Corporate communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corporate communicatie"

Transcriptie

1 Corporate communicatie College 1 Definitie = Corporate communicatie biedt een kader voor effectieve coördinatie van alle interne en externe communicatie, met als doel het opbouwen en behouden van een positieve reputatie bij stakeholdergroepen waarvan de organisatie afhankelijk is. Bestaat uit: - Managementcommunicatie o Communicatie vanuit het management o Vertrouwen in leiding wekken o Veranderingsprocessen sturen o Boegbeeld/heldenrol - Marketingcommunicatie o Ondersteuning verkoop o Commercieel doel o Gericht op afnemers/klanten - Organisatiecommunicatie o Communicatie over organisatie (PR, arbeidscommunicatie, interne communicatie etc) o Organisatie staat centraal o Gericht op corporate doelgroepen Deze drie vormen communicatie staan los van elkaar. Soms zijn deze vormen niet eenduidig, wat kan leiden tot tegenstrijdigheid en fragmentatie. Fragmentatie is te voorkomen door middel van integratie van: - Basic vorm huisstijl - Betere vorm gemeenschappelijke vertrekpunten & coördinerende organen binnen een onderneming We leven (sinds 2000) in het transparantietijdperk. Alle handelingen van een organisatie zijn zichtbaar. Dit betekent: - Vertrouwen in de organisatie is van levensbelang. - Gedrag van onderneming is enige maatstaf voor vertrouwen - Reputatie is strategisch wapen o Magneet (voor klanten) o Bindmiddel (voor interne organisatie) Antwoord hierop: corporate reputatiemanagement. Dit is nodig want informatie is voor iedereen toegankelijk, consumenten zijn mondiger en media zijn gretig. Hierdoor moet er een actieve manier van communicatie plaatsvinden: - Dialoog met stakeholders - Draagvlak creëren - Intern overtuigen - Extern verantwoording afleggen College 2 Het fundament van een solide reputatie is een sterke identiteit. Identiteit is waar jijzelf of als organisatie voor staat - Mens = identiteit - Organisatie = corporate identity Corporate identity: - Wat de organisatie is en waar deze naar toegaat (wie zijn we en waar gaan we naartoe) - Het DNA van een organisatie - De ziel van de zaak - Wat wil de organisatie brengen?

2 Definitie: De tastbare manifestatie van de persoonlijkheid van de organisatie. Het is de identiteit, de realiteit van de ondernemingspersoonlijkheid weerspiegelt en projecteert. Model van Collins & Porras Duurzaam succesvolle organisaties bezitten een kernideologie die bestaat uit: - Kernopdracht = missie - Kernwaarden = grondbeginselen Je strategie en werkwijze kunnen veranderen, je kernideologie niet. Identity/persoonlijkheid bestaat uit: - Missie = wat is je droom als organisatie - Kernwaarden = onveranderde kernbegrippen die weergeven waar je voor staat Missie (kernopdracht) - De reden van je bestaan (wat ben je en waar ga je voor) - Authentieke en duurzame drijfveer - Richtinggevend beginsel dat nooit verandert - Kort statement dat motiveert en inspireert Voorbeeld: Walt Disney Mensen gelukkig maken Gekoppeld aan de missie heb je vaak strategische doelstellingen. Dit zijn de ambities/lange termijn doelstellingen die richting geven aan de business. Kernwaarden - Onveranderbare kernbegrippen die weergeven waar je voor staat - Geven richting aan gedrag van medewerkers om missie te realiseren - Vormen basis voor gemeenschappelijke cultuur - Bieden het wij-gevoel Voorbeeld: Walt Disney Creativiteit, dromen en fantasie, geen cynisme, fanatieke aandacht voor consistentie en details. Visie - Hoe ziet onze buitenwereld eruit en wat is hier cruciaal in. Verschil doelstelling & missie: - Een doelstelling kun je realiseren. - Een missie is eigenlijk nooit klaar, daar ben je altijd mee bezig. - Missie van Walt Disney: mensen gelukkig maken. Verschil missie en visie: - Missie: wat is je droom als organisatie - Visie: hoe ziet onze buitenwereld eruit en wat is hier cruciaal in Sterke identiteit kun je baseren op: - Sterke persoonlijkheid Steve Jobs - Speciale visie op de mens/branche IKEA - Externe communicatie die trots maakt Nike - Trots op de eigen prestatie Apple - Bedreiging of vijandige overname - Collectieve uitdaging, bijv. fusie

3 Identiteitsontwikkeling - Huidige identiteit - Gewenste identiteit Wat - Versterking Huidige en gewenste identiteit liggen in elkaar verlengde. Versterking nodig. - Verrijking Huidige en gewenste identiteit komen niet geheel overeen. Verbreding nodig. - Verandering Huidige en gewenste identiteit komen geheel niet overeen. Verandering nodig. Hoe - Outside-in Op basis van omgeving (concurrentie) - Inside-out Op basis van authentieke persoonlijkheid (uniek ondernemingskarakter) - Mengvorm van bovenstaande Eigen unieke persoonlijkheid (stabiliteit) in combinatie met inspelen op veranderde maatschappij. Stappenplan 1. Onderzoek Behoeften/verwachtingen/ambities analyseren van 2. Definitie bestaan identiteit Hoe zien we onze identiteit nu 3. Formuleren license to operate Toegevoegde waarden 4. Definitie gewenste identiteit Wat willen we zijn 5. Verzamelen bewijslast Argumenten verzamelen voor waarmaking identiteit 6. Exploitatie Bepalen hoe identiteit uitdragen wordt 7. Introductie Identiteit bekendmaken 8. Evaluatie Model Corporate Identity mix (Birkigt & Stadler) - Gedrag: gedrag van de medewerkers richting de klant, gedrag tussen medewerkers - Symboliek: logo, huisstijl, bedrijfsnaam, helden, rituelen - Communicatie: alle in- en externe communicatie. Intern beginnen is extern winnen. Gedrag is het belangrijkst/sterkst en communicatie is het snelst/meest flexibel. Identiteit meten aan de hand van Spinnenwebmethode van Bernstein.

4 College 3 Positioneren = Positie kiezen. - Het verwezenlijken van een mentale plaats dat wil zeggen een plek in het hoofd van mensen. De essentie van positioneren is dat het onderscheidend, geloofwaardig en relevant is. Want uiteindelijk draait het om één ding: een nummer 1 positie. - De beargumenteerde keuze welke aspecten van de identiteit moeten worden benadrukt. De gekozen aspecten moeten voor de doelgroep relevant zijn en de organisatie onderscheiden van de concurrenten. Corporate positionering Merkpositionering = op ondernemingsniveau (corporate identity/ondernemingsplan) = op product- en dienstniveau (merkportfolio/marketingplan) Identiteit A. Doelgroep B. Concurrentie Positionering A. Doelgroep analyseren (relevantie) Positioneren gaat om het verkrijgen van een breinpositie = netwerk van associaties in ons geheugen: - Ondernemingsnaam/logo - Karakteristieken - Eigenschappen/voordelen/waarden - Beelden Stakeholders = belanghebbenden die heb je Doelgroep = stakeholders waarop je je richt die kies je B. Concurrenten analyseren (onderscheiden) Analyseren van de concurrentieomgeving op basis van vijfkrachtenmodel van Porter. Dit model geeft aan in hoeverre een bepaalde bedrijfstak aantrekkelijk is (winstpotentieel). Belangrijke vraag: Wat is je markt? De vijf krachten: - Macht van de leveranciers - Macht van de afnemers - Mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn (= dreiging) - Dreiging van nieuwe toetreders tot de markt - Interne concurrentie van spelers op de markt

5 Weergave van positioneringen: - Brand mapping - Positioneringsgrondslagen Positioneringsgrondslagen: Hoofdvorm 1: Organisatie centraal - Corporate ability kerncompetentie van de organisatie - Mentaliteit hier staan we voor - Medewerker gedrag Hoofdvorm 2: Product centraal - Prototypisch product/merk is meest uitgesproken vertegenwoordiger - Producteigenschappen uniek voordeel van product - Rationeel voordeel voordeel van producteigenschap Hoofdvorm 3: Marketingvariabele centraal - Prijs bijv. nergens goedkoper - Distributie speciaalzaak - Vormgeving uiterlijk/functionaliteit - Communicatie bijv. advertising property Hoofdvorm 4: Ontvanger centraal - Doelgroep benadrukken van een stereotype doelgroep - Situatie claimen van moment/situatie - Emotioneel voordeel aansluiten op gevoel - Waarde diepe beweegreden, geluk, status Proces positionering bepalen: Stap Stap 1 2 Doelgroepen Identiteit relevantie Concurrentie onderscheiden Stap 3 Mogelijke richtingen Bewijsvoering Definitieve positioneringsrichting Wanneer van positionering veranderen? Positioneren is een lange termijn beslissing. Herpositionering overwegen bij: - Fusie - Splitsing - Management buy-out - Huidige positionering is achterhaald of slaat niet aan - Nieuw product/markt - Door concurrentie kijkt doelgroep anders tegen de markt aan - Verandering wensen en behoeften van de doelgroep

6 College 4 Reputatie = de totale perceptie (=waarneming) van vele groeperingen (stakeholders) over een organisatie. Het is feitelijk/cijfermatig onderbouwd dat je merkwaarde stijgt als je reputatie sterk is. Voordelen goede reputatie: - Werkt als magneet o Makkelijker producten verkopen o Makkelijker juiste werknemers krijgen - Werkt als bindmiddel o Mensen willen onderdeel zijn van een succesvolle en gerespecteerde onderneming Corporate reputatiemanagement = het aansturen van de reputatie van een organisatie bij de stakeholders. Stakeholders = actoren = alle belanghebbenden bij een organisatie. Reputatieproces managen: Stap 1 Bepaal huidige reputatie Stap 2 Bepaal gewenste reputatie Identiteit Positionering Stap 3 Meten en bijsturen Bepalend voor een reputatie: 1. Eigen ervaring 2. Wat anderen ervan vinden 3. Hoe de organisatie communiceert 4. Massamedia (advertenties etc) Welke factoren bepalen je reputatie? 4 algemene factoren: 1. Naamsbekendheid 2. Omvang van de onderneming 3. Bedrijfstak 4. Land van herkomst Pijlers: 1. Emotionele aantrekkingskracht binding, gevoel, bewondering 2. Producten en diensten kwaliteit, innovatief 3. Financiële prestatie winst, doet het beter dan de concurrent 4. Visie en leiderschap boegbeeld, ambitie, toekomstvisie 5. Werkomgeving/werkgeverschap goed om voor te werken, goede medewerkers 6. Maatschappelijke verantwoordelijkheid duurzaam, steunt goede doelen Het gaat om: vertrouwen.

7 Reputatie meten door middel van: Kwalitatief onderzoek - KS techniek o Associaties opsporen met behulp van vastgelegde uitspraken over een organisatie o Past wel/niet bij organisatie - Fotosorting o Confronteren met krachtige beelden/foto s o Past wel/niet bij organisatie en vraag om motivatie Kwantitatief onderzoek - Enquête o Osgood schaaltechniek = Negatief o o o o o Positief o Likert schaaltechniek = (1=sterk mee eens, 5=sterk oneens) - Operationialiseren o De 4 algemene factoren en 6 specifieke factoren zoveel mogelijk in concrete aspecten (indicatoren) weergeven. Reputatie & imago gaan beiden over percepties, maar: Reputatie Beperkt gebruik Breed begrip overall evaluatie Uiteindelijke totaalindruk optelsom van alle imago-aspecten Richtpunt: multi-stakeholder Imago Hoog gebruik Beperkt begrip perceptie van deelaspect (prijs, kwaliteit, product, service, etc) Kunnen variëren (land, werkgever, product) Richtpunt: doelgroep Framing = methode die probeert gevoelige problemen en begrippen eenvoudig uit te leggen voor het grote publiek. Frames zijn referentiekaders: vanuit welk perspectief wordt naar het onderwerp gekeken

8 College 5 Internet maakt de wereld transparant. Web 2.0 = interactie, delen, persoonlijk, gratis. Internet verandert de consument. De consument bepaalt: permission based marketing. Van push naar pull (bijv. door Last FM, Uitzending Gemist, smartphones). De consument doet mee: - Personalisatie (producten of diensten zelf samenstellen massa individualisering. - Meedoen (user generated content, co-creatie, mening/reactie/ranking geven) op: o Sites o Blogs o Sociale netwerken Waarom creëren consumenten zelf? - Zingeving - Reflectie - Status - Geborgenheid - Gemak-genot-gewin - Nieuwsgierigheid Door het internet hebben organisaties een grotere kans op reputatieschade, want online is het steeds eenvoudiger je mening te verkondigen of te delen met anderen. De oplossing: Online Reputation Management (ORM) = het managen van de online reputatie van een organisatie, merk, product of persoon. Bijv.: - SERM Search Engine Reputation Management. Zoekresultaten Google beïnvloeden. - Webcare Op sociale netwerken, fora of weblogs conversaties aangaan met betrekking tot je organisatie ORM in 5 stappen: 1. Luisteren naar online conversaties 2. Participeren in online conversaties 3. Oorzaken aanpakken 4. Online Reputatie Management integreren in de bedrijfsvoering 5. Evalueren en bijsturen 4 deelgebieden van ORM: 1. Actief positief Imago versterken - Doel: imago opbouwen, reputatie versterken - Kenmerk: startpunt, zendergericht, pro-actief communiceren - Hoe: eigen website, externe websites 2. Reactief negatief Issuemanagement - Doel: reputatie beschermen/verdedigen - Kenmerk: 2 e fase, reactief inspringen op negatieve berichtgeving - Hoe: monitoren van online buzz, webcare team, SERM 3. Actief negatief Crisismanagement - Doel: potentiële crisis vroegtijdig opsporen/aanpakken - Kenmerk: proactief inspringen op negatieve berichtgeving - Hoe: actief monitoren wat er speelt onder je doelgroep, bereid mogelijke crisissen voor, publiceer actief over relevante onderwerpen, behoud dialoog met stakeholders 4. Reactief positief Verrassen en stimuleren - Doel: Reputatie versterken - Kenmerk: Positief reageren op berichten over je organisatie - Hoe: Webcare team, positieve buzz verkrijgen, brand ambassadors

9 Search Engine Reputation Management (SERM) = monitoren van en het actief inspelen op de zoekresultaten voor organisatie- en merknamen. - Negatieve berichten opmerken - Domineer zoekmachines en zorg dat alleen eigen sites getoond worden. - Positieve berichten pushen - Negatieve berichten onderdrukken - Monitoren van wat er over je gezegd wordt (d.m.v. Google Alerts) - Webcare team Integratie ORM en RM: College 6 Identiteitsstructuren: - Monolitisch o Alle activiteiten opereren onder dezelfde naam/huisstijl. o Voordeel: relatief makkelijk introductie van nieuwe producten/diensten. o Nadeel: als er iets mis gaat, heeft dat invloed op de rest van de organisatie. o Bijv. Philips - Endorsed o Moedermaatschappij en dochterondernemingen hebben eigen namen/huisstijlen, maar verwijzen wel naar elkaar. o Parent visibility: moedermaatschappij is op de achtergrond herkenbaar, o Voordeel: bedrijfsonderdelen, merken behouden o Bijv. Achmea - Branded o Moedermaatschappij en dochterondernemingen hebben geen relatie met elkaar en hebben een eigen naam/huisstijl. o Moedermaatschappij is niet of nauwelijks herkenbaar. o Voordeel: mocht een merk floppen of slecht in het nieuws komen, heeft dat weinig invloed op de andere merken. o Nadeel: hoge kosten voor marketing. o Bijv. Ahold, Blokker, Unilever Trend: Branded gaat steeds vaker over in endorsed. Branded is te duur.

10 Corporate story = het verhaal van de organisatie. Een realistische, relevante, typerende, onderscheidende en tot de verbeelding sprekende beschrijving van het bedrijf. Het omschrijft de kernpunten van een onderneming in een verhaal van 400 à 600 woorden. Waarom: - Slaat brug tussen identiteit en reputatie - Zeer geschikt om consistent en eenduidig sturing te geven aan totaalbeeld van de organisatie - Werkt beter dan droge bedrijfskunde Doel: - Vergroting identificatie eigen medewerkers met organisatie (intern) - Bedrijf succesvol positioneren t.o.v. concurrenten (extern) Ontstaan: - Een corporate story ontstaat uit een intensieve dialoog met zowel medewerkers als externe actoren samen schrijven = gedeeld verhaal = authentiek - Analyse Op zoek naar anekdotes, feiten en wetenswaardigheden - Verhaal schrijven Verbeeldingskracht - Resultaat Verhaal dat inspiratie/gemeenschapszin biedt Methodes: - Top down storytelling: vanuit de top van de organisatie - Bottum up storytelling: vanaf onder verzamelen en kanaliseren, sluit beter aan op cultuur - Social storytelling: digitaal/crossmediaal Stappenplan: 1. Strategie in beeld 2. Omgevingsanalyse hoe zien anderen ons 3. Prototyping hoe zien we onszelf 4. Vaststellen plaats en functie wat per doelgroep realiseren 5. Verhaallijn motief, dramatisch keerpunt in de historie 6. Toetsen en aanscherpen beoordeling eerste versie 7. Afronding tekst en briefing definitieve tekst 8. Campagne ontwikkeling opstellen creatief concept 9. Introductie en implementatie uitwerking in diverse middelen 10. Evaluatie en bijstelling verhaal is nooit af Inhoud: - Verleden waar is het mee begonnen - Heden missie, kernactiviteiten, prestaties, legitimatie - Toekomst perspectief, visie, kansen Vorm: - BBT: Relevante Beloftes, aansprekende Bewijsvoering en juiste stijl en Toonzetting. - Authentiek Resultaat: - Relevant toegevoegde waarde - Realistisch typerend - Responsible verantwoorde houding - Sunstainable duurzaam

11 College 7 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) = Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op lange termijn in de drie dimensies people, planet, profit gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. (Duurzaam ondernemen) MVO: - Breder dan milieu - Belangrijk voor een organisatie om hiermee bezig te zijn - Je moet meedoen anders schaad je je reputatie Triple P (balans tussen deze 3 vinden): - Planet Ecologisch Groene energie, papierloos (digitalisering), recycling - Profit Economisch Percentage van omzet weggeven aan goed doel, bonussen - People Sociaal Thuiswerken, inkomensgelijkheid Economische, sociale en ecologische prestaties is één geheel geworden. 3 hoofdelementen van MVO: - Duurzaamheid (planet) - Betrokken ondernemerschap (profit) - Bedrijfsethiek waarden & normen, keuzes bij dilemma s (people) MVO betreft alle kernprocessen van de organisatie: inkoop, productie, personeel, marketing, etc. Bijv. energiezuinige producten of uitstekende arbeidsomstandigheden. Maatschappelijke driehoek (grenzen vervagen) - Staat heeft altijd controle: trekt zich nu steeds meer terug. - Burgerij heeft mogelijkheid om te staken/boycotten. Ze pikken veel dingen niet. - Markt krijgt steeds grotere rol, neemt de taken van de staat over Waarom MVO? - Het moet bepaalde stakeholders stellen eisen - Het hoort overtuigingskracht van binnenuit - Het loont defensief: wapen tegen negatieve reputatie. Offensief: profileren met MVO.

12 Voorbeelden: People Planet Profit MVO thema Arbeidsverhoudingen Arbeidsvoorwaarden Arbeidsparticipatie Mensenrechten Leveranciers Milieuzorg Ketenbeheer (= bekijken wat voor proces het product doorloopt) Jaarcijfers Investeringen Giften Voorbeelden Ongelijke behandeling van werknemers Inkomensongelijkheid Kinderarbeid Vervuiling CO2 uitstoot Voedselveiligheid (boekhoud)fraude Bonussen Belastingvlucht Strategische stakeholderdialoog = effectief managen van communicatieproces met stakeholders. Waarom: - Grotere bereidheid tot samenwerken - Vaker consultatie & coöperatie dan conflict & confrontatie Kansen: - Versterken reputatie kweken van wederzijds begrip en verkrijgen van draagvlak voor keuzes. - Opheldering geven rond kwesties Bedreigingen: - Stakeholders kunnen oordeel vellen slapende honden wakker maken - Scepsis over intenties ongeloofwaardig / arrogant - Gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen Communicatiestrategie - Overall strategie o Communicatiekruispunt van Ruler o Toelichting op stakeholders - Uitwerking Corporate Identity mix o Symboliek o Communicatie o Gedrag Communicatiekruispunt van Ruler Het doel is informeren beïnvloeden Eenrichting (zenden) informeren overreden Tweerichting (zenden en ontvangen) dialogiseren formeren

13 Toelichting op stakeholders - Stakeholders zijn groepen van organisaties en personen die o invloed kunnen hebben op de organisatie o die door de organisatie worden beïnvloed - Synoniemen: actoren, belanghebbenden - Voorbeelden: klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders, journalisten, overheden, omwonenden, belastingdienst, ondernemingsraad, sollicitanten, etc. Waarom communiceren met stakeholders? - Stakeholders en ondernemingen worden steeds afhankelijker van elkaar. - Stakeholders worden meer geëmancipeerd. - Stakeholders krijgen meer expertise. - Stakeholders beoordelen organisaties meer op immateriële criteria zoals MVO. - Ondernemingen worden door de overheid steeds meer zelf verantwoordelijk gehouden voor hun daden. Hoe communiceren met stakeholders? - Wat willen stakeholders? - Zij hebben belang bij de organisatie en willen: o Betrokken worden o Serieus genomen worden - Organisatie moet communiceren met stakeholders o Voortdurend o Transparant o Pro-actief - Machtige stakeholders verdienen VIP-behandeling Stakeholder Salience model. Dit model deelt stakeholders in op basis van: - 3 stakeholderdimensies - 8 stakeholdertypen Dimensies: - machtig kan wil opleggen - legitiem wenselijk, conform waarden en normen - urgent onmiddellijk aandacht opeisen Dynamisch model typeringen kunnen wijzigen: - Politiek, economie etc. kan veranderen - Stakeholders kunnen veranderen of ontwikkelen - Legitimiteit of urgentie kan wijzigen - Non-stakeholder kan stakeholder worden Typen in Stakeholder Salience model TYPE DIMENSIE VOORBEELD 1. slapend m klokkenluider 2. willekeurig l non-profitorganisaties 3. veeleisend u buurtbewoner 4. dominant m l vakbondsleden 5. gevaarlijk m u gewelddadige groep 6. afhankelijk l u claim derde wereld 7. ultiem m l u aandeelhouders 8. non - Meer dimensies is sterker dan 1 dimensie. (Meer lettertjes)

14 Corporate Identity mix Symboliek - Huisstijl (naam, logo, stijlelementen) - Visuele identiteit, stijl van het huis - Laat zien wie je bent - Functies (herkenbaarheid en bekendheid vergroten) Communicatie - Issuemanagement = Analyseren van belangrijke politieke en maatschappelijke thema s die invloed kunnen hebben op de organisatie. - Public affairs = Beïnvloeden van besluitvormingsprocessen bij overheden en maatschappelijke organisaties. - Community relations = Communicatie die gericht is op de directe omgeving van een organisatie zoals omwonenden. - Crisiscommunicatie = Communicatie bij optreden van een crisis (onverwachte gebeurtenis). - Financiële communicatie = Communicatie over de organisatie gericht op financiële doelgroepen. - Arbeidscommunicatie = Communicatie met potentiële medewerkers/personen/aanstellingen die van belang zijn bij aantrekken personeel. Gedrag - Veel voorkomende methode: internal branding - Interne merkbeleving - Corporate identity (vooral kernwaarden) inspiratiebron maken voor het gedrag van de medewerkers - Uitgangspunt: medewerkers zijn de belangrijkste ambassadeurs van een organisatie Samenvattend: Identiteit Positioneren Profileren Reputatie. Identiteit en reputatie moeten elkaar zo dicht mogelijk benaderen Voorbeeld tentamenvragen Met SERM zorg je ervoor dat a. je hoog scoort in zoekmachinemarketing b. ongewilde zoekresultaten niet ranken in de eerste 10 zoekresultaten van jouw onderneming c. je op betaalde wijze voorkomt dat je concurrent zich nestelt tussen jouw zoekresultaten d. je betaalt via Adwords voor je ranking Philips: de jaarlijkse bekendmaking van de onderneming met de beste reputatie in Nederland vond begin april plats; wederom was dat Philips (zie ook bijgaand artikel). a. Waarom is een goede reputatie belangrijk (noem 3 redenen) b. Een goede reputatie wordt gevormd door 4 algemene en 6 specifieke factoren. Analyseer de reputatie van Philips op basis van 5 factoren naar keuze (uit de algemene en specifieke factoren) c. Noem de 3 belangrijkste stakeholders voor Philips en geef het type of dimensie aan d. Uit het artikel blijkt dat de meeste financials (ING en ABN/Amro) flink hebben ingeleverd. Verklaar dit. e. De reputaties zijn gemeten via onderzoek - welke type onderzoek beveel jij aan.

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING ( uit boek Reputatie onder Druk van Frank Peters) Stakeholders zijn personen of instituties die een belang hebben bij de organisatie en omgekeerd. Het bouwen van relaties

Nadere informatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE3 Communicatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE3 Communicatie dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling met de (hoofdstuk)titel

Nadere informatie

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie. Communicatie P1 Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. Van Veghel. Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us Agenda 11:45 12:10: Inloop en ontvangst 12:10 12.30: De analyse & resultaten Josée van der Hoek Between-us 12.30 12.50: Web2Print Rob Wilders

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Studiedag Agentschap Zorg & Gezondheid. Stakeholderanalyse

Studiedag Agentschap Zorg & Gezondheid. Stakeholderanalyse Studiedag Agentschap Zorg & Gezondheid Stakeholderanalyse 2 april 2015 Stakeholderdialoogvanuit MVO een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs-en maatschappelijk vlak

Nadere informatie

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Corporate Communicatie COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Deze les 14 mei 2007, COM2, corporate communicatie Toelichting lesprogramma Corporate Communicatie - elementen - context - historisch perspectief

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

POSITIONEREN! MIKE SCHEFFEL! STEFAN VAN REES! STEIN VAN DER VALK!

POSITIONEREN! MIKE SCHEFFEL! STEFAN VAN REES! STEIN VAN DER VALK! POSITIONEREN! MIKE SCHEFFEL! STEFAN VAN REES! STEIN VAN DER VALK! Bron: Positioneren door Rik Riezenbos en Jaap van der Grinten - Creative marketing DCMD02 HRO! OUD! Een goed product verkoopt zichzelf!

Nadere informatie

4 Wat is een concerncommunicatie-discipline? A Direct Marketing. B Sponsoring. C Persoonlijke verkoop. D Klachtenbehandeling

4 Wat is een concerncommunicatie-discipline? A Direct Marketing. B Sponsoring. C Persoonlijke verkoop. D Klachtenbehandeling 1 Welk van de volgende opties noemt Michels NIET als een mogelijkheid om als organisatie je gewenste identiteit te communiceren? Signering. rchitectuur. Naamsbekendheid. Geluid. 2 ij een bedrijf vindt

Nadere informatie

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Inleiding: Elke organisatie heeft een interne en externe reputatie. Elk bedrijf dient het internet te monitoren op publiciteit rondom

Nadere informatie

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau bijeenkomst markt! 12 maart het paleis ron overbeek directeur statement communicatieadviesbureau overbeek@statement.nl www.statement.nl nl.linkedin.com/in/ronoverbeek twitter.com/ronoverbeek wie ben ik?

Nadere informatie

Communicatie: Corporate identity- mix

Communicatie: Corporate identity- mix Communicatie: Corporate identity- mix Auteur: Birkigt & Stadler Persoonlijkheid: Het geen de organisatie karakteriseert. (ziel van het bedrijf) Gedrag: Dagelijkse handelingen van medewerkers, omgaan met

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie Welkom op de Wijzer Workshop Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie 2005 2004 1 Workshop Wijzers 1. Ontvangst 2. Kennismaking 3. Wijzers 1 t/m 5 4. Uitwerking Wijzers 5. Pauze 6. Wijzers 6

Nadere informatie

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Externe Analyse Interne Analyse Kansen en Bedreigingen Strategische

Nadere informatie

- Concept van geïntegreerde communicatie - Inzicht in het concept van geïntegreerde communicatie 55% rekening houdend met de kansscore

- Concept van geïntegreerde communicatie - Inzicht in het concept van geïntegreerde communicatie 55% rekening houdend met de kansscore Kwalificatiedossier: Medewerker marketing en communicatie Jaartal: 1112-1213-1314 Kwalificaties: 90531 Assistent-communicatiemedewerker Niveau: 4 Kennisonderdeel: Geïntegreerde communicatie Vakkennis en

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties maken het verschil

Nadere informatie

DRAAGVLAK VOOR NIEUWE BRONNEN

DRAAGVLAK VOOR NIEUWE BRONNEN Communicatietool Energietransitie Papierketen DRAAGVLAK VOOR NIEUWE BRONNEN Communicatietool V > I > Z > I > E > R Inleiding > Voor het programma Biorefinery van de Energietransitie Papierketen is de communicatietool

Nadere informatie

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen!

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! In 6 stappen naar succesvolle technologiemarketing Carlo van Pelt, eigenaar TechAlive!

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

SDU Kennissessie. Edwin Hof Manager Account Management. Theo Pols Account Manager

SDU Kennissessie. Edwin Hof Manager Account Management. Theo Pols Account Manager Edwin Hof Manager Account Management Theo Pols Account Manager Vertrouwelijke informatie Deze presentatie is eigendom van Traffic4u BV en is strikt vertrouwelijk. Het bevat informatie slechts bestemd voor

Nadere informatie

Sociale media: tools en mogelijkheden

Sociale media: tools en mogelijkheden Inspiratiedag Lokale besturen hebben zorgambitie Workshop sociale media in de ouderenzorg Sociale media tools en mogelijkheden - Nieuwe media of sociale media? Trend - Schets Sociale media: tools en mogelijkheden

Nadere informatie

Het aangaan of beëindigen van een alliantie is een strategische keuze die de waarde van de onderneming moet beschermen of vergroten.

Het aangaan of beëindigen van een alliantie is een strategische keuze die de waarde van de onderneming moet beschermen of vergroten. Wazzdadannn? Het aangaan of beëindigen van een alliantie is een strategische keuze die de waarde van de onderneming moet beschermen of vergroten. De stakeholders (medewerkers, klanten, leveranciers, concurrenten,

Nadere informatie

Onderscheidend ondernemen Hoe staat u bekend bij uw klant?

Onderscheidend ondernemen Hoe staat u bekend bij uw klant? Onderscheidend ondernemen Hoe staat u bekend bij uw klant? Kansen Loyaliteit Kennisdeling Cultuur Gedrag Verbetertrajecten Houding Imago Inrichting & aansturing Klachten Processen Verwachtingen Interactie

Nadere informatie

Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau

Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau DYNAMIC IDENTITIES We ontwerpen brand identities die zich aan de actualiteit en gebruikerscontext weten aan te passen. Branding is digital branding geworden. Nog niet

Nadere informatie

WS16. Werven via sociale media

WS16. Werven via sociale media WS16 Werven via sociale media @nadjads Nadja Desmet WS16 Werven via sociale media Inleiding / context Sociale media strategie - elementen Werven via sociale media: tips en inspiratie Werven via sociale

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

MVO en MBO in Haarlem

MVO en MBO in Haarlem MVO en MBO in Haarlem Wendy Stubbe 3 november 2010 Today s to do list Over CSR Academy Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Verantwoord en Betrokken Ondernemen? MVO & MBO in Haarlem MVO BlikOpener

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.2 Tijd: 14.15 15.15 uur (60 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations

DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations 1. Belang van de context Elk bedrijf staat in wisselwerking met zijn omgeving. Voorbeelden? Coca Cola

Nadere informatie

Branding in de modebranche Hoe gaat branding in de mode eruit zien in 2020?

Branding in de modebranche Hoe gaat branding in de mode eruit zien in 2020? Tegenwoordig is het erg moeilijk om je product of merk te onderscheiden van de concurrenten. Daarom wordt het inzetten van producten ter promotie bij consumenten erg vaak gebruikt. Dit heet branding. Tegenover

Nadere informatie

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Workshop Strategische Communicatie 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Doelstelling Werken aan communicatieplan of aanpak voor je centre Communicatie gebruiken

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Highlights Workshopdag Online werven 29 juni 2010

Highlights Workshopdag Online werven 29 juni 2010 Highlights Workshopdag Online werven 29 juni 2010 A&O Provincies Programma Online werving, de stand van zaken Carmelcollege: Van traditioneel naar online werven De eigen werken bij -website Break-out ronde

Nadere informatie

Schoolimago en identiteit Wat zien de ouders? concept plus design

Schoolimago en identiteit Wat zien de ouders? concept plus design Schoolimago en identiteit Wat zien de ouders? concept plus design Vanille concept plus design Vanille, wat is dat? Vanille is een basissmaak, neutraal. Wij zijn ontwerpers en werken vanuit de basis, kern

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE De markt van morgen In de markt van morgen hebben we te maken met bewuste consumenten. Verzet tegen de oude economie groeit en bereikt een momentum waarbij je

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

Wat is de motivatie van een fan om jouw merk te liken op Facebook? 18 INHOUDSOPGAVE. Interbrand 3. Over DailyDialogues 19

Wat is de motivatie van een fan om jouw merk te liken op Facebook? 18 INHOUDSOPGAVE. Interbrand 3. Over DailyDialogues 19 INHOUDSOPGAVE Interbrand 3 Coca-cola als aanvoerder, Apple het grote talent! 4 Wat is de motivatie van een fan om jouw merk te liken op Facebook? 18 Over DailyDialogues 19 Branding helpt bij groei Facebook

Nadere informatie

AUTHENTIEKE Organisatie Ontwikkeling

AUTHENTIEKE Organisatie Ontwikkeling AUTHENTIEKE Organisatie Ontwikkeling De Match tussen Persoonlijke Ambitie van de Medewerkers en de Organisatie Ambitie in verbinding met een positieve waardebeleving bij de Doelgroep zorgt voor een hoger

Nadere informatie

POSITIONEREN & PROFILEREN

POSITIONEREN & PROFILEREN POSITIONEREN & PROFILEREN Voorop in de vergroening 28 maart 2012 Ambitie Voorop in de vergroening De ambitie van Voorop in de vergroening is dat de AOC s in 2015 door samenleving, overheid en bedrijfsleven

Nadere informatie

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN (SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN VBM ontwikkelt (Social) Media Richtlijnen voor haar leden Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk en kunnen bijdrage aan een

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Werken aan hoger pensioenbewustzijn Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Pensioen is een van de speerpunten in het beleid van Pensioenfonds KPN. Een keer per drie jaar formuleren we onze strategie.

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing De 9 succesfactoren voor contentmarketing Content- of contextmarketing? Direct toepasbaar www.idmk.nl De 9 succesfactoren voor contentmarketing In 2014 is contentmarketing één van de meest gebruikte woorden

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Crisiscommunicatie via social media

Crisiscommunicatie via social media Crisiscommunicatie via social media Korte literatuurstudie naar strategieën voor crisiscommunicatie via social media 3 juni 2013 Sanne Gaastra Introductie In een tijd waarin het waarneembare kwaliteitsverschil

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

DEEL 3: SPECIALE GEBIEDEN VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 14. Issuemanagement

DEEL 3: SPECIALE GEBIEDEN VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 14. Issuemanagement DEEL 3: SPECIALE GEBIEDEN VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 14. Issuemanagement If you don t manage issues, issues wil manage you Issues = Openbare meningen die gevormd worden, die in een proces van duiding

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslaggeving

Duurzaamheidsverslaggeving Duurzaamheidsverslaggeving MVO-contactdag - Gent 20 oktober 2010 Frank Van Damme - Commotie Agenda Duurzaamheidsverslaggeving Situering? Wat? Waarom? Global Reporting Initiative - GRI Inhoud Materialiteit

Nadere informatie

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzaam ondernemen 1 Even voorstellen Gijs Duivenvoorde ir, Delft Berenschot Maakindustrie Duurzaamheid Innovatie Normcommissie ISO26000

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

internet trends & strategie CRM genootschap Arjan van Liere agenda - CRM en internet -Trends - Strategische keuzes maken

internet trends & strategie CRM genootschap Arjan van Liere agenda - CRM en internet -Trends - Strategische keuzes maken internet trends & strategie CRM genootschap Arjan van Liere agenda - CRM en internet -Trends - Strategische keuzes maken PRESENT MEDIA INTERNET Organisatie & Advies 10 januari 2006 CRM en internet CRM

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Blok P1 Kennismaken. Algemene Economie (micro) Model/Theorie

Blok P1 Kennismaken. Algemene Economie (micro) Model/Theorie Blok P1 Kennismaken Algemene Economie (micro) Schöndorff, R., Pleus, J. F. B., Kam, F.., & Bilsen, T.. (1998). Onderneming en omgeving: Algemene economie voor het hoger onderwijs. Leiden: Spruyt. De omgevingsfactoren

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Inhoud. 03 Maatschappij 55 3.1 Duik in de maatschappij 56 3.2 Ontdek hypes - trends - ontwikkelingen 61

Inhoud. 03 Maatschappij 55 3.1 Duik in de maatschappij 56 3.2 Ontdek hypes - trends - ontwikkelingen 61 Inhoud 01 Start 9 1.1 Schreeuw om een andere aanpak 10 1.2 Communicatie verandert razendsnel 12 1.3 Het ABC-XYZ-model 15 1.4 Communicatie wordt co-creatie 18 02 Merk 25 2.1 Verken het merk 26 2.2 Ontdek

Nadere informatie

Over de Brand Performance Study

Over de Brand Performance Study Introductie 6 7 Over de Brand Performance Study Een succesvol merk begint bij het ontwikkelen van een sterke merkbelofte. Maar beloven alleen is niet voldoende. Want of een merk nu vertrouwen, glashelder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Lesprogramma Strategische media

Lesprogramma Strategische media Strategische Media Strategische media Is een vervolg op Marketing Communicatie in de propedeuse. In dit vak wordt dieper ingegaan op de mediamix binnen het marketingcommunicatie- plan. Zaken die aan bod

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Organization Branding; het merk als verbinder. Mary Hoogerbrugge

Organization Branding; het merk als verbinder. Mary Hoogerbrugge Organization Branding; het merk als verbinder Mary Hoogerbrugge Aandacht voor organization branding Giep Franzen Literatuurstudie: een naslagwerk SWOCC Missie: kennisontwikkeling en uitwisseling tussen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING 1 INTRODUCTIE H:3 Hoofdstuk 3 gaat over merkkennisstructuren Positioneren is het identificeren en vaststellen van punten van verschil en punten van overeenkomst om zo de

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra 2 DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer 15 februari 2011 Sietse Vlietstra Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie Syntens 3 4 Wat is duurzaam? Het voorzien in de behoeften

Nadere informatie

Case studie JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling

Case studie JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling Case studie JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling Case studie (->) JSO OPDRACHTGEVER JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling. OPDRACHT Bedenk een nieuwe corporate

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG. Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum

VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG. Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum Op 28 oktober 2010 ging KPN voor de derde keer in gesprek met verschillende stakeholders. De belangrijkste

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 1.1 Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De plaats van marketingcommunicatie in de marketingmix De instrumenten van de communicatiemix Geïntegreerde marketing- en

Nadere informatie

LABO 2 WERKGROEP PARTICIPATIE

LABO 2 WERKGROEP PARTICIPATIE LABO 2 WERKGROEP PARTICIPATIE 23.6.14 Omgevingskwaliteit is geen eenduidig gegeven Omgevingskwaliteit is een begrip dat in hoge mate subjectief is en door verschillende partijen anders wordt ingevuld 6

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Het duurzaamheidsverslag of MVO Jaarverslag. Een kijkje in de keuken van de uitgebreide versie van het milieujaarverslag

Het duurzaamheidsverslag of MVO Jaarverslag. Een kijkje in de keuken van de uitgebreide versie van het milieujaarverslag Het duurzaamheidsverslag of MVO Jaarverslag Een kijkje in de keuken van de uitgebreide versie van het milieujaarverslag 1 Even voorstellen Elk jaarverslag dient te starten met een voorstel-rondje: Over

Nadere informatie