Mobile first VISIE: INHAALRACE VERZEKERAARS MOET SNELLER ACTIES VAN VOORLOPERS TREKKEN CIJFERS OMHOOG MASCOTTES BLIJVEN SCOREN MET FUN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobile first VISIE: INHAALRACE VERZEKERAARS MOET SNELLER ACTIES VAN VOORLOPERS TREKKEN CIJFERS OMHOOG MASCOTTES BLIJVEN SCOREN MET FUN!"

Transcriptie

1 SO ME Social Media Insurance Monitor van ITDS NUMMER 2 / NOVEMBER 2012 VISIE: INHAALRACE VERZEKERAARS MOET SNELLER ACTIES VAN VOORLOPERS TREKKEN CIJFERS OMHOOG MASCOTTES BLIJVEN SCOREN MET FUN! Consumenten wijzen de weg Mobile first 1 EXCLUSIEVE INTERVIEWS MET ROGER VAN BOXTEL, FLEUR DUJARDIN, JESSICA NIEWIERRA, ARNÉ VAN DEN BOOM, JOHAN VAN DEN NESTE

2 VOORWOORD OP VEELVULDIG VERZOEK 2 Esther Lens Algemeen directeur ITDS Een groter compliment konden we niet krijgen. Vorig jaar presenteerden wij ons eerste onderzoek naar het gebruik van Social Media door verzekeraars. Na de publicatie werd ons vorig jaar vele malen op het hart gedrukt het niet bij die ene keer te laten. Onze inzet was om als ITDS Business Consultants, middenin de dagelijkse praktijk van de branche, te inspireren en te motiveren. De reacties bewezen hoe zeer dat is gewaardeerd. Er is enkele duizenden keren over ons rapport getwitterd, op alle Social Media platformen en op fora is er aandacht aan besteed en zelfs De Financiële Telegraaf nam onze waarschuwende boodschap over. Nog belangrijker is dat de feiten en cijfers velen in de verzekeringswereld wakker hebben geschud. De verzekeraars hebben de inhaalrace ingezet. Nu we met trots voor de tweede keer onze Social Media Insurance Monitor presenteren, wordt die inzet onderstreept door de resultaten. Die zijn inderdaad in 2012 verbeterd. Echter de ontwikkelingen op het internet gaan nog veel sneller dan voorzien. Vooral de sterke groei van het gebruik van mobiel zet veel verzekeraars vooralsnog op achterstand. U leest er alles over op de volgende pagina s van dit SoMe magazine. Het past bij onze rol als consultancy om richting te geven bij ontwikkelingen die impact hebben op de business. In onze visie bieden wij dan ook handvatten aan om via Social Media en mobiel daar te komen waar de mensen zijn. Bovendien hebben wij vier voorlopers in het gebruik van Social Media en mobiel in de financiële dienstverlening bereid gevonden om hun inzichten en ervaringen te delen. Aan het woord komen Roger van Boxtel (Menzis), Fleur Dujardin (Delta Lloyd), Jessica Niewierra (ABN AMRO), Arné van den Boom (Interpolis) en Johan van den Neste (Allsecur). We zijn ervan overtuigd dat feiten en meningen ook dit jaar een aanzet zullen zijn voor impulsen in de sterk veranderde en nog steeds veranderende wereld om ons heen. 3

3 INHOUD 06 Mensen zijn mobiel, verzekeraars nog niet 12 Roger van Boxtel: Ik hou Obama in de gaten. 16 Apps en mobiele sites ter inspiratie 24 Jessica Niewierra: 24/7 voor klant bereikbaar. 28 Top drie domineert onze ranking 42 Johan van den Neste: Webcare verhoogt sales. ITDS PEILT SOCIAL MEDIA BIJ 61 VERZEKERAARS 46 Internationale mascottes: still going strong 52 Fleur Dujardin: Ja, playtime is over. 56 Onze visie: de klant stuurt beter dan ooit 4 Social Media Insurance Monitor van ITDS 5

4 CONCLUSIES Wakker geschud door ons eerste onderzoek hebben de meeste verzekeraars zeker dit jaar hun kansen op Social Media-platforms gegrepen om dichterbij hun klanten te komen. Maar tegelijkertijd zijn die klanten massaal meer op mobiel overgegaan en daar zijn de verzekeraars (nog) niet. Met cijfers en analyses van ons tweede onderzoek duiden we de ontwikkelingen in de branche. Tweede onderzoek naar gebruik Social Media in verzekeringsbranche 2012 DE MENSEN ZIJN MOBIEL, VERZEKERAARS NIET 6 7

5 VERZEKERAARS KUNNEN SOCIAL MEDIA, DUS DE 8 BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 1 CAMPAGNES STUWEN FANS FACEBOOK OP 4 MOBIEL BLIJFT ACHTER 7 TECHNO- LOGISCHE INVESTERING IS STRUIKEL- BLOK 2 MOBIEL INTERNET STIMULEERT DIALOOG OP TWITTER 5 GEMISTE KANSEN OP YOUTUBE 8 NOG GEEN STRATEGIE, DUS NOG GEEN VERDIEN- MODEL 3 PRIORITEIT AAN WEBCARE 6 DE COMPLETE APP IS ER NOG NIET 9 INTERNE CULTUUR- OMSLAG VRAAGT TIJD De digitale ontwikkelingen op het internet gaan erg hard. Waar wij vorig jaar voorspelden dat in 2014 het accent op mobiel internet zou komen te liggen is dat overduidelijk dit jaar al werkelijkheid. En dat in een jaar dat de verzekeraars wel degelijk meer op Social Media aanwezig waren dan vorig jaar. De achterstand op de rest van het Nederlandse bedrijfsleven is nog 10% (82% tegenover 92%), maar 23% van de verzekeraars is wel actiever geworden, namelijk van 59% in 2011 naar 82% in Daarbij kregen webcare en acties op Facebook de meeste aandacht. Maar dan mobiel, waar de klanten en masse naar toe zijn gegaan. Slechts 20% heeft een mobiele website, een 2Mobiel internet stimuleert dialoog op Twitter De kracht van het mobiele internet is te danken aan het onverwacht sterk gegroeide gebruik van smartphones en tablets. Zij zijn, mede vanwege hun gebruiksgemak, de grote aanjagers van de dialogen op Twitter, dat door verzekeraars wel goed wordt ingezet. Van de 61 verzekeraars uit ons onderzoek zijn er 40 actief. HET TEMPO VAN KLANTEN, NIET BIJBENEN veel te magere score, ook gezien de 60% die andere branches noteren. 1 Campagnes stuwen fans Facebook op 3 Van de 61 verzekeraars in ons onderzoek heeft 63% een account op Facebook. Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Maar er zijn er meer actief: 46% tegenover de 26% van Daarmee blijven de verzekeraars toch nog achter bij de 70% die Nederlandse bedrijven in het algemeen scoren. Prioriteit aan webcare Er moet ook een aantekening De meeste verzekeraars geven in de inhaalslag prioriteit aan webcare en worden gemaakt bij het aantal feedback, zoals dat in andere branches al enkele jaren het geval is. fans. Dat is verviervoudigd, maar De boodschap van vorig jaar The customer owns your brand is die stijging is vooral te danken aangekomen. Toch is er meestal geen echte interactiviteit tussen de aan sterke campagnes (71%) verzekeraar en de mensen en worden er te weinig vragen gesteld. en ludieke acties (52%) op dat Bij enkelen gaat het verder dan alleen de bewaking van het imago. platform. Facebook heeft vooral Door hen wordt er geluisterd naar de klanten en wordt zelfs hun naam als een sociale ontmoetingsplek gekregen. De betekenis gedrag bestudeerd. voor business, dus als distributiekanaal, zal in de komende tijd 9 moeten worden bewezen.

