Belastingconferentie 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingconferentie 2014"

Transcriptie

1 Belastingconferentie 2014 Workshop Invordering Overheidsvordering Kwijtschelding voor ondernemers privébelastingen Rapport Paritas Passé Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) Positie van de belastingdeurwaarder Geautomatiseerde kwijtschelding 2.0 Ron Backus Procescoördinator Invordering André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering LVLB

2 Praktische aspecten van de overheidsvordering (OHV)

3 Praktische aspecten van de OHV Onderwerpen Algemene informatie BsGW Algemene informatie overheidsvordering Landelijke pilot overheidsvordering Ervaringen BsGW met overheidsvordering Praktische tips

4 Algemene informatie BsGW (1) BsGW vanaf 2004 Uitvoering van gemeentelijke belastingen Uitvoering van waterschapsheffingen M.i.v. 2004, 2 waterschappen M.i.v. 2009, gemeente Venlo M.i.v Gemeenschappelijke regeling BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

5 Algemene informatie BsGW (2) De deelnemers dragen de kosten (KVD-methode) Elke nieuwe deelnemer leidt tot lagere kosten / bijdragen Voordelen / winsten naar deelnemers Alle heffingen gemeenten / waterschap Uitvoering all-in bij BsGW

6 Algemene informatie BsGW (3) Deelnemers BsGW

7 Algemene informatie OHV (1) Wat is een overheidsvordering? Vereenvoudigd derdenbeslag bij de bank uitgevoerd Door een overheidsinstantie Die een vordering heeft op een rekeninghouder van de bank Als sluitstuk in een invorderingsproces De debiteur heeft meerdere verzoeken tot betaling en door de overheid aangeboden betalingsregelingen genegeerd

8 Algemene informatie OHV (2) Wie mag de overheidsvordering gebruiken? Belastingdienst Gemeenten Waterschappen CJIB (gebruiker systematiek, inzake wet Mulder boetes) Belastingdienst, OHV operationeel Pilot OHV deelnemers, OHV (deels)operationeel Overige Gemeenten en Waterschappen mogen vanaf de OHV toepassen.

9 Algemene informatie OHV (3) Wat is het kader van de OHV? Juridisch kader Artikel 19, Invorderingswet 1990 Uitvoeringsbesluit Producteigenaar Ministerie van Financiën Valt niet binnen het bereik van de Payments Services Directive (PSD)

10 Algemene informatie OHV (4) Functionaliteit van de overheidsvordering. Openstaande belasting aanslag Maximaal 1.000,- Overheidsvordering Maximaal 500,- ( 3 deelvorderingen van 166,-) Frequentie Maximaal 2x per maand Duur Maximaal 3 maanden aaneengesloten

11 Algemene informatie OHV (4) Functionaliteit van de overheidsvordering. Belastingplichtige Natuurlijk persoon Incasso systematiek Bestedingsruimte op (betaal)rekening Geen blokkade mogelijk Geen storno recht voor klant Achteraf toets beslagvrije voet (op vermogen) Uitzondering Faillissement en Wet Schuldsanering

12 Landelijke pilot OHV (1) Landelijke pilot OHV lokale overheden Belastingdienst gestart in april 2011 (regulier) Deelnemers Almere, Delft, Den Haag, Nijmegen, Rotterdam BsGW, RBG, Lococencus-Tricijn, Waternet VNG, UvW, NVB, Belastingdienst (ondersteuning) Duur pilot Periode oktober 2011 september 2013 Tussentijdse verlenging met 1 jaar door MinFin Reden: systeemtechnische problemen bankwezen

13 Landelijke pilot OHV (2) Deelname BsGW aan pilot BsGW streeft ernaar, binnen de wettelijke kaders, zo efficiënt, effectief, juist en tijdig mogelijk in te vorderen tegen zo laag mogelijke kosten Overwegingen Innovatief middel Administratieve invordering (i.p.v. deurwaarder) Kostenbesparend Invloed kunnen uitoefenen

14 Landelijke pilot OHV (3) Landelijke pilot OHV lokale overheden Ervaringen delen Evaluatie rapport Stappenplan (best practices) Oproep Ministerie van Financiën Mogelijkheid achteraf toepassen beslagvrije voet Vrijgave OHV overige lokale overheden door MinFin Na succesvolle afronding pilot en Succesvolle overgang naar SEPA OHV (Q4 2014)

