HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?"

Transcriptie

1 Hoe krijg ik mijn schade vergoed?

2 De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding, kan hij de dader(s) verplichten tot het betalen van uw schade (of een gedeelte daarvan). Deze door de rechter opgelegde verplichting heet een schadevergoedingsmaatregel. De officier van justitie van het Openbaar Ministerie geeft in dit geval het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) opdracht om het bedrag voor u te innen. 2 De schadevergoedingsmaatregel

3 De inningsprocedure Als er tegen de uitspraak van de rechter geen hoger beroep meer mogelijk is, gaat het CJIB zijn wettelijke mogelijkheden inzetten om de schadevergoedingsmaatregel voor u te innen. De volgende stappen kunnen bij de afhandeling van de schadevergoedingsmaatregel worden doorlopen: Verzending eerste aanschrijving Verzending eerste aanmaning Verzending tweede aanmaning Uitvaardigen dwangbevel Uitvaardigen arrestatiebevel Plaatsing in het Opsporingsregister De afdeling Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen van het CJIB informeert u over de inningsprocedure en de genomen stappen zoals hierboven staan genoemd. Het eerste deel van de procedure bestaat uit het versturen van acceptgirokaarten. De veroordeelde ontvangt een eerste aanschrijving voor het opgelegde schadebedrag (en de eventueel toegewezen wettelijke rente). De betalingstermijn is dertig dagen. Wordt er niet betaald, dan ontvangt de veroordeelde een eerste aanmaning met een wettelijke verhoging van 15. Betaalt de veroordeelde nog steeds niet, dan wordt een tweede aanmaning verzonden met een wettelijke verhoging van 20 procent van het nog openstaande bedrag met een minimum van 30. Ook voor de aanmaningen geldt een betalingstermijn van dertig dagen.

4 Als de veroordeelde betaalt Als de veroordeelde het gehele bedrag heeft betaald, wordt het schadebedrag zo spoedig mogelijk naar uw bankrekening overgemaakt. Zorgt u ervoor dat uw recente adres en rekeningnummer bij het CJIB bekend zijn. De eventueel betaalde wettelijke verhogingen gaan naar de Staat. De veroordeelde krijgt geen betalingsregeling aangeboden. Alleen op grond van bijzondere omstandigheden en onder strikte voorwaarden wordt een verzoek van de veroordeelde om een betalingsregeling toegekend. De veroordeelde moet inzage geven in zijn financiële positie (voorzien van bewijsstukken) en een voorstel doen voor een termijnbedrag. Als een betalingsregeling is toegestaan, wordt ieder ontvangen termijnbedrag zo spoedig mogelijk naar uw bankrekening overgemaakt. Zijn er naast u nog meer slachtoffers aan wie de veroordeelde een schadevergoeding moet betalen, dan wordt het ontvangen termijnbedrag naar evenredigheid verdeeld tussen u en de overige slachtoffers.

5 Als de veroordeelde niet betaalt De gerechtsdeurwaarder Heeft de veroordeelde het schadebedrag niet of niet volledig betaald, dan kan een dwangbevel worden uitgevaardigd. Dit dwangbevel wordt naar een gerechtsdeurwaarder gestuurd. De veroordeelde kan bij de deurwaarder een betalingsregeling treffen. Betaalt de veroordeelde niet, dan bekijkt de deurwaarder of er beslag op loon of uitkering mogelijk is. Ook kan er beslag worden gelegd op het banktegoed of op bezittingen van de veroordeelde. De ontvangen bedragen van de deurwaarder worden naar het CJIB overgemaakt. Het CJIB maakt vervolgens de ontvangen bedragen direct naar uw bankrekening over. Het arrestatiebevel Als het CJIB het schadebedrag niet of niet volledig heeft kunnen incasseren, kan een arrestatiebevel worden uitgevaardigd. De politie krijgt de opdracht de veroordeelde op te sporen en aan te houden. Als de veroordeelde bij aanhouding het nog openstaande bedrag niet betaalt, moet hij de door de rechter opgelegde dagen hechtenis ondergaan. De veroordeelde heeft tijdens de dagen hechtenis de mogelijkheid om nog te betalen. Is de hechtenis voorbij, dan is strafrechtelijk gezien een einde gekomen aan deze zaak. De behandeling van de schadevergoedingsmaatregel door het CJIB is daarmee beëindigd. Uw vordering op de veroordeelde blijft bestaan en u kunt deze zelf proberen te innen. U wordt daarover geïnformeerd door het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen van het CJIB.

6 Procedure innen van de toegewezen civiele vordering Om de toegewezen vordering van de benadeelde partij alsnog zelf bij de veroordeelde te innen, kunt u stappen ondernemen met behulp van een deurwaarder. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, heeft de deurwaarder een grosse (= een afschrift van de uitspraak) nodig. Bent u nog niet in het bezit van de grosse? Vraag deze dan schriftelijk aan bij de griffier van de rechtbank of van het gerechtshof waar de uitspraak is gedaan. Als de veroordeelde onvindbaar is Als tijdens de inningsprocedure van de schadevergoedingsmaatregel blijkt dat de veroordeelde voor justitie onvindbaar is, worden zijn persoonsgegevens opgenomen in het Opsporingsregister. Wanneer de opsporingsdiensten in Nederland, zoals politie, douane en de Koninklijke Marechaussee de veroordeelde signaleren, wordt hij aangehouden. De ervaring leert dat een aanhouding soms lang kan duren, bijvoorbeeld wanneer de veroordeelde op een onbekend adres in het buitenland verblijft. Voorschotregeling De Voorschotregeling houdt in dat slachtoffers die een schadevergoedingsmaatregel toegewezen hebben gekregen, acht maanden na onherroepelijk worden van het vonnis het toegewezen schadebedrag krijgen uitgekeerd door het Voorschotfonds. Heeft de veroordeelde binnen acht maanden het bedrag niet (volledig) voldaan, dan keert de Staat het (resterende) bedrag uit. Dit ontslaat de veroordeelde niet van zijn betalingsplicht en de inningsprocedure van het CJIB loopt daarom gewoon door. De Voorschotregeling geldt voorlopig alleen voor personen die slachtoffer zijn van een gewelds- en/of zedenmisdrijf. In de brief van het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen staat vermeld of u in aanmerking komt voor een uitkering uit het Voorschotfonds. 6 De schadevergoedingsmaatregel

7 Uitkering door Schadefonds Geweldsmisdrijven Heeft u een uitkering van het schadefonds geweldsmisdrijven aangevraagd of ontvangen, dan zorgt het CJIB voor verrekening, indien van toepassing. Meer informatie en de voorwaarden voor een uitkering uit het Schadefonds vindt u op Slachtofferhulp Nederland Voor praktische en juridische adviezen en emotionele steun kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Meer informatie vindt u op Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen van het CJIB informeert het slachtoffer en/of de nabestaande tijdens de innings procedure van de schadevergoedingsmaatregel. U wordt altijd geïnformeerd over de afronding van de inningsprocedure van de schadevergoedingsmaatregel. U kunt ook over de tussenstappen van de inningsprocedure geïnformeerd worden, zoals de inzet van een deurwaarder, plaatsing in het opsporingregister en een eventuele betalingsregeling. Heeft u vragen over de inningsprocedure of stelt u geen prijs op informatie over de tussenstappen van de inningsprocedure, dan dient u dit aan het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen door te geven. Als uw bankrekeningnummer of adres wijzigt, geef dit dan schriftelijk door, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs. Het is namelijk niet toegestaan om uw gegevens te wijzigen zonder aanwezigheid van deze kopie. Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen Postbus AA LEEUWARDEN T (op werkdagen van uur, lokaal tarief ) F De schadevergoedingsmaatregel

8 Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen Postbus AA LEEUWARDEN T (op werkdagen van uur, lokaal tarief) F

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan?

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? In deze folder vindt u antwoord op vragen als: wat houdt een intakegesprek in? wat is een huisbezoek en waarom is dat nodig? wat gebeurt er als ik inderdaad

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Wij hanteren dan ook de Algemene Voorwaarden DIBEVO-dierenpensions, welke vanaf 1 januari 2008

Nadere informatie