6 10 Mobiel blijft achter De verzekeraars blijven achter bij het inzetten van mobiele websites: 20% tegenover de 60% van het totale Nederlandse bedrijfsleven. Iets meer dan de helft heeft wel mobiele apps ingezet en dat is met 21% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. De inzet van mobiel in het 4algemeen houdt echter geen gelijke trek met het snel veranderde mediagedrag van de klanten: 8,7 miljoen Nederlanders hebben een smartphone, 2,8 miljoen een tablet en men besteedt tweemaal zoveel tijd mobiel dan op de pc! 5Gemiste kansen op YouTube YouTube is in de rest van de wereld het tweede searchkanaal en het is enorm populair bij jongeren. Op papier is de activiteit van de verzekeraars op dit platform gegroeid met 37%, maar daarbij moet worden aangetekend dat het niet verder gaat dan het simpel doorplaatsen van tv-spots. Terwijl er zoveel meer kansen liggen De complete app is er nog niet Er zijn, en dan vooral in de zorg, verzekeringsapps gelanceerd. Iets meer dan de helft van de verzekeraars heeft zoals gezegd een mobiele app. Toch staat Nederland nog aan het begin. De meeste apps zijn namelijk gericht op deelaspecten en staan los van elkaar en vooral los van wat de klant als één verzekeringspakket ziet. Sommige apps zijn speciaal geschikt voor de tablet, waarop de klant zich oriënteert op de markt. Andere apps zijn voor de smartphone, die onderweg gebruikt wordt bij acute situaties of incidenten en waarvoor hulp-informatie beschikbaar is. De integrale, functioneel complete app is er nog niet. De normale bedrijfsvoering van de pc is nu ook mobiel beschikbaar te maken. Interne cultuuromslag vraagt tijd Het ontbreken van een strategie betekent automatisch dat er nog niet kan worden gerekend op een intens meeleven, laat staan inleven van alle medewerkers. De cultuuromslag waarin er minder gestuurd, maar meer wordt geluisterd naar de klant, vergt dan extra tijd. Die omslag moet echt gedragen worden door de top. Als zij geloven in Social Media, gaat het slagen en anders niet. Vraag is of top wel in staat is om mee te gaan met de tijd? Technologische investering is struikelblok Om echt mobiel bij te kunnen blijven, is het noodzakelijk te investeren in innovatie van de technologie aan de voorkant. Maar er is nog te veel geld nodig voor het ontsluiten van de achterkant, die bemoeilijkt wordt door onder andere de aanpassingen in verband met wet- en regelgeving. Nog geen strategie, dus nog geen verdienmodel Intern is er bij verzekeraars nog veel te winnen om verder te komen dan alleen webcare.er zijn wel activiteiten en plannen, maar een echte strategie voor Social Media en mobiel internet die is ingebed in het bedrijfsbeleid, is er nog nergens. Van een verdienmodel kan dan ook nog geen sprake zijn. Social Media is meestal alleen nog een zaak van Marketing en nog niet van de rest van de organisatie. Verzekeraars lopen in de organisatie ook achter bij andere bedrijven. 11

7 INTERVIEW Roger van Boxtel Voorzitter Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Menzis over Social Media WE VERGETEN DE MENSELIJKE MAAT NIET 12 PRIVÉ Roger van Boxtel twittert ook zelf en heeft een persoonlijk Facebook-account. Omdat hij als Menzisvoorzitter voor openheid en transparantie staat. Ook omdat hij als voorzitter van de D66-fractie in de Eerste Kamer actief is in de politiek: Ik kan niet wegblijven wil ik als politicus de jeugd bereiken en een statement wegzetten over de actualiteit. Soms twitter ik vier of vijf keer op een dag, dan weer een paar dagen niet. Maar het gaat niet alleen over politiek. Van Boxtel laat zijn liefde voor voetbal, en Ajax in het bijzonder, ook niet ongetweet. Om maar direct te onderstrepen hoe eigen de digitale wereld hem is, gaat Roger van Boxtel (58) terug naar 1998: Ik was de eerste minister met een eigen website! En nu leidt hij als voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis enthousiast de Social Media strategie: Het deed me goed dat we vorig jaar bij het eerste onderzoek van ITDS de beste in de zorg waren, maar we mogen niet op onze handen gaan zitten. Het gaat sneller dan iedereen denkt. Juist in de zorg telt het individu. Van Boxtel nam zijn ervaringen uit de politiek mee naar Menzis: Ik zag het meteen bij de ontsluiting van het wereldwijde web in 96: dit zou de wereld gaan veranderen, dit gaat de democratie raken. Ik ben altijd bezig geweest met de vraag: Hoe verhoud je je tot je klanten? De samenleving draait erom of je open of gesloten bent. Op het net heb je niet alles onder controle. Mijn grondhouding is om ruimte en vertrouwen te bieden. VISIE: DE CONSUMENT ZIT AAN HET STUUR Menzis heeft een visie op Social Media beschreven en in de strategie ingebed. Van Boxtel: Het is een mateloos interessant fenomeen en nu, in 2012, hebben we nog niet alles gezien. Ik denk dat er nog meer innovaties komen, geen vermoeden welke, maar de individualisering zal worden versterkt. Onze visie is duidelijk: de consument zit aan het stuur. Die bepaalt zelf waar hij wat haalt en deelt. Dat gaat met heel veel ingewikkelde vragen gepaard. EXTERN: 24/7 OP TWITTER Wij hebben nu drie fulltime twitteraars. De verzekerden delen elkaars ervaringen, zonder enig probleem met privacy. 13