15 Landelijke pilot OHV (4) Conclusies en aanbevelingen Conclusies Duur en volume voldoende om oordeel te vormen Verwerkingsproces verloopt conform eisen Incassoboekingen verlopen conform eisen Informatieprocessen verlopen conform eisen Aanbevelingen Bestaande deelnemers blijven OHV gebruiken Migratie bestaande deelnemers naar SEPA Q Nieuwe gebruikers richten zich op SEPA variant CJIB gebruikt de OHV na aanpassing wet

16 Ervaringen BsGW(1) Implementatie traject Opstellen plan van aanpak Inrichting software + doorontwikkeling Technische test Acceptatie test Inbedding in processen

17 Ervaringen BsGW(2) Resultaten pilot Looptijd juli 2012 september 2013 Eerste run juli 2012 : 11 vord; 2k Grootste run aug 2013 : vord; 2,2 mln. Totaal aantal vorderingen : ca Totaal bedrag : ca. 5,1 mln. Percentage geslaagd (aantal) : 45% Percentage geslaagd (bedrag) : 43%

18 Ervaringen BsGW(3) Resultaten pilot Klantreacties ca. 8% Klant reageert alleen op afschrijving niet op kennisgeving Aard van de reacties Informatief Foutief rekeningnummer Financiële problemen Slechts 0,4% terugbetaling (klanten)

19 Ervaringen BsGW(4) Voordelen BsGW OHV t.o.v. bankbeslag Snel inzetbaar (na dwangbevel) Geautomatiseerd bulkproces Direct inbaar Minder inzet deurwaarders Lagere perceptiekosten Nadelen BsGW OHV t.o.v. bankbeslag Niet toepasbaar voor alle vorderingen Alleen betrekking op bestedingsruimte lopende rekening

20 Ervaringen BsGW(5) Voordelen klant OHV t.o.v. bankbeslag Minder invorderingskosten Geen bankkosten Rekeningen direct beschikbaar De overheidsvordering is een klantvriendelijk invorderingsmiddel!

21 Ervaringen BsGW(6) Huidige resultaten / stand van zaken Inningspercentage gelijk aan pilot Percentage klantreacties gelijk aan pilot Foutief rekeningnummer komt (bijna) niet meer voor door extra controles Belastingdienst Doorontwikkeling software Minimale aanpassingen, maximaal rendement Opstellen klantprofiel Vergroten slagingspercentage, verkleinen afbreukrisico

22 Praktische tips (1) Zorg voor draagvlak binnen de organisatie / bestuur / directie / medewerkers Welke vorderingen / heffingen Maximale inzet of adhoc Moment van overheidsvordering (in cyclus) Start tijdig met de voorbereiding Aanvraag nieuwe betaalrekening Aanvraag gratis telefoonnummer (lange aanvraag procedure) Opleiden medewerkers

23 Praktische tips (2) Zorg voor goede software ondersteuning Inrichting wettelijke verplichtingen Uitgebreid testen software Ervaar de overheidsvordering Van klein beginnen naar groot innen Aftasten klantreacties Per regio Per opdrachtgever Per heffingssoort

24 Praktische tips (3) Kies een geschikt inningsmoment Einde van de maand grotere trefkans Hou rekening met eventuele concurrenten Geen OHV in december (feestmaand) Zet de overheidsvordering vroeg in de cyclus in Geautomatiseerd bulkproces Snel resultaat Lage kosten Klant niet extra bezwaren met kosten

25 Praktische tips (4) Communiceer overheidsvordering Passage op aanslag, aanmaning, dwangbevel Eventueel publicatie op website Geen vooraankondiging (negatief effect) Overheidsvordering is vaak een trigger voor de klant, niet het feitelijk probleem Foutieve aanslag Verzoek tot betalingsregeling Alsnog verzoek tot kwijtschelding Handel het feitelijk probleem snel af

26 Praktische tips (5) Reken je niet te snel rijk Volledige inning binnen 5 dagen ca. 55% storno Betaal niet te snel terug Merendeel telefonische reacties binnen 5 dagen storno Belast klanten niet onevenredig Probeer OHV te beperken tot 1 vordering (afhankelijk van bedrag) Meerdere (grote) vorderingen meestal niet zinvol Pas de OHV maar 1x per maand toe

27 Praktische tips (6) Controleer altijd de rekeningnummers Bij afwijking rekeningnummer Belastingdienst volgen Werk met klantprofielen Probeer niet kunnen betalers uit te sluiten Voel de situatie aan Pas indien nodig achteraf, op verzoek, de beslagvrije voet (OHV) toe In uitzonderingssituaties gedeeltelijke terugbetaling in ruil voor een betalingsregeling

28 Vragen?

29 Algemene informatie BWB aanslagbiljetten belastingobjecten 345 mln belastingopbrengst André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

30 Workshop Invordering (II) Kwijtschelding voor ondernemers privébelastingen Rapport Paritas Passé Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) Positie van de belastingdeurwaarder Geautomatiseerde kwijtschelding 2.0 André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

31 Workshop Invordering (II) André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

32 Kwijtschelding ondernemers Mogelijkheid vanaf 1 april 2011 Ontbreken regels vrijstelling ondernemersvermogen Aansluiting bij Besluit bijstandverlening zelfstandigen Rapport Nationale Ombudsman 23 september 2013 André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

33 Kwijtschelding ondernemers Aanvraagformulier kwijtschelding particulieren Toetsing van privévermogen Uitstel van betaling voor privébelastingen IB-60 / Balans, Verlies en Winstrekening, kopie aangifte André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

34 Rapport Paritas Passé 1 op 10 huishoudens verkeert in een problematische schuldsituatie jaarlijks een toename van ongeveer aanvragen WSNP een kwart van de eigen woningen staat onder water André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

35 Rapport Paritas Passé Rapport Paritas Passé Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden In het krijt bij de Overheid (Nationale Ombudsman) Verstandig invorderen met oog voor maatschappelijke kosten Overeenkomsten: (bijzondere) incassobevoegdheden, samenwerken instanties, beslagvrije voet André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

36 Rapport Paritas Passé Voorstel Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) Opdracht aan Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders Doel van centraal beslagregister LVLB betrokken bij verdere ontwikkeling André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

37 Rapport Paritas Passé Opzet en beheer beslagregister Systematiek berekenen beslagvrije voet Wettelijk kader en aanpassen werkprocessen LVLB bepleit preferentie voor lokale heffingen André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

38 Rapport Paritas Passé André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

39 Positie belastingdeurwaarder Deurwaarder beschoten in Rijswijk bij een deurwaarderscontrole aan de J.H.A. Schaperlaan in Rijswijk is donderdag geschoten. Vermoedelijk was het de bewoner van de woning die het schot loste, de man is inmiddels aangehouden. Bij het schietincident raakte een agent lichtgewond. De politie heeft na het incident een waarschuwingsschot gelost en is met veel personeel uitgerukt, ook is er een arrestatieteam ter plaatse. André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

40 Positie belastingdeurwaarder Verschuiving inhoudelijke werkzaamheden Voorstel vervallen aanwezigheid HOVJ Registratie incidenten (GIR) Artikel 9 Algemene wet op het binnentreden André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

41 Geautomatiseerde kwijtschelding 2.0 Onderzoeksopdracht Ministerie BZK Lastenverlichting / Controle rechtmatigheid Automatiseren initiële aanvraag kwijtschelding Verbetering huidige toets André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

42 Geautomatiseerde kwijtschelding 2.0 Verbetering huidige toets GBA-V: vaststelling huishoudtype UWV: RBD: RDW: Duo: meer detailinfo meer detailinfo (toeslagen/kortingen) meer detailinfo wel of geen student André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

43 Geautomatiseerde kwijtschelding 2.0 Wetgeving (uitbreiding doelbinding) Afstemming pakketleveranciers Uitrol naar deelnemers pilot Landelijke uitrol en aandachtspunten André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

44 Vragen André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering

45 Belastingconferentie 2014 Dank voor uw aandacht! Ron Backus Procescoördinator Invordering André van Oers Beleidsadviseur voorzitter commissie invordering LVLB

Evaluatie pilot. Overheidsvordering Lokale Overheden

Evaluatie pilot. Overheidsvordering Lokale Overheden Evaluatie pilot Overheidsvordering Lokale Overheden 1. Inleiding... 2 2. Conclusie en aanbeveling... 2 3. Deelnemende lokale overheden:... 2 4. Evaluatiecriteria Pilot... 3 4.1 Duur en volume voldoende

Nadere informatie

Vraag 2 Hoe wordt in geval van een overheidsvordering door de Belastingdienst omgegaan met de beslagvrije voet?

Vraag 2 Hoe wordt in geval van een overheidsvordering door de Belastingdienst omgegaan met de beslagvrije voet? 2013Z24529 Vragen van de leden Omtzigt en Heerma (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het gebruik van overheidsvorderingen (Ingezonden

Nadere informatie

André Moerman. Manager sociaal raadslieden en. Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nl Docent executie en beslag

André Moerman. Manager sociaal raadslieden en. Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nl Docent executie en beslag André Moerman Manager sociaal raadslieden en schuldhulpverlening Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nl Docent executie en beslag In schuldhulpverlening ook meer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 864 Vragen van de leden

Nadere informatie

Een onderzoek naar de wijze waarop de Belastingdienst heeft gereageerd op een verzoek om berekening beslagvrije voet na een overheidsvordering

Een onderzoek naar de wijze waarop de Belastingdienst heeft gereageerd op een verzoek om berekening beslagvrije voet na een overheidsvordering Rapport Een onderzoek naar de wijze waarop de Belastingdienst heeft gereageerd op een verzoek om berekening beslagvrije voet na een overheidsvordering Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

De overheidsvordering: mogelijkheid tot verhaal op betaalrekening van belastingschuldige

De overheidsvordering: mogelijkheid tot verhaal op betaalrekening van belastingschuldige Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.3.25 De overheidsvordering: mogelijkheid tot verhaal op betaalrekening van belastingschuldige tekst + toelichting bronnen Invorderingswet art. 19, lid 4 jo. lid 10

Nadere informatie

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4. De kwijtscheldingstoets van het inlichtingenbureau LANDSCHAP COCENSUS ONNO STOLTENBORG

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4. De kwijtscheldingstoets van het inlichtingenbureau LANDSCHAP COCENSUS ONNO STOLTENBORG De kwijtscheldingstoets van het inlichtingenbureau DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 ONNO STOLTENBORG LANDSCHAP COCENSUS Afdelingsmanager Invordering bij Cocensus Gemeenschappelijke Regeling met op dit moment alleen

Nadere informatie

Invorderen vanuit de rijksoverheid. Geert-Jan Dümmer FISCALE INVORDERING. RIJKSINCASSO - op internet. RIJKSINCASSO - inleiding

Invorderen vanuit de rijksoverheid. Geert-Jan Dümmer FISCALE INVORDERING. RIJKSINCASSO - op internet. RIJKSINCASSO - inleiding Geert-Jan Dümmer Invorderen vanuit de rijksoverheid FISCALE INVORDERING ADVISEREN DETACHEREN OPLEIDEN RIJKSINCASSO - inleiding RIJKSINCASSO - op internet Een doorgaande discussie over de vraag of we voor

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Financiën en Economie Naam regeling: Invorderingsbeleid gemeente Zundert 2012 (privaatrechtelijke vorderingen) Citeertitel: Invorderingsbeleid gemeente

Nadere informatie

OVERHEIDSVORDERING. Artikel 19 Invorder ingswet 1990. 1. Een derde die:

OVERHEIDSVORDERING. Artikel 19 Invorder ingswet 1990. 1. Een derde die: OVERHEIDSVORDERING Artikel 19 Invorderingswet 1990 1. Een derde die: Artikel 19 Invorder ingswet 1990 a. loon; b. uitkeringen op grond van sociale zekerheidswetten, uitgezonderd kinderbijslag onder welke

Nadere informatie

Specificaties (non-bancair) De Overheidsvordering in SEPA. 3 april 2014 Versie 1.2

Specificaties (non-bancair) De Overheidsvordering in SEPA. 3 april 2014 Versie 1.2 De Overheidsvordering in SEPA 3 april 2014 Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Functionele eisen 5 3. Herkenbaarheid Overheidsvordering door banken 7 Pagina 2 van 7 Non-bancaire specificaties Overheidsvordering

Nadere informatie

Kwijtschelding nieuwe stijl

Kwijtschelding nieuwe stijl Kwijtschelding nieuwe stijl Programma Aanleiding nieuwe toets Wijzigingen Het proces De rapportage pag 2 Aanleiding nieuwe toets Wensen gebruikers Automatiseren initiële aanvraag Huishoudsituatie vaststellen

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1. Gegevens van de aanvrager Burgerservicenummer (bsn) Achternaam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mail

Nadere informatie

31066 Belastingdienst. Brief van de staatssecretaris van Financiën. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 9 juni 2015

31066 Belastingdienst. Brief van de staatssecretaris van Financiën. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 9 juni 2015 31066 Belastingdienst Nr. 244 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2015 Tijdens het VAO Belastingdienst van afgelopen donderdag

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de invorderingsambtenaar en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel.

Rapport. Rapport over een klacht over de invorderingsambtenaar en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel. Rapport Rapport over een klacht over de invorderingsambtenaar en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel. Datum: 31 mei 2011 Rapportnummer: 2011/166 2 Klacht Mevrouw A. klaagt

Nadere informatie

Geachte mevrouw Van Dijke,

Geachte mevrouw Van Dijke, Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. de contactpersoon Nationale ombudsman Mevrouw R. van Dijke Postbus 3061 2601 DB DELFT Geachte mevrouw Van Dijke, Op 26 augustus 2016

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/317 NL:TZ:0000014308:F001 29-06-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. WJ Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen door bestandsvergelijking

Geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen door bestandsvergelijking DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.4.1.32 vervallen: het (vrijwel) gelijknamige bericht, datumnr 0807-778 Geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen door bestandsvergelijking bronnen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

15 AUG 2016 Ons nummer Uw brief

15 AUG 2016 Ons nummer Uw brief (de Nationale ombudsman Mevrouw drs. J. Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Postadres Postbus 93122 2509 AC Den Haag Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Het Centraal Justitieel Incassobureau. Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen

Het Centraal Justitieel Incassobureau. Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen Corporate presentatie CJIB 2010 Het CJIB als partner Welke innovaties heeft het

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Pagina 1 Pagina 1 Voor wie is deze brochure? - 3-1.1 Wanneer is deze brochure niet

Nadere informatie

Kwijtschelding nieuwe stijl

Kwijtschelding nieuwe stijl Kwijtschelding nieuwe stijl Programma Wijzigingen Het proces Randvoorwaarden De rapportage Stand van zaken softwareleveranciers Aandachtspunten en praktische tips pag 2 Wijzigingen Initiële aanvragen aanleveren

Nadere informatie

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) De heer drs. S.T. Sibma, directeur Postbus 1794 8901 AD LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma,

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) De heer drs. S.T. Sibma, directeur Postbus 1794 8901 AD LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) De heer drs. S.T. Sibma, directeur Postbus 1794 8901 AD LEEUWARDEN Geachte heer Sibma, Afgelopen jaar ontving ik ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 telefoontjes

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 9 april maart 2014 Innen T.A.G.Bouwmeester

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 9 april maart 2014 Innen T.A.G.Bouwmeester Algemeen bestuur VERGADERDATUM AFDELING NAAM STELLER Innen T.A.G.Bouwmeester AGENDAPUNT ONDERWERP Notitie analyse kwijtschelding en Oninbaarheid Voorstel Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de notitie

Nadere informatie

de Nationale ombudsman De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Geachte mevrouw Kiijnsma,

de Nationale ombudsman De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Geachte mevrouw Kiijnsma, r de Nationale De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Geachte mevrouw Kiijnsma, Vandaag heb ik met u gesproken over de aanpak van armoede en schulden en

Nadere informatie

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Twenterand. Nr. 121442 5 september 2016 Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen I. Algemeen Toepassing Leidraad Invordering 1. Op het gemeentelijk

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Verzoekformulier 2015

Verzoekformulier 2015 Verzoekformulier 2015 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Postbus 200 7270 HA BORCULO T 0545-250 250 E info@gemeenteberkelland.nl 1. Gegevens aanvrager Voorletter(s) en naam Adres Postcode en

Nadere informatie

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Een incassotraject zijn alle acties van een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder om een schuld te innen. Reageer altijd op brieven van schuldeisers.

Nadere informatie

ongelijke InCASSoBevoegdHeden en de gevolgen daarvan voor SCHULdeISerS en SCHULdenAren

ongelijke InCASSoBevoegdHeden en de gevolgen daarvan voor SCHULdeISerS en SCHULdenAren ongelijke InCASSoBevoegdHeden en de gevolgen daarvan voor SCHULdeISerS en SCHULdenAren Paritas Passé Mr. A.J. MoerMAn en Mw. Mr. I. van den Berg de afgelopen jaren is de ongelijkheid in bevoegdheden van

Nadere informatie

Rapport. Kwijtschelding en achterstallige alimentatie. Een onderzoek naar de afwijzing van een verzoek om kwijtschelding

Rapport. Kwijtschelding en achterstallige alimentatie. Een onderzoek naar de afwijzing van een verzoek om kwijtschelding Rapport Kwijtschelding en achterstallige alimentatie Een onderzoek naar de afwijzing van een verzoek om kwijtschelding Publicatiedatum: 20 november 2014 Rapportnummer: 2014 /164 20 14/16 4 d e Natio nale

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/317 NL:TZ:0000014308:F001 29-06-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. WJ Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Toelichting bij Regeling kwijtschelding gemeente Gennep

Toelichting bij Regeling kwijtschelding gemeente Gennep Toelichting bij Regeling kwijtschelding gemeente Gennep 1. Algemeen 1.1 Wet- en regelgeving gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 1.1.1 Vindplaatsen wet- en regelgeving Bij de kwijtschelding van gemeentelijke

Nadere informatie

Op en b aar r ap p o r t

Op en b aar r ap p o r t Op en b aar r ap p o r t rapportnummer: 2008/113 datum: 1 juli 2008 Verzoekschrift van mevrouw W. te Den Haag, met een klacht over een gedraging van het hoogheemraadschap van Delfland te Delft. Bestuursorgaan:

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK "ONDERZOEK EXTERNE INZET (OEI)"

PLAN VAN AANPAK ONDERZOEK EXTERNE INZET (OEI) 1 I PLAN VAN AANPAK "ONDERZOEK EXTERNE INZET (OEI)" 1. Inleiding onderzoek Door de Belastingdienst is besloten tot het instellen van een tweetal pilots binnen de Invordering, waarbij commerciële partijen

Nadere informatie

Rapport. Beslag op beslag

Rapport. Beslag op beslag Rapport Beslag op beslag Een onderzoek naar de toepassing van de overheidsvordering door de Belastingdienst in de situatie dat al loonbeslag ligt op het inkomen van de schuldenaar. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/594 NL:TZ:0000009362:F001 18-11-2016 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming De stichting Stichting

Nadere informatie

Afdeling Kwaliteit en Concerncontrol Team Planning en Kwaliteit 2015

Afdeling Kwaliteit en Concerncontrol Team Planning en Kwaliteit 2015 Debiteurenbeleid Afdeling Kwaliteit en Concerncontrol Team Planning en Kwaliteit 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Opbouw hoofdstukken...

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming : Kop Electro vof Faillissementsnummer : F.01/13/550

Nadere informatie

Op 4 november 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek. Hierin vraagt u mij de volgende informatie openbaar te maken:

Op 4 november 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek. Hierin vraagt u mij de volgende informatie openbaar te maken: > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen Uw brief d.d. 4 november 2016 Datum Betreft Wob-verzoek over

Nadere informatie

WESTVOORNE LEIDRAAD INVORDERINGSBELEID GEMEENTE WESTVOORNE

WESTVOORNE LEIDRAAD INVORDERINGSBELEID GEMEENTE WESTVOORNE Geem WESTVOORNE LEIDRAAD INVORDERINGSBELEID GEMEENTE WESTVOORNE Gemeente Westvoorne Afdeling comptabiliteit en belastingen November 2006 1 INLEIDING 2 1.1 VERKENNING 2 1.2 AANLEIDING VOOR INVORDERINGBELEID

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 Rapport Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 2 Klacht Op 23 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Obbicht, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Centrale

Nadere informatie

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012 Gemeente Hoogeveen Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Gemeente Hoogeveen Officiële naam regeling: Leidraad

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: Invorderingswet 1990; Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Gemeentelijke belastingverordeningen;

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG FOUR FOOD B.V. Nummer: 3 Datum: 7 december 2012

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG FOUR FOOD B.V. Nummer: 3 Datum: 7 december 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: FOUR FOOD BV, statutair gevestigd te Zeewolde, feitelijk gevestigd te 1332 BG Almere, Remmingweg 26, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/193 NL:TZ:0000005218:F001 05-04-2016 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. W.J. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Datum 18 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over deurwaarders ziedend zijn over het daltarief van het CJIB

Datum 18 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over deurwaarders ziedend zijn over het daltarief van het CJIB 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen gegrond. Rapport Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen gegrond. Datum: 29 december 2015 Rapportnummer: 2015/185 2 WAT IS DE KLACHT? Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss Datum: 2 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/138 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Oost-Brabant zijn beslagvrije

Nadere informatie

GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN LEIDRAAD INVORDERING PRIVAATRECHTELIJKE VORDERINGEN

GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN LEIDRAAD INVORDERING PRIVAATRECHTELIJKE VORDERINGEN GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN LEIDRAAD INVORDERING PRIVAATRECHTELIJKE VORDERINGEN Januari 2012 1 ... 2 1. Algemeen... 3 1.1 Opmerkingen vooraf... 3 1.2 Algemene uitgangspunten van het invorderingsbeleid... 3

Nadere informatie

Reactie van de auteurs van Paritas Passé op het kabinetsstandpunt over Paritas Passé

Reactie van de auteurs van Paritas Passé op het kabinetsstandpunt over Paritas Passé Reactie van de auteurs van Paritas Passé op het kabinetsstandpunt over Paritas Passé 11 juni 2013 dr. N. Jungmann, mr. A.J. Moerman, mr. H.D.L.M. Schruer en mr. I. van den Berg 1 1. Inleiding Het kabinet

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Dit formulier moet u binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslagen indienen bij de gemeente. Lees voordat u dit formulier invult de toelichting

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Samen Sterk B.V. Nummer: 3 Datum: 9 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Samen Sterk B.V. Nummer: 3 Datum: 9 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMEN STERK B.V., handelend onder de naam Musical Kidz 1, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd Gershwinstraat

Nadere informatie

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 RIS122936_23-DEC-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk GBD/2004.25916 RIS 122936 REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - de artikelen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 7 Datum: 8 mei 2013 Gegevens: Datum uitspraak: 14 december 2010 Curator: Mr. M.A. Bos R-C: Mr. I.M. Bilderbeek Activiteiten onderneming: Omzetgegevens: Personeel

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR februari 2012

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR februari 2012 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR februari 2012 OPSTELLER VOORSTEL: H. van t Zand AFDELING: financiële en juridische zaken PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'09 Dokkum, 13

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/310 NL:TZ:0000014236:F001 20-06-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. W.J. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Doel van automatische incasso 4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Erik Rutten ministerie van SZW Rosalie van Heijst VNG

Erik Rutten ministerie van SZW Rosalie van Heijst VNG Actualiteiten Invordering Erik Rutten ministerie van SZW Rosalie van Heijst VNG Wijziging IW 1990 (1) Fiscale vereenvoudigingswet 2017 Vanaf 1-1-2019 beslissing op verzoek uitstel van betaling / kwijtschelding

Nadere informatie

1.0 Inleiding Doelstelling Soorten vorderingen 3

1.0 Inleiding Doelstelling Soorten vorderingen 3 Nota invorderingsbeleid gemeente Someren 1.0 Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Soorten vorderingen 3 I Publiekrechtelijke vorderingen 2.0 Proces van invordering 4 2.1 Juridisch kader 4 2.2 Algemene opmerkingen

Nadere informatie

Kwijtscheldingsnummer: (wordt ingevuld door de gemeente Diemen)

Kwijtscheldingsnummer: (wordt ingevuld door de gemeente Diemen) (Dit formulier dient uiterlijk zes maanden na dagtekening van het aanslagbiljet te zijn ingediend) Gemeente Diemen t.a.v. Belastingen Postbus191 1110 AD Diemen Telefoon 020 3144888 Fax 020 3144635 A A

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 4 Datum: 5 augustus 2014

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 4 Datum: 5 augustus 2014 openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 4 Datum: 5 augustus 2014 Gegevens gefailleerde : Integral Security Consultancy B.V. Integral Security Services B.V. H & N Investment B.V. Pattiasina Beheer

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

Verslagperiode : 21 oktober 2014 t/m 28 april 2015 Bestede uren in verslagperiode : 2,2 Bestede uren totaal : 26,4 Saldo boedelrekening 8.

Verslagperiode : 21 oktober 2014 t/m 28 april 2015 Bestede uren in verslagperiode : 2,2 Bestede uren totaal : 26,4 Saldo boedelrekening 8. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 28 april 2015 Gegevens onderneming : Uitzendbureau Zuid Holland Noord BV Inschrijvingsnummer handelsregister t.h.o.d.n. Rensie uitzendbureau 28103389 Faillissementsnummer

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 AB 25-09-2012 WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 Sittard, 11 september 2012 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Heroverweging kwijtscheldingsbeleid Voorstel 1. het huidige kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Almex Transport B.V. Nummer: 2 Datum: 10 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Almex Transport B.V. Nummer: 2 Datum: 10 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALMEX TRANSPORT B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd Gitaarstraat 55, (1312 PS) Almere, ingeschreven bij

Nadere informatie

BsGW. en MijnOverheid

BsGW. en MijnOverheid BsGW en MijnOverheid BsGW / MijnOverheid 30 maart 2016 Agenda Wie is BsGW BsGW en MijnOverheid Implementatie Eerste ervaringen Doorontwikkeling Deelnemers BsGW per 1-1-2015 Inwoners Limburg per gemeente

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Terugvordering bijstand

Terugvordering bijstand Terugvordering bijstand Verantwoording proces Aanleiding Dienstjaarrekeningen zijn vervangen door een verantwoording op programma, projecten en processen (3P-verantwoording) Keuze om terugvordering bijstand

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 5 Datum: 28 juni 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 14 december 2010 Curator: Mr. M.A. Bos R-C: Mr. I.M. Bilderbeek Activiteiten onderneming: Omzetgegevens: Personeel

Nadere informatie

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen 8 mei 2006 RA0611562 Samenvatting Met enige regelmaat wenden ondernemers met financiële problemen zich tot de ombudsman.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/15/601 NL:TZ:0000008164:F001 27-10-2015 mr. J.C. Dorrepaal mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming J.J. van der Speld en Zonen

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Bestuurs- en Concernzaken 14 november 2014

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Bestuurs- en Concernzaken 14 november 2014 BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Bestuurs- en Concernzaken 14 november 2014 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B&O, V&L, PD B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014; Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Behoort bij raadsbesluit De arij j)er van) Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; VHri I I ^I^CaP gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 januari 2000 Rapportnummer: 2000/003

Rapport. Datum: 5 januari 2000 Rapportnummer: 2000/003 Rapport Datum: 5 januari 2000 Rapportnummer: 2000/003 2 Klacht Op 1 juli 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Nijverdal, ingediend door de heer S. te Nijverdal, met

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Samen Sterk B.V. Nummer: 2 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Samen Sterk B.V. Nummer: 2 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMEN STERK B.V., handelend onder de naam Musical Kidz 1, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd Gershwinstraat

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 13 Datum: 7 augustus 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 13 Datum: 7 augustus 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Recora Holding Faillissementsnummer : C/16/14/359 F Datum uitspraak : 22 april 2014 B.V., tevens handelend onder de naam Friet & Zo Almere, statutair gevestigd

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG datum 2 december 2013

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG datum 2 december 2013 TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG datum 2 december 2013 Inzake : J. van Bruchem Faillissementsnummers : C/05/13/711 F Datum faillissement : 16 juli 2013 Rechter-Commissaris : Mr. P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten.

Met dit memo beogen wij een beeld te geven van de recente ontwikkelingen en de gevolgen van een keuze voor één van de instrumenten. Directie Grondgebied Openbare Ruimte Aan BTHV Datum - Opgesteld door, telefoonnummer Jan Abelen, Twan van Meijel Onderwerp Bestuurlijke strafbeschikking / Bestuurlijke boete Aanleiding Op 5 februari 2009

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is regels vast te stellen voor de automatische

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Anton Schellekens raad00654

Anton Schellekens raad00654 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Anton Schellekens 040 2083475 asc@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00654 Motie 3 Partij van de Arbeid: Wijziging

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum: 4 december 2014. Rapportnummer: 2014 /187. 20 14/18 7 d e Natio nale o mb ud sman 1/8

Rapport. Publicatiedatum: 4 december 2014. Rapportnummer: 2014 /187. 20 14/18 7 d e Natio nale o mb ud sman 1/8 Rapport Publicatiedatum: 4 december 2014 Rapportnummer: 2014 /187 20 14/18 7 d e Natio nale o mb ud sman 1/8 Rapport Achterstallige betaling Een onderzoek naar een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

Actualiteiten kwijtschelding en invordering. W.A. (Willem) Hoogendam De Regionale Belasting Groep

Actualiteiten kwijtschelding en invordering. W.A. (Willem) Hoogendam De Regionale Belasting Groep Actualiteiten kwijtschelding en invordering W.A. (Willem) Hoogendam De Regionale Belasting Groep Afschaffen kwijtschelding Realiteit geworden...en een overzicht van de eerste ervaringen In 2015: steen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/120 NL:TZ:0000003590:F001 10-02-2015 mr. M. Telderman mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

Nummer: 6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAAWIJK B.V., v.h.o.d.n.

Nummer: 6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAAWIJK B.V., v.h.o.d.n. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 16 september 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAAWIJK B.V., v.h.o.d.n. HERBAPHARM B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/498 NL:TZ:0000000489:F001 23-06-2015 Mr. Mr. M. de Vries Mr. Lunter Algemeen Gegevens onderneming Degemeentegids.nl B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Rapportage. Een onderzoek naar het in rekening brengen van deurwaarderskosten. Datum: 29 december 2015 Rapportnummer: 2015/184

Rapportage. Een onderzoek naar het in rekening brengen van deurwaarderskosten. Datum: 29 december 2015 Rapportnummer: 2015/184 Rapportage Een onderzoek naar het in rekening brengen van deurwaarderskosten Datum: 29 december 2015 Rapportnummer: 2015/184 2 WAT IS DE KLACHT? Verzoekster klaagde erover dat CZ Zorgkantoor (CZ) haar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 januari 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 januari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie