisatie o Past wel/niet bij organisatie - Fotosorting o Confronteren met krachtige beelden/foto s o Past wel/niet bij organisatie en vraag om motivatie Kwantitatief onderzoek - Enquête o Osgood schaaltechniek = Negatief o o o o o Positief o Likert schaaltechniek = (1=sterk mee eens, 5=sterk oneens) - Operationialiseren o De 4 algemene factoren en 6 specifieke factoren zoveel mogelijk in concrete aspecten (indicatoren) weergeven. Reputatie & imago gaan beiden over percepties, maar: Reputatie Beperkt gebruik Breed begrip overall evaluatie Uiteindelijke totaalindruk optelsom van alle imago-aspecten Richtpunt: multi-stakeholder Imago Hoog gebruik Beperkt begrip perceptie van deelaspect (prijs, kwaliteit, product, service, etc) Kunnen variëren (land, werkgever, product) Richtpunt: doelgroep Framing = methode die probeert gevoelige problemen en begrippen eenvoudig uit te leggen voor het grote publiek. Frames zijn referentiekaders: vanuit welk perspectief wordt naar het onderwerp gekeken

8 College 5 Internet maakt de wereld transparant. Web 2.0 = interactie, delen, persoonlijk, gratis. Internet verandert de consument. De consument bepaalt: permission based marketing. Van push naar pull (bijv. door Last FM, Uitzending Gemist, smartphones). De consument doet mee: - Personalisatie (producten of diensten zelf samenstellen massa individualisering. - Meedoen (user generated content, co-creatie, mening/reactie/ranking geven) op: o Sites o Blogs o Sociale netwerken Waarom creëren consumenten zelf? - Zingeving - Reflectie - Status - Geborgenheid - Gemak-genot-gewin - Nieuwsgierigheid Door het internet hebben organisaties een grotere kans op reputatieschade, want online is het steeds eenvoudiger je mening te verkondigen of te delen met anderen. De oplossing: Online Reputation Management (ORM) = het managen van de online reputatie van een organisatie, merk, product of persoon. Bijv.: - SERM Search Engine Reputation Management. Zoekresultaten Google beïnvloeden. - Webcare Op sociale netwerken, fora of weblogs conversaties aangaan met betrekking tot je organisatie ORM in 5 stappen: 1. Luisteren naar online conversaties 2. Participeren in online conversaties 3. Oorzaken aanpakken 4. Online Reputatie Management integreren in de bedrijfsvoering 5. Evalueren en bijsturen 4 deelgebieden van ORM: 1. Actief positief Imago versterken - Doel: imago opbouwen, reputatie versterken - Kenmerk: startpunt, zendergericht, pro-actief communiceren - Hoe: eigen website, externe websites 2. Reactief negatief Issuemanagement - Doel: reputatie beschermen/verdedigen - Kenmerk: 2 e fase, reactief inspringen op negatieve berichtgeving - Hoe: monitoren van online buzz, webcare team, SERM 3. Actief negatief Crisismanagement - Doel: potentiële crisis vroegtijdig opsporen/aanpakken - Kenmerk: proactief inspringen op negatieve berichtgeving - Hoe: actief monitoren wat er speelt onder je doelgroep, bereid mogelijke crisissen voor, publiceer actief over relevante onderwerpen, behoud dialoog met stakeholders 4. Reactief positief Verrassen en stimuleren - Doel: Reputatie versterken - Kenmerk: Positief reageren op berichten over je organisatie - Hoe: Webcare team, positieve buzz verkrijgen, brand ambassadors

9 Search Engine Reputation Management (SERM) = monitoren van en het actief inspelen op de zoekresultaten voor organisatie- en merknamen. - Negatieve berichten opmerken - Domineer zoekmachines en zorg dat alleen eigen sites getoond worden. - Positieve berichten pushen - Negatieve berichten onderdrukken - Monitoren van wat er over je gezegd wordt (d.m.v. Google Alerts) - Webcare team Integratie ORM en RM: College 6 Identiteitsstructuren: - Monolitisch o Alle activiteiten opereren onder dezelfde naam/huisstijl. o Voordeel: relatief makkelijk introductie van nieuwe producten/diensten. o Nadeel: als er iets mis gaat, heeft dat invloed op de rest van de organisatie. o Bijv. Philips - Endorsed o Moedermaatschappij en dochterondernemingen hebben eigen namen/huisstijlen, maar verwijzen wel naar elkaar. o Parent visibility: moedermaatschappij is op de achtergrond herkenbaar, o Voordeel: bedrijfsonderdelen, merken behouden o Bijv. Achmea - Branded o Moedermaatschappij en dochterondernemingen hebben geen relatie met elkaar en hebben een eigen naam/huisstijl. o Moedermaatschappij is niet of nauwelijks herkenbaar. o Voordeel: mocht een merk floppen of slecht in het nieuws komen, heeft dat weinig invloed op de andere merken. o Nadeel: hoge kosten voor marketing. o Bijv. Ahold, Blokker, Unilever Trend: Branded gaat steeds vaker over in endorsed. Branded is te duur.

10 Corporate story = het verhaal van de organisatie. Een realistische, relevante, typerende, onderscheidende en tot de verbeelding sprekende beschrijving van het bedrijf. Het omschrijft de kernpunten van een onderneming in een verhaal van 400 à 600 woorden. Waarom: - Slaat brug tussen identiteit en reputatie - Zeer geschikt om consistent en eenduidig sturing te geven aan totaalbeeld van de organisatie - Werkt beter dan droge bedrijfskunde Doel: - Vergroting identificatie eigen medewerkers met organisatie (intern) - Bedrijf succesvol positioneren t.o.v. concurrenten (extern) Ontstaan: - Een corporate story ontstaat uit een intensieve dialoog met zowel medewerkers als externe actoren samen schrijven = gedeeld verhaal = authentiek - Analyse Op zoek naar anekdotes, feiten en wetenswaardigheden - Verhaal schrijven Verbeeldingskracht - Resultaat Verhaal dat inspiratie/gemeenschapszin biedt Methodes: - Top down storytelling: vanuit de top van de organisatie - Bottum up storytelling: vanaf onder verzamelen en kanaliseren, sluit beter aan op cultuur - Social storytelling: digitaal/crossmediaal Stappenplan: 1. Strategie in beeld 2. Omgevingsanalyse hoe zien anderen ons 3. Prototyping hoe zien we onszelf 4. Vaststellen plaats en functie wat per doelgroep realiseren 5. Verhaallijn motief, dramatisch keerpunt in de historie 6. Toetsen en aanscherpen beoordeling eerste versie 7. Afronding tekst en briefing definitieve tekst 8. Campagne ontwikkeling opstellen creatief concept 9. Introductie en implementatie uitwerking in diverse middelen 10. Evaluatie en bijstelling verhaal is nooit af Inhoud: - Verleden waar is het mee begonnen - Heden missie, kernactiviteiten, prestaties, legitimatie - Toekomst perspectief, visie, kansen Vorm: - BBT: Relevante Beloftes, aansprekende Bewijsvoering en juiste stijl en Toonzetting. - Authentiek Resultaat: - Relevant toegevoegde waarde - Realistisch typerend - Responsible verantwoorde houding - Sunstainable duurzaam

11 College 7 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) = Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op lange termijn in de drie dimensies people, planet, profit gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. (Duurzaam ondernemen) MVO: - Breder dan milieu - Belangrijk voor een organisatie om hiermee bezig te zijn - Je moet meedoen anders schaad je je reputatie Triple P (balans tussen deze 3 vinden): - Planet Ecologisch Groene energie, papierloos (digitalisering), recycling - Profit Economisch Percentage van omzet weggeven aan goed doel, bonussen - People Sociaal Thuiswerken, inkomensgelijkheid Economische, sociale en ecologische prestaties is één geheel geworden. 3 hoofdelementen van MVO: - Duurzaamheid (planet) - Betrokken ondernemerschap (profit) - Bedrijfsethiek waarden & normen, keuzes bij dilemma s (people) MVO betreft alle kernprocessen van de organisatie: inkoop, productie, personeel, marketing, etc. Bijv. energiezuinige producten of uitstekende arbeidsomstandigheden. Maatschappelijke driehoek (grenzen vervagen) - Staat heeft altijd controle: trekt zich nu steeds meer terug. - Burgerij heeft mogelijkheid om te staken/boycotten. Ze pikken veel dingen niet. - Markt krijgt steeds grotere rol, neemt de taken van de staat over Waarom MVO? - Het moet bepaalde stakeholders stellen eisen - Het hoort overtuigingskracht van binnenuit - Het loont defensief: wapen tegen negatieve reputatie. Offensief: profileren met MVO.

12 Voorbeelden: People Planet Profit MVO thema Arbeidsverhoudingen Arbeidsvoorwaarden Arbeidsparticipatie Mensenrechten Leveranciers Milieuzorg Ketenbeheer (= bekijken wat voor proces het product doorloopt) Jaarcijfers Investeringen Giften Voorbeelden Ongelijke behandeling van werknemers Inkomensongelijkheid Kinderarbeid Vervuiling CO2 uitstoot Voedselveiligheid (boekhoud)fraude Bonussen Belastingvlucht Strategische stakeholderdialoog = effectief managen van communicatieproces met stakeholders. Waarom: - Grotere bereidheid tot samenwerken - Vaker consultatie & coöperatie dan conflict & confrontatie Kansen: - Versterken reputatie kweken van wederzijds begrip en verkrijgen van draagvlak voor keuzes. - Opheldering geven rond kwesties Bedreigingen: - Stakeholders kunnen oordeel vellen slapende honden wakker maken - Scepsis over intenties ongeloofwaardig / arrogant - Gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen Communicatiestrategie - Overall strategie o Communicatiekruispunt van Ruler o Toelichting op stakeholders - Uitwerking Corporate Identity mix o Symboliek o Communicatie o Gedrag Communicatiekruispunt van Ruler Het doel is informeren beïnvloeden Eenrichting (zenden) informeren overreden Tweerichting (zenden en ontvangen) dialogiseren formeren

13 Toelichting op stakeholders - Stakeholders zijn groepen van organisaties en personen die o invloed kunnen hebben op de organisatie o die door de organisatie worden beïnvloed - Synoniemen: actoren, belanghebbenden - Voorbeelden: klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders, journalisten, overheden, omwonenden, belastingdienst, ondernemingsraad, sollicitanten, etc. Waarom communiceren met stakeholders? - Stakeholders en ondernemingen worden steeds afhankelijker van elkaar. - Stakeholders worden meer geëmancipeerd. - Stakeholders krijgen meer expertise. - Stakeholders beoordelen organisaties meer op immateriële criteria zoals MVO. - Ondernemingen worden door de overheid steeds meer zelf verantwoordelijk gehouden voor hun daden. Hoe communiceren met stakeholders? - Wat willen stakeholders? - Zij hebben belang bij de organisatie en willen: o Betrokken worden o Serieus genomen worden - Organisatie moet communiceren met stakeholders o Voortdurend o Transparant o Pro-actief - Machtige stakeholders verdienen VIP-behandeling Stakeholder Salience model. Dit model deelt stakeholders in op basis van: - 3 stakeholderdimensies - 8 stakeholdertypen Dimensies: - machtig kan wil opleggen - legitiem wenselijk, conform waarden en normen - urgent onmiddellijk aandacht opeisen Dynamisch model typeringen kunnen wijzigen: - Politiek, economie etc. kan veranderen - Stakeholders kunnen veranderen of ontwikkelen - Legitimiteit of urgentie kan wijzigen - Non-stakeholder kan stakeholder worden Typen in Stakeholder Salience model TYPE DIMENSIE VOORBEELD 1. slapend m klokkenluider 2. willekeurig l non-profitorganisaties 3. veeleisend u buurtbewoner 4. dominant m l vakbondsleden 5. gevaarlijk m u gewelddadige groep 6. afhankelijk l u claim derde wereld 7. ultiem m l u aandeelhouders 8. non - Meer dimensies is sterker dan 1 dimensie. (Meer lettertjes)

14 Corporate Identity mix Symboliek - Huisstijl (naam, logo, stijlelementen) - Visuele identiteit, stijl van het huis - Laat zien wie je bent - Functies (herkenbaarheid en bekendheid vergroten) Communicatie - Issuemanagement = Analyseren van belangrijke politieke en maatschappelijke thema s die invloed kunnen hebben op de organisatie. - Public affairs = Beïnvloeden van besluitvormingsprocessen bij overheden en maatschappelijke organisaties. - Community relations = Communicatie die gericht is op de directe omgeving van een organisatie zoals omwonenden. - Crisiscommunicatie = Communicatie bij optreden van een crisis (onverwachte gebeurtenis). - Financiële communicatie = Communicatie over de organisatie gericht op financiële doelgroepen. - Arbeidscommunicatie = Communicatie met potentiële medewerkers/personen/aanstellingen die van belang zijn bij aantrekken personeel. Gedrag - Veel voorkomende methode: internal branding - Interne merkbeleving - Corporate identity (vooral kernwaarden) inspiratiebron maken voor het gedrag van de medewerkers - Uitgangspunt: medewerkers zijn de belangrijkste ambassadeurs van een organisatie Samenvattend: Identiteit Positioneren Profileren Reputatie. Identiteit en reputatie moeten elkaar zo dicht mogelijk benaderen Voorbeeld tentamenvragen Met SERM zorg je ervoor dat a. je hoog scoort in zoekmachinemarketing b. ongewilde zoekresultaten niet ranken in de eerste 10 zoekresultaten van jouw onderneming c. je op betaalde wijze voorkomt dat je concurrent zich nestelt tussen jouw zoekresultaten d. je betaalt via Adwords voor je ranking Philips: de jaarlijkse bekendmaking van de onderneming met de beste reputatie in Nederland vond begin april plats; wederom was dat Philips (zie ook bijgaand artikel). a. Waarom is een goede reputatie belangrijk (noem 3 redenen) b. Een goede reputatie wordt gevormd door 4 algemene en 6 specifieke factoren. Analyseer de reputatie van Philips op basis van 5 factoren naar keuze (uit de algemene en specifieke factoren) c. Noem de 3 belangrijkste stakeholders voor Philips en geef het type of dimensie aan d. Uit het artikel blijkt dat de meeste financials (ING en ABN/Amro) flink hebben ingeleverd. Verklaar dit. e. De reputaties zijn gemeten via onderzoek - welke type onderzoek beveel jij aan.

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Luisterend leiderschap

Luisterend leiderschap Luisterend leiderschap Reputatieonderzoek: de weg naar resultaat De zin van de zaak Lessen voor een excellente afdeling Communicatie Een nuchtere kijk op beeldvorming Crisiscommunicatie: dansen op een

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller Masters in Web Business Ian Muller 360* Online Business Builder Met deze 360* Online Business Builder ontwikkel je een business model, je (online) marketing strategie, producten, diensten, communicatie

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

CIO Platform Nederland

CIO Platform Nederland Human Resource Management CIO Platform Nederland De impact van social media Handvatten voor de CIO Publicatie van de CIO Interest Group CIO Platform Nederland juni 2011 Inhoud Van de opstellers... 3 1

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een visuele identiteit > een onderzoek > jozua douglas

Het ontwikkelen van een visuele identiteit > een onderzoek > jozua douglas Het ontwikkelen van een visuele identiteit > een onderzoek > jozua douglas Het ontwikkelen van een visuele identiteit Copyrights 2003 Jozua Douglas, Ede, tenzij anders vermeld Inhoudsopgave 7 9 9 10 10

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

De nieuwe Anthony Nesty in 2028

De nieuwe Anthony Nesty in 2028 2012 De nieuwe Anthony Nesty in 2028 Een casestudie naar hoe de bewoners van Amsterdam Zuidoost meer betrokken kunnen raken bij het zwemmen in het Bijlmerbad Afstudeeropdracht Ferry Jainathsingh Hogeschool

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Oktober 2014 2 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Inhoud Voorwoord 5 Sturen op cultuur en gedrag in de

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Voorblad 1 Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Corporate communicatie voor de politie 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

Organisatieverslag Liberta

Organisatieverslag Liberta 1 2 Inhoudsopgave Pagina Pagina 1. Inleiding 4 2. Geschiedenis van Liberta 5 3. Huidige situatie van Liberta 6 3.1 Identiteit van de organisatie 7 3.1.1. Persoonlijkheid 7 3.1.2. Gedrag 7 3.1.3. Communicatie

Nadere informatie

PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN Een onderzoek onder PR professionals & journalisten naar de rol van social media. Amsterdam, mei 2013 COLOFON ING Nederland, Externe Communicatie, pers@ing.nl,

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT - Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 4 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima Sociale media en bedrijven: een kader en cijfers Nico

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

samen voorbereid op de toekomst

samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst INHOUD 4. Voorwoord door Bernard Wientjes 6.

Nadere informatie

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Jorinda van Sas Studentnummer: 2070363 Avans Hogeschool te s-hertogenbosch Alle modellen en theorieën die op Avans Hogeschool aan de opleiding Bedrijfskunde MER (Management,

Nadere informatie