8 Ze zoeken elkaar op. Zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag, worden de reacties op Twitter door ons Webcare team gevolgd. Zaak is zo snel mogelijk te reageren of een antwoord op vragen te geven. Dat vereist een attitudeverandering, maar de urgentie wordt begrepen. Die vragen worden dus direct doorgespeeld naar onze interne deskundigen. Laatst heeft een van onze Twitteraars in de directieraad zelf over zijn ervaringen verteld. Over wat hij hoort van de mensen. Dan gaat zo n wereld open. Daarmee verinnerlijk je de strategie binnen het bedrijf. Maar we reageren niet alleen, we hebben ook een co-creatieplatform waar 8000 klanten op zitten. Die vragen we om ideeën en we toetsen onze plannen daar. We gaan in gesprek. Het Zorgsparen is bijvoorbeeld een nieuw product dat we hen hebben voorgelegd. Er was commotie, maar als 49% het een goed idee vindt is er markt voor. Een voorbeeld van een idee dat door klanten op dit platform is aangedragen en dat wij hebben overgenomen is een meldpunt voor medicijnverspilling. VOLGENDE STAP: OP MAINSTREAM DIGITALISEREN We gaan nu de polissen van onze twee miljoen mensen digitaliseren. Alles wordt dan voor de klant bereikbaar. Die transitie doen we op mainstream en niet op de uitzonderingen. Sommige groepen bestaan over vijf jaar niet meer. Maar juist daarom mogen we niet alleen online communiceren. Zorg is complex. Onze service zal bij ingewikkelde zaken ook altijd persoonlijk blijven. Oplossen en niet van het kastje naar de muur sturen. De belangrijke rol van onze Zorgadviseurs blijft. We mogen de menselijke maat niet vergeten. MOBILE: IK HOU OBAMA IN DE GATEN Over mobile zijn we ons aan het oriënteren en hebben we nog geen knopen doorgehakt. Er komen hier heel veel kids langs met heel veel ideeën. Op het gebied van gezondheid hebben we nog geen goede, generieke voorbeelden gezien. Ik hou Obama en zijn help-app in de gaten. Je hebt nu wel veel stand-alone apps op ons gebied, maar de convergentie is moeilijk te maken. Het wordt pas echt interessant als een idee uitvoerbaar is voor mainstream en super betaalbaar is. En bij alles wat we zien of ontwikkelen hebben we het co-creatieplatform. De allereerste vraag blijft: Wil de klant het ook? 14 GO WITH THE FLOW Roger van Boxtel reageert op stellingen uit ons eerste Social Media rapport: Dichterbij kom je niet Je komt heel dichtbij, maar het dichtst bij blijft uiteindelijk het persoonlijk contact. Mensen zijn niet gelijk, dus ook voor de uitzondering moet er een borg zijn, hoeveel je ook standaardiseert. Playtime is over Echt wel. Als je vergeet om mee te doen val je van de rand. Beter vooraan in de bus. New kids are taking over the business Gedeeltelijk. Countervailing power is dan het trefwoord. Ik leer iedere dag. Waar blaas je af? Ik heb veel enthousiasme kapot zien gaan. Ook onze Anderzorg is niet voor de eeuwigheid. Facebook is het nieuwe distributiekanaal Facebook is fenomenaal, staat sterk, ik geloof erin. Maar voor tien jaar? Dat is lang. Go with the flow. Misschien komt er nog totaal iets anders. If you re not into mobile, you re out of business Ik heb nog niet het goede product gezien. Wij willen niet beleefd worden als innovators. Moet je dat willen met een markt van twee miljoen? Wij zijn meer een volkspartij, waarin iedereen zit. ONS ONDERZOEK IN PERSPECTIEF CIJFERS DIE NIET TE NEGEREN ZIJN Natuurlijk moeten de resultaten van onze Social Media Insurance Monitor 2012 in de context van de algemene ontwikkelingen van Social Media en mobiel worden gezien en geplaatst. Mondiaal en nationaal. Hieronder een selectie van opzienbarende cijfers die de digitale invloed op de dagelijkse werkelijkheid onderstrepen. We kunnen er niet meer buiten! OVER FACEBOOK n Facebook heeft wereldwijd meer dan 1 miljard gebruikers. Het aantal gebruikers is de afgelopen twee jaar verdubbeld. n In Nederland heeft Facebook nu 7,3 miljoen gebruikers, 40 procent meer dan een jaar terug. OVER TWITTER n Dagelijks worden er bijna 400 miljoen tweets verstuurd. Nederlanders versturen dagelijks 6,4 miljoen tweets. n Nederlanders op Twitter zijn de meest actieve gebruikers wereldwijd. Een op de drie Nederlanders plaatst minimaal één bericht per drie maanden. OVER LINKEDIN n Wereldwijd maken 175 miljoen mensen gebruik van LinkedIn. Met 3,2 miljoen gebruikers staat Nederland in de top tien. OVER YOUTUBE n Iedere dag worden er meer dan 4 miljard video s bekeken op You- Tube. Dagelijks worden er wereldwijd video s toegevoegd. n 1 miljoen Nederlanders maakt dagelijks gebruik van YouTube. OVER SMARTPHONES n Een op de zeven mensen op aarde heeft een smartphone. Op dit moment zijn er meer dan 1 miljard smartphones in gebruik. n Wereldwijd besteden mensen twee keer zoveel tijd aan de smartphone als aan de pc. Toch heeft 80 procent van de grote Nederlandse bedrijven nog géén mobiele website. n 52 procent van de Nederlanders heeft nu een smartphone. n Bijna driekwart van de Nederlanders gebruikt de smartphone om productinformatie te vinden. n 67 procent van de Nederlanders met een smartphone, gaat niet zonder smartphone de deur uit. n Per dag worden wereldwijd meer dan 35 miljoen apps gedownload. n Meer dan de helft van de Nederlanders heeft de afgelopen maand een aankoop gedaan via de smartphone. n 60 procent van de gebruikers bezoekt Facebook vooral via de smartphone. ONTWIKKELINGEN OVER TABLETS n Het aantal Nederlandse gebruikers van een tablet is in een half jaar tijd gestegen met 60 procent naar 2,8 miljoen. n Het gebruik van tablets is in de avonduren tweemaal zo hoog als dat van de pc en anderhalf maal dat van de smartphone. BRONNEN / / / / / 15 / /

9 Gebruik mobiel internet stijgt... en stijgt... en stijgt INSPIRATIE APPS TER INSPIRATIE Ze zijn handig en leuk, de nieuwe apps van Nederlandse verzekeraars die we bespreken. Ze laten ook zien dat de onverwacht snelle groei van mobielgebruik onder de Nederlandse bevolking niet helemaal onopgemerkt is gebleven. Althans, bij de helft van de verzekeraars niet. Het aantal apps dat wordt aangeboden, is dankzij hen gegroeid. Maar mobiel is meer. Als 80% van de verzekeraars nog geen mobiele website heeft is er nog een grote slag te maken voor de Nederlandse verzekeraars. Ter inspiratie daarom ook enige buitenlandse voorbeelden

10 APPS ALS UITDAGING De apps voor de smartphones hebben zeker een functie. Soms ter vermaak, vaker al gericht op vragen van de verzekerden. Het zijn de eerste stappen. De uitdaging blijft voor smartphone en tablet een app aan te bieden die zo volledig is dat alle opties van een website erin zijn opgenomen. Eigen pensioen altijd bij de hand met BeFrank Met de app Mijn Pensioen van BeFrank heeft men altijd en overal inzicht in de eigen pensioenregeling. Naast informatie over premies die zijn betaald en in welke fondsen deze premies zijn belegd, is een mooie functie de Pensioenplanner. Daarmee kan men spelen met het pensioen. Wat is het effect op de pensioenuitkering van eerder of later stoppen met werken of als men defensiever gaat beleggen? De pensioenplanner toont de effecten op de hoogte van de verwachte uitkering en de mate van risico. De app is een van de initiatieven die BeFrank heeft ontwikkeld voor het vergroten van het pensioenbewustzijn van haar klanten. Niet-klanten kunnen een demo-account aanmaken in de app. Hulp tijdens het hele zorgproces met de ZorgAssistent van Interpolis Interpolis biedt met de ZorgAssistent een app die gebruikers hulp biedt tijdens het gehele zorgproces: vóór, tijdens en na een medisch consult. Vooraf kunnen doktersafspraken ingepland worden, waarbij de patiënt alvast zijn vragen of klachten kan noteren. Tijdens het consult kan het gesprek met de arts opgenomen worden, zodat de patiënt het op een later tijdstip nog eens rustig kan terugluisteren. De app legt ingewikkelde medische termen uit en er is een mogelijkheid om bijsluiters te raadplegen. Ook ondersteunt de app bij medicijninname. De pillenwekker zorgt ervoor dat medicijnen op tijd ingenomen of toegediend worden. De ZorgAssistent vormt een uitbreiding op het app-aanbod van Interpolis. Twee jaar geleden introduceerde Interpolis al de Schadehulp. Nationale Nederlanden: pensioeninformatie via films De Kijk op Pensioen -app van Nationale Nederlanden informeert en vermaakt. De app geeft pensioenklanten van de verzekeraar uitleg over hun persoonlijke pensioenregeling door middel van informatiefilms. Daarnaast kunnen pensioenoverzichten opgeslagen worden door het scannen van een code op het overzicht, dat de klant heeft ontvangen van NN. Ook voor niet-klanten is de app nuttig: er is een Pensioen ABC opgenomen, waarin typische pensioenbegrippen in begrijpelijke taal zijn uitgelegd. Aan het vermaak is gedacht met het Grote Pensioenspel waarmee de pensioenkennis getest kan worden. Dankzij integratie met Facebook en Twitter kunnen scores gedeeld worden op Social Media. Agis biedt dagelijks gemak voor diabetespatiënt Zorgverzekeraar Agis biedt het Diabetesdagboek aan, waarmee dagelijks de bloedglucosewaarden en insulinegebruik wordt bijgehouden met eventueel aantekeningen over voeding of beweging. De gegevens worden lokaal opgeslagen en blijven privé. De gegevens kunnen naar de internist of verpleegkundige worden gestuurd. Die zijn met één druk op de knop per telefoon of te bereiken. 18 Handige VerzekeringApp van de Noordhollandsche Met de VerzekeringApp van de Noordhollandsche kunnen klanten direct verzekeringszaken regelen. Op de app staan polisgegevens, de meest recente polisvoorwaarden en de actuele gegevens van de verzekeringsadviseur. Daarnaast kan na een aanrijding de schade direct worden gemeld, waarna deze wordt doorgegeven aan de adviseur, die de verdere afhandeling van de schade verzorgt. Ook handig is dat de groene kaart in de app is opgenomen! OHRA biedt hulp op reis De iphone-app OHRA Reishulp biedt in ruim 200 verschillende landen toegang tot de landelijke alarmdiensten. Met de app bel je direct de alarmcentrale van de auto-, reis- of zorgverzekeraar. Ook is het bij sommige verzekeraars mogelijk locatiegegevens naar de hulpverlener van de alarmcentrale te sturen. Om bankpassen en creditcards te blokkeren geeft de app direct toegang tot de telefoonnummers van bank of creditcardmaatschappij. Naast het eigen polisnummer zijn ook de adresgegevens en telefoonnummers van Nederlandse ambassades en consulaten in ruim 200 verschillende landen in deze app te vinden. Vrienden, familie, collega s en followers via Hier ben ik nu op de hoogte stellen van de verblijfplaats. Dit kan via , maar ook via Twitter en Facebook. 19

11 De Delta Lloyd Now App met 100 kritische vragen én antwoorden In juni 2012 is de Now app van Delta Lloyd geïntroduceerd. Met deze app krijgt men antwoord op 100 kritische vragen over hypotheken, verzekeringen, pensioenen en beleggen. De Now app helpt mensen om slimmer met geldzaken om te gaan, zodat ze, samen met de adviseur, de juiste keuzes kunnen maken. De informatie wordt voortdurend up-to-date gehouden en aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden. Naast vragen en antwoorden worden in de app moeilijke financiële termen uitgelegd in het financieel ABC. De informatie in de app verwijst niet naar specifieke Delta Lloyd-producten. De app geeft ook goede informatie voor niet-klanten. De app heeft ook een zoeker om een financieel adviseur in de buurt te vinden. Ook is er de mogelijkheid om notities en berekeningen te maken en vragen met antwoorden te mailen. 20 Onna-onna: hulpverlening via app Vrouwenverzekeraar onna-onna heeft de Serious Assist een app gelanceerd. Via deze app kunnen klanten bij autoschade of pech 24 uur per dag direct contact opnemen met de hulpdienst. Binnen dertig minuten kan er als dat nodig is een hulpverlener ter plaatse aanwezig zijn om de vrouwelijke klant te assisteren. Serious Assist is gebaseerd op de in de Verenigde Staten reeds succesvolle praktijk van hulpverlening ter plaatse door verzekeraars. Avéro Achmea regelt de verhuizing De Ik verhuis app van Averó Achmea is er voor studenten die voor het eerst op kamers gaan (of alweer gaan verhuizen naar een nieuw huis). Voor deze groep jonge verhuizers is de app een goede leidraad, omdat zo n verhuizing zonder enige voorbereiding vaak chaotisch verloopt. Door het invullen van een verhuisdatum wordt een checklist gemaakt van wat er precies moet worden geregeld tot aan de verhuisdag, maar ook daarna. De app geeft tips & tricks over de verhuizing (die ook voor ervaren verhuizers nog van pas komen) en speelt met bespaartips in op het krappe budget van studenten. Een leuke feature van de app is dat er op Social Media-pagina s een oproep kan worden geplaatst om hulp van familie en vrienden op de verhuisdag in te schakelen. Slaap lekker met VGZ, IZA en IZZ Veel mensen liggen wel eens een nacht wakker of hebben last van chronische slapeloosheid. Met de app Slaap lekker bieden VGZ, IZA en IZZ daarvoor een oplossing. De app brengt het slaapgedrag in kaart in een slaapdagboek. Aan de hand van dit slaapgedrag krijgt men praktische opdrachten en tips. Per kan contact worden opgenomen met een deskundige. De resultaten kunnen met vrienden op Facebook of Twitter worden gedeeld. MOBIELE WEBSITES InShared maakt verzekeren altijd en overal toegankelijk InShared heeft in oktober een mobiele website gelanceerd waarmee klanten op hun smartphone altijd en overal toegang hebben tot hun verzekeringsgegevens. De site voldoet aan de wetten van mobiel internet: simpel, snel en gebruikersvriendelijk. InShared heeft ingespeeld op het feit dat het internetverkeer zich, met name in de avond, naar tablet en smartphone verplaatst. De mobiele website van InShared is te bezoeken via m.inshared.nl en biedt dezelfde functionaliteiten als de desktopwebsite, maar is aangepast aan de wensen van smartphonegebruikers. Zo zijn de teksten minder lang, staan er minder links op de site en is er sprake van meer bedieningsgemak. Via de mobiele site is eenvoudig de groene kaart te raadplegen, kan men verzekeringsgegevens bekijken en premieberekeningen opvragen. Tevens kan de consument direct een verzekering afsluiten. In de toekomst wil InShared ook het mobiel schademelden eenvoudiger maken. De Social Media-netwerken van InShared, Facebook, Twitter en Google+, zijn met één druk op de knop te bereiken. Conservatrix vraagt klanten suggesties In juni 2012 heeft Conservatrix zijn mobiele website gelanceerd. Deze mobiele website is ingericht om intermediaire relaties, zakelijke, maar ook particuliere bezoekers zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Conservatrix vindt het belangrijk aan te sluiten bij de wensen van de klant en vraagt ook op het gebied van de online modules en de ontwikkeling van een app om suggesties. De mobiele website biedt intermediaire relaties van Conservatrix de mogelijkheid om berekeningen te maken met het Natuurlijk Garantieplan. Daarnaast biedt de mobiele website handige downloads, hypotheekrentestanden en informatie over de producten van Conservatrix. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van de rekenhulp Het Gouden Handdrukplan. Met deze module kunnen er snel en eenvoudig berekeningen worden gemaakt. Vervolgens kan deze berekening omgezet worden naar een offerte in Cleo (het extranet van Conservatrix), zonder dat de gegevens opnieuw moet worden ingevoerd. Conservatrix vergroot hiermee het gebruikersgemak zodat altijd, overal, snel en eenvoudig een offerte kan worden opgesteld. Op korte termijn volgen rekenmodules van meer producten. Conservatrix vraagt ook hierbij expliciet om de wensen en suggesties aan te geven. De particuliere bezoeker vindt via de nieuwe mobiele website snel een adviseur bij hem of haar in de buurt en kan ook het gegarandeerde eindkapitaal bij Het Natuurlijk Garantieplan berekenen. Bij interesse kan de particuliere bezoeker in contact komen met een financieel adviseur. Dit geldt eveneens voor zakelijke bezoekers uit het midden- en kleinbedrijf die geïnteresseerd zijn in de pensioenoplossingen van Conservatrix. Ook slim is de mogelijkheid direct doorgelinkt te worden naar de Social Media-sites waarop Conservatrix actief is. 21

12 BUITENLANDSE VOORBEELDEN QUOTE Esurance: Insurance for the modern world Esurance, onderdeel van het Amerikaanse Allstate, heeft een mobiele website gelanceerd en een app die alle functionaliteiten heeft die een klant kan verwachten. De app wordt voor zowel Apple als Android beoordeeld met 4,5 van de maximaal 5 te behalen punten. Via de smartphone app kan men gemakkelijk de autoverzekering inzien. Het verzekeringsbewijs is voorhanden, er kan een aanvraag worden ingediend, een sleepwagen worden gebeld en het betalingsschema worden bekeken. Ook heeft Esurance het mogelijk gemaakt om klanten het gehele claimproces te laten volgen. Sinds oktober kan de betaaldag en de wijze van betaling worden gewijzigd. Hierom werd veelvuldig door hun klanten gevraagd. Naast al deze gemakken heeft Esurance de app leuker gemaakt met de optie nearby shops & services optie, waar nabijgelegen tankstations, schadebedrijven, parkeerplaatsen, taxistandplaatsen en shops te vinden zijn. Esurance vraagt zijn klanten via Social Media ook een mening te geven over uiteenlopende zaken. Natuurlijk brengt het ook informatie en nieuwe producten. Daarnaast zijn er vermakelijke blogs waarop het publiek wordt geïnformeerd over onderzoeken en producten. 22 My Stress Kit app van Aviviva Het Britse Aviva helpt met de My Stress Kit app mensen om te ontdekken wat de oorzaken van hun stress is en hoe deze factoren in de drukte van het dagelijks leven onder controle te krijgen zijn. My Stress Kit is ontwikkeld in samenwerking met Dr Doug Wright, de medical director Aviva UK Health. Hoe werkt dit? In de app kan het stresslevel worden aangegeven. Die kan dag en nacht worden bijgehouden. Is iemand helemaal relaxed, dan wordt dat beloond met een boom die steeds verder in bloei gaat staan en uitgroeit tot een mooie appelboom. Maar staat iemand onder druk of is hij gestrest, dan vraagt de app wat de reden is. Problemen met de liefde of met financiën. Afhankelijk van de gekozen categorie geeft de app tips. Wie de stress-level regelmatig invult kan in een grafiek aflezen of er vooruitgang wordt geboekt en het leven dus minder stressvol wordt. Leer beter autorijden met State Farm De Driver feedback app van State Farm verzamelt informatie over de rijstijl tijdens het autorijden: over gas geven, remmen en de bochten nemen. Na de rit volgt per onderdeel een score en een overzicht van situaties die mogelijk gevaarlijk waren. Daarnaast geeft de app tips over hoe de rijstijl te verbeteren. Een erg grappige app die feedback geeft, wat men normaal gesproken van medepassagiers niet wil aannemen. Naast de funfactor is het doel van State Farm om ouders een hulpmiddel te geven om op een leuke manier aan hun kinderen te leren hoe je veilig rijdt. En de app kan gebruikt worden om te meten of een kind er klaar voor is om alleen te rijden. In Nederland misschien minder noodzakelijk, in tegenstelling tot de VS (waar de rijbewijs-eisen minder zwaar zijn). JAN KRANENDONK/SHUTTERSTOCK.COM BE SOCIAL BE MOBILE BE THERE 23

13 INTERVIEW PRIVÉ De meest relevante en zakelijke apps staan op mijn eerste scherm, de meest gebruikte privé-apps op het tweede. Naast natuurlijk de Mobiel Bankieren app van ABN AMRO Bank zelf, gebruik ik de Twitter, LinkedIn en Facebook apps het meest, gevolgd door Nu.nl. Daarnaast volg ik veel apps voor muziek en fotografie, mijn twee grote hobby s. In Nederland zijn echt goede voorbeelden op Social Media: Heineken, Hema, Unilever in bepaalde niches en natuurlijk. Internationaal zijn het Nike en Zappos. Zappos durft op een unieke manier de klant centraal te stellen. 24 Jessica Niewierra Directeur Internet en Mobiel ABN AMRO Bank over Social Media WE LEVEN IN EEN WERELD VAN VOORTDURENDE FEEDBACK De klant-anno-nu wil steeds meer zelf doen. ABN AMRO wil de klant in staat stellen om dit ook te kunnen, interactief, altijd en overal, via pc, laptop, smartphone of tablet. Aan het woord is Jessica Niewierra, Directeur Internet en Mobiel ABN AMRO Bank. Enthousiast en trots vertelt zij over haar visie op het gebruik van Social Media en Mobiel. De bank is met haar Mobiel Bankieren app enorm succesvol en heeft daar veel prijzen mee in de wacht gesleept. Nog belangrijker: de mobiele apps van ABN AMRO worden nu al meer dan 23 miljoen keer per maand geraadpleegd. VISIE: SOCIAL IS OVERAL Jessica Niewierra: Via Social Media krijg je over de hele keten heen een beter inzicht en kun je veel sneller voor je klanten je diensten en dienstverlening verbeteren. Social is overal. Wij moeten zijn waar de klanten zijn en naar hen luisteren. ABN AMRO wil onderdeel worden van het financiële leven van mensen. Wij willen hun financiële coach zijn en vragen continu feedback aan onze klanten. Rating en reviewing is cruciaal. Van negatieve feedback leer je het meest. Wij hebben onlangs klantbeoordelingen geïntroduceerd bij het afwikkelen van schade bij een doorlopende reisverzekering. Deze beoordelingen worden integraal gepubliceerd op onze website. De klant verwacht dat je iets met die informatie doet. Hij wil daar voordeel van hebben. Alles moet snel, transparant en gemakkelijk zijn. ABN AMRO wil via Social Media relevant en altijd bereikbaar zijn voor de klant: 24 uur per dag en 7 dagen per week, via Webcare en ook telefonisch. MOBIEL: SMARTPHONES EN TABLETS VERSCHILLEN IN FUNCTIE We leren van de jonge generatie. In de adoptie van nieuwe digitale kanalen is overigens de vervaging van generaties het grootst. Ouderen zijn misschien wel nog nooit zo jong van 25

14 QUOTE geest en daad geweest. Tablets zijn zo gemakkelijk in het gebruik dat ze bij alle generaties, ook bij de oudere, zeer populair zijn. Bij de jongere generatie moet je snel zijn, heel snel. De ontwikkelingen van smartphones en tablets gaan razendsnel. Er is overigens verschil tussen het gebruik van een smartphone en een tablet. De smartphone is geschikt voor korte relevante informatie, de tablet ook voor langer gebruik. Het gebruiksgemak is heel belangrijk. Wij werken intern met Customer Groups voor finetuning. Hiervoor gebruiken wij in ons klantenpanel op locatie onder andere Eye-Tracking. HET TEMPO VAN ONZE KLANTEN KUNNEN BIJHOUDEN Jessica Niewierra reageert op stellingen uit ons eerste Social Media rapport: The customer owns your brand EXTERN: HET GAAT NIET OM HET AANTAL FANS. HET GAAT OM ENGAGEMENT! Vaak wordt naar het aantal fans gekeken, maar fans kun je kopen. Het gaat om de engagement factor waarbij je ook kijkt naar de mate waarin klanten reageren en de berichten delen. Twitter, Facebook en YouTube zijn de meest gebruikte kanalen. Wij hebben ons eigen YouTube branded channel. Video is superbelangrijk. Met name voor uitleg. Via LinkedIn geeft ABN AMRO brancherapporten. Essentieel bij Social Media is dat je ook geeft. Via Social Media hebben wij ook leuke acties en we zijn nog volop aan het leren wat wel en wat niet werkt voor onze klanten. We vragen bijvoorbeeld filmpjes van kinderen om bij een wedstrijd van Ajax mascotte te kunnen worden. Ook de actie Koffer op reis is succesvol. De enorme respons van de klanten zorgt voor binding. People show their identity with their brands. En de klant is ook erg self directed. Playtime is over De belangrijkste uitdaging van ABN AMRO is om het tempo van onze klanten te kunnen bijhouden. We willen nog zoveel voor hen betekenen en waarde voor hen toevoegen in hun financiële leven. We zijn naar ons gevoel eigenlijk nog maar pas begonnen. Facebook is het nieuwe distributiekanaal Facebook is toch niet het kip met de gouden eieren geworden. Voor ons zeker nog niet. Functionaliteiten als rekening delen, kun je BRANDING: USER EXPERIENCE DESIGN IS ESSENTIEEL Hoe krijg je het wow-gevoel bij klanten over ABN AMRO? Dat is essentieel voor de toekomst. Het is zaak dat de klant zich in elk contact, bemenst of niet bemenst, zich écht klant voelt. Onze ervaring leert dat in het digitale kanaal bijvoorbeeld user experience design enorm belangrijk is. Het moet zo gemakkelijk en intuïtief mogelijk zijn. De technieken en voorbeelden van het mobiele internet zijn ook heel goed te gebruiken gebleken voor traditioneel internetbankieren. Eigenlijk de omgekeerde wereld. bijvoorbeeld wel goed aanbieden via Facebook, maar andere functies nu minder. Facebook is nu toch meer om te socializen! If you re not into mobile, you re out of business Eens. De adoptie van mobiel gaat razendsnel en je kunt je klanten dat niet onthouden. Een voorbeeld: Hoe vaak komt het niet voor dat vrienden of families uit eten zijn geweest en dat WHAT S YOUR X-FACTOR? DE TOEKOMST: Sinds deze zomer is ook het beleggingsoverzicht opgenomen in de Mobiel Bankieren app en kunnen klanten hun overboeking persoonlijk maken door het versturen van een afbeelding of een bericht. Jessica: Mobiel Bankieren is voor ons echt de moeder-app. Meer dan in multichannel ligt de toekomst in de gedachte van omni-access, waarbij de klant het kanaal kiest en van het ene naar het andere kanaal gaat. De kanalen moeten elkaar dus versterken. Snel Bankieren is onlangs geïntroduceerd voor de traditionele laptop of pc. Dat is zeg maar de Mobiel Bankieren app, maar dan voor de laptop of pc. Meer dan 55% van onze klanten heeft nog geen smartphone en die klanten willen we hetzelfde gemak kunnen bieden als via mobiel. Binnen één maand maken al meer dan klanten hier gebruik van. We zitten nog boordevol ideeën die wij willen aanbieden. Maar alleen goed getest met onze klanten. Daar luisteren wij naar. 26 een deel van de rekening later moet worden overgemaakt? Is het dan niet leuk om mobiel bij het overboeken een foto van het etentje en een persoonlijke boodschap toe te kunnen voegen? Ook is het mogelijk om een van de door ABN AMRO uniek ontworpen Eurogami designs te versturen bij een overboeking. TONY TAYLOR STOCK/SHUTTERSTOCK.COM 27

15 RANKING Feiten en cijfers van onderzoek naar inzet van Social Media door verze keraars in 2012 DAPPERE INHAALRACE, MAAR TOCH Vergeleken met ons eerste onderzoek van vorig jaar hebben de verzekeraars hun score in 2012 redelijk opgeschroefd. Maar nog niet voldoende en zeker niet daar waar de klanten nu te vinden zijn: mobiel. We geven op de volgende pagina s tekst en uitleg bij de resultaten die we bij 61 prominente verzekeraars hebben gemeten

16 TOP DRIE NEK-AAN-NEK IN DE RANKING Metingen bij 61 verzekeraars in eerste helft

17 Met een onderzoek naar de inzet van Social Media bij 61 Nederlandse verzekeraars is onze Social Media Insurance Monitor de eerste en enige objectieve graadmeter van de digitale ontwikkelingen in de branche. Bij de analyse wordt duidelijk dat vrijwel elke verzekeraar wel ergens een account heeft, maar dat nog lang niet iedereen daar actief mee aan de slag is. Sterker nog, de algemene cijfers worden gunstig opgeschroefd door een niet zo grote groep voorlopers die er echt werk van maakt. ACTIEVE VOORLOPERS DOMINEREN Youtube Twitter Welke verzekeraars zijn waar actief? n Van de onderzochte verzekeraars is 82% op enige wijze actief op de Social Media-platforms die in het onderzoek zijn meegenomen: Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube. n Interpolis is in onze ranking op de eerste plaats geëindigd, als de verzekeraar die overall het meest Social Media inzet. Op de tweede plaats komen ex aequo AEGON en OHRA. Het verschil van die twee met Interpolis is slechts één punt. n De top 3 is actief op alle vier platforms. n Het aantal fans en followers op de verschillende platforms is zowel bij Interpolis, AEGON als OHRA sterk gegroeid in vergelijking met Alle drie staan in de top tien bij de meting van die groei. n Veelzeggend is dat deze top drie behoort tot de kleine groep van slechts 20% verzekeraars die een mobiele site hebben ontwikkeld. Linkedin 32 Facebook 33

18 Linkedin Hoeveel fans en followers hebben verzekeraars? We zien dat de mensen de verzekeraars op Social Media in vergelijking met vorig jaar beter weten te vinden. Het totaal aantal fans en followers op alle platforms is ruim verdubbeld. Deze stijging is echter slechts aan een paar verzekeraars te danken. AEGON laat de grootste absolute groei zien. Verder zijn Avéro Achmea, Ditzo, Interpolis en OHRA sterk gegroeid. Twitter wordt door verzekeraars het meeste ingezet. Het aantal followers is dit jaar verdubbeld. Menzis en AEGON hebben van positie gewisseld. Menzis (5.281) is nu de koploper, gevold door AEGON (4.871). Het aantal fans van verzekeraars op Facebook is dit jaar verviervoudigd in vergelijking met Slechts een klein aantal zeer actieve verzekeraars is voor deze toename verantwoordelijk. Het percentage van alleen maar aanwezig zijn op Facebook is niet gegroeid. AEGON heeft op Facebook net als vorig jaar nog steeds het grootste aantal fans (21.373). YouCare (19.940) is nummer twee en heeft binnen een jaar een enorme slag geslagen met de campagne voor Kika. Toch zijn deze cijfers niet indrukwekkend. Want ze komen hiermee niet eens bij de eerste tien in Nederland. Verzekeraars hebben YouTube dit jaar beter weten te vinden dan vorig jaar, maar de consumenten zoeken ze daar nog niet. AEGON is hier een goed voorbeeld van. Zijn filmpjes zijn 1,5 miljoen keer bekeken, maar het kanaal heeft slechts 359 abonnees. Het aantal followers op LinkedIn is ook toegenomen (+25%) in vergelijking met vorig jaar. LinkedIn werd vorig jaar veel gebruikt voor recruitment en dit jaar meer voor branding. Er staat steeds vaker productinformatie op de bedrijfspagina, maar er wordt nog te weinig gebruikt gemaakt van het delen van specifieke marktkennis, brancherapporten, etcetera. Het is immers vooral een business-to-business, dus een zakelijk, platform. Op welke platforms zijn verzekeraars actief? n Twitter is het platform voor Social Media waarop de meeste verzekeraars (39 van de 61, dus 66%) actief zijn. n De activiteit van verzekeraars op YouTube (33 van de 61) is met 37% het meest gegroeid ten opzichte van vorig jaar. n De activiteit van verzekeraars op Facebook (28 van de 61) is gestegen met 20%. n Op LinkedIn is 12% van de verzekeraars actiever in vergelijking met de meting in Op dit moment zijn 22 van de 61 verzekeraars actief. n De meeste verzekeraars zijn op meer dan één Social Media-kanaal actief. Mobiele activiteit n 49 van de 61 (80%) verzekeraars hebben nog geen mobiele website. n Het aantal smartphone-apps van verzekeraars is toegenomen ten opzichte van Nu hebben 31 van de 61 (52%) verzekeraars een app voor smartphones. n Slechts 7 van de 61 (12%) verzekeraars hebben een app speciaal voor tablets. Aantallen Percentages VERANTWOORDING EN METHODIEK 34 Youtube Twitter Youtube Twitter Linkedin Facebook n De Social Media Insurance Monitor 2012 is gebaseerd op het onderzoeksmodel waarmee ook vorig jaar de ranking is uitgevoerd, maar is op een aantal punten aangescherpt. Wij hebben opnieuw gemeten of verzekeraars op Social Media met een profiel aanwezig zijn en vervolgens of ze actief en structureel een of meer Social Media-kanalen inzetten. n De lijst is ten opzichte van vorig jaar aangevuld en telt nu 61 verzekeraars in plaats van 42 in n In het onderzoek zijn alleen corporate accounts meegenomen. Communities opgezet door consumenten of medewerkers zijn buiten beschouwing gelaten. n Voor de ranking is een puntenschaal toegepast: n De activiteit en aanwezigheid levert per netwerk (Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn) punten op. n Daarnaast hebben we dit jaar extra punten toegekend op basis van het bereik per netwerk. Want het gaat toch om de bezoekers, fans en abonnees die bereikt worden. n Verzekeraars met een nul-score zijn buiten de grafieken gelaten. n Hyves is dit jaar buiten de meting gelaten. Van de 8 verzekeraars die nog een corporate account op Hyves hebben is er niet een meer actief. n Google+ wordt nog door te weinig verzekeraars ingezet. Om deze reden is ook dit kanaal niet meegenomen. n Het onderzoek gaat in op het externe gebruik van Social Media. Intern gebruik van Social Media op platformen zoals Yammer is niet meegenomen in dit onderzoek. n Omdat de Social Media onderhevig zijn aan snelle veranderingen, kunnen specifieke resultaten tussen de datum van meting en die van publicatie mogelijk zijn gewijzigd. 35

19 INFOGraphic Cijfers % 46% 36% 66% 20% 56% 52% 36% 12% 20% 52% 12% % 19% 26% 24% 52% 10% 19% 31% 24% --% 10% 31% --% % actief op +37% actief op +20% +12% actief mobiele op +14% +10% smartphone actief op +37% +21% actief tablet op app +12% mobiele +10% smartphone +21% tablet app +12% YouTube Facebook LinkedIn Twitter website YouTube app LinkedIn website app ers Facebook voor meest raar Aegon voor meest raar Menzis Beoordeling 1 - Interpolis 6 - Allsecur 81 pnt57 pnt 2 - Aegon 7 - europeesche 80 pnt57 pnt 3 - ohra 8 - nationale nederlanden 80 pnt57 pnt 4 - delta 9 - Lloyd onvz 72 pnt57 pnt 5 - Menzis 10 - Pnb Paribas Cardif 72 pnt51 pnt Fans & followers PoPULAIrACTIeF p YouTube voor meest populaire Centraal beheer Achmea voor meeste populaire Achmea n Menzis 81 pnt 80 pnt 80 pnt 72 pnt 72 pnt en Avéro Achmea Leven/pensioen verzekeraars vind-ik-leuks berichten per op maand Facebook op voor Facebook meest van meest 30populaire actieve verzekeraar Aegon Interpolis volgers tweets op Twitter per maand voor op meest Twitter van meest actieve 120 populaire verzekeraar verzekeraar Interpolis Menzis 120 uploads weergaven per maand op YouTube op YouTube voor meest van populaire meest actieve verzekeraar 20 Aegon Centraal beheer Achmea leden op LinkedIn voor meeste populaire verzekeraar Avéro Achmea beoordeling Mobiel smartphone mobiele app website best delta beoordeelde Lloyd verzekeraar op Facebook best Interpolis beoordeelde en verzekeraars Menzis op Twitter best Aegon beoordeelde verzekeraar op YouTube best Aegon, beoordeelde ASr verzekeraars en Avéro Achmea op LinkedIn Allround Schadeverzekeraars verzekeraars smartphone smartphone mobiele app app website Leven/pensioen Zorgverzekeraars verzekeraars smartphone smartphone mobiele app app website INFOgraphic INFOGraphic 6 - Allsecur 57 pnt 7 - europeesche 57 pnt 8 - nationale nederlanden 57 pnt 9 - onvz 57 pnt 10 - Pnb Paribas Cardif 51 pnt ACTIeF berichten per maand op Facebook van meest actieve verzekeraar Interpolis tweets per maand op Twitter van meest actieve verzekeraar Interpolis uploads per maand op YouTube van meest actieve verzekeraar Aegon best beoordeelde verzekeraar op Facebook best beoordeelde verzekeraars op Twitter best beoordeelde verzekeraar op YouTube best beoordeelde verzekeraars op LinkedIn Schadeverzekeraars smartphone app mobiele website Zorgverzekeraars 50% 17% 35% 6% 76% 38% 50% 10% 17% 50% 6% 38% 10% 50% mobiele website mobiele website 0% 29% 6% 0% 5% 6% 5% tablet app tablet app tablet app tablet app tablet app tablet app tablet app Overig mobiele website de verzekeraars is actief 82% op van Social de verzekeraars Media is actief op Social Media de 36 verzekeraars is actief 58% op van mobiel de verzekeraars is actief op mobiel ITReklame 2012 smartphone app ITReklame 2012 Nummer 1 Interpolis Communicatie persoonlijk Interpolis is dit jaar van plaats 4 naar 1 geklommen. Interpolis is breed actief op Social Media. Het heeft vooral op Facebook en Twitter meer punten weten te scoren dan AEGON en OHRA. Met de reclamecampagne Interpolis. Glashelder is de verzekeraar bekend bij een groot publiek. Social Media passen volgens Interpolis binnen die filosofie. Het heeft een eigen webcareteam binnen de organisatie opgezet. Voor het klantcontact hebben de leden van het team een speciale training gehad. Op Twitter zijn foto s van het team geplaatst om de communicatie persoonlijker te maken. Naast webcare wordt Twitter ingezet om de consumenten op de hoogte te houden van het nieuws van Interpolis, o.a. over de introductie van nieuwe producten. Op Facebook heeft Interpolis regelmatig campagnes en acties lopen om kaarten voor evenementen te winnen. Dankzij deze campagnes is het aantal followers in de afgelopen drie maanden ruim verdrievoudigd. Op YouTube heeft Interpolis een eigen kanaal waarop de filmpjes van deze campagnes en reclames terug te vinden zijn. Deze filmpjes zijn al ruim bekeken. TOP DRIE OVERAL ACTIEF Omdat hun invloed op de onderzoekscijfers zo groot is en hun onderlinge verschillen minimaal, duiken we even dieper in de resultaten van de top drie: Interpolis, AEGON en OHRA. Nummer 2/3 AEGON Echt in dialoog AEGON, vorig jaar eerste in de ranking, heeft zich met de tweede plaats in de kop gehandhaafd. Als sponsor van Ajax en het nationale roeiteam weet het veel consumenten met leuke campagnes te enthousiasmeren om AEGON op Social Media te volgen. Het Social Media-beleid is gestoeld op het delen, leren, luisteren en in dialoog gaan met de klanten en andere geïnteresseerden. Op Twitter wordt nog steeds veel aan webcare gedaan en wordt tevens informatie gedeeld met de followers. AEGON vraagt ook om beoordelingen door zijn klanten. Op Facebook heeft het een aparte pagina waarop het zijn klanten vraagt een cijfer te geven over de online services. AEGON is een van de eerste verzekeraars met een mobiele website. Nummer 2/3 OHRA Spraakmakende klimmer Ex aequo nummer twee OHRA is de grote stijger binnen de Social Media Insurance Monitor 2012 : het is vanaf plaats 11 naar de top 3 geklommen. Zowel op Facebook als Twitter is het aantal followers van OHRA enorm gegroeid. Ook bij OHRA hebben spraakmakende campagnes hiervoor gezorgd. Op Twitter is OHRA zeer actief. Het doet veel aan webcare, maar ook attendeert het de followers via dit kanaal op lopende acties. Op YouTube was OHRA tijdens de lancering van de Bom in eend reclame het meest bekeken kanaal in Nederland en 20e wereldwijd. De filmpjes van OHRA zijn al bijna keer bekeken. OHRA heeft intern een duidelijke Social Media-strategie opgezet en heeft hiervoor ook een Online Service Manager Webcare en Social Media in dienst. De hoofdlijnen van de strategie zijn in 2010 gedefinieerd en zijn gebaseerd op het doorlopen van drie fasen bestaande uit: 1. Damage Control (2010), Customer Care (2011) en 3. Customer engagement (2012 en verder). Op dit moment maakt OHRA de beweging naar fase 3. Binnen OHRA is er ook een multidisciplinair Social Media-team aanwezig. De professionals binnen dit team hebben mandaat en budget om 37 op structurele wijze invulling te geven aan de Social Media-doelstellingen.

20 INTERVIEW Arné van den Boom Directeur van Interpolis, nummer 1 in de ranking QUOTE WE LEUNEN NIET ACHTEROVER Een fantastisch resultaat! Een enorme waardering dat ook in de buitenwereld zichtbaar is hoe wij ons best doen om de klant online te helpen reageert directeur Arné van den Boom van Interpolis, dat als hoogste scoorde in ons onderzoek onder 61 verzekeraars. Hij voegt er echter aan toe: Wij zijn in 2009 gestart met Social Media en sindsdien is die inzet flink gegroeid. Zelf vinden we dat we nog forse stappen moeten zetten, dus er is geen reden om nu achterover te leunen. Arné van den Boom: Wij vragen ons niet af wat Social Media kunnen betekenen voor ons als verzekeraar. Het gaat erom wat we kunnen betekenen voor onze klanten en steeds vaker spelen Social Media daar een rol in. Het is niet aan ons om te bepalen of de klant naar een kantoor moet komen of naar een website. De klant kiest waar en wanneer hij ons wil bereiken. Daar spelen wij samen met Rabobank op in. Stelt een klant toevallig een vraag op Twitter, dan moeten wij daar op dat moment zijn om te de vraag te beantwoorden. GEEN APART PROCES MEER Binnen Interpolis is een steeds groter wordende groep medewerkers actief met Social Media. Van den Boom: We werken nu hard aan de verdere integratie van Social Media in de gewone processen. De bedoeling is dat het op termijn geen apart proces meer is. Een klant moet op Facebook of Twitter dezelfde Glasheldere ervaring hebben als wanneer hij ons belt, mailt of ons waar dan ook tegenkomt. Daar gaan we de komende tijd nog een paar zeilen voor bij zetten. 38 We merken dat Social Media goed aansluiten bij onze organisatie. De basis van Glashelder is dat vertrouwen in onze genen zit. Al meer dan tien jaar geleden zijn wij gestart met vertrouwen in onze klanten, Wij beseften dat wanneer de medewerkers vertrouwen van de leiding krijgen, zij ook vertrouwen geven aan onze klanten. Daarnaast draait het om transparantie. Deze uitgangspunten sluiten aan op hoe wij er via Social Media voor onze klanten willen zijn.. Wel nieuw voor ons is dat alles steeds sneller moet en dat vraagt een aanpassing van medewerkers. De verwachting van de klant is dat hij direct wordt geholpen en dat daar niet een paar dagen overheen gaat. Ook moet het allemaal korter en bondiger. Daar steken we veel energie in. KLANTEN VINDEN ELKAAR De manier waarop Social Media worden ingezet bepalen wij niet zelf, dat doet onze klant. Op dit moment zien we dat Twitter goed werkt als servicekanaal. We zien echter ook een beweging naar Facebook. Ook daar bezoeken klanten ons met vragen. Een mooi bijeffect van Social Media is dat klanten ook elkaar weten te vinden. Hierdoor komt het antwoord niet altijd meer van Interpolis, maar helpen klanten elkaar. En dat is de kracht van Social Media. RANK & RATE 39

SOCIAL MOET IN DNA VAN VERZEKERAARS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS

SOCIAL MOET IN DNA VAN VERZEKERAARS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS SO ME Social Media Insurance Monitor van ITDS 2014 ZELF DOEN BRENGT FANS DICHTERBIJ DISTRIBUTIE VERSCHUIFT NAAR NIEUWE PARTIJEN DE STRIJD OP FACEBOOK BARST NU ECHT LOS PROFESSIONALISEREN TOT SOCIAL BUSINESS

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00 Er zijn geen recensies. Schrijf er een......... 3..................... #smm3 1 3 Opmerking schrijven.............................................................. # smm3 2 Reageren..............................................................

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

Instituten & Charitas. de organisatie & Bestuurders Box. sociale media. Instituten & Charitas Bestuurders Box - ABN AMRO MeesPierson

Instituten & Charitas. de organisatie & Bestuurders Box. sociale media. Instituten & Charitas Bestuurders Box - ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas de organisatie & sociale media Bestuurders Box de organisatie & sociale media Instituten & Charitas de organisatie & sociale media Maatschappelijke organisaties ontlenen hun bestaansrecht

Nadere informatie

Het verhaal van De Conversation Company

Het verhaal van De Conversation Company ......... Het verhaal van De Conversation Company......... Op dinsdag 13 maart werd mijn nieuwe boek officieel gelanceerd in Trouw Amsterdam. Het was super om aan 300 marcom-professionals en klanten van

Nadere informatie

Help, mijn mensen moeten op twitter

Help, mijn mensen moeten op twitter Help, mijn mensen moeten op twitter Ideeën voor managers van gemeenten die hun dienstverlening willen verbeteren en willen floreren in de netwerksamenleving / een handreiking Dit is een publicatie van

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE REALITEITEN 2 NIEUWSBRIEF VOOR FINANCIEEL ADVISEURS. 2013 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? > zie pagina 4 ